You are on page 1of 264

21.03.

2010

Din Bu 1

1.sayfadan 50. sayfaya

TURAN DURSUN
Tabu Can ekiiyor

D N BU
I. K TAP

NDEK LER

Yazarn nsz Prof. Dr. lhan Arsel'in nsz "Muhammed'in Cinsel Hayat" slam ve iddet Nasl Yakldm? Rvetle Mslman Olanlar Kur'an'm Orijinalleri Yakld in imdi Yok islamclarn Pehlivan Yok Ayetler Uydurma m? "eytan Ayetleri" Islamn Gerei Kara Sesli Karanlk Muhammed'e Gre Kadn "Uursuz"dur nandrmak in Kur'andaki Tanr'nn Andimeleri By ve Muhammed'in Bylenmilii islam'a Gre "Millet" Kurban "Kor'an Mucizeleri" Muhammed'in Doktorluu I Muhammed'in Doktorluu II Muhammed'in Doktorluu III Kur'an'm Tanrs Nerede?
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu

9 11 16 48 61 78 78 90 101 103 108 110 113 116 119 122 128 131 134 138 141
1/47

21.03.2010

Din Bu 1

Tanr'nn Taht, Saray 8 Da Keisinin Srtnda "Gk Sofras" Tevrat, ncil, Kur'an Tann'nn Biimi ve Boyu Kur'an'daki Tann'nn nsanlar Ayrma Politikas Kur'an'm Tanr'smn Elindeki Terazi Kur'an'daki Tann'nn Beddualan insan Hayvana Dntrme Cezas "inallah" islam'n Tanns Akll m? "Tann Bildi-Anlad ki..." Gr Deitiren "Tann" Tann Saraynda Namaz indirimleri Kur'an'daki "eliki"lerden I Kur'an'daki "elikilerden" II Kur'an'daki "Akl ve Bilim" Dlklar I Kur'an'daki "Akl ve Bilim" Dlklar II Kur'an'daki "Akl ve Bilim" Dlklar III Kur'an'daki "Akl ve Bilim" Dlklar IV Kur'an'daki "Akl ve Bilim" Dlklar V Kur'an'daki "Akl ve Bilim" Dlklar VI Kur'an'daki "Akl ve Bilim" Dklar V Kur'an'daki "Akl ve Bilim" Dlklar VIII. Kur'an'daki "Akl ve Bilim" Dlklar IX Kur'an'daki "Akl ve Bilim" Dlklar X Kur'an'da "ldrn" Buyruu! Kur'an'm Ne Dedii eriat Tanns'nn Hilesi 163. Maddenin Kaldnlmas islam ncesi Dnemde, "Kz ocuklarnn Diri Diri Gmld" Yalan islamc Neden "lntikamc"dr? Ve Kadna Dayak 'ehvet' Din Duygulann ncitmek Su mudur? Sleyman Ate'in Mektubu ve Karl Mektuplar
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu

144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 190 193 196 199 202 205 208 211 214 217 220 229 232 235 240 246 250 254 259 263 269
2/47

21.03.2010

Din Bu 1

Eletiri Mektuplan Zaman Gazetesiyle Grme Yazann Yaynlanm teki Eserleri

277 282 295

YAZARIN NSZ

Elinizdeki kitap, daha gzel bir dnya iin alm bir rn kitabdr. Daha gzel bir dnyann, daha zgrlkl dnya olmadan gereklee-miyecei ak. Daha zgrlkl bir dnyann kurulabilmesi iin de "ta-bu"lann yklmas gerekli. Her trl tabu yklmal. En bata da "din"lerden,"inan"lardan kaynan alan tabular.. zgrlkleri balayan her trl zincir krlmal. En bata da kafalardaki "iman zinciri"... Bu zincirlerin geerli olduu toplumlardaki insanlar, gerekte "insanlar"dan daha baka eydirler. nsanm "dnme" zelliine tam yarar biimde dnemezler, "iman" kalplan iindedir dnceleri. Doamn yapma, yasalanna ters dorultudaki "deimezlikler" iinde... Duygulan da yledir. Hepsi "gkltt" dr, "Tann damgal"dr. Zincirli olmas yznden gelime gsteremez; deimelere, gelimelere ayak uyduramaz. Uyumlan bile uyumsuzluklarla doludur. Dnyamzdaki her tr olumlu gelime, "din"inki, "iman"nki bata olmak zere, "tabu"lann zincirlerinden kurtulabildii, yol bulabildii lde gerekleebilmitir. " nsan akl", bilim, teknoloji, "insan haklan" alannda ulalan noktalar, bu yoldaki admlarn rnleridir. "Akl" ve "bilim", aydnlk kesimdedir. "Din", "iman"sa karanlk kesimde. Akln, bilimin "lleri" bellidir. "Gzlem" vardr, "deney" vardr, "nesnellik" vardr... Yolu "klandran da bunlar. Din ve imandaysa bunlar yoktur. Karanl da bundan... yleyse "din"in zerine nasl gidilmesi gerektii ortada ve son derece ak: Karanln zerine nasl gidilirse, "din"in zerine de yle gidilmelidir. Karanlkla savalrken k gerekli. Dinin, imann zerine giderken de... Elinizdeki kitapta bulunan yazlarla, bu alanda bir k sunmaya allmtr. Bu yazlarn "kitap" durumuna getirilmesi de ok youn istekler zerine olmutur.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 3/47

21.03.2010

Din Bu 1

Sevgili okurum! Bu yazlan, elbette ki sen deerlendireceksin. Benim burada, tarih ve kamuoyu nnde belge niteliini tasn diye belirtmek zorunda olduum bir ey vardr:

Bu yazlarn, yazl basnda yer almas iin ok uratm. ok kap aldm. Aylarca, yllarca srd abalarm. Ama hep geri evrildi. "ada", "aydn" olarak tannan kesimde bile, rkntler oluturdu. En "hafif olanlar sunulduunda bile, "yer verirsek bizi talarlar" diye karland. "Talanmak" ne demek, "bombalanacaklarndan" korkanlar bile oldu. Kimilerinin karl-ysa allagelen "taktiki" politikaclarn azyla : "Biz, dine sayglyz. Din duygularnn incitilmesinden yana deiliz..." biimindeydi. Her geri e-viriliimde dnyordum hep. Bu duygulan "incitme" gze alnmazsa, karanlklarla nasl savalabilir? Uygarlk alanndaki admlar, bu duygulan incitmeden oluyor mu? "Din duygulan incitilmeden", daha gzel, daha uygar, insana daha yarar bir dnyaya ulama yolundaki "deime'ler, "deitir-me"ler nasl olabilir? Ve olabiliyor mu? Hangi "yeni" ve "yenilik" bu duygulan incitmeden gelmi, ya da getirilebilmitir? nsanolu kendisini ve doay deitirirken "din duygulan"n da "incitmemi midir"? Bunlan dndm, durdum yeniden dndm. br yandan tarttm. Ne ki, yol bulamadm, kap bulamadm bizim "zgrlk" (!) yazl hasmmzda. Bunu belgeliyor ve suladklan "baskc rejim'lerin egemenlerinden pek geri kalmayacak biimde kat birer beki, zgrlk iin gerekli sularn akmasna meydan vermeyen birer tka durumundaki "aydn"lan lkemiz ve dnya kamuoyu nnde suluyorum. Sonunda bir kap buldum: 2000'e Doru dergisini karanlar amt bu kapy. Saak dergisi ve sonra 2000'e Doru. "Ohh"! Ne gzel bir olay. Artk, slm'daki zel deyimiyle "mesail-i mstetire"yi, yani dince "kapal kalmas gereken konular" gn na karabilecektim. Ve koyuldum. Bildiiniz gibi... Bu kitapla birlikte, baka bir yaynevinden de olsa (Akyz Yaynlan) bir kitabm elinize ulaacak: /Kulleteyn. Roman. Belki de tam deil. "Ro-manlaan" gerekler. Bu kitapta da karanlk stne kla gitmeye allmtr. Belgesel nitelikte.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 4/47

21.03.2010

Din Bu 1

Bir gn br kitaplanmn da yaymlanabileceim biliyorum: 5 cilt olarak yayma hazrladm "Kutsal Kitaplann Kaynaklan". Aynca tarihte ve dnyada ilk olan ve ok deerli bir dostumun desteiyle yayma hazrladm 14 ciltlik "Kur'an Ansiklopedisi". Biliyorum, btn bunlan okuyacaksn sevgili okurum. Haziran 1990 Turan Dursun

10 PROF. DR. LHAN ARSEL' N NSZ Yllarca nce bir gn, Faklte'deki odamda alrken hi istemediim bir anda telefon ald. Hazrlamakta olduum "Toplumsal Geriliklerimizin Sorumlular: Din Adamlar" adl kitabmn "Giri" ve "nsz" ksmlarn kafamda ekillendirmek zere bulunduum iin, zihnim karr ve fikir silsilesini kaybederim endiesiyle, o an telefona cevap vermek istemedim. nmdeki kaynak'tan, Atatrk'n din adamlanyle ilgili u szlerini metne geirmee devam ettim: "Eer onlara (hoca kyafetli sahte din limlerine kar benim ahsmdan bir ey anlamak isterseniz, derim ki, ben ahsen onlarn dmanym. Onlann menfi istikmette atacaklar bir hatve, yalnz benim ahs manma deil, yalnz benim gayeme deil, o adm benim milletimin... kalbine havale edilmi zehirli bir hanerdir. Benim ve benimle hemfikir arkadalarmn yapaca ey, mutlaka o adm atan TEPELEMEKT R. Sizlere bunun da fevkinde bir sz syleyeyim: farz- muhal bunu temin edecek kanunlar olmasa, bunu temin edecek Meclis olmasa, yle menfi adm atanlar karsnda herkes ekilse ve ben kendi bama yalnz kalsam, YlNE TEPELER M"^) Bir ka dakika ara ile tekrar telefon alnca ahizeyi elime aldm ve souka bir ifdeyle: "Dinliyorum" dedim. Kar taraftan ince ve nzik bir ses kendisini tantt: Adnn Turan Dursun olup TRT'de grevli bulunduunu, yazlarm ve kitaplanm okuduunu, benimle sylei yapmak arzusunda olduunu, msait bir zamanmda kendisine zaman ayrp ayramayacam sordu. O tarihlerde, eriat azgnlnn sanki bugnk boyutlara ulaacan seziyormuum gibi, eitli kitaplarmdan gayn, bir de gazetelerde ve zellikle Cumhuriyet'te, liklik ve Atatrklk ve
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 5/47

21.03.2010

Din Bu 1

eriatlk konulanyla ilgili olarak sk sk yazlarm yaynland iin ada dnce sahibi okuyucularmn desteklemeleri yannda, gericilerden seviyesiz mektuplar Ve ou zaman grtlaktan frlama kfrlerle dolu telefonlar alrdm. Hatt bazlar habersiz olarak odama gelir ve yazdklarmn abartma olduunu syleyerek 11

alm satarlad; onlara eriat kaynaklarn gsterip bilgisizliklerini suratlarna vurduumda susarlard. Fakat bu kez karmda pek alk olmadm medeni bir ses, sanki beni megul ve rahatsz etmi olmaktan znt duyuyorcasna, bana hitap etmekteydi. Altnc hissim ar basm olacak ki kendisiyle belli bir gn zerinde anlatk. Telefonu kapadktan sonra kitabmn "Giri" ksmna u satrlar karaladm: "Bat, bugnk gelimesini ve ilerlemesini ve uygarlm, din ada-m'nn sahte saltanatna ve olumsuzluklarna son vermekle, onu dny ilerinin dna itmekle, imtiyazlarn ve yetkilerini yok etmekle salamtr... Yeryznn en ziyde gelimi lkeleri arasnda sosyal gelime, teknik ilerleme, ekonomik aama ve ( refah ) varlk bakmndan n sralan igal edenler, bu mutlu sonuca, dier bir ok nedenler yarmda, bir de din adamm Devlet'in 'Beslemesi' ve 'Destekisi' durumundan karmak sayesinde erimilerdir. Bu SONUCun alnmasnda ( gerek ) AYDIN) i grmtr. Her eyin tersini yapmak, bizim tedenberi geleneimiz olduu iin, biz bu uygarlk anda dahi 'Lik ve demokratik Anayasa esaslarn hie sayar ve baka lkelerin salanca bilip terkettikleri kt usulleri, bu usullerden Atatrk sayesinde ( ve mucize kabilinden) kurtulmu iken, yeniden canlandrmak iin elimizden geleni esirgemeyiz ve stelik erit'n dahi ngrmedii kabul edilen bir snf, yani din adamlar snfn yaratr, bu snfa olmadk olanaklar tanr ve Devlet'in tm kademelerine onlar yerletiririz. Gemi yzyllar boyunca din adam ( nn dny ilerine karmasndan doma ) musibetleri ve felketleri unutur, onu yeniden bu milletin bana musallat eder (iz)..." Bu satrlar yazdm srada aklm, biraz nce beni telefonla arayan ki-i'nin maksat ve niyetlerinin ne olabilecei sorusuna
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 6/47

21.03.2010

Din Bu 1

takld. Fakat ders zili ald iin kalemi brakp, ders vermek zere snfa yollandm. Ertesi sabah anlatmz saatte odama geldi. Yznde drstlk ve samimiyet yatan bir insan karmda bulmakla biraz olsun rahatladm. Hele konumaa balad an, o her zaman iin hayran olduum ve inam NSAN hale sokar olduuna inandm ve kendime yaam amac yaptm "Katksz Mspet AKIL" belirdi nmde sanki! Aratrmalarm ve incelemelerim boyunca nice yllar kafama istif etmi olduum veriler ve bu verilerin diyalektik sonulan, canl olarak kar12 unda tekrarlanmaktayd sanki... unu belirtmeliyim ki, bu verileri edinirken, Bat dnyasn 1500 yllk karanlklardan kurtarp AKIL ama ve insanlk haysiyeti duygusuna ulatranlarn, din adamlarn dnyev ilerden uzaklatrmaa matuf gr ve davranlar beni daima hayranla srklemitir. Fikirsel gelime yoluna ynelmem bakmndan bunlar beni ne kadar byledi ise, bu ayni eylerin kendi mensup bulunduum eriat dny'snda bulunmay nedenlerini dnmek de o derece zntye srklemitir. Dnrler ve bilginler bir yana, fakat din adamlar asndan kyaslama yaptmda kendi kendime: "Neden bir Marcion, neden bir Abelard, neden bir Nicholas, neden bir Amaud De Brescia gibi, yada bunlarn nice benzerlerinden biri, bizde kmamtr acaba?" diye sormaktan kurtulamazdm. O Marcion ki, Hristiyanln daha ilk birinci yz ylnda: "Mkemmel olmaktan uzak, ktlklerle dolu bu dny, Tann'y keyf, gaddar, insan yazgsna egemen niteliklerle tanmlayan zihniyetin oluturduu bir dn-y'dr. Tanr anlayn aklc temele dayatmak ve SEVG esi yapmak ve bylece insanlar aras ilikiler kayna klmak gerekir..." diyerek din adamlar snfna atabilmitir. O Abelard ki, onikinci yzylda : "Gereklere din kitaplariyle deil AKIL yolu ile eriebilir; din verilerini aklc temele dayatmak gerekir. Ancak bu suretledir ki din kitaplarndaki akla ve vicdana aykn hkmler giderilebilir. Tm insanlar aras sevgiyi ve kardelii salayabilmek iin 'Korkutucu ve Keyf' Tanr fikri yerine lYLK Tanrs fikrini yerletirmek gerekir"diyerek din adamlarna insanlk dersi verebilmitir. O Nicholas ki, hem de Kardinal rtbesinde bir din adam
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 7/47

21.03.2010

Din Bu 1

olmasna ramen: "Kutsal diye bilinen din kitaplarn gerekler kayna saymak ha-ta'dr" diyerek din adamnn otoritesini temelden sarsabilmitir. O Amaud De Brescia ki, kendisi bir din adam olmakla beraber, 12ci yzylda ruhban snfnn iktidarna ve saltanatna kar sava am ve din adamlarnn yalanlarn ve halk aldatmalarn ortaya vurmu ve bu idealist davran yznden, bata Papa olmak zere dier din adamlarnn dmanln kazanm ve 1155 ylnda lme mahkum klnm, ceza'nn infaz srasnda kendisine : "Eer lmden kurtulmak istiyor isen fikrini deitir, szlerini geri al" denmi olmasna ramen, fikir ve dnce haysiyetine sahip bir insann lmden kurtulmak iin dahi olsa gerekleri ortaya vurmaktan kanmayacan ve doruluuna inand eyler uruna hayatn fedaya 13

hazr bulunduunu sylemitir. nsanla brakt bu mek, daha sonraki kuaklara ideal kayna tekil etmi ve o tarihten bu yana din adamlarnn smrsne ve sahteliklerine kar isyan edenler, hep onun ve benzerlerinin izinde gitmilerdir. Bu dorultuda olmak zeredir ki 18inci yzyldan bu yana kltrl her insann beynine, Voltaire'in u forml reklenmitin "Nerede ki AKIL zgr'dr ve egemen'dir, orada din adamna yer yoktur". Ve ite kendi toplumum itibariyle her zaman iin zlemini ektiim ve hayalimde yaratmaya gayret ettiim insan tipi, mutlu bir tesadf sonucu, imdi karmda, muhtemelen yzlerce yllk bir gecikme ve deiik bir klk altnda bana, Marcion'un, yada Nicholas'n yada Arnaud De Brescia'run ve benzerlerinin azyla konumaktayd. Eer telefona cevap vermemi, yada veripte sudan bir bahane ile grme teklifini geciktirmi olsaydm, kendisini tanma frsatma sahip olamayacaktm. Bu frsatn ne kerte deerli ve nemli olduunu, zamanla daha iyi anlam bulunmaktaym. Konumalarmz bitipte kendisinden ayrldm zaman, din adamlar konusundaki yarglarmn, farkl bir yrngeye yerlemekte olduunu far-kettim. Sanrm bu itiledir ki Giri ksmma unlar ekledim: "Bu kitap... din adam'nn... olumsuzluklarm, sululuklarn ve
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 8/47

21.03.2010

Din Bu 1

(toplumu ) uurumlara srkleyen duygusuzluklarn ortaya vurmak iin ( yazlmtr ). Bunu yaparken din adamlar ierisinde gerek anlamda NSANCIL ve B LG L ve AYDIN olanlar yoktur demek istemiyoruz. Fakat mevcudu gerekten ok az olan bu kiilere bakarak yersiz bir iyimserlie ynelmekte anlam yoktur. nancm o'dur ki bir gn gelecek, saylan bylesine az olanlar oalacak ye erit'n ilkelliklerini gidermenin gereine inanm olarak bu topluma olumlu bir eyler vermenin bilincine saplanacaklardr..." Fakat bunu da yeterli bulmayp kitabmn i kapana, saylarnn oalmasn candan diler olduum yeni Turan Dursun'lar muhatap edinerek u ithaf koydum: "Saylar gerekten az olan T. D.'lar var bu toplumda. Din adam olmakla beraber kendilerini eriat zihniyetinin ok stne karabilmiler ve karabilmek iinde NSANLIK SEVG S denizine atabilmilerdi. Atatrkln ve Atatrk devrimlerinin KURTARICI TILSIMI'na inanmlardr. Tanr ve peygamber emirleridir diye belledikleri esaslarn AKIL yordamiyle yeniden elden geirilmesi, Trk'n gerek niteliklerine uydurulmas ve 'mspet akl' verilerine oturtulmas gereine sarlmlardr. Bugnk eriat ortam ierisinde ve 'Atatrk ve uygarlk dman' din adamlar arasnda 14

kendilerini 'Din adam' klnda grmezler ve gerei sylemek gerekirse 'Din adam' deyimiyle arlr ak da istemezler. Bu kitap onlara Armaan edilmitir". Kitabmn yaym tarihi 1977'dir. O tarihten bu yana, Turan dostumun son derece salam karakterine, drstlne, ahlkiliine ve meden cesaretine ve YALAN denen "Yedi bal ejderha'ya" kar savam azmine tank olduka, sevincim ve midim daha da artmtir. Ve hele onu, eriat sorunlar konusundaki derin bilgisiyle ve her sorunu AKIL kstasna vuran maharetiyle, bir yandan evresini etkilerken, dier yandan "Bilgili" geinen nice din adamlarm (ki aralarnda 'profesr' yada 'Doent' unvanna sahip olanlar vardr ) alt'edip, foyalarn ortaya vurabilir grmekten her zaman iin zevk duymuumdur. unu belirtmek gerektir ki erit'la ilgili olarak yazd her ey, her bir din adamna ibret verici bir ders
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 9/47

21.03.2010

Din Bu 1

niteliindedir. Kuku etmiyorum ki. Turan Dursun'un bu hayrl ve yararl etkisiyle, din adamlarmz, erit'in i yzn aklc yoldan inceleme ve eletirme i'tiyadm edinmekte gecikmeyeceklerdir. Bu onlara, eriat eitimi yznden fikren ksrlatrlm mslman lkeler halklarnn, istisnasz olarak yer yznn en ilkel, en geri, en yoksul, en bahtsz halklar arasnda yer alm olmalarnn NEDENLER 'ni retecek ve bylece AKILCILIIN tek zm olduunu farkederek kendi kendilerine "Gereklere eriat yolu ile deil AKIL rehberliiyle, liklikle gidilir" diyebileceklerdir. Daha baka 1)ir deyimle her biri, bal bana birer Turan Dursun kesilecektir. Ve ite o zaman bu toplum, srklenmekte olduu uurumu farkedecek ve ilkellikler girdabndan kurtulma ansn deneyecektir. Prof. Dr. lhan Ar sel

1) Bu szleri Atatrk 1923 ylnn ubat aynda sylemitir. Yukardaki satrlar Prof. Enver Ziya Karal'n Atatrk'ten Dnceler adl kitabndan ahnmur. (T. i Bankas Yaynlan, sf.72)

15

Rb, ayn yerde, "hev"nn "ehvete eilimli olan nefsin kendisi iin de sylenebileceini" belirtiyor. 'MUHAMMED' N C NSEL HAYATI" Muhammed'in ehveti ve "tanr"s Kanlarndan Aie, Muhammed'e yle diyor - "M er (ur) rabbeke ill ysriu hevke". (Bkz. Buhar, e's-Sahih, Kitabu't-Tefsr/33/7, Kitabu'n-Nikh/29; Diyanet yaynlarndan Tecrd, hadis no: 1721; Mslim, es-Sahih, Kitabu'rRd'/49, hadis no: 1464; Ibn Mace Snen, Kitabu'n-Nikh/57, hadis no: 200; Ahmed bnHanbel, 6/134,158.)
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 10/47

21.03.2010

Din Bu 1

Nedir bu szn Trkesi? te dini evrelerden eviri: - "Vallahi Rabbinin, senin arzunu hemen yerine getirdiini gryorum." (Ahmed Davudolu, Sahih-i Mslim Tercme ve erhi. 7/ 402.) - "Rabbin phesiz senin dilek ve arzunu geciktirmeden derhal gerekletirir." (Haydar Hatibolu Snen-i Ibn-i Mace Tercmesi ve erhil, 5/495.) - "Rabbin Tel (kadnlarnn deil) ancak senin arzunun tahakkukuna msraat ediyor." (Sahih-i Buhari Muhtasar Tecrdi Sarih Tercemesi, hadis no: 1721, ev. Kamil Miras, Diyanet yaynlarndan.) Aie'nin sz dilimize yle de evrilebilir: "Bakyorum da, senin Efendi Tann'n (Rabb), yalnzca senin eyinin keyfini (nevan) yerine getirmek iin kouyor." Hadiste, "Efendi Tann"nn, yalnzca Muhammed'in "hev"s iin kotuu belirtiliyor aka. "Hev": nsann "arzusu, istei". Ama buradaki herhangi bir "arzu, istek" deil; "cinsel istek"tir. Bir baka deyile: "insann eyinin keyfi". nk buradaki konu, cinsel istein zerinde durulduu bir konu. Ayrca, "heva" sylendiinde ilkin bu kavramda kullanlr. R-b da, "heva" iin: "Meylun'nefsi ile'eehveti" (bkz. el Mfredat, Heva,) diyor. Yani "nefsin ehvete eilimi". 16

Aie neden byle diyor? Muhammed'in ok kars var. 1, 2, 3,4, 5... Byle gidiyor. Yalanm olan evde Bint Zem'a'nm dnda hepsi gen, hepsi gzel. Ve hepsi de cinsel istekli. "Adalet" olsun diye, Muhammed'in bunlarla cinsel birlemesi "sra"ya konmutur. Sevde'nin dnda kimse, srasn bakasna kaptrmak istemiyor, ite bu byleyken, "yet" geliyor; durumu deitiriyor:

Muhammed'in "heva"s, "adalef'in nne geiyor:


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 11/47

21.03.2010

Din Bu 1

Muhammed'in kadn seimi, cinsel alandaki istei, hadisteki szcyle "hev"s, "dalet"e baskn geliyor ve "sra" Muhammed'in istei dorultusunda, "yet"le bozuluyor. Buhari ve Mslim'in "e's-Sahih"lerinin de iinde bulnduu hadis kaynaklarna gre ayet, Ahzab Suresinin 51. ayeti. Ve u anlamdaki szle balyor: - "(Ey Muhammedi) Onlardan (yani kanlarndan) dilediini geri ye brakr, dilediini ne alabilirsin..." Ne demek bu? Hadis ve yorumlara gre u demek: - "Ey Muhammedi Artk nbet, sra zorunlu deil senin iin. N beti, sras gelse bile, dilediin kannla cinsel birlemeyi erteleyebilir, ondan nce dilediin kannla yatabilirsin." (Bkz. Aie'nin sznn yer ald, gsterilen hadis kaynaklan. Aynca bkz. "Tefsir"ler, rnein Tefsiru'n-Nesef, 3/309; RRz, e't-Tefsin'1-Kebr, 25/221; Taber, Cami-u'1-Beyn, 22/20; Celleyn, 2/111.) Kamil Miras da, Diyanet yaynlarndan olan Tecrid'de, Ahzb Suresinin ayetleriyle ilgili tefsirlere ilikin hadislere balarken bu ayetin bandaki szlere u anlam veriyor - "Aziz Peygamberim! Aile muaeretinde kadnlanndan diledii17

nin nevbetini (nbetini) geriye brakabilirsin, dilediini de yanna alrsn. Aralarnda nevbete mecbur deilsin. Geri braktndan yanna almak istediin olursa, onu almakta da sana bir gnah yoktur..." Szn z: - Kur'an'n "Efendi TanrTs (Rabb), Muhammed'in, kanlaryla olan "cinsel iliki dzeni"ndeki iini kolaylatryor. likiyi "sraya koyma (nbet)" zorunluunu kaldryor. "Heva"snn seiminde zgr olsun diye onu serbest brakyor. "Hangi karnla ne zaman yatmak is tersen, zgrsn, yatabilirsin!" diyor. te bunun zerine, Aie dayanamayp o sz sylyor
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 12/47

21.03.2010

Din Bu 1

-"Gryorum ki senin Efendi Tanr'n, senin eyinin keyfni..." Aie, bu durumu daha sonra, Ahzab'n 51. ayeti gelince anlad n; 50. ayet geldiindeyse bunu pek anlayamadn ve o nedenle, 50. ayette, "Peygambere kendini (hem de mehirsiz olarak) verebilecek ka dmdan sz edilince u tepkiyi gsterdiini belirtiyor: - "Olacak ey mi? Bir kadn utanmaz m ki, kendini bir erkee armaan etsin?" (bkz. ayn tefsir ve hadis kaynaklan, rnein Buhari, e's-Sahih, Kitabu Tefsiri'l-Kur'an/336), Mslim hadis no: 1464; Tecrd, hadis no: 1721.)

Muhammed'in "ehvet"inin nemi: 50. ayette, "Muhammed'e hell" olan kadnlar saylyor. Diya-net'in resmi evirisindeki anlamyla ayette yle deniyor: - "Ey Peygamber! Mehirlerini verdiin elerini (kanlarn), Allah'n sana ganimet olarak verdii cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcann kzlarn, halalannn kzlann, daynn kzlann, teyzelerinin kzlann ve peygamber nikhlamay diledii takdirde -mminlerden ayn, srf sana mahsus olmak zere- kendisinin mehrini peygambere hibe eden m'min kadn alman hell klmzdr. Bir zorlua uramaman iin, mminlerin eleri ve cariyeleri hakknda onlarn zerine neyi farz klm olduumuzu bildirmitik. Allah balayandr, merhamet edendir." Bu eviride, ayetteki szlerin tam karl olmayan kesimler var. Yani eviri biraz yorumlu. rnein: Ayette, herhangi bir kadn pey-

18

gambere "mehrini" deil; kendini armaan etmesinden szediliyor. Ayetin sonuna da kank bir anlam verildii grlyor. Byle kank anlam verilerek bireyler kurtanlmak istenmi olsa gerek. Ayetin sonunu yle evirmek daha doru olabilir: - "inanrlara, kanlar ve sa elleriyle sahip olduklan (cariyeleri)
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 13/47

21.03.2010

Din Bu 1

konusunda neler gerekli kldmz kukusuz bildik. (Sana helal olan kadnlar konusunda anlatklarmz da), sana bir glk olmasn diyedir. Tann balayan ve acyan'dr." "... Sana bir glk olmasn diyedir." anlamndaki szler zerinde duran F. Rz'nin yorumuna gre, burada demek istenen udur: - "Kadnlar konusunda sana ayncalk verdi ki daha geni, daha kolay bir konumda olasn da, gnln uratracak birey kalmasn ar tk. Kadn konusunda sorunun kalmasn da Cebrail, boalm olan gnlne indirsin ayetleri." (Bkz. F.Rz, 25/220.) F.Rz'nin yorumuna gre Muhammed'e ylesine bir ayrcalk salanmt ki, kadn konusunda; o bir kadn grp de o kadna gnl dtnde, kocasnn o kadn boamas artt. Neden ki ilk sralarda vahiy alma ynnden peygamberlerin ii kolay deildir. Vahiy almaya alncaya dek bu byle srer. te peygambere kadn konusundaki ayrcalk bu sraya rastlar. Peygamber vahye alnca, artk gznn iliip gnlnn dt her kadn, kocasnn boamas ve peygambere vermesi gerekmemitir." (Bkz. F.Rz, 25/222.) Yani akas: "Efendi Tann"s, Muhammed'in "ehvet"ini doyurmasn, kadnlara iyice doyup vahiy ilerine kendini yeterince vermesini istemitir, istemitir ki, Peygamberi vahiyle urarken bir de kadn sorunu olmasn. Kadn konusunda gsterdii kolaylklar, hep bu amaca ynelik. F.Rz'nin yorumu byle zetlenebilir. Bundan da anlalyor ki, Muhammed'in "ehvet"i, bir baka deyile "eyinin keyfi (hevas)" son derece nemliydi. 52. ayetin, "cariye" konusunda deilse bile, "kan" konusunda bir "snr" getirmi gibi bir anlatm gze arpar. Bu ayetin, yine Diyanet evirisindeki anlam yle:

19

Muhammed'in kan saysna konan snr: - "Ey Muhammedi Bundan sonra, sana hibir kadn, cariyelerin bir yana, gzelliklerini ne kadar houna giderse gitsin; hibirini baka bir ele deitirmen hell deildir. Allah herey gzetmektedir." Bu ayetin bir "snr" koyduu, bu snrlama nedeniyle. Muhamgencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 14/47

21.03.2010

Din Bu 1

med'in artk o zamanki karlarndan baka bir kan alamayacan hkme balad belirtilir. (Bkz. Tefsirler, rnein, Muhammed Ali Sbn, 2/232.)

Muhammed'in kar saysndaki snr kalkyor: Bu ayetteki "snrlamadn, 50. ayette kaldrld, 52. ayetin, aslnda 50. ayetten nce olduu da savunulur. (Bkz. Tefsirler, rnein RRz, 25/223.) Tefsirlerin de yer verdii bir hadis, islam dnyasnda salam kabul edilen kitaplarda da yer alyor. Hadise gre, Aie yle bir aklama yapyor: - "Peygamber, kendisine kadnlar (snrsz olarak) hell klnmadan lmedi." (Bkz. Trmiz, Snen, Kitabu Tefsiri'lKur'an/34, hadis no; 3216.)

Karlar iinde ayrcalkl olanlar: Muhammed, kimi kanlarn daha ok severdi. Kimini de daha ok tutard. En ok tuttuu kanlarnn banda Aie geliyordu. Ebube-kir'in kzyd, o nedenle de etkindi. Zaman zaman Muhammed'e kafa tutar gibi durumlar bile olabiliyordu. Zeki de olduu iin, birtakm ayrcalklar salayabilmiti. Muhammed'in cinsel ilikilerindeki "sra dzeni" bozulunca, kanlar iinde en ok yararlanan o olmutu. Boamasn diye Muhammed'in honutluunu kazanmak isteyen yal orta evde Bint Zem'a'nn "gVn (Muhammedle yatma srasn) almt. (Tecrid'dek 701 no.lu hadisin "izah" blmne bkz.) Baka "kumalarn gnnde de Muhammed'le yatabilirdi Muhammed istediin-

20 de. Kendi gnnyse, bakasna vermezdi. Muhammed'in can baka kadnla yatmak istese bile vermezdi gnn, srasn. Aie: "Gnm kimseye vermem"! Aie'niu anlattna gre: Muhammed'e, herhangi bir karsnn gnn, srasn gzetmeksizin; diledii kansyla diledii zaman yatma zgrl veren "yet", yani Ahzb Suresinin 51. ayeti geldikten
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 15/47

21.03.2010

Din Bu 1

sonra da, Muhammed "Aie'nin gn"nde baka kadnla yatmak istediinde Aie'den "izin" alma gereini duyard. zin isterdi; ama Aie geri evirirdi: - "Eer izin verme, vermeme yetkim varsa vermek istemiyorum. Tann Elisi! Bilesin ki hibir kimseyi sana (seninle yatmaya) ye tut mam." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu Tefsiri'l-Kur'an/33/7; Tecrd, hadis no: 1722; Ahmed Ibn Hanbel, MUsned, 1/220,225.) Ksacas, unu demek istemiti Aie: - "Gerekten izin verme ya da vermeme yetkim var m? yleyse vermiyorum. Seninle yatmak, hereyin stnde gelir bana." "Had s"ten anlaldna gre, Aie'nin bu kar koyusuna Muhammed artk ses karmam; "Ayet var. Ayet bana istediim zaman dilediim kanyla yatma yetkisini vermitir." dememi ya da diyememiti.

Muhammed'in kanlar arasnda "hizib"Ieme: Bir hadisin Trkesi: - "Peygamberin kanlan, iki 'hizb'e aynlmt: Bir kesimde Aie, Hafsa, Safiyye ve evde vard, br kesimdeyse mm Seleme ve Peygamberin teki kanlan. Mslmanlar, Peygamberin A e'ye olan sevgisini biliyorlar; o nedenle de Peygambere bir armaanda bulun mak isteyen biri olduunda armaanm sunmay geciktirir; Peygam ber Aie'nin odasna (cinsel iliki gn iin) gittiinde sunard Pey gambere.".

21

Karlar: "Adalet isteriz"! "Bunun zerine, mm Seleme 'hizib'i sylenmeye baland. Bu kesimden olan kadnlar, gidip (nderleri durumunda olan) mm Se-leme'yle konutular: - mm Seleme! Peygambere syle. Herkesle konusun; Peygambere kim bir armaan vermek isterse, Peygamberin hangi
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 16/47

21.03.2010

Din Bu 1

karsnn yannda bulunduuna bakmakszn armaann sunmasn duyur-sun."

Muhammed aldrmyor: "mm Seleme, kanlarn dediklerini Peygambere syledi. Ama Peygamber bir ey sylemedi. Karlar gelip mm Seleme'ye sordular: - Ne dedi Peygamber? - Bana birey demedi. - yleyse bir kez daha syle ona! mm Seleme, kendi gnnde (iliki iin) geldiinde Peygambere yine syledi (karlarn dediklerini). Ne var ki Peygamber ona yine birey sylemedi. Kadnlar sorunca yine Peygamber bana birey sylemedi!' dedi. Kadnlar da, 'sana karlk verinceye dek syle ona sylediklerimizi!' dediler. Peygamber Cinsel iliki iin dnp geldiinde, mm Seleme ona kadnlarn dediklerini yine anlatt. Bu kez Peygamber konutu: ",

Muhammed: "Bana vahiy, yalnzca Aie'nin gnnde geliyor"! "- Aie konusunda beni zme! Bil ki, hibir kadn koynumday-ken bana vahiy gelmez de, yalnzca o koynumda bulunduu srada bana vahiy gelir. Bunun zerine mm Seleme yle dedi: Bunun zerine ben de dedim ki:

22

- Ey Tanr Elisi! Seni zdm iin Tann'ya snp tevbe edi yorum!". Kanlar, Muhammed'in kz Ftma'y araya koyuyorlar: "Ayn kadnlar sonra Peygamberin kz Ftma'ya bavurdular; onu Peygambere gnderdiler. yle demesini istediler:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 17/47

21.03.2010

Din Bu 1

- Kanlarn Tanr iin senden, Ebubekir'in kz (Aie) konusunda (kayrmay brakp) adaletli davranman istiyorlar.",

Ftma'nn aracl da bir sonu vermiyor: "Ftma da Peygamberle konuup kadnlarn dediklerini iletti. Peygamberse yle karlk.verdi: - Kzcazm (sevgili kzm)! Benim her sevdiimi sen sevmez misin? Ftma karlk verdi: - Evet! Peygamber: - yleyse sen de Aie'yi sev!

Karlar, Zeyneb'i araya koyuyorlar: "Ftma, dnp kanlara anlatt durumu. Kanlar ona, 'git de bir daha yle Peygambere!' dedilerse de, Ftma, Peygambere bu konuda bir daha gitmeye yanamad. Ayn kanlar bu kez, Peygambere, Zeyneb Bint Cah' gnderdiler. Peygamberin yannda benim nasl bir yerim (deerim) varsa, Zey-neb'in de buna benzer (yksek) bir yeri vard. Zeyneb gitti, sert kta bulundu Peygambere. Ve yle dedi: - Kanlann, Ebu Kuhfe Olu'nun (Ebubekir'in) kz (Aie) konu sunda Tann iin senden adaletli davranman istiyorlar!

23

Zeyneb'le Aie'nin kavgal tartmas: (Hadisin bundan sonras Aie'nin deil; rvinin, yani aktarnn. T.D.) Zeyneb, (bir yanda) oturmakta olan Aie'ye duyuracak kadar ses-sini ykseltti ve ona svd. Peygamberse konuup karlk
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 18/47

21.03.2010

Din Bu 1

verecek mi diye Aie'ye bakyordu. Aie sonunda konutu ve Zeyneb'e karlk verdi. Sonunda Zeyneb'i susturdu. Aie'nin anlattna gre: Peygamber de ylece Aie'ye bakyordu. Ve yle dedi: - "Elbette ki baskn gelecek! nk Ebubekir'in kzdr o!" (Bkz. Buhr, e's-Sahh, Kitabu'1-Hibe 8; Tecrd, hadis no: 1130; Mslim, e's-Sahh, Kitabu Fadili's-Sahbe/83, hadis no: 2442.) Bu uzun hadis unlar aka ortaya koyuyor - Muhammed, Aie'ye ayrcalkl davranyordu. - Muhammed, araya kimler girerse girsin, karlarnn kendisinden istedii "adlef'i vermemiti. Oysa Ns Suresinin 4. ayetinde "ok karllk"ta "adaletli davranmak gerektii" bildirilmitir. - Muhammed'in toplayp kendisine kan yapt kadnlar, pek "huzurlu" deillerdi. Aralarnda da "hizibleme" olmutu. - Muhammed, nce oulluu Zeyd'in karyken sonra kendi kanlan arasna katt Zeyneb'e de byk nem ve deer veriyordu. Ne var ki yine de, kavgal tartmada Aie'nin ona baskn gelmesi karsnda stnln dnyor ve bunu, babasnn stnlne, yani Ebubekir'deki stnle balyordu. Aie'yi, Muhammed ok kkken kan yapmt kendisine. 49 yandaki adam (Muhammed), 6 yandaki bir ocuk (Aie) ile evleniyor: Yine Aie'nin kendisinin anlattn dile getiren bir hadis: Bu hadisin banda, Aie aynen yle diyor: - "Peygamber benimle evlendi; BEN O SIRADA 6 YAINDAYDIM ." (Bkz. Buhri, e's-Sahih, Kitabu Menkbi'lEnsr/44; Tecrd, hadis no: 1553; Mslim, e's-Sahih, Kitabu'nNikh/69, hadis no: 1422.) 24

Evet, bir yanda 49 yandaki Muhammed, br yanda 6


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 19/47

21.03.2010

Din Bu 1

yandaki Aie. Evleniyorlar. Muhammed'le evlendii zaman Aie'nin 6 yanda olduunun, slm dnyasnda, tm mslmanlarca kabul edilmesi zorunlu. nk bunu anlatan "hadis", tartmasz "salam (sahih)" kabul edilir. Bu hadisi, slm dnyasnda en salam olarak benimsenegelmi olan Bu-hari'nin ve Mslim'in "e's-Sahih"lerinde de buluyoruz. Anlatldna gre, "evlilik" gerekleiyor ama, yine de 3 yl kadar "zifaf (yani gerdee girme, cinsel birleme olay) gereklemiyor. Bu sre getikten sonra oluyor "zifaf".

Aie 9 yandayken, 52 yandaki Muhammed'in koynuna veriliyor: "Hadis" i izleyelim. Aie anlatyor: - "Ve ben dokuz yandayken benimle gerdee girdi. Medine'ye gmtk. Haris bn Hazrec oullanna konuk olduk. O srada stmaya yakalandm. Salanm dkld. Salanm yeniden geldi; blkler olutu. Annem mm Ruman bana geldi. Arkadala-nmla birlikte salncakta (ya da tahterevallide) sallanyorduk. Annem beni ard. Yanna gittim. Benden ne istediini bilmiyordum. Elimi tuttu. (Alp gtrd.) Evin kapsna gelince durdurdu. Soluk solua kalmm. Sonunda soluum biraz yatt. Annem, sonra biraz su alp yzme, bama dedirdi. Sonra beni eve soktu. Bir de baktm ki birtakm Medineli kadnlar, Evdeler. Bana yle demeye baladlar: - Hayrl, bereketli olsun, iyi anslar (mutluluklar). Annem beni bu kadnlara teslim etti. Bunlar benim sam-bam ykadlar, beni gzel bir biimde hazrladlar. Peygamberle birden karlamaktan baka hibir ey beni korkutmamt. Kadnlar, beni ona teslim ettiler. Ve ben o srada dokuz yandaydm." (Bkz. ayn hadis kaynaklan.) Bu hadisten kan kimi sonular da yle zetlenebilir: - Muhammed'le Aie evlendiklerinde 3 yl gemeden cinsel ilikide bulunmamlardr.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 20/47

21.03.2010

Din Bu 1

- Evlendiklerinde Aie 6 yanda, cinsel ilikide bulunduklann25

daysa kz 9 yanda bulunuyordu. Muhammed'se bu evlenme srasnda 49, gerdee girdiinde 52 yandayd. - Aie, Muhammed'in koynuna verilmek zere gtrldnde, salncakta sallanp oynayan bir oyun ocuuydu. Yani Muhammed, o yanda, bylesine bir ocukla cinsel birleimde bulunmutu. Bunu, salam hadis kaynaklarnda bulunan salam hadisler an-latmasa, slamc kesim, "yalan, iftira" diye niteleyecektir. - Aie, gerdek odasnda Muhammed'le karlanca -kadnlar ta rafndan teslim edilmi olsa bile- korkmutu. Bir kz 9 yaana geldiinde, slm hukukunda "ehvet konusu (mteht") oluyor: Aie 9 yandayken Muhammed'in koynuna sokulmu olunca, islm hukuku bundan bir sonu karyor: "9 yandaki bir kz, mteht (ehvete konu olabilecek ada) saylr." diyor. Ve bu nedenle de 9 yandaki bir kzla evlenilebileceini bildiriyor. (Bu fkh hkmn grmek iin bkz. Muhammed Ali Tehanev, Kefu Istlh-ti'l-Fnn, 1/788.) Aie, Muhammed'in karyken byyecek ve 18-19 yana geldiinde de Muhammed'in lm zerine, kimi kumalar gibi, ok gen yata dul kalacaktr. Ve hibir erkekle evlenmemeye "mahkum" edilerek... Muhammed'in karlan, "m'minlerin analan" sayld iin... Hadislerde Aie konusunda bir "iftira"dan ("ifk") szedilir. Ve bu arada bir olay anlatln

Aie'nin kaybolan kolyesi ve Safvan:


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 21/47

21.03.2010

Din Bu 1

Muhammed, Mustalkolulan'na kar gece baskn iin yola kma hazrlnda. Yl : Miladi 627. Bu urada Muhammed, Aie'yi de yanna almtr. Aie- 9 yandayken Muhammed'in koynuna verildii tarih, eer Hicri evval ya da zilkade 1 / Miladi mays ya da haziran 623 ise- 13 yandadr daha. Ayn gece basknnn sonucunda, tutsak26

lar arasnda gzelliiyle gze arpacak ve bakasna dmken alnp Muhammed'in koynuna verilecek olan Cveyriyye'yle ayn yata. Devenin zerinde kapal bir yer ("mahm"); Aie de iinde. Gidilir; baskn yaplr, elde edilecekler elde edilir ve dn balar. Gidi Medine'ye doru. Derken bir konak yerinde biraz kalnr.. Gecenin bir kesimi. Bir sre sonra kalkp yola koyulmaya yneli. Tam bu srada birey olur: Aie ii iin ya da br iini grmek zere birlikten ayrlr. Ayrln haber verse olmaz myd? Olurdu ama, kimseye haber vermemi ite. ii ya da br ii olup bittikten sonra dner; ama bir terslik: Gsn yokladnda, kolyesini bulamaz ve kopup dtn anlar. Geri dnp gerdanln aramaya koyulur. O srada Aie devesinin zerindeki kapal yerinde bulunuyor sanld iin herkes habersiz ve birlik uzaklap gitmitir. Aie, kolyesini bulur; ama ite o saatlerde, yolda yapayalnz. Konakland yere gelir, orada bekler. Gelsin gtrsnler diye... Beklerken uyku bastnr ve uyur. Ve bu srada: Muattal Olu Safvan. Arkadan gelmi, Aie'yi grnce de armtr. aknln anlatan szler. Onun bu szlerine de Aie uyanr. Safvan, Aie'yi devesine bindirir. Yola koyulu. En sonunda, bir konak yerinde birlie ulalr. Bu srada da dedikodular balar... Aie'nin kendi anlattna gre gerek bu. (Bkz. Buhri, e's-Sahih, Kitabu'-ehdt/15; Kitabu'l-Mez/34; Tecrd, hadis no: 1151; Mslim, e's-Sahih, Kitabu't-Tevbe/56, hadis no: 2770.)

Olayda akla gelen sorular: - Aie ii ya da br trl ii iin ayrlp giderken kimseye neden haber vermemiti? Eer bunun nedeni, ocuk yata oluu
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 22/47

21.03.2010

Din Bu 1

idiyse; bu yata oluu biri tarafndan kandrlmaya da elverili deil miydi? - Aie ayrlp giderken o denli insan iinde nasl olmutu da kimse grmemiti? Gren olmutuysa, dn neden izlenmemiti? Dnd grlmedike, "dnm; mahmiline girmitir!" yargs nasl olumutu? - Hadiste belirtildiine gre, Aie'nin deve zerindeki "hevdec"ini (mahmil) indiren, sonra yine ykleyenler ve Aie'ye "hizmet edenler" vard. (Hadise ayn kaynaklarda bkz.) O "hevdec", dinlenme 27

yerinde deveden indirildiine gre, sonra deveye yklenirken-iinde Aie var m, yok mu diye niin baklmamt? Hizmet edenler bakabilirlerdi. - Yine hadiste belirtildiine gre, "hicab" yani erkeklere kar "rtnme, perde ardna geip saklanma" gerektiren bir ayet hkm bulunmad zamanlarda, Safvan, Aie'yi grmt. (Hadise, ayn kaynaklarda bkz.) Yani Safvan'la Aie birbirlerini tanyorlard. Bu "tanma", ileri llerde bir "anlama"ya varm olamaz myd? Aie "zina" ile sulanyor: Aie'nin Safvan'la yolda "neler yapm olabilecei" zerinde duruluyordu. Younlaan kuku. Dedikodular alp yrmt. Son derece yaygn bir duruma gelmiti giderek. Muhammed'in bile Aie'ye kar olan herzamanki tutum ve davrannda bir deime olmutu: Aie diyor ki: - "Medine'ye gelince ben bir ay hastalandm. Meer o srada, iftiraclarn dedikodulan dolayormu. Hastalmda beni ikillendiren bir ey oldu: Peygamber de, her hastalmda grdm ilgiyi-incelii artk gremiyordum. Yalnzca gelip selam veriyor ve 'naslsnz?' diyordu, o kadar." (Hadise ayn kaynaklarda bkz.) Aie dedikodulan duyup renince zlmtr. Hastal daha da artmtr bunun zerine. Muhammed'den izin alr ve babasnn
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 23/47

21.03.2010

Din Bu 1 da artmtr bunun zerine. Muhammed'den izin alr ve babasnn

evine gider. Orada da, durumuna ilikin "Tanrsal bir aklama" bekler. (Ayn hadise bkz.)

Beklenen "vahiy" bir trl gelmiyor: Hadiste, bu olaya ilikin "vahy"in "gecikmesi"nden szediliyor. Ve Muhammed, "kan"sndan, yani "Aie"den ayn kalndan doan soruna zm iin yakn evresini topluyor. Bunlann iinde Ali de vardr. Ali, grn yle dile getiriyor: - "Ey Tann Elisi! Tann dnyay sana dar etmedi ya! Aie'den

28

baka da kadn var, kadn ok!" (Bkz. Ayn hadis.) Ali, gerei renmek iin Aie'nin cariyesi Berire'nin tanklna da bavurulabileceini sylyor Muhammed'e. Muhammed bu tankla bavurduunda, cariye, "hanm iin iyilikten baka bir ey bilmediini" sylyor. Muhammed sorup soruturduuna gre, belli ki adamakll "kukulu". Bu "kuku", onun Aie'ye syledii yine ayn hadiste aklanan u szlerden de ok ak biimde anlalyor:

Muhammed: "Aie! Byle bir suun varsa tevbe et!" - "Aie! Senin hakknda bana yle yle dedikodular geldi (Safvan'la iliki kurduundan szediliyor). Eer bu suu ilemedinse Tanr seni aklayacaktr. Ama eer iledinse bu suundan dolay Tanr'ya ynel, tevbe et! nk bir kul, suunu boynuna alr ve tevbe ederse, Tann da onun tevbesini kabul eder." Aie, Muhammed'in bu szlerine, babasnn ve anasnn karlk vermelerini ister. Onlar karlk vermeyince de, Muhammed'e kendisi karlk verip sonucu sabrla bekleyeceini syler.

Ve sonunda "vahiy" geliyor: Konumadan sonra Aie, yatana dnmtr. "Bekleme"de...


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 24/47

21.03.2010

Din Bu 1

Aie, kendisinin sylediine gre, hakknda "Kur'an ayeti" ineceini filan beklemiyordu. "Ben kim oluyorum ki Tann, Kur'an'da benim sorunuma ilikin ayet indirsin!" trnden aklamas var Aie'nin. Yine aklamasna gre, bekledii yalnzca, "Muhammed'in rya grmesi" ve onun "ryasnda aklanmas". Ama beklediinin tesinde olur gelime: Muhammed her vahiyde olduu gibi zel bir duruma girmitir. Daha sonra da konuya ilikin "vahyin geldiini" aklar. Aie'ye anas, kalkp Muhammed'e "teekkr" etmesini syler. Ama Aie bunu yapmaz; vahyi gnderen "Tanr" olduuna gre, Muhammed'e deil; O'na teekkr etmesi gerektiini belirtir. (Bkz. Ayn hadis.)

29

Aie'nin "zina" etmediine ilikin "18 ayet" birden iniyor: Onca (hadise gre bir ay) gecikmeden sonra "vahy" gelmitir. Hem de kimine gre "10 ayet", kimine greyse "18 ayet" birden... (Bkz. Nr, ayet: 11-20. Buna gre toplam: 10 ayet. Ama tefsirlerde toplam: 18 ayet olduu belirtilir. Bkz. Nesef, Tefsir, 3/134; F.Rz, e't-Tefsiru'1-Kebr, 23/173.) Bu ayetler, birinci ve ikinci orijinalleri yakld iin Muhammed dnemindeki biimini tam olarak bilemediimiz (bunun iin daha sonraki yazlara bkz.) Kur'an'n bugnknde, Nur Suresinde yer alyor. Bu ayetlerde "zina"y kantlamak iin "drt tank gstermek gerektii", bu gsterilmedii zaman iftira olacan aklandktan (bkz. Nur, ayet: 13) sonra, ad vermeden "iftira edenler" ok ar biimde knanyor. ite yetlerden bir kesim (Diyanet'in resmi evirisiyle): "Muhammed'in eine o yaan uyduranlar, iinizden bir gruhtur. Bunu kendiniz iin kt sanmayn. O, sizin iin hayrl olmutur. O kimselerden her birine, kazand gnh karl, ceza vardr. lerinden elebalk yapana ise, byk ezb vardr. Onu iittiiniz zaman; erkek, kadn m'minlerin, kendiliklerinden hsn- zanda bulunup da: 'Bu apak bir iftiradr!' demeleri gerekmez miydi? Drt ahid getirmeleri gerekmez miydi? ite bunlar, hid getirmedike Allah katnda yalanc olanlardr. Allah'n dny ve hirette size ltuf ve merhameti olmasayd o kt sz yaymanzdan tr, byk bir
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 25/47

21.03.2010

Din Bu 1

azaba urardnz. Onu dilinize dolamtnz. Bilmediiniz eyleri aznza alyordunuz. Onu nemsiz bir ey sanyordunuz. Oysa Allah katnda nemi bykt. Onu iittiinizde: 'Bu konuda konumamz yakk almaz. H, bu, byk bir iftiradr.' demeniz gerekmez miydi?" (Nr, ayet: 11-16.)

Yine sorular: 1-12. ve 13. ayetlerde, Aie konusunda sylentiler ktnda bu sylentileri duyanlar, "Bu, apak bir iftiradr. Bu, byk bir iftiradr." 30

demedikleri iin knanyorlar. Ayetlerin bu knamas, Muhammed'in yakn evresini, hatta kendisini de iine almyor mu? nk onlar da "ak bir iftira, byk bir iftira" olduu kansn tamyorlard: - Ali'yi ele alalm. Byle bir kany tamad iin, Muham-med'e Aie'yi boamay nerdii anlamna gelen szler bile sylemiti. - Muhammed'in kendisini ele alalm: Byle bir kany (iftira olduu kansn) tamad iindir ki, Aie'ye, eer ileri srld gibi bir su ilediyse, bundan dolay "Tevbe" etmesini nermiti.

2- Ayrca, kimsenin elinde herhangi bir kant bulunmadan, "iftira" olduu konusunda kesin bir yargya varmas nasl beklenebilir? Kukusuz "kant" bulunmad iin "zina" suunun ilendiine de yargda bulunulamaz. Ama tersine bir kanya varmadlar ve "iftiradr", hem de "apak bir iftiradr, byk bir iftiradr" demediler diye insanlar nasl knanabiliyor? 3- Ayetlerden ve kimi "rivayet"lerden anlaldna gre: Aie konusunda dedikodular yayanlar, yalnzca "mnafklar" da deildi: - 14. ayeti ele alalm: "Allah'n dnya ve hirette size ltuf ve merhameti olmasayd, o kt sz yaymanzdan tr, byk bir aza ba urardnz." deniyor. Demek ki, "o kt sz yayanlar" iin Tangencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 26/47

21.03.2010

Din Bu 1

n'nn "dnyada ve hirette ltuf ve merhameti" olmutur. Bu durumda olanlarsa, "Tanr katnda kfir" saylan "mnafklar" olamazlar. Yani bunlar, "mnfklar"n dndaki mslmanlardr. -11. ayette sz edilen "eleba"nn kim olabilecei zerinde durulurken, kimi rivayette bu kimsenin "mnafklarn ba Abdullah bn bey" olduunu ileri srerken, kimileri de buradaki anlatmn kapsam iine, Muhammed'in nl airi Hassan Ibn Sabit gibi nemli kiilerin de girdiinden szediyor. (Bkz. Taber, Camiu'lBeyn, 18/69-70; F.Rz, 23/174; Tefsiru'n-Nesef, 3/134.) Bunlara ne demeli? 4- Tanr "vahiy"le aklama yapacakt da, bu aklamay daha nce, yani dedikodular oluup yaylmadan niin yapmad? Neden "bir ay" bekledi de, bata "peygamber"i ve sevgili kars olmak zere herkesi zd? Gelimeler neden byle olmutur? 5- Bir "zina"nn kantlanmas iin "drt tank" istemek, gereki bir yaklam mdr? 31

Hadiste belirtildiine gre: Aclanoullarinn ileri gelenlerinden Medineli Asm Ibn Adyy'in ve ayn kabileden Uveymir'in "Peygam-ber"den bir sorulan olur: Bir adam, karsn bir adamla zina ederken bulsa ne yapmal? Karsnn tam karn zerinde bulsa? Eer gidip drt erkek tank bulmaya ynelirse, zina eden adam iini bitirip gidecektir!!! Drt tank m aramal, yoksa..? (Hadisi ve soruyu eitli biimiyle grmek iin bkz. F.Rz, 23/164; Buhr, e's-Sahih, Kitabu Tefsiri'lKur'an/24/1; Tecrd, hadis no: 1716; Ebu Dvd, Snen, Kitabu'tTalk/27, hadis no: 1716; Ebu Dvd, Snen, Kitabu't-Talk/27, no: 2245.) Bu soru, "zina" iin "drt tank" isteniyor olmasndan kaynaklanmyor mu?

Yzlerce idamla gzel Cveyriyye iin beraat: Abdullah Ibn mer anlatyor

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu

27/47

21.03.2010

Din Bu 1

- "Peygamber, Ben Mustalk zerine gece baskm yapt. Onlar anszn yakalanmlard. Hayvanlar da su banda sulanyordu. Peygamber, savaabilir durumda olanlarn ldrtt; ocuklarn da tutsak olarak ald. O srada Cveyriye'yi kendine seti." (Bkz. Buhari, Kita-bu'l-Itk/13; Tecrd, hadis no: 1117 Mslim, Kitabul-Cihd/1, hadis no: 1730; Ebu Dvd, Snen, Kitabu'l-Cihd/lOO, hadis no: 2633.) "Cveyriyye", "cariyecik" demek. ok kk yatayd o srada. 13 yanda. Asl ad "Berre" iken, Muhammed'in el koymasndan sonra bu ad almt. Yl: 627. Muhammed, Mekke'yle Medine arasnda el Mureysi' denen su kayna kesiminde oturan Mustalkoullan (Ben Mustalk) kabilesine bir gece baskn dzenliyor. stedii sonucu da elde ediyor. Yukandaki hadiste, Muhammed'in "savar durumda olanlarm" ldrtt anlatlyorsa da, ldrlen yalnzca on kadar sava. (Birok kayna bir arada grmek iin bkz. Leoni Caetani, ev. Hseyin Cahit, istanbul, 1925, s. 145-146.) "Ganimet"ler, "tutsak"lar... Ve tutsaklar arasnda gzel Cveyriyye. Mustalkoullan'nn bakan Haris'in kz. imdi "cariye" durumunda. Yani alnp satlabi32

lir nitelikte. Tecrd'in "mtercim"i Kamil Miras'm anlatt gibi, "tutsaklar bltrlrken o da, Sabit Ibn Kays'n payna dmtr." (Bkz. Sahih-i Buhari Muhtasar Tecrd-i Sarih Tercemesi, 1117 numaral hadisin "Izah".) Ne var ki kz ok gzel. stelik de soylu. Kz, bu durumundan yararlanm mdr? Yeterli bir kant yok. Ancak birden, hadiste de belirtildii gibi, Muhammed'in onu kendine aldn gryoruz. Muhammed, kurtulmaln vererek kz, alp kendi kanlan arasna katmt. Ve ardndan "zifaf'... Arkasndan, "idamlk" durumunda olan herkese "beraat". Muhammed Hamidullah yle diyor: "... Birka saat sonra biz, dmann, Muhammed'in (A.S.S.) en
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 28/47

21.03.2010

Din Bu 1

yakn dostlanndan biri haline geldiini grmekteyiz. (...) Sonunda herkes, ganimetten eline geen hisseyi red ve iade etmekte tereddd geirmedi. IKI YZ AlLENlN B RDEN, hi beklenmedik bir ekilde hrriyetlerine kavuturulmalar zerine, Mustalk'llar, kaybettikleri on savay pek abuk unuttular. Ve sonunda islam' kabul ettiler." (Bkz. Prof.Dr. Muhammed Hamidullah, islm Peygamberi, ev. Prof.Dr. Salih Tu, istanbul, 1980,1/264.) Bu durum karsnda: "Ey gzel ve ak, sen nelere kadirsin!" demek yerinde olmaz m? Muhammed 56 yandayd o srada. Gzel krpecik Cveyriy-ye'yi, koynuna almak iin hi zaman yitirmemiti. Suyun yannda hemen kurulan mein adnnda iini grmt. Kanlarndan Aie de oradayken... Cveyriyye ve Aie ayn yatalard. Medine'ye dnte de Aie'nin kolyesi ve Safvan olay meydana gelecektir. Acaba, Aie Muhammed'den bir almak istemi miydi? Cveyriyye'yi kskanm olarak..? "Kurtulmalk"lar denmeden ve tutsaklar daha zgrlklerine kavuturulmadan birey olmutu. Anlmaya, zerinde durulmaya deer birey:

Muhammed, tutsak kadnlarn rzlarna geilmesine izin veriyor: Ebu Said el Hudr'nin anlatmasyla "tutsaklar arasnda Arab'n en 33 nefis kadnlar" bulunuyordu. (Bkz. Mslim, e's-Sahih, Kitabu'n-Nikh/125, hadis no: 1438.) Ve o baskn gerekletirmi olan msl-manlann azlanmn suyu akyordu gzel kadnlan grrken. Hemen yatmak istiyorlard. Yatmak istedikleri kadnlar, birer "cariye" durumuna gelmi deiller miydi? yleyse mslmanlara "helT'diler. Geri Muhammed'in: "Tann'ya ve hiret gnne inanan bir kimse iin, kendi suyuyla (menisiyle) bakasnn tarlasn (bakasnn cinsel iliki kurduu kadm) sulamas hell olmaz." dedii de aktarlyor. Ve bu arada: "Tann'ya ve hiret gnne inanan bir kimseye, bakasnn menisinden temizlenmedike (istibr, fkhlara gre bir ay iinde olur) hibir tutsak kadnla cinsel iliki kurmak hell olmaz." diye de eklendii belirtiliyor. (Bkz. Ebu Dvd, Kitabu'n-Nikh/45, hadis no: 2158.) Ama eliki yalnzca bu konuda deil ki... Ebu Said el Hudr anlatyor:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 29/47

21.03.2010

Din Bu 1

- "Peygamberle birlikte Ben Mustalk Gazas'na ktk. Ve Arap tutsaklarndan tutsaklar elde ettik. O srada kadnlar itahmz ekti. Bekrlk ok g gelmiti bize o gnlerde. Ve azil yapmak istedik. stiyorduk azil yapmay Ancak, Peygamber aramzdayken ona sormadan nasl azil yapacaz?' dedik ve gidip peygambere sorduk. Peygamber de azil yapmamakta sizin iin bir saknca yoktur. (Yapabilirsiniz de. Yapmaya bilirsiniz de.) Ama bilin ki, kyamet gnne dein meydana gelecek bir yavru, ne olursa olsun meydana gelir." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu'l-Itk/13; Tecrd, hadis no: 1596; Mslim, e's-Sahih, Kitabu'n-Nikh/127, hadis no: 1438; Ebu Davud, Snen, Kitabu'n-Nikh/49, hadis no: 2170.) Kimileri, "azl"in ne demek olduunu bilmedikleri iin bu hadisin anlamn tam olarak anlamamlardr. "Azl" (azil), cinsel iliki srasnda, erkein, meniyi, kadnn cinsel organna boaltmadan ekmesidir. Yani, meniyi kadnlk organnn dna boaltmak. Hadiste anlatlann zeti u: Mslmanlar, ellerindeki "tutsak kadnlar"la cinsel ilikide bulunmak istiyorlard. Ama bir sorunlan vard: Ya ocuklan olursa? iliki kuracaklan bu kadnlardan ocuk olsun istemiyorlard. Tecrid "t-tercim"i Kamil Miras, bu istememeyi, yle aklyor: "Bu suretle (yani meniyi da boaltmak biiminde) esir kadmla34

ra yaklamak istemeleri (u yzdendir): Ykl (gebe) veya evlat anas kadnlar satlamazd. Halbuki gazilerin paraya ihtiyalan bulunduundan satmak istiyorlard." (Bkz. Diyanet yaynlanndan Tecrd, 1596 numaral hadis, not: 1.) Ksacas: Tutsak kadnlann rzna geebilirlerdi "gaziler". Ama bu ii yaptktan sonra da "ocuk sorunu"yla karlamak istemiyorlard. nk gerektiinde bu tutsak kadnlan satabilirlerdi. Buna bir engel kmamalyd. "Azl"i bunun iki istemi ve "Peygamber"e danmlard. Peygamber de temelde bu kadnlarn rzlanna geilmesinde bir saknca grmyordu, buna izin
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 30/47

21.03.2010

Din Bu 1

veriyordu. "Azl"e gelince. Bunda da bir saknca bulunmadn dolayl olarak belirtiyordu.

Muhammed'in "Marya" ile Hafsa'mn yatanda yakalanmas: Gn, Muhammed'in kanlanndan Hafsa'mn gnyd. O gn Mu-hammed, Hafsa'yla cinsel ilikide bulunmak zere kalkp gider. Hafsa'mn odasna varr. Ama Hafsa'y bulamaz. Tam o srada da, bir zamanlar, Msr Mukavks'nn kendisine armaan ettii cariyelerden Marya ortaya kmtr. O anda, Muhammed cinsel iliki iin tam ha-zrhkldr. Cariyeyi tutup yatrr, Hafsa'mn yatana. Ve iini grmeye balar. Muhammed'in, cariyesiyle yatmas doal. Kur'an da, kanlan-nn dnda "cariye"leriyle de yatmasna olanak veriyor. (Bkz. Ahzab Suresi, ayet: 50, 52.) in bu noktas olaan olmasna olaan. Ne var ki "cariye"yi zgr (hurre) olan bir kadnn, stelik mer kznn, Hafsa'mn "yatanda" koynuna alyor. te bu olaan deil. Terslik bu ya, o srada, Hafsa da kagelmitir. Muhammed'in Marya (Mariye) ile ilikisini grr. Bir sre kendine egemen olup kapda bekler. Muhammed iini bitirmitir. Hafsa tepkisini gsterir: - "Tann Elisi! Sen beni kt duruma drdn, aaladn. yle birey yaptn ki, benzerini hibir karma yapmadn! Benim gnmde, benim sramda ve benim yatamda bir cariyeyi yatnp yapyorsun!" Muhammed ne desin? Sonra Muhammed'le Hafsa arasnda u konuma geer: 35

Muhammed: "Vallahi Billahi Marya ile bir daha yatmayacam!" - "Hafsa! Marya'y kendime haram etsem de ona bir daha yakla-masam; bundan honut olur musun? - Evet! Muhammed hemen antimitir.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 31/47

21.03.2010

Din Bu 1

- Hafsa! Aramzda kalsn, bunu sakn kimseye syleme, olmaz m? - Tamam! Ne ki, Hafsa bu durumu Aie'ye anlatr. (Bkz. Taberi, Camiu'l-Beyn, 28/102.) Kimi aktarmaya gre de Muhammed'in Marya'yla yakalanmas Aie'nin gnnde olmutur. Hafsa bunu renmitir. Muhammed ondan bu durumu kimseye sylememesini istemi, bunu isterken de: "Marya'y kendime haram ettim. Sana bir de mjdem var. Ebubekir'le mer, benden sonra, mmetin ilerini ele alacaklar (halife olacaklar). Ama Hafsa, olay Aie'ye anlatr." (Bkz. F.Rz, 30/41,43.) Muhammed'in, Marya'y kendisine "haram" etmesi, yani bu cariyeyle bir daha yatmayacana antimesi zerine ayetler gelir: - "Ey Peygamber! Kanlarn honut edeceksin diye, Tann'nn sa na hell klm olan kendine neden haram yaparsn? Tann Balayan ve Acyan'dr." (Bkz. Tahrim Suresi, ayet 1. Bu ayetin anlatlan Mar ya olay nedeniyle geldiine ilikin hadisler ve yorumlar iin ayn tef sirlere bkz.) Bu ayetin ve bunu izleyen 4 ayetin "ini nedeni" olarak, bir "bal erbeti yks"n ieren aktarmalar da var. Ama, her zaman, slam'n aklanm kapatma abalan gsteren Muhammed Ali Sbn bile, Ayetlerin, "Marya (Mariye) olay" nedeniyle geldiini anlatan hadisin aklamasnn daha doru olduunu savunur. (Bkz. Muhammed Ali Sbn, Safvetu't-Tefsr, 3/406-407.) Baka Islamclarsa, slam'n durumunu kurtarmak amacyla, buradaki ayetleri "Marya olay"na deil; "bal erbeti" yksn ieren hadise balamay daha uygun bulurlar. Kukusuz, zorlamalarla. Muhammed, "Marya"yla yatmay srdrmt; ondan bir olu olmutu: brahim. Bu olan epeyce bydkten sonra lmtr. 36 Muhammed'in "ehvet"inin Zeyneb'le daha doyurucu bir karlk bulmas: Bir hadise gre: Muhammed nerede ilgisini eken gzel bir kadn grse, hemen eve gider; Zeyneb'le yatard. Bylece ehvetini
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 32/47

21.03.2010

Din Bu 1

giderirdi. Cbir bn Abdullah anlatyor: - "Peygamber bir kadn grd; hemen Zeyneb'e gitti. Ki Zeyneb o srada bir derisini ovup iliyordu. Peygamber hemen cinsel 'ihti-yac'n grd. Sonra arkadalannn yanna kt. Ve yle konutu: - Kadn, eytan biiminde kar karya. Ve yine eytan biiminde dnp gider. Bu nedenle sizden herhangi biriniz bir kadn grd m, hemen karsna gidip onunla yatsn. nk bu (cinsel iliki), o kiinin iindekini (kabaran ehvetini) sndrr." (Bkz. Mslim, e's-.Sahih, Kitabu'n-Nikh/9-10, hadis no: 1403; Ebu Davud, Snen, Kita-bu'n-Nikh/44, hadis no: 2151; Tirmiz, Snen, Kitab'r-Rd'/9, hadis no: 1158.) Bu hadiste aka ortaya kan u: - Muhammed, kanlannn dnda da bir kadna "ehvetle" bak yordu. Ve ilgisini eken bir kadn grdnde "ehvete geliyor"du. Bu kimi ayetlerle de dile getiriliyor. rnein Ahzab Suresinin 52. ayetinde, kan almasna snr getirilirken "(baka kadnlann) gzellik leri seni imrendirse bile..." deniyor. Ayn hadise yer veren Gazal de, "ehvet"in nemini ve cinsel ilikide bulunup rahatlamann salad yaran uzun uzun anlatyor; bu arada da, Muhammed'in ehvetine ve gereksinimini nasl karladna geni yer veriyor. (Bkz. Gazal, hyau Ulmiddin, Arapa, 2/27-29.) - Muhammed iin "kadn", erkei her zaman batan karan bir "ehvet kabartan"d. - Muhammed gznde "kadn", her zaman "eytan" grnmndeydi. (Muhammed'in "kadn" eytan grmesine ve genel olarak "ka-dn"a bakna ilikin rnekleriyle geni bilgi iin, Prof.Dr. lhan Ar-sel'in "eriat ve Kadn" adl, son derece deerli kitabna bkz.) - kan bir baka sonu da u: Muhammed'e gre, bir kadn, cinsel iliki kurmak isteyen kocasna kar koyamaz, kar koymamaldr. Muhammed'in bunu ileyen, tleyen, buyuran pekok hadisi 37
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 33/47

21.03.2010

Din Bu 1

vardr. Bunlardan iki rnei burada grelim: - "Bir adam karsn yatana (cinsel iliki iin) arsa da, kadn yanamasa, o srada cinsel ilikide bulunmasza ve bu yzden kocas geceyi fkeli-sinirli olarak geirse, melekler o kadna, sabaha dein lanet ederler." (Bkz. Buhr, e's-Sahih, Kitabu Bed'il'halk/7; Tecrd, hadis no: 1337; Mslim, e's-Sahih, Kitabu'n-Nikh/120-122, hadis no: 1436; Ebu Dvd, Snen, Kitabu'n-Nikh/42, hadis no: 2141.) - "Bir adam karsn cinsel ihtiyacn gidermek iin ard zaman, kadn hemen o arya uymaldr. Kadn, tandrda (frnda, ocakta) o anda i gryor olsa bile..." (Bkz. Tirmizi, Snen, Kitabu'r-Rd/ 10, hadis no: 1160.) Asl konumuza gelelim: Muhammed'in, grd yabanc kadnn ehvet ekicilii karsnda kalr kalmaz eve komas ve cinsel ilikide bulunmak iin Zey-neb'i semesi ilgintir.

Muhammed'in Zeyneb'i de karlar arasna katmasnn yks: Zeyneb Bint Cah, Muhammed'in oulluu Zeyd'in kardr. Zeyd'i Muhammed kendisine "oul" edindii iin herkes ondan "Muhammed'in Olu (Zeyd bn Muhammed)" diye szeder. Muhammed bir gn, Zeyd'i grmek iin onun evine gider. Zeyd'i bulamaz, Zeyd'in kars Zeyneb'le karlar. Birden tutulur Zeyneb'e. Bir kadna Muhammed'in ilgi duymas, o kadnn baka erkee -bu erkek kocas da olsa- uygun olmaktan kmas ve dolaysyla Muhammed'in olmas gerektii sonucunu dourmaktadr. Bu nedenle Zeyd durumu renir renmez Muhammed'e gidip konuur: - Karmdan ayrlmak istiyorum. - Neden? Seni kukuya drecek bir ey mi yapt? - Vallahi hayr. Beni kukuya drecek hibir eyi olmad. Onun iyilikten baka bireyini grmedim.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 34/47

21.03.2010

Din Bu 1

- yleyse karn brakma, Tann'dan kork! Muhammed "karn brakma" derken, gerekte sevdii Zeyneb'in boanmasn istiyordu. stiyordu ki Zeyd onu boasn da kendisi alsn. 38 Ama bu isteini ve sevgisini iinde gizliyordu. te bunun zerine, Ahzab Suresinin 37. ayeti gelir. (Bkz. Taberi, Camiu'l-Beyn, 22/10-11.) "Tabaktu Ibn Sa'd"da daha geni olarak yer alan bu aktarmay, doubilimciler ele alp eletiri konusu yapyorlar diye, gerekleri rtme ya da ters yz etme pahasna da olsa slam' kurtarma abasna girimi grnenler "iftira" diye niteliyorlar. Bu yk, yzyllar boyu "hadis" kitaplarnda ve tefsirlerde yerala-gelmi olduu halde. imdi ayete bakalm. Ayetin anlam yle: (eviri, Diynet'in.) "Ey Muhammed! Allah'n nimet verdii ve seninde nimetlendir-diin kimseye: 'Eini brakma, Allah'tan sakn!' diyor; Allah'n aa vuraca eyi iinde saklyordun nsanlardan ekiniyordun. Oysa Allah'tan ekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd, eiyle ilgisini kestiinde onu seninle evlendirdik. Ki, evlatlklar eleriyle ilgilerini kestiklerinde onlarla evlenmek konusunda m'minlere bir sorumluluk olmad bilinsin. Allah'n buyruu yerine gelecektir." (Ahzb, ayet: 37.) Bu ayette anlatlanlar: 1- Muhammed, Zeyd'e "karsn boamamasn" sylerken iinde bir ey saklyordu. Bunu da sonradan Tann aa karacakt. Muhammet'in iinde saklad neydi? Yukardaki ykye gre, bu sorunun iki karl olabilir: -Muhammed'in iinde saklad ey, Zeyneb'e olan akyla birlikte, Zeyd'in onu boamas ve kendisinin almasna olanak salanmasn istemesiydi. Yukardaki yky "uydurma ve iftira" diye niteleyenlerse; Muhammed'in iinde saklad ayette bildirilen ey iin u karl veriyorlar:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 35/47

21.03.2010

Din Bu 1

-Onun saklad ey, yalnzca, Zeyd'in karsnn boanmas ve onunla kendisinin evlenmesi isteiydi. Oysa bunlar hep iice eyler.nk Muhammed Zeyneb'e tutul-musa, kocasnn onu boamasn ve kendisinin almasn istemesi doald. Bu yoldaki isteini gizlemesiyle akn da gizlemi oluyordu. 2- Muhammed'in iindekini gizlemesine, insanlardan korkup e kinmesine yol ayordu. Peki bu korkuya, ekinmeye yol aan neydi? Yani Muhammed, 39 iindekini aa vurduu zaman insanlarn ne yapacaklarn dnyordu ki, onun korkusunu tayordu? Bu soruya u karlk veriliyor: -Muhammed, oulluunun karsn almaya kalkyor diye dedikodu yaplmasndan ekiniyordu. nk gelenek, byle bir duruma elverili deildi. Oulluun karsyla evlenmek irkin karlanrd. (Bkz. Muhammed Ali Sabuni, Safvetu't-Tefasir, 2 / 527-528 ve teki tefsirler.) ykye gre u karlk da verilebilir: -Muhammed, hem Zeyd'den, hem de teki insanlardan ekiniyordu. Bakasnn, stelik de "oulluu"nun karsna gz koyduu iin... Bir sre bu nedenle durumu aa vurmamt. Ama.sonra, "ayetin gelii" sorunu zmt. 3 - Muhammed'in, oulluundan boanan Zeyneb'i almas bu ynde herkese bir kap amasna yneliktir. Ayette ileri srlen gereke bu. Yani, herkes oulluunun boanan karsyla rahat evlenebilsin diye Muhammed'in Zeyneb'le evlendirildiini aklyor. Bu aklama karsnda da bir soru beliriyor: - Bu evlilik olmadan da soruna zm getirilemez miydi? rnein, bir ayetle, herkese byle bir yola gitmenin "helal" olduu bildirilirdi; sorun kalmazd. Neden bu zm yolu seilmedi de, ille de Muhammed'in Zeyneb'le evlendirilmesi gerekli grld? Bu sorunun karl yok.

Muhammed ve Gzel Safiyye:


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 36/47

21.03.2010

Din Bu 1

Yl: 628. Diyanet yaynlarndan "Tecrid"in "mtercim"i Kamil Miras'n anlatmyla "gzel bir vahann ortasnda kurulmu olan Hayber Kasabas"nn grlebilen "en nefis hurmalklarTndan yzlercesi Muhammed'in buyruuyla kesilmiti. "Tanr'nn buyruudur" diye. Her zaman olduu gibi... ite Kur'an ayeti: (ev. Diyanet'in) -"inkarc kitap ehlinin yurtlarnda hurma aalarn kesmeniz veya onlar kesmeyip gvdeleri zerinde ayakta brakmanz Allah'n iz-niyledir. Allah, yoldan kanlarn bylece rezillie ugratdr." (Har 40 Suresi, ayet 5.) Bu ayet, Muhammed'in Ben Nadir'in hurmalklarn yakarmasna yneltilen eletirilere cevapr. (Bkz. Buhari, e's-Sahih Kitabu'l-Cihad / 154; Mslim, e's-Sahih, Kitabu'l-Cihad /' 10; h. no: 1746; Ebu Davud, Snen, Kiatbu'l-Cihad / 91, h. no: 2615.) " "Hurma soyknm"yla birlikte "insan soykrm" da yaplmt. zellikle yahuderin yerleim blgelerinde. Bunlardan biri de "Hay-ber"de gerekletiriliyordu. Hayber'in birok "kale"si vard. Bir buuk aya yakn bir sre iinde, yahuderin kendi ilerinden gelip Muhammed'den gvence alan kimi hainlerinin yardmyla "kale"ler bir bir dt ve mslman-lar kazanm oldular. Kur'an'n Tevrat'tan aktarlma "Tann"s "Israilo-ullari'n, yani Yahudi toplumunu, "tm toplumlardan stn yaptn" duyuruyor. (Bkz. Bakara, ayet: 47, 122; A'raf, ayet: 140.) Ama "Hayber Sava"nda Yahudilere yardm etmemiti. "Ganimet"ler, tutsaklar. Bunlar iinde de kadn ve ocuklar. Alamalar, szlanmalar... Ve bu arada, yaknlaryla birlikte tutsak dm olan Safiyye. Gzeller iinde bir baka gzel. Ne var ki aclar iinde... Yaknlarndan kiminin kellesi gitmi bu savata. Kimi de ikence altnda... Babas, kafas kesilenler arasnda, kocas ve kocasnn kardei sorgulanyor, ikence gryor. Bir sre sonra ldrleceklerdir.

Safiyye'nin Ailesinden Kiiler ikenceyle ldrlyor: Leoni Caetani, "Muhammed, ihtimal ki gzel Safiyye'ye gz koymu olduu, zevcinden (kocasndan) kurtulmak istedii iin Kina-ne / Ibn Rebia / Ibn Ebi'l-Hukayk'i celbetti; Ebi'l-Hukayk
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 37/47

21.03.2010

Din Bu 1

ailesinin mehur mcevheratn teslim etmesini istedi..." dedikten sonra birtakm bilgiler aktaryor. Bu bilgilere gre, gerek Kinane, gerekse kardei hazinenin yerini sylemiyorlar. Ama hazinenin bir kesimi sonradan bulunuyor. Ne var ki, Muhammed tmn elde etme kararnda. Balyor ikence ettirmeye. Bu Kinane, Safiyye'nin ksa bir sre nce evlendii kocasdr. Bir sre sonra Muhammed'in koynuna sokulacak olan Safiyye'nin kocas... 41 Caetani aktard bilgiler arasnda unlan da yazyor: - "Kinane'ye, hazinenin bir ksmn baka bir yere saklam olup olmadn syletmek iin mthi ikenceler yapld. Zbeyr Ibn'l-Avvm (salklanndayken cennetlik olduklar bildirilmi on kiiden biri), Peygamberin emirlerini bizzat tatbik etti. Zavallnn azndan bir ey alamaynca, YANAN ODUNLARLA GSN DELD. lecek durumdayken Muhammed bn Mesleme'ye teslim etti. O da biraderi Mahmud'un intikamn almak iin Kinane'nin zdrabatna nihayet verdi, onu ldrd. Kinane'nin kardeine de pek zalimane ikenceler yapld. (...) ki bedbaht yahudi terk-i hayat eder etmez, Muhammed kadnlar celbettirdi..." (Bkz. Leoni Caetani, islam Tarihi, e. Hseyin Cahid Yaln, stanbul, 1925,5 /123-124.) Caetani'nin bu yazdklar kimi Islami kaynaklara da dayanyor. Bununla birlikte ne lde doru, ya da doru olanlarn ne kadarn iine alyor? Kesin birey sylenemez kukusuz. Ama uras, slam dnyasnda en salam kabul edilen kaynaklarda da yer alyor ki; Sa-fiyye, Hayber Sava'nda ve sonucunda aile yelerini yitirmiti. Babasn, kocasn, kocasnn kardeini... (Karlatrmalar ve geni bilgi iin Prof. Dr. ilhan Arsel'in eriat ve Kadn adl kitabna bavurmay neririm.) Mslmanlarn elinde katledilmiti Safiyye'nin aile yeleri. Muhammed'in buyruuyla... Ama imdi bu Safyye, ayn Muham-med'in kars yaplacak ve yolda da koynuna sokulacak.

Muhammed, Safiyye'yi Dhye'nin Elinden Alyor: "Hadis"lerden aldmz bilgiye gre: Sava sonrasnda, Dhyet'l-Kelb adndaki delikanl Arap Mu-hammed'e gelir; tutsak kadnlardan birini kendisine almas iin ondan izin ister. Muhammed de, hadisi eviren Kamil Miras'm
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 38/47

21.03.2010

Din Bu 1

evirisiyle: "Haydi git de bir criye al!" diye karlk verir. Ne var ki Dhye gidip Safiyye'yi alr. Bunu gren bir baka Arap hemen koup Muhammed'e haber verir. Safiyye'nin Dhye'ye deil; "Peygamber"e uygun olacan syler. Muhammed'de Dhye'yi artr, "baka bir cariyeyi" almasn syler. Dhye'ye verilen "cariye", Safiyye'nin kocasnn kzkarde-idir. Muhammed, kendisine "kan" olmann karlnda Safiyye'y 42 "azd" eder. Yani, "zd etmi olma"y, evlilikte verilmesi gereken "mehir" sayar. Yola kldnda, bir yandan da "zifaf dnlmektedir. mm Sleym, Safiyye'yi hazrlar. Ve gece olunca da Muhammed'in koynuna koyar." (Bata Buhari, en salam hadis kitaplarnda da yer alan bu hadisi, Kamil Miras'n eviri ve "Izah"m da grmek iin Bkz. Sahih-i Buhari Muhtasar Tecrd-i Sarih Tercemesi, Ankara, 1985, Diyanet Yaynlarndan, 2/299 - 310.)

Safiyye'yi Muhammed Neden Almt ? Bu soruya karlk olarak ileri srlenin zeti u: - Safyye, soylu bir aileden geliyordu. Babas Ben Nadr kabile sinin ba, kocas da yine ok ileri gelenlerden biriydi. Bu nedenle onu, sradan bir kimseye vermek uygun olmazd. Yahudiler iin bu, bir utan konusu olurdu. En iyisi "Peygamber"e kan yapmakt. Bu yo la gidildi. Diyanet yaynlan arasnda yer alan Sahih-i Buhari Muhtasan Tecrid-i Sarih tercemesi'nde, 1612. hadisin "Izah"mda Kamil Miras yle diyor: - " Hazreti Safyye, Huyay Ibn Ahtab'n kzdr. Beni Nadir ve Beni Kurayza'nn en erefli bir ailesine mensuptu. Hayber Yahudileri nin reisi Kinane lbn Rabi ile yeni evlenmiti. HER IKI C HETLE ASALET vard. (...) Hayber reisinin gelini (kans) ve Beni Nadr'n en erefli bir aile kz olan Safiyye'nin Dhye'ye verilmesi, YAHUD LER ItN PEK Z YADE R' ve hacaleti (utanca) mucip olaca beyaniyle itiraz edildi. Reslu Ekrem (Peygamber) de Dhye'den istirdad (geri alp) ve zd ederek nikhla kadnlan arasna ithal etti."
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 39/47

21.03.2010

Din Bu 1

Bu Gerekede Mantk Var m? Gereke bu olunca, u sorular sorulabilir: - O "soylu", o "erefli" denenler hep kltan geirilmemi miydi? Geriye ne kalmt ki onlar iin "r (utan)" sz konusu olsun? "erefli" olduklanndan szedilen "Beni Kurayza"ya, o "Reslu Ek-

43 rem"in (Muhammed'in) arkadalanna uygulattrd korkunluklar, ikence ve soykrm, benzeri ancak tarihin en ilkel dnemlerinin en ilkel insanlarnda grlebilir trdendi. Btn bunlar, slam'n kendi kaynaklarndan belgelerle sergilenebilir. Ama yeri buras deil. Burada, Muhammed'in "ehvet"i nedeniyle Safiyye'den sz etmektir konu. Ama yine de, Prof. Dr. lhan Arsel'in satrlarndan bir kesimini buraya aktarmann iyi olacan dnyorum: " Safiyye'nin Muhammed'e verilmesinin, yahudilerin gnln kazanmakla ya da onlarn dmanlk ve kinlerini yumuatmakla da hi ama hi ilgisi yoktur. nk Hayber Seferi, Hicretin 7. ylma rastlar. Oysa Muhammed, daha Hicretin ikinci ylndan itibaren Yahudilere kar dmanlk siyasetine balam ve onlar imha planlan hazrlamtr. Hayber seferine giritii tarihlerde, artk Yahudilerin kkn iyice kazma safhasndayd. Ben Kaynuka, Benu Kurayza ve Ben Nadr gibi, Medine'nin en nl Yahudilerini temizlemi ve sra Hayber Yahudilerine gelmiti..." (Arsel, bunu, "eriat ve Kadm"n savunmas iin yazm, ama yaymlanmamtr. T.D.) - Muhammed Safiyye'yi Dhye'nin elinden alnca, bu kadnn "kocasnn kzkardei"ni vermiti ona. Ayn aileden olduuna gre onun da "asalef'i vard. Dhye'ye o nasl verilebilmiti? O zaman "r" olaca dnlmemi miydi? - Hepsi bir yana da; Muhammed, en yaknlarm, sevdiklerini ldrtt bir kadn (Safiyye'yi), o acl gnnde koynuna nasl alabilmiti? Onunla nasl seviebilmiti? Bunun "cevab" verilebilir mi? Sa-fiyye o srada, daha "krpe" denecek yatayken Muhammed, 57 yandayd. Muhammed'in "ehvet"ini ve "Tann"snn bu "ehvet"e byk
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 40/47

21.03.2010

Din Bu 1

nem verip kolaylklar gsterdiini anlatmak iin, kanlarn cariyelerini tmyle ve ykleriyle sralayp anlatmaya gerek yok. Konu, bu kadar rnekle de anlalmtr. Ama, bir gerei aa karmak. Ve gn na kanlacak bu tr gereklerle, insanln nndeki. "ta-bu"lann yklmasnda yararl olabilecek bir katk salamak. Daha kl, daha gzel, daha zgr bir dnya iin... 44

Muhammed'de Neden ok Kadn Vard? slamclara bakarsanz yle aklanabilin - "Peygamber", kimi kadnlara "acmt" da o nedenle almt onlar. nce bunun hi olamyacan, gereklerle hibir biimde badamadn belirtelim. Yoksul, aresiz kadn m toplamt Muhammed? Hangisi bu durumdayd? O ada, o yrelerde saylamyacak kadar yoksul, aresiz kadn vard. Muhammed onlarn hangi birini alacakt? Bu amaca ynelseydi baa kabilir miydi? Sonra "yoksul"un, "aresiz"in sorunu zme yolu; onunla Muhammed'in evlenmesi miydi? - "Peygamber", kimileriyle de "siyasi sebepler"le evlenmiti. Bunu diyen slamclara unu sormak gerekir: Muhammed bir "Peygamber" idiyse, byle "siyasi sebepler"e neden gerek duyuyordu? "Tann"snn yardm yeterli deil miydi? Bu yardm yeterli deil miydi de, bir sr kadm toplad? Hem de bir kesimi gen, Jcrpe... Ve bu kadnlar, kimseyle evlenmeleri mmkn olmayan birer "ebed dul" olarak brakt kendisinden sonra. Bu kadnlar ondan sonra kimseyle evlenememeye hkmlydler. nk hepsi de "mminlerin analan" olarak Kur"an'a geirilmiti. (Bkz. Ahzab, ayet: 6.) Bunlardan kimi, ie, Cveyriyye gibi 18-19 yanda "dul" kalmlard. "ocuk yata dullar". leri srlen "siyasi sebepler" bunu da m gerektirmiti? Muhammed'in ok kan ve cariye almasnda, o dnemlerde, Araplarda geerli olan neydiyse oydu etken: Cinsel istek ve onun gerei. En azndan, bata bu geliyordu. "Bir tala birka ku vurmalar" da oluyordu kukusuz. Ama temel etkeni gzden karmamak gerekir.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 41/47

21.03.2010

Din Bu 1

slamclar, "Peygamberimiz nefsani arzulanna gre davranmyordu, hanmlan da nefsani arzularla alnmamt" diye dursunlar; ayetler, hadisler ve de gerekler ortada.

Muhammed, Cinsel likilere Ne Kadar Zaman Ayryordu? O dnem Araplannda "ehvet", "erkeklik gc" en bata gelen bir zellikti. Bunu Gazal, hyu Ulmiddin adl nl kitabnn "Kita45

bu dbi'n-Nikh" blrnde uzun uzun anlatr. Bir dolu rnek verir. Ali'nin olu Hasan'n bir alta "drt kan birden" aldn, sonra ok gemeden bunlar boayp yenilerini aldn, Muhammed'e bu torunu anlatldnda Muhammed'in: "O, yaratlta da huyda da bana benziyor!" dediini, bu olann, 200 kadar kan elden geirdiini anlatan bir hadise, Muhammed'in, "dnyanzdan bana ey sevdirildi" dedikten sonra bunlardan birinin de "kadn" olduunu dile getiren bir baka hadisine ve daha nice hadislere, yklere yer veriyor. (Bkz. GazaK, Ihya-u Ulmiddin, Arapa, 28-29 ve t.) Gazali, Felk Suresinin (Diya-net'in evirisiyle:) "Bastrd zaman karanln errinden de O'na snnm, de!" anlam verilen 3. ayetine "Ve sertleip kalkm olan I zekerin (erkeklik organnn) bu duruma geldii zamanki bastrmasnn errinden de Tann'ya snnm, de!" anlamnn verilebileceini, bu anlam Ibn Abbas'n verdiini; nl gizemci Cneyd-i Badad'nin (lm. 910.) "Yemeye, imeye ne denli gereksinim duyuyorsam, cinsel ilikiye de o denli gereksinim duyuyorum!" dediini aktanyor ve verdii rneklerle "insann rahatlamas iin ehvetinin gereini yerine getirmesinin nemini" anlatmaya altn belirtiyor. (Bkz. Ayn kitap, s. 27.) Muhammed'in ok kan alma, kadnlara yneliine de bu adan bakmak gereki bir yaklam olur. Hadislere baktmz zaman, Muhammed'in "cinsel iliki"ye ayrd zamann, alacak boyutlarda olduunu gryoruz, ite bir hadis: En'es anlatyor: - "Peygamber, 9 ya da 11 kans varken, gecenin ya da
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 42/47

21.03.2010

Din Bu 1

gndzn belli saatinde tmn dolayor ve HEPS YLE cinsel ilikide bulunuyordu." Enes'e soruluyor: - "iyi ama, Peygamber buna g yetirebiliyor muydu?" Enes karlk veriyor: - "Evet Biz aramzda, Peygambere 30 erkek gc (ehveti) verildiini konuurduk." Bu hadis Buhari'nin e's-Sahih'inde de yer alyor. (Diyanet'in bir yaynnda grmek iin bkz. Sahih-i Buhari Muhtasan Tecd-i Sarih Tercemesi, hadis no: 192.) Baka hadislerde de "peygamberin 40 erkeinki kadar ehvetinin 46

olduu" belirtilir. Bunda bir abartma olduu ak. Mslmanlar, "Pey-gamber"in "ehvet"ini de "mucizeli" olarak gstermek istemilerdir. Muhammed'in "ehvet"i, ister sradan, ister "farkl" olsun; "ayit"ler ve "hadis"ler ynnden bakldnda grlr ki "Tann"s katnda ayncalkl. ie'nin sznde bu ayncalk, en arpc biimde dile geliyor: "Bakyorum da Senin Efendi Tann'n (Rabb), senin eyinin keyfi (hev) iin kouyor yalnzca!" 2000'e Doru 22 Mart 1987, Yl 1, Say 12*

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu

43/47

21.03.2010

Din Bu 1

Dergide yaymlanan metin gzden geirilerek yeniden kaleme aln mtr. 47

SLAM VE DDET Kfirler, nerede bulunsa yakalanmak, ldrlmeliy-di. Bozguncular ya boyunlarndan vurularak ldrlme-li, ya almal, ya ellerinden ayaklarndan apraz kesilmeli, ya da srlmeliydiler. Hristiyan ve Yahudilerle dost olunmamalyd. eyhlislam fetvalarna gre, Alevilerin kanlar helaldi. Peygamberin drt halifesinden Mslmanlarn baklaryla can vermiti. eriatn insanla vaat ettii bar buydu. Olay renilir. Medine'ye, Peygambere haber verilir. Peygamber fkelenmitir. Adamlarn yakalanmalar iin buyruk verir, hepsini yakalattrr. Sulular, Hz. Muhammed'in huzuruna getirirler. Peygamberin karar kesindir: -Elleri, ayaklan apraz olarak kesilsin. Gzleri oyulup karlsn... Emir uygulanr. Sulularn elleri, ayaklan apraz olarak kesilir.Gzleri oyulur. Medine dnda, gnein altnda ate gibi yand iin "Harre" ad verilen yere gtrlrler.Sulular su isterler, su verilmez. "Talan kemirirler", "Azlanyla, dileriyle topra kazarlar". lnceye kadar yle braklrlar. (Buhar Zekt/68, Cihad 152; TecrtlVud, hadis 172; Mslim, Kesme/9-14, hadis 1671; Ebu D-vud, Hudd 3, hadis 4364-4371; Tirmiz, Ebvbu't-Tahre/55, hadis 72-73; Nese, Tahrim'd-Dem/7; bn Mace, Hudud 120, hadis 2578-2579. Buhar, bu hadise yedi yerde ve dokuz yolla, Ebu Dvud bir yerde be yolla, Nese bir
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 44/47

21.03.2010

Din Bu 1

yerde drt yolla gnderme yapmtr.) Nedir sulan bu adamlann ve ncelikle kimdir bunlar? Ukl veya Ureyne kabilelerindendirler. Peygambere gelmi Mslman olduklan-n bildirmilerdir. Renkleri sandr, hastadrlar. Peygamber, nce btn 48 sevecenliiyle deve st ve "deve sidii" iirerek, onlan iyiletirir. Havadar bir yere gitmek isterler. Peygamber, bir deve srs verir ve yanlanna bir oban katar. "Herifler" oban ldrr ve Peygamberin deve srsn de alr gtrrler. "Peygamber, ikenceye kar olduu halde, bu olayda nasl olmutur da ikenceyle ldrlmelerini emretmitir?" Bu soru hadis kaynaklarnda tartlr. Kimileri, Peygamberin bu infaz "ikenceyi yasaklamadan nce uygulattn" ne srerler. Kimisi, uygulamann bir "ksas" olduunu belirtir. nk sulular da Peygamberin obanna ayn ikenceyi yapmlardr. Hkim gr ise Peygamberin Maide suresinin 33. ayetini yerine getirdii, yani Allah'n buyruuna gre hkm verdii ynndedir.

BUHAR.TECRlD-1 SAR HTEN "Ayaklarn kesin, gzlerini oyun"


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 45/47

21.03.2010

Din Bu 1

49 El ve ayaklar apraz kesin Yeryznde bozgunculuk yapanlar, lmlerden lm beenmeli-dirler. Maide suresinin 33. ayetinde u buyruk verilmitir: "Allah ve reslyle savaanlarn ve yeryznde bozgunculuk yapmaya alanlarn cezas, ya boyunlar vurularak ldrlmeleri, ya aslmalar, ya ellerinin ayaklarnn apraz kesilmeleri, ya da bulunduklar yerden srlmeleridir. Bu, onlarn dnyada ekecekleri rezilliktir. Ahirette ise onlara daha byk azap hazrlanmtr." Aradan yzyllar geer. Yl Milad 1974. Yer Trkiye, Krkkale'deyiz. Kamuoyunda MHP'nin "komando kamplar" diye bilinen bir kamp. slam retiliyor: "Krkkale'deki Bozkurt obasnda din dmanlarnn beyni karlr, kfirler telef edilir, itler boazlanr". (Erdoan Aslyce, Trk-Metal Seydiehir ube Bakan, "Her Ynyle Krkkale", 1974). Drt yl sonra, Aralk 1978. reti, Allah adna Mara'ta uygulanr. Kalayc ah smail'in baltayla kafasna vurup, beynini kartrlar. Kzkardeinin ise memelerini kesip bir sr ikenceden sonra hunharca ldrrler. Yrk Selim Mahallesinde de kadnlarn bir ksm memeleri kesilerek ldrlr. Alt aylk ocuklar, hamile kadnlar kurunlanr. Gzlere iler sokulur. Bir ksm infazlar ise "kol ve bacaklarn apraz kesilmesiyle" yerine getirilmitir. Kanlarnz ve mallarnz kurtarmak istiyorsanz Peygamber diyor ki: "Onlar, Allahtan baka Allah olmadna, Muhammed'in O'nun kulu ve elisi olduuna inamncaya, bizim kblemize dnnceye, kestiklerimizi yiyinceye ve namazmz klncaya ve zektlarm verinceye kadar, insanlarla ldrmem (mukatele) emroldu. nsanlar, bunlar yerine getirdikleri zaman, benden kanlarn ve mallarn kurtarm olurlar. (Buhar, Selt/28; Tecrit, hadis 24; Eb Dvd, Cihd/104, hadis 2641; Mslim, mn/32, hadis 20,22) 50

Gen Aleviler Harekat


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu 46/47

21.03.2010

Din Bu 1

<<<< Kitabn Devam >>>> 1-50 / 51-100 / 101-150 / 151-200 / 201-250 / 251-303

Anasayfa

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1 Tu

47/47

21.03.2010

Din Bu

51. sayfadan 100. sayfaya

irin Tekin henz 17 yandayd. evresinde ok sevilen bir genti. rencilerin demokratik haklarndan sz ederdi. Oru tutmuyordu. O gn (3 Mays 1987) Van 100. Yl niversitesi'nin karsndaki kahvede oturuyordu. Elli kadar bakl sopal geldiler. "Islamn Bekileri"yiz diyorlard. Kendilerine "mukatele" emrolduuna inanyorlard. Rektr de "Onlar slam adna dvrler" dememi miydi? irin Tekin, "kann" saldrganlardan kurtaramamt.

Komnist ldrmek yz kere Hicaz'a gitmekten iyidir Mriklere "yeryznde dolaabilmeleri iin drt ay sre" verilmiti. Bu sre dolduktan sonra mminlerin onlara ne yapacaklar bildirilmiti: "Nerede bulursanz, ldrn, yakalayn, hapsedin, her gzetleme yerinde yakalamak iin bekleyin. Eer tevbe ederler, namaz klarlar ve zekt verirlerse serbest brakn. Allah balayan ve esirgeyendir". (Tevbe suresi, 5. ayet; Bakara, 191; Nisa, 89,91). Ve Allah uruna verilen bu sava kyamete kadar srecekti. Mminler, Allah'n ve Islamn hkimiyeti iin "canla ve malla" savamaya arlyordu. eriat hkmlerini Btn dnce, inan ve dinlerin stne karmak ve kaytsz artsz hkim klmak iin kutsal sava "Deccal ldrlnceye kadar" son bulmayacakt (Eb Dvd, Kita-bu'l-Cihd, 4-BabuunfiDevami'lCihad, hadis 2484, C.3, s.ll). ubat 1969. Camilerde gnlerdir cihad namazlar klnyor. "Komnistlerin kann dkme arlan" yaplyor. 16 ubat 1969 gn Beyazt, Dolmabahe ve Fndkl camilerinde cihad namazlar klndktan sonra, topluluklar halinde Taksim'e kljyor. O gn, meydana ABD 6. Filosu'na kar an-emperyalist yry yapanlar gelecek. Amerika Mslmanm dostu mu ne? Yerde iki l yatyor. Turgut Ayta ve Duran Erdoan. Yzlerce yaral. Gazeteler manet atyor: Kanl Pazar... Kfirlerle atekes geici olup cihad daimidir, sonuna kadar, herkes bizden olana kadar!... 1978 yl Aralk ay. Mara' k bastryor. Duvarlara, dkknlarn camlarna sloganlar yazlyor: 51

"Allah iin savaa!" Ve cihada kalklyor. TRT, 111. ly de verdikten sonra, yeni saptanan lmlerin bildirilmesini durduruyor. Bir kk cihad denemesinin resm bilanosu bylece yarm kalyor. Ocak 1979. Trabzon. lkc Genlik imzal bildiri: y "Trkiye'deki atma, Islamla kfrn atmasdr. Bugn Trkiye yeni bir Bedir savann ncesini yaamaktadr. Mslmanlar, cihada arldnzda kounuz. Bir komnisti ldrmek, yz kere Hicaz'a gitmekten iyidir".
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 1/43

21.03.2010 cihada

Din Bu arldnzda kounuz. Bir komnisti ldrmek, yz kere Hicaz'a gitmekten iyidir".

9 Temmuz 1979. Tokat'ta bir bildiri yaymlanyor: " Allah rzas iin bakoyduun davadan hibir g seni geri dndremeyecektir... Sesimizin ulaamad yere kurunlarmz ulaacaktr... Ya tam susturacaz, ya kan kusturacaz". Cihad kesintisiz devam ediyor. Erzincan, Malatya, Sivas... Ve kyamete kadar... orum'a da sra gelecek. 16 Aralk 1979. Beikta vapur iskelesi yannda Barbaros Kafeterya. Oturuyoruz. Scak bir sylei, byk umutlar. Bir saatli bomba patlyor. mza Trk slam Birlii. Bu da Allah'n emri mi? Be l, 22 yaral.

Yaptnz alverie sevinin! "Allah phesiz, Allah yolunda savap ldren ve ldrlen mminlerin canlarn ve mallarn Tevrat, incil ve Kuran'da szverilmi bir hak olarak- cennet karlnda satn almtr. Verdii sz, Allah'tan daha ok tutan kim vardr? yleyse yaptnz alverie sevinin! Bu byk baardr". (Tevbe suresi, 111) Kfir ldren Mslmana cennet mjdelenmitir. 2 Aralk 1978. Sivas'ta "Mslman Genlik" balyla bir bildiri datlyor: "Mslman durma! Hi durmadan ilerle. lm seni ehit olarak bulsun". mza, MHP... Ve MHP Davas iddianamesi, 682 cinayeti ieriyor. Demek ki, en az 682 yurttamz, bu dnyada byk skntlara, yokluklara, darlklara katlanm olsa da "Allah yolunda savap ldrmekle" gzel bir "alveri yaptklar" iin sevinebiliyorlar. 52

Suu, eletirmekti Eref olu Ka'b, gen bir airdi. Peygamberi ve ona inananlar eletiriyordu. Peygamber bir gn arkadalarna sordu: -Bu adam ldrebilecek kimse var m? Mesleme olu Muhammed, ortaya atld: -Ben varm. Eref Olu Ka'b nasl ldrlecekti? Planlar yapld. Hadis kitaplarnn yazdna gre, "Yalan"lar uyduruldu, "tuzak" hazrland. Bir gece, kalesinde bulunan airin kafas kesilerek plan sonulandrld. Ve kesik ba, Peygambere alnp gtrld. (Buhar, Cihad/15/1, Rehn/3, Tecrt, hadis 1578; Mslim, Cihad/119, hadis 1801; Eb Davd, Cihad/169, hadis 2768). Yllardan 1978,79,80. Bedrettin Cmert, Abdi ipeki, Cavit Orhan Ttengil, Bedri Karafakiolu, mit Kaftancolu, mit Doanay, Sevin zgner, Doan z... Bunlar Allah
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 2/43

21.03.2010

Din Bu

uruna ldrecek bir mmin yok muydu? Bulundu, vard. Pusular kuruldu. Herkes bizden olana kadar mukatele devam edecekti.

Kadnlar ve ocuklar onlardansa Kimler ldrlebilirdi? "Eli silah tutan tm erkekler ldrlebi-lirdi". Henz akln belleini yitirmemi olan yallar da ldrlebilirdi. Ama deliler ldrlemezdi. Bu hkmn de istisnas vard. Eer deli, savar durumdaysa, zenginse, ya da hkmdarlk makammdaysa ldrlrd. Peygamber yle emretmiti: "Mriklerin yallarn ldrn de, ocuklarn brakn!"( Eb Dvd, Cihad/121, hadis 2670; Tirmiz, Siyer/29, hadis 1583). Bu emir, Kurayza Yahudilerinin ldrlmesi srasnda verilmiti. ocuklarn braklmas isteniyordu. nk onlar ele geirilmi deerli ganimetlerdi, kle yaplacaklard. Bu katliamda, Peygambere dil uzatt iin bir kadn da ldrld. Gene gece basknlarnda kfirler toptan kltan geirilirken, ev53 ler yaklp yklrken ldrlenler arasnda "kadnlar ve ocuklar" da bulunuyordu. Bunun zerine Peygambere, arkadalarndan biri yle sordu: -Ya Resulallah! Evlere yaplan gece basknlarnda mriklerin kadnlar, ocuklar da ldrlyor ne dersin? -Onlar da brlerindendir. [Kadn ve ocuklar da onlardandr.] (Eb Dvd, Cihd/102, hadis 2638; Cihad/121, hadis 2672: bn Ma-ce, Cihad, hadis 2840; Ahmet bn Hanbel, 4/46; Tirmiz, Siyer/19, hadis 1570). Ya "bizden" olan kadnlar, Mslman annelerimiz, elerimiz, kz kardelerimiz, arkadalarmz? Onlar erkeklerin ynetimine boyun emeliydiler. Eer uslu dav-ranmazlarsa, "t verin, yataklarndan aynim, yine de yola gelmezlerse, onlar dvn" diyordu kutsal kitap. (Nisa suresi, 34). Mslman kadnn ksmeti de, iddet idi.

Atete yakmak Allah'a ait ama... Peygamber, atee atarak ldrmeyi doru bulmuyordu. Hz. Muhammed, bir gn Muhammed olu Hamza'y arr. O'nu bir sava birliinin bana
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 3/43

21.03.2010

Din Bu

komutan olarak atar ve u buyduu verir: -Falan kiiyi bulursanz, atee atp yakn! Hamza birliiyle yola kmak zeredir. O srada Peygamber Hamza'y yine arr. Bu kez yle konuur: -Falancay bulursanz atete yakn, dedim. Ama nce ldrn, sonra yakn. nk atete yakma cezasn, yalnzca atei yaratan verebilir". (Eb Dvd, Cihd/122, hadis 2673). Ebu Hureyre anlatyor. Bir gn Peygamber bizi, bir sava birlii olarak dmana gnderiyordu. O srada, Kurey'ten iki kiinin adlarn vererek yle dedi: -Bunlar yakaladnzda atete yakn, ikisini de!.. Peygamber bir sre sonra dnp emrini yle dzeltti: -Size, onlar bulursanz ikisini de yakn, dedim, ama yakmayn. nk atete yakma cezasn, yalnzca Allah verir. Siz bu iki kiiyi 54 yakalayp ldrn yalnzca. (Buhari, Cihd/107,149; Eb Dvd. Cihd/122, hadis 2674; Tirmiz, Siyer/20, hadis 1571). Peygamberin tutumu buydu, ama O'nu izleyen Halifeleri Allah'a mahsus olan atee atma cezasn pekl uygulayabilmilerdi. Hatta bunu yaparken, icazeti Peygamberden aldklarn bile sylemilerdi. Ebubekir, Peygamberin lmnden sonra bagsteren dinden dnme ("ridde") olaylar srasnda komutanlarna u talimat vermiti: -Daha da direnirlerse demirle dalayn, atete yakn! (Taber, Tarih, 1/1881-1885; Leoni Gaetani, slm Tarihi, ev.: Hseyin Ca-hid, istanbul, 1926,8/276). Ve bu talimat uygulanmt: Hlid Ibn'l-Veld, sava srasnda, "ate ukurlar" atrm, yaktrd atein iine, birok kimseyi diri diri attnp yaktrmt. Kadn da vard bunlarn iinde. Bir tutsak kadna, Mslman olmas nerilir. Kadn kabul etmez. Bunun zerine yanan atee atlaca sylenir. Kadn, "Hogeldin lm! Yazk ki baka kurtulu yolum yok. O yzden kendimi ayorum atee." anlamndaki iirini okuyarak kendini kaldrp atee atar. (Habis, yaprak 28-34; Ca-etani, ayn kitap, 8/306). Ebubekir'e "atete diri diri yakma cezas"n nasl verdii sorulduunda, Halife, Peygamberin bu tr cezaya izin verdiini syler. nsanlar, inanlarn brakmyorlar diye, "ate ukuru"na attrp yaktranlardan birinin de Ali olduu aktarlr: Buhr'nin de yer verdii bir hadiste, Ali'nin "bir topluluu atee attrp yaktrd"
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 4/43

21.03.2010

Din Bu

Ibn Ab-bas'a sylendiinde, Ibn Abbas'm yle dedii belirtilir: -Ben olsaydm bunu yapmazdm. nk Peygamber "Tann'nn verdii biimde ceza vermeyin!" demiti. Ben olsaydm ldrrdm yalnzca. (Buhri, Cihd/149; Tecrd, hadis 1264; Nese, Tahrimu'd-Dem/14). Gnlerden 14 Mays 1987. Edime Beypazan'ndayz. Ertan Gken adndaki kii, evi bark olmad iin bir arabada yatp kalkan 56 yandaki Necmettin Yedikardeler'in zerine ispirto dkyor ve yakyordu. Gereke, Necmettin'in Ramazan aynda iki imesiydi. (Gne, 15 Mays 1987). 55 Evlerini, aalarn yakn! Peygamberin dneminde "gece basknlar" dzenlenirdi. Peygamberin emriyle "ldr, ldr!" iarlar hayknlrd. Sonra da yamaya giriilirdi. (Eb Dvd, Cihd/102, hadis 2638; bn Mace, Ci-hd/30, hadis 2840). Filistin'de "bn (sonralar 'Ybn1)" denen bir yere Peygamber bir baskn dzenlemiti. Baskn yapacaklara da u buyruu veriyordu: Sabahleyin bn'ya (anszn) baskn yap ve oray yak! Ve "bn" ky yaklyordu, iindekilerle birlikte. (Eb Dvd, Cihad/ 91, hadis 2616, c.3, s. 88, aynca s.l24'teki 2'nolu not: bn Mace, Ci-hd/31, hadis No: 2843, c.2, s.948). Dmann bulunduu yerdeki aalar, rnler de yaklr, ya da kesilirdi. Peygamber Ben Nadir kabilesinin hurmalklarn yakrm, aynca kestirmiti. Hasar Suresinin 5. ayetinde bu olaya ksaca deiniliyordu: " nkarc kitap ehlinin yurtlarnda hurma aalarnn kesmeniz veya onlar kesmeyip gvdeleri zerinde ayakta brakmanz, Allah'n izniyledir. Allah, yoldan kanlar bylece rezillie uratr." Bu ayette gemeyen "yakma olay", hadislerde yer alyordu. (Buhar, Cihd/154, Hars/6, Meazi/14, Tesir/59/2, Tecrit, hadis 1576; Mslim, Cihd/29-31, hadis 1746; Eb Dvd Cihd/91, hadis 2615; Tirmiz, Siyer/4, hadis 1552; bn Mace, Cihad/31, hadis 2845; Drimi, Siyer/22; Ahmed bn Hanbel, 2/8,52,80). islam hukukunda, cihad srasnda, dman kesimindeki ya aalarn kesilebilecei, kesilmeden yaklabilecei hkme balanmt. (Dmd,c.l,s.496). Hz. mer'in klcndan kurtulamayan ise, insanln byk bir kltr hazinesi, iskenderiye Ktphanesi'ydi.

Vaat edilen ganimet Kfirlerin yalnz kanlan deil, mallan mlkleri de helldi. (D-md, c.l,s.494).
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 5/43

21.03.2010

Din Bu

56

Hz. Muhammed, Hicretin ikinci ylnda bir Kurey kervann vurmak zere sefer emretmemi miydi? Bedr gazasna yol aan gelimelerin balangc, byle bir kervan basma olayyd. Bugn Birlemi Milletler Anlamas veya Avrupa nsan Haklan Szlemesi veya Uluslararas Helsinki Belgesi ne derse desin, fetih hakk Kuran'da ngrlmt. stelik bunun iin koskoca bir sure indirilmiti. Feth suresi dnda Enfal suresi de vard. Ganimetler, Allah'n ve Resulnd (Enfal suresi, 1). Aynca Allah Mslmanlara "savata elde edecekleri birok ganimetler vaat ediyordu." Sava esirleri dahi, Kuran hkmlerine gre ganimet cmlesin-dendi. Kleliin kaldnlmasna dair gelmi gemi yasalar, byle bir hkm kaldrabilir miydi? Mminlerin eline den kfirler, kadn ve ocuklar dahil savaa katlan Mslmanlar arasnda bllecekti. Bylece daha nce Arap kabileleri arasndaki savalarda geerli olan kurallar, Islamda da srp gidiyordu. Yl 1978. Aralk ay, gene Mara'tayz. Cami hoparlrnden ykselen ses yle banyordu: "Sizler yoksulsunuz, kfir Alevler zengin, onlann elindekiler, siz mminlerin hakkdr."

Ksas size farz klnd islam, yeni bir dnya nizam getiriyordu. Bu nizam, kukusuz Cahilliye ann anari ve zorbalndan daha ileriydi, belli bir uygarlamann hukuki erevesi getirilmiti. nsanlar yeni nizama uyacaklard. Bunun yaptnm, hem bu dnyada hem de teki dnyada en ar cezalard. Bu dnyadaki cezalar, zet olarak ksasa ksasd. Bakara suresi yle diyordu: "Ey inananlar, ldrmede ksas size farz klnd. Hre hr, kleye kle, kadna kadn." (178.ayet) Bu ekilde ksas istemek lenin velisinin hakkyd. Eer bir ms-lman erkek, kfir erkei ldrrse, ksas uygulanmazd. Bakara suresi, cezay bireye deil, eski kabile hayatnn bir kalnts olarak toplulua vermi oluyordu. lenin karlnda kan bedelini, ldrenin topluluundan bir eidi oluturabiliyordu. Ksas yerine bedel de denebilirdi. Kadn Mslmann deeri, erkein yans kadard. 57

Dier cezalar da, yaplann misliyle ksast. "Eer bir toplulua azap edecekseniz, size yaplan azabn eiyle azabedin." Nahl suresinin 126. ayetinde byle emrediliyordu. Ksasa ksas uygulanarak organ kesme trnden cezalar yannda, krbalamak gibi gene ezaya
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 6/43

21.03.2010

Din Bu

dayanan cezalar da vard. Zinann cezas iserecm idi, yani topraa gmp talamak. Deriler pitike yenilenecek Ahiret cezas ise iddet, iddet ve iddetti. Allah, "ayetlerini inkr edenleri yaknda bir atee sokacak, derileri pitike, onlarn azab tatmalar iin derilerini yenileyecek"ti (Nisa suresi, 56). Altn gm biriktirip, bunlar Allah yolunda harcamayan-larn alnlar, yanlan, srtlan, alevli cehennem ateinde kzdnlan bu biriktirdikleri altn gmlerle dalanacak. Gnahkrlara Cehennemde kanl, irinli sular iirilecekti. Katrandan gmlekler giyecekler, yzleri atelerde dalanacak. Yardm diledikleri zaman, onlara erimi maden gibi bir su verilecekti. Erimi maden karnlarnda kaynayacakt. Tepelerinden aa kaynar sular dklecekti. Onlar iin demirden grzler vard. Ateten deklerde yatacak, cehennemde yzst srnecek, zerlerine ateten rtlr rtlecekti. Korku, korku, korku. Kutsal kitap, sk sk, "Allah korkusunu" vurguluyor, fakat "Allah sevgisi" ne ok az yer veriyordu. "Bu Kur'an, sizi ve ulalacak herkesi korkutmak iin vahyolundu" deniyordu. (Enam, 19). Allah, Peygambere "Bu kitap sana korkutman, insanlan da tlemen iin indirilmitir" diyordu. (Araf, 1). "Ey rtsne sann-m kimse, kalk ve korkut". (Mdessir, 1 ve 2): Allah'n seslenii buydu.

"Trkler ikenceye alk" Helsinki izleme (Watch) Komitesi, 1985 Aralk'nda Trkiye'de insan haklannn zedelenmesine ilikin bir rapor hazrlamt. Bu raporda, Ankara'daki ABD elilii yetkililerinin grlerine de yer verili58

yordu. Amerikallar, "Trklerin iddet eilimli bir toplum olduklar iin ikenceye alkn bulunduklan" kamsndaydlar. Babakan Turgut zal, ANAP grubunda yapt bir konumada, "Bu bir bakma dorudur" diyordu (Cumhuriyet, 2 Nisan 1986). Babakan'a gre "kavgac" bir toplumduk. "Osmanl dneminde cemiyetimiz hogrlyd. Ancak zaman bizi daha sert hareket eden bir toplum haline getirmiti". Toplumumuz ikenceye gerekten alk myd? Anadolu halknn byk aclar ektii bir gerekti. En byk aclan ise Seluklu ve Osmanl sultanlarna borlu olduumuza tarih tanklk ediyordu.Seluklu Sultan Sancar'n yz binlerce Trkmeni krp geirmesi, tarih sayfalarnda duruyordu. Melik ah da Batnlere kar atalann aratmamt. Yavuz Selim ise on binlerce Alev kylsn kltan geiriyor ve Anadolu'yu kl zoruyla Snniletiriyordu. Celali isyanlarn kaplayan bir yzyl, Osmanl hogrsnn baka bir sahnesiydi. Kuyucu Murat Paa, kestii insanlann kellelerini kuyulara doldurtmakla tarihe nam
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 7/43

21.03.2010

Din Bu

salyordu.

Drt halifeden n Mslmanlar baklad Btn bu tarihsel olaylar bir yana, dinsel eitim, ulaabildii insanlara, bir iddet kltr vermiti: Korkutmalar, cehennem azaplan, yanmalar, atelere atlmalar, insanmz, yzyllar boyu gnlk hayatnda hacdan hocadan, dedesinden atasndan, anasndan babasndan bu iddet kltrn alyordu. Trenlerin camlanna ta atan, sokak lam-balannn fincanlarn kran, ampiyonluu kaybedince fkeyle, kazannca bu kez sevinten ortal ykp geen insan davranlarnda, o iddet kltrnn bir etkisi yok muydu? Kan davas, Orta Asya kkenliydi, ama islam kurallaryla da pekimi ve bugnlere gelmemi miydi? Erzincanl Mslm Koca, 52 gnlk olu Mirzap' diri diri keperek Allah'a kurban ediyordu. Mslm Koca, 1962 ylnda bir iftiraya uramt ve kurtulunca ilk doacak olunu Allah'a kurban adamt. Mslm Koca, ilhamn acaba hangi kltrden almaktayd? 59

Trkiye'de rlen Kuran kurslar a, imam hatip okullar, dini vakflar ve yurtlar, acaba Kuran ve hadislerin gnmze k tutucu olduunu yayarken, toplumumuzda hangi gelenei, hangi kltrel miras besliyorlard? Ve onlara kar ayetlerle hadislerle cevap verme tela-ndaki "laiklerimiz" hangi ideolojik ve kltrel zemine kaymlard? Kfirin kan helal klnmt. Yahudiden Hristiyandan dost edinmeyin denmi, Osmanl tarihinde onlar da "kfir" kategorisine sokularak zerlerine sefer edilmi, topraklan fethedilmiti. Trkler de slamn klcndan nasiplerini almlard. Emeviler, on yllarca "kfir" Trklerin kann dkerek, Mslmanln gereini yapmlard. Alev kltan geirilmi, dalara srlmt. eyhlislam fetvalar, Alev kanma "helldir" diyordu. Evet, kp denebilir ki: "Btn bunlar tfan iindir, herkes Mslman olunca insanlk da sonsuz bir bana ulaacaktr". Bu sonsuz bana nasl inanlacakt ki... Peygamberin drt halifesinden baklanarak ldrlmt. mer, Osman ve Ali'yi hanerleyenler de Mslman deiller miydi? lslmn barnda kim iin can gvenlii vard, Peygamberin to-runlan bile zehirle klla ldrrldkten sonra!
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 8/43

21.03.2010

Din Bu

2000'e Doru 7 Haziran 1987, Yl 1, Say 23 60 NASIL YAKILDIM? "Kitap" derler bana. "Sami" dillerde.(l) Doum yerim: Doa. Anam: Doa. Babam: insan. Bir anlamda. Bir baka anlamdaysa, onu ben yarattm. Bir maymunsuydu daha, ben olmasaydm. O da beni yaratt. Yazd. Ama yakt da. Neden yakt? Uzun uzun anlatmak isterdim. Ama "kitap"lar tutar. Doum ncelerim, doumum, bebekliim, ocukluum, delikanllm... hepsi var. En iyisi ben, "nasl yazldm" deil de, "nasl yakldm" anlataym. Hepsini deilse de bir kk kesimini. En bata da "ne-den"ini. Daha dorusu bir kesitini. zet olarak: Bana yazlanlar, "aydnlatmak" iin de olur, "karartmak" iin de. " yi" de olur, "kt" de. Ne yazlmsa kalr. Korurum. Olduu gibi. "Aydnlatma"m, dnyalar karanlk stne kurulu olanlann iine gelmez. Yazlp bana "giz" olarak braklanlan olduu gibi korur oluum da. Gn olur ki bunlar, olgular, olaylar dile getirir. Yalan dolan m var, kaln kaln rtl sular m var? Bir bir ortaya kar benimle. Ant imem, ama tanklmda gerei sylerim, ite bir de bu yzden beni yakarlar. "Su kant' brakmak istemeyen "cani'ler gibi. Ve bir de dinden imandan... "inanla rzna geilmi kafalar"n tm bana, benim trme; ters dt srece dman. "Yandm mevlam su..!" Bakn u piskoposa. N'aptm ben ona "Tann akna(!)"! Bi ktlk etmiim. Di biliyor, "inancn bozmuum"(2) Cbbesini toplam, cin cin baklarla fke dolu geliyor. Birey yapacak. Eyvah yakacak! Ve alevler iindeyim. Bir yanm Yunan'dan gelmiti. Bir yanm Mezopotamya'dan gelmiti. Bir yanm Hint'ten, bir yanm Ye-men'den... Ne denli uralmt yazlanm iin. Onca aba, onca kalem, onca kat (ya da deri), onca mrekkep, onca k ve oncak d-

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

9/43

21.03.2010

Din Bu

61

nce demetleri uup gitmiti dumanlanyla birlikte.(3) Papazlarla "Sezar"lar elbirlii etmilerdi. Beni yakmak iin. Neden ki, ayn eylere kar ayn eyleri koruma abasndaydlar. Tek tek verdiler alevlere. Yn yn da. "Kitaplk" dedikleri yerimle yurdumla birlikte de... Dizi dizi uygarlklar... Kl olup gitmiti. "Eski alarn kitaplar deil mi, varsn yansn!" denebilir mi? Voltaire de "eski alarn kitaplarTn deersiz bulur. Ama trmn "boinanlar kanalizasyonlarn. "Kutsal kitap" denenleri. "Hi birinden ne fizie, ne de tarihe ilikin tek doru olsun renemezsiniz. Bugn kck bir fizik kitab bile, eski alarn btn kitaplarndan daha yararldr." (4) der. u szlerin ardndan: "Msrllarla Fenikelilerin kitaplar kaybolmutur. inliler, Brahmanlar, Mecusiler, Yahudiler ise, kendi (kutsal) kitaplarn kaybolmaktan korumulardr. Btn bu yaptlar, garip antlardr, ama hepsi de insanolunun hayalinde kurduu antlar..." (5) yine de kalkp "bunlar yaklsn" demez. lbn Haldun'a kulak verelim: "Bilimler oktur. nsan toplumlar iinde ok sayda, bilgeler, bilginler gelip gemitir. Bize ulaamayan bilimler, bize ulaanlardan ok daha kabarktr. Tann honut olas mer'in "fetih" srasnda (zellikle iskenderiye ele geirildiinde) yokedilmesini buyurduu o bilim belgeleri nerede, var m imdi? Kaidelilerin, Sryanlann, Babillerin bilimleri, o ada ortaya konan yaptlar, belgeler, alma rnleri nerede? Nerede eski Msrllarn ve daha ncekilerin bilim ve kltr rnleri? Bize bilim ve kltr ulaan, sadece bir toplum olmutur ki o da Yunan'dr..."(6) Sevgilim, byk aratrmac lbn Haldun! Ne ok sormusundur: "Nerede, nerede?" diye. -"Nerede onca uygarlktan kalmas gereken beyin rnleri?! Aryordun srekli. Hani ok gentin, ispanya'da. Binlercemin bulunduu yurtlarmdan birindeydin. Cokuyla dalvermitin sevgililerin iine. "Aradm bulacam" diyordun. Mutluluun doruunda, ehvetle dokunuyordun herbirime. Okuyordun. En vurulduun sevgilinin en bayldn yerlerini okarcasna kendinden geiyordun. Birimi brakp brme yne-liyordun. Ve herbirim, el ederek, gz krparak aryordu seni: - Gel, bana da gel bak. 62
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 10/43

21.03.2010

Din Bu

Hemen koup bakyordun. Satrlar, sayfalar... Ve aryordun. Ve soruyordun: - Nerede, nerede? - Bir de bana bak! - Yok ite, sende de yok. - Bende olabilir. - Yazk, sende de yok. - Bana da bir gz at. - Yok, yok, yok. Bulamyorum. Nereye gitmi bunlar? Nerede yitmi bunca dnyalar? Dnce dnyalar..? Sevgilim! Benimleydi aradklarn. "Din" ve "Tann" akna yaklan atein iinde. Orada, burada, urada. Ve iskenderiye Ktphane-si'nde... Sen de anladn aratrmalarn sonunda. Ya bir de gzlerinle grseydin o tyler rpetici durumu! Hamamlara yakt yapmlard beni. "iskenderiye Ktphanesi". Yzyllar iinde damla damla biriktiim, havuz olduum, gl olduum, deniz olduum, okyanus olduum ve yzbinleri, milyonu bulduum yurdum. Bir kesimim (Serapi-um) yakld.(7) Yeniden denizleip okyanuslama. Ve ite yeniden yakmaya gelen yeni dman. Bu kezki mslman: slam'n asl kurucusu Halife mer. "Fetih" srasnda buyruu verir: -"Yaklsn!" Gerekesi de var: -"Bu ktphanedeki kitaplarn iindeki bilgiler Kur'an'da varsa, bunlara gerek yok. Kur'an'da yoksa, bunlar geerli deil, yleyse ne duruyor, yaklmal!" Msr Fatihi Amr lbn'1-As da buyruu yerine getirtmiti: Tarihler yazar: "O srada, ktphanenin kitaplar hamamlara datld. Yakt olarak kullanld. Kitaplar o denli oktu ki, uzun sre hamamlar -oduna gerek kalmadan- bu kitaplarla stld." Yazlanlar uzun. Ama byle zetlenebilir.(8)

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

11/43

21.03.2010

Din Bu

Ve "reddiye"ler balyor: "ry- Devlet Muavinlii'nden mtekaid Mehmet Mansur" eiliyor konu zerine. Deniyor: Mehur iskenderiye Ktphanesi'nin gya ehl-i islm tarafndan

63 ihrk edilmi (yaklm) olduuna dir hikye-i mlmenin kizb mahs (tmyle yalan) olduu..." diye balad kitabnda, ktphanenin mslmanlar kesiminden yakld yolunda ileri srlenleri rtmeye abalyor. Bu yolda yazlanlar, "slm aleyhine ortaya atlan iftiralar" diye niteliyor. (9) Buna gre, bn'l Kft'den, bn Haldun'dan Ktib elebi'ye varana dek bu konuya yer verenlerin tm, " slam'n aleyhinde bulunmak iin iftira" ediyorlar. Mehmet Mansur'u kaynak alan A.Adnan Advarda, "Bu ktphane yaklmas ispa kabil olmayan bir efsanedir" diyor. Bu yoldaki "rivayet"in, Bat ve Dou kaynaklarna Hristiyan tarihi Ebu'l-Ferec'in kitabndan getiini, sonra unlar yazyor: "Eer bu rivayet doru olsayd, slm'da dinle ilmin atmas saylabilirdi. Halbuki Dou kaynaklarnda ilk defa bu vak'aya dair Abdullatif Muvaffakuddin Ibn'l-Lebbad (1162-1231) adl Badat'l bir mslman bilgin ve hekimin Msr tarihinde tek bir satr vardr ki, ondan sonra Arap tarihlerindeki, mesal bnl-Kft'nin (1173-1248) tarihindeki bilgilerin kayna hep bu satr olsa gerektir.Yazk ki Ktip elebi de bu rivayeti olduu gibi, fakat kaynak gstermeksizin zerinde iliyerek Mizanu'1-Hak isimli kitabna geirmitir..." (10) Advar'n kaynak ald Mehmet Mansur, konuyu yazanlarn, "Ktphanede ne kadar kitap bulunduunu, bu kitaplarla ka hamamn ne kadar sre yandn"da ayrntlaryla yazdklarm yazyor. Ve bunlarn ok "yaygn biimde" yazlageldiini belirtmekten kendini alamyor. (11) Advar'n ileri srd gibi, "kaynak", hep o szn ettii "tek bir satr" olsayd bu denli ayrntlar ve yaygnlk bulunabilir miydi? Hele "tarihteki bilgileri doru deerlendirme'nin" "bilim"ini yaratm olan Ibn Haldun'un bylesine bir yanla dmesi, yani uydurma bir "rivayet"i, gerek grp yle gstermesi nasl dnlebilir? Advar, skenderiye Ktphanesi'nin "Serapium" ad verilen blmnn, Hris-tiyanln IV. yzylnda Piskopos Theophilos tarafndan yaktnld-n, onun iin Halife mer tarafndan yaktrlm olamayacan, "nce ktphanenin VII. yzyla kadar durduunu ispat etmek gerektiini" yazmakta.(12) Oysa kolayca dnlebilir ki, ktphanenin bir kesiminin yaklm olmas, ne tmnn ve btn kitaplarn yakld anlamna gelir; ne de ortam bulunduunda kitaplarn birikmesini, ktphanenin yeniden eski zenginliine ulamasn nler. Hristiyanlk bilimin, dnce64 nin karsnda olmutur, bu yadsnamaz. Bir piskopos da kalkp ktphanenin bir kesimini ya da bir kesim kitaplan yaktrm olabilir. Ama unutulmamal ki, bir sre sonra Hristiyanlk da kendi ilkelerini savunmak ve kendini ayakta tutmak iin "akl" ve "bilim"le -rzna geerek de
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 12/43

21.03.2010

Din Bu

olsa- uzlama yolunu seti. Bunu, herkesle birlikte Advar da yazar. yle dilegetirir: "Bu din de, o vakit insan aklnn ve mantnn en byk eseri olan Yunan felsefesiyle temasa gelmek zorunda kalyordu. Ya bu felsefeyi tamamiyle reddedecek, yahut onunla uzlaacakt, ite ///. yzyldan itibaren gelimeye balayan "patristik" felsefe, yani kilise babalarnn felsefesi, bu uyuma zemini zerinde yerleti."(13) Advar, bu konuda "ilk adm", iskenderiyeli Origenes'in attn da belirtir.(14) Ne var ki, bir baka zaman, Theophilos'un, iskenderiye Ktphanesi'nin bir kesimini yaktrd dnemde, "Hristiyanln bilime dman olduunu" da yazmay unutmaz.(15) Oysa Hristiyanlk da, brleri de, "bilim"in "dman" olmaktan hibir zaman geri durmamlardr temelde. Ama hemen her zaman, "dost" grnme gereini duymulardr. Ksacas: skenderiye Ktphanesi'ni yakma suunu iledikten sonra Hristiyanlar Mslmanlara, Mslmanlar da Hristiyanlara atmaktalar: - Siz yaktnz! - Hayr, yakan biz deiliz, sizsiniz! - Siz! Durun durun! Bu onur(!) ikinizin de! kiniz de yaktnz beni. nsanln beynini. Yakp yokettiniz. Tm "din"ler, hepiniz, iine gelmeyenleri yakmak, yoketmek; zellikle size vergi. Bir kentte, bir yerde deil; alar boyu, her yerde ilediniz bu "erefli cinayet"i. Ve siz ey "cemaat-i mslimn"! Kendi kutsal kitabnz, Kur'an' da yakmadnz m? Bir kez Affan Olu Halife Osman'nz, bir kez de Hakem Olu Mervan'nz eliyle... (16) Bu yakmalar, yoketmeler nedeniyle deil mi ki. Knr'an'n orijinali dnyann hibir yerinde bulunamyor. Bunu, bugn ateli islm savunurlarndan Dr. Subhi e's-Salih de aratrmalarnda belirtmek zorunda kalyor.(17) Hi sona ermemitir beni yakma alkanlnz. 65 ite 21. yzyla yaklarken sergilenenlerden bir rnek: 29 Eyll 1984. stanbul'da Sheraton Oteli. nc slm Konferans Tp Kongresi. Kongrenin ikinci gn. le namaz saatinde delegelerden biri krsye kp ezan okuyor. Ardndan, Birleik Arap Emirlikleri delegesi Abu Dabili Doktor Selim Ahmet Ali el Yuf, getirilen bir "tp kitab"n, bir tepsi zerinde yakyor. Gereke: "Bu kitap, islm tbbim ktlemitir." (18) Molla doktor, beni byle yakarken ok mutlu. Bal, kafasnn iindekine uygun bir ilkellikte. Balnn altndan sarkan ve suratnn irkinliini rtemeyen rtnn arasndan yzn karm,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 13/43

21.03.2010

Din Bu

srtyor. Ve konuuyor: -"Bu kitab yakmakla Bat'dan intikam aldm." Molla doktorun daha da geni aklamas yle: -"Son iki yldan beri ben ve arkadalarm bu kitab, slm kongrelerinde yakmay kararlatrmtk. lk defa burada yaklyor bu kitap. Arkadalarm bunu, benim niye Avrupa'da, Mekke'de, Kahire'de yakmadm sordular. Ben de stanbul'da yakacam dedim. Kitab stanbul'da yakmamn nedeni var: En nemlisi: istanbul halifeliin, Fatih Sultan Mehmed'in baehri. Avrupa medeniyeti, halifelii ortadan kaldrarak, slm'n blnmesini buradan balatmtr, ikinci neden: 1527'de Avrupal doktor Paracelsus, svire'nin Basel kentinde bni Sina'nn "Tbbn Kanunlar" adl kitabn ve teki kitaplarn toplayarak yakt, (...) Ben de bu kitab yakmakla Ibni Sina'nn intikamn bu rada alm oluyorum. Onun kitabn 400 yl nce yakmlard. 400 yl sonra intikamn aldm. unun iin: Batyla, Batnn tp alemiyle hibir ilikimiz kalmasn. Sembolik olarak yaktm. nc neden: Bat lemi, Trkiye'nin Bat lkesi olduunu ve islm birlii iinde yer almadn dnyor. Ben bu kitab istanbul'da yakarak me'aleyi balatm oldum..."(19) Molla doktorun bu aklamas, beni yakndan ok daha tyler rpertici deil mi?! Molla doktor ve yolunda olanlar isterler ki, "modern tp", "ada tp" yerine "Tbbu'n-Nebevi (Peygamberin doktorluu)" egemen olsun her zaman. Ne ac ve ne dndrcdr ki, "Bat uygarl"n, 'ada uygarl", ulalmas gereken bir hedef olarak gsteren Ata66 trk Trkiyesi'nde, Batllar topluluunda yer almay amacladdann syleyip duranlarn dneminde sergileniyor bunlar. Molla doktor, "ce-saref'ini nereden almtr dersiniz? Buhar'nin de yer verdii "Tbbu'n-Nebev"den: "Herhangi birimizin (su ya da yemek) kabna sinek dtnde, o kimse, o sinein tmn (kabn iine) daldrsn. Sonra da kaldrp atsn. nk sinein bir kanadnda ifa, br kanadnda hastalk vardr." (Buhar, Tecrid, hadis no: 1941.) "Bu kz okutun. Buna gz demitir." (Buhar, Tecrid, hadis no: 1933.) Molla doktor, ingiltere'de 7 yl renim grm, Abu Dabi'de de kulak burun boaz dalnda cerrahlk yapyor olmu bulunsa da "ms-lman kuaklann, ocuklann tp bilimindeki gerekleri ve retileri Batdan deil, islm leminden ve Kur'an'dan kaynak edinerek renmeleri gerektiini" savunuyor. Ve szkonusu "tp kitab" iin "bu kitab, byk bir mutlulukla ve severek yaktm" diyor. Ve Trkiye Cumhuriyeti bakanlan arasndaki molla doktorlar: Bilir misiniz bunlar beni nasl
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 14/43

21.03.2010

Din Bu

yakmaktalar!!! Demirta Ceyhun'un bir yazs: Bal: "Haydin Kitap Yakmaya!" Yazyor: "3 Eyll 1984 gnl Cumhuriyet gazetesindeki haberi okuyunca, gerekten szcn tam anlamyla dondum kaldm. Kolay kolay inanlr ey deil. Dehet verici. Turizm ve Kltr, Bakan Mkerrem Taolu, bakanlnca 1978-1979 yllannda bastnlm 100 bin kitabn yaklarak yokedilebilmesi iin mahkeme kararnn beklendiini aklyordu haberde. Evet evet Yz bin kitabn yaklarak yokedilmesi iin mahkeme karannn beklendiini aklyordu sayn bakan. nk bu kitaplar iin birtakm ihbarlar gelmiti bakanla ve bakanlk iinde oluturulan bir kurul, kitaplan incelemi ve hepsini 'zararl' bulmutu. Dolaysyla bu kitaplar yok edilmeliydi. Ne var ki, yok edilmek zere SEKA'ya gnderilen bu yz bin kitab, SEKA yneticileri de yakmaya cesaret edememilerdi. Bylesine ad bir uygulama iin rjahkeme karan istiyorlard, ite sayn bakan da, imdi bir mahkeme karan beklediklerini aklyordu kamuoyun

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

15/43

21.03.2010

Din Bu

67 Allah akna, yirminci yzyln son eyreinde, birazck uygarmla tan bir toplumda bylesi bir haberi okuyup da donuX-mayacak bir kii dnlebilir mi?(20)" Yaz ve yaknma srp gidiyor. Gecmisteki beni yaktirma cinayetini islemi olanlarn sularn, Bugnk savunurlar inkaryoluna gitme geregi duyuyorlar. Bugn bu su ileyenleri savunacak kimseler de dcacak m? Suu ileyeni utanmadan, gslerini gere gere iliyorlar. Utanmak ve S" etmekse savunurlarna dyor. Ne alas eydir bu' adalk yansn benimseyenler bulunduu gibi, adlk yolunu benimseyenler de olur. ikinci yolun yolcuL be^ "muLS-rarl) bulur ve yasasna da yaslarlar. Bir toplumda bunlar egmTnse t lenr bu su her zaman. Yzbinlercemi yznn akyla (.) Sere sunan sayn bakan da nice benzerleri gibi bu yolda bir lihrlan Tarh, yaklmama ilikin yklerle dolu. Tevfk Fikret'in u nl dizelerini kim bilmez: "Beerin byle dalletleri (sapklklar) var: Putunu kendi yapar, kendi tapar." Ben de derim ki: "Beerin byle dalletleri var: Beni hem kendi yazar, hem de yakar!" Mart Kasm 1987, Say 1 68 D PNOTLAR (1)Aziz Gnel, Sryanca olduunu belirtir. Sryanca'da Ktobo (Bkz. Aziz G-nel, Trk
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 16/43

21.03.2010

Din Bu

Sryaniler Tarihi, Diyarbakr, 1970, s.48.) (2)I. Halife Osman dneminde Kur'an resmi "mushaf' durumuna getirildikten sonra, derlemeye esas olan belgeler ve resmi olmayarak yaplm derlemeler; Hakem Olu Mervan dneminde de ilk yaplan resmi derleme, Hafsa'nn sandmdan alnarak yaklmtr, "inanlar bozmasn" diye. (16 ve 17 nolu notlara bkz.) iskenderiye Ktp-hanesi'nin bir blmnn Hristiyanlar, daha sonra birikenlenyle birlikte tamamnn Mslmanlar tarafndan yaklmas da "inana bozuyor, bozar" kaygsna dayalyd, (ilgili notlara bkz.) nl kilise babalarndan, aynca "filozof da saylan Saint Thomas, "inanc bozan"lann, "lm"le mahkum edililerinin ok doal olduunu anlatrken, "inanc bozma"yt "paray bozma"yla, "kalpazanlkla bir tuttuunu syler. (Bkz. Albert Bayet, Dine Kar Dncenin Tarihi, ev. Cemal Sreya, s. 56-57) Tarih boyunca dinler inanlan bozulmasn diye sulu bulduklarn ar cezalara arptrmaktan, yoketmek-ten geri durmamlardr. (3)Tarihlerin yazdna gre, 390 ylnda, iskenderiye'de en az, 400 bin cilt kitap birikmiti. Buradaki ktphanenin Serapium ad verilen kesimi. Piskopos Theophilos tarafndan yaktnlmt. (Bkz. A. Adnan Advar, Tarih Boyunca ilim ve Din, istanbul, 1969, s. 98,103). (4)Voltaire, Felsefe Szl, ev. Ltf Ay, istanbul, 1977, n, s.127, (5)Voltaire, ay-yapt, II, s. 126-127 (6)Ibn Haldun Mukaddime, ev. Turan Dursun, Ankara, 1977,1, s. 130. (7)Kimileri, bu ktphanenin tmnn yakldn ileri srerler. Bunu ileri srenler Mslmanlar. Ama Adnan Advar, ktphanenin Serapium adl blmnn Hristiyanlarca yakldn belirtir. (3 no.lu nota bkz.) (8)Dou ve Bat kaynaklannda yer alr. Mehmet Mansur da, iskenderiye Ktphanesi adl, "reddiye" niteliindeki kitabnda aktanr. (Bk. istanbul, 1300, s. 54 ve t.) (9)Bkz. Mehmet Mansur, iskenderiye Ktphanesi, istanbul, 1300, s.2,53 ve t. (10)Adnan Advar, Tarih Boyunca ilim ve Din, s. 103. (11) Bkz. Mehmet Mansur, ayn kitap, s. 59-60. (12) A.Adnan Advar, ayn yer. (13) A.Adnan Advar, ayn kitap, s. 97. (14) A.Adnan Advar, ayn kitap, s. 97-98. (15) A.Adnan Advar, ayn kitap, s. 98.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 17/43

21.03.2010

Din Bu

(16) Halife Osman dneminde Kur'an'n ikinci kez derleme ve "resmi mushaf' ii 69 bitirildikten sonra, bu mushafa esas olanlar ve bu mushafn dnda kalan derlemeler, tmyle yakld. Yalnzca Hafsa'nn sandndan alnm olan birinci derleme Haf sa'ya geri verildi. Yakma buyruunu veren de, Halife Osman'd. (Bkz. Buhr, Kitabul-FedU, Bab: 1-2.) Yaklmaktan kurtulmu olan Hafsa'daki "mushaf'da, Emevi halifelerinden Hakem Olu Mervan tarafndan yaktrld. Hafsa'nn lmnden sonra. Gereke: "Yaklmam; olsa, kukulara yol aar." (Bkz. Ibn Ebi Dvud, Leiden, 1937, yay. Arthur Jef-fery, s.24) Bu yakmalar mslmanlann imann bozulmaktan kurtarmak iindi. (17) Resmi mushafa temel olan orijinaller yakld iin bulunamyor. Aynca Osman dneminde meydana getirilen ve birka nsha yazlan resmi mushafm orijinali de yok. Dr. Sb e's-Salih, "Osman dneminin mushaflan imdi nerede? sorusunu soruyor ve bu soruya bir karlk verilemeyeceini yazyor. (Bkz. Dr Subh e's-Salih, Mebhis Fi Ulm i-Kur'an, s.87. (18) Bkz. 30 Eyll 1984 gnl Cumhuriyet gazetesi, 1 Ekim 1984. (19) Bkz. Cumhuriyet gazetesi, 1 Ekim 1984. (20) Demirta Ceyhun, Gsteri dergisi Ekim 1984; Can ekijen Kitap, Cem Yay.,s.l06. Marti Kasm 1987, Say 1 70

RVETLE MSLMAN OLANLAR Malik Ibn-Avf, Muhammed'e kar savaanlarn bakumandanyd. 630 ylnda Huneyn, bir baka adyla Hevazin savanda Mslmanlara yenilmiti. Mekke ile Taif arasndaki Huneyn vadisinde yaplan sava, AranJann Hevazin ve Sakf kabileleriyle, Mslmanlar arasnda olmutu. Malik Ibn Avf, Huneyn'i terk ederek Taife gitmiti. Kendisi islam dmanyd. Ama neriyi ilgi ekici buldu. nk neri peygamberden geliyordu. Eer Mslman olursa, tm mallan ve tutsak ailesi kendisine geri verilecek, ceza grmeyecek, dahas yz deve alacak, bir de kendisine ynetimde yetki verilecekti. Hemen kabul etti ve Mslman oldu. Buhar, Mtercimi Kamil Miras'a gre bu neri, "ahaser bir Se-mahati Nebeviye" (olaanst
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 18/43

21.03.2010

Din Bu

peygamberlik cmertlii) idi. (Kaynak: Sahih Buhar Muhtasan Tecridi Sarih Tercemesi c. 7, s.141). Ama temel tefsirlerden olan Taberi tefsirine gre ise bu dpedz "rvet"ti. (Kaynak: Camiu'lBeyan fi Tefsiri! Kuran c.10, s. 113). Peygamber; "Rvet verene de alana da Allah lanet etsin" demiti. (Kaynak: Ebu Davud, Kitabu'l-Akdiyye c.4 Hadis 3580 Ibn Mace Ahkm Hadis 2313, Tirmizi Ahkm Hadis 1337) Rveti veren sla-mn peygamberiydi. Alan ise yeni Mslman olmu ya da Mslman olmak zere olan Kurey'in ileri gelenleri.

Ganimetin paylam Hevazin savanda elde edilen ganimetler, btn ilgileri zerine toplamt. Paylatrma gecikip duruyordu. Bu arada "Peygamber ganimetleri hemehrilerine datacak" ya da "daha ounu Kurey'in ileri gelenlerine verecek" diye dedikodular da kmt. Gn gelir, Peygamber ganimetleri datmaya koyulur. Grlr ki ganimetler gerekten de Kureylilere datlmtr. Ve daha ok ileri gelenlerine. 71

Taberi tefsirine gre ganimetin verilme amac Rvet'ti. Bir gn Peygamber ile birtakm kimseler Hevazin seferinden dnerken birtakm Bedevi Araplar ganimet isteyerek Peygamber'in etrafn evirdiler. Hatta Peygamber'i son derece taciz ederek 'Semiire' ad verilen dikenli aa altna snmaya mecbur etmilerdi. Peygamber Bedevi Araplanna "u iri dikenli aacn dikenleri saysnca ganimet devesi ve sn farz olunsa, muhakkak ben onlar aranzda taksim ederim. Sonra siz beni ne cimri, ne yalanc, ne de korkak diye itham edebilirsiniz!" dedi. (Kaynak: Sahihi Buhar Muhtasar, Tecridi Sarih . Tercemesi, c.8, s.511.)

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

19/43

21.03.2010

Din Bu

Ya Resulallah adalet et!.. Hevazin sava ganimetlerinin peygamber tarafndan Kureylile-re datlmas Medineli savalar arasnda itirazlara yol at. lerinden biri, Hz. Muhammed'e yle seslendi: "Ya Resulallah adalet et!" Peygamber buna, "Eer ben adalet etmezsem bedbaht olurum, ben Kurey'e Mslmanla snmalar arzusu ile ganimet malndan ok hisse verdim. nk onlar cahiliyet devrine yakndrlar" cevabn veriyordu. Fakat sylentiler devam ediyordu. Ensardan, yani Medineliler-den baz kimseler, "Allah Resulllah yarglasn! O, Kurey'e veriyor 72 da bizi brakyor. Oysa kllarmzdan Kureylilerin kanlan damlyor" diyorlard. (Kaynak: Sahihi Buhar Muhtasan, Tecridi Sarih Tercemesi, s. 505,510,511). Peygamber yz deve verdii Arap erafn o gn ganimet blmnde bakalanna tercih etmiti. Bu paylamda her mcahite drt deve verilirken, slama kar savaanlara yzer deve verilmiti. (Kaynak: Sahihi Buhar Muhtasan Tecridi Sarih Tercmesi, c.8, Hadis 1296).

Bir de zekat malndan rvet Zekat malndan rvet vermek, Tevbe Suresi 60, ayetine de gemiti. yle der: "Sadakalar (zekatlar) Allah'dan bir farz olarak ancak fakirlere, dknlere, onlar zerinde alan (zekat toplayan) memurlara, kalpleri slama sndnlacak olanlara, klelik altnda bulunanlara, borlulara, Allah yoluna ve yolcuya mahsustur. Toplanan zekat ancak bu saylan yerlere verilir. Allah bilendir, hikmet sahibidir." Esasen, Taberi rvet szcn bu ayet nedeniyle yorumunda kullanr. Bunlarn arasnda varlkllann olmamas gerekir. Ama bu ayette kimlere zekat verilecei de aklanr. Peygamber Islama kazanmak iin Kurey'in ileri gelenlerine, zenginlere fazlasyla pay vermiti. Ayrca, Kurey'in ileri gelenleri sadece ganimetten yzer deve al-

"Rvet veene de alana da Allah lanet etsin".

73

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

20/43

21.03.2010

Din Bu

15 kiilik Mellefet'l Kulub listesi makla kalmyorlar, Kuran'n ayetiyle zekattan srekli pay alma hakkn elde etmi oluyorlard. Neye karlk? Bunun bir tek cevab vard: Mslman olmaya karlk. Fakat bu zekattan pay alma durumu peygamberin lmnden sonra Ebu Bekir'in halifelii dnemine dein srm, sonra bunlara verilen rvet ferman mer tarafndan yrtlmt.Islam fakihlerinin bir ksm der ki: "Olay o zaman bitmitir. Artk "Mellefet'l-Kulub ad verilen kesim sona ermitir. Tevbe suresinin altmnc ayetindeki onlara ilikin hkm de artk geerli deildir." Kimilerine gre, mer ya da bir bakas ayetin hkmn ortadan kaldrma yetkisinde olmadna gre ayn durum daha sonra da geerlidir. Yani slam yetkilileri veya eriat uygulayclar diledikleri kimselere Mslman olmalar, s-lam glendirmeleri karlnda bir eyler vermek iin zekat kurumundan yararlanabilirler. Bu kimseler zengin de olsalar bunlara zekat verme yoluna gidebilirler.

Rvet verilenler: "Mellefet'l-Kulub" "Mellefet'l Kulub, gnlleri Islama sndrlan ve pekitirilen kimseler" demektir. Hevazin savandan sonra Arap kabilelerindeki 74 gl ve etkili kiilerin gnlleri slama kazandrlmak isteniyordu. En iyi yol, ganimetlerden pay vermekti. Ortada da bir ganimet vard. Hem de o tarihe kadar alnan ganimetlerden benzeri grlmedik derecede oktu. Bunlar, 6 bin kadn, 24 bin deve, 40 bin davar, 4 bin okiyye gmt. (Kaynak: Sahih-i Buhar Muhtasar, Tecridi Sarih Tercemesi, c.7, s. 132, hadis: 1040.) Peygamber kabile yeleri arasnda kimlerin ok etkili, nfuzlu olduklann ok iyi biliyordu. "Mellefet'l-Kulub"u, yani, rvet verilecekleri bunlar arasndan semiti: Fahreddin Razi, bn Abbas'n Mellefet'l-Kulub iin "bunlar kabilenin ileri gelenleriydi" szn
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 21/43

21.03.2010

Din Bu

aktardktan sonra, on be kiinin adn sayar: Ebu Sfyan, Hbisolu Akra, Hsn olu yeyne, Abdu'l-Uzzolu Huaytip, Amir Oullarndan Amr olu Sehl, Hiam olu Hars, Amr el Cheni olu Sheyl, Ebu's-Senabil, Hizam olu Hakim, Avf olu Malik, Umeyye olu Safvan, Yerbu olu Abdurrahman,

Fkh kitaplarnda gnlleri slam'a kazandrlacak olanlar drt blme ayrlmtr.

75

Kays olu Ced, Mirdas olu Amr, Hars olu Al. Yerbu olu Abdurrahman'n dnda, bunlardan her birine yzer deve verildiini, Abdurrahman'a da elli deve ihsan edildiini Hizam olu Hakim'e verilen deve saysnn yetmi olduunu sonradan itiraz zerine deve saysnn arttrldn yazan Razi'nin bu aktarmas, Bu-har ve Mslim'in de iinde bulunduu deiik hadisilerin aktarmalarna dayanr. (Kaynak Razi E'f-Tefsirul-Kebir c.16, s. 111, Buhar Far-zu'l-Humus/15 c.4, s.56, Farzu'l Humus / 19 c.4, s.59-61, Buhar Magazi / 56 c.5, s.104-106. Tecridi Sarih c.8, hadis 1296-1299-1303, Mslim Zekat/ 131-142 c.l hadis 1059-1063, Tirmizi zekt, 30 hadis 666, Ahmed bn Hanbel 4/42).

slam hukukular ne diyor? "Gnlleri slama kazandrlacaklar" fkh kitaplarnda da deerlendiriliyor. Maliki fakihlerine gre bunlar Islama zendirilmek istenen kfirlerdir. Kimilerine gre de bunlar yan Mslman olmu olanlardr. Ama Mslmanlk henz kalplerine yerlememitir.

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

22/43

21.03.2010

Din Bu

afii fakihlerine gre ise bunlar drt snft, islam fakihlerince bu gr kabul edildi. - Zayf imanllar, - Zayf imanl, yeni Mslman olmular, ama toplumda etkinlikleri olan, ba kaldranlar da Mslman yapacak gte bulunan kabile ileri gelenleri, - iman gl olanlar (bakalarndan gelecek olan tehlikeler nlensin diye fazla ganimet ve zekat verilir.) - Zekat toplamada etkinliklerinden yararlanlmak istenenler. -Bunlar iinde kafirler de bulunabilir.- (Kaynak: Abdurrahman El Cezi-ri, Kitab'ul-Fikh Ale'l Mezahibi'l-Erbaa, c.l, sf. 625). Grlyor ki Islami glendirmek iin kimlerin g ve destek salayabileceklerine inanlyorsa, onlara "rvet" kaps ak tutulmutu. Toplumda gl olacaklar grlen kimseler, gerek ganimetlerden, gerek zekat mallarndan fazlasyla yararlandnlmlard. 76

Peygamberin, Islami glendirmek gerekesiyle, kimi insanlar kazanmak iin bavurduu rtl denek, ganimet mal ve develeri, hurmalklar, araziler, zekatt. 2000'e Doru 22 Kasm 1987, Yl 1, Say 48

77 KUR'ANTN OR J NALLER YAKILDII N MD YOK Kur'an'm ilk orijinali: Kk talar, deri, aa paras kemik gibi eitli nesnelere yazlyd. Yakld. Kur'an'n ikinci orijinali: Ebubekir dneminde yaplan derleme. Yakld. Kur'an'n nc orijinali: Osman dneminde oluturulan "yazmalar". Bunlar da dnyann hibir yannda yok. inceleme ve aktarmalarda grlen o ki: Muhammed'in "vahy katiplerine yazdrd" bildirilen "Kur'an"n ne "ayn", ne de "tm" eldeki Kur'an'da. Halife Mervan kendi gerekesini yle alar; "Onda yazl olanlar, Osman tarafndan yazdrlan mushaflara gemitir. Artk.ona ger

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

23/43

21.03.2010

Din Bu

Emevi Halifesi Mervan bni Hakem, orijinal nshay Hafsa'nn sandndan alp yaktryor. (Dr. Suphi e's-Salih, Mebahis fi ulm-il Kur'an s.83)." 78 rek kalmamtr. Yaklp yokedilmeseydi, zamanla kukulara yol alabilir, ondan alnarak yazlan

mushaflar ev Salih Mebahis Fi ulm-il Kur'an).

resindeki

kukularnlenmeyebilirdi.

Bundan korktum, o nedenle yaktr (Kaynak: b Ebi Da-vud,Leiden 1937, yay., s. 243-Suphi e's-

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

24/43

21.03.2010

Din Bu

Kur'an nasl derlendi? Kur'an ayetleri bugnk biimiyle yazlp bir araya getirilmi deildi. Hadislerde peygambere vahy olan ayetler eitli nesneler zerinde yazlyd; hepsi de dank durumdayd. Ayetler "Lihaf" (kk talar), "Rka" (deri, aa yapra, bir eit kat), "Ektaf" (deve; ve koyun kemikleri), "sub" (aa paras) gibi nesnelere yazlmt. Celalettin Suyuti El itkan fi lm-il Kur'anMsr,1978, Drdnc bask. "Yitip gitmesin" diye tmn bir araya getirme abasna ilk kez Halife Ebubekir dneminde gerek duyuldu ve bu abalar gerekletirildi. Bir aktarma da "bunlarn tmnn peygamberin evinde, bir arada bulunduu ve dankken bir araya getirip, iinden eksilen olmasn

79

Muhammed ld zaman Kur'an' btnyle ezberlemi olan drt kii vard. (Buhar, e'sSahih, Kitabu Menjabi'l-Ensr/17, s.229 diye ortasndan iple balanm olduu" da aklanr. Buhari'nin yer verdii bir hadise gre; "Dinden dn ("ridde") olaylar ve bu olaylar nedeniyle sava hali vard. Kur'an' ezber etmi kiilerin bir bl lmt, lenlerin says artabilirdi, bunlarn tm lp gitmeden KuPan'n orada burada yazl ayetleri derlenmeli, tm bir kitap durumuna getirilmeliydi. Hattabolu mer durumu ve konunun nemini Halife Ebubekir'e anlatt. Ayetlerin derlenmesini nerdi. Halife balangta pek doru bulmamt bu gr.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 25/43

21.03.2010

Din Bu

"Peygamberin yapmad eyi yapmak nasl doru olabilirdi?" diye dnyordu. mer direndi ve nerisini kabul ettirdi. in gereklemesi iin de Zeyd bn Sabite grev verildi. Zeyd "Ebubekir bana: 'Sen akll bir gensin. Peygambere vahy de yazdn iin senin baaracana gveniyorum. Aratr ve topla Kur'an ayetlerini!' dedi. Tanrya ant ierek sylerim ki, dalardan bir da ykleyip tamay nerseydi, buyurup verdii grev kadar bana ar gelmeyecekti. Yani Kur'an' derlemek kadar" diyor, ama sonunda grevi kabul ettiini sylyor ve ii nasl yaptn yle dile getiriyor ' "Kur'an (ayetlerini) derlemeye koyuldum. Hurma dallarndan, 80 kk talardan ve kiilerin ezberlerinden izleyip derledim. in sonunda, Tevbe (Beraet) suresinin sonunu, Ebu Huzeymetul -Ensari'de buldum. Ki, bakasnda da bulamamtm bu paray". Zeyd, bu parann Tevbe Suresinin sonundaki ayetleri (128 ve 129. ayetleri) oluturduunu aklyordu. Bylece Zeyd, Kur'an ayetlerini derleme iini yaparken iki kaynaa bavurmaktayd: Ayetlerin yazl bulunduu nesneler (aalar, talar...) ve ezber bilenlerin bellekleri. Ebubekir dneminde yazlan Kur'an iin bavurulan ezbercilerin -baka deyile hafzlarn says Mslmanlar arasnda tartmaldr. O dneme ilikin nemli kaynaklardan Buhari'nin "e'sSahihi"nde yer alan hadisten anlald kadaryla Kur'an'n tmn ezberleyenlerin en iyimser rakamla 7 kii olduu kabul edilebilir. Ayn zamanda Peygamber dnemindeki "hafz"larn, yani Kur'an' tmyle ezberlemi olanlarn says pek azd. Buhari'nin "e's-Sahih"inde geen" hadis yle: Birinci hadis: Amr bnu'1-Ass anlatyor: Peygamberin "Kur'an' drt ki;iden aln, Abdullah bn Mes'ud'dan, Salim'den, Muaz'dan ve beyy bn KaVden" dediini iittim. (Buhari, Fadailu'l-Kur'an 8.) kinci hadis: Enes anlatyor: "Peygamber ldnde, drt kiiden baka Kur'an' tmyle ezberlemi olan yoktu. Ebu'd-Derd, Mu-z bn Cebel, Zeyd ibn Sabit ve Eb Zeyd." (Buhari.) nc hadis: Katade'den aktarlyor: Malik olu Enes'e; "Peygamber dneminde. Kur'an' tmyle ezberleyenler kimlerdir?" diye sordum. u karl verdi: 'Drt kii. Tm de Medineli beyy bn Ka'b, Muz ibn Cebel. Zeyd ibn Sabit ve Ebu Zeyd (Buhari ayn yer, Mslim 2465. hadis.) Bu hadislerde adlan yazlanlar topladmz zaman Peygamber dneminde Kur'an' tmyle ezberlemi olanlarn says, yediydi demek gerekiyor. ibn Mesud (birinci hadiste), Salim (birinci hadiste) Muz ibn Cebe (birinci, ikinci, nc hadiste.) slam dinbilirleri bu hadislerdeki aklamalarn "dinsizlerin iine yaradTn ileri srerler. Suyuti, El
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 26/43

21.03.2010

Din Bu

tkan, Msr 1978, c. 1, s. 94, satr13.)

81

ti tkan'da daha bakalannn da 'Kur'an' ezberlemi olduklan ad-lanyla aklanyor. Ama aktarmay yapan, bu adlan saylanlardan kimilerinin, Kur'an'm tmn ezberleme iini Peygamberin lmnden sonra bitirdiklerini aklamaktadr. (El tkan, 95-96.) Zeyd bn Sabit, herhangi bir paray Kur'an'a geirmek iin 'iki tank' koulu koymutu. Ancak bir tankla Kur'an' alma gerei duyduu ve geirdii paralar da vard, rnein, Ube Huzeyme'de bulduu ve Tevbe Suresinin son iki ayetini oluturan para byleydi. Kur'an' derleme ve yazma ii bir yl srer. Bu ie giriildiinde mer'le Zeyd, mesicidin kapsnda oturmular, 'Herkesin peygamberden ayet olarak elde ettii ne varsa getirmesini' istemilerdi. Baarlan i kaynaklarda yle tanmlanr: 'Kur'an ayetlerinin, surelerinin bulunduu iki kapakl bir kitap.' Zeyd, 'Derlenip yazlan sayfalar, lene dek Ebubekir'in yannda kald, sonra (halife) mer'in yannda bulundu. Yaam boyunca O da lnce, kz Hafsa'ya verildi.

Kur'an ikinci kez derleniyor Buhari'de yer alan bir hadis yle; Ermeniyye ve Azerbeycan' ele geirmek iin savalyordu. Huzeyfe, lbnu'l-Yemn, Halife Osman'a geldi. Mslmanlarn okuduklan Kur'an'lardaki birbirini tut-mazlktan yaknd, "Emre'l-M'minin! Bu mmet, kendisinden nceki Yahudiler ve Hristiyanlann iine dtkleri birbirini tutmazlklar gibi bir duruma dt! "Bunun zerine Osman, Hafsa'ya adam gnderdi, baka Kur'an nshalan yazp almak iin kendisinde bulunan 'sayfalar' (yani Ebubekir dneminde oluturulmu olan kitab/ gndermesini istedi, " bitince, geri sana gnderirim" dedi. Hafsa da gnderdi o sayfalan Osman'a. Osman, hemen Zeyd bn Sabit'e Abdullah bn Zyeb-re, Sa'd bnu'1-s'a ve Hiam olu Haris olu Abdurrahman'a 82

buyruunu verdi. Onlar da Hafsa'dan getirilenden alp Kur'an nshala-nn oluturdular. Osman kuruldaki kiiye unu syledi: "(Medine-li) olan Zeyd'le, Kufan'dan herhangi bir kesimde ters dtnz zaman, tartma konusu olan paray Kurey diliyle yazn. nk Kur'an yalnzca Kurey diliyle inmitir."
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 27/43

21.03.2010

Din Bu

Onlar da buyruu yerine getirdiler. Sonunda (esas) sayfalardan Kur'an nshalan oluturup ii bitince: Osman sz konusu sayfalan (Hafsa'dan getirileni) geri gnderdi. Alman nshalann da her bir kesime gnderilmesini buyurdu. Ve bunlann dnda kalan her bir Kur'an sayfasn ya da Mushaf buyurup yakard. (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Ki-tabuFedili'l-Kur'an/3.) Buhari'nin hadisinde anlatlan abalardan ve 'Kureyli olanlarla olmayanlar arasnda belirecek anlamazln zm biiminden anlaldna gre, Kur'an nshalann ortaya karrken, Hafsa'daki Mus-haftan aynen kopya etmek sz konusu deildi. ileri srlegelen "aynen kopye edildii" ileri srlrken neden kopye edildiine de "az (ive) farklanndan dolay" diye gereke gsterilir. Ancak Dr. Suphi e's-Slih, Mebhis Fi UlumilKur'an (Beyrut 1979) adl eserininin 80, 84, 85, sayfalannda bu gerekenin inandnc olmadn belirtiyor. Dr. Suphi'ye gre, o zaman, ayn metni, ayn szckleri deiik okunacak nitelikte yazp yanstabilmek iin gerekli iaret ve noktalama yoktu. zamanki yaz, harflerinin dnda iaretsiz harfler de noktaszd. Ksacas Halife Ebubekir dneminde oluturulan "Mushaf', istenseydi bile, eitli kabile azlann (iveleri) ierir nitelikte yazlm olamazd. Durum byle olunca u sorular karlksz kalyor: Ebubekir dneminde hazrlanan ve Hafsa'dan alnarak getirilen "Mushaf'la, Osman dneminde meydana getirilen "nshalar, mushaflar" arasndaki fark neydi? Yeni almayla gerekletirilen nedir? Yukanda anlam sunulan hadiste bu aklanmamakta. Ancak, hadisin devam niteliindeki bir aklamada, yaplan iin yalnzca "bir temel nshadan alnp baka mushaflara aktarma" olmadn anlatr niteliktedir. Drtl kurulda yer alan Zeyd bn Sabit, yle diyor: "Mushaf oluturma iini yaparken, Ahzb Suresinin sonundan bir ayet yitirdim

83

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

28/43

21.03.2010

Din Bu

Islamiyetin ilk yllarnda Arapa yazda imdiki gibi birtakm iaret ve noktalar yoktu. ('fakattu'). Ki, Peygamberin onu Kur'an'dan bir para olarak okuduunu iitip tank olmutum. Aradk bu ayeti. Ve Sabit olu Huzeyme el Ensri'de bulduk: (Azhab suresine (23. ayet) ekledik o mushaf da." (t-kan, Msr, 1978, C.!, s. 79.)

Birinci derlemenin yaklmasndaki ama: lmne dein sandnda saklayan ve alnp yaklmasn nleyen Hafsa'yd. Bu koruyucu lnce, Kur'an'n Tann's "Kukusuz Zikr'i (Kur'an') biz indirdik; kukusuz koruyucular da yine biziz." (Hicr, ayet: 9.) dese de koruyucusu kalmamt. Mervan bn Hakem "sandk"tan aldrtp getirmi ve yaktrmt. Mervan'n bu ilk derleme84 yi yaktrmasndaki gerekesini, kendisi yle aklyor: "Bunu yaptm, nk: Onda yazl olanlar, resmi (mam) Mushaf a yazlp geirilmi ve korunmutur. Korktum ki aradan uzun zaman getiinde,

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

29/43

21.03.2010

Din Bu

Eldeki Kur'an'la Muhammed dnemindekinin ayn olmadna Ibni mer'in tankl ve tekiler. 85

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

30/43

21.03.2010

Din Bu

kukucu kimseler bu (resmi) Mushaf hakknda kukuya derler." (Bkz. Dr. Subhi e's-Slih, Mebhis fi Ulmi'l-Kur'an, s. 83. Dayand kaynak: bn Eb Dvd ,. Kitabu'l-Meshif, s.24.) Oysa asl "ku-

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

31/43

21.03.2010

Din Bu

Kur'an'dan eksilmeler ve Kur'an'a eklemeler olduunun bir eit itiraf 86

kulara yol aan, esas alnm olduu belirtilen ilk derlemenin yaklmas olmutur. nk ilk derlemeyle sonraki (Osman dneminde oluturulan ve imam ad verilen) "Mushaf' arasnda fark olmasayd ilkini yakma yoluna gidilir miydi? lk derlemede bulunmayan eklemeler ya da Kur'an'dan karmalar yaplmam olsayd neden korkutmutu? Muhammed dnemindekiyle bugnk Kur'an ayn deil: Burada ok nemli bir tankla bavuralm: bn mer diyor ki: "Hibiriniz, Kur'an'n tmn aldm (elimde bulunduruyorum) demesin. Bilemez ki Kur'an'n ou yokolup gitmitir. "Ne kadar ortada varsa o kadarn elimde tutuyorum' desin yalnzca." (Sy, el tt-kn, 2/32.) Bu tanklk, bugn elimizdeki Kur'anla Muhammed'in "vahy k-tipleri"ne yazdrd bildirilen Kur'an'n ayn olmad ok ak biimde anlatmyor mu? Kald ki Ibn mer, Osman dnemindeki derlemeden sonra bu sz sylemitir. Yani Osman dneminde oluturulan "Mushaf'n orijinali de yok. O el yazmas, dnyann hibir yerinde bulunmuyor. leride konuya yine dnlecek. Temel kaynaklarda sz edilen, ama bugn bulunmayan "deiik mushaflar" da ayrca zerinde durulmaya deer nitelikte. Suyu-t'nin el tkan'nda, Buhari'nin eserlerinde baz nemli mushaflardan ve bu mushaflann iindeki surelerin listelerinden sz edilir. rnein, Muhammed'in en yaknlarndan biri bilinen ve Peygamberin, Kur'an iin ezberine bavurulacak drt kiiden biri olarak belirttii Ibn Me-sud'un mushaf, yine Muhammed'in danlmas gereken drt kiiden biri olarak sz ettii beyy Ibn Ka"b'n mushaf, Abdullah Ibn Ab-bas'n mushaf, Muhammed'in kars Aie'nin mushaf, Ali'nin mushaf bunlarn balcalan. Ayrca bugn Alevilerin, Ali'nin mushaf olarak szn ettikleri bir mushaf ve Hindistan'da saklanan ayr bir mushaf daha var. Suyuti'in ve Buhari'nin kitaplarnda belirtilen mushaflardan higencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 32/43

21.03.2010

Din Bu

87

biri gnmze gelememi. Ancak bunlarn ierik listeleri yazlmtr. Ayrca baz din kitaplarnda, bunlarda bulunduu sylenen ayet ve surelerden paralar gnmze kadar gelmitir. Eldeki resmi nshadan ierik ynnden farkl olduklar bu listelere baknca hemen anlalyor. rnein, bn Mesud'un "Mushaf'nda Fatiha Suresi gibi ok temel bir sure yok. Felak ve Ns sureleri de, Ali'nin surelerinin sras bugnkne uymuyor. Suyuti, kitabnda, Bakara Suresinin Ahzab Sresiyle ayn uzunlukta olduunu aktaryor. (Bkz. Syt, el Itkn, 2/32.) Oysa bugn eldeki resmi Kur'an'da Bakara: 286 ayetken, Ahzb yalnzca: 73 ayettir. nc halife Osman dneminde bir heyet tarafndan yeniden derlenip yazlan Kur'an'lann ka adet olduu ve u anda nerede bulunduklar da tartmaldr. Kimilerine gre drt, kimisine gre be ya da yedi adet yazlmtr. Drttr diyenlere gre, Osman bir nshasn kendisine alkoymu, dierlerini Kfe'ye, Basra'ya, ve am'a gndermitir. Mekke'ye, Ye-men'e ve Bahreyn'e gnderilenlerden de sz ediliyor. Kimi kitaplardaki bilgilere gre, bu nshalardan kopya edilip oaltlmasna izin verilmi, kimi kiiler kendileri iin "mushaf 'lar meydana getirmilerdir. Ancak, o zaman bu mushaflarda bulunduu sylenen ve rnekler aktarlan baz Kur'an paralarnn resmi Kur'an'da bulunmamasna ne demeli? Baz slam kaynaklarnda, Osman dneminde oaltlan nshalarn bir ksmnn bugn elde bulunduu iddia edilir. rnein bir kopyann Takent'te olduundan sz eden ok sayda kitap vardr. Yine baz slami Trk kaynaklarnda Topkap Mzesi'ndeki Kur'an'n da Osman zamanndan kald sylenir. Konunun aratrmaclarndan Prof.Dr. Suphi e's-Salih, kitabnda, "Peki, Osman dneminde hazrlanm resmi nsha imdi nerededir?" sorusunu ortaya atar ve doyurucu bir cevap bulamadn aklar. Kahire Ktphanesinde olduu sylenen nshann Osman dneminden kalm olamayacan belirtir. nk bu kitapta birtakm iaret ve noktalar vardr, byle iaret ve noktalarn Islamiyetin ilk yllarnda bulunmad bilinmektedir. Mslmanlarn kutsal kitabnn resmi nshasnn her yerde ayn

88

olduu dorudur. Ancak, bugn islam dnyasnda bilinen ve elde bulunan Kur'an, Peygamberin "vahy ktiplerine yazdrd" sylenen Kur'an'n ayn deil. Kaynaklar, bunu ortaya koyuyor. 2000'e Doru 23 Mays 1988, Yl 2, Say 23

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

33/43

21.03.2010

Din Bu

Yararlanlan slami Kaynaklar: Buha EVSahih (Arapa); K Ubu-1 Fedail-M Kur'an Menakbu'l Ensar. Sahihi Buhari Mustesan. Tecridi Sarih Tercmesi. Dr. Suphi E's-Salih: slam dnyasnda son yzyln ileri gelen ve birok eserleri olan aratrmac. Mebahls fi ulm-ll Kur'an adl eseri. Celalettin Suyut: Kur'an yorumcusu. Hadis urnam olarak slam dnyasnda en gvenir din bilirlerinden birisi.EI tkan F ulmMKur'an adl eseri. Mslim E's-Sahih (Arapa) Ebu Davud.

89

SLAMCILARIN PEHL VANI YOK Eski mftlerden Turan Dursun, "eytan ayetleri olayn tartmaya hazrm" dedi. 2000'e Doru onbe gndr Turan Dursun ile ayn masaya oturup konuyu tartacak bir islamc dnr anyor. almadmz kap kalmad. Diyanet Ileri'ne bavurduk. Ankara ve istanbul ilahiyat fakltelerini, islamc basn organlanm, tek tek islamc fikir adamlarn aradk. Hibiri tartmay kabul etmedi. Konu, Isjamn yzyllardr tartt bir konuydu. Problem, ncelikle Islamn problemi. Kaynaklar, Kuran ve hadisler dahil, Islamm temel kaynaklaryd. Ancak islamclar konuyu tartabilecek bir pehlivan karamyorlard. "eytan Ayetleri" zerine eitli yazlar yazlyor, hatta Hseyin Hatemi bir kitap yaymlyordu. Ama masann zerine hadis kitaplarn, Islamm en gvenilir dnrlerinin eserlerini koyarak yaplacak bir tartmada yoklard. 2000'e Doru'rmn daha nce islam kaynaklan zerine yapt yaymlardan sonra birok islamc fikir adam, "Bu konuyu bize niin sormadnz, bizim grmz niin almadnz?" diye serzenite bulunmulard, ite imdi kendilerini konuyu islam kaynaklannn nda konumaya davet ediyorduk. stelik eytan Ayetleri'nin varln kantlayanlar, Islamm kartlan deil, Islamn en itibarl alimleridir. Bu durumda 2000'e Doru, konuyu Turan Dursun ile grt. Ama islamc evrelerden fikir meydanna kacak bir pehlivan aramaya devam edeceiz, islamclara burada bir kez daha ayn
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 34/43

21.03.2010

Din Bu

anda bulunuyoruz. 2000'e Doru, "eytan Ayetleri"ne daha nceki yaymlarnda olduu gibi, bir tarihsel gerein aydnlanmas asndan bakyor. Salman Rdi'nin konuyu tarih gereklerin tesinde inan sahiplerinin tepkilerine yol aan fantazilerle ele almas, salkl tartmaya zarar veriyor. Biz, hem bilimsel kanlara, hem de dinsel inanlara sayglyz. Dn konulanna iddetin sokulmasn knyoruz. Gnllerin incitilmesine karyz. te yandan, gerein tartlmasna hi kimse yasak getiremez. 90

- Mekke'de bir putataparlk dnemi var. Bu "eytan Ayetleri" ok tanrdan tek tanrya geiteki bir ara aamayla m ilgili? - Tek tann aamasmn Muhammed'le baladn sanyorlar. Hi ilgisi yok. nk tarihin hibir dneminde oktannclk ya da tektan-nclk olmamtr. Tektannclk dedikleri dnemde, oktannclk vardr, oktannclk dedikleri dnemde tektannclk vardr. Kuran bunu kendisi aklyor. Muhammed, o 'putatapar' denilen kimselere soruyor: "Siz niye tapyorsunuz? Siz biliyorsunuz gz grmez, bir eye yaramaz, canllklan olmayan eylere nasl tapabilirsiniz?" Onlar da, "Sen biliyorsun ki, biz bunlara tapmyoruz. Tapacak kadar aklsz kimseler deiliz" diyorlar. Aslnda Muhammed de biliyor byle olduunu. Ama i polemik erevesinde kalyor. Diyorlar ki, "Yukar-nbn illallahi zulf" Kuran bunu ak ak sylyor. "Biz", diyorlar, "Allah'a yaklatrsnlar diye bu put denilen eylerin simgelediklerini

SIRETUIBN ISHAK.FIKRA 219. Olay anlatan hadislerden

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

35/43

21.03.2010

Din Bu

91

arac yapyoruz." Diyelim ki u heykel. Bu heykelin simgeledii bir varlk var. Nasl Allah, grnmez bir varlk olarak inanlyor, o, put denilen heykellerin, heykelciklerin de simgeledikleri varlklar var. Bu varlklar ikinci dereceden varlklardr. Bunlar, Allah'a insanlar yaklatrmak iin aracdrlar. nk Allah o denli byktr ki, arac olmadan ona yaklalmaz, ancak simgelerin simgeledikleri varlklarn araclyla biz O'na yaklamaya alyoruz". "oktannchk" denenle "tektanrclk" denen arasnda ad deimeleri olmutur yalnzca. Bu dnemde de yine. simgeler arasnda da en bata olanlar vardr. Nasl Islamda, Yahudilikte, Hristiyanlkta ba melekler vardr: Cebrail, Mi-kail, srail, Azrail gibi... Putlarn da -yanl olarak put denilen simgelerinsimgeledikleri varlklar iinde en nde, en gzde olanlar vardr. - Bir hiyerari var... - Tabii tabii. te bunlarn arasnda en bata olanlardan tane tanra, eytan Ayetleri nedeniyle gndemde olan tanralardr. Lt, Uzza, Menat... Szcklerine dikkat ettiinizde gerek daha iyi ortaya kar. imdi Lat, Allah szcnn diilidir. -Tanra yani. - Evet. Allah, eril bir szcktr. Franszcada "masculin" deniyor ya. Lat ise, "feminin"dir. Nasl Emin ve Emine vardr. Emin'in Emi-ne'sidir Lt. Sonra Allah'n sfatlar var. 99 sfat. Bunlardan birisi de Eaz. - Azizden mi geliyor? - Aziz, deerli; Eaz, en deerli, en gl anlamnda. O da erildir, onun da diili Uzza. - En deerli oluyor. - En deerli, en gl. te bu tanralar, tanrnn ve niteliklerinin diili olduklar iin bunlara yaklamak tanrya yaklamak sayld iin aslnda Muhammed bunlara pek fazla kar deildi. -Balangta... - Balangta bunlara kar deildi. Kar olamazd. Hatta Mu-hammed'in putlara tapt dnem vardr. nk "tektanrclk" denen dnemi o dnemden ayrmak mmkn deildir. - Zaten peygamberlik, resullk gelmesi daha sonraki bir aamada. - Dikkat etmek gerekir ki, Peygamberler de bir aracdr. Nasl 92

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

36/43

21.03.2010

Din Bu

SUYT 'NIN TEFSlRINDEN.(Celaleyn, cilt I sil) putlar, onlarn simgeledikleri varlklar birer arac saylr. Allah'a; Peygamber de bir aracdr. Esasen Arap dnyasnda da airlerin tanryla ilikileri olduu kabul edilirdi ve her bir airin de bir cini olduu... Hani ilham perisi derler ya? Oradan kalma. Muhammed'in de bir cini olmutur. Muhammed'in de cini Cebrail olmutur. Cin denmemitir de melek denmitir. - Hz. Muhammed'in o air geleneinin bir temsilcisi olduu sylenebilir mi? - Tabii tabii. Bu olayda da olduu gibi, ortaya kyor. Bu eytan Ayetlerine, konu olan szler aynen yledir; iirsel olarak: E'lle vel-Uzza ve Menatrs-saliseteLuhr / Tilke arniku'l Ul. / Ve inne le e-fatehunne le Turca. Yani: "Lt ve Uzza ve bir ncs olan Memat - Bunlar yce turnalardr. (Kuular) ve bunlarn efaati kesinlikle umulur." 93 imdi bu szler, Necm suresinin szlerine, ayetlerine iirsel olarak da ok uygundur. Ayn uyaktadr, ayn kalptadr. Bunlar Arabistan'da Muhammed dneminde de, Muhammed dneminden nce de iir olarak zaten biliniyordu. Bu eytan Ayetleri biliniyordu. Muham-med'in yapt u olmutur: Necm suresinde o szleri ayet diye okumutu. -Yl belli mi? -Kimse bir tarih koyamyor, ilk, Mekke dnemindeydi. O zaman bu Necm suresini okurken, o ayn uyaktaki szler Muhammed'in diline kendiliinden gelmiti. Amal olarak da yerletirmiti Muhammed. nk iki ynden yaran vard. Birincisi, o puta tapanlarla m-maaat yapm olacakt. Yani onlarla ayn noktada yrm olacakt bir sre. -Bir ittifak oluyordu ya da uzlama...
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 37/43

21.03.2010

Din Bu

BUHARI E'S-SAHIH KlTABU SCDI'L-KUR'AN. "Peygamber,Necm Suresini okuduunda Mslman, putatapar herkes birlikte secde emiti." 94 - Tabii, uzlama olacakt onlarla, ikincisi, bunu sylerken Muhammed, ayet kalplannda syledii iin ayet olarak tannmas mmkn olabilecekti. Ondan sonra dn de kolay olabilecekti. Nitekim sonraki szleriyle yle demeye getirdi. "Bak, ayet kalplannda. Ben nereden bileceim bunun eytan tarafndan uydurulduunu. eytan, Cebrail klna girdi, benim nme geldi. Bana bunlan syledi. Kalp da ayn olduu iin sesimi karmadm." te yandan onlar da Tanna-lan grnce, daha dorusu bu tanra ven szlerin ayet olarak okunduunu grnce Muhammed'in 'Hadi birlikte secde edelim' szne kar kmadlar. - Orada bir uzlama oldu yani. - Eer, baka kalplar ierisinde olsayd onlar o hileyi kavrayacaklard. Hile, Arapada are demektir. Bu metodu kulland. Metod yararl da oldu. nk bir hogr ortam dodu. Hatta Habeistan'a gm olan Mslmanlara kadar yayld da -btn tarihiler kabul ederler. Habeistan'da Mslmanlar, Mekkeliler tmden Mslman oldu diye dn yaptlar. Yani ylesine bir zgrlk ortam dodu. O arada da daha baka yerlerde ittifaklar kurulabildi. Putataparlarla birlikte olma gereksinimi kalmad. O zaman dedi ki "Cebrail geldi, bana byle syledi. Sen burada yanlmsn. Allah'n gndermedii ayetleri sen ayet olarak sunmusun. Bu yanl." - Salman Rdi ile balamyor deil mi bu tartma? - imdi btn bu tartmalara Salman Rdi'nin kitab yol a gibi gzkyor. Oysa o sadece bir simgedir. Salman Rdi'den nce de olayn yanklan var. Mesela, Ahmet Hamdi Akseki'nin bu olay zerine baz fikirleri varda... 19. yy.'da da zerinde ok durulan bir olayd bu. Bat'nn Dou bilimcileri, Kuran'n tannsal bir kitap olmadn kantlama abas iinde bunu da
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 38/43

21.03.2010

Din Bu

sylemilerdir. Bunun karsnda, slam aleminden hemen reddiyeler yazld. Bu neden byle? Tarihin hangi dneminde olursa olsun, slam polemikileri, hep buyolu izlemilerdir. En ak eylere bile reddiyeler yazmlardr. Hatta doubi-limciler, islam polemikilerinin reddiyeleri zerine kitap bile yazmlardr. - Bir yandan da diyorsunuz ki, 15. yy'da yaayan Celaluddin Syti inkr etmiyor. - O reddiyecilerden deil. Celaluddin Syti olsun, Ibn Hacer el

Askalani olsun, reddiyecilerden deil. Aslnda reddiyeciler, slam otoritesinden saylan kimseler deildir. ok alim kabul edilmezler, Ahmet Hamdi Akseki de ok alim bir kii deildir. Bunlar gerek ilgilendirmiyor. Sadece eriatla, eriat siyasetiyle ilgilenirler. Nerede slama zarar dokunur dedikleri ey varsa, hepsini, ne olursa olsun, asl olsa bile red etme yoluna gitmilerdir. Bu abay Trkiye'de en bata Ahmet Hamdi Akseki stlenmitir. Yani her lkede bir Akseki bulunmutur ve eytan Ayetleri'ne reddiyeler yazlmtr. ok nemli slam alimlerinden rendiimiz konuyu Trkiye'de de slamc dnrlere gtrdk ve tartalm dedik. Byle bir tartmaya kmadlar. Bu konuda ne diyorsunuz? Tartmaya kmamalar, ilgin. Benim admdan sz etmisiniz. Benimle onlarn bir araya gelip tartmalar benim ynmden mmkn, ama onlarn ynnden mmkn olmuyor. Yani onlar dilerine gre bir kimse seerler. Bu olay benimle tarttklar zaman reddedemeyecekler. nk ben onlara siz hangi ynden inkr ediyorsunuz diyeceim. Gelin tartalm, bakalm var m, yok mu? islam otoritelerinin eserlerini ortaya koyacam. Kaynaklan ortaya koyacam. Dinsizler uydurmutur deniyor. Haydi buyurun bakalm bunlarn hangisi dinsiz? Buhari mi dinsiz? Ki hadisin bir blmn Buhari de koymutur kitabna. bni Hacer el Askalini mi dinsiz, SUYTN N LBAB-L KULP ADLI K TABINDAN "IbnHacer: Hadis dorudur. Hadisin asl yok diyenlerin sznn hibir nemi yok." 96

Syti mi dinsiz? Sonra bu ayetleri tefsirlerine koyan, saysz slam mfessiri, bunlar m dinsiz? Brakn dinsizlii gelin imdi sizinle hadis tenkidi yoluna gidelim. Hadisin salaml iia ller nelerdir? rkl iin ller nelerdir? slam otoriteleri neler sylemitir, salamlk ve rklk ynnden? Bunlar rotaya koyalm, soukkanl olraak tartalm. E, buna giremezler nk girdikleri zaman bakacaklar bu hadis salamdr. Yani olay salamdr. - Siz biraz bize slam kaynaklar konusundaki uzmanlnz, hayatnz ksaca anlatr
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 39/43

21.03.2010

Din Bu

msnz? Sanyorum mftlk yaptnz. - Yllarca mftlk yaptm, ok uzun sre. Mftlkten ayrldm, TRTye getim. TRT'de prodktr olarak altm. Sonra TRTden emekli oldum. - Yabanc dil biliyor musunuz? - Yazk ki bildiim yalnzca Arapadr. Ama klasik Arapay biliyorum ve sanyorum klasik Arapay kendi dilimi bildiim kadar, hatta daha da iyi bildiimi syleyebilirim. - Klasik Arapadan kastnz Kur'an'an zamanndaki... 6. yzylda balayp... - Daha ncelere dayanr. Klasik Arapa, Fsha Sahih Arapa deniliyor ki, asl Arapa, bozulmam Arapa. O bozulmam Arapay ok iyi bildiimi syleyebilirim. Bugnk Arapay da bilirim, ama o lde deil. Arapay bilmemin nemi urada, slam kaynaklar o Arapayla yazldr. Hem Kur'an, hem hadis tm islam kaynaklarnda. Ayrca benim uzmanlk alanm var. rnein, fkhym ben, yani slam hukukusuyum. Kelamcym, islam kelamcsym. O da ayr bir daldr. Hadis bilimcisiyim, yani bir hadis nasl rk olur, nasl salam olur. Usul hadisten bilinir; Usul hadisiyim. slamn bu dallarn sadece meslek olarak da deil, zel abalarmla da renmeye alrm. Yani beni bu alanda, karmda olanlar da yanmda olanlar da uzman olarak grrler. Ayrca doubilimciyim. Ben imdi kendimden sklyorum anlatmaktan. Bu arada tm dinleri kutsal kitaplarn karlatrdm. Bir din etnologuyum. - slam alimleri bunu tartabilseydi, biz 15. yzyldan daha m gerilere deceiz? - Ac olan bu. O kadar politize ettiler ki slam, tartlamaz duruma getirdiler. Ama da o. Zaten terr, eriat terr burada kendini 97 gsteriyor. Korkutacak, ses karlmayacak, onunla konular kapatlacak. - Sayn lhan Arsel'e de 'katli vaciptir' diye Almanya'dan fetva kardlar. Bunu nasl karlyorsunuz? O da nihayet islam kaynaklarn inceliyor deil mi? - Evet- Ben ilhan Arsel iin unu sylerim: Arsel'in yazd kitaplar hangisi olursa olsun, amzn kitaplardr. Teokratik Devlet Dzeninden Demokratik Devlet Dzenine adl kitab olsun," Arap Milliyetilii ve Trkler adl kitab olsun, Aydnlar diye bir kitab var, o olsun Biz Profesrler adl kitab olsun ve en son eriat ve Kadn adl kitab olsun, gerekten amzn kitaplardr. Hele bu sonuncu kitabn didik didik okudum. Gerekten bir mr ister, ylesine bir kitab yapp meydana getirmek iin. Cemalettin Kaplan'm fetvasna gelince, ben yakndan tanyorum Kaplan'. Arkadalmz da, meslektalmz da var. Bir araya gelip konumuluumuz filan var. Cemalettin Kaplan da Islamn ite o szn ettiim reddiyecilik, siyasal erevede eriyip gidenler arasnda yerini almtr. O da Islamn ne dediinden ok, slam nasl ortaya koymak gerektii ile uraan bir kiidir. Gerek bir incelemeci deildir. O eriat getirmeye alyor. eriat getirmek iin de izledii yntem vardr, tte o ynteme uyuyor. imdi o ynteme lhan Arsel'in kitab en byk darbeyi indirdii iin, eriatlar onu hedef aldlar. - Cemalettin Kaplan bilgili midir? - imdi dorusunu sylemek gerekirse, evet bilgisi yoktur denemez. Ama bir 'mudakkik', yani bir incelemeci, aratrmac deildir, bir eriat politikacsdr. v
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 40/43

21.03.2010

Din Bu

- Peki bilgili olduuna gre Kaplan da, Suyuti de, Buhari de dier kaynaklarda bunlar grmedi mi? - Kukusuz grd* lhan Arsel'in kitabnn slam kaynaklarna uygun olduunu da biliyor. ok ok yakndan biliyor. Ama onu iin siyasal yn ilgilendiriyor. - Mslmanlkta yalanclk olur mu? - eriatn en ba taktii "harp,hiledir". Yani "sava hileyle kazanlr." Hileyle bunu yrteceksiniz, ortaya koyacaksnz. Hangi alanda olursa olsun. Onlar imdi kendilerini bir sava iinde gryorlar. O savata yalann her trn sergilemekte kendilerini yetkili gryorlar. 98 Yani mubah gryorlar. Yol onlar iin mubahtr. Bir de u gerei ortaya koymak gerekir. Cemalettin Kaplan eriatdr. Humeyni de eriatdr. eriat acmaszlktr. eriat terrizmdir. Onun iin de onlar bu acmaszl sergiliyorlar. Yani o da eriatn hkmnden baka bir ey ortaya koymuyor. ada insann kafasn avularnn arasna alp dnmesi gerekir. Demek ki eriat budur. Yani eriat egemen olduu zaman zgrlk diye bir ey olmayacak, demokrasi diye bir ey olmayacak. Kimileri der ki brakalm onlar da kendi partilerini kursunlar. Brakalm onlar da gitsinler sokaklarda miting yapsnlar, eriat istiyoruz diye. Bunun olmas demek terre de evet diyelim demektir. Yani brakalm terrizm partisi kurulsun, zgrlk dmanlna ilikin parti kurulsun. Onlar da kendi mitinglerini yapsnlar. Demokrasi, zgrlk isteyenler bunlarn ztt bir partinin kurulmasn isteyemezler, evet diyemezler. Cemalettin olay olsun, Humeyni olay olsun bunu ak seik ortaya koyacak niteliktedir. - Bu konular gndeme getirilince, hemen bir Yahudilik sulamasdr gidiyor... slam eriatnn terre ynelik yan Yahudilikten kaynaklanr daha ok. nk islam, dnya hkmlerini, "eriat" Tevrat'tan almtr. Yahudi eriatndan. Bugn srail'de grlen kandkclk ve acmaszlk da bu eriattan kaynan alr. Tevrat'a bir bakarsanz Yeho-va'nn bir sava olarak Yahudilere katldn ve Yahudileri kendi dlarnda bulunan toplumlar vurmaya, yakmaya, ykmaya, ldrmeye kkrttn, bu konuda hi acma gsterilmemesini istediini grrsnz. - Siyonizme kar Filistin halknn kurtulu savan nasl gryorsunuz? - Filistin halknn kurtulu savama gelince, kukusuz hakldr. Babelas durumundaki "Siyonizme" kar savalarn da anlamamak mmkn deil. Ne var ki, kurtulu sava dine dayal bir sava niteliine sokulmamaldr. " slam birlii" falan gibi ereve iinde yrtl-memelidir sava. slam ya da bir baka din ne derse desin Filistin halk din terrne de girmeden, heveslenmeden kendi davalarnn hakll dorultusunda yrmelidirler. Tevrat'n eitli blmlerinde 1. Samoel, 2. Samoel, tarihler, 1. Krallklar, 2. Krallklar ve dier blmlerinde Filistinlilerle Yahudilerin bitimsiz olan savalar anlatlr.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 41/43

21.03.2010

Din Bu

99 Kukusuz Tevrat'ta anlatlan sava bir din savadr. Yani dine dayaldr. imdi ada dnya karsnda Filistinlilerin ayn erevede sava yrtmeleri ne akllca olur, ne de ada. - Trban konusunda ne dnyorsunuz? - Trban aslnda siyasal nitelikli bir olaydr. Kukusuz eriattan kaynan alr. eriatlar trban olayna siyasal nitelik de vererek eriat rejimi getirmenin bir provasn yapmlardr. Bunda devletin izledii yanl politikann byk pay vardr. nk 82 Anayasas'nda 24. maddedeki din derslerini zorunlu duruma getiren hkm zamanla bu sonucu verecekti. imdi yaanan da odur. Yani ekilen biiliyor. eriatn yaygn duruma gelmesinde bu politika etkili olmutur. imdi tam bir elikiye dlerek trban yasaklanyor. Ama kafalarnn ii trban giymeye hazr bir durumda braklyor. Hatta o ynde eitim yaplyor. Bununla birlikte trbana serbestlik verilsin denemez. nk ada bir niversitenin kapsndan ayan atanlar adal kesin olarak kabul etmek zorundalar. Yasaklkla nereye varlabilir? Sorusu sorulabilir. Kukusuz yalnzca yasaklkla zm olamaz. nk bunun yannda kkl eitim gereklidir. Ama bu dorultudaki yasak da eriata ilikin yasaklar gibi bence gereklidir, rnein; trafik yasaklarn kaldrmak mmkn deil. Ama trafik iin ayrca insanlar eitmek de gereklidir. Ksacas bir yanda yasak konurken, bir yanda da salkl, kkl eitimi gerekletirmek zorunludur. - Son olarak sylemek istediiniz bir ey var m? - imdi benim burada herkese, zellikle aydnlara bir arm var. eriat ve Kadn adl kitap alnp okunmal, okutulmal, yazarlar bu kitab tantmal. Nice kara seslere bunlarn yarattklar ya da srdrdkleri karanla en gzel karlk bu olacaktr. nk, eriat bir felakettir, zgrlkten, demokrasiden, insanlktan yana olan herkesin bu felaketi nlemede katks bulunmaldr. Kukusuz yasal erevede. 2000'e Doru 19 Mart 1989, Yl 3, Say 12

100

Gen Aleviler Harekat

<<<< Kitabn Devam >>>> 1-50 / 51-100 / 101-150 / 151-200 / 201-250 / 251-303

Anasayfa
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 42/43

21.03.2010

Din Bu

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

43/43

21.03.2010

Din Bu

101. sayfadan 150. sayfaya

AYETLER UYDURMA MI? Baz slamc evrelerin "eytan Ayetleri" diye bir eyin hibir zaman olmad eklindeki iddialarn ciddiye almak mmkn deildir. Bu ayetler kesinlikle bir "masal", bir "uydurma" olmayp tama-miyle bir gerektir. Yani Muhammed, Mekke'de iken ilk dnemlerde, " tanna"nn vgsn yapan ve o zamana dein Araplarda da bilinen iir, Necm Suresi'nin ayetleri arasnda okununca (okuyan: Mu-hammed'in kendisidir), Arap "putatapar"lan da "peygamberle birlikte "secde" etmilerdir. Ne var ki "sonra"dan, "CebraiT'in uyard ileri srlerek, ayetler arasna kartrann, "eytan" olduu savunulmutur. Savunan, "Peygamber". Bunu aktaran da bata Peygamberin arkadatan olmak zere " slam bykleri"dir, " slam hadisi ve tefsircile-ri"dir. Olayn bir blm yani Necm Suresi'nin okunmas srasnda "putataparlar"n, "Peygamberle birlikte secde ettikleri" Buhar'nin "e's-Sahih"inde de yazldr. (Bkz. Diyanet yaymlanndan Tecrid, hadis no: 555-556). Olayn kalan blm de saylamayacak kadar ok "hadis" ve "tefsir" kitaplannda yer almtr. Olayn btnne ilikin hadis, 15. yzyln en byk hadisi ve 'tefsirci'lerinden saylan Cela-luddin Syt ve lbn Hacer (el Askaln) tarafndan dorulanm, "salam" kabul-edilmitir. Yani olay, nitelendii gibi bir "masal" deildir ve yine ileri srd gibi, " slam kar devrimcileri"nce uydu-rulmamtr. Konunun bir baka yn: Laik kafa, zgr kafa; zgr dnr. Dndn de zgrce ortaya koyar, yle olmas gerekir. zgr dnyada olmas gereken budur. Bu zgrlkse, "dinsel kurarlarla, falanca dinin filanca "kutsallaryla, bu kutsallara "sayg"yla ya da dinsel duygulan incitiyor mu, incitmiyor mu "hesab"yla snrlandnla-maz. Byle bir snrlandrma da bu tr snrlandrmay kabul etmek de "ada"lktan uzaklamaktr, Ortaa karanlnn llerine balanmaktr. Bunu isteyen din, islam olabilir. slamn bunu istemesi doaldr da. Yeryzndeki dinler iinde, Yahudilik ve slam, yaamn her 101 alanna el uzatmtr, insanlara, "Benim kurallarma gre yaayacaksnz" der, yneticilere de "Siz elinizi ekin, ben yneteceim" isteini yneltir.Kurallar "kesin'dir, "deimezlik" gsterir. Mecelle'de, "zamann deimesiyle hkmler de deiir" denmesi aldatmamaldr. nk ayn Mecellede ve slam fkhnda, 'deime'nin 'esas'ta olamayacana, "ayet ve hadisin kesin hkmyle belirlenenlerin, hibir biimde deitirilemeyecei"ne ilikin aklama da yer alr. Temeli "deimezlik" olan "din giysisi", gelien yaamn, amzn giysisi olamaz. O giysi, bu gvdeye olmaz. Olmad,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 1/40

21.03.2010

Din Bu

olamad iin Trkiye Cumhuriyeti'nde 'laik yasalar kabul edilmitir. Mahmut Esat Bozkut, Medeni Kanun'un gerekesinde bunu ok ak bir dille anlatr. Bundan dn vermemek gerekir. Verildii zaman iin iinden klmaz. Mollann biri kalkar; 'din hkmleri'ni, 'Kuran hkmleri'ni gsterip uyulmasn ister. Uymayanlar da din adna cezalandrmaya yeltenir. lke snrlarn bile umursamazlktan gelir. Humeyni'nin yapt budur. "Nerede bulursanz ldrn!..." Kuran byle diyor. (Bkz. Bakara, ayet: 191, Nisa: 89, 91 Tevbe: 5.) Humeyni de byle diyor, "ldrn" diyor. Tarih boyunca hep byle denmitir. Bir Cemel Olay'nda 15 bin kii ldrlmtr. arpan iki yanda da "Peygamber"in en yakn arkadatan bulunduu halde... Tarihte nice kiiler, deerli insanlar bu "ldrn" fetvalaryla can vermilerdir. "Snnet Ehli"nin "drt mezheb"inde de Humeyni'nin ii mezhebinde de bir kimse "dinden dnm" (ridde) ya da bu eilimi gstermise "ldrlmesine fetva verilir. Dnya, hele "uygar dnya" bu "fetva"lara gre ynetilemez. Ksacas: Kuran'n Hacc Suresi'nin 52. ayetinin, bunu izleyen ayetlerin ve bu ay&tlere ilikin aktarma ve yorumlarn tamklyla "eytan Ayetleri" olay bir gerektir. Kaynak ileri srld gibi yalnzca Taberi deildir. Taberi'den 150 yl akn bir zaman nce yaam olan Ibn Ishak'n "e's-Sire"sinde de olay yer alr. (Bkz. Siret bn Ishak, yay. Muhammed Hamidullah, fkra:219.) Bunun yaranda bir baka gerek, laik ve zgr dnen insan -ki Salman RUd de byle bir insandr- "din kutsallklarnn erevesine sokulamaz. Bunu yapma yolundaki "din terr" karsnda korkmadan, ylmadan yeterince savam verilmelidir artk. Cumhuriyet 24 ubat 1989

102 Turan Dursun, Diyaneti Yantlyor: "EYTAN AYETLER " ISLAMIN GERE "eytan Ayetleri" diye nlenen szlerin nce Kuran'a "ayet" olarak sokulduu, bu szlerde "Lt, Uzza, Ment" adl tanralar vld iin "putataparlar"n, "Peygamber" ve inanrlanyla birlikte "secde" ettikleri, bir olay olarak kaynaklarda yer alr. Konu, bilim namusu iinde ve soukkanl olarak tartlmaldr. "Tela"a, "heyecan"a gerek yok. Ortada bir olgu, bir gerek varsa -ki var-, "hayr yok byle bir ey!" demekle "yok" olmaz. Kimi polemikiler, Humeyni'nin "cinayete azmettirici" fetvas dorultusunda tutumlar sergilediler, "hayr, eytan ayetleri diye bir ey olmamtr, yalandr, iftiradr..." dediler. Ve saldr stne saldrda bulundular. yle grlyor ki bu kervana, Diyanet leri Bakan Mustafa Sait Yazcolu da katlm durumda. TRTde ye yazl basnda yer alan aklamasna gre, Yazcolu da, "olay"n
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 2/40

21.03.2010

Din Bu

"uydurma" ve "kastl bir yalan" olduunu ileri sryor. Yazcolu'nun aklamasnda neler var, bir bakalm: 1. Yazcolu, olay dile getirdii ileri srlen ayetleri, Isra suresinin 73.-75. ayetleri olduunu yazyor. Sonra: "Bu hikyeye gre, Hz. Peygamber'i ikaz iin gnderilen Isra suresi 73.-75. ayetleri, Hicret'ten 2-3 yl nceki Mi'rac olayndan sonra vahyolunmutur. Bu ise, Allah'n eytan ayetlerine kar, Peygamberini ikaz etmek iin 5-10 sene beklediini gsterir ki, akl- selim ve mantn kabul etmesi dnlemez" diyor. Bir kere, "eytan Ayetleri" olayna ilikin ayetler arasnda, Isar suresinin sz edilen ayetleri de vardr. Ama birinci derecede ilgili grlen ayetler bunlar deildir; Hacc suresinin 52.-55. ayetleridir. Kald ki, gerek Isr 73.-75. ve gerek Hacc 52.-55. ayetler, "Peygamber'i ikaz" niteliinde deil; "olayn aklaycs" niteliinde grlyor, Yani olay anlatr niteliktedir. Bir olayn anlatlmasysa ok

103 sonraki ayetlerde de yer alabilir, bu doaldr, Kur'an'da da benzerleri oktur. yle olunca, "Peygamber' i ikaz iin u kadar yl niye beklenmitir?" denemez. Ve kald ki, ayetlerin tarihine ilikin kesin bir bilgi ileri srlemez. Surelerin "Mekk" ve "Meden" olmalar bile ou kez tarih iin l alnamyor. "Mekk" olan surelerde "Meden", "Meden" olan surelerde de "Mekk" ayetler bulunuyor. 2. Yazcolu: "Esasen Necm suresi 19.-20. ayetlerinden sonra gelen sz konusu ifadeyi (eytan ayetlerini) doru kabul etsek bile, ay n surenin mteakip 21.-23. ayetlerinde putlarn ktlenmi olmas, bir elikiye yol aacaktr. Bu durumda mriklerin bu elikiyi grmeye rek, putlarn methedildiini kabul etmeleri ve bu yzden secde etmele ri sz konusu olamaz." diyor. Oysa, putlar yeren ayetler, ven ayetlerin sureden karlmasndan sonra yer almtr diye dnlemez mi? 3, Yazcolu, "Nitekim bu hikye, ilk devir Islami kaynaklarda yer almamakta, ilk olarak 900'l yllarda yaam olan bir tarihiye (burada amalanan Taberi'dir) ait ve Hz. Peygamber'den asr sonra yazlm olan bir eserde gemektedir" diyor. Oysa, olay, lm 923'te olan Taberi'den ok nce, lm 768'de olan nl "Siret" sahibi Muhammed Ibn Ishak'n kitabnda da yer alyor. (Bkz. Muhammed bn Ishak, e's-Sre", tahkik: Muhammed Hami-dullah, Arapa, Konya, 1981, s.157-158, fkra, 219.)
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 3/40

21.03.2010

Din Bu

Kald ki, yle hadisler vardr ki, ok sonraki dnemlerin hadisi-lerinin kitaplarnda yer ald halde, " slam hukuku"na, "islam kela-m"na dayanak yaplmtr. Yani "hadisbilim"de, bir hadisin "salaml (shhat)" ve rkl (za'f) iin baka llere vurup deerlendirirler. imdi, olayn gerekliini dile getiren kantlan grelim: 1. "eytan Ayetleri" olayna deindii, bu olay dile getirdii savunulan ayetler: a) Hacc suresinin 52. ayeti ve izleyen ayetler. 52. ayette, her peygamberin "okuduu ey"e, "eytann bir eyler katt" ama "Tanr'nn, eytann kattn neshettii (hkmsz brakt) ve kendi ayetlerini geerli -salam kld" anlatlr. 104 Grld gibi, anlatm, "eytan Ayetleri" diye bilinen ayetlerin, "Kuran'a sokulup sonra karld, sokann eytan, karann da Cebrail araclyla Tanr olduu" yolundaki "ifade"lere uygundur. Zaten, "tefsirler" de, bunun iin bu ayetleri, olayn yanstcs olarak grrler. 52. ayetten sonraki ayetlerde de ayn olaya uygun anlatmlar bulurlar. b) Isra suresinin 73.-75. ayetleri: Bu ayetlerin anlamlar yledir: "(Ey Muhammed!" Seni, sana vahyettiimizden uzaklatrp daha bakasn ileri srerek bize iftira etmeye srklyorlard nerdey-se. O zaman seni dost bulacaklard. Eer seni pekitirmi olmasaydk, andolsunki, onlara eilim gsteriyordun, az kalsn. O zaman sna, yaam da, lm de kat kat azab biiminde tattrrdk. Sonra da bize kar bir yardmc bulamazdn." 2. Hadisler: "HADS" 1: "Peygamber Mekke'de NECM suresini okurken secde etti ve onunla birlikte, -ald topra alnna gtren yal birinin dnda-Mslman ve putatapan herkes SECDE etti." Anlatan Peygamberin arkadalar: - Abdullah Ibn Abbas - Abdullah Ibn Mes'ud KAYNAK: Buhr (bkz. Di. Ba. yayn., Tecrid, hadis no: 555, 556.) Tirmiz ve teki hadis, fkh kitaplar. SORU:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 4/40

21.03.2010

Din Bu

1-

"Peygamber'in can dman" diye nitelenen putataparlar nasl

oldu da, "Peygamber"le bir araya gelebildiler? 2Putataparlar nasl oldu da,.Peygamber'le birlikte, secde ettiler?

Bu sorularn karln bulabilmek iin, bundan sonraki hadis iyi incelenmelidir. HADS 2: "Peygamber Mekke'deyken NECM suresini okuyordu." Lt', Uzz'y ve bir teki, nc (put) olan Ment' grdnz m? diyen yere gelince: eytan, peygamberin diline unu atverdi (sokuturdu): te bunlar, yce turnalardr (arnik). efaatleri de elbette ki umulur' 105 Bunun zerine (putataparlar): 'Muhammed daha nce deil, bugn tanralarmz, iyi (szlerle) and!' dediler. Yine bunun zerine Peygamber secde etti ve onlar da SECDE ettiler. te bu nedenle de Tanr u ayeti indirdi: '(Ey Muhammed!) Senden nce hibir Peygamber (resul, neb) yoktur ki, eytan onun okuduklar arasna, (bir eyler katp) brakmasn. Tanr, eytann braktn bozar (kaldrr), kendi ayetlerini glendirir. Tann Bilen'dir, Hikmetli'dir" (Hacc suresi, ayet: 52) Anlatan Peygamber'in arkadalar: - Abdullah lbn Abbas'n da iinde bulunduu bir topluluk. KAYNAK: Bata Syt ve lbn Hacer (Askaln) gibi 15. yy.'n nl "hadis" ve "tefsir" uzmanlar olmak zere ou slm hadis ve tefsir uzmanlarnn kitaplar. ok aka grlyor ki: kinci hadis, birinci hadisi tamamlyor. Daha dorusu, ikisi ayn hadistir. Birincisi eksik, ikincisi tamam. Ve ok aka unlann anlatld grlyor Putataparlann Peygamberlerle birlikte SECDE etmelerinin nedeni: "Peygamber'in putu (Lf, Uzza'y ve Ment') ven szlerle anmas ve bunu, 'ayet' olarak okumasdr."
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 5/40

21.03.2010

Din Bu

putu ven szleri "Peygamberin diline ayet olarak sokan", EYTAJSTdr. Yani bu szlerin oluturduu "ayetler", Tann'nm ayetleri deil, "eytann ayetleri"dir. "eytann ayetleri", sonradan, suredn karlmtr. Hacc suresinin 52. ayetinde anlatlan da budur. Diyanetin resmi evirisindeki Hacc suresinin 52. ayetinin evirisi, tartlan yorum katlm bir eviridir, onun iin de gvenilir deildir. Doru eviri, ikinci hadiste yer verilen eviridir. Bu konuda uzun sze gerek yokl slam dnyasnn en byk uzmanlarndan Syt (Celaluddin Syt, lm. 1505) ve lbn Hacer (el Askaln, lm. 1449) "hadis"i salam ve olay gerek kabul ediyorlar. Syt, hem tefsirinde, Hacc suresini 52.-54. ayetleri nedeniyle yer veriyor; hem de baka kitaplannda, rnein "ayetlerin gerekeleri"ne (sebeb-i nzul) ilikin yazd nl kitabnda, "Lbabu'n-Nukl fi Es106 babi'n-Nzl" olay salam kabul ettiini yanstyor, lbn Hacer'se, "Kd Iyaz" ve bn'lArab gibi kimi yazarlarn "olay anlatan hadis"i uydurma saydklarn ama bunlarn bu szlerinin hibir nemi bulunmadn, nk olayn ve hadisin "birok yol"dan gelen tanklklarla dorulandn belirtiyor, lbn Hacer, Fethu'1-Bari adl kitabnn, Hacc suresine ilikin kesiminde aklyor. Onun bu aklamasna da Syt, kitabnda yer veriyor. SUy'de, lbn Hacer de hangi hadisin salam, hangisinin rk olduunu en iyi bildikleri slam dnyasnda kabul edilegelmi uzmanlardr. Ve bunlar iin de "dinsiz, slam dman" sulamas yaplamaz. Ksacas: 1. "eytan Ayetleri" olay gerektir. Bunu yok sayma abalan da bounadr. 2. Diyanet ileri Bakanl en byk slam otoritelerince de salam kabul edilen hadise dayal ayetlerle destekli bu olay yok sayma yerine lkede kimseye yaran olmayan din terrn knayc abalara girse ok daha yararl bir tutum gstermi olurdu. nk gerek olduu halde bu olaya "iftira"dr, "dinsizlerin uydurmasdr" biimindeki szler, cinayete azmettiren fetvalara anak tutmaktan baka bir eye yaramaz. 2000'e Doru 19 Mart 1989, Yl 3, Say 12 107

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

6/40

21.03.2010

Din Bu

KARA SESL KARANLIK Yazk ki, grlen durum ok ac. Uzun suredir islamcla ok nemli dnler verilmitir. Korkun yatrmlar yaplmtr. Din renimi veren okullar vard; yenileriyle saylan artnlmtr. Aynca, buralardan kanlara yeni kaplar almtr. Her meslek dalnda* devlet erkinin her kesiminde, ynetimin her basamanda bunlardan var imdi. Hem de bol, bol. Mhendisi, avukat, savcs, yargc, yneticisi, parlamenteri... islamclar, tarihte rastlanmad lde ekonomik tabanldr gnmzde. Hem de uluslararas boyutta... rgt var, arkas var, paras var... Laik ve "aydn" grnen kesiminse, koyu bir aymazl. Tam bir demagojiye dntrdkleri "demokratikleri. Korkaklklan-nn arkasna sakladktan "taktik'leri, karanlklarla "ittifak" hevesleri. Kimilerinin de "oy kayglan". "Yasaklk zm deil" deniyor. Elbette ki yalnz bana zm olamaz bu. Trafik yasaklan trafik sorunu iin yalnz bana zm oluyor mu? Ama gelin, trafik yasaklanm kaldrn, olur mu? Laiklik konusundaki sorunlarn zm iin de, "yasak"lar yannda, buna ynelik salkl, ada eitim gerekir. "Laiklie aykulklar"a ilikin yasaklan kaldrmak olamaz, doru olmaz. slam'n yaygn olduu bir lkede hi doru olmaz bu. islam .yalnzca "inan" deildir, "eylem "dir de. Yaamn her dalna kollann uzatm bir eylem. "Laiklie ayknlklar"a ilikin "yasak"lan, kaldrmak yle dursun; Anayasaya gre nerilemez bile. Hukuku bir parack bilen, bunu da bilir. Bunun iin "demokrasi" de gereke olarak ileri srlemez. Demokrasi iin "demokrasiye aykrlklar" serbest braklamaz, islam eriatnn kendisi "demokrasi"ye terstir. Ne demokrasi dinler, ne zgrlk. Bunlardan vazgemedike ki buna kimsenin gc yetmez "eriatlar"a:" Buyurun kendi partinizi, eriat partisini kurun!" denemez. "Demokrasinin Bat'daki lsyle benimsenmesi"nin gerei bu deildir. "Camilerdeki cemaatin zgrce partilerini kurmalar ve meydanlarda mitinglerini yapmalan", Bat'daki lleriyle "demokrasi" adna istenemez. 108

eriat yolundaki oluumlar "terr" yolundaki oluumlardr. Bat demokrasisinde "terr serbest" deildir, "terr partisi" yoktur. Basnda, "Tahran Radyosu"nun tahrik ettii" ve "eriat kansz gelmez" dedii haberi verildi. Terrn kayna, Humeyni'nin kafas deildir yalnzca. Onun "fetvas"da deildir. "eriat"tr. Humeyni'yi tek l almak yanltr, ite "Kara ses" Cemaleddin, eriata dayanyor. Kitabndan dolay ilhan Arsel iin "ldrn!" diye hayknrken eriat terrn yanstmtr. Tempo
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 7/40

21.03.2010

Din Bu

19Martl989,Yl2,Sayl2 109

MUHAMMED'E GRE KADIN "UURSUZ"DUR Kitap Dergisi'nin Mays 89 saysnda "PEYGAMBERE GRE KADIN UURSUZLUK MU" balkl bir yaz yaynland. Yazan: Ali Bula. Bula bu yazsnda, Prof.Dr. ilhan Arsel'in "eriat ve Kadn" adl kitabn eletiriye koyulmu. Arsel'in kitab, imdiye dek yazd kitaptan gibi son derece deerli, titiz bir inceleme, aratrma rn. Salam, drst bir bilim adamnn deerlendirmesi olarak, ele alnanlarn hepsi salam kaynaklara dayal. Yrekli, daha gzel bir dnya hazrlanmasna ynelik, k tutucu rnek bir alma. Kitap, yzylmzn kitab olacak nitelikte. "Kadn haklan" ynnden zellikle. Buna karlk Ali Bula'n yazs, "mminlerin imanlann okamaya" ynelik ve politik. Arbal ve salam dayankl bir eletiri olmaktan da tmyle uzak. Bula, islm'n kendi uzmanlannn zerinde birletikleri noktalara, ilkelere, kurallara bile ters eyler yazp dktrm, yle anlalyor ki, "imanhlan okama abas"n gsterirken, konulan da bilmiyor. Yani yeterince bilmiyor. rnein bir "tefsir usul" uzman deil, bir "hadis usul" uzman deil, bir "fkh usul" uzman deil. Bir rnek: . Ali Bula: "AT"n, "EV'in ye bir de "KADIN"n "UURSUZ" olduunu anlatan hadisi ele alr -ki Arsel'in, kitabnda zerinde durduu hadislerden yalnzca biridir- ve bilgilie giriirken nce yle bir soru soruyor: "Buhari ve Mslim gibi iki hadis kaynanda ve dier muteber hadis kitaplannda bu szn yer almasn nasl aklayacaz?" Sonra "Buysa cevab kolay bir sorudur" diyor. Uzmanlarna gre ciddiye alnmayacak bir sr deli samasn bir yana brakrsak, ileri srdklerini yani "cevabnn" zeti udur: - Buhari ve Mslim'in kitaplanna yazdklan bir hadis bunlara gre hadis olabilir de, "cerh ve ta'dil" adl bilim dalma gre bir bakasm110 ca hadis olmayabilir.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 8/40

21.03.2010

Din Bu

- Senedi sahih olan bir hadisin metni sahih olmayabilir. - Bir szn "hadis" olup olmadn anlamak iin "Kur'an"la, teki hadislerle ve "akim geerli (kime gre geerli?) kurallan"yla kar-latnlmal; bunlara uyuyorsa hadistir, uymuyorsa deildir, (s.23.) Bula, hadis uzmanlan nnde gerekten gln duruma dyor: 1- Buhari ve Mslim'in "e's-sahih"lerinde (kitaplannda) yer verdikleri hadislerin tm "sahih (salam)" kabul edilmitir. Kitaplan, "Kur'an"dan sonra "en salam kitaplar" saylmtr islam dnyasnda. Birlikte yer verdikleri hadislerin "sahihlik" derecesi de, "en stn derece", "7 derecenin l.si" olarak benimsenmitir. (Bkz. Dvd el Kars, erhu Usli'l-Hadis li'1-Birgiv, Arapa, istanbul 1312, s.22-23) Arsel'in kitabnda yer verdii hadislerden biri olan "ATda, EV'de, bir de KADHvf'da UURSUZLUK" bulan hadis de bunlardan olduuna gre "sahihlii", yani salaml tartlamaz. Tartmas, "Mslmanm" diyenlerce veuzmanlarnca yaplamaz. 2- Tm hadis uzmanlannca benimsenen lye gre, bir hadise "sahih" deniyorsa, "sened"i de, "metni" de "sahih"tir. "Sahihlik" iin de 3 koul vardr: "ADALET", yani "gvenirlik", sonra "ZABT" yani "yazya ya da bellee geirmedeki salamlk" ve sonra " TT SAL" yani "zincirin halkalarnn peygambere dein kesintisiz ulamas"dr. (Bkz. Ali el Kr, erhu Nuhbeti'l-Fiker, Arapa, stanbul, 1327, s.51; Dvd el Kars, ayn kitap, s.21.) 3- bir szn "hadis" olup olmadn anlamak iin baka hadislerle ya da Kur'an'la kalatrma yapmak gerektii yolundaki sav, "ada (!) Mslman'lara biraz sevimli gelebilir. Ama bu savn, uzmanlannca bir deeri ve ciddilii yoktur. Hele Ali Bula gibi "mukal-lid" saylmas gerekenler ynnden sz bile edilmemelidir. (Bkz. Dvd el Kars, ayn kitap, s. 22.) Karlatrmay kim yapacak? Ali Bula m? 4- "Akln geerli kurallan"na gelince: Bu kurallarla karlatrma yapmak gerektii yolundaki savda, "ada" grnml,Mslman-larca sevimli bulunur. Ama bunun da hadis uzmanlannca bir deeri, bir ciddilii yoktur. Kald ki "akln" kime gre "geerli" olan "kuralla-n"ndan szediliyor? islm'a, "molla"ya gre "geerli" olandanm, 111 "imanla glgelenmemi ve bozulmam olan akl ve bilim ilkeleri"ni benimsemi olanlar gre "geerli" olandan m? Ne denli abalanrsa abalansn rtlemeyecek bir gerektir ki, ne slm, ne de bir baka "din", bozulmam "insan akl ve bilim"le badar. "Tanr" anlay, "melek", "cin", "gkten inme kitap", "peygamberlik", "kader", "hiret", "cennet", "cehennem"... "man"n temel ilkelerinin kapsamnda olan bunlardan hangisi"insan akl ve bilim"le
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 9/40

21.03.2010

Din Bu

badaabilir? Ali Bula, islam'n "KADIN'a stn haklar verdiini" yazyor. slam'n hangi kaynayla veriliyor bu haklar? "KUR'AN'la m? Bakara suresinin "erkeklerin kadnlar aleyhine dereceleri (stnlkleri) vardr." diyen 228. ayetiyle mi? slam uzmanlarnn ve Kur'an yorumcularnn kendileri, bu ayetle, "AKIL"da, "DlN"de, "MlRAS"ta, " MAMLIK"ta, "KADINLIK"ta, "TANIK-LIK"ta, EVLlLlK"te, "BOAMA-BOANMA"da, "GAN MET'te ve daha birok konuda, "KADIN"n "ERKEK"ten "daha aa derecede" olduunun anlatldn belirtiyorlar. (Bkz. F. Rz, 6 1 101, Tabe, Camiu'lBeyn, 2 1453; Tefsiru'n- neen", 1 I 115; Tefsiru Ibn Kesir, 1 I 271; Ksm, Mehasinu't-Te'vl, 3 I 585; Tefsirul- Merg, 2 I 167; Seyyid Kutub Fi Zlli'l- Kur'an; 1 I 360; evkn, Fethu'l- Kadir ve teki tefsirler, "ahkmu'l-kur'an"lar.) En ilkel hukuk sisteminde bile "su" ilenmeden "ceza" verilemezken, kendisine daha bakaldrma-m, ama bakaldraca (nz) kukusunu tayan "KOCA"y, "KA-RP'sn "DVME"ye aran, Nisa suresinin 34. ayetiyle mi veriliyor o "stn haklar" kadna? "Yoksa kadm aalayan hadislerle mi? (Deerli Arsel, bu hadisleri kaynaklaryla gzler nne sermitir.) 2000'e Doru 11 Haziran 1989, Yl 3, Say 24 112

NANDIRMAK N KUR'ANDAK TANRI'NIN ANDMELER Kur'an'm Tann'syla Tevrat'n Tann'snn birok benzerlikleri vardr. rnein ikisininki de "EFEND"dir (Rab). Tevrat'nki bu niteliini efendi - kle ilikisinin ok gelitii Fenikelilerin, "efendi" anlamna gelen "BaT'lerinden almtr.Yunanllarn yine "efendi" anlamna gelen "Adonis"leri de ayn kaynaktan gelmedir. Ba'l, Kur'an'da hem put olarak geer (Saffaf: 125), hem de "efendi - koca" anlammda (Bakara: 228; Nisa: 128; Hd: 72; Nr: 31; Safft: 125.). kisininki de "KRAL"dr. Kur'an'da Tann'ya "kral" anlamnda 5 yerde "Melik" denir (Th: 114; M'minn: 116; Har: 23; Cum'a: 1; Ns: 2.). Ns sresindeki deyim ok
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 10/40

21.03.2010

Din Bu

ilgin: "MEL K'N-NS", yani: " nsanlarn Kral". Tann'ya uygun grlen niteliklerden biri de bu. kisinin ki de "kullar"na srasnda "acr", dller verir. Ama srasnda da ok "fkelenir". Balara, trl ve tyler rpertici belalar gnderir. Ayrca da "cehhenem"de yakacaktr. Kur'an'da Tann'nn bir ad da "Z'NnKM"dr (li mran: 4; Mide: 95; brahim: 47; Z-mer: 37.) yani: "ALICI" "" alr fkelendiklerinden. Daha baka ortak nitelikleri de sralanabilir. Ama az da olsa ortak olmayan nitelikleri de var. Bunlarn banda da Kur'an'daki Tann'nn ok "andiiyor oluu"dur. inandrmak iin ok ok antier. Tam Araplara zg biimde. (Yorumlarda da Arap geleneine balanyor.) Ve pekok ey stne ier andn: 1- Kendi stne andier. - "Fe ve Rabbike!" yani "Senin Efendi'ne-Tann'na andierim ki..." der. (Meryem: 68; Hicr: 92.) - "Doularn ve Batlann efendi'sine-Tann'sna andierim ki..." anlamndaki szleri kullanarak antier. (Miric: 40.) - "Tallahi!", yani "Tann stne andierim ki..." diyerek andier.(Nahl:56,63.)

113 2- "Peygamber"inin, yani Muhammed'in stne andier. - "Le amruke!" yani "(ey Muhammedi) Senin yaamn stne andierim ki..." der. (Hicn 72.) 3Kur'an stne andier

- "Vel-Kur'ani!", yani "Kur'an stne andierim ki..." der. (Sd: 1; Kf: 1.) - "Vel-Kitbi!" yani "Kitap stne andierim ki..." der. (Du-han:2.) 4Ge, gk cisimlerine, gk olaylarna antier.

- "Burlar olan ge andierim ki..." (Brc: 1.) - "Ge ve yapanna (Tann'ya) antierim ki..." (ems: 5.) - "Ge ve gece ortaya kana andierim ki... Gece ortaya kan nedir bilir misin? O, (cinlere, eytanlara ta olarak atldnda) delip geen yldzdr..." (Tnkf 1-3.)
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 11/40

21.03.2010

Din Bu

- "Gnee ve na; onu izlerken aya; onu aa vururken gndze, onu bryen geceye... andierim ki..." (ems: 1-4.) - "Geri dnp yuvalarna gidenlere (yldzlara); kararmaya yz tutarken geceye; soluklandnda (aydnlanrken) sabaha andierim ki..." (Tekvr: 15-18.) - "Hayr, tanyeri aarmasna, geceye ve bryp basana (karanla), dolunay durumundayken aya andierim ki..." ( nikk: 16-18.) - "Hayr, yldzlarn yerlerine andierim. Ve andolsun ki bilseniz bu, byk bir antimedir." (Vaka: 75-76.) Tanr, "yldzlarn yerlerine andime"nin ne denli "byk bir ant" olduunu belirtiyor bu ayetlerde! Hem de andierek belirtiyor! "Sabaha (fecr), on geceye (haccn on gecesine), ifte, teke ve gelip geerken geceye andierim. Bunlarda akl sahibi iin birer ant deeri vardr." (Fecr: 1-5.) Kur'an'daki "akl"n, bugn bilinen trden bir "akl" olmad, bu ayetlerden de ok gzel anlalr. Ayn eyler stne andimeler srer gider. 5- "Yer", yani dnya stne antier. - "Ve'1-ardi ve m dahh!" yani: Yere ve onu yayp dmdz yapana antierim ki..." (ems: 6.) Bu ayete gre dnya, "yuvarlak" deil; serilen bir ey gibidir. 114 Dmdz! 6- Ve daha baka eylere, saylamayacak kadar ok eye andier. - "Tur"a, yani "kutsal da"a. (Tr: 1; Tn: 2.) Tann'nn zerine anditii da, Tevrat'taki "Sina Da"dr. Musa'nn, "on buyruu" bu dada ald bildirilir. -

-"Kyamete..." (el Kyme: 1.), "yele, yamur ykl buluta, gemiye, melee...." (Zriyat: 1-4), "Dman zerine srlen atlara..." (diyat: 1-5.) "denize..." (Tr: 6.), "Muhammed'in doum yerine, doum sahibine..." (Beled: 1-3.), ona, buna, "incire, zeytine..." (Tn: 1.), ksacas her eye andier. - "Grdnz ve grmediiniz eylere antierim ki..." der. (el Hakke: 38-39.) '

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

12/40

21.03.2010

Din Bu

Kur'an'daki Tanr, bunca ey stne andierken, insanlar belirli eylere inandrmak ister, fkelendii kimselerin balarna neler getirebileceine; "kyamefe, kendisine inanmayan ve kar gelenlerden nasl alacana; korkun cehennem ateinde nasl yakarak cezalandracana... Evet, bunlara inandrmaya abalar. 2000'e Doru 25 Haziran 1989, Yl 3, Say 26 115

BY VE MUHAMMED'N BYLENM L I "islam'da bo inan(hurafe) yoktur" derler. Oysa var olduu bir gerek. te bir rnek: slm'da "BY" ve "byyle insanlarn etkilenebilecekleri" inanc var. Hem de Kur'an'da ve en salam kabul edilen hadislerde: Bakara Suresi'nin 102. ayetinde, Babil'de, Hrt ve Mrt adl iki melee, (gkten) byyle ilgili bireyler indirildii, bu iki melein "by rettikleri", retilen byler arasnda, "kan kocay birbirinden ayracak trden olann da bulunduu" anlatlr. Ayetin anlam yledir: "Sleyman'n krallna ilikin olarak eytanlarn sylediklerine uydular. Oysa Sleyman kfir olmad. Ama eytanlar kfir oldular. nk insanlara byy retiyorlard. Ve Babil'deki iki melee, Hrt ve Mrt'a indirileni. Bu iki melek de, "biz fitneyiz! kfir olma!' demedike, kimseye (byy) retmiyorlard. ( nsanlar), bu iki melekten, K YLE KARISININ ARASINI AYIRACAKLARI TRDEN (by) reniyorlard. Onlar, Tann'nn izni olmadan kimseye zarar veremezler. Kendilerine zarar olan, yaran olmayan eyi reniyorlard. Kesinlikle bildiler ki, onu satn alann Ahirette bir pay yoktur. Karlnda kendilerini sattklan ey ne ktdr. Bir bilebilseler." (Bakara, ayet: 102.) "Babil'de by retmenlii" yaptklan bildirilen Hrt ve Mrt adl iki melek, byy rettikleri herkese, "biz fitneyiz, kfir olma!" diyorlarm. Yani "uyarTda bulunuyorlarm. "Fitne"ye "snav" anlam verilir. Ve buna dayandrlarak iki melein: "biz snav olarak gnderildik." demi olduklar ileri srlr. Aslnda "fitne", "bir eyin iyi kt ynyle ortaya kmas"dr. (Bkz. Cessas, Ahkmu'l-Kur'an, 1 / 57 F; Rz, 3 /221.) Buna gre by retmeni iki melek, "biz birer gereiz!" demi oluyorlar. Her neyse, nemli olan, iki melein, "by rettikleri"nin aka anlatlyor olmas.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 13/40

21.03.2010

Din Bu

116

Ve retilen "by"ler arasnda, "kar kocay ayracak trden" etkili olannn da bulunduunun aklanmas. Bu arada, "bynn etkisi", hangi trden olursa olsun, "Tann'nn dilemesi"ne balanyor. Ama bunun nemi yok. nkU bu, "by"nn resmen tannd ve "etkisinin varlnn kabul edildii" gereini deitirmiyor. Falak Suresi'nin 4. ayetinin anlam: "(Ey Muhammedi) Dmlere oka fren byc kadnlarn ktlnden de (Tann'ya snrm!' de)." Grlyor ki, "Tann", Muhammed'e (dolaysyla inanrlanna), "byc kadnlar"n yapabilecekleri bylerle bana getirebilecekleri ktlkten kendisine snmasn buyuruyor! Demek ki bu ayette de, "by" ve "etkisi" kabul ediliyor. Muhammed'e, "byclerin ktlnden Tann'ya snmas" buyuruluyor. ama hadiste anlatldna gre Muhammed yine de kendini kurtaramyor "bynn zaran"ndan! Hadiste, kendisine by yapld ve "hastaland" bildiriliyor. Buhar'nin de yer verdii bir hadiste, Muhammed'in kanlarndan ie unln anlatyor: "Peygambere by yaplmt, ylesine ki, Peygamber, yapmad eyi yaptn sanyordu. Sonunda bir gn dua etti, bir daha, bir daha... Ve konutu: -ie! Biliyor musun, neyle iyileeceimi Tann bana bildirdi. ki kii (iki melek, Cebrail ve Mikil) geldi bana. Biri baucumda, bryse ayakucumda durdu. Biri brne: 'Bu adamn hastal nedir?' diye sordu, br: 'Buna by yaplm!' diye karlk verdi. Beriki sordu: 'Bu adama byy yapan kim?' br karlk verdi: 'A'sam Olu Lebib.' Beriki sordu: 'By nasl yaplm (neyle)?' br karlk verdi: 'Bir tarakla sa ve sakaldan alnan kllarla yaplm. Ve erkek hurmann kurumu iek kapyla...' Beriki sordu: 'By nerede yaplm?' br karlk verdi; "Zervan Kuyusu'nda.' Peygamber kp kuyuya gitti. Sonra dnp geldi. Ve unlan syleri: -ie! Kuyunun yanndaki hurma aacnn ulan, eytan balan gibi..." (Bkz. Buhar, e'sSahih, Bed'l-Halk / 11, Tb / 47,49; Tecrid, Hadis No. 1352. Ve teki hadis kitaplar) 117
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 14/40

21.03.2010

Din Bu

Hadiste, "Peygamberin, bu "by"nn etkisinden, "Tann'nn verdii ifa"ile kurtulduu da anlatlr. Bu durum karsnda yle sorulabilir: -"Peygamber", Falak Suresi'ndeki uyarya kulak asmam m acaba? Yani "bynn, bana bir ktlk getirmesinden Tann'ya snmam" m? Yoksa Tann'ya snm da, "bynn etkisi" karsnda, onun Tann'ya snmasnn etkisi bireye yaramam m? Yukandaki ayet ve hadislere ve benzeri kantlara dayanlarak, "islm ulemasnn "cumhur"unca, "bynn etkisi"nin gerek olduu savunulur. (Bkz. Muhammed Ali Sbn, Revayiu'l-Beyn, 1 / 77, 80.) 2000'e Doru 2 Temmuz 1989, Yl 3, Say 27 118

SLAM'A GRE "MLLET" Gerekte "din" ve"millet" bir deildir. Birinin baka, brnn baka tanm vardr. Gelin grn ki islm'a gre, "din"le "millet" birdir. Biri neyse, br de odur. "Millet" szc Kur'an'da 15 kez geer. (Bkz. Bakara: 120, 130, 135; li Imran: 95; Nisa: 125, En'am: 61, A'raf: 88, 89; Yusuf: 37, 38 ibrahim: 13; Kehf: 20; Nahl: 123; Hacc: 78; Sad: 7.) Bunlann tmnde de "din" anlamndadr. rnein bir "ibrahim milleti" deyimi yer alr, "ibrahim dini" demektir. Yahudiler'in, Hristiyanlar'n "mil-leflerinden szedilir; "din"leri anlatlmak istenir. "Atalann milleti" konu olur; "Atalann dini" amalanr. nl Kur'an yorumcusu, dilbilimci Isfahanl Rb (lm. 1108), temel kaynak kitaplardan olan "el Mfredat" (Arapa) adl kitabn da yle der: "Millet de din gibi; Tann'nn, kullan iin peygamberlerinin dilleriyle, Tann'nn gvencesinde olsunlar diye yasalatrd eyin addr." (Bkz. Mfredat, M -L -L.) Yalnz Rb, "millef'le "din" arasnda yle bir fark bulduunu belirtiyor "Tann'nn dini" deyimi var. Ama "Tann'nn dini" anlamnda da olsa "Tann'nn milleti" deyimine rastlanmyor. Buna karlk: "Falanca peygamberin dini" denebiliyor. "Falanca peygamberin dini" denebildii gibi. ikisi de ayn anlamda. Kur'an, Muhammedi ve Mslmanlan'n, "ibrahim'in mille-ti"nde, yani onun "din"inde
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 15/40

21.03.2010

Din Bu

gsterir. Birok yerde... Muhammed'e: "Biz yalnzca brahim'in milletine balyz!" denmesi gerektii de bildirilir. (Bkz. Bakara: 135.) Aynca " brahim'in milletinden (dininden) uzaklamay" bir "beyinsizlik" olarak niteler Kur'an. (Bkz. Bakara: 130.) Buna uyarak, "Mslman Trkler"de, kendilerini "ibrahim mil-leti"nden saymlardr. Atatrk'n Trk toplumunu gerek anlamyla "millet (ulus)" yapma yoluna gittii dnemlere dein, bu lkede, "ibrahim milletindenim!" denmesi gerektiini sylemitir herkese. Seluklularda, Osmanllarda byle olmutur hep. ocuklara ders verilirken: "Din (islam) ve millet bir midir, ayn mdr?" diye soru sorulmu, "cevab"nn "birdir" olmas gerektii anlatlmtr. Bu soru ve cevap,

119

"ilmuhaTlerde de yer almtr. stenen karlk alnmaynca, "ders"ten ve "snFtan geirilmemitir renciler. Bugn "din renimi veren" okullarda, Kur'an kurslarnda, "dinle milletin bir olduu"nun, "Mslman olan her Trk'n de ibrahim milletinden olduu"nun retildiinden kuku duyulmasn hi. Dahas: "Laik" saylan okullardaki "din ve ahlak dersleri"nde de bunun byle retildiine kuku yok. nk "Kur'an" retiliyor, "hadis" retiliyor, "fkh" retiliyor... Bunlarn hepsinde de bu byle. Gerekte Araplar'dan bakalarnn kendilerini "Mslman" saymalar alas bir olaydr. Ne denli yorumlar yaplrsa yaplsn; gerek o ki Kur'an, yalnzca Araplar'a seslenir. Araplar'dan bakasn "muha-tab" almamtr. Ayetlerin ak anlatmlar buna tanktr. Dahas: Kur'an, balangta Araplar'n tmne de seslenmemitir. En'am Sure-si'nin 92. ve ra Suresi'nin 7. ayetlerine gre, Kur'an'n seslendii kesim, "Mekke ve evresi"dir. Bu ayetlerin, Diyanet"in resmi evirisin-deki anlam yledir: "Bu indirdiimiz (Kur'an), kendinden ncekileri dorulayan, Mekkelileri ve etrafndakileri uyaran mbarek Kitab'dr. hiret'e inananlar, buna inanrlar. Namazlarna da devam ederler." (En'am: 92.) "Ey Muhammedi Bylece ehirlerin anas olan Mekke'de ve evresinde bulunanlar uyarman, phe gtrmeyen toplanma gnyle uyarman iin, sana Arapa okunan bir kitap vahyettik. insanlarn bir takm cennete, bir takm da lgn alevli cehenneme girer." (ra: 7.) Byleyken Araplar'dan bakalarnn "Mslman" olmalarna almaz m? "Fetihler" olmasayd bu alas durum, belki de hibir zaman gereklemeyecekti. "Trkler'in Mslmanl" ayrca zerinde durulacak bir durum. Muhammed'in ve Araplar'n Trkler"e nasl baktklarn, deerli, aydn bilim adam Prof. Dr. ilhan Arsel,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 16/40

21.03.2010

Din Bu

"Arap Milliyetilii ve Trkler" adl kitabnda ok ak ve seik biimde dile getirmitir. Kur'an'da, islam'n btnnde, "din"le "millet", daha dorusu "islam eriatTyla, "millet" e anlaml olunca; dinci kesimin "milliyeti-lik"lerini, "milllik"lerinin ne anlama geldiini anlamak zor olmasa gerek. lkemizdeki Islamclar'n "milli gr", Trk toplumunun "ulusal gr" deildir, "ER ATI GR"tr. Buna hi kuku yok. Bu "gr"n sahiplerine "hangi millettensiniz?" diye soruldu120 unda, eer ekindikleri bir yan yoksa, ortam elverili buluyorlarsa, kesinlikle u karl vereceklerdir: "ibrahim Aleyhisselm milletindenim!" Bu arada "Trk ve islam sentezcileri"ne ne denir? Ne denebilir? 2000'e Doru 9 Temmuz 1989, Yl 3, Say 28

121

KURBAN Adem'in iki olu vardr: Kabil ve Hbil. Birincisi ifti, ikincisi de koyun obandr. "Efendi"ye yani "TanrTya birer kurban sunma yoluna giderler. iftinin kurban ne olabilir? Kukusuz tarm rnlerinden. Ve ifti bu tr bir kurban sunar. obansa "srnn ilk doanlarndan" ve yalarndan getip koyar. Tann, obann kurbanna bakar, yani kabul ettiini gsterir bu kurban. iftininkine ise hi bakmaz. Yani bu kurban kabul etmediini belli eder. Bu hikyenin anlatld Tevrat'ta daha sonra, duruma ierleyen iftinin (Kabil'in) kardei oban (Hbil'i) ldrerek hncn ald yazlr. (Tevrat, tekvin, 4: 1-7) Sonra Efendi Tann, kendisine sunulan "kurban"n "zrsz" olmasn ister. Bu da islam'a gemitir (Fkh kitaplar, Udhiyye blm). Kurban "en iyisi"nden olmaldr. . Yine Efendi-Tann, sunulan kurban, "ilk doanlardan olursa daha ok beenir. Tevrat'ta bu da zellikle anlatlr (Tevrat, k, 13:1, 12, 13,15; 22:29, 30; 34:19; Levililer, 27:26; Saylar, 3:13;8:16,17;18:15,17; Tesniye: 15:19.). Kabil'in kurbann neden kabul edilmedii ve Hbil'inkinin neden kabul edildii incil'de ise yle anlatlr: "Hbil, Tann'ya, Kabil'den daha iyi kurban sundu..." (incil, Ibraniler, 11:4.). Demek ki Efendi-Tann'nn istedii koullara uygun olan kurban, Hbil'in kurbanyd.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 17/40

21.03.2010

Din Bu

"Kan" vard, kurban 'en iyisi'ndendi ve de "ilk doan" di.

Tanr her kurban kabul etmez iyi ama, "Efendi-Tann", zavall iftinin sunduunu niye kabul etmemitir? Anlatlmak istenen u olmal: Birincisi, iftinin "kurban" olarak sunduu "tanm rn", belki de "turfanda" yani "ilk yetien" trden deildi. Oysa "kutsal kitap"ta, EfendiTann'nn hep "turfanda" trnden rn istedii ilenir (Tevrat, k, 22:29;23:16, 19; Saylar, 18:12; Sleyman'n Meselleri, 3:9) Efendi-Tann'nn beendii bu. Ayrca, Kabil'in (iftinin) sunduu, "kan" deildi. Sunulan kurbann da, daha ok "kan" olmasn ister, islm'a da bu gemitir. Dahas kurbanda "kan dklmesi vazgeilemeyecek bir kouldur. O denli ki, tm "fkh" kitaplarnda anlatldna gre: "kan akblmazsa, kurban caiz olmaz". Kurban bayramndaki kurban yle tanmlanr: "Koullarnn olumas durumunda, Tanr yaknln salamak amacyla belirli gnlerde, belirli yata kesilen (yani kam aktlan) belirli hayvandr". (Drer Kitabu'l-Udhiyye, 11265 ve teki fkh kitaplar) Kurbanda "kan" temel ama olduu iin, "hacc" srasnda sunulan "kurbanlardan kiminin bir ad da "kan" anlamna gelen "dem" dir. (Fkh kitaplar, "cinayetler" blm) 122

Her admda kurban Anadolu'da yeni evlenen iftlere kurban kesilir. iftler kurbann zerinden atlarlar. Kanlarn da alnlarna srerler. Nedeni evliliklerin mutlu gemesi. Kan aktmak, uur ve mutluluk anlamna geliyor. Yamur yamad zaman, cuma gnleri duaya klr ve kurban kesilir. Yaana kadar bu olay tekrarlanr. Toplumumuzda her nemli gelimeye kurban kesmek eski bir gelenektir. Yeni bir gelenektir. Yeni bir araba m alnd? Hemen kurban kesilir. Araba kann zerinden geer, uur saylr. Devlet bykleri de kurbanla karlanr. Fabrika ve yeni iyerleri aldnda, ocuu olmayanlann kutsal yerleri ziyaretlerinde, futbol takmlannn sezon allarnda... Ad stnde Kurban Bayramnda ise hayvan kesimi katliam boyutlarna ular. Kurban kesmenin kkeni nerede? islam! bir gelenek mi? Yoksa daha eski alara m uzanyor?

brahim ve ilk olu

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

18/40

21.03.2010

Din Bu

lk doann tannya kurban edilmesi ok eski bir gelenektir Kur'an'dan okuyalm: 123

" te bir oha (ibrahim'e) uslu bir olan mjdesini verdik. (ocuk doup byd.) ocuk kendisiyle birlikte yrme ana eriince, (babas:) 'Oulcuum! Dmde seni kesiyor olduumu grdm. Bir dn, ne dersin?' dedi. (Olan da:) 'Baba! Sana buyurulan yap. O zaman, Tanr dilerse, beni sabredenlerden bulursun!' diye karlk verdi, ficisi de boyun ince ve (babas) onu aln zerine yatnnca biz seslendik ona: 'Ey brahim! Dn doruca yerine getirdin. Biz iyi davrananlar ite byle dllendiririz.' Apak bir denemeydi bu kukusuz! 'Biz kurtulmalk (fidye) olarak ona, byk bir kurbanlk verdik." (Saffat: 101-107.) Bu ayetlerde anlatlan ykye gre zet olarak unlar olmu: 1- brahim bir ocuk istemi Tann'dan. "yle akll uslu olsun!" Ve de "olan"! 2- brahim'in dilei kabul edilmi. Bir olu olmu. 3- Ne var ki bu "ilk olan" kurban olarak kesmesi gerekmi. nk "Tann"dan yle buyruk alm. Hem de "dnde"! 4- Olan biraz byynce babas dn am. Olan da kesileceini, ama bunun bir Tanr buyruu olduunu anlaynca, babasna, buyurulan ekinmeden yapmasn sylemi. 5- Ve brahim, kesmek iin olan yz stne yatrm. Kesecek! 6- te tam o srada Tanr: " brahim!" diye balam seslenmeye. Olunu kesmemesini bildirmi. Dnde grdne bal kaldn, "sadakat" gsterdiini anlatm. "Bu bir denemeydi (seni denedik)!" demi. 7- Ve de (kukusuz gkten) bir kurbanlk gndermi. "Bir byk kurbanlk".

Sorular sorular... - brahim, ocuunu kurban etmek, kesmek iin bir "d" nasl kant saym? Bunun Tann'dan olabileceini nasl (daha dorusu niin) dnm? "Bu olan bir armaan olarak veren Tanr'ysa nasl olur da yatrp kesmemi buyurur? Byle ARMAAN olur mu? Tann'nm amac armaan vermek mi cinayet iletmek, z ocuumu 124

rerek sonsuz aclara gmmek mi?" diye neden dnmemi?


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 19/40

21.03.2010

Din Bu

-Burada olduu gibi baka konularda da, Kur'an'da Tann'nm insanlar denediinden sz edilir. Tann'nm dememeleri kime kar, niin? Bir ey renmeye, ya da kantlamaya gereksinimi mi var? -Bir baka kii de, "dnde grdn bir kant sayarak", ibrahim'in tutumunu gsterirse ne olur? ibrahim'in yksyle buna yol alm olmuyor mu? Hemen belirtilmeli ki, bu yola giden Mslmanlar'a da rastlanmtr. -Tann, ibrahim'e -dte de olsa- "olunu kesmesini" gerekten buyurmu da, sonradan buyruunu geri mi almtr? Byleyse, Tanrlkla badar m bu? -Tann ibrahim'e ocuunu kestirmiyeceini bildirirken olann yerine bir "kurtulmala" (fidyeye) neden gerek grm? Bir baka canly kurban etmek niye? Ya da bunun iin bir kurbanlk yaratp gndermek? Akla gelebilen, ama krlksz kalan sorulardr bunlar. Ayetlerden anlalan o ki, "ilk doan olan"n "Tanr'ya kurban edilmesi" biimindeki eski inancn bir yansmas var burada. Kur'an'daki yknn kayna, kukusuz Yahudi kaynaklar ve en bata da Tevrat. Aym yk Tevrat'ta da anlatlr.

"Mal" anlaynn yansmas ibrahim'in ocuunu kurban olarak sunmaya gtrmesinden sz edilmesi, bir durumu daha yanstr: Bu dinlerde "insen", kimi durumlarda "mal" dr. rnein kle, sahibinin "mal"dr. Kan, kocann maldr. ocuk da, zellikle "ba-ba"nn maldr. brahim'e, ocuunu "kurban etme" yetkisinin verilmesi bundan.

Muhammed: "Ben iki kurbanln oluyum" Muhammed'in byle dedii aktarlr. Ve yorumlanr ki: Kurban

125

tklardan biri ibrahim'in olu smail'di; br de Muhammed'in babas Abdullah. (Bkz. Acln, Kefu'1-Hafa, Arapa, 1985, 1 / 230, hadis no: 606. Ayrca bkz. tefsirler,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 20/40

21.03.2010

Din Bu

rnein F. Rz, 26 / 152.) Gelin grn ki, bir terslik var gibi: brahim'in olu, Tevrat'taki ve Kur'an'daki "Efendi (Bab) Tanr" iin adanmken; Muhammed'in babas Abdullah, Mslmanlar'n "put" saydklar "Hubel" iin adanmt. (Bkz. Ibn'ul-Kelb, Kitabu'l-Esnm, tahkik: Ahmed Zeki Paa, Ankara, 1969, Arapas, S. 18, Trkesi "Putlar Kitab", ev. Beyza Dngen, S. 36, lahiyat Yay.) Yani Peygamberin babas bir "put" iin kurban olarak adanm ve bu adama "put'lara kar gsterile gelmi olan Muhammed'e de benimsenmi. Aslnda bunda bir terslik yok. "Put" denen "Hubel", gerekte "el Ba'l" anlamndadr. Yani Fenikelilerin en byk ve nl Tanrs Ba'l. Mezopatamya'da ve Araplar iinde de son derece yaygn bir tapnma alan bulan, tannan "BaT'in anlam da "efendi"dir. u demek oluyor: Tevrat'n ve Kur'an'n "Tanr"s nasl "efendi (rab)" niteliini tayorsa, bunlara kaynaklk eden "Ba'l" de bu nitelikteydi. (Bkz. Dr. Mu-hammed Abdulmuid Han, El Esatiru'l-Arabiyye Kable'l-lslm, Arapa, Kahire, 1937, S. 114 ve t.) Demek ki, babasnn "BaT'e (Hubel"e) kurban olarak adanml-n Muhammed'in benimsemesinde, gerekte bir terslik yok. Kendi Tannsyla, bu "Tanr" arasnda bir fark olmad iin. Peki Muhammed'in babasnn kurban olarak adanmas olay nedir? Muhammed'in dedesi Abdulmuttalib, "on tane olu olursa, birini TANRI'ya kurban edeceini" syleyerek adakta bulunur. Sonra 10 olu olmutur. Oullan gelime dnemine girince durumu bildirir onlara. "Andm, adamdr, iinizden birini kurban olarak keseceim." Hepsini toplar Ka'be'ye, Hubel'in nne gtrr. On tane okun zerine on olunun adn yazar. Ve Muhammed'in babas Abdullah'n adnn yazl bulunduu ok kar sonunda. Kurbanlk Abdullah'tr. Kurban yeri olan saf ve Naile adl putlarn yanna gtrlr. Abdulmuttalib ba eline almtr. akas yok kesecek olunu. Ama sonunda kabilesinden kiiler onu bu iten vazgeilirler. Birtakm neriler gelitirerek... Sonunda "deve"nin basma orap rerler. Abdullah'n yerine deve kurban edilir. (Bkz. Ibn Ishak, E's-Sire, tahkik: Muhammedi Hamidul126

lah, Arapa, Konya, 1981, S. 10-18, fkra: 16-22; Ibn Hiam, e's-Sire, 1 / 50; Beyza Dngen, Putlar Kitab, S. 75, not: 190) Yine anlatldna gre, Abdulmuttalib'in ada ZEMZEM Ku-yusu'nu kazma srasnda olmu. Abdulmuttalib kurbanlk olan olunu kesecei srada, kendisine: "Tann'n raz et de, olunun yerine deve kurban edilmesini kabul etsin..." demiler. Sonra yle olmu ve adam 100 deve kurban ederek iin iinden kurtulmu. (Bkz. Acln, 1 / 230; F. Rz, 26
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 21/40

21.03.2010

Din Bu

/152. Ve teki tefsirler.) Abdulmuttalib'in kurban olarak kestii anlatlan "yz deve"den sz edilince, Muhammed'in kestii ve kestirdii "yz deve" akla geliyor ister istemez: Buhar'nin de yer verdii bir hadise gre, Muhammed, "Veda Hacc"nda "YZ DEVE KURBAN" olarak sunmutu. Bunlardan byk bir kesimini de kendi eliyle kesmiti. Kalann, damad Ali'ye kestirmiti. (Bkz. Buhar, e's-Sahih, Kitabu'1-Hac /121-122; Tecrd, hadis no: 829; Mslim, e's-Sahih, Kitabu'1-Hac / 348-349, hadis no: 1317.) Muhammed'in "yz deve kurban" edebilmi olmas, servetinin bykln de ortaya koyuyor. Yahudilerden elde ettii "ganimet" olarak oka ve ok nemli hurmalklar da olan Muhammed, ok da yoksul tantlr. Enes unu anlatyor: "Bir arpa ekmei ve bir bayat yala peygambere vardm.-Peygamberin zrh da Medine'de bir Yahudi'ye REH N olarak verilmiti." (Bkz. Tecrid, hadis no: 966.) Yani "Peygamber bu denli yoksul." demek istenir. Ve Muhammed'in bu yoksulluu cami cemaatlerine de anlatlarak inananlar alatlr. Kurban Bayram, "kurban"m, "kurbanlklar"n bayramdr. Ve en eski alarn "tanrlara kurban" geleneini yanstr. 2000'e Doru 16 Temmuz 1989, Yl 3, Say 29

127

"KUR'AN MUC ZELER 12 Temmuz 1989 gnl Sabah gazetesinin arka sayfasnda, Prof. Cevat Babuna'dan bir haber: "Bir Kur'an Mucizesi Daha" balklNeymi bu "yeni Kur'an mucizesi"? Prof. Dr. Cevat Babuna yle demi: _"Biz 15 yl ncesine kadar anne rahmindeki bebein kalp atlarnn 3 aydan sonra baladna inanyorduk. Ultrasonografinin uygulanmasndan sonra bebein kalp atnn, gebeliin altnca haftasnda baladn rendik." Bunu byle syleyebilecek bir baka bilim adam yeryznde bulunabilir mi dersiniz? Bilimi, bilimin yanszln, "iman politika-s"na kaptrmam eritmemi bir bilim adam ciddi ciddi byle syleyebilir mi? Prof.'a gre, ana rahmindeki bebein kalp atlarnn
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 22/40

21.03.2010

Din Bu

gebeliin altnc haftasnda balad, bilim dnyasnda, ancak 15 yldan bu yana bilmiyormu! Peki Kur'an'da "bebein ana rahminde kalp atlarTna bir deinme mi var, bir aklama m var? Hayr! Kesinlikle hayr. Zaten byle bir ey olamaz. Ama bakn Prof. Babuna ne diyor: "Kur'an'daki hadiste de yle denilmektedir: 'Sizden her birinin hilkati (yaratl) 40 gnde tamamlanr' deniliyor. Bu da 6 hafta eder." Yanllarla dolu olan bu sz dzeltmeye neresinden balanmal? Bir kez. "Kur'an'daki hadis" diye birey olmaz. "Kur'an"da "hadis" yoktur da ondan. Ayra iinde gsterilen Buhari ve Mslim, Kur'an'n dnda hadis kitaplar olan hadisilerdir. "Buhari ve Mslim'in yer verdii hadis kitaplarnda bu byle anlatlr" demek isteniyor olmal. "Hadis"i ele alalm: "Kur'an mucizesi" diye sunulan hadis aynen yledir. Buhari'de: "Sizin herbirinizin yaratl, ana karnnda, 40 gnde tamamlanr. Sonra bir 40 gn daha geip kan phts olur. Sonra bir 40 gn daha geince bir inem et olur. Sonra Tanr bir melek gnderir; drt ke128

limeyi yazmasn buyurur 'Ona AMEL'ini, RIZK'n, ECEL'ini ve cehennemlik mi, cennetlik mi olacan yaz!' der. Sonra ana karnndaki-ne RUH (can) FRLR..". (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu't-Tevhid 128; Tecrid, hadis no: 1324.) Grlyor ki hadise yani Muhammed'e gre, bebein ana rahminde "kan phts" durumuna gelmesi iin bile 2 "40 gn", yani "80 gn" gemesi gerekiyor. "120 gn" sonra da "bir inem et (mudga)" durumuna geliyormu! Bundan sonra "gnderilen melek" araclyla "drt ey"i, "AMEL"i yani yaarken hangi iler yapaca, kulluk grevini nasl yapaca, sonra "RIZK" yani dnyada eline geecek yiyecekleri, iecekleri, mal varl, sonra "ECEL"i, dnyada ne kadar yaayaca ve sonra cennetlik mi, cehennemlik mi olduu yazdrm. Ve ite btn bunlardan sonra "ruh" yani can "frlr" m bebee, Yani aradan 120 gn getiktan sonra bebein canl duruma gelebilecei anlatlyor. te Prof. Cevat Babuna'nn dayand "hadis"te bunlar var. Bunlar m o szn ettii buluu ortaya koyuyor? Bunlarda m "bilimsellik" var? Bir de dayanlan ve hadise de kaynak olan Kur'an ayetlerine bakalm:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 23/40

21.03.2010

Din Bu

Bu ayetlerin, Diyanet'in resmi evirisindeki anlam yledir: "And olsun ki insan, szme amurdan yarattk. Sonra onu, nutfe (meni) halinde salam bir yere; yerletirdik. Sonra nutfeyi donmu kana evirdik. Donmu kan bir inemlik et yaptk. Kemiklere de et giydirdik. Sonra onu baka bir yaratk yaptk. Yaratanlarn en gzeli olan Allah, ne uludur!" (M'minn: 12-14).) Gelin siz, profesrn syledii "Kur'an mucizesi"ni burada bulun. "Bilim drstl"nden sapmadan... "Bilim"le "mucize" birarada olamaz. "Mucize" inancnn var olduu yerde bilim yoktur. Gazetenin haberi verdii sayfann bir kesinde "Mucize Bir Deil ki" balkl da bir yaz var. "Cenin"in nasl olutuuna ilikin yine "Kur'an mucize"sinden szediliyor. "Dllenme"nin bilimsel biimi ve aklamas Kur'an'da varm. Kur'an'n neresinde? Gsterilen bir ayet de, insan suresinin 2. ayeti. Ne deniyorm bu ayette? "Gerekten biz insan katk nutfeden yaratmz" deniyor-

129

mu? Peki deniyorsa ne oluyor? Bundan hangi bilimsel bulu var? nsann "kark bir meniden" olduu, olutuu, ilk alarn ilkellerinde bile bilinen bir anlatm biimi. Kur'an'da u da anlatlr: Trik Suresinin 5.-7. ayetlerinin, Diyanet evirisindeki ayetleri-. nin, Diyanet evirisindeki anlamlan: "yleyse insan neden yaratldna bir baksn. O, erkek ve kadnn beliyle gsleri arasndan atlagelen bir sudan yaratlmtr." " nsann olumasna neden olan su", yani "meni", "BEL" ile "GSLER N ARASF'ndan geliyormu. te bilimsellik ve ite "mucize". 2000'e Doru 23 Temmuz 1989, Yl 3, Say 30 130

MUHAMMED'N DOKTORLUU (I)


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 24/40

21.03.2010

Din Bu

"Muhammed'in doktorluu" var. Buna, hadis kitaplarnda bal bana bir ana blm ayrlm; adna da "peygamberin doktorluu, salk tleri, hastalklar tedavileri, tedavi iin gsterdii yollar" demek olan "peygamberce tp" anlamnda "e'ttbbu'n- Nebev" ya da "tp kitab (blm)" anlamnda "Kitabu't- Tbb" denmitir. nce Muhammed'in hastalklara nasl baktn grelim:

Muhammed'in hastalklara bak Muhammed'in dne gre, en nemli olan, "Tann'nm takdi-ri"dir. islam kelamndaki genel inan dorultusunda: "Tann'nm takdir ettii, deimez". Sz konusu olan "bulac hastalklar m? "La adv"... Yani: "Hastaln bulamas olmaz" ya da "bulac

hastalk yok". (Bkz. Buhri, Kitabu't- Tb / 19,25,43-46; Tecrd, ha dis no: 1927; Mslim, Kitabu's, Selm / 111 - 116, hadis no: 22242225 ve teki hadis kitaplan.) Bu hadisin aklamasnda Kmil Miras, "Tann'nm takdirini dnmeden, hastaln bulac olabileceine ilikin inancn, "Chili-yet (bilgisizlik)" dneminde, yani slam ncesi dnemde bulunduunu aklyor. (Bkz. Tecrid, hadis no: 1927. c.12, S. 84.) Buhri'nin de yer verdii hadiste, Muhammed'in "hastalkta bulama olmaz" sz zerine bir kyl Arabn kar kt ve Muham-med'le bu Arap arasnda u tartma olduu anlatlr: - Bulac hastalk diye bir ey yok. - Nasl olmaz ey Tanr elisi? Bulac hastalk diye bir ey yoksa, benim kumluktaki develerime ne oldu? Birer geyik gibi (gzel ve salkl) idiler. Sonra uyuz develer katld aralanna ve develerimi de uyuz ettiler 131 - Ya ilk uyuz deveye hastalk nereden geti? Kim geirdi? (Bkz. Buhri, Kitabu't- Tbb I 25; Tecrid, hadis no: 1928; Mslim, Kitabu's-Selm 1101, hadis no: 2220. Ve teki hadis kitaplan.) Muhammed kyl Araba, "Ya ilk uyuz deveye hastal kim geirdi?" derken ne demek istiyordu? Kmil Miras u karl veriyor:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 25/40

21.03.2010

Din Bu

_ " lk uyuz hastalna tutulan devenin bu hastalnn bakasndan, baka bir yerden gemedii, Allah'n takdiriyle olduu kukusuz. Senin develerine uyuz gemesi de Yce Allah'n takdiriyledir." Byle demek istemitir. (Bkz. Tecrid, 1928 no.lu hadis, dipnot: 1, c. 12, S. 86, Diyanet yay.) Hadisi eviren Kamil Miras, zorlamal bir yorumla - tp gerekle-ri karsnda - durumu kurtarmaya abalyor. Gerekte Muhammed'in unu demek istedii belli: _ "Senin develerine uyuz hastal, baka develerden gemi olamaz. yle olsa, bu hastaln ilk grld develere nereden getiini aklayamazsn. Demek ki hastalk bulamayla filan deil, Tann'nn takdiriyle olmutur." Muhammed'in: "Hastalkl deve salkl devenin yanna sakn yaklatrlmasn" dedii de aktarlr. (Bkz. Buhri, Kitabu't- Tbb I 53; Mslim, Kitabu's-Selm 1104 -105, hadis no: 2221.) Ne var ki buradaki eliki, hadisi aktaran Ebu Hureyre'ye anm-satld zaman Ebu Hureyre arr, kzar, bocalar ve anlalmaz szler syler. (Bkz. ayn kaynaklar, ayn yerler.) Muhammed'in "arslandan kaar gibi czzamldan da ka!" dedii de aktarlr. (Bkz. Tecrid, hadis no: 1927.) Buradaki elikiyi giderme abas da grlr yorumcularda, Muhammed byle bir ey sylemise, "czzam"dan, "czzaml"dan ok rkm olmal. Korkunluu, ok eskilerden srp geldii iin... Ama ne olursa olsun; Muhammed'in "l adv", yani "hastalk bulamas diye bir ey yok!" dedii bir gerek. nk bu, Ebu Hureyre'den baka "sahbi"lerden de aktarlyor. Enes, Cbir gibi. (Bkz. Acln, Kef'l-Hafa, Hadis no: 3078, C. 2, S. 492.) Sonu: Muhammed'in hastala bak, en bata "Tann'nn takdiri" asndan, "hastalk bulamas diye bir ey yok" ya da "bulac 132 hastalk yok" demesi de bundan. Muhammed'in hastalklar nasl tedavi ettiini ve ettirdiini de greceiz. 2000'e Doru 30 Temmuz 1989, Yl 3, Say 31

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

26/40

21.03.2010

Din Bu

133

krksz frk, tkrkt frk. MUHAMMED'N DOKTORLUU (II) Muhammed'in doktorluunun hadis kitaplarnda "e't- Tbbu'n Nebev (Peygamberce tp ya da peygamberin bb)" "kitabu't- Tbb (tp blm)" balklar altnda sunulduunu geen sayda belirtmi ve b blmden hadis aktararak "Muhammed'in hastala nasl bakt" zerinde durmutuk. Aktardmz ve kesinlikle salam kabul edilen hadise gre Muhammed: "l adv= hastalk bulamas diye bir ey yok!" diyor. imdi Muhammed'in hastalktan nasl "tedavi" ettiine ve ettirdiine ilikin hadislerden sunulacak: _..

Tkrksz frk: Hadislere gre Muhammed, bu yntemle krklar, yaralan, kl yaralann bile tedavi ediyordu. Yani okuyup frerek: Ekva' Olu Seleme Hayber'de bacandan vurulur. Muhammed'e gelir. Muhammed " nefes" eder, yani okuyup " kez frr" Sele-me'nin sorunu, ars, acs kalmamtr. (Bkz. Buhari, e's-Sahih, kitabu'l- Mez / 38; Tecrid, hadis no: 1611; Ebu Davud, Snen, Kitabu't- Tbb /19, hadis no: 3894 ve teki hadis kitaplan.)

Tkrkle tedavi: Muhammed'in biroklarn "tkrk"le tedavi ettii anlatlr. Byle tedavi ettikleri arasnda, damad Ali de bulunmakta: Muhammet_ Ali nerede? Sahbe_ Gzleri aryor (hasta). Muhammed _ Bana gelsin! Bu konumadan sonra Ali Muhammed'e gelir. Ve Muhammed, Ali'nin gzlerine tkrr; tedavi eder. Hadiste, aynen u anlamdaki szler yer alr:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 27/40

21.03.2010

Din Bu

"Peygamber Ali'nin gzlerine tkrd ve gzler hemen orada iyileti. ylesine ki, gzlerde hi an bulunmam gibiydi." (Bkz. Bu-hari, e's-Sahih, kitabu'l-Cihad / 102,143; Tecrd, hadis no: 1236; Mslim, e's-Sahih, Kitabu'l- Cihd / 132, hadis no: 1807 ve teki hadis kitaplar.)

frkle tedavi: Hadislerde pek ok rnek verilir. Ve iki tr vardn Tedavide t134

Tkrkl frk: Ali'nin gzlerinin tedavisinde grld gibi pek ok olayda bu yntem uygulanrd. lkellerde de bu tedavi yntemi ok geerli ve yaygndr. Prof. Dr. Veyis rnek unlan yazan "Tkrk (ilkellerde) hastalk tedavisinde kullanlr. Tkren kimsenin mistik ve majik (bysel) gcn, karsndakine geirdiine inanlr. Aynca nazar inancnn yaygn olduu yerlerde, ktl uzaklatrc pratiklerde kullanlr." (Bkz. rnek, Etnoloji Szl, Tkrk mad.)

frkle tedavinin alanna giren hastalklar: Yukanda da belirtildii gibi hadislerde, bu tedavi ynteminin pek ok olayda kullanld anlatlr.

"Nazar"a (gz demesine) kar frk: Yznde sarlk belirtisi grlen bir kz grr Muhammed. Ve hemen buyurur, 135 _ "Bu kzcaz okutup fletin. nk buna gz demitir (nazar var)." (Bkz. Buhari, e'sSahih, Kitabu't-Tbb / 35, Tecrid, hadis no: 1933; Mslim, e's-Sahih, Kitabu's-Selm / 59, hadis no: 2197 ve teki hadis kitaplar.) Muhammed'in kanlarndan ie anlatyor: "Peygamber, gz demesine kar (tedavi iin) okuyup frmeyi buyurmutur." (Bkz. Buhari, e's-sahih, Kitabu't- Tbb / 35; Tecrid, hadis no: 1932; Mslim, e's-Sahih,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 28/40

21.03.2010

Din Bu

Kitabu's-Selm / 55-56, hadis no: 2195 ve teki hadis ki.)

Ylan, akrep, bcek sokmalarnda frk: Malik Olu Enes anlatyor: "Peygamber, bcek, akrep, ylan zehirlemelerinde ve kulak arsnda tedavi iin okuyup flemeye izin verdi." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu't-Tbb / 26; Tecrid, hadis no: 1929; Mslim, Kitabu's-Selam I 57-58, hadis no: 2196. ve t.) Ayn eyi ie de anlatyor. (Bkz. Buhari, e's-Sahih, kitabu't-Tbb / 35; Tecrid, hadis no: 1934; Mslim e's-Sahih, Kitabu's- Selm / 52-53, hadis no: 2193.)

frkle tedavi creti ve Muhammed'in pay: Hadiste anlatldna gre: Ebu Said ve Peygamberin teki arkadalarndan bir kalabalk, birkesim yeri elegeirmek iin yola kar. Yollar bir kabileye der. Kabile bakann akrep sokmutur. "Peygamberin arkadalarna bavurulur. Tedavi iin birey bilen olup olmad sorulur. Ebu Said Hudri atlp, bakan tedavi edebileceini syler. cret pazarlndan sonra tedaviye giriir. Fatiha suresini okuyup frr. Bakan kurtulmutur. cret: Bir sr koyun. Yani akrep zehirini okumayla, frkle tedavinin karl. Bu arada, srnn Ebu Said ve arkadalar arasnda bltrlmesi szknusu olunca sorun kar. zm iin "Peygamber"e gtrlr konu. Olay ve tedavi anlatlr. Alnan cret de... Bunun zerine Muhammed'in verdii karlk 136

u olur: _ "ok iyi etmisiniz (bu tedavi ve cret iinde.) Koyunlar imdi paylatrn ve benim paym da ayrn..." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu't- Tbb / 39; Tecrid, hadis no: 1031; Mslim, e's-Sahih, Kitabu's-Selm / 65-66, hadis no. 2201.) 2000'e Doru 6 Austos 1989, Yl 3, Say 32

137

MUHAMMED' N DOKTORLUU
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 29/40

21.03.2010

Din Bu

(I I I) Muhammed'in doktorluu konusu yle kolay bitmez, ama bu yazyla imdilik bitecek.

frkle tedavide el srme, okama: Vcudun aryan, acyan yerine el srerek okunur; flenir. Mu-hammed de byle yapard hastalarna. Muhammed'in karlarndan i-e anlatyor: "Hastaya Peygamber unu diyerek tedavi ederdi: _ Kimimizin tkryle yremizin topradr bu. Efendimizin (Tanrmzn) izniyle hastamz iyileir bununla." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu't- Tbb / 38; Tecrid, hadis no: 1935; Mslim, e's-'Sahih, Kitabu's-Selm / 54, hadis no: 2194; Ebu Davud, Snen, Kitabu't-Tbb /19, hadis no: 3895 ve teki hadis kit) ie, Muhammed'in balangta "Bismillah (Tanr adyla)" dediini de anlatr ayn hadiste. Ve bu hadisin aklamas yle yaplr: "Peygamber, tkrnden iaret parmana bulatrr ve bu parma topraa srerdi. Tkrkl ve toprakl parmayla da hastay svazlar, elini (parman) hastann hastalkl yerinin zerinde gezdirdi." (Bkz. Kmil Miras, Sahih-i Buhari Muhtasar Tecrid-i Sarih Tercmesi, 12/92, hadis no: 1935; Mslim, yukardaki hadis, 2/1724.) Yine ie anlatyor: "Bizden bir insan, hastalndan ikayette bulunduunda Pey-gember, eliyle hastalkl yere dokunurdu (elini aryan, acyan yer zerinde gezdirip okard)..." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu't- Tbb / 38; Mslim, e's-Sahih, Katibu's- Selm / 46, hadis no: 2191. Ve L) ie Muhammed'in bu srada hangi "dua"y okuyup frdn de ayn hadiste aklar. Yukardaki ve daha birok hadislerde anlatldna gre, Muham138

med tkrkl ya da tkrksz frkle tedavi ederken deiik eyler mrldanr ve elini hasta zerinde gezdirirdi. Din etnolojisi alanndaki inceleme ve aratrmalar ortaya koymutur ki, ilkellerde de bu tedavi yntemi vardr. Bysel etki grlr. O nedenle ilkellerde "byc", ayn zamanda hastalara bakan bir tr doktordur. Ebu'l-s Olu Osman anlatyor.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 30/40

21.03.2010

Din Bu

Bu Osman'da bir ar - ac vardr. Gelip Muhammed'e anlatr. Muhammed de hemen unu syler. _ "Elini, vcudunun o aryan yerine koy ve unlar oku.." kez "Bismillah" demesini, yedi kez de baka bir dua okuyup frmesi-ni bildirir. (Bkz. Mslim, e's-Sahih, Kitabu's-Salm / 67, hadis no: 2202.)

Deliliin frkle tedavisi: Temim kabilesinden Salt Olu Hrice'nin amcas Ilka yeni ms-lman olmutur. Mslman olup Muhammed'in yanndan ayrldktan sonra yolu bir kabileye der. Bu kabilede demir zincire vurulup balanm bir deli adam vardr. Ailesi, yeni mslman Ilaka'yla konuun _Evet.. _ Duyduumuza gre, sizin sahibiniz (Muhammed), Tanr'dan yararl eyler getirmi. Sen de onun arkada olduuna gre, bu hastamz (deliyi) iyilie kavuturacak bir ey biliyor musun? Yeni mslman (naslsa rendii) Fatiha suresinin okuyup fler deliye. Zincirle bal deli iyileir. Ve yeni mslman (Ilka), tedavisinin karlnda, delinin ailesinden yz koyun alr. Muhammed'e geldiinde olay anlatr. Muhammed'le yle konuurlar: _ O deliyi tedavi ederken Ftiha'dan baka birey okumadn deil m? _ Hayr. _ Canm stne antierek sylerim ki, sen yle bakalar gibi btl bir tedavinin karln alp yemiyorsun; hak olan bir frkle tedavinin karln alp yiyorsun. (Yani frnn karlnda aldn yz koyun sana helldir, hak ettin bunu.) Bu hadise en salam alt kitaptan ncs olan Ebu Davud'un

139

"Snen"i ve Ahmed bn Hanbel'in "Msned"i de yer vermitir. (Bkz. Ebu Davud, Snen, Kitabu't- Tbb / 19, hadis no: 3896; Ahmed bn Hanbel,Msned,5/211.)

frn hastala kar koruyuculuu


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 31/40

21.03.2010

Din Bu

Hadislerde, frk, tedavi yntemi olarak yer ald gibi, hastalklara, tehlikelere kar koruyucu olarak da yer alr. rnein ylan, akrep sokmalarna kar bir nlem diye tlenir. Akrep sokmu, zehirlenmi olan birinin bavurduu Muhammed, unlan syler: "Sen yatarken unlan okuyup frm olsaydn, akrep seni sokmayacakt. Soksa da zarar veremiyecekti." (Bkz. Mslim, e's- Sahih, Kitabu'z-Zikr, hadis no: 2709; Ebu Davud, Snen, Kitabu't- Tbb 119, hadis no: 3898.) frk, cinlere, eytanlara kar da bir nlem olarak gsterilir. (Bkz. Ebu Davud, Snen, hadis no: 3893.) Hastala kar temizlik: Hadiste, bir temizlik mei ve nemli bir nlem: "Herhangi birinizin yiyecek kabna bir sinek dse (sinein tm batm deilse) tmn iyice barsn kaba. nk sinein bir kanadnda zehir, br kanadnda zehire kar ifa vardr." (Buhari'de de yer alan hadis iin, Diyanet yaynlanndan Tecrid-i Sarih'a, 1941 no.lu hadise bkz.) 2000'e Doru 13 Austos 1989, Yl 3, Say 33 140 KUR'AN'IN TANRI'SI NEREDE? Mlk Suresinin 16. ve 17. ayetlerinin, Diyenet'in resmi evirisin-deki anlam yle: "GKTE OLAN'n, sizi yerin dibine geirmesinden gvende misiniz? O zaman, yer sarsldka sarslr. GKTE OLAN'm, banza ta yadrmasndan gvende misiniz? Benim uyarmamn nasl olduunu yaknda bileceksiniz." Ayetlerin banda, "men fi's-Sem" yer alyor. "Gkte Olan" anlamnda. Bu "Gkte Olan" kim? Kukusuz, anlatlmak istenen, "Tann". Demek ki bu ayetlerde, "Tann"nn "gkte olduu", ok ak biimde anlatlmakta. "Tanr" iin "GKTE OLAN" denmesi, birok konuda olduu gibi aknla ve bocalamalara yolam Mslman yorumcular arasnda. Bir kesimi, buna da dayanarak yle demilerdir: _ Tann'nn yeri, yurdu vardr. (Tann'nn yeri, gktr.) (Bkz. F.Rz, e't- Tefsiru'l- Kebr, 30 / 69.)
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 32/40

21.03.2010

Din Bu

Ne var ki buna karlk u sorular sorulmu: _ Tann, "gk"te olsa, "Tann"nm "gk"ten daha kk olmas gerekir. Byle bir ey nasl dnlebilir? _ "Tann"nn "gk"te olduu dnlrse, varlnn ve varln srdrebilmesinin, bir baka eye bal olduunu da dnmek gerekir. Bu, nasl olabilir? (Bkz. Elmall Hamdi Yazr, Hak Dini Kur'an Dili, 7/5233.) Kur'an yorumculanndan, "gkte olma"y, "yerinin-yurdunun ol-mas"n, "Tann"ya, "Tanr" kavramna yaktrmayanlar pek ok. Ne var ki Kur'an'm kendisinin, bunu "Tann"ya yaktrd ve yle anlatt da bir gerek. Yorumcular, zorlamal yorumlara sapsalar da bu gerei deitirememekte. "ilker'ler de, "Tann"y "gk"te grmezler miydi ve "ada ilkeller" de yle grmyorlar m? Ebu Mslim de, ayetlerde Tann iin "GKTE OLAN" denmesini, Araplann, Tanr'y

141 gkte grmelerine balyor. (Bkz. F. Rz, 30 / 70.) Bakara Suresinin 210. ayetinde de yle denin "Onlar, Tann'nn ve meleklerin, glgeli bulutlar (ya da buluttan glgeler) iinde gelmesini beklerler yalnzca. Ve iin (ilerininin) biti-rilivermesini... ler, Tann'ya dner." Diyanet evirisinde "Allah'n azabnn ve meleklerin tepelerine binip..." biiminde bir anlam veriliyor. Ayetin szleri, byle bir anlama elverili deil. Ayette, "Allah'n azabnn gelmesi"nden deil; KENDlSt'nin "bulutlar iinde" gelmesinden szediliyor. Ayette aka yer ald halde, "Tann"nn "bulutlar iinde gelmesi", Tann'ya yakt-nlmad iin, eviriye yorum katlyor ve "Allah'n azabnn..." deniyor. Bu yorum, kimi Kur'an yorumlarnda da var. (rnein bkz. Tefsi-ru'n-Nesef, 1 / 105; Tefsiru'l-Celleyn, 1 / 31; Taber, Camiu'l-Beyn, 2 /191-192; F. Rz, 5/215.) "Tann"nn "bulutlar iinde gelmesi" Tevrat'ta da var. Kaynakda zaten oras. unlan okuyoruz Tevrat'ta: "Ey Efendi Tanrm (Rab Allah), ok byksn! (...) Sensin bulutlar kendine araba edinen..." (Tevrat, Mezmurlar, 104:1-2.) " te Efendi Tann (Rab), hzl bir buluta binmi olarak Msr'a gidiyor. Onun bulunmasndan Msr'n putlar titreyecek..." (Tevrat, aya, 19:1.) Bununla birlikte Kur'an'n Tann'smn da, Tevrat'n Tann'snn da asl yeri, "Taht-saray" demek olan "AR", "gklerin stnde"dir. Kur'an'da, yeri ve gkleri yarattktan sonra "ara dayand" bildirilir. (A'raf: 54; Yunus: 3; Ra'd: 2; Th: 5. ve teki sureler.)
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 33/40

21.03.2010

Din Bu

Hadislerde de "AR"n, gklerin stnde bulunduu bildirilir. "AR"a ve "Tann"nn zerinde bulunduu bildirilen "sekiz da keisi"ne ilikin ayet ve hadisler sunulduunda ayrntlar grlecektir, aynca unutmamak gerekir ki, Muhammed'in de, "Tann'yla grp konumak" iin "gklerin tesine", O'nun "AR"na gittii bildirilir. (Mira olay.) Tevrat'ta da u tr anlatmlar gze arpar: "Gklerin g stne binmi olana ezgiler syleyin!" (Tevrat, Mezmurlar, 68:33.) "Efendi Tann (Rab), kutsal tapnandadr. O'nun TAHT' GKLERDE'dir..." (Mezmurlar, 11:4.) "Efendi Tann, TAHTINI GKLERDE KURDU." (Mezmurlar 103:19.) lk alarn ilkellerinin de, ada ilkellerin de "TAN-RFlannn yeri, "gkler"dir. 142

"Tann'nn asl yeri"nin "gkler"de olduu bildiriliyor. Ama bu, Tann'nn o yerden, zaman zaman "inmesi"ne engel deil. Tevrat'ta yle denir: "Ve gkleri eip indi. Ve ayaklan altnda kara bulutlar vard." (Mezmurlar, 18:9.) Kur'an'da da Tann'nn, "kyamet gn, meleklerle birlikte gelecei" (Fecr: 22.), "TAHTI'n tayan 8 melekle (tahtnn zerinde) gelecei" (el Hakke: 17.) bildirilir. Hadisilerce tartmasz salamlktaki bir hadiste de Muhammed, yle der: "Efendi Tanrmz (Rabbuna), her gece, gecenin son te biri kaldnda, DNYA GNE NER..." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kita-bu't-Tehaccd / 14; Tecrid,hadis no: 590; Mslim, e's-Sahih, Kitabi Salati'l-Msafirn/68-172, hadis no: 758. Ve teki kitaplar.) "Tann'nn dnya gne (birinci kat ge) inmesini Tann'ya ya-ktramayan Mslman yorumcular, "te'vil" yoluna sapp yorumlarla durumu kurtarmaya abalarlar. Ama Ibn Teymiyye gibi bu yola kar kanlar, szlerden ne anlalyorsa yle almak ve anlamak gerektiini savunurlar. (Bkz. bn Teymiyye, Der'u Teruzi'1-Akli ve'n-Nakl Arapa, 1971,1/15.) 2000'e Doru 20 Austos 1989, Yl 3, Say 34

143

TANRININ TAHTI, SARAYI 8 DA KE S N N SIRTINDA "Tann'nn tahtyla saray"na, Kur'an dilinde "AR" denir. "Ar", szlk anlamyla, "tavanl
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 34/40

21.03.2010

Din Bu

bir yap" demek. (Bkz. Rbu el Mfredat.) "Taht", "saray" anlamnda kullanr. (Bkz. Arapa szlkler.) erif Crcan'ye gre, "AR", "tm cisimleri (varlklar) iine alp kuatan bir cisim "dir. (Bkz. Crcn, Ta'rift.) Eski gkbilimde, "gk" demek olan "felek"ler "9"dur. "9. Felek" iin: "Feleklerin Felei", "En Byk Felek" ve "Atlas Felei" diye adlar verilir. (Bkz. erhu'l- a-min, Arapa, 15-16, 23-24). ite din dilindeki "Tann'nn Ar"da budur. (Bkz. Muhammed Ali Tehnevi, Kefu Istlahati'l-Fnn, istanbul, 1984, tpkbasm, Arapa, 2/981.) Kur'an'da Tann iin "Kral" anlamnda "Melik" denir. (Bkz. T-h: 114; M'minn: 116; Har: 23; Cum'a: 1; Ns: 2.) "Kral" olunca da "SARAY" ve "TAHT' olur. "Tann'nn AR' da bu anlamda. "Ar" Kur'an'da, trevlerinin dnda 26 kez geer. 4', "Sebe' (Saba) Kraliesi"nin "tah-saray" anlamnda. (Bkz. Nemi: 23, 38,41, 42.) Biri, "Peygamber" Yusuf un "taht". Msr'da hkmdarken. (Bkz. Yusuf: 100.) brleriyse Tann'nn. (Bkz. A'raf: 54; Tevbe: 129; Yunus: 3; Hd: 7; RA'D: 2. ve teki surelerdekiler. Ayetlerde Tann'nn "AR "a "dayand" (istiva) yani "tahtna, sarayna geip kurulduu" anlatlr. (Gsterilen ayetlere bkz.) Ne var ki "kelamc" Mslman yorumculardan birou, bunu Tannlk iin uygun grmez ve aklla badatrmaz. (Bkz. F. Rz, Tefsirul -Kebr, 14 / 101 ve t.; Tefsiru'n-Nesef, 2 / 56 ve teki tefsirler, aynca bkz. kelm, akid kitaplar, rnein: imam Ebu Mansur el M/Matrid, Ki-tabu't-Tevhid S. 67-77.) Bu nedenle de durumu kurtarmak iin szleri, kendi gerek an-lamlannn dna kanp yorumlarlar. (Yorumlar iin bkz. F. Rz, 14 /114 ve t.; Elmall Hamdi Yazr, Hak Dini Kur'an Dili, 3 / 2176 ve t.) Ne var ki, bu "te'vil" yolunu, "SELEF" ad verilen "eski islam ulu144

lan" benimsemezler. Bu yzden kelamclarla "Selefiyye"den hadisi-ler arasnda, bu ve benzer konularda uzun tartmalar sregelmitir. (Bkz. Talat Koyiit, Hadisilerle Kelamclar Arasndaki Mnakaalar, Ankara, 1969, S. 115,135-136.) Hadisilerden imam Mlik ve imam Ahmed Ibn Hanbel'in gr yle: "Tann'nn istivas (yani saraynda tahtna geip kurulmas) MALUMDUR (bilinir), nasl olduuysa MEHULDR (bilinemez). (Bkz. Muhammed Ali Sabun, Safvctu't Tefsr, 1 / 450.) Kurtub de yle der:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 35/40

21.03.2010

Din Bu

151. sayfadan-200.sayfaya birok yerde de baka dinde bulunma isteinin kesinlikle "kabul edile-miyeceini" bildiriyor. Ayn surenin 83. ayetinde de "TANRFNIN Dl-Nl'nden baka bir din mi istiyorlar?" diyerek, baka din isteyenleri knyor. Kfirn sresindeki ayet, "kl ayeti" diye de adlandrlan "cihat ayeti"yle de eliiyor. Ve bu elikiden dolay, islam hukukunda, Kfirn Sresindeki ayetin "mensuh" olduu, yani hkmnn "yrrlkten kaldmld" belirtiliyor. (Uslu'l-fkh kitaplanna bkz. rnein: lbn Melek, erhu'l- Menr, ist. 1308, Arapa, S. 247.) Kfirn Sresindeki ayet, slam'n "mmt dnemi"nin, yani yeni ortaya kt, tutunmaya alt ve teki "din"lerle "birarada, ban iinde yryp yaamak zorunda olduu" dnemin rndr. Kur'an'm btnndeki anlay oluturan hgrmezliin egemen olduu ayetlerse, daha sonraki dnemlerin. Hogrmezlik, islam' sevimli gstermeye alan evrelerde de yansyor zaman zaman. Bu evrelerin szcs durumundaki basnda, "TEVRAT'n, "lNClL"in tantlmasna bile tepki gsteriliyor. rnein, bir tantm nedeniyle Milli Gazete'de u balkla tepki gsterilmitir: "Bir Derginin Hallara Hizmeti" (5 Austos 1989). Zaman Gazetesi'nde de ayn nedenle, mslmanlara seslenen bir mektubun bal yle: "Yetiir Yatn Kalk Artk!" (4 Temmuz 1989). Yani mslmanlar byle kkrtlyor. Birinci gazete de "incil'i hi okudunuz mu?" diye tantm yapanlarn "Kur'an' hi okudunuz mu?" diye bir tantma yer veremiyeceklerini ileri sryor. Oysa knanan evre, bu "din evrelerinden ok daha fazla, "Kur'an'm okunmas"n ve iyice anlalmasn ister. Kur'an'daki "akl ve bilim"le elien ok eski efsane ve geleneklerin kalnts, insanln yaranna olmayan, an ok ok gerilerinde kalm ierik nasl anlalabilir yoksa? herkes okumal Kur'an'. zellikle de "islam'a akl, mantk dini" sayanlar. Kur'an iyi okunduu zaman, Atatrk'n islam eriat'n niin kaldrd daha iyi anlalr. Kur'an "okunmal", ama baka kitaplar da okunmal. "Tevrat" da, "incil" de... Bunlar okunduu zaman hem bunlardaki birer "efsane rn inanlar", hem de Kur'an'm ieriinin ok byk bir kesiminin
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 1/48

21.03.2010

Din Bu

kayna belli olur. "Dini evreler" ve szcs durumundaki basnda, yeri geldiinde, daha dorusu ilerine geldiinde, "Tevrat"n "incil'in "mukaddes

151

kitaplar" diye nitelendii grlr. (Bkz. 6 Eyll 1989 gnl Zaman Gazetesi arka sayfa, Kudret Helvas balkl yaz.) Kur'an, birok ayetinde, kendisini, "Tevrat", "incin "MUSADDIK" olduunu yani "ONAYLADII"n aklar. (Bkz. Bakara: 41, 91, 97; lu lmrn: 3, 50; Nisa: 47; Mide: 46, 48; Ftn 31; Ahkf: 30; Saff: 6.) Baka bir yazda da konu zerinde ayrca durulacak. Eynesil'den (Giresun) mektup yazan bir okurumun mektubunu bu sayda, mektuplarn yer ald sayfada okuyacaksnz. Okurum yazlarm vyor ve benim iin kayglandn belirtiyor. Okuruma teekkr eder, "ltfen kayglanmayn!" derim, okurum, belli ki ok okuyan, kltrl bir insan. Mektubunda bir kitaptan alntlara yer veriyor ve bu alntlarda yer alan aklamalarn doru olup olmadm soruyor. Benim bu yazm, sevgili okuruma da bir karlktr, teki yazlarm da izlersiniz daha geni yant bulabilirsiniz. 2000'e Doru 17 Eyll 1989, Yl 3, Say 38 152

TANRI'NIN B M VE BOYU ura Suresinin 11. ayetinde bir parann, Diyanet'in resmi eviri-sindeki anlam yledir: "... O'nun (Tanr'nn) benzeri hibir ey yoktur..." Parann szlerini tam karlysa yle:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 2/48

21.03.2010

Din Bu

"... O'nun (Tanr'nn) benzeri gibi bir ey yoktur..." Bu yle yorumlanr "O'nun kendisinin benzerinin bulunmas yle dursun, benzerinin bile benzeri yoktur..." (Bkz. Elmalh Hamdi Yazr, Hak Dini Kur'an Dili, 6/ 4225.) "Tanr'nn benzerinin olmad" anlatlmak isteniyor. Daha dorusu byle demek istendii savunuluyor yorumlarda. Bununla birlikte "Tanr'nn benzeri yoktur" sz, Kur'an'n btnnde ve hadislerde tantlan "TanrTya pek uymuyor. nk gerek ayetlerde, gerek hadislerde TanrTnn nasl tantldna, O'na uygun grlen niteliklere bakldnda, bu Tanr'nn "tpk insana benzedii" grlr. Yani "insan"da bulunan nitelikler bu "Tanr"da da var: rnein: insan grr, iitir; bu Tanr da grr, iitir, insan konuur, bu Tanr da, yle... nsan gelir, bu Tanr da... insan kzar-fkelenir, bu Tanr da., insan " alma" yoluna gder; bu Tann da... insan yatr, dnr, acr, balar; bu Tann da., insan gibi "efendidir (Rabb), "kral"dr (Melik), "ev"i (Ka'be...), "taht, saray" (AR) vardr. Gldr kimi insan gibi (Azz). "Ezici"dir (Kahhr), "zor-ba"dr (Cebbar), "sevecen"dir (Vedd)... Dost, dman edinir... BllMl de insan gibidir bu "Tann"nn: insan gibi "yz" vardr. Birok ayette, Tanr'nn "vech"inden, yani "yz"nden szedilir (rnein Bkz. Bakara: 115; Rahman: 27...). "El"inden, "iki el"inden szedilir. dem iin "iki elimle yarattm" diyor. (Bkz. Sad: 75.) Kendisi iin "iki eli ak" denir. (Bkz. Mide: 64.) "iki gz"nden szedilir. Kimi zaman "ayn", yani "gzm" der (Bkz. Th: 39), kimi zaman kendi "gzler"inden "a'yunina", yani "gzlerimiz" diye szeder (Bkz. Hd: 37, M'mimn: 27; Tr: 48...) Btn bunlar,, yani Tanr'nn Kur'an'daki biimini, kafalarndaki

153

Tanr kavramna uygun bulmayan yorumcular, kelamclar ve usulu'lgencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 3/48

21.03.2010

Din Bu

fkhlar (tslam hukukular), kendi grlerine uydurmak iin szleri, szckleri gerek anlamlarnn dna karp yorumlar yaparlar. Eskiler (selef) ve eskilerin .grn benimseyenler (Selefiyye) ise, "yorum" (te'vil) yolunu benimsemez; "Ne demek istendiini ancak Tanr bilir" derler, lbn Teymiyye buna da "kar kar, "yalnzca Tanr bilir" grn kabul etmez. Gerek anlamn dnda yorumlar yapmay benimsemese de... (Bkz. Ibn Teymiyye, Der'u Teruzi'1Akli ve'n-Nakl, 1/14-15.) Tann'n grmesinin iitmesinin ve teki niteliklerinin insannki-ne grnte benzese de gerekte benzemedii savunulur genellikle "Eli, yz, gz..." iin de benzer eyler sylenir. "Tann'nnki ok bakadr" denir. yle denebilir: Tann'nn eli vardr. Ama bu "EL" kimbilir nasl bir eldir? Yz de vardr. Ama bu "YZ", nasl bir yz? Gzleri de vardr, ama bu "GZLER" nasl gzler? "Selefin, "Selefiyye"nin dediklerinin de aa yukan bu olduu sylenebilir. Dahas teki yorumcularn ki de, dne dolaa bu noktaya gelebilir. (Bkz. F. Rz, 271150-154.) Ne var ki, Tann'nn, "dem'i KEND SURET NDE yarattn" anlatan hadisler gzard edilemez: Muhammed aklyor: "Tann dem'i KEND SURET NDE (kendi biiminde) yaratu. O srada dem, 60 'zira' di (bir 'zira' = dirsekten orta parmak ucuna kadar 75 cm., 90 cm aras. 60 zira; 45 m., 54m arasnda deiiyor.) (Hadis iin Bkz. Buhr, e's-Sahih, Kitabu'-lstizanl 1; Tecrid hadis no: 1367; Mslim, Kitabu'l-Cennel 28, hadis no: 2841.) "Kendi suretinde..." yani "Tann'nn suretinde..." Bir hadiste de dem'in "Rahman'n ('Rahman' Tann'nn bir addr) suretinde yaratld" aklanr. Bir "insan"m bu insan dem de olsa 45-50 m. boyunda ola-myaca ak. Yani gerek anlamyla "bilim"in hibir dal bunu kabul etmez. Kur'an', hadisleri, ksas "din"i "bilim"le badatrma abalan da bouna bir abadr. Muhammed, Tann'nn, "dem'i kendi suretinde yarattn" akgencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 4/48

21.03.2010

Din Bu

154 larken, "o srada dem'in 60 zira (yaklak 45-50m.) boyunda olduunu" mu aklamak istiyordu? Kesin bir ey sylenemez. Ama bu aklamaya gre u sylenebilir: Madem ki Tann NSAN biimindedir; yleyse organlarn biimi ne olursa olsun, insanda olan organlar Tan-r'da da vardr: rnein: Tann'nn da K ELl, her elinin be parma, K AYAI, her ayakta be parma, iki gz, iki kula, bir burnu, sal ya da sasz ba, bir beyni, bir kalbi, cierleri, bbrekleri, bar-saklan... vardr. Kur'an'n, hadislerin "sz"lerine bakan slam kelamc-lannda "Mcessine" (Tann'nn cisimli olduu grnde olanlar) ve "Mebbime" (Tanr'y insana, varlklara benzetenler) ad verilen kesim de byle der. (Bkz. Akid.) "Tann'nn dem'i kendi biiminde yaratt" yolundaki aklama Tevrat'tan alnmadr. (Bkz. Tevrat, Tekvin, 1: 27; 5: 1-2; 9:6) Tann'nn "kyamef'te "8 tayc" zerinde gelecei ayette anlatlr. (Bkz. El Hakke: 17/) Muhammed, Tann'nn, o srada iki biimde insanlann karsna kacan, bir tanmadklan biimde, bir de tandklan biimde (insan biiminde?) grneceini" aklar. (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu't- Tevhidi 24; Tecrid, hadis no: 450, Mslim, e's-Sahih, hadis no: 182.) 2000'e Doru 24 Eyll 1989, Yl 3, Say 39

155

KUR'AN'DAK TANRI'NIN NSANLARI AYIRMA POL T KASI /nanr-inanmaz (m'min-kafir) ayrm: Yunus suresinin 19. ayetinde (eviri Diyanet'in) yle denir: " nsanlar bir tek mmettiler, sonra ayrla dtler..."
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 5/48

21.03.2010

Din Bu

Bakara Suresinin 213. ayetinde de, insanlarn balangta "tek bir mmet" yani "ayn inanc paylaan bir topluluk" olduu anlatlr. Ayrca anlatldna gre, "Tann isteseydi, tm insanlan BR TEK MMET yapabilirdi". (Bkz. Hd: 118; Nahl: 93; ra: 8.) Kuran'n Tann's, "insanlarn tek bir mmet olmamalan iin" zel politikas olduunu, "tek mmet olmay" zellikle nlediini, malmlk datmn yaparken de bu politikay gttn aklar: Diyanet'in resmi evirisinden 3 ayetin anlam: "Eer btn insanlarn bir tek inkarc mmet olmakta birlemelerini nlemek istemeseydik; Allah' inkr edenlerin tavanlann, zerinde ykseldikleri merdivenleri, evlerinin kaplann, zerine yaslanacaklar kerevetleri GMTEN yapar ve ALTIN bezeklerle ilerdik. Bunlann hepsi ancak, dnya hayatnn geimliidir. hiret, Rabbinin katnda, O'na kar gelmekten saknanlaradr." (Zuhruf: 33-35.7) Yani: "Bu dnya" da "kfir"lere daha byk zenginlikler verebileceini, ancak, "herkes kafir olur diye" bu yola gitmediini, zenginlik daitmn bunu nliyecek biimde yaptn anlatyor. Insanlann "kafirlik"te birlemelerini nlemek iin gdlen bu politika anlalabilir. Ama insanlan "iman"da birletirmeyi neden gerekletirmedi Tann? Byle bir soru sorulabilir. "Tann, inanrlara dnyada daha ok mal vererek herkesi imanl yapabilirdi. Neden yapmad?" Bu soru soruluyor ve Kur'an yorumlannda u karlk veriliyor: "O zaman da islm, dnya iin mslman olan mnafklann dini olur156

du." (Zermaheri, Keaf, 4/ 197.) Ne var ki bu kez yle bir konu getirilebilir, islam'da, Kur'an'da da geen bir "El Melleft'l-Kulb" vardr. "Gnlleri islm'a kazandrlanlar" diye anlam veriliyor. Buhari'deki hadislerde de yer aldna gre, bu kapsama giren kimseler varlkl insanlar olduklar halde bunlara ganimetten ok byk oranlarda fazla pay verilmi ve bu da Muhammed'i "adaletsizlik"le sulamalara, sylenmelere yolamt mslman-lar arasnda. (Bkz. Tecrid-i Sarih, Diyanet Yay., hadis no: 1299-1303.)
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 6/48

21.03.2010

Din Bu

"El Mellefet'l-kulb", Kur'an'a da geirilmitir. Yani ZENG N de olsalar, bunlarn zekt almalar uygun grlmtr, islm' benimsemeleri ya da slam'da kalmalan iin kendilerine daha ok GAN MET ve ayrca zekat verilmesi uygun grlen "el Mellefet'IKulb"a verilen ayncalk, Taber tefsirinde "RVET" diye niteleniyor. (Bkz. Taberi, 10/113.) u sorulabilir: Bu durum da "insanlan dnyalk iin mslman yapp islam' mnafklann dini durumuna getirmiyor muydu? Bu sorunun karln bulamyoruz. Kur'an'da herey "Tann'nn dilemesi"ne balanyor. Ve deimez politika: insanlardan kimini doru yola ekme, kimini "saptrma". Bunun byle olduu anlatlyor hep: Nahl Suresinin 93. ayetine Diyanet evirisinde u anlam veriliyor: "Allah dikseydi sizi TEK B R MMET yapard. Ama O, istediini saptrr; istediini doru yola eritirir, ilediklerinizden, and olsun ki, sorumlu tutulacaksnz" Maide Suresinin 48. ayetinde de, Tann'nn insanlar "tek mmet" yapmamas, "insanlar denemesi"ne balanyor.

Kur'an'm Tanr'snn kadn-erkek ayrm: Bakara Suresinin 228. ayetinde, "erkeklerin DERECELER N N, kadnlardan STN olduu" aklanr. Nisa suresinin 34. ayetinde de Tann'nn erkekleri kadnlara STN yap belirtilir, sonra, kadnlarnn kendilerine bakaldrmalanndan kayglanacak erkeklere: "Onlar (o kadnlarnz) DVN! "denir. Kur'an'm tanr'snn snf ayrm: 157

Kur'an'da birok ayette, Tann'nn, "diledii kimselerin rzkn BOL, diledii kimselerin rzkmysa DAR yapt" anlatlr. (rnein Bkz. Ra'd: 26;Isra:30; Kasas: 82; Ankebt 62; Rm: 37; Sebe': 36; Tmen 52.) nsanlarn kimini neden , kimini neden PATRON, iveren yaptn, bu alandaki politikasn da anlatr Kur' an'da:

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

7/48

21.03.2010

Din Bu

Diyanet'in resmi evirisinden: "Ey Muhammedi Rabbinin rahmetini onlar m taksim edip paylatryorlar? Dnya hayatnda onlarn geimlerin aralarnda B Z TAKS M ETT K. Birbirlerine GRDRMELER N K M N K M NE DERECELERLE STN KILDIK. Rabbinin rahmeti, onlarn biriktirdikleri eylerden daha iyidir." (Zuhruf: 32.) Bu ayette aka unlar anlatlyor: nsanlara mal varlklarn, veren, TANRI'dr. Mal-mlk, geimlikleri Tanr paylatrmtr insanlar arasnda. Mal varlklaryla, zenginliklerle Tann insanlarn kimini kimine stn yapmtr. Tann'nn byle yapmasnn nedeni de, insanlar altrmak. nsanlarn kimi zengin, kimi yoksul olmasayd, kimi insan kimi insan altramazd, kimi insan Il, kimi insan da VEREN olmaz ve dnyann dzeni bozulurdu. 2000'e Doru 1 Ekim 1989, Yl 3, Say 40 158 KUR'AN'IN TANRISININ EL NDEK TERAZ Kur'an'n, Muhammed'in anlattna gre: "Tann'nn terazisi" vardr. Hem bu dnyada, hem de "hiret"te. Terazi, bildiimiz bir tart aygtdr. Farsa bir szcktr. Kur'an'da "mzn" diye geer. 16 kez. "Terazi" bir simgedir de. "Hak ve adalet"in simgesi. ok "doru tutulmas" gerekiyor "adalet" iin.

Dnyadayken Tann'nn elindeki terazi: Mide Suresinin 64. ayetinde (Diyanet evirisiyle) yle denin Yahudiler 'ALLAH'IN ELI SIKIDIR.' dediler. Dediklerinden tr elleri balansn! (Bedduada bulunan: Tann.) Lanet olsun! (Unet eden: Tann.) Hayr! OMJN K ELI DE AIKTIR! Nasl dilerse (yle) sarfeder..."

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

8/48

21.03.2010

Din Bu

Bu ayet nedeniyle bir hadis yer alr hadis kaynaklannda

Tann'nn elindeki terazinin dengesi yok: Hadis, yukandaki ayet nedeniyle yer veren Tirmizi'deki biimiyle yle: "RAHMAN'n (Tann'nn) SA ELI doludur, (iindekiler akar da akar. Gece gndz aklar, o eldekinden hibir ey eksilmez. (Yani: Tann'nn sa elinde bitip tkenmez nimetler n-zklar vardr. Kullanna gece gndz durmadan akt halde tkenmez, eksilmez de...) BR (sol) EL NDEYSE TERAZ vardr. Terazinin (nzk konulup tartlan) GZ, BlR AAI NER: B R YUKARI IKAR." (Trmiz, Snen, Kitabu tefsiri'lKur'anl 6, ha159

disno: 3045.) Bu hadis Buhari'de de yer alr. Az uzunca. Tann'nn varlkl kuluna: "Sen (bakalarna) harca ki, ben de sana harcyaym!" dedii ve Muhammed'in: "Biliyor musunuz, gk ve yerin yaratlmasndan bu yana Tanr ne denli harcamada bulunuyor (kullarna)?" diye sorduktan sonra yukardaki aklamay yapt bildirilir. Tann'nn AR'nn (tahtyla saraynn), balangta, su zerinde bulunduu da anlatlr. yle bir deiiklik de var: "Rahman" yerine "Allah" geer. "Sa el (yemn" yerinde yalnzca "el (yed)... (Bkz. Buhar, e's-Sahih, Kitabu Tefsiri'l-Kur'anl 1112; Tecrid, hadis no: 1707.) Tanr insanlara "lerazi"yle RIZIK datrken, nzk konulmu olan gz, neden "bir aa inip bir yukar kyor"? Hadisi Trke'ye eviren Kmil Miras yle aklyor: "Bu suretle (Tanr), insanlarn kimine OK, kimine AZ nzk verir." (Bkz. Tecrid'deki ayn hadisin Trkesi.) Akla gelen bir soru: Tann'nn elindeki TERAZ 'de bir BOZUKLUK mu var? Bir inanr ("m'min") kii, buna "evet!" diyemez. Aklamaya gre: Rzk tartlrken kimi insana "ar ar", yani bol bol
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 9/48

21.03.2010

Din Bu

nzk vermeyi, kimi insan geldiinde de, nzk konulmu "kefe"nin yukarda kalmasn, yani az verilmesini Tann'nn kendisi istiyor. Yukarda geen ayetteki aklama da ok ak: "(Tanr) nasl dilerse yle sarfeder (nzklan)..." Yani: Kimse "niye byle yapyorsun, niye kimi kuluna ok, kimi kuluna az veriyorsun?" diye karamaz. Bu dorultuda baka ayetlerde de aklama var. Ksacas: Kimi insann ZENG N, kimi insann YOKSUL olmas, "Tann'nn elindeki TERAZl'nin durumundan, "Rzklann tartlp datlmas" srasnda, "terazinin iki kefesi"nin bir dzeyde bulunmamasndan, "terazinin kolu", dengede deil. Bunun byle olmasnn nedenini de Kur'an, zet olarak yle aklyor..." "Tanr yle istiyor..." lgili ayetlerden bir ka: "Tann, diledii kimsenin rzkn geni dilediininkini de dar yapar..." (Ra'd: 26.) "Senin Efendi Tann'nn (Rabb), nzk, dilediine rzk geni, dilediine dar verir, kukusuz Tann, hereyi BlLEN'dir. (Ankebt: 62.) 160 (Ayn aklamay yapan ayetler iin bkz. Rum: 37; Sebe': 36, 39; Zmer: 52; ra: 12.) "Efendi Tann'nn rahmetini onlar m paylatryorlar?! Dnya yaamnda, onlann (kullann) geimlerini aralannda biz bltrdk de, birbirlerine i grdrsnler (kimi alan, kimi alran olsun) diye, kimini (zengini) kimini (az varlklya ya da yoksula) derecelerle STN kldk..." (Zuhruf: 32.) Burada bir soru daha akla gelebilir: yleyse, "Tann'nn elinde terazi" neden var? Eitlik gzetmediine, herkese eit lyle nzk datmadna gre, "TERA-ZI"yi niye kullanyor? Kur'an yorumlannda, kimi ayet ve hadislere dayanlarak, bu soruya u karlk verildii grlr: "Insanlan SINAMAK iin..." (Bu karlk iin rnein bkz. M. Ali Sbn, Safvet't Tefsr, 2/ 467.) Ya da: "Bir H KMET iin!" denir. (Bkz. Sabn, 1/ 352-353; Ebu's-Sud, 2/ 43.) "Tann'nn hikmetinden ve yap eylerin nedeni sorulmaz..." (Bkz. Enbiy: 23.) "Tann'nn yaptna itiraz yok." (Bkz. F. Rz, 12/ 44; Celaleyn, 1/ 104...) " tiraz olmama-s"nn "nedeni"ni EHL-
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 10/48

21.03.2010

Din Bu

SNNET yle aklar: "Mlk, Tann'nn kendisininidir. Onun iin kimsenin itiraz etmeye hakk yok." (Bkz. F. Rz, ayn yer.) 2000'e Doru 8 Ekim 1989, Yl 3, Say 41 161 KUR'AN'DAKl TANRI'NIN BEDDUALARI Bilindii gibi "beddua" iki szckten "bed" ile "dua" szcklerinden oluur. Birincisi Farsa, ikincisi Arapa'dr. "Kt dua" demektir. Trkesi: ilenme ya da "ilen". Kur'an'n "TanrTsnn inandrmak iin nasl "anditiini", ayetlerden sunmutuk rnekleriyle. Bu "Tanr", inanmayanlara, kzdklarna "beddua" da eder. Yani ilenir. Mantkta, istem e ayrlnEitler arasndaki istem. Buna "iltimas" (Trke'deki deil) denir. Yukardan aaya olan istem. Bu da "buyruk"tur "emir). Aadan yukarya yneltilen istem (dilek). Buysa "dua"dr. Yani aa durumda olan bir kimse, yukanda olan birinden birey istediinde, bir dilekte bulunduunda "dua" denir buna. Kt olanna da "beddua". Bu dilek yneltildii zaman, birinin kt duruma dmesi istenir. Bunu salamas iin yukanda olan bir kimseden, stn bir gten dilenir. nsanlarn "Tann"dan, "stn bir g"ten dilekte bulunmalar doal. Ama, "Tann'nn dilekte bulunmas"na gelince, anlalr gibi deil.'Tann, "her eyin, her gcn stnde" grldne gre, hangi stn gten dilekte bulunur? Gelin iin iinden kn! Kur'an'daki Tann'nn "beddualan"n akla uygun bir biimde yorumlamaya alan Kur'an yorumculan da ok zorlanrlar, iin iinden kamazlar bir trl. Kur'an'n "Tann"s, en bata, "insan" denen varla "beddua" eder: 'Can ksn o insann, o ne nankrdr." (Kur'an, Abese, ayet: 17.) Bu eviri, Diyanet'in resmi evirisidir. "Can ksn" yerine, "kahredilesi" (antay'n evirisi), "kahrolas" (Suudi Arabistan'n evirttirdii), "geberesi", "gebersin", "ldrlsn", "(dilerim) ba kesilsin" diye de evrilebilir Trke'ye.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 11/48

21.03.2010

Din Bu

" nsan", Tann'ya kar "nankr" saylyor. Tann'nn istedii 162

dorultuda bulunmad iin. Tann, ona bu nedenle "kahrolsun", "gebersin", "ba kopsun" diyerek beddua ediyor. Yani derler ya: "Gebersin inaallah!!!". ite yle. Byle bir "beddua" kim iin yaplr? Kukusuz, "dman" iin. Demek ki, "insan" da Kur'an'n "Tann"s "dman" gryor genel olarak. Sonra inanmazlardan zellikle kimilerini seer, onlara beddu-a eder: rnein "Yahudiler"e, "Hristiyanlar"a. "Onlan (yahudileri, hristiyanlan) Allah yok etsin!" (ev. Diyanet, Tebe, ayet: 30.) "Allah"n kendisi, "Allah onlan yok etsin!" diyor. alacak ey deil mi? Tm "kfirler"e, zellikle bir kesimine: "And olsun ki, ey inkarclar! Siz aykn grtesiniz! Bundan dnebilecek kimseler dndrlr. Bo sanda bulunan, bilgisizlie saplanp kalanlann canlan ksn!" (ev. Diyanet, Zariyat, ayet: 811.) "Bo snda bulunmak", Tann'y Kur'an'daki gibi dnmemek; "bilgisizlie saplanp kalmak" da, yine Kur'an'daki gibi inan-y_ mamakr. Bu dnce ve inanta olanlara "beddua" ediyor Tann. "Ey Muhammedi Onlara baktn zaman, csseleri houna gider. Konuurlarsa szlerini dinlersin. Tpk sralanm kof ktk gibidirler. Her l kendi aleyhlerine sayarlar. Onlar dmandr. Onlardan ekin. Allah canlarn alsn! Nasl da aldatlp dndrlyorlar!" (ev. Diyanet, Mnfkn, ayet: 4.) Burada da "Allah", mnafklar iin "Allah'a beddua ediyor".
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 12/48

21.03.2010

Din Bu

"nk o dnd, lt, biti! Can kas (cam ksn, gebersin...!) ne biim lt biti! Can kas sonra yine ne biim lt, biti! Sonra bakt; sonra kalarn att suratn ast; sonra da srt evirip byklUk-taslad. 'Bu, sadece retilen bir sihirdir', *bu Kur'an, yalnzca bir insan szdr' dedi. ite bu adam, yakc bir atee yaslyacaz!" (ev. Diyanet, Maddessir, ayet: 18-25.) Hadislerde, Kur'an yorumlannda belirtildiine gre, burada knanan, beddua edilen kimse, Muire Olu Veld'dir. (Bkz. F. R163

z, 30/198-202.) Ayn kimse iin Kalem Suresinde de birok sv-gler yer alm, en sonunda "pi" anlamnda "zenim" denmitir. (Bkz. Kalem, ayet: 8-13, Celaleyn, 2/ 230ve teki tefsirler.) Gelin grn ki, bu adamn olu "Hlid", sonradan nemli bir "slam kahraman" niteliinde ortaya kmtr. "Ebu Leheb'in elleri kurusun! Yok olsun! Mal ve kazand kendisine fayda vermaz. Alevli atee yalanacaktr. Kars da, boynunda bir ip olduu halde ona odun tayacaktr." (ev. Diyanet, Tebbet, surenin tamam.) "... elleri kurusun!" yerine, "iki eli kurusun!" diye evrilirse, ayetteki aslna daha uygun der. Tann'nh burada beddua ettii "Ebu Leheb", Muhammed'e inanmad iin ve dman sayld iin "Pann beddua ediyor. 2000'e Doru 15 Ekim 1989, Yl 3, Say 42

164

NSANI HAYVANA DNTRME CEZASI Kur'an'daki "Tanr", fkesini sk sk belli eder. Kzdklarna nasl cezalar verdiini, nasl "" aldn anlatr. "Ceza"lan arasnda insanlar hayvanlara dntrme de var.

tnsan Maymuna dntrme cezas:


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 13/48

21.03.2010

Din Bu

"Cumartesi yasa"na uymama cezas olarak bu ceza verilmi! "(Ey Yahudiler!) iinizden Cumartesi gn azgnlk edenleri elbette biliyorsunuz. Onlara: 'Aalk birer maymun olunuz!' dedik. Bunu, adalanna ve sonradan geleceklere bir ceza mei ve Allah'a kar gelmekten saknnlara ders olsun diye yaptk." (Bakara: 65-66) ki ayetin, Diyanet evirisindeki anlamlan byle. Anlatlan u: Cumartesi i yapmak yasak. Cumartesi yasa inenmi. Yasaa uymayanlan, Tann: "Birer aalk maymun olun!" diyerek maymuna evirmi. Bir "ceza rnei" olarak... Olay nasl olmu?

Olay: Olay, Suresinin $yle: "Ey Muhammedi Onlara deniz kysndaki kasabann durumunu sor. Cumartesi yasaklanna tecavz ediyorlard. Cumartesi balklar sryle geliyor, baka gnler geliniyorlard. Biz onlar 165 bir baka anlatlyor: 163. srenin A'raf ayetinin,

ayetlerinde

Diyanet'in evirisindeki anlam

(kasaballar), yoldan kmalar sebebiyle bylece deniyorduk". Ayn surenin 166. ayetinin anlam (Diyanet evirisi):
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 14/48

21.03.2010

Din Bu

"Kendilerine edilen yasaklar anca, onlara: 'Aalk birer maymun olun!' dedik." Demek ki, ayetler olay yle anlatyor: Tanr, "deniz kysnda bulunan", yani geimleri balktan, balklktan olan bir kasaba halkn denemek istemitir. Bir yandan Cumartesi gnleri almay, balk tutmay yasaklarken; br yandan da balklan Cumartesinin dndaki gnlerde tutulabilecek yerlerden uzaklatrmtr. Kasaballar bakarlar ki balklar Cumartesi gnleri sryle gelirken baka gnler hi mi hi gelmiyor! Ne yapsnlar? Geimleri de balktan. Dayanamayp yasa inerler, Cumartesi gnleri balk avlarlar. te bunun zerine Tanr fkelenmitir. Yani Cumartesi yasan ineyip balk avladlar ve snav kazanamadlar diye. Tanr, oyuna gelen kasaballar en ar biimde cezalandrm; onlar "aalk maymunlar"a evirmi. Kimi Kur'an yorumcusu, durumu biraz kurtarmak iin, nl yntemi kullanarak "te'vil" yoluna giderler, yani "yorunTlarla zmlemeye abalarlar: "Maymunlara dorudan dntrme" deil, "maymun karakterine dntrme" olduunu savunurlar. Elmal Hamdi Yazr da bu yolu benimseyenlerden. (Bkz. Hak Dini Kur'an Dili, 1/ 378379) Ne var ki bu grn tutarl olmadn yorumcularn ou kabul etmekte. nl Kur'an yorumcusu F. Rz, 31 111.) Ayetlerin szleri, ceza verilen insanlarn, "birer aalk maymun" yapldklarn aka anlatr nitelikte.

Domuzlara dntrme cezas: Baka ayetlerde de, cezalandrlan insanlardan kiminin "maymunlar"a, kiminin de "domuzlar"a "dntrldkleri" anlatlr: Diyanet'in evirisinde, Maide Suresinin 60. ayetine u anlam verilir: " 'Allah katnda bundan daha kt bir karln bulunduunu 166

size haber vereyim mi?' de! Allah kime lanet ve gazab ederse, kimlerden maymunlar, domuzlar ve eytana kullar klarsa, ite onlar yeri en kt ve doru yoldan en ok sapm olanlardr."
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 15/48

21.03.2010

Din Bu

Sanlara dntrme cezas: nsanlarn ceza olarak "sanlara" da "dntrldkleri" hadislerde aklanr: Muhammed yle der: "Israiloullanndan bir topluluk yitiktir. Ne yaptklar, balarna ne geldii de bilinmiyor. Ben bunlarn, kesinlikle SIANLARA DNTRLDKLER grndeyim. Bakp grmez misin ki sanlarn nne deve st konulduunda hi imezler de, koyun st konulduunda ierler." (Bkz. Mslim, e's-Sahih, Kita-buz-Zhd/ 61-62 hadis no 2997.) Demek ki Muhammed'e gre bugn grlen sanlar, Israilo-ulanndan hayvana dntrlenlerden. Muhammed, sanlarn koyun st itikleri halde, "deve st" imemelerinden bu sonuca vardn belirtiyor! Peki sanlarn "deve st"n imemelerini neden bu yolda bir kant sayyor Muhammed? srailoullan'nda "deve" (tabu olduu iin) etiyle, style haramd da ondan. Yani: "Sanlar da Israiloullan'ndan olduklar iin yasak olan deve stn imiyorlar..." demek istiyor. Kimi hadiste de Muhammed'in, Israiloullan'nn kertenkelelere dntrlm olabileceklerini dnd, bundan kukuland anlatlr. (Bkz. Ebu Dvd, Snen, kitabu'l-Et'ma/ 28, hadis no: 3795.) Muhammed, kendi mmetinden de hayvanlara, rnein maymunlara, domuzlara dntrlenler bulunacan aklar. Ve aklamasna gre bunlar: "Zina"y, "arab", "ipekli giyme"yi ve "alg alp elenme"yi "hell" sayanlardr..." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu'l-Eribel 6: Tecrid, hadis no: 1892.) 2000'e Doru 22 Ekim 1989, Yl 3, Say 43

167

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

16/48

21.03.2010

Din Bu

"NALLAH1

Tevrat'a gre, "Peygamber" Sleyman'n 700 kars, 300 de cariyesi vard. (Bkz. Tevrat, 1. Krallar, 11: 3.) Muhammed'in, oulluu Zeyd'in karsn (Zeyneb'i) almasn hakl bir gerekeye balamak iin Ahzab Suresinin 38. ayetinde:"... Bu, daha nce gelip gemilere Tanr'nn uygulad bir yasasdr..." denmesi zerine, Kur'an yorumcular bu aklamay deerlendirme gerei duymular; "burada, Tanr, Davud'un ve olu Sleyman'n ald ok karya deiniyor dolayl olarak..." demilerdir. Ve Tevrat'ta anlatlanlardan, Kur'an yorumlarna da yansmtr bu arada. Ama biraz deiik olarak, rnein Sleyman'n kadnlar iin: "Sleyman'n 700 kars, 300 de cariyesi vard." deniyor. (Bkz. Tefsirler, rnein: Tefsiru-n-Nesefi, 31305; Kurtub, 14/ 195.) te bu Sleyman, Muhammed'in anlattna gre bir gn, "inallah"sz bir "antimi"tir:

"Antierim ki bir gecede yz kadm ey edeceim": Hadis: "Davd Olu Sleyman yle demiti: Andolsun ki, bu gocc YZ KARIYI EY EDECE M (Bunlarla yatp cinsel birleimde bulunacam)! Gebe brakacam iin hepsi de olan douracak. Doan ocuk atl sava olacak. Ve Tanr yolunda savaacak! Arkada melek, Sleyman'a: NALLAH' de! dedi. Ama o demedi, unuttu. O nedenle de kanlardan yalnzca biri GEBE kald. Bu kadn da "yarm insan, yarm adam" dourdu. (Muhammed anlatmay srdryor:) 168
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 17/48

21.03.2010

Din Bu

"Muhammed'in can elinde olan Tann'ya antierek sylerim ki, Sleyman NALLAH' deseydi, and yerine gelecekti, gereksinimine en elverili durum gerekleecekti, o kadnlarn hepsi erkek ocuk douracakt, doan ocuklar da hep atl olarak Tanr yolunda savaacaklard." (Bkz. Buhri, e's-Sahih, Kitabu'l-Cihad/ 23, kitabu'n Nikh/119.) Bu hadis, Buhari'yle Mslim'in zerinde birleerek yer verdikleri hadislerden.(Bkz. Ibn melek, Mebriku'l-Ezhar fi erhi Me-riki'lEnvr, Arapa, ist., 1309, 2/ 216; Mslim, e's-Sahih, Kita-bu'1Eymn/ 22-25, hadis no: 1654.) Bu hadise, nemli hadis kaynaklanndan Tirmiz, Ahmed Ibn Hanbel de kitaplarnda yer vermilerdir. (Bkz. Tirmiz, Snen, Kitabu'n-Nzr/ 7, hadis no: 1531; Ahmed Ibn Hanbel, 2/ 229, 275, 506, 6/ 253.) Ancak, Muhammed kan saysnda duraksyor. Sleyman'an "bir gecede cinsel birleimde bulunmak ve hepsine de sava olan ocuu dourtmak " iin "antitii" kadn says iin bir "60", bir "70" bir "90, bir "99" ve bir de "100 (kadn)" diyor. (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Ki-tabu't-Tevhd/ 31, Kitabu'l-Eyman/ 3V Kitabu'l-Kaffrt/ 9, Kita-bul-Cihad/ 23, Kitabun-Nikhl 119; Mslim ayn yer, Tirmiz, ayn yer.) Hadislerde, Muhammed'in de ayn gn, dahas "ayn saat"te, ok kadnla (9 ya da 11 kadnla) birden C NSEL B RLE MDE bulunabildii (mucize olarak bunu baard) anlatlr ve "30 erkek gcnde" olduu belirtilir. (Bkz. Kitabu'1-Gusl/ 12; Tecrd, hadis no: 192.) Ne var ki, "ayn saatte 9 ya da 11 kadnla yatmak", baka, "ayn saatte ya da ayn gecede 60-100 kadnla yatmak" baka. Burada, konumuzu ilgilendiren nokta "NALLAH". Sleyman'n bunu sylememesi nedeniyle, antierek giritii cinsel birleimde szkonusu kadnlar "gebe brakmay" baaramam olmas. Bilindii gibi" "Inallah"n anlam: "Tanr dilerse". "Tanr ne dilerse onu yapsn, zaten yapar. Ayrca bunu sylemeye ne gerek var?" denebilir. Ancak, Kehf Suresinin 23.-24. ayetlerinde balayc buyruk var:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 18/48

21.03.2010

Din Bu

"Hibir eyi, Tanr'nn dilemesi dnda: 'Ben onu yarn yapa169 cam!' deme!" deniyor. Muhammed, yukardaki yky anlatrken, Sleyman'n da bu buyruun balayc kapsamnda bulunduunu anlatyor. Ne var ki, akla gelebilecek yle bir sorunun karl yok: Sleyman antierken "kadnlar ey edip gebe brakacana ve hepsine OLAN dourtacana" antimiti. Eyleme getii zaman, "inallah" dememesi, neden o kadnlarn "gebe kalmalarna ve olan dourmalarna" ENGEL OLUYOR da, "kadnlar eyet-mesine (cinsel birleime) "ENGEL OLMUYOR? Yani "inallah-szlm etkisi" neden birincisinde grlyor yalnzca? Bu sorunun karl, hadiste bulunmamakta. Yorumlarda da bir aklama yok.

"tnallahszln, Muhammed'in bana getirdii": Yukardaki hadiste grld gibi, "MELEK anmsatt halde" Sleyman " nallah" dememi ve bana gelen gelmi. Aktarldna gre, bir olayda da Muhammed "inallah" demeyi unutmu (melein ona anmsatp anmsatmad aklanmyor): OLAY: Birileri Muhammed'e gelirler ve birtakm sorular sorarlar. Sorulara alacaklar karla gre mslman olup olmamaya karar vereceklerdir. Muhammed de bu sorular iin: "Yarn size cevap vereceim!" der kardakilere. O srada "inallah" demeyi unutmutur. Cevap iin "vahiy" getirsin diye Cebrail'i bekler, ama Cebrail bir trl gelmez. "15 gn srer bu kesinti". Cebrail sonra gelip durumu aklar. Bir sr dedikodu olduktan sonra... Ve Kur'an'n Tann's, ayrca Kehf Suresinin 23. -24. ayetleriyle uyanda bulunur: "Hibir eyi, Tann'nn dilemesi dnda, 'Ben onu yann yapacam!' deme" diyerek... (Bkz. bn shak, e's-Sre, Yay, Muh. Hamidullah, fkra: 257; tefsirler, rnein F. Raz, 211 108; Taber, 151151; Nesefi, 319-10.. Ayncabkz. Mslim, hadis no: 1797.) 2000'e Doru 29 Ekim 1989, Yl 3, Say 44 170

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

19/48

21.03.2010

Din Bu

SLM'IN TANRI'SI AKILLI MI? Bu soruyu, 45. saydaki mektubundan anmsayacanz gibi Halil Konut adndaki okurumuz da sormutu. Bu okurumuz, "akaid ki-taplan"nda, Tam iin "akll, uurlu" denmediini, "denemeyecei"nin belirtildiini, 22 Eyll gnl Trkiye Gazetesi'nde de, bir okuyucuya bu ynde cevap verildiini yazmt. nce u gerein altm izelim: insanlar, kafalarndaki "Tann"y "insan" gibi dnrler. "Tann"nn varln kantlama ynteminden, "Tann'y nitelemeler"e dek bu geerlidir, insanlarn eliyle yaplanlan grmler, bir de doaya, evrene bakmlar, "yleyse bu eylerin de bir YAPAN, YARATAN var" diye dnmler. "tnsan"n bir "canl" olduunu, yaadn, "grdn", "iittiini", "konutuunu", birtakm eyleri "bildiini", "istediini", kimi eylere "g yetirdiini", "sevdiini", "sevmediini", "acdm", "fkelendiini", "baladn", " aldn", "cezalandrma" ve "dllendirme" yollanna gittiini grmler; "Tann"lannda da bu nitelikleri dnp inanmlar. Tann'da da "hayat"n, "bilgi"nin, "grme"nin, "iitme"nin, "irade"nin, "kudret"in, "kelm"n ve teki niteliklerin bulunduun savunmulardr, islam inancnda da ("kelm", "akid") bu grlr. Birok din gibi slm da "insan biimci"dir. ("Antropomorfizm") Tevrat'ta "Tann'nn insan kendine benzer biimde yaratt"nn aklanmas (Tekvin, 1:25.) ve bunun incil'e, Kur'an'a, "hadis"lere yansmas (konu iin 39. saymzdaki "Tann'nn Biimi ve Boyu" balkl yazy bkz.) "insan biimcilik"ten kaynan alr. Burada ister istemez bir dnrn szlerini anmsyoruz: Elea Okulu'nun en eski filozofu Xenophanes (M.. 570-485): "Ethiob'lu (kara) bir adam, Tann'y KARA sanr. Bir Trakyal MAV GZL grr. kzler ve atlar da bir Tann dnebilselerdi, kendi biimlerinde grrlerdi." (Bu szleri yorumlanyla birlikte grmek iin bkz. Cemil Sena, Tann Anlay, istanbul, 1978, RK Yayn., s. 110.) " slam kelm", zellikle "Snnet Ehli (snni ekol)", Tann'da

171

"dirilik", "bilgi", "grme", "iitme"... var grr de, "AKIL" var grmez. Tann iin "AKILLIDIR (kil)" demez. (Bkz. Akaid
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 20/48

21.03.2010

Din Bu

kitaplar, rnein Hayli, erhu Nuniyye, Arapa, stanbul, 1318, s.23.) Tann iin "aklldr' denemeyeceinin NEDEN'i aklanrken, "akl olmadan nce Tann'mn B LG S Z bir dnem geirmi olmas"n kabul etmek gerekecei, bununsa kabul edilemeyecei ileri srlr. (Bkz. Hayli, ayn yer.) Yani: "AKIL, sonradan yaratldna gre, Tann iin szkonusu olamaz. Tann'nn hereyi AKLIYLA bildii ileri srlrse, akl yaratlmadan nce birey bilmedii kabul edilmi olur." Oysa "TarorTnn teki "nitelik"leri iin de ayn ey sylenebilin rnein: "HAYAT Tann yaratmtr, Tann'nn hayat vardr denemez;. BlLGl'yi Tann yaratmtr, Tann'nn bilgisi var denemez..." gibi savlar ileri srlebilir. islm kelamnda konu yle ortaya getirilir ."Tann'ya herhangi bir ad ve nitelik vermek, o ad ve niteliin ayet ve hadiste bulunmasna m baldr ("tevkfTdir), yoksa buna bal deil midir?". Tartlr. Snni kesim genellikle "bal" olduu grndedir. (Bkz. Hayli, ayn yer; Ebu'1-Mun Nesefi, Tebsra, s.72; Dr. Ali Abdulfettah, el Fra-ku'1-Kelamiyye, Ezher, 1986, s.390.) "Tann'nn AKILLI olduu", ne Kur'an'da var, ne de hadislerde. Tann iin "udur ya da budur" diyebilmenin, ayet ve hadislerde gemesine bal olduunu savunanlara gre "Tann aklldr" denemez. Tann'nn "adlar", "sfatlar" aklanmtr. Muhammed, bunlarn "99" olduunu ve bunlar sayanlarn da "cennetlik" olacaklann sylyor. (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu't-Tevhid/12; Mslim, e's-Sahih, Kita-bu'z-Zikr/5-6, hadis no: 2677.) Muhammed, bunlan aklyor ve sayyor. (Bkz. Tirmizi, Snen, Kitabu'd-Deavt/83, hadis no: 3507.) Bunlara bakyoruz, bunlarn arasnda, Tann'nn "AKILLI" olduunu anlatan bir ad ve nitelik yok, ("kl" ve benzeri bir ey gemiyor.) Kimileri "Tann LIM (bilgili), KDlR (gl) de deildir." dediklerinde SUNNl kelamclann buna kar ktklan ve en bata Ebu Mansur Maturd'nin yle dedii grlr: "O zaman Tann B LG S Z, GSZ olur. Byle bir eydense Tann, yiiceliiyle uzaktr." (Bkz. Ebu Mansur Maturd, Kitabu't-Tevhid, s.66.) Tann iin "LIM", "KAD R"... dememeyi, Tann iin bir eksiklik sayanlann, ayn Tann iin "AKILLI" dememeyi eksiklik saymamalan ilgintir. 172
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 21/48

21.03.2010

Din Bu

Akl slam'da ne denli nemlidir? slm iin, inanrlar, savunurlar hep "akl dinidir, mantk dinidir" derler. Bunu kantlamaya alrken, Kur'an'daki "akT'dan treme szcklerin kullanldn ve "akl olmayann dini de yoktur" trnden "hadis"leri kant olarak gsterirler. Birok szck gibi "AKL"n kk de "deve"lidir. "Ikl" Arapa'da, "devenin baland (deveyi balamaya yarayan) ip"tir. (Bkz. Arapa szckler ve Rb, el Mfredat, A-K-L maddesi.) Ayet ve hadislerdeki "akl"dan treme szckler de bu kke dayanr. "Balamak, alkoymak, hapsetmek" anlamlarn ierir. (Bkz. Rab.) Ayet-lerdeki "belki aklederler..." anlamndaki szlerde geen "akletmek" de "anlamak" ve "zellikle Tannsal konulan dnmek"tir. Bunun bilinen "akl"la ilgisi yoktur. Bir baka yazda konu zerinde aynca durulacak. "Akl olmayann dini de yoktur." hadisine gelince. Bu hadisin, nice benzerleri gibi "UYDURMA" olduu, kesin olarak belirlenmitir. (Bkz. Acln, Kefu'1-Hafa, 2/487, no: 306.) Ksacas: "Din" iin, " slam" iin "AKIL" deil; "MAN" gereklidir. "Tann"snn "AKILLI OLMAMASFun, "eksiklik" saylmamas da buna uygun deil mi? 2000'S Doru 12 Kasm 1989, Yl 3, Say 46 173

"TANRI B LD -ANLADI K..." Kur'an'da "Tann bildi-anlad ki... (Alime'llahu)" denir (Bakara: 187,235.) ve Tann'nn "neyi bilip anlad, sonra ne yapt, nasl bir deiiklie gittii" anlatlr. "Tann bildi-anlad ki..." diye balayarak deil de, "Tanr unu yle bildi..." diye balayarak da ayetlerin szleri evrilebilir Trke'ye. Diyanet'in resmi evirisinde: "Allah... biliyordu.", "Allah... bilir." denir. "Alime,llahu"yu "Allah biliyordu" ya da "Allah bilir" diye evirmek yanltr. Bir durumu kurtarmak iin -ki zaman zaman bu yola gidiliyor- byle evrilmitir. nk tam karl: "Tann bildi"dir (dorusu iin antay evirisine ve zek'in de iinde bulunduu kurulun evirisine bkz.)
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 22/48

21.03.2010

Din Bu

Kur'an'n Tanr'snn bilmedii eyin belirmesi ("Beda' "): nceden bilinmedik, bilinemedik bir ey ortaya kabilir. Buna, " slm kelm"nda "BEDA'" denir, nceden bir tutum gsterilir, bir i yaplr, bir davranta bulunulur. Sonra, daha nce bilinmeyen, kestirilemeyen bir durum belirip ortaya kar. Daha nce gsterilen tutum, i ve gidi, bu yeni duruma, yeni bilgiye uygun dmyordun Yeni bilgiye gre yeni bir tutum gstermek, yeni duruma uygun yeni bir ey yapmak gereklidir artk. Politikacysa yeni duruma gre ayarlar politikasn. Yneticiyse beliren duruma gre nlemler dnp uygular. Yasa koyucuysa yeni bilgilerin altnda yeni durumlara, yeni gereksinimlere gre yeni yasalar karr. NSAN ve toplumlar iin DOAL'dr bu. Ama ya "TANRI" iin? islm mezhepleri iinde "Tann iin de bu olur" diyenler vardr. "Tanr gr deitirir": 174 iilerin bir kesimi bu inantadr. Keysaniyye bu inanc savunur. (Bkz. ehrestani, el Milel ve'n-Nihal, 1/197; Badadi, el Farku Bey-ne'1Frak, s.38-46; E'ari, Makalatu'l-Islamiyyin 1/91.) Bu inanc paylaanlar, kant olarak, en bata, Ra'd suresinin 39. ayetini gsterirler. Ayetin anlam: "Tann, dilediini siler, dilediini yerine koyar (brakr ya da yeniden yazar). Ana Kitap (yorum: her eyin yazl olduu LEVH- MAHFUZ) O'nun yanndadr." (Gsterilen kaynaklara bkz. Aynca bkz. RRz, e't-Tefsirul-Kebir, 19/66 ve teki tefsirler.) nl Muhtaru's-Sakaf (lm. 687.) "Tann'nn kendisine birtakm szler verdiini" sylemi, syledikleri kmaynca da "BEDA, oldu, Tann gr deitirdi, sznden dnd..." demitir. (zellikle bkz. Badadi, el Farku BeyneT-Frak, s.46.) "Beda' "ya, yani "Tann iin de "bilinmedik eylerin ortaya k-mas'nn szkonusu olabileceine ve Tann'nn zaman zaman gr deitireceine" inananlara, "El Bediyye" ad verilir. (Bkz. Muhammed Ali Tehanevi, Keaft Istlahati'l-Funn, 1/157.) Kur'an'da, "Tann'nn her eyi bildii" yazl. (Bkz. Nisa: 176; Cin: 26...) Ne var ki kimi szlerine yorumsuz bakldnda, "Tann'nn
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 23/48

21.03.2010

Din Bu

birtakm konulan sonradan BLP ANLADIGI'nn anlatld" da, aka grlr:

"Tanr, insanlarn, cinsel ilikiden uzak kalmaya dayanamayacaklarn anlad": O dnemde, bir kii oru tutar da, iftar zaman, orucunu bozmadan uyursa, o kimse ne o gece, ne de ertesi gn akama dein orucunu bozabilirdi. Ne yeme, ime, ne de cinsel iliki. Adamn birinin bana bu durum gelmitir. Yani iftar zaman uyumutur. imdi, ertesi gnn akamna dein her ey yasak. Adam dayanamaz, gece uyannca kan-syla yatp cinsel ilikide bulunur. Ertesi gn, zgn, durumu gidip Muhammed'e anlatr. Raslan bu ya, ayn ey mer'in (Halife) basma da gelir. O da dayanamayp yasak olan cinsel'birleimde bulunmutur. O da zgn biimde Muhammed'e aklar durumunu. Bu durum balarna gelen bakalan da vardr. Onlar aklarlar. te bu OLAYLAR zerine, anlam yukanda sunulan ayetin geldii bildirilir. (Bkz. Ebu 175

Davud,Kitabu's-Savm/l, hadis no: 2313; Buhari, e's-Sahih/15; Tecrid, 910 no.lu hadis ve 911 no.lu hadisten sonra K. Miras'n "zah"; Syti, Lubabu'n-Nukl Fi Esbbi'n-Nzl, Tefsiru Celaleyn'in kena-n, 1/36...) Bakara Suresinin 235. ayeti: "Evlenmeye ilikin isteinizi kadnlara tlatmanzda ya da iinizden geirdiinizi saklamanzda size bir gnah yoktur. (nk) Tann bildi-anlad ki (taklp) younlaacaksnz onlara. (O kafanza koyduunuz kadnlar gnlnzden ve dilinizden drmeyeceksiniz. Yanan.) Ama onlarla gizlice szlemeyin. Meer ki uygun bir sz syleyesiniz..." Burada da "Tann'nn bilip anlad" belirtilen ey, "insanlarn, kadnlara olan dknl." Yani: "Tann bilip anlad ki: Siz o kadnlara kafanz takmadan, iinizden geirmeden edemeyceksiniz. Onun iin buna yol verildi. (Bkz. M.Ali Sabuni, Safvetu't-Tefasir, 1/51.) istediinizi tlatmanzdan sakncay kaldrd Tann. Ama hemen o srada isteinizi aklamanz yasaklad. Duyulan istekte de bir saknca yok. (Bkz. F.Razi, 6/132. Bu konudaki tartmalar iin aynca bkz. Ta-beri, tefsir, 2/323-325.)" Demek ki burada anlatldna gre, "Tann, insanlarn kadnlara olan dknlklerini
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 24/48

21.03.2010

Din kadnlara olan dknlklerini anlatldna gre, "Tann, insanlarn Bu

anlamam olsayd, evlenmek iin kafaya konulan kadna olan ilgiyi ve evlenme isteini kadna tlatmay yasak brakrd." Kur'an'n "Tann"s, nce bir ey yapyor, bir "hkm" ortaya koyuyor; sonra bir gelime olunca grn, dolaysyla "hkmn deitiriyor"; yani bir baka "hkm" koyup bir ncekini geersiz klyor. Bu, "nsh-mensh (geerli-geersiz)" biiminde de sunuluyor. 2000'e Doru 19 Kasm 1989, Yl 3, Say 47 176

GR DE T REN "TANRI" Bakara Suresinin 106. ayetinin, Diyanet'in resmi evirisindeki anlam: "Herhangi bir ayetin hkmn yrrlkten kaldrr veya unuttu-rursak, onun yerine daha hayrlsn veya onun benzerini getiririz. Allah'n her eye kadir olduunu bilmez misin?" eviride "ayetin hkmn" deniyorsa da, aslnda "hkm" yer almyor. Yani dorudan "ayetin kendisinin yrrlkten kaldnlmakta olduu"ndan szediliyor ayette. Demek ki, Kur'an'n "Tann"s, yukandaki ayette unu diyor: _ Zaman zaman "yet" (eviriye gre ayet hkm) yrrlkten kaldrrz. _ Kimi zaman "yet"i unuttururuz da... _ Bir ayeti yrrlkten mi kaldrdk ya da unutturduk mu; ya "daha hayrls"m nnze getiririz; ya da benzerini. _ Bilesin ki, "Tann"nn hereye gc yeter. Burada, kimi ayetin "yrrlkten kaldnld", kimininse "unutturulduu" ok ak biimde anlatlyor. Yerine konanlardan kiminin "daha hayrl (yararl)", kimininse "benzeri" olduu da...

Ayet yrrlkten kaldrma, deitirme:


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 25/48

21.03.2010

Din Bu

Nahl Suresinin 101. ayetinin anlam: "Biz bir ayeti, bir baka ayetin yerine koyup deitirdiimiz zaman (bir ayeti, bir baka ayetle yrrlkten kaldrdmzda) -ki, Tan-n ne indireceini daha iyi bilir- dediler ki: 'Sen, yalnzca bir uydurmacsn.' Hayr, onlarn ou bilmez." Burada anlatlan bir ayet, bir baka ayetin yerine konuyor. Biri yrrle sokulurken, br yrrlkten kaldrlyor. Bakara Suresin-dekinde de, burada da Tann: "Biz yapyoruz bunu!" diyor.

177

Deiiklii "Tanr" nasl yapyor? Brc Suresinin 21. ve 22. ayetlerinin, Diyanet'in evirisindeki anlam yle: "Ey Muhammed! Dorusu, sana vahyedilen bir kitap, Levh-i Mahfuz'da sabit anl bir Kur'an'dr." Burada da anlatldna gre, "Kur'an"n asl, "Levh-i Mahfuz" ad verilen "Tanrsal Levha"da. Bu "levha"ya "K TABIN ANASI" ya da "ANA K TAP" demek olan "mm'l-Kitb" da denir. te "Tann'nn ayetleri yrrle koyma, yrrlkten kaldrma gibi iler iin yapt deiiklik", Kur'an yorumcularna gre bu "LEVHA"da, bu "Ana Kitap"ta oluyor. Yorumcular, bu konudaki yorumlarn u ayete dayandryorlar: "Tanr, dilediini siler ('mahv'); dilediini yerletirir. Ana Kitap, O'nun yanndadr." (Ra'd, ayet: 39.)

Yazma-bozma tahtas: Yani "Ana Kitap (Levh-i Mahfuz)" yannda bulunduu iin "Tanr", istedii deiiklii yapar. "Yerinde olduu gibi brakt" da olur, "silip att" da olur. Bir baka deyile: "Tanr yazar da, bozar da". Yorumculara gre, Tann'nn szkonusu "LEVHA"da "dilediini bogencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 26/48

21.03.2010

Din Bu

zup dilediini yazma (el mahvu ve'1-isbt)" ii, birok konuda gerekleir. Ahmet, Ali, Gll, Fadime, Cevat... Falan yerli, filan yerli, falan lkeli, filan lkeli... u insan bu insan zengin mi olacak, yoksul mu olacak; mutlu mu, mutsuz mu olacak; hrl m, hrsz m olacak; uzun mrl m, ksa mrl m olacak; "cennetlik" mi, "cehennemlik" mi olacak..? ou yorumcuya gre, "Tann'nn yazmas-bozmas" bunlan da kapsyor. Btn bunlarn yannda da kimi "ayet"in ya da bir ayet parasnn "yrrle konulmas, yrrlkten kaldmlmas" olayn iine alyor. (Bkz. F.Razi, 3/ 229; 19/64-65; Taber, tefsir, 13/111-115; Tefsiru'n-Nesef, 2/252...) Ksacas: "Tann", hereyi "yazp izdii" o "Ana Kitap"ta, diledii her tr "deiiklii" yapp durur yukardaki ayete gre. Bununla birlikte ayn Kur'an'n Tahn'si unlan da syleyebilmekte: "Benim katmda sz deimez..." (Kf, ayet: 29) "Tann'nn szlerinde deitirme olmaz..." 178

(Yunus, ayet: 64.) "Deiiklik" yapldnda, "yrrle konulan"a "nsh"; "yrrlkten kaldnlan"a "mensh" denir. Bu olayn ad da "nesh"dir. slam'a gre, slam eriat'ndan ncekiler, "Tann" eliyle yrrlkten kaldnlmtr. Yani Kur'an yrrle konunca, "lnc"in "Tevrat"n hkmleri yrrlkten kaldnlm. Bir "nesh" olay bu. ( slam dnyas bu grte.) Bir baka "nesh" olay da Kur'an'n iinde. Konunun aratrmasn yapanlarca, 249 yerdeki ayet hkmnn "yrrlkten kaldnld" belirtilir. (Bkz. bn'l-Banz, Nshu'1-Kur'an'l-Aziz ve Mensuh, Beyrut, 1988, s.23.)

Kur'an'daki elikiler: "Nesh", Kur'an'daki elikilere, Kur'an yorumcularnca bulunan bir aklama biimidir. "Hadis"lerdeki elikiler iin de "nesh" ileri srlerek aklama getirilir. "Tann" ayn konuda, bir ayette bir ey sylyor; baka ayette baka
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 27/48

21.03.2010

Din Bu

ey sylyor, rnek: Enfal Suresinin 65. ayetinde "Ey Peygamber! nanrlan, ldrmeye (savaa) kkrt!" dendikten sonra yle deniyor: "Sizin sabrl 20 kiiniz, onlardan 200 kiiyi yener. Sizin 100 kiiniz, kfirlerden 1000 kiiyi yener. nk onlar, anlamayan (geri zekal) bir topluluktur." "Tann" burada, inanrlar, kendilerinden sayca "10 kat" daha ok olan inanmazlan yenecek gte olduklann aka bildiriyor. Ama daha sonra gr deitirmitir. Bakn ne diyor: "imdi Tanr sizden (yk) hafifletti. Bildi-anlad (alimellahu) ki, sizde bir gszlk vardr. Sizin sabrl 100 kiiniz, onlardan (yalnzca) 200 kiiyi yener. Sizin 1000 kiiniz, Tann'nn izniyle, onlann 2000 kiisini yener. Tann, sabredenlerle birliktedir." (Enfal, ayet: 66.) Bu iki ayet de "nesh" olayna rnek gsterilenlerdendir. (Bkz. Dr. Muhammed Vefa, Ahkamu'n-Nesh Fi'-erati'1-lslamiyye, Arapa, Kahire, 1984, s.49.) rnekler, srecek. 2000'e Doru 26 Kasm 1989, Yl 3, Say 48 179

TANRI SARAYINDA NAMAZ NDRtMLERl Efendi Tanr (Rab) grmek zere Muhammed'i makamna, sarayna (AR) armtr. Bunun iin de nce bir hazrlk yaptrtm-tr: Melee, onun gsn, urasndan ta urasna dein yardrm, kalbini karttrm, zemzem suyuyla ykattrm, iman dolu altn bir tasla bu kalbe MAN doldurtmu, sonra kalbi yerine koydurtup gs kapatrmtr. Burada sorulabilir: Muhamrned'in kalbi, daha nce
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 28/48

21.03.2010

Din Bu

- Temiz deil miydi? - manl deil miydi? Bu ve benzeri sorular zerinde durmak, konuyu databilir. En iyisi, hadisten, konuyu izlemek: Efendi Tann (Rab), sonra, Muhamrned'in gezisi iin bir binit gnderir (cennetten). "BURAK" ad verilen, katrla eek aras ak bir binit. Geziyi balatr. Muhammed, nce bu binitle, geceleyin, Mekke'den Kuds'e; sonra ayn gece, "mi'rac (merdiven)" denen, ge dayal bir MERDtVEN'le, Cebrail'in eliinde ge vanp ular. Birinci kat gk. Kaps KAPICI-BEKl MELEK, Cebrail'in kapy alp bu kapc melekle konumas: - Kim o? -Ben Cebrail. - Yanndaki kim? - Muhammed! - Ge kmak iin ona ar oldu mu? -Evet Her gk katnda bu konumalar olur. Sonra kapc -beki melek, Muhammed'e "merhaba hogeldin" diyerek kapy aar. Cebrail'le Muhammed ieri girerler. Peygamberlerin makamlar da gk katlarnda. Cebrail, Muhammed'le bu peygamberleri tantrr, ilkin, birinci katta, dem'le olur tanma. 180

Sonra ikinci kat. nc, drdnc, beinci... derken yedinci kat Gk katlan tamamdr. Ama daha yukarya da gezi srecektir. Sonra Cebrail'in kendisi alr tama iini. (Kanadyla) alp gtrr Muhammed'i. Ykseldike ykselirler. yle bir yere gelirler ki, gcrt iitirler: "Kalemlerin gcrts": Kimi eylerin bozulup yeniden yazld ("el mahvu ve'1-isbt"), Kur'an'daki deyimiyle "Ana Kitap"ta (mm'l-Kitab), yorumlanndaki anlatmyla "Levh-i Mahfuz"da yazlar yazlmakta. Bu "yazg yazan kalemlerin gcrtlar" (sarfu'l-aklm) duyulur.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 29/48

21.03.2010

Din Bu

Burada da bir soru sorulabilir Bunlar ne tr kalemler ki, gerilerden duyulacak kadar gcrt

yapyor? Buna da "kimbilir?" diye karlk verip geelim ve hadislerde anlatlanlar izleyelim yine: "Sidret'l-Mnteh" denen ve bir "smr" oluturan kesimdir buras. Necm suresinde aklandna gre, "varlacak cennet" de buralarda. (Bkz. yet: 14-15.) Ve buras "TANRI'NIN SARAYI"nn (AR) yaknlarnda. te burada bir "farz" bildirilir: "Elli vakit namaz farz" Aslnda Muhamrned'in bir de, buradan "SARAY"a yolculuundan szedilir. "Farz" olarak bildirilen "namaz", tam "elli vakit"tir. Muhammed, buyruu alp dner. Gk katlarna. 7. KAT'a, sonra 6. KAT'a iner. Musa'ya urar. " Elli vakit namaz oktur, git indirim yaptrt!" Musa'yla konuurlar: - Tanr senin mmetine ne farz etti? - Elli vakit namaz. Her gn iin. - Buna, mmetinin gc yetmez. Efendi Tann'na (Rabbine) dn 181

NDRM yaptrt! Muhammed, gnlk namaz vakitlerinde indirim yaptrtmak iin Efendi Tann'sna dner. "Namaz indirimi iin Muhammed'in 6. gk katyla saray arasndaki gidi gelileri" Muhammed, Tanr'ya vardnda, bir indirim yaptrtr. Ne var ki,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 30/48

21.03.2010

Din Bu

dnp Musa'nn yanma geldiinde, Ms yine ok bulur namaz vakitlerini, indirim yaptrtmas iin Muhammed'i bir daha gnderir. Muhammed gider, bir indirim daha yaptrr. Dner; Ms bunun da ok olduunu, yine kp indirim yaptrtmas gerektii syler. Muhammed yine gider, yine indirim yaptrr. Ve bylece birka gidi-geli sonucunda, gnlk namaz vakti says 5'e iner. Ms bunu da ok bulmutur. Ama Muhammed, artk utandn, gidip yeni bir indirim yaptrmak iin yznn kalmadn syler ve gnlk namaz vakit says 5'te kalr. Ve Tanr: "Be vakittir, ama yine de elli vakittir." der; bir ayetten alnma: "Benim katmda sz deimez." (Kf, ayet 29.) anlamndaki paray ekler. unu da sylen "Ana Kitab'da nasl farz kl-dmsa yledir. Be vakitten her birine on kat sevap olunca yine elli vakit eder." (Bkz. Buhri, e's-Sahih, Kitabu'sSelt/1, Kitabu't-Tevhid/ 37; Tecrd, hadis no: 227, 1551; Mslim, e's-Sahih, Kitabu'1-mn/ 259-265, hadis no: 162-164.) Efendi Tanr (Rab), "gr deitirmedim!" demeye getiriyor, ama yine de bir "deiiklik olduu" zerinde birleiliyor. nk, "50 vakitten, 5 vakte indirim" olmutur. Daha "tebli edilmeden" namaz vakitlerinde indirimler yaplm olmasnn uygun gerekelerle aklamas iin ok abalanyor, ama kolayca iinden klamyor. (Bkz. Askaln, Fethu'1-Br, Msr, 1300, Bulak Mat. 1/391-392.) Tartmalarda akla kavumayan bir soru: - En iyisini, Tanr deil de, Ms m biliyordu? 2000'e Doru 3Arahkl989,Yl 3 Say 49 182 KUR'AN'DAK "EL K LERDEN... (I ) "eliki", burada hangi anlamda kullanlyor? nce onu belirteyim: "Aykrlk", "birbirine uymama", "birbirini tutmama", "atma"... Mantktaki "tenakuz"dan daha geni anlamda. (Mantktaki anlam iin bkz. Seyyid erif Crcan, Ta'rift, "Tenakuz", s. 68; Muhammed Ali Tehanevi, Keaft Istlahati'l-Fnn, 2/1313.) Usl'l-fkh (islm hukuku) uzmanlarnn kullandklar "tenakuz" ve "te-ruz"la e anlamda. (Bu anlam iin bkz. Tehanevi, ayn yer.) Nisa Suresinin 82. ayetinde geen ve Diyanet'in resmi evirisinde
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 31/48

21.03.2010

Din Bu

"aykrlk" diye dilimize evrilen "ihtilf" anlamnda. Bu eviride ayetin tmnn anlam yle: "Kur'an' durup dnmyorlar m? Eer o, Allah'tan bakasndan gelseydi, onda ok aykrlklar bulurlard." (Nisa: 82.)

Kur'an'da " aykrlk" lar: imdi bakalm, Kur'an'da "aykrlklar var m; yok mu? islm dnyasnda ilenegelen "NESH" diye bir ey var. Kur'an'daki "nesh"den szedilir. Bakara Suresinin 106. ayetinde de, Kur'an'n "Tann"snca "Biz, bir ayeti nesh ettiimiz zaman..." diye balanr, kimi ayetlerin "nesh" edildii anlatlr. "NESH" nedir? Szlk anlamyla: "Bir eyi bir baka eyle gidermek", rnein, ','k" getirilince "karanlk" giderilir. "Gne gelince glgeyi giderir". Bakara Suresinin 106. ayetinde de bu anlamdadr. nk "bir ayeti getirip, bir baka ayetin hkmnn giderildii" anlatlmak istenir. (Bkz. Rgb, el Mfredat, "N-S-H" maddesi.) Bir baka anlam da, "bir eyin bir baka eye aktarlmas, giirlmesi"dir. islm hukukundaki anlam: "Daha sonraki bir hkmle, daha n183

ce var olan bir hkmn (yrrlkten) kaldrlmas (bunun, ayet ve ha disle salanmas)". Ya da: "bir eriat hkmnn gelmesiyle, bir nce ki eriat hkmnn sona ermesi", ikinci tanm yle de dile getirilir "Bir nceki eriat hkmnn TERS N sonulandracak biimde, son radan bir eriat hkmnn gelmesidir." (Bkz. Sadru'-eraSaduddin, Teftzan, e't-Tavdih-e't-Telvih, istanbul, 1310, 2/481-482; Dr. Muhammed Vefa, Ahkmu'n-Nesh fi'-eriati'1-slamiyye, Kahire, 1984, s.10-26; ERz, el Mahsl fi Usli'l-Fkh, tahkik: Dr. Th Cbir, 1/ 433 ve t.; e't-Tefsiru'1-Kebr, 3/229 ve t.; Gazali, 1/69 ve t.; Hamdi
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 32/48

21.03.2010

Din Bu

Yazr, Hak Dini Kur'an Dili, stanbul. 1960,1/460.)


x

Rz, islm dnyasnda Ebu Mslim'in dnda herkesin, "Kur'an'da NESH bulunduu" grnde birletiini yazar. (Bkz. ERz, ayn yer.) Ebu Mslim (lm. 934.) ise, "Kur'an'da NESH bulunmad" grndedir. Bulunmamas gerektiini savunur, en bata da u ayete dayanr: - "Gemite ve gelecekte onu (Kur'an') btl klacak yoktur. Hakim ve vlmeye lyk olan Allah katndan indirilmitir." (Fussilet: 42. eviri, Diynet'in.) Ebu Mslim, Nisa Suresinin 82. ayetini de (yukarda geti) dayanak gsterir. (Bkz. Muhammed Ali Sbn, Revayiul-Beyn, 1/101. Aynca bkz. Dr. Subh e's-Salih, Mebhis fi Ulmi'l-Kur'an, Beyrut 1979, s.262.) Ve "hkmler arasndaki uyumazlklar" gidermek iin yorumlara abalara giriir, yorumlan son derece zorlamal olduu iin kabul grmez. (Bkz. Yukandaki kaynaklar.) Ksacas; islam dnyasnda benimsenen u: "Kur'an'da NESH var." Yani Kur'an'da aralannda "AYKIRILIK (tearuz)" olduu iin "geerli (nsh)" ve "geersiz (mensh)" saylan ayetler, hkmler bulunur. Sonu: Kur'an'da "EL K LER" var. "NeslTin kabul edilmesi, zorunlu olarak bunun da kabul edilmesi demektir. nk "eliki"siz "NESH" olmaz. Bunda birleiliyor. Oysa Nisa Suresinin yukarda geen 82. ayetinde, "Kur'an'da aykrlklar bulunursa bunun; Kur'an'n Tann'dan olmadna kant olabilecei" belirtilmekte. 184 Kur'an'da ne kadar eliki var: Kur'an'daki "NESH" says, kimilerinin saymasna gre hi de az deil. "Mensh yet hkm" says: 249. (Bkz. lbnl-Bnz, Nshu'l-Kur'an'1-Azz ve Menshuhu, Beyrut, 1988, s.23.) Kur'an'daki "elikiler", yalnzca "NESH" saylan kesimde deildir. Baka da var. Kur'an'daki elikiden bir rnek:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 33/48

21.03.2010

Din Bu

Soru: "Tann'nn yazgs"nda, "sz"nde, "DE ME", "DE T RME" olur mu? Kimi yetlere gre: "Hayr, kesinlikle olmaz." yetler: -"(Tann sylyor:) Benim katmda SZ DE MEZ..." (Kf: 29.) -"... Tann'nn szlerinde DE ME olmaz..." (Kehf: 64.) Bu dorultuda baka ayetler de var. (Bkz. Ahzab: 62; Ftr: 43; Feth:23;En'am:34,115.) Kimi ayetlere greyse: "Evet, DE ME ve DE T RME vardr. Tann dilediinde deiiklik yapar. Hereyi yazp izdii LEVH-I MAHFUZ'da yazar, bozar, yeniden yazar."Ayetler -"Biz bir ayeti baka bir ayetin yerine deitirdiimiz zaman..."(Nahl: 100.) "Herhangi bir ayeti 'nesh' eder ya da unutturursak..."

(Bakara:106.) "Tann dilediini siler, dilediine yer verir. Ana Kitab (Levh-i

Mahfuz) O'nun yanndadr. (Ra'd: 39.) Bu ayetlere, bundan nceki iki yazda deinilmi; yorumlar sunulmutu. 2000'e Doru 10 Aralk 1989, Yl 3, Say 51 185

KUR'AN'DAK "EL K LERDEN... (II) Bundan nceki yazda, slam dnyasnda benimsenen "Kur'an'daki nesh"den ve "nesh"in, "hkmler arasnda eliki" bulunduu iin szkonusu olduundan szedilmiti. Kur'an'daki elikilerin bir tr bu alanda. rneklerinden: tslm baka dinleri kabul eder mi? Bir kesim ayetlere gre, slam, baka dinleri de tanr. Dahas "putatapar" (mrik) denenlerin "din"lerini bile "D N" olarak
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 34/48

21.03.2010

Din Bu

tanmakta: "Sizin DNN Z size, benim dinim bana." (Kfrn: 6.)

"Putataparlar"a byle denmesi istenir. "Sizin putataparlnz si ze, benim Tektanr inancm bana..." diye yorumlanyor (bkz. Rz, Taberi ve teki tefsirler.) ama, burada nemli olan "SZN DNN Z S ZE" denmesidir. Yani "putatapar" denenlere bunun sylenmesidir stelik. "phesiz, inananlar, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve Sabiiler-

den Allah'a ve ahiret gnne inanp yararl i yapanlarn ecirleri (se vap olarak karlklar), Rablerinin katndadr. Onlar iin artk korku yoktur." (Bakara: 62. eviri, Diyanet'in.) Ne denli baka tr yorumlayanlar bulunsa da bu ayete gre: "inananlar" yani "Mslmanlar" dnda "Yahudiler", "Hristiyanlar" ve "Sabiiler", yalnzca "Tann"ya, "hirefe inanmalar, bir de "yararl i (dinsel nitelikte) yapmalar" kouluyla "korkudan kurtulacaklar", yani "cennefe girebilirler. Demek ki, bu ayette Yahudilik, Hristiyanlk ve (tmnn asl kayna olan:) Sabiilik (gk cisimlerine tapm. Bununla birlikte dinde, "TEK TANRI" denen "ASIL TANRI" inanc var. Geni bilgi iin bkz. Eren Kutsuz= Turan Dursun, Gne Klt.) dinleri resmen tannyor. Bu dinler tannd iin, bu ayet "mensuh" yani "ytirr186

lkten kaldrlm" saylr. Belirtildiine gre, bu ayeti yrrlkten kaldran (nsih), lu mrn Suresinin, anlam aada gelecek olan 85. ayetidir. (Bkz. bnu'l-Banz, Nshu'1-Kur'an'l-Aziz ve Menshuhu, Beyrut, 1988, s.24-25.) Ama baka kesim ayetlere gre: "Tanr katnda slam'dan baka DN yoktur.": - "Kim, slamiyet'ten baka bir dine ynelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O, hirette de kaybedenlerdendir." (lu mrn: 85. eviri, Diyanet'in). - "Allah katnda DN, phesiz slamiyet'tir..." (lu mrn: 19.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 35/48

21.03.2010

Din Bu

ev. Diya.) "Allah'n dininden baka din mi arzu ediyorlar? Oysa

gklerde ve yerde kim varsa, ister istemez O'na teslim olmutur. O'na dnecek tir." (lu mran: 83, ev. Diya.) Demek ki, "Tann'nn Dini" olarak "islm" gsteriliyor ve bu dinden baka dinin "istenemeyecei" bindiriliyor aka. tslam'da "hogr" var m? Bir kesim ayetlere baklrsa, " slam'da hogr var" demek gerekiyor. Anlamlan yukanda sunulan, Kfinin Suresinin 6. ayetiyle Bakara Suresinin 62. ayeti de bunlardan. u ayetler de: "t ver, nk sen, yalnzca bir tsn; onlann

zerinde bir ZORBA deilsin." (Giye: 22-23.) Bu anlam ve dorultuda baka ayetler de var. (Bkz. lu mran: 20; Mde: 92,99, Ra'd: 40; Nahl: 35,82; Nr: 54; Ankebt: 18; Fr: 23; Yasin: 17; Tegbn: 12.) "Dinde ZORLAMA yoktur" (Bakara: 256.)

islm'n propagandasn yapan ve "hogr dini" olduunu savunanlar, bu ayetleri, zellikle de Kfrn Suresinin 6. ayetini ve bu son ayeti sk sk kullanrlar, oysa islam hukukunda bu ayetler "mensuh (hkm yrrlkten kaldnlm)" ayetlerdendir. Bunlar, "Kl yeti" (yet's-Seyf) diye adlandnlan ayetle (Tevbe:5.) "ldrme yeti" (Ayet'l-Ktl) diye adlandnlan ayetle (Tevbe: 29) ve "cihad ayetlerimle "yrrlkten kaldnlm" saylmlardr. "Kl yeti"yle yrr-

187

lkten kaldrlan ayet hkm says: 114. "ldrme (ktal) Ayeti"yle yrrlkten kaldrlan yet hkm says: 8. (Bkz. bnul-Banz, ayn
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 36/48

21.03.2010

Din Bu

kitap, s.22.) islam dnyasnda, islam hukukundaki uygulamalar da buna gre olagelmitir. yle ya da byle "hogr" yanstan ayetlerden baka kesim ayetlere bakldnda tam ters bir dorultuyla karlalr, islam'n kat bir "HOGRMEZL 1" grlr bu ayetlerde. "Yrrlkte saylanlar da -belirtildii gibi- bunlardr: - "Hrmetli aylar knca, puta tapanlar, bulduunuz yerde ldrn. Onlar yakalayp hapsedin. Her gzetleme yerinde onlar bekleyin. Eer tevbe eder, namaz klar ve zekat verirlerse pelerini brakn. Dorusu Allah balar ve merhamet eder." (Tevbe: 5. eviri Diya-net'in.) - "Onlar, nerede bulursanz orada ldrn..." (Bakara:, 191; Nisa: 89,91.) Nisa Sresindeki "ldrn!" "munfk"lar iindir. kat-sert davran! Varacaklar yer, cehennemdir. Oras ne kt bir var yeridir." (Bu ayet, iki ayr surede aynen yer almtr: Tevbe: 73; Tahrim: 9.) Ayn dorultuda pek ok ayet var. (Bir kesimi iin bkz. Mide: 35; Tevbe: 41,79; Hacc: 78; Furkan: 52.) "Kitap verilenlerden Allah'a, hiret gnne inanmayan, Allah'n "Ey Peygamber! Kafirlerle ve mnafklarla sava. Ve onlara

ve Peygamberinin haram kldn haram saymayan, HAK DfNl din edinmeyenlerle; boyunlarm bkp kendi elleriyle C ZYE verene ka dar savan! "(Tevbe: 29. eviri, Diyanet'in.) islam'da geerli olan birey van "Mmaat". Anlam: "Birlikte yrme". slam, "gleninceye dek ban iinde birlikte yrme"yi ilke edinmitir. Biraz "hogr" yanstan ayetler, "mmt dnemle-ri"nin rndr. "Mmt" ilkesi, Muhammed'in "sava hiledir" sznden kaynan alr daha ok. (Bu sz iin bkz. Buhar, e's-Sahih, Kitabu'l-Cihd/156; Mslim, e's-Sahih, Kitabu'lCihad/18, hadis no: 1740.) islm, tm insanlar mslman olana dek, yeryzn bir SAVA ALANI sayar. "Ban" ve "hogr" de, eer gerekiyorsa, "sava"m gerei olan "hile" iindir.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 37/48

21.03.2010

Din Bu

190 Kur'an'da "evlenme"', "boanma", "miras" ve teki konularda da gerek "nesh" saylan trden, gerek baka trden "elikiler" var. 2000'e Doru 17 Aralk 1989, Yl 3, Say 52 189

KUR'AN'DAKi "AKIL VE BLIM" DIILIKLAR ( I ) Bir arkadamla konuuyordum: - "Kur'an'daki 'akl ve bilim' dlklar." dedim. Bana u karl verdi: - "Kur'an'da 'akl ve bilim' ii olanlar var m ki..?" Dndm. "Kur'an'daki 'akl ve bilim' dhklar"dan szederken "Kur'an'da 'akl ve bilim' iinde yerini alabilen eyler de bulunduunu" sylemek istememitim. Yaz (dizi) baln koyarken de byle bir amacm yok. "Akl" ve "bilim"den amaladm nedir? "Akl" ve "bilim" derken neyi anlatmak istiyorum, bu kavramlar hangi anlam ve tanmlarda kullanyorum? Konuya girmeden nce bunu belirtmeliyim. "Akl" nedir? Kur'an'da "akl" gemiyorsa da "A-K-L" kknden trevleri yer alr. "Dnme", ama "iman iin dnme", "imana bal dnme", yani "din"in istedii dorultuda "dnme"... Anlam bu. Bu dnmenin temel hedefi, "TanrTya, "melek"lerine, "birtakm kitaplarn gkten indirildii"ne, "Tann'nn insanlara mesajlarn iletmek iin kimi insanlar arac yapp PEYGAMBER olarak gnderdii"ne, "ldkten sonra bir dirilme olacafna, "bu dirilmede insanlarn hesap vere-cekleri"ne, "kimi insanlann CENNETe, kimilerinin CEHENNEM'e gideceklerime ve ayrca "hereyin, TANRI'NIN
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 38/48

21.03.2010

Din Bu

TAKDRYLE ola-ca"na, yani "KADER"e tNANMAK'tr. "Dnya"ya, "gkler"e ve her trl varla, yalnzca bunun iin "baklmas ve dnlmesi" istenir. Yalnzca bu hedef iin... "Dnme" demek olan "fikr" kknden treme szckler de yer alr. Ama ayn dorultuda. 190 "Lbb" ve kimi yerde "hicr" de "akl" demekse de yine ayn dorultuda kullanlyor Kur'an'da. Yani bunlarn, bilinen "insan akl"yla bir ilikisi yok. rnein: Fecr Suresinin banda, Kur'an'm "Tann"s, insanlar, dediine inandrmak iin: "Sabah"a, "(Zi'1-Hicce ayndan ilk) on geceye, "iffe, "tek"e ve "geip giden gece"ye ANT ER. (Bkz. yet: 1-4.) Sonra da yle der: "imdi bunlarda, AKIL SAHBt iin bir ANT ME

DEER yok mudur?" Kur'an'daki "imana zincirli akl sahibi", bu soruya elbette ki, "EVET!" diyecektir. "man zinciri"nden kurtulmu "zgr akd"sa byle demeyecektir, zgr akl iin "TanrTnn, sabaha, on geceye, ifte, teke... antimesinin bir DEER tayaca" sylenebilir mi? "Ak" ya da "nefret" zincirine vurulmu olan akl naslsa, "imana zincirli akl" da yledir; eli kolu baldr. "Akl d" dendiinde l alnan akl bu deildir, "zgr akl"dr. Trke Szlk'te "akl" iin yle denir: " nsann dnme, anlama, tedbir alma yetisi." Bu "yeti"nin, amalanan kapsamda bir "akl" olabilmesi iin koul u: Gcn "gk"ten, "TanrTdan almamal, "dnya yaatm"ndan

ve bu yaamdaki "gerek"lerden almaldr. "Bilim"den ne amalandna gelince:

"Bilim" nedir? Einstein'n tanm:


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 39/48

21.03.2010

Din Bu

"Duyu verileriyle mantksal, dzenli dnce arasnda uygun

luk abas." (Bkz. Cemal Yldrm, Bilim Felsefesi, stanbul, 1979, s.15.. Dayand kaynak: "The Fundaments Of Teoretical Phyics" Sci ence 91,1940.) .

Baka tanmlar da var. (Bkz. Yldrm, ayn kitap s. 12-16.) Ayrt edici zellikleri (bkz. Yldrm, ayn kitap, s. 16-20.) gz-nnde tutularak yle de tanmlanabilir bilim: 191 Olaylara dayal, gzlemli-deneyimli, mantkl, nesnel, yansz

(objektif), eletiriye ak, genel, seici ve dzenli bir yntemle OLAYLARIN YASALARINI BULMA ABASI ve bu abay ieren B LG . "Bilim d" dendiinde de, l alnan "bilim" budur. "Bilim"le "din", hep atagelmitir. (Bkz. Yldrm, ayn kitap, s.24.) Bak alan tmyle ayr olduu iin. Propagandaclarna gre: "islm dini, akl dinidir, mantk dinidir, bilim dinidir..." Kur'an'daki "akl ve bilim dlklar" sergilendiinde, neyin ne olduuna k tutulmu olacak. Bilindii gibi "Kur'an", islm'n en temel kaynadr. "Akl ve bilim"le ilgisi olmayan ya da badamayan, barmayan eyler "KUR'AN"da varsa -ki rnekleriyle sunulacak-; "islm'n akl dini, mantk dini, bilim dini" olduu yolundaki propagandann gerekle ilintisi olamaz. Karanla olabildiince k tutulmal. Neyin ne olduunu herkes anlamal, insanla daha yakan, daha uygar, daha gzel bir dnya iin baka bir yol var m? 2000'e Doru 24 Aralk 1989, Yl 3, Say 53 192

KUR'AN'DAK " AKIL VE BLM DIILIK"LAR (II)


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 40/48

21.03.2010

Din Bu

islam propagandaclar hep yaparlar: Bir ayeti, bir hadisi ya da bunlardan bir paray ele alrlar. Bir bilimsel durumla, bir bulula karlatrrlar. Akla gelmedik zorlamalarla yoruma giriirler. Ve ardndan yle derler: - "Bugn ILIM daha yeni bulduu halde, bundan 1400 yl nce byle bir LM HAK KATE ARET edilmi olmas, bir MUCl-ZE'dir." Gerekte, zerinde durulan o ayetin, hadisin ya da parasnn, sz edilen o "ilmi hakikat"le en kk ilgisi yoktur. Ama var gsterilir, zellikle "bilim"in sesini duyurduu, etkinliini gsterdii alarda bavurulur olmutur bu ynteme. slm, "akl dini" midir; "mantk dini" midir; "bilim dini" midir? Bakalm, grelim: Adam, "eeiyle birlikte yz yl l kalm, sonra dirilmi": Bakara Suresinin 259. ayetinin, Diyanet'in resmi evirisindeki anlam: "Yahut alt stne gelmi bir kasabaya urayan kimse gibisini grmedin mi? 'Allah bunu, lmnden sonra nasl diriltecek?' dedi. Bunun zerine Allah ONU YZ YIL L BIRAKTI, SONRA Dl-RlLTTl. (Allah:) 'Ne kadar kaldn?' dedi. (Dirilen adam:) 'Bir gn veya bir gnden az kaldm!' dedi. (Allah:) 'Hayr! Yz yl kaldn! Yiyeceine, ieceine bak; bozulmam. Eeine bak. Ve hem seni insanlara bir ibret klacaz. Kemiklere bak! Onlan nasl birletirip sonra onlara (nasl) et giydiriyoruz!' dedi. Bu ona (o adama) apak belli olunca: "Artk Allah'n her eye kadir olduuna inanm bulunuyorum!' dedi." 193

Kur'an yorumlarnda aklandna gre: Bu ayette sz edilen "kasaba": Kuds. Eeiyle birlikte "yz yl l olarak kaldktan sonra dirildii" anlatlan adam da: "Peygamber" zeyir. (Bkz. Bakara, ayet: 259; RRz; Beyzavi, Taberi ve teki tefsirler.) yette anlatlan u:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 41/48

21.03.2010

Din Bu

Bir adam (zeyir) var. Karsnda "al stne gelmi bir kasaba (Kuds)." Adam dnyor; "Tanr, bu lm kasabay nasl diriltir?" diyor kendi kendine. "Kasaba artk eski durumuna gelmez." anlamnda, te o srada, Tanr, "nelere Kadir olduunu" kantlama gerei duyuyor adama. Ve adam ldryor. Eeini de... Adamn ve eeinin ls, YZ YIL orada, ylece kalyor. (Nasl da kimse grmyor?!) Bozulabilecek trden "yiyecek ve iecekler"i de vardr. Bunlar da orada ayn sre iinde kalyor. Hem de hi mi hi bozulmadan! "Yz yl"..! (Niye bu kadar yl da, daha aa ya da daha yukar deil?!) Sonra adam diriltiyor "Tanr". Ve kendisiyle konuuyor: - Orada ne kadar zamandr bulunuyorsun, biliyor musun? - Bir gn ya da biraz daha az. - Ne diyorsun sen? Tam YZ YIL kaldn L olarak. "Tanr", adamn yiyecek ve giyeceklerinin "bozulmaml"na ve eeinin biraz sonra nasl diriltileceine bakp dnmesini, dnp " bret" almasn sylyor. Adamn gzleri nnde "eeinin dirilii", nce "kemiklerin bi-raraya gelii". Sonra "bu kemiklerin etlerle kaplanmas"... (Her ey "ol!" deyince oluyorsa, bunlara neden gerek grlyor?) yette belirtildiine gre, btn bunlar, "insanlara BRET (MUC ZE) olsun diye" yaplm. (Bu alarda niye bu tr "mucize"lere gerek grlmyor? "Peygamber yok da ondan?" denecekse, inandrc olmaz, ille de gerekliyse gnderilir bir "peygamber". "Tanr" iin zor bir ey mi?) Bunlar birer "mucize" olarak anlatld iin "akl ve manta uygun" bir "te'vil"i, yani "yorunTu da olmaz. Ksacas: Bunlar, maddi, somut biimde yaanm eyler, olaylar diye anlatlp sunuluyor. Anlatlan yk, Kur'an'daki "Israilliyyat"tan. Yani yahudi kay-naklanndan Kur'an'a yansmadr. 194

"Kesilip her bir paras bir daa konmu olan kular, arlnca dirilip gelmiler":
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 42/48

21.03.2010

Din Bu

Bakara Suresinin 260. ayetinin anlam (yine Diyanet'in evirisinden): " brahim: 'Rabbim! lleri nasl dirilttiini bana gster.' dediinde; (Tanr:) 'inanmyor musun?' deyince; ( brahim:) 'Hayr, yle deil; fakat kalbim iyice kansn' demiti. (Tanr:) 'yleyse drt eit ku al; onlan kendine altr; sonra onlardan her dan zerine bir para koy. Sonra onlan ar. Koarak sana gelirler. O halde, Allah'n gl ve Hkim olduunu bil!' demiti." Demek ki "Ibrahim"in kafas, "ldkten sonra dirilme"ye pek yatmam, "Efendi Tann"sndan (Rabbinden) bunu, somut biimde kantlamasn istemi. O da kabul edip kantlam: "Drt ku al. Kesip parala. Paralardan gtrp dalara koy. Ve sonra kendine ar. Kular dirilecek; koup (uup) gelecekler sana!" Byle demi ve gerekletirmi. Bir "Mucize" olarak. Bu da bir baka yk. Kur'an yorumlannda "kulann tyleri'rie dein ayrntlar da var. (Ayetle ilgili tefsirlere bkz.) Aktarmaya gerek yok. "Iman"a zincirli olmayan "akl" ve "bilim"in byle eylerin olabileceini kabul edebilecei dnlebilir mi? 2000'e Doru 31 Aralk 1989, Yl 4, Say 1 195

KUR'AN'DAK "AKIL VE B L M DIILIK"LAR (III)

Kur'an'daki "akl ve bilim" dlklann nemli bir kesimini, "mucizeler oluturur. Kur'an'da "mucize"ye kimi yerde "yet" denir (bkz. Kasas: 36; Kamer: 2.) Bu, "tefsir"lerin belirttiine gre, Kur'an'daki "yet" szcnn 6 anlamndan biridir. (Bkz. Abdurahman tbn'l-Cevz, Nzhetl-A'yni'n-Nevzr, Beyrut, 1985, s.155.) "Mucize" iin "el hnku li'l-de (hriku'1-de)" denir. "det"i, yani
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 43/48

21.03.2010

Din Bu

"sregelen durum"u ya da "doa yasas"m "yrtan", yani "bozan", bir baka deyile "doa yasasna aykr olan" anlamnda. Bu nitelikteki "olaanst bir durum"dur. Ancak, byle "olaanst bir durunTun, slam "kelm"na gre "MUC ZE" olabilmesi iin "6 koul" vardr. - "Tann'nn ii" olmal. Bir eyi "Tanr yaptrmal ya da yaptrmamal." - Aynsn baka hi kimse yapmaya g yetirememeli. - Bir "meydan okuma" (tehadd) ile birlikte olmal. Yani, "ben peygamberim" diyerek ortaya kan kimse, "ortaya koyduum mucizenin aymn hi kimse ortaya koyamaz" diyerek "meydan okumal". - "Peygamberlik" savnda olan kimsenin bu savma "uygun" nitelikte olmal. - O kiinin kendisini yalanlar nitelikte olmamal. - Daha nceki bir zamanda deil, tam "peygamberlik" savnn olduu srada ya da ksa bir sre sonra gereklemeli. (Bkz. ismail Ge-lenbev, Alel-Cell, istanbul. 1316, 2/276-277; Muhammedi Ali Te-hnev, Kefu Istlahti'l-Fnn, 2/976.) "ly diriltme", "bir da yoketme"... gibi rnekler de verilir "mucize" iin. (Yukarda gsterilen kaynaklara ve teki "akid" kitaplarna bkz.) "lnn diriltilmesi". mana bal akln bunu kabul edebilecei sylenebilir. Ya zgr insan akl ve bilim? Byle bir durumun olabile196

ceini kesinlikle kabul etmeyecei ak deil mi? yle eyler var ki, "iman" ya da "imana bal akl" iin "mm-kn"dr ("mmkin"). rnein "ge kmak" (burada amalanan "umak" deildir) gibi, "herhangi bir ta, alna dntrmek" gibi... Bu konularda "antiilmi" olsa geerli olur. (bkz. Fkh kitaplar, "Eyman" blm, rnein Drer, Kitabu'l-Eymn, ist., 1316, 2/52.) Hele "peygamber mucizesi" ya da "veli kerameti" szkonusu olduunda, "iman"n ve "imana bal akl"n "sama" ya da "olamaz (muhal)" diyecei bir ey yoktur. rnein "gkteki AY'm blnp paralanarak yere dmesi, sonra birleip yerine gitmesi ve eski durumunu almas" olamayacak trden deil; olabilecek trdendir. Gerekesi de udurO
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 44/48

21.03.2010

Din Bu

-"AY Tann'nn bir yaratdr, Tanr nasl dilerse yle yapar." (Bkz. Kamer Suresinin 2. ayetinin yorumlan ve bu ayete ilikin hadislerin aklanmalan, rnein: Nevev, erhu Mslim, Hami, Iradu's-S Li erhi Sahihi'l-BSuhari, Msr, 1307 10/276.) Herhangi bir "ly diriltmek" de yle. "Mucize" olunca, "iman" ve "imana bal akl" kolaylkla "olur" diyor. Ne var ki bunlar, "zgr insan aklnn ve bilimin olur diyebilecei eyler deildir. nk insan aklnn ve bilimin "l"s bakadr: "Gerek"ler, "gzlem"ler, "deney"ler, "olgu"lar ve bunlar stne yaplan "deerlendirme"lerdir. Bununla birlikte, "ada" olma ve islm' "adalatrma" abasnda olan, "Kur'an'n Tannsall"n kantlamaya abalyan kimi islam propagandaclan, "mucizeleri "akla ve bilime uydurma" yolunu semilerdir. "Mucize"nin "tanm"na ve "koul"lanna aldrmadan... rnein: Diyanet ileri Bakan Yardmcl da yapm olan Sa-deddin Evrin (Paa), bu yolu semi olanlardandr. (Bkz. Evrin, amzn Kur'an Bilgisi, Ankara 1970,1/232-233,2/633-646.) Sras geldike bunlar zerinde durulacak, gerekli karlklar verilecektir. Tanm ve koullan gznnde tutularak unutulmamas gereken nemli bir nokta var "Mucize" konusunda en "temel" olan, "doa ya-salanna ayknlk"tr. Bu olmad zaman "kelm", herhangi bir eyi "mucize" saymaz. "Mucize", "Peygamberlik kurumu"nun temel dayanadr. Dahas: Tek dayana. "Mucize"yi grmeyen insann "inanmak zorunda olmad" kabul edilir. (Bkz. "Kelm" kitaplan, rnein: Nureddin e's-Sbn, Mturdiyye Akaidi, ev. Bekir Topalolu, Diyanet leri Ba197

kanl Yay., s. 111.) yleyse, "Peygamber"e ve "mucize"sine tank olmayan bug

nn insanndan "din"e, "lslam"a inanmas nasl isteniyor? Byle denmesin diye, her zaman ileri srlen u: "Kur'an, en byk mucizedir. Kyamete kadar da kalacaktr."
45/48

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

21.03.2010

Din Bu

"Kur'an'n benzeri"ni hi kimsenin yapamad, "Kur'an meydan okuduu halde" kimsenin buna g yetiremedii ve g yetiremeyece-i savunulagelmitir. Herkes de bunun byle olduuna inanmtr. "Gerek" mi, deil mi; inceleme, aratrma gerei pek duyulmamtr. Bu konuya da sra gelecek. Kur'an'da, Tevrat ve aklamalarnda yer alan "Yahudi peygamberi"nin "mucize"leri, incil'lerde yer alan " sa'nn mucizeleri" anlatlr. Bu arada da Muhammed"inkiler... Ne var ki, Muhammed'in "Muci-ze"leri, Kur'an'dakinden ok, "hadis"lerde yer alr. Tm "peygamber-ler"inden var "Muhammed'in mucizeleri" arasnda. Bu dizide bunlardan birtakm rnekler sunulacak. "Mucizeler" ve "Muhammed'in Mucizeleri" dizisi aynca gelecek. slam dnyasnda en salam kabul edilen kaynaklanyla birlikte... Her zaman olduu gibi... Ve "tabu"lann yaam kayna olan karanln yenilmesi iin... 2000'e Doru 7 Ocak 1990, Yl 4, Say 2 198 KUR'AN'DAK "AKIL VE B L M DIILIK"LAR (IV) Kur'an'da "gkler ve yer..." denir. (Bkz. Bakara: 33,107,116, 117,164,255,284; lu lmrn: 29, 83,109...) Tam: 190 yerde. "Yer", iinde yaadmz gezegen, yani: "Dnya"dr. "Gkler"se: Evrenin kalan kesimi. Yani: "Gkler ve yer" denirken; evren ikiye aynlyor. Bir yanda "gkler", br yanda da "DNYA". "Dnya"da, "insanlar ve teki canllar" yaar. "Cinler ve eytanlar"la birlikte. "Gkler"deyse: "GK halk (ehl's-sem)", yani: "Melekler". En stte de ("AR"da) "Tann". Ama "Gkte Olan" diye nitelenir (bkz. Mlk: 16, 17.) Kur'an'n "Tann"s ve "O'nun szleri"ni bize aktarp yorumlayanlar, bize bunu anlatrlar. (Yani, "hadis"lerde, "tefsir"lerde.) Voltaire, "Eski Yunanllarn "gk" anlaylan ve "tannlar"ndan szederken: "Atmosferimizin mavi kubbesine bal gibi grnen yldzlarla gezegenler, sonradan tannlann evi oldu. lerinden yedisinin kendisine zg bir gezegeni vard, tekiler de nerede yer bulabildiler-se orada oturdular..." diye anlatr. (Voltaire, Felsefe Szl, ev. Ltfi Ay, Inkilap ve Aka, 1/229.) Voltaire, "Yer ve
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 46/48

21.03.2010

Din Bu

Gk" ya da "Gkler ve Yer" deyimi iin de yle der: "Yerle gk" diye banp duruyorlard. Bunun: "SONSUZLUK'la bir ATOM' diye barmaktan fark yoktu." (Voltaire, ayn kitap, 1/230.) "Yeryz"nden "yukan"ya doru plak gzle bakan kimse "Yer ve Gk" ya da "Gk (gkler) ve Yer diyebilir yalnzca. "Eskiler" de onun iin byle diyegelmilerdir. Kur'an'n "Tann"s da, EVREN'e, plak gzle bakan kimsenin gzyle bakt iin "GKLER VE YER" diyor. Voltaire'in, "Eskilerin G" maddesinde szn ettii "eskiler" gibi... Bir de imdi "lMAN"la ya da "imana bal akT'la bakanlar byle grr evreni. ada "B L M GZL"yle bakanlarsa "Yer ve Gk" ya da "Gkler ve Yer" deyimini ok "komik" bulurlar. 199

"Gkler ve yer (tm evren) 6 gnde yaratlm": Kur'an'da, 8 yerde, "gklerin ve yerin ALTI GNDE yaratld" anlatlr. (Bkz. A'raf: 54; Yunus: 3; Hd: 7, Furkan: 59; Secde: 4; Fus-silet: 9-12; Kf: 38; Hadd: 4; Mcdele: 4.) "Sol gelimelere kar 'dinleraras ibirlii' iin anhp konferanslar verdirilen teologlardan Prof. Dr. Guillaume, unlar sylemek zorunda kalmn "Tevrat'ta Tekvin/1'de ve Kur'an'n Kf Sureasinde, 'gkleri ve yeri ve her ikisi arasndaki hereyi alt gnde yarattk.' diye sylendiinin tersine, bu dnyann (evrenin) al gnde yaratlmadn biliyoruz." Teolog Profesr, bunu dedikten sonra balyor; "Tevrat ve Kur'an'n bilime aykr" anlatm karsnda "MODERN BLlM"in ne dediini anlatmaya. (Bkz. Prof. A.Guillaume'n tstanbul niversitesinde 'Garp'ta slam Tetkikleri' Mevzuuna Dair Verdii Konferanslar, islam Tetkikleri Enstits Dergisi, Cilt 1, Cz 1-4,1953, istanbul, 1954, s. 122.) Teolog Profesre bu aklamasndan dolay, mslman dinleyicilerce tepki gsterilmitir. "Soru-cevap" srasnda biri kalkp Profesre, "Tanr katndaki bir gn"n, "insanlarn 50 bin yl kadar" olduunu anlatan Mearic Suresinin 4. ayetini ve"... al gnde yarat-k..." derken de, insanlarn bildii "24 saatlik gn"n amalanmadna ilikin kimi "mfessir"in yorumunu anmsatr. Profesrn bu soruya karl u olur:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 47/48

21.03.2010

Din Bu

"Binlerce milyon yl gibi geni zaman kavramn 50.000 yl ile ifade etmenin, bu zaman '24 saatlik bir gn' ile ifade etmekten daha isabetli olacan sanmam. Ve eskilerin '24 saatlik bir gn' derken bundan, bu kadar ksa bir zaman kastetmediklerini syleyen mfessir-ler de, fazla bir etki meydana getirmediler." (Bkz. Ayn yaz, ayn dergi, s. 142.) Kald ki, Mearic Suresinde, Tanr kandaki "bir gn"n "50 bin yl" olduu anlalrken, Hacc Suresinin 47. ve Secde Suresinin 5. ayetlerinde, o "gn"n yalnzca "bin yl" olduu anlalr. Yani ayetlerde, bu konuda da eliki var. Sonra, "gklerin ve yerin alt gnde yarald"m anlatan ayet-lerdeki "alU gn"le neyin amalandn Muhammed'in kendisi aklyor. Bu aklamaya gre, amalanan, herkesin bildii "haftann gunle-ri"din 200

Gen Aleviler Harekat

<<<< Kitabn Devam >>>> 1-50 / 51-100 / 101-150 / 151-200 / 201-250 / 251-303

Anasayfa

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

48/48

21.03.2010

Din Bu

201.sayfadan- 250. sayfaya "Tanr, haftann hangi gnnde neler yaratm"? Ebu Hureyre anlayor: "Peygamber elimden tuttu ve yle dedi: Tanr, TOPRAI (yeryzn, CUMARTES yarat. Topran zerinde DALARI da PAZAR gn yapt. AALARI da PAZARTES varetti. MEKRUHU (kt? olan) da SALI GN yaratmr. NURU () da ARAMBA gn... HAYVANLARI da, PEREMBE gn yarap yayd. ADEM' yaratmas da CUMA GN K ND DEN SONRA, ikindiyle gece arasnda, cuma gn saatlerinden en son saatte oldu. Sonuncu yarak olarak." (Bkz. Mslim, e's-Sahih, Kitabu Sfa'I-Munfkn/27, hadis no: 2789; Ahmed Ibn Hanbel, Msned, 2/227.) Acln, bu hadisi "Mslim'in, Nese'nin ve Ahmed Ibn Hanbel'in, Ebu Hureyre'den aktarp yer verdiini" belirttikten sonra, ayn konudaki aklamay ieren hadisin Ibn Abbas'tan da aktarldn yazyor. (Bkz. Acln, Kefu'1-Haf, 1/454-455, ha. 1241.) Muhammed'in bu aklamas, Kur'an'da "gklerin ve yerin al gnde yaratld" bildirilirken grlen "gnler"le, bildiimiz "haftann gnleri"nin amalandna kuku brakmyor. En yetkili saylan "mfessir"lerin gr de bu yndedir. 2000'e Doru 21 Ocak 1990, Yl 4, Say 4 201 KUR'AN'DAK "AKIL VE B L M DIILIK"LAR (V) Fussilet Suresinin 9. ayetinin anlam: - "De ki: Siz YER'i Kl GN'de Yaratan' yoksayp da O'na eler kouyorsunuz? O, dnyalarn Efendi Tann'sdr (Rabbu'l-lemn)." "Koskoca YER"i "iki gn iinde yaratma"ya kimin gc yeter? " ki gn" gibi ksa bir sre iinde bu denli byk ii kim baarabilir?
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 1/49

21.03.2010

Din Bu

Dnyann btn insanlar gelse bunu gerekletiremez. yleyken nasl oluyor da "O'na bakalar tanrlkta ortak yaplyor"? Ayet'de demek istenen bu. (Bkz. RRz, 27/101; Taberi, Cmiu'lBeyn, 24/61-62. Ve teki tefsirler.) Bu "iki gnde" gerekletirilen "i"in iinde, "dalar"n ve "yiye-cekler"iyle birlikte "yeryz canllan"nn yaratlmas yok. " ki gn"de yalnzca "yeryz", yani "dmdz" olarak "yaratlm". Muhammed'in daha nce sunulan "hadis"teki aklamasna gre, bu i iin yalnzca "1 gn"n harcanm olmas gerekiyor. Cumartesi. Ama yukandaki ayette, bu i iin "iki gn"n harcandnn anlatldn gryoruz. Kur'an yorumlarna gre bu "iki gn", PAZAR gnyle PAZARTE-S'dir. (Bkz. Taber, Cmiu'l-Beyn, 24/61; Tefsiru'n-Nesef, 4/88; Ce-lleyn, 2/153. ve teki tefsirler.)

" ki gnde de dalar ve teki eyler yaratlm": Ayn surenin 10. ayetinin anlam: - "O ki yeryzne, stnden V LER (DALAR) yerletirdi. Orada oalma (bereket) gerekletirdi. Ve yiyeceklerini bir lye dzenine koydu. Drt gn iinde tamam hepsi. Soranlara..." Demek ki "iki gn"de "yeryznde yaratlan br eyler"e harcanm. yle anlatlyor. Tmne harcanan "gn says": Tam "drt". Muhammed'in daha nce sunulan aklamasna gre, "dalar" 202

yaratmaya ayr bir gn (pazar), "aalar" yaratmaya ayr bir gn (pazartesi), "hayvanlar" yaratmaya ayr bir gn (perembe) harcanm. Yukandaki ayete greyse, bunlann tmne harcanan "gn says"; "iki". Bu "iki gn"de, Kur'an yorumcularna gre; sal ile aramba. (Bkz. Celleyn, 2/153; Tefsiru'n-Nesef, 4/89...) 9. ve 10. ayette bildirilen o ki, "YER", dalan, aalan, bitkileri ve hayvanlanyla birlikte toplam: "DRT GN"de yaratmtr. Baka ayetlerde, "gklerin ve yerin alt gnde yaratld" bildirildiine gre, geriye "iki gn" kalyor. Yani "yedi kat gn yaratlmas"na da "iki gn" yetmi. Bu da ayn surenin 12. ayetinde aka bildiriliyor.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 2/49

21.03.2010

Din Bu

"Tanr, gkleri yaratmaya, yeri yarattktan sonra girimi": Ayn surenin 11. ayetinde bildirilen: sonra), bir duman durumunda olan ge yneldi (yaratmak iin). Ge ve yere: 'Haydi ikiniz de gelin. steyerek ya da istemeyerek.' dedi. kisi birden: steyerek geldik.' dediler." " ki gn iinde de yedi kat g yaratma ii tamam": 12. ayette bildirilen: "Bunun zerine (Tann), tm gkleri, yedi (kat) olarak iki "(Tanr) Sonra (YER'i iindekilerle birlikte yarattktan

gnde yaratt. Ve her ge, iini (grevini) bildirdi. (...)" Kur'an yorumlarnda aklandna gre,.'fER"in, iindekilerle birlikle yaratld "gnler": Pazar, pazartesi, sal ve aramba. "Yedi kat gn" yaratld iki-gn de unlar: Perembe ve cuma. (Bkz. Celleyn, 2/152-153; Tefsiru'n-Nesef, 4/88-89.) Tm evren iinde "YER"in, yani "DNYA"nm nemi nedir ki? yleyken "Yer"in yaratlmasna "drt", kalan tm evrenin yaratlmasna da yalnzca "iki" gnn harcand anlatlyor. Buna alabilir. Ama unutulmamaldr ki, dnyadan plak gzle bakan kimse, "bilinV'den, zellikle de "gkbilimi"nden habersizse, "DNYA"mz, evrenin teki kesimlerinden "daha byk" grebilir. 203

Burada asl alas ey u olmal: - Ayetlerde, "AY"yla, "GNE"iyle, "YILDIZ"lanyla "GK" (ayetlerdeki anlamyla "yedi kat gk") daha ortada yokken, "YER"in, dalaryla, aalaryla, bitkileriyle, hayvanlaryla "yaraldrnn bildiriliyor oluu. Bunu yalnzca "iman" ve "imana baml akl" kabul edebilir. zgr insan akl ve bilimse, hibir zaman. "Yer"in "gkler"den sonra yaratldn anlatr gibi anlatmlar ieren ayetler de var. (Bkz. Nzit: 27-30.) Ama Fussilet Suresinin
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 3/49

21.03.2010

Din Bu

yukarda sunulan ayetlerindeki ayrnt ve aklk hibir yerde yok. "Yer"in "gkler"den NCE yaratld, ok ak biimde anlatlyor bu ayetlerde. Kald ki Muhammed'in, daha nce sunulan ve Mslim'in "e's-Sahih"inde de yer alan hadiste, kendi aklamas da bu dorultuda son derece ak. Kur'an'da, "TanrTmn "YER"i ve "GKLER"i yaratt bildirilen "ALTI YARATMA GN"nn " LK GN"nde "TOPRAK" diye anlatlan "YERYZ"nn, onu izleyen gnlerde de "DALAR"n, "AALAR"n yaratldn aklyor. Ayn hadisteki aklamaya gre: 204

KUR'ANT)AKi"AKIL VE B LM DIILIK"LAR (VI) Kur'an'da pekok ey Tevrat kaynakl ("Isriliyyt"). Eski Kur'an yorumcular ("tefsirciler"), bunu bildikleri iin, ou kez deiik biimde Kur'an'a gemi olan yklerdeki boluklar, Tevrat'a bavurarak doldurmaya almlardr. Tevrat'n kayna da "sylenceler" (efsaneler). En temel kaynaktr bu. rnein bir "Nuh (Smer'deki adyla: Utnapitim.) Tufan"nn kaynann "Glgam Destan" olduu artk biliniyor. O destan ki, Tevrat'tan ok nceki dnemlerin rn. "Yaratl Sylencesi" de bu trden. Yani Tevrat'a sylencelerden yansma. Dolaysyla da Kur'an'a... "Yeryz, dalar, aalar, daha k yokken yaratlm" "Nur" szcyle anlatlan buradaki n ne olduu aklanmyor. "Gne"in, "Ay"n, "yldz"lann "k"lan olduu sylenebilir. "IIK, DRDNC GNDE" yaratlm. Tevrat'a bakyoruz; burada da yle. Yani burada da "n drdnc gnde yapld" anlatlyor. (Bkz. Tevrat, Tekvin, 1:16-19.) Tevrat'ta da byle anlatlmas doal. nk asl KAYNAK: Tevrat. 2000'e Doru 4ubatl990,Yl 4,Say 6
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 4/49

21.03.2010

Din Bu

204

"Yaratl Sylencesi" Kur'an'n "Tann'dan olduu" sav ortaya atldnda, buna inanmayanlar, "Hayr, bunlar eskilerin masallardr..." demilerdi. (Kur'an'da bu, pek ok yerde aktarlr, rnein bkz. En'am: 25; Enfal: 31; Nahl: 24...) Byle diyenler, ne dediklerini biliyorlard. "Yaratl" yks, pek ok toplumun sylencesinde var. Eski Trklerde de trl "yaratl efsaneleri"nin bulunduu bugn biliniyor. Kimi, "kitapl" diye nl olan "din"lerdekine ok benzer. rnein: "Tann" lgen, sylenceye gre "DNYA"y alt gnde yaratm, yedinci gn de yatp uyumu". (Bkz. Abdulkadir inan, Tarih Boyunca ve Bugn amanizm, Ankara, 1972, Trk Tarih Kurumu Yay., s. 20.) Bu, sylencenin yaygnln gsterir, inan, "Kitapl dinlerin, amanizm'le beslendiklerini ve bu beslenmenin az olmadn" yazar. (Bkz. inan, ayn kitap, s.6. Karlatrrrtak iin ayrca, Dnyann ve nsanlarn Yaradllarna Dair Efsaneler balkl blme, s. 13-21'e bkz.) "Tann"nn" Yer"i ve "gkler"i "alt gn"de yarattktan sonra "ye-dinci gn dinlendii", Tevrat'ta yer ald halde, Kur'an'da bu aklkla 205

yer almyor. Yalnzca, iini bitiren "TanrTnn, "sonra AR'a ST VA ettii" anlatlyor. "Istiva"ya "dayanma" anlam verenler de var. slam kelamnda tartmal. Eer bu anlam doruysa, "AR'a dayanmak"la "Tanr", bir eit "dinlenmi" oluyor diye dnlebilir. Bununla birlikte Kur'an'm "TanrTs da "SEBT" gnne son derece nem verdiini belirtiyor. ylesine ki, bu gnde, altlar, "balk avladlar" diye, insanlar (koca bir kasaba halkn) korkun biimde cezalandrdn, bunlar "aalk maymunlara dntrdn" aklyor. (Bkz. A'raf: 163-166.) "Sebt", Tevrat inanrlarn, "TanrTnn "evreni alt gnde yarattktan sonra dinlendiTne inandklar (bkz. Tevrat, Tekvin, 1:1-31; 2: 1-4.) "yedinci gn "dr. Demek ki "SEBT'e nem verdiini anlatmakla, Kur'an'da,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 5/49

21.03.2010

Din Bu

"TanrTnn "yedinci gn dinlendiini", dolayl da olsa kabul etmi oluyor. Byle denebilir. Kald ki, Muhammed'in hadiste bir aklamas var:

"Tanr iini bitirince bir ayan br ayann stne atp oturmu; ya da srt st yatm": Abdullah Olu Cbir'in anlattna gre Muhammed, "herhangi bir kimsenin, ayak ayak stne atp oturmasn ve srtst yatarken de ayak ayak stne atmasn yasaklamtr"; "sakn ha, kimse bunu yapmasn!" demitir. (Bkz. Mslim, e's-Sahih, Kitabu'l-Libs/7274, hadis no: 2099; Eb Dvd, e's-Snen, Kitabu'l- Edeb/35, hadis no: 4865; Tirmiz, Snen, Kitabul-Edeb/20, h.no: 2767.) Muhammed'in u aklamas buna ekleniyor: "nk bu oturu (ayak ayak stne atp oturmak), Yce Efendi Tann'nn (Rabb Tel) oturuudur." Bu aklamasnn ba da yle: "Yce Tanr, yaratklar yaratma iini bitirince, srtst uzand. O srada bir ayam da br ayann stne koymutu. Bunun benzerini yapmak, hi kimse iin uygun deildir..." (Bkz. Hfz-Ebbekr Muhammed bn'l-Hasen Ibn Frek, Mkili'l-Hadis, tahkik: Dr. Abdul'mu'C. Halep, 1982, s.42.) Tann'nn "ayak ayak stne atp oturmas ya da yatmas", biraz ters bulunduu iin Muhammed'in bu aklamasn uygun biimde yorumlama abalarna giriiliyor, bir sr zorlamal yorumlar yaplyor. (Bkz. Ibn Frek, ayn kitap, s.42-44.) 206

Tevrat'n "Tann"s, "yedinci gn dinlendiTne ilikin aklamas yznden "Tann da yorulur mu ki, dinlenmi olsun? Ne biim Tann?" diye eletirilince, Kur'an'n "Tann"s bu eletirinin kendisine ynel-/ memesi iin u aklamay yapyor: (eviri: Diyanet'in.) -"And olsun ki, gkleri, yeri ve ikisinin arasnda bulunanlar \ ALTI GNDE yarattk ve Biz, bir YORGUNLUK da duymadk!" K (Kf, ayet: 38.) "Yaratl gnleri" olarak "sylencelere dayanan ve "TevraTa,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 6/49

21.03.2010

Din Bu

p nice zaman sonra da "Kur'an"a yansd grlen "ALTI GN"le an-v lalmak istenenin, "haftann gnleri" olduu son derece ak. Ne var *' ki, bunun "akl"la4 "mantk"la ve "bilim"le badamadn gren kimi Kur'an yorumcusu ille de "badatrmak" iin bu konuda da youn ve zorlamal yorumlara girimilerdir. nl yorumcu F.Rz de bu konuda ayn abaya katlm grnyor: "Alt gn, alt evre demektir." diyor. (bkz. F.Rz, 28/183-184.) Son yzyln islam propagandaclan da bu yoruma tutunmulardr. Maurice Bucaille (mslman olmad halde islam propagandasn stlenmi grnr. Bu konu iin bkz. Bucaille, Msbet ilim Ynnden Tevrat, Inciller ve Kur'an, ev. Dr. ! Mehmet Ali Snmez, Konya 1979, s. 217224.), Sleyman Ate (bkz. islam'a tirazlar ve Kur'an- Kerim'den Cevaplar, Ankara, 1971, s.213 ve t.) de, bu kervanda kuyrua girmi olanlardan. Oysa "alt gn", bildiimiz "haftann gnleri, haftann alt gn"dr. Bu, ak seik belli: -Kur'an'm "TamT's, bunca eyi "alt gnde" yarattn anlatrken, ne denli "GL" ve "HIZLI" olduunu anlatmak istemitir. "Tefsir"lerde de bu belirtiliyor. (Bu, Rz'de bile belirtilir. Bkz. 27/ 101. Ayrca bkz. Taberi, 24/61-62.) - Tevrat'n "TanrTs da "yaratln alt gn"n, "haftann gnleri" olarak alp anlatmtr. (Bkz. Tevrat, Tekvin, 1-2.) - Muhammed'in "hadis"lerdeki aklamas da bu dorultudadr. (Hadisi, daha nce sunulmutu.) 2000'e Doru 11 ubat 1990, Yl 4, Say 7 207

KUR'ANTJAK "AKIL VE BLM DIILIKLAR (VII) Nuh ve tufan "Nuh"un "tufan" yks de, kendisinin "ne kadar yaadna ilikin
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 7/49

21.03.2010

Din Bu

aklama da "akl ve bilim diilik" iin arpc rneklerdendir. Din evreleri, "Nuh"u, "insanln ikinci atas" sayar. (Birincisi: dem.) Kur'an'n, her konuda ve her ey stne, sk sk antien, "ant"lanyla Kur'an' dolduran "tann"s, 6 kez de yle antien "Andolsun ki, Nuh'u da toplumuna (peygamber olarak)

gnder dik..." (Bkz. A'rf: 59; Hd: 25; M'minn: 23; Ankebt: 14; Hadd: 26; Nuh: 1.) Bu antlardan birinde, bir de aklama yer alr: "Andolsun ki, Nuh'u toplumuna gnderdik. O, onlarn

arasnda, elli yl eksiiyle bin yl kald (yaad). Sonunda, onlar kendilerine yazk etmekteyken tufan kendilerini yakalad." (Ankebt, ayet 14.) "Elli yl eksiiyle bin yl"m ne demek olduu belli: "950 yl". Kur'an yorumcular, burada anlatlmak istenenin u olduunu yazarlar Nuh'un, tufandan nceki yaam 950 yldr.

Ve Nuh'un "tufandan sonra" da u kadar, bu kadar yaadndan szederler. Yazdklarna gre, Nuh, "tufandan sonra"; 60 yl daha yaamtr. Kimine greyse Nuh'"un toplam yaam daha ok: -1300 yl. -1400 yl. Yorumlar byle. (Bkz. "Tefsir"ler, rnein: Taberi, 10/87; Tefsi-ru'n-Nesef, 3/252.) Oysa, Muhammed'in ya da retmenlerinin, bu yky ald kaynaa, Tevrat'a bakldnda sorun zmleniyor: -"Ve Nuh'un btn gnleri (mr), 950 yld..." (Tevrat, Tekvin, 9:29.) 208

"950 y"n nereden kt, bylece anlalyor. Tevrat'taki anlatmla Kur'an'daki anlatm deiiklikleri hep yadrgamamak gerekir.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 8/49

olur; buradakini de

21.03.2010

Din Bu

Kur'an'daki ayette, "dokuz yz elli" denecekken, niin "elli yl eksiiyle bin yl" deniyor? Kur'an yorumcular, bu soruya u karl verirler: - Eer dorudan "dokuz yz elli yl" denseydi, yl saysnda "kesinlik olmad" dnlebilirdi. Yl saysnn kesin olarak bu kadar olduu bilinsin diye, "elli yl eksiiyle bin yl" anlatm seilmitir. (Bkz. Zemaheri, Keaf, 3/371; F.Rz, 25/41-42; Tefsiru'n-Nesefi, 3/252.) yi ama, insan bu kadar yaayabilir mi? Yani hangi dnemde olursa olsun insann bu kadar yl yaam olduu dnlebilir mi? Kur'an yorumlar da, buna "tp dnyas"nn "evet" demeyeceini kabul ediyorlar. Ne var ki yine de bunun olabileceini tbbn kabul etmedii eyi "akln kabul edebileceini" savunuyorlar. Ve "aynca u da bilinmelidir ki, en ok 120 yl olabilecei sylenen mr, tabi (doal yaamdaki) mrdr; buradaki mr (Nuh'unki) ise, ilh (Tanr vergisi) bir mrdr..." diyorlar. (Bkz. F.Rz, 25/42.) Yani gerekte, "insan akl"nn ve "bilim"in hibir biimde "olur, olabilir" demedii ey iin Kur'an yorumcular "olabilir", "olmutur" diyorlar. Byle diyorlar, nk Kur'an'da var. "Tufan" yksne gelince: "Nuh Tufan", kesinlikle bir "efsane" (sylence) dir: "Tufan" yksn hemen herkes bilir. Kur'an'n anlatt, zet olarak yle: Nuh, toplumuna srekli uyarlarda bulunur; Tann'nn buyruklarna kar gelmemelerini, Tann'ya inanmalarn ve gereine gre davranmalarn ister; yoksa Tann'nn kendilerini cezalandracan bildirir. Ama toplumu, Nuh'un tlerine aldrmaz. Tanr cezalandrmaya, "Nuh toplumu"nu dnya apndaki suda bomaya karar vermitir, ancak, Nuh'u ve "aile"sini kurtaracaktr. Bunun iin Nuh'a, bir "gemi" yapmasn, gn gelince de "her cinsten bir ift"i ve "inananlar" ge209

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

9/49

21.03.2010

Din Bu

miye almasn buyurur. "TanrTnn dedii olur. Gemidekiler kurtulur, brleri boulur. Sonunda gemi, bir daa (Cd) oturmutur... Bu yk, Kuf'an'n birok yerine serpitirilmitir, (zet iin bkz. Hd, ayet: 2547.) Bu yknn kayna: Tevrat. Tevrat'ta ayrntlar da var. "Ve Tann Nuh'a yle dedi: Tm insanln sonu geldi. nk onlar nedeniyle yeryz zorbalkla doldu, ite ben, onlar, yeryzyle birlikte yok edeceim. Kendine gofer aacndan bir gemi yap..." diye balar, srp gider. (Bkz. Tevrat, Tekvin, 6:13-22; 7-9.) Ve tm aratrmaclar, Tevrat'taki bu yknn kaynann da "SMER TUFAN EFSANES " olduunda birleirler. Tevrat'tan bin yl akn bir zaman ncesinin rn olan "GILGAMI DESTANI". "Nulfun bu "efsane"deki ad: "Utnapitim (Ut-Napishtim)"dir. (Karlatrmak iin bkz. Gilgame Destan, ev. M.Ramazanolu, MEB yaynlar, lstanbu, 1989, s.80-85.) "NUH TUFANI" yksnn, Glga-m Destan'ndan alnma olduunu, aratrmac "ilahiyatlar" da kabul etmek zorunda kalmlardr. lahiyat "Dinler Tarihi Mderris Muavini" A.Hilmi mer, bu konuya ayrd, gerekten apl incelemesinde, gerei ak seik yazmtr. (Bkz. A.Hilmi mer, Tufan Hikayesi, ilahiyat Fakltesi Mecmuas, istanbul, 1932, yl: 5, say: 23, s.53-64say:24,s.33-45.) 2000'e Doru 18 ubat 1990, Yl 4, Say 8 210

KUR'AN'DAK "AKIL VE BL M DIILIK-LAR (VIII)

inandrmak iin "mucize"ler - Kur'an'n "Tann"s insanlar, dediklerine inandrmaya ok istekli. nsanlar inanmadklar zaman ok fkeleniyor; bu dnyaya tyler rpertici "felketler gnderdiini, gndereceini bildiriyor; daha byk ceza ve ikencelerin de "hiret"te, "cehennem"de, burann lmszl ve sonsuzluu iinde verileceini duyuruyor. Kiminde inandrmak iin trl "ant"lara bavuruyor, kimindeyse "mucize"lerle
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 10/49

21.03.2010

Din Bu

"peygamber"lerini desteklediini "haber" veriyor. Btn bunlar inart-; drmak iin... iyi de bunlarn yerine, insanlar istedii nitelikte, deiiklik gerekliyse istedii deiikliklerde, ama hepsini de diledii dorultuda yryecek biimde yaratmaz myd? Tm "kul"lannn gnllerini istedii dorultuya eviremez miydi? Gc yetmez miydi buna? -Yeterdi. - Peki niye yapmad? - "imtihan (snav)" iin. - iyi ama kime kar "imtihan", niin? Bilirsiniz, bu tr tartmalar ok olur. - "Firavun ailesi: 'Bizi sihirlemek iin ne mucize gnderirsen gnder, sana inanmayacaz' dediler (Musa'ya). Bunun zerine su basknn, ekirgeyi, gveyi, kurbaalan ve kan, birbirinden ayr mucizeler olarak onlara musallat kldk; yine de byklk taslayp sulu bir millet oldular." (A'rf, ayet: 132-133, Diyanet evirisi.) Bu "bilim ve akl dlk"lann asl ve ayrntlar Tevrat'ta. 1-Musa'mn deneinin ylan olmas, 2- Denekle suya vurunca koca rman suyunu kana dntrmesi, 3- Denek, rmaklara, kanallar, ha211

vuzlara uzatlnca kurbaa srlerinin olumas, 4- Denekle yerin tozuna vurunca her yeri "tatarck"larm (sivrisinekten kk, insan kan emer) kaplamas, 5- Evlerin "at sineklerinin saldrsna uratlmas, 6- Hayvanlarda krgn (lm salgn), 7- nsan ve hayvanlarda irinli ban, 8- Dolu yadrarak insanlar, hayvanlar ldrme, 9- ekirge srleri gnderip, lkenin otunu, rnn yedirmek. (Bkz. Tevrat, k: 7-10.) Kur'an'da Nemi Suresinin 12. ayetinde, Musa'nn mucizelerinin 9 olduu belirtilir. Ama Tevrat'a ve Kur'an'n baka surelerine, baka ayetlerine bakldnda, Musa'nn mucizelerinin saysnn 9'dan ok olduu grlr. Kimi tefsirde, Musa'nn mucizelerinin 11 tane olduu belirtilir, (rnein bkz. F.Rz,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 11/49

21.03.2010

Din Bu

24/184.) Tevrat'ta, yukardaki 9 mucizeden sonrakiler de uzun uzun anlatlr. (Bkz. k, teki "Bap"lar.) Kur'an'n "Tann"s Musa'y "byclerle yana sokar, yartrr. (Bkz. Th, 64-73.) -amurdan bir ku yapp sonra bunu gerekten canl bir ku du rumuna getirmek olabilir mi? Kur'an'a gre: "Evet". sa, mucize olarak bunu yapm. (Bkz. lu mran: 49; Mide: 110.) -Bir ly insan diriltebilir mi? Kur'an'a gre: "Evet". Peygamber olan kii bunu yapabilir, sa "mucize" olarak bunu yapmtr. (Bkz. Ayn ayetler.) Bu "akl ve bilim diilik" rneinin kkeni de ncil'de. ( sa'nn drt gnlk l olan Lazar', adyla arp nasl dirilttiini anlatan kesim iin bkz. Yuhanna, 11: 39-44.) -Bir dan yerinden sklp kaldrlmas, insanlarn zerinde tu tulmas olabilir mi? Kur'an'a gre: "evet" ve Musa'nn mucizesi olarak olmutur. (Bkz. Bakara: 63,93; Nisa: 154; A'raf : 171.) Bu "akl ve bilim diilik" rneinin kkeni de Yahudilik kaynak-larndadr. (Bkz. Talmut, abat/88.) A insanlar iin "gk"ten "men (Diyanet'in resmi evirisinde:

kudret helvas.)" ve kebap olmu "bldrcn" indirilir mi? Kur'an'a gre: "evet". Ve bu, Musa'nn "mucize"si olarak gereklemitir. (Bkz. Bakara: 57; A'raf: 160; Th: 80.) "Gk Sofras" balkl yazda bunun zerinde durulmutu. Orada belirtildii gibi, bu "akl ve bilim diilik" rneinin kayna: Tevrat. (Bkz. k: 16: 13212

15; Saylar, 7,31-32.) -A insanlar iin "gk"ten "gk sofras" indirilmi olabilir mi?
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 12/49

21.03.2010

Din Bu

Kur'an'a gre: "Evet". Ve bu, sa'nn "mucize"si olarak gereklemitir. (Bkz. Mide: 114-15.) Bu "akl ve bilim diilik" rneinin de kayna ("Gk Sofras" balkl yazmzda belirtildii gibi) ncil'dir. (Bkz. Matta, 14:16-20; Markos, 6;37-44; Luka, 9:13-17; Yuhanna, 9-14,31.) Bir insann alev alev yanan bir "ate"e atlmas ve onun da yan-

mamas, atein "serin" oluvermesi olabilir mi? Kur'an'a gre: Bir "mucize" olarak bu gereklemitir: Nemrud, brahim'i atee atm, ama ate brahim'i yakmamtr. (Bkz. Enbiya: 68-69. Ayette Nemrud gemez.) Oysa aratrmaclara gre: Nemrud'la brahim arasnda birok yzyl bir zaman var. Yeri geldiinde konunun zerinde ayrca durulacak. Bylece nice "mucize"ler yer alr Kur'an'da. Bunlarn "akl ve bilim"le badaabilecei sylenebilir mi? 2000'e Doru 25 ubat 1990, Yl 4, Say 9 213

KUR'AN'DAKI "AKIL VE BLM DIILIK"LAR (IX) Bir "frk", bir "can" oluyor amurdan bir biim, yani bir canlnn biimi, benzeri yaplyor. Sonra ona "ruh frlyor" ve o, "canlanveriyor". Bu trden ey olur mu? Kur'an'a gre: Evet! dem'in kalb byle yaplm, yani "amur"dan bir "insan" yaplm; sonra ona "ruh frlmtt" ve dem, canlanp bir insan oluvermi. te ayet: (eviri, Diyanet'in.) "Rabbin melekler yle demiti: Ben, amurdan bir insan yaratacam. Onu yapp ona ruhumdan flediim zaman, ona secdeye ka-pannP(Sad, ayet 71-72.)
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 13/49

21.03.2010

Din Bu

lu mran Suresi/59'a gre de, dem, nce toprak"tan, yani amurdan bir heykel olarak yaplm; sonra: "Ol!" denmi; o da "hemen oluvermi". (Bkz. F.Rz, 8/76.) Tm insanlar da ondan, yani dem'den treme Kur'an* gre. (Bkz. Araf: 172. Bunu anlatan baka ayetler de var.) Tm insanlar dem'den gelmeyse, insanlarn derilerinin rengi niye deiik? Muhammed bu soruya karlk veriyor: "Tanr dem'i yaratrken, tm yeryznden toplayp avulad- topraktan yapt (heykelim). Tm demoullan da (toprann alnd) yerin zelliine gre zellik kazanarak gelmitir. (Bu nedenle) kimi kzl, kimi ak, kimi kara derili... olmutur." (Bkz. Ebu Dvd, Snen, Kimbu's-Snne/17, hadis no 4693; Tirmizi, Snen, Kitabu Tef-siri'l-Kur'an/3, hadis no: 2955;Ahmed bn Hanbel, Msned, 4/400, 406.) Aktarlan kimi hadise gre, dem'in heykeli yaplrken topran214

dan biraz artm, bundan da Tanr", bildiimiz "hurma aac"n yaratm. Bu nedenle de Muhammed, "hurma"ya, insanolunun "HALASI olarak sayg gsterilmesi gerektiini" bildirir. (Hadis iin bkz. Acln, Keful-Hafa, 1/195-196,459, hadis no: 511,1223.) zgr insan aklna ve bilime gre "komik" gelebilir, ama anlatlan byle. dem, yle yaplp yaratlm. Havva da "onun kaburga kemiinden". Muhammed'in aklamasdr bu. (Bkz. Buhari, e'sSahih, Kitabu'l-Enbiya/ 1; Mslim, e's-Sahih, Kitabu'r-Rd 59-60, hadis no: 1468.) Kur'an'da da dem'in "einin, kendisinden (bir parasndan) yaratld" anlatlarak, bu anlatlmak istenmitir. (Bkz. Nisa, yet: 1. Ve bu ayete ilikin tefsirler.) Asl kaynaksa, yine: Tevrat (Bkz. Tekvin, 2:22..) sa'da "amurdan bir ku" yapm; "flemi" ona. Ve "Tann'nm izni"yle bildiimiz "canl ku" oluvermi. (Bkz. lu mran: 49; Mi-de:110.) sa'nn kendisinin de bir "frme"nin olduu bildirilir. Meryem, "ferc"ini yani "kadnlk organ"n hep "korumu". Sonra bu organa
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 14/49

21.03.2010

Din Bu

"frlm". Kur'an'n "Tann"s diyorki:"... Ona (ferce) ruhumuzdan frdk...) (Bkz. Enbiya: 91; Tahrim: 66.) Kur'an yorumcularna gre: "Meryem'in fercine fren CEBRAlL"dir. Cebrail, "bir erkek (insan) klna girmi; Meryem'in fercine frm. Ve Meryem, bu frkle sa'ya gebe kalmtr." (Bkz. Szkonusu ayetlerle ilgili tefsirler, rnein: F. Rz, 22/218.) Meryem'i "gebe" brakmak iin, Cebrail'in bir "insan klna girerek" ona yanat, Kur'an'da da anlatlr. (Bkz. Meryem, ayet: 19.) ster "Tanr" frm olsun, ister Cebrail; burada, "frme"nin bir "meni" yerine getii ve Meryem'i dlledii anlatlyor. Aratrmalar, bunun kkenin de, "mitoloji"ler (efsaneler) olduunu ortaya koyar. Cahit Been, "Koca-Ana" da denen "Ay-Ana"lann, mitolojilerde hep "bereket" simgesi olduklarn, "bkire"yken ocuk dourduklarn yazar ve rnekler verir: "Anadolu'da Cybele Ana, bakiredir, babasz olu, hem de , Attis'tir. Bbil lkesinin koca-Ana's: Itar Ana, bakiredir. Babasz doan olunun ad: Temmuz'dur. Msr lkesinin Koca Ana's: Isis Ana'dr. Bakiredir. Babasz doan olunun, ayn zamanda sevgilisinin ad: Osiris'tir. Bat Anadolu ve Gney Anadolu blgesinin Koca Ana's: Artemis'tir, bakiredir. Baba215 sz olu, ayn zamanda sevgilisi: Adonis'tir. (..) Hazreti Meryem de Koca Ana'dr, bakiredir. Olu s, babaszdr..." (Bkz. Been, Anadolu Mitolojisi, s. 70-71; Eren Kutsuz = Turan Dursun, Gne Klt, Saak Dergisi, ubat 1988, say: 49, s. 13.) "frme" ya da "frk", Kur'an'n "Tanrsnn dilinde, son derece nemlidir. "Cansz"lan "canlandrma" ve "l"leri "diriltme" aracdr. Kyamet gn, "ller"in de "frme"lerle diriltilecekleri bildirilir. Bilindii gibi, Kur'an'da bir "sura frme"den szedilir ve "lleri diriltme"ler bu frmeyle gerekletirilecei anlatlr. (Bkz. En'am: 73; Kehf: 99; Th: 102; M'minn: 101; Nemi: 87; Ysn: 51; Z-men 68; Kf: 20; el Hakke: 13; Nebe': 18.) "frme (NEFHA)", diriltmeye yarad gibi "ldrme"ye de yaryor. Bildirilir ki, kyamette "SUR"a iki kez "frlecek". Birinci "fdrme"yle canllar " lecek"; ikinci "frme"yle de "dirilecek"ler. yle deniyor ayette: "VE SUR'a frlr; Tann'nn, tersini dilediklerinin dnda,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 15/49

21.03.2010

Din Bu

gklerde ve yerde olan herkes L olarak der. Sonra ona bir kez daha frlr. ite o srada herkes kalkverir (dirilip ayaa kalkar) ve birbirine bakr." (Zmer, ayet: 68.) Muhammed'in "doktorluu"na ilikin yazlarmda (Bkz. 2000'e Doru Yl 3, say: 31, 32, 33) "fiirk"le "hasta tedavi"den de szedil-miti. "frklk" denen yntemin, Islm'de geerli ve yaygn olmasnda, Kur'an'n "TanrTsnm dilinde "frme"nin ok nemli oluu rol oynuyor diye dnlebilir. 2000'e Doru 4 Mart 1990, Yl 4, Say 10 216 KUR'AN'DAKI "AKIL VE B L M DIILHC'LAR (X) Ay ikiye blnp yere dUm slam'da "akku'l-Kamer (Ay'n blnmesi) Mucizesi" fliye nl "mucize"yi birlikte greceiz: Kamer Suresinin 1. ayetine, Diyanet'in resmi evirisinde yle anlam verilir: "Kyamet saati yaklar, ay ayrlr." Bu evirideki "yaklar, ayrlr" ayetteki szcklere uymuyor. Ayette, burada, "gemi zaman" kipi kullanlyor. Bu nedenle, dorusu: "Yaklat, ayrld."dr. "Ayrld" yerine de ayetteki "inakka" szcne uygun olmas iin "blnd", ya da "paraland" demek gerekir. Diyanet'in evirisi, burada, "akl ve bilim diilii rtmek" amacyla, szckler kendi anlamlarnn dna karlarak, daha sonraki ayetler, ayrca aklayc hadisler gzard edilerek yaplm bir "yo-rum"a, ibn'l-Cevzi'nin yorumuna (Bkz. tefsiru bn'l-Cevzi, 8/89.) dayanmakta. Bu yorum, "tefsirciler"ce kabul edilmez. (Bkz. M.A1 Sbn, Safvetu't-tefsr, 3/284; Hzin, 4/226.) Bu durumda ayetin doru evirisi udur: "Kyamet (sat) yaklat; AY blnd (paraland):" Bunu izleyen iki ayetin anlam da yle: "Onlar bir mucize grdklerinde; yz evirirler ve: 'srp giden
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 16/49

21.03.2010

Din Bu

bir bydr.' derler. Yalanladlar ve kendi eilimlerine uydular. Her ey, yerini bulur." (Kamer: 2-3.) Grld gibi ayetlerde aka, "Kyametin yaklatnn da bir belirtisi" olarak, "Ay'n blnd" ve "bu mucizeyi, inanmazlarn yalanladktan" anlatlyor. Bu ayetlerin anlatt "olay" aktaran "hadis"lere bakalm: 217

Gkteki Ay m, Arabistan'daki "Hira Da" m daha byk lkokul rencileri bile byle soruyu sama bulur, deil mi? Ama hadiste anlatlana baklrsa bu soruya "sama" dememek gerek. "Malik Olu Enes anlatyor Mekkeliler, Peygamberden bir mucize gstermesini istediler. Peygamber de onlara AY' ikiye blnm olarak gsterdi, ylesine ki, onlar, Hira Da'n, bu iki parann arasnda gryorlard." (Bkz. Buhar, e's-Sahih, Kitabu'l-Menkb/36; Mslim, e's-Sahih, Kitabu S-fti'l- Mnfkn/46-47, hadis no: 2802.) "Abdullah lbn Mes'ud anlatyor: Peygamberle birlikte Mina'daydk. Birden AY iki paraya blnd. Bu paralardan biri, dan arkasnda, biri de dan beri yannda kald. te o srada Peygamber '(Bakn da) tank olun!' dedi." (Bkz. Buhari, es-Sahih, ayn yer; Mslim, e's-Sahih, ayn yer, hadis no: 2800.) Dnn. nanmazlar, Muhammed'den, peygamberliini kantlamak iin bir "mucize" istiyor. "Tanr" da Muhammed'e g veriyor. Muhammed "muci-ze"sini gsteriyor: u gkteki, u Amerikallarn "ayak bast", u bildiimiz AY, iki paraya blnyor. Paralanan Ay, YER'e dyor. YERYZ"nn UFACIK BR
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 17/49

21.03.2010

Din Bu

BLGESl'ne snyor, dtnde orada, kimseyi EZM YOR. Ay ylesine ufakm ki: Hira da ondan daha byk. nk geriden baknca, Hira Da, AY'n iki paras arasnda gzkebiliyor. Ve dnn: Byle bir "olay" bile, Mekkeliler bir "mucize" saymyor. "01ay"a "tank" olduklar halde.. Ve dnyann her yanndan gzken u AY, o srada ikiye blnp yere dyor da, dnyann hibir yerinde, kimse "farknda" olmuyor. "01ay" ne gren oluyor, ne de yazan. Muhammed'in "Saha-b"lerinden baka... Ayrca: AY'n "blnmesi", haber verilegelen "KIYAMETin "yakla218

tnn bir kan" oluyor. Yukardaki ayet ve hadislere gre, btn bunlara inanmak gerekiyor. nanan inanr kukusuz. Kim ne diyebilir? Bizim burada yapamz ey, yalnzca bir belirleme ve sergileme, u da unutulmamal: nanann nasl "inanma hakk" varsa, inanmayann da "inanmama hakk" vardr. nsanolunun aklna, bime "zgrlk" tanmak bunu gerektirir. nsan, "knanmasz" ve "saldrsz" bir ortam iinde insanlna yakr nitelikte gelitirecei dncesini, kiiliini meyvelendnr. Bu kedeki sergilemeler de bunun iin... 2000'e Doru 11 Mart 1990, Yl 4, Say 11 219

doru; "doru" dediiyse yanl. Sabah'taki tartma, Diyanet'in yalan ve gerek KUR'AN'DAK "LDRN" BUYRUU!
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 18/49

21.03.2010

Din Bu

"Diyanet Kur'a'nda byk yanl." 8 Ocak 1990 gnl Sabah gazetesinin maneti byle. Altnda da iki Kur'an sayfas ve evirisinin fotokopisi. Birinin zerinde "dorusu", brnn zerinde "hatals" diye yazl. 9 Ocak gnl Sabah'ta. yine birinci haber: "Kur'an'daki Hata Vahim".

Orijinal Kur'an yok Bugn dnyann hibir yerinde "Kur'an orijinal elyazmas" yoktur. Birinci "asl" da (beze, kada, hurma dalna, yufka taa, deriye, krek kemiine, kaburga kemiine, aa kabuuna yazl olan), bundan alnp oluturulan ikincisi de (Hafsa'nm sandndaki) ve bundan yararlanlarak birka nsha yaplan ncs de bugn bulunmuyor. Birinci ve ikincisi "yakld" iin yok. ncsyse ne "hikmet"se, bulunmas gerekirken bulunmamakta. Bununla birlikte var gsterilmekte. Bugn eldeki Kur'an, Muhammed'in "vahy" diye yazdrd Kur'an'n ne "ayn"sdr; ne de "tamam"dr. bn mer, unlar syler: _ "Hibiriniz Kur'an'n tmn elimde bulunduruyorum demesin. Biliyor mu ki, Kur'an'n ou, yokolup gitmitir..." (Bkz. Celluddin Suyti, el Itkn fi Ulmi'l-Kur'an, Msr, 1978,2/32.) (Ayrntl bilgi iin: "Asl Kur'an yakld" balkl yaz.) Sabah, "Kur'an'daki vahim hata"dan szederken, "Kur'an"n kendisinden, "Kur'an'daki yanllardan, tutarszlklardan, elikilerden, akl ve bilime aykrlklardan" sz etmiyor. Diyanet'in resmi evirisinde "yanl" bulduu bir "anlam"dan szetmek istiyor. "Kur'an eviri-sindeki yanl" diyecek yerde, "Kur'an'daki yanl" diyor. Yani "Kur'an"la "eviri"yi ("meal") birbirine kartryor. Sabah'm ortal "heyecan"a boan haberinde "yanl" dedii

220

"Sabah"taki iddia ryor Sabah'm szn ettii ayetin Diyanet'in yaynlad evirisi yanl m, deil mi?
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 19/49

21.03.2010

Din Bu

Bakara Suresi'nin 54. ayetinin, Diyanet evirisindeki anlam yledir: "Musa, milletine: "Ey milletim! Buzay TANRI olarak benimsemekle kendinize yazk ettiniz. Yaradannza tevbe edin, tevbe etmeyenlerinizi ldrn. Bu, yaradannz katnda sizin iin hayrl olur. O, dima, tevbeleri kabul ve merhamet eden olduu iin tevbenizi kabul eder/ demiti." Sabah'm haberinde zerinde durulan nokta, "tevbe etmeyenlerinizi ldrn!"dr. Sabah, bunu yanl buluyor. Bu sz, ayetteki "fektul enfsekm." sznn karl olarak yer alyor eviride. Burada, biri "NEFS", br de "KATL" olmak zere iki szck var. "Nefsinizi katledin." demek. Sorulacak soru u: Buradaki "NEFS" ve "KATL" szcklerinin anlam nedir?

FAHRUDDN-I RAZI ET-TEFSIRUE221

Sabah, buradaki "nefs"i, kimi zaman Trke'de kullanlan "nefsi slah etmek" deyimlerindeki "nefs" anlamnda alyor. Bavurduu "islam bilginlerinden bu bilgiyi alm. Buna gre ayetteki "nefs", Trke'de kullandmz "nefsi yenmek", "nefse .uymak" gibi deyimlerde hangi anlamdaysa o anlamdadr. Buradaki "kati" de, "ldrmek" demekse de, gerek anlamnda deil, "soan tuzla ezip ldrmek"teki, "bu i bizi ldrd"deki, "bugn, bu zaman ldrdkteki gibi "mecaz" anlamndadr.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 20/49

21.03.2010

Din Bu

Acaba gerekten de, bu szcklerin, szkonusu ayetteki anlamlar byle midir? Bunu renmek iin nce, Kur'an'daki hangi szcn hangi anlamda ya da anlamlarda kullanldn incelemi olan, slam dnyasnda da tam gvenilen uzmanlarn ("ulem") kitaplarna bakalm: de u anlamda olduu belirtiliyor: _ "Buzaya tapmam olanlar, tapm olanlar ldrsnler. (Ya da buzaya tapmam olanlarnz, tapm olanlarnz ldrsn.)" (Bkz. Abdurrahman bn'l-Cezv, Nzhet'l-A'yni'n-Nevzr, Beyrut, 1985, s.596; Damn, el Vcuh ve'n-Nezir, "Nefs"; IslhulVch, "Nefs".) Bu kitaplarda, "tm mfessirler"in, unda birletikleri belirtilir. "Nefs", Kur'an'da 8 anlamda yer alyor. 4. anlam EHL'dir. Yani, halk oluturan bireyler. Bakara Suresinin 54. ayetindeki NEFS de, bu anlamdadr." (Bkz. Abdurrahman Ibn'l-Cezv, ayn yer.) Yani ok ak bir biimde, "halktan sulu olanlarn ldrlmele-ri"nin "buyurulduu" belirtiliyor.

Rab'm "mfredat"'!: sfahana Rab, tm slm dnyasnda son derece nemli ve gvenilir bulunan nl "el Mfredat f arbi'l-Kur'an" adl, Kur'an'daki szckleri tek tek ele alp anlamlarm verdii kitabnda, bu ayetteki "nefs"e "kii anlamn veriyor. "Katl"i de "mecaz" anlamyla deil, kendi gerek anlamyla alyor. Bu durumda ayetteki "nefsi katletmek", herkesin bildii "adam ldrmek" anlamndadr. Rb, ayette yer alan: "fektul enfsekm"e, "li yaktl ba'dakm ba'dan", yani "kimimiz kiminizi ldrsn!" anlamm veriyor. Sonunda ayetteki szckleri "mecaz" anlamnda kullanan da bulunduunu belirtiyor. (Bkz. el Mfredat, "K-T-L" maddesi.)

Kur'an'daki ok anlaml szckleri inceleyen kitaplar Kur'an'da, ayn szck bir yerde bir anlamda, bir baka yerde baka anlamda yer alr. En azndan byle grlr. Bunu inceleyen ki-talar da vardr. Bu konudaki btn kitaplarda, Bakara'nn 54. ayetindeki "NEFS"e, bir toplumdaki ya da bir yredeki "halk" (ahali) oluturan
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 21/49

21.03.2010

Din Bu

"birey, kii" anlam veriliyor. Ve ayetteki "fektul enfsekm"n 222

Tefsirlerde de ayn anlam 20. yzyln nlleri de iinde olmak zere, tm nl "tefsir"ler, yani "Kur'an yorumculan", Sabah'm "yanl" dedii anlam veriyor szkonusu ayetteki szlere. Tann seslenerek buyuruyor: _ "... fektul enfsekm!" Szck szck tam karl udur: _"... Hemen kendinizi ldrn!" "Hemen", "fektul" szcndeki "fe"nin; "kendinizi", "enfsekm"n; "ldrn" de; "fektul"daki "uktul"nun karldr. Kur'an yorumculan, "hemen kendinizi ldrn!" denirken de, unun demek istenmi olabileceini belirtirler: _ "(Buzaya taparak su ilediiniz iin) kendinizi ldrn! ntihar edin." _ "(Ey buzaya taparak su ilemi olanlar!) Haydi birbirinizi ldrn!" _"(Ey buzaya tapmam olanlar ya datevbe etmi kiiler!) Kendi halknz (buzaya tapm ve tevbe etmemi olanlar) ldrn!" Kur'an yorumlannda "nefsinizi slah edin (ya da temizleyin)" anlam deil; bu anlamlar var. Diyanet'in resmi evirisindeki anlam da Kur'an yorumlanndaki bu anlamlara uygun. Olmayabilirdi, ama uy223

gun ite. Bu resmi eviride, baka yerlerde bir dolu yanl var ama buradaki yanl deil. Bunu kantlayan kaynaklarn listesi yandaki stunlarda.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 22/49

21.03.2010

Din Bu

Dahas da var.

Asl kaynak Tevrat Kur'an'n birok yerinin kayna gibi, Bakara'nn sz edilen 54. ayetinin kayna da "TEVRATtr. Muhammed'in retmenleri (bunlar arasnda en ok adlarndan szedilenler, Addas, Yessar, CEBR adl klelerdi. Bkz. FJRz, 24/50.), kendisine, birok eyi gibi buradaki yky de Tevrat'tan aktarmlardr. Ama eksik olan ya da biraz deitirerek, Tevrat'ta yle anlatlr "Ve dadan inmek iin Musa'nn geciktiini kavm grnce, Harun'un yanna topland. Ona yle dediler _ Bizim iin ilah yap..." (Tevrat, k, 32:1.) "Ve Rab (Efendi Tann), Musa'ya yle dedi: _ Git, aa in! nk Msr diyarndan kardn kavmin bozuldu. Onlara emrettiim yoldan abuk saptlar; kendileri iin dkme bir buza yaptlar; ona secde kldlar, ona kurban kestiler..." (k, 32; 7-8.) "Ve Musa dnd." (k, 32:15.) "Ve Musa'nn fkesi alevlendi, elinden levhalar att..." (k, 32:19.) "Ve Musa, kavmin dizginsiz olduunu grd. Ordugahn kapsnda durup, yle dedi: _ Rab'den yana olan bana gelsin. Btn Levi oullan, onun yanma toplandlar. Musa onlara yle dedi: _ Herkes klcn beline kuansn; ordugahta kapdan kapya dolasn! Ve herkes kendi kardeini, kendi arkadan, kendi komusunu ldrsn. Levi oullan, Musa'nn syledii gibi yaptlar. Ve o gn kavinden 3 bin kadar kii dt (ld)." (k, 32:27-28.) Musa, "ldrn" buyruunu, "Rab", yani Efendi Tann's adna 224

veriyordu. Bakara'nn 54. ayetinde anlatlan da ite bu. Demek ki,


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 23/49

21.03.2010

Din Bu

"fektul enfsekm"n anlam, Sabah'ta aklamalan kan "bil-gin"lerin ileri srd gibi "nefsinizi slah edin!" deil; "kendinizi (ya da iinizden sulu olanlan ya da tevbe etmeyenleri) ldrn! "dr. Kur'an yorumlanndan kiminde de, kaynan Tevrat olduu anlatlr. (Bkz. Merai, 1/102; Muhammed Reid Rza, Tefsiru'l-Menr, 1/ 320; Tantav, el Cevahir, 1/73; mer Nasuh Bilmen, Kur'an- Ke-rim'in Trke Mel-i lisi ve Tefsiri, 1/54.)

Sabah'm Kayna kimdir ve nedir? Bunca temel eser varken, Sabah'n yaynlanna kaynaklk edenler nedir? "Nebiolu yaynlar" Arapa'y, hele Kur'an ve hadis Arapa-s'n bilmeyen Abdulbaki Glpmarl'nn uydurma evirisi, "Trkiye'nin en nl Kur'an Tefsircisi" diye sunulan, aslnda bir "tefsirci (mfessir)" olmayan Hasan Basri antay'n "Mel"idir. Hasan Basri antay'n Arapa'y bilmedii sylenemez kukusuz. Trke "Meal"i de genellikle, Kur'an'n aslna bal kalnarak yaplm bir eviridir. Bunu kabul etmek bir drstlk gereidir. Ama, Hasan Basri antay bu alanda bir kaynak olamaz. Kimi yerde, akl ve bilim karsnda, Kur'an'n dediklerini "kurtarma" abasn gstermi, bu abalan gsterdii yerlerde de, szkonusu ayette olduu gibi, zorlamal yorumla yanla dmtr. Sabah bir de Ltfi Doan' kaynak gsteriyor. Diyanet ileri Bakanl da yapt diye, MSP eski Milletvekili olan Doan'n bir kaynak olabilecei dnlebilir. Gngr Mengi de, kesinde, bu kiiyi "din bilgini" diye niteliyor. Ltfi Doan'n kendisini "din bilginleri"nden sayaca kukulu. Kendisini bir bavuru kayna sayaca da... Temel kaynaklara kar, Rz gibi eski "mfes-sir"ler yle dursun; bir Hamdi Yazr, bir mer Nasuhi Bilmen karsnda bile "edeb" dna kmak isteyecei de..Hseyin Hatemi de "nl dinbilimcisi" diye sunulamaz. 225

Zeybek'in Din-Islam kurtarcl: Bakan Zeybek diyor ki: _ "Dini yanl anlatanlar kadar, dine zarar veren kimse olamaz. Kufan' bilmeyen insanlara Kur'an'n tercme ettirilmemesi lazm.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 24/49

21.03.2010

Din Bu

Bunu tercme eden, demek ki NEF S kelimesinin anlamn bilmiyor. Binlerce kitap baslm. imdi, bu hata nasl dzeltilecek? Bu tip tercmeleri, Kur'an' bilmeyenlere yaptrmak ok byk hata." (Sabah, 9.1.f990) Prof.Dr. Hseyin Atay, oku bunlar! Oku da Bakan Zeybek'in neler sylediini gr. Sen, ne "Kur'an", ne de "NEFS" kelimesinin anlamn biliyormusun! renmek istiyorsan, ite kaynak, git ren!

Diyanet'in yalan Diyanet ileri Bakanl 9 Ocak> 1990 gnl Sabah'ta yer alan aklamasnda yle diyor: "Ayet-i kerimede iki defa geen 'enfs' kelimesi, 'nefs' kelimesinin ouludur. 'Nefs' Arapa'da, szlk anlamnda, 'ruh, kan ve bir eyin kendi, ayn' anlamlarnda kullanlr. Bu itibarla, ayet-i kerimedeki 'nefislerinizi ldrnz' ifadesinin, szlk anlamda, 'kt duygularnz ldrnz' olarak anlalmas mmkn olduu gibi, "kendinizi ldrnz' olarak anlalmas da mmkndr." Oysa, "nefs"e burada birinci anlam vermek mmkn deildir. nk: 1- Ayetteki yk bu anlam vermeye elverili deildir. 2- Bu yknn geldii asl kaynak olan Tevrat'taki anlatlan biimi bu anlama uygun deildir. Ve aklamada deniyor ki: _ "Bu ayet-i kerimedeki 'nefislerinizi ldrnz' ifadesi de, m-fessirler tarafndan genel olarak "kt duygularnz ldrnz' eklinde anlalmtr." ite bu "yalan". Bunun "yalan" olduunu yukarda sunulan "tefsirler" kesin olarak kantlamakta. By, kyle tm "tefsirler", Diyanet'in bu aklamada ile226

ri srdnn tersini dile getiriyor. Buyursunlar, "tefsirler" ne diyormu; birlikte grelim. Birok konuda
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 25/49

21.03.2010

Din Bu

olduu gibi bu konuda da Diyanet, gerei rtyor. Ve hem grevini, hem de kamuoyundaki "Diyanet dini konularda daha iyisini bilir" biiminde zetlenebilecek koullanmay ktye kullanyor. Eer bu konuda Diyanet'in ileri srd "doru"ysa, Rz'nin, Zemahe-ri'nin, Beyzvi'nin, Kurtubi'nin, Alsi'nin, Menar'n, Tantav'nin ve tekilerin dedikleri, yazdklar, savunduklar yanltr. Ve eer Diyanet'in dedii doruysa, hem bu kaynaktakileri, hem de Tevrat'ta yazl olan yky kazyp, karmak gerekir. Buyursunlar tartmaya. "Ulemalarn toparlayarak gelsinler, ite meydan. Diyanet'i Yalanlayan 17 Arapa ve 5 Trke Kaynak "Tefsir"ler "NEFS"e ve "KATL"e burada "mecaz" deil; gerek (hakikat) anlamlarn vermekte birleiyorlar. Bunu kantlayan ite 17 Arapa ve 5 Trke kaynak.

Arapa tefsirler: 1-Fahruddin Rz, e't-Tefsiru'1-Kebr, Beyrut, 3/81-82. islam dnyasnda herhangi bir kimse kp da, "Fahruddin R. de kim oluyormu?" diyebilir mi? 2-Zemaher, Keaf, Kahire, 1977,1/69. 3-KzBeyzv, 1/81. 4- Taber, Camiu'l-Beyn, Beyrut, 1972,1/226-229. 5-Ibn Kesr, Beyrut, 1966,1/161-162. 6-Celaleyn, 1/8. 7-Abdullah Ibn Ahmed e'n-Nesefi, Tefsiru'n-Nesef, istanbul, 1/ 4849. 8-Mer, Msr, 1974,1/120. 9-Kurtub, 1/342-343.' 10. Muhammed Reid Rz, Tefsir'l-Menr, 1/319-320. 1!- ls, 1/216. 12- Muhammed Ebu's-Sud, Tefsiru Ebi's-Sud (Iradu'l-akli'sgencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 26/49

21.03.2010

Din Bu

227

Selm il Mezya-1-Kur'an'il-Kerim), Msr, 1928,1/81-82. 13- Hzin, Lubbu't-Te'vl, istanbul, 1371,1/48. 14- Tantv, el Cevahir f Tefsiri'l-Kur'an, Msr, 1350,1/72-73. 15- ismail Hakk (Bursal), Ruhul-Beyn, istanbul, 1306, 1/93-95. 167 Ebu't-Tayyib Sddk, Fethu'l-Beyn, Msr, 1300,1/111. 17- Muhammed Ali e's-Sbn, Safvetu't-Tefsir, 1/58.

Trke tefsirler: islam dnyasnda sayg gren (muteber) Trke tefsir says ok deil. En ok tutulan, nl olanlar ve bavurulup baklacak yerleri de yle: 1- Elmall Hamdi Yazr, Hak Dini Kur'an Dili, stanbul, 1960,1/ 354. "... fektul enfsekm"e "hemen kendinizi katlediniz" anlam veriliyor. "Nefsinizi ldrnz" de ayn anlamda. Yani "kendinizi ldrn" anlamnda. Yani "enfsikm"e ("nefsiniz"e) "KEND N Z" anlam verilmekte. 2? Mehmet Vehbi, Hulasetul-Beyn, 1/128-129. 3- Ayntbi Mehmet Efendi, Tefsir-i Tibyan, istanbul 1324, 1/ 3940. 4- Ferah Efendi, Tesfir-i Mevkib, Tefsir-i Tibyan'm kenar, 1/ 3031. 5- mer Nashi Bilmen, Kur'an- Kerim'in Trke Meali lisi ve Tefsiri. 1/54. Bir de Arapa'dan Trke'ye evrilmi olan bir "tefsir"i gsterelim: Prof. Seyyid Kutub, f Zlli'l-Kur'an, ev. Emin Sara, I.Hakk engler, Bekir Karla, istanbul, 1970,1/148-149. 2000'e Doru
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 27/49

21.03.2010

Din Bu

14 Ocak 1990, Yl 4, Say 3 228

KUR'AN'IN NE DED Derginin iki hafta nceki saysnda yer verilen ve Diyanetin yalann ieren tartmay okumusunuzdur. Bir hafta nce de, Diyanetin yalann desteklercesine kaleme alnm bir yaz, Prof.Dr. Hseyin Hatemi'nin yazs da mektuplar kesiminde yer almt; onu da okumusunuzdur. Bu yazya bir karlk vermek gerekiyordu. O nedenle, "Kur'an'daki akl ve bilim dlklar" dizisini blp, araya girdim. Sabah gazetesi amt tartmay. 8-10 Ocak 1990 gnl saylarndaki nemli "haber"iyle... Bakara Suresinin 54. ayetindeki bir sze ilikin Diyanet evirisinin "yanl" olduu savunuluyordu. Hem de "Kyamet haberi" verircesine... Oysa Diyanetin resmi evirisinde nice yanllar vard. Gelin grn ki, buradaki "yanl" deil; "doru"ydu. Bunu belirtmeye altm. Dayandklanmsa unlard: _ Kur'an szcklerinin nerede, hangi anlamlara geldiine ilikin uzmanlarnca kaleme alnm ve islam dnyasnda yzyllar boyu "mu'teber" yani geerli ve gvenilir saylagelmi kitaplar. (Bu konuda temel kaynak niteliinde bulunan 4 kitap sunulmutu.) _ Yine gemite ve bugn, islam dnyasnda gvenilir, saylagelmi 17 Arapa "tefsir". _ Trkiye'de, Trke olarak bilinen, gvenilen hemen tm "tef-sir"ler. _ Ve "tefsirler"de de belirtildii gibi asl kaynak olan "Tevrat'ln ilgili blm. Buna karlk, "evirinin yanl olduu" ileri srlerek "Kur'an'a kar Kur'an' kurtarma abas" gsterilirken dayanlan neydi? Dou'da da, Bat'da da hibir biimde "kaynak" saylamayacak olan bir-iki "Trke meal" ve bir-iki kii.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 28/49

21.03.2010

Din Bu

Bu "bir-iki kii" arasnda da Sabah'n "Trkiye'nin nl dinbilim-cisi ve islam tarihisi" diye niteleyip sunduu Prof.Dr. Hseyin Hate-m. Hatem, dergimizde yaymlanan yazsnda, byle nitelenmesine kar kan, yalnzca bir "mslman" olarak tanalmak istendiini, 229

buna da "tank,,lanmn bulunduunu yazyor. "Tank" gerekli deil; olabilir; buna birey dediimiz yok. Bu arada "akl banda" olduunu da yazyor. Buna da birey diyemeyiz. Buradaki "alak-gnlllk" mdr, vnme midir? Bunun da zerinde duracak deiliz. Ama bir baka eliki var ki; ite, konunu z nedeniyle onun zerinde durmak gerekir: Profesrmz madem ki "sadece bir mslman"dr; stelik de "akl banda"dr; nasl oluyor da: 1- imdiye dek slam dnyasnda, "Kur'an dili"ni "en iyi bildikleri" kabul edilegelmi olan "dilci ve yorumcu"lann (rnein bir Ra-b'n, bir Ibn'L-Cevzi'nin, bir Nbgn'nin...) ve de en nl, en gvenilir "milfessirlerin verdikleri anlam kabul etmeyebiliyor; dahas "yanltr" diyor? Nasl? 2- Yine nasl oluyor da, "kendi re'yi"ne dayanarak "Kur'an tefsir" etmeye, ayete anlam vermeye kalkabiliyor? Hem de "tefsir" alanndaki uzmanlar, (profesrmz ltfen hogrsn) gldrecek nitelikte bir "Kamus"u (Kamus'un Kur'an szckleri konusunda kaynak olamayacan ok sradan kimseler bile bilir), bir "Ahmediye Mezhebi"nin unun, bunun evirisini ya da unun bunun "meTini "KAYNAK" diye gstererek? Nasl yapyor bunu? 3- Ayrca nasl oluyor da "doru yorum iin Kur'an', Kur'an ile tefsir ilkesine bavurulmaldr" trnden, gerekten ok, ama ok byk bir sz edebiliyor? "Kur'an' Kur'an'la tefsir" ilkesi szkonusu olunca profesrmze Tmrada hemen anmsatmak gerekiyor: "Tefsir Usl (Usl't-Tefsir)" konusuyla ilgilenenler ok iyi bilirler ki, bu ilkeyi uygulamann "kurallar" vardr. Banda da. "Kur'an dili"ni, yetlerden hangisinin "m-fessir", hangisinin "mfesser" olabileceinin bilinmesi gelir. Ve daha nice bilgiler gereklidir. Profesrmz, karlatrd yetlerden, hangisinin hangisini "tefsir eder" nitelikte olduunu nasl bilebiliyor? Hem de "sade bir mslman" olarak? Biliyorsa, ltfen sylesin. Bu
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 29/49

21.03.2010

Din Bu

kede yer vermeye hazrm. Ama "vukufla, yerini, yurdunu (kaynan? gstererek ksn ortaya. Ciddi kaynaklar gstersin. Yoksa, "b-klemedik el" ne yaplr; ok iyi bilir. Konumuza ilikin szn z: Bakara 54'te "(Tevbe iin) kendinizi (ya da birbirinizi) ldrn!" deniyor. 230 Kur'an'da, 13 yerde "nefsi katletmek"ten szedilir. (Bkz. Bakara: 54; 72, 85,; Nisa: 29, 66; Maide: 32; En'an: 151; sr: 33; Kehf: 74; Th: 40; Furkan: 68; Kasas: 19, 33.) Bunlarn tmnde de, tm "Kur'an elfzfna ilikin kaynaklara ve tm "tefsirler"e gre, "adam ldrmek, cana kymak" anlamndadr. Diyanet evirisinde, bunlardan birine, Nisa Suresinin 29. ayetindekine "yanl"' anlam verilmitir, ille de "yanl" aryorsanz, ite buyurun. (Bu yanl grmek iin rnein bk?. F.Rz, 10/72.) Bununla birlikte, unu da belirtmek gerekir: Diya-net'in resmi evirisinin sahibi saylan Prof.Dr. Hseyin Atay, Arapa'y da, "Kur'an bilimleri"ni de, "gerekten bilen kii"dir. Profesr Htem de, Diyanet ileri Bakan da, bu konuda olsa olsa, onun rencisinin rencisi olabilir. Dorusu bu. Atay'n konumuza ilikin bir kk aklamas bundan nceki saymzda, Htemi'nin yazsndan sonra yer almt. Htem'ye birey daha: Kur'an, kendisini, tm ayetlerde, Htemi'nin yazsnda ileri srdnn tersine, "Tevrat"n "dzelticisi" deil; "onaylaycs" diye tantr. (Kimi yerde grmek iin bkz. Bakara: 41,91, 97, 101; Nisa: 47; Mide: 48; En'am: 92...) "Buyursunlar, tartalm, 'ulem'lanm toplayp gelsinler. te meydan...' demitik. Ama 'sadece bir mslman" geldi. Diyanet nerede? 2000'e Doru 28 Ocak 1990, Yl 4, Say 231

ER AT TANRISININ H LES
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 30/49

21.03.2010

Din Bu

Buradaki "hile"yi Trke'deki anlamnda kullanyorum. "Dzen, aldatmaya, oyuna getirmeye ynelik yaplan i, tuzak..." anlamnda. oklar "eriat'n Tanns"n iyice tanmaz. Kendi kafasnda gelitirdii, "sonsuz gzellikler kayna" ve "iyilik, gzellik,drstlk yolunu gsteren, bunu inanrlarna alayan varlk" diye grr. Savunduunda da yle savunur. slm'n, slm eriat'nn "TanrTs mdr konu? Konuurken, tartrken kafasndaki bu "TanrTya uyacak biimde konuup tartr. Onun iin slm "kelm"nda da zamanla, duruma, gre, "kafalardaki TanrTya uygun decek biimde yorumlar oluturmaya aba-lanmtr. "eriat TannsTnn oras buras budanm, orasna burasna eklemeler yaplm ve bu "TanrTda "tadilt" yoluna gidilmitir. Bu yaplrken, eriat'n kendisindeki, temel kaynaklan olan Kur'an'daki, "hadis"lerdeki "Tanr"; olduu gibi kalmtr kukusuz. Yani deimeden... Gelien, deien her eye, zamana, aa, yeni durumlara, yeni anlaylara, yeni yaama biimlerine "meydan okumutur. Byle gelmitir alar boyu. "Hile" szkonusu olunca da "Tann"ya yaktrlmaz. Gelip "kafalardaki TanrTya arpar nk. "Tann'nn hile yapmyaca" dnlr. "Tanr da hile yapar m? H!" denir. Gelin grn ki "eriat Tanrs", yetlerin, hadislerin ok ak aklamalarna gre; hem kendisi "hile" yapar; hem de "hile" yaplsn diye "Peygamber"ine tler verdirir. Kur'an'da "hile (dzen.tuzak)" anlamna gelen "hud'a"nn tre-viyle bir yerde (bkz. Nie, ayet: 142.); ayn anlama gelen "mekr" szc ve trevleriyle de alt yerde (bkz. Alu mran: 54: A'raf:99; Enfal: 30: Yunus: 21; Ra'd: 42, Nemi: 50.), "Tanr'n hile yapar olduu" anlatlr. Kur'an'n "TanrTs birtakm kasabalar nasl yokettiini uzun uzun anlattktan sonra sorar: "Onlar, Tann'nn hilesine kar kendilerini gvenlikte mi gryorlard?" (A'raf: 99.) Sonra yle der: 232

"Tann'nn dzenine kar, yalnzca zararl kan bir toplum


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 31/49

21.03.2010

Din Bu

kendisini gvenlikte grr." Yine Kur'an'n "Tanns" herkese unlan duyurur: "... De ki: 'Tanr, hile yapmakta, herkesten daha hzldr.' " (Yunus: 21.) Bunun tam karl olan szlere, "Tann"ya yaktnlma-d iin Diyanet'in resmi evirisinde, kendi anlamnn dnda bir anlam verilmitir. Bu, hep yaplr. "Onlar hile yaptlar; Tann da hile yapt. Tann, hile yapanlann en hayrlsdr." (Alu imran: 54.) "... Onlar hile-tuzak kurarlar. Tanr da hile-tuzak kurar. Tann hiletuzak kuranlarn en hayrlsdr." (Enfal: 30.) Muhammed de "inanr"lann, "inanmaz"lanyla savaa yneltirken u d verir: hadis no: 1739-1740.) Muhammed, bu d vermekle kalmam, kendisi uygulam ve uygulatmtr da. Nicelerini, rnein bir ozan, Ka'b ibn Erefi, "hile" yaptrarak, tuzak kurdurarak ldrtmtr. (Buhari'nin de iinde bulunduu hadis kitaplannda yer alan olay iin bkz. Tecrd, Diyanet Yay., hadis no: 1578.) slam eriat, tm dnyay bir sava alan grr. Bu sava, " slam inanrlan"yla "inanmazlar" arasndadr. eriat, gleninceye dek, "mmaat" yolunu, yani "birlikte ban iinde bulunma"y kullanr. Bu da bir eit "hile"dir. Ama glenince, iki yoldan birinin seilmesini ister insanlardan: Ya lm, ya da slm. nan ve dnce zgrlnn soluu kesilmitir o zaman. slam, hibir "din"i "din" olarak tanmaz. Kur'an'n "tanrTs: "Tann"nm dininden baka bir din mi istiyorlar? (Yani hi olur mu?)" diye sorar. (Alu imran: 83.) sonra: "kim islam'dan baka bir din isterse, onunki kabul edilmiyecektir hibir zaman?" der. Ve yine yle aklamada bulunur: "Tann katnda din, kukusuz, yalnzca islam'dr." Gleninceye dek yle demitin "Senin dinin sana, benim dinim
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 32/49

"El hambu hud'atun = sava hiledir." (Bkz. Buhari, e's-Sahih,

Kitabu'l-Cihad/ 157; Mslim, e's-Sahih, Kitabu'l -Cihad/ 17-18,

21.03.2010

Din Bu

bana." (Kfirim: 6.) "dinde zorlama yoktur..." (Bakara: 256.) Glendikten son-raysa, inanmazlar gsterilerek Mslmanlara u buyruk verilmitir:

233

"... Onlar nerede bulursanz orada ldrn!" (Bkz. Bakara 191;Nis:89,91;Tevbe:5.) ran'da mollalar, ah'a kar, sol kesimle "mmat" yapmtr (bar iinde birlikte yrmtr, ah'a kar birlikte savamtr). Ama ne zaman ki glenmilerdir; daha nce "ittifak" kurduklanna ne yaptklarn herkes bilir. Mollalar, slam eriat'ndaki "hile" yntemini kullanmlardr. lkemizdeki "molla"lann, din evrelerinin, "ifte standart olmasn", "demokrasi, inan ve dnce zgrl" diyerek sol kesimin karsna ktklar, biroklarn istedikleri izgiye getirmeyi baardklar ve Trk Ceza Yasas'nn 141,142. maddeleriyle birlikte 163. maddesinin tartld u sralarda bunlarn bilinmesinde, unutulmamasm-da yarar var. "Gr"lerin soluu kesilmesin diye... Ekonomi ve Politikada Gr ubat 1990, say 39 234

163. MADDEN N KALDIRILMASI 141. ve 142. maddelerle birlikte 163. madde de kaldrlsn. "Dnce suu" diye bir ey istenmiyorsa, bu maddelerin tmnn kaldrlmas istenmeli ve salanmal. "Demokrasi" iin, "dnce zgrl" iin bu gerekli, zorunlu. 141. ve 142. maddelerin kaldrlmas istenirken, "163. madde kalsn." denemez, denirse "ifte standart olur... Byle dene geldiini biliyoruz. Yani byle diyenlerin bulunduunu, dahas az olmadn...

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

33/49

21.03.2010

Din Bu

Bu savn bir gelimesi var; yks var. Sa kesimdeki "mol-la"lar, bir kesim "sol"la "ittifak" giriimleri ve bunu, sonunda baarmalar... Bu yazda, bunlar zerinde durulacak deil. "163. madde kaldrlsn" denirken neyin "olmayaca"n belirlemek gerekir. En bata bu yaplmal. u sorunun karl bulunmal burada: 163. maddenin "hkm" kaldrlabilir mi?

163. Maddenin hkmn kaldrmaya meclisin gc yetmez: Bu, alas gibi gelebilir. Ama gerek. Bir dnelim: 163. madde ne tr bir hkm iine alyor? Bilindii gibi, bu madde: "laiklie aykr olarak... " diye balar. Ve "laiklie ayknlklar" bir takm ceza hkmlerine balar. Bu madde hkmnn kaldrlmas demek, "laiklie aykrln serbest braklmas" demektir. Bunu, yasama organ^ yani TBMM yapabilir mi? Yapamaz; nk: Yasama organ, "DEVLET"in "3 erk"inden biridir. Devlet, bu' gcn, "laiklie aykrlk" eylemini "serbest brakmak"ta kullanamaz. "Laik" olmasayd kullanabilirdi. Ama herkesin bildii gibi "la235

ikntir. (Anayasa, Madde:2.) Bu nitelik "deitirilemez" ve"deitirilmesi nerilemez" (Anayasa, madde: 4.) Konu, bu denli ak. Tartmas bile olmayacak lde... Demek ki "kaldrlsn" denen madde hkm, "kaldrlamaz". Tm Partiler biraraya gelse bile, buna g yetirilemez. "eriat bir darbe" olmadka... Devlet, hem "laik" olacak; hem de "laiklie aykrln serbest olmas" iin "irade" gsterecek; gcn kullanacak. " steyen laiklie aykr gr ileri srsn, bu dorultuda
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 34/49

21.03.2010

Din Bu

davransn, partisini kursun, yapabiliyorsa gelsin, iktidar olsun. Olabiliyorsa eriat devleti kurulsun..." diyecek!!! Olmaz, olamaz byle ey. Devlet, "laik" olarak "laiklie aykrl serbest brakt" zaman, "laik olma niteliini yitirir. Ayrca da, "Kendi ykcs"n kendi elleriyle hazrlayamaz. Ve byle bir ey istenemez de, Onun iin 163. maddenin kaldrlmas istenemez. Ne "insan haklarn" savunma adna istenebilir; ne "hukuk" adna istenebilir, ne "demokrasi" adna istenebilir; ne de "adalk" adna islenebilir.

" nsan haklar"n savunma adna istenemez: stenemez nk: "Laiklie aykrl serbest brakmamak", en geni anlamyla "insan haklarTm gvence altna almann bir gereidir. Laikliin olmad yerde, "insan"n temel "hak"lanndan olan "dnce zgrl", "inan zgrl" olamaz. Ayrca: 163. maddenin yasaklad "eriat iktidarnda "insan haklarfnda deil; " slam'a inanan insan haklarndan szedebilir olsa olsa.Bu da tam de; bir lde... nk slam eriat, slam "fkh", Islamdan baka hi bir "din"i "din" saymayann yannda, "rk ayrm" yapar (Kur'an'a gre: Tek muhatap rk Arap'tr, Araplar iinde de En'am/ 92'ye, r/7'ye gre de "Mekke ve cevresi"nde bulunanlardr.); "soy-sop aynm" yapar (hadislere ve fkha gre: "en stn olan, Kurey Kabilesi"dir.); "mezhep aynm" yapar (iilerin etkin olduu yerde snnilere, snnilerin etkin olduu yerdede iilere ve tekilere deer verilmez.);" Mslman ayrm" yapar ("dindar" varken, dinde biraz zayf olann deeri yoktur.)... Muhammed'in kendi arkadalar 236

arasnda bile ayrm yapm; dahas bir kesim br kesimle kyasya savam, 656 ylnda bir savata bile (Cemel Savam'da) iki kesimden 15 bin kii ldrlmtr. Bu tr savalar, ldrmeler, slam eriatnn egemen olduu yzyllar boyu olmu sregelmitir. slam eriat, "insan"n en temel "Hakk" olan "yaama hakk"n
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 35/49

21.03.2010

Din Bu

elinden alr kendi lleri iinde. Ve kendi inanrlarna, "inanmazlar" gsterilerek: -Nerede bulursanz, orada ldrn!" der. (Bkz. Bakara: 191; Nisa: 89,91; Tevbe: 5.) " nsan Haklan" yayabilir mi byle bir ortamda? Bu "terrlerin terr" ortamnda?! "insan Haklan" iin evrensel nitelikte, "uluslararas" kabul edilmi "bildirge"ler var. Bunlardan hangisi byle bir ortama "evet" diyebilir? Hangi maddesi hangi hkm?!! "Hukuk" adna da istenmez istenmez nk: "Laiklie ayknl", ne lkemizdeki hukuk sistemi benimser; ne de "hukukun genel ilkeleri" buna uygun. 1982 Anayasas bile kesin olarak "laik" dedii devletin bu niteliini, salam gvenceye balayan hkmler ieriyor. "Yaptnm"ysa Trk Ceza Yasas'nda. Ve ite 163. maddesinde. Aynca Trkiye Cumhuriyeti'nin 2 numaral yasas olan bir Hiya-neti Vataniye Yasas var. Trk Ceza Yasas'nn 163. maddesiyle yasaklananlar, bu yasada "vatan hainlii" saylmtr. Yaptrm da: idam ve bu yasa, bugnde geerli. Trk Ceza Yasas'ndaki 163. maddenin kaynadr bu yasa. Laiklik, insanln ileri uygarl ve gelimiliiyle yakndan ilgilidir. Ulalm olan bir aamadr. "Hukukun genel ilikileri"yle iice olan, ayrlmaz nitelikte bulunan bir aama... Bu aamadan geri dnlmez. Geri dnlmesi de istenemez. Hele "hukuk" adna... Kald ki, yukanda da deinildii gibi, islam eriat, kendi lleri dnda hibir hakka yer vermeyen bir hukuksuzluk dzenidir. Adam ldrmenin trl biimlerinin, trl ikencelerin de bulunduu bir dzen... Bal bana bir terr mekanizmasdr. 163. maddeyle yasaklanan mekanizma ite budur. Bu maddenin kaldnlmasn istemek, 237

bu mekanizmaya "serbestlik" vermektir.

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

36/49

21.03.2010

Din Bu

"Demokrasi" adna da istenmez istenmez nk: 163. madde, demokrasiyle hi bir biimde badamayan bir eylemi "laiklie aykrlk" niteliindeki eylemi yasaklyor. Yine bu meddeyle yasaklanan "eriat" dzeni "demokrasi" iin bir lmdr. Bu konuda yeterli bilgi almak isteyenler, "yzylmzn kitab" nitelikteki kitabn, eriat ve Kadn'n yazan, an-duru bilim adamly-la yrekliliin rneini veren deerli insan Prof. Dr. lhan Arsel'in, bir hukuk ant niteliindeki "Teokratik Devlet Anlayndan Demokratik Devlet Anlayna" adl kitabn okuyabilirler. Ve okumaldrlar. 163. maddenin kaldrlmasn istemek, "demokrasi"yle bu maddenin yasaklad eyin ne olduunun bilincinde olanlarn tylerini r-pertmeye yeter sanrm. Elverir ki ikisi de iyi bilinsin.

"adalk" adna da istenemez: istenemez nk: Laiklik, adaln en "olmazsa olmaz" lann-dandr. "adalk"ta, "laiklie aykrlk" eylemi hogrlmez. nk/^^ bu eylemin hogrlmesi, "dnce ve inan zgrln yok etm^ eyleminin hogrlmesiyle eanlamldr. ffele "eriat" szkonusu olunca... eriat'm "iktidar" olmasna kap amak, insan, "orta a karanlna hapsetmenin yani sra, insan boazlamann, ikencenin bir sistem durumuna geldii dzen iin "buyursun, olabilirse iktidar olsun!" demektir."ada" insan bunu diyemez. "MOLLA" balkl yazyda okuyacaksnz derginin bu saysnda. Bu yazy yazdm zaman, Prof. Dr. Muammer Aksoy, daha ld-rlmemiti. 163. maddenin kaldrlmas istemine kar srekli savam olan

238 bu hukuk ve bilim adamnn ldrlmesinden sonra, sa kesimden


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 37/49

21.03.2010

Din Bu bu hukuk ve bilim adamnn ldrlmesinden sonra, sa kesimden

imdilik "mmaaf' davranan kimi "molla" ile, sol kesimden kimileri, "terr"e kar "ortak bir bildiri" yaymladlar. (7. 2.1990 gnl gazetelerde.) Bence bu "ittifak"n "terr"e kar olmak ynnden hi, ama hi bir nemi yoktur. nk, sadaki "Molla"lann savunduklan dzen, islam'dr, islam eriat'dr. Bu dzenin, kendini gl bulduu zaman, batan sonra bir terr durumunu aldysa, kimsenin yadsmayaca bir gerek. "Terr"le "terr"e kar kabilirler mi? Ne var ki, "adalmzdan kimileri, "mollalarla ittifak"ta di-renmekteler. Bence yanl bir yoldur bu Unutulmamah ki, ran'da da bu yola gitmilerdi ve durum imdi ortada. Ksacas: 163. maddenin yasakladna, "dnce suu" demek, "zgrlk dmanh"yla "terr"le "cinayetlerle "dnce"yi birbirine kantrmaktadr bence. Sosyal Demokrat ubat 1990, Say 22 239

SLAM NCES DNEMDE "KIZ OCUKLARININ D R D R GMLD" YALANI Tekvr Suresinin 8. ve 9. ayetlerinde bir deinme. Bu ayetleri, Hamdi Yazr, biraz duygusal olarak, dilimize yle evirir: "Ve o diri gmlen, hangi gnahla ldrld? Sorulduu va

kit." (Bkz. Yazr, Hak Dini Kur'an Dili, 1962, 8/5593.) Diyanet'in resmi evirisinde de ayetlerin anlam yle: "Kz ocuun, hangi sutan ldrld kendisine sorulduu zaman." islam'n "kadn"a nasl "stn yer ve deer verdii"ni anlatan islamclar, ikide bir de yle derler: "Cahiliyet (islam ncesi) dneminde, kadna deer verilmedi i iin, kz ocuklar diri diri gmlrd, islam gelince, kadna stn yerini verdi ve kz ocuklarn diri diri gmme geleneini de ortadan
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 38/49

21.03.2010

Din Bu

kaldrd..." Bir kez islam eriati, "kadna stn yeri verdii"nden, "kadn haklan"ndan szedemez. Edemez nk: 1- Kur'an'ndaki "kadn"la ilgili ayetler, hep kadnn zararna, kadn kltc dorultudadr, rnek: Bakara Suresinin 228. ayetinde: "Erkeklerin, kadnlarn zararna, onlardan stnl (derece) vardr." deniyor. Kur'an'n "Tann"s, hep "eril" szcklerle ("huvella- hu..." gibi) anlatlr. Szckler, bu "TanrTnn "erkeklii"ni anlatr niteliktedir. Onun iin de "erkek"lerin "stn" ve "kadn"lann "aa (dahas aalk)" grlmesi doaldr. "Erkek"lerin "derece'lerinin, "kadnlarn zararna" olacak biimde "stn" olduunu anlatan "ayet"le ne demek istendiine ilikin "tefsir"lerin, "fkh"lann yazdklar, gerei arpc biimde sergiler: rnein Fhruddn Rz yle der: "Erkeklerin derece stnlkleri. Erkeklerin kadnlara kar birok stnlkleri vardr: Birincisi: Erkek, akl ynnden stndr, ikincisi: Diyette (ldrme olayndaki kurtulmalkta) erkein.stnl vardr. (Kadn iin denecek diyet, 240

erkek iin denecek diyetin yars kadardr.) ncs: Miras konularnda erkein stnl vardr. Drdncs: Devlet bakan ve kad (yarg) olmaya elverililikte ve tanklkta erkein stnl vardr. Beincisi: Erkek, kadnn (karsnn) stne evlenebilir, cariye alabilirken kadnn byle bir hakk yoktur. Kocasnn stne evlenemez, kocann cariye alp kullanmas trnden kle alp kullanamaz. Altncs: Kocann mirastaki pay, kadnn mirastaki payndan oktur. Yedincisi: Koca, karsn boayabilir, boadktan sonra da dn yapabilir. Kocasnn bu eylemi, kadn istemese de gerekleir. Kadnsa, kocasn bo-ayamaz. Boandktan sonra da, dn yapamaz... Sekizincisi: Ganimette, erkein pay, kadnn payndan oktur. Erkein kadna kar stnl bylece ortaya knca, kadn, erkein elinde gsz bir tutsak gibidir..."(Bkz. F. Rz, e't, Tefsiru'l-Kebr, 6195.) teki tefsirlerde de benzer aklamalar yer alr ve kiminde, kadna kar erkein daha baka ayrcalklar sralanr. (Bkz. Taber,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 39/49

21.03.2010

Din Bu

Cmi-u'l-Beyn, 2/275-276; bn Kesir, 1/271; evkni, Fethu'lKadir, II 237; Kasmi, Mehasinu't-te'vMl, 3/585; Tefsiru'lMer, 2/167. Ayrca bkz. Dr. Kmil Ms, Kmusu'l-Mer'e Derece, Beyrut, 1987, s. 15-26.) Hibir hukuk sisteminde, ilkel hukuklarda bile olmayan bir ey var: Nisa Suresinin 34. ayetinde, kanlarnn kendilerine bakaldracaklarna ilikin kukuya, kaygya den kocalara u yol gsterilmekte: "O kadnlar dvn!" Ortada "su" olmadan "ceza" verilmesi, hangi hukuk sisteminde bulunabilir? "Onlar dvn!" deki ilkellik de ayr... Kur'an'daki "kadn" larn zararna olan "hkm"leri sralamaya buradaki yerimiz el vermez. Mirasta olana 2, kza 1 pay verilmesi eletirilirken, islamclar, islam ncesi dnemde, "kadn"a bu kadar da pay verilmediini, kadnn, mirasta hemen hibir hakk olmadn ileri srerler. Bunun, "gerek"le hibir ilgisi yoktur. Kur'an'da, hadisler de, "kadn'a "yeni hak"lar vermek yle dursun, islam ncesi haklarnn birounu da elinden almtr kadnn. Bu, ayr bir yaz konusu olabilir. 1- "Hadis"lerde, "kadn" son derece aalanr. Hor grlen eylerle bir tutulur, uursuz grlr. Bu konudaki hadisleri genie grmek iin, her bir kitabyla karanln belini kran ve aydnlara, bilim 241 adamlarna rnek olan Prof. Dr. ilhan Arsel'in "Kadn ve eriat" adl kitap mutlaka okunmaldr. Bu kitapta, kaynaklar da ak seik gsterilmitir. Kitabm sonunda bir de "indeks" vardr ve konular, kitapta kolaylkla bulunabilir.

Kz ocuklar ve slam ncesi dnem imdi gelelim "kz ocuklarn, islam ncesi dnemde diri diri gmldijkleri" yalanna: Byle bir ey gerek olamaz, nk: 1- Kz ocuklarnn neden "diri diri gmldkleri", Kur'an yo rumlarnda, hadislerde anlatlrken deiik ve elikili "neden"ler ileri
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 40/49

21.03.2010

Din Bu

srlyor: Kz ocuklar, "yoksulluk yznden diri diri gmlyordu." Kz ocuklar, "ailelerine leke sayld iin diri diri gmlyordu." Kz ocuklar, "meleklere katlsnlar diye diri diri gmlyordu. nk Melekler de Tann'nn kzlar diye niteleniyordu." "Tefsirlerde yer alan "neden"ler byle. (Bkz.. Rz, 31169.) Sonuncu nedenin komiklii ortada. elikiside. Dnn "Me-lek"lere "Tann'nn kzlan" diye inanlyor olacak, hem de kz ocuu, "ailesi iin leke" saylacak. "Melek" son derece "kutsal bir varlk" grldne gre, kz ocuu ailesi iin "leke, utan verici" olamaz. Tersine, son derece "vn kayna" saylmas gerekir "kz"n. Ayrca, "meleklere katlsnlar" diye diri diri gmmeye niye gerek grlsn? Bunun iin "lmek" ille de gerekli grlyorduysa "diri diri topraa gmmek" niye? "lme"nin baka trls yok muydu? Tyler rpertici cinayet niindi? 2- ileri srlen "neden'leri "gerek" olduu varsaylm olsa, "kz ocuu diri diri gmme" geleneinin ok yaygn olduunu dn mek gerekir. "Kz"n ailesi yoksulsa, "yoksulluk"tan; zenginse "r (le ke, knama konusu)" olmasndan; ayrca "meleklere katlsn" diye; ya ni her durumda urayaca sonu ayn: Diri diri gmlmek. Bu 242

"gerek" olsayd, Araplarda "kz" kalr myd? Ve "kadn" olurmuydu? Oysa belgeler ortaya koyuyor ki, Araplarda "kadn okluu" vard. 3- "Kz ocuklarnn diri diri nasl gmldkleri"ni de tefsirler deiik biimde anlatmakta: "... Kz ocuu 6 yana gelince, adam karsna: 'haydi bunu temizle, ssle, hsmlanna gezmeye gtreceim.' derdi. Oysa lde bir kuyu kazmtr onun iin. Kz alp oraya gtrr; 'bak unun iine!' der; sonra da arkasndan iterek ocuu o ukura drr vezeri-ne topra dkp yard." " Ya da gebe karsnn doum gn yaklatnda, koca bir kuyu kazard. Ars tutunca kadn o kuyunun basma giderdi, kz
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 41/49

21.03.2010

Din Bu

dourursa iine atard kuyunun." (Bkz. Tefsirler, rnein Arapalardan F. Rz, 31/69; Trkelerden Hamdi Yazr, Hak Dini Kur'an Dili, 81 5603, 5604.) Araplarda, hem de "yaygn biimde" yaand ileri srlen bu olaylann olduu apak yalan. Ne bir baba, ne de bir anne burada ileri srleni yapar. Bu tr eyin olmas, insan doasna aykn olduu gibi, hayvanlarda bile grlmez, ilkellerde, "ocuklann Tannlara kurban edildikleri"ni biliyoruz. Ama, Araplar, o sralarda, "ilkellik" dnemini oktan gerilerde brakmlard, islam dneminden daha ileri bir uygarla sahiptiler. Bunun tersine, yalanlar uydurulmu olsa da... Kald ki burada szkonusu olan "Tann'ya kurban" da deil. Aktarmalarda da bu ileri srlmyor. Yani "kz ocuklannn, Tannlara kurban etmek iin diri diri gmldkleri"nden szedilmiyor. Byle bir ey, yani "ocuu Tann'ya kurban etme" de hangi dnemde ve nerede yaanm olursa olsun; "ok yaygn" deil, tek tk olurdu. "Tann'ya kurban etme" durumu da szkonusu olmaynca, iin mant bsbtn ortadan kalkyor. "Kz ocuklannn yoksulluk iin, ya da leke sayld iin... diri diri gmldklerini" ileri srmek ve bunu kabul etmek, "annelik, babalk" ne demek; bilmemektir. Aynca "insan", insann doasn tanmamaktr, insanlar, ileri srlen trden eyi yapm olsalard, trlerini srdremezlerdi. Araplarda, "kz acuklann diri diri gmme" gelenei bulun sayd, islam ncesinin Arap airlerinin iirlerinde de dile getirilirdi. Hem de yaygn olarak yer alrd iirlerde, oysa bu yok. 243 Tefsirler, Ferezdak'n iki dizesi zerinde durur. Ne var ki, tefsirlerde bu iki dizi de hep ayn szcklerden olumuyor, iki dizi de deiik biimde yer alyor. (Karlatrarakbkz.ArapalardanTaberi.C-miu'l-Beyn, 30/46; F. Rz, 31169; Trkelerden Hamdi Yazr, Hak Dini Kur'an Dili, 815604.) Dizelerin deiik olmas gznnde tutulursa, sonradan uydurulduu bile dnlebilir. Kald ki, Ferezdak'n olduu ileri srlen bu iki dize, bize "kz ocuklarnn diri diri gmldklerini" ak ak anlatyor. Kimi tefsirde yer alan biiminde dizeler u anlamda: "Bizden yle kimse kmtr ki VDAT' nlemi ve VED'i diriltmitir de artk kimse VED olmamtr." (Bkz. F. Rz ve Hamdi
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 42/49

21.03.2010

Din Bu

Yazr.) Hamdi Yazr, "VDAT'a, "ocuklarn gmen vaideler (anneler)" anlamn veriyor. Szcn kk olan "ve'd" eer "gmme"yse, "nasl bir gmme"dir; belirtilmiyor. H. Yazr da yalnzca "gmme" anlamn veriyor; "diri diri gmme" demiyor. Varsayalm ki buradaki "gmme", tefsirlerde anlatlan trden "diri diri gmme"dir; o zaman dizelerdeki "V DAT" niye? Bu szck, "ocuklarn diri diri gmen anneler" demekse, tefsirlerde anlatlana uymuyor. nk tefsirlerde, "kz ocuklarn diri diri gmen"in "anneler" deil; "babalar" olduu anlatlyor. Bir baka terslik de u: Tm tefsirlerdeki biimlerinde, dizelerde "gmlen"i anlatmak iin "ved" szc yer alyor. "Ved"se eril (erkee ait) bir szcktr, anlatlan eer "kz ocuun diri diri g-mlmesi"yse niye diili olan "vede" ya ayetteki gibi "me'de" yer almyor? Yani iirde, "gmlen"in "dii" deil; "erkek" olduu anlatlyor. Bundan, "kz ocuklarnn diri diri gmldkleri" anlam karlabilir mi? Elbette ki hayr. Muhammed'in yle bir hadisi var: 'Vid de, mev'de de cehenemdedir." (Bkz. Ebu Davud, S nen, Kitabu's-Snne/18, hadis no: 4717.) Szckleri, slam dnyasndaki anlamyla dimize evirelim: "Kz ocuunu diri diri gmende, diri diri gmlen kz ocuu da cehennemdedir." "Adalet anlay"na bakn siz! "Kz ocuunu diri diri gmen kimsenin CEHENNEME gitmesini anladk, ama o zavall kz ocuunun cehennem de ii ne, o niye cezalandrlyor?" diye sorabilirisiniz, "kz ocuunun, zulme ura244 m olann ve de kadnn hakk. slam'da byle mi korunuyor?" diye de ekleyebilirsiziniz. Ama bu alanda kafa yormaya gerek yok. Nasl olsa hepsi bir "yalan" stne kurulu. Sosyalist Birlik

Mart 1990, Say 11 245

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

43/49

21.03.2010

Din Bu

SLAMCI NEDEN MNTKAMCI"DIR? 10 ubat 1990 gn kimi gazetelerde (rnein Cumhuriyet'te), Hamaney'in, Salman Rdi'ye ilikin bir aklamas yer ald. Tahran Radyosu'nun yaynlad bir habere gre, Hamaney, eski dini lider Humeyni'nin, Rdi hakknda verdii "LM FETVASF'nn geerli olduunu aklayp yerine getirilmesini istemitir. Bu, " slamc intikam"nn nice rneklerinden biridir. slamc, her zaman "intikamc" olur. Bu, slam'n znden, Kur'anndan, "hadis"inden, tarih boyunca sregelen geleneinden kaynaklanr. Yahudilik'te olduu gibi... " ntikam", bilindii gibi, "" anlamndadr. fke, kin, hn rndr. "fke (gazap)" dolu, "kin" dolu bir "Tann" dnebilir misiniz? Etnoloji bize kesin olarak bildirir ki, ilkellerde bu vardr. Yine aratrmalar gsterir ki, bu tr "Tanr" anlay, ilkellerden Yahudilik kaynaklarna, bata Tevrat'a, yorumlarna, oradan da Kur'an'a ve islam'n btnne gemitir. Kur'an'da tam 4 kez, Tanr iin "z'ntikam", yani "intikam sahibi, intikamc" deniyor. Diyanet'in resmi evrisinde de "cn alr", "cahc", "calan", "calabilen" anlamlan verilmitir. (Bkz. Alu mran: 4; Maide: 95; ibrahim: 47; Zmer: 37.) Bir ayetin Diyanet'in resmi evirisindeki anlam yledir: - Sakn, Allah'n peygamberlerine verdii szden cayacan sanma! Dorusu Allah, Gl'dr, c alan'dr." (ibrahim, ayet: 47.) Bu ayet, "peygamber"lerin de "intikam" istediklerini, "Tann"nri, buyruklara kar gelenlerden "intikam" alacana "sz verdiini" ve bu "sznden de caymyaca"n, Tann'nm hem "Gl", hem de "cahc" olduunu ak seik anlatyor. Secde suresinin 22. ayetinde de yle denir: -"Rabbinin ayetleri kendisine hatrlatlp da onlardan yz evi ren kimseden daha zalim var mdr? phesiz, sululardan c alaca z." "Rabb"in, yani "Efendi Tann"nm, "sulu"lardan, "gnahiriardan c alacan bildirdii anlatlrken, "Biz kesinlikle, onlardan c alacagencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 44/49

21.03.2010

Din Bu

246

z ya da calclanz)" dedii, iki ayette daha anlatlmakta: Zuhruf, ayet: 41; Duhan, ayet; 16. "Tann"snn "calc", "peygamber"inin "cahc" diye sunulduunu gryoruz. "Tann"s, "peygamber"i yle olur da, "m'min"leri, yani "inanr"lan yle olmaz m? slamc, bunun iin "intikamc"dr ite. "Tann iin sevmek, Tann iin kin beslemek", islam'n temel ilkelerinden biridir. Muhammed'in, bunu dile getiren szlerine dayanr bu. Muhammed yle der: 4599) Bir baka kez de Muhammed'in yle dedii grlr: kal biyle kinlensin..." (Bkz. Mslim, e4s-Sahih, Kitabu'1-Iman/ 78, hadis no: 49; Ebu Davud, Snen, Kitabu's-Salat/248, hadis no: 1140; Tirmizi, Srten, Kitabu'l-Fiten/11, hadis no: 2172.) Buradaki "mnker"in anlam "tannmayan, benimsenmeyen ey"dir. Demek ki Muhammed, her mslmana u grevi veriyor: Mslman kii, islam eriat'nca "tannmayan, benimsenmeyen bir ey"mi grd; hemen "elini", yani "yumruunu" kullanacak. Diyelim ki yumruu yeterli olamad, bununla kar kamad; "diliyle" karsna kacak. Ktleyecek, knayacak, aleyhte propaganda yapacak. Diyelim ki ortam buna de elverili deil. O zaman da "kalbiyle" yne-lip "kin besleyecek". islamc ortam elverili bulana dek "kin besler" karsnda olduu
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 45/49

"ilerin en stn, Tann iin sevmek ve Tann iin fkelenip

kinlenmektir." (Bkz. Ebu Davud, Snen, Kitabu's-Snne/3, hadis no:

"iinizden kim bir MNKER grrse, eliyle onu deitirsin;

gc yetmiyorsa diliyle onu deitirsin. Buna da gc yetmiyorsa

21.03.2010

Din Bu

kimseye, duruma, dnceye, davrana. Ve "intikam" iin zamann kollar. Bu, kendisine verilmi bir grevdir. islam'n "Tann"s, "intikam", kimi zaman "bu dnya"da, kimi zaman da "br dnya"da yani, "ahiret"te alacan bildirir. Her ikisinde de durum korkun olarak bildirilir. Hele "ahirefte "ikence" olaca da anlatlr, "lm yok, srekli ikence var." En sadist insann bile kabul edemeyecei trden bir "azap (ikence". Bunu anlatan ayetlerle doludur Kur'an. Demek ki islam'n "Tann"s, "intikam" alrken "ikence"siz ol247

muyor "intikam". slamc byle bir eitimle eitilmekte. Yani slamc da "iken-ce"yi, doal bulur ve "intikam"n doal gerei sayar. Bu durumda slamcdan beklenebilecek tutum, bu dorultudadr. Baka bir deyile, islamc, "Tanr iin intikam" alaca kimseye "ikence" uygulad zaman, "kutsal grev"ini yerine getirmekte olduuna inanr. Karlnda, "Tanr'dan sevap, mkafat" alacan dnr. Cokulanr bundan. Muhammed'in "ikence"yi yasakladn anlatan hadis de var. (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu'l-Megazi/30; Ebu Davud, Snen, Kita-bu'l-Cihad/120, hadis no: 2667.) Ama, yasakland bildirilen ey, ikencenin yalnzca bir biimidir "Msle" denir bu biime. Vcudun kimi organlarn, zellikle de bumu, kulaklar kesmek, gzleri oymak anlamnda. "Yz dmdz etmek". Kald ki Muhammed'in kendisi de "msle (ikence)" yaptrmtr:

Muhammed'in Ureynelilere yaptrd ikence: Ukl, Ureyne kabilelerinden bir ka (7-8) kii, Medine'ye gelmiler; biraz hastalanmlardr. Kr insanlar olduu iin Medine'nin havas kendilerine yaramamtr. Muhammed'e bavururlar. Muhammed, "tedavi" iin kendilerine "deve st" ile "deve sidii" iirir Sonra da "zekat develeri"nin bulunduu yere (krlara) gnderir. Burada da "deve st" ve "deve sidii" ieceklerdir. Krda iyileir adamlar. Sonra develerin obann ldrrler; develeri de nlerine katp
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 46/49

21.03.2010

Din Bu

gtrrler. Muhammed bunu (her naslsa) renir. Onlarn ardndan, yakalasn diye adam gnderir. Sonunda katil ve hrszlarn tm yakalanr. Ve Muhammed'in verdii ceza: Muhammed, yakalananlarn ellerini, ayaklarn kestirir; gzlerini oydurur ve Harre denen (son derece scak) yere attrr. Adamlar szlanrlar, su isterler. Su verilmez. Adamlar talan kemirirler. Ve sonunda lrler. (Buhari'nin 7 yerde ve 9 yoldan aktarp yazd bu hadis iin bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu'z-Zekat/68; Tecrid, h. no: 172; Mslim, e's-Sahih, Kitabu'l-Kesame/9-14,h. no: 1671; Ebu Davud, Snen, Ki-tabu'l-Hudud/3, hadis no: 4369.) Muhammed'in uygulatt bu korkun ikence, Maide suresinin 248

33. ayetine dayandrlr. (Bkz. Ayn kaynaklar) Bu ayetin, Diyanetin resmi evirisindeki anlam yledir: "Allah ve peygamberleriyle savaanlarn ve yeryznde bozgunculua uraanlarn cezas: ldrlmek veya aslmak yahut apraz olarak el ve ayaklarn kesilmesi ya da yerlerinde srlmektir. Bu, onlara dnyada rezilliktir, onlara ahirette byk azab vardr." "lkence"yi Muhammed yaptrm olunca, slamc kii, "insanlk d" bulmaz kukusuz. "Hakl" bulur. Bugnk slamclarn reyip yetimelerinde en bata rol oynayanlardan Babanzade Ahmed Naim (1872-1934. Bkz. ismail Kara, Trkiye'de slamclk Dncesi, stanbul, 1987, 1/273-308) de olay hakl buluyor, savunuyor, olay nedeniyle yle diyor: "Biz mslmanlarca, Peygamberin yapt ey ne olursa olsun; dorudur. Tanr honutluuna da uygundur..." (Bkz. Diyanet yaynlarndan Sahih-i Buhari Muhtasar Tecridi Sarih Tercemesi, 173. hadisin aklamas.) Ksacas: Bireyin "insanlk d" olmas, slamcnn umurunda deildir. Elverir ki "islam d" olmasn. "IntikanTa, "Tanr iin ikence etme"ye de byle bakar slamc. Emein Bayra

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

47/49

21.03.2010

Din Bu

3 Mart 1990, Yl 3, Say 23 249

VE KADINA DAYAK islam' savunanlar hep yle derler: "islam, insanlk dinidir, insan haklarna nem verir. Kadn da yceltmitir..." Biroklar islam'n kendisini bilmedikleri, tanmadklar halde, yaplan propagandalara ya da kendi kafasnda oluturduu islam'a gre konuur, islam'n kendisine, iyzne bakld zamansa gerek ortaya kar. islam eriat, "din" ayrm yapar; kendinden baka bir dini tanmaz. (rnein bkz. lu Imran: 19, 83, 85) "Irk" ayrm yapar; Arap toplumuna seslenir, (rnein bkz. Meryem: 97) Bu nedenle Kur'an'n "Arapa" olarak gnderildiini bildirir, (rnein Bkz. Yusuf: 2; Ra'd: 37; Th: 113; ra: 7; Nahl: 103) "Oymak (kabile)" ayrm yapar, hukukunda, "Peygamber"inin diliyle, "HAL FEL K" kurumunu yalnzca "Kurey Kabilesi"ne verir. (rnein bkz. Ahmed Ibn Hanbel, 5/220-21.) "Kent-yre" aynm yapar; Kur'an ve "peygamber"in yalnzca "Mekke ve evresi"ni uyarmaya ynelik olduunu bildirir. (Bkz. En'an:92 ra: 7) "Zengin-yoksul" aynm yapar; "nimet"leri "Tan-r'nn bltrd"n, iinin, alann yannda, bunlar altrsnlar diye herzaman "patron"un da bulunmas gerektiini, "Tann"nn kimi insanlara kar "derecelerle stn kldn" anlatp alar, (rnein bkz. Zuhruf: 32.) Yani "zengin"den, "patron"dan yana arln koyar. Ganimetleri paylatrrken de, "peygamber"i eliyle bunu yapmtr. (Buhari'nin de yer verdii ilgili hadisleri. Diyanet Yaynlarndan Tecrd'de grmek iin, 1040, 1296, 1299-1303. nolu hadislere bkz.) "Mellefet'l-Kulb" (gnlleri islam'a kazandrlmak istenenler) adn verdii kimselere, "mslman" olsunlar ya da bu dinde kalsnlar diye "ganimeften rvet verdii gibi, zengin olmalarna baklmakszn, "zekaf'tan da rvet vermitir. (Bkz. Tevbe: 60.) "Efendi-Kle" aynm yapmtr, insanlann bir kesimini "alman-satlan mal" durumuna sokmutur. (Kur'an da saysz ayetiyle.) Ve "cins" aynm yapm, "erkei kadna derece ile stn klmtr." (rnein bkz. Bakara: 228.)
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 48/49

21.03.2010

Din Bu

Bakara Sresindeki "derece"yle anlatlmak istenenin ne olduu250

Gen Aleviler Harekat

<<<< Kitabn Devam >>>> 1-50 / 51-100 / 101-150 / 151-200 / 201-250 / 251-303

Anasayfa

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

49/49

21.03.2010

Din Bu

251.sayfadan- 303. sayfaya nu, Kur'an yorumculan ve islam hukukulan aklarlarken u grleri savunmulardr: "Erkek kadndan birok ynden stndr: 1- Erkein aklca stnl vardr. 2- Diyette (kurtulmalkta) stnl vardr. 3- Miras konularnda stnl vardr. 4- Erkek, "kad (yarg)", hkmdr olur, kadn olamaz. Erkek tankla da daha elverilidir. 5- Erkek, kadnn stne evlenebilir. Dilerse kansnn, kanlannn stne cariye de alabilir. Kadn iin kocasnn stne evlenmek gibi bir hakk yoktur. 6- Mirasda erkein pay daha oktur. 7- Erkek kadn boayabilir; kadn erkei boayamaz. Erkek kan-sn boadktan sonra da sresi iinde dn yapabilir, kadnn bu ynde bir hakk yoktur. 8- Erkein ganimetten pay, kadnnkinden oktur..." islam dnyasnn nl ve en yetkili Kur'an yorumcularndan Fahruddin Rz byle sayar. (Bkz. F. Rz, e't-Tefsiru' 1-Kebr, 6/95) teki yorumcular da benzer Sralamalar yaparlar ve Bakara Suresinin, "erkein, kadndan derece ynnden stn olduunu" anlatan 228. ayetini byle yorumlarlar. (Bkz. Taberi, Camiu'l-Beyn, 2/275-276; Tefsiru Ibn Kesr, 1/271; Dr. Kmil Musa, Derece, Beyrut, 1987, s. 15-26.) Kur'an'n "Tann's, "erkei kadna stn yaptn" duyurmakla kalmyor; erkeklerin kanlanna nasl davranmalan gerektiini de bildiriyor: Dnyann en ilkel hukukunda bile bulunmayan hkm: Nisa Suresinin 34. ayetinin, Diyanet evirisindeki anlam yle: "Allah'n kimini kimine stn klmasndan tr ve erkeklerin, mallanndan sarf etmelerinden dolay, erkekler, kadnlar zerine hakimdirler, iyi kadnlar, gnlden boyun eenler ve Allah'n korunmak-sn emrettiini, kocasnn bulunmad zaman da koruyanlardr. Serkelik etmelerinde endielendiiniz kadnlara t verin, yataklannda

251

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

1/42

21.03.2010

Din Bu

onlan yalnz brakn, nihayet DVN! Size itaat ediyorlarsa onlann aleyhine yol aramayn. Dorusu Allah Yce'dir, Byk'tr." eviride geen "serkelik", ayetteki "nuz"un karldr. "Serkelik", Trke Szlk'te u anlamdadr: "kafa tutma, ba kaldrma." Kur'an'm "Tann"s erkeklere unu diyor: "Eer karlannzn size ba kaldrmalanndan, kafa tutmalann-dan kayglanyorsanz, bu tutumu gstereceklerinden kukulanyorsanz, unu, unu yapn, sonra da dvn onlan." " slam'da kadn dvmenin bulunmadn" savunanlar, ayetteki bu hkm grmelidirler. Ayeti okuyup, "... ve sonunda karlarnz dvn!" buyruunu unutmamaldrlar. Ve aynca "kanlar"n hangi "sutan" dolay dvlmelerinin buyurulduunu da hak-hukuk ve adalet ilkeleri iinde deerlendirmelidirler. Dnn: "Kocaya ba kaldrma suu" (!) daha ilenmemi. Koca yalnzca bir "kayg" ve "kuku" iindedir. Yani, "kansnn kendisine ba kaldracandan kukulanyor." te bu, ayetin hkmne gre, "kany cezalandrmak" iin yeterli grlyor. Dnyann hangi hukuk sisteminde olursa olsun, "su"la "ceza" ilikisi nemlidir. "Su"a gre, "ceza" verilir. "Su" azsa, "ceza" da azdr. Ve "ceza", yalnzca "su ilendikten sonra" verilir. En ilkel hukukta bile, ilenmedik bir sutan dolay ceza hkm yoktur. Kur'an'daki bu ayetteyse son derece ak ve seik olarak bu var. "insan Haklar"na ilikin "evrensel bildirinV'lerin kabul edilip benimsendii bir dnyada, slam eriat'n savunma abas iinde olanlar, bu ayet hkm karsnda da bocalyor ve durumu kurtarmaya alyorlar. Kukusuz, bunu yaparken son derece gln durumlara da dyorlar, rnein diyorlar ki: "Kur'an'da kadn dvme var, ama bu dvmenin bir koulu da var: ncitmeden (eza vermeden) dvme." (Bkz. Dr. Kmil Musa, Me-sail fi'il-Hayati'l-Zevciyye, Beyrut, 1985, s. 126) Ayette sz edilen "koul (art)" yok. Aynca, "incitmeden dvme" nasl olabilir? "Ceza" iin bavurulmas istenen "dvme", ceza verilen kimseyi "hi incitmeyecekse", bir anlam kalr m? "Kadnn incitilmeden dvlebileceini" savunanlar, ayetteki "dvme"nin gerekesini anlatrken, bunun bir "ila" olduunu da savunurlar. "Kadn yola getirmenin bir ilacnn da DVME olduunu"

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

2/42

21.03.2010

Din Bu

252 yazarlar. (Bkz. Muhammed Ali e's-Sabuni, Revayiu'l-Beyan Tefsiru yati'l-Ahkm, 1/474-475.) Ve dnn eriat savunuculan, ilkellerdekinden daha ilkel olan hukuklanyla uygar dnyann karsna kp "biz de vanz" diyebiliyorlar. Kur'an'lannda, kocaya, daha su ilememi olan kadn gstererek: "dv, onu dayakla yola getir!" denip dururken bile... Emein Bayra 17 Mart 1990, Yl3, Say 24 253

'EHVET Trke Szlk'te "ehvet (ksn)" iin yle denir: "Erkek ve diinin birbirine kar duyduklar istek", "istek" ama "cokunca bir istek". erif Crcan'nin nl "e't-Ta'rft"nda "Nefsin, kendisine yatkn olan isterken gsterdii harekettir." diye tanmlanr. (Bkz. "ehvet" maddesi.) Buradaki "nefs", "z varlk"tr, ya da kiinin "doal eili-mi"dir. Mslman ahlaklarn szlerinde "el kuvvetu'-ehevniyye" (ehvet gc, ehvete ilikin g.) diye bir deyim vardr. Eski Yunan dnce dnyasndaki "erdem (fazilet)" konusundan aktarlma bilgilerle "drt ana erdem (adalet-hikmet-iffet-ecaat)" anlatlrken geer, anlatldna gre, eer kii, "iffet" erdemini elden brakmak istemiyorsa, "ehvet gc"ne tutkun olmamaldr. (Bkz. Saduddin Teftzn, Telvih, istanbul, 1310,2/511.) "iffet", zellikle cinsel konuda "drstlk" diye Trke'ye evrilebilir. Kimi de "ehvet"i "kpeksi olan ve olmayan" diye ayrr. "K-peksi ehvet (e'ehvetu'1-kelbiyye )" ehvetin hem ok an olmas hem de srmesidir. (Bkz. Muhammed Ah" Tehanevi, kefu Istlha-t'1-Fnn, 1/788.) Buna gre, am ehveti olan kimsede, "kpeki (kpeklere zg) ehvet" var demektir. (Bkz. Ayn yer.)

Muhammed'in "30 erkek gcndeki ehveti": Buhari'nin de yer verdii bir hadise gre, "Muhammed, .gnn belirli saatinde, 9 ya da 11 olan karlarn cinsel birleim iin dolar ve hepsiyle de birleimde bulunur"du. Buna nasl g yetirebiliyor-du?" sorusuna da u karlk verilmitir:
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 3/42

21.03.2010

Din Bu

"... Ona 30 erkek gc (30 erkeinki kadar ehvet) verilmiti." Bu hadis, Diyanet ileri Bakanl yaynlar arasnda yer alan "Sahih-i Buhari Muhtasar Tecrd-i Sarih tercemesi" adl kitapta, 192. hadis olarak yer alr. Hereyi "mucize" gibi gsterilmeye allan Muhammed'in "eh254

vet"i ve "erkeklik gc"de yle sunulmutur inanrlanna. Kimi hadis kaynaklarnda da, Muhammed'de "40 erkeinki kadar ehvet" bulunduu belirtilir. Kur'an'da "ehvet" tekil olarak iki kez (Bkz. A'rf: 81; Nemi: 55.), oul olarak da 3 kez (lu Imran: 14; Nisa: 27; Meryem: 59.) geer. Kur'an'da "ehvet" anlamnda "heva"nn da yer alad grlr. Tekil ve oul olarak ok yerde ve kimi trevleriyle birlikte yer alr. Kur'an szckleri uzman Rb'n nl "el Mfredatnda "heva", aynen yle tanmlanr: "Nefsin, ehvete eilimi." (Bkz. El Mfredat, H-V- Y.) "Muhammed'in hevas", en arpc biimde, kanlanndan ie'nin u sznde dile getirilir "Gryorum ki senin Rabbin (Efendi Tann'n), senin HEVAN (senin eyinM keyfini yerine getirmek) iin kouyor." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Tefsir/7; Tecrid, hadis no: 1721; Mslim, e's-Sahih, Rda'/ 49,50, hadis no: 1464. ve L hadis kaynaklan.) Hadiste belirtildiine gre, ie bu sz, Kur'an'm "Tann"snn Muhammed'e seslenerek: "O kanlardan dilediini geriye brakr, dilediini ne alabilirsin..." dedii, Ahzab Suresinin 51. ayetine bir tepki olarak sylemitir. (Bkz.Ayn kaynaklar.) Demek ki Muhammed'in "30 erkeinki kadar" olan "ehvefini dilediince doyurmas iin ok zel nem veriyor "Tann"s. ayn surenin 50. ayetinde, (Diyanet'in resmi evirisiyle:) "Ey Peygamber! Me-hirlerini verdiin elerini (kanlarn), Allah'n sana ganimet olarak verdii cariyeleri, seninle birlikte hicret eden amcann kzlann, hala-lannn kzlann, daynn kzlann, teyzelerinin kzlann... alman hell klmzdr." deyip sayarken "kendisini Peygambere vermek isteyen inanr kadn almasn da, teki m'minlerden ayn olarak ve yalnzca Peygambere zg olmak zere hell kldn anlamakta. Ve sonunda Muhammed'e verdii ayncaln gerekesini bildirmekte. Bu gerekeye gre, Muhammed'in "bir zorlua uramamas iindir" herey! Yani Muhammed "ehvet"ini ylesine doyurmah ve bu konuda glklerden, engellerden ylesine uzak kalmal ki, kendini vahye adamakll verebilmeli. Salkl "vahiy" alabilmek iin bu gerekli grlyor. (Bu dorultudaki yorum iin Bkz. F. Rz, e't-Tefsiru'1-Kebir, 25/220.) Muhammed'in o "30 erkeinki kadar" olduu bildirilen "eh-

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

4/42

21.03.2010

Din Bu

255

vet"ini doyurmasna "TanrTs hi mi bir snr koymuyor? Ayn surenin 52. ayetine bakld zaman, bir "snr" koyduu sylenebilir. Bu ayetin, Diyanet evirisindeki anlam yle: "Ey Muhammedi Bundan sonra, sana hibir kadn, cariyelerin bir yana, gzellikleri ne kadar houna giderse gitsin, hibirini baka bir ele deitirmen helal deildir. Allah, hereyi gzetlemektedir." O srada Muhammed'in "kar" trnden ne kadar "kadn" olduu tartmal. Kimine gre kan says 9. (Bkz. Tefsirler, rnein: Taberi, Camiu'l-Beyan, 22/21; Celaleyn, 2/111; Tefsiru'n-Nesefi, 3/310...) Kimine gre 11. (Hadislere, rnein Tecrid'de 192 numaral olarak yer alan hadise bkz.) 52. ayeti ele alan yorumculardan bir kesimine gre; ayette, "(Ey Muhammedi) Bundan sonra sana, cariyelerinin dnda hibir kadn helal deildir..."denirken Muhammed'in "kan says"na bir snr konmu, o sradaki kanlanndan baka bir kan alamayaca bildirilmitir. (Bkz. ayn kaynaklar.) Kimi yorumcuya gre de ayette yle denirken bir "snr" konmu oluyor, ama bu snr, 50. ayette saylanlar ynndedir. (Bkz. F. Rz, 25/222; Taberi, 22/21-22.) "52. ayette, Muhammed'in kan saysna snr konmutur." denirse, o zaman 50. ayette, kendisine bir glk kanlamayaca konusundaki aklamayla elimiyor mu; buna nasl bir aklama getirilebilecek? F. Rz'nin aklamasna gre yle demek gerekiyor: "Muhammed, balangta vahye tam alk deildi. O zaman kendisini vahye daha iyi verebilsin diye gnl ilerinde kendisine daha bir serbestlik verilmiti. Ama vahye iyice alnca, buna gerek kalmad ve snrlama ondan sonra oldu." (Bu dorultudaki yorum iin bkz. F. Rz, 25/222.) Netletirilecek olursa 52. ayette unlar sylenmi oluyor Muhammed'e: "Bundan byle baka kan sana helal deildir. Ama dilediin lde cariyelerin olabilir. Kan deitirmen de olmayacak. Herhangi bir kamun gzellii seni ekse, imrendirse bile yasaa uymalsn." Oysa kendisine daha nce, "gnlnn ektii her kadn" alma yetkisi verilmiti. "Tefsir"lerde, bu arada Fahruddin Rz'de u ok ilgin aklamay buluyoruz: 256

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

5/42

21.03.2010

Din Bu

"Peygamberin gz bir kany grm olsa da gnl o kadna

dm, o kadn sevmi bulunsa, o kan, artk kocasna haram olur ve kocasnn o kany boamas gerekir." (Bkz. F. Rz, 25/222.) Peki "snr" konmusa, o snr ylece kalm mdr, yoksa sonradan kaldnlm mdr? Bu soruya kimi yorumcu, bu arada mamlardan mam afi, u karl verir: " 52. ayetteki hkm yrrlkten kaldnlmtr (snr kalkmtr)." (Bkz. F. Rz, 25/223.) yi ama "snrlama" neyle kaldrlmtr? Yani 52. ayetteki hkm yrrlkten kaldran nedir? Kimilerine gre, ayetteki hkm yrrlkten kaldran bir "ha-dis"tir: Muhammed'in kanlanndan ie yle der: "Peygamber, kadnlar kendisine (snrsz olarak) helal kln madan lmedi." Bu hadis, islm dnyasnda en salam kabul edilen hadis kitaplarnda da vardr. (Bkz. Tirmizi, Snen, Kitabu Tefsiri'l-Kur'an/34, hadis no: 3216.) Kukusuz tefsirlerde de... (rnein bkz. Taberi, 22/23-24; Rz, 25/223.) Hadis kitaplanndan olsun, tefsir kitaplannda olsun, bu hadise, Ahzab suresi'nin 52. ayeti nedeniyle ve ayetteki snrlamaya ilikin hkmn kaldnldn anlatmak iin yer verilir. Buna gre "hadis", Kur'an'daki "ayet"in hkmn yrrlkten kaldrm oluyor. Peki bu olabilir mi? Hanefi mezhebine gre: "Evet!" afii mezhebine greyse: "Hayr!" "Usul'1-fkh", yani slam hukuku kitaplarn, "ayet hkm"nn "hadis"le kaldrlabileceine bu hadis rnek verilir, ama afi'nin kar gr de aklanr, (rnein bkz. Sadru'-era- Teftzn, tavdh-Telvb, stanbul, 1310, 2/488-489; bn Melek, Mebariku'l-Ezhar fi erhi Menari'l-Envar, istanbul, 1308, s. 246.) afii'ye gre, Muhammed'in "kan says ve kan boamas" konusunda snrlama getirmi olan 52. ayetteki "hkm", yrrlkten kaldnlmtr, ama "hadis"le deil; 50. ayetle... Bu durumda bu iki ayetin ncelik sras,Kur'an'daki gibi deildir. Yani 52. ayet Kur'an'da daha 257

sonra yer almsa da, aslnda 50. ayetten ncedir. (Bkz. Ayn kaynaklar.) Szn z: Muhammed'in "ehvet"ini belirli saydaki "kanlar"la ve snr izilmemi olan "cariyeler"le doyurmas yeterli grlmyor bu aklamalara gre.

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

6/42

21.03.2010

Din Bu

slam hukukuna gre 9, hatta 5 yandaki bir kz da "ehvet" konusudur: slam hukukunda "mteht" diye bir szck yer alr. Ve ok nemlidir. Anlam da: "ehvet konusu olacak yaa gelmi olan kadn." "Kadn" hep "ehvet arac" olarak gren slam eriat'ndaki hkm yle: "9 yama gelmi olan kz, ehvet konusudur, onunla evlenilebilir. mam Azam Ebu Hanife'den ve Ebu Yusuf tan aktarlan bir gre gre de 5 yandaki bir kz da ehvet ve evlilik konusu olabilir." (Bkz. Tehanevi, Keaf, 1/788.) slam dnyasnda en salam hadis kitaplarnn yer verdii hadislere gre, Muhammed de, ie!yle, ie 6 yandayken evlenmi, 9 yandayken de gerdee girmitir. (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu Me-nakbi'l-Ensar/44; Tecrid, hadis no: 1553; Mslim, e'sSahih, Kita-bu'n-Nikah, hadis no: 1422...) Emein bayra 15 Nisan 1990, Yl 3, Say 26 258

DN DUYGULARINI NC TMEK SU MUDUR?

Daha gzel bir dnya iin her zaman daha ileri bir hukuk gerekli. Prangal olmayan, dinamik, canl ve gereken hzla yryen, ada bir hukuk. Trk Medeni Kanunun'nun kabul ediliindeki gerekesinde din ve eriat hukukunun neden brakld ok ak biimde anlatlr. En temel neden yle zetlenebilir: Din eriat kurallar "deimez" zelliktedir. Dinamik deildir. Yaamsa srekli deiir. Beliren yeni gereksinimler, yeni karlklar ister. "Deimeyen" kurallarla kolay iler-lenemez, ada olunamaz. Oysa yeni Trk Devleti, her ynden ileri ve ada olmaya ynelmitir... "Hukuk" var ki, ayaklar "pranga"ldr. Hukukun prangalar trldr. Bunlardan kimi, geleneklerden, belirli din ve inanlardan kaynan alr. Bunlarla bal olan hukuk, kimi zaman ktrm, kimi zaman aksaktr. Gerek anlamyla bir "hukuk devleti"nde ve ada toplum yaamnda, etkinlik, egemenlik geleneklere, din ve inanlara verilemez. Verildiinde de "hukuk"tan, "adalk"tan sz edilemez. Durum bu olunca, "din duygularn incitmek"ten kanlabilir mi? Bir gerektir: "Yeni" geldiinde, "eski"ye bal olanlar, sevimli bulmayabilirler onu.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 7/42

21.03.2010

Din Bu

Yararl bile olsa; zararl, kt ve dman grebilirler. Karsna geip onunla savaabilirler. Ve her karlatka ondan incinebilirler. Din - eriat inanrlar, bamllar iin ters, "rahatsz edici" ve "incitici" olanlardan kanhrsa iin iinden klamaz, hibir yere de varlamaz. Bu kesimdekilerin "dinsel duygularn inciten" ok ey vardr yaamda. "Dinsel duygularn incitilmemesi" gerektiini savunanlardan kimileri amaldr. "slami dzen"in, yani eriatn yeniden gelmesini is259

mileri amaldr, "tslami dzen"in, yani eriatn yeniden gelmesini isterler. eitli klklara brnerek bunu salamaya abalarlar. Savunanlarn kimileriyse "iyi niyetli"dir. insanca duygular tarlar, "incit-mek"ten, "incitilmek"ten yana olmadklar iin savunurlar bunu. Ne var ki yanla, hem de tehlikelisine dtkleri ak. Kimi hukukular da, Trk Ceza Yasas'nm 175. maddesiyle, "dini duygulan incitme"nin "su" sayld grndedirler. Bilindii gibi bu madde, 1986'da, ancak bir slam eriat mollasnn kafasndan, kaleminden kma olabilecek trden bir metinle deitirilmitir. Hele gerekesi!... Siyaset tarihisinin, incelemecinin, gelecein hukukusunun bu deiiklii ele alrken, hele gerekesi zerinde durup dnrken; anayasasnda"... laik ... bir hukuk devleti" olduu yazl bir devletin yasama organna nasl getirilebildii- ne ve kabul edildiine amaktan kendini alamayacan dnyorum. Ama iyi ki, Anayasa Mahkemesi bu deiiklii "iptal" etti (4.11.1986). Bugn yrrlkte olan biimi, 20.5.1987 tarihlidir. Kukusuz, an gerisinde olmayanlann zerinde ok ey syleyebilecei noktalar yine vardr ieriinde. Bununla birlikte, bu maddede ve gerekesinde bile, "dini duygu-lann incitilmesi"nde szedilmiyor ve bunun su sayldna ilikin bir hkm yer almyor. yleyken ve nl hukuku Prof. Dr. Faruk Erem, sz konusu maddedeki hkmleri ele alrken; yazk ki "tezyif edilen (deersiz gsterilen) din ve mezhebe mensup kimselerin "dini hislerini rencide edecek" (dinsel duygulann incitecek) trden yaynn ve baka davrann nlenmek istendiini ileri sryor.1 Erem, grn, Yargtay'n bir karanna da dayandnyor.^ Erem'i kaynak gsteren Abdullah Pulat Gzbyk gibi ayn sonuca varan baka hukukular da var.3 Ve yazk ki Anayasa Mahkemesi'nin karannda da, bu gr dorultusunda saylabilecek szler bulunuyor. Burada dayanak alnan maddenin nc fkrasnn zerinde durulan hkm, yasann alnd yasada yok. Yaplan ilk eviride de bulunmuyor.^ Yani sonradan eklenme.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 8/42

21.03.2010

Din Bu

Belki de bu nedenle hangi amaca ynelik olduu iyice bilinmiyor. Erem, "bugnk devletin, dinin mdafiilii (savunuculuu) gre260

vini stlenmi olamayacan" belirtiyor.0 Bu, ok dorudur. Yasann koruduu, din ve mezheplerin kendisi olamayacana gre nedir? Erem'in de iinde bulunduu kimi hukukular, yukanda da belir- , tildii gibi, "dini duygulardr" karln veriyorlar. te bence, yanl ;n kayna burada. Bence yasa, "dini duygular" deil; insan onurunu, kiiliini gvence altna alyor. Hi kimsenin, "din"inden, inancndan dolay da olsa, aalanamayacan, knanamayacan hkme bal- yor. isteniyor ki herkes dinini, inancn zgrce sesin. Blm balnn: "Din Hrriyeti Aleyhinde Crmler" olmas da amacnn bu olduunu, suun konusunun "dini duygulan incitmek" deil; "din - inan zgrlne saldn" olduunu gsterir. Erem de bunu kabul etmek zorunda kalyor, ne var ki "kanunun sistematik taksimindeki bir eksiklie" balyor.' Oysa baka yasa maddeleri, en bata Anayasann 24. maddesinin 1. ve 3. fkralan da bunu dile getirir niteliktedir. Kimse ne dininden, inancndan; ne de inanszlndan, dncesinden dolay knanabilir. Bu evrensel ilke de anayasal gvence aknda. Erem, unu belirtmekten de kendini alamyor: "Kanunun gayesi, dinleri ve mez-hepleri her trl tenkit d brakmak, onlara neriyat (yayn) sahasnda bir dokunulmazlk tanmak deildir."** "Dini duygulan incitmeden" din ve mezhebi "tenkit" etmek (eletirme) nasl olabilir? Olabilir mi? Anayasa Mahkemesi'nin karannda unlan okuyoruz: "Modern devlette din, kimi halclara sahip olmann art deildir. (...) Laik devlette herkes dinini semekte ve inanlann aa vurabilmekte tannm olan din ve vicdan zgrlnn snrlan iinde serbesttir. Hi l bir dine itikad olmayanlar iin de durum ayndr."" Anayasann 174. maddesinde, "Trk Toplumunu ada, uygarlk seviyesinin stne karma ve Trkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ni- teliini koruma amac"nn, her trl yasa giriiminin stnde olduu, aka belirtilir. Bu ama, "dini duygulan incitme"ye gtrdnde durum ne olur? Amatan vaz m geilir, ya da sapmak m gerekir? Yasada da, gereesinde de yer almad halde, "dini duygulan in-citme"yi "su" saymak, "cezalandrma yoluna gitmek, Trk Ceza Yasas'nm 1. maddesindeki genel ve evrensel hukuk ilkesine de aykndr.

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

9/42

21.03.2010

Din Bu

261 "Yasa"sz "su" olamaz ve "yasann aka su saymad bir fiil iin kimseye ceza verilemez"

Sonu: a, ada uygarlk, uygarln gerekleri ve kimi temel, evrensel ilkeler bir yana brakdmadan, "dini duygular incitmek" su saylamaz. Ekonomi ve Politikada Gr Nisan 1990, Say 41 262

SLEYMAN ATE N MEKTUBU VE KARILII Gnl ister ki mektuplar bir bir ele alnsn, hepsine yer ve karlk verilsin. Ne var ki, gnln istedii her zaman oluyor mu? Derginin sayfalannn snrlar ortada. Bu ke, daha da snrl. Mektuplara yant iin iki sayfa ayrld halde... Ancak olabildiince oluyor.

Diyanet tleri Eski Bakan Prof. Dr. Sleyman Ate'in mektubu Mektuplar arasnda Sleyman Ate'inki de var. Ate, hem bu alandaki almalaryla tannd, hem de ve belki de daha nemlisi Diyanet leri Bakan olarak grev yapt iin ayr bir nemi, zellii var. Mektubuna da bu nedenle ayr bir nem verilmesi gerekir. Ate'in mektubu yle balyor: "2000'e Doru Dergisi'nin 11 Mart 1990 saysnn Turan Dursun imzasyla yaymlanan bir yazsnda: 'Kur'an'da AY'n bir mucize olarak ikiye blndnn sylendii, gerekte byle bir eyin olamya-ca, bu ifadeyle Kur'an' in bilime ters dt anlatlyor. mrn Kur'an'la geirmi bir insan olarak bu sath yorumu dzeltme ihtiyacn duydum" Ate, "nce unu kesinlikle belirteyim ki Kur'an'n kendi orijinal vahyinde bilimle ters den hibir ey yoktur." diyor. Buna gre, Bakara Suresinin 259. ayetinde anlatlan "eeiyle birlikte len bir kiinin bulunduu yerde YZYIL l olarak kald, sonra nce kendisinin dirildii; sonra eeinin kemiklerinin birletiini ardndan kemiklerin etle kaplandn ve sonunda diriliverdiini grd "bilime ters dmyor". 260. ayette
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 10/42

21.03.2010

Din Bu

anlatlan "brahim"in drt kuu paralayp her bir paray bir dan zerine koyduu, sonra bu kular ard, kularn dirilip brahim'in arsna uyarak uup yanna geldii", bilime "ters dmyor". lu Imran Suresinin 49. ve Maide Suresinin 263

110. ayetlerinde anlatlan " sa'nn "ku heykeli' yapt, bu heykele frd, amurdan kuun, canlanp ku olduu, sa'nn ly dirilttii" bilime "ters dmyor". Kur'an'da anlatlan, Smer sylencelerinden Tevrat'a, oradan da Kur'an'a getii, artk "lahiyatlar"ca bile kabul edilen "Nuh Tufan" ve Ankebt Suresinin 14. ayetinde anlatlan "Nuh'un-toplumu iinde 950 yl kald", bilime "ters dmyor"... Sleyman Ate, sonra, Kur'an'n "ilmilii"ne, kendi deyiiyle bir Hristiyan bilim adamnn Kur'an'a hayranl"n tank gsteriyor ve sonra konuya giriyor. Sleyman Ate'e gre Kur'an'da, "AY'n (ikiye) blnd" anlatlmyor. Ate, "Kur'an byle bir ey sylememitir, ama rk rivayetleri gerek sanan yorumcular, Kur'an' rivayetlere gre yorumlayp hataya dmlerdir." diyor. Demek ki, Sleyman Ate'e gre: Kamer Suresinin ilk ayetlerinde anlatlan "AY'n blnmesi"ne ilikin "rivayetler", yani "hadisler", tmyle "RK"tr.

"Bu rivayetler rktr" diyebilecek bir "Hadisi" gsterilebilir mi? Sleyman Ate, ltfen bir "hadisi" bulsun. Evet arasn, tarasn yalnzca bir "hadisi" bulsun ve o hadisi, konumuza yani "AY'n ikiye blnmesi"ne ilikin "hadisler"in "rivayetler"ine "rk" desin. Ate, bunu diyen, kitabnda byle bir sava yer veren bir hadis uzman bulsun yeter. te meydan, Sleyman Ate bunu baarrsa, konumuz-daki tartmay kazanm saylacaktr. Konuya ilikin "hadis"lerin yer ald kaynaklar, Buhari'nin, Mslim'in "e's-Sahih"leri gibi salamlklar slam dnyasnda benimsenen hadis kitaplardr. Bunlardaki hadisler de "rk" deil; "salam" olarak kabul edilir. Ayrca, konuya ilikin hadislerin salamlk derecesinin "hret" basamanda olduu da hadis uzmanlarnca belir-tilegelmitir. Dahas, kimilerince bu hadislerin, "mutevatr" olduu yani salamln en yksek bsamanda bulunduu savunulmutur. slam'n ateli savunucularndan ve zorlamal yorumlaryla Kur'an' bilim dnyasndaki gelimeler karsnda savunmaya abala264
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 11/42

21.03.2010

Din Bu

yan Sleyman Nedvi ve onun kitabn dilimize eviren ve yine zorlamal yorumlaryla tannan mer Rza Dorul bile, bu konuda Sleyman Ate'in yaptn yapmyor. Nedvi'nin kitabnda (Dorul'un evirisinde) unlar okuyoruz: "Kyamet alametlerinden biri, KAMER'in (AY'n) ikiye blnmesidir. Bu alamet Resulu Ekrem tarafndan gsterilmitir. Kur'an diyor ki: 'Kyamet yaklat, KAMER blnd; fakat onlar bir ayet (mucize) grdke yzevirirler ve bu nz bir sihirdir (by) derler.' Akliyyundan olan baz mslmanlar, akk- kamer (Ay'n blnmesi) mucizesinin peygamberimiz zamannda vuku bulmadn, belki bunun Kyamet alametlerinden biri olduunu sylerler. Bunu kabul iin (Kyamet yaklat ve Kamer (Ay) blnd' nazm- celilindeki maz fiillerin (gemi zaman kiplerinin), mstakbeli (gelecei) ifade ettiini kabul etmek icap eder ki bu doru deildir. (...) akk- kamer (AY'm blnmesi) hadisesi, Buhari, Mslim Tirmizi, bn Hanbel, Tayalisi, Hkim, Beyhak, Ebu Naim tarafndan en sarih (ak) surette kaydolunmaktadr. Bu hadisenin ravileri 'ashab'dan Abdullah bn Mes'ud, Abdullah bn Abbas, Abdullah bn mer, Enes bn Mlik, Cbeyr bn Mut'im, Ali bn Ebi Tlib, Huzeyfe bn'l-Yemn ile sair zevattr..." (Sleyman Nedv, Asr- Saadet, ev. mer Rza Dorul, istanbul, 1928,2/1605-1606.) "Ay'n.Muhammed zamannda blndn" anlatan Peygamberin arkadalannm, Kamer Sresindeki ayetleri aklamaya ynelik sylediklerini yalanlayabilirsiniz. "Bunlar, yalan sylyorlar, byle birey olmamtr." diyebilirsiniz. Nasl ki byle diyenler olmutur. Kaynaklarda belirtildiine gre Nazzam da (lm. 845.) bunlar arasndadr. bn Kuteybe (828-889) Nazzam'n, "Ayn Muhammed dneminde mucize olarak blndn grdn" syleyenlerden Abdullah bn Mes'ud'u yalanlamasna deiniyor ve unlan yazyor. (Arapasn-dan aynen eviriyorum): "Nazzam, bn Mes'ud'a yalanclk suunu yklyor. Buysa, gerekte bn Mes'ud'u yalanlama deil; Peygamberlik simgesini kltmektir; dorudan Kur'an- Azm'i yalanlamaktr. nk Tann: 'Kyamet yaklat, Ay (ikiye) blnd.' diyor. Eer Ay o zaman ikiye blnmeyip de Tann'nn bunu sylerken amacnn 'Ay gelecekte blnecek' demekse, ardndan 'Onlar (inanmazlar) bir mucize grdklerin-

265

de, yzevirirler ve bu, bir bydr derler...' demesinin anlam ne olur? Bu sz, bir topluluun, Ay' blnm olarak grdklerinin bir kant deil midir?" ( bn Kuteybe,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 12/42

21.03.2010

Din Bu

Te'vilu muhtelifi'l-Hadis, Msr, 1326, s. 30-31.)

Sleyman Ate'in yorumu Sleyman ate, "iin gerei udur" deyip unlar yazyor: "Kamer Suresinin birinci ve ikinci ayetlerinde kyametin ok yaklam olduunu belirtmek zere: 'Kyamet saati yaklat, Ay yarld. ( nsanlar byle) bir mucize grecek olsalar dahi yine yzevirirler. Ve sregelen bir bydr derler.' buyurulmaktadr. Bu ifade, yetlerin indii zaman AY'n yarlm olduunu deil; Kyamet arefesinde dzenin bozulup Ay'n yarlacam anlatr. leride olacak ilerin kesinliini belirtmek iin, olayn gemi zaman kipiyle anlatlmas Arapa'da olduu gibi Trke'de de vardr. Mesel fakltenin son snfna gelmi bir renciye: 'Sen artk faklteyi bitirdin!' denir. Bu tabir, rencinin faklteyi bitireceinin kesinliini anlatr." Ate'in dedii gibi, gelecei kesin olan bir olaydan, "gemi zaman kipi"yle szedilmesi vardr. Ama yerine ve szdizimine gre olur bu. Her yerde ve her sz iin bu olmaz. Kamer Suresinin sz edilen ayetlerinde de bu olamaz. Olamayaca iin de "mfessir"ler Ate'in ileri srd anlam verme yoluna gitmemiler, gidememilerdir. Arapa'daki "hakikat"i, "mecaz", Arapa'nn her trl zelliini ok iyi bildikleri iin... Ate'in dedii anlam verilecek olsa, Kamer Suresinin "Kyamet yaklat ve Ay blnd" diyen birinci ayetinin anlam u olacaktr: "Kyamet yaklaacak ve Ay blnecek". "Kyamet yaklaacak" demenin samal ortada. Bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. yleyse "Kyamet yaklat" anlamnda kullanldn kabul etmek gerekir. "Ve Ay blnd.", anlamndaki szle "ve Ay blnecek." demek istendiini dnelim. O zaman ayete u anlam vermek gerekecek: "Kyamet yaklat ve Ay blnecek." te bu olamaz. Bunun olamaycanm gerekesi "tefsir"lerde yle aklanr: 266 "Gemi zaman kipine, gelecek zaman anlam yklemek ok uzak bir olasla zorlanmaktr." (Bkz. Hzin, 4/226; F. Rz, 29/28.) Fahruddin Rz yle diyor: "Mfessirler tmyle derler ki, 'anlatlmak istenen udur: Ay, blnmtr. Ve bu (ikiye)blnme gemi zamanda (Peygamber dneminde) olup gereklemitir." Hadisler de, blnme olayn kantlamtr. Buhari'nin e's-Sahih'inde de sahabeden bir topluluun aktard "mehur bir hadis yer alr". (Bkz. Rz, ayn yer.) Tefsirlerde, "Ay blnd" anlamndaki sze, "Ay (ileride) blnecek" diye anlam vermenin "btl" olduu belirtilir. (rnein bkz. Hzin, ayn yer.) Sleyman Ate, "gemi zaman kipi"yle "gelecek zaman" da olacaklarn anlatldna Kur'an'dan rnekler vermeye alyor, ama o verdii rneklerin szdizimleri gelecek
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 13/42

21.03.2010

Din Bu

zaman anlam vermeye elverilidir. Kamer Suresinin konumuza ilikin ayetlerindeki szdizimiyle gelecek zaman anlam vermeye hibir biimde elverili deildir. Sleyman Ate, ikinci ayetin bandaki szlere de olduundan baka anlam veriyor

Sleyman Ate'in kaynaklar Ksacas: Sleyman Ate'e gre, "Kur'an'da, Ay'n (ikiye) blndne" ilikin bir anlatm yok. Kur'an'da byle bir ey anlatlmyor. Dahas, Kur'an'da "byle bir eyin olmad" anlatlyor. Ate bunu ileri srerken: "Esasen byk mfessirler, olay byle aklarlar" diyor. Ate'in anlatmasna gre, islam dnyasnda "byk ve muteber mfessirler" olarak bilinegelmi olanlarn hibiri "byk mfessir" deil. Ate iki kaynak veriyor Mehasin't- Te'vil. Ve E't- Tefsiru'l-Hadis. kincisinin de konuya ilikin yerini yanl yazm. "2/61-62" demi. Dorusu: "1/61-62". Bu iki kaynan yazarlarn da belirtmemi. Biz belirtelim: Birincisinin yazar: Muhammed Cemaluddin el Ksm. kincisinin yazanysa: "Byk mfessir" olmas yle dursun, slam dnyasnda, ilgili olanlarca bile pek tannmayan: Muhammed zzet Derze. unu da belirtelim: Sleyman Ate, bu kiinin, islam dnyasnda konunun uzmanlarnca ciddiye alnmayan zorlamal yorumlarn, kendisinin zgn grleri, yorumlan imi gibi yazyor. Bi-

267

rinci kaynaksa (Ksm), kendisini dorulamyor. Yalnzca, "Ay"n Muhammed dneminde blndn" kabul etmeyenlerin, "kfir, dinsiz" saylamayacaklarn anlatyor.

Sleyman Ate'e bir ar Sleyman Ate'i yzyze tartmaya aryorum: Kendisinin seecei yerde, konunun uzmanlar nnde, kaynaklan ortaya koyarak tartalm. "mrn Kur'an'la geirmi" olduunu syleyen ve Diyanet leri Bakanl da yapm olan Profesr kabul ederse buyursun "minder"e. nmzdeki hafta teki mektuplara geilecek. Birka mektup ve karlna yer verilecek. 268 MEKTUPLAR
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 14/42

21.03.2010

Din Bu

Bu ke elvermedii iin gelen mektuplara karlk verilemiyor. Uzun zaman aradan getikten sonra ancak birka ele alnabiliyor. Oysa gnl isterdi ki, hepsi tek tek ele alnsn ve hepsine yer ve karlk verilsin. Gelen mektuplar ya islamc evrelerden "kfr", "tehdit" biiminde oluyor; ya da laik evrelerden vg biiminde... Eletiri niteliinde pek olmuyor. "Kfr"ler, "tehdit"ler hemen hemen ayn biimde, ayn havada, ylesine ki, ba okununca ardndan ne gelecei belli oluyor. ou imzasz; kimi de "acayip" adlarla. Belli ki "takma ad"lar... Oysa eletiri olsun isterdik. yle soukkanl ve uygarca... Kfrler ve tehditler: istanbul'dan Osman Blada P.I.T. adna yazdn belirtiyor. Bu harflerin ne anlama geldiini de aklyor: "Putlar tlaf Tugay" demekmi. Mektubun altnda "not" anlamnda "Hami" denerek u not dlm: "Eer paanz skyorsa, bu mektubu dergi zanettiiniz o paavrada neretmekten ekinmezsiniz. Lkin nerede sizin gibi yavaklarda o cesaret?" Mektup yle balyor: "Eya mtedeyyus- mntehip Turan Dursun dmb, Eya fcir-i fsk- kzib-i mel'un sfatn hakkyla iktisb etmi hamam olan, Eya hmil-i tac- eytan, lbis-i libas katran ile telebbs etmi Athenegoras klkl Selman Rti mukallidi nadide pezevenk, Eye nr- cehennemin yal kt, Cenb- Hakk'n kahn, laneti ve intikam zerine olsun; Resulnn ve ashabnn efaati senden rak olsun. Dibace kabilinden 269

olmak zere har gnnde dinozorla hamam bcei beynindeki bilcmle haarat ve srngen takmyla birlikte harolunarak, cehennemin en mutena semtinde Ebu Cehil ve Ebu Leheb misillu cmle yarannla ebediyyen komu olman niyaz ederiz." Ve "Ulan ey tenasl cihazlarmzn daimi at poligonu mevkiini ihraz etmi olan mstesna yavak..." diyerek srp gidiyor. Tam "dab- slmiyye''ye uygun olarak... Bu kesimde "aheser" olur umuduyla yazlm olsa gerek. Ama bence o denli de deil. nk neler neler var bu alanda. Bu "kfrname"nin tmne yer verilebilirdi. Ama bu, teki okurlara hakszlk olurdu. Onun iin hogrle... "dab- tslamiyye"ye tam uygun mektup kaleme alp gndermi olanlardan biri de yine
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 15/42

21.03.2010

Din Bu

stanbul'dan, Zarfn zerinde: "Ahmet Akar"n gnderdii yazl. Ama mektupta ad yok, imza yok. Bu slam "kahraman" da "Ey Amerikan uaklar, namussuzlar!" diye balyor. "Namussuz, erefsiz, haysiyetsiz, adi, kpek, Amerika'nn ve Rusya'nn besili kpekleri..." trnden svgler sergiliyor. Bu arada da tehditler: "Ey sen alaklarn ta ala Turan Dursun! (O kpeklerin nasl gebertildiini grdn m? Sen de yle kpek gibi srne srne gebertileceksin. (...) Senin o adi abin Rti'yi ingiltere koruyor; ya seni kim koruyacak? Alaklarn ta ala. Mektubuma istemeyerek son verirken Allah'n byk harieti zerin olsu!!! Btn bela ve musibetler zerinizde olsun. BJ islam! Yaasn islam!" "Cihad'l-Islam li Felahi'l (yani Krdistann Kurtuluu iin Isla-mi Cihd) yazs eski harflerle ve imza yerine (amblem) konmu bir mektupta da "Turan Bey, siz Salman Rdi'nin yaptndan daha beter yapyorsunuz. nk Salman Rdi'nin yapt, sizinkinin eyrei kadar deildir. Biz insanlarn dncelerine sayg gsteren insanlarz. Ama insan da bu saygnln lekelememeli! Lekeledii zaman bizler de onun saygnln lekeliyebilecek gte olduumuzu ve her zaman sizin gibi yreksizlerin stesinden gelebileceimiz peinen syleyelim. Sonunda bizi uyarmad demeyesiniz..." Tehdit ve aalamalar sryor. "As Bak" adn kullanm olan bir mslman da kemdeki bir yazm kesmi, resmimdeki kamla gzmle oynayp kendince 270

"eytan"a benzettikten ve bir haneri boazma sapladktan sonra bir zarfn iinde bana (2000'e Doru kanalyla) gndermi. zerinde de kfrler, tehditler. "Bana bak eytann ocuu! Herey iyi, tamam da, mslmanlarla dolup taan bir lkede bu din bilgisi diye sama sapan yazmak senin neyine. Yoksa canndan bezip hayatndan vaz m getin? Eer bir an nce geberip cehenneme gnderilmek istiyorsan derginizin gelecek saysnda (15 Ekim 1989'daki saysnda) da yaz da bir yolunu bulup icabna bakanz. O konuda hi phen olmasn. Hi ac ektirmeden cehenneme postalarz. Eer bu sayfay dergiden karmayp da yazmaya devam edersen bunu byle bil ki, Selman Rt gibi kendi lm fermann kendi elinle vermi olursun." Svgler, korkutmalar ieren mektuplar srp gidiyor.

Kfr ve tehditler bouna...

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

16/42

21.03.2010

Din Bu

"Kfr" de, "tehdit" de yreksizliin, tkenmiliin rndr. Ve bounadr. "Tabu"lar zerine gidi srecek, imdiye dek "ya-lan"larla rtlegelmi, karanlklarda gllerin yararna saklana-gelmi ne denli "mesil-i mstetire (gizli-sakl din konulan)" varsa, bir bir ortaya dklp sergilenecektir. Buna kimsenin kukusu olmasn. Daha gzel bir dnyann, kl dnyann, zgrlklerin, insan akl ve bilimin tm boyutlaryla geerli olduu bir dnyann kurulmas iin bu tr abalar, su kadar, hava kadar... gereklidir. Ve u da unutulmamal ki, bunun, korkulagelen, rklegelen "izm'lerle de hibir ilgisi yoktur.

vgler Bu kede kan yazlardan vgyle szeden mektuplar da az deil. Bu mektuplann tmne yakn bir blmnde dile getirilen bir istek var: "Turan Dursun"un yazd yazlar, bir kitap olarak baslp yaymlansn." nce bu ortak istee karlk vermek gerekiyor: 271

Yazlar, bir kitap olarak yaymlanacak Bu kedekilerin de iinde bulunduu ve "din" konularna ilikin yazlar bir kitapta toplanacak. lk kitap yaymlanacak. kinci, nc, drdnc kitaplar da ardndan gelecek. Bylece, "din karanl"nn ve iinde beslenegelen "tabu"lann hakkndan gelmeye allacak. "Kay-naklar"la, "akl ve bilim" yla... nsanca llerin geerli olduu daha gzel bir dnya iin... Bekleyin ltfen... Kln'den yazan Halis Altunsoy, mektubunda yle diyor: "Din Bilgisi sayfasnda kan yazlarnz ilgi duyarak okuyorum. Sizden iki ricam var. Birincisi: Bu konuda kan yazlarnz ieren bir kitabnz varsa onu istiyorum. kincisi: Zebur ve zellikle Tevrat'n Trkesini nasl temin edebilirim? Yardmc olabilirseniz mteekkir olurum. Sevgili okur. Kitabn kmas uzun srmez. kt zaman reneceksiniz. Bylece birinci isteiniz yerine gelecek, ikinci isteinizi oluturan sorunuza gelince:

"ZEBUR" diye bir kitap yok Bu szck, Kur'an'da tekil olarak kez geer: Nisa: 163; sr: 55; Enbiya: 105. Birinci ve ikinci ayette, Kur'an'n "Tanr"s yle diyor: "Ve Davud'a Zebur'u verdik." (Nisa: 163; sr: 55.) nc ayetteyse yle dendii grlyor

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

17/42

21.03.2010

Din Bu

"Andolsun ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdk ki, 'Yeryzne, iyi kullarm miras olacak'." (Enbiya: 105.) "Zebur" szlk anlamyla "kitap yazma", "kitap", zellikle de "iinde hikmet (yararl Tanrsal bilgiler) bulunan kitap" anlamlarndadr. (Bkz. Rb el Mfredat, Z-B-R.) oul olarak getii yerlerde kullanld drt anlamdan biri de bu szlk anlamdr. (Bkz. Ibn'l-Cevz, Nzhet'l-A'yni'n-Nevazr, Beyrut, 1985, s. 338.) Davud'un "Zebur" diye bir kitab yoktur. Davud'un "Mezmurlar" vardr. "Mezmurlar", bugn "Ahd-i Atik (Eski Ahd, Eski Ahit)" diye 272 bilinen btnn iinde yer alr. "Tevrat" dendiinde de tm birden amalanr. Buna gre Davud'un kitab, yani "Mezmurlar", Tevrat'n btn iinde yer almtr. Bu kitaba, Kur'an'da "Zebur" denmesi, Mu-hammed'in ya da reticisi durumunda olanlarn bir yanl okumalarndan ve o yanhlgn Kur'an'a geirilmesinden ya da daha sonraki eklemelerden kaynakland dnlebilir. Enbiya Suresinin 105. ayetinde yer alan alnty, Mezmurlar'da buluyoruz. (Bkz. Tevrat, Mezmurlar, 25: 13; 37: 11,22,29,39; 69: 36; 102: 28.) Bu, ncil'de de var. (Bkz. Matta, 5: 5.) "Tevrat", "Kitab- Mukaddes" diye yaymlanan kitapta var. Her yerde bulunabilir. Kbrs'tan yazan Mehmet Emin Panel, dinsel geriliin altedilmesi iin giriilen savamnda, yazlarmzn kendisine byk destek saladn yazdktan sonra "aydnlanmak iin", Aziz Ne-sin'in, "herkesin Kur'an' okuyup anlamasn" nerdiini anmsatyor, Kur'an' anlamak iin de hangi kaynaklardan izlemek gerektiini ve "en bilimsel Trke Kur'an" nasl edle edebileceini soruyor.

Kur'an'n Trkesi Her yerde bulunabilir. Kimin evirisi olursa olsun okunabilir. Birka eviriden karlatrmal olarak okunmas daha iyidir. Ama sradan bir eviri okunduunda da, Kur'an'n bir "mucize" olduu yolunda imdiye dek ileri sregelen savn ne denli uydurma olduu, Kur'an'daki elikiler, akl ve bilim dlklar anlalabilir. Elverir ki, "iman" koullanmasyla deil de, aklla, mantkla, eletirici gzle okunsun. Mehmet emin Panel, Muhammd'in yaamn renmek iin en yararl kaynaklarn hangileri olabileceini de soruyor. Muhammed'in yaamn renmek iin Trke Kaynaklar Trkede evirilmi olanlardan Leaoni Caetano'nun islam Tarihi (Hseyin Cahit Yaln evirisi) olduka objektif saylabileceklerin banda salk verilebilir. Ne var ki, eski harflerledir. Gvenilebilecek bir
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 18/42

21.03.2010

Din Bu

273

Trke kitap bulmak kolay deil. Dahas, olanaksz gibi. ancak Muhammed, inanc, dnyaya bak konusunda salkl bilgi iin bavurulabilecek kitaplar hi yok deildir. Olanlarn banda Prof. Dr. ilhan Arsel'in kitaplar gelir. zellikle de "eriat ve Kadn" adl kitab. Cemil Sena'nn "Hz. Muhammed'in Felsefesi" adl kitabndan da, dikkatli okunursa yararlanlabilir. Olabilse de, temel kaynaklardan, Arapa'sndan ve birinci elden okunup izlenebilse... Bu kede yazlanlar byledir. Okuyucu, mektubunu yle bitiriyor: < "imdi de en ok istediim: 2000'e Doru Dergisi'nde yazdklarnz ve daha baka yerde yazmsanz onlar toplayp bir kitap haline getirirseniz, gerek Trkiye halkna, gerek Kbrs Trk toplumuna ok byk hizmet etmi olursunuz." Yusufeli'nden yazan Nusret Ate, "...Siz Trkiye'de bilinli olarak ve z kaynandan kantlar ve somut delillerle bir tabuyu ykmaya alyorsunuz. Sizi yrekte^ kutluyorum." diyerek ve burada yer ve-remiyeceim trden vgyle giriyor mektubuna. Ardndan unlar yazyor: "... Yolu, okulu olmayan bir kydeyim. Yine de sa olsun gazete bayii arkada, frsat bulduka 200Q'e Doru ve Teori dergilerini yollamay ihmal etmiyor. Teori 'de daha geni yazma olananz olduu iindir ki, daha detayl bil- gi alabiliyoruz. Sorularma gemeden nce, bu almalarnz kitap olarak yaynlasnz da biz de yararlansak nasl olur acaba? Bunu beklemek hakkmzdr sanrm." Nusret Ate'in sorularnn zeti yle: Kur'an'da "6666 ayet olduu" doru mu? Kur'an'a sonrdan eklemeler olmu mudur? -Kutuplarda"namaz ve oru" ibadetlerinin nasl yerine getirileceine ilikin Kur'an'da bir aklama var m?

Kur'an'da "6666 ayet" bulunduu sylentisi geree dayanmyor Bu konuda bilgilenmek iin 2000'e Doru'nun 25 Mart 1990 gnl saysndaki bu keye baklabilir. "Kur'an'l Bir Skandal" balkl yazya bkz." 274

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

19/42

21.03.2010

Din Bu

Muhammed dnemindeki Kur'an'n orjinali hibir yerde yoktur Muhammed dnemindeki "Kur'an ayetleri"nin ne tm, ne de ayn bulunuyor elde. 1. ve 2. orjinallerinin yaklm olmas nedeniyle hi kimse asln, tam olarak bilemez. Orjinal diye yutturulagelen "yazmaklarn da bu bakmdan bilimsel temeli yoktur. Osman dneminde yaplan derleme ve yazmalar da bugn dnyann hi bir yerinde bulunmuyor. Geni bilgi iin 2000'e Doru ' nun 29 Mays 1988 gnl saysna, kapak konusu olan yazya baklabilir.

"Kutuplarda namaz ve oru" hakknda ne ayet, ne de hadis var slam'n an kapatmak ve durumu kurtarmak iin yorumlara bavuruluyor. Ama bouna. Niceleri gibi bu ak da yorumlarla kapatlamaz. Kur'an'n "Tanr"snn "kutsal kitaplara getii dnemlerde "kutuplar" biliniyordu ki... Dahas her ey (tm ibadetler), "yldz ta-pm"ndan, "Gne" ve "Ay" kltlerinden alnmadr. Bu konuda daha geni bilgi iin bkz. Saak Dergisi, ubat 1988, Eren Kutsuz, (Turan Dursun) Gne Klt, s. 462.

" slm'a zarar verilemez" smail Nacar'n mektubu. Nacar daha nce de bir mektup yazmt. 37. saymzda olabildiince yer ve karlk verilmiti. Ne var ki, sevgili okur, bunu yeterli bulmam. Saldrlar da ieren anlatmlarla zntsn belirtiyor. Her mektuba, tmyle yer vermeyi isterdik. Yazk ki, buna olanak yok. "Bir mslman olarak, ipesapa gelmez bu tip sz ve yazlardan, slm adna en ufak bir znt ve rahatszlk duymadm bilmenizi 275

isterdim. nk brakn Turan Dursun gibileri, tarihte, burnundan kl aldrmayan nice kudret sahibi Firavun ve krallar, dengeyi salayamam nice ideolog ve dnrler, slm'a olmadk amur attlar da, o yine de tm asaletiyle kucan btn insanla ak tutarak hep tebessmle yoluna devam etti." diyor Nacar.

Cevap: Gerek Ortada: Gerei, yalnzca gerei gzler nne sermeye alyorum. Gerei ortaya serenler hi olmad m imdiye dek?
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 20/42

21.03.2010

Din Bu

Kukusuz oldu. Ama ayetleriyle "nerede bulursanz orada ldrn!" diyen (bkz. Bakara: 191; Nisa: 89,91; Tevbe: 5.) slam'n tyler rperten acmaszlyla yok edildiler. rnein: bn'l-Mukaffa (8. yy). "Kulumuz Muhammed'e indirdiimizden kukulanyorsanz, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin'." diyen (Bakara: 23.) Kur'an'n "Tanri'sma karlk verip "nazire (benzer)" yazd iin bu nl dnr ve edebiyat da ayn acmaszlkla yaklarak yok edilenlerden. Bu kede ne yazlyorsa, en salamlarndan KAYNAKLAR'a dayandrlyor. Son derece ilgi grmesi de bundan. " slam'a olmadk amur atlyor" sulanmasnn gerekle bir ilintisi yok. 276

ELET R MEKTUPLARI Burada eletiri ve karlklarn (Cevap) bulacaksnz. Eletirilerden biri svg olduu halde hogrlm eletiri saylmtr.

I- SMA L NACAR'n mektubu 20 Austos 1989 tarihli saynzda, Turan Dursun imzasyla yaymlanan "Kur'an'n Tanns nerede?" balkl yaz, akl ve bilime ters dyor. rnein, Mlk Suresi 'nin 16. ve 17. yetlerine getirdii yorum, Ortaa'm sradan insanlarn bile ok gerisindedir. yetlerde "Gkte olan" tabiriyle kastedilen Allah,-ki pekok mfessir: Beyzavi, Celaleyn, H. Basri antay vs. melek eklinde aktanyorlar- sanld gibi belli bir mekanda, yani yukarda deildir. T, Dursun Mlk suresinin 16. ve 17. ayetlerindeki "GKTE OLAN (Men fi'sSem)" iin H. Basri antay'm "melek" dedii doru. Bu yorumu yapanlar, Kur'an yorumculan arasnda aznlkta. Bu yorum, Kur'an'n kendi "Tanr"s iin yaktrd konumu, akla, manta ters bulup durumu yorumla kurtarma abasna dayanr. Celaleyn'de -ileri srld gibi- "GKTE OLAN" iin "melek" denmez. Bir baka yorumla kurtarma amac gdlerek "O'NUN (TANRININ) SALTANATI, KUDRET " denir. (Bkz. Celaleyn, 2/229.) Kd Bey-zav'deyse "melekler", ya da Tann'mn buyruu yargs, ya da Arap inanna gre Tann'nn kendisi..." diye aklanr. (Bkz. Kd Beyzv, 2/535.) 1. Nacar Dnyamz kre eklinde olduuna gre, "Se-ma"nn bunun zerinde olduunu iddia edebilir miyiz? T.Dursun Elbette ki "iddia" edemeyiz. Bunu " iddia etmek "B L M" e ters olur. Ama Kur'an'n anlatt yle. "Bilim"e ters olan; Kur'an'n anlatt "SEMA (yedi kat gk)". Onun anlattn "bilim"e uydurma abasysa bouna. Kur'an'n "SEMA"s "eskilerin" yani
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 21/42

21.03.2010

Din Bu

geli277

melerin ilkellik aamasnda olduu dnemlerin gdr. Kur'an'nki de, "kutsal" bilinen teki "kitap"lannki de byledir. Kur'an'da "..semavat ve'lart" geer birok yerde. "Gkler ve yer anlamnda. "Yer"le amalanan "dnya"dr. Yani bir yanda "dnya", br yanda evrenin teki kesimini oluturan "gkler". Bunun byle denmesi ilkeller dzeyindeki anlaya uygun bir anlatm biimi. nk milyarlarca gnei, gezegeni olan evrenin iinde "dnya"mz nedir ki? Gelin grn ki "eskilerin g" szkonusu olunca bilimsellik aranmaz. Voltai-re, nl Felsefe Szl'nde "Eskilerin G" maddesinde bunu ok gzel dile getirir. (Bkz. Ltfi Ay'n evirisi, inklap ve Aka Yay. 1/ 288 ve t.) "Kutsal kitaplar"n anlatt "gk" ve "gklerle mitoloji-lerdeki "gkler" ayndr. Mitolojilerde de "gkler", inanlan "TAN-RI"nn, "TANRILAR"m oturduklar "apartman, katlar" gibidir. Murat Uraz, kitabndaki bir blmnn banda yle der: "Tanrsal ikametghlar, katlara ayrlm gklerdedir. Baka bir deyimle gkler byk tanrlarla iyi ruhlarn, perilerin ve meleklerin kinat apnda bir apartman halindedir...( M.Uraz, Trk Mitolojisi, istanbul, 1967, s. 66.) Aratrmalar ortaya koymutur ki "kutsal kitaplar"n kayna, "mitolo-jiler"dir. Bu durumda "bilimsellik" aranr m? t. Nacar Kuzey yan kresinde zerimizde diye isimlendirdiimiz, gney yan kresinde altmzdadr. T.Dursun Bu, neyi anlatr ki? Bunun, Kur'an anlatmlarnda bir yeri ve deeri yoktur. Men Fi's-Sema"dan bu anlamn kmya-ca ak. Tanr'nn "her yerde hzr ve nazr olduu" genel bir inan-sa da Kur'an'm bu anlatmna uymaz. t. Nacar "Men fi's-Sema" tabiriyle insann idrakine sunulan Allah, btn mesafelerin, noktalarn, aa ve yukarlarn, uzaklk ve yaknlklarn tamamnda hazr ve nazrdr. Nitekim u ayetler, bu konuyu yeterince aklamlardr: "And olsun ki insan biz yarattk; nefsinin kendisine fsldadklarn biliriz. Biz ona ah damarndan daha yaknz." (K., 50:16),"... Nerede olursanz olsun, O, sizinle beraberdir..." (K., 57/4),"... Hkmranl, gkleri ve yeri kaplamtr"... (K 2/255). T. Dursun Tanr'nn "kullarna yaknl", Kur'an'n gsterdii konumuna, "tahtnda, saraynda (gklerde)" oluuna ters dmez. Bir "kral", "tahtnda, saraynda" bulunur da, yleyken herkese "ben si278

ze ok yaknm" diyebilir. "Sizinle birlikteyim" de diyebilir. "Hkmranlm her yan


gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 22/42

21.03.2010

Din Bu

kuatmtr" demesi de doal. t. Nacar Bugnk modern bilimin nda konunun anlalmas bu denli ak iken, Bay Turan Dursun'un kafas, alar gerisinde yaam baz akl- evvellere veya cahiliye dnemi Araplarna taklm. T. Dursun Cahiliyet a Araplarna takl olan benim kafam deil; o an, hatta kkeni nedeniyle ok daha nceki alarn bir rn olan Kur'an'dr. Ve de bamllar. Ben, yalnzca Kur'an'n anlattklarn sergiliyorum, islam dnyasnda salam kabul edilen "ha-dis"lerle birlikte, ilgili kaynaklar (muteber saylan kitaplar) da gstererek. t. Nacar Kendisine destek getirdii mfessirleri; rnein, Elmal Hamdi Yazr' da, hi mi hi anlamam. Yazar, buradaki "Gkte olan" tabirini, mutlak ykseklik ve stnln sembol olarak anlyor ve Allah'n, btn mahlukatn, mekan ve zamann fevkinde olduu eklinde yorumluyor. T. Dursun Hamdi Yazr' kendime "destek" olarak gstermi deilim. Yer verdii sorulan aktarp kitabn gsterdim. Biliyorum ki Yazr da Kur'an'daki anlatmlarn yolat durumu kurtarma abasnda olanlardan. Kimleri niin kaynak gsterdiim ak. Ben "yorum" yapmyorum, yalnzca sergiliyorum. Karanla aydnlk getirmek iin. . NacarAktard deiik gr sahiplerinden hi kimse de, Sayn Dursun'un, Diyanet'in mealinden anlad gibi, "Kur'an'n Tanrs gkte asldr" demiyor. T. Dursun "Kur'an'n Tanrs gkte asldr" diyen yok. Ama Kur'an'n kendisi, "Tanr"smm "gkte" olduunu sylyor. "Menfi's-Sema", yani "GKTE OLAN" diyerek ve baka anlatmlarla... Kur'an'n anlattklarna ve Muhammed'in aklamalarna dayanarak Tanr'nn "yerinin gklerde, arta olduunu" syleyenler de olmutur slam dnyasnda. Yani bu ilkel inanca, Kur'an'n ve hadislerin anlattklar yznden saplanmlardr. Bir "Kerramiyye" bunlardandr. Tanr'y "cisim" gren bir "mcessime", "insana benzeten" bir "Msebbibe" topluluu olmutur islam'da. Bunlar ayete, hadise de uygun. t. Nacar ... Eer, "Bizim mcadelemiz islam'da deil, salt gericilikledir" diyorsanz, o zaman Allah, Kur'an ve Peygamberle uramayn ki, size yardmc olalm. u an Trkiye'deki byk kavram 279

kargaas bir yana, tarikat ve tasavvuf ad altnda yle ahlakszlklar, yle ilkel eyler ileniyor ki... T. Dursun Yalnzca "tarikat"la savamak gericiliin bir kesi-tiyle savamaktr. Bence gericiliin asl kayna olan karanlkla, slam eriatnn btnyle savamak gerekir. Atatrk eriat yrklkten kaldrmakla Trk insanna ok nemli bir r amtr. "ada uygarlk dzeyi"ne ve daha gzel bir dnyaya ulamamn yolu, karanlkla bir
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 23/42

21.03.2010

Din Bu

btn olarak savamaktan geer. t.Nacar rnein; Ahmet Eflaki'nin Ariflerin Menkibele-ri kitabnda, eyh Hariri, kendisine mrid olmak isteyen Halife'nin karsnn eline tenasl aletini uzatr.. Diyanet leri eski bakanlarndan Ltfi Doan'n sadeletirip piyasaya srd Romuz elEhadis 'te, cennetlik bir adama 4 bin bakire, 8 bin dul ve 100 huri verilecei hadis olarak aktarlyor.. Bu samalklar nasl dine maledebiliriz? ahsen bunlar kendisine yaktrmadm eski milletvekillerinden ener Battal, birgn broma gelerek, bu konudaki mcadelemden "Mslmanlarn rencide olduklarn" syledi. Dedim ki: "Bu hurileri anladm; bir lye kadar bakirelere de sesimizi karmayalm. Ama u 8 bin dul ne oluyor? Eer bunlar daha dnyadayken dul hale getirilmilerse, kocalar nerede? Yok eer Cennet'te bu hale gelmilerse, haa rzlarna kim gemi? islam'a ve insanla yakmayan cehalet ve gericilii zerine, akl ve bilimin lleriyle gidelim de kim rencide olursa olsun." T. Dursun Verilen rnekler ilgin. Daha bakalar da sralanabilir. Ama islam budur ite. Ayetleriyle, hadisleriyle ve "fetvalaryla bir btn. Halkmza alanagelmi olan da bu. islam', "akl ve bilim"le badatrma abalan var olagelmitir. Ama bir sonu vermemitir. Vermez de. islam "akl ve mantkla, bilimle" badamaz nk. I. Nacar Bu son cmledeki ar size de ynelik. Bunun dndaki yntemler, sadece ilticann iine yarar. Sonuta da kimin krl kaca bence mehul deildir. T. Dursun-^ Daha gzel bir dnya iin IIK gerekliyse karanln stne gitmekten baka bir yolu yok. 280

II- MUSTAFA GNE'in mektubu Yaznzn son paragrafndaki Hadis-i erif olduka ilgintir. Sinein bir kanad altnda zehiri, dier kanad altnda panzehiri olduunu kimin ispatladn ve hangi ansiklopediye getiini bana syleyebilir misiniz? ite bu yce insan, bunu asu-lar, yzyllar nce biliyordu. Acaba o zaman bunu hangi teknikle denemi ve renmiti? Ayrca, Peygamberin eliyle, fryle ve duasyla insanlara ifa vermesi ok doaldr. Nitekim o Allah-u tealann en sevgili kulu ve de peygamberiydi. rnein Hz sa'nn lleri diriltmesi hadisesi de gerektir. Bundan dolaydr ki ilkel yntem dediiniz bu mesele manevi doygunluun meyvesidir. Mustafa Gne I Erzincan T. Dursun Sinein bir kanadn alnda "zehir", br kanadnn altnda da "panzehir" bulunduu, bilimsel ynden nemsenecek bir sav deildir. Bilimi "din"e kurban etmek isteyenlerin dnda hibir "bilim adam" da tersini syleyemez. "frn yaran" naysa yalnzca "frkler"e belbalyanlar inanr.

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

24/42

21.03.2010

Din Bu

III- MAHMUT S LVAN'nin mektubu Mektubuna Allah'n laneti ve azabn senin zerine atmakla balamak istiyorum. nk sen ve senin gibilere sunulacak en iyi ey dalkavukluunu yaptnz bu batl davaya yakanlar da bunlardr. Sen, hangi ateist mihraklara kpeke hizmet ettiini idrak edemeyecek kadar cahil ve kazancnn ne olacam bilmeyecek kadar zavall bir mahluksun. Nasl ki hayvanlar arasnda namusunu dier hayvanlardan kskanmayan bir tek domuzsa, siz de Allah'a ve O'nun elisini korumayan, aksine o kopasca dilinle ktlemeye kalkan bir "insanlk domuzusunuz". Sana bir ey yapmak elimden (imdilik) gelmedii iin seni huzuru mahere havale ediyorum. Allah'n gazab zerinde olsun. Mahmut Silvani T. Dursun Kur'an'n Tanns ve Muhammed de kzdklanna "lanet" okur. (Tann'nm Beddualan balkl yazy okuyacaksnz.) Onun iin okurun beni lanetlemeleri doal 281

ZAMAN GAZETES YLE GRME Zaman: imdi ilk sorumuz u. Gemiinizi ana hatlaryla anlatr msnz? Bu yere geliinizin hikayesi nedir? T.D.: nce doumumdan balayarak zetlemeye alaym. 1934 ylnda Sivas'n arkla ilesinin Altn Ky'nde domuum.imdi Gmtepe adyla anlyor. 5 yandayken babam anamlar alp babasnn topraklarnn bulunduuna inand Ar'nn Tutak ilesine gtrd. Fakat oraya gittiinde bakt ki, aalar bu topraklarn almlar, sahiplenmiler. Ortada kald, biraz dini bilgisi vard. Onunla imam olmaya koyuldu, Tutak'n kimi kylerinde imamlk yapt. Sonra Mu'un kylerine geti ve ben daha alt, yedi yama gelirken -ki, ben okula verilmedim. Babam bu ilkokullar gavur okullar sayyordu ve vermiyordu.- Beni gtrp Krt hocalarn iine brakt. Ar'nn Tutak ilesine bal Kargalk Ky'nde eyh Ramazan diye biri vard. Onun himayesinde, renciler okuyordu. Arapa okuyorlard. Ben, Molla Ndir Efendi bir de Hafz vard Trk, esasen balangc onda okumutum. Sonra hafz oradan gitti, ben Krte'yi rendim. Zaman: Krteyi sonradan m rendiniz? T.D.: Evet. ok ksa sre sonra rendim Krteyi. Zaman: Anadiliniz deil yani?
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 25/42

21.03.2010

Din Bu

T.D.: Deil. Krteyi rendikten sonra baladm hocadan Arap-ay Krte anlamyla okumaya ve giderek ben Trkeyi unuttum. S-rekfi Krte konuuyordum nk. Krt renciler arasnda. Orada Krt renciler yani evreden gelen renciler kyl tarafndan idare edilirdi. Camide yatp kalkardk. Ve RTlP denen bir yntem vard. O yntemle kazanlar ierisinde besin maddeleri, yiyecekler toplanrd ve kartrlrd. Etli, stl, tatl hepsi ayn kazann iinde kartrlrd. Sonra bltrld. Herkes tabana, taba olmayan ekmeinin zerine, lava denen bir ak ekmek vard. Bu ekilde bir geim salanrd. Oradaki renciler, oradaki mollalar tarafndan yetitirilirlerdi, okutulurlard. Bir usul vard o zaman. Safilerin uyguladklar, izledikleri bir 282

usul. O usule gre okutulmas gereken derslerin tm, okutulmak istenirdi, ama tmn sonuna kadar gtrmek mmkn olmazd, nk, oradaki yntem ok ar ve yava giden bir yntemdi. SARF ve NAHV ile yani bir Arapa gramerle onbe yl uralrd. Yani onbe yl ona harcandktan sonra okutulacaklarn tmn bitirmek mmkn olmazd. 12 L M sayarlard nk. O 12 LM sonuna kadar gtrmek mmkn olmazd. Ama benim bir hedefim vard. Babam belirlemiti o hedefi. Kafama alamt. "Basra ve Kuffe'de olmayacak lde LM olacaksn". yle bir hedefe ulamak iin zamanm da yoktu. 15 yl vereceksiniz; gramerle uraacaksnz. Ben ok ksa aralklarla sarf, nahvi bitirdim. Onlarn 12 LlM dedikleri ilimlerin tmn bir-iki yl ierisinde bitiriverdim. Onlarn en son kitaplar olan Cem-l Cevam'i okudum. Cem-l Cevami usul'lFkhtan. Onu bitirdim. Fakat ben kendimi hep Trk olarak bilirdim. Trkeyi bilmediim halde... Sverlerdi: ne kadar Trk varsa anasn avradn diye. Ben de o zaman balardm "ne kadar Krt varsa anasn avradn" diye. Byle birey alanmt bana. Ben madem ki, Trkm, yleyse Trklerde geerli olan Hanefi mezhebinin usulne gre okumalym dedim. O nedenle ktm Kayseri, Adana. Sivas'ta bulabildiim hocalarn yanna gittim okumaya. Onlar glk ekerlerdi dilimden dolay, nk Trkeyi ok az biliyordum. Fakat o usulle de yani Hanefi usulnce de MCAZ oldum. cazet verilen kiiye MCAZ deniyor, icazet alnacak dzeye Hanefi Usulnce de ulatm. Bu arada askerliim gelmiti. Askerlikten nce gittim girdim Mftlk vaizlik snavlarna. Dediler ki, sen ocuksun; ok iyi biliyorsun ama biz ocuu mft, vaiz yapamayz. Sen imdi askerliini yap gel, ondan sonra... Ben askerliimi yaptm bu arada Trkeyi rendim, askerlikte. Askerlikte Trke'ye almtm. nk askerliim biraz iyi olmutu. Zaman: Nerede askerlik yaptnz efendim? T.D.: Ktahya'da ve Adana'da ncirlikte yapmtm. Zaman: Hangi yllar olduun hatrlyor musunuz ?
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 26/42

21.03.2010

Din Bu

T.D.: 55-57 balarnda olmutu. yi Trke konumay askerlikte elde ettikten sonra stanbul'a geldim. stanbul'da ba ve Ismailaa medreseleri vard. Bir dernein organizasyonunda Arapa eski usulle talebe yetitiriyorlard. Mft, vaiz yetitirme yoluna gidiyorlard. 283

Zaman: Karagmrk'te deil mi efendim? T.D.: aramba'da. Orada kimi derslere hoca bulunamam. Mesela Mantktan, kelmdan Usl-u Fkhtan falan hocalar bulunamam. Kendimi orada buldum. Orada yksek dzeyde saylan dersleri okutmaya baladm, birkan bir arada okutmaya altm. O zaman Mahmut Bayram vard. Vaizdi, orann hocalar arasndayd. Hatta sonra alakgnlllkle benim derslerime de devam etti. Ben de okumutum ama byle okumamtm diyerek. Salih eref vard. Yani istanbul'un ileri gelen hocalar ile de gryorduk. Onlar da kimi derslere geliyorlard ama aa dzeydeki derslere geliyorlard. Orasn o ekilde gtrdkten sonra gidip bir de mftlk vaizlik snavlarna katlmay dndm ve katldm rencilerimle birlikte onlardan da birou kazand. Fakat ortaya birey kt: lkokul diplomam yok, tayinim yaplamayacak, ilkokul diplomas nasl alabilirim? Tarih, corafya falan gzel ama, br bilmiyorum. Snava girdim, tarih, corafya sorularn falan verdim. Mahmutpaa lkokulu'nun dandan bitirme snavlanna girdim. Neyse diplomam aldm. Ksa zamanda diplomay almam olsaydm, mftle atanmam yaplamayacakt. lk grevim Tekirda'da oldu. Zaman: ilk vazife alma hangi ylda efendim? T.D.: '58'in sonlar idi. Zaman: Peki onun bir ncesine gesek, sizin yetitirdiiniz talebeler arasnda belil mevkilere gelmi kimseler var m? T.D.: Evet, mft, epeyce vaiz var. Zaman: Medresede okuttuklarnzdan bahsediyorum. Kim bunlar, u anda aklnzda olanlar var m? T.D.: Mesela, izmir Karyaka mftsyd imdi emekli oldu galiba. Abdullah Anlk vard. Sizin Zaman gazetesinde zaman zaman yazlar yazdn syleyen, eviriler yapan Salih Uan benim talebelerim arasndayd. Ki, o ocuk ok zeki bir ocuktu. Arapay ok iyi bilir. Yani adlarn anmsayamayacam epeyce rencim. ilk grevim Tekirda'd. Sonra, mftlk ve ondan sonra mftlkte srgnler.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 27/42

21.03.2010

Din Bu

Srgnlerin balamas Atatrk izgideki davranlarm yznden olmutu. Zaman: tiangi yllara rastlyor ilk srgnleriniz? T.D.: '62-65 yllarna. Allmadk bir mft olmutum. Nedeni 284 uydu: Ben Sivasl sayyordum kendimi. Sivas Camilerine gidip grdke bakyordum rahleler oraya buraya aslm, ok berbat. Bunlar niye burada duruyor falan diyordum. Ondan sonra imam-lan vard. Abdestlerini tutamayacak kadar yalyd bunlar. Daha greve gelir gelmez haftasnda 15 tane imamn grevine son verdim. Bunlar zengin insanlard. Bunlarn ounun oullan yarg, doktor ve daha baka etkin grevlerdeydi. Tabii bunlar bana orada sorun kardlar. irkinlikleri gidermek, camileri park yerine getirmek, Sivas'n kylerini aalandrmak yoluna gittim. Bana dediler ki, "mftlk eyi, lojman yapn ite, ondan kendiniz de tanr yararlanrsnz" diye. Mftlk lojman yapmak yerine, hastane nerdim, konutuk orada, iin bana getim, o hastane, gs hastalklar hastanesi, ki, imdi ok gzel bir hastanedir. Onun iin kylerden, ilelerden buday toplama yoluna gittim. Sonra onlardan, imamlardan beklemedikleri eyleri isteyince imam, sylenmeye baladlar. Toplu halde sinemaya g-tryordum. Kurs amtm. lkede imamlar iin ilk kez yetitirme kurslan saylabilir, yle sanyorum orada. Ki, imamlar, halkn eline bakmasn, halka muhta duruma gelmesin diye. Onlara konferans vermeyi, grup almalm retme yoluna gitmitim. Milli Eitim'le ibirlii yaparak diploma salamaya ynelmitim ki, oklarna almtk. O da ekleninc eve skc bulununca. Sylendiler, "bu mft kfirdir" dediler. Hatta "komnisttir" dediler. Fakat benim komnistliimin sylenmesi Atatrk'e elenk koyma iinde oldu. Ve yle geliti: Kursun alnda, ki bunlar ok zayf bteli insanlard. Ben bunlara karavana veremezdim, askeriyeden salattnyordum. Komutan dedi ki, "bir koulla ancak ben bunlara karavana verebilirim. Atatrk'e gtrp elenk koyarlarsa... iyi ama nasl olur? Bunlara nasl yaptrlabilir bu? Geldim topladm dedim ki, "Bakn ben sizi hi zorlamyorum. Ya karavana ya da Atatrk'n nne gidip sayg duruunda bulunma, ikisinden birini seeceksiniz. Semek size ait" dedim. Onlar kendileri aralannda konumular, sonra imamlar, vaizler falan sayg duruunda bulundular fakat arkasndan komnistliim iddialan dorua ykseldi. Arkasndan bir baktm nakiller. Orada burada yani srekli nakil. kyor, durduruyorlar. En son Halk Partisi'nin hmna uradm. En b^ yk darbeyi ben Halk Partisi'nden yedim. alas bir eydir ki, ken285

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

28/42

21.03.2010

Din Bu

dim de Halk Partili olarak ileri srlyordum. Zaman: Peki efendim o yllarda Marksist dnceyle hi kar karya gelmi miydiniz? T.D. ama hi. Hatta solun S harfinden bile rperiyordum. Yani ben nasl solcu olabilirim? Sadece solcu olmak bile beni son derece tedirgin ediyordu. Bu olamayacak eydi. Nasl solcu olurdum? Ama benim bu ba medresesinden, okuttuklarmdan ya da rencilerimin rencilerinden biri geldi o srada "hocam sizin yannzda biraz daha okumak istiyorum" dedi. "Yalnz burada bana bir imamlk verir misiniz?" dedi. Ben de kazandrmak istedim. Onu imamlk snavna koydum ama kazanamad, istediim halde kazanamad. Bir baktm, imaml kazanamam olan Kzm ziek benim yerime mft olarak atanm, ben de Sinop'un Trkeli ilesine srlmm. 300 haneli falan bir yer. Ve de sulamalarla. O zaman Yeni stanbul, Yeni istiklal diye birtakm gazeteler, mecmualar falan vard. Orada komnistliim ikiyi severliini yazld sabaha kadar iki imiim ki, azma damlasn koymuyordum. Yani ikiyle mikiyle hi tanmamtm. Zaman: Byle bir iki iiyor sylentisi karldna gre, iki ienlerle har neirliinizden dolay olabilir mi? T.D.: Olabilir. Ama u da gerek deildi. Diyorlard ki, falanca gazinoda bulundu. Ben hi gazinoya gitmedim. O dedikleri gazinoyu hi tanmyorum, sordum, bu gazino nerede. Akam oralardaymm; tanmak, grmek istiyorum... diye. Dedikleri yerlerde kesinlikle bu-lunmuluum yoktu. Ama gerekten iki seven dostlarm vard. Onlarla birarada bulunabiliyordum. Ama benim ite sol dnya gryle tanmam Sinop'un Trkeli ilesinde oldu. Bir retmen Ali arap adnda. Ben maam yetmedii iin kentin ok uzanda bir kulbecii semitim, kiralamtm. Orada bulunuyordum. ok berbat bir durumdaydm. O Ali arap, retmen, kam burnunda karsyla birlikte gelip yardm etmiti. Onarlacak yerleri onarmt. Badana yaplacak yerlere badana yapmt. Onun iin de komnist diyorlard. Ben de diyordum ki, ne kadar iyi bir adam, keke komnist olmasayd. Sonra dedim ki, "Yahu bana hep komnist diyorlar, u komnist kitaplar nasl eylerdir bir bakaym, greyim". "Ali Bey u komnist kitaplarn getirir misin dedim, ben de onlar okumak istiyorum." te tanmam 286

ondan sonra oldu. Lenin'in Deer Teorisi falan vard. O zaman Sosyal Yaynlardan kan Felsefenin Balang lkeleri vard. Buna benzer kitaplar vard. Ben anlamazdm bunlar, o bana retirdi. Benim de byle ders okuma okutma alkanlm olduu iin o kitaplar bir ders okur gibi okumutum. Fakat orada da durdurmadlar. Halk beni ok seviyordu. Diyanet mfetti gndermiti. Diyanet leri Bakam gazetelerde hakknda aklama yapmt. Diyanet leri Bakan o zaman ibrahim Elmal'yd. brahim Elmal beni ok ar
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 29/42

21.03.2010

Din Bu

biimde sulamt solculukla, komnistlikle. Sonra aldm okudum, baktm, inceledim. Matematii nasl okursun, yle. Abartlacak birey olmadn grdm. Ama neymi bir ey veriyorlar, bir ipucu veriyorlar. ok ak syleyeyim bir komnist partisi kurulsa girmem. Bilmem ne olsa girmem. Ama kafalarda oluturulan o eylerin tersine birtakm eyler buldum. Bilinmesi gereken eyler bulun. Ne gzel dedim bunlar da rendim. nk renmek, bilmek ok gzel eyler. Bunlar da o arada rendim. Zaman: Peki unu soraym, Marksist diyebileceimiz, yahut komnist fikirlerle sizin o gne kadar bildiiniz lslami dnce. Bunlar sizde bir tezat meydana getirdi mi? Bir arpma szkonusu oldu mu? T.D.: Hayr, o adan hibir ey incelemedim. Ben o zaman dnyay tanmaya alyordum. Elimdeki gereler, slam'dan vard, Marksizm'den vard. Baka eylerden vard, nereden hangi eyi bulursam, iinde bulunduum toplum, dnyay, daha iyi deerlendirmeye alyordum nk, iimde ok birikimler vard. zmlemek istediklerim vard. Onlar nasl zmleyebilirim diye bir abaya girimitim. Hatta zamanm yoktu. Acaba lml yaamm bitinceye kadar ben hepsini bitirebilecek miyim diye byle gece gndz, bir renci snava girecekmi gibi sabaha kadar okumaya alyordum. Burada da doubilime yneldim, etnolojiye yneldim, evrilmi olan ne kadar kitap varsa, onlar elde etmeye yneldim. Okudum. O ayr bir dnya at nmde. Sonra inan sarslmas oldu bende. Benim bu inan sarslmasyla mftlkte kalmam olamaz. Yani mmkn deil. imdi ben halka ne syleyebilirim? nsanlara ne syleyebilirim? Geliyorlar nme byle sayg gsteriyorlard. Onlarn niye sayg gsterdiklerini biliyordum. Bu da beni ok incitiyordu. Mftlkten ayrlmaya karar verdim. ple bavurdum. 65 ylnda. Bu arada

287

Diyanet leri Bakanh'ndan ok deerli bir dostum Tevfik Ersan ile karlatm. "TRT var. TRTde sana gre yer bulunur." dedi. "Bunu kim salayacak?" dedim. "Benim hi tandm yok." "Sayn Gereker bunu salar" dedi. Adnan ztrak'a mektup yazarsa bunu salar dedi. nk "Adan ztrakla aras iyi" dedi. Ondan bir mektup gtrdm ama ie yaramad. Fakat Turhan Feyziolu'yla benim yaknlm vard. O zamanki izgim Atatrk'yd. Turhan Feyziolu'nun araclyla Orhan ztrak'tan mektup alp gtrdm. te o ie yarad. TRTye getiimde beni gtrdler ambar memurluuna verdiler. Malzeme memurluuna verdiler. Koruma memurluuna verdiler. imi doru drst yapamadm. nk, fiziim elverili deildi. Evrak memurluuna verdiler. Onu biraz baarmaya yneldim ama bir yayna geeyim istedim, getim ve snavlara girdim,
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 30/42

21.03.2010

Din Bu

prodktr oldum. Epey bir zaman da prodktr olarak altm. Zaman: zgrken, Marksizmle tanmazdan nce bir Atatrk izginiz var. Siz o zaman kendi ifadenizle imamlarnzn Atatrk'n bstne elenk koymakta zorluk ektiini belirtiyorsunuz. Sizdeki mftlkle Atatrklnz arasnda bir srtme var myd? Bu bir. kincisi, Marksizm'i tanyp da slamiyet noktasnda birtakm inanlarnzda sarslmalar meydana geldikten sonra, Atatrklkle aranz ne hale geldi? Yani bir Marksistin mi daha rahat Atatrk olmas mmkn oluyor, yoksa bir mft olarak m daha rahat bir Atatrklnz vard? T.D.: imdi benim mftlmdeki Atatrklm yorumcu bir nitelikte olduu iin birtakm yorumlarla slm'n yaanabilir bir duruma getirilebileceini dnyordum. Atatrkle tam anlamyla badak deildim, slm'dan dolay. Ama, ben kklmde bile imana kar bir bakaldr iindeydim. rnein tanryla kavga ederdim. Bir kz vard, arpk urpuk "Tanrm ben senin yerinde olsaydm bunu byle yaratmazdm" derdim. Sonra "bu klelik niye Kur'an'da var" derdim. Ama arkasndan "tvbe estafurullah" derdim. Atatrk szkonusu olunca da "ite benim iin bu, peygamberden bile daha stn" derdim ama arkasndan "tvbe estafurullah" derdim. yle dnyordum: "Bu insan Trkiye'nin kurtuluunu salamasayd, biz camilerde kalamayacaktk. Camilerimiz olmayacakt, ibadet olmayacakt, Trkiye'de birok ey olmayacakt." Bu adan bakyor288

dum. Kukusuz Marks'n getirdii dnya gr ierisinde byle bir dncenin, yani slamc Atatrk izgimin bir yeri olabileceini sanmyorum. unu hemen belirteyim o sol kitaplar okuduum iin inancmda sarslma olmu deildir. Yani onun hi mi hi etkisi olmad. Bende inan devrimi neden oldu? Ya da neden inanszlk olutu? Onu belirteyim. Doubilime ynelmitim. ok byk ktphanelere gittim. O zaman ben islamn kkenini grdm, okudum. Sylencelerde de okudum. Bir gn Smer efsanesi ile karlatm. Smerlerde bir Tufan efsanesi. Baktm Tevrat'ta var, Kur'an'da var. Bu bir efsane, Smer efsanesi, nasl olur da Tevrat'da, Kur'an'da olabilir? Milattan nce 3000 yllarnda kaleme alnd sanlyor. slm'dan hatta Tevrat'tan ok nce. Peki bunlardaki olan, Kutsal kitaplarda ne aryor? Sonra Hammurabi Yasa'Iarnn kimi maddeleri Tevrat'ta aynen gemi, ondan sonra Kur'an'da yansm. Peki bu ne? Bunlar Allah szy-se? Yani sarslmalar benim yle balad. O Marks'm kitaplaryla hi olmad. unu da belirteyim. Bugn Marksist eriatlar islamclar var. Aslnda denir ki, Marksizmin temelinde kukusuz bir maddecilik var. Materyalizm var. Materyalizm olmad zaman Marksizm olamaz. Peki Marksizmle, materyalizmle islam nasl badatnlabilir? in o noktas unutuluyor.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 31/42

21.03.2010

Din Bu

Zaman: Siz mftyken de Atatrk bir izgiye sahiptiniz bir yere kadar. Islamiyetle de Atatrkln zaman zaman arptnn farkndasnz. Ondan sonra bir inan sarslmas, sol dnyayla bir tanmanz oldu. Bu tanmadan sonra Atatrkle baknz nasl oldu? Daha rahat m kabul ettiniz, birtakm glkler mi oldu? T.D.: imdi ben Atatrk olduumu syleyemiyorum. nk ortada Atatrk olduunu syleyen bir dolu kimse var. Anayasann 24. maddesini koyan, zorunlu din dersini getirenler de Atatrkydler. Devlet radyo ve televizyonundan Kur'an okuyan vaiz gibi konuan devlet adamlar var. Bunlar da Atatrkl doruk noktada sergilediler. Bunlar Atatrkyse. Gelmi gemi en byk liderlerden sayyorum. Gerekten Trkiye iin bir ans olarak bir klavuz olarak grdm, keke birlikte yaasaydm dediim Atatrk' onlarn kalplarnda grnce, onlar sahip olunca, onlar biz Atatrkyz deyince ben Atatrkym diyemiyorum. Yani bir kere o izgiye girmiyorum. O zaman Atatrk' dinsiz gstermemeye, yle sevmeye alrken 289

imdi Atatrk'n kesinlikle dinsiz olduuna inanyorum. nanyorum deil gryorum. Bir Medeni Bilgiler'e baktnz zaman onlar gryorsunuz. Afet tnan'n yaynlad Atatrk'n el yazmalarna baktnz zaman bunlar gryorsunuz. 1937 ylndaki szleri, "ben devlet ynetimindeki siyasetimi gkten indii sanlan kitaplardan almyorum" ya da bu anlamda syledii szleri dnyorsunuz. yle bir kimsenin mslman olmas, bana gre mmkn deildir. slami adan da byle deerlendiriyorum. Aslnda sol dnya gr Atatrk'le daha ok anlar durumdadr. Fakat bugnn Marksistleri Atatrkle anlamyorlar, genellikle anlaamyorlar. eriatlarn anlaamad gibi. Bir de tepeden bakyorlar. Biz Atatrk' atk diyorlar. Bence bu doru deildir. Yani Atatrk bana gre dnyaya eine az rastlanr bir biimde laiklii getirmitir. Yzyllara ancak sabilecek nitelikteki devrimlerini ksa aralklarla getirebilmitir. Yaamamtr, yaatlamamtr. nk onun getirdikleri ok kimselerin kar alanlaryla atmtr. Yaamasna olanak vermemilerdir. zgrlm kstlamak istemiyorum, snrlamak istemiyorum. Onun iin de bir dernekte bile yer almamaya dikkat etmiimdir. Zaman: Peki, insan hak ve hrriyetlerinden szediyoruz. Acaba kstlanmasna taraftar olduunuz birtakm hrriyetler^ birtakm haklar var m? Yani daha dorusu u ekilde diyebiliriz. nsan dediimiz varla baktnz zaman, kin duyabildiiniz veyahut tahkir etmek istediiniz, birtakm haklarnn olmamasn arzu ettiiniz birtakm eyleriniz olabiliyor mu? T.D.: imdi ben bir kere kinden yana deilim. Benim dnyamda kesinlikle kin yok. Dini aka karma almdurumdaym. Ancak din inanrlarna, imanllara, en kk kinim
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 32/42

21.03.2010

Din Bu

yok. nsanlara snrszca hak ve zgrlk verilmesinden yanaym. Hak ve zgrlklerin snr bence yalnzca hak ve zgrlklerdir. Yani sizin hak ve zgrlkleriniz benim hak ve zgrlklerime gememekle, saldrmamakla ancak snrl olabilir. Bu hak ve zgrlkler, inan zgrl, dnce zgrl, benim eer insanla nerdiim dnya gereklemi olsa, orada o zgrlklerin tm, insanca ok daha iyi yaanabilir diye dnyorum. Zaman: Peki slamiyete muhalefetinizi zaten sohbetimizde ortaya koydunuz. Bu muhalefet sizde ne zaman balad sorusuna da cevap verdiniz: Bu muhalefeti stlenirken bir reformist misiniz, yoksa tama290

men baka bir safta msnz? Aslnda bu soruya da cevap verdiniz. Yani Islamiyetle ilgili syledikleriniz. slamiyete bir yenilik getirmek onu yanllarndan kurtarmak deil, tamamen kkten bir red olup, kar safta yer aldnz ifade ediyorsunuz deil mi? TD.: Bunu yle anlatabilirim: Ben bir zamanlar reformcu, daha dorusu yorumcu, bir izgide oldum. Ksa bir sre iin oldum bu izgide. Ama imdi bana gre slm'n yorumlarla kurtanlabilecei hibir yan yok. Yani slm bir giysiyse bana gre, artk onun yamanmamas, orasndan, burasndan esnetilerek giydirilmemesi gerekir insanlara. O elbiseyi insanlar karmal bir yana koymal. Bana gre Atatrk Cumhuriyetinde bu yaplmak istenmitir. Mahmut Esat Boz-kurt'un dile getirdii Medeni Kanun'un gerekesinde de buna ilikin aklama var. Zaman: Dine kar olmak sizce ne kazandrr derken daha ziyade unu sylemek istiyorum: Din cemiyette ve insanda belli bir boluu doldurmu. Bunu ekip aldnz zaman bokluk meydana gelmesi tabi-i, bu bolua neyi doldurmak istiyorsunuz. Buna teklifiniz nedir diye bir sorum var. T.D.: imdi bence din insanla ok eyi yitirtmitir. Dinsizlik ne kazanr? nce bu yitirilen eyleri bir daha yitirme durumuna dmemeyi kazanr. Dinler neyi yitirtmitir? Bana gre dinler insanlara' gzya getirmitir. lmler getirmitir. slm da bunlarn arasndadr. Bugn Yahudiler eer Filistinlilere birtakm zulmler yapyorlarsa bence bunda Yahudiliin iindeki Yehova'nn Tevrat Yehova'smn insanlarn kafasna aladklarnn ok byk pay vardr. "Gidin, vurun, ldrn, acmayn" en ok byk etkisi vardr. slam yle olmutur. Muhammed dneminde de yle olmutur. Ebu Bekir dneminde de daha sonraki dnemlerde de. Ebu Bekir dneminde, "Ridde" (dinden dnme) olaylarnda belgelere gre ate havuzlan almtr. O ate havuzlarna insanlar inanlarndan dolay atlm, yaklmlardr. Mu-hammed'den sonraki dnemde Osman dneminde bir Cemel olayn anmsyoruz. Bu Cemel olaynda iki yanda da
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 33/42

21.03.2010

Din Bu

Muhammed'in arkadalar vard. Bir yanda 400 kadar "biat- Rdvan"da bulunmu olan kii vard. Balarnda Ali, Muhammed'in damad. br yanda, yine cennetle mjdelenmiler vard. ki kesim birbirlerine saldryorlard, ldrmek iin ve o olayda tarihlerin bizlere kaydettiine gre 15 bin ki291

i hayvan boazlanr gibi boazlanmtr. 656 ylnda. 13 bin kii Aie tarafndan, 2 bin kii de Ali tarafndan. imdi bunlar ki, Muham-med'in "Eshabi Kennucmi bi eyyhimiktedeytm ihtedeytms yani "benim ashabm birer yldz gibidir, hangisine uyarsanz doru yolu bulursunuz" dedii birer yldz sayd kiilerdi. Bunlar byle olunca ondan sonra ayn tutumu srdren kimselerin bulunmas artc deildir. Ondan sonra gryoruz neler yitirtmitir din? Akln, bilimin yolunda olmaya alan biroklarnn ldrlmesine neden olmutur. nk irtidat yani dinden kma btn mezheplere gre lm hkmn iine alyor. Mezhepler arasnda ihtilaf yok. Sadece istilabe yani tvbeye davet gerekli mi, gereksiz mi? Bu konuda tartlyorlar? Yoksa bir insan eer dncelerinde bir gelime olmu, inancnda gelime olmu ya da inanszla dmse ya da bir baka inanca gemise bunun mutlaka ldrlmesi gerekiyor. Kur'an ve hadis hkmlerine gre. islam'da yle. Dier dinler de byle bu adan insanla birey vermemi, yitirtmitir. Bir sa bir yanana vururlarsa br yanan uzat derken, br yanda diyor ki, "ben dnyaya bar iin gelmedim, sava iin geldim". Bu da incil'den. Din alm getirdii iin ok ey yitirtmitir. ikincisi, insanlarn akllann ve duygularm prangalad iin, hapsettii iin... Hibir mslman islam kardeliinin dna kamaz insan haklan szkonusu olunca. Hibir Yahudi'nin kamad gibi, Hristiyanlk ok evrensel ve hogrl bir din olarak sayld halde, bir Hristiyann da eer gerekten o hristiyanla inanmsa, kendi inamrlannm dndakilere aym haklan tanm olabileceim sanmyorum. Yani durum byle olunca bir kere bunun olmamas salanm olur. Kazanc birincisi bu. kincisi, yerine benim nerdiim dnya gr eer gerekleirse; o uygarlk gerekleirse; o uygarln iki tane aya vardr. Biri bilimdir, br akldr. Bir ncsn de eklemek mmkn; Derinlemi insanca duygular. Bugn biroklarnda yitirildiini grdmz ov dostluk, sevecenlik, arkadalk.. ok daha derin boyutlarda insanlarda geliir diye dnyorum. Zaman: Peki aileniz ve yakn evreniz yazlarnz nasl deerlendiriyor? Yani ailenizle bir ahenksizlik szkonusu mu? Yakn evrenizle szkonusu mu? TD.: Babam benim bir imamdr. Babam tabii beni bir hedef iin altrm. Ona gre ben bir kahraman olmalydm, islm kahraman, 292

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

34/42

21.03.2010

Din Bu

din kahraman olmalydm. u anda babamla anlaabildiimi syleyemem. Zaman: Hayatta m babanz? TD.: Evet, yayor babam. 81 yalarnda Ankara'da. Babam son derece kar. Hatta ocuklanm anyor, "Eer siz babanzn yolundan aynhrsanz ben size ev almm, unu alrm, bunu alnm", bunlan sylyor. Babam anlyorum, ite dediim nedenden dolay. O hedefledii konumdan baka bir konumdaym. Onun dndaki ailem evimin bireyleri, yakn, uzak evrem biraz da benim rahatsz olabileceim lde beni sever ve sayarlar. Zaman: Bir de unu diyorum. slubunuzda yar mizahi alayc bir hava var. Direkt mevzuyu alp, mantk muhakeme izgisi tamam ama. Biraz, sanki hafiften hafiften bir alay, karsndakine yahu bak sen nelere inanyorsun der gibi Mizahi bir hava var. Ciddi bir slup, yazlarnzn muhatab noktasndan daha faydal olmaz m, insanlar daha fazla dnmeye tevik etmez mi? TD.: Dostum ben mizah yolunu, alay yolunu semedim. Bunu gerekten sylyorum. Yazlarmda eer mizah, alay konusu sezili-yorsa bu benim yneldiimin dnda bir olaydr. Yani konusundan kaynaklanyor olmal. nk benim setiim konu bugnn insanna' plak olarak anlattm iin, yceltmediim iin, imdiye kadar yaplanlar trnden bir sergileme olmad iin bu gnn insanna, bu insan dindar bile olsa alayl gibi gelebilir. rnein tannnn sekiz da keisi zerinde olduunu sylyorum yazmn bal. Bir taht var. Onun stnde, o sekiz da keisi zerinde onun zerinde de tann. Bugnn insan bunu nasl alglar? Ancak mizah gibi gelir. Oysa hadis aynen byle. "Alayemaniyeti avalin" diyor. Yani sekiz da keisinin zerindedir. Bu hadisler Ktb-u Sit-te'de yer alan hadislerden. yle, islam dnyasnda "bu hadis de ne oluyor?" denemeyecek trden hadisler. Ve ben hadisleri de hep islam dnyasmda en salam kabul edilenlerden aldm. Ben hadisi, fkh-ym. Bu hadis bilimine yani bir hadis ne lde doru olur, ne lde olmaz onu da bilirim, hadis tenkidini bilirim. Dikkat ediyorum; salam hadislerin dndaki hadislere yer vermiyorum. Oysa pekala onlan kullanabilirdim iime yanyor diye. ie yarar diye bir eyi kesinlikle almyorum. Ben din olayna son derece nem veriyorum. Ama nasl 293 nem veriyorum? Bir evre salna nem verenler nasl nem veriyorlarsa, bir kansere nem verenler, nasl nem veriyorlarsa, bir A DS'e nem verenler nasl nem veriyorlarsa onlar gibi ama onlardan ok daha fazla, yani "insanln yasanmdan artk bu kmal' diyorum. Onun iin ciddilik veriyorum ve kesinlikle alay szkonusu deildir. Bunlar aa be yukar ayn. Ben Kutsal Kitaplarn kaynaklan diye 5 ciltlik birey yazdm. Bir de Kur'an Ansiklopedisi. Temel kaynaklarndan renme frsatn buldum. Bu rnleri karlatrrken nme u ku. Dinleri yle ayrmak mmkn. Dinlerin kimi
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 35/42

21.03.2010

Din Bu

insanln yaamna btnyle el atmtr. Dnya yaamm yatak odalarna varncaya kadar girmitir. Yahudilik ve islm byledir. Kimi de bu kadar el atmamtr, sadece inan dnyalarnda vardr. Ama bir ceza hukuku, bir miras hukuku, bir devletler hukuku, bir bilmem nehu-kuku trnden eyleri yoktur Hristiyanlk byledir. Ben insanln yaamna btnyle el atm olanlar, insanlar iin daha zararl gryorum. Aslnda hepsi bana gre binlerce yl ncesinin dncelerini, inanlarm tayp getirmekte birleiyorlar. Melekleri, cinleri ve dier inan biimleriyle badayorlar, birleiyorlar. Biri falanca di-' yor, biri filanca diyor szler deiiyor, ama z deimiyor. Hepsi aym kalptan. Zaman: Mftlk yaptnz dnemde dorusu inancnzda bir sarslma olmadan nceki dnemde kedbrle bir har nesirliiniz oldu mu? T.D.: Ben hi zinay tanmadm. kiyi tanmadm. Kuman tanmadm zaten hibir oyunu bilmem.* Teori Ocak 1990, Yl: l.Sayul

*Bu grme Zaman Gazetesi tarafndan yaynlanmad. 294

YAZARIN YAYIMLANMI TEK ESERLER 1- bn Haldun'un Mukaddime'sinin evirisi. ( 1. 2. ciltler. teki ciltler de yayma hazrlanyor.) Onur Yaynlar'ndan. 2- KULLETEYN. Roman. Turan Dursun'un 12 yama dein olan yaamndan bir kesit. eyh- Aa- Molla lsnce tezgahlananlar ve "ERlAT"in toplumu ne durumlara soktuu ak seik grlebilir bu romanda. Akyz Yaynlan'ndan. Yazarn yayma hazr kitaplar 1- Kur'an Ansiklopedisi. 14 cilt. Yayma hazr. Olanak bekliyor. 2-Kutsal Kitaplann Kaynaklan. 5 cilt yayma hazr. Teori dergisinde para para yaymlanyor. 295

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

36/42

21.03.2010

Din Bu

ANS KLOPED S NE L K N LGL EVRELER N GRLER NDEN SEMELER Kur'an Ansiklopedisinin hazrlandn duyduum zaman sevincim ok byk oldu; nk bu tr bilimsel ve ciddi eserler, bizim din bilgini geinenlerin dndaki bilginler, ounlukla da mslman olmayan bilginler tarafndan hazrlanmtr. rnein Kur'an dizini, Fl-gel tarafndan, alt muteber hadis kitaplar dndakileri de iine alarak muazzam bir karlatrmal, konulan tasnif edilmi hadis konkordans da Vensink tarafndan, yllarca harcanan bir emek rn olarak yaymlanmtr. Bunlardan daha nemli olan elimizdeki Kur'an Ansiklopedisi bu kez bir Trk bilim adam tarafndan hazrlanmtr. Yazar Turan Dursun, uzun yllar Ankara TRTsinde din ve ahlak yaynlarn ynetmi ve yine uzun bir sre Sivas Mftl yapmtr. Islam bilimleri ve Arapay hakkyla bilen Turan Dursun bu eseriyle slamm gerek amalannm ilkelerinin iyice anlalarak hurafelerden uzaklalmasna hizmet edecektir. O, Kur'andaki btn szcklerin ve terimlerin kkenlerine inmi, niin ve ne anlamda kullanldklarn, olaylarn akArap-slam topluluunun geliii sentezleriyle ilemitir. Bu niteliiyle bu ansiklopedi, nl ngiliz Arap edebiyat uzman Arthur JEFFERY'nin hazrlayp 1938 de Msrn Kahire ehrinde bastrd "The Foreign vocabulary of the Qur'an" * adl eserinden daha nemlidir. nk A Jeffery, sadece Kur'andaki szcklerin kkenlerini saptamtr. Saym Turan Dursun ise, ayn eyi yaptktan baka, alndklan dillerdeki asl anlamlann karlatrarak sonular karmtr. Trkiyede ve dnyada ilk kez yaynlanan bu Kur'an Ansiklopedisi sayesinde bu konunun mslman ve gayr-i mslim merakllan, ta296

mamiyle ana kaynaklara ve salam belgelere dayanlarak hazrlanm bilgileri elde etmi olacaklardr. Bu nitelikleri dolaysyla bu deerli eseri, dini, sosyal ve tarihi alanlarda eitim yapan okullarn byk ilgi duyacan umuyorum. Memleketimize bylesine deerli bir eser kazandran T. Dursunu tebrik eder, baarlar dilerim. Prof. Dr, Neet aatay
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 37/42

21.03.2010

Din Bu

(*Kufan'daki Yabanc szckler) 297

Kur'an yalnz slm dininin deil, slm hukukunun da ana kaynadr. Bundan dolaydr ki, Kur'an'm hukuk kurallarn ieren yetlerinin ne zaman, hangi olay zerine ve niin geldiklerinin iyice irdelenip aklanmas ok nemlidir. Aynca Kur'an'da sonradan gelen bir yet daha nce gelen bir ayetle eliiyorsa, nce gelen yet "mensuh" hkmsz sayldndan ve bu husus Bakara sresinin 106. yetinde-ki: "Herhangi bir yetin hkmn yrrlkten kaldrr veya unutturur-sak, onun yerine daha hayrlsn veya onun benzerini getiririz, ..." hkmne teyid edilmi olduundan, hukuk bakmndan hangi yetin, hangi yetle neshedilmi olduunun tartmase olarak saptanmas da zel bir nem tar. Btn diller durmadan deimektedirler. Szckler anlamlanm yitirmekte, yeni anlamlar kazanmakta, dei ik anlamlara gelmektedirler. Bir rnek vermek gerekirse: Elli yl nce dorudan doruya "aldatmak" demek olan "ifal etmek" bugn gazetelerimiz sayesinde "rza tecavz etmek" anlamnda dilimize yerlemi bulunmaktadr. Bundan tr yetlere anlam verirken, szcklerin bundan 1400 yl nce ne anlama geldiklerini bilmek ve yetleri ona gre anlayp yorumlamak gerekir. ok uzun yllar nceden tandm ve bilimsel kiiliine, yorulmak bilmez alma azmine ve eski Arapa bilgisine hayran olduum Saym Turan Dursun'un "Kur'an Ansiklopedisi" ad altnda Kur'an' ansiklopedik adan inceleyen ve yalnz hukuk sorunlarm deil Kur'an'm ierdii btn sorunlan kapsayan bir yapt hazrlam olduunu renmem beni ok sevindirdi. Bu yaptn "Allah" maddesini inceleyince Saym T. Dursun'un yaptn tam bir vukufla, objektif ve ada bilim yntemlerine gre hazrlam olduunu grdm. Bu byk yapt yaynlandnda konunun her yn ile ilgili herkesi doyurucu olacamdan ve lkemizde byk bir boluu dolduracandan hi kukum yoktur. Yapt hazrlayan Sn. T. Dursun'u ve yaynlayacak olanlan imdiden kutlanm. Prof. Dr. Cokun ok 298

Bundan birka yl nce bir rastlant sonucu kendisiyle tantm Turan Dursun, bana, bir Kur'n ve hads ansiklopedisi hazu-ladndan sz etmiti. Ancak bu eserle ilgili bir ey grmediim iin, kendisine sadece eski deyim- le : " saym mekr olsun " demekle yetinmitim. Bu kez incelemem ve bu konudaki dncelerimi bildirmem amacyla ansiklopedinin "Allah" ile ilgili maddesini getirdiler. Bu maddeyi byk bir ilgi ile
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 38/42

21.03.2010

Din Bu

okuduumu nceden belirtmek isterim. Genellikle yeni ortaya kan her din, insanlar uzun sre etkisi altnda brakan bir heyecan da birlikte getirir. Bazan uzun, bazan da ksa bir sre sonra, daha ok duygusalla dayanan bu heyecann yerini, ona neden olan inanlar, akl ve mantkla badatrma abas alr. Bu aba daha ok bu inanlann gerekliini ispata ynelik olur. ou kez byle olmakla birlikte, pek az da olsa, bu almalar, dinsel inanlara ters den baz gereklerin ortaya kmasna yardm eder. Yeni dinin inanlarn ieren kutsal kitaplann, ou kez insanlan etkisi altnda brakan ksa ve zl ifadelerini, ok gemeden, bunlan yeteri kadar anlayamayanlar ya da yanl anlayanlara aklama gerei duyulur. Bylece dinin gerek yanyla, onu yanl uygulamak suretiyle banazla varan yannn aklanmas salanm olur. Bu konuda bilgisi tam olanlarn dinsel bir banazla sapmamasna karn, bu alanda yeter derecede bilgi sahibi olmayanlarn, ou kez banazla saplandklar grlr. lkemizde son zamanlarda grlen dinsel banazlkta, bu konudaki bilgi yetersizliinin sonucudur. Dinsel alandaki bu bilgi yetersizliini gidermek amacyla Turan Dursun tarafndan hazrlanan bu eserin lkemizde balayan dinsel banazln giderilmesinde byk yararlar salayaca midindeyim. Yazar bu amaca ulamak iin, bir yandan gerekten kl krk yararcasna Islamiyetin balangcndan itibaren bilinen ya da ileri srlenleri birer birer nakletmekten ekinmemitir. Btn bunlara ek olarak, imdiye kadar hi bir dinsel yaptta rastlanmayan ak ve seik bir ifade kullanlm olmas da ansiklopedinin deerini bir kat daha artrmaktadr. Sonu ola* rak, bu yaptn bir an nce yaynlanmas lkemiz kltr iin bir k* zan olacaktr. Prof. Dr. Tahsin Yazici 299

Kimi tefsir bilginlerinin almalarnn yansra daha kapsaml, ada ve bilimsel teknikten de yararlanarak, btn kaynak tefsirlerin yorumlarn batan itibaren yet yet bir bilgisayara alan byk bir almay Medine'de Kur'an- Kerim komleksi iinde grdm. Bu alma, Kur'an- Kerim'in anlalmasna, ada yorum ve anlamlara gre yorumlanmasna yararl olacaktr. lkemizde de Elmalk Hamdi Ya-zr'm Hak Dini Kur'an Dili adl Trke tefsiri yannda baz rivayet tefsirleri vardr. Ancak Kur'an- Kerim'de herhangi bir kelimenin toplu bir anlamn bulup karmak bunlarda ok zor, belki de imkansz olmaktadr. imdi bir Kur'an Ansiklopedisiyle kar karyayz. Bu ansiklopedi, sz edilen ihtiyac karlamakta, Kur'an- Kerim'in orijinal ve geni bir szl mahiyetindedir. Bir szlk
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 39/42

21.03.2010

Din Bu

ve ansiklopedi olarak bu alanda ilk kez grlmektedir. Baz blmlerini okudum ve inceledim. Tefsir, tarifat, hadis ve ana kaynaklara dayanmaktadr. Sonularda baz yorumlar tartmal olsa da, bu yntem, ilk kez Trkiye'de, islam zerine dnen renci ve aratrmaclara kolaylk salyacak, yeni olay ve anlamlara gre yaplacak yorumlara olanak hazrlyacaktr. Bu nitelikte bir eseri dnen, byk uralarla ortaya koyan ve destek olup yayma hazrlyanlan, yaynlyanlar kutlar, ileride bu yoldaki almalarn daha da gelitirmelerini ve mkemmeliyetlere ulatrmalarn mit ederim. Dr. Ltfi Doan 300

Kur'an Ansiklopedisi. imdiye kadar olmayan, ama ihtiyac duyulan bir ansiklopedi. Diyanet tekilatnda Merkez Vaizi, Mfetti olarak grev yapagelmi bir insan olarak belirteyim ki bu ansiklopedi byk bir boluu dolduracak. nk: 1- amz insan artk reneceklerini en ksa zamanda renmek ister. Kolay ve hemen. nk fazla zaman yoktur. Kur'an'daki konulan hemen anlamaksa olduka zor. Aranan, ancak uzmanlarnca bulunabilir. Dier mslmanlara, insanlara, rencilere gelince ite o zaman konularn bir ansiklopedi kolayl iinde bulunmas gerekir. Kur'an ansiklopedisi bu kolayl salyacaktr. Aranan konu kolaylkla bulunabilecektir. 2- Kur'an'daki kelimeler, hangi yetlerde, hangi anlamlarda yer aldysa bulunabilecektir. 3- Ayetlerin anlattklar ve hkmleri alannda slm otoriteleri neler sylemiler ve ne gibi grler belirtmilerse yine kolaylkla bulunup anlalabilecektir. 4-Ansiklopedinin dili anlalr bir dil olarak seildii iin kark ve karmak konularn da anlalmasn kolaylatracaktr. Arapay ve konulan ok iyi bildiini bildiimiz Turan Dursun'u ve yaynlayanlar, byle bir eseri hazrlayp yaynladklan iin tebrik ederim. Hamza Ayan 301 9 Kur'an islam'n temel dayanadr. Onun iin de ok iyi bilinmesi gerekir, iyi bilinmesiyse, en bata "kelime"lerinin bilinmesine baldr. Hangi kelime, nereden nasl gelmektedir, hangi anlam yahut hangi anlamlan iine almaktadr, "kraet vecih"i, ayetlerdeki "vecih"leri, yani hangi ayette hangi manaya geldii, islam otoritelerinin nasl ele aldklar, hangi grte birletikleri yahut ayrldklar..? Btn bu ynleriyle bilinmelidir.
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 40/42

21.03.2010

Din Bu

Btn bunlar derli toplu anlatan kitaplar son derece azdr. Olanlarn da dilleri ok ardr. Her Arapa bilen kolaylkla iin iinden kamamaktadr. Temