352 rn magas, sziklas hegytetore epult var a tatarjarast ktiveto varepltesi hullarn egyik eredmsnve.

Epfttetoje val6szfnUleg Bana nembeli Jakab, IV. Bela kiraIyi kardhordoz6ja, trancseni ispanja lehetett A var elcszor akkor bukkan fel tnrtenelrrumkben, amikor 1281-ben Koszegi Janos (Ivan) nador itt keltezett e.gy oklevelet 1300-ban meg az eredeti tulajdonos, Bana nembeli Redei (Csesznaki) Jakab tit fia osztozott rajta TolOk aztan az 1309 utani evekben Csak nembeli Istvan fiai, Peter es Istvan vasarnltak meg. Nem sokaiq tartottak azonban birtokukban, mert l, Karoly kiralvunk 1326-ban birtnkcserevel rneqszerezte toluk. Ezt kovetcen az euesz Aninu-korban a kiralyi tulajdonu bakonyi

A

ispansachoz tartozort.
Zsi@mondkinlly 1392-ben rnacsoi varakert adta eserabe Cseszneket a Garai fivereknak. Mikl6s-

nak es Janosnak. Garai Janos itt elt teleseqevel. Hedvig mazoviai hercemovel. Kbzepkori tortenelrnimk egyik leqbotranvosabb esemenyere is itt keriilt SOL Szecsenyi (Salgai) Mikl6s itt vendeqeskedve osszeszurte a levet a haziasszonnyal. s kozosan eltettek lab alol a var ural. Emiatt 1435-ben a kiralv szernelves elnokletevel itelkezf bir6sag mindkettejOket halalra Itelte. Azonban igen magas rangu szemelyekrol leven szo, az fteletet Hedvig hercegno aseteben elzarasra. Slllgai Mikl6snal pedig velencei szamuzetesre valtoztattak Alighanem Csesznek lehetett a hercegn6 toqsaqanek helyszfne. Ennek erdekes targyi ernleke. hogy

ctmeret levestek a var egyik kapujanak slemoldokkoverol. A Garaiak idejeben az eqesz varat gyokeresen at-. illetve ujjaepftettek. E munkalatok betejeztevel helveztek el a ma is meglev6 feliratot: "Az tJrezemegyszazhuszonnegyedik eveben, Zsigmond r6mai, magyar as cseh stb. kiraly idejBben. " A Garaiekto' 1479 karul Szapolyai Istvan szerezte meg, s 1528ban Szapolyai Janos kirab{e volt Szekesfeharvar, majd Veszprern eleste utan a torok elleni vedelem elso vo~alaba kerult. fgy nem kerulhette el a tamacasokat. 1561ben a tbroktik meqlepetesszerflen eltoqlaltak az alsovarat, de sikenllt kiszorftani oket. Erdekes es szorno-

ru epizod volt. hogy Wathay l.orinc varkapitanv 1573-ban egy tarack felrobbenasa miatt halt meg, ameIyet Peter Pal napjat unnspelve reszeqen akart elsutni. A 15 eves haboru soran Gyorrel egyOtt 1594ben Csesznek is atmeneti leg torok uralom ala kerult. 1598-ban sikerult felszabadftani. 1708-ban Heister osztrak tabomok sikertelenul ostrornolta. A 18. szazad elejen az Esterhazv gr6fok a var jelentos barokk ujjaepltesebe fogtak. Hasonl6an a hercegi aqhoz, amelynek Fraknnn sikerult egy kozepkon varat kornfortos rezidenciava atalakltanis, azt terveztek, hogy barokk palorava epltik ki a kozepkon va rat Errol azonban utobb lemondtak, s helyette Bakonyoszlopon eplttettek uj rezidenciat, Ennek parkiabol

ralattak a Iokozatosan rornosodo
osi varra DENES JOZSEF

XXII. EVFOLYAM 212. SZAM F6szerkeszto: Racz Arpad Szerkesztobizortsag: Bacskai Vera, Katus Laszlo, Mezey Barna, Onnos Maria, Orosz Istvan, Romsics Ignac
Szerkesztdseg:
Ablonczy Balazs, Csorba laszlo, Hermann Robert, Nemeth Gybrgy, Poor Janos, Rainer M. Janos, Romsics Gergely, Szakaly Sandor

viszontaqsaqai,

1944-1945.
tukreben

A visszaernlekezesek

24 Bertenyi Ivan: Az ellopott

korona. 1439-1440

27 Hermann Robert: A korona kalvariaja, 1849-1853

Olvasoszerkeszto:
Potencsik Erika

42

c.sztvay Tunde:

Bordelyvilag a bekebeli

Buclapesten. A prostitucio tarsadalomtortenete

Kepszerkeszto:
Basics Beatrix, Feitl lrisz, Jalsovszky Katalin, Vajda Laszlo Foto: Gottl Egon Terkep: Seb6k Laszlo Tervez6szerkeszt6: Czeizel Balazs Kiadja a Rubicon-Haz Bt. Felel6s kiad6: Racz Npad A szerkeszioseg cime: 1161 Budapest, Sandor u. 60. Tel.: 402-1848 Fax: 402-1849 e-mail: rubicon@t-online.hu
honlap:

a 19. szazadvegen, a 20. szazadel6n
56 Kalla ZBuzsa: ProstitUci6 a reformicori Pesten
Fejezetek a prostitucio torteneteb61 .83 Hahner

Pet.,.: Prostitucio

a vadnyugaton

FOTO:
Magyar Nemzeti Muzeum Tortsnsti Fototar es Tortenelmi Keocsarnok . Osiris Kiad6 . Photocon Archivum

www.rubicon.hu
evente 12 szarn

()f\[ LIN

Keresse honlapunkat:

E

C.I,',·

·/,'1-

A/',

Megjelenik

Nyomtatis: Infopress Group Hungary Zit. 2600 Vic, Nadas u. 6. Felel6s vezeto: Lakatos Irnre vezerigazgat6 Terieszti a Lapker Rt. EI6fizethet6 a RUBICON-HAZ Bt-nel (csekkszimlaszam: Budapest Bank Rt., 10102237-77185300-00000001), va!arnint Budapesten a Magyar Posta ZIt. Level- es Hirlapiizletagi Igazgatosagin (XIII., Lehel u. 10/ A, levelcim: lliI, Budapest 1900), illetve kenileti ligyfeIszolgiiati irodaiban, videken a postahivatalokban. HU ISSN 0865-6347

www.rubicon.hu

Klncstar Regi cikkeink folyamatosan toltodnek fel
OnlinePlusz Multbanezo

Uj szarnainkhoz

kapcsol6d6 tbbblettartalmak

Friss ternak a naqvvilaqbol korabbi szarnainkat korabbi k6nyveinket a kovetkezo evre

Tajol6 Mit nezzunk meg, ha utazunk? Folyoirat Megrendelheti Konyvek Megrendelheti Elofizetes Megrendelheti

www.rubicon.hu

A Szent Korona elrejtese
A II. vilaghaboru utolso szakaszaban, amikor a szovjet hadsereg elerte hazank hatarait, Lakatos Geza rniniszterelnok, baro Perenyi Zsigmond es baro Radvanszky Albert orszagos koronaorok szuksegesnek ereztek, hogy a Szent Korona esetleges menekitesevel kapcsolatos tennival6kat megtargyaljak. A budai Varban lezajlott beszelgetesen jelen voltak a koronaorseg parancsnokai, nemes bankoi Pajtas Erno ezredes es csaltici Valy Istvan alezredes is, akik kozvetlen felelosseggel tartoztak a koronazasi jelvenyek orzeseert. Ekkor a koronazasi egyuttest a Var alatt, az 1936-ban kiepitett 6v6helyen onztek a palast kivetelevel, mert anyaganak artharott volna a lenti levego. A tanacskozok tobb helyszint is megvizsgaltak, igy szoba jott az apostoli nunciatura a Varban, a Disz ter 4-5. szarn alatt, a Pannonhalmi Foapatsag, Esterhazy

Perenyi Zsigmond orszagos korona6r

Moric csakvari kastelya, es felvetodott meg a varbeli fold ala rejtes lehetosege is, de egyiket sem tartottak az erekIyek megovasara megfelekinek. A tovabbi egyeztetesre nem adott lehetoseget Magyarorszag nemet megszallasa, az esernenyek mas iranyt vettek. 1944 oktobereben a kedvezotlen hadi helyzet es a nyilasok rnozgolodasa szuksegesse tette a Szent Korona es tartozekainak biztonsagba helyezeset, elrejteset. Az Orszaggyiiles altal megvalasztott ket orszagos koronaor kapcsolatba lepett Lakatos Geza miniszterelnokkel, es a korona ovohelyen talalkoztak. Megallapodtak abban, hogy a Szent Koronat a varbeli 6v6hely kozeleben elrejtik. Az elrejtes meg aznap minden forrnasagot meil5zve megtortent a koronaorseg Varalja utca 14. szam alatti laktanyajanak szenespincejeben anelkul, hogy a beavatottakon kivul barki is tudomast szerzett volna a dologr61. A pinceben Horvath Kalman es Kapeter jozsef koronaorok kibontottak a teglafalat, es egy fulkeszerfi helyet alakitottak ki a Szent Korona szamara:

vegre. Jelen volt a lada felnyitasanil Lakatos Geza miniszterelnok, Perenyi Zsigmond es Radvanszky Albert orszagos korona6r, Pajtas Ern6 ezredes, Valy Istvan alezredes, vitez Borbely Janos alhadnagy, szolgalatvezeto, Horvath Kalman fotorzsormester es Kapeter Iozsef torzsormester. A pecsetet felnyitottak, a Szent Koronat, amely bortokban volt, kiemeltek, a Iadat ismet lezartak, Lakatos Geza miniszterelnok Iepecsetelte. En korgallerban voltam, es a Szent Koronat a bortokban a korgaller alatt gyalog vittem a laktanyaba, Mogottem 10 meterre kovetett a szolgalatvezeto, Borbely alhadnagy csore toltott pisztollyal, hogy esetleges tarnadasnal a fegyveret hasznalja. A pinceben el6 volt keszitve a megfelel6 hely, a Szent Koronat behelyeztiik egy 25 szemelyes etelesdobozba, amely ki volt parnazva, es a dobozt a melyedesbe helycztuk. Ennel a miiveletriel a ket orszagos koronaor, Pajtas ezredes, en es Borbely volt jelen." A fulket viszszafalaztak, es a biztonsag kedveert a fal ele szenet lapatoltak. Amikor ez megtortent, vitez Borbely Janos koronaor alhadnagy vezetesevel visszamentek a legoltalmi ovohclyre, es felvettek a szolgalatot. Mindez a legnagyobb titokban torrent, megis lebuktak.
RADV ANSZKY ALBERT ORSzAGOS KORONAOR:

"A jelenlev5k egyhangulag tett megallapitasat, hogy a pecset ujboli alkalmazasa kifogastalanul sikerult, megdontotte az esti orseget felvalto reggeli orseg egyik tagjanak a kernlelorryilason it tett az a megfigyelese, hogy az egyik pecseten nerni elvaltozas eszlelheto, Az or megfigyeleset azonnal jelentette az 51'seg parancsnokanak, Pajtas Ern6 ezredesnek. Sajnos a derek or nevet nem jegyeztem rneg, es igy csak nevtelenul nyilvanithatorn elismeresern az egesz orseg szellernere jelIemzo hfisegeert es megbizhatosagaert."

"A Szent Korona kivetelet 1944. okt6ber 10-en este hajtottuk

Azota tudjuk, hogy ez az eber or Csontos Istvan korona5r fotorzsormester volt, aki 33 evvel kesobbi visszaemlekezeseben elevenitette fel a tortenteket,

CSONTOS ISTVAN KORONAOR FOTORZSORMESTER: "Mint orparanesnok eszrevettem az egyik orsegvaltaskor, hogy a koronazasi jelvenyeket tartalmaz6 pancelladanak a tetejen bizonyos keznyomok lathatok, es ezt kozoltem a koronaorseg .. at ide figyeljen - mondta H Pajtas ezredes -, ide figyeljen, tos, igen, a lada ures. A Szent nat az orszagos koronaorok es a miniszterelnok elvittek, mert a torvenyek szerint ennek az ekszernek nem szabad meg egyszer elhagynia az orszag teruletet, es att61 felnek, hogy a nyilasok vagy a nernetek el akarjak vinni. Ezert, hogy megmentsek, elrejtettek-" Ezek utan Csontos fotorzsormestert Pajtas ezredes titoktartasra kotelezte. A koronaorseg tovabbra is ugyanugy teljesitette szolgalatat, mintha az ereklye meg a helyen lenne.
• Vitez cslktapl6czai Lazar Karoly

.

A koronaor-Iaktanya

ostroma

1944. oktober IS-en Horthy Mikl6s korrnanyzo fegyverszi..inetet kert a Szovjetuni6t61, a radio leadta proklamaciojat, Feszult orak kovetkeztek, Vitez csiktaploczai Lazar Karoly altabornagy, a testorseg parancsnoka es nemes bank6i Pajtas Erno ezredes, a koronaorseg parancsnoka elrendelte az allomany egyi..itt tartasat. Ejfeltol a 22. onkentes SS-lovashadosztaly er6i tcljcscn korulzartak a Varat, Okt6ber 16-ftn reggel 6 6rakor megkezdodott a "Panzetfaust" (Pancelokol) hadrnfivelct, rnely a Var birtokbavetelet celozta. A tcstorseg mtiszaki alakulata, szarnitva a nemetek tamadasara, meg aznap ejjel elaknasitotta a Varba vezeto szerpentinutakat. VITEZ JOZSEF KORONAOR TORZSORMESTER: "Hallottam, hogy egy harckocsi kozeledik, kinezve a kapu figyelonyilas an lattam azt is, hogy utana kb, 40 pancelokollel, geppisztollyal felszerelt nemet jon, es meg egy Tigris es a mogott is biztosito gyalogsag. Az egyik harekoesi a laktanya jobb sarkan, a masik a bal sarkan foglalt tuzeloallast. Ezt jclcntettem az eppen odaerkezo Pajtas ezredesnek. Mindenkit fedezekbe kuldott,

Ekkor indult meg a tuzeles. A gyalogsag vegiglotte a laktanya ablakait, es az egyik harckocsi is besegitett nekik. Valaszul Bunda J6zsef koronaor torzsormester tarsam az emeleten leva etkezde ablakabol agyonlott egy nernet katonat fez a katona Kovacs J6zsef volt], aki az egyik harckocsi ala esett, es az eltaposta" - ezt bizonyitja az a foto, mely a palota udvaran satorlapba burkolt, igenesak lap os halott nemet katonat abrazol. A Tuzer-ernlekmfinel (a mai Dozsaszobornal) allo nernet 503. nehezpancelos osztaly 3 szazada, 3 szakaszanak harem Tiger B (Kiralytigris) tipusu pancelosa, a 22. onkentes SS-lovashadosztaly katonaitol tarnogatva, megindult a koronaorseg Varalja utcai laktanyaja ellen. VITEZ JOZSEF TORZSORMESTER: ,,1944. okt6ber IS-en Ieptem a laktanyaban kapuugyeletesi szolgalatba. Oktober 16-an harornnegyed hat korul egy robbanast hallottam. Kimentem tajekozodni. Kiderult, hogy a robbanas oka az volt, hogy a varbeli gazlampa-oltogat6 nem vette eszre az aknak kifeszitett drotjit, es hozzaert az egyik dr6thoz, az akna felrobbant, szerencsere csak konnyebben sebesitette

KOLLATH FERENC KORONAOR TORZSORMESTER: "Ahare alatt 13-14-en voltunk a laktanyaban. A nernetek tobb izben magyarul felszolitottak minket a megadasra, de ezt figyelmen kivul hagytuk. Korulbelul kilenc 6ra tajban a varbol felhangzott a magyar »ti..izetszuntess- ki..irtjel.Ekkor az ismetelt nemet felszolitasra Pajtas ezredes kinyittatta a kaput, es az eloterben targyalt az idokozben odaerkezo nernet kapitannyal, aki igenesak duhos volt az elvesztett ernbereert, Pajtas ezredes azt allitotta, hogy a palota koruli harcokbol eltevedt lovedek olhette meg az emberet, Persze ezt a nernet nem hitte el. Ezert a nemetek benyomultak a laktanyaba, elfoglaltak a lakoszobakat, feltortek a raktarakat, es sok ruhaanyagot, talpbort, lepedoket stb. elvittek Atkutattak a lakta''0

I

meg. Veres ruhaban szaladt a laktanya elott az Alagut fele, es odakialtotta, hogy a Taban tele van nemetekkel. Alighogy visszatertern a laktanyaba, megindult a tamadas."

ro c

"" o
til

e o
N
til

-ru

eo
'-

o
<lJ ..D

t

~

nya pincejet is. Itt az ereklye rejtekhelye elotti szenkupacon ekkor Horvath Kalman es Kapeter Janos felesegei ultek a gyermekeikkel, akik meg a nagy bombazasok ide[en keredzkedtek be a laktanyaba, A nernetek nem bantottak oket, es igy a rejtekhely is erintetlen maradt. A laktanya megszallasa utan bennunket, koronaoroket eloszor a pincebe zartak, majd a fegyverunkkel egyutt a laktanyaudvaron sorakoztattak. Fegyverunket, ami csak egy hosszu csovfi ismetlopuska volt, a foldre rakattak, es megkezdodott a fegyverek atvizsgalasa: Kerestek, hogy ki lott a nemet katonara, de a fegyvert Bunda jozsef meg a nernetek laktanyaba nyomulasa elott gyorsan kitisztitotta. Csontos Istvan koronaor fotorzsormester a kovetkezokeppen idezte fol ezt az esernenyt. -Kerestek, ki volt az, aki innen lott, mert tudtak, hogy honnan hangzott el a loves. A puskakat osszeszedtek, es rnegallapitottak, hogy csak egy volt, amelyiket frissen hasznaltak. A tobbit nem hasznaltak, mert be voltak zsirozva, Ez a puska az enyem volt. En meg azon a napon delelott Rackeven voltam, mert el6tte valo nap szuretre itthon voltam a csaladomnak segiteni. Kerestek az illet6t, hat en nem voltam ott, nem is talaltak meg, hogy ki Iott.." Ezek utan a nernetek minden fegyvert elvittek. A fegyverek atvizsgalasa egyben lefegyverzes is volt, mert soha tobbet nem kaptak vissza oket. Az elkobzott fegyvereket a szinten lefegyverzett testorseg fegyvereivel egyutt a var kapujaban harckocsikkal osszetorettek. A koronaorsegnek csak azok a fegyverei maradtak, amelyek a var alatti ovohelyen szolgalatot teljesito koronaoroknel voltak. Az esemenyek utan a lefegyverzett koronaoroket es testoroket a Tabanba vittek, es cgy geppuskas osztag ele allitottak, A parancsnokokat az Istenhegyi utra vittek, ahol kihallgattak oketo

nemetek megszalltak, A keso delutani orakban ugy a tiszthelyetteseket, mint minket elengedtek azzal, hogy a Iaktanyat nem hagyhatjuk el. 1944. oktober 17-en reggel jott az ujonnan kinevezett Szalasi Ferenc testorparancsnoka [Meszaros Istvan ezredes], hogy atvegye a koronaorseg parancsnoksagat. Majd Szalasi katonai irodajanak f6noke [vitez Deak Ferenc vezerornagy] kozolte Pajtas ezredessel, hogy nyugdijba helyczteti, es engem fel fog valtani. Az esemenyek oly gyorsan peregtek, hogy erre nem volt ida, mert kellcmetlen meglepeteskent Szalasi ugy rendelkezett, hogy a Szent Korona el6tt fogja az eskut letenni."

Szalasi Ferenc eskutetele a Szent Koronara
Nemzeti ereklyenket meg felhasznaltak arra, hogy megkisereljek a nyilas puccsot legalizalni es a nemzetvezet6i eskutetelt altal a unnepelyesebbe tenni. Valoszimileg ez ellenallasba utkozott, mert Szalasi Karoly (Szalasi Ferenc occse, hivatasos katona, alezredes) egy 1978. januar 30-an kelt leveleben a kovetkezoket irja: .Batyarn erelyes keresere boztae ela ismeretlen rejtekbelyeriil a Szent Koronat. " November 3-an Szollosi mmiszterelnokhelyettes utasitotta a koronaorseget, hogy masnapra vigyek a Szent Koronat a varbeli Marvanyterembe.

I
8

vALy ALEZREDES:

.Pajtas ezredest es engem az Istenhegyi utra vittek. A tiszthelyctteseket a Tabanba kisertek. Kozben a laktanya orizetleniil maradt, mert a
• Pajtas Erno ezredes, parancsnoka

.

-

a keronaorseg

Szalasi Ferenc eskutetele a Szent 1944

Koronara.

vxrv

ALEZREDES: "Az orszagos koronaorok ugy dontottek, hogy nem szolnak a korona holleterol. 1944. november 3-an este a koronaorseg laktanyapincejeben a szenet Horvath Janos koronaor fotorzsormester es Kapeter J ozsef koronaor torzsormester eltavolitotta a Szent Korona rejtekhelye elol, es este 22 6rakor felvittem az ovohe1yre, ugyanugy biztositva, mint ahogyan lehoztam, a visszahelyezesnel jelen volt Perenyi Zsigmond baro, orszagos koronaor, es a zarta le a ladat es tette vissza a pecsetet."

Az orseg tobbi tagja a megfelelo idoben athaladt az ellenorzo pontokon, es amikor a legoltalmi helyiseghez ert a Szent Korona, mar az akcioba beavatott koronaorok voltak szolgalatban. Horvath es Kapeter koronaor altisztek meg evek rmilva is azt nyilatkoztak, hogy a beosztottak kozul csak harman tudtak az esemenyekrol, mig a tobbiek csak talalgattak.

A2 orseg tagjai kozul sokan ugy tudtak, hogy a korona Veszprernben van, es annan hoztak vissza az eskutetelrc, igy elterjedt ez a tortenet, amelyet sokan arvettek a kulonbozo irasokban. Takacs Ferenc koronaor torzsormester is utal ernlekirataiban arra, hogy o vitte vissza a koronat az Alaguton keresztul, a titkos folyoson at. Masnap, november 4-en a hivatalos bizottsag Szollosivel kiegeszulve a koronakamra es a koronalada felnyitasanal semrnilyen problernat nem talalt, igy a szertartasra felszallithattak a koronat a Marvanyterernbe. A2 esemenyrol a korabeli filmhirado is beszamolt, ennek alapjan a koronaoroket - igaztalanul- nyilasszimpatizansnak tekintettek, nem ismerve az ala- es folerendeltsegi viszonyokat, valamint a koronaorok, a koronaorseg es a nyilasok kozotti bizalmatlan es feszult legkort. Azt pedig meg kevesebben tudjak, hogy Perenyi Zsigmond barot es fiat a Gestapo elfogta es rovid ideig fogva tartotta. Az apat hamarabb kiengedtek, de a fiaval zsaroltak, ugyanugy, mint a kormanyzot, nehogy problernak jelentkezzenek az

eskutetellel egybekotott hatalomatvetelnel, Ennek a gyanunak a taptalajat az adta, hogy az eskutetel elotti napon tiintet6leg lemondott a parlament felsohazi elnoksegc, amelynek elnoke Perenyi bare, alelnoke Radvanszky baro volt, igy az eskutetel napjin a felsohaz mar csak a korelnok vezetesevel mfikodhetett. A Marvanyterern oriasi rneretfi, feher marvannyal boritott falu terem volt. Az eskutetelnel 20 000 gyertya fenye vtlagitotta meg. A terem kozepen piros barsonnyal letakart emelverry allt. Itt helyeztek el kesobb a Szent Koronat. Elotte volt a Iezart acel koronalada. Mellette a koronaorseg tagjai, mellettiik pedig a kepviselohazi orseg tagjai alltak, Alig valamivel13 ora utan baro Perenyi Zsigmond orszagos koronaor kivette a ladabol a Szent Koronat, es az emelvenyre helyezte. Tizenharom orakor erkezett a palota ele Szalasi Ferenc. A kapuban a varkapitany fogadta, es az elocsarnok bejarataig vezette. Innen az Orszaggyules ket hazanak haznagyai es a kepviselohazi orseg parancsnoka kisertek a kepviselohazi orseg sorfala 9

Dr. Haara R6bert

el6tt a diszterernbe, ahol az Orszaggyfiles egyuttes ulese altai kijelolt kuldottseg felkerte az ulesen vale megjeIenesre. Kozben Tasnadi Nagy Andras es Muzsa Gyula megnyitotta a ket haz egyuttes uleset, es bejelentette az eskutetel bekovetkezeset. Szalasi belepett a Marvanyterernbe, es a Szent Korona el6tti emelvenynel megallt. Mogotte a kormanyzotanacs tagjai: Beregfy Karoly vezerezredes, honvedelmi miniszter, a honvedvezerkar fonoke, dr. Csia Sandor orszaggytilesi kepviselo es dr. Rajniss Ferenc vallas- es kozoktatasugyi miniszter kaptak helyet. Az ernelvennyel szemben az Orszaggyfiles ket hazanak elnoke helyezkedett el. jobbra az alsohaz tagjai, balra a felsohaz tagjai allrak. Az Orszaggytiles elnoke mellen kapott helyetJ6zsef f6herceg, rabornagyi egyenruhaban, A kormanyzotanacs mogott sorakozott fel a m. kif. kormany, a hungarista miniszterek teljes partdiszben, egyenruhaban, A terem karzatain a papal nuncius, a Nemer Birodalom kovete es meghatalmazottja, dr. Edmund Veesenmayer a kiseretevel egyutt, valamint az olasz, a japan es a barati allamok kovetei es megbizottai. Kiilon karzaton foglalt helyet a katonai elit csoportja, a Nyilaskeresztes Part tisztsegviseloinek kuldottsege, dr. Gera J6zsef vezetesevel. Dr. Haara Robert orszaggytilesi kepviselo az emelveny kozeleben allt, volt az eskuszoveg eloolvasoja, Szalasi a bal kezet eskure emelte, mig

a jobbat a szivere tette, es elmondta az esku szoveget. "En, Szalasi Ferenc nemzetuezeto, eseuszom az do Istenre, hogy Magyarorszdgboz hfi leszek, toruenyeit, regi, j6 es helybenhagyott szokasait megtartom es masoeeal is rnegtartatom, fuggetlenseget es teruletet meguedem, a nenizetoezetoi tisztemet az alkotmany ertelrneben, az Orszaggyiilessel egyetertesben, a felelos miniszterium altai gyakorlom, es mindent rnegteszek, amit az orszag jaudra es dicsosegere igazsdgosan megtehetek. Isten engem ugy segeljen!" Az eskutetel utan Szalasi elhagyta a palotat, es visszatert a rniniszterelnoksegre, a Sandor-palotaba. A korona es a koronaorok eskutetelnel vale reszvetelerol Radvanszky Antal, Radvanszky Albert unokaoccse is beszamol ira saban . A kovetkezoket jegyezte fel az 1944. november 4-i esemenyekrol. "Perenyi bozza fel a eoronat a oarba, es a hiuatalos aktus utan ismet oisszabeiyeztek a uasladaba, es tnsszaotttek: az orzesi belyere, a udrpincebe." Radvanszky Antal zarojelben a kovetkezo rnegjegyzest ftizte az aktushoz: . "Okt6ber 25-tol november 6-ig Raduanszley Albert uakbel-irritdcioual k6rhazban feeudt, es semmiben nem vett reszt. "Ez egy diplomatikus lepes volt, mert nem akart jelen lenni Szalasi hivatali eskutetelenel. Perenyi koronaor ezzel szemben azt az allaspontot kepviselte, hogy Szalasiek barmikor megszerezhetik a korona folotti hatalmat, mert mar csak a vaslada vedte az ereklyet, es a ku1csai is a Miniszterelnoksegen voltak, ezert nem akarta elhagyni a koronat, inkabb elkiserte az ereklyet az eskutetelre. (Ezt Radvanszky Albert mondta Radvanszky Antalnak egy beszelgetes alkalmaval, 1948 nyaran.) Hiabavalo Jenne azonvitatkozni, hogy ebben az icl6ben Szalasi megkockaztatta volna-e, hogy egy orszagos koronaor kozrernfikodese nelkul felhozassa a varba a koronat,

• A Szent Jobb. 1938

kozben beteget jelent6 Pajtas ezredes helyett Valy Istvan korona6r alezredes. Elmondtak, hogy Szalasi utasitasara a koronaekszereket es a Szent jobbot Veszprembe kell szallitani. Errol a kovetkezo all ami jegyzokonyv keszult: JEGYZOKONYV: .Felvetetett Buclapesten, a var alatti legoltalmi 6v6helyen, 1944. evi november h6 6-an a Szent Koronanak es a hozza tartoz6 dragasagoknak az 1928. cvi XXV. tc. 12 §-a ertelmeben megteend6 intezkedesekbol foly6 szambavetele alkalmabol. Jelen voltak: Szollosi Jeno miniszterelnok-helyettes, baro Perenyi Zsigmond koronaor, dr. Traeger Erno miniszterelnoksegi osztalyfonok mint az Miami jegyzokonyv vezet6je. A fentebb felsoroltak a fent emlitett napon, 13 6ra 30 perckor megjelentek a Szent Korona alaguti pancelkamrajahoz vezeto orszobaban, ahol az ott leva orseg parancsnoka a rnegjelent koronaornek jelentest tett. Baro Perenyi Zsigmond koronaor kozli, hogy koronaor tarsa, baro Radvanszky Albert betegsege miatt nem jelenhetett meg, de a pancelkarnra ajtajanak nala arzott kulcsat a mai napra elkerte es meg is kapta. A megjelentck a pancelkarnraba belepve mindenekelott megalla pitottak, hogy az acel koronaladan a pecsetek epek es sertetlenek. Ennek rnegtortente utan baro Perenyi Zsigmond koronaor felnyitotta a Szent Koronat es a hozza tartoz6 dragasagokat tartalrnazo acelladat, es megallapitotta, hogy abban: a Szent Korona, a kiralyi jogar, az orszag almaja es a koronazasi kard, bortokjaikban sertetlenul es teljes epsegben megvannak. A koronaladaban volt meg a koronanak egy aranyszilankja uvegcsoben, nehai Halasz Gyula koronaor ornagy 1917. januar h6 6-an kelt levelehez ffizve, es egy darab, vcgen kis zomancos viragcsokorral diszitett, aranydarabkara fiizott, csiszolatlan zafir, mely a Geza kiraly-fele als6 korona egyik oromzatanak csucsarol szarmazik, Ezek szambavetele utan az acellada a fent emlitett dragasagok gondos visszahelyezese

Akoronazasi ekszerek Veszprembe szallitasa
1944. december 6-an delelott a koronaorseg irodajaban megjelent baro Perenyi Zsigmond orszagos koronaor, Deak Ferenc tabornok es az ido-

o

10 .

I

mellett ismet lezaratott, es az alulirottak valamennyien megallapitottak, hogy az acel koronalada szabalyszerti lezarasa megtortent."

V.MY ALEZREDES: "Egy teheraut6t utaltak ki a szallitasra, es a ladat hat fO koronaor es ket csendor kiserte Veszprernbe.jelen voltak: Perenyi Zsigmond orszagos koronaor, Szollosi miniszterelnok-helyettes es en. Pajtas Erno ezredes beteget jelentett. Elol haladt egy szernelygepkocsin Szollosi, utana a teheraut6, vegul szemelyauton Perenyi Zsigmond, Witz Bela erseki helytart6, a Szent Jobb ore, oleben, az uvegtaroloban a Szent Iobhal, es en. A koronaorseg tobbi tagja 4-5 nap mulva erkezett Veszprembe, kiveve Kocsis Iozsef es Kapeter jozsef tiszthelyettesek, akiknek az volt a feladata, hogy az ures laktanyat addig orizzek, ameddig lehet." Kocsis J6zsef feladatai koze tartozott meg, hogy az orszagos koronaoroket utazasaik alkalmaval kiserje. Veszprembe erve a koronaladan helyeztek el a SzentJobbot, amelynek g6tikus tarol6ja a fovarosban maradt. Ugyancsak Budapesten maradt, a varbeli pancelteremben a koronazasi palast is. Amikor elkeszult a palasttarto falada, 1944. november 16-an Borbely alhadnagy es ket koronaor a koronazasi palastot Pannonhalmara, a foapatsagra szallitotta, s hivatalosan Szollosi miniszerelnok-helyettes jelenleteben november 19-en adtak at a foaparnak, aki azt a gyori puspok es a fomcnostori perjel jelenleteben at is vette. Az ereklyet a tokjaban falra akasztva, uveg alatt taroltak, egy vastag fuggonnyel eltakarva. Az orszagos koronaorok a koronazasi jelvenyeket is itt javasoltak elhelyezni. Ehhez azonban a Hitlernel latogatason leva Szalasi nem jarult hozza, Att61 tartott ugyanis, hogy a legitimista erzelmfi klerus a Habsburgok kezebe juttatna a koronat, Ekkor mar Pajtas ezredes is Veszprernben tart6zkodott. 1944. december 6-an a front kozeledtevel Veszprembol is el kellett szallitani a bujdoso ereklyeket. A Szalasi-kormany miniszteriumainak tobbsege, valamint az olasz es a japan kovetseg Szombathelyre telepult, a belugyminiszterium Sarvarra, a katonai iroda Koszegre, a maradek baborszaggytiles pedig Sop12

ronban kapott helyet. A nyilaskeresztes korrnany az 1928. evi xxv. torvenycikknek a .fenyegetii veszely vagy szukseg esetere" utalo szakasza alapjan a Szent Koronat Perenyi Zsigmond es Radvanszky Albert tudta es beleegyezese nelkul az osztrak hatar mellett Iekvo Koszegre vitette. Erre a meg Berlinben tartozkodo nernzetvezeto utasitotta helyetteset, Szollosit. Emlitesre erdemes, hogy meg a nyilaskeresztesek de facto kormanya is sulyt helyezett legalabb a jogszerfiseg latszatanak megorzesere, ezert ut6lag irasban tajekoztatta az orszagos koronaoroket, akik az ertesitest ket nappal kesobb, december 8-an kaptak meg.

Akoronazasi egyuttes Koszegre menekitese
Az indulaskor Pajtas ezredes a Szent jobbot Takacs Ferenc koronaor felesegenek adta at, aki kistermetti volt, raadtak egy katonakopenyt, amely alatt, az oleben Eifert az ereklye. lgy Koszegre az utat az ezredessel annak szemelygepkocsijaban tette meg. A Szent Korona Valy alezredes parancsnoksaga alatt indult ujabb utjara, Koszegre. A koronaorseg anyagait, diszruhait, iratait, cgyeb felszereleset bevagoniroztak, majd ez a szallitmany is elindult Koszegre.

V.MY ALEZREDES: "Szollosi miniszterelnok-helyettes rendelkezese ugy sz6lt, hogy indulas este 20 orakor, es toluk [a nyilasoktoll kapunk fegyveres kiseretet. Nem vartuk meg a kiseretet, es este 18 orakor elindultunk a Szent Koronaval Koszegre, ejjel erkeztunk meg. Szollosi onmagabol kikelve szememre vetette, hogy mien nem vartam meg a kiseretet, mire azt feleltern, hogy az embereim vannak olyan megbizhat6k, hogy veluk biztonsagban elhozzam magam is. Koszegen a Liceurnban, a tornateremben orizruk ket napig fez az Aspad teren leva Gyuratz Ferenc Evangelikus Leanyliceum volt, rna mezogazdasagi szakkozepiskolal, hogy aztan kivigyuk Velembe. Addig a koronaorseg tagjai a Frigyes laktanyaban voltak elhelyezve. Pajtas ezredest meg nern nyugdijaztak, es az en utodom sem erkezett meg meg, men az esemenyek gyorsan haladtak elore."

Koszegen, a Szab6-hegyen volt a Tauber-villa es a szornszedos Dob6villa, ezekben allitottak fel kesobb Szalasiek fohadiszallasat, amelyet Gyepfi II-nek neveztek. A Koszegre szallitasrol sz616 ertesites utan Perenyi Zsigmond es Radvanszky Alben mar masnap elindult gepkocsin az ereklyek utan. Az idos, beteg orszagos koronaorok htisegesen kovettek Sopronig vallalt feladatuk targyat, Sopronban - ahol akkor a Szalasi-kormany tartozkodott - erelyesen tiltakoztak a korona elszallitasaval kapcsolatban, s felelmeiket levelben foglaltak ossze az orszag vczctoinek cimezve, egyben megprobaltak ujra rabirni a kormanyt arra, hogy a regaliakat Pannonhalmara szallittassa, A kormany megtagadta ezt, es .Iiatalm; eszhozei alhalmazasanak terhe alatt megakadiilyozta a koronaorr5keta touabbutaxasban". Ok ennek ellenere nem mondtak Ie tisztsegukrol, mivel akkor elvesztettek volna a koronazasi egyuttes folotti formalis ellenorzes jogat is. Sz6ban azonban megigerte nekik Szollosi miniszterelnok-helyetres, hogy a koronat Koszegen elassak, am errol isrnetelt szorgalmazasuk ellenere sem adott Irasbeli kotelezvenyt. lgy csak 1945 tavaszan rudtak meg a koronaorok, hogy a koronat megis kulfoldre vittek, bar ezt mar korabban is sejtettek. A katolikus klerus elhatarozta, hogy felkutatja a koronazasi egyuttest, es megakadalyozza kulfoldre vitelet, Kelemen Krizosztom pannonhalmi foapat es a gyori puspok megbizta Gorondi Novak Sandort, hogy utazzon Koszegre, es kutassa fel a klen6diumok rejtekhelyet, majd terjen vissza az informacloval, mert a kincsek visszaszerzeset egy lojalis katonatisztekbol allo kommand6 hajtotta volna vegre. Gorondi nem tudott a koronazasi ekszerek nyomara jutni, igy az ak. ci6 elmaradt. Nem tudjuk, ez is kozrejatszou-e abban, hogy Szalasi elfogat6parancsot adott ki Kelemen Krizosztom es a szombathelyi Mikes Janos puspok ellen, de az erintettek nem jelentkeztek a szallashelyen, igy a felelossegre vonas meghiusult. Az orszagos koronaorok utols6 remenye es eselye a beavatkozasra vagy az esemerryek iranyitasara Pajtas ezredes maradt. Vele egy titkos talalkozon megbeszelest folytattak. Ekkor lattak egyrnast utoljara, es utols6 alkalommal adhattak utasitast, folytathattak tanacs-

Baro Perenyi Zsigmond orszagos 1938-ban, a Szent Korona tetele alkalrnabol vizsgalia parancs-

A Szent Korona Velemben

koronaor

A hegyektol vedett, a Iegi felderitest megnehezito erdos teruleten fekvo fanokai, Marlassy l.aszlo es Pajtas Erne. lu idealis helynek bizonyult, A kozseg fontossagat jelezte, hogy 1944. oktokozast, Vegiggondoltak a lehetseges ber 12-t61 onallo csendororsot is kamegoldasokat a Szent Korona megpott, s az itt kialakitott helyorseg pamentesere. Mar nem volt ketseguk aferancsnoka vitez jakfai Gombos Ernd 101,hogy a koronat a hatalyos torvetuzer szazados, Gombos Gyula volt nyek megkerulesevel kulfoldre akarjak rniniszterelnok fia, Szalasi nemzetvevinni, hiszen tudtak a nemet vezeteszeto szarnysegedje volt. Szalasi reszesel fo1ytatott korabbi koronabefogadare az un. Stirling-villat tartottak fenn, si targyalasrol is. A lehetseges utvonaitt lakott az edesanyja, Vilma testvere lakat attekintve az a dontes szuletett, es Szollosi miniszterelnok-helyettes is. hogy amint a svajci hatar kozelebe erA villat allandoan hat fegyveres restor nek, es lehetoseguk nyilik a nyilas korortzte (nem tevesztendok ossze az ekmanytol elszakadni, azonnal at kell kor mar feloszlatott Magyar Kiralyi szokniuk a sernleges orszag terulete- . Testorseg tagjaival - ezek nyilas testre, s ott a hatosagok vedelmet kerni. orbk voltak). Geppisztolyos katonak A Szornbathelyt ert bornbatamadas alltak az ide vezeto hidon is. A kozeli utan a Szent Koronaert felelosok azzal Laszlo-villaban lakott Szalasi rnenyszarnolva, hogy Koszeget is erheti haasszonya, Lutz Gizella. sonlo legitamadas, elhataroztak, hogy A Stirling-haz kozeleben leva gy(ia Koszegtol delnyugatra, mintegy tiz molcsosben ket bunker epitesebe kilometerre fekvc Velem faluban kikezdtek, Az epulettol eszakra, korulepitett 6v6helyre szallitjak a regaliakat, belul 50 rneterre egy 150 f6 befogadakozszernlere a koronat, Balra a koronaorseg

sara alkalmas legvedelmi 6v6helyet hoztak Ietre. Itt tartottak a katonai megbeszeleseket es az (In. koronatanacsi uleseket is. A rnasik fold alatti bunkert az ovohelytol eszakra, a domboldalon, egy szelidgesztenyefa-csoport kozeleben, a Hegyvarnosnak nevezett duloben hoztak letre. 1944. december 26an a koronaorseg Szollosito! parancsot kapott a koronazoegyuttes Velembe szallitasara. Ezt december 27-en vegre is hajtottak. A hivatalos allaspont szerint az elsa 6v6helyen onztek a Szent Koronat 1944. december 29. es 1945. marcius 19. kozott. Ennek ellentmond viszont a koronaorseg tagjainak az az allitasa, amelyet idezek:
l\lYILA TKOZAT:

.Vitez jozsef koronaor, Kollath Ferenc koronaor, valarnint Nagy Karoly koronaor, aki jelenleg Arnerikaban el, Budapestrol kisertuk vegig a nemzeti kincseket, a Hangya teheraut6n Veszprern, Koszeg, Ve1em es ujra K6szeg utvonalon, Valy Istvan alezredes parancsnoksaga

14

alatt. Nern felel meg a valosagnak, hogy a koronat egy 250 szemelyes ovohelyen 6rizte a koronaorseg. Amikor Velernbe kisertuk a koronat, akkor egy domboldalba, egy szelidgesztenyefa gyokerei koze acsoltak egy kb, 150x200xISO centimeteres bunkert, es ott oriztiik a koronat mindvegig: Az az allitas, hogy az ovohelyen oriztiik az erek. lyet, azert sem helytallo, mert az uton vegig titok ovezte a korona holletet, akkor miert vittek volna pont Velemben a eivilek koze?" .

sz6ban rendeljek el a Ievaltasukat, rnajd ezt kesobb irasban is erositsek meg. Ez iigyes vedekezes volt, ne feledjiik el, hogy az orszagos koronaorok ekkor Budapesten tart6zkodtak. Koztudott, hogy a fovarost ekkor mar korulzarta a szovjet hadsereg, Igy a ket orszagos koronaor a gyfiriibo! nem juthatott ki, ertelemszenien utasitast sem tudott ilyen korulmenyek kozott adni,

Ujra K6szegen

Amikor a nyilas kormanyzatnak meElkepzelheto, hogy eloszor valoban az ovohelyen helyeztek el megtevesznekulnie kellett Magyarorszagrol, tesul, his zen Gombos Erno arra a kerSzalasi nem akarta a relikviakat hatradesre, hogy mikor latta a Szent Korohagyni, ezert mar korabban targyalanat, igy felelt: "Azt ldttam, Velem kOz- - sokat kezdett a nernet vezetessel a Szent Korona Nernetorszagba szallitasegben, mikor til legvedelmi 6v6helyen - amit ott keszitettiink - ott elhelyezsarol, ahol az rnenedekjogot kaphat, es teruleten kivuliseget is biztositanateh. Akkor lattam a ladat. "Kesobb, nak szamara, Az eredmerryes targyavaloszimileg ejszaka, rejtve, atvittek a lasok soran az ereklyek orzesi helyeul koronaorok altal emlitett deszkaepita poroszorszagi Sigmaringen varat jernenybe. Ez az epitmeny a Stirling-viilatol nem messze, a Balla-fele telken loltek ki, ahol orzeset tovabbra is a magyar koronaorseg lathatja el maallt. Ebben a deszkabodeban fagyoskodtak a koronaorok egesz velemi gyar alarendeltsegben, sajat fegyvereivel. tartozkodasuk ideje alatt, bar kezdetben ok is a Stirling-villaban kaptak elKoszegen marcius IS-ara keszult el szallasolast, mig ki nem tettek oket. . a bunker, igy marcius 20-an a koronaorseg kisereteben ide szallithattak a Pajtas ezredes Koszegen lakott, es auSzent Koronat, A varos eszaknyugati toval jart ellenorzesre. reszen, a Kalvaria utcaban, egy kis 1945. februar 19-en Szollosi utasitast adott a koronaoroknek, hogy a kapolna mellett, a domboldalban egy Pannonhalrnan elrejtett palastot is jegpincebol alakitottak kiaz ovohelyet, szallitsak Velembe. Az apatsagi felKet bejarata volt. A kevesbe ismert az 1. stacioval szembeni, amely mar evekjegyzesek errol a kovetkezot irjak. kel korabban beomlott. A masik a £6"A leueltdrban 1945. februar 20-ig bejatat, felette talalhato rna az emlekorizu'tk a palastot. Delbert erhezett Sz6llosi minisztereln6k-helyettes es te- tabla. Mindkett6re bombabiztos vasajtokat keszitettek. Az egyik ajt6 meg a berauion a leoronaorseg nehany tagnyolcvanas evek kozepen lathato volt. fa; akik delutan elvituJk az addig itt A ket bejarat Y alakban csatlakozott a orzott leoronazo-palastot. " lefele lejto folyos6hoz. Ennek vegen Amikor az osszes koronazasi reliktalalhato a 6x9 meteres terem. Falait via es a Szent Jobb is egyutt volt, a teglabol, mennyezetet vasbeton gerenhungarista kormanyzat elerkezettnek dakbol epitettek. A felette levo 9-10 latta az idot, hogy megszabaduljon az meteres foldretegen keresztul szelloaltaluk megbizhatatlannak tartott kozonyilast is kialakitottak, Az epitmenyt ronaorsegtol es akadekoskodo parancsnokatol. Reggel Deak Ferenc veaz 1992. augusztus 20-i koronaunnepzerornagy Ratkai (Zelenszky) Laszlo segek el6tt reszben feltartak es kitisztitottak, Ebben az epitmenyben lattak alezredest kuldte ki a ket koronaorel szolgalatukat a koronaorok, illetve parancsnok Ievaltasara, Pajtas ezredes erelyesen ellenallt ennek az utaa koronazasi palast es a Szent Jobb sitasnak, rnondvan, a fennallo rendelmellett, amelyeket az 6v6hely kozvetkezesek ertelrneben a koronaorzes len szomszedsagaban leva Kuttel-viltekinteteben az orszagos koronaoroklaban orizek. A koronaori egyenruhat nek vannak alarendelve, Kovetelte, itt mar egyszerfi honvedruhaval helyettesitettek, A koronaor-legenyseget hogy az orszagos koronaorok elfittuk

isrnet a Frigyes Iaktanyaban, illetve a palast es a Szent jobb mellett szolgalatot teljesitoket a Kuttel-villaban szallasoltak el. A hungarista korrnany isrnet le akarta valasztani a koronaorseget az ereklyerol, es nyilas 6rseget akart a heIyukbe allitani, de Paitas ezredes ezuttal is megakadalyozta ezt. Pajtas Erno aztis megtudta, hogy az itt tartott utols6 koronatanacson felmerult egy javaslat a korona szetszerelesere, hogy minden korrnanytag kapjon belole egy-egy darabot, es rnajd az arra alkalmas idoben ujra osszerakva a beketargyalasok idejen ez biztositsa legitirnitasukat. Az elkepeszto otlet elfogadasa Sz6110si ellenallasan bukott meg. Ez az orult elkepzeles kesztette arra Pajtas ezredest, hogy a katonai vonatesapattal keszittessen a koronaladara egy esukl6s acelpantot harem lakattal, hogy az alkotrnanyban eloirt biztonsagos orzest biztosithassa, mivel ekkor az osszes k_ulcs Szollosinel volt. Az egyre kozelebb ero hard zaj, a repulorarnadasok mind gyakoribba valasa jelezte, hogy a haboru Koszeg hataraba erkezett, Szalasi Szollosin keresztul riad6ztatta a koronaorseget, amely megkapta a parancsot, hogy a Szent Korona es tartozekai hagyjak el az orszagot. A koronazasi jelvenyeket felraktak a Hangya Szcvetkezet haromtonnas, Opel Blitz tipusu teherautojara, arnelyet - civil aut6 leven - alcazas celjab61 valasztottak, Pajtas ezredes a koronabunker elott kihirdette a paranesot, es megnevezte, hogy ki megy a teherauton az ereklyekkel. Mint mondjak, a nagy sietsegben a Szent Jobb a Kiittel-villaban maradt, ekkor KocsisJ6zsef, mit sem torodve a rajuk mered6 nyilas fegyverekkel, leugrott az indulofelben leva teherautorol, es kihozta azt a kis faladat, amelyet Pajtas ezredes a Szent jobb szamara keszittetett. E kis kozjatek utan Magyarorszag bujdos6 kincsei, nemzeti ereklyei hajnalban atleptek a haza szent hatarat. Errol az esemenyrol a kesobb Murzstegben keszult allami jegyzokorryv szamolt be, amelyet Szollosi, Pajtas ezredes es vitez Borbely Janos alhadnagy irt ala. JEGYZOKONYV: "Sz611osi Jeno miniszterelnok-helyettes bejelenti, hogyVajda szazados-szarnyseged utjan azt a rendel-

I

15

nyilatkozott: .Hitetlen vagy cinikus ember ezt nem fogja megerteni, de akit megkapott a Szent Korona misztikuma, az meg fogja erteni." Aprilis elsejen, husvetvasarnap regge19 6rakor erkeztek Mariazellbe, ahol a kegytemplom elott alit meg a teheraut6 egy rovid pihenore. Az esti orakban ismet utra keltek. Ejfel korul ertek az e1ozo napi bombatamadastol meg ego es parazslo St. Poltenbe, majd Linzen athajtva aprilis 2-an megerkeztek az Attersee melletti Schorflingbe Az ut elegge korulmenyes volt, a menekultek aradata, a rengeteg jarmfi es a legitamadasok nehezitettek az elorejutast. Az ejszaka folyarnan a teherauto becsuszott egy mely bombatolcserbe, amelybol=- Bunda Iozsef visszaemlekezesei szerint - hosszu erofeszites utan tudta egy arra jaro csorlos gepkocsi kimenteni. Ot a vegkifejlet fele A schorflingi Kammer-kastelyban elt A koronaorseg a menekitendo kinaz elso vilaghaborus veteran pil6ta, volt koronaor-parancsnok.jeszenszky csekkel Semmeringen es Murzzuschlagon at eloszor a Murtzsteg melletti Imre. 1919 januarjatol nehany h6naNeuberg vadaszkastelyba tartott, arnepig a volt a koronaorseg parancsnolyet Ferenc J6zsef csaszar is szivesen ka, ezert 1924-ben elbocsatottak a katonai szolgalatbol, Ezutan vettek meg hasznalt, A hegyoldalba epitett kasfelesegevel a kastelyt, es itt gazdaltely eros falaival megfelelo vedelmet kodtak. A masodik vilaghaboru vege adott. 1945. marcius 31-en visszaterfele Dalnoki Veres Lajos parancsor tek Murzzuschlagba elelrniszer-vetelezesre, majd Mariazellbe indultak. tisztje volt. Ebbe a kastelyba engedtek be a bujdos6 koronazasi ereklyeA [egyzokonyvben igy szerepel: "Az uti okmdnyok rnegszerzese utari a ket. A teheraut6, rajta a ladakkal, az epulet bolthajtasa alatt allt, Terrneszeszallitmdny a rniniszterelnole-helyettes uezeteseuel l S oraleor Murzuslagtesen or allt mellette folyamatosan. Jebol a Bruck an der Mur fete vezet6 szenszky tudta, hogy mi van a gepkorniiuton. elindult Kapfenbergnel eszacsin, de megtartotta a titkot. Este erki irdnyba, a Seebergen at Mariazelldekes lett volna meghallgatni a beszelgetesuket Pajtas ezredessel, his zen be uezeto utra. " A rnenekuloktol es a visszavonulokmindketten egy olyan veszterhes kort61 elozonlott orszagutakon tovabb ban voltak a Szent Koronaert feleloaraszolt a gepkocsi, rnikozben nehany sek, amikor a biztonsagat igen nehekilometernyi tavolsagbol hallatszott az zen lehetett szavatolni. Jeszenszky a orosz pancelosok agyuinak dorgese, koronat es a koronaorseget beengedUtkozben nemegyszer fegyverrel kelte a kastelyaba, de allitolag a kesobb erkezo Szalasit es kiseretet nem. Ezert lett megakadalyozniuk a koronaorokok csak a t6 tulpartjan leva Attersee nek, hogy a koronazasi ladat Ie ne kozsegben tudtak beszallasolni, Endobjak a kocsir61, es eroszakkal el ne rekviraljak. Ez az utazas folyarnan nek kovetkezmenye az lett, hogy Szalasi utasitasara at kellett szallitani tobb izben is elofordult, "Mi meguedjuk a koronat - mondta Pajtas ezre- . a koronat a telepules melletti Landhaus-Faber tejgazdasag epuletebe. des -, a korona megped minket. " AmiPajtas Erno ezredes mint allami jegykor az amerikai legiero egy izben az zokonyvvezeto ekkor keszitette az orszagutat bombazta, csak bealltak a utols6 jegyzokonyvet, amely a 44teheraut6val egy fa ala, es senki sem hagyta el a jarmfivet, mivel a korona 1945 szarnot viselte, es aprilis 6-an kelt. Ebben leirta a Murzstegtol idaig vedelme alatt alltak. Pajtas ezredes ertart6 esemenyeket, a szallitas es orzes rol az 1950. julius 7-en megjelent, viszonyait. Hungaria cirnfi emigrans lapban 'sv
16

kezest kapta telefonon, hogy a miniszterelnok ot - a Szent Koronat es a hozza tartoz6 dragasagokat illeteen - intezkedesi teljhatalommal ruhazta fel. Ennek folytan 1945. marcius 27-€m 21 6rakor elrcndelte, hogy a Szent Koronat es a hozza tartoz6 dragasagokat tartalmaz6 acelladat es a palastot magaba foglal6 faladat helyezzek mcnctkesz allapotba, es rakjak fel az erre a celra allandoan rendelkezesre allo teheraut6ra, megfclelo fegyveres biztosl:ta'ssal.Marcius 28-an ejjeli fel l-kor kiadta a parancsot az indulasra. Celallomas a Semmeringen leva uj miniszterelnoki torzsszallas, eloirt utirany Koszeg-Rattendorf-Kirchschlag-Neunkirchen-Semmering. "

JEGYZOKONYV: "Akoronaorseg ugy a megtett egesz uton, mint a megallasok, pihenok es az egesz Schloss Kamrnerban va16tartozkodas alatt is a tehergepkocsin es kozvetlen kozeleben tartozkodott, es igy a szallitmany allando es folyamatos orizet alatt allott. Schloss Karnmerbol a miniszterelnok-helyettes rendelkezese folytan aprilis h6 5-en a tehergepkocsi szallitmanyaval a koronaorseg parancsnokanak parancsnoksaga alatt 9 koronaorrel Attersee-be indult, hova rovid 8 kilometeres menet utan 13 orakor megerkezett, es a miniszterelnok-helyettes altal a szallitmany Attersee deli reszen leva Faber parkjaba, legi megfigyeles ellen rejtozve helyeztetett el. A koronaorseg reszben a tehergepkocsin, reszben kozvetlen kozeleben pihent, a szallitmany mellett allando orseg van." Aprilis 7-el1 felpakoltak a kulonbozo tejtermekeket, amelyeket a Faber csaLid ajandekozott nekik, es elindultak a Salzburgt61 25 km-re fekvo Mattsee-be. Este 11 6rakor szerencsesen meg is erkeztek, Kesobb ide erkezett a rnenekult magyar kormany is. A nemzetvezeto es szfikebb torzsenek szallashelye a Seewilt fogad6ban volt, majd menyasszonyaval a postaepulet emeleti lakasaba koltozott. Ekkor Szalasi visszavette Szolldsitol a koronazasi ekszerek feletti felugyeleti jogot, de a lada kulcsait helyeuesenel hagyta. A szallito teheraut6t beallitottak egy ures haz udvaraba, a tfizoltotorony szomszedsagaban. Pajtas ezredes egy maganhazban szallt meg, a legenyseg orseget adott a gepkocsi mellett. A piheno allornanyt is az ures hazban szallasoltak el. Az ezredes folyamatosan ellenorizte az allomanyt, tajekoztatta oket a korulrnenyek valtozasarol. Most vegre egy hosszabb piheno kovetkezett. A koronaorcsapat ujra kiegeszult tiz fore. Erdekes a Pajtas ezredessel levo allomany letszamanak ernliteseit osszevetni. A koronaorseg tagjai hat, illetve nyole fOrol beszelnek, de ezek a visszaemlekezesek tobb evtizeddel kesobb keszultek, Pajtas ezredes 12 fOt ernlit, de ez az adat is ot evvel az esernenyek utanrol szarrnazik, raadasul az ezredes akkor mar sulyos beteg volt. Ezekkel az allitasokkal szoges el-

lentetben allnak a jegyzokonyvek . adatai, amelyek kovetkezetesen kilenc koronaorrol tesznek emlitest, A magam reszerol ezt az adatot tartom elfogadhat6nak, mivel az eredetileg tiz fOvelKoszegrol elindult csapat mar az orszaghatar atlepese utan egy fovel csokkent (hatrahagytak Csontos fOtorzsorrnestert), a jegyzokonyvek innentol csak kilenc fot ernlitenek, es ezek a jegyzokonyvek egy-ket nappal az esernenyek utan keszultek, alairasokkal hitelesitettek oket, tehat pontosaknak kell lenniuk. A foutvonaltol tavol eso Mattsee-t sokaig elkerulte minden harci cselekmerry, bornbazas. A menekultek a radi6ban hallott hirekbol tajekozodhattak az esemenyekrol, PAJTAsERNO KORONAOR EZREDES: "Mattsee-nal ert bennunket a hir, hogy a front kozeledik, az amerikai csapatok barrnikor ideerhetnek. Ugy ereztem, kotelessegem a Szent Koronat esetleges harci cselekmenyek behatasaval szemben biztonsagba helyeznem. Akkor mar fosztogat6 katonak is vesze-

lyeztettek a kornyeket, Aprilis 26• A Szent Korona kozszemleje, 1938. r61 27-re virrad6 ejszaka ket legJobbra Teleki Tibor es Perenyi Zsigmond megbizhatobb altisztemet magamorszagos koronaorok. Balra, a hatterben hoz Yettem, es kimentunk a teherPajtas Erno ezredes. a koronaorseg aut6hoz, amely mellett terrnesze- . parancsnoka tesen ott alit az or. Hideg ejszaka volt. Felnyitottuk a sotetben a nagy BUNDA JOZSEF: ,,1945. majus 5-en Szalasi utasitast ladat, es kivettuk a Szent Koronat, a jogart es az orszagalrnat. A kinadott a koronaoroknek; illetve a parancsnoknak, hogy a koronat nacsek eredeti b6rtokjukban nyugodgyon gyorsan biztonsagba kell hetak, a kezern reszketett, amikor lyezni,arra alkalmas helyen el kell kiemeltem 6ket, es behelyeztem egy kettevagott katonai benziasni A koronaorseg gyors terepszemleje kovetkezett, hol is volna neshord6ba. A ladaban csak a kardot hagytuk, azt ismet lezartuk, alkalmas hely a korona elrejtesere. Egy ketfenekfi benzineshord6t koazutan elorementunk ket altisztemzepen ketfele ftireszeltunk, A ketfemel egy sziklafal elotti helyhez, melyet nappal mar kikerestunk, le ftireszelt hord6t ugy alakitottuk, amely konnyen felismerhetti volt, hogy egyrnasba tolhat6 legyen. es kozeleben emberi lakas nero Majd a koronat es a koronazasi jelvenyeket lepedovaszonba tekertuk volt. Mely godrot astunk, beletetes a ketfele vagott benzineshordotuk a hord6t, es beternettuk a heban helyeztuk e1.Ezutan a ftireszelt lyet is, hogy az asasnak semmi nyoma sem rnaradt, Senki nem vethordoreszt osszerryomtuk. Majus 5te eszre harom ernbernek ezt a tien este 19 orakor kezdtuk a godor asasat, amelybe a koronat szantuk tokzatos kincsrejtegeteset." e1helyezni. Az asasi munkalatokat felnines nelkul, minden tekintetben Ezzel kezdodnek a bonyodalmak, biztositva lehetett vegezni. A2 elkeugyanis a harorn ernbernel tobben allitjak, hogy ott voltak az elrejtesnel. szitett godor a benzineshord6nak

17

Koronaorok

szallitjak a koronaekszereladat test6rkordonban a KCJriaepuletebe. 1938 a

ket tartalmaz6 Varpalotabol

je meg, hogy azt a bizonyos Szent Istvan palastjat orzo vagy rejto ladat behozhassuk lakasaba. A ladat elhelyeztuk a haloszobajaban, hogy ne legyen feltiino. A kanonok ur rekarnieja ala helyeztuk el. A Szent Jobbot is ott helyeztuk el, ezt termeszetesen nem a rekamie alan." A teheraut6n a ladat - benne a koronazasi karddal- tovabbra is ugyanugy oriztek, mintha az ereklyek benne lennenek, Szalasi parancsara a koronaoroknek meg reszt kellett venniuk az eskuvojen a cerem6nia unnepelyesse tetele erdekeben, Pajtas ezredesnel ezzel betelt a pohar. Felkereste Szalasit, es kozolte: a Szent Korona biz tonsagban van, es jobb, ha nem a kormannyal egyszerre kerulnek fogsagba. Ezert a szomszedos Zellhofba mentek, ahol a jezus Szive Misszi6 mfikodott. PAJTAs EZREDES: "Zellhofban a rnisszioshazhoz mentunk, ahol a priornal [dr.josef Riedlmeier] jelentkeztunk, aki nagy szeretettel es megertessel fogadott bennunket, Majus 6-an a prior atmcnt Seehamba, ahol mar akkor amerikai parancsnoksag volt, es kozolte az amerikaiakkal, hogy zardajaban van egy magyar ezredes 12 emberevel. Delutan 5 6rakor jeepen kijott egy amerikai hadnagy, Greenwald, egy budapesti Vaci utcai divataruhaz-tulajdonos fia, aki az amerikai hadseregben szolgalt, es el akart minket vinni hadifogsagba. Kozoltem vele, hogy nem hagyhatom ott az aut6t, mert azon olyan dolgok vannak, amelyeket egy percig el nem hagyhatok, es igy csak az aut6val egyutt tudom ot kovetni. Ebben megegyeztunk, es a teheraut6val egyutt mentunk Augsburgba, es ott jelcntkeztunk a 7. amerikai hadsereg Interrogation Centernel." BUNDA JOZSEF: "Nyugati iranybol feltfinik az else amerikai felderito jaror. A koronaorseg parancsnoka elrendelte, hogy a fegyvereket az lit menten a biztonsagi Ioszerekkel egyutt rakjuk Ie, es a szolgalati pisztolyokat, ki hol

megfeleloen egy meter szeles es kb. ket meter mely volt. Ezutan ujabb korultekintes kovetkezett, es ejfel korul az elcsomagolt koronat kiasott godorbe elhelyeztuk es beternettuk. A korona betakarasanal negy fo koronaor mfikodott kozre, ket fo dolgozott, ket fo a parancsnokkal egyutt csore toltott szolgalati pisztollyal figyelt, illetve biztositotta az esetleges meglepetes elharitasat. l. .. J Kocsis J6zsef nevfi tarsammal, akivel felvaltva dolgoztunk, illetve figyeltunk, semmi gyamisat nem eszleltunk, Masnap Kocsissal az elasott koronahoz mentunk, es felnines nelkul a kozelben megfelelo gyepteglakat vagtunk es a frissen asott folder gyepteglaval betakartuk. " CSONTOS FOTORZSORMESTER: .Arnikor ez mind elkeszult [a hord6 elffireszelese es elokeszitese], termeszetesen minden idegen szemely kizarasaval, es ki volt jelolve az 6ra es a perc, felszereltuk magunkat asofelszerelessel, odamentunk szepen, es elkezdtuk felvaltva, de lehetoleg minel gyorsabban kiasni azt a kb. harem meter melysegfi godrot, ugy, hogy a benzineshord6 kenyelmesen belehelyezheto legyen, es legalabb harem meterre legyen a foldfelszintol. A hord6t belehelyeztuk ebbe a godorbe. l. .. J amikor a hord6 a helyere kemit, es a teteje mar rajta volt, meg18

a

kezdodott a betemetese. A kiasott fold nagy reszet igyekeztunk ugy elboronalni, hogy ne maradjon az arIa jaro idegeneknek vagy civileknek sernrni felrtino. [. .. J Masnap kimentunk oda, korulneztunk, hogy j61 elboronaltuk-e a nyomokat [. .. J Megallapitottuk, hogy nines szukseg ujabb beavatkozasra, l. .. J Szollosi miniszterelnok [-helyettesl is jelen volt. l. .. J ragaszkodott, hogy 0 ott akar lenni, es t:udott is a helyrol." Vajon hogyan lehet, hogy ket kulonbozo idopont, valamint kulonbozo nevek es letszarn szerepelnek a visszaernlekezesekben? Egyszerfi a megoldas. Pajtas ezredes a nyilasokkal szembeni bizalmatlansaga miatt ket elasasi ceremoniat rendezett. Az elsot, a va16di elrejtest aprilis 26-r61 27-re virrado ejszaka egy elhagyott katonai loveszgodorben, igy is alcazva a rejtekhelyet. A masodik, a megteveszto (figyelernelterelo) elasasi rnfiveletet a harorn meter mely, frissen asott godorben majus 5-en. A palastot es a SzentJobbot Mattsee apat-plebanosara, Anton Strasserre biztak. CSONTOS FOTORZSORMESTER: .Szent Istvan palastja egy nagyobb ladaba volt belerakva, ezt nem lehetett asogatni, meg fabol volt, tehat nem volt idotallo. Amikor mar tudtuk, hogy a Szent Koronat el fogjuk asni, megkerte Pajtas ezredes a kanonokot, Mattsee papjat, enged-

lere. Sorba allitottak bennunket, [_.. J rudja, rejtse el. Amint az arnerikai Aztan kiadtak a parancsot, hogy kokatonak lotavolba ernek, feher csira, [... J Estefele az arokparton felzaszloval kell az uttesten jelezni, sorakoztattak bennunket fenykehogy megadjuk magunkat. Amikor pezni. Mondta az egyik: -Ez holnap a felderitok beertek a misszio teruletere, lattak a bekes szandekot, a mar New Yokban lesz, be fogjuk mutatni filmen, hogy elfogtuk a maparancsnokot kertek. gyar koronaorseget, Nagy szenzaA koronaorseg parancsnoka necio lesz.« Mosolyogtunk rajta. Hogy metul tajekoztatta a felderitoosztag megtortent-e vagy sem, nem tuparancsnokat, hogy az epulet fegydom. Volt ott egy futballpalyaszerfi vertelen papi rezidencia, es mi is a teriilet, oda besoroltak a gepkocsinfegyvereinket leraktuk. A katonak kat. [... J Minden magyar ott volt, egy resze parancsot kapott az epuakiket a kornyeken elfogtak. Maslet atkutatasara, a masik fele azt a nap [ott a parancs: a koronaorseg feladatot kapta, hogy a koronaorkocsira, [_._]indulas Augsburgba, a seg fegyvereit torje ossze.A missziofOhadiszallasra, estefele oda is ernal megjelent ket amerikai teherautunk. l. .. J Telefonon jelentettek, ton tiz fOkatona es a parancsnokuk hogy megerkeztunk, Odajott az egy szazados volt, aki tisztan, beszelt amerikai fOparancsnoksagrol egy magyarul. K6z01te, hogy Szalasit es magyarul beszelo fOhadnagy, es a tarsait Mattsee-ben orizetbe vette, es az a parancsa, mi is surgosen csokovetkezoket mondta: "Hat kerern, ezt a ladat a kocsirol le fogjak venmagoljunk es induljunk az amerikai fohadiszallasra, Rovid idon belul ni, es ebbe a terembe be fogjak hozni.« Ez egy kulon epulet volt, a teMattsee-ben voltunk, hol egy autooszlopsor varta erkezesunket, [... J remben nernet juhaszkutyak, verebek meg arnerikai orok Bevittuk Az oszlopban a Hangya teherauto a ladat, es letettuk." is megkapta a maga helyet, [... J A vezetofulkeben foglalt helyet Pajtas PAJTAs EZREDES: Ernd ezredes, a koronaorseg parancsnoka. A koronaorok egy nyi"Atadtuk a ladat, arnirol elismervenyt kaptam, Ez most is a birtotott amerikai szemelyszallito gepko- . komban van. Az Interrogation Cencsin kaptak elhelyezest." ter vezetoje, Paul Kubala amerikai ornagy jelentette a fOparanesnokCSONTOS FOTORZSORMESTER: "Akkor mar olyan nagy volt a surges-forgas a rrniutakon, annyi volt az amerikai gepkocsi, katonasag, hogy magunk is csodalkoztunk, hogy minket lattak egyenruhaban, es senki nem szolt hozzank egy arva szot sell. [... J mar a papok is csodalkeztak rajta, es azt mondtak, hogy ebbol baj lehet, valamit csinalni kellene. Pajtas ezredes megkerte az egyik papot, hogy legyen szives bemenni az amerikai parancsnoksagra, a zaszloalj-parancsnoksagra, s jelentse, hogy itt vagyunk, es nem akarunk itt telelni. Bement a pap biciklivel, es amikor visszatert, meg a bieiklit sem tolta be a szin ala, mar a dzsipek esak ugy rajzottak. Azt hittek, hogy legalabb egy zaszloaljnyi era [vagyunk]. Elojbttunk. [. .. J Kiadtak az utasitast, hogy a fegyvereket lerakni. [. .. J Mindet leraktuk a rnfiut sze-

sagnak, hogy megvan a magyar kiralyok koronaja, Greenwald hadnagy -LIt az omagy kozolte velem, jan hogy engem tekint a magyar nemzet kepviselojenek, es valasszak ki negy embert, akik a magyar nemzet kepviseloikent itt maradnak a Szent Korona kozeleben, Kertek tolem a kulcsokat, ezekkel ekkor mar nem rendelkeztem, mert elkiildottem Szollfisi jeno akkori miniszterelnok-helyettesnek." Szollosi a kulcsokat tovabbadta vitez jakfai Gombos Erno szazados, szarnysegednek, aki egy 1983. szeptember 16-an keszult interjuban a kovetkezo medon mondta el az ezzel kapesolatos esemenyeket: GOMBOS ERNO SZAZADos: "... a kulcsok ugy keriiltek hozzam, hogy amikor visszajottern Horvatorszagbol, akkor mar mindenkit elvittek a ferfiak kozul a nemzetvezeto kornyezetebol, csak az asszonyok, egyeb hozzatartozok es alaesonyabb rendii szernelyek voltak ott. Egy szep napon hozzam jott a miniszterelnoksegi titkar felesege, es kerte, hogy vegyem at tole a koronalada kulcsait, amit a ferje ldr. Szogi Geza] atadott neki, [... J Szogi Gezane egy kis borzacskoban atadott nekem egy csorno kulcsot. En nem

I

• A koronat tartalrnazovaslada az unnepelyes felnyltas el6tt, 1938

19

• Az ujjaalakult koronaorseg Vitez J6zsef, Gonder Sandor,

tagjai:

Jarfas Mihaly, 1991

PA]TAs EZREDES: "Most mar, julius vege fele nyugodt Ielekkel kozolhettem a korona rejtekhelyet. Ekkor azonban kiderult, . hogy ujabb komplikacio fenyeget. A korona elasasi helye, Mattsee ekkor mar a 3. amerikai hadsereg tertiletere esett, ott a 7. hadsereg Interrogation Centere kutatast nem vegezhet. Kubala omagy ketsegbe volt esve. Mellette volt azonban egy tipikus arnerikai vakmer6 fiatal hadnagy, Worth B. Andrews Fort Worth -bol, Texasb61. Azt mondta, nem kell sokat teketoriazni, 0 kihozza a koronit a 3. hadsereg teruleterol. Az ornagy ezert a szabalytalansagert nem volt hajland6 felelosseget vallalni." szamoltam meg, hogy mennyi, es azok nalam voltak, mindig magamnal tartottam. [. .. J A ku1csok, kerlek szepen, velem voltak, es mikor Landesgerichtre beszallitottak, ott minden holmit, ami nalam volt, le kellett adni az osztrak foghazirodaba. Es igy a ku1csokat is leadtam a tobbi dolgokkal egyutt, ami hat nalam volt. [ .. J Ja igen, ez a pasas [Granville] egy szep napon lehivatott engem a foghaz valamelyik irodajaba, es kerdezte tolem, hogy hoi vannak a koronalada ku1csai? Hat, mondom, maga kerdezi tolem, maganak kell tudni, nekem fogalmam sines, hogy hoi vannak, hiszen elvettek tolem, amikor bejottem ide. Ezzel vege volt a kihallgatasnak. Sz6val ezutan valoszimileg felment es megnezte, hogy hoi vannak a kulcsok, es elvitte." zarn Greenwald hadnagy, hogy hova rejtettem el a koronat, engem tesznek felelosse, mindenfelevel fenyegettek. A dolog kulonosen is kinos volt Kubala ornagy szarnara, mert mar Truman elnoknek is jelentettek a Szent Korona megtalalasat." Az ezredest odavittek a koronaladahoz. Egy magas rangu tiszt Pajtas ezredeshez fordult, es Paizs Ianos koronaor fotorzsormester szerint a kovetkezoket mondta: PAIZs]ANos KORONAOR FOTORZSORMESTER: .Hogy letezik az, hogy ez a lada itt van majus ora, es on, Pajtas ezredes, a magyar koronaorseg paranesnoka, nem talalt modot, hogy a f6parancsnoksagnak jelentse, hogy a Iada uresl Miert csak most jutott ez a titok tudomasunkra? Pajtas ezredes roviden valaszolt: »Az urak engem nem kerdeztek, en nem valaszolhattam. Hangsulyozorn, hogy a Szent Korona es a koronazasi jelvenyek el vannak asva. Az elasas helye ismeretes, a Ioparancsnoksag keresere, parancsara a koronat ki lehet onnan venni. [. .. J ezt kimondottan biztonsagba helyezes cimen csinaltuk. Nehogy valami bantodasa tortenjen ezeknek a kincseknek. Nem tudtuk, milyen csapategysegekkel kerulunk szembe, es meg akartuk elozni, hogy esetleg kart tegyenek ezekben, a kincsekben..' Na de hallgassuk errol Andews B. WOlth-ot! Az interju 1983. szepternber 14-en este keszult vele, a Seewirt fogad6 kulonterrneben, az ausztriai Mattsee-ben: "Ott voltam egy megbeszelesen Kubala ornaggyal, ahol Granville hadnagy is jelen volt, amikor ot rnegbiztak, hogy Pajtas ezredessel a koronazasi ekszereket kutassa fe! es szolgaltassa be. A kerdeses terulet azonban a 3. amerikai hadsereg fennhatosaga alatt volt, tehat nem a mi megszallasi teruletunkon. Granville hadnagy a megbizatast visszautasitotta, amit en szernelyesen hallottam, aminek az oka az lehetett - gondolom, rna ertheto -, hogy Granville egyszertien haza akart menni, es nem akart semmi olyanba belekeveredni, ami hazamenetelet visszatartotta volna. Szerintem ez volt az egyetlen rnentsege. Akkor engem ez nagyon felduhositett, hogy Granville nem hajlando egyuttmfikodni. Azutan, hogy Granville hadnagy megtagadta, hogy ot elkuldjek a koronazasi ekszerek utan a 3. hadsereg teruletere, Kubala omagy jelentette az egesz esetet a fohadiszallasnak, azok pedig Washingtonnak. [. .. J Ezutan Washington, larvan a helyzet bizonytalansagat a koronazasi ekszerek ugyeben, utasitotta a fohadiszallast, hogy a koronazasi ekszerek eloteremtese ugyeben

a

Tehat elokerultek a kulcsok. A ladat vegul julius 24-en nyitottak fel Eisenhower tabomok fohadiszallasan. Az egybegyiilt tisztek dermedten konstataltak, hogy a lada - a kard kivetelevel-tires! PA]TAs EZREDES: . "Most mar elmondhatom, hogy a koteles elovigyazatossagtol vezettetve titkomat a korona elasasarol az else zavaros helyzetekben senkivel sem kozoltem, de forrnalis kihallgatasnak nem is vetettek ala. Most a legnagyobb felindultsaggal jott hoz-

20

hagyjon fel minden tovabbi kiserlettel. [. .. [Ugy en, mint a Kubala ornagy megbeszelesen reszt vett osszes tisztek parancsot kaptunk, hogy hagyjunk fel minden kiserlettel a koronazasi ekszerekre vonatkozolag [' ..l. Ahogy elobb emlitettem, en nagyon duhos voltam Granville hadnagyra, hogy nem nyujtott segitseget ezeknek a magyar tiszteknek, akik annyi mindenen mentek keresztul, es jelenleg a mi .hadifogolytaborunkban voltak, mert a f6hadiszallis meg nem dontott, hogy ok ellenseges tisztek-e. Mi nem voltunk tisztaban, hogy azok-e vagy sem. Hosszu orakig tarto beszelgetesek alatt rneggyozodtem, hogy Pajtas ezredesben a koronazasi ekszerek vedelme iranti kotelessegerzet elsorendfi fontossagu volt, ugyanakkor megismertem mint embert is. Nekem volt egy ormesterem, Danny, Schell Daniel, akivel egyutt hareoltunk a 36. hadosztaly 143. ezredeben elvonulva Hagenaun keresztul egeszen Tagernsee-ig. Sok mindenen estunk at es nagyon kozel alltunk egymashoz.

Megkerdeztem Pajtas ezredestol, hogy ha en mint hivatalos szernely kihoznam a fogolytaborbol, hajlando lenne-e elmenni negyesben - 5 es alantasa, vitez Borbely Janos, Danny es en -, hogy kiassuk a koronazasi ekszereket, 6 azt mondta, hogy igen!" . PAJTAs EZREDES: "A texasi hadnagy azonban nem hagyta magat, ejjell1 orakor felzorgetett a taborban, ahol aludtunk: ':Tajjon, ezredes, megyunk a koronaert. Hozza egyik ernberet, es hozzan fegyvereketl- Mondtam neb, hogy en hadifogoly vagyok, nines fegyverem. No, majd en hozok, mondta 5, es rovidesen visszajott egy sergeanttal, hatalmas pisztolyt nyomott az en es egyik altisztem kezebe. A sergeant neve Danile H. Schell, nagyon intelligens, mfivelt fni volt. A texasi hadnagy meg egyszer bezorgetett az omagyhoz, hallottuk a szovaltast, az ornagy megint eles szavakkal megtiltotta a vallalkozast, Worth B. Andrews kijott, es intett nekunk, toljuk ki a dzsipet csond-

ben, hogy az 5rnagy meg ne hallja, 6 kozben kiallitott maganak egy parancsot, Az uton addig toltuk a kocsit, amig gondoltuk, hogy mar nines veszedelem, aztan begyujtottuk a motort, es nekivagtunk az ejjeli utazasnak. A kocsiba persze mar beraktunk asokat es csakanyokar is. Munchennel ertuk el a 3. hadsereg hatarat, az orseg almos volt, es a hadnagy igazolvanyara O. K.-t mondva tovabbengedett, Vad tempoban mentunk, es meg sotetben elertuk Mattsee-t." WORTH HADNAGY: .Nekem fogalmam sem volt, hogy merre rnegyunk, de Pajtas ezredes pontosan tudta. Visszaernlekezve ma, 1983-ban, meg most sem tudom, hogy ertunk celhoz, mert en egyaltalan nem figyeltem a menetiranyt, Azonban az ezredes pontosan tudta, es 6 iranyitott: "Itt menjunk jobbra! Most ezen az uton tovabbl Most itt balra! Pordulj erre, fordulj arral- Mi csak mentunk az 0
• Pajtas Erne ujraternetese 1993. okt6ber 9. a Farkasreti

ternetoben,

21

iranyitasa utan, ami teljesen pontos volt. Hideg, nyirkos ejszaka volt, utkozben szukseg volt egy kis -lelekmelegitore- is, hogy meg ne fagyjunk. A vegen oda erkeztunk, ami azelott csak egy mezo volt a domb tetejen, Pajtas ezredes iranyitasara ide felhajtottunk a dzsippel. Akkor azt mondta, hogy hajtsunk tovabb, egyenesen elore - utunkat jobbra, balra loveszgodrok szegelyeztck. Nyitott loveszgodrok, meg terrneszetesen nem voltak betoltve, hiszen a haborunak eppen csak hogy vege lett, de elofordult meg, hogy valaki reank lott. [. .. J Kozben lassan haladtunk a loveszgodrok mellett felfele a domboldalon kb. 150-200 metert, amikor is Pajtas ezredes megszolalt. -Mcgfordulnil- Visszafordultunk a dzsippel, es lassan ereszkedtunk lcfcle, mikor azt mondta: -Megallnil- Teljes sotetseg fogott korul, erthctetlen volt, hogy miert pont itt kellett megallnunk, kivcve azt, hogy eppen egy nyitott 10veszgodor volt elottunk. Mikor mcgalltunk, Pajtas ezredes es alantasa kiszalltak korulnezni. Vizsgalgattak a korrryezo loveszgodroket, mcIyeknek melysege kb. 1-1,5 meter volt es felig viz alatt alltak. Az ezredes ramutatott az egyikre: -lrt kell, hogy legyenl- sz61t. En alig hittem neki, leven egy ilyen loveszgodor kb. 1 meter hosszusagu, szelessege valamivel rovidebb. [... J Elkezdtunk asni a godorben, ami ugyan nehezen ment, hiszen alig volt hely megfordulni a lyukban. En lapatoltam egy darabig, majd az ormesterem, Danny asott egy ideig, azutan Pajtas altisztje asott egy darabig, majd maga Pajtas maszott Ie, es a asott tovabb. Idonkent belenyomtuk az asot melyen a foldbe, hogy hatha beleutodik val ami femszenisegbe, de nem ereztunk sernmit. Tobbszor kerdeztem az ezredest: Ez az a hely? Mire a mindig azt felelte: Igen, ez az a hely! Igy csak astunk tovabb! Egyszer azonban, mar nem ernlekszem, hogy Danny vagy az ezredes altisztje, az asoval valami fernnek utkozott, Ezt kovetoen bebizonyosodott, hogy itt volt, amit kerestunk, Pokoli nehez munka volt kihuzni a loveszgodor aljabol. Egy henger alaku tartaly tarult elenk, amelynek az atmeroje kb. 1 meter es vastagsaga talan 20-25-30

centimeter, de sernmi esetre sem tobb, mint 30 centimeter. Az elsa volt, hogy a dzsippel es a tartallyal visszaterjunk a 7. hadsereg teruletere, Augsburgba. A tartalyt letakartuk egy pokr6ccal. Az ezredes es az altisztje teljes egyenruhaban, -vigyazzban- - mereven, mint egy szobor - ultek a hatso ulesen, labuk alatt a tartallyal, Dannyvel en elol ultern, es igy hajtottunk haza, anelkUI hogy valaki is megallitott volna. Ahogy befutottunk a 7. hadsereg fohadiszallasara, es odaertunk Kubala ornagy szallasa ele, en bekopogtam, es amikor kijott az ajt6hoz, egyszenien igy sz6ltam: Itt vannak a magyar koronazasi ekszerek, ornagy uri En a magam reszerol megyek aludni!" A rnegtalalas utan Pajtas ezredes szetfeszitette a hord6t, es megallapitotta, hogy a bortokok a nedvessegtol tonkrementek, de az ereklyek epek es hianytalanok. Ezek utan megtisztitotta oket. Julius 25-en visszahelyeztek a koronazasi jelvenyeket a koronalada megfelelo rekeszeibe. Miutan az Interrogation Centert Augsburgb61 atheIyeztek Mannheirnbe, Granville hadnaggyal ok is odamentek, majd Seckenheimbe, onnan Heidelbergbe, a 7. hadsereg parancsnoksagara. PAJT.ASEZREDES: "Itt Peary vezerkari fon6k es meg 15 magas rangu tiszt jelenleteben kinyitottak a ladat, lefenykepeztek a kincseket kulon-kulon, majd egyuttesen is a tisztekkel es velem egyutt, aztan visszatettek az ekszereket a ladaba, es lezartak a 7. hadsereg pecsetjevel. jelentetrem a vezerkari fonoknek, hogy eskumhoz hiven a Szent Korona mellett kivanok rnaradni, es ezt tegyek szarnornra lehetove .. Peary vezerkari fonok ebbe beleegyezett, es igy en is helyet kaptam abban a dzsipkaravanban, mely unnepelyes kulsosegek kozott es diszorseggel szallitotta a koronaladat es a palastosladat Frankfurtba, az amerikai hadsereg akkori fohadiszallasara. A ladakat a nemet nemzeti bank ottani epuletenek a szefjeben helyeztek el. Az ottani parancsnoknak, egy amerikai ezredesnek ugyancsak eloadtarn a keresernet, hogy itt szeretnek marad-

ni. Azzal tert ki a teljesites elol,

hogy annyi kincs van mar a bank pincejeben, hogy ha mindegyiknek az ore Frankfurtban akarna maradni, valamennyi szallo tele lenne veluk. igy elkuldtek egy kis bajororszagi faluba, ahol akkor a muncheni magyar fokonzulatus talalt menedeket." Az 1950. julius 7-i ujsagcikk iroja megemlitette az ezredesnek, hogy a magyarok sokaig azt hittek, a koronazasi palast Salzburgban maradt Rohracher erseknel. PAJT.ASEZREDES: "Ennek a hirnek az az alapja, hogy a mattsee-i ple banos orizte egy ideig a palastosladanak a kulcsat, es azt csak az ersek hozzajarulasaval volt hajland6 az amerikaiaknak atadni. Az amerikaiak kinyitottak a ladat, es a koronazasi palast, mely a hagyornanyok szerint Gizella kiralyno munkaja, egy ideigvolt kialIitva a salzburgi erseki palotaban, Onnan azonban az amerikaiak tovabbvittek, es most is egyutt 6rzik a Szent Koronaval." Elrnondta meg Pajtas ezredes, hogy mikor a Szent Iobbot 1945-ben hazavittek, Magyarorszagrol kertek a Szent Koronat is, de Clay tabornok a keres teljesiteset megtagadta. Az ujsagiro rnegkerdezte, hogy hajlando volna-e isrnet reszt venni a Szent Korona 61'zeseben, ha erre ujra sor keriilhetne. Az ezredes elorehajolt, szeme ragyogott: "Nemhogy bajlando lenneh, a k6telessegemnek tartom. Mas nem is uebetne at, men engem nem mentettek:fel tisztsegem alol, es engem eseu

allitott a Szent Korona orzesere."
A sors azonban nem volt kegyes az ezredeshez: legfobb vagya, hogy 0 kiserhesse haza Magyarorszag Szent Koronajat, meghiusult, Alig 54 evesen, 1950. december 5-en szivroham kovetkezteben hunyt el a bajororszagi Grabenstadtban. A haza, ha megkesve is, de lerotta halajat, Ennek egyik jelekent a honvedelmi miniszter posztumusz vezerornaggya lepterte e16, de a legnagyobb elismeres az volt, hogy 1993. okt6ber 9-en delelort fel H-tol a Parkasreti ternetoben, magyar foldben nyugodhat. Mint ismeretes, a korona 1978. januar 6-in terhetett haza.

m

22

CSASZTVAY TUNDE Ejjeli lepkevadaszat
Bordelvvilaq

a torteneti
Maqvarorszaqon

DEL MEDICO IMRE Eletem Egy mai polqar vallornasa

PANKOVITS JOZSEF Az olasz baloldal Antonio Gramscit61 a Demokratikus Partiq
Eszrnelet Kiskonvvtar L'Harmattan - Eszrnelet

BALLA TIBOR A Nagy Haboru osztrak-magyar tabornokai

Osiris Kiad6 Ara: 9800 Ft

Fekete Sas Kiad6 Ara: 1200 Ft

Alapltvanv
Ara: 2500 Ft

A Hadtorteneti Intezet
Ara: 3900 Ft

es Muzeurn I<;onyvtara

23

BERTENYIIVAN

AZ ELLOPOTT KORONA
1439-1440
1439-1440 valsagos esztendok voltak hazank torteneteben. Miutan 1427-ben torok kezre kerult Galamb6c, 1439-ben II. Murad Szultan az AI-Duna kulcspontianak tekintett Szendrot vette ostrom ala. tort ki, s addig A Titelnel gyulekezo magyar seregben verhasjarvany A torok hadero irnmar felzarkozhatott kozos hataron keresztol allandosultak teruletekre. Elso Habsburg uralkod6nk, Albert (1437-1439) is megkapta a tabomeghalt. Fiugyerraban pusztito betegseget. s hazaterve Neszmelyan halogattak az utkozetet, amig Szendro szinte a szernuk lattara esett el. a Duna deli vonalara. s a hosszu betoresei a del-rnagyarcrszagi kora kockazatot vallal. Vegul igent mondott, de segitotarsat kert, Talaltak is egy vallalkozo szemelyt - a never nem arulja el a napl6 -, aki .biisegesen, okosan, ferfiboz meltoan fogott neki a dolognak. [. .. J 0, aki velem egyutt akarta leocledra tenni az eletet, fekete barsony hatokontost es egy par nemezcip6t vett fel. Mindeet cip6jf?be egy-egy reszelot dug ott, a konfose ala lakatokat rejtett, en pedig nagysdgos urnom kis pecsetnyomojat vettem magamboz:" A kiralyne ugyanakkor uzent Visegradon maradt udvarholgyeinek, hogy keszuljenek, es ha ertuk megy a szeker, rogton induljanak utana Komaromba, A visegradi varnagy eppen gyengelkedett, ezert ejszakara nem fekhetett az ajt6 ele, amely elsa bejaratul szolgalt a kiralyi koronahoz. Mindenesetre vaszonkendot boritott arra a lakatra is, amelya sarokvas mellett volt, es pecsetet nyomott ra.

meke nem volt de feleseget, Erzsebetet aldott allapotban hagyta hatra. A magyar elokelok ket partra oszlottak. Egyik reszuk neki - fiugyermeket hoz a vilagra. az orokolie a tr6nt. harcok

osv

gondolta.

meg kell varni az bzvegy kiralyne szuleset, es ha - amint rnegiosoltak Az urak sokkal nepesebb tabora - koztuk a torokellenes

kesobbi hose, Hunyadi Janos - abb61 indult ki, hogy ha meg fiut szulne is a kiralyne. nem lehet egy csecsernore bizni a delrol fenyegeto tarnadasok kivedeset, Ok Jagel16 Ulasz!o. az akkor 15 eves lengyel kiraly .

rnegvatasztasat

szorgalrnaztak.

aki a Krakk6ban jaro magyar kovetekhivei egy ideig olyan kompromisszum-

nek meg is igerte. hogy a kulso ellenseggel szemben megvedelmezi az orszagot. A Habsburg-part ban rernenykedtek.
5

hogy Ulaszlo felesegul veszi Albert ozvegyet. Kottaner Janosneval titokban ellopatta

A kivitelezes
Kottanerne es kiserete 1440. februar 20-an erkezett a helyszinre. Egy kocsi es egy szan allt rendelkezesukre. A csomagol6 udvarholgyek sokaig zajongtak, kopacsoltak, Kottanerne kiseroje bement a szobajukba, s ott elsz6rakozott az udvarholgyekkel Kozben elrejtette a reszeloket. Kottanerne egy oregasszonytol neharry szal gyertyat kert, es azokat is eldugtao Ejjel, amikor mar mindenki aludt, beengedte a kapolnan keresztul erkezo segitotarsat es a szolgajat. Am kellemetlen meglepetes erte oket: a gyertyak eltGntek. A vallalkozas majdnem rneghiusult, hiszen vilagitasra feltetlenul szukseg volt. Kottanerne vegul er6t vett ijedtsegen, felkeltette azt az asszonyt, akitol a gyertyakat szerezte, es ujakat kert azzal az indoklassal, hogy sokaig szeretne imadkozni, Ezek utan visszatert tarsahoz, atadta neki a gyertyakat, a lakatot es Erzsebet kiralyne pecsetnyomojat, valamint az elsa ajt6hoz tartoz6 harem

Erzsebetet, aki azonban csak szinlelte ferjhez meneteli szandekat. hu udvarholgyevel. a Visegradon orzott Szent Koronat.

A terv A kisnemesi szarrnazasu Wolfram nona elso ferjenek, Szekeles Peter soproni polgarrnesternek a halala utan a becsi Kottaner Janos felesege lett. Minthogy nernet nyelvcn keszult emlekirata rank maradt, az izgalmas esemenyeket maganak a fOszereplonek a tollabol isrnerjuk. Az udvarholgy nemcsak Albert kiraly kislanyara, Erzsebet hercegnore vigyazott, hanem az ozvegy kiralyne bizalmasakent tobb fontos udvari esemenynel isjelen lehetett. Igy tudta azt is, hogy a kiralyi koronat a visegradi var kineseskamrajaban helyeztek el. A kiralyne a var (es a korona) orzeset unokatestverere, Garai Laszlora bizta. Miutan rovid budai utja es a magyar urakkal ott folytatott targyalasai utan visszatert
24

Visegradra, azon kezdett toprengeni, mikent szerezhetne meg a kiralyavatashoz nelkulozhetetlen jelvenyt, Eloszor is a Duna-parton fekvo kiralyi palotaba koltozott, nehany udvarholgyet es udvari nepe egy reszer azonban fennhagyta a fellegvarban. Minthogy annak a szobanak a kulcsait, amelyben a kiralyne (sajat) koronaja, nyakeke es ekszerei voltak, Kottanerne orizte, Erzsebet arra kerte udvarholgyet, titokban vigye le hozza a kincseket a palotaba. Ez konnyen meg is tortent, Ezutan a kiralyne elindult Komarornba, elozoleg azonbanbizalmas hivevel, Cillei Ulrik groffal megtanacskozva a dolgot - arra kerte Kottanernet, hogy a magyar kiralyi koronat is hozza le a varbol. Az udvarholgy persze megijedt, erezte, mek-

kulcsot is. A segitotars levette a lakatr61 a varnagy lepecsetelt kendojet. Kinyitotta a kulso ajt6t, bement a szolgajaval, es dolgozni kezdtek. Az utogetes, a reszeles zaja j61 kihallatszott. Szinte csoda, hogy az eber varnagy es az orok nem hallottak semmit. Pedig a vallalkozo szellemfi udvarholgy mar a legrosszabbra gondolt: ugy rernlett neki, mintha pancelba oltozott emberek kozelednenek, es betaszitanak az ajt6t. Amikor rnegszfint a zorges, Kottanerne megfogadta, hogy mezitlab fog Mariazellbe zarandokolni, es kulon imakat mond, amig csak Cl, hogy rnegkoszonje az egi segitseget, amely megmentette a veszelytol. Idokozbcn segitotarsa a szolgajaval leszereltc az ajt6lakatjait. A korona tokjanak lakat-

jaival azonban nem boldogultak. Ezek olyan erosek voltak, hogy a tokot ki kellett egetni. Ettol eros szag keletkezett, de isrnet szerencsejuk volt, erre sem figyeJt fel senki. .Amieor a Szent Korona egeszen szabaddd ual: - folytatja elbeszeleset Kottanerne -, mindenutt megint betettuk az ajtokat, es mas lakatokat vertunk rdjule azok helyett, amelyeket leoertunk; ujra ranyomtuk nagysagos urnorn pecsetjet. A kUIso ajtot megint bezartuk. Visszatettule a lepecsetelt kendocsket ugy, ahogy megtalaltule, es ahogy a uarnagy odatette. En meg a reszeloleet beledobtam az arnyeleszekbe [... J A kiralyi koronat a kapolnan keresztui vittuk ki l. .. J itt segitotarsarn fogott egy voros barsonyudnkost, feifejtette, kivette belole a tollak

egy reszet, a kiralyi koronat beletette a vankosba, majd ujra bevarrta. Akhordra mar majdnern teljesen megtnrradt, ugybogy az udvarh61gyek es mindenki felkelt, bogy elinduljanak. " Amikor utra keszek voltak, Kottanerne kiseroje fogta a vankost, amelybe a koronat bevarrtak, s odaadta a szolgajanak, hogy vigye ki a szankohoz. A szolga a vallara vette a parnat, 6cska tehenbort boritott ra, amelynek a hosszu farka hatul lelogott ugy, hogy mindenki nevetett rajta. Vegre elindultak Visegradrol Kornaram fele. Most mar csak arra kellett ugyelnie Kottanernenak, hogy ra ne uljon a koran at rejto parnara. A Duna jegen val6 atkeleskor azonban csaknem vegzetes baleset torrent. A foly6 kozepe tajan az udvarholgyek szeke-

25

re alatt beszakadt a jeg. A szeker felfordult, nagy sikoltozas tamadt, "Akkor nagyon megijedtem - ernlekezett vissza Kottanerne -, es arra gondoltam, hogy a Szent Koronaual egyutt a Dundba kelt uesemunle." Vegul azonban ismet szerencsejuk volt. Senki sem kerult a jeg ala, de minden holmi, ami az udvarholgyek szekeren volt, odaveszett. A koronat szallito szannak azonban nem esett semmi baja. Komarornba erve Kottanerne boldogan jelenthette urnojenek, hogy vallalkozasa sikerult. A korona megerkezett a kis kiralyhoz: 1440. februar 22-en ugyanis Erzsebet kiralyne fillgyermeknek adott eletet: megszuletett V. (Utoszulott) Laszlo kiraly (1440-1457)

Kovetkezmenyek
Hamarosan kiderult, hogy az egesz koronalopas felesleges veszodseg volt. Az Erzsebet part jan allo fOurak hajlandonak mutatkoztak megkoronazni a kis ujszulottet. Erzsebet kiralyne nem akart szegyenkezni parthivei elott a koronalopas miatt, ezert arra probalta ravenni Kottanernet, hogy csernpcsszc vissza a koronat Visegradra, Ez azonban mar sok volt a hfi udvarholgynek. Erzsebet vegul mindent bevallott legbizalmasabb parthiveinek, s 1440. majus 15-en Szekesfehervarott sor kerulhetett a 12 hetes csecsemo kirallya avatasara. Idokozben a magyar hatalmi elit masik csoportja altal kiralynak jelolt 1. Ulaszlo (1440-1444) is az orszag SZ1vebe erkezett, A katonailag gyengebb V. Laszlo-part vezetoi a kis kirallyal es

a Szent Koronaval Ausztriaba menekultek. Kottanerne es segitotarsai olyan sikeresen tuntettek el lopasuk nyomait, hogy az ellentabor csak akkor vette eszre a Szent Korona eltfineset, amikor jeloltje kirallya avatasahoz szukseg lett volna ra, Ekkor viszont haragjuk az orzesevel rnegbizott Garai Laszlo ellen fordult, aki vegul csak annak koszonhette elete, hogy maga ULasz16allt ki mellette. Annak ellenere, hogy a Szent Korona ellopasa feleslegesnek bizonyult, a tortenettudomany es a jogtortenetiras tobb ismeretet koszonhet Kottanernenak. Zsigmond kiraly (1387-1437) elete vegen Baselb61 irt leveleben meg mag a rendelkezett a magyar kiralyi korona biztonsagos orzeserol. Kottanerne ernlekiratabol kiderul, hogy Albert halala utan a magyar fourak tobb pecsettel biztositottak a korona orzesere szolgalo helyisegct. Ez mintegy a szazad kozepen meghonosodo valasztott koronaori tisztseg elotortenetekent felfoghat6 adalek. Igaz, hogy kiraly nelkuli idoben, de az orzes mar 1440-re atkerult az alattvalok jogkorebe,

A Szent Korona-eszme
Az udvarholgy cmlekirataban igen erdekesen fejtegeti, milyen harom nelkulozhetetlen kelleke van Magyarorszagon a koronazas ervenyessegenek, Az egyik, hogy a kiralyt a Szent Koronaval koronazzak meg, a masik, hogy az esztergomi ersek koronazzon, a harmadik, hogy a szertartasra Szekesfehervarott keruljon sor. Ezzel a korabbi forrasokbol is kiolvashat6 es

Kottanernenal szepen osszefoglalt hagyornanyos felfogassal szemben 1. Ulaszlo hivei kenytelenek voltak mas jogi alapot keresni jeloltjuk kirallya avatasanak legalizalasara. Szekesfehervart sikerult elfoglalniuk, es a megfelemlitett Szecsi Denes esztergomi ersek hajland6 volt v. Laszlo koronazasa utan I. Ulaszlot szinten megkoronazni. A Szent Korona azonban nem allt rendelkezesukre A korabeli felfogas szerint Szent Istvan-inak tartott korona potlasara leerneltek else kiralyunk fejereklyejenek koronajat, s ezt hasznaltak fel a szertartas soran. 1440. julius 17-enkelt oklevelukben az addig hasznalatos koronaekszerrol az iijonnan alkalmazott koronara vittek at az addig hasznalatos Szent Korona minden erejet. A 15. szazadi nernesi felfogasnak megfeleloen kimondtak, hogy "a kiralyok kororuizdsa mindig az orszaglakosok akaratatol Jugg, s a korona batalya es ereje az 0jouabagyasukor: alapul". Hangsulyozva, hogy .riepen" itt egyertelmfien a nemesek ertendok, egyfajta "nepszuverenitas" olvashato ki oklevelukbol, ame1ynek kiadasara a Kottanerne altai ellopott Szent Korona hianyaban kerult SOL 1440-ben - a Szent Korona tavolleteben cloallott kenyszerhelyzetben az orszag rendjeiben megfogalmaz6dott az a felfogas, hogy a kiralyi hata10m atruhazoi nem a fopapok, nem is a koronazasi szertartasnal a helyszinen helyeslo barok, hanem az orszag rendjei. E gondolat megfogalmazasa fontos Iepcsofok volt a Szent Koronaeszme kifejlodeseben is.

m

Elofizetheto a Rubicon digitalis formatumban is!
Olvassa cikkeinket weben vagy iPad-en! Rendelje meg kOlftildtin el6 rokonainak, baratainakl EI6fizetes es regi szamok meqrendetese eqvenkent: www.digitalstand.hu

HERMANN

ROBERT

A korona kalvariaja
1848-1853
Magyarorszag kcronaiat es a koronazasi jelvenyeket 1790 eta rovid Az 1848. a kozvelemegszakitasokkal Budan. a varban orizte a koronaorseg. tavaszi atalakulas utan az ereklyekkel nemigen foglalkozott meny, egeszen az Ausztriaval val6 szakitasig. A koronaori tisztseget 1848-ban Urrnenyi Ferenc es Vay Mikl6s toltotte be; ut6bbit azonban Istvan nador es Szemere Bertalan belugyrniniszter 1848. junius 19-en

Erdely telihatalmu kiralyi biztosava nevezte ki.
latta el tisztet. Szent Istvan koronaja nem halesapka Eloszor 1848. szeptember 28-an, a Magyarorszagon allomasozo valamennyi hader6 f6parancsnokava kinevezett s aznap a pesti hajohidon tragikus sorsra jut6 Lamberg Ferenc altabornagy Pestre erkezesenek napjan terjedt el a hir, hogy a koronat elloptak. A hir megcafolasara Urmenyi Ferenc korona6r meg aznap ellen6rizte, hogy megvannak-e a klen6diumok, s a delutani orakban jelentette a - Batthyany Lajos miniszterelnok tavolleteben a vegre-· hajt6 hatalmat gyakorl6, a kepviselohaz altai valasztotttagokbol allo - Honvedelmi Bizottmanynak, hogy minden hianytalanul a helyen talalhato, November 19-en Kossuth Lajos, az Orszagos Honvedelrni Bizottmany (OHB) elnoke Palffy Ianost, a kepviselohaz alelnoket, az OHB tagjat es harem kepviselotarsat bizta meg azzal, szerezzenek "ke1l6 tudornast" arr61, "hogy az orszag leorondja es ehhez tartozo egyeb kincsek toheletes biztonsagban leteznek-e?" Palffy es tarsal masnap delelott fel ln-kor teljesitettek megbizatasukat. A kepviselok feltortek a klen6diumokat tartalmaz6 lada pecserjeit, csupan a benne lev6 kisebb ladat nem tudtak felnyitni, mivel annak kulcsat nem talaltak. V. Ferdinand kiraly es csaszar lemondasa s I. Ferenc J6zsef tr6nra lepese utan ismet aggodalom tamadt a korona miatt. Besze Janos kepviselo a haz december Ll-i ulesen elmondta, nem magaert a koronaert agg6dik, hanem azert, mert "meglehet, bogy a leoronat eloittele, s aztdn tudtunk nelkid majd egy csoport magyar es pap egyszer csak egy megleoronazott ki-

5

ettol kezdve nem

rallyal Janek. kozinkbe". Ezert kellene tudni, megvan-e a korona. A kepvise16haz tehat sorshuzas utjan 12 tagjat kuldte ki, hogy az 6 jelenletukben mindenkeppen nyissak fel a ladat. December 13-an a felsohaz is kikuldte hat tagjat a lada felnyitasahoz, Urmenyi Ferenc az osszesen 18 tagb61 allo kuldottseg jelenleteben ismet kinyitotta a ladakat, a koronat tartalmaz6 ladika zarjat pedig feltortek, A bizottsag megallapitotta, hogy a korona a helyen van, sa regi lada kijavitasaig ideiglenesen egy ujba helyeztette azt. Jellemz6, hogy a korona ellopasanak hire egeszen a nyugati hatarszelig elterjedt: Perczel Mor vezeromagy;' a Mura mellekerol felrendelt hadtest parancsnoka december 18-an javasolta a cs. kir. csapatok altai idokozben rnegszallt Sopron visszavetelet, mert agg6dott, "mikint ott egypar bazadru16 osszegyiijtetuen, s az ellopott koronaval [... J az ifjone [Ferenc jozsef magat megeoronaztatja". A tronvaltozast s azt a tenyt, hogy I. FerencJ6zsef semmifajta hajlandosagot nem mutatott a koronazasi eskutetelre, a magyar kozvelerneny egy resze a kiralysag megszuntetesere iranyulo Iepeskent fogta fel. Kossuth ugy velte, hogy az uralkod6 csak akkor tekinthet6 torvenyesnek, ha megkoronaztatja magar, s leteszi a koronazasi eskut: .Szeru Istvan horonaja nem bdlosapha, melyet a nemzet megegyezese nelleul egy Jejrol masra dobdlni lebessen" -Uta 1848. december 5-en. 1848. december 30-an, a Perczelhadtest mori veresege hirenek rnegerkezese utan Kossuth sajat kezfi rendeletben utasitotta B6nis Samu kepvise-

16t, hogy Urrnenyi Ferenc koronaorrel egyutt gondoskodjon a nemzeti szimbolumok Debrecenbe szallitasarol: "Az .ellenseg leozeledoen a jovaros fele, s a . csatdkmale kimenetele Isten leezebert leten, a hormdny leotelessegenek tartja a eoronat minden esetre biztositani. " .Ha Urmenyi ezt valamilyen okb61 nem tehetne - sz61t az utasitas -, B6nis egyediil intezkedjen az ugyben. B6nis tehat arvette Urmenyitdl az ereklyeket, s 12 granatos kisereteben a Lanchidon athozta Pestre, majd a vasutallomasra. Itt felrakatta a ladat a szolnoki szerelvenyre, s gondoskodott az 6rzeser6l. Pelesege ernlekirata szerint egy ismeretlen felsz6litotta, hogy inkabb Vac fele szallittassa a regaliakat. Mire B6nis pisztolyt huzott e16 a zsebebol, s 19y sz6lt: .Ha ualami ahadaly lenne menetelemben, az ur az eleteuel jatszie. " A ladat Szolnokon ismet kocsira raktak, s ugy szallitottak Debrecenig. Egy izben a kocsi feld6lt, s a lada a meternyi magas h6ba zuhant. A fovarost elfogla16 Windisch-Gratz igazolo jelentest kert Urmenyitol, aki hosszan probalta kimagyarazni feleIosseget a koronazasi egyiittes elszallitasaban. lord ossze. vagy vesd a Dunaba Miutan a kepviselohaz 1849. aprilis 14-en kimondta Magyarorszag fiiggetlenseget es a Habsburg-haz tr6nfosztasat, am nem nyilvanitotta koztarsasagnak Magyarorszagot, id6r61 id6re felvetodott, hogy a koronat valamelyik kulfoldi uralkodohaz egyik tagjanak kellene felajanlani, Hivatalos ajanlatig azonban a megalakul6 kormany nem jutott el. Ugyanakkor terry, hogy az 1849. aprilis 14. utan keszult pecsetek, honvedzaszlok stb. tobbsegen a korona nelkuli kiscimert, az ugynevezett Kossuth-cimert hasznaltak, A koronazasi jelvenyek 1849. junius elejeig Debrecenben maradtak, akkor visszaszallitottak 6ket Pestre. julius elejen, Pest ujabb kiuritesekor Szemere Bertalan miniszterelnok megkerdezte Kossuthot, mit tegyenek a korona val. A jelen levo Duschek Ferenc penzugyrniniszter azt mondta, hogy Pesten kellene hagyni, mert "az ugysem ment meg, ba legyiizetunle". Kossuth is hasonl6 velernenyen volt. Szemere azonban kovetelte elszallitasat, majd maga intezkedett az ugyben, s julius vegeig sajat szallasan 6rizte. Kes6bbi napl6ja szerint megfordult a fe27

jeben a gondolat, hogy Szegeden egy hazar vasarol, s annak padlojaba rejti, de az esernenyek torlodasa miatt erre mar nem volt lehetosege. Julius 29-en Batthyany Kazmer kulugyrniniszter tarsasagaban Gorgei taboraba utazott, a ladakat pedig egyenesen Nagyvaradra vitette. Szemere augusztus elejeri a puspoki palotaban tal alta a ladat, s magaval vitte Aradra. A korona kozjogi szerephez juttatasa felvetodott 1849. augusztus elejen is. Az orosz fovezerseggel folytatott tapogat6z6 targyalasok kapcsan Kossuth augusztus 4-en felhatalmazta Szemeret, hogy emlitse meg az orosz uralkodohazbol torteno kiralyvalasztas gondolatat Erre azonban nern kerult sor. Augusztus lO-en pedig a minisztertanacs elhatarozta, hogy felajanlja a koronat acari csalad valamelyik tagjanak, ha az hajland6 biztositani az 1848. aprilisi torvenyeket. Feltetelkent azt szabta, hogy Magyarorszag az orosz birodalmon belul olyan statuszt kapjon, amilyennel a kongresszusi Lengyelorszag rendelkezett 1815-183b kozott, A ternesvari vereseg bekovetkezte azonban targytalanna tette ezt az ajanlatot is. Augusztus 10-en Szemere megpr6balta felnyitni a ladat, hogy meggyozodjon r6la, a koronazasi ereklyek va16ban benne vannak-e. A lada kozepen levo zarral viszont nem boldogult, mire lakatost hivatott, aki fel is nyitotta a ladat, de a benne leva kincseket nem latta. Szemere ezutan atnezte a lada tartalmat a benne leva leltar alapjan. Kivancsisagbol fel is probalta a (tobb mint ket kilogramm sulyu) koronat, es megallapitotta, hogy "efoveg nem emberi fejre ualo". Ezutan mindent visszarakott, azonban sajat bevallasa.szerint eleg rendetlenul, ezert a ladara ugy kellett raeroltetni a fedelet a visszazarasnal. Miutan a lada elejere volt festve a korona es egy evszam, ezeket Szemere egy olloval levakarta, Masnap, augusztus Ll-en a kormany lemondasa elott megkerdezte Kossuthot, mitevo legyen a koronaval, Kossuth azt valaszolta, hogy hagyja az aradi varban, Szemere azonban ugy velte, hogy a dinasztia es a nemzet kibekulesenel meg szukseg lehet rea, ezert augusztus l z-en magaval vitte a nemzeti szimb6lumokat rejto ladat Lugosra, majd augusztus l-i-en Karansebesre. Itt talalkozott Fulepp Lip6ttal, a bansagi banyavidek kormanybiztosa28

val, aki megigerte, hogy egy banyaban elrejti a ladat, amelyre Szemere azt mondta, hogy fontos iratokat tartalmaz. Az elrejtes azonban nem sikerult, mert Fulepp szerint a lada rnindenutt felninest keltett, s volt, ahol meg is kerdeztek: csak nem a korona van benne? Erre Szemerc augusztus IS-en tovabbvitte a ladat Orsovara, Itt megosztotta titkat az Arad 6ta v.ele utaz6 Batthyany Kazmer kulugyrniniszterrel, aki csak annyit mondott: "Tord ossze, vagy vesd a Dundba. " Az orsovai rejtekhely Szemere ezek utan szarnba vette a lehetosegeket. Miutan az orszagbol nem akarta kivinni a nemzeti ereklyeket, kulon-kulon pedig nem akarta elasni oket, ujabb segitoket keresett. Vegul is L6r6di Ede es Hazrnan Ferenc belugymmiszteri tanacsosokat es Grimm Vinca, a magyar bankjegyek tervezojet vette maga melle. (Haman szerint Hajnik Pal, a belugyrniniszterium rendori osztalyanak vezetoje is ott volt.) Szemere nekik is azt mondta, hogy a ladaban iratok vannak. A ladat Szemere szerint augusztus 22-en, Hazrnan szerint augusztus 17-rol18-ra virrad6 ejjel egy, a harcok altai pusztitott faluban egy ures hazba vittek, s az egyik szobaban elastak, . Masnap, augusztus 23-an (vagy 18-2m) visszamenve eszrevettek, hogy a szobaban friss asasnyomok vannak, ezert kiastak a ladat, Hazman elbeszelese szerint ekkor mar maga Szemere is azon gondolkodott, hogy darabokra tori es a Dunaba dobja a koronat, Hazrnan beszelte le errol. Mindenesetre ujabb rejtekhelyet kerestek. Miutan a szallitashoz kulon kocsira volt szukseg, kiprobalas cimen kolcsonvettek a lovait arulo Egressy Gabor lovait, s azokat fogtak be Szemere konnyfi kocsijaba, ugy vittek a Iadat a kiszemelt rejtekhelyre. Arra is vigyaztak, hogy a szallasukul szolgalo vendeglot ne egyszerre hagyjak el, s a munka vegzesehez oroket allitottak. Szemere szerint augusztus 23-an, Hazman szerint 20-an a Havasalfoldre vezet6 ut mellett, egy fuzesben astak cl a ladat. Szemere ernlekezesei szerint "a fuzes az elrejtesre igen alkalmas volt, mert a rnindenfele uadkomia es noieny korultiink egy sura satort vont, s basonlofolyonouenyekkel a fuzes tele leuen, a bozzanh kOzeledest e korulmeny lebetetlenne tet-

te". Miutan a munkat bevegeztek, "a viz altaljdrni szokottfoldon gazdagon taldlbato ncueny es faag bulladeeot gondosan osszebordtuh, vele a foldet bebintettuh, ugybogy azon pontot a tobbi pontoetol megeulonboztetni lebetetlen volt". Vegul kozos fogadalmat tettek, hogy mindaddig senkinek nem aruljak el a rejtekhelyet, amig vissza nem ternek, s amig Szemere a tobbieket erre fel nem hatalmazza. Ezt kovetoen a munkaeszkozoket a kozelben foly6 Cserna-patakba sullyesztettek. Augusztus 24-en Orsovanal atkeltek torok foldre. Miutan Szernere att61 tartott, hogy a torok hatosagok rnegakadalyozzak tovabbutazasukat, Vidinbol nehany tarsaval kitoltetlen torok utlevelek segitsegevel akart tovabbmenni. Elotte felkereste at Batthyany Kazmer, aki arra kerte, hogy tekintettel a hatramarado emigransok kenyes helyzetere, tudassa vele, hova rejtette a koronat, Ezt Szernere meg is tette; a beszelgetesen Pulepp Lip6t is jelen volt. Karger hadbir6 kutatasa A es. kif. hatosagok mar 1849 as zen bizottsagot kuldtek ki Titus Karger hadbiro szazados vezetesevel Orsovara, a korona felkutatasara. A bizottsag tobb tucat sikertelen probaasatast folytatott. 1853 majusaban aztan Wargha Istvan, az 1848-as magyar kulugyminiszterium volt titkara, ekkortajt mar rendorugynok, felajanlotta JOhann Kempen von Fichtenstamm rendorminiszrernek, hogy segitsegere lesz a korona felkutatasaban. Kempen elfogadta az ajanlatot, Wargha pedig Londonba utazott. Itt leirasa szerint a Trafalgar Square-en veletlenul talalkozort egy Szucs new honvedtiszttel, aki allitolag jelen volt a korona elasasnal. Miutan Wargha megcsillantotta elotte a meggazdagodas lehetoseget, Szucs beleegyezett abba, hogy 60 000 forint fejeben, amelynek egyhatodat Warghanak ajanlotta fel kozvetitesi dijkent, elarulja a koronazasi egyuttes rejtekhelyet. A tortenetben sok a bizonytalan pont, ugyanis sem Szemere, sem Hazman Ieirasa nem ernliti Szucs vagy mas honvedtiszt jelenletet, illetve kozrermikodeset, Valoszinfibbnek latszik, hogyWargha valamelyik .ritokgazdat61" szerezhette meg az informaciot. Miutan Szemeren, Hazrnanon, Grimmen es Lorodin kivul Fulepp es Bat-

• A korona msgtalalasanak Orsovanal, 1853. szeptember

helye 18.

Chrismar utan Rohn Alajos litogratiaja

thyany Kazmer is tudott a rejtekhelyrol, sot, Batthyany Vidinben vagy Surnlaban Kossuthtal is kozolhette azt, a Fuleppnel levo Ieirast pedig Szemere Teleki Laszlo utjan szerezte vissza, legalabb nyolcan ismertek a titkot. Wargha Londonban jart Kossuthnal is (a reformkorban szoras munkakapcsolatban voltak, 1848 nyaran es oszen pedig Wargha inforrnalta Kossuthot a Becsben tortentekrol), elkepzelheto, hogy a volt kormanyzotol vagy annak valamelyik munkatarsatol szerezte meg az informaciot. Az osztrak titkosrendorseg kapott olyan jelzeseket, hogy Kossuth ki akarja csempesztetni az ereklyeket, s6t Szemere is jegyzett fel ilyen szobeszedeket a naplojaba, Akarhogy is torrent, Wargha maig tisztazatlan korulmenyek kozott megszerezte a rejtekhely leirasat, s visszaterve Becsbe ezt eljuttatta Kempennek. Kempen a nagyobb biztonsag kedveert orizetbe is vetette Warghat. A Warghatol szarmazo adatok alapjan Kempen 1853 [uniusaban ujabb kutatasokkal bizta meg Titus Karger' hadbiro szazadost. A vegul bemert helyszinen 1853 rryaran a folyamatos esozesek miatt allandoan allt a viz, majd pedig visszamarado sar akadalyozta a kutatast. Miutan a Ieirasban egy "ramlott fahid" szerepelt, ez a kornyek pedig tele volt ilyen alkotmanyokkal, ennek beazonositasa is komoly feladat volt. Amikor Karger engedelyt kert arra, hogy probaasatasokat vegezzen a helyszinen, Kempen ezt megtagadta, mert attol tartott, hogy ha a kutatas nem sikeri..il, a cs. kif. hatosagok nevetsegesse valnak, Vegul ugy dontott, hogy lekuldi Orsovara Warghat, hatha 0 pontosan azonositani tudja a helyszint. Wargha szeptember 4-en erkezett Orsovara, majd masnap megallapitotta, hogy melyik helyen kell asni. Azt ajinlotta, hogy egymastol masfel labnyi tavolsagra ot lab rnely, parhuzamos kutatoarkokat assanak, hiszen igy biztosan beleutkoznek a ladaba. Ezt kovetoen visszatert Becsbe. Szeptember 6-an kezdtek meg az arkok asasat, vegu11853. szeptember 8an akadtak ra a ladara: egy Ion Moroflina nevii roman napszamos reggel

negyed kilenckor kialtott fel: .Fierl" (Vas!) A fold alatt toltott negy ev nem tett jot a palastnak, de az ekszerek viszonylag sertetlenul kerultek elo. Szeptember Tl-en Orsovarol az Albrecht foherceg gozoson Bees fele indultak a klenodiumok, IS-en egy fomeltosagokbol allo bizottsag Budafoknal megvizsgalta a koronazasi ekszereket, majd Pestrol vonaton tovabbvittek azokat Becsbe. Szeptember 20-an a csaszar is megtekintette, majd masnap vasuton visszaszallittatta oket Budara. A kutatasban reszt vevok kozul Wargha megkapta a 60 000 forintot, amivel Londonba utazott: ketseges, hogy az altai a emlitett SzCicsnek jutott-e az osszegbol (mar ha az illeto letezett egyaltalan). Kargert a Szent

Istvan-rend kiskeresztjevel tuntettek ki, melle 1000 dukat penzjutalmat kapott. A hataror tisztek es a legenyseg pedig kituntetesben, a legfelsobb megelegedes kifejezesenek tudtul adasaban, illetve penzjutalornban reszesultek, Ion Moraflina 15 dukatnyi .Jegfelsobb penzajandekot" kapott. A megtalalas helyszinen rovidesen szep neogotikus kapolnat allitottak, amelyet azonban - annyi mas magyar torteneti ernlekmfivel egyi..itt - az 1970-es evekben, a rornaniai Vaskapu-eromfi epitese soran elarasztottak. Igy a kesei utod nerni halaval gondolhat Wargha Isrvanra es Titus Kargerre, hiszen ha kozremiikodesuk [even nem kerulnek elo a koronazasi ekszerek, akkor alighanem orokre Ie kellett volna mondanunk roluk. II

29

lspanok

Szent Istvan es utodai uralrnat ketszaz even at a kiralyi hatalom nyomaszto tulsulya jellemezte. A magyar kozepkor korai szazadaiban az orszag teruIetenek mintegy ketharmada volt kiralyi birtok, zommel nagy egysegekben, olykor kisebb tartomanyszerfi tombokben az uralkodo varaihoz rendelve. E hatarokkal kijelolt keruletek, a varrnegyek (szlav eredetfi megye szavunk eredeti jelentese hatar) elen az uralkodo altal kiseretenek el6kel6i kozul kivalasztott ispan (comes) allt, aki a rabizott teruleten koronas ura neveben gyakorolta a hatalmat: biraskodott, ervenyt szerzett iteletenek, beszedte az adokat, es csapataval felvonult a kiraly seregeben. Nyugati ertelemben veve lenyegeben nagyhtiberes volt, aki tobb szaz fegyveresnek parancsolt, a leghatalmasabbak pedig - mint a bacsi, a bihari vagy a pozsonyi ispan -, akiknek kinevezese egyszerre tobb ispansag elere szolt, kisebb seregeket vezettek hadba, es meltosagukbol szarmazo eves jovedelrnuk - a megyejukben beszedett kiralyi bevetelek harmada - elerhette az 1000 markat (kb. 220 kg szinezust). A fontos megyek ispanjai egyuttal a kiralyi tanacsnak is allando tagjai voltak, vagyis a legszCikebb politikai elithez tartoztak. De barmily hatalmas volt is egy ispan, kinevezese a kiraly .tet-

es el6kel6k

II. ANDRAs
1177 k.-1235. szepternber 21. III. Bela es Chatillon Agnes kisebbik fia. 1205. malus 29-en koronaztak magyar kirallya. Esernenyekben gazdag, hosszu uralkodasa kortarsalt es az utokort egyarant megosztotta. Volt mar orszagveszto. de zsenlalis uiltonak is tekintettek. Hogy "a rossz saitojO" Andras milyen volt valojaban, azt leghivebben talan Anonymus regen yes hontoglalas-tortenete taria elenk, Az 1210 taian alkot6 szerz6 ugyanis minden bizonnyal Andrasrol rnintazta meg a lovagi tornakban orornet lel6, vitezei tarsasagaban szivesen id6z6 Arpad fejedelem alakjat, A tortsnesznek a forrasok alapian az a benyomasa, hogy II. Andras sok szempontb61korat megel6z6, udvara es 10vagjai altai raiongasig szeretett ugyanakkor ertetlenseggel es izzo gyulblettel is korulvett uralkod6 lehetett.

szese tartamara" (durante beneplacito) szolt, azaz az uralkodo barmikor
elmozdithatta megyeje elerol, ha ugy latta jonak, es a magyar kiralyok gyakran eltek ezzel a lehetoseggel. II. Andras peldaul egy-egy kiveteltol eltekintve meg legmegbizhatobb hive it is harorn-negy evenkent Ievaltotta, es sajatos rotaciot alkalmazva valamely masik megye elere nevezte ki oket. Az eljaras valoszinfileg az el6z6 szazadok gyakorlataban gyokerezett, es mindenekelott arra szolgalt, hogy az ispan ne vethesse meg a labat tul er6sen "gr6fsagaban", azaz a raruhazott hata10m hivatali jellege ne csorbuljon. A rendszernek egy hatalrni centrurna volt: akit6l a kiraly hosszabb idore vagy vegleg megvonta bizalmat, es nem kapott rnasik megyet, esetleg az udvarban sem Iattak tobbe szivesen, annak nem volt mas valasztasa, visszavonult csaladi birtokaira. Otthon azonban latvanyos .szegenyseg" vartaoTartomanymeretfi ispansag helyett egy-ket tueat kisebb birtok, var helyett

lenyegeben az el6kel6k altai alapitott monostoroknak kiralyi engedellyel tett nagy birtokadomanyokra korlatozodnak. A forrasokbol kirajzolodo kep mint peldaul az Aba nembeli (?) Peter ispan altal alapitott szazdi apatsage 1067-b61- tortenetirasunk regi rnegallapitasa szerint a birtokallomany nagyfoku szortsagarol arulkodik. (Az alapitolevel 22 kisebb-nagyobb birtokot, L1O. prediumot emlit, ezek Zernplentol Pestig, illetve Zarandig huzodtak, a legtobb "ingatlan", szam szerint hat, Szaboles megyeben terult el.) A korai vilagi nagybirtok masik, fontosnak itelt vonasa, hogy nines vara, A legkorabbi oklevel, amely egy vilagi el6kel6 birtokait nem egyhazalapitas kapcsan sorolja fel, 1192-b61 maradt fenn, es III. Bela egyik ispanjanak, Makariasnak, a Monoszloi familia osenek javait rogziti. A sajatos osszeirasbol a korabban ismertektol gyokeresen eltero nagybirtok kepe bontakozik ki. Makarias kezen nem egy-ket ezer holdas .kicsiny'' javakat, hanem hatalmas, zart birtoktesteket, voltakepp ut6dai kesobbi uradalmait tunteti fel az oklevel a Bacs megyei Szondt6l a csaladnak kesobb never is kolcsonzo szlav6niai Monoszloig (rna Horvatorszag). Az, hogy ekkora foldterulet lehet egy-egy arisztokrata birtokaban, valoszinfileg III. Bela-kori fejlerneny, mint ahogy valoszinfileg a (Frangepan) Bertalannak hfiberkent tett Modrus-adornany is az. II. Andras hatalmas, ket kezzel szort adomanyai mindenesetre nem voltak elozrneny nelkul valok,

Az uj bersndazkedes
A batyja, Imre halala utan tronra lepo Andras uralkodasa csakhamar eloke16k viszalyaitol es tarsadalmi mozgalmakt6L volt hangos. 1213-ban Andras tavolleteben osszeeskuvok a feleseget, a "nemet" Gertrud kiralynet is megoltek. A bels6 gondok ellenere a kiraly nem volt gyengekezG, baroi kenyenek kiszolgaltatott bab. Aktiv kulpolitikat folytatott, es celjai erdekeben lathatoan barmikor kepes volt tekintelyes sereget mozgositani, 1205 es 1233 kozott tizenegy alkalommal kuldott, illetve vezetett szemelyesen hadat Halies elfoglalasara. Csapatokkal tamogatta a bolgar cart (1210), es nem okozott szarnafa gondot Nandorfehervar elfoglalasa sem. 1217-ben, bevaltva apja fogadalmat, egyeduli magyar kiralykent sere-

csupan eroditett udvarhaz, katonak szazaival szemben legfeljebb huszharmine fegyveres, nehezen esordogala jovedelem, es a tanacsat sem kerte tobbe senki. Az elet minden terulete azt mutatta, hogy az egykori ispan kiesett a hatalombol. A 11-12. szazadi vilagi nagybirtokrol igen keveset lehet tudni. Ismereteink

32

get vitt a Szentfoldre, majd 122S-ben egyetlen hadjiratban gyozte le az 1211ben orszagaba fogadott, am idokozben htitlenne lett Nernet Lovagrendet. Nevehez ffizodik a nyugati tipusu varosi onkorrnanyzat rneghonositasa Magyarorszagon (Pest), valamint az erdelyi szaszok reszere 1224-ben kiallitott nagy szabadsaglevel, az un. Andreanum. Ugyanakkoraz 1222. eviAranybulla kiadasa hajdani Imre-parti eloke10k palotaforradalma nyoman torrent, az un, beregi egyezmenyre pedig az egyhaz kenyszeritette ra a kiralyt. Az orszag e latszolag ketarcu allapota II. Andras iij berendezkedes (nove instituiiones) neven meghirdetett reformpolitikajara vezetheto vissza. Az ujitassorozat 1208 korul indult, tengelyeben a kiraly birtokpolitikaja allt. Ennek maig legszembeotlobb vonasa az volt, hogy szakitva elodei adomanypolitikajaval, maganvagyona mellett a kiralyi hatalom alapjat biztosito varfoldeket adomanyozott el orokithe1206-1270. malus 3. toen, raadasul adomanyai addig sosem latott rnereteket oltottek, Az adornanyoII. Andras es Gertrud rnerani herzas legjobb merteke a rnertektelenseg cegn6 elscszulott fia, akit a ma- vallotta egyik okleveleben akiraly, Es gyar torteneti hagyornany a tatarvaloban, alig nehany ev alatt szinte a iaras saran elpusztitott orszag semmibol oriasi csaladi vagyonok szuhelyreallitasaban vegzett paratlan lettek. A nevezetes Szentgyorgyi es Ba- . szarvezornunkaiaert masodik zini gr6fok esete beszedes peldaja enhonalapitokent tisztel. Bela anyjanek, Oseik, Hontpazmany nembeli Tat61 nernet megtontoltsagot es zarmas es fiai, Sandor es Sebes ezekben kozottsagot orokolt, german haraz evekben nyertek el egyebek mellett ciassag nelkul, A tobbnyire hadPozsony megyei nevado birtokaikat is vezernek is kivalo Arpadok kozott (Szentgybrgy: 1209, Bazin: 1208), es letkiriv6an rossz katana volt. a krotek ezaltal bo harornszaz evre, a csalad nika fel is jegyezte r6la, hogy "be1543-ban bekovetkezett kihaltaig a kokeszeret6 ember volt hadviseleszepkori magyar arisztokracia egyik ben es iJtk6zetekben a legkeveslegelokelobb familiajiva. be sem szerencses". Sirkovere az A .Szentgyorgyiek" kedves emberei at erta es szereto minorttak voltak Andrasnak, de csak a masodugyanakkor a kovetkszo meltato vonalhoz tartoztak. A Iegelckelobbek, sorokat vestek: "Mig lehetett mig mint Kan nembeli Gyula vagy Bare fia a hatalmad, Bela kiraly, er6s volt Mikl6s nadorok naluk is tobbet kapa csstsrtiseg rejt6z6tt a beke tak. Hatalmas foldek mellett egy-egy szilard volt becsDlet uralkodott. " szerenyebb, uradalommeretii varispansagot is (pl. Locsrnand). Szamos orszag birtokviszonyait, lenyege azonbirtoktorteneti jelenseg ugyanakkor ban nem vilagos. Talan hadszervezearra utal, hogy a kiraly adomanypoliti ujitas, hfiberes szolgalat vagy pantikaja nem volt atgondolatlan (pl. a celos katonak igenylese allt a hattervarjobbagyok birtokait Andras sem ben? Esetleg mindegyik:? Nem tudjuk. adornanyozta el), mint ahogy az is Uralma a bizonyitek ra, hogy Andras nyilvanvalo, hogy az adomarryreforvilagosan latta, az uj nagybirtok minmot nem pusztan az ot tamogato denekelott hatalom, ezert a kerdes arisztokracia vagyainak kielegitese megoldasat is itt kell keresni. Az uj bemotivalta. Toredekesen fennmaradt forrasainkbol is Iatszik, hogy az adorendezkedes torteneti "rejtvenye" azonban meg megfejtesre var. manyreforrn valosaggal atszabta az

IV. BELA

Apja adornanypolitikajat (IV) Bela nem nezte j6 szemmel. A tizennegy evesen megkoronazott herceg (1220) a kialakult helyzetet lathatoan ugy ertekelte, hogy mire tr6nra kerul, j6sze.rivel nem lesz mit orokolnie. Ezert 1228-t61- az egyhaz tamogatasat is elvezve - fellepett apja birtokadornanyai ellen, es az aktualis politikai szeljarast kihasznalva harom even at sorra felulvizsgaltatta apja adomanyait, s egy reszuket visszavette. Nagyapja, a Bizancban nevelkedett III. Bela birodalmanak feltamasztasa lebegett a szeme elott, es birtok-visszaveteli sikereit 1231-ben egyenesen ugy ertekelte, hogy felvirradt a kiralyi meltosag napja. Valojaban csak az id6k szavat nem ertette meg. Uralkodasa masnapjan mindenesetre ott folytatta, ahol nehany eve abbahagyta. Vegzett apja nehany gyfilolt barojaval, felujitotta a birtokvisszaveteleket, es a kulsosegek teren is Iatvanyosan szakitott Andras gyanithat6an lovagi kerekasztalkent mfikodtetett kiralyi tanacsaval. a barok szekeit elegettette, s elrendelte, hogy a kiraly jelenleteben csak a fOpapok ulhessenek. A kiralyi hatalom helyreallitasanak anakronisztikus kiserlete a tatarjaras eloestejen fejez6dbtt be, Iatszolag sikerrel, am valojaban hatalmas "gylilolseget" szult a kiraly es a nernesseg kozott. Az uralom Ienyegerol vall ott idejetmult almok rovid eletfinek bizonyultak, alig ket evvel kesobb tatar hordak zuztak szet az orszaggal egyutt, Az 1242 oszen Dalmaciabol hazatero Bela, aki mindaddig csupan a korIatlan kiralyi hatalern es az annak alavetett tarsadalorn egyszerfi kepleteben tudott gondolkodni, most uralkod6i kepessegeirol is bizonysagot teve gyokeresen szakitott korabbi elkepzeleseivel: az Arpadok keleties jellegfi orszagabol alig negyedszazad alatt modern kiralysagot epitett, Ami az arisztokraciaval val6 kapcsolatat es a birtokadomanyok mennyiseget illeti, lenyegeben apja politikajat folytatta. Sajat felfedezettjei - mint a nadorra is emelt Heder nemzetsegbol szarmazo "K6szegi;' Henrik vagy a Gutkeled nembeli Istvan szlav6n ban - szolgalatait maga is uradalommereni foldekkel honoralta, A birtokokert cserebe a kotelezo alattva16i husegen kivul csupan ket 33

es uj politika

Birtckvisszavetel

1242 utan

dolgot kivant: mine! tobb -lehet6leg pancelos - katona kiallitasat, valamint az atengedett foldeken kovarak epiteset, Mindkett6 tokeletesen megfelelt az arisztokratak es az e16kel6k torekveseinek. A barok ekkortajt emelt, uj tipusu kovarai (pl. a Kacsics nemzetseg altal epitett Ho1l6k6) a val6ban hatalrnas kiralyi varakkal szernben (Saros, Szepes) tobbnyire kis alapteruletfiek voltak, igy csak kevesse feleltek meg IV. Bela azon elkepzelesenek, hogy a kornyekbeli nep vesz eseten falaik mogott keressen menedeket. Am elsosorban nem is ezt a celt szolgaltak. Az ekkoriban epulo maganvarak az alattuk elterulo, a vartol elvalaszthatatIan uradalmukkal egyutt - tul azon, hogy a foldesurnak es csaladjanak vedelmet nyujtottak - rnindenekelott hatalmi egysegek voltak az orszag politikai terkepen. Mivel a korabeli teruleti hatalom lenyegeben eroditett helyek birtoklasaban olton testet, az a foldesur, aki rendelkezett kovarral, egyuttal hatalommal is bitt a videk felett. A kovarak epitese, j61lehet IV. Bela adomanyaival kezdetben a kisebb birtokosokat is erre osztonozte, .rendkivuli koltseges volta miatt az el6ke16k es nehany tehet6s nemes kivaltsaga maradt. Csakugy, mint a pancel es a

harci men. A teljes lovagi fegyverzet es felszereles ara elerhette a 20-30 ezustmarkat, legalabb hatvan [obbagyporta

A KORSZAK FORRAsAIROL
A 13. szazad elejet61 Magyarorszagon az oklevelek mas gyarapodast 11-12. szazadbol szaz irott torras szarna rohaketmutat. Mig a 6sszesen maradt fenn, szarrnazok (ebb61

addig a 13. szazadbol

szarna mar eleri a tizezret ezer), a novekedes vet6en ujra rnegduplazodik kozepkor 300000-et ban kifejezve jedelmu szimileg duktum Mindazonaltal ban keletkezett II. Andras vegeig)

kiralyi oklevel tobb mint negypedig ezt k61330-ig a forrasmegk6zeliti a oldaljelent. val6robbanasszeru.

anyag, szarna 1526-ig (a magyar ami nyomtatott korabeli sz6veget e mennyiseg

tobb milli6 oldal ter-

nem tobb. mint a korszakosszes irasbeli proAmi illeaz okle3000. nehany szazaleka,

es IV. Bela okleveleit ismert

ti, Andrastol uralmuk

319, Belatol mintegy

1000 oklevel sz6vege

ideiebol fennmaradt

velek szarna pedig nagyiabol

eves foldesuri jovedelmet. A kisebb nemeseknek tobbnyire a nagyjabol egy nagysagrenddel olcs6bb, lemezekkel erositett borpancel maradt. Az uj nagybirtokost61 elvart kotelez6 katonai szolgalat reven a tatarjarast koveto ket evtizedben kiszelesedett es elmelyult a hfiberiseg magyar valfaja, a familiaritas, Ugyanakkor IV. Bela, a nyugati hfiberi szerzodesekkel ellentetben, nem hatarozta meg pontosan a birtokos altal kiallitando katonak szamat es erejet. Az e16kel6k katonai szolgalatat mindossze ket sz6val szabalyozta: "ahogy illik" - baroi es nemesei azonban ertettek bel6le. Az orszag (azaz a kiraly) es az arisztokracia erdekei e ponton isrnet talalkoztak. Egyreszt mert a varak es az uj birtokok vedelmehez az addiginal nagyobb szamu fegyveresre volt szukseg, masreszt a leghatalmasabbak a nagyobb csapat - nagyobb szolgalat - nagyobb· adomany viszonyrendszereben is a mind tekintelyesebb, tobb szaz f6s letszamu kontingensek kiallitasaban voltak erdekeltek. Amikor IV. Bela 1270 tavaszan meghalt, kiraly es nernesseg viszonyat mar az otthon megszokotthoz hason16nak talalhatta a nyugati vendeg, Egy-egy arisztokrata birtokan napokig utazhatott, a hegyeken kovarak alltak, az utakon pedig pancelos lova-

34

BARD
A kozepkori Magyarorszagon f6meltosagot betolto vilagi szemeIyek (nador, orszagbro. tarnokmester, erdely: vajda, szlav6n ban stb.) rnegielolese. A fogalom II. Andras uralma ideien tunik fel, eloszor 1216-ban emlitik. Kezdetben baroknak tekintettek a nagyobb megyek ispaniait is, Nagy Lajos koratol azonban csak a 15 legel6kel6bbet a megyes ispanok kozu] pedig csak a temesi es a pozsonyi ispant, A bare privilegiuma, hogy sajat zaszlaia alatt, azaz onallo csapata elen vonulhat hadba, eskuje 10 nemes eskiijevel er fel, ozvsgvenek hitbere 100 marka. Clmzese az Anjou-kiralyok 6ta nagysagos ur (magnificus vir dominus).

KIRALYI TANAcs
A legfontosabb politikai dontesek f6ruma a kozepkori Magyarorszagon. I. Istvan torvenyel senatus es consi/ium neven egyarant emlitik, kesobb az ut6bbi honosodott meg. Tagjai a kiraly mellett az orszag egyhazi es vilagi f6rneltosagai. A kozepkorban a kiraly es a kiralyi tanacs egyuttosen testesitette meg a kozhatalmat, a korabeli torvenyesseg szempontiabol ezert elengedhetetlen volt, hogy minden dentes a tanacs hozzaiarulasaval szulessen meg. Az oklevelekben a kiralyi tanacs hatarozataval szuletett dontesre az ex consilio prelatorum et baronum (f6papjaink es baroink tanacsabol) formula utal. Maga a tanacsadas (consilium) a kozepkori huberiseg es alkotrnanyossag kulcsfogalma. Jelentosege kett6s. Egyreszt abban all, hogy az ur (dominus) a kozosseget erinto ugvekben egyedul nem donthet. ezert ha szimbolikusan is, vazallusait61 mindig tanacsot ker, Masfelol azonban a tanacsadas kotelez Az alattval6k, jelen esetben a f6papok es a barok, az altaluk adott tanacsot kbtelesek voltak minden erejukkel es vagyonukkal tamogatni.

gok vezette fouri maganhadseregek vonultak, eppugy, mint Angliaban vagy Franciaorszagban, Hamarosan az is kiderult, hogy az 6j nagybirtok a rajta emelt kovarral politikai hatalmat biztosit uranak, aki rendkivuli esetben akar a kirallyal is dacol-

hat. IV. Bela kormanyzatanak egyik oszlopa, "Koszegi" Henrik ban, V. Istvan eskudt ellensege az oreg kiraly halala utan mar nem menekult el, harlem varaival egyutt atallt Bela vejehez, II. Ottokar cseh kiralyhoz, A nyugati hatarszelen a116erossegei es a hozzajuk tartoz6 birtokok ezzel elszakadtak az orszagtol, es csak ket evvel kesobb, a Kcszegiekkel egyi.itt .tertek vissza". 1272-ben aztan mar idegen uralkod6 partfogasara sem volt szukseg. Ekkor

Gutkeled nembeli Joachim szlav6n ban lazadt fel koronas ura ellen. V. Istvan taborabol annak kiskoru fiat, (N.) Laszlot elrabolta, es bezarkozott vele az egyik varaba (Kapronca, ma Horvatorszag). Istvan felvonult ugyan a Val' ala, am kenytelen volt tavozni, es nern sokkal kesobb meghalt. A lazado pedig a kis kiraly legfobb tarnaszanak kepeben tetszelegve, diadalmenetben vitte vissza az orszag uj kiralyat Szekesfehervarra,

35

es eroaftmenyeI{

a I{ozepKori Magyarorszagon
DENE.S JOZSEF
Mohacsig eltelt tobb mint 600

A honfoglalastol

ev

alatt kulonfele szemponijai

varak es egyeb er6ditmenyek is megkovetoltek.

epultek a kozepkori Magyarorszag

foldjen. A biztonsagi igenyek es reszint a reprezentacic illetve kozossegi tulaidonu helyeket - templomokat kastelyokat es egesz varosokat - is er6ditsenek. ban varakrol es mas er6ditett, vedelmi berendezesekkel. vedett epitrnenyeit t61 fuggetlenul Persze az aregi egyuttesen beszelunk. akkor a regi Magyarorszag

hogy a szorosan vett varakon kivul mas magan-. kolostorokat. teruletenek varait Amikor az alabbiaktornyokkal

varfalakkal.

ertiuk. A varak kort61 es f61drajzi hely-

az egesz vi lagon vedelrni celu epuletegyuttesek. romantikus elkepzeles, amely h6stettek helyszinei-. ertekelts 6ket mar reg a rnulels6dlegesnek szarnltottak. ldonkent

kent es kizar61ag hadi epitmenyekkent teo Epitesuknel a vedelern szempontjai szemben a kastelyokkal,

orai varaink (10-12. szazad) ket leggyakoribb tipusat a fa-fold szerkezetfi sancvarak es az ugyanezen idoszakban felepult legregibb ko (tegla) vedofalakkal ovezett varak alkotjak. Eur6pa egyik leggyakoribb korai vartipusa, a motte (foldhalornvar) is jelen volt hazankban Sajnos ezek meg regeszetileg feltaratlanok, csak torteneti adatok es a Iathato maradvanyok reven tudunk jelentosegukrol a korai kiralyi es hercegi udvarhelyeken. Biztosan tudjuk, hogy mar a kora Arpad-korban sem csak a megyekozpontokban voltak varak, A kiralyi udvarhelyeken eppugy elofordultak, mint a puspoki szekhelyeken vagy a vilagi faurak birtokkozpontjaiban, A nernesseg varepitkezeseivel a magyar allam megszilardulasanak idejetol, Konyves Kalman koratol szamolhatunk. Legalabbis erre utal, hogy az 5 idejeben mar a nemesek tornyainak rnegtamadoit is torvenyben szankcionaltak, E Iegregibb, preklasszikus rnaganvarak tornegesen a 13. szazadban terjedtek el, es zornuk nem elte tul az oligarchia es 1. Karoly orszagegyestto harcainak korszakat. Egy reszuket a kiskiralyok (oligarchak) semmisitettek meg, masik reszuk pedig a tartomanyuri rendszer felszamolasat celzo orszagegyesito harcoknak eshetett aldozatul. Amelyek megmaradtak kozuluk, azokb61 lettek a keso kozepkor es a kora ujkor uradalmi kozpontjai, f5nemesi, fopapi rezidenciai, A tovabb ela klasszikus kozepkori varak jelentos uradalmak kozpontjaiva valva fontos politikai szerepet jatszottak. El5bb az Anjou-kiralysag szilard hatalmi rendjenek biztositasaban volt szerepuk, majd a megerosodo nagybirtok urainak befolyasat jel-

K

ahol a lakalyossag elvezett elsobbseget. fontosabbak voltak a presztizs-

Ezt azonban gyakran a kortarsak sem tudtak szetvalasztanl. a val6s vedelmi kovetelmenyeknel szempontok. ut6bbi eseteben kollektivenaz

kepeztek. A keso kozepkor jelentos resze
bekes korulmenyek kozott zajlott, bizonyos belso konflikrusoktol megsern volt mentes. Ez a korulmeny az Anjou-kor vegetol szuksegesse tette, hogy a videki nernesseg ujra meger6sitse lak6helyeit. Ez a kozepkori kastelyok szuletesenck id5szaka. A jellegzetes castellumok eloszor a leggazdagabb nagybirtokosok szekhelyein jelentek meg (a Kanizsaiak nevado helyen es Kismartonban vagy Ozorai Pipo nevado birtokan). Az orszagot 1389 utan permanensen fenyegeto oszman-torok veszely tette indokolt-

A var vagy akar az er6ditett templom tulaidonosanak. adott telepules lakosainak dicsoseget sem hatarolhatoak el elesen ovezett a lenyegeben Peldaul ugyanazt az epulet-

hirdette. Az irott torteneti forrasokban

egyrnastol a kulonfele erodltmenytipusok. templomokat es kolostorokat

egyuttest hoi varnak. hoi kastelynak emlitik. A varfalakkal veztek, Csak nagyon rnesterkelten lehet kulonvalasztani

is·gyakran varnak vagy kastelynak ne-

azonos korban es hasonl6 igenyek kielegitese celjabol emelt eroditmenyeket. Eme sokszlnuseg szernleltetesere szolgalnak alabbi peldaink.

36

KOZEPKORI

ERODITMENYTIPUSOK
Sopron, Bihar, Varfalva (Tordavar), Doboka, Plnkaovar

II II
.

KORAl SANCvAR KORAl KovAR
Szekesfehervar. Esztergom, Haram, Keve

Szabolcs, Abaujvar,

Visegrad - Sibrik-dornb,

II II
...

MonE

(FOLOHALOMVAR)

Verpelet. I~ervar, Szihalom, Baktuttos. l.ovaszad. Udvard

PREKLASSZIKUS VAR
Hosszupereszteg. Nyirkarasz, Tornord. Resznek, Sorkifalud, Nagyl6c, Kernend

n KLASSZIKUS

VAR
Tatika, Hrusso. Lietava, Sask6, Csokako

Ho116k6, Hizer, Szigliget

..
_

KOZEPKORI KASTELY
Ozora, Kismarton, Nyirbator, Muraszombat Simony, Betler, Marosvecs, Lakompak

II

EROolTETT TEMPLOM
Nagymarton, Kormocbanva. Prazsmar. Szaszherrnany, Berethalom

Ofoldeak,

II
...
..

EROolTEn

KOLOSTOR
Tihany, Gerarnszentbenedek, Lepoglava

Pecsvarad. Pannonhalma,

egyszerre torrent. A sancoknak a betoltott fold retegzodesebol velelmezett peri6dusai nem va16sak. Anyagukban korabeli szemet es veletlenul bekerult holmik is lehetnek. Egy azonban biztos: Szabolcs vara korul szerveztek meg a hasonl6 nevfi megyet, Szent Laszlo idejen, 1092-ben itt tartottak a hires szabolcsi zsinatot. Hogy a varat meddig hasznaltak, nem tudjuk, esak feltetelezes, hogy a tatarjarasig funkcionalt, A varat egyetlen forrasunk sem emliti, esak a hozza tartozo varfoldeket, varnepeket es a varszervezet tisztsegviseloit. Nines ez rnaskepp a Iegtobb hasonlo var eseteben sem. Erdernben esak a k6vel atepitett megyekozpontok hagytak nyomot tortenelmunkon, mint Abaujvar, Pozsony, Nyitra.es tarsaik,

EROolTETT VAROS
K6szeg, Buda, Sopron, Brass6, Kolozsvar, Segesvar, Zagrab. Bartfa

Visegrad - Sibrik-domb
ta a hatarok kozeleben a vegvarak felepiteset. Ez azt jelentette, hogy reszint korabban is meglevo varakat hasznaltak fel a hoditok feltartoztatasara, reszint teljesen ujakat epitettek, Az Anjou-kort koveto polgarhaboruk tapasztalatai vezettek a videki nemesseg lak6helyeinek u] tipusu megerositesehez is. Ez a kozepkori, legtobbszor negyszogletes arkokkal ovezett kastelyok epitesenek kezdete, ami egeszen a 16. szazadig folytat6dott. epnlt. Ennek ellentmondani latszanak a sane foldjebol elokerult leletek. Mindebb6l a var asatoja arra kovetkeztetett, hogy egy korabbi honfoglalaskori sir esett aldozataul a sancepitesnek. A fa-fold szerkezeni sancvarak alapos feltarasa es szerkezeti rekonstrukei6ja arra utal, hogy - a latszattal ellentetben - folddel vale feltoltesuk A kereszteny monarehia szervezesekor epultek az els6 kovarak. Ezek egyike a rornai Pone Navata erodjenek ujjaepitesevel keletkezett korai ispansagi kozpont, Visegrad volt. 1009-ben emliti eloszor Szent Istvan veszpremi puspoksegnek sz616 adomanylevele. Erdekes, hogy a varra nem igazan illik szlav eredetfi neve. Ugyanis kornye-

KORAl KovAR

KORAl SANCvAR Szabolcs
Szabolcs vara a legszebb hazai fa-fold szerkezetfi sanevar. Hasonl6 varak mai tudasunk szerint a 11. szazadnal kesobb mar nem epultek. Nemis ezenfolyik a vita, hanem hogy mikor kezdtek el ilyeneket epiteni. Szabolcs szamit az egyik legfontosabbnak ebb6l a szempontb61. A var nevadoja a kronikak szerint honfogla16 vezer volt, tud6s elkepzeIes szerint pedig az Arpadot koveto nagyfejedelem. Ami bizonyos: tole szarmazik a nagy hirfi es az Arpadhazzal val6ban rokonsagot szarnon tarto Csak nernzetseg, Ebb61 problemamentesen kovetkezne, hogy a var valamikor az arpadi hoditast kozvetlenul koveto evekben
A Tisza menti

37

zetehez kepest a Sibrik-domb aligha nevezheto "magas varnak". Talan megis volt a mai fellegvarnak is korai elozmenye? Az eddigi kutatasokbol nem ismeriink ilyesmire uta16 adatot - de megis? A keso r6mai erod hatalrnas nyugati tornyat az eredeti r6mai beosztast modositva ketszintes ki ralyi lakotoronnya epitettek at. Ehhez a korabeli lakalyossag kovetelrnenyeihez igazodva egy arnyekszektornyot is hozzaillesztettek. Talan itt tartottak fogva 1081-1083 kozott a bukott Salamon kiralyt (ilyenforman teves a IV. Bela koraban epult uj lak6torony mai kozkeletfi elnevezese), A var udvaran is felepult egy val6sziruileg emeletes, 16,5x10 m-es, ketosztatu, "ispani palotanak" nevezett epulet. Visegrad megye rmikodeserol azonban nem hallunk. Kesobb a pilisi erdoispansag kozpontjakent az uj visegradi var ("fellegvar") vette at a szerepet. A regi r6mai eredeni ispani varar sorsara hagytak, epitoanyagat az iljabb epitkezesekhez hasznositottak. Meg az is feledesbe rnerult, hogy valaha var allt a dombon, mignem a 20. szazad rnasodik feleben fel nem tartak es mint mtiemleket be nem mutattak a maradvanyokat,

FOLDHALOMVAR VerpehH - Foldvar
A foldvar Verpelet ternplomatol S kmre eszaknyugatra talalhato, egy - eraditesre nem nil alkalmas - szeles, lapos hegyhaton. Tengerszint feletti magassaga 214 meter, nagy teriiletre nyujt kilatast, A nagyjabol kor alakban huz6d6, ma mar erosen elszantott, kb. 20 m szeles arokkal korulvett teriilet kozepen emelkedik egy 7 m magas, mestersegesen emelt foldhaiom. A tetejen meszes, habarcsos kovek jelzik, hogy valamilyen koepulet - valoszinuleg torony - allt 30 rn atmeraju felso, vizszintes feluleten, korulotte arkot ("gyfirut") talalunk, A var vedett terulete kb. 125x120 m, tehat majdnem kor alaku, Az arokkal ovezett terulet kozepen emelkedo mesterseges halmot mar szetszantottak, eredeti magassagat es alakjat, a kozponti plat6 mereteit nem ismerjuk. Valoszimileg az Aba nernzetseg Verpeleti agahoz kotheto. A varral kapcsolatban okleveles ernlitest nem is-

meriink. Feltfino kozelsege az eltero tiPUS(I, de azonos birtokon elhelyezked6 Tarnaszentmaria - Varhegyhez valoszinfive teszi, hogy a ket varat nem egy id6ben hasznaltak, hanem a kesobbi var atvette az elavultta valt verpeleti motte korabbi szerepet,

PREKLASSZIKUS VAR Hcsszupereseteg - Denesd

A kevesse ismert torteneni Arpad-kori varak kozt vegyesen talalunk dombvidekieket es sik teruleten epulteket. Az erd6s dombokon maradtak meg a legjobb allapotban. Hasonloan megmaradt tobb, arteri szigeten epult kisvar is. Ezek kozul az egyik legszebb az egykori Denesd vara. A varhely Hosszupereszteg temploKLASSZIKUS VAR matol eszakkeletre talalhato, a Kodopatak bal part jan. Megkozelithero a 8Holl6ko as f6(non a falutol 1,4 km-re balra A ,,-ko" nevfi varak talan a nernet leagazo, az egykori Sarvar-Zalaber ,,-stein" vegzodesfi tipikus varnevek vasutvorial toltesen halado uton, hazai hatasara keletkeztek. LegkorabA varhely szlgetszertien helyezkedik bi hazai peldajuk 1230-b61 a Vas meel, kornyeket Varbereknek nevezik. gyei Barenstein, azaz Medvek6 (hibas, Tengerszint feletti magassaga 144 mede meggyokeresedett magyaritassal: ter, kornyezetebol mocsari szigetkent Borostyanko). Tehat a var alapjaul mintegy 3 m-rel emelkedik ki. TeruIetet fti, arkait reszben nad boritja, Egy . szolgalo szikla inspiralta a nevadast. Talan legszebb klasszikuskozepkori resze er6sen bokros. hegyi varunk az otszogletes oregtoAz egykori sziget deli reszen vanrony kore csigavonalas elrendezesben nak a ketreszes kozepkori var marad• Legifelvetelek: Civertan Rekonstrukci6s Ferenc Tamas rajzok:

vanyai. Centrumat egy 40x30 m-es, negyszogletes resz alkothatta (ezt szinte teljesen kibanyasztak, elhordtak). Ettol delre, arokkal elvalasztva talalhato egy 30x16 m-es, szinten szogletes alaprajzu varresz. A ket elobb emlitett varreszt egy 8-12 m szeles, kozos arok ovezi. Eszakrol meg egy kulso arok vedte a varat. Vedett teruletenek nagysaga 0,17 ha. Nehezen allapithato meg, hogy az arkoktol eszakra esc szigetresz is beletartozhatott-e valamilyen formaban az eroditmenybe. Heder nembeli I. Denes III. Bela koraban elt, 11. (,,6sz") Denes pedig II. Endre kortarsa volt. Valoszinfileg egyikuknek koszonhette a var a felepuleset.

rnegepult Holloko. A torony leghegyesebb ele fordul a tamadhato oldal fele. Ezzel a kohajito gepek talalataival szemben vedekeztek, a lehet61egkisebb feluletet nyujtva a frontalisan rombol6 talalatoknak, A ket udvar mindegyikeben epitettek ciszternat, vagyis felkeszultek arra, hogy az als6var eleste utan is tovabb vedekezhessenek. A felso var palotaja a kes6 kozepkorban negyszintes, az oregtorony otszintes volt. A nogradi var epittetoi a Kacsics nernzetseg tagjai voltak. 6SLik Konyyes Kalman idejen volt nogradi ispan, Ho1l6k6lehetett Kacsics nembeli Illes fia Peter 1264 korul nev nelkul emlitett vara, Kesobb egyik fiae, Mikose lett, aki Csak Matet tamogatta, ezert 1. Karoly 1313-ban elfoglalta tole, es a Kacsics nem masik agabol szarmazo hivenek, Szecsenyi Tamasnak adta. Az 0 leszarrnazottaie maradt egeszen 1460-ig. Tamas unokaja, .Hollokoi" Frank biztosan itt lakott, unokaja, Laszlo 1442-ben is itt keltez. Vagyis a var rezidenciakent, lakohelykent S201galt fouri tulajdonosai szarnara. A Szecsenyi csalad kihalasa utan a fiusitott lanyok ferjeie, Losonci Alberte es a guti Orszag J anose lett a var es a hozza tartoz6 uradalom. Kesobb, 1480ban birtokosztallyal egyedul az Orszagoke lett (ekkor az uradalmat megfeleztek).

-<~

Ho_l_lo_'k_6 __

~~

KOZEPKORI KASTELY Ozora
Az orszag nagyszamu kastelya kozul meglep6en keyes azok szarna, amelyeknel ma is erzekelhetok meg az eroditesmaradvanyok. Ezek is inkabb olyan helyek, ahol az epulet mar regebben lebontasra kerult, s kivul esyen a telepules belteruleten, a tovabbiakban nem forditottak energiat a ved6falak Iebontasara es az arkok feltoltesere, Ozorat Filippo Scolari penzugyi szakertelmerol, majd hadvezeri kepesseger61 is elhlresult firenzei polgar epittette 1416-26 kozott. 1423-ban Zsigmond kiraly is rneglatogatta a telepulest. 1426ban a szinten itt vendegeskedo firenzei kovet, Rinaldo degli Albizzi fenyes varnak nevezte jelenteseben. Scolarib61 ugy lett Ozorai Pipo, hogy felesegul vette a birtok orokosnojet, Ozorai Borbalat Pipo halala utan a var ozvegyee volt, aki 1438-ban halala esetere Hedervari L6rincre hagyta. Hedervari ugyanekkor.Alberttal is adomanyul kapta, majd Borbala halala utan birtokba vette. 1447-ben a varban adott ki oklevelet. A negyzetes alaprajzu, kozepkori forrnajaban egyemeletes, arkados bels6 udvaru, reneszansz partazatos epuletet a barokk korban epltettek at jelenlegi alakjara. Stilusaban az italiai korai reneszansz es a hagyornanyos 40

kozep-europai kastelyepuletek elemei keverednek. Kivulrol negy saroktornyos vedofal ovezte. Ennek a vedoovnek napjainkra mar csak az alapfalai mar~dtak fenn reszlegesen.

EROOITETT TEMPLOM Cfoldeak temploma
Ha megnezzuk a regi terkepeket, kiderul, hogy az ismert templomvaraknal j6val nagyobb szamu templom rendelkezett k6 vagy regia cinteremfallal. A kesobbi korokban aztan a templomok larvanyat vizualisan ron-

t6 falakat vagy visszabontottak, vagy teljesen eltuntettek. Legkorabbi adataink az Arpad-kor vegerol szarmaznak. Albert osztrak herceg 1289. evi, K6szegiek elleni hadjarata soran mar eroditett templomok elfoglalasarol hallunk. Foldeak (a mai Ofoldeak) ternplornanak mar Arpad-kori elozmenyet is arok keritette. A 16. szazad elsa feleben igazi templomerodde epitettek ki, Teglafallal, harangtoronnyal, kaputoronnyal oveztek, majd egy tovabbi vedotoronnyal, mellette kocsikapuval. Bizonyosnak tfinik, hogy csakis a torok hodoltsagot megel6z6en epulhetett,

ERODiTETT KOLOSTOR

Pecsvarad
Krvalo torteneszunk, Gyorffy Gyorgy a "varad" helyneveket ugy ertelmezte, hogy azok kismeretfi varakat jelentenek. Geza fejedelem vagy el6dci alatt kisvarakbol alia orszagos halozatot tetelezett fel. Ana a kozismert tenyre is hivatkozott, hogy a kiralyi kolostoralapitasok altalaban korabbi udvarhazak atadasaval keletkeztek. Pecsvaradon is kiralyi curtis (udvarhaz) atadasaval torrent az alapitas, A peesvaradi bences apatsagot talan mar lOOl-ben (hamis alapitolevelenek darurna szerint esetleg lOIS-ben) Szent Istvan alapitotta. EIs6 apatja Gybrffy szerint - az az Asztrik (Asrik) Habsburg Albert osztrak herceg 1289. szeptember 29-t61 november l-jeig ostromolta a varost, ame1y 11 napig tartotta rnagat. A vedok a varos eleste utan a varba vonultak vissza, s csak 33 nap elteltevel, a szabad elvonulas feltetelevel adtak fel azt, Az Ottokar Horneck -fele Stajer rimes kr6nikamelyvizesarkokr61 es falakr61, vedrnfivekrol (nyilvan tornyokrol) szamol be a varos ("stal") es a var ("hus") korul egyarant. Az ostrom saran a korabeli haditechnika minden korszeni vivmanyat bevetettek, Akna asasaval is rnegprobalkoztak, de a mely vizesarok miatt belattak ennek lehetetlenseget. Ostromtomyot is igyekeztek a vizesarkon keresztul a falhoz juttatni, de a ved6k felgyujtottak azt. A nernetek uszva menekultek ki belole. Faltoro kossal is probalkoztak az arkon keresztul, de a vedok vessz6b61 font pajzsot eresztettek a fal ele. A hajitogepek mfikodesenek nyomai, a k6go1y6k az asatasok soran elokerultek, Az 1289 evi ostrom kapcsan is lathato a rudositasbol a var meghataroz6 szerepe. Kerdes, hogy mikent biztositottak a mely es szeles varosarokban es a ketreszes varosi var korul a nagy mennyisegfi, allandoan frissnlo vizet, Erre minden bizonnyal csak foIyoviz bevezetesevel volt mod. Aligha veletlen az eszaki kulvaros Sziget elnevezese. Ennek nyugati es talan keieti oldalan vizesaroknak kellett lennie, amelynek reven biztositani lehetett a varos es var vizesarkainak feltolteset, A viz cserelodeset pedig a deli, un, magyar kulvaros koruli arkok biztosithattak.
41

volt, aki a koronat hozta Istvannak, s aki kesobb ersek lett. Valamilyen formaban a legtobb kolostor kezdett6l eroditett volt. Sajnos a pecsvaradi regeszeti-rmiemleki kutatasok dontoen a templomok es a kolostor epuleteinek megisrneresere iranyultak. A varfalakrol, esetleges faszerkezetfi elozmerryeikrcl eddig nem sok minden derult ki,

ERODiTETT VAROS Koszeg
A jelent6sebb varosoknak mar az Arpad-korban is voltak eroditeseik, kes6bb - nevukkel ellentetben - a mezovarosoknak is. Az Arpad-kort61 kezdve ismertek a varosi tornyok, vedheto palorak.

K6szegen a varosalapitasra a 13. szazad rnasodik feleben kerult SOL A varosfal a 13. szazad hatvanas eveiben - a varral egy id6ben - keszult el. A varosfalakkal kotesben lev6 mindket varoskapu ugyanebb61 a peri6dusb61 szarrnazhat, a varosfalak sarkain levo tornyok azonban kesobb epultek. Asatasi megfigyelesek szerint az eszakkcleti es a delkeleti kerek torony (a Hoher-, illetve a Csigastorony) helyen is eredetileg sima falsarok volt. Tudiuk, hogy legkesobb a torok ostrom el6tti id6kben a kulvarost is vedmtivekkel, arokkal es palankkal vettek korul. Ennek konkret maradvanyai meg nem kerultek feltarasra. Nyornvonalukra a Sane, Sancarok, Tuskevar, Rohonci-kapu utcanevek utalnak.

I. A novaros
Nehez rna aterezni, hogy a videkrol a szami lehet az. hogy villamosok, az Andrassy ut. ahol a fold alatt is vasut van es a liget [... J es a nok. ezt igy gondoltam, mert ezt igy mondtak azok, akik mar iartak itt. Del volt mikor bejott a vonatunk, izgatott volBuvoltam elegedve, Szerettem volna vegignezegetni a kirakatokat de sokaig nem volt hozza batorsagorn. Hallettam otthon. hogy milyenek itt a n6k, ha valahol megall az ember, rogton hozzaszegodik tobb is. Nem volt penzern. s igy ez nagyon nehez feladat volt. Lassan sompolyogni korulneztern. kezdtern. megalltam tam, hogy valahogyan kikezdjen velem, atmentem az ut masik felere egy orasnak a kirakata ele. Csunya. inger16gondolatok jartak a fejemben. Sainaltarn. hogy nines penzern. igy akkor egesz nap is sz6kd6shetek a n6k el61. Mert hiszen mar itt is mellettem volt egy, kesobb meg iott egy s en a kozepen alltam. Azt azert megsern hittem volna, hogy ez igy megy szakadatlanul. Boldog voltarn. hogy sikerult elsompolyognom. Nem alltarn oda tobb kirakat ele. majd ha penzem lesz, gondoltam, s az ut szelen leultern egy padra a batyumb61 ebedelni."

zadveg-szazadelo

dapestiere
is lehetett.

erkez6k Elarnul6

elso elrnenye rnilyen

csodalatra kesztette
utasunkat a modern,

pulzaloan fejlodo varos

szepsege es gaztam, de nagyon vigyazdagsaga s a varosi let tam magamra, senki se
egy OJallando szerep16je: a No. Ahogy lassa meg, hogy videki vagyok. Ett61 aztan meg izgatottabb es ugyetlsnebb lettem. Meglattam az els6 sarga villamost a Nyugati elott. Ezt nem talaltam valami rendkivOlien OJdolognak, esak az tetszett raita. hogy szep fenyesre van festve. A villamos menten eliutottam az Andrassy utra. ezzel is nagyon meg

Kassak Lajos oneletrajzi regenyfolyarnaban. az Egy ember eleteben

az egyik n6i kalapbolt el6tt, es val6ban, alig alltarn ott nehany pereig, mellem alit egy n6. Nagyon szepen oltozott no volt, egesz kozel alit rnellern. s 6 is

ernlekezett:

.Sok mindent hallottam
mar Pestr61. Negy 6ra hosszat tartott az utazas. es ez alatt az id6 alatt valosagos esudakertte n6tt meg az a hely, ahova most meg fogok erkezni, Istenem,

csv

tett

rnintha a kalapokat nezegetne. Kisse odebb huzodtarn. s 0 is mozgott ide-oda. Nem akar-

A

BlZtat8s. ~

a1,6n fIJ.ellem II- div.anyra, .ez semmire sem k6telezl.
j(J;j(JD,

_ No

...

hetkoznapok vilagat is atfCit6 nemiseg, a szerelmet nyiltan, penzert arulo es ado no mint a nagyvaros tipikus es lathato (sot erzekelheto) szerepl6je, a ketertelrmisegekkel feltoltcdott mindennapi helyzetek a modern nagyvarosi mili6 elfogadott, sot szinte mar elvart elemeive lettek. Az uj szazad eljovetelekor valahogy ugy allt tehat a helyzet, hogy minden .arrol" vagy "arrol is" szolt - mint ahogy a Fidibusz-vicc megfogalmazta: - Hallatlan, milyen erk6lcstelen oaros ez a Parisi

- Paris? Budapesthez hepest, higgye el, ualosagos kolostor. - Kolostor? - Igen. Peldaul a Lip6t- es a Terezudros a legnyilodnosabban ereolcstelenkednek. - Miert? - Hat, ejjel-nappal egymas mel/ett Jekszenek. Sokan, egyre tobben jottek Budapestre munkat es boldogsagot keresni. Az 1869-ben meg 280 ezer fo koruli f6varosi Iakossag ket evtizedmulva mar 506 ezerre, 1900-ra 733 ezerre duzzadt. A varos hiret, vonzasat= plane tavolabbrol nezve - meg novelte, hogy a szazadveg-szazadelo Budapestjet a korabeli media is mula tovarosnak kezdte hivni es reklarnozni, ahol a konnyiiverfi nok ehes szeme mar a palyaudvar toszomszedsagaban meregeti a vonatlepcsorol Ielepoket. Az epitoit es rnfikodtetoit varo, frivol

varos hivogatoan csabitotta ide uj lak6it. Vonzo es szorakoztatoipari kinalatat mindinkabb turisztikai latvanyossagkent emlegettek, kinaltak - es valasztottak is egyre tobben. A fovaros millenniumi unnepsegei, epitmenyei, rovid ido alatt kihagyhatatlannak erzett latogatoi celpontta valo szorakoztato centrumai, mint peldaul

a tester is felkinalta itt. Mikszath Kalman, az orszagos hirnevrol akkoriban meg csak almodozo publicista mar 1873-ban igy szamolt be egy "idegcsiklandozo" kalandjarol: "Azt hiszi az ember) bogy a paradicsornban van [ ... J Ezer meg ezer rnosolygo alak, miknek ragyogo arcat tunderi sziniire vilagitjak meg a bdrom terem gazesilla~

Az utczan
- Jaj, ez a flu olyan buta, hogy m'g azt hlazl, tlazteaa6ges Ilny vagyok.

-

az Os-Budavara, hirtelen felepult es egyre sokasodo szorakozonegyedeinek kapui kitarulkozva vartak a nagykozonseget, amely todult is ide, s egyre tobb no is felkereste ezeket a mulat6helyeket. A szinhaz mellett a sz6rakoztat6ipar is rnindinkabb nagyuzernme valt, s a vendeglatoipar - a noi latogatok tomege mellett - a munkavallalo lanyok szazait szippantotta be es kezdte alkalmazni. Az orfeumi, a lokal- es kavehazi vilagban egyre tobb dolgoz6 no jelent meg - volt, aki a munkajat, volt, aki a mfiveszetet, es volt, aki meg

leejrndmor es a karhozatlL .. J Tancosned odatapad bozzad, ugy forogtok szediton, sebesen [... J a nagy forgdsban felvagodik a szoknya ualladra, es a taricosned ldbszarai sokat igeraen beszelneh azohrol a titokzatos oromokral, melyeknek rabszolgajava szegodtel. " Az 1860-as evektol felgyorsul6 modem polgarosodasi folyamat saran a hirtelen megapolissza valo fovarosban talalkoztak ossze a polgarosulasi folyamat rabszolgai: a nagyvarosi elet resztvevoi, mozgatoi es elszenvedoi. A nagyvarosoknak s foleg Budapestnek elmondhatatlan szivo hatasa volt. Minden tarsadalmi reteg hihetetlen varakozassal es elvarassal fordult a fovaros fele. Az alsobb neposztaly a munka, a felemelkedes remenyet kereste falai kozt. Az iparos, a vallalkozoi es a szellemi munkabol elo polgaEs mondd. dr;ig:.im. 11..'57.mod nll(t~zh\s? Hugy 6."[cod eat. ei('us'? ri retegek az uzlet, a vallalkozas bizHugv valusztol-e kbxiiliiuk? tos mfikodtetesenek igeretet, az ekkor kialakulo vagy nagyabb szamu resztrai. Mintha egy orornunnepely lenne vevot vonz6 ertelrnisegi foglalkozaa mennyben, pedig hat egy bdl a posok eltartasat, a szabadidos tevekenykolban L .. J Az angyalarcu demonok seg - amelynek mibenletet a polgari ott ugralnak korulotted, ott rumozmunkarend megtererntesevel meg az nak, boroznak hozeledben, a tuujdonsag erejevel most kezdtek zes szem mad kaesint, az eligazan megismemi - kiszolPALYAvet igero, pirosra festett galasat vartak a nagyvaroVALASZTAS ajk es6kot bdny feled, si lettol. A felsobb tarsaAz e 'k gYI mama'M'1 bent a tancteremben dalmi retegek pedig az '1 ' . , yen na yara sZama a I' , megbarsan egy-egy itt kinalkozo kenyelA masik' T' anyat? . Isztesseg frivol zenedarab, a mesebb es egeszsegenak E es asszony_ . z rna az egyet/en pal a bolgyek felugralnae sebb eletkorulmenyemely nines tOI' Y, u zsuFolva. helyeilerdl es robannak ket igenyeltek, es az (Fidibusz a lelket-szemet szedito elegans kornyezetfi, a 1905. december 8.) tancba. Hajrd! Eljen a felgyorsulo vilagban a hi45

MOLNAR FERENC: A VILAGVAROS SZQRAKOZIK
Pesti Napl6, 1908 .Ahol no van, ott kannyO a psnz. Ahol no van, ott egy forint egy rozsa, es at forint az egy forint nyolcvanas pezsgo. Ahol no van, ott fogy az alkohol, a lo szivar, es ott jatszik a cigany. Vagyis: ahol no van, ott a vallalkozo tokeje szaz,

ketszaz es otszaz percentet hoz, ami regi igazsag,
5

amit sokkal nepie-

sebben szoktak az emberek kifejezni, amikor maguk kozt s6hajtva arr61 beszslnek. hogy tulajdonkeppen magiscsak mi a legiobb Ozlet. Jarnak koztunk komoly keppel urak, akik mint mulat6hely-igazgat6k

sze-

repelnek, akik a penzuket szagany lanyok boren szereztek es szerzik, anelkul, hogy becsOletesen vallalnak a lekopettetest, ami kiiar egy tisztesseges tarsadalorn reszerol azoknak, akik uzleti vallalkozasnak fogjak fel a masok szexualis nyornorusagat, Hisz ha ezeknek az uraknak kalapot emelunk, akkor az alkalomszerzo darnaknak kezet kellene cs6kolnunk! Ezek az urak soha nem fognak tiltakozni az ellen, hogy a ket ugy egyesitve van. Sot ha uj orfeumot nyitnak, egyenesen erre alapitiak a
raszvenytarsasagct.

Reszvenyt pedig szabad venni, mert hisz a toke
5

msgosztasaval a szegyan is megoszlik, az emberre olyan keyes jut beldle, hogy azert ugyan mukkanni sem erdernes."

rekhez es az esernesan egyre nagyobb UTAN nyekhez, a politikai szarnban es egyre _ No, hat j61 mulattal? tobb teruleten jelentes gazdasagi hatalom _ 6riasi m6don. Hiaba, az alarcosintezmenyeihez es keztek Cvagy voltak bal az egyetlen hely, ahol tarsas koreihez szekenytelenek jelenttisztesseges aS5zony megengedheti rettek volna kozelebb kezni), hogy reszt maganak azt az elvezetet vegyenek a tarsadalenni. A tarsadalorn hogy kokottnak nezzek. 10m valamifele alakitaminden retege egyre (Fidibusz, 1906. nagyobb letszamban forsaban, s hogy mind tobb marciU51.) dult meg tehat itt, s egyre tarsadalmi helyszinre benyotobben hittek s igyekeztek ugy mulva (kesobb esetleg okkupalva erezni, hogy - legalabbis a felszinen azt) az addigitol eltero n6i szerepekben is kcrcsni kezdjek a helyuket, - a nagyvaros a kinyilo lehetosegek Ketsegtelen azonban, hogy a 19. szaes az egyre nagyobb egyeni szabadsag hazaja. zad utolso harmadaban barmilyen latvanyosnak latszik is a n6i teruletszerKulonoskeppen vagyhatott erre a felszabadit6 erzesre a tarsadalorn zes, nagyreszt megis csak latszolagos. egyik fele: a modernizacio kinalta leMert az uj tereken alapvet6en csak hetosegek reven egyre inkabb lJj tarmint celzott fogyasztok jelentek meg, saclalmi szerepeket kiprobalo, rnindakik a privat teniket (lakasukat, otthonukat) elhagyva egyre tobb nagyvaroadclig - legalabbis bizonyos tarsadalsi helyszint ismertek meg, kezdtek birmi korokben - a tisztelet, am egyuttal tokba venni, es - tarsadalmi osztalyonaz alarendeltseg alanyai, a n6k. A korabban hagyornanyos helyzetekben kent eltero mertekben ugyan, de es szerepkorokben (a haztartas vezemind tobb id6t toltottek a gyorsan epulo es fejl6d6 nagyvarosi nyilvanostojekent, a nemzetert, a csaladert kuzdo ferfiak segitojekenr, muzsakent, fesag uj tereiben. Uzleteket jartak, szolesegkent, anyakent es a kovetkezo rakozo- es vendeglato-ipari helyekre generaciok felnevelojekent vagy/es a nyitottak be, szinhazi, kavehazi es mumezogazdasagban vagy a kereskede-. latoi eloadasokat latogattak, fogyokulernben, illetve a jobbagybirtokon raztak es sportolni kezdtek, korzoztak, munkalkodo gazdalkodokent) ela furd6re jartak es fenykepezkedtek, n6i nok a polgarosodasi folyarnatban ujsagokat jarattak cs n6i olvasmanyoazonban eloszor fogyasztokent, illetkat vasaroltak a kbnyvkeresked6nelve fogyasztott arucikkent kaptak mind vagy eppen hazastarsnak kinaltak rnahangsulyosabb szerepet. gukat a hazassagkozvetito egylet aszAz ipari tornegtermeles egyre natalanal. gyobb terulete kezdte figyelembe A kulsodleges valtozasok evtizedek alatti megsokasodasaval azonban a venni a n6i fogyaszt6kat es a specialis noi es f61eg a varosi noi igenyeket polgarosodas utjara lepo n6 - a privat szferajat mind tobbszor elhagyva (pl. a ruhazkodassal, a lakaskulturamegis egyre kevesbe csak a csalad val, a muvelodessel, a: szorakozassal es a szorakoztatassal, az orvoslassal hazvezetonoje, anya, muzsa, ferjet kapcsolatos agazatok), Az anyagi es a osztonzo es szellemi tars mar: mindinszellemi tornegterrnekek celzott vasarkabb egyedi tulajdonsagokkal biro, loja, igenyloje, hasznaloja - sot eloalhus-ver ember. Onallo egyenisegge Iitoja is - mindinkabb a varosi no lett: kezcl alakulni, aki - ad absurdum az urbanizacios folyamatok kovetkezakar onmagat (s6t csaladjat) eltartani teben mar nemcsak a felso, hanem a tudo, penzkereso ember lesz; tanulni, kozep-, sot - bizonyos termekek esedolgozni, alkotni, olvasni, szorakozteben - az als6bb neposztaly n6i tagjai ni, szeretni es a vegen meg politizalni is akar (vagy kenyszerul). is szerettek volna egyre mohobb es mind szelesebb korfi igenyeiket kiA n6k valosagos ternyerese, azaz joelegiteni, S a nagyvarosi let szulte igeguk a tanulashoz, a felsofoku oktatasriyek, a mind .fogyasztoibb" magatarhoz, a nokepzeshez, a szeles spektrutas pedig egyre tobb penzt kovetelt, mu munkavallalashoz, a politikai kepAz ipari termeles folyamatos noveviselethez a dualizmus els6 evtizedeiben meg csak szfik korfi s kevesse kedese es a torteneti-polttikai-gazdalathato. Szamos teri.ileten meg csak a sagi-technikai-szocioI6giai-kulturalismelyaramokban inclult meg, s a ket haorvostani-szexualpszichologiai-psziborn kozott folyamma clagacl6 emanchikai valtozasok nyornan a n6k las-

ALARcossAL

46

o fanatikus szerelmesei, kiket {5 tett cimfl regenyeben igy jellemezte a vacipalodasnak ekkoriban meg esak viztonere, {5 sziua ki a ueruee: agyvelerost: "Bs itt csapja be a kdnyuet az oleseppjei formalodtak. A2 attekintett uaso. vegignezte Budapestet. A szep, juket, {5 ropogtatta ossze a csontjuleat; idoszakban a nok meg esak a kezd6 o ctfrdlkodta el a vagyonukat, s kedves, elegans, kdnnyu erkdlcsfi, okos, lepeseket tettek meg az ernancipaloazutdn elloleie {5ketmagdtol. is j6ttek raffinalt Budapestet, aki csodds eardas hosszadalmas folyamataban, am az uj bodoloe, az iij ory'6ng{5k,az iij riert jutott meg Az anyja t6t napszaezek - ma mar biztosan tudjuk - a n6k rnos-asszony, az apja sudb palter s 0 szerelmesek es megismetliidie, nem, nagyvarosi (majd osszetettebb tarsamaga, a borzas, repulo baju, mezitla[olytatodile azasszony munledja, aki dalmi) ternyeresenek 20. szazadi diaemberuert iszik, aranyat eszik es leet bos kis Schneider Pam, elobb a Racuadalahoz megis elengedhetetlenek volkarjat biuogatoan, csabitoan nyujtja ros utcaporaban jatszik, kesobb a bajtak. A noi szerepvaltasokrol azonban dani Szent Peter leuluarosban, reszeg ki az orsxag negy sarka fele. meg nehany evtizeden at sokkal keve!is az emberek jdnnek, eszakrol, 16kupeceknek es b alleeresleedoenele sebbet meselnek a n6k. A szazadvegi eneeel, meg leesobb a mostani Gizellanyugatr61, mindenurinet. Az orszdg noket elsosorban a ferfiak tukreben teren, a nemet-szinhazban, szegeny, se kultiiraja, se batalma, s latjuk es lattathatjuk. az emberek gazdasagrol, kulturarol; aztdri magyar kokott lesz Idovel az arisztokracia tagMEGOLDAS batalomrol dlmodnak az ejszakaban. beliile es az emberek jai kozt is egyre tobb sze- Igaz, Pankovics ur Hiaba! Ez a koasszony csak hiteget, rnegszamlalbatatlan repvalto not talalunk (ok h ' ogy volt kedveset, a Lilit ropee kejt ad, de boldogsdgot es nyulegi6jat iirli ossze elsosorban a rmiveszevesz felesegiil? galmat nem osztogat. Csak elvesz. szep fogaval. tek es a szinhaz vilaga- __ Kenytelen vagyok. Ne m Mindent: boldogsdgot; nyugalmat, heEz a mi Budapesba lepnek be), valamint gYOlOm fedezni a kiadasait csuletet es az eletet. " tunk. A milli6szor a polgarsag lanyai kozul fedezze most rnas: A szazadfordulora megszuletett a elathozott, meguemind tobben talalnak (Kis Elclap Tulipim kia;asa, modern Budapest jelkepe: a prostitett, kipellengerezett, mar elfogadott polgan ndi 7908 okt6ber 18-25.) tualt no. gyfilolt, bemocskolt· kOfoglalkozasokat (trafikosne, Aki a Fidibusz vicee szerint nap mint asszony, aki gunyos, bukonyvarus, vasuti alkalmazott, nap azt sohajtotta ujabbnal ujabb honyori szemeuel bidegen, bizvarrono, kalapos- es telefonoskistosan nes: maga ele, anelkul, hogy az doloja fulebe. asszony, nevelo- es tanitono, tisztvi- Higgye el, kispofam, mindig ketsegujjat is rnegrnozditand. Nines ra szuleselo- es szerkesztono stb.). A korabbi be vagyok esve, valahanyszor elrabolsege. Ezren jekUsznek laba elott, bolnoi szerepekhez kepest a legnagyobb jak az artatlansagomat .• tan, ieresen, mocskosan, koldusan, az es a leglatvanyosabb valtozasokat megis a nagyvarosba kerulo also neposztaly lanyainak, asszonyainak kel- . lett megelniuk, A2t is mondhatjuk, hogy - bar sulyos lelki es testi aldozatokkal, de - a noi emancipalodas utjat ok szelesitettek ki jelentosen. A 19. szazad utols6 harrnadaban a n6k olyannyira birtokukba vettek a nagyvarosi helyszineket, hogy a kor sajtojaban es szepirodalmaban Budapest mindinkabb - szirnbolikusan ketarcu novaroskent jelent meg, amely egyreszt ellenallhatatlanul 1113gahoz vonzza, de kozben el is erneszti, tonkre is teszi lakoit es rajongoit, lrok, koltok es korabeli zsurnalisztak sokasaga abrazolta a fovarost Janusarcu szfinxkent, mutatta be ordogien csabito kulsejfi es erejti, de kiismerhetetIen vagy eppen hiszterikusan kegyetlen, lelketlen, esalfa nokent, A jellemzesek sohasem a megszokott es tarsadalrnilag elvart noi szerepben abrazoltak ezt a "k6asszonyt", nem a csaladban helytallo anya, haziasszony vagy feleseg area nez rank, hanem a romlott noe. Lux Terka (valodi neve Dancshazi Olah Terka, Szollosy Gyorgyne Irono, - M~ndd, cucam, mi az a nvolc-nvolc-nvolc a falon? aki esak 1889-ben, valasa utan kezdett MAjus elsejen - Az\a ielszavunlt. 8 perc, S vendsg, a 8 korona, irni) az 1908-ban megjelent Budapest
47

II. A prostitucios ipar
A Fidibusz vicceben ejjel az utcasarkon ket limy vitatkoEgy rnasik vice ket prostitualtia latolgatja: Lattad a l.enket. milyen elegans volt? Valami nagyon gazdag udvarl6ja lehet. azt

zik a szerelemr61. Amikor kifogynak az ervekbol, az egyik kovetkezokeppen fejezi be a vltat: - Hiaba. meg sines szebb dolog a platoi szerelemnel. Az
ember nines kiteve annak, hogy lepten-nyornon ... osszeut-

Ki most a baratia?
Egy egesz asztaltarsasag.

kozesbe kerul a rendorseggel

agyarorszagon az elso igazi es szeles korfi kozugy, amely a nokrol szolt, a prostinicio kerdeskorehez kapcsol6dott. A tema vizsgalatat tehat komoly tarsadalom-, mentalitas- es kulturtorteneti okok indokoljak. A 19-20. szazad fordulojan elt kejnok halalosan durva sorsarol meg mindig meglehetosen keveset tudhatunk. Pedig a 19. szazad utols6 harrnadaban kozponti, korjellernzo es a korabeli media f6rumain - azaz a sajtoorganumokban, a szinhazakban, sot a szepirodalomban, de meg a kepvisclohazi felszolalasokban is - napi szinten taglalt es vitatott, egeto, gyors megoldasokat surgeto tarsadalmi problemava nott a prostitucio ugye es (legalabbis) az ellenorizetlen, szabalyozas nelkuli kejelges visszaszoritasara inditott, fegyvercsorteto hare. A problema - termeszetesen - korantsern volt pusztan magyarorszagi jelenseg. A nyugat -eur6pai allamok az urbanizacio ezen jellegzetes runetevel mar sok esztendovel korabban talalkoztak. Nehany evtizeden at Eur6pa nagyobbik fele abban a csa16ka rernenyben elt, hogy valami medon elejet veheti a prostitucio terjedesenek. A veszely tenylegesen fenyegeto volt, his zen a millennium idejen - a tudovesz mellett - elsosorban mar nern a [arvanyok tizedeltek a nagyvarosi lakossagot (altalanossagban javultak ugyanis az eletkorulrnenyek es a lakasviszonyok, megindult a csatornazas, es kezdett kiepulni a varosi lakossag kozegeszsegugyi es szakorvosi ellatasa stb.), hanem a nemi betegsegek szedtek nagy szarnban aldozataikat. A k6rok visszaszoritasat azonban nem a vendeg- es ugyfelkor, hanem pusztan a kejholgyek szigoru felugyeletevel es ellenorzesevel igyekeztek elerni. Mivel a verba] tomeges meretekben torteno enyhitesere 1909-ig, a Sal-

M

varsan feltalalasaig, meggyogyitasara pedig egeszen az 1940-es evek elejeig, a Penicillin felfedezeseig kellett varni, a szazad vegere - mondhatni - Budapest minden harmadik-negyedik lakosa szenvedett valamilyen nerni betegsegben, a szifilisz jarulekos tunetei kovetkezteben tebolyodott emberek zsufolodtak ossze a birodalom legna-

gyobb alapteruletfi epuleteben, a lip6tmezei tebolydaban. A magyar korrnanyzat - hasonl6an a legtobb eur6pai allamhoz - a reglementacios elvet vallotta, amely szerint a nerni betegsegek rettenetes mertekfi terjedeset csakis szigoru kozegeszsegugyi (allando orvosi felugyelet, szfires es kenyszergyogyitas) es koz-

48

KOSZTOLANYI DEZs6: NAPLOBEJEGYZESEK
1933-1934
.Elrneny, Kossuth Lajos utca delelott. GyonyiirO fiatal no, olyan finom, mint Erzssbst kiralyno. Azt hiszem, hogy sohase allna vel em sz6ba. Amint elhalad mellettem, fulernbe sugia gyorsan: »Nyalogass. ocsi, segits, nagysagos ur.« Kurvak. Falusi kurvak. piros-feher, sarga konttyal. A vendeggel nem szives. Ugy latszik. mintha mindig kedve ellenere menne el a vendegekkel. Videkiesen, A regi, nyajas.
I

pesti kurvak, akik oly jokedvuen, frissen szolgaltak ki a vendegeket, egett a kezOk alatt a munka."

rendeszeti felugyelettel, valamint szigoru szabalyozassal (szernelyi es lakonytlvantartas, rendori nyilvantartasba vetel, bejelentesi es engedelyeztetesi kotelezettseg, ,.iparigazolvany-", azaz barcakivaltasi kovetelmerry stb.) lehet megallitani. A 19. szazad vegere mar minden nagyobb varosban kiepult halozata volt a prostitucionak, es a polgari-varosi kultura elmaradhatatlan reszekent tekintettek az effele mfiintezmenyekre. A prostitucio mindig is letezett, de a modernizacios es az urbanizacios fejlodes eredmenykeppen az 1860-as evektol mar j6val nagyobb letszamu szereplot foglalkoztatott, s a nagyvarosi prostitucios ipar halozata jocskan szervezettebben, retegzettebben - gyakorlatilag a varos tarsadalmi retegzettseget masolva - epult ki. Az 1867-es rendszervaltassal kezdodo intezmenyesulesi folyamat a flzetert szerelem piacat is gyorsan elerte. A hirtelen nagyvarossa novekvo fOvaros es a videki nagyvarosok noi huspiacanak rmikodeset es rmikodteteset - bizonyos tekintetben - evtizedeken at megis valamifele familiaris hangulat jellemezte. A szexpiaei "esaladiassag" egyfelol azt jelentette, hogy a prostitucio egyes formal - meg ha kettos nemi erkolcsi megiteles szerint isgyakorlatilag beepultek a polgari szokasrendbe, sa prostitualtakkal valo talalkozas, bar rneglehetosen korlatozott m6don es bizonyos kereteket tul nem lepve, tulajdonkeppen a polgari elet kimondott vagy ki nem rnondott, de megtfirt esernenye lett. (Itt csak utalni

lehet egy-ket magyarazo korulmenyre: a biztos egzisztenciat megkovete10, ezert viszonylag kesei hazassagkotesekre, a kauciokenyszerre, a polgari hazassagkotesek bevezetese utan a valasok novekvo szamara, a magasabb tarsadalmi korokben szinte elfogadotta valt szeretotartasra s altalaban: a parkapcsolatok, illetve a csaladi elet egysegenek megbomlasara.) Es ez a csaladiassag neharry evtizedig azt is jelentette, hogy - ha bantoan es sokszor kirekesztoleg is - a prostitualtak szernelyes es egeszsegugyi vedelmer megiscsak felvallalta az allam, s a nagyvarosi rendorfokapttanyok -

egyszernelyes feleloskent - sajat hataskorben gondoskodtak a prostituci6s ipar felugyeleterol. Ekkoriban ezt szinte sz6 szerint kell ertenunk, hiszen a varosi rendorfokapitanyok az evszazad utols6 evtizedeig gyakorlatilag minden egyes kejnot es szexpiaci szereplot szemelyesen ismertek, his zen ok engedelyeztek es lattamoztak.mindenfele prostitucioval kapesolatos kerelmet, barcat es igazolvarryt, s az 1860-as evektol a 20. szazad elso evtizedeig ez - elviekben legalabbis szernelyes szernrevetelezest is magaban foglalt. Thaisz Elek budapesti f6kapitanyrol - aki a kiegyezest kove49

t6en megszervezte a fovaros magyar rend6ri szervezetet, s egyidejtileg kiepitette a varos prostitucios halozatat is, valamint szamos botranyarol es korrupci6s ugyerol volt nevezetes peldaul koztudomasu volt, hogy kiva16 emlekezotehetsege reven evtizedekre visszamen6en raismert Budapest al- es felvilaganak alakjaira, es meg csaladi korulmenyeiket vagy korabbi kriminalis eseteiket is nyomban fel tudta idezni, A szazad vegeig a magyarorszagi varosok rend6ri vezet6i regionalis szinten, sajat hataskorben ervenyesitett bordelyrendeletekben aprolekosan szabalyoztak a prostinicios uzletrnenet helyszineinek es minden szereplojenek - kiveve persze a kuncsaftokat - a hatosaggal szembeni feladatait, kotelezettsegeit es a tevekenysegukre vonatkoz6 eloirasokat, A bordelyhazak mennyisege es a testukbol ela lanyok szama er6sen fuggott a varos nagysagatol es (ferfljlakossaganak leIekszamatol, s6t tarsadalmi osszetetele tal es a mindenkori tarsadalmi korulmenyektol. 1894-ben az akkor mar tobb mint felmillio lakosu Budapest 40 bordelyhazaban 410 kejnot tartott nyilvan a rendorseg - ez kb. 50-nel volt tobb, mint ket evtizeddel korabban -, emellett a f6varosban tobb mint 900 engedellyel rendelkez6, maganz6 prostitualt dolgozott, s 6ket az ev folyaman 100 754 esetben kuldtek 01'vosi vizsgalatra, A kejnok szama 1916ra az akkor kb. 900 ezer lakosu nagyvarosban meghaladta a 2600-at, de a bordelyhazakban ekkor mar kevesebb mint 350-en dolgoztak, a tobbiek maganzokent rmikodtek vagy igazolvannyal rendelkeztek. A prostitualtak kozossege - akarcsaka tarsadalom - kulonbozo retegekre tagol6dott, s a tarsadalmi helyzet (altalaban) meghatarozta, hogy a ferfi kliens a varos melyik bordelyhazaba vagy melyik keruletebe indult hevuletet csillapitani. A kejnotanyak vagy bordelyhazak elhelyezkedese erosen kihatott tehat arra, hogy. ugyfelkoruk milyen tarsadalmi retegbol erkezett, s ez szabta meg, hogy mennyi penzt tudtak megkeresni es hogy milyen eletet eltek a szexualis piacon. A legel6kel6bb es legdragabb
CikkUnk illusztraci6i a szerz6 Ejjeli lepkevadaszat cimmel az Osiris kiad6nal megjelentetett szarmaznak k6teteb61

bordelyhazak a Belvarosban mfikodtek, mig a korabeli .Icocsisor'' lanyai a Taban es a Gellerthegyalja nyornorusagos visk6iban bonyolitottak az uzletet. (A Taban csak a 20. szazad elejetol, az Erzsebet hid megepitese utan, az Attila koruti rendezestol kezdett a romantikus kiskocsmak vilaganak szarnitani.) Az amugy is felgyorsult migracios hullamban a legnagyobb mobilitast paradox m6don - eppen a legkiszolgaltatottabbak, az als6bb neposztaly n6tagjai mutattak. A fovarosba oriasi szamban erkczo tajekozatlan videki parasztlanyok rendszerint cselednek alltak (szaz fovarosi n6i lakosra kb. 70 cseled jutott) - hacsak mar a vonatr6l leszallva nem kerultek nyomban az ugynevezett szerzonok rnarkaba, akik legtobbszor valamely bordelyosnak vagy kejnotartonak szallitottak 6ket. Az atmenetileg vagy veglegesen itt megtelepedo, munkakereso fiatal nok elott az else vilaghaboru kitoreseig altalaban negy lit allt nyitva: cselednek szerzodtek, a kereskedelemben, illetve a vendeglato- es a szorakoztatoiparban talaltak munkat; gyari rnunkat vallaltak; vagy a testuket bocsatot-. tak aruba. A Fidibusz viccbeli orvosanak agg6d6 figyelmeztetesere: - Kisasszony, hogy nyiltan megmondjam, ha egyaltalan elni akar meg, akkor ezzel az elettel fel kell hagyni! Nem szulethetett a megvizsgalt kokott61 mas valasz, mint hogy: - Igen, de hat mibol eljek akkor? A szexualis, a kozegeszsegugyi, illetve az orvosi kerdeseken tul azonban a korabeli szaksajt6ban a prostitucio gondja es problematikaja egyre tobb tarsadalmi, szocialis es erkolcsi kerdessel kapcsol6dott ossze. A penzen vett szexualis szolgaltatast - es azok szolgaltatoit - egyre tagabb korfien kezdtek ertelrnezni, es mind tobb tarsadalmi gond emblematikus megjelenitojenek lattak es lattattak. Leteert es a kialakult elkeserito helyzetert egyre tobben kerestek a felclosoket, mint ahogy peldaul a Fuggetlenseg cimfi ellenzeki lap egyik 1880as szamaban megjelent cikk szerz6je: "Magyarorszag jeifivilaganak szinejava jolytonos veszedelemben jorog, mert erkolcsossege, becsUZeteaz alkalomszerzes Scyllaja es Charybdise kozott kuszkodik! Avagy nem latjak a

kendozott bunt, a fajtalansagot, mint leselkedik fenyes nappal, ugy az est bomdlyaban is az utcasarkokon? Mint integet a felre lenditett juggony mogul? Mint uzi leder jateteat ezer gazlangjenyenel, ott, a titkos !Junok nyiluanos szinbeiyein/i, ..J Az a prostitucio, amely az utcan bujalkodik, a kor jele. Nem ereolcsok: rnegroruoja, banem megroruott erkOlcsokjolyomanya. S akik az erkolcsot megroruottak, azok a keritok, nem ulneh arna bizonyos szurtos bazakban, banem ott ulnek a pareeuas szalonok szep barsony butorain, kiezokben, batalmukban tartva a tarsadalom igazgatasanak: szalait. L .. J Kavarog az ereolcstelenseg mocsara az ordogorennyel. .. - ez az a val6di prostitucio." Nem egeszen egy evvel korabban a Nepszatsioetx, a kezdodo munkasmozgalmi torekvesek organumaban A bun fovarosa cimfi iras szerzoje ugy velte: "Ha nem akarjuk, hogy Magyarorszag fiiuarosa egy mdsodii: Gomorrba vagy Sodoma birebe jusson. akkor surgiiser; szukseges, hogy a jO-

udrosi batosag eruenyt szerezzen a
prostitucio koruuozasara uonateozo batarozatainak. E batarozatoe kivitelet miridekkordig lebetetlenne tette a rendorseg. Kelt tebat, hogy afovaros, mely rnajdnem otsza» ezer 'forinttal jarul a rendorseg koltsegeinele fodozesebez - rendelleezbessee ez iranyban iele, babar megvalljuk, bogy meg a legsaigorubb inteehedeseeeel sam jognak sokra menni, mivel a prostitucio szuleseges kifolyasa a tarsada- . 10m mai bazassagi intezmenyenek, s mindaddig, mig a bdzassag mai formajaban fennmarad es a bazassagi egyezmeny nem a kOlcsonos uoriza10m alapjan letesul, banern tarsadalmi el6nyok es anyagi fuggetlenseg szerint szabdlyoztatik, addig a prostitucio ki nem kuszob6lhet~ mert a mat

. bazassdg formaja onmaga a prostitucio eluere sarkall. "
A 19-20. szazad fordulojara a prostitucio merteke hihetetlen m6don rnegnovekedett, fogalornkore egyre tagult, es mind tobb tarsadalmi baj okozojanak vagy lenyornatanak kezdtek erezni. A 20. szazad elejeig a szakirok 90%-a a nokerdes barrnilyen aspektusanak targyalasa eseten el6bb vagy ut6bb kapcsol6dast talalt a prostit6ci6 kerdeskbrehez. A testet arulni kenyszerul6 no, avagy a testi szerelmevel penzkeres6ve val6 no a20nban

50

NAGY IRMA: BONOS SZERELMEK.
[ ... J Ami ezutan kovetkezett,
azt nem sejtheti senki. Nines ember, nines lro. akinek kepzelete beerne az emberi aljassag iszonyatos voltat, vendeegyetHidvegl mindennapos gunk lett, az uramnak len, mindenhato hazunkban. [... J Ide vezetett engem az en br-

EGY URILANY
hogy milyen

VALLOMAsAI
Lent a kapu elott mar vart

dogom. 6 maga vezetett ada. Es en mentem, mint az aldozatra vezetett barom.
Folvezetett ra hagyott. ldosebb. megnyero kulseju asszony nyitott ajtot es udvariasan folkert, hogy lepjek be. az ajtoig, megnyomta a csengot es rnagam-

re val6 ruha. Egy ferfi lott be hozzarn. Mar nem emlekszern

Hidvegi, Odaadtam neki a
penzt, Elvette. Megcsokolta a

ra egyaltalan.

volt. Kellemes, fouri rnodoru ember, ennyi, amit tudok r6la. Az egesz pasztorora alatt egyetlen hangot sem szoltarn, Hallgattam, amint hizelegve duruzsolt

kezernet, es eskuszorn. hogy
ennek a.hitvany gazembernek tele volt kbnnyel a szeme. Es azon az esten ott hevert a labaim elott, cs6kolta a labairnat es sirt konvorgott a szerelrne-

baratia

lszonyu valtozast vitt vegbe a Egyszer azutan megismertem ezt az embert a maga teljes rornlottsagaban. Ez igy tortent. becsuletbef [... J Eladott! Bevallotta, kell ki-

es

hagytam, hogy

te-

gyen vel em, amit akart. Mikor elment agvban. A yen asszony belott teloltoztetett - kozben aradozva dicserte a szepsegemet - es mikor fbi voltam oltozve. 10 darab 20 koronas aranyat adott at. A kegyelmes ur nagyon meg volt elegedve - suttogta a yen banya - es kereti az 0 istennojet, akit irnadni akar, hogy ertesitse ot, mikor kivan vele talalkozni ujra. [... J meg sem rnozaz dultarn. fekve maradtam

rnert,
En pedig szerettem tovabb. Ma alig tudom megerteru azt a rettenetes fetrengtem. tertot [... J amelyben

Beleptern. Az ajto bezarodott
Ruhat akar rendelni, asszonyom? - kerde alig eszreveheto szernhunyontassal, B61intottam a fejemmel. [.. J Kinyitott egy alter es en beleptem. GybnybrOen berendezett, buja budoirban maradtam varakoztarn. kitortsnik voltam. Allva es mozdulatlanul Teljesen tasult

hogy nincs penze es rnasnap aoossagot fizetnie. Szeme koze nevettem a »becsulet« sz6ra. MegeskOdott az en testemre, agyonlbvi rnagat hogy ha en meg

Az urarn. az en buta kis ferjem, meg sem lepodott a ioleten es fenyuzeSen, zunkba koltozott kitartottam mely a ha[.. J Es en is,

eladtam magam tovabbra es megvetettem

mind a kat ferfit6ket vegtele-

nem szerzem neki a penzt. Mas minden ssgelyforrasat merltette mentem. Egy bOszke palotaba vezetett, ott all ez a palata a Muzeumkoruton. De sok budapesti uriasszony atka tapad a koveihez. Koztuk vannak az en suIyos atkaim is. [... J Ebben az atkozott hazban, az elsa emeleten van egy noi divatszalon. A legelegansabbak egyike Pesten. Pedig senki sem jar oda ruhat csinaltatni. mar. [... J Tudtarn, hova visz es megis

voltam, nem bantam, akarrni is velem. a testemVagy fel ora rnulva kinyilt az ajto es rnegerkezett

nOI, de meg naluk is jobban utaltarn - bnmagamat. (Budapest 1908)

EGY URILEANY BONEI
A budapesti uri tarsasag egyik n6tagja szenzaciosan erdekes kbnyvet irt a saiat szerelmi eleterol. £gy urilefmy veltotnesei (Bunos szerelmek) a cime ennek a paratlanul bento orvenyeket teltaro onvallornasoknak. bunoket, melyek az egyes un. »tisztesseges leanyok« eletet beszennyezik. elbukas s a perverzitasokra ja meg oly batorsaggal berrnentve hajl6 egyeb szerelmi intimitasok rnegdobbento amilyennel es oszintesaggal, izgat6, msgdobA csabitasok, perspektivaiat az Az irono nyiltan taria fel azokat a titkolt szerelmi nyitA di-

n6 reszerol meg nem talalkoztunk.

szesen kiallitott s a szerzono arckspst is tartalmazo kUldi a Kis Elclap kiad6hivatala.

kbnyvet egy Korona bekuldese elleneben (Kis Elclap, 1908. julius 26-augusztus 2,)

sokak szemeben mar nern a megvetett bfinbak, hanern mindinkabb a szetesett es megvaltozoban leva vilag modellje lett. A2 allamilag ellenorzott bordel yrendszer felszamolasa val C1927-ben ezt torvenybe is iktattak), illetve elsorvasztasaval a hatosagok lemondtak a prostitucio felugyeleterol, s mar csak beletorodve szemlelhettek a kor diktalta szukseg tornbolasat. Amelyben igy vagy ugy, de minden es mindenki kenytelen volt prostirualni magat, A megelhetesi problernak, a csaladfenntarto hianya, a kiszolgaltatottsag rniatt terjedt a titkos prostitucio, s barmifele ellenorzes vagy megtorlas nelkul, soha nem latott mertekben viragzott a leanykereskedelern, amelynek kozep-europai elosztokozpontjava mindinkabb Magyarorszag vall.

Megakadalyozasara csak felernas megoldast jelentett az 1909-ben a legfelso politikai elit tamogatasaval, Tisza Istvan miniszterelnok es Prohaszka Ottokar katolikus puspok vezetesevel Ietrejott Magyar Egyesulet a Leanykereskedes Ellen nevfi mozgalom. A prostitualtak megmentesere igaz lelekkel es lobogo hittel hivta a frontvonalba honfitarsait 1913-ban a rnozgalom egyik jelese. Ruffy Pal igy riadozott: .Legyunk: eberee. Eltiport embertarsunkat emeljiik vissza az emberi meltosdg arctonalaba. [... J Magasra a pajzsot! Csapdsra a pallost! Blare!" Az elsa vilaghaboru utani mindennapokban Szatrnari Mor a prostituciot es a prostitucioval egyutt cIa bfinoket mar-mar apokaliptikus erkolcsi szimbolumma emelte: .Ne szepitsiik a dol-

got. Zullott erkolcsole leorat eljiik. [ .. J Az anyagi lerongyolodas mellett az erleolcsi es nemi eoldussdg is rajta van a nagy tomegen. A becsuletes munka mintha elvesztette volna erteket: az emberek a biinokberi keresik az anyagi boldoguldst. " Egy bizonyos: a modem es urbanus UJ magyar vilag kuzdelmeiben mindinkabb szamitani lehetett, sot szamitani kellett a nokre. A kiszolgaltatottakra is. Akik kemenyen, testestol-Ielkestol belevetettek magukat a munkaba, Es kozben arrol panaszkodtak -lij kuncsaftra varva - tarsuknak a Fidibuszhasabjain: sr Valabanyszor penzt kapok a ferfialetol, mindig szornoru vagyok [... J Att6l felele, hogy azt hiszik, hogy csak a peneukert szeretem oketo ".
51

III. Vizualitas. perverzi6k
A Kis Elclap Tulipan kiadasanak egy 1908. ban reszesitette a karikatura

nyar eleji elceben ket, furdon nyaral6 baratno all a
hasonl6 latvany-

terdig ero vizben. Fodros-csipkes furdoruhajuk a mai vizesp616-versenyekhez

szazad eleji szemlelolt. Kicsit tavolabb toluk, fel labbal a vizben, masikkal a parton egy csillog6 szemCi, nyelvevel a szaja szelet vegigsurolo terti egyensulyoz,
kezebenfenykepezogep. Mar megint egy arnator fotcgrafus kap Ie bennunket - sugia ada az egyik a rnasik fulebe. - Mit sz61na a ferjed, ha ilyen kep kerulne a kezebe? Ugyan, hat ram se ismerne - feleli a masik, - Szegeny frater meg sohasem latott ilyen keves ruhabanl

sak a legujabb kutatasok vilagitottak fa, hogy a 19. szazad vegi kinz6 tarsadalmi problernak egyike, a prostitucio es ezzel szorosan osszefon6dva a nokerdes aspektusai milyen hangsulyosan es mennyire sokrenien jelentek meg a korszak forrasaiban. Talan ennel IS meglepobb azonban, hogy a kenyes terna evtizedekig sok szempontbol - lenyegesen mereszebben es kevesbe szernermesen jelent meg a vizualis forrasokban. Amit szavakba foglalva, szovegszenien meg sokaig nern volt ildomos Ieirni s f6leg kinyomtatni, vagy amit csak nagyon szfik korben, illetve csupin sikarnlos, ketertelmfi celozgatasokkal, felve lehetett megkockaztatni, azt a kepi forrasok mar gyakran nyilt egyertelrnuseggel kinaltak a kiehezett szemeknek. Erotikus elclapok frivol es leplezetlen nerniseget sugarzo karikaturai kergettek az olvasok arcaba a vert, az 1880-as evektol mar a csaladi lapok is aktfotosorozat (vagy ahogy sokaig neveztek: rnfiveszi beallitasu fenykepsorozat) vasarlasara, rnegbizhato ovszerek vagy biztos gyogyulast iger6, nemi bajt orvoslo szerek megrendelesere buzditortak. Kulonosen hamar rmikodni kezdett a pikans fenykepek piaca. Az 1870-es evek vegetol-> igaz, csak megbizhato es bejaratott konyvkereskedesekben, a legmegbizhat6bb ugyfeleknek -:-a szexualitas minden valfajat kielegito inyencsegekbol valogathatott es rendelhetett a hevuletet es gyCijt6szenvedelyet ily m6don csillapito kuncsaft. Az eleinte f61eg francia, majd nernet kiadasu reklamkatalogusokban kategoriakba rendezve sorakoztak a rnfi-

C

52

SZEMERMETES M6DOsfTAsOK BUDAPEST NEVEZETESSEGEIN. M6CSY BAcSI TERVEZETE SZERINT
M6esi bacsi a koruton Msgnez minden ablakot: Venusz-kepek haj! Puceron Kiakasztva vannak ott. 5 M6csi bacsi bent a Hazban 86sz haraggal peroral, Hogy mit {) oly melyen tisztel, Meg van sertve moral.

Es hogy

az rnegttirhetetlsn,

Mit az utcan latni kell: Meztelen kar, reng6 esip6 Es f6detlen h6kebel. M6esi bacsi, M6esi bacsil Nem ott van am a hiba, Hogy meztelen kepek fliggnek A boltok ablakaiba. (M6c:sy Antal a Nepptm kepv;seloje voit.)

fajilag elkulonulo, kismereni, sorszamozott nezokepek, amelyeket postai uton, kepeslapmeretben kapott meg a megrendeld. A reklamfuzet kinalata felolelte az erotikus es pornograf felveteleket ugyanugy, mint a nemi devianciakat megelevenito tevekenysegek joforman minden valfajat: a klasszikus rnfiveszi beallitasokat imitalo fel vagy teljes aktfot6kat, az egyvagy tobbszereplos noi aktfenykepe-

ket, a leszbikus, a szado-mazo, a fetisiszta stb, jelenetet abrazolo felveteleket, az onanizalo vagy a nemi aktust vagy tevekenyseget imitalo pornograf, s6t a pedofil kepeket. Az 1890-es evek masodik feletol rendszeresen napirenden volt, az 1900-as evek kozepetol pedig gyakorlatilag allandosult a szexipar vizualis eszkozei es abrazolasai feletti felhaborodas, gyakoriva valtak a rendori intezkedesek okozta botranyok. A pucerfenykepek es a szemermet serto eszkozok aradata lassan elontotte a fOvarost, s a rendori hatosagok szinte tehetetlenul hadakoztak ellene, hisz a

polgari lakossag kivancsisaga nem akart semmi modon lohadni. Mikepp a Fidibusz egy 1906-05 elce mutatja: - Tudott-e on arrol - kerdezi a biro a Dembinszky utcai fenykepesz ugyeben beidezett ismert festormiveszt, akinek mfitermet a fenykepesz kiberelte -, hogy az on mfitermeben ez az Dr pikans fenykepeket csinal? - Mar hogy tudtam volna? - szol a Festa folhaborodva, - Hiszen barcsak tudtam volna ... - Miert, hat akkor mit csinalt volna? - Micsoda kerdesl Kertem volna tole egy par kepet' - feleli bosszusan a Festa.

53

,
MOLNAR LAJOS ALLAMRENDORSEGI TISZTVIS AZ ERKOLCSOK, A KOZEGESZSEG ES A PROSTltQ
BUDAPEST, 1907 A nyilvanos prostnualt nonek negy valteja van, ti. a) bordelyhazi, csoportosan lak6 b) maganlakasban egyedul lako c) a kozonseg elott titkos. de a hatosagnal nyllvantartott d) titkos prostitualt
A) BORDELYHAZI, CSOPORTOSAN LAKO
Bordslyhazban otnel kevesebb, tizenotnel tobb no nem tartozkodhatik. Ezek e celra berendezett hazban laknak. hal klvulok mas lak6nak nines helye. Nagyon hasonlitanak a borton lak6ihoz, egesz napon at a falakon belOI tartatnak s setalni esak klveteles esetekben elvetve bocsattatnak, mert a tulajdonosno attol tart hogy rnegszoknek, Nappal kulonben alszanak, mert nekik az ejjel nappaluk. Nappallegfeljebb az »inspectios« van fenn. A bordelyhaz esendes, majdnem zardal csendessegu. A kapu felig beteve s ablakai allandoan lefOggonyozve vannak. KivOlrol a nagy esend s a forgalom hianya arulia el, hogy milyen haz mellett haladunk. Annal vigabb es zalosabb azonban este. ejjel az elet odabenn, amikor ti. megnyilt a szaIon s megjelentek a szalon holgyei is. Ejjel12 oraig meg van engedve a zongoraiatek is s ez ideig zangora kiseri a holgyek rekedt hangu dalat, melybe kozbe-kozbevegyulegy-egy ferfirikkantas.
A holgyek rovid terdig.ero

.

no.

tak, j6 hangzasuak: Olga, Aranka, lren stb. nE!vre hallgatnak a leanyok, kik azelott Zsofi, Borcsa, Zsuzsi neven voltak ismerosok. A nyilvanoshazban lak6 leanyok elete egyhangu, unalmas, eletuntsagra gerieszto. Es ez ertheto is. Napr61-napra sOllyed, zOllik, j6 hirt ((jle nem hall soha. Ha hazulr61 kap hlrt, eleinten marja a szivet a szegyen, de kesobb rnegkergesedik a lelek benne, s ha baratndje vagy a szalon gazdaasszony azt ujsagolja neki, hogy egy oreg falusi asszony keresi, alighanem az anyja, hatat fordit s rekedt hangon kial~a: »nines mar nekem anyarn«. Ebben a pereben a leany, amit mondott erzi is. E pillanatban a szive a szajan volt. S ha az oreg asszony zavarodottan arnulva nsz karul s keresi szemeivel a leanyat ez durvan kialt rea, hogy rniert haborgatIa. rnlert nem marad otthon? Faj6 szivvel fordul ki a falusi asszony s nagyon erzl, hogy neki meg van gyermeke. A leany pedig mulat tovabb, erolteti a jokedvet s a legkozelebb leva ferf olelo karjaiba veti rnagat,

\VEISS FRANZISKA 19 ! 9
A fennallo szabalyrendelet ertelrneben csak rnetlekutcakon vehetnek szallast, de a mellekutcakbol azokat keresik ki, meIyek vagy kozvetlan kapesolatban vannak a korutakkal vagy legalabbis elegge kozel esnek ahhoz, Nyaron delutanonkent a kuszobre szoktak letelepedni, rnsglehetosen szenos ruhaban s szsrnuk mindig az utcara tapad, hogy az arra halad6 ferfiakat egy-egy plllantassal latogatasra blrjak. Alkonyodaskor mar a kapu elett az utcan talalhat6k, s ott toltik keyes megszakitassal az ejjelt is. Ilyenkor vendegeket fogdosnak. Ezek a leanyok folytonosan panaszra adnak alkalmat ugy a jarokelok, mint a kozelben lak6k, a szomszadok reszerol, A felhangz6 panaszok jogosultak is, mert az utcan cserkeszo leany hlvogatia a ferfiakat esipos, iIIetlen es sert6 megjegyzeseket tesz az arra jaro nokre, egymas kozott pedig - rnasok

hallatara - tragar tarsalgast
folytatnak. Az erre hivatott hatosag ellenorzi. uldozi. bunteti oket de mindhlaba. eliarasa rneddo marad, nem eri el a szukseges, celul kitClzott eredrnenvt, mert ha megbOntetik rna, hal nap azert nem szunik meg olyan magaviseletet tanusitani, meIyert el6bb mar felelossegre vonatott. A hatosagot pedig vadoljak lanyhasaggal, szemet hunyassal stb. Pedig ninesen igazsaga a vadaskodasnak, mid6n a hatosagot esak ugy hirtelsneben meggyanusftia, De ninesen igazsaga egeszen a leannyal

szoknyaban. kivagott magas sarku cipoben es meg kivagottabb ruhaderekban kettesevel, harrnasaval dalolva sstalnak fel- es ala a teremben. Oltczstuk rikito. kulonosen a piros szin divatos. Neveik valogatot-

B) MAGANLAKASBAN EGYEDOL LAKO
A rnaganlakasban lak6 nonek esak egyedOI szabad laknia. Egy hazban azonban lakhatik ketto-harom is. Rendszerint a kapu alatt birnak szobat.

54

szemben sem, mert csak azt kiserl figyelemmel, botrankozik tllrhetetlen csak azon tanusit, meg, hogy az mily viselksdest

dennap 10-20 frt kozotti osszeget fogyaszt. Itt msrul azutan fel a kerdas, hogy hogyan, mibol? Hogy magelhessen. keresetenek kell lenni, s ha ez a kereset szspszerivel, onrnagatol mozditani kenytelen, dig tolakodonak, lennek keillennie, nem akar Ehhez pebefolyni, akkor a leany azt e16szernermetmert »sze-

csatadoknal s inkognitojat levetnie nem kell. Pasztororak vezesere van alkalrnas hely Budapesten eleg, s ezt megteheti anelkul. hogy otthon magat elarulna. Van akarhany leany, kinek apia. anyja abban a meggyoz6desben el, hogy leanyuk utan van. rendes napi foglalkozasa jar, pedig futo-barcaja el-

ne rnegkuzdeniok. cahoz juthassanak. Nem k6vethetem

hogy a barazt az el-

vet hogy ha valaki rernlasnak indult 5 prostltualt akar lenni, akkor lagalabb teriosszuk az orvosi ellendrzest, kik a barcavaltasra, ki ra ezt pedig mert ez eel

de nem jut eszebe gondolkozni afelett, hogy miert teszi az azt, mi lehet a rugoia. hogy a leany folytonosan tat okot Az egyedul lake leany szobajaert naponksnt panaszra szolgal-

elerhe~uk, ha rnodot adunk necsak vegcel lehet. Van ennel egy szebb, magasztosabb is: oda t6rekedni, romlott erkoksok hogy a megmegjavittasa

3-10 frtnyi lakrendelea lakassrt

Nem tartozik a lshetetlensegek koze, hogy a feleseg - a ferj tudatan kivul futo-barcat szerzett rnaganak, - Nagyon sok furfang kell ahhoz, hogy hozzajuthasson. De orvosi ellenorzes szernpontiabol is kifogas ala rendszer, ugyszolvan esik a futo-barcas mert a futo-barcas

bert fizet. Nernregiben tileg szabalyoztatott

merrnes koldusnak ures a ta-

risznyaia«. [... J
Az eredmeny tehat nem lany csak kielegit6. A prostitualt

fizetend6 ber 6sszege s az eddig szedettnel [oval kisebb napi hazber allapittatott Mindamellett rendelkezes meg. az a meggy6z6nem erte el celjat

sanak 5 lehetoleg meggatolni prostitucio terjedeset, Amig lehet ne engedjuk. hogya n6 prostitualt legyen. Ennek pedig fo feltetele, hogy akadalyokat allitsunk az bir. Ha is ele, aki prostitualt akar lenni, vagy arra hajlammal megmaradnak az egyedullako mindezek dacara tovabbra n6k, akkor

az els6 elzaras buntetesetol fel, s ha ezen egyszer tulesett, tobbe nem sokat tor6dik vele, az rea nszve elriaszto, vlsszatarto hatassal nincsen s nem ok neki tobbs arra, hogy a hatosagtol feljen. [... J A leanytol a barca meg nem vonhato, mert ha ez tortennek, akkor egyszeruen a barca, tehat ellenorzes nelkul folytatna elobbi rnesterseget, mi pedig a kozegeszseg kerdesensk semmikepp nem volna elonyere.

desern, hogy ez a loindulata mert a lakasadok kulonb6zo mas cimeken sarcoliak meg a leanyokat, kik emiatt a hatosagnal orvoslast keresni nem mernek, mert a szallasado n6k nyomban kiteszik 5 azon kivul, hogy ugy fejezzem ki magamat: »bojkottirozzakA magallapitott oket. lakber napon-

salat tetszesetol fQgg6 jelentkezesekre vannak utalva, 5 nem rnernem allitani, hogy fot6rekvese a hatarnapok tartasa lenne. pontes be-

ugy ezek, mint

minden keruletben engedslyezni kellene szamukra egy-egy kavehazat talalkozas! helyul, A kozonseg legalabb orientalhatna magat 5 a nok is tudnak. hogy hoi nyittatott a szarnukra a piac, soda vonulnanak.

kent reggel vagy este fizetendo. Ha egy nap nem fizet, masnap mar durva szernrehanyassal illettetik a szobaasszony szerol, ki abbol el, hogy ket-harorn szobat ily celbol berbert kobe ad, a legmagasabb kepes. egyszenien re-

C) A KOZONSEG ELOn TITKOS, DE A HATOSAGNAL NYILVANTARTOn NO
Harmadik faitaia a prostitualt n6knek a futo barcaval tottak. Ezek helyhez nincsenek kotve, jarhatnak-kelhetnak szabadon; tlsztan csak arra k6telezettek, hogy rendszeres orvosi vizsgalatra jelentkezzenek. Barmennyire kiterjedtebb helyeselheto is, hogy az orvosi ellenorzes rninel rnervben eszkozola futo-bartessek, mindamellett nagyrnertekben ella-

OJ TITKOS PROSTITUALT
Ha a no keresetet UZ onmagaval, de az ehhez szukseges barest meg nem szerzi, szoval orvosi ellenorzes alatt nem all, titkos prostitualtnak nevezik. a tobEzek veszedelmesebbek

veteli, s ha a leany fizetni nem kidobja. Ehhez jarul meg a ruhazkodas. az elelmezes koltsege, a feher ruha tisztogatas es nem szabad figyelmen klviil hagynunk, hogy mindezeket 0 [oval magasabban kenytelen fizetni, mint mas. aki hozza hasonlo foglalkozast nem uz. A legtobbjenek allando szeretoje is van, aki a tobbi leanyokkat szemben vedelmezojeul is szolgal 5 aki a foglalkozasanak ezt tekintven, nem bir, semmi j6vedelemmel

bieknel, mert ellendrzes hijan a ferfi harnarabb van kiteve ragalyos msgbetegedesnek. nekik igy is [ovedelmezobb. mert jobban megfizetik. sen keritonok Rendelakasan talalhaDe

tok, kik egesz garmada fenykepet tartanak raktaron s az elvvagyo ferfi kedve szerint valegathat beloluk. Sajnos itt mar »tisztessegss« asszonyokkal Reszernrdl annak a felfogasnak vagyok a hive, hogy nem szabad rnegkonnyiteni, valaki prostitualt ezzel megrontiuk megneheziteni hogy legyen, mert a kozerkolis talalkozhatunk. lparosok, keresked.6k, hivatalnokok nejei, leanyai [arnak a lelekkufarokhoz a ferjek, a szulok tudtan kivul, de nem ritka az az eset sem, amid6n a ferj vagy szGle tudornassal bir neje vagy leanya cselekedeteir61 5 maga is elvezi annak hasznat vagy pedig szemet huny s nem vesz tudornast neje hutlenseger61.

cat nem tarthauuk [onak. mert rnegkonnyiti, erk6lcshogy a no a tisztesseges munkalkodast abbahagyva, telensegre adja rnagat; mintegy ingerli, vonzza a not arra, Sok not visszatart a barcavallalastol az a koriilmeny, hogy annak birtokaban olyan lakasban kell tartozkodnia, mely az avatatlan elott is rogton leleplezi 5 uzerkedese a nyilvanossag elol nem vonhato, de ha futo barcala van, lakhatik barhol, a legtisztessegesebb

dolgozni nem is akar, 5 igy eltartasa szinten a leany szamlajat terheli. Vizsgalati dijak, fodraszno stb. szinten beillesztendok a leany napi koltsegvetesebe. Ha mindezt osszegezzuk, leany megelhetese naponta kiderul, hogy a legalsobb rendtl

csot hanem ellenkez6leg, kellene, mert kellesokan nem lennenek azza, ha bizonyos nehezsegekkel

6-7 frtba kerul, csinosabb
lea ny, ha magara. oltozkodesere nagyobb gondot fordit min-

55

Prostitucio a reformkori Pesten
korabeli hatosagi rendeletek, a nyomtatott sajt6, a szepirodalom regota ismcrt forrasai a prostinicio kutatasanak, Ehhez esatlakoztak az utobbi evtizedben a szernelyes dokumentumok, amelyek kozvetlen benyomasokat rogzitenek a nagyvarosi tars adalomnak errol a szarnbelileg sem elhanyagolhat6 nagysagu csoportjar61, es jelentosen arnyaljak a r61uk kialakult kepet. Reridkivul szeles a nyilvanos normaktol eltero, fuggetlen szexualis gyakorlattal elo nok kore, a prostituciot foglalkozasszertien tizoktal a varatlanul jovedelern nelkul rnarad6, ferfi eltarto nelkul maradt .tisztesseges" polgarcsaladokig, akikrol kozvetlen kornyezetuk is esak sejti, hogy az oket penzzel, ajandekokkal tamogato ferfiak rniert keresik fel rendszeresen oket. A folyamat osszefugg a varosiasodassal, a pauperizacioval, a videkrol hazassag remenyeben a fovarosba erkezo, birtokukat, jovedelmuket vesztett lanyos csaladok, ozvegyek egyre nagyobb szarnaval, a noi munkalehetosegek szfikossegevel, az onallo egzisztenciatererntes rernenytelensegevel, valamint a nagy uternben eplilo pesti berhazak dzsungelevel, ami lehetove teszi a rejtozkodest, a ferfi-no kapesolatok viszonylagos anonimitasat. A forrasokbol rekonstrualhato az eleinte alkalomszenien, barmilyen ellenszolgaltatasert, majd kesobb alland6an es kizarolag penzert szexualis szolgaltatast kinalo nok eletpalyaja, Az alabbiakban azonban a hivatasos prostitualtakrol lesz sz6, akik felso rctege a korabeli elnevezessel "kejnotanyakon" lakik es dolgozik, arneIyek meg nem bordelyok, es kulso megjelenesukben alig hasonlitanak a kesobbi, hivatalos nyilvanoshazakhoz. Ket-harorn larry altal kozosen berelt lakast jelentenek, ahol a vendegforgalombol szarmazo jovedelem ketharmad resze a tulajdonost illeti meg. Szinte eszrevehetetlenek, a vendegkor - a jobb rnodu polgarok (mester56

KALLA ZSUZSA

A

dulallo ferfiak allando, stabil vendegemberek, kereskedok, ertelrnisegiek) - egymas kozott cserelik a neveket, a kart jelentettek a szocialisan als6bb retegekbol javo, a kulonbozo varosok eimeket. A lanyok tobbsege a videki kozott rnozgo, lakohelyuket gyakran szegenyseg elol a rernenyt ad6 nagyvarosba rnenekulo, bizonytalan statucserelo prostitualtaknak. Ez a esoport elsosorban hatosagi inszu "bukott no". tezkedesekbol, bfinesetekbol ismert. A fovarosban a lehetosegek tenyleA lecsuszo, .elzullo", egyre inkabb pegesenj6valnagyobbak,mintbarholaz orszagban, sok munkaskezre van szukriferiara szorulo, a csaladokbol kikerula, szocialisan elkulonulo prostitualtak seg az epitoipar, a szolgaltatasok - mokoreben szaporodnak a deviansnak sas, varras, vendeglatas - teruleten szamito magatartasformak. A prostituvagy eppen a szaporod6 manufakturakban. Megis a napszamosnok altai laei6 1816-t61 egyertelmuen megnirt jelenseg - korabban Maria Terezia, II. kott peremkeruletek berhazai bukkanJ6zsef es 1. Ferenc meg kemenyen nak fel az ismert cimek kozott, jelezve, hogy a prostitucio terjedeset a megfelepett fel ellene -, az allam ebben az idoszakban egyelore esak akkor avatlela nci munkaalkalom hianya is kozik be, amikor peldaul a katonasag okozza. A lanyok tobbsege rendkivul koreben fellepo sulyos, torneges megfiatal, az elso szabalyozas ugyan 17 evben jeloli meg az also korhatart, de ez . betegedesek kivannak intezkedest, A nepbetegsegnek szamito szifilisz eltobbnyire ellenorizetlen, betarthatatlan leni kuzdelemben peldaul 1840-tol marad. A folyamatos utanpotlast jelkotelezove teszik Pesten a bejelentett Iemzoen a videk adja. lanyok rendszeres orvosi ellenorzeA hazassag elotti nemi elet megitelese Magyarorszagon mar ekkor is teset, es a prostituciot a katonai renderuletenkent eltero, de a nem kivant szet hataskorebe utaljak. terhesseg mindenkeppen a lakhely elA kor sajtojat elenken foglalkoztathagyasara, a tortentek mindenaron ja, milyen lepeseket tehetne a tarsava16 eltitkolasara osztonoz, a csalad dalom, az allam, a civil kozossegek, a varosi szegenygondozassal foglalmegtagadja, sokszor fizikailag fenyekoz6 egyesuletek a prostitucioval geti a lanyokat. A kilatastalan helyzetegyutt jar6 bfinozes es az abban a be jutott, s tarsadalmi normakon kikorban gyogyithatatlan, sulyos kovetvulre kerulo megesett nok eletutja kezmenyekkel jaro, fertozo nemi begyakran a nyilvanoshazba vezet, a kozkorhazakban szulo Ieanyanyakat tegsegek terjedesenek megakadalyozasara. Kozvetlen, gyakorlati lepessokszor mar ott felkeresik es szerzodkent a kozvelemeny es a varostetik a keritok a csecserno elhelyezese fejeben, Igazgatas egyarant az ellenorzest, az A prostituciot fenntarto es oszt011Z0 elkulonitest, a bordelyrendszer kiepiteset surgeti, Elsosorban az utcai ismasik ok a ferfiak egyre jobban kito16d6 .hazasodasi eletkora, amely az rnerkedest akarjak megakadalyozni, 1830-as evek vegen 30 ev korul van, a szolgaltatasaikat nyilvanos helyen, .de a fovarosba ozonlo bevandorlok kavezokban, furdokben kinalo lanyok kiszoritasat, a varoskepet ronrniatt egyre magasabb lesz. A fiatal fert6, a fiatal ferfiakat elcsabito nok kifiak tobbsege megfelelo anyagiak hijan akar evtizedekig nem nosulhet, j6 toloncolasat szorgalmazzak, A legtobb uteai prostitualt a belvareszuknek egyaltalan nines remenye rosban, a Gellerthegy rnellett, a varosa csaladalapitasra, a hazassagok szama evrol eyre csokken. A polgari csafalak vonalan (Kalvin ter, Kiskorut, Nagyhid utca), illetve a Nemzeti Muladok szigoruan tiltottak a Ianyok eszeum epitese miatt rendezetlen Kalkuvo elotti nemi eletet, ezert az egye-

yin teren es a Lanchid felvonulasi teruleten rnfikodott. Az alkonyat utan csoportokba verodo, koraven, keres tisztasagu, budos es ittas nok ismeros latvanya a kortarsak tobbsegeben nem csabito izgalmat, hanem undort, felhaborodast, szanalrnat valtott ki. Az iroclalomban, publicisztikaban megjeleno kejholgyfigurak rnegis tobbnyire "bukott angyalok", akik nem laza erkolcseik, hanem naivitasuk, tapasztalatlansaguk aldozatai. A kor orvostudomanya a ferfit szexualis vagyakkal szuletettnek tekinti, ezzel szemben 1:igyveli, a noben ez a

kesztetes csak a masik nem hatasara szuletik meg, tehat egy no .elcsabitasaban", elzulleseben mindig ferfi a bfinos. Az irodalom es a szernelyes dokumentumok, nap 16k, levelck alapjan a tesrisegrol val6 beszed egyaltalan nern tilos a korban, bar a megszolalas keretei eroteljesen szabalyozottak, A kor nepszerfi, fokent noi olvas6kat megcelzo regenyeiben, verses epikajaban gyakoriak a kifejezetten erotikus celu betetek, a lenge oltozeni vagy rneztelen testek, erzeki almok leirasai, A szepirodalorn tortenctei a prosti-

tualtta val as folyarnatat gyakran kotik ossze elcsabitassal, szerelrni csalodassal, csaladi tragediakkal. A ferfiak szernelyes tapasztalatai va.Ioszmfileg megerosithettek ezt a kepet, inkabb egyutterzo, mint elitelo attitfidot erzekelhetunk a prostitualtakkal szemben. Talan ennek koszonheto, hogy a bordelyok vilagabol, ha kevesek szarnara is, de volt visszateres a polgari eletbe, a szazadforduloig volt lehetoseguk a lanyoknak a fer]hezmenetelre, elsosorban az intezmenyt vezeto .madame'<ok hathatos tamogatasaval,

EGY
Barttay l.aszlonak. Karolyl Gy6rgy titkaranak ferfinaplo.

FERFINAPLO
donkep azokat soha sem is-

TITKAI
gatol ertetoen kezeli az ebbol kovetkezo kellernetlensegeket. Neki is nap mint nap szernbesulnie prostitucio rolyi-palota kellett az uteai latvakellemetlen vagy nem erez kesztetest, hogy erotikus enjet mas rnodon megjelenitse. Bartfay szukszavu bejegyzesei a lanyokrol. nevszhstosk sernmikeppen kozvetlenek, sajat szavanem val .noszemelvekrol",

1838-1841

kozott keletkezett napl6ja Ezert terrneszetebasen d6nt6 sullyal rnunkajarol, kozeleti tevekenysegerol. ratsagairol. suru es szovevenyes ad tanusagot. egy hihetetlenul eletrol Szerzoje ekkor laka-

e« - irja
t6bbnyire

merheti

's tanulhatja ki elegBarttay. 1839 nyalatogatoja a

ratol rendszeres

pesti nyilvanoshazaknak, nem egyedOI. ha-

nyavat, mivel otthona, a Kakertenek hatso a kozepkori resze erintkezett

ridegnek, es sem tavolsages szarnara ez a vinem

varosfal nyornan kialakult keskeny, sotet szemetes sikatorral. a hirhedt Magyar utcaval. Bartfay a prostltualtaknal tett latogatasok alkalmaval elsosorban kornyezetrcl, erzeseinek, rogzltesere. salat rnagara figyel, ne~ ir a a tortsnesekr61. Testi tapasztalatainak, hangulatainak nyomon kovetefel-egy esak

tart6ak, inkabb farniliarisak lag meg nvllvanvaloan

41 eves, megbeesOlt megallapodott hazasernber. sa az irodalmi tarsas elet fontos helyszine, bizalmas baratia Kisfaludy Karoly, vorosrnartv. WesselE~nyL Pal, KazinKblesey, 5zemere

erintkezik az uteai prostitucioval egyutt jar6 krirninalitassal. Nezetei szerint a testi vagyakkal szembeni gybngeseg, a szenvsdelyeknek kiszolgaltatottsag ferfiak, hanem az emberi nem kozos sajatia. A kulonbozo nokhoz fOzodo, parhuzamos kapesolatok kulonos terrneszetesseggel pi beiegyzeseiben. szerveA nyilvahakiepul6 z6dnek egysegbe Barttay nanosan megelt harmonikus zassag rnstlstt-mogott latrendszere ferfihuseg valamilyen val6 nemesak a

Bajza J6zsef es Toldy Ferene, de j6 ismer6sei ezy vagy Szechenyi, Deak es Kossuth is. 5zalonja nagy forgalmat bonyolit. ahol rnuvslt, hazias felesege csaladias. kozvetlen hangulatot teremt ahogy ezt tbbben megoroklttk a kortarsak k6z01. Bartfay az Akademla penzugyeinek elnem ferfitarsasagban, re megadott, meket. Ovatossagaban szerepet jatszhatott a nemi bategsegekt61 val6 felelern. gondosan Ogyel testi allapotara. rnerul fel, homeopatias nemi betegsegekbol gy6gyulast szolgalia. Felszerei jegyzi, ha fertozes gyanuja nernelyike is val6szinUieg a val6 felleinforrnalt baracllenore, a Kisfaludy Tarsasag palyazati rnunkainak szorgalmas blraloja. voresrnarty kiismeretes korrektora. leltaival keres fel kizarolag elo• Barttay Laszlo portreja Barabas Mikl6s akvarellien

sere hasznalia a napl6t. A nyilvanoshazakban orat id6znek baratalval.

egyetlen felvonasra jonnek ki a szlnhazbol, neha pusztan

idopont-egyeztetesre
sek val6szinilleg

ternak

be a lanyokhoz. A bejegyzenem val6di neveket (Justina, Emma, 50phie, Nina, Paulina, Lisette, Marie, Hermine, Fanny, Julie) rogzitenek. Bartfay egy-egy grafikus jelet hasznal alkalman kent a testi intirnitas feljegyzesere. Minden bizannyal nem csupan azert k6dol, mert att61 tart illetektelen kezekbe kerOI a napl6, val6szinObb, hogy nem tartia szukssgssnek vagy lehetsegesnek tortenesek a konkret lejrasat,

erzelrni es szexualis kapcsorendklvul sokszinO. A rnoralis kettosseg, a problema kent nem m6don fUggo nokbiztosltasa vikerul elo a napl6ban, a tole kel szemben a tarnogatas, a gondoskodas szont magatol ertetodo. A prostitucio vilagaban ez azt jelentheti, hogy a latogatasai alkalrnaval fizetett osszegek segitik ezeket a fiatal, kiszolgaltatott lanyokat a letfenntartasban.

Szarntalan. kulonbozo statU5ZUnoatak tOnik fel a napl6 lapjain, zavarba ejto

vattoza-

tossagban: tiszteletre melto rnatronak es gyereklanyok, cseledek es grofnek, tisztes polgarasszonyok, prostitualtak. rnellettuk

.gvonvorusae-

k. .Asszonyoktul

rmi" Julie-k, .vastag" Sophieszuntelen

A nyuzsg6 belvaros otthonos, sajatianak erzett es valla It mikrok6rnyezete, ezert rna-

tenot

az ember, vagy is tulaj-

57

Klasszikus tortenetek
es az 6korban a prostitucio nernegyszer ritualis, vallasi forrnakat 01tott. Elsa irodalmi elofordulisa a Gilgames-eposzban (Kr. e. 2000 korul) talalhato, ahol a szerelem templornanak egyik tagja .megszelidfti" a felvad Enkidut: "Tanitja a Jekete Mjre, a no olenel: gyonyorere [... J Hat napon es bet ejen dtal osszetapadnak szerelemben, egyesulnek kinban, gyonyorben," (Rakes Sandor forditasa) Enkidu ezzel ernberre valik, s az allatok tobbe nem fogadjak be ot maguk koze, Vagyis a papno nem megrontja, hanem megvaltja szeretojet a testi szerelem eszkozevel. Az ararryszivti kurva megjelenik az 6testamentumban is, [ozsue k6nyveben. Rachab, a rossz hini jerik6i no elbujtatja a zsid6 kerneket, s a zsid6k - cserebe - a varos feldulasakor egyedul at es csaladjat hagyjak eletben. A Rachab nev kulonben "szelcsct", "hatalmast" jelent, ami valoszinfileg a prostitualt kulsejere utal.
Az okori gorogok korsben eltek rmivelt heterak, szep es tehetseges kurtizanok. akiknek a kegyeiert versengtek a ferfiak, ugyanakkor olcso prostitualtak is. Egy okori A2 askorban

szandalrnaradvanyon
olyan szbgeket talaltak. amelynek lenyomata a homokban arra sz61itja fel a ferfiakat, hogy kovessek a labbeli viseloiet.

Herodotosz - a tortenetiras (illetve a szkeptikusok szerint a hazugsagok) atyja - irja, bogy az osi Babil6nban egyszer minden asszonynak el kellett mennie a szerelem istennojenek templornahoz, es fel kellett kinalnia magat egyetlen ezustert barmelyik arra jaro ferfinak. A szep nok persze gyorsan letudtak

ezt a kotelezettseget, de a csunyabbaknak a karorvend6 gorog tortenenro szerint neha tobb even at kellett kinalgatniuk magukat. A kozepkorban az egyhaz affele szukseges rossznak tekintette a prostituciot. Aquinoi Szent Tamas arra hivatkozott, hogy konnyen elerhero noi partnerek nelkul tobb ferfi valna szodornitava. A szexre vagyo angol ferfiak a London deli reszen talalhato bordelyokat latogattak, arnelyek a canterburyi ersek es a winchesteri puspok fennhatosaga ala tartoztak. A parizsiak a NotreDame mellett tanyazo kurvakat kerestek fel. A kozepkori egyhaz altalaban ioleralta az 6si mesterseget, mel yet szuksegszerti rossznak tekintett. A prostitucio aranykora A prostitucio aranykora azonban a 18-19. szazad volt. A ferfiak mind a felso, mind az also tarsadalmi retegek koreben rnegtalaltak azokat az asszonyokat, akik anyagi ellenszolgaltatas fejeben kielegitettek szexualis igenyeiket. Sok ncvclonobol va It gazdag emberek kitartott asszonya, es szamtalan szegeny lanynak ez volt az egyetlen megelhetesi lehetosege. Ahogy az ifju Napoleonnak mondta egy lany a Palais-Royal prostitualtjai kozul, akivel sikeriilt elveszitenie szuzesseget: "Valamibol megiscsah meg kell elni ... "Sok m6dos fiatalembert vonzott a szegenyebb prostitualtak vilaga a franciak ezt "a mocsok iranti nosztalgianak" neveztek. A 19. szazad kozepen egyes feltevesek szerint 80 ezer, masok szerint 120 ezer prostitualt elt Londonban. Nappal a Regent Streeten, ejjel a IIaymarketen lehetett a legtobbet megtalalni. A statisztikak szerint az utcakon minden tizenkettedik no prostitualt lehetett.

Persze hivatalosan ettol meg lehetett varrono, pincerno, mosono - aki csak alkalmankent keresett penzt teste atengedesevel. Henry Mayhew, a nagy viktorianus kori tarsadalornkutato London Labour and the London Poor (A londoni munkasok es szegenyek, 1862) cimO konyvenek negyedik koteteben a kbvetkez6 hat csoportra osztotta a londoni prostitualtakat: 1. kitartott n6k es primadonnak

2. elettarsak
3. vendegfogadobef n6k 4. katonak es tengereszek n6i 5. parkbeli n6k es tolvajok n6i 6. A lista legalian voltak a kikbt6beli kurvak, olyan beszedes nevekkel, mint Fekete Sari, Kaka6 Kata, a Nilus torkolata. Pisztrangarcu Marcsi es igy tovabb. EI tudjuk kepzelni. hogy meg a legelszantabb fiatalembernek is nehezere eshetett felizgulni a Pisztrangarcu Marcsitol.
A bordelyok a legkulonfe-

kent nevezte magat: varr6no, hirnzolany, pincerno vagy rnosono, es csak akkor gyakorolta a leg6sibb rnesterseget, amikor nehez id6k jartak. A maganyos setalok mellett persze megtalalhatok voltak a bordelyok is. Ezek lehettek egyszeni, koszos kis szobak vagy az erotikus kepzelet palotai. Az egyik hires, elegans londoni bordelyban a Ianyok csak fugefalevelet viseltek vagy tancosnonek oltoztek es ciganykerekeztek. Azt terrneszetesen tudjuk, hogy milyen sors vart a lanyokra: nyomorusag, verbaj es ita!. Franciaorszagban a legkulonbozobb bordelytipusok alakultak ki a 19. szazadban. Az arisztokrataknak es a nagypolgaroknak a maison de tolerance (megnirt haz)

biztositott luxuskorulmenyeket es diszkreciot, A kozeposztaly tagjait a maison de quartier(a negyed haza) fogadta. Emlekezetes modon idezte fel ezeket Arthur Koestler Nyiluesszii a uegtelenbe cirnti oneletrajzaban, "A komoly -bazah» nem tiirtele a reszegseget, az illetlen uiselkedest vagy a oendegee meguagasat. [...J Mindnek tobbe-leeuesbe allando uendegeore volt, meltanyos dijszabasa es meghitt bangulata, ahol az ember eluldogelbetett egy oracshdt egy pobar sor vagy konyak mellett, majd fizetett es bazament, anelkul hogy molesztaltak volna - es a uendegeknek mintegy a fele pontosan ezt is tette. Nemritleari a feleseguket vagy a bardtnojuket is elboztae, akik kiuancstak voltak, milyen is

Iebb m6don hirdettek szolgaltatasaikat, Peldaul: "privat lakosztalyok", "holgyek", .rnasszazsszalon", .furdohelyek", .Idegen nyelvek tanfolyamai", "gyogymodok a reumara". A mai Warren Streeten "ijasztermek" alltak az urak rendelkezesre, "gorog m6don" feloltozott vagy fugefalevelet viselo lanyokkal vagy eppen tancosnokkel, akiknek a "dupla keveres" volt a specialitasuk. (Nern egeszen vilagos, hogy ez a viktorianus korbel szarmaz6 kifejezes mit is jelent.) Londonban allitolag nyoicvanezer prostitualt dolgozott a 19. szazad kozepen, es a val6s szam talan megkozelitette a 120 ezret is. A London utcain kozlekedo nok kozul minden tizenkettedik kurva volt. Illetve lehet, hogy mas59

egy -baz- beliilro!. .. "(Boris Janos forditasa) Egyszerfibb volt ennel a fustos es zajos maison d'estaminet (kocsmahaz), ahol reszegek es felmeztelen nok jottek-mentek. A legalantasabb hely a maison d'abattage (ledontohaz) volt, amely elott olykor sorban alltak a katonak vagy tengereszek.

zan hajlekonyak legyenek, feltalalt egy kinzoeszkozt, a Berkley-lovat, amely olyan gazdagga tette, hogy arnikor meghalt, kisebb vagyont hagyott batyjara. A testver azonban hitteritd volt, s amikor megtudta, honnan szarmazik a penz, nem fogadta el, igy a nagy vagyon vegul a koronara szallt, Tanacs flatal lanyoknak: Ha lefekszel egy boles emberrel, attol nem leszel oolcsebb. De tekudi Ie egy gazdag emberrel, es esak yard ki, mi tortenik. Christopher Hart Talan nala is hiresebbe valt Lola Montez (1821- 1861). lrorszagban szuletett Eliza Gilbert neven. Apja koran meghalt, 0 pedig 17 eves koraban rnegszokott anyja udvarlojaval. Palyaja kezdeten spanyol tancosnokent es szinesznokent szerzett nevet maganak, Lola nagyon valogatos volt. Mlit6lag tole szarmazik a rnondas: .Amit Lola akar, azt Lola megkapja. "Kesobb nepszerii slagert irtak ezzel a cimmel,

Hires 19. szazadl prostitualtak
A 19. szazad egyik leghiresebb brit prostitualtja Theresa Berkley (?-1836) volt. Dominaszerepet jatszott, vagyis megalazta az erre vagy6 ferfiakat, A flagellansok kiralynojenek is neveztek, mert a Charlotte (rna: Hallam) Streeten talalhato bordelyhazaban a Iegvalogatottabb kinzasokat kinalta fel klienseinek: az ugyteleket megbotoztak, megostoroztak, megvesszoztek, tCi vel szurkaltak, felakasztottak, megkorbacsoltak, magyallal vagy csalannal csapkodtak, lokefevel kefeltek vagy cret vagtak rajtuk Madame Berkley, aki mindig vizbe allitva tartotta az ostorait, hogy iga-

NAPOLEON
Bonaparte raban, 1787. november

ELSa SZERETKEZESE
eves ko-

HAHNER PETER
amelyet korabban tosithatom! nem yettem eszre, - Err61 bizA hugorn ma volna mar kenyelrnes eletet el. Miert ne tortenhetett meg velem is ez? - Hogyan jiitt Parizsba? - A tiszt, aki tbnkretett,
5 akit gyulblbk,

Napoleon tizennyolc

- 6,
met!

uram, eltet a rernenyl

22-en vesztette

Be kell fejeznem az este- Ugy tUnik, on igen gyenge testalkatu. farasztana Meglepne, ha nem ez a foglalkozas,

el szuzesseget, Mint oly sok ferfi (es no), o is elete vegelg ernlekezett erre a kuliinleges esernenyre. Visszaernlekezesebol talatlan fiatalemberrol es evek mulva is meglepoen es egy hiteles igen reszletesen fel tudta idezni, kep bontakozik ki egy kivancsi es tapasz-

- Ugyan, uram, hat valamit rnegiscsak csinalni kell!

el-

attagos

- Talan igy van, de nem ismer egeszsegesebb foglalkozast? - Nem, uram! Meg kell elni valamiboll - Eszaki videkrol birja a hideget. .- Bretagne-b61 iottem. Nantes-bel. - Ismerem azt a videket. Oromet szerezne nekem, kisasszony, ha elrnondana. hogyan veszitette el a szuzesseget. - Egy tiszt

hagyott. Aztan iott egy masodik. elhozott

prostltualt szornoru sorsarol: "Nagy leptekkel setaltarn a Palais-Royal osvenyein ... Pitlantasorn egy n6re esett. A kesei id6, az alakja es a fiatalsaga egyarant arra utalt, hogy orornlany. Megneztern, 6 pedig mega lit, 5 nem a ill6 tobblek granatosokhoz

Parizsba. elhagyott
mert j61

majd egy harmadik

kbvette, akivel harem evig eltern. Bar francia volt, ugyei Londonba szolltottak, s most ott van ... Menjlink el magahozl

szarrnazhat

- t:s

ott mit csinalunk?

- Menjunk csak, maid felmelegszunk, es maga kedvet leli

otrornbasagateljesen

velem!

val, hanem a szernelyisegehez s megsz6litottam: [...]-

Nap61eon ezek utan nem tett fel tobb buta kerdest, es Andre Castelot, a csaszar egyik eletralzlrola szerint a Hotel de Cherbourg 9. szarnu szobaiaban toltottek az ejszakat.

il16 medon, [.. ] Felenksege felbatoritott.. Ugyancsak fazhat, hogyan szan-

vette

el tolern, - Beszede ekkor olyan

- Haragszik ra?

- 6,

gondolhatja!

hatta ra magat, hogy kijbn a setanyokra?

szinezetet, olyan hangnemet

vett

fel,

60

Egyszer visszautasitott egy talalkozot egy lengyel foranggal, mert az illetonek rmifogsora volt. Harem ferjet es szamtalan szeretot fogyasztott el, tobbek kozott Liszt Ferencet es az idosebb Alexandre Dumas-t. 1. Lajos bajor kiralyt allitolag 24 6ra alatt tizszer juttatta el a csucsra. A bajor kiraly joreszt e viszonynak koszonhette nepszertitlenseget. Lola hazar 1848 februarjaban kifosztotta a lazado torneg, marciusban 1. Lajos le is mondott fia javara, Lola pedig az Egyesult Allamokba utazott. HIres "p6ktancaval" jarta be az allamokat, amelyet hol La Tarantella, hoI pedig egyszerfien EI Ole neven reklamoztak. A tanc folyaman azt jatszotta, hogy megprobal megszabadulni a ratarnado pokoktol, s alkalrnankent felemelte a szoknyajat - terdig. Ezt akkoriban elkepesztoen erotikus dolognak tekintettek, A legnagyobb sikere az aranylaz eveit elo Kaliforniaban volt. Legendas prostitualt volt Laura Bell (1829-1894) is. Dzsang Bahadur nepali her-

• Parlzsl prostitualtak daguerrotlplakon,

szinezett

1850

nyeszto, Lajos bajor kiraly es tobb amerikai milliomos. Szeretoinek koszonhetoen o is nagyon gazdag lett.

A mfiveszvilag kedvelt temaja
1860 korul a parizsi renderseg becslesei szerint 30 000 prostitualt elt a varosban, de csak 6000 volt kozuhik nyilvantartasba veve. A kovetkezo evtizedekben a szamuk csak novekedett, a rendorseg szerint otszor annyian voltak, mint ahanyan nyilvantartasba vetettek magukat. Joggal feltetelezhetjuk, hogy a 19. szazadi Francia ferfiak sokkal gyakrabban kozosultek prostitualtakkal, mint hazastarsukkal. Az irodalomban is gyakran felbukkannak: Balzac a Kurtizdnoh tundohlese es bukasa, az ifjabb Dumas pedig A leamelids h6lgy cimfi konyveben allit prostitualtakat a kozpontba, de fontos szerepet jatszanak Maupassant, Sue, Victor Hugo, Flaubert, Daudet es a Goncourt fiverek regenyei61

cegtol, a nepali maharadzsa miniszterelnoketcl allitolag 250 000 fontot kert egy ejszakaert - es a herceg ezt meg is adta neki, Kesobb megtert, es hozzament Norwich puspokenek unokaoccsehez.

A 19. szazad talan leghiresebb kurtizanja a csodalatos Lillie Langtry (1853-1929) volt. A szineszno szeret6inek listaja igen hosszu: VII. Edward angol kiraly, Rudolf osztrak tronorokos, Moreton Frewen texasi marhate-

MANET NANAJA
Edouard Manet 1877-ben keszult festmen yen a tipikus parizsi prostitualt la, ruzst es puderparnacsot lathato: alsonemut es magas sarku cipot visetarto, kihiv6 rnosolyu fiatal no. Ha mas nem, a tape-

grue, vagyis .daru" neven az utcalanyokat ernlegattek. merry lola Egyesek szerint a festhosNana cimO regenyenek

hogy a festrneny lola

regenye alapian

,

keszult volna. Zola Nanaja pusztit6 szornyeteg, bosszuallo angyal, aki minden ferfit ttinkretesz. Manet Nanaja viszont
,
"

najet abrazolia. csakhogy a regeny 1880-ban jelent meg. Ha rnegis kapcsolatban

vonzo. vidarn. fiatal n6. A lany kbrnyezete, ekszerei. sgeszsege es j6kedve alapian arra kovetkeztethetunk. katarsat" abrazolja a festrneny. hogy egy else osztalyu francia bordely .rnun-

all

lola

hosnoievet. akkor a testot
ihlet-

egy korabbi regeny, A patkanvtogo szor Nana alakja. De nem valoszinu.

tim

megjeleno

daru minden francia elott tette fogialkozasat
-

hette meg, hiszen ebben bukkant fel elo-

I

nyilvanvalova

la

tak el penzt szerelmi szolgalataikert. Nekik koszonhetoen a Francia prostitualt valt a Francia avantgard festeszet modernsegenek szimb6lumaya. Francia festok hagytak rank a legszebb (Henri Gervex: Rolla) es a legcsunyabb prostitualtakrol keszitett festmenyeket (ez utobbiakat Degas festette Ie). A legnagyobb botranyt azonban Gustav Courbet kepe kavarta: Az elet hapuja.
A 19. szazadi orvosok sokkal ellensegesebben viszonyultak a nemi elethez, mint a korabbi szazadok orvosai. Artalmasnak kialtottak ki a ferfiak onkialegiteset. ugyanakkor azt is veszelyesnek tartottak. ha egy na gyonyort erez szeretkezes kozben. A terftaknak azt tanacsoltak. hogy legalabb minden negyedik napon ki:izi:isQljeneka 'naknek viszont azt, hogy csak havonta egyszer. Ki:innyO belatni. hogy aki mindezt komoIyan vette, az terrneszetesnek tekintette, hogy a ferfiak prostitualtak tarsasagaban keresik

a gyonyort. Mas orszagok iroi kozul az orosz Dosztojevszkij es Tolsztoj, valamint az arnerikai Theodore Dreiser es Stephen Crane, a festok kozul pedig a nernet Max Liebermann, a sved Ernst Josephson es Anders Zorn, a norveg Christian Krogh es Edyard Munch kovettek a fran-

• Edouard Manet: Nana, 1877

ben, Baudelaire, Verlaine es Musset verseiben is. . A Francia festok is szivesen festettek le a prostitualtakat: Manet Olympidja meg
62

nagy botranyt kavart, Toulouse-Lautrec szinte csak prostitualtakat abrazolt hires festrnenyein, Renoir viszont inkabb pincerlanyokat, varronoket, akik csak keresetkiegeszites gyanant fogad-

cia mfiveszek peldajat. A fran cia prostitualtak tobbsege masodgeneracios videki lakos volt, szuleik az alsokozeposztaly es a munkasok soraib61 kerultek ki. Sokuknak volt gyermeke, de ezeket termeszetesen nem engedtek be a bordelyba, hanem nevelointezetekbe kuldtek, A bordelyokban egy-egy "madame" tartott rendet, aki mindig ferjezetlen volt, es affele kozeposztalyhoz illo rendet es udvariassagot kovetelt meg a .Janyoktol'', Ez ut6bbiak altalaban keson keltek, a napot szepitkezessel es pihenessel toltottek - a legtobb kisvarosban szigoruan elzarva a kulvilagtol. A "munka" vacsora utan, het-nyolc ora tajban kezdodott. A.ltalaban nem a sajat keresztnevuket hasznaltak, hanem olyan gyakori beceneveket, mint Brunette, Odette, Blondinette, Arlette, Mignon, Manon stb. Kedveltek az olyan rmivesziesen hangz6 neveket is, mint a Carmen, Tobbsegiik negy-ot evig maradt a "palyan", aztan elhelyezkedett a kereskedelemben vagy a vendeglatoiparban. A prostitucio fennmaradt a 20. szazad folyaman, de rnivel szarntalan allas nyilt meg a nyugati asszonyok elott, presztizse rendkivul lecsokkent, A szuzesseg tiszteletenek csokkenese, a fogamzasgatlo tablettak es a megvaltozotr erkolcsok miatt pedig igen sok fiatalember talal rnaganak partnert a prostinicio scgitsegc nelkul is. III

A westernfilmek

atott prostitualtak

altalaban csinosan cltozott, szabadszaju es jo-

szivu asszonyok, akikkel ket dolog szokott tortenni, Ha szerencseiuk van, akkor egy cowboy vagy farmer felismeri, hogy a szivuk arany, es rnultiukkal mit sem tbr6dve elviszi eppen vedelmezni probaijak, s h6si 6ket egy tavoli farmra, ahol boldog csaladanya valhat beloluk. Ha nincs szerencseiuk, akkor eltalalja 6ket egy golyo. arnikor a f6szerepl6t halaluk feledteti erkblcstelen eletuket. A valosagban

azonban a kep [oval sotetebb volt. 1870-ben, Colorado pedig 1893-ban. Az ugynevezett "tisztesseges asszonyokat" erinthetetlen szenteknek tekintettek, es sohasem zaklattak. Sok ferfi azt sem tudta, hogyan sz6litsa meg oket. Egy szolasrnondas szerint a cowboy kizarolag ket dologt6l fel: attol, hogy elvesziti a lovat, es a tisztesseges asszonyt61. Egy hires tortenet szerint az egyik cowboyt elkuldtek a szomszedos ranchra egy bikaert. Csakhogy egy igazi holgytol kellett elkernie az allatot, s annyira zavarban volt az iIletIennek tekintett "bika" sz6 miatt, hogy vegul igy fejezte ki magat: "A gentleman tehenert jottern .. ." A2 idah6i Boise varosabol a kovetkezoket ina ismer6seinek egy .usztesseges asszony", Louisa Cook: "Csak ketbarom bolggye; eotouem ismeretseget ezen a uideeen. Holgybol nines sok. A banyaszuarosoeban sokan uarmale, akik niii kulsovel rendelkeznee, de 6, istenem, annyira bueottak es bituanyak, hogy ela es ega szegyenei annak a nemnek; amelyet megbecstelenftettek. Amint a banyaszoh e uideere ozonlottek, az effele nak is megjelentek. " Patricia Nelson Limerick, a boulderi Colorado Egyetem professzora a kovetkezo m6don elemezte a "tisztesseges asszonyok" es a prostitualtak sajatos kapcsolatat: "A tiszteletre melto bolgyek rnegkulonboetetett stdtusza a meguetendok degradaldsan alapult. A bukott ni5k megismertethetteh a fiatal ferfiakkai a szexualis eletet, s ezzel lebetoue teuek, hogy a tiszteletre melto fiatal nak elkemljek a buledst. A prostitualtak biztonsagi szelepet 63

Az indian asszony
A2 eszak-amerikai indianok koreben ismeretlen volt a prostinicio. A2 indian nok viszont szabadon rendelkezhettek a testukkel, s ennek elonyeit az elsa hullamban erkezo feher ferfiak (felfedezok, katonak, premvadaszok, kereskedok) ugyanugy kihasznaltak, mint az indian csaladok, Gyakran megesett, hogy kulonbozo arucikkek fejeben egy torzs vagy csalad a feher vadasz rendelkezesere bocsatott egy larryt, aki ugyanugy kiszolgalta feher elettarsat, mintha indian ferjet kapott volna. A feherek az indian elettarsat egy algonkin sz6 felhasznalasaval squawnak (ejtsd: szk6) neveztek. (Ma mar ez sertesnek szamit.) A squaw-t ket loert vagy negy font uveggyongyert lehetett megvasarolni, de ha a fonok lanyarol volt sz6, akkor 2000 dollar ertekfi premet is elkerhettek erte. Sok indian lanynak megn6tt a tekintelye a torzse koreben, ha feher vadaszhoz adtak, csaladja konnyebben jutott arucikkekhez, a feher ferfi pedig megkulonboztetett banasrnodban reszesult a torzs reszerol. Ez a viszony inkabb a felbonthato elettarsi kapcsolatra ernlekeztet, mint a prostituciora - de azert nem allt tavol tole. AL elso, kormarry altai fizetett tudomanyos expedicio, amely az Egyesult Allarnok teruleterol szarazfoldon eljutott a Csendes-ocean partjara, jelent6s reszben egy indian squaw-nak koszonhette sikeret. Meriwether Lewis es William Clark expedicioja 0804-1806) a Mandan-er6dben felfogadott tolmacskent egy fran cia prernvadaszt,

Toussaint Charbonneau-t, de sokkal tobb segitseget kaptak a ferfi tizenot ev koruli squaw-jatol, a sosoni Sacagaweatol. A2 ujszulott csecsemojet bolcsokeretben a hatan szallito asszony jelenlete onrnagaban is bizorryitekot nyujtott az indianok szemeben az exped:ici6 bekes szandekairol. Kesobb pedig Sacagawea talalkozott reg nem latott fiverevel, egy sos6ni f6nbkkel, aki lovakkal latta el az expedici6t. Joseph Walker (1798-1876), a hires premvadasz, hegyi ember es a Yosemite-volgy felfedez6je is sos6ni indian asszonyt vett maga melle. Kozel egy evtizedes egyuttelesuknek csak az asszony halala vetett veget.

A .tlsztesseges asszony"
A Ieher bevandorlok elsa hullama nem kivanta megvaltoztatni a terrneszeti viszonyokat, csak a teIi.ilet ertekeinek minel gyorsabb kiaknazasara torekedett. A felfedez6k, vadaszok, banyaszok, hegyi emberek es teheneszek tobbsege nem abut letelepedni, s ha volt csaladjuk, nem hoztak magukkal. Ezert az amerikai vadnyugaton rengeteg olyan telepules jott letre (erodok, kereskedoallornasok, banyavarosok vagy a marhakereskedelem kozpontjai), amelyekben egy ideig sok maganyos fiatal ferfi lakott asszonyok nelkul vagy viszonylag keves asszony tarsasagaban. Nyugaton ritka kincs volt a no, s ezert igen sokra becsultek. Aligha veletlen, hogy az amerikai vadnyugat allarnai adtak meg elsokent a teljes ertekii valasztojogot az asszonyoknak: Wyoming 1869-ben, Utah

SZINONIMAK
Nemcsak a magyar nyelvben talalhat6 szamtalan targyilagos. finomkod6 vagy eppen durva elnevezes a prostitualtakra, az angol nyelv vadnyugati hasznalol is igen talalekonyna k bizonyultak. Fancy Ladies Hurdy Gurdies Crib Girls Cribworkers Painted Ladies Demimondes Fallen Women Tid Bits Fallen Frails Reigning Belles KOlbnleges hblgyek Kintornak Bodes lanyok Bodernunkasok Festett hblgyek Felvilagiak Bukott asszonyok lnyencfalatok Bukott esend6k Uralkod6 szepsegek

sonlitottale azokat a prostttualt kegyetlen es uedtelen belyzeteuel, megelbetesert folytatott kuadelmeiel. Ezert nagyon keves nyugati leozosseg probalta felszdmolni a prostizuciot. Inkabb arra torehedteh, bogy szabalyozxale es hordaban tartsale. "Ugyanezt Marion S. Goldman tortenesz igy fogalmazta meg: "A prostitucio kijel6lte a tiszteletre melt6 tdrsasag uiselleedesenee batarait, sfeierosiieue a szolidaritast a tiszteletre melto asszonyok k6z6tt, "

Doves of the Roost A haloszoba galambjai Cyprians Ciprusiak (utalas Aphroditera) Daughters of Sin Fast Girls Janes About Town Frail Sisters A bun lanyai Gyors lanyok Varasi spinek Esend6 n6verek

Occupants of Bed Houses

Agyashazak lak6i
Horizontal Workers Vizszintes dolgoz6k Soiled Angels Soiled Doves Dance Hall Girls Gold Diggers Sporting Girls Nymphs du Pave Pretty Waiter Girls Szennyes angyalok Szennyes galambok Tancterrni lanyok Aranyas6k Sz6rakoz6 lanyok A kbvezet nimfai Csinos pincerlanyok Gifted Boarders Tehetseges bentlak6k

Women of Easy Virtue Az olcso ereny asszonyai Fairy Belle Fair but Frails Ladies of Evening III-famed Madames Rosszhlrti rnadarnok Tunderi szepsegek Szepek, de esend6k Az est hblgyei

biztositottak a jeifiak. szamara, s igy a felesegele ragaszkodhattak a minden biologiai szukseglet fole emelhedo tisziasagboz: S legf6keppen, a prostuuci« allandoan emleheztetett a ha.gyomanyos, bazias noi szerepek elonyeire. A bazassag alddsai sohasem tiintele vonz6bbnak, mintha osszeba64

partr6l idekerult amerikai asszony, mexik6i, afrikai, indian no, valamint a legkulonbozobb azsiai, kanadai vagy eur6pai bevandorlok, A feher ferfiak termeszetesen gyakran latogattak a szines borti prostitualtakat, a fekete borfi ferfiak azonban nem kereshettek fel hasonl6 celbol a fehereket. Egyesek szerint minden negyedik nyugati prostitualt korabbi Fekete rabszolganok kozul kerult ki. A torteneszek fern prostitualtak rryornait is felfedeztek - de ezek nem a noket szolgaltak ki, hanem a ferfiakat: val aMit kivant a ferfi? mennyien nonek oltoztek, s val6di A prernvadaszok talalkozohelyein, a nemuket titokban tartottak, banyavarosokban, az ugynevezett A prostitualtak :itlagos eletkora j6"marhavarosokban" (a terelesek vegval alacsonyabb volt azon szinesznok pontjain) es a katonai erodok kozeleeletkoranal, akik a westernfilmekben ben mindenki szuksegszeninek tartotalakitjak szerepuket, Nagyon sokan ta, hogy prostitualtak alljanak a maga11-12 eves korukban kezdtek arulni nyos ferfiak rendelkezesere. Ezek a magukat. A kansasi Atchison varos tiferfiak neha nem is a szexualis kielezenket fos bordelyaban peldaul hat gulesre vagyakoztak, hanem a regota larry fiatalabb volt 19 evesnel, ot penelkulozott asszonyi tarsasagra. Mark dig a huszas eveiben jan. Joseph Snell Twain feljegyezte, hogy amikor egy amerikai tortenesz a "marhavarosok" banyasztaborba betevedt egy keleti tobb mint 600 prostitualtjanak 1870 es bevandorlo szekere, s a banyaszok 1885 kozotti dokumentumait vizsgalegy kartonruhat lattak rajta, harsanyan ta meg, es arra az eredmenyre jutott, koveteltek, hogy mutassak meg nekik az asszorryt. A bevandorlo hiaba bi- . hogy az atlagos eletkoruk 23 ev volt. igy irt r6luk: " Volt k6ztiik magas es zonygatta, hogy a felesege beteg es alacsony, leooer es ueleony, csinos es faradt, kenytelen volt bemutatni ot az szereny kulseju.J6ttekj6 es rossz csaosszesereglett banyaszoknak. Ezek lddokbol, amelyehet batrahagytak kekorecsodultek, megtapogattak a ruhaleten, Angliaban, lrorszagban, Nejat, megkertek, hogy mondjon valamit metorszagban, Franciaorszaghan, az - majd megeljeneztek, s ketezer-otindian nemzeteenel uagy barmeiy heszaz dollar ertekfi arannyal jutalrnazlyen, abot lanyoe teremnek. A prostitak meg. tucio oluasztotegely volt, abol az A1f Doten ujsagiro az 1860-as evekegyetlen kOz6s sajatossagot egy noi test ben a kovetkezoket jegyezte fel napbirtoklasa jelentette. "Egy colomai balojaba Virginia Cityben: "Sam Glasernyasztaborban hat prostitualt elt az rei elmentem a kinai negyedbe- ittam aranylaz idejen: 17 es 30 ev kozottiek Tom Poosnal- elmentem Mary bazavoltak, s akadt koztuk if, kanadai, chiba - a saobajaban voltunk uele lei, mexik6i es New York-i, A legtobmindleettiinhnek adott egy sutemenyt, ben a hatarvidek legszegerryebb es amely a tegnapi unnepro! maradt legkizsakmanyoltabb csoportjaibol di6val es edesseggel toltoe - az agyon. kerultek ki, s igen sokan voltak kozujekudtunk vele es en 6piumot szivtam luk ferjezettek es anyak. uele - egy 2 ev leoruli kisfiu aludt ott, az egyik noboz tartozhatott - bosszu Hogyan eltek a .,Ianyok"? es erdekes beszelgetes uele." Lehet, A nyugati prostitucio alapjaiban nem hogy a szerzo elhallgat bizonyos dolkulonbozott a keletitol. Talan csak gokat, de annyi bizonyos, hogy a nci annyiban, hogy szernbeotlobb es jobkez altal keszitett sutemeny es a megban elkulonitheto volt, akarcsak minhitt beszelgetes is fontos volt szamara. den mas intezmeny a fejletlenebb, keA 19. szazad masodik feleben egyes vesse differencialt nyugati tarsadalombecslesek szerint 50 000, masok szeban. A nok szarnara nyugaton valamirint 200 000 asszony is elhetett prostivel konnyebb volt elutazni, eltfinni, tuciobol a Mississippitol nyugatra. mas neven es mas varosban {Ij eletet A legkulonfelebb etnikai csoportokkezdeni, mint keleten. De a "bukott b61 kerultek ki, akadt koztuk a keleti

nok" tobbsege itt is a szegenyseg, a kiszolgaltatottsag, a csaladi kozosseg hianya es a munkalehetosegek korlatozott volta miatt valasztotta ezt a rnegelhetest. A prostitualtakat a tarsadalmi kirekesztes, gazdasagi kizsakmanyolas es diszkrimininacio fenyegette. A legnagyobb veszelyt azonban az eroszak jclentette: folyamatosan ki voltak teve az eroszak fenyegetesenek "ugyfeleik" es stricijeik reszerol, sot, egyrnas reszerol is, mert a rivalizalas miatt egyaltalan nem tartottak ossze. Onmagukat sem kimeltek: gyakori volt korukben az alkoholizmus, a kabitoszerfuggoseg, a betegseg es az bngyilkossag. Ez ut6bbira f61eg az oregedes kovetkezteben kerult sor. Ahogy Ann Butler tortenesz megfogalmazta: "Leggyakrabban az ongytleossag eszkozevel sikeruli visszavonulni a prostituciobol. " Ha valaki meggyilkolt egy not, enyhito korulrnenynek szamitott, hogy aldozata prostitualt volt. Ha viszont prostitualt bit meg valakit, sulyos bi.intctesre szamithatott 1882-ben Denverben egy Nina nevfi sved lanynak, aki lelotte vendeget, sikerult bebizonyitania, hogy onvedelembol bit, es felmentettek, A huszonket eves, feher Mattie Lemon tiz evet kapott egy kliense leloveseert, a j6val idosebb es Fekete borfi Belle Warden azonban eletfogytiglanit.

a toluk begytijtott penz jelentosen hozzajarult a telepules fejlodesehez. Vagyis a "lanyok" tobbsegenek alig maradt tobb penze annal, ami a puszta letfenntartast fedezte. Agnes Bush az 1890-es evekben jovedelmezo bordelyhazat mfikodtetett az idah6i Boise-ban. A .bennlako'' Ianyok havi 20 dollart fizettek neki, a kozelbcn epitett bodekban, az ugynevezett crirekben lak6k havi 50 dollart, Allit61ag 720 dollarja is osszejott havonta, de ebbol 275 dollart ki kellett fizetnie berleti dijakra, s nyilvan neki is meg kellett vesztegetnie a kulonbozo hatosagi szernelyeket.

ALNEVEK
A prostitualtak csak a legritkabb esetben hasznaltak val6di nevuket, Szivesen vettek fel viszont j61 hangz6 alneveket, amelyek kozul sokat megorzott az emlekezet, Slanting Annie Sallie Purple Blondetta Rowdy Kate Crazy Horse Lil' Contrary Mary Snake Hips Lulu Lejtds Anni Blbor Sally Sz6keseg l.arrnas Kata Fekeveszett L6 Lili

Ellenkez6 Mari Klgy6cslpoju Lulu

Lizette-the-Flying-Nymph Lizi, a repulf nimfa Cock-Eyed Liz Clabberfoot Madame Mary Kancsal Liza Keflrlabu Mary

Szigoru hierarchia
Szigoru hierarchia ervenyesult a prostitualtak vilagaban, s egyaltalan nem volt konnyu feljebb jutni a .rangletran". A csucson nehany hires kalandorno foglalt helyet, mint peldaul Lola Montez tancosno, 1. Lajos bajor kiraly szeretoje, aki 1853-ban erkezett San Francisc6ba. A kifinomultabb prostitualtak az clcgans bordelyokban dolgoztak, ahol a madamok gondoskodtak a rendrol es a biztonsagrol, A nagyobb varosokban, ahol szabalyoztak tevekenyseguket, "piros lampas" negyedekben kellett lakniuk: Denverben a Market Streeten, San Francisc6ban a Barbary Coaston, Dawson Cityben pedig az ugynevezett francianegyedben. Egyes varosi' hatosagok rendszeres orvosi vizsgalatot is eloirtak a szamukra. joval kiszolgaltatottabbak voltak azok a Ianyok, akik a kisvarosok kocsmai, szallodai, tancterrnei erneleten bereltek szobakat, s itt fogadtak vendegeiket a kocsmarosok, stricik vagy ferjuk feli.igyelete alatt. Sokan kulon erre a celra epitett bodekba, ugynevezett cribekbe szorultak ki, s ok meg a bordely vagy kocsma nyujtotta biztonsagban sem remenykedhettek, Az erodok korul a kantinosnal vagy a mosonoknel lakhattak, s csak hog ranch, vagyis diszn6telep neven emlegettek szallasaikat, Az utcan setalo nok helyezkedtek el a rangletra legaljan, naluk csak a szines borfi, szegeny prostitualtakat neztek Ie jobhan. A kinai prostitualtak szinte rabszolgasorban eltek. Volt knit ebbol az eletformabolr Tobb prostitualtnak sikerult meghazasodnia, de leggyakrabban csak az oket kihasznalo bfinozok, stricik vagy

Featherlegs Tollaslabu Madam

Molly b'Damn Red Stockings Clubfoot Annie Squirrel Tooth Alice Sad Story Mary

l.egyatkozott

Molly

Voros Harisnya Dongalabu Annie M6kusfogu Alice

Szornoru Mesejti Mari Nellie the Pig The Oregon Mare The Roaring Gimlet Ovolto Gines l.irnonade The Galopping Cow Galoppoz6 Tehen The Little Lost Chicken Kis Elveszett Csirke Big Bertha The Waddling Leo-the-Lion Flora the Ton Jolly Molly Madame Moustache Duck Nagy Berta Docogo Kacsa Oroszlan Leonora Tonnimyi Flora Diszn6 Nelli Oregoni Kanca

Mennyit kerestek a prostitualtakf
Ha arra gondolunk, hogy a montanai Helena varosban egy banyasz havi jbvedelme 100 dollar alatt rnaradt, egy .szorgalmasabb" oromlanye viszont a 233 dollart is elerhette, ugy tfinhet, hogy anyagilag nem is jartak rosszul. Egyes .madamok'', mint Madame Ah Toy San Francisc6ban, Mattie Silks Denverben vagy Madame Sperber a kansasi Junction Cityben, val6ban meggazdagodtak. Ezek azonban kiveteles esetek. A hetkoznapi prostitualtak egy-egy kozosulesert 5 vagy 7 dollart kerhettek - az egesz napjat nyeregben Wlto cowboy fizetese pedig altala ban napi 1 dollar volt. Csakhogy a prostitualt sohasem tarthatta meg az egesz jovedelrnet. Fizetnie kellett a .madamnak", a stricinek, a fogad6snak, a haztulajdonosnak, a szabonak, a kocsisnak, a kereskedonek es a rendoroknek. Egyes varosokban sulyos adokat vetettek ki rajuk, es

Vlg Molly Bajusz Madam Gertie Lili

Golden Gut Gertie Aranybelseju Diamond Dust Lil Lazy Liz Peg Leg Annie

Gyemantpor

Lusta Liza Falabu Annie

kocsmarosok vettek el oket, akik nem sokat valtoztattak a sorsukon, Ha gyereket szultek, nehezsegeik csak sokasodtak, s gyermekilk sem szamithatott a tarsadalom megbecsulesere. A prostitualtak leanyai kozul igen sokan kenyszerultek anyjuk eletrnodianak kovetesere, Halaluk utan pedig a temeta kulon reszeben foldeltek el oket - hogy itt se keri.ilhessenek a "tisztesseges asszonyok" kbzelebe.1I 65

E~yenkent is megvasarolhato peldanyok

Megrendelem a Rubicon kovetkezo egy evben megjeleno szamait 0 A rI\gi szsrnokat tartamazo egysegesomagok kiizul megrendelem: 2000-es 2001-es 2002-es 2003-as 2004-es 2005-os 2006-os 2007-es 2008-as 2009-as 2010-es
* A csillaggal

evtolyam* evfolyam' evfolyam evfolyam* evfolyam evfolyam* evfolyam evfolyam evfolyam evfolyam evfolyam

-

2000 2700 3300 3000 4000 3300 4000 4500 4500 4900 5400

Ft 0
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0

0 0 0 0 0
0

0 0 0

jelolt evfolyamok nem teljesek OJ elofizetoinknek pnstekoltseqet nem szamftunk fel. Elofizetes nelkDI a nlgi evfolyamokat 300 Ft egyszeri postakdltseggel postazzuk Az oldal bal telen feltUntetett folvciratszarnaink egyenkent is rneqrendelhetok.
NEv
INTEZMENY
(KCZULETI MEGRENDEL£S ESET~r~)

eiM

TELEPOLES UTCA HAzszAM EMELET. AJTO E-MAIL IRANYiTOszAM

TELEFONszAM

OLVASHATO

ALAiRAs

Adja 1&megreoaeieset 9'1lllailben: rqbic •• (jt.Qnline.hu

www.rubicon.hu

Rendelhet interneten:

Vagy postai uton Rubicon szerkesztosege (1161 Budapest. Sandor utea 60.). A meqrendelaseket fenymasolva kezfnlssal is uk.

-,

Rekonstrukci6: Ferenc Tamas Tapolcai-medence vulkani eredetu tanuheqveinek egyike, a 376 m magas Csobanc igen nagy, 260 m-es relatfv rnaqassaqqal emelkedik kornvezete fole. A hegy magyar eredetll elnevezese a fuves tet6n birkat legeltet6 pasztorokra (csobanokra) utalhat. Kerdeses, vajon az eqesz hegytet6t bekerft6 ma mar csak nyomokban lathatn =, kozel negyhektaros teruletet ved6 ovezota: mikor epult Ehhez kapcsol6dik a heqvtetdn talalhato, sok-sok tekintelves. foldbe me Iyedo godtir rejtelve is. Ezeket vajon a plato szelen elhelyezkedo var megkozelrtesenek nehezltesere melvftettek ki, vagy netan valami mas okb6P Ut6bbi mel lett sz61 az elhelyezkedesuk, ugyanis nem a vararok karul csoportosulnak. Erdekes megfigyelni, hogy a hegytet6t hatarolo falmaradvanyhoz sok helyen annyira kdzal vannak a gtidrok, hogya fal hozzajuk kepest masoclaqns telepltese nehezen kepzelheto el. Azt kell tehat gondolnunk, hogy a fal a korabbi, es a nagy godroket mar a fallal ovezett heqvteton melyitettek Ie. Kerdes, hogy vajon mikor es miart. Ialan az 1241-42. evi. Batu kan vezette mongol invazio okozta pani felelern hatasara huzochaton a kornvek lakossaqa a konnyen vedhetd hegytetore. Iehat. amennyiben eddigi kovetkeztetesunk megalapozott, a hegytet6t ovezo regi falgyurO a kora Arpad-korbol szarrnazik Fel

A

kell hivni a figyelmet arra, hogy a Vas megyei Saghegy (a kozepkori Saqsornlvo) tetejet is hasonl6 falgyOru tivezte Mindenesetre nyitott kerdes. mikor es milyen calb61 epUItek a hasonl6, nagy teruletet ovez6 fallal vedett varak. Magat a tulaidonkeppeni varat feltetelezas szerint a Hatnt nembeli Balduin fiai, Gyula as ifj. Balduin eplttettek valamikor 1272 elott. Az ifj. Balduint61 szarrnazo Hatnti (kes6bbi nevan ratoti Gyulafi) csalade volt, de 1300 as 1491 kozntt egyaltalan nem emlftik, val6szfnOIeg ekkoriban nem is hasznaltak.

A 13. szazadban epult varat csak Matyas koraban emlitik Ujb61. 1491ben Gyulafi l.aszlons ideiglenesen testverenek. Gersei PeW Janosnak adta at. Ettol eltekintve Csobanc mindvegig a Gyulafi csalade volt. 1541 utan toldesuri varkent illeszkedett be a kialakul6 torok elleni vegvarrendszerbs. az ot kis Balaton-felvideki veqhaz eqvikekent. A tOrok sosem foglalta el. Akkor kerult kUlonosen fenyegetett helyzetbe, amikor 1561-ben az oszrnanok elfnqlaltak a szornszedos hegyesdi varat, Csobanc ura, Gyulafi laszlo a ket var kozti reten parviadalban

gyozte Ie a tnmk Bajazid agat. Kopjaja zaszlostol ment at a pancelinqes torok f6tiszt testen. A bajvfv6 occse. Gyulafi Janos a csobanci var ablakabnl nezte a viadalt. Mint egy lefrasbOl kiderul. izqalrnaban az ablakkerettel beverte a fejet. Mindenesetre a Csobanc es Hegyesd kozti farkasszernnezes nem sokaig tartott. a magyar veqvariak 1562-ben kif ustoltek a rneiyen kozejiik ekel6dott, tiszaviraq-eletu torok helyorseget. A var tortenetenek legjelentosebb esernenvere a Hakoczi-szabadsaqhare idejen. 1707. februar 25-en kerUlt sar. Ekkor a Dunantulon veqiqvonul6 Rabutin csaszari generalis alvezere, Kreutz tabornok indult 1000 katonaiaval a 30 haidu es a varba rnenekUlt nagyjab61 ugyanannyi ktirnvekbeli fegyveres nemes, valarnint nok es gyerekek altai vedett Csobane eltoqlalasara. Sejtesuk szerint a kornvekbeli nernesek sok ertektargyukat odarnenekltettek. Hiaba voltak azonban a profi nernet katonak, Szasz Marton helyettes varkapitanv sikeresen meqvedte ellenUk a varat Kreutz labanc tabornoknak - hsromszazotvenedmaqavel - az eletehe kerUlt a sikertelen ostrom. Az egyik ved6 homlokon lotte 6t a varfalrol Ez az esernenv volt a var hattvudala. Szep bucsu A bekes evtizedek bekoszontevel eztan Csobanc vara is lassu rornlasnak indult DENES JDlSEF

E szamunk a Nemzeti Kulturalis Alap tamoqatasaval keszult.

Nem2eti KuUuralis Alap

nka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful