MARKETING

Een artikelenreeks over het inzetten van social media

De mogelijkheden van social media
Bioscopen en filmtheaters hebben een haat-liefdeverhouding met moderne technologie. Aan de ene kant biedt de technologie hen de mogelijkheden van digitale cinema, maar aan de andere kant is er het effect van het downloaden via internet. Een andere exponent van het world wide web, de social media, bieden bioscopen en filmtheaters echter als nooit tevoren de kans te communiceren met hun klanten.
Door Joost Geurtsen

In een drietal artikelen in Holland Film Nieuws willen we graag de mogelijkheden van het gebruiken van social media op internet door bioscopen en filmtheaters laten zien. Internet is namelijk ook een plek waar filmliefhebbers elkaar weten te vinden. Reviewsites als IMDB.com en MovieMeter.nl zijn bekende verzamelplekken. In ons Twitter-onderzoek (waarover later meer) geeft 56 procent aan daar regelmatig naar te kijken. Dit soort websites biedt filmfans de handvatten om hun passie met elkaar te delen. Sociale videowebsites als YouTube en Vimeo worden dagelijks overspoeld met trailers en previews van films, die filmfans massaal bekijken, delen en zelfs embedden op hun Hyves- of Facebook-pagina. Het mag duidelijk zijn: passie in het algemeen en dus ook liefde voor film nodigt uit tot sociale interactie. Het sociale web De opkomst van het sociale web, waar bovengenoemde voorbeelden onderdeel van uitmaken, brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee voor de industrie. Door de technologische ontwikkelingen moeten bioscopen en filmtheaters hun toegevoegde waarde duidelijk voor het voetlicht blijven brengen en social media kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Desondanks blijkt dat veel exploitanten deze mogelijkheden eigenlijk nog goed moeten ontdekken. Afgezien van enkele goede uitzonderingen, 8

is de aanwezigheid van bioscopen en filmtheaters op het sociale web op het moment nog redelijk gering. Sommigen hebben wel een pagina aangemaakt op Facebook, Hyves of Twitter, maar veel van deze goedbedoelde initiatieven worstelen duidelijk met het hoe, wat en waarom. Deze artikelenreeks zal gaan over de kansen die social media bioscopen en filmtheaters bieden. Het doel is om initiatieven op dit vlak te stimuleren en bestaande initiatieven te ondersteunen. Systematisch zullen we een aantal stappen volgen die van belang zijn bij het uitwerken van een socialmediastrategie. In dit eerste artikel leggen we de focus op het belang van doelgroeponderzoek en het bepalen van doelstellingen. In het tweede artikel vertellen we iets meer over de tactieken en het belang van een (goede) contentstrategie. In het derde en laatste artikel beschrijven we de stap naar een praktische workflow. Ook zullen we enkele aansprekende voorbeelden noemen. Zenden Veel commerciële organisaties binnen het sociale web beginnen met het zenden van informatie, zonder eigenlijk te weten of mensen er wel op staan te wachten. Het bepalen van een strategie voor de inzet van social media begint echter niet met praten, maar met goed luisteren naar de doelgroep. Je moet je verdiepen in deze men-

Het bepalen van een strategie begint echter niet met praten, maar met goed luisteren.

sen en hun wensen. Waar bevindt deze doelgroep zich zoal online? Waar hebben ze het over? Hebben ze het over jouw organisatie, diensten en producten? Wat delen zij met elkaar? Dat luisteren is gemakkelijker dan het misschien in eerste instantie lijkt. Een groot deel van de online conversaties vindt namelijk plaats in het publieke domein van het sociale web en is daarom eenvoudig te monitoren. Er zijn verschillende gratis en betaalde tools voor ‘social media monitoring’, maar een simpele zoekopdracht op bijvoorbeeld Twitter, doet vaak al wonderen. Zoek binnen Twitter op termen als ‘#bioscoop’ of ‘#film’, eventueel in combinatie met een naam van een bioscoop, filmtheater en/of plaatsnaam, en je weet precies wat mensen bezighoudt. Vragen stellen Het ligt misschien voor de hand, maar de meest effectieve manier om een relevant antwoord op belangrijke vragen te krijgen, is door deze vragen gewoon te stellen aan de doelgroep. Maak daar-

‘Mr. Zuckerberg, do I have your full attention?’ (David Selby als Gage in The Social Network)

MARKETING

voor bijvoorbeeld gebruik van een kort vraaggesprek of een (online) enquête, om de behoeften bij én de drijfveren van de doelgroep naar de oppervlakte te halen. Om dit te illustreren hebben we een bescheiden onderzoek uitgevoerd met een beperkt aantal respondenten. Via Twitter hebben we 150 filmliefhebbers bereid gevonden om een korte enquête in te vullen. De resultaten van dat onderzoek zullen we gedurende deze artikelenreeks aanhalen om de strategie te onderbouwen. Het is verstandig om eerst te kijken naar de voorkeuren en interesses van de doelgroep op het gebied van bioscoopservice. Op deze manier kun je helder krijgen of er voldoende draagvlak is voor jouw initiatieven via social media. En waar de inzet van sociale media waarde kan toevoegen aan jouw huidige activiteiten. Bioscoop als merk Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een groot deel van de ondervraagden duidelijk een favoriete bioscoop of filmtheater heeft. Liefst 77 procent geeft aan dat hij of zij bijna altijd naar dezelfde filmvertoner gaat. Je zou dus kunnen zeggen dat er bij veel bezoekers al een bepaalde

‘Think global, act local!’

loyaliteit bestaat ten opzichte van een bioscoop of filmtheater. Dat is iets wat zeker binnen de social media in het voordeel kan werken. Hierdoor zijn mensen namelijk eerder geneigd om zich aan een bepaald ‘merk’ te verbinden. Dit blijkt ook uit de vraag of mensen berichten van hun favoriete bioscoop of filmtheater willen ontvangen op sociale netwerken als Hyves, Facebook of Twitter. Meer dan 71 procent geeft aan dat zij dit zeker zouden overwegen. De helft beantwoordt de vraag zelfs met ‘Ja, heel graag!’. Slechts acht procent geeft aan hier totaal geen behoefte aan te hebben. Act local Interessant zijn ook de beweegredenen waarom mensen naar een bepaalde bioscoop of filmtheater gaan. Van de respondenten geeft 62 procent aan dat de programmering aan hun behoefte voldoet. Wellicht kan sociale media ingezet worden om aanbod en vraag nóg beter op elkaar aan te laten sluiten? Verder staat op een goede tweede plek (met 59 procent) het feit dat een bioscoop dicht in de buurt te vinden is. Het kan een reden zijn om de activiteiten op social media niet (alleen) als overkoepelde organisatie (lees bioscoopgroep) te ondernemen, maar juist als lokale bioscoop. Informatie van een lokale bioscoop maakt de content relevanter voor de ontvanger. Dit is in een alsmaar groeiend informatieaanbod van groot belang. Oftewel: ‘Think global, act local!’ Bovenstaande vraagstukken zijn slechts enkele voorbeelden die je uit een goed doelgroeponderzoek kunt halen. Wanneer je jouw doelgroep onder de loep hebt genomen, kun je doelstellingen gaan bepalen. Probeer daarbij middelen en doelstellingen duidelijk van elkaar te onderscheiden. Vaak wordt het middel (een account op Twitter, een Facebookpagina) als doel genomen, terwijl dat de middelen

zijn om je doel te bereiken. Een platform of kanaal moet dus geen doel op zich zijn. Formuleer doelstellingen Formuleer in plaats daarvan heldere, meetbare doelstellingen met als belangrijkste vraag: wat wil je bereiken met de inzet van social media? Wil je de kaartverkoop stimuleren? Wil je acties en evenementen onder de aandacht brengen? Wil je meer terugkerende bezoekers? Meer en beter contact met de bezoeker? Het servicegebied vergroten? De doelgroep betrekken bij productinnovatie? Meer positieve publiciteit? Of een combinatie van een aantal van deze doelstellingen? Wanneer je duidelijke doelstellingen hebt geformuleerd, kun je targets gaan bepalen, die je over een bepaalde periode wilt bereiken. Hoeveel kaarten wil je meer verkopen? Hoeveel volgers en vrienden wil je aan het bedrijf binden? Hoeveel nieuwe producten wil je samen met je doelgroep ontwikkelen? Met deze targets, kun je na afloop het effect van de inzet van sociale media evalueren. In het volgende deel van dit drieluik over sociale media voor bioscopen en filmtheaters vertellen we iets meer over contentstrategie. Op welke manier kunnen filmvertoners de interactie aangaan met hun publiek? Waar hebben klanten behoefte aan? Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat er een duidelijke roep om interactie is bij deze doelgroep. Daarnaast draagt de doelgroep ook zelf verrassend veel mogelijkheden aan. Meer daarover in de volgende HFN.

The Social Network

Joost Geurtsen is als digital media consultant werkzaam bij Lammers van Toorenburg Benelux PR BV.

9 ‘We lived on farms, then we lived in cities, and now we’re going to live on the internet!’ (Sean Parker in The Social Network)

MARKETING

MARKETING

Deel II in een artikelenreeks over social media

‘What’s in it for me or my friends?’
Social media bieden bioscopen en filmtheaters als nooit tevoren de kans om met hun (potentiële) klanten te communiceren. In een drietal artikelen gaat Holland Film Nieuws in op de mogelijkheden van social media voor filmvertoners.
Door Joost Geurtsen

In het eerste deel (HFN 99) hebben we, aan de hand van een beperkt doelgroeponderzoek, getoond wat de behoeften en voorkeuren van filmliefhebbers zijn. De conclusie van dat artikel was dat er voldoende draagvlak is om als filmvertoner activiteiten te ontplooien op het sociale web. Daarnaast hebben we laten zien met welke doelstellingen bioscopen en filmtheaters social media kunnen inzetten. In dit tweede artikel gaan we dieper in op de manier waarop filmtheaters social media op een strategische manier kunnen vormgeven. Ook hier speelt het onderzoek onder 150 filmbezoekers een belangrijke rol in. Met het indicatieve onderzoek tonen we aan dat de inzet van social media in bestaande behoeften van de consument voorzien en, belangrijker nog, in welke behoeften. Alleen maar zenden Het opzetten en inrichten van een kanaal op Facebook, Hyves, YouTube of Twitter is niet de grootste uitdaging in dit verhaal. Met een beetje verstand van het (sociale) web en vormgeving, is er snel een mooi ‘sociaal’ platform op te zetten waar filmliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten. Het gaat echter vaak mis op het moment dat theaters voor hun bezoekers een constante stroom aan unieke en waardevolle content moeten produceren. Veel bedrijven onderschatten het belang van continuïteit en toegevoegde waarde op dit soort platformen. Van tevoren denken ze niet goed na over de vragen wat, wanneer, waar en hoe? De content is dan meer van hetzelfde of bevat te veel marketingboodschappen. Er wordt alleen maar gezonden en te weinig gecommuniceerd. Hierdoor haken de fans na verloop van tijd weer af en bloedt het initiatief dood. Dit kan een bioscoop of filmtheater voorkomen door vooraf een gedegen contentstrategie te bedenken en te formuleren. Contentstrategie Bij het bepalen van een contentstrategie is het van belang om (vooral) vanuit de doelgroep te denken. Dus niet alleen de vraag stellen: ‘wat hebben wij onze doelgroep zoal te vertellen?’, maar juist ook: ‘wat zou de doelgroep graag van ons willen horen, zien 66

en krijgen?’ én ‘waarom zouden mensen ons willen volgen?’. Het succes of falen van de inzet van social media hangt af van het antwoord op deze eenvoudige vragen. Gebruikers van social media vragen zich voortdurend af: ‘What’s in it for me or my friends?’ Wanneer het antwoord hierop niet bevredigend of onduidelijk is, komen bezoekers na één keer niet meer terug. Met andere woorden: content is koning. Waardevolle content Uit ons kleinschalige onderzoek is gebleken dat veel mensen het sociale web gebruiken om nieuws over films te verkrijgen. Na review-websites als IMDB en MovieMeter (twintig procent van de ondervraagden) zijn de sociale platformen als Facebook en Hyves voor veel mensen (achttien procent) belangrijke bronnen om nieuws over films te vergaren. Ook de website van een bioscoop is voor een groot deel van de bezoekers een bron van nieuws (zeventien procent); meer dan bijvoorbeeld de online kranten (dertien procent). Vergeet niet dat het aanbod van filmnieuws groot is. Dus alleen nieuws op de sociale platformen voegt weinig waarde toe aan bestaande informatie. Toch is er, zeker op het gebied van cinema, genoeg waardevolle content te verzinnen, die bioscopen niet zo snel op hun website plaatsen. Denk hierbij aan behind-the-scenes, bloopers, interviews, deleted scenes en storyboards. Elementen die normaliter tussen de extra’s op een dvd belanden. Bioscopen en filmtheaters hoeven deze content niet altijd zelf te produceren. Er is een hoop

materiaal beschikbaar op het web, klaar om (her)gebruikt te worden. Hiervoor kan men bijvoorbeeld ook een beroep doen op de filmdistributeur. De content kan in ieder geval uniek worden gemaakt door deze bijvoorbeeld te koppelen aan het actuele filmaanbod van een bioscoop of filmtheater. Daarnaast kunnen bioscopen écht unieke content met hun klanten delen, zoals bijvoorbeeld de data en tijden van bepaalde filmvertoningen. Interactie Het voorgaande gaat alleen over het zenden van informatie. Belangrijke informatie weliswaar, waar cinefielen veel aan hebben. Toch is het belangrijk om alle mogelijkheden van sociale platformen te benutten. Een mooie eigenschap van social media is directe en actieve interactie. Gebruikers van social media kunnen altijd ergens met hun vragen terecht. Daarnaast kan een bioscoop de interactie ook proactief zoeken. Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het filmaanbod de belangrijkste reden is voor mensen om naar een bepaalde bioscoop te gaan. Via social media kunnen filmvertoners hun aanbod nóg beter op de vraag aan laten sluiten. Laat mensen op sociale platformen meedenken en/of -beslissen over films die een bioscoop opnieuw in roulatie brengt. Of laat mensen zelf hun film(avond) samenstellen (zoals bij Jukebox Nights; red.). Met deze vormen van ‘crowdsourcing’ en cocreatie zoekt een bioscoop geen klanten meer bij zijn producten, maar de producten bij de klanten. Verbinden Klanten die zich gehoord voelen, zijn loyalere klanten. Bioscopen kunnen dit gevoel bovendien versterken door exclusiviteit te bieden aan mensen die zich met de bioscoop ‘verbinden’. Denk hierbij aan voordelen voor leden en volgers op bijvoorbeeld Hyves, Facebook of Twitter. Of aan vertoningen, speciaal georganiseerd voor loyale klanten. Ook give-aways en winacties werken heel goed. Verloot, via social media, een keer in de zoveel tijd gratis kaartjes onder de leden. Daag mensen uit om bijvoorbeeld zelf reviews te schrijven, om vervolgens de beste te belonen met gratis consumpties. Of pak het groter aan met een meet-and-greet en kaartjes voor premières. Met dergelijke (win) acties geef je mensen iets om over te praten en op deze manier bereik je steeds meer mensen en weet je ze aan je te binden.

Stap over je koudwatervrees heen en wees niet bang om ‘fouten’ te maken.

Met deze vormen zoekt een bioscoop geen klanten meer bij zijn producten, maar de producten bij de klanten.

Locatiegebaseerde diensten Ook locatiegebaseerde diensten zijn uitermate geschikt voor loyaliteitsprogramma’s. Zo zijn er verschillende diensten (Foursquare, Gowalla, Facebook Places) waarmee bezoekers digitaal kunnen ‘inchecken’ op een bepaalde locatie, om dit vervolgens via sociale platformen wereldkundig te maken. Deze digitale vorm van mond-tot-mondreclame is uiteraard goed voor de naamsbekendheid, maar het biedt ook mogelijkheden voor betrokkenheid. Wanneer je dit effectief monitort, kun je hier vervolgens handig op inspelen. Bijvoorbeeld door dergelijke check-ins te belonen of degene die het meest incheckt in de spotlight te zetten. Verder geven veel van deze diensten de mogelijkheden om via deze weg de interactie op te zoeken, door bijvoorbeeld tips en to-do’s te geven aan de bezoekers die inchecken met deze ‘location based services’. Kijk vooral ook naar inspirerende voorbeelden uit andere sectoren en landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Sommigen zijn verrassend en creatief. Goed jatten is nog altijd beter dan slecht verzonnen. Maar geef er een eigen persoonlijke of unieke draai aan. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van succesvolle strategieën voor filmvertoners op het sociale web. Trial and error Bovengenoemde voorbeelden zijn voor een groot deel bekende en bewezen principes uit andere sectoren. Deze voorbeelden kunnen bioscopen echter vrij gemakkelijk vertalen naar hun eigen sector. Toch zijn de écht succesvolle activiteiten vaak experimenten die (onverwachts) goed blijken te werken. Juist omdat ze relatief uniek zijn. Zoek daarom (ook) naar activiteiten waarmee je mensen positief kunt verrassen. In ons onderzoek onder 150 filmliefhebbers hebben we enkele van dit soort ideeën verzameld. Zo kwam bijvoorbeeld een chatsessie via Facebook met een regisseur of acteur naar voren, werd er een digitale balie of ‘explicateur’ op Twitter voorgesteld en werd het idee geopperd een ontmoeting van fans van een bepaalde film te organiseren. Stap daarbij over je koudwatervrees heen en wees niet bang om ‘fouten’ te maken. Het sociale medialandschap is voor een groot deel nog onontgonnen terrein en er is nog voldoende ruimte voor trial and error. In het derde en laatste deel van dit drieluik zullen we enkele voorbeeldcases uit binnen- en buitenland bespreken. Ook laat ik zien welke tools er zoal beschikbaar zijn en wat ze kunnen bijdragen aan de contentstrategie.

Dingen delen met vrienden (still uit Sex and the City 2).

Joost Geurtsen is als digital media consultant werkzaam bij Lammers van Toorenburg Benelux PR BV.

67 ‘This is going on Facebook!’ (Kat Dennings als Darcy in Thor) ‘I can’t wait to twitter this to all my friends.’ (Brooklyn Decker als Palmer in Just Go With It)

MARKETING

Deel III: casestudies

Voorbeeld doet volgen
Bioscopen en filmtheaters kunnen als nooit tevoren met hun (potentiële) klanten communiceren dankzij de mogelijkheden die social media bieden. In een artikelenreeks heeft Holland Film Nieuws in willen gaan op de mogelijkheden van de social media voor filmvertoners. In dit nummer het derde en laatste artikel: de casestudies.
Door Joost Geurtsen

In het eerste deel (HFN 99) hebben we, aan de hand van een kleinschalig doelgroeponderzoek, de behoeften en voorkeuren van filmliefhebbers in kaart gebracht. In het tweede deel (HFN 100) hebben we deze behoefte vertaald naar mogelijkheden voor een contentstrategie. In het derde en laatste deel van dit drieluik kijken we naar een drietal inspirerende cases uit het vakgebied. In welke behoefte voorzien zij en op welke manier? Casestudies zijn vaak de beste manier om te begrijpen hoe nieuwe media in de praktijk werken. Case 1: Pathé Pathé was lang aanvoerder van de lijst grootste Nederlandse merken op Facebook. Hoewel de bioscoopketen die positie onlangs verloor aan Hi, is er geen twijfel over mogelijk dat Pathé een zeer succesvolle social mediastrategie heeft neergezet. Met bijna 60.000 leden heeft de keten inmiddels een indrukwekkende fanbase bijeengebracht op Facebook. Wanneer we het hebben over inspirerende cases in de bioscoopbranche, mag Pathé niet ontbreken. Wanneer je de tijdslijn van de Facebook-pagina bestudeert, ontdek je enkele interessante kenmerken in de contentstrategie van Pathé: Regelmaat en actualiteit Er zit een duidelijke regelmaat in de publicaties. Geen overkill of lange stiltes en de content refereert altijd aan de actualiteit. Wat 32

zijn de best bezochte films van dit moment. Foto’s en verslagen van evenementen worden near-realtime gepubliceerd. Persoonlijk en proactief Pathé zit er bovenop. Via Facebook, maar ook bijvoorbeeld via Twitter, reageren zij op vragen en klachten van (potentiële) bezoekers. Niet alleen als deze direct aan Pathé geadresseerd zijn, maar gewoon overal waar ze kunnen helpen of ergernis kunnen verzachten. Om dit te kunnen doen, zijn effectieve monitoringtools essentieel. De gehanteerde tone of voice geeft (potentiële) bezoekers het gevoel dat ze met een persoon – en dus niet met een bedrijf – communiceren. Exclusief en curatief Iets wat heel logisch klinkt, maar nog (te) weinig gebeurt: Pathé produceert content, speciaal voor de sociale kanalen. Videoverslagen van evenementen, interviews, reviews, et cetera. Daarin spelen bezoekers soms een hoofdrol, bijvoorbeeld door ze te interviewen als zij uit de bioscoopzaal komen. Een leuke manier om je doelgroep te betrekken bij het produceren van content. Naast eigen content, hebben ze ook een rol als content curator: ze herpubliceren content van derden. Denk hierbij aan trailers, filmposters, acties, enzovoorts. Prosumers Een andere manier om jouw doelgroep te betrekken en te activeren,

Pathé was lang aanvoerder van de lijst grootste Nederlandse merken op Facebook.

is door deze uit te dagen om zogeheten user generated content te produceren. Pathé organiseert acties waarbij gebruikers een eigen foto(bewerking) kunnen plaatsen en roept op tot het schrijven van reviews of het delen van foto’s en video’s van evenementen. Ze zien hun fans duidelijk als mensen met passie, talent en een mening en maken daar handig gebruik van. Draagvlak Ook niet geheel onbelangrijk: de activiteiten van Pathé worden breed gedragen. Er zijn duidelijk mensen verantwoordelijk gemaakt voor de activiteiten binnen de social media. Deze activiteiten hebben bovendien een duidelijke plek binnen de totale mix van communicatie. De sociale kanalen, de website en de mobiele applicatie vullen elkaar min of meer aan in functie en switchen tussen kanalen is gemakkelijk, hoewel dit hier en daar nóg effectiever en duidelijker zou kunnen. Ook de offline activiteiten (filmmarathon, premières, et cetera) spelen een belangrijke rol in de hele communicatiemix. Het fysiek ontmoeten van jouw

Een Facebookaccount is zo aangemaakt (still van Tous les Soleils).

‘You can Facebook me.’ (Thomas Lennon als Doug in I Love You, Man)

MARKETING

doelgroep kan goed helpen bij het opbouwen en versterken van een actieve online community. Case 2: Upload Cinema Een andere, vrij bekende case is Upload Cinema, een initiatief dat de bezoeker een nog grotere rol toebedeelt. Upload Cinema brengt de beste video’s van het web naar het witte doek. Elke maand presenteren zij ‘een nieuw programma vol inspirerende en vermakelijke internetfilmpjes gekoppeld aan een speciaal thema. Het publiek stuurt films in; een redactieteam selecteert de beste films en stelt daar een programma van samen van circa anderhalf uur dat wordt vertoond in bioscopen en op speciale locaties.’ Bij Upload Cinema bepalen de bezoekers (de curators) dus zélf wat er op het grote witte doek wordt vertoond. Een mooi voorbeeld van hoe je de voorkeuren en de mening van jouw bezoekers kunt gebruiken om het aanbod te optimaliseren. Je zoekt ‘producten’ bij mensen, in plaats van mensen bij producten. Eigenlijk zou een dergelijke cocreatie bij meer bioscopen en filmtheaters ruimte moeten krijgen. We hebben immers in het onderzoek in het eerste artikel van dit drieluik gezien, dat die behoefte er zeker is.

Wat Kriterion doet, is niet revolutionair, maar heeft een hoog gewoon doengehalte.

Case 3: Kriterion Een kanttekening bij een case zoals die van Pathé en in mindere mate die van Upload Cinema, is dat niet alle bioscopen dezelfde (menselijke en financiële) resources tot hun beschikking hebben. Hoewel dit in veel gevallen ook een kwestie is van prioriteiten stellen, betekent een beperkt budget/mankracht niet altijd minder kansen. Om dit te bewijzen, willen we als derde en laatste case Kriterion behandelen. Om te laten zien dat je ook als relatief kleine speler een (beperkte) contentstrategie kunt hanteren. We zien dat er zich steeds meer enthousiaste initiatieven ontplooien, waarvan Kriterion er een van is. Kriterion is een kleine Amsterdamse bioscoop met drie zalen, maar met een rijke geschiedenis. Ook in deze tijd van de social media, communiceert de bioscoop op een leuke en verrassende manier met zijn doelgroep. Wat Kriterion doet, is niet revolutionair, maar heeft een hoog gewoon doen-gehalte. Dit kan een voorbeeld zijn voor vele anderen. Want het werkt: ondanks de beperkte omvang heeft Kriterion inmiddels een behoorlijk aantal fans aan zich gebonden op Facebook en Twitter. Het gaat in dit geval bovendien niet eens zozeer om het aantal (kwantiteit), maar meer om de kwaliteit van deze connecties. Het moet op termijn zorgen voor terugkerende bezoekers in de niche die Kriterion bedient. Omdat de persoonlijke band en het gevoel er zijn. Zij gebruiken sociale media dan ook vooral voor communicatie rond en tijdens de vele evenementen en vertoningen. Het gaat hierbij om nieuwsvoorziening, het uitwisselen van ervaringen en het bereiken van potentiële bezoekers via de huidige bezoekers. Maar ze weten ook te verrassen, door bijvoorbeeld oude bioscoopstoelen weg te geven via hun Facebookpagina.

Naast de interactie met externen, maakt Kriterion ook gebruik van de social media voor interne communicatie. Zo maken ze gebruik van een (besloten) groep op Facebook, waar mensen die actief betrokken zijn bij het bedrijf of die meegeholpen hebben bij evenementen, aangesloten zijn. Een goede manier om enthousiaste betrokkenen te groeperen en (blijvend) te binden. Hoewel Kriterion misschien qua inzet van techniek en structuur nog stappen kan maken, begrijpt deze bioscoop duidelijk de principes en mogelijkheden van de social media. Tot slot In deze reeks van drie artikelen hebben we geprobeerd wat meer inzicht te geven in wat de social media kunnen betekenen voor bioscopen en filmtheaters. Ter informatie, inspiratie, maar vooral ter motivatie. Wij hopen dat meer filmvertoners zich geroepen voelen om dit nieuwe speelterrein verder te verkennen. Wellicht onzeker, maar het blijft nou eenmaal een weg van trial and error. Het is vaak een kwestie van gewoon doen. Er wordt heel veel gepraat over de social media, maar je leert het pas echt in de praktijk. Begin met doelstellingen, maak tijd vrij en maak mensen verantwoordelijk. Definieer een roadmap en stel deadlines. Investeer in kennis en/ of zoek mensen die jullie op weg kunnen helpen. Cases, zoals we in dit artikel behandeld hebben, kunnen hierbij helpen en inspireren. Blijf niet hangen in het bekijken van trailers en laat de show beginnen. Jouw bezoekers zitten er klaar voor.

Joost Geurtsen is als digital media consultant werkzaam bij Lammers van Toorenburg Benelux PR BV.

33 ‘Number 1 clip on YouTube... Ooh, I can see my hitcounter rising!’ (Evan Peters als Max Cooperman in Never Back Down)