Kijk op Reeuwijk

sps-jazzfestival trekt veel bezoekers pagina 6 vraagtekens bij vroegtijdig einde pagina 9 startsein voor nieuw fort wierickerschans pagina 11 afscheidsconcert aidomen pagina 15 boerenerfmarkt in driebruggen pagina 19

20e jaargang nummer 35 - 2011 woensdag 31 augustus

stefan fietst tegen kanker pagina 22

bruisend reeuwijk verstoord door ‘waterspektakel’
“Nu stappen we weer over van het Waterspektakel naar Bruisend Reeuwijk”. Met die referentie aan beide roemruchte Reeuwijkse evenementen duidde speaker Rens van Werkhoven de steeds wisselende weers­ omstandigheden aan. De dag begon nog met een lekker zonnetje, maar aan het einde van de ochtend kwamen de eerste buien opzetten en de rest van de dag bleef het somber en grauw met af en toe een flinke bui en slechts sporadisch een paar zonnestralen. ’s Avonds gooiden onweer en dreigende windstoten roet in eten. De optredens moesten worden gestaakt en het terrein moest in allerijl worden ontruimd.
Het weer was van duidelijke invloed op de stemming op de braderie. Ook programmaonderdelen als de ‘stormbaan op het water’ hadden te lijden onder het slechte weer. Ondanks alles viel het bezoek zeker niet tegen en ook in de middaguren liepen nog veel mensen langs de kramen die bij de ergste buien ook als schuilplaats dienden. De braderie zelf gaf het bekende beeld. Veel mogelijkheden om de inwendige mens te versterken, kleding- en sierraden, snuisterijen en natuurlijk de nodige kramen met mensen die zich inzetten voor non-profit organisaties en politieke partijen. Leuk was ook om te zien dat beginnende bedrijfjes de markt aangrepen om zich te profileren. Zo waren er uit Italië geïmporteerde beschermingsmiddelen om beschadigingen door steigers aan boten te voorkomen en werd er met belangstelling gekeken naar een radiografisch te besturen ‘helikopter’, die ingezet kon worden voor het maken van luchtfoto’s. Maar voor alles is de lange Notaris d’Aumerielaan de plaats om elkaar te ontmoeten en even bij te praten en daarvan werd druk gebruik gemaakt. De activiteiten voor de kinderen waren nogal beperkt in vergelijking tot voorgaande jaren. De grote bouwwerken die scouting Reeuwijk normaal gesproken maakte, ontbraken en dat was wel een gemis. Natuurlijk kon er geschminkt worden en hield clown Noni de jeugd ook op een amusante manier bezig, maar de meeste belangstelling van de jeugd ging toch uit naar de aquaballen

De beste kwaliteit en O de snelste service VEBEEOLR N TIS van Nederland! OGFRARTE FE

Mourits c.s. advocaten voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945 www.mouritsadvocaten.nl

De publicatie van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vindt u op pagina

12, 13 en 14 Gerardus Majellaschool viert 50-jarig bestaan
Vrijdag 9 september is het groot feest bij de Gerardus Majellaschool. Op deze dag viert de school haar 50­jarig bestaan. De school doet dat met de kinderen,
Foto: Bert VerVer

ouders en leerkrachten van 17.00­20.00 uur in de aula en op het schoolplein. Het wordt een feest vol verrassingen.
Lees verder op pagina 5

waarmee lekker over het water kon worden gerold. Op het grote podium voor ’t Wapen waren twee prachtige optredens van het Life Line Gospel Choir en waren er optredens van enkele bands en dj’s. Een gemis was wel dat buiten gehoorafstand van het podium er weinig muzikale ondersteuning van het evenement was en dat is toch iets waar in de toekomst aan gedacht moet worden, want een deel van de sfeer hangt daarmee samen. drakenbootrace Een belangrijk onderdeel van Bruisend Reeuwijk en een echte publiekstrekker is de Drakenbootrace. Zeven teams hadden zich

ingeschreven voor de strijd in de met peddels voort te bewegen boten. Het werd een mooie strijd op het water. De winnaars van vorig jaar, de mannenploeg van De Ark, konden hun mogelijke favorietenrol niet waarmaken en ook de dames van dezelfde kerk moesten al snel het strijdtoneel verlaten. De leden van de ploeg van SDWA (St. Driebruggen-Waarder) had het zwaar, omdat wat extra manches gevaren moesten worden en dat kostte SDWA waarschijnlijk de overwinning, want in de eindstrijd moesten ze het onderspit delven tegen de mannen van Van Rijn Services die
Lees verder op pagina 3

vrijetijdshorloges, sporthorloges, werkhorloges, modehorloges, uitgaanshorloges, kinderhorloges, zakhorloges, hanghorloges, enz.,enz. In MEER dan 25 merken vindt U horloges bij juwelier Van Deth.

HORLOGES!

Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19

GRATIS BOL IJS!
Tegen inlevering van deze bon

bij aankoop van een ijsje
BIJ Openingstijden Maandag: 13.00 - 20.00 uur Dinsdag t/m zaterdag: 09.00 - 20.00 uur Zondag: 13.00 - 20.00 uur
Actie geldig t/m 30 september 2011 Maximaal 1 bon per persoon

Meer info? www.alphamakelaardij.nl of bel 0182-511424

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 2

alarmnummers Politie Brandweer Ambulance: tel. 112 (Als elke seconde telt!) Politie 0900-8844 (Als het zonder zwaailicht kan!) medische en apotheekdienst Reeuwijk: Medisch Centrum reeuwijk, Dunantlaan 2, (overdag van 08.0017.00 uur), 0182-393244 Driebruggen/Waarder: A.H. Boogaards, C.J. de Wilde, Burg. Doormanstraat 25, Driebruggen, 0348 501307 (overdag van 08.0017.30 uur). HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP) Voor spoedeisende huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen. Uitsluitend op tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00 uur, in het weekend en tijdens feestd-

agen 24 uur bereikbaar. Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182-322488. Groene Hart Ziekenhuis Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182505050. Bezoektijden: Dagelijks 13.30-14.30 uur en 18.0020.00 uur. Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Polanerbaan 2, Woerden, tel. 0348-427911. Apotheek Apotheek reeuwijk, Miereakker (overdag), tel. 0182-392042 Avond , nacht en weekenddienst apotheek: Dienst Apotheek MiddenHolland (DAM), Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182-698820. Verloskundige: Mw. J.C.J. Hoenderdos en Mw. I. Mensch 0182 394562. tandartsen Spreekuur spoedgevallen za. 3 en

zo. 4 september van 11.30 - 12.00 uur Dental Vision, Statensingel 62, Gouda, tel. 0182-686800. kerkdiensten R.K. Parochie De Goede Herder Reeuwijk Dorp Zaterdagavond: 19.00 uur Zondag: 09.00 uur R.K. Kerk H. Bonaventura Woerden Zaterdagavond: 17.30 uur Zondag: 09.30 & 11.00 uur Gereformeerde Kerk Waarder Zondag 4 september: 09.30 uur: Dhr. C.G. Hoogendoorn 18.30 uur: Ds. D.J. Versloot Protestantse Gemeente De Ark Reeuwijk Brug Zondag 4 september: 09.30 uur: Ds. D. van Veen Hervormde Gemeente Sluipwijk Zondag 4 september: 10.00 uur: Ds. A. robbertsen 18.30 uur: Ds. A. robbertsen Hervormde Gemeente Ichthuskerk Reeuwijk Brug Zondag 4 september: 09.30 uur: Ds. A. van Duinen 18.30 uur: Ds. A. Langerak Hervormde Gemeente Reeuwijk Dorp Zondag 4 september: 09.30 uur: Ds. t.e. van Spanje 18.45 uur: Ds. t.e. van Spanje Hervormde Gemeente Waarder Zondag 4 september: 09.30 uur: Ds. D. Breure 18.30 uur: Ds. J. Lohuis Ned. Herv. Gem. (in Hersteld Verband) Waarder Zondag 4 september: 09.30 uur: Ds. W. van Vlastuin 18.30 uur: Ds. W. van Vlastuin Christengemeente ‘Elim’ Basisschool De Regenboog, Greidweide 1, Reeuwijk-Brug Zondag 4 september: 10.00 uur wmo-loket bodegraven-reeuwijk Informatie en advies over maatschappelijke ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn (thuiszorg, woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen). telefoon: 0172 – 522 522 (dagelijks van 9 tot 17 uur) voor vragen en het maken van een afspraak. e-mail: info@bodegraven-reeuwijk.nl Locatie: Gemeentehuis Bodegraven, inloopspreekuur maandag t/m donderdag 9.00-11.00 uur Locatie: Gemeentehuis reeuwijk, inloopspreekuur maandag en dinsdag 13.00-15.00 uur thuiszorg Agathos thuiszorg, tel. 010-2640777 PrivaZorg thuiszorg, tel. 030-6365302 Vierstroom, tel. 0900-9300 rSt Zorgverleners, tel. 0342-422324 Stichting Zuwe Zorg, tel. 0900-2359893 thuiszorg INIS, tel. 010-4519316 Zorgpartners Midden-Holland, tel. 0182-393222 Buurtzorg, reeuwijk, tel. 06-10449043 Buurtzorg Waarder/driebruggen, tel.06-83214029. hulpmiddelen MeDiCorNer is thuis in het verkopen, verhuren en uitlenen van

(zorg)hulpmiddelen. Boelekade 1, Gouda, tel. 0182-594545. www.medicorner.nl. rivierduinen/ ggz midden-holland Vragen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (o.a. bij depressie en verslaving), ronsseweg 225, Gouda, tel. 0182-563600. algemeen maatschappelijk werk Kwadraad, Kon. Wilhelminastraat 90, reeuwijk. Spreekuur maandag en donderdag van 09.00-10.00 uur, tel. 0900-1202150/0182-594710. Buiten kantooruren voor crisissituaties: 0900 120 21 50 / 0182-594710. opvoedbureau middenholland (jso): Spreekuur reeuwijk: ma 13.00-16.00 uur; MFA De oude tol, Hooiweide 4, 2811 Je reeuwijk, 0182-547888. mee midden-holland Voor mensen met een beperking of chronische aandoening. tielweg 3, 2803 PK, Gouda, tel. 0182-520333. palet welzijn organisatie voor mantelzorgers en vrijwilligerswerk in de zorg. Antwerpseweg 7, Gouda, tel. 0182-547920 (bereikbaar op werkdagen 09.00-12.30 uur). ouderenadviseur WAARDER EN DRIEBRUGGEN Welzijnsstichting Kerverland, Kerverland 22, Waarder, tel. 0348-785499. Spreekuur: woe 11.00-12.30 uur. gehandicapten platform Stichting Platform Gehandicaptenbeleid reeuwijk. Contactpersoon: Wilma Grondman, tel. 0182-395051, wmgrondman@kpnplanet.nl. diabeteslijn Voor alle vragen over diabetes, tel. 033-4630566(24 uur per dag, ’s nachts alleen in geval van nood). vrijwillige hulpdienst Waarder/Driebruggen Bereikbaar tussen 08.30-09.30, 12.30-13.00 en 18.30-19.30: Ank v. Duuren, 0348-502087, Dirk Hagoort, 0348-501285. wmo-raad bodegraven-reeuwijk Belangenbehartiging namens lichamelijk en geestelijk gehandicapten, mantelzorgers en alle andere doelgroepen binnen de Wmo. riet Fontijn, tel. 0172-612892, email: m-fontijn@hetnet.nl puree Platform Uitkeringgerechtigden Bodegraven-reeuwijk. tel. 0182-392226, email: info@stichtingpuree.nl pre en postnataal Zwangerschapsgym Iedere woe, einsteinstraat 52 19.00 u. prenatale gymnastiek 21.00 u. postnatale gymnastiek Info: Yvonne Looman, 0182-395941. dierenkliniek Sijbrandij, Van H. Goedhartstr. 45, reeuwijk, tel. 0182 392568. De Paltrok, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215. DAP Bodegraven BV, Zuidzijde 63, Bodegraven, tel. 0172-613798.

Openingsfeest De Venen zeer geslaagd

Voor de vele blijken van belangstelling en hartelijk mede­ leven die wij van u ontvangen hebben, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Gerritje Cromwijk-van Dieren

betuigen wij u onze welgemeende dank. Het heeft ons zeer goed gedaan. H. Cromwijk Kinderen en kleinkinderen Waarder, augustus 2011

Persoonlijke zorg Persoonlijke zorg voor uw begrafenis Persoonlijke zorg voor uw begrafenis voor uw begrafenis

Telefoon (0172) 21 21 22 Telefoon (0172) 21 21 22 Telefoon (0172) 21 21 22 Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop
Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop Dokter Hamburgerlaan 59- -Dag en nacht bereikbaar Wij verzorgen alleen begrafenissen 2771 JR Boskoop
Wij verzorgen alleen begrafenissen - Dag en nacht bereikbaar Wij verzorgen alleen begrafenissen - Dag en nacht bereikbaar

info@harkesbegrafenissen.nl - www.harkesbegrafenissen.nl info@harkesbegrafenissen.nl - www.harkesbegrafenissen.nl info@harkesbegrafenissen.nl - www.harkesbegrafenissen.nl

Afgelopen vrijdag was voor de tweede maal het openingsfeest van obs De Venen op de nieuwe locatie aan de Hooiweide. Dit jaar stond het feest in het teken van het circus. Buiten was er een grote piste gemaakt waarop de kinderen circustrucs konden oefenen onder begeleiding van een aantal ervaren circusartiesten. Lopen op een bal, fietsen op een éénwieler, koorddansen, kortom leuke en uitdagende onderdelen die de kinderen konden oefenen. Tevens was er een clown aanwezig die de kinderen vermaakte met het maken van dieren en andere leuke figuren van ballonnen. Ook konden de kinderen zich laten schminken. Terwijl de kinderen de mooiste trucs demonstreerden, genoten de ouders van een hapje en een drankje. Vele vrijwilligers bakten de hamburgers, schonken de limonade in of tapten de biertjes. Voor vele ouders was het openingsfeest van de Venen een mooie opmaat voor het Jazzfestival. Eind november staat alweer het volgende evenement op het programma: een spetterende Kerstmarkt.

Groene Hart Leven over (h)eerlijk voedsel!
Het motto van het nieuwe magazine Groene Hart Leven is (h)eerlijk happen. Niet alleen fruit uit het Groene Hart, maar ook rivierkreeft, paling, hangop, balkenbrij en andere heerlijke streekproducten uit grootmoeders tijd. Maar ook slow food, het voedsel van de toekomst. Naast reportages over prachtige tuinen en oude boerderijen vindt de lezer een interview met Zuid-Hollands gedeputeerde Han Weber, die 100 miljoen in groen wil steken. En tientallen uittips, de columns van Bram van der Vlugt en prof. Heertje en de strip van Fleur. Het magazine is in de boekhandel te koop voor € 2,95.

Ad Verkleij Helma van Dijk
Zinkeling 77 2771 NZ Boskoop fax: 0172-231906 Ad: 06-11263031 Helma: 06-40286425

Ook crematies

Dag en nacht bereikbaar

J. de Kat Begrafenisverzorging Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar www.jdekatbegrafenisverzorging.nl Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Officiële opening Thuiszorgwinkel Gouda
Op 3 september wordt de Thuiszorgwinkel Gouda officieel geopend. Van 11.00 tot 15.00 uur zijn er diverse feestelijke activiteiten o.a. een kookworkshop, gezondheidcheck (bloeddruk- en vetmeten), Wii demonstratie, een fototeam en beweegclinics. Tijdens de opening verschijnt de heuse Trias-wordt-VGZ roadshow, waarbij enkele van deze activiteiten plaatsvinden. Daarnaast worden de nieuwste comfortproducten gedemonstreerd, kunnen er comfortfauteuils uitgeprobeerd worden en behoort een proefrit op een moderne scootmobiel tot de mogelijkheden. Iedere bezoeker ontvangt op deze feestelijke dag een leuke attentie en maakt kans op mooie prijzen. Adres: Bodegraafsestraatweg 3, Gouda.

Sinds 1962

50% korting bij De Goudse Schouwburg
De Goudse Schouwburg start vanaf september met de Sirene Sale. Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur, als de sirene buiten gaat, biedt de schouwburg één voorstelling aan met 50% korting. Deze aanbieding staat op www.goudseschouwburg.nl aangegeven. Online, maar ook aan de kassa, kan deze Sirene Sale direct worden geboekt en iedere maand zijn er maar liefst 100 plaatsbewijzen beschikbaar. De plaatsbewijzen voor de Sirene Sale zijn tot uiterlijk 12.00 uur de volgende dag te boeken. Wel geldt: op=op.

Dag en nacht bereikbaar Email: info@brouwerdekoning.nl Internet: www.brouwerdekoning.nl
Tempeldijk 12 2811 PH Reeuwijk 0182-394656 Veerlaan 18a 2851 BV Haastrecht 0182-501230

H.J. Uiterwijk

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 3

De drakenbootrace werd gewonnen door de mannen van Van Rijn Service Vervolg van pagina 1

een toch wat fittere indruk maakten. Het avondprogramma was evenals vorig jaar gevuld met veel muziek op het drijvende podium bij ’t Wapen. Dit keer geen grote

namen als Glennis Grace en Do, maar optredens van de Joekels en Plork en de aannemers. Geen grote namen misschien, maar het publiek kwam er in groten getale op af tot rond 9 uur de weergoden opnieuw roet in het eten gooiden. De

eerste onweersbui kwam opzetten en de organisatoren kregen een waarschuwing voor noodweer. De optredens werden afgebroken en werden vanwege het slechte weer niet meer hervat. De politie kwam zelfs met de opdracht dat

iedereen het terrein moest verlaten en om podia zo goed mogelijk neer te halen, apparatuur te verwijderen en/of af te sluiten. Ook de tent naast ‘t Wapen moest worden ontruimd en worden gesloopt. Daar was uiteraard niemand erg

blij mee, maar men wilde een kans op een tweede PukkelPop vermijden. Er ontstonden wat heftige woordenwisselingen en er is zelfs iemand geboeid afgevoerd wegens een schermutseling met een beveiliger, maar alles werd

zo snel mogelijk geregeld. Een afsluiting van Bruisend Reeuwijk 2011 die de organisatie en het aanwezige publiek anders hadden voorgesteld...

Ophaaldag rommelmarkt
Heeft u nog spullen over voor de rommelmarkt op Reeuwijk-Dorp? Zoals electra, antiek, speelgoed, kleding, klein meubels, curiosa of boeken?
U kunt bellen naar Govert van Klaveren (0172) 232325 of mail g.heij@planet.nl o.v.v. naam, adres, telnr. en wat u aan te bieden heeft (uiterlijk tot vrijdagavond 20.00 uur) dan komen wij het zaterdag 3 september bij u ophalen, op de begane grond.

raa

Edis

Einste

instra

at

Gouda

onst

Eins

A A
tein straat

t

Industrieterrein

Zoutman

Zout

man

sweg

Reeu

wijk

Verkoop • Verhuur • Reparatie • Onderhoud Einsteinstraat 19 • Reeuwijk • Tel. 0182 - 30 15 05
Foto: Bert VerVer

Werkkleding/schoenen Bevestigingsmateriaal Verf- en bootlak

Sleutelservice Tuingereedschap/machines Buitenboordmotoren

Sikkens verf tegen zeer scherpe prijzen!

