FISA DE EVALUARE A PERFORMANTELOR Personal de Executie

Numele şi Prenumele:_______________________________________________ Directia/Compartimentul: ________________________________________ poziţia în organigramă: __________ Funcţia: _________________________________________________________________________________ Anul: (*) Perioada Evaluării:
sub observare)

de la ______________ până la _______________ Explicatie:

(se va inscrie, dupa ca, perioada de proba / perioada

I. Caracteristicile de Performanţă
1

Cunoştinţe necesare funcţiei

Punctaj(**)

Observaţii

Cunoaşte procedurile, prevederile legale aplicabile funcţiei/ postului Are cunoştinţe necesare funcţiei/ postului Are îndemânări necesare funcţiei/ postului Are autorizări necesare exercitării funcţiei / postului Media Caracteristica 1

2

Calitatea muncii

Punctaj(**)

Respectă procedurile aplicabile sarcinilor Respectă metodologiile specifice, legislatia specifică - aplicabile lucrărilor atribuite Aplică cunoştintele teoretice şi practice în activitate Execută lucrări de complexitate cerută funcţiei/ postului sau de complexitate superioara Lucrările efectuate nu sunt refacute din motive imputabile lui/ei Media Caracteristica 2

3

Productivitate, operativitate

Punctaj(**)

Indeplineşte volumul de muncă stabilit Este disponibil la efort suplimentar Lucrează repede, expeditiv, activ Inţelege şi aplică ierarhizarea priorităţilor funcţie de necesităţi Răspunde cu promptitudine la solicitările superiorilor Media Caracteristica 3

4

Responsabilitate, abilitate în realizarea sarcinilor

Punctaj(**)

Are spirit de prevedere, responsabilitate Are raţionament logic, corect şi concis Respecta intocmai procedurile / legislatia Aplică principiul Opreşte Gândeşte Acţionează Revizueşte Promovează calitatea Media Caracteristica 4

5

Constinciozitate, perseverenţă, hărnicie

Punctaj(**)

Respecta programul de lucru, se conformeaza cerintei de a nu parasi locul de munca Işi face datoria serios, scrupulos Este sârguincios, dedicat muncii, are spor la lucru Solicită de lucru atunci când constată că nu este suficient încărcat Este preocupat de starea locului de muncă, a documentaţiei, echipamentelor utilizate Media Caracteristica 5

1

6 Iniţiativă. sub standard. se va mentiona N/A in rubrica „Punctaj” iar media caracteristicii se va calcula prin impartire la numarul efectiv de subcaracteristici evaluate. superior calificativul corespunzator) (se incercuieste (*) (**) Se completeaza in cazul perioadei de proba sau daca persoana evaluata se afla sub observare Se acorda punctaj de la 1 la 5 dupa urmatoarele criterii: [1=niciodata. economice Judecă corect în orice fel de situaţie. respectiv [1=deloc. comunicare Punctaj(**) Promovează colaborarea. este pătrunzător şi ager Inregistrează corect faptele. este apreciat în colectiv. 3=cateodata. ca instrument de perfecţionare Impărtăşeşte din experienţa şi cunoştinţele sale Media Caracteristica 7 Evaluare Generala (anuala) (****) Punctaj mediu anual (PMA) Calificativ anual: neacceptabil.5 > 2. le analizează.5 > 3. 4=de obicei. 2=nesemnificativ. este sociabil. spirit intreprinzător. NOTA: In cazurile in care o subcaracteristica nu este aplicabila in evaluarea unui angajat. fiind un liant al acestuia Are un comportament stabil şi sociabil. constructive Propune soluţii tehnice.5 <=3. solicitudine. 5=intotdeauna] pentru subcaracteristicile care indica o actiune.5 2 . bunăvoinţă. le compară şi găseşte soluţii bune Este preocupat de dezvoltarea profesionala. comunicativ Acceptă critica. 2=rareori. (****) Calificativ anual : superior bun sub standard neacceptabil PMA PMA PMA PMA > 4.5 <=2. 3= moderat. 5=in totalitate] pentru subcaracteristicile referitoare la posesia de cunostinte etc. ingeniozitate Punctaj(**) Vine cu idei noi. bun. solicită participare la cursuri de pregătire în specialitatea funcţiei Media Caracteristica 6 7 Spirit de colaborare. 4=in majoritate.5 <=4. Se acorda valori intregi (fara zecimala) pentru punctajele subcaracteristicilor iar mediile se calculeaza cu o singura zecimala. are spirit de echipă Este tolerant şi caută să dezamorseze eventualele tensiuni create.

comportamentelor.II. rezultatelor. Evaluat de: ____________________________Funcţia ____________________________ Data _____________ Semnătura ________________________ IV. Asteptari pentru perioada urmatoare de evaluare (actiuni pentru imbunatatirea atitudinilor. cerinte de performante etc. Aprobat de seful evaluatorului: ________________________Funcţia _______________ Data ______________ Semnătura _________________________ 3 .) Comentariile persoanei evaluate: Semnatura Data III. Văzut de salariat: Data _____________ Semnătura _________________ V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful