----,-----------PIC 10 -1

-2-

--------"

• 4 "Grlllv For Mt" Ir 8IHiIllJ/

,
~"

}

Seymour.

G2J
'---"

12

tl
_
_

{
f

,-,
1\ ,

~. .."...,giv-cn
~:,
['v~
"

-

--

you - ._. - .. -

sUIl-shinc_ i--r-"1 ~

I've giv- ell you r-M

7JJ7J

"
t.I
13 I"
I

(+8ell TrlCy"')
:0-

~y .
(+B.}

Ll..lLULiJ
I I
I

I

j-..____.,j

D'

t..

I

-

i"
14

.
hurtl

4!

I

nodi
.

-

in' __
.t,
I

but heart- ache :lml
I

I'm beg-gin', you

-

("
tJ

I

l'

(
1
15

t.

'I

1/

I

1
16
I

'I

I
17

1/

1

-,.
tJ

I
I

.

I

.
please __ grow for

sweet-ly __
I

(
4!

rr.
.........

I I

I'mdown

on my

knees. __

Oh

mrr
I
:::::::___..--'

.... -

(K!lZ)

~

L..J...J l.J..J

(
18

.

be-'
I

f~
r

-.... ..... be-'
I I

__

-r'

Y

,
tJ

I

-~
me.
:>

I

-,l1-,J I've giv-en you

. ...._.,
pl:lI1t food_"

20 -,11-,1
Ami wa - ter to I

-

sip

I've giv- en you

(
I

!J. t.l

I

~ ~ ..-:-

.

~

r-M r-M

rnrnrn.
~
I

~tSU)

V

~~r~t
j'

~r,-~r
I
L

••••

-......

;;>-

i"---r" pi
251 IV. 8911.SIr,d
NYC 10014

r ''-'f

'I .

j'
111362·5832

.en me tip.I I I t.. -_ thrive I've giv .._ riller Mllsie Service .. 11 '1 L ..-- '" _1 i! -4 J _' 251 W..ern_ ex . ' '" 1 '" ..- r t.. 1• J j j j ~Tj rr: __ -i f..l -~ '_ qr..SX'TPtj){1i~~i' lllp 7"'\.. . .__... mf V _. be-' 1 V~f' 1 I I r . 1 J) j ( J~' j 2 south .". --'...po - sure_ fJ1J PI 28 to get yO\! to I've pinched you back "._ ~"'... i _j! _1 -r '''__ =:.. I 23 " I j_L 6r II 1 II I V . " .. I I I t......-_" pot - ash .ee ..l ~ "D . r>-..l ~v ~ r 26 lor > : I ~.... - . I please I grow_ 1 I I for me...PIC ·3· _ "4 "GrotI' For Mt" Ir 8/16/03J . =.\ 3 . _. _H_ .no.. "--V -I ~ V. 89111 Sired NIT lOtl1J - - ~~ ~ ....en you >- D (Mk T.. -·····------Oh God now'l--- ....-. . 24 YOll ~ I ~ I I mist r YOIl_ Oh pod how cease Now 1\ I I I V I 'I I I I I I I I 'f 1 1 .Z· - 2 D C EJ I You've giv . J .--~ V - r~ _ f'..

live I I've: tried you at I 31 ..- You're . mf >- < .elll) . I've . " \ l ti ... • • r 212162·5832 . . 32 I r {B..._ ...: - \~::-£' 11_ I . '* . 30 bare -Iy -a - I" I . ..:«.. tJ le - rvels_ of mois ture. ~.... '/lip .. I II .~ me... 36 ~: tJ .. Slre~1 NYC IIXJU ...tL J J If >- >- "... . hard. I.. j ~ (Sxs) Vr qP- r Vr r V \.. .. like_ _ .. 251 IV.... .. from de . . .. ~I ) tJ V· • • • ••• • • ) ..e .. q .-. -. l l lllL l . blood? >>- l -~ I '1 >[ >- >- >- I I I I h 811d _ (!'~.. I'm s'posed t:l...--_ -----------------~ I .en you grow lights and min .'9tl. f'I f. \ r 1 (T.sz/Tpts) ~ t...s!t[ J ". \ tJ ~ cresco q~ >- ~ >- ~-~ ~ Ll> L>- f :> UirJ >- ~ >- *' ... . '-.PIC -4- II ~ "Crrnu For Me" [r 8116/03} 29... .J 33 f I 34 ..__..ral sup . .pie -ments . >- r " \........ _ I. .scrt_ to mud. . . Whae do you want from >- tJ giv ...« J r 1 . _. ."- ... . ' ______." . .. . . ll L ~ ..

.W. ..... " I t> i LLJ LLJ LLJ LJ....... -- ... ... "..uit..__........ f .... : f -e-' 46 - tI.J I I '-'" «J e._ _or . 44 --: 4 ........ I . ........J L.) I ~.... .. ... t' "'00. ----......... :> :> ...... I 't> ~e' qe' (B.... '.... ......PIC -5- M 4 "Crcnv For Me" (r8116IDJ) 38 I f: :.......... .. @ 'fMk"'~ellJel!Th'" " 7 . >- ~ ::>- t.:> ._.""'''.... w.._ _... ---...'''f* ........... ..~ -/I' ..W I....l . .....I..... 891/................. • • ... t> I .._ >- -.............. Vr 1\ I J \ J ..W SIIb'1!'P L... 40 .._ . ...._...W L..... 'Lx. .. ....... .....J L. ~~ ~~. I [Plant responds to Seymour sucking finger] ..... \ ... ......1\Iiu .... 39-: '-II" '.. .- .... 47 ~..lls) 45 (Btlls) ~...._....... ... zst IV. .......J r 43 ........... S.... r lo000ooio- L.. . ""'~~~............. ---t' ' L.....W e. .. I . ........... • . Slrut 17e NYC 11lO2J MiliCI" M. .......L.... .

~ _... ..._ .. .&. 49 _... 51 .. .. r 52 " [Seymour "plays" with the plant) . I ~ I - -&' . 251 Stree: NYC 10014 - t\ I !') i _.. ~....... .J L...._-'-_.L.. --.. .~ ' . ... II few dropI couldn't burr. .-_. mp .... ... ...."u::I LL..... . . -~ I .. - : ~ .. ( --...>... b.-...... """"\ Hiller Mllsi...... I-L.... Service T 'r r I l) .. 48 It 4 "CroTv (Udls COI....- • - __... .....- - 56 /1.. _l J I I ...L.---.·... .... . 212 ]62·53)2 . ..-----' :r -- 58 1 1\ \\j I Cue to proceed [Seymour]: "I tI.: I knoll) 1ul!nr nuule you c/o that ..i. 'nif r?'" r 'r -tl Il "... .J I T I T T ~ i " I ---I . I _'--L......... [ iflws / .....Well. .t For NIt" lr 8f16/tJ31 .._-50 " _r ----'-- <... L-. .. r.... " ..... ~ -If n: 89.- -.. - ~" Jim) ...:. .J \ t I ... (.J. ../..(. . <._// < - U..... 1\ I ~ -J u.. .. I I._---._....-- '--'-- L.J 1:l:J...

. f ~:.... I " L . rT... - - _ tJ . . :::: ::. :.en you .\ t bf: ~' ) ( : ). .. :::: ...i 62 >---I - _:z .''''' ·tJ J 1 1 1 .. Looks like you're not ~ sun - light- '--" rain __ I I .-...-- --.. )~O ~.'m: 151 IY.. .'''. I . 1. .. I ..--.. --.. I r-.. -...iiii. .' J) J J J giv .. I've fl. rit. _ __ __ . r. _ . .~. . }. .._ --_....1 ... .. r Now ~ few drops __ if that - 'II ap - pcasc __ { f\ I (I p (+Br/IsJ t J: f' J ~: ~.-. -7· _ 4 "Grow -'- For Mt" (r 8/]6/03J ... I've giv . .. > ~ Loug III you dun't 1Ifnl.: . i' __ --i .-.:c hllbi!-'o-"To[..b r»..1 a u-"-'mj//.. " - p L I I r .'911.. l I P I r· ~ 64 r '__ _- - -r r· I'll give ~ hap ( ( 65 .r tJ - py-- 'less L I 0- pen 3 vein! I 8"".. . ".... '" '" .SxlTpt. ."---'(+n~lIs) >- (Tpts) >--. .. ---~- ---_ _-_. i£. f. . . I lib ~: lib ~: .-. ~: . _...~..en YOll - - _ II ..._---_ .. ..... you - 3 ~ : -e-. .. 8""--------------.) '0': mf -Jt:: • • • 1 .. ... poco rubato V I ~ 66 jl~: I .1\. :::: 3.Sired NYC 10024 ~fr-l uO~r 111 J62·5RJ2 . eel. r.\ ' II I I _l I Slower.

- .1 1 :. L~ /\ II /\ ~ ff f.i III .. .162-5832 .JCL Martr MIIJic Service 251 IV. - -. } \._---_ ._. 1 ~ : . : . == II. >._-... 1 »>:»»»»> !! ~ :! ~ :! :! ::! ::! :! !! !! ::! 1 :..J I 1-'-(' .. ~.__ 70 . "I > r. !! 1: • :. . !!f ~t !!~~: ~~!!:~~~:~t!!: ~ " . _o· ... > I • > . > >: +-=i: i~~:~f~:~f=ir=i~=i~=i:=i:=i:=i >-»>-»~»::>~>Dictated 721'7\ . >.. I I I . .."\ 4- n· .. ~ >- >. --------------:! :! !! !! ::! !! ~ ~ :! ~ !! :! ..---'---68 I Cue lu proceed IScYllIour!:"Gruw [or me?" (He leaves] --1'7\ 69 t... .. l ~2 -~1\ A ( I I I t. :.'10 f<RLL. I'~t-' II .. ~ • > > >. ~ ~ _ . V .i I 71 ..... s: \ulO . V ~. .. .... 011 '_ .} -. _. ..\ I I ntolto rall. -_... (Nbt.-----.... 1 1 1 =i 1 :. ~m'(J C-t..-1\- /I 4 "GroJU For Mil" lr Sllhll)3'/ A tempo 1'1 .-- please I - ) ~~ - " r> f.'9111 Stree: NIT /1)(12./ "*0/".i 'q ~. - . t. >. 1 111 »»»»> 111 :.-lSSC ...1 Z12.~~~~II f4 to --. i :... / I please > .. I >.. '1f1!' > .. - _ --_ .