Het Life Line Gospel Choir wist het publiek te vermaken met imposante optredens

Stiltewandeling Reeuwijkse Plassen
IVN-IJssel en Gouwe probeert mensen de stilte te laten beleven. Een aantal keren per jaar worden er zogenaamde stiltewandelingen georganiseerd onder leiding van Odile de Westphalen. Iedere keer wandelt een groep mensen onder haar leiding door een ander gebied. Al wandelende wordt er af en toe een oefening gedaan, waardoor de wandelaars weer helemaal tot rust komen en de stilte als louterend ervaren. Dit maal wordt er een herfstwandeling georganiseerd op zondag 11 september van 9.30 tot ongeveer 11.30 uur. Startpunt van de wandeling is het Informatiepunt op de kleine parkeerplaats aan het eind van de Twaalfmorgen links bij het oranje bord van Staatsbosbeheer: Oukoopskade. Van daaruit is een prachtig wandelpad naar de Oukoopse molen aan de Prinsendijk met mooie verre uitzichten en dan weer terug naar het beginpunt allemaal door de weilanden. Na afloop drinken de deelnemers samen nog thee en koffie om ervaringen uit te wisselen. Alle oefeningen onderweg staan in het teken van openheid en eenheid met jezelf en de natuur. Van te voren aanmelden is niet nodig.

U koopt al 1 liter Sikkens verf voor maar

€ 27,50

Kijk voor alle prijzen op onze site.
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.30 uur Zaterdag van 9.00 - 15.30 uur

Creatieve markt in bibliotheek
Op vrijdag 9 september van 14.00-17.00 uur houdt de bibliotheek in Reeuwijk een creatieve markt. De bibliotheekvestiging staat vol met kramen waar men informatie kan krijgen over allerlei vormen van creativiteit. Hobbyisten laten zien hoe zij hun hobby uitoefenen en wat er zoal bij komt kijken om tot mooie resultaten te komen. Natuurlijk kan men ook vragen stellen over hun hobby. De meeste hobbyisten verkopen ook zelf werkstukken. De onderwerpen zijn divers, zoals kaarten maken, sieraden maken, groendecoratie, breiwerken, poppenhuizen enz. Neem een kijkje in de Reeuwijkse bibliotheek op vrijdagmiddag 9 september.

www.verwoerdreeuwijk.nl

van Staverenstraat 39b 2811 TL Reeuwijk

tel. (0182) 39 23 00 fax (0182) 39 53 66

auto-rijschool • schipholservice •

taxi-bedrijf groepsvervoer

Foto: Bert VerVer

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 4

Marijke Visser overleden
Onverwachts is afgelopen weekend de Reeuwijkse Marijke Visser overleden. Het raadslid namens GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk - en daarvoor vele jaren raadslid en fractievoorzitter van de fractie PvdA-GroenLinks in Reeuwijk - is 74 jaar geworden. Ook bij politiek en bestuurlijk Bodegraven-Reeuwijk is met ontsteltenis gereageerd op haar overlijden. De gemeente: “Haar overlijden is voor de gemeente een groot gemis. We verliezen in haar een zeer gewaardeerd en betrokken raadslid.” Tal van maatschappelijke organisaties hebben eveneens hun medeleven betuigd en waardering uitgesproken voor haar inbreng op velerlei cultureel en sociaal terrein.

IM MeMORIaM

Marijke Visser
Plotseling overleden is onze gewaardeerde collega en raadslid Marijke Visser. Vitaal en actief als zij was, stond zij afgelopen zaterdag nog in de kraam bij Bruisend Reeuwijk en probeerde de mening van passanten te peilen, maar zondagnacht besliste het lot anders. Een grote schok voor velen om haar heen. Marijke heeft zich, nadat zij haar functie als directrice van de Openbare Bibliotheek in Gouda in 2000 had neergelegd, vooral de laatste 20 jaar op het politieke vlak bewogen. In Reeuwijk vanaf 1997-2010 in meerdere onderbroken periodes en in de gecombineerde fractie van PvdA/GroenLinks. In de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk nam ze in 2011 haar plek als raadslid van GroenLinks weer in, vooral om haar ervaring en kennis van het Reeuwijkse te kunnen benutten en ten dienste te stellen aan de nieuwe fusiegemeente. Ze begreep heel goed dat zo’n nieuwe start gebaat is bij ervaring uit het verleden. Helaas kan zij deze periode niet afmaken. Voor haar familie is dit verlies natuurlijk veel ingrijpender. In Reeuwijk waren haar interesses en betrokkenheid groot, eigenlijk op alle terreinen. Zij was sociaal betrokken bij de medeburgers die het moeilijker hebben. En ruimtelijk betrokken bij de ontwikkelingen rond diverse projecten en de Reeuwijkse Plassen. Verder bij maatschappelijke en culturele activiteiten, bijvoorbeeld bij het Streekarchief en het Filmhuis in Gouda. Ook de vriendschapsband met Turnov was een uitloper van het Vredesplatform in Reeuwijk, waar Marijke deel van uitmaakte. Zij was een sterke persoonlijkheid en integer. Zij kon duidelijk, onomwonden en kordaat haar mening naar buiten brengen, verhardde niet in standpunten, maar was bereid een uitweg te vinden. Dat maakte haar tot een gewaardeerde collega, zowel in de raad als in de commissies. Wij zullen haar missen. GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk

Intens verdrietig zijn wij door het plotseling overlijden van

Vergaderingen commissies verschoven
In verband met het overlijden van raadslid Marijke Visser zijn de geplande commissievergaderingen deze week verschoven. De commissievergadering Bestuur en Financiën van woensdag 31 augustus gaat naar maandagavond 5 september om 20.00 uur. De commissievergadering Ruimte gaat van donderdag 1 september naar dinsdagavond 6 september, 20.00 uur. De commissievergadering Samenleving staat nu geprogrammeerd voor maandagavond 5 september om 21.15 uur. Ze vinden plaats in het gemeentehuis in Bodegraven. Kijk op de website www.bodegraven-reeuwijk.nl voor de laatste informatie en de agendapunten.

Marijke Visser
1 juli 1937 - 29 augustus 2011 Reeuwijk Amsterdam Fred Hoppe Marc de Lange en Jetske Jongerius Ersa en Enno Remke de Lange en Jeroen van Bergeijk Nick Ellen Visser en Lidy Grijsen

Amsterdam

Enschede Veldzoom 3 2811 BL Reeuwijk 0182 - 392728

Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van ons Gemeenteraadslid, partijgenoot en collega, afgelopen zondagnacht.

De plechtigheid zal plaatsvinden in centrum “De Ark”, 't Kerkestuk 1 te Reeuwijk-Brug op zaterdag 3 september om 10.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. De crematieplechtigheid zal vervolgens in besloten kring plaatsvinden in crematorium “IJsselhof ” te Gouda. Marijke hield van (veld)bloemen – en van blauw.

Marijke Visser
Zaterdag was zij nog volop actief in onze kraam bij Bruisend Reeuwijk, daar toonde zij haar enthousiaste inzet en haar betrokkenheid voor de medeburgers en het politieke werk. Wij verliezen in haar een sympathieke en gewaardeerde collega die zich jarenlang intensief bezig hield met zaken op het sociale vlak en milieu. Marijke was recht door zee, helder in haar standpunten, integer en altijd gedreven. Ze was een collega die haar mening kordaat naar buiten bracht en zich jarenlang heeft ingezet voor het Reeuwijkse maar ook dit jaar weer in onze nieuwe gemeente. Wij zullen haar enthousiasme, kennis en ervaring missen maar bovenal de vriendschapsband die er onderling gegroeid is. Marijke bedankt, we zullen je missen. Namens Collegae, bestuur, leden en fractie van GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk

Woonplant van augustus: Spathiphyllum
De Spathiphyllum zorgt als geen ander voor een gezonde en frisse leefomgeving. De Woonplant van de maand is ook nog eens een huisgenoot die met z’n frisgroene bladeren en fraaie bloemkelken in sneeuwwitte tinten een fraai plaatje biedt. Hij is verkrijgbaar in een scala aan formaten en soorten: van mini tot jumbo, van veel bloemen of juist enkele en van witte bloem tot groene bloem. Z’n naam is afgeleid van het Griekse ‘spathe’, dat lemmet betekent, en van ‘phyllon’, dat staat voor blad. Hiermee wordt verwezen naar de vorm van de kolf en de bloeischede van de Spathiphyllum. In Nederland kennen we ‘m ook wel als ‘Lepelplant’. Oorspronkelijk komt deze bijzondere plant uit Colombia en Venezuela. Daar groeit hij in de tropische regenwouden. In 1870 werd hij in Europa geïntroduceerd, en vooral de laatste drie decennia heeft hij onze woonkamers veroverd. Zorg ervoor dat de plant uit de felle zon blijft. Hij is helemaal happy op een donkere plek en met voldoende water krijgt, zodat de potgrond nooit uitdroogt. Meer informatie: www.ikenmijnplant.nl.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het onverwachte overlijden van

Marijke Visser
Haar overlijden is voor de gemeente een groot gemis. We verliezen in haar een zeer gewaardeerd en betrokken gemeenteraadslid. Marijke heeft zich vanaf 1997 actief ingezet voor de gemeenteraad, eerst van Reeuwijk en vanaf 1 januari 2011 van Bodegraven-Reeuwijk. Wij wensen haar man Fred, de kinderen en kleinkinderen en overige familie en vrienden veel sterkte en kracht toe. Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, Christiaan van der Kamp, burgemeester Hans Rijs, griffier Herman Romeijn, gemeentesecretaris

Wij zijn verslagen en diep ontroerd door het onverwachte overlijden van onze medewerker

MARIJKE VISSER
Met haar enthousiasme en niet aflatende energie was Marijke jarenlang onze fantastische collega. Als een wervelwind, altijd stimulerend en positief. Zo hebben vele medewerkers van ons Filmhuis een bijzondere en persoonlijke band met haar opgebouwd. Wat zullen we Marijke missen. We wensen Fred, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit enorme verlies. Bestuur en medewerkers FILMHUIS GOUDA

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 5

gerardus majellaschool viert 50-jarig bestaan

Vervolg van pagina 1

In 1961 opende de GMS voor het eerst haar deuren in de toenmalige nieuwe school in de Van Staverenstraat. De eerste directeur, die toen nog gewoon hoofd van de school werd genoemd, was de heer Van Beek. Hij woont nog steeds in Reeuwijk en zal op het feest aanwezig zijn om samen met de heer Peter van Bergen, de huidige directeur, het feest te openen. Leerkrachten uit de

eerste jaren van de GMS zijn allemaal al van school vanwege pensionering. Families uit de begintijd van de school hebben nog steeds kinderen op de GMS. Dat er in 50 jaar Gerardus Majellaschool veel in het onderwijs veranderd is, kan men zien aan de huidige inrichting van de

school en de manier van werken toen en nu. Wat echter altijd gebleven is, is het gedachtegoed en de inspiratie van waaruit de leerkrachten op deze school werken. Samen vieren behoort tot dit gedachtegoed en dat is dan ook precies wat de school op 9 september

gaat doen. Om toch alvast een tipje van de sluier op te lichten: er kunnen veel oud-Hollandse spelletjes worden gedaan, zijn allerlei prijzen te winnen en er zijn verschillende kraampjes met lekkere hapjes en drankjes.

• • • •

groot - klein onderhoud aanbouw - verbouw nieuwbouw tegel- en metselwerk

Henri vd Wetering

Bouw- of verbouw plannen?
Wij verzorgen ook uw bouwtekening en vergunning.
Postadres: Overtoom 3 • 2811 LH Reeuwijk • Tel. (0182) 39 50 09 Bezoekadres: van Leeuwenhoekstraat 23 • Mobiel: 0624 877 515 info@aannemingsbedrijfwetering.nl • www.aannemingsbedrijfwetering.nl

Burgerreeuwijk
   Dames ‐ Heren ‐ Babymode Lingerie Bodyfashion Nachtmode Beenmode 
C A S U A L S

 

 
Voor al uw binnen- en buitenwerk Serge Garretsen Mobiel (0651) 16 05 61 Paul de Vries Mobiel (0614) 39 13 05 Rembrandtstraat 35 2811 XD Reeuwijk Telefoon (0182) 55 33 10 Fax (0182) 537844

Nieuwe collectie 
8 9

C O O L

TITEL: TITLE: LONG BLOUSE 1511019 THIS PAGE: LONG SHIRT WITH REMOVABLE TURTLENECK COLLAR 1512004
Delivery date July 2011

Wilt u Wat betegelen?
bel dan de

tegelzetter (0172) 21 60 84
Tegelzettersbedrijf

Verlaan
Valkenburgerlaan 14 2771 DA Boskoop

Raadhuisweg 27 ‐ 2811 HT Reeuwijk ‐ 0182 392389        Di t/m Vr: 09.00‐17.00 uur, Za: 09.00‐16.00 uur 

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 6

(ver)bouwplannen?

TBD TekenBuro Dorresteijn
Voor bouwkundig advies en tekenwerk - werktekeningen voor de aannemer - complete vergunningaanvragen - daglicht- en ventilatieberekeningen - constructie en EPC- berekeningen
Kerkweg 11 • 2811 KD Reeuwijk • 06-38302561 info@tbdreeuwijk.nl • www.tbdreeuwijk.nl

sps-jazzfestival trekt zeer veel bezoekers
Het SPS­jazzfestival dat vrijdagavond op de Notaris d’Aumerielaan in Reeuwijk­Brug werd gehouden, is bijzonder succesvol verlopen. Meevallende weersomstandigheden ­ het bleef de hele avond droog ­ en enkele grote publiekstrekkers als Denise Jannah en vooral Alain Clark zorgden ervoor dat circa 3.500 bezoekers de weg naar het festivalterrein wisten te vinden, een aantal waarmee de organisatoren dik tevreden waren. Hoewel de optredens, door het afhaken van een grote subsponsor, waren teruggebracht naar drie podia, was er veel te genieten en was de sfeer uitstekend.

De haarstudio voor het hele gezin!
KORTE WAARDER 43 - 2415 AT NIEUWERBRUG - WWW.KNIPLOODS43.NL

Loop gerustKorte Waarder 43, Nieuwerbrug binnen voor een afspraak of bel ons even:

www.kniploods43.nl

Tel. 06 - 400 77 808 0348-746210

Ruime parkeergelegenheid aanwezig, direct bij de Haarstudio Wij werken met L’Oréal serie Expert & Tecni-Art producten o.a. Inoa , de kleuring van de toekomst (zonder ammoniak)

tec ni art

Openingstijden: Dinsdag t/m Donderdag: 09.00-18.00 uur Woensdag: vanaf 13.00 uur kinderknipmiddag, Vrijdag: 09.00-21.00 uur Zaterdag: 08.00-13.00 uur, Op Maandag zijn wij gesloten.

purely professional

Meeslepende optredens van alle artiesten, onder wie Scarlet Mae

Ook in Moordrecht staan wij voor u paraat!
Oostbaan 1130 2841 ML Moordrecht Tel. 0182 - 39 62 84 of 06 - 53172902

Zwitserse klasse

Met gepaste trots presenteren wij het ‘Zwitsers bleutje’. Deze Gildetrophy hebben we gemaakt van varkensfilet, Schwarzwalder schinken en Emmentaler kaas. Stuk voor stuk smakelijke producten; de combinatie is subliem! Meer over het ‘Zwitsers bleutje’, waaronder de bereidingswijze, leest u op www.gildeslager.nl.

Gildetrophy

Zwitsers bleutje
100 gram

Gildekwaliteit

500 gram Speklappen 4 Gehaktballen samen
Gildekwaliteit

750 140

Kipspies

100 gram

Uit eigen worstmakerij

Bij 300 gram Vleeswaren naar keuze GRATIS stukje Grillworst
Uit de Gildekeuken

Babi pangang met rijst

per portie

750
Aanbiedingen zijn geldig van 29-08-2011 t/m 3-09-2011.

Slagerij Van Meurs
Miereakker 10 2811 BB Reeuwijk 0182-394195 vanmeurs.gildeslager.nl

De Gildeslager verrast je smaak

Aanbiedingen zijn geldig van 29-08-2011 t/m 03-09-2011.

165

Festivalpubliek komt nooit zo vroeg en daarom was het een beetje jammer dat Denise Jannah op het drijvende podium van hoofdsponsor SPS al om half acht het spits afbeet. De van oorsprong Surinaamse zangeres bracht de stemming er echter goed in met haar warme stemgeluid en de wijze waarop zij vol overgave een zeer gevarieerd optreden neerzette. Nagenoeg gelijktijdig begonnen op de podia van de subsponsors De Goudse en Rosenberg van der Does + Partners de optredens van twee jonge zangeressen, van wie muziekminnend Nederland ongetwijfeld nog veel zal gaan horen. In de band Scarlet Mae zat de jeugdige zangeres Marije van Rijn zelf achter de piano. Met meeslepende muziek in een mengeling van pop, jazz en ballads wist de band het publiek al snel aan zich te binden. Dat laatste was ook het geval op het derde podium, opgesteld op het Elfhoevenplein waar Kris Berry een inspirerend optreden

verzorgde voor een steeds aangroeiend publiek. De afstand tussen de drie podia was behoorlijk groot en daarom was het een goede greep om tussen podium 2 en 3 nog een klein podium neer te zetten. Daar mocht het trio ‘Blues to the Bones’ zich in de kijker spelen en dat deden de mannen van de ‘enige amateurband op het festival’ zoals ze zichzelf noemden, op een prima wijze. Het was bepaald niet alleen blues wat zij voor het voetlicht brachten, want ook een uitstapje naar andere muziekstromingen zoals de rock en roll werd niet geschuwd. steeds drukker Tegen negenen, toen de eerste optredens zo’n beetje naar het einde liepen, was het inmiddels erg druk geworden en dat was goed te merken toen rond half tien de tweede optredens begonnen. Op podium 1 had Wicked Jazz Sounds de instrumenten inmiddels opgesteld. Muziek waar je even aan moest wen-

nen, want een combinatie van zang, saxofoon en een dj die ogenschijnlijk zijn eigen weg gaat kom je niet iedere dag tegen. Het optreden maakte echter duidelijk indruk bij het publiek dat steeds meer begon mee te swingen. Dat gebeurde ook op podium 2 waar de Tiny Little Bigband een reprise mocht geven van het fantastische optreden van vorig jaar. Dit achtkoppige ‘gentleman’s orchestra’ heeft zijn bakermat in Woerden en begint langzamerhand een belangrijke plaats in te nemen in de vaderlandse jazzwereld. Dat komt niet in het minst door de inspirerende wijze waarop de oprichter van de band en zanger Marcel Fokker de songs van onder andere Sinatra, Bublé en Robbie Williams te gehore brengt. Hij weet evenals zijn bandleden een bijzondere binding met het publiek te creëren. De toeloop was dan ook heel groot, zo groot zelfs dat er geen plaats voor het publiek meer was om even lekker te dansen.

De band genoot zelf ook duidelijk van het optreden. “Het was te gek vanavond,” aldus zanger Marcel, “vorig jaar stonden we vroeg in het programma en was het nog wat rustiger, maar nu was het bomvol en zelfs toen Alain Clark begon te spelen, bleven we een flinke groep toeschouwers houden.” Heel anders van karakter was het optreden van Finn Silver op het laatste podium. Ook daar was het gezellig druk en het publiek genoot van de ‘lieve liedjes met een venijnig randje’ zoals in de aankondiging stond. Omringd door prima musici wist zangeres Fridolijn het publiek prima aan zich te binden met vaak heel rustige en meeslepende liedjes. alain clark De grote publiekstrekker van de avond was hoe dan ook Alain Clark. Deze Haarlemse singer-songwriter is langzamerhand een ‘grote meneer’ geworden. Een topartiest, die met zijn kenmerkende petje al lang door het grote publiek is ontdekt.

Foto: Bert VerVer

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 7

Jazzmuziek met pop- en soulinvloeden in optima forma, die zowel jongeren als degenen die niet meer zo ‘piep’ zijn weet te boeien. Omringd door een aantal zeer muzikale collega’s en twee backing-vocals ging Alain er stevig tegenaan tot groot genoegen van het duizendkoppige publiek, dat - opgezweept door de zanger zelf - vaak uit volle borst nummers meezong of in elk geval probeerde dat met de refreinen te doen. Niet alleen het publiek genoot, ook Alain was onder de indruk van de wijze waarop hij in Reeuwijk was ontvangen. “Ik ben een beetje grieperig en had nog nooit van dit festival gehoord, wij wisten dus absoluut niet wat we konden verwachten,” vertelde de zanger. “Het grieperige gevoel verdween al bij het eerste nummer. Ik merkte meteen dat het publiek heel muzikaal was en het was waanzinnig om zo’n respons te krijgen. Geweldig wat een enthousiasme en sfeer.” sfeer Over de sfeer waren de twee grote animatoren van het festival, Ad Elderhorst

en hoofdsponsor Marko de Jong, eveneens bijzonder te spreken. Stichtingvoorzitter Ad had met al zijn vrijwilligers een zware week achter de rug. “Het opbouwen vlotte voor geen meter door het wisselende weer en toen ik vanochtend wakker werd met een flinke donderbui boven Reeuwijk dacht ik echt ‘daar gaan we weer’, want het zat op weergebied ons de laatste jaren bepaald niet mee. Gelukkig bleef het vanavond droog. Dat was voor ons fijn, voor het publiek en de artiesten, maar zeker ook voor de vele sponsors zonder wie wij het niet kunnen organiseren, want van de gemeente hoeven we geen financiële bijdrage van betekenis meer te verwachten.” Marko de Jong was onder de indruk van de kwaliteit van de optredens en was blij dat het festival niet alleen afhankelijk was van de grote namen, maar ook gedragen wordt door de talentvolle jongeren. Al met al kan Reeuwijk weer terugkijken op een geweldig evenement met mooie artiesten en een fijn publiek.

Ruim 3500 belangstellenden kwamen op de drie podia van het festival af, waar ook de Tiny Little Bigband optrad

M OO I B U ITE N
Door Boris Bax van hoveniersbedrijf Carpe Hortus

Tot op de bodem
Niet alleen bij pizza’s gaat opnieuw groeien en bloeien. het om de bodem, ook de Het gazon verdient het hele tuin kan niet zonder een goe- jaar door een strak schema de basis: de grond. Gezonde voor bemesting en onkruidplanten die sterk groeien en bestrijding. In het najaar ligt rijkelijk bloeien staan op een de nadruk daarbij op het bodem die niet alleen de versterken van de grasmat, juiste voedingsstoffen heeft, zodat het gazon goed de maar ook genoeg. En winter doorkomt. daar moeten wij de Ook hier is timing van Tip natuur een belang: tijdig handje helpen. bemesten, Want tijdens de want nu is het Bent u niet blij met de groeiperiode nog warm gestaat van uw gazon of onttrekken de noeg voor een borders? Wij geven vrijplanten veel groeispurt. voedingsstoffen blijvend een (bemestings-) Overigens advies en leveren u aan de bodem. houden niet En als ’t regent, professionele meststoffen alle planten voor het beste resultaat! spoelen die van dezelfde (deels) weg. bemesting: Regelmatig organisch rozen zijn heel tevreden met bemesten én een goede koemest, maar rhodondentiming is dus noodzakelijk. drons en azalea’s zijn juist De pieken liggen daarbij in weer dol op turf. Het is dus het het voor- en najaar. In zaak om de juiste bemeshet voorjaar bemesten we op ting te kiezen en een goed groei en kleur, in het najaar bemestingsschema aan op sterkte. Zo gaan de plante houden. Heeft u vragen ten afgehard de winter in, hierover? Wij geven u graag waardoor ze in het voorjaar vrijblijvend advies!
Carpe Hortus • Edisonstraat 14 • (06) 22 495 455 • www.carpehortus.nl

Alain Clark was vol lof over het publiek en de sfeer

restaurant de florijn wint de gouden pollepel
Al maanden lang bezette het restaurant uit Nieuwer­ brug de eerste plek van De Gouden Pollepel competi­ tie van AD Groene Hart. Gisterenochtend om 10.30 uur kwam het verlossende telefoontje, Michiel en Brenda de Graaf kregen te horen dat hun restaurant De Gouden Pollepel heeft gewonnen.

De gehele maand September gratis les voor nieuwe leden!!!

“Om dit te vieren staat vandaag voor het hele team gebak klaar en over twee weken mogen we de trofee in ontvangst nemen,” aldus een gelukkige Brenda de Graaf. “Voor gasten hebben we om deze overwinning te vieren vanaf donderdag 1 september een speciaal Gouden Pollepel menu.” Op 9 februari van dit jaar werd De Florijn al bezocht door de recensenten van het AD. En in de recensie valt te lezen dat ze gelukkig huiswaarts zijn gegaan. De kwaliteit van de gerechten,

bediening, sfeer en prijskwaliteit hebben ze met gemiddeld een 9- beoordeeld. Brenda de Graaf denkt dat het plezier en de passie die ze samen met het team delen de belangrijkste redenen zijn dat ze deze prijs hebben gewonnen. “We proberen ons met creativiteit te onderscheiden en veel met streek- en seizoensproducten te werken.”

Jazz Dans - Street/ Jazz - Streetdance/ Hip Hop - Show - Musical dans - Klassiek ballet - Modern ballet - Jongens dans - Aerobics - Dansconditie - Zumba

W W W. S T U D I OV I VA DA N S. N L Willemstraat 21, 2411 CP Bodegraven

Foto: Bert VerVer

Foto: Bert VerVer

Elke maandag 10 BOLLEN
Bij aankoop van 3 pakjes verse vleeswaren*
Wit of tarwe
* wekelijks wisselend vleeswarenaanbod (zie actie koeling)

GRATIS

Uw C1000 bollenbakker

2+1 GRATIS
Alle varianten vloerbrood en volbrood

Elke dinsdag
Uw eigen bakkerbrood

Uw C1000 zoet & hartig bakker

2+2 GRATIS GRATIS
*
* wekelijks wisselend zoet en hartig aanbod (zie actie koeling) * wekelijks wisselend Hollands kaasaanbod (zie actie koeling)

Elke woensdag

Uw C1000 afbakbroodjes
Bij aankoop van stuk Hollandse kaas* vers van ‘t mes

Elke donderdag

Alle varianten Vers af te bakken, zak 6 of 8 stuks

Elke vrijdag
9 MINI-ROZIJNENBOLLEN

GRATIS
Bij aankoop van verrassingsgebak*
* wekelijks wisselend gebaksaanbod (zie actie koeling)

Uw bakkerij gebak

Elke zaterdag

STOKBROOD Bij aankoop van verse
buitenlandse kaas*
* wekelijks wisselend buitenlands kaasaanbod (zie actie koeling)

GRATIS

Raadhuisplein 15, 2411 BD Bodegraven W.c. Broekvelden, Vromade 27, 2411 LG Bodegraven Openingstijden: Ma t/m za 08.00 - 21.00 uur

Langerak
De broodactie is geldig zolang deze in de winkel wordt aangegeven.

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 9

vroegtijdig einde zorgt voor domper en vraagtekens
Politie Midden­Holland besloot zaterdagavond om Bruisend Reeuwijk af te gelasten door dreigend noodweer. Doordat extreem harde windstoten en onweer via Leiden richting Reeuwijk zouden trekken, werd de organi­ satie gedwongen een einde te maken een het dorpsfeest waar veel Reeuwijkers het hele jaar naar uitzien.
Nog geen uur later bleek dat een tijdelijke stillegging een betere beslissing zou zijn geweest. Het onweerde wel, maar de voorspelde windstoten windkracht 9 bleven uit. De Stichting onderzoekt en overweegt daarom een claim in te dienen bij de verantwoordelijke instanties die het besluit hebben genomen om Bruisend Reeuwijk vroegtijdig te stoppen. Op zondagmorgen kijken een duidelijk aangeslagen voorzitter Ad Elderhorst en Kees Hogervorst, marktmeester, terug op een prachtig evenement dat abrupt werd beëindigd. Kees Hogervorst: “We hadden een onwijs leuke vrijdag, met een prachtig programma. Ik dacht: dat wordt een wereldweekend. De markt was als vanouds met kramen die van alles wat boden, een leuk assortiment. Als er een bui was, ging iedereen de tenten in, maar daarna stroomde de markt weer vol. Het was een prachtig weekend, maar met een heel lelijk slotakkoord.” Ad Elderhorst: “Dat we het festival moesten afgelasten is een enorme teleurstelling voor iedereen. Niet alleen voor alle festivalbezoekers en artiesten die naar huis werden gestuurd, maar ook voor de deelnemende horeca die hun inkomsten moesten missen. Ook voor de vrijwilligers die maandenlang keihard gewerkt hebben aan dit festival was het een domper op de feestvreugde. De veiligheid staat boven alles en de gebeurtenissen bij Pukkelpop in België zullen ongetwijfeld meegespeeld hebben bij de beslissing van de politie. Je moet er niet aan denken dat tenten de lucht in vliegen en de bezoekers in paniek raken. Maar achteraf bleek dat het afgelasten en het geheel ontruimen van het terrein niet nodig waren.” verwensingen “We hebben flinke discussie gehad me de dienstdoende agenten. Alle websites, van Buienradar tot aan het KNMI, voorspelden absoluut geen noodweer. Onze bezoekers wisten dat ook, de mensen keken op hun mobiel naar Buienradar.” Kees Hogervorst: “Toen we de mensen vertelden dat ze naar huis moesten gaan, kregen we heel wat verwensingen naar ons hoofd geslingerd.” Ad Elderhorst gaat verder: “We hebben contact gezocht met onze tentenbouwer, die in Noordwijk en Leiden ook tenten had staan. Hij liet weten dat er niets aan de hand was in Noordwijk en dat het in Leiden prachtig weer was. Ik heb tegen de politie gezegd dat ze onnodig paniek aan het schoppen waren, maar dat legden ze naast zich neer. Nergens in de omgeving, waar tal van evenementen aan de gang waren, werd er iets afgelast. De overheid heeft in ons geval panisch gereageerd, wilde alle risico’s vermijden en sommeerde ons het festival af te gelasten.” leeggeroofd Op dat moment was de rondvaartboot met bejaarden, die elk jaar een gratis tochtje krijgen aangeboden, op de plas. “Die heb ik naar de kant laten komen, de geschrokken mensen naar binnen gehaald en meteen taxi’s besteld om ze thuis te laten brengen. Het calamiteitenplan werd in werking gesteld en de ontruiming van de Notaris d’Aumerielaan verliep, op een enkel incident na, soepel.” Kees Hogervorst: “Voor de horeca waren de druiven zuur door de tegenvallende inkomsten, maar voor onze medeorganisator Dick van Dam van Café Dito’s waren ze extra zuur. ‘s Nachts is de kluis in zijn zaak leeggeroofd. We zijn er allemaal stuk van.” Ad Elderhorst vraagt zich hardop af of het op deze manier nog wel mogelijk is om een evenement als dit te organiseren. “Als de regelgeving en risico het toelaten, organiseren we volgend jaar weer een festival en een Bruisend Reeuwijk met een prachtig programma, maar nu likken we onze wonden.”

0182-52 70 99 • 06-22 69 48 42 Jan Tinbergenstraat 8G • 2811 DZ Reeuwijk

Beschoeiingen, plankieren, steigers schuttingen, bruggen en tuinaanleg. Aanleg natuurvriendelijke oevers. Levering van zand, grind en grond.

v.a. € 1.450,-

Nieuw binnen bij Ruton: De Berini scooter! Ze zijn niet van de echte Vespa te onderscheiden, maar qua prijs zeker de helft voordeliger!!!

Kijk op www.ruton.nl voor meer informatie of kom bij ons langs op de Einsteinstraat 23. Ook kunt u ons bellen op 0182-394052.

Vrouwenzanggroep Gouda zoekt hoge sopranen
Afgelopen februari ging in Gouda een vrouwenzanggroep op hoog amateurniveau van start die stemvorming combineert met het vierstemmig zingen van een breed repertoire, van Brahms tot Barbershop. De groep zoekt nog geoefende hoge sopranen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelfstandig hun partij instuderen en goed kunnen zingen in klein verband: gestreefd wordt naar een kamerkoor met 16 zangers. De muzikale leiding is in handen van zangpedagoog en dirigent Roland Hangelbroek. De repetities vinden eens per twee weken plaats op dinsdagavond in basisschool Het Schateiland, locatie De Schakel, Mercatorhof 7, van 19.45 tot 22.00 uur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Anita van Vliet-Sluis, telefoon 0348-564483.

www.scheidingsplanner.nl

Komt u ook naar onze ledenbijeenkomst?
Rabobank Gouwestreek

Help, ik ga scheiden!

‘Ik word gék van die alimentatiebesprekingen; wat kunnen jullie voor me doen?’
Financiën vormen vaak een struikelblok bij scheiding. Niet zelden is het ingewikkelde materie. En ziet u door de bomen het bos niet meer. Als financieel deskundige en vertrouwenspersoon behartigt de Scheidingsplanner uw belangen en zorgt ervoor dat u financieel weer verder kunt. Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag ons gratis boekje, ‘Help, ik ga scheiden!’ aan. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd. De Scheidingsplanner Gouda-Bodegraven • Marianne Krieger Burg. Van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda • gouda@scheidingsplanner.nl Tel. (088) 61 61 025 (lokaal tarief) of (06) 24 237 870

Wij nodigen de leden van GoudaReeuwijk-Brug van Rabobank Gouwestreek van harte uit voor de ledenbijeenkomst op 21 september. Onze leden zijn welkom vanaf 19.30 uur in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 in Reeuwijk. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De ledenbijeenkomst is hét moment om elkaar persoonlijk te zien en te spreken. U ontmoet andere leden, de ledenraadsleden en medewerkers van de bank. Wij praten u bij over de financiële resultaten, bancaire en economische ontwikkelingen. En de ledenraad doet verslag.

Onder het genot van een heerlijk drankje en hapje gaan we met u in gesprek. We horen graag uw mening en vragen bij de thematafels. Mogen wij u ontmoeten op woensdag 21 september? Ledenraad van Gouda-Reeuwijk-Brug en directie van Rabobank Gouwestreek

Meld u aan via www.rabobank.nl/gouwestreek

Coöperatieve Rabobank Gouwestreek U.A. gevestigd te Waddinxveen

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 10

“Bedankt voor een fantastisch festival!”

Het klonk ons als muziek in de oren!

SPS uit Reeuwijk, hoofdsponsor van het SPS Jazzfestival
Een succesvolle 4e editie van het SPS Jazzfestival... Dat is waar wij op hoopten, en dat werd het ook! Mede dankzij het goede weer konden we optimaal van de artiesten en elkaars gezelschap genieten. Wij bedanken alle sponsors, de organisatie en vrijwilligers voor hun toegewijde inzet met in het bijzonder het bestuur Ad Elderhorst, Barry Krupe en Rob de Wijn. Daarnaast bedankt SPS Marja van Dorst, Dick van Dam, Johan Boereboom, Jos van Benschop, Evert Oosterwijk, Jan van den Heuvel, Kees Hogervorst en Gerda Kastelein. Meer informatie over SPS? Bel 0182 – 30 2222 of kijk op www.sps.nl

Binnenkort zijn alle foto’s en video’s van het festival online te bekijken zodat u nogmaals kunt genieten van topoptredens van o.a. Denise Jannah, Kris Berry, Wicked Jazz Sounds, Finn Silver en natuurlijk Alain Clark. Houd de website www.spsjazzfestival.nl in de gaten! Bedankt voor uw bezoek, enthousiasme en gezelligheid tijdens het SPS Jazzfestival 2011 en alvast tot volgend jaar!

IEDERE ZATERDAG IN SEPTEMBER

10-50%
korting!
onderleggers

palen ruw en geschaafd

GEHEL E ASSOR TIMEN T

20-60%
korting!

vlonderplanken

30-70%
korting!

OP=OP

WEG!
Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

ALLES MOET

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.00 - 17.00 uur, Za. 9.00 - 12.00 uur

Binnenweg 4, Bodegraven, Tel. (0172) 61 03 26, info@ultimatewood.nl

www.ultimatewood.nl
Kortingen geldig op de brutoprijzen en afgehaald te Bodegraven, iedere zaterdag in september tussen 09.00 en 12.00 uur

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 11

officieel startsein voor nieuw fort wierickerschans
De Zuid­Hollandse gedeputeerde Han Weber zal op vrijdag 2 september het officiële startsein geven voor de ontwikkeling van een flink aantal recreatieve activiteiten op Fort Wierickerschans. Het gaat onder andere om de aanleg van een wisselplaats voor de bruine vloot en een passantensteiger in de Oude Rijn, alsmede een uitkijk­ toren met aanmeersteigers in de Wiericke.
Enkele boten van de bruine vloot zullen de opening opluisteren. Zij zijn van dichtbij te bekijken, net als enkele gerestaureerde gebouwen. Peter Kraan vormt samen met de Fort Wierickerschansgroep de motor achter een reeks plannen om het fort als uitgangspunt voor diverse recreatieve doeleinden te gaan gebruiken. Het fort als recreatief knooppunt in het Groene Hart. arrangementenfabriek Het Gebouw 1830, waar tot 1 september het informatiecentrum van Staatsbosbeheer was gevestigd, wordt omgetoverd tot een arrangementenfabriek. Waar in een ambiance van een grand café partijen met vraag en aanbod met betrekking tot recreatieve arrangementen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Natuurrondleidingen, solextochten, vaartochten, wandeltochten, alles is mogelijk volgens een gepassioneerde Peter Kraan. Op de bovenverdieping van het kruithuis staan op grote posters de nog te verwezenlijken plannen geëxposeerd, zoals een fietspad langs de Wiericke richting Reeuwijk, rondleidingen in het polderlandschap een boerderij met streekproducten. Voor elk plan zullen andere partijen aan de vergadertafel moeten plaatsnemen. Het zijn allemaal toe-

komstplannen die recreatie mogelijk moeten maken van de Oude Rijn tot aan de Hollandse IJssel. fotowedstrijd Het fort heeft op korte termijn nog een activiteit in petto. Tijdens de

Open Monumentendag van 10 september zal de fotowedstrijd van de manschapverblijven van start gaan. In het kruithuis hangen al prachtige foto’s van deels amateur en deels vakfotografen om inspiratie op te doen. Reden te

meer om ook die dag een kijkje op het fort te gaan nemen met het fototoestel in de rugzak. Informatie: www.fortwierickerschansgroep.nl.

Vrijwilligers Kunstcafé gezocht
Het Kunstcafé Gouda heeft in het vorige seizoen met succes de Amateurkunst in Gouda op brede wijze onder de aandacht gebracht. Op de vierde donderdagavond van de maanden in het theaterseizoen kwamen op verzoek van de organisatie telkens twee amateurgroepen of verenigingen bijeen die samen een avondvullend programma boden. Ook dit jaar wil het Kunstcafé een plek zijn waar kunstbeoefenaars elkaar ontmoeten. Men zoekt mensen die mee willen helpen de programmering op te zetten, die contact willen leggen met de groepen en die ook hand- en spandiensten willen verrichten. Informatie: www.kunstcafegouda.nl.

eerste Chocolade Festival in Haastrecht
Op zaterdag 24 september vindt van 10.00 uur tot 16.00 uur het eerste Chocolade Festival in het centrum van Haastrecht plaats. Het idee is afkomstig van patissier Marjolijn Reijm van De Zoete Hoek. Alles op deze dag staat in het teken van chocolade: demonstraties, straattheater, kookdemo’s, modeshow, brood en banket demonstraties, wijnen en likeuren die passen bij chocolade, chocoladesuikerspinnen, zelf chocoladerepen versieren, bodypaint met chocolade, chocoladeijsjes etc. Ook Sjakie en de chocoladefabriek speelt een rol op 24 september. Marjolijn: “We verkopen net als in de film chocoladerepen met de gouden wikkel. Degene die de gouden wikkel vindt, mag een dag lang met mij meelopen en zelf chocolade maken in mijn atelier.” Meer informatie: www. chocoladefestivalhaastrecht.nl.

Gouda, Bernhardhof 635

PRACHTIGE SERVICEFLAT VOOR EEN ZEER AANTREKKELIJKE V.O.N. PRIJS! In het complex “De Weije” aan de rand van Gouda gelegen riant 3-kamer hoekappartement op de 3e verdieping met ruime woonkamer, open keuken, 2 slaapkamers, royaal en zonnig balkon (west) en werkelijk schitterend en weids uitzicht over het Gouwekanaal en nostalgische molen. Ideaal voor senioren of mindervaliden. Alle denkbare zorg kan op maat worden ingekocht. Bouwjaar 1998. Inhoud ca. 260m3. Gebruiksoppervlakte wonen ca. 93m2.

Vraagprijs: € 275.000,- v.o.n.
Tel: 0182-538400 www.boer-gouda.nl www.funda.nl info@boer-gouda.nl

Foto: PIM SteeNBerGeN

Openbare vergaderingen
Algemene informatie
Vergaderplaats: raadzaal gemeentehuis. Vaste wederkerende agendapunten aan het begin en einde zoals opening, mededelingen, ingekomen stukken, verslag vorige vergadering, rondvraag en sluiting staan niet vermeld. De stukken bij de agenda’s in deze publicatie kunt u vinden op onze website, onder het kopje Bestuur en organisatie > Vergaderstukken.

Bekendmakingen
Verkeer en vervoer
Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met najaarstriatlon In verband met de najaarstriatlon op zaterdag 3 september 2011 worden de volgende verkeersmaatregelen genomen: • Van 7.00 tot 12.00 uur wordt de Willem de Zwijgerstraat tussen de Sportlaan en Burg. Kremerweg afgesloten voor alle verkeer, omleiding is aangegeven via de Burg. Kremer­ weg en Oranjelaan • Van 7.00 tot 12.00 uur wordt er éénrichtings­ verkeer ingesteld op het weggedeelte van de Buitenkerk gelegen tussen de Kleienhof en Zwammerdam in de richting van Bodegraven naar Zwammerdam. Fietsers zijn uitgezonderd van deze verkeersmaatregel. Voor een overzicht van deze afsluitingen tijdens de najaarstriatlon kunt u een tekening bekijken via de website van de gemeente BodegravenReeuwijk www.bodegraven­reeuwijk.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Roodenburg van de afdeling Reali­ satie en beheer via tel. 0172 - 522 522. Tijdelijke afsluiting wegen in verband met najaarsmarkt In verband met de Najaarsmarkt zullen diverse wegen in het centrum van Bodegraven woensdag 7 september tot en met maandag 12 september 2011 worden afgesloten voor alle verkeer. Men wordt vriendelijk verzocht met de tijdelijke verkeersmaatregelen rekening te houden en geen voertuigen te parkeren op de afgesloten wegvakken waar de evenementen plaatsvinden. Voor een overzicht van alle afsluitingen tijdens de Najaarsmarkt kunt u een tekening bekijken via de website van de gemeente www.bodegraven-reeuwijk.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Dolf Roodenburg, van de afdeling Realisatie en beheer, bereikbaar via tel: 0172 - 522 522.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Voor de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met 6 weken: • Zuidzijde 92, Bodegraven: slopen en nieuw­ bouw woning • Westeinde bij 79, Driebruggen: verbreden dam Verleende bouw- en sloopvergunningen / omgevingsvergunningen Tussen haakjes de datum van verzending. Bodegraven • Botter 17: bouw bedrijfsruimte en kantoor (24­8­2011) • Dammekant 48: melding brandveilig gebruik (24­8­2011) • Dammekant 73: plaatsen erfafscheiding (van rechtswege verleend) (19­8­2011) Sluipwijk • Zoetendijk 14a: slopen en herbouwen zomer­ woning (18­8­2011) • Zoetendijk 14 en 14­1: slopen woningen en zomerwoning (24­8­2011) Nieuwerbrug • Hoge Rijndijk 3: slopen berging (van rechts­ wege verleend) (24­8­2011) Reeuwijk • Bernadottestraat 28: verwijderen asbest uit woning (24­8­2011) Bezwaar of beroep Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Bodegraven­Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Als er eerder een ontwerpbesluit van de vergunning ter inzage heeft gelegen, dan kunt u geen bezwaarschrift indienen. U moet dan binnen de termijn van 6 weken rechtsreeks beroep instellen bij de Rechtbank ’s­Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt geen beroep instellen als u gedurende de termijn van terinzageligging van het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Bij de gemeente kunt u informeren of u tegen een verleende vergunning bezwaar kunt maken of beroep moet instellen. Een bezwaar­ of beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, de datum en uw handtekening, een omschrijving van de betreffende vergunning en de motivering van uw bezwaar of beroep. Bij een beroepschrift moet zo mogelijk een kopie van de vergunning worden meegestuurd. Het in­ dienen van een bezwaar- of beroepschrift schort in de regel de werking van de vergunning niet op. Met andere woorden: de vergunning waartegen u bezwaar hebt, mag dus gebruikt worden. Als u dat niet wilt dan kunt u, nadat u bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld, om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s­Gravenhage. U kunt een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via http:/ /loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Contact
Onze medewerkers zijn bereikbaar via  tel. 0172 - 522 522 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Afdeling Burgerzaken en Belastingen Burgerzaken Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur Woensdagavond 18.30 tot 20.30 uur Raadhuisplein 1, Bodegraven Belastingen: Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur Raadhuisplein 1, Bodegraven Afdeling Vergunningsverlening, handhaving en toezicht (Omgevingsloket) Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur Raadhuisweg 3, Reeuwijk Wmo-loket (Afdeling Welzijn, zorg en onderwijs) Inloopspreekuur Maandag en dinsdag 13.00 tot 15.00 uur Raadhuisweg 3, Reeuwijk Maandag t/m donderdag 9.00 tot 11.00 uur Raadhuisplein 1, Bodegraven Huisbezoek nodig? Bel 0172 ­ 522 522 Afdeling Werk en inkomen Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur Raadhuisplein 1, Bodegraven Afvalbrengstation Maandag t/m vrijdag: 13.00 tot 16.00 uur Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur Portugalweg 6, Bodegraven Spreekuur burgemeester en wethouders Donderdagen: 9.00 tot 9.30 uur De beschikbare collegeleden en tijden kunnen verschillen per week. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, 0172 - 522 204. Postadres Postbus 401 2410 AK Bodegraven 24 uur per dag bereikbaar Kijk op www.bodegraven­reeuwijk.nl voor informatie en het digitale loket. Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Raadscommissies
In verband met het plotselinge overlijden van gemeenteraadslid mevrouw Marijke Visser worden alle vergaderingen van raad en commissies deze week geannuleerd. De vergaderingen staan nu voor volgende week gepland. Commissie Bestuur en Financiën Maandag 5 september (gewijzigd!) van 20.00 tot 21.15 uur. Onderwerpen: • Verordening GBA • Nota reserves en voorzieningen 2011 - 2014. Commissie Samenleving Maandag 5 september (gewijzigd!) aansluitend op de vergadering Bestuur en Financiën, van 21.15 uur tot einde vergadering. Onderwerpen: • Gevolgen Wet OKE voor peuterspeelzalen (voorafgaand aan dit agendapunt, vindt er een presentatie van 15 min. plaats over dit onderwerp) • Verordening cliëntenparticipatie • Rondkomen in Bodegraven­Reeuwijk • Intrekken verordening op de Jeugdsport­ subsidie Reeuwijk 1992. Commissie Ruimte Dinsdag 6 september (gewijzigd!) 2011 om 20.00 uur. Onderwerpen: • Herontwikkeling Nico van Eijk locatie, Zout­ man, Reeuwijk • Bedrijventerrein zuidrand Bodegraven (Nota van uitgangspunten) • Vaststelling Afvalstoffenverordening 2011 • Presentatie gemeentesecretaris (wnd.) inzake bedrijfsvoering Spreekrecht commissies U kunt een bijdrage leveren aan de besprekingen van de commissies bij elk agendapunt. De voorzitter inventariseert de sprekers. Bij de eerste termijn krijgt u maximaal 5, bij de tweede termijn maximaal 2 minuten. De gemeenteraad heeft 3 soorten onderwerpen uitgesloten van het spreekrecht: • Een besluit van de gemeenteraad waartegen bezwaar of beroep openstaat of open heeft gestaan • Benoemingen, keuzen, aanbevelingen of voor­ drachten van personen • Een gedraging van een bestuurder of mede­ werker van de gemeente waartegen iemand een officiële klacht kon of kan indienen op grond van art. 9.1 van de AWB.

Omgevingsvergunningen
Welstandscommissie De gedelegeerde van de welstandscommissie heeft in principe zitting op woensdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur iedere even week op de locatie aan de Raadhuisweg 3 te Reeuwijk. De welstandsvergaderingen zijn openbaar. De agenda van de te behandelen plannen wordt opgemaakt tot en met de dinsdag voorafgaande aan de vergadering op woensdag. De agenda is op te vragen bij de afdeling Vergunningen, handhaving en toezicht, tel. 0172 - 522 522. Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst. Bodegraven • Van Tolstraat 2A+B: vervangen handels­ reclame (19­8­2011) Reeuwijk-Brug • Dorus Rijkersstraat 61: vestigen massage­ salon (23­8­2011) • Fokkerstraat 22D: aanbrengen handels­ reclame (24­8­2011) Nieuwerbrug • De Bree 10: kappen boom (24­8­2011) Sluipwijk • Twaalfmorgen 9­4: kappen boom (19­8­2011)

0172 - 522 522
Daar bel je de gemeente mee!

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering Burgemeester en wethouders hebben de volgende vergunning verleend:

Meer bekendmakingen

week 35 - 2011 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522

Actueel

Kalender
Elke week vindt u hier informatie over aanpassingen in openingstijden, vergaderingen, afvalinzameldata, afsluitingen en collectes. De Najaarsmarkt begint op donderdag 8 september met de offi ciële ontvangst van de Kaaskoningin door de burgemeester en wethouders. Ook dit jaar zijn er vele activiteiten die rond de dorpskern plaatsvinden. Zo is er een kermis, zijn er optredens van onder andere: Jannes, Wolter Kroes en Roxanne en Dré jr Hazes. Als afsluiting van de festiviteiten is er feest in het Evertshuis; “Evertshuis Bruist”. Alle informatie en het programma zijn te vinden op www.najaarsmarktbodegraven.nl.

Najaarsmarkt Bodegraven
Van 8 tot en met 10 september staat Bode­ graven in het teken van de Najaarsmarkt. Dit jaar is het thema “Boerenkaas, omdat smaken verschillen”. Burgemeester Christiaan van der Kamp draagt dan enkele weken na zijn aantreden als burgemeester al de scepter van het dorp voor drie dagen over aan de Kaas oningin van de Najaarsmarkt. k Dit jaar wordt in het bijzonder het Reeuwijkse deel van de gemeente welkom geheten op de markt. De Najaarsmarkt is een traditie die het gemeentebestuur wil vasthouden; het is één van de elementen die een dorp kleur geven.

Augustus
Huisvuil • 29 aug t/m 4 sept: grijs

September
Inzage (ontwerp)bestemmingsplannen en informatieavonden • 22 juli t/m 1 september: inzage vastgesteld bestemmingsplan Korte Waarder 33 (Nieuwerbrug) • 22 juli t/m 1 september: inzage ontwerpbestemmingsplan Oudeweg 94 (Reeuwijk) Openingstijden Burgerzaken • 16 september gehele dag gesloten Vergaderingen • 5 september, 20.00 uur: commissie Bestuur en Financiën • 5 september, 21.15 uur: commissie Samenleving • 6 september, 20.00 uur: commissie Ruimte • 21 september, 20.00 uur: gemeenteraad • 27 september, 19.30 uur: commissie Bezwaarschriften • 27 september, 20.00 uur: commissie Samenleving • 28 september, 20.00 uur: commissie Bestuur en Financiën • 29 september, 20.00 uur: commissie Ruimte Huisvuil • 5 t/m 11 september: groen • 12 t/m 18 september: grijs • 19 t/m 25 september: groen • 26 sept. t/m 2 oktober: grijs

Plastic afval • 19 september: Reeuwijk • 23 september: Bodegraven Oud papier • 24 september: Bodegraven (BOC) • 24 september: Nieuwerbrug (OPA) Textiel • 14 september: Bodegraven Meer informatie op de afvalkalender. Verkeer en vervoer Willem de Zwijgerstraat afgesloten • 3 september van 7.00 tot 12.00 uur: afgesloten tussen de Sportlaan en Burg. Kremer­ weg afgesloten voor alle verkeer. Omleidingen worden aangegeven Buitenkerk afsluiting een richting • 3 september van 7.00 tot 12.00 uur: éénrichtingsverkeer op de Buitenkerk tussen de Kleienhof en Zwammerdam in de richting Bodegraven > Zwammerdam Afsluiting centrum Bodegraven • 7 t/m 12 september: diverse wegen in het centrum van Bodegraven in verband met de Najaarsmarkt Collectes • 4 t/m 10 september: St. KWF Kankerbestrijding • 11 t/m 17 september: St. Prinses Beatrix Fonds • 18 t/m 24 september: Nierstichting Nederland • 25 sept. t/m 1 oktober: St. Fonds verstandelijk gehandicapten

Open Monumentendagen 2011: Nieuw Gebruik - Oud Gebouw
In 2011 wordt Open Monumentendag voor de 25e keer georganiseerd. In gemeente Bodegraven­Reeuwijk zet op zaterdag 10 en zondag 11 september menig bijzonder gebouw haar deuren open voor het publiek. De Open Monumentendag heeft als thema Nieuw Gebruik – Oud Gebouw en gaat over herbestemming. Bij herbestemming krijgen monumenten ongeacht hun leeftijd een nieuw leven en een nieuwe betekenis. Zij kunnen daarmee behouden blijven en een verbetering voor hun omgeving betekenen. ‘Gemeente Bodegraven­Reeuwijk is trots op haar monumenten en wil dit met u delen. Niet voor niets hebben we een wet op erfgoed. We willen met elkaar ervoor zorgen dat de mooie

parels niet uit onze streek verdwijnen. Ik nodig u van harte uit om ze te komen bewonderen tijdens de open monumentendag’, aldus wethouder Hans Vroomen. Zie voor meer informatie en het volledige programma www.bodegraven-reeuwijk.nl.

Kort nieuws…
Vacature: Vertegenwoordiger voor regionale Kabeladviesraad
Het college van B&W zoekt een man of vrouw die de kabelabonnees in de gemeente Bodegraven­Reeuwijk wil vertegenwoordigen in de Kabeladviesraad Plassengebied en Rijnstreek (KARPER). Deze Kabeladviesraad, waarin 10 gemeenten uit de regio zijn vertegenwoordigd, heeft als taak kabelaanbieder Ziggo te adviseren over het programma- en zenderaanbod van radio en televisie op de kabel. Kijk voor alle informatie over deze vacature op www.bodegraven-reeuwijk.nl of neem contact op met mevrouw K. Schwarze van de gemeente, tel. 0172 - 522 522.

van fi etswrakken. In week 35/36 worden op de fietsen stickers aangebracht. Vanaf de datum waarop de sticker is aangebracht, heeft u nog 2 weken de gelegenheid om uw fiets te verwijderen. Na die periode wordt de fi ets door de gemeente verwijderd en opgeslagen. Fietsen die buiten de rekken staan en in goede staat verkeren, worden teruggeplaatst in de rekken.

Monumentencommissie
De volgende vergadering van de monumentencommissie is op 26 september 2011 om 10.00 uur in de raadzaal van het voormalige gemeentehuis van Reeuwijk, Raadhuisweg 3 in Reeuwijk. De monumentencommissie verga­ dert maandelijks en de agendapunten zijn te vinden op de website.

Akoestisch onderzoek woningen langs A12
Als u langs de A12 woont tussen Woerden en Gouda, kunt u vanaf eind augustus benaderd worden door Rijkswaterstaat voor een akoes­ tisch onderzoek. Rijkswaterstaat onderzoekt de te verwachten geluidsniveaus binnen uw woning en betreft woningen die door hun aard, ouderdom of ligging waarschijnlijk voor geluidwerende maatregelen in aanmerking komen. Om geluidsoverlast voor de omliggende woningen langs het traject Woerden­Gouda te beperken, is een geluidsscherm geplaatst.

“Hoe veilig is onze gemeente?
Hoe veilig vindt u onze gemeente Bodegraven­ Reeuwijk? Onderzoeksbureau I&O Research doet elke 2 jaar onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie binnen onze gemeente met de Veiligheidsmonitor. Het onderzoek start begin september. De resultaten worden in maart 2012 verwacht. Het gemeentebestuur vindt het heel belangrijk dat de burgers die benaderd worden, ook meedoen aan de enquête. Hoe meer deel emers, n hoe betrouwbaar het beeld dat ontstaat van de veiligheidssituatie in onze gemeente. Voor meer informatie kunt u kijken op www.veiligheidsmonitor.nl.”

Actie fietswrakken
In de directe omgeving van het station in Bodegraven zijn veel klachten over de aanwezigheid

Meer informatie op www.bodegraven-reeuwijk.nl

week 35 - 2011 | www.bodegraven-reeuwijk.nl communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522

sche handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. • Total Nederland NV voor Servauto inz. “Reeu­ wijk”: het plaatsen van een bovengrondse tank met Ad­blue (3500 liter) en de verwijdering van een huisbrandolietank (november 2007) bij een tankstation met LPG op een perceel gelegen aan rijksweg A12, 2811 NT Bodegraven. De vergunning en bijbehorende stukken kunt u van 1 september tot en met 12 oktober 2011 inzien bij de gemeente Bodegraven­Reeuwijk. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven­Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Een besluit blijft van kracht wanneer u bezwaar indient. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s­Gravenhage om het besluit te laten schorsen (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). In dat geval moet u een bepaald bedrag (griffierecht) betalen. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http:/ /loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektroniInzage Voor inzage en informatie kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis van Bodegraven­Reeuwijk of tel. 0172 ­ 522 522. Voor inzage buiten kantooruren kunt u een afspraak maken. Deze bekendmaking staat ook op de website van de Milieudienst Midden­Holland, www.milieudienstmiddenholland.nl.

Wet milieubeheer
Maatwerkvoorschriften Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig. In bepaalde gevallen is het nodig ter bescherming van het milieu aanvullende maatwerkvoorschriften op te leggen naast de voorschriften uit de van toepassing zijnde AMvB. Deze maatwerkvoorschriften betreffen voorschriften voor het monitoren van de grondwaterkwaliteit bij het Besluit algemene regels voor inrich-

tingen milieubeheer en gelden voor de volgende inrichtingen. Burgemeester en wethouders leggen de volgende maatwerkvoorschriften op: • Auto Bruijnen B.V., Spanjeweg 10, 2411 PX Bodegraven • Garage Van Dijk, Einsteinstraat 13, 2811 EP Reeuwijk • Meersma B.V., Jan Tinbergenstraat 14, 2811 DZ Reeuwijk • Garage De Hoog, Kaagjesland 54a, 2811 KN Reeuwijk • A. Verkaik Transport, Leeghwaterstraat 1, 2811 DT Reeuwijk • Van Roon­Reeuwijk, Leeghwaterstraat 8, 2811 DV Reeuwijk • Van der Bas Transport B.V., Nieuweweg 22, 2811 PP Reeuwijk U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven­Reeuwijk indienen, per adres Milieudienst Midden­Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Milieudienst MiddenHolland via tel. 0182 ­ 545 700. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Inzage De ontwerpbesluiten tot het opleggen van maatwerkvoorschriften kunt u van 1 september tot en met 12 oktober 2011 inzien bij de gemeente Bodegraven­Reeuwijk. Ook voor aanvullende informatie kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis van Bodegraven­Reeuwijk tel. 0172 - 522 522. Voor inzage buiten kantooruren kunt u een afspraak maken. Deze bekendmaking staat ook op de website van de Milieudienst Midden­Holland, www.milieudienstmiddenholland.nl.

Collegebesluit(en)
Huisnummerbesluiten Burgemeester en wethouders van BodegravenReeuwijk hebben op 22 augustus 2011 de volgende nummeraanduiding vastgesteld: • Botter 17 in Bodegraven (verzenddatum 23­8­ 2011). Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet in ieder geval vermelden: de naam, het adres van indiener, de dagtekening, de motivering en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.

Uitslag Levend Cluedo
Het spel van Scouting Reeuwijk op Bruisend Reeuwijk kende als juiste oplossing: Gezochte verdachte: Gezochte wapen: Gezochte locatie: Dominee Groenewoud Revolver Serre

blikseminslag aan het hoogeind in driebruggen
Tijdens het korte maar hevige noodweer dat vrijdagmorgen omstreeks 9.15 uur over onze regio trok, heeft een blikseminslag het dak van de boerderij/ woning van de familie v.d. Hoeven aan het Hoogeind 12 in Driebruggen in brand gezet. Omwonenden en toevallige toeschouwers spraken van een echt enorme knal en een soort vuurbal die over het dak rolde. Daarbij vlogen verschillende pannen van het dak en begon het onderliggende dakbeschot vrijwel direct te branden. Omdat het als een melding met hoge prioriteit werd ontvangen, waren binnen korte tijd de brandweerkorpsen van Driebruggen, Nieuwerbrug en Bergambacht met hun hoogwerker ter plaatse en kon door de snelle reactie het volledig afbranden van de woning worden voorkomen. De politie van Midden Holland sloot onmiddellijk het Hoogeind tussen Driebruggen en Hogebrug af om de brandweer vrij baan te verschaffen bij de bestrijding van de brand. Omstreeks half elf waren de werkzaamheden van de brandweer afgerond en kon het Hoogeind weer worden vrijgegeven voor het normale verkeer. Er

De winnaars van het spel zijn Jelle Borsboom, Sam Tillemans en Romy van Maaren. Zij kunnen een leuke prijs afhalen bij: familie Van Leeuwen, Kievitsbloem 20, Reeuwijk-Brug.

is weliswaar veel schade, vooral aan de dakconstructie van het pand, en uiteraard heeft ook het bluswater aanzienlijke sporen

nagelaten, maar gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken te betreuren.

Op zoek naar een MKB-specialist? Ouders heten nieuwe directeur welkom
Sinds 1 augustus heeft RK Dorpsschool De Bron een nieuwe directeur: Odilia van den Berg. Zij volgt Peter van Zoest op, die onlangs afscheid heeft genomen. Om haar welkom te heten organiseerde de Ouderraad op vrijdag 26 augustus een High Tea voor haar. Naast de vele aanwezige ouders en het team waren ook alle leerlingen er om te smullen van al het lekkers dat de ouders hadden gebakken. De High Tea werd door Odilia en Nicole Streefkerk, de nieuwe leerkracht van groep 6/7, geopend door het gezamenlijk aansnijden van een taart.

Accountants & Adviseurs
Einsteinstraat 52 • 2811 EP Reeuwijk • Tel. 0182-537067 post@alletto.nl • www.alletto.nl • Accountancy • Administraties • Belastingadvies • Lonen

Alletto

Autobedrijf

leo de Jong
fiAt speciAlist

Het juiste adres voor een auto vanaf  750,- tot nieuw!
Ook voor: • alle onderhoud • APK keuringen • spuitwerk • reparaties

Acupunctuur TCM Ooracupunctuur Schedelacupunctuur Voetzonereflexologie Anti-rookbehandelingen

Paula Berserik
De Lange Krag 6 2811 RX Reeuwijk 0182-391538 e-mail: pathece@gmail.com pathece.web-log.nl

Platteweg 18 • (0182) 51 91 86 www.autobedrijfleodejong.nl

Foto: G. VAN ooY

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 15

groot afscheidsconcert van jongerenkoor aidomen
Op zaterdagavond 8 oktober om 19.30 uur zal het bekende Reeuwijkse jongerenkoor Aidomen in De Ark in Reeuwijk Brug een speciaal concert geven. Het is namelijk het afscheidsconcert, het allerlaatste optreden van Aidomen! Julianalaan 24 2811 KV Reeuwijk Tel.: 0182-359325 www.verweijelektro.nl

ElEktro
unEto-vni
Erkend installateur

JOHN STOLWIJK
Aannemersbedrijf

Randenburgseweg 8 2811 PR REEUWIJK Tel. (0182) 39 51 20 Fax (0182) 39 56 23

Dames- en herenkapsalon
KAPPER SHOP

Hairstylist Alexander
&
www.kappersite.nl Winkelcentrum Miereakker 16, Reeuwijk

☎ 392816

De dirigente, Jeannette van Galen-Wattel, heeft Aidomen in 1992 zelf opgericht en zij is ononderbroken -19 jaar lang! - als vrijwilliger de drijvende kracht en inspirator van dit koor geweest. Jeannette moet in verband met andere activiteiten helaas stoppen als

dirigent van Aidomen en omdat een geschikte opvolger niet gevonden is, betekent dit ook dat Aidomen op 8 oktober voor het laatst zal zingen. Gelukkig wordt van dit afscheidsconcert een cd-opname gemaakt, dus het geluid van Aidomen kan nog jarenlang

worden beluisterd. Voor slechts € 5 is de cd van dit concert nu al te bestellen. Het koor is vanaf de oprichting verbonden geweest aan de Protestantse Gemeente De Ark van Reeuwijk, al kwamen heel veel van de leden ook

Oproep oud-koorleden
Na afloop van het concert is er nog een informele ‘After Party’ plus een reünie voor alle leden en oud-leden. Het verzoek is dan ook om als men oud-leden van Aidomen kent, hen te attenderen op het zeer speciale concert.

van buiten deze gemeente. Aidomen heeft vaak elders opgetreden en heeft in haar bestaan diverse mooie prijzen gewonnen, met als absoluut hoogtepunt het behalen van de titel ‘Nationaal Kampioen Tienerkoren’ in 2005. Een hele generatie jongeren uit Reeuwijk en omgeving is opgegroeid met Aidomen. Kenmerkend voor het koor is dat er niet alleen veel gezongen wordt, maar ook dat de sfeer op kooravonden altijd heel gezellig en positief is, dat stimuleert tot steeds betere prestaties.

GROTE SORTERING GASFLESSEN OOK BP GAS LIGHT IN 5 EN 10 KG. Kaagjesland 47 | 2811 KL Reeuwijk Tel. 0182 - 39 22 74 | vanbreda@planet.nl

KIJK OP WWW.VAKTUIN.NL
Dat jongeren nog steeds graag zingen, kunnen we elke week weer op televisie zien. Aidomen zingt allemaal eigentijdse composities, liederen met een boodschap, en heeft daarbij als continue en opvallend kenmerk het enthousiasme en het grote plezier van de koorleden bij de optredens en repetities. In de loop van de maand september volgt meer informatie, maar noteer alvast deze datum, want het is de laatste keer dat men Aidomen live kan beluisteren. Het optreden op 8 oktober is gratis toegankelijk. Het belooft een prachtige avond te worden die niemand mag missen!

alweer traumahelikopter in Reeuwijk
Bij een val van een dak aan het Kaagjesland in ReeuwijkDorp afgelopen donderdag werden via de meldkamer op basis van de ernst van de melding direct twee ambulances en de traumahelikopter gealarmeerd. Deze hebben ter plaatse het slachtoffer behandeld aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Er vloog ook geruime tijd een politiehelikopter boven de plaats van het incident om luchtfoto’s te maken.

Foto: LettY BLANKeN

VDS Logistics is een jong en innovatief transportbedrijf met meerdere standplaatsen in het westen van het land. Samen met onze klanten werken we hard aan milieuvriendelijke transportoplossingen. Naast Langere vrachtauto’s (LZV’s) met een hoger laadvermogen heeft VDS ook vrachtauto’s op groengas en aardgas.

Wij zoeken een enthousiaste nieuwe collega om ons team in Waddinxveen te versterken! • Chauffeur (C/E) voor een van onze motorwagen/aanhanger combinaties met wissellaadbakken. Vaste avondritten vanuit Waddinxveen naar Duitsland of België. • Oproepkrachten (B/C/E) Wij vragen voor deze functie: • Rijbewijs B/C/E en bij voorkeur enkele jaren ervaring met het rijden met een combinatie • ADR Stukgoed of bereidheid dit te halen Wij bieden een goede werksfeer, goed materieel en correcte betaling. Voor meer informatie kijk op www.vdslogistics.nl, bel of e-mail: Patrick Treure, 0180-328319 of planning@vdslogistics.nl Sollicitaties: VDS Logistics BV, Postbus 89, 2410 AB Bodegraven

Presentatie over straatkinderen in Brazilië
Op dinsdag 6 september staat een gemeenteavond gepland in de Ichthuskerk, Nieuwdorperweg 1, Reeuwijk waar Jacoline Groenendijk uit Reeuwijk een presentatie zal houden over haar werk voor de straatkinderen in Brazilië. Zij is daar op basis van vrijwilligheid twee jaar aan de slag om hun positie te verbeteren en bij een tussentijdse terugkeer naar Nederland doet zij verslag. De avond begint met een inloop om 19.45 uur en de avond zelf begint om 20.00 uur.

Tevens inboedelopslag Jac. Koster en Zn. Bodegraven Telefoon: (0172) 61 36 35

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 16

En toch was het een groot feest …
2 Dagen lang was Reeuwijk in de ban van het SPS Jazzfestival en Bruisend Reeuwijk. Helaas kwam er door de weeromstandigheden een abrupt einde aan het feest, maar tot dat moment was het fantastisch. Stichting Muziekfestival Reeuwijk bedankt alle sponsors voor hun gulle gaven. De vele vrijwilligers en hulpverleners bedanken wij voor het enorme werk dat is verzet, jullie verdienen een hele dikke pluim! En uiteraard bedanken wij alle omwonenden van het festivalterrein voor hun medewerking.

Hoofd- en subsponsors SPS Continuïteit in IT Rosenberg van der Does + Partners De Goudse Verzekeringen Horecapartners Restaurant ‘t Vaantje Cafe Dito’s ‘t Wapen Le Patapouf Evenementsponsors Kaars Schoenenhuis Reeuwijk KomPlot! Dupree Makelaars O.G. Bontenbal Bouw b.v. Van Rijn Service Ekelschot b.v. EEF! kappers Eurotoys b.v. Vermeulen Groep Zonneveld Finance Finance Plus Van den Heuvel Elektro

Bedrijven, verenigingen en personen Graficelly die financiën, goederen en/of Hogendoorn Warmte Water Sanitair diensten ter beschikking stelden Hoogendoorn Hout A. Th. Spruijt Aannemersbedrijf J. Kruijt b.v. Aannemingsbedrijf Van Zoest Aannemingsbedrijf Wetering Alpha Makelaardij Art Decor Aspage Autobedrijf Van Roon Baars Autoservice Bastiaan Optiek C1000 Carpe Hortus Coopcompact De Bruin D.I.O. Drogisterij de Butterfly De Vrienden van … Dierenkliniek Sybrandy Droog Administratie Dukaat & Derksen Feniks Techniek Garage Speedy Gert Keijzer Gert Kraan Vleesservice Installatiebedrijf A. Huisman Jobshift ‘t Kaashuys Keukenontwerpers Woerden Krupe Afbouwprojecten LSB loonbedrijf Sander Burger N459 Planontwikkeling Nico Heeren Klussenbedrijf Nomen Tweewielers O’Max Onderlinge Waarborg Mij. Reeuwijk e.o. Oosterwijk Kitverwerking Radio van Dijk Rens van Werkhoven Restaurant JanZen Rové Slingerland Makelaardij Taxi One Timmer en aannemersbedrijf M. van der Werf Unica Van de Starre

Van Os & Partners Verkerk Electro Verwaal & Partners Vink & van Caetenburch Vosko Networking b.v. VosPlan Vastgoedontwikkeling b.v. WIAD Aannemers Wiro Bloembinders Zitten en Liggen Alle vrijwilligers die in deze advertentie niet bij naam genoemd worden Hulpdiensten en Veiligheid Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Politie Hollands Midden Vrijwillige Brandweer Reeuwijk Brandweer Hollands Midden EHBO Vereniging Reeuwijk-Brug Reddingsbrigade Regionale Ambulancedienst Hollands Midden GHOR Hollands Midden

Móchten we iemand vergeten zijn: onze excuses.

Foto’s: Wim de Boevère

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 17

Bedrijfsberichten
De rubriek Bedrijfsberichten staat open voor bedrijfsnieuws met een Reeuwijks tintje. Nieuws melden doet u via een e-mail naar redactie@kijkopreeuwijk.nl

Vertrouwde SRV-wagen
Anton van rijn komt met zijn SrV-wagen al vele jaren bij de reehaven en de Schouw in reeuwijk-Brug om de senioren van dienst te zijn, net als bij de ouderenvoorzieningen in Bodegraven. Men kan de inkopen in zijn wagen doen en hij bezorgt de boodschappen ook bij de mensen thuis. De mededeling dat er een nieuw initiatief van een winkelwagen bij de reehaven zou zijn, was voor hem dan ook een grote verrassing. Inmiddels is bekend dat dit initiatief niet voor reeuwijk geldt en dat Anton van rijn het vertrouwde gezicht blijft met zijn winkelwagen, die elke donderdagmorgen van 9.3011.30 uur bij de reehaven staat en van donderdagmiddag van 13.00-14.00 uur bij de Schouw. ook doet hij de ’s-Gravenbroekseweg aan.

onze lekkere Geef uw kinderen naar school. vleeswaren mee
Vers-vlees-voordeel
4 biefburgers + 500 gram rundergehakt slechts € 5.99 Kipshaslicks 4 stuks € 4.99 Duitse biefstuk 2 stuks € 2.99

Specialiteit v/d week
Gegrilde rollade met zontomaatjes 100 gram € 1.79 Filet americain 150 gram € 1.49

Autisme in het gezin
Als één van je kinderen autistisch is, heeft dat grote invloed op de rest van het gezin. In september start in Gouda een lotgenotengroep voor ouders van kinderen met autisme en een normale intelligentie. In zes avonden komt informatie aan bod en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en praktische tips. De gesprekken worden ondersteund met achtergrondinformatie en laagdrempelige opdrachten. Kosten: € 185 p.p. (kan door pgb worden vergoed). Informatie: 06-31793644.

Uit eigen keuken
Zomerzuurkool met ananas 500 gram € 2.99 Spinazieschotel met gorgonzola 500 gram € 3.99

Vleeswaren-voordeel

Acties `t Kaashuys Reeuwijk
`t Kaashuys reeuwijk viert deze weken het 3-jarig bestaan in reeuwijk. Deze keer niet met waardebonnen of een loterij, maar met kaas-messcherpe aanbiedingen. Met medewerking van de verschillende leveranciers zijn producten uit het assortiment geselecteerd die op één of andere wijze met een 3 worden geprijsd. Welke producten daarvoor in aanmerking komen vindt men uitgebreid in de advertentie en uiteraard in de winkel aan de Miereakker 20 in reeuwijk- Brug.
Foto: PIet VAN oS

Corned beef 100 gram € 1.25 Boterhamworst 100 gram € 1.25 Gebraden gehakt 100 gram € 1.25
alle 3 samen voor slechts € 3,00

Extra voordelig
Maaltijd v/d week - nasi goreng - portie kipsaté - gebakken eitje - pindasaus

Open avond Volksuniversiteit
De Volksuniversiteit Gouda houdt op maandag 5 september een open avond van 19.00-21.00 uur in het Wellantcollege, ronsseweg 555, Gouda. een jaarlijks evenement waarbij men informatie kan krijgen over meer dan 200 cursussen of lezingen. tijdens deze avond zijn een 40-tal docenten van taal- en creatieve cursussen aanwezig. De Volksuniversiteit organiseert taalcursussen, creatieve cursussen, culinaire cursussen, groendecoraties, lezingen en cursussen op het gebied van kunst en cultuur, uiterlijke verzorging, mens en samenleving en computercursussen. Voor een compleet overzicht en inschrijvingen: www.volksuniversiteit.nl/Gouda.

€ 5.00 p.p.

Kerkweg 30 Driebruggen tel. 0348-502650 www.slagerijgelderblom.nl

Themabijeenkomst brandwonden bij kinderen
Kees en Wim Fris met één van de leveranciers van `t Kaashuys

Creatief brainstormen met Mindmapping
Maandag 12 september 2011 organiseert Vrouw en Busyness Groene Hart een netwerkavond voor vrouwelijke ondernemers. De netwerkavond begint om 19.30 uur en vindt plaats bij topos Architecten, Middelburgseweg 1a in Waddinxveen. De deelnemers aan deze avond gaan aan de slag met mindmapping, een creatieve en overzichtelijke manier van brainstormen. tijdens deze informatieve netwerkavond is er volop tijd en ruimte om informeel te netwerken met andere vrouwelijke ondernemers uit de regio. opgave per mail: info@vrouwenbusyness.nl. Niet-leden betalen €15,- voor deze avond.

Speciaal voor gastouders organiseert gastouderbureau ViaViela in samenwerking met De Nederlandse Brandwonden Stichting een informatieavond over het voorkomen en behandelen van brandwonden bij kinderen. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 september in kerkelijk centrum de Veste te Gouda. Gastouders kunnen zich gratis aanmelden voor deze avond bij Anja van de Hoef, consulente van ViaViela gevestigd te reeuwijk via gouda@viaviela.nl of op telefoonnummer 0182-392905.

Waddinxveen (0182) 61 99 14
Zin in een nieuwe kleur in uw interieur? Daar hoeft U de deur niet meer voor uit! Bel eens voor een afspraak, dan komen wij met onze stalencollectie graag bij U langs. We maken dan vrijblijvend een prijsopgave. U krijgt deskundig advies en de gelegenheid om thuis in alle rust uw keuze te maken.

Head Up!
Voor jongeren van 13 t/m 16 jaar organiseert GGZ Kinderen en Jeugd rivierduinen de training `Head Up!’ die in oktober weer van start zal gaan. In de training `Head Up!’ leren zij wat zij zelf kunnen doen om sombere buien beter in de hand te houden. thema’s die in de cursus aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe je door anders denken je gevoel kunt beïnvloeden, hoe je je problemen nog beter kunt oplossen en hoe je goed voor jezelf kunt opkomen. Deelname is gratis. De training vindt plaats op een nog te bepalen middag van 15.00-16.30 uur in Gouda aan de Boelekade 19 en start in oktober 2011. Informatie: 071-8908400.

Rommelmarkt in botenloods
op 3 en 4 september is er een rommelmarkt in de botenloods van Jachtwerf Coen rutjes aan de oudeweg 1c in reeuwijk-Brug van 10.00-16.00 uur. De markt is gratis te bezoeken. ook voor deelnemers is de markt gratis; voor deelname is er nog een enkele plaats! Bij interesse kan men contact opnemen met 06-53251049.

• Tapijt • Vinyl • Parket • Laminaat

• Gordijnen • Horren • Binnenzonwering • Buitenzonwering

Eetstoornissen de baas
GGZ Midden-Holland biedt een cursus aan voor volwassenen (17+) die kampen met Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en eetbuistoornis (‘Binge eating Disorder’). De cursus is in groepsverband. Men krijgt informatie over eetstoornissen, over de oorzaken en de lichamelijke en psychische gevolgen. tevens worden mogelijkheden besproken om er iets aan te doen. De cursus start op maandagavond 19 september (18.30-20.30 uur) en bestaat uit 7 bijeenkomsten van elk twee uur. Meer informatie: 0182-563656.

Inloopochtenden GHZ
op donderdag 1 september van 10.00 tot 12.00 uur houdt de Nederlandse Stomavereniging een inloopochtend voor stomadragers, partners en belangstellenden. Deze inloopochtend vindt plaats in het Groene Hart Ziekenhuis op de Bleulandlocatie, Bleulandweg 10, polikliniek, 1e etage kamer 1.32 stomaverpleegkundige. Informatie: 0346-262286. op donderdagmorgen 8 september van 10.00 tot 12.00 uur is er in het Groene Hart Ziekenhuis, locatie Jozef (ingang Jan van Beaumontstraat) te Gouda een inloopochtend voor borstkankerpatiënten. Veel vrouwen worden helaas geconfronteerd met borstkanker en dat roept vaak vóór en na de behandeling vragen op. Informatie over de ochtend: Hilda de Haan, telefoon 0182-551829 (‘s avonds).

René Moons: Voor vakmanschap en ouderwetse service!

NIEUW NIEUW NIEUW!!!

GEWOON GOED GITAAR: GITAARNL
Gitaar leren spelen op een akoustische gitaar: van harte welkom! Solo spelen, liedjes begeleiden en/of samenspelen. Ik ben volledig bevoegd, heb veel ervaring en plezier in muziek maken en les­ geven. Gratis kennismakingsles. Gitaren zijn te huur. Kijk voor een eerste indruk, tarieven en mogelijk­ heden op www.juunvoorhoeve.nl. Bel of mail naar Juun Voorhoeve, Tempeldijk 5, 06­22542315, gitaarnl@planet.nl

WEBSHOP
www.kidzzenzo.nl
De nieuwe collectie nu ook op internet!!!

Meditatie en spirituele persoonlijkheidsvorming
Spirituele persoonlijkheidsontwikkeling is ontdekken wie je bent en doordringen tot de kern van je bestaan. er is bij veel mensen een behoefte om zichzelf en hun drijfveren te leren kennen en te leven vanuit hun hartkwaliteiten. op 14 september start Diny van den Arend een cursus Spirituele Persoonlijkheidsvorming in Centrum AGLAJA te Zwammerdam. Dit cursusjaar is bedoeld voor mensen die de achtergronden van hun emoties en gedachten willen leren kennen en op zoek willen gaan naar hun ‘rode draad’ in dit leven, teneinde meesterschap te verkrijgen hierover. Het intuïtief vermogen zal zich hierdoor verder ontwikkelen en verdiepen. tevens start op 17 september de module ‘van Geest tot Lichaam’ over medische basiskennis en spirituele anatomie, fysiologie en pathologie. op 19 september start een cursus meditatie. Informatie: www.aglaja.nl.

Van Heuven Goedhartstraat 37 • Reeuwijk • tel. 0182-391394

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 18

Kijk op Bodegraven
een selectie van het nieuws uit de kernen Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije van de gemeente BodegravenReeuwijk; zie www.kijkopbodegraven.nl voor de volledige berichten en al het andere nieuws uit deze kernen.

Jongdierenavond in Wierickehuis
De 75-jarige Konijnen- en Pluimveevereniging Door Veredeling Verbetering (DVV) organiseerde vrijdagavond 26 augustus een jongdierenavond in het Wierickehuis in Nieuwerbrug. Vanaf 18.30 uur stroomden de leden van de vereniging binnen met een keur aan gefokte dieren. Van alle dieren werd door de keurmeesters een gedetailleerd beoordelingsrapport gemaakt. Natuurlijk was het voor de fokkers de ultieme gelegenheid om bij te praten over alles wat met hun hobby en de dieren te maken heeft.

Springen op het Raadhuisplein
Het kinderpleinfeest toverde afgelopen zaterdag het Raadhuisplein in Bodegraven om tot een waar spring- en speelparadijs voor kinderen. De Stichting Nederlandse Tafelronde 158 Bodegraven had het festijn georganiseerd om simpelweg alle kinderen uit Bodegraven en Reeuwijk een leuke dag te bezorgen. De kinderen konden deze dag kiezen uit verschillende springkussens, zoals ‘De Happende Haai’ en ‘Paardenrace’. Mede-organisator Peter van der Sterre kijkt terug op een uiterst geslaagde dag met een mooie opkomst. “Alleen maar blije gezichten.”

landelijk erkend installateur 24-uurs storingsdienst service inspectie installatie onderhoud voor particulieren en bedrijven

Van Leeuwenhoekstraat 25 2811DW Reeuwijk Tel. (0182) 394613 info@maaselektro.nl www.maaselektro.nl

Touwtrekken in Nieuwerbrug
Oranjevereniging ‘Prinses Juliana’ organiseert op zaterdag 3 september een touwtrektoernooi op het Weyland in Nieuwerbrug. De Oranjevereniging nodigt iedereen uit om te komen kijken of mee te doen met dit leuke en vooral gezellige evenement. Vanaf 16.00 uur start het toernooi met de wedstrijden voor de basisschoolleerlingen van Nieuwerbrug. Waarna om 20.00 uur de echte spierbundels in actie komen met het touwtrekken. Iedereen kan zich hiervoor opgeven. Maak een team van zes personen, zoek een coach, en geef je op bij Dick van Selm 0348-688118.

Dé specialist op het gebied van binnenen buitenzonwering!
Bel voor vrijblijvende informatie tel. 0182 - 51 14 84. Desgewenst komen wij ook bij u thuis! Ook voor

horren

Blekerssingel 92 - Gouda - Telefoon (0182) 51 14 84

Drie tegen drie voetbaltoernooien
De jongerenwerker van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland organiseert in september drie tegen drie voetbaltoernooien in verschillende kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Voor deze toernooien kunnen teams in twee leeftijdscategorieën zich opgeven, te weten 12 tot en met 14 jaar en 15 tot en met 17 jaar. Het eerste voetbaltoernooi wordt gehouden in de voetbalkooi aan de Grutto in Bodegraven en zal plaatsvinden op woensdag 7 september. Op woensdag 14 september is het toernooi in voetbalkooi de Hoefslag in Bodegraven. Beide toernooien zijn van 18.30 tot 21.00 uur. Woensdag 21 september is de voetbalkooi in Nieuwerbrug aan de beurt en op woensdag 28 september is het toernooi in Waarder. De toernooien in Nieuwerbrug en Waarder zijn van 15.30 tot 18.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. Meer informatie of aanmelden via 06-12839280 of www. jongerenwerkmh.nl.

Kijk ook op: www.zonwering-noorlander.nl

Dubbelconcert: Ron Baggerman Solution & Galaxy Gipsy Gang
Ron Baggerman organiseert op zaterdag 3 september een dubbelconcert in het Evertshuis. Tijdens dit unieke concert is een mix te horen van world music, blues, rock, funk jazz en klassiek. Kaarten voor dit concert kosten € 20,00. Dit is inclusief een consumptie in de pauze. Van elk verkocht kaartje gaat € 1,00 naar de Goudse werkgroep van Amnesty waar Ron Baggerman als vrijwilliger werkt. Informatie: www. evertshuis.nl.

50% korting
op één-jarige planten en hangplanten voor buiten

après Ski im Sommer
Op zaterdag 3 september organiseert KPJ Bodegraven een Après Ski im Sommer tentfeest. De tent op het weiland aan de Hoogendoornlaan 5 wordt omgetoverd tot een echte Après skihut. Zelfs sneeuwkanonnen ontbreken niet. Vanaf 22.00 uur zal drive-in show Parti XL zorgen voor een geweldig feest. De organisatoren hopen dat iedereen de kast induikt om te zorgen voor een outfit dat past bij het thema van het feest. De entree is € 6,00 en kaarten zijn te bestellen via de website www.kpj.nl.

Van alle markten thuis
Op dinsdag 6 september ontvangt wethouder Jan Christiaan Goudbeek van de marktkooplieden op de weekmarkt een bon voor een gratis kopje koffie of thee. Ook elke klant van de weekmarkt ontvangt tijdens de actieperiode een bon voor een gratis kopje koffie of thee. De weekmarkt is elke dinsdag van 8.00- 12.00 uur op het Raadhuisplein in Bodegraven. Wekelijks bieden ruim 22 ondernemers in verschillende branches hun waar aan. Informatie: www.marktbodegraven.nl.

OP = OP

Buitencyclamen
per stuk 2.50 5 voor

8.95

Oudeweg 1a • Reeuwijk • Tel. (0182) 39 11 55

Dierencentrale
Gevonden: poes, cypers, witte voeten en streep op neus, Dorpsweg Reeuwijk Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kan men bellen met telefoon 0186-601199 of kijken op www.dierencentrale.nl.

Foto: MArLIeN VAN LeeUWeN

Advies ontwerp en uitvoering van:

Loodgieters- en verwarmingsbedrijf

Gert Vonk

Loodgieterswerk Centrale verwarming Sfeerverwarming Sanitair • gas • water • riolering Lood • zinkwerk • dakbedekking

Raadhuisweg 77 • 2811 HV Reeuwijk • Telefoon (0182) 53 04 39 • Telefax (0182) 53 82 40

Postbank 42.07.240 / Fortis

Ik moet in huis een wandje plaatsen.

Dan heeft u gips, vurenhout, isolatie en schroeven nodig. Allemaal op voorraad!

Podo .PRAKTIJK
PODOLOOG

PODOPOSTURAAL THERAPEUT

Vestiging Bodegraven Evertshuis, Spoorstraat 15
Registerpodoloog Joke Geukes

www.podologie-voeten.nl

rugklachten hielspoor blauwdruk knieklachten voetklachten likdoorns

Pascalstraat 4 2811 EL Reeuwijk Tel. (0182) 39 65 71 info@hoogendoornhout.nl www.hoogendoornhout.nl
FSC (hard)hout • Vurenhout • Kozijnhout • Tuinhout Verf, Lijm en Kitten • Hang- en Sluitwerk • IJzerwaren Kastenwanden • Isolatiemateriaal • Maatwerk

houdingsklachten
achillespees

voorvoetpijn nekpijn lage rugpijn beenlengteverschil

schouderpijn

steunzolen houdingsonderzoek
hamertenen

ingegroeide nagels

hallux valgus

Voet- of houdingsklachten?
BEL: 0524 - 851 150

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 19

boerenerfmarkt in driebruggen
Op zaterdag 3 september van 10.00 tot 15.00 uur wordt er een boerenerfmarkt gehouden op het erf van de familie de Kruijf in Driebruggen. De opbrengst is voor Kees­Jan de Kruijf, die sinds 2006 bij St. Krusada op Bonaire als vrijwilliger werkt. Hij wordt sinds juli bijgestaan door zijn vrouw Jacoline.

Van

(natuur)oeverbeschermingen
steigers ,
van

tot

bruggen

tot

groen

voorzieningen,

voor

aanleg of advies.

Wilt u meer informatie kijk dan op www.servicedienstreeuwijk.nl
jan tinbergenstraat 14 | 2811 dz reeuwijk tel: (0182) 395 094 | mob: 06 54 39 20 31 | fax: (0182) 396 510

St. Krusada geeft praktische zorg aan verslaafde mensen en draagt het Evangelie van Jezus Christus uit. Kees-Jan is coördinator van werkprojecten. De boerenmarkt kent een gevarieerd aanbod, zoals levensmiddelen, bloemstukken, planten, ondergoed, tweedehands boeken, snoep, curiosa, fotokaarten, speelgoed enz. Er is een terras waar men kan

genieten van koffie, thee of fris met iets lekkers, maar er kan ook soep worden genuttigd en (pudding) broodjes of oliebollen. Er staat ook een ijscokar waar men boerenschepijs kunt kopen. Voor de kinderen is er een grabbelton, een lollierad en een dartspel. Wie gooit het pijltje het dichtst bij Bonaire? Terwijl de ouders toezien vanaf het terras, kunnen de klein-

sten zich uitleven op de loopfietsen en traptrekkers of spelen in een grote zandhoop. Nieuw zijn dit keer de jonge leghennen. In een omheinde ruimte scharrelen de kippen in de boomgaard. Ze zijn te koop voor een klein prijsje. Informatie: telefoon 0348501256 of mail mtsdekruijf@hotmail.com.

Gouwe Lijn

Centrale verwarming

Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur, ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.
Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of per e-mail: info@gouwelijn.nl

Vestigingsadres: Beatrixlaan 25 • 2811 LZ Reeuwijk | Correspondentieadres: Nieuwe Markt 9 • 2411 BB Bodegraven

www.gouwelijn.nl

Auto’s

Lezing ‘geschiedenis en soorten molens’
In het kader van het themajaar ‘leve de molens’ organiseert de Bibliotheek De Groene Venen in september een molenmaand. Zo ook een lezing van Jan Springer, molenaar in Zevenhuizen, over de geschiedenis, soorten en taken van de molen. Ook kan men vragen over de molens stellen aan Jan. De lezing kan worden bezocht op woensdagavond 14 september in de vestiging Reeuwijk en op dinsdagavond 20 september in de vestiging Bodegraven. Tijd: 20.00-22.00 uur. De kosten voor entree bedragen € 3,50 voor leden, € 5,00 voor niet-leden.

• alle merken • nieuw en gebruikt • in- en verkoop • onderhoud en reparatie • erkend alarm inbouwstation • APK keuringen • schadeherstel • wasstraat

VERKAIK
WAARDER

• alle merken • nieuw en gebruikt • in- en verkoop • onderhoud en reparatie • verhuur • aanpassingen • onderdelen

Aanhangwagens

www.radiovandijk.com
witgoed • inbouwapparatuur • tv & audio • reparatie

Lamp aan vervanging toe?
Maak een energiezuinige keuze bij radio van dijk.
Wij hebben een enorm groot assortiment lampen. voor elke lamp bieden wij een spaarlampvariant. Of kies voor energiezuinige LED-verlichting. Overtuig uzelf in onze winkel.

ERDË motortrailer 400 kg. Ook leverbaar
voor 2 of 3 motoren v.a.

€ 599,-

Jetski trailer 650 kg. Ook te gebruiken voor klein bootje tot 4 meter Actieprijs € 559,-

DAXARA bagagewagen v.a. € 799,Deze wagens verhuren wij ook vanaf 65,- p/w

Gesloten aanhangwagen 750 kg. Onger.
uitv. ook leverb. in dubbelas v.a. €

1.235,-

Radio van Dijk
• zeer groot assortiment • veel artikelen op voorraad • persoonlijke bediening • installatie en instructie thuis • eigen technische dienst

Boottrailers ongeremd v.a. € 645,-
Ook trailers geremd van 1350-3500 kg.

Ongeremde aanhangwagen tot 750 kg. Div. maten enkelas en tandemas v.a. € 599,-

Altijd meer dan 50 nieuwe aanhangwagens op voorraad. Bezoek onze nieuwe showroom met 2 verdiepingen vol met diverse uitvoeringen. O.a. Kippers-(machine)transporters-bakwagens-bagagewagens-boottrailers. DE GROENDIJCK 49 - WAARDER • TEL. (0348) 50 14 29 - INFO@VERKAIKWAARDER.NL

Service van de zaak

Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk - Tel (0182) 39 33 66

www.verkaikwaarder.nl

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 20

agenda
donderdag 1 september • Ravenhorst, ReeuwijkBrug, seniorenreis naar Brabant, 8.30 uur • Kerverland, Waarder, Bewegen voor Ouderen, 9.00-9.45 uur • Kerverland, Waarder, koffie voor ouderen, 9.4510.45 uur • Custwijc, Driebruggen, Seniorenvereniging, koersbal, 14.30-16.30 uur • Custwijc, Driebruggen, buurtsport voor jongeren 10 t/m 15 jaar, 19.00-20.30 uur vrijdag 2 september • WDS-kantine, Driebruggen, klaverjassen, 20.00 uur zaterdag 3 september • Laageind 14, Driebruggen, boerenerfmarkt familie De Kruijf, 10.00-15.00 uur • Jachtwerf Coen Rutjes, Reeuwijk-Brug, rommelmarkt, 10.00-16.00 uur • Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, 11.00-17.00 uur • Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk, ReeuwijkBrug, 10.00-17.00 uur • Scoutinggebouw Vlietdijk Reeuwijk, fietstocht met concerten, 13.00-16.00 uur • Loose End, rockcoverband

Pluis & de Struikrovers, vanaf 21.00 uur zondag 4 september • Jachtwerf Coen Rutjes, Reeuwijk-Brug, rommelmarkt, 10.00-16.00 uur • PKN Gereformeerde Kerk, Waarder, Sing Inn, 18.30 uur • Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk, ReeuwijkBrug 13.00-17.00 uur • Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, 11.00-17.00 uur maandag 5 september • Gemeentehuis, Bodegraven, commissie Bestuur en Financiën, 20.00 uur • Gemeentehuis, Bodegraven, commissie Samenleving, 21.15 uur

dinsdag 6 september • Ichthuskerk, ReeuwijkBrug, presentatie Jacoline Groenendijk straatkinderen Brazilië, vanaf 19.45 uur • Gemeentehuis, Bodegraven, commissie Ruimte, 20.00 uur woensdag 7 september • Custwijc, Driebruggen, gymnastiek voor ouderen, 9.00-10.00 uur • Kerverland, Waarder, koffie/bingo-ochtend voor senioren, 9.30-11.30 uur • Kerverland, Waarder, aanwezigheid ouderenadviseur Heleen Feenstra, 11.00-12.30 uur • Kerverland, Waarder, koersbal, 14.00-16.00 uur

donderdag 8 september • Kerverland, Waarder, Bewegen voor Ouderen, 9.00-9.45 uur • Kerverland, Waarder, koffie voor ouderen, 9.4510.45 uur • Custwijc, Driebruggen, Seniorenvereniging, koersbal, 14.30-16.30 uur • Custwijc, Driebruggen, buurtsport voor jongeren 10 t/m 15 jaar, 19.00-20.30 uur • Kerverland Waarder, jaarvergadering Trouw aan Oranje, 20.00 uur vrijdag 9 september • Bibliotheek ReeuwijkBrug, creatieve markt, 14.00-17.00 uur • Gerardus Majellaschool, Reeuwijk-Brug, viering 50-jarig bestaan, 17.0020.00 uur zaterdag 10 september • Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, 11.00-17.00 uur • Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk, Reeuwijk-Brug, 10.00-17.00 uur

zondag 11 september • R.K. De Goede Herder, Reeuwijk-Dorp, startzondag, vanaf 9.00 uur • Einde Twaalfmorgen, Oukoop, stiltewandeling, 9.30-11.30 uur • Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk, ReeuwijkBrug 13.00-17.00 uur • Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Hout, 11.00-17.00 uur dinsdag 13 september • Kerverland Waarder, SWOB spelavond voor senioren, 19.00-21.00 uur woensdag 14 september • Custwijc, Driebruggen, gymnastiek voor ouderen, 9.00-10.00 uur • Kerverland, Waarder, koffie/bingo-ochtend voor senioren, 9.30-11.30 uur • Kerverland, Waarder, aanwezigheid ouderenadviseur Heleen Feenstra, 11.00-12.30 uur • Kerverland, Waarder, Zorg en Welzijn Rode Kruis, 14.30-16.30 uur • Bibliotheek ReeuwijkBrug, lezing over molens, 20.00-22.00 uur

‘t Kaashuys viert het 3-jarig bestaan, met acties die niet boven de 3 uit gaan. Vertrouwd assortiment, waar u voordelig mee uit bent.
Acties geldig tot 11 september 2011

rs ve

, vr

ien

de

va lijk,

kku

nd

ig

Miereakker 20 Reeuwijk 0182-300797 Dorpsstraat 103 Zoetermeer 079-3167616

Weydeland Jong Belegen
romig zacht...

Kurverkoor weer van start
De eerste repetitieavond van het Kurverkoor in de zaal van Kerverland is op maandag 5 september van 18.50-20.00 uur. Het ouderenkoor telt 27 leden, zowel mannen als vrouwen, die allemaal enthousiast meedoen met repeteren. Als er belangstellende ouderen zijn die graag een keer willen kijken of misschien meteen willen meezingen bij een repetitie, dan zijn zij van harte welkom. Men hoeft niet meteen lid te worden, kom gewoon eens meemaken hoe enthousiast en plezierig mensen het zingen beleven. En hoe leuk het is om andere mensen te ontmoeten. Het koor staat onder leiding van dirigent Ad van Pelt en Esther Dijkstra speelt op het orgel. Het koor heeft met regelmaat een uitvoering, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen met de weeksluiting of met Kerst en Pasen. Interesse, kom op maandagavond 5 september een langs in Kerverland in Waarder.

Weydeland Kaas, buitenlandse kazen, verse noten, olijven en tapenades, diverse specialiteiten.

500 gram

3.00

Kuipje Kruidenboter
gemaakt met verse ingrediënten

Italiaanse Topwijn Rood, Wit of Rosé
doos van 6

Jaarvergadering Oranjevereniging
Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ in Waarder houdt op donderdag 8 september haar jaarlijkse ledenvergadering. Om 20.00 uur staat voor iedereen de koffie klaar in de zaal van Kerverland. Leden en belangstellenden zijn welkom. Er staan weer de nodige onderwerpen op de agenda.

2 stuks

3.00 3.00 3.00

3 tientjes

Inzameling oud papier door Seniorenvereniging stopt!
Na ruim 25 jaar komt een einde aan een tijdperk in Ravenhorst, de vrijwillige ‘krantenmannen’ zullen op 10 september hun taak als inzamelaars van oud papier neerleggen. Deze beslissing is mede genomen door de sloop van de westelijke vleugel van Ravenhorst, waardoor de huidige opslag van het oude papier komt te vervallen. Inleveren kan nog tot zaterdag 10 september 18.00 uur.

Gekruide Olijven
300 gram

Cashewnoten
net gebrand: met of zonder zout

300 gram

3.00
St. Agur
zachte blauwaderkaas 150 gram

Buffelmozzarella
volle smaak, authentieke kaas

Roombrie
de lekkerste! 300 gram

3.00

3.00

200 gram

Taleggio
italiaanse roodkorst 200 gram

3.00

Met dank aan onze leveranciers, die deze acties mogelijk hebben gemaakt.

• Bestaand en nieuwbouw • Alle soorten sierpleister • Gipsornamenten • Gipslijsten • Spuitwerk • Stucwerk • Stucco (marmereffect)
Th. van Leeuwensingel 24 2811 BN Reeuwijk • Tel. 06 - 53 255 319

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 21

U kunt bij ons terecht voor:
• Onderhoud en APK, Banden, CarCheck, Aircoservice, Glasservice, Schadeherstel, Trekhaken en Accessoires. • Levering van nieuwe auto’s, Autolease en Occasions • Carwash

APK KEURING € 29,50
Inclusief gratis wasbeurt. Exclusief afmeldkosten, 4-gas test of roetmeting. Gratis APK bij een grote onderhoudsbeurt!

AUTOWASSEN VANAF € 6,50
Uw auto blinkend schoon in enkele minuten. Onze Carwash zorgt ervoor. Kijk op onze website voor onze openingstijden.

24 uur per dag zelfservice tanken!

Denk aan uw winterbanden!
Wij adviseren u graag. PASCALSTRAAT
(IND ZOUTMAN)

I 2811 DZ REEUWIJK I T. 0182 392350 I WWW.AUTOSERVICEREEUWIJK.NL

Wereldschaakstukken in Streekmuseum

h ver f uis bodegravenregio Uw verfspecialist voor de
Van Tolstraat 39
Het schaakspel is afkomstig van de Aziatische bordspelen Chaturanga en Shatranj en verspreidde zich rond de eerste millenniumwisseling naar Europa en later ook naar Amerika en Afrika. Overal kom je schaakspellen tegen. Dat maakt het leuk om te verzamelen. Naast de speelgoedtentoonstelling ‘Kom je bij mij spelen?’ is in het Streekmuseum Reeuwijk een leuke collectie schaakstukken van Simon Post uit Bodegraven te zien. Hij is al bijna 40 jaar lid van de Schaakclub Bodegraven en terugkomend van diverse reizen kwam hij vaak met een mooi schaakspel thuis. De schaakstukken zijn t/m november 2011 te zien. Openingstijden: zaterdag 10.00-17.00 uur en zondag 13.00-17.00 uur. Informatie: www.streekmuseumreeuwijk.nl.

www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75 ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
Prijs per liter Adviesprijs Onze prijs

Excess Stocks grondverf Excess Stocks aflak (ZG of HG) De Vos Grondlak De Vos Systeemlak De Vos XTD Hoogglanslak minimaal 7 jaar duurzaam Sikkens Rubbol Primer Plus Grondverf € 34,05 € 40,55 Sikkens EPS Plus Schakelverf

€ 15,00 € 17,50 € 25,00 € 30,00 € 37,50 € 27,50 € 33,50 € 33,50 € 33,50

Sing Inn in Waarder
Elke eerste zondagavond in de maand vinden veel jongeren de weg naar de Sing Inn in Waarder. Telkens weer een ander professioneel combo, een videoclip, een overdenking, maar vooral veel muziek en veel zang vormen de ingrediënten van deze Sing Inn. Er is een korte overdenking waarin op een eigentijdse manier de Bijbel wordt vertaald naar de leefwereld van nu. Na afloop is er koffie en fris en tijd

Sikkens Satura Plus Stoot en krasvaste Zijdeglanslak € 48,45 Sikkens AZ Plus Hoogglans 4 tot 6 jaar duurzaamheid € 47,00

Sikkens XD Hoogglanslak minimaal 8 jaar duurzaam € 56,80 € 45,00 om elkaar te ontmoeten. De Sikkens BL Watergedragen aflak (Mat, HG of ZG) € 58,90 € 35,00 Sing Inn begint om 18.30 uur Deskundig advies en messcherpe prijzen!! en wordt gehouden op zondag Wij mengen GRATIS elke gewenste kleur op onze automatische mengmachines 4 september, 2 oktober en 6 november in de PKN Gereformeerde Kerk, Dorp 24 in KOR 18-08-11 Waarder. De toegang is gratis, 2011.indd 1 er is een collecte. Een ieder is van harte welkom! Voor meer informatie: d.j.versloot@freeler.nl, of telefoon 0348-434955.

13:32

Wij maken

huis een
zonwering laminaat parket gordijnen

van uw

thuis!

Welkom in de showroom dinsdag t|m vrijdag 10-17 uur zaterdag 10-14 uur Edisonstraat 12 2811 em Reeuwijk t 0182 394527 www.hogendoorn.com info@hogendoorn.com

Lid van

luxaflex marmoleum vinyl tapijt

Advocatuur • NMI-meditation • Juridisch advies

Méér dan alleen juridische bijstand!
Leeghwaterstraat 23 • Postbus 210 • 2810 AE Reeuwijk Tel: 0182-300 540 • Fax: 0182-300 597 ruiter@advocatenkantoorderuiter.nl • www.advocatenkantoorderuiter.nl

Raadhuisweg 87 • 2811 HV Reeuwijk Tel. (0182) 30 06 31 • Fax (0182) 39 96 20 info@esstoffering.nl • www.esstoffering.nl
Openingstijden: ma. gesloten, di.-vr. 9.30 - 18.00, za. 9.30 - 17.00 en op afspraak

Timmer- en Aannemingsbedrijf
Edisonstraat 21 a 2811 EM Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58

Parkeren kunt u gewoon gratis op ons eigen terrein!

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 22

stefan fietst tegen kanker
De 18­jarige Stefan Vermeent uit Reeuwijk gaat op 24 september de Zuiderzee route in Flevoland fietsen. Een afstand van 220 kilometer! Met de fietstocht hoopt hij geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.
“Ik reed een paar weken geleden een andere tourtocht en zag daar een oproep voor de Zuiderzee klassieker. Je kunt kiezen uit drie afstanden; 60, 120 en 220 kilometer. Het is een sponsortocht, georganiseerd door de Maag Lever Darm Stichting. Zij willen op deze manier geld ophalen om zo meer onderzoek te kunnen doen naar kanker. Mijn oma is drie jaar geleden op 23 september aan darmkanker overleden en de tocht wordt op 24 september gereden. Ik vond dat wel heel toevallig. Ik wil graag op deze manier geld voor dit goede doel ophalen en dan wil ik er ook helemaal voor gaan! Daarom ga ik 220 kilometer fietsen.” Stefan probeert zo veel mogelijk te trainen. “Ik train voornamelijk in het weekend. Vorige week heb ik in één keer 220 kilometer gereden, van Reeuwijk naar Hoorn en weer terug. Daar heb ik toen 8,5 uur over gedaan en dat ging wel goed. Toen waren de weersomstandigheden goed. Straks moet ik het afwachten, vooral op open vlaktes, op de dijken, zal het niet meevallen. Ik fiets alleen, maar zal wel een groepje zoeken om bij aan te sluiten.” Er zijn nu al 150 deelnemers aan de Zuiderzee klassieker. Stefan staat qua sponsorbedrag op de 6e plaats. “Ik heb nu al een bedrag van bijna 900 euro toegezegd gekregen en zelfs mensen die ik niet eens zo goed ken, willen mij sponsoren, echt geweldig. Heel graag wil ik nóg
Foto: KArIN WAGter

Colofon

Kijk op Reeuwijk • Leeghwaterstraat 15-07 2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266 • Fax 399 265 www.kijkopreeuwijk.nl
Oplage: 6.300 exemplaren Uitgever: Elly de Knikker Kijk op Reeuwijk is een handelsnaam van Graficelly B.V. Hoofdredacteur: Paul Engels Tel. (0182) 394 810 redactie@kijkopreeuwijk.nl Redactiemedewerkers: Wim de Boevère, Jeroen Kok, Ruud Kooistra, Pancras Kuipers, Marlien van Leeuwen, Narda Rebel, Bert Verver, Karin Wagter Inleveren kopij: uiterlijk maandag 09.00 uur Overname artikelen toegestaan met bronvermelding: Kijk op Reeuwijk Advertenties: Letty Blanken Tel. (0182) 399 266 advertentie@kijkopreeuwijk.nl Reservering vóór vrijdag 17.00 uur. Daarna kan plaatsing niet gegarandeerd worden. Informatie over tarieven en aanleveren op aanvraag via advertentie@kijkopreeuwijk.nl of op www.kijkopreeuwijk.nl Druk: Rodi Rotatiedruk Broek op Langedijk Bezorging: Reclameverspreiding Bodegraven (0172) 615 588 Bereikbaar tijdens kantooruren. bezorging@kijkopreeuwijk.nl

kijkertjesbon
Reserveer uw gratis kijkertje met deze bon Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven. Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje. Naam: Adres: Telefoon:
.............................................................................................................................

meer geld ophalen.” Via www.zuiderzeeklassieker. nl/deelnemers (rugnummer 142) kan men Stefan

Vermeent volgen en ook sponsoren, zodat hij hoog in de sponsorranglijst blijft

staan én om bij te dragen aan het goed doel!

Hoveniersbedrijf Multi-tuin BV
Voor vormgeving, advies, realisatie en onderhoud van tuinen. Maar ook voor beschoeiingen, vlonders, beregening etc. etc.

www. de F

lorijn .com

.............................................................................................................................

GEGARANDEERD VAKWERK IN UW TUIN
Maak een vrijblijvende afspraak om uw tuinwensen door te nemen.

.............................................................................................................................

Wenst onderstaande tekst als gratis kijkertje te plaatsen

Laageind 11A 3465 KG Driebruggen Tel. 0348 453661 Fax 0348 408874 info@multituin.nl www.multituin.nl

1e prijs
Gouden Pollepel 2011
Tel: 0348 688 613 Tel: 0348 --688 613 Weyland 82 • Nieuwerbrug Nieuwerbrug Op zondag geopend vanaf 17.30 uur.

Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen, vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diegenen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk wonen. Maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal één kijkertje met één onderwerp per adres/per week. kijkertjes die niet aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling genomen. Let op: in een kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aangeboden.

Erkend installatiebedrijf Van den Heuvel Elektro ontwerpt, levert, keurt en installeert elektrotechnische installaties.

inleveren
Deze bon (tot donderdag 12.00 uur) afgeven bij: - Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk; - G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen; - Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder; - Hugo de Grootstraat 27, Reeuwijk-Dorp. Of deze bon opsturen naar: - Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk. Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens): - kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermelden) kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. De kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het sluitingsuur af te wijken.

24-uurs storingsdienst: 06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41

Aspage
Automatisering

Aspage Automatisering Einsteinstraat 21a 2811 EP Reeuwijk Telefoon: 0182-551368 Fax: 0182-551612 Internet: www.aspage.nl E-mail: info@aspage.nl

www.vandenheuvelelektro.nl
Wij werken voor particulieren en bedrijven.

Voor hulp bij storingen, virussen, advies, aansluiten van hardware, installatie van software en méér!

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 23

Applicatie- en Systeembeheerder
fulltime m/v

Denk jij aan meer dan alleen bits en bites? De afdeling Automatisering

bestaat uit drie personen. Naast de openstaande vacature van Applicatie- en Systeembeheerder zijn er de functies Systeembeheerder en IT Architect. Het is een klein zelfstandig werkend team dat zowel binnen de organisatie als met externen de nodige contacten heeft. De Applicatie- en Systeembeheerder is verantwoordelijk voor al onze operationele applicaties, medeverantwoordelijk voor de IT-systemen en is een persoon die zijn of haar technische en professionele kennis weet te combineren met de sterke klantfocus van de organisatie.

fulltime m/v

Storings- /Onderhoudsmonteur
uit dertig collega’s, verdeeld over diverse specialismen. Vanwege de ontwikkelingen op technisch gebied en de uitbreiding van het werken in dagdiensten naar ploegendiensten willen wij het team uitbreiden. Als Storings-/Onderhoudsmonteur verhelp je technische storingen aan productiemachines, installaties en procesapparatuur en voer je preventief onderhoud uit om stilstand van deze machines en apparatuur tot een minimum te beperken. Je hebt kennis van mechanische techniek en pneumatische systemen, hebt een MBOopleiding richting Elektrotechniek of ervaring op gelijkwaardig niveau.

Eerlijk en heerlijk!
Wie kiest voor biologische kaas, kiest voor smaakvolle kwaliteit en voor een eerlijk en gezond product. Het verschil begint al bij de biologische koe. Die krijgt biologisch voer en leeft in een prettige omgeving. Ook aan de verwerking van de melk en de bereiding

Biologische kaas

Loopt bij jou altijd alles op rolletjes? Het team van de Technische Dienst bestaat

van de kaas worden strenge eisen gesteld. Alles moet voor puur natuur proef je!

natuurlijk en zuiver zijn. En al die aandacht en zorg

Probeer de gesneden biologische kaas van

Vacatures op www.vergeerholland.com

Vergeer Holland maar eens.

Kijk voor meer informatie en volledige functieomschrijvingen op www.vergeerholland.com. Solliciteren kan via e-mail naar solliciteren@vergeerholland.com.

Heel bijzondere kaas, gewoon verkrijgbaar bij jouw supermarkt.

Vergeer Holland Postbus 2 2810 AA Reeuwijk T: 0182 - 39 86 00 www.vergeerholland.com

sportief agenda
Zaterdag 3 september Voetbal 14:30 Soccer Boys 1 WDS 1 12:30 Kamerik 2 WDS 2 13:00 Berkel 3 WDS 3 12:30 WDS Jod. Boys 9 14:30 WDS Ve1 DSVP Ve1 14:30 WDS Ve2 Haz. Boys Ve1 14:30 Siveo A1 WDS A1 10:45 WDS B1 ArC B6 10:00 Zw’dam C1 WDS C1 8:30 WDS D1 Zw’dam D1 10:00 WDS D2 ArC D10 8:30 WDS e1 Be Fair e3 9:30 WDS e2 rijnstreek e1 8:45 Linschoten e3 WDS e3 8:45 toGB F7 WDS F1 10:15 Woerden F7 WDS F2 14:30 CVC 1 12:00 CVC 2 15:00 Lisse 4 12:45 CVC 4 14:30 CVC 5 13:00 Gouda 8 16:15 ArC 16 10:45 Zevenhoven 5 16:15 rohda DA2 12:45 Floreant A2 11:15 Floreant B1 11:00 BVCB B4 12:45 CVC C1 11:00 CVC C2 10:45 CVC D1 10:45 VeP D2 09:30 CVC D3 10:30 Cabauw D2M 10:30 M’kapelle e1 Koudekerk 1 Siveo ‘60 2 CVC 3 rohda ‘76 7 Perkouw 3 CVC 6 CVC 7 CVC 8 CVC DA1 CVC A1 CVC B1 CVC B2 eSto C2 Sch’hoven C4 ASW D1 CVC D2 DWo D4 CVC D4 CVC e1 09:00 Woerden e4 09:30 CVC e3 09:30 CVC e4 10:00 olympia e5 09:30 CVC e6 08:30 CVC F2 08:30 BVCB F5 08:30 CVC F4 08:30 CVC F5 08:30 Be Fair F7 12:45 Soc. Boys A2 15:00 toGB A3 14:30 rVC B1 15:00 rVC B2 12:30 DoNK C1 08:30 Capelle C5 11:00 rVC D1 09:30 rVC D2 08:30 ArC D12M 09:45 Be Fair e7 11:00 rVC e3G CVC e2 Floreant e4 Siveo ‘60 e1 CVC e5 Jod. Boys e9 olympia F4 CVC F3 Jod. Boys F7 BVCB F8 CVC F6 rVC A1 rVC A2 BVCB B3 Woerden B2 rVC C1 rVC C2 Sportlust D2 Alph. Boys D9 rVC D3 rVC e2 toGB e13 09:30 rVC F1 Berkel F2 11:00 rVC F2 rijnstreek F1 09:30 rVC F3 Alphia F3 11:00 rVC F4 Groeneweg F5 09:30 rVC F5M Moerkapelle F2 13:00 rVC MB1 Nispen van MB1 08:45 Koudekerk MC1 rVC MC1 08:30 Kamerik MD1 rVC MD1 Zondag 4 september Voetbal 14:00 Lekkerkerk 1 11:00 v. Nispen 2 12:00 rVC 3 14:00 rVC 4 10:00 rVC 5 13:00 Cabauw 5 11:00 DCV Ve1 10:30 ASW Ve1 12:00 rVC DA1

rVC 1 rVC 2 N’kerk 7 Floreant 4 VeP 9 rVC 6 rVC Ve1 rVC Ve2 Sparta (AV) DA1

Geslaagde Panna
Op 19 augustus hield de organisatie van Mzzl weer een Pannakooi toernooi. Mzzl is tot stand gekomen doordat twee kerken, de Ichthuskerk en de Elimgemeente, er willen zijn voor de jongeren in Reeuwijk en door middel van het organiseren van activiteiten aan hen de liefde van Jezus willen laten zien. De organisatie kijkt terug op een mooie avond: het was een zeer geslaagde avond met veel voetballende jongeren en niet te vergeten de kijkende ouders. In de leeftijdscategorie 8+ is de beker uitgereikt aan Bram en Luuk. In de leeftijdscategorie 13+ konden Niek en Daan de beker mee naar huis. Volgende keer, op 16 september, is er weer een Panna op de Kennedysingel. Alle voetballende jongeren, in het bijzonder de leeftijdscategorie van 16+ vanaf 21.00 uur, zijn welkom voor een leuk en spannend toernooi.

Prima Bijverdienste, met veel voordelen...

GENOMINEERD VOOR DE BEAUTY AWARD

Snel overtollige kilo’s kwijt?
BioSlimLine Val 8-14% van uw lichaamsgewicht af! In slechts 24 dagen.
Alle info: www.xeniagouda.nl Of bel: 0182-516466 Schoonheidsinstituut Xenia Citroenvlinderstraat 14 2805 KJ Gouda
(wijk Willenslande tegenover manege de Goudse Hout)

Belangstelling? Ben je 15 jaar of ouder dan kun je direct aan de slag in REEUWIJK BRUG. Voor meer info en aanmelden:

*afhankelijk van de wijk/min. lftd 15 jaar/legitimatie verplicht

Kijk op Reeuwijk 31 augustus 2011 - pagina 24

cvc reeuwijk verlaat beker met goed gevoel
CVC Reeuwijk is er niet in geslaagd om de 2e ronde van de beker te bereiken. Na eerder gelijk te hebben gespeeld tegen ESTO (1-1) en vervolgens gewonnen te hebben van DONK (4-3), bleek afgelopen zaterdag vv SPIRIT toch iets te sterk voor CVC. Er werd verloren met 4­0.
cvc-esto Vooraf was bekend dat ESTO vorig jaar kampioen was geworden in de 4e klasse van de zondag. Oftewel een mooie tegenstander in de voorbereiding. Reeuwijk startte slecht aan de wedstrijd. Veel balverlies leidde tot een overwicht van ESTO. Gelukkig voor de bruggers werd dit niet omgezet in doelpunten. Na een minuut of 20 kreeg CVC eindelijk wat grip op de wedstrijd en kon er aan aanvallen worden gedacht. Dit leidde direct tot een doelpunt. Een aanval over links werd precies op maat voor gegeven door Aksel Koopman. Deze goede voorzet werd in één keer binnen geschoten door de in de selectie terug gekeerde Patrick Edelman. Dit was tevens de ruststand. Na de rust waren er kansen over en weer. Helaas was het alleen ESTO dat nog wist te scoren 10 minuten voor tijd. Zo werd de eerste bekerwedstrijd een gelijkspel en hadden beide ploegen geen afstand van elkaar genomen. donk-cvc CVC, dat in de tweede wedstrijd een waslijst aan spelers miste, wist uiteindelijk toch de 3 punten mee te nemen van het nieuwe complex van DONK. Al vroeg in de wedstrijd bleek dat dit een zware avond zou worden. Zonder wissels werd er begonnen tegen tweedeklasser DONK. Met enig geluk kwam CVC op 0-1. Een corner viel precies voor de voeten van Remco Heij. Hij schoot de bal vervolgens onder de keeper door tegen de touwen. Nog voor rust moest diezelfde Remco het veld verlaten met een blessure. Hij werd vervangen door de van CVC 7 geleende Kenneth Mulder. Nog voor rust viel ook de 0-2. Het was Auke Meijers die Aksel Koopman met een prachtige steekbal de diepte in stuurde. Hij wist de keeper te verschalken en zo de voorsprong uit te breiden. Na rust was er een andere wedstrijd te zien. DONK zette Reeuwijk onder druk en dit leidde al snel tot de aansluitingstreffer en zelfs een voorsprong voor de Gouwenaren. Zo ging CVC van een 0-2 voor binnen 25 minuten naar een 3-2 achterstand. Waar iedereen dacht dat het nu over zou zijn met CVC, deden de mannen van trainer Willem Dekker er juist nog een schepje bovenop. Dit leidde 2 minuten voor tijd tot de gelijkmaker. Het was Onne Sijbrandij die vanaf rechts voorzette op Aksel Koopman, die vervolgens via de paal de baal in het doel schoot. Met nog twee minuten op de klok ging CVC op zoek naar de winnende treffer. Deze viel ook in de blessuretijd. Het was Kevin v.d. Heuvel die de 3-4 op het scorebord neerzette en zo voor een grote verrassing zorgde. cvc-vv spirit Het was puzzelen voor trainer Willem Dekker bij de derde bekerwedstrijd. Veel jongens waren vandaag niet beschikbaar. Blessures, dancefeest enz. In totaal waren er 17 spelers die door uiteenlopende redenen er niet bij konden zijn. Tijdens de warmingup vielen Chris Snel en Rachid Akkabouz ook nog eens af en bleek dat Mark Zorgman ook niet helemaal fit was. Gelukkig waren er

Tussen de bekerwedstrijden door werd afscheid genomen van twee spelers van het eerste: Ardi Hoogerbrug stopt vanwege het feit dat hij een andere baan heeft en meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. Dennis Booster gaat lager voetballen omdat ook hij het te druk heeft en dus minder kan trainen.

Cruise avond, 27 september
Programma en aanmelden: www.reisadviesreeuwijk.nl/cruise of bel 0182 - 52 38 83

Mobiele Reisadviseur Marianne Höppener 0182 - 52 38 83 www.reisadviesreeuwijk.nl

enkele spelers van lagere elftallen die in konden vallen (Peter de Knikker, Davy van Wensveen, Reamon Oldenburg, Dennis Booster, Sjoerd Mulder, Stefan Schweertman) en konden er toch 11 man van CVC het veld betreden. De eerste 60 minuten kon CVC het hoge tempo van SPIRIT nog aardig bijbe-

nen. Er waren zelfs een aantal kansen voor CVC. Helaas bleef een doelpunt uit. Deze vielen wel in de tweede helft. SPIRIT wist uiteindelijk toch nog viermaal te scoren. Zo verloor CVC zijn laatste wedstrijd en verlaat het met opgeheven hoofd het bekertoernooi.

kijkertjes
• t.k. babymatrasje 60x120cm + 2 hoeslakentjes € 25,- tel. 0650-202779 • gevonden bril bij C1000 merk Vogue tel. 0182-392993 • t.k. 6 dikke tuinstoelkussens zgan € 25,- tel. 0182-393590, 0622-447118 • oma zoekt studentenfiets voor kleinzoon tel. 0182-392730 • t.k. set sneeuwkettingen in draagtas 15 tm 16 inch € 25,tel. 0640-751753 • t.k. roeimachine Linran tx 2090 eenvoudig iprst € 50,- tel. 0653239355, 0182-395725 • t.k. akoestische gitaar igst € 15,tel. 0182-399377 • t.k. donker eiken open spekkast h184, b94, d30 € 50,- tel. 0614655378 (na 18.00 uur) • t.k. 4 cafestoelen € 100,- tel. 0182395632 • t.k. ecco-sandalen mt 39 zwart zgan te groot gekocht € 30,tel. 0636-029582 • t.k. sportieve damesfiets igst 5 vers. € 40,- tel. 0620-485382 • t.k. rieten poezenmand met deurtje € 7,50 tel. 0681-911868 • t.k. hippe j. fiets 7-11 jr. h.rem+lr tr rem € 45,- tel. 0182-394381 • t.k. kinderzitje voor + scherm gmg € 7,50 tel. 0651-724804 • t.k. meisjesfiets 24 inch € 75,tel. 0629-160705 • t.k. 4m3 openhaard hout € 100,tel. 0182-392959 • t.k. 27 pinkeltjeboeken in één koop € 50,- tel. 0348-502240 • t.k. tuintafel rechthoekig Hartman 80 bij 1,30 € 15,- tel. 0614-189071 • verloren 18/8 blackberry tussen Driebruggen en reeuwijk tel. 0348-501861 • t.k. 2 kamerlampen zilverkleurig 5 lampjes vijfarmige lamp € 20,- p.st. tel. 0348-501909 • gevr. klein bootje max 3m met of zonder motor tel. 0650-496498 • t.k. in hoogte verstelbare beuken houten box i.z.g.s. € 15,- tel. 0172610760 • t.k. alu ladder 2x10 treden opberglengte 2,8m excelsior € 55,tel. 0172-611021 • gevr. oud schilderij van A.J. Zwart, A. v.d. Schouw en anderen, betaal € 110,- tel. 0172-612923 • t.k. 2 autobahn vignetten Zwitserland 2x € 30,-, 1x € 17,50 tel. 0172-612773 • 8 ruits grenen binnendeur 77.5x201.5 nieuw € 65,- tel. 0172618266 (na 20.00 uur) • t.k. projectiescherm+oprolveer in hoes € 10,- tel. 0172-617354 • t.k. jeans legging vingino zwart mt 146 (13) € 12,50 tel. 0172-740818 • t.k. Gazelle damesfiets rocca met 3 versnellingen i.g.st. € 100,tel. 0172-616418 • wie is er een zwarte tuimelaar of roller kwijt? sokkepootjes en kuif tel. 0625-205552 • t.k. hockeyoutfit HCrB incl. trainingspak mt. 152 € 55,- tel. 0611515435 • t.k. zwarte Weber one touch, 47 cm. ziet er netjes uit € 30,tel. 0182-395794 (na 17.00 uur) • kunststofbak 100+100 hoog 70cm met isolatiewand kweekbak 1002 vissen gratis tel. 0172-615444 • t.k. reisledikantje van Bambino, opvouwbaar met dik reismatrasje € 37,50 tel. 0182-392271 • gevonden 04/08 bij Bunchestraat bos met 3 sleutels aan musketonhaakje tel. 0612-172268 • t.k. 2 blauwe kalfsleren 2-zitsbankjes zitvlak lichte gebruikssporen € 50,- tel. 0182-396982 • t.k. nieuwe bruine Human Nature wandelschoenen mt. 41 € 75,tel. 0623-778868 (na 18:00 uur) • t.k. n.w konijnenhok voor buiten.100x50x100 cm tel. 0613118924 • t.k. Gazelle omafiets zwart, moet opgeknapt worden € 30,- tel. 0182391813 of 06-54272074 • t.k. boottrailer 4 m lang € 80,tel. 0182-391103 • t.k. Union herenfiets 3versn. tr.remmen frame 57cm sportief € 95,tel. 0182-393896 • t.k. gymschoenen zwart met klitteband maat 31 € 5,- tel. 0621-242987 • t.k. Miele droogtrommel en fitnessapparaat samen € 75,tel. 0627-865122 • t.k.7 kg. kattenbrok Clinic FSC blaasgruis € 40,- (was 7,5 kg.€ 57,50) tel. 0182-583495 • t.k. elektrische typemachine, in goede staat € 25,- tel. 0649-410200 • t.k. sportieve jongensfiets 6 tot 9 jaar € 25,- tel. 0182-392915 • t.k. donkerblauw hockeyrokje, i.z.g.st. mt 152 € 10,- tel. 0646245874 • t.k. 2 deurs grijze archief/magazijnkast 2,0*1,0*0,45 met 4 planken € 50,- tel. 0650-418997 • t.k. babybad, tummytub, standaard en luieremmer € 25,- tel. 0614644549 • t.k. twinny load fietsendrager voor 2 fietsen € 35,- tel. 0182-392100 • t.k. antieke overlekse blokwagen kist. keurig onderhouden € 60,tel. 0348-501433 • t.k. spiegelreflex analog camera + div. lenzen € 50,- tel. 0617-854489 • verloren: Sleutelbos tel. 0655340000

Clubrecord Tirza van der Wolf
Op vrijdagavond 26 augustus heeft de Reeuwijkse Tirza van der Wolf meegedaan met een instuif, georganiseerd door AV ’34 te Apeldoorn. Op de 3000 meter verbeterde zij het clubrecord en persoonlijk record met 25 seconden van 10.53.76 naar 10.28.26 min. Met deze mooie tijd komt Tirza op de landelijke ranglijst op de 6e plaats bij de Meisjes B junioren. Tirza traint onder Andre de Bruijn in de AB junioren en neosenioren groep van Sportclub Reeuwijk. Geïnteresseerd: kom eens langs op de maandag en woensdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Eiland met recreatieverblijf te Reeuwijk Vraagprijs: € 319.000,-- k.k.

goede inruilwaarde

Kringloopwinkel “De Kring” Kon. Wilhelminahof 1 2811 SZ Reeuwijk Openingstijden Ma : 13.00 - 15.30 19.00 - 20.30 Wo : 10.00 - 15.30 Za : 10.00 - 15.30 Telefoon: 0182 - 30 00 33 Bgg: 39 37 15 / 39 46 89

op prachtige locatie, midden in het reeu­ wijkse plassengebied, gelegen recreatieverblijf ‘roezemoes’. Dit onder architectuur ge­ bouwde verblijf staat op een zeer ruim perceel van circa 1600m² dat alleen per boot te berei­ ken is. Door optimaal gebruik te maken van de ruimte is dit verblijf van vele gemakken voorzien. Bij het perceel hoort ook een par­ REEUWIJK 0182 - 39 42 00 keerplaats voor 4 auto’s met een aanlegsteiger Zoutmansweg 12, aan de ree waar vandaan u met de boot naar het eiland kunt varen. totale perceelopper­ reeuwijk@dupreemakelaars.nl vlakte eiland 7090m² (land + water), inhoud www.dupreemakelaars.nl woning: 50m³ DeskunDig op het gebieD van • verkoop • aankoop • verhuur • taxaties

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful