Sibika

1 Trimestral Exam
Reviewer
st

I.

Mabubuting pag-uugali ng mga Pilipino

Ugali
________1, Maayos na pagtanggap ng bisita
________ 2. Magalang
________ 3. Matapat
________ 4. Matulungin
________ 5. Malikhain
________ 6. Masipag
________ 7. Matiyaga

II.

Mga masasamang kaugalian

Ugali
_______ 1. Manana Habit
_______ 2. Crab Mentality
_______ 3. Bahala na
_______ 4. Colonial mentality
_______ 5. Ningas-kugon
III.

Halimbawa
a. Si Kyle ay naglilinis ng bahay araw-araw.
b. Binalik ng taxi drayber ang pera na naiwan ng
kanyang pasahero.
c. Tuwing may bisita si Denise ay ipinaghahanda niya
ito ng pagkain at inumin.
d. Ang mga Ifugao ay pinaghirapang gawin ang
Banaue Rice Terraces
e. Si Iya at nagsasabi ng “po” at “opo” sa mga
nakakatanda.
f. Noong nagkaroon ng Ondoy, ang mga mag-aaral ay
nagbigay ng mga pagkain sa mga nabaha.
g. Ang mga manika na ginagawa ni Lola Jing ay ubod
ng ganda.

Kahulugan
a. sobrang hilig sa mga produktong imported o mga
bagay na galing sa ibang bansa
b. ayaw nang pagbutihin ang mga plano at gawain at
iaasa na lang sa kapalaran o sa kahit anumang
kallabasan nito
c. pagpapabukas ng gawaing kaya namang tapusin o
gawin agad.
d. mahusay lang sa pagsisimula ng gawain at
nagpapabaya na habang nagtatagal
e. paghahadlang sa tagumpay ng iba

Urban o Rural

Panuto: Lagyan ng ekis ang salitang hindi kabilang sa pangkat.
1. komersiyal

pangisdaan

pansakahan

2. residensyal

pangminahan

industriyal

3. kubo

subdibisyon

clubhouse

lolo _____________ 4. Ano ang mga pangunahing pangangailangan ng pamayanan. mag-aaral _____________ 7. ______________ 1. imbentor _____________ 2. _____________ 1. paaralan at bangko. Yamang-Tao Panuto: Isulat ang U kung umaasa at I kung inaasahan. pagawaan ng sabon pabrika ng damit paninisid ng perlas Panuto: Isulat ang U sa patlang kung Urban at R kung Rural. ______________ 5.4. modista _____________ 3. May mga pabrika ng damit at pagkain. panadero _____________ 8. ______________ 2. sanggol _____________ 2. ______________ 3. Malawak ang taniman ng bigas. ______________ 4. __________________________________ I N P K A G A b. karpintero _____________ 10. _____________1. IV. __________________________________ K A S E D U N O Y c. mangingisda _____________ 5. doctor _____________ 3. sapatero _____________ 7. __________________________________ P A N A K A P Y A A . tsuper _____________ 12. tilaok ng manok moo ng baka busina ng bus 5. negosyante _____________ 6. doctor _____________ 11. magsasaka V. May mga bundok dito na pinagmiminahan. pulis _____________ 6. Maraming matataas ng gusali at makabagong ospital. guro _____________ 9. a. Mga pangangailangan ng pamayanan 1. pulis Panuto: Isulat ang PR kung ang yamang tao ay nagbibigay ng produkto at PA naman kung paglilingkod. nars _____________ 4. dyanitor _____________ 8. panadero _____________ 5. Karaniwang magkakalayo ang bahay at malawak ang espasyo ng lupang pag-aari.

4. laro 6. Gumuhit ng McDonald’s sa Hilagang-Kanluran. sayaw 7. puno 3. Gumuhit ng paaralan sa Timog-Kanluran. ___________________________________ T K A O U S A N VI. ___________________________________ N A H AT R I f. dahon 8. Ang mga pambansang sagisag Uri Sagisag 1. Gumuhit ng talon sa Timog-Silangan. bayani 2. Direksyon Panuto: Sundin ang direksyon at ang ipinaguguhit sa bawat bilang. 1. 7.d. hayop 5. Gumuhit ng mga isda sa Hilagang-Silangan. 3. 2. ___________________________________ S U K A U L N A G e. 6. Gumuhit ng dagat sa Silangan. bulaklak 4. Ilagay ito sa tamang kahon sa kabilang pahina. Gumuhit ng bundok sa Timog. ibon 10. Gumuhit ng kubo sa Kanluran. 5. 8. kasuotan VII. . Gumuhit ng simbahan sa Hilaga. bahay 9.

nararating. Bayanihan Panuto: Isulat ang TAMA o MALI. Likas sa mga Pilipino ang patulong sa mga nangangailangan. _______________ 2. Sa malaki o sa maliit na tulong sa kapwa ay may mga taong nakaliligtas sa kapahamakan. . kakaunti ang nagagawa at Mga pribadong samahan lamang ang tumutulong sa mga nangangailangan. Sa pagkakabuklod ng mga tao sa isang magandang gawain. _______________ 4. _______________ 3. _______________ 1.VIII.

lalawak ito sa pamayanan. Ano ang bayanihan at bakit ito mahalaga? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _______ ._______________ 5. Kapag nagsimula sa sariling pamilya ang pagtutulungan at pagkakaisa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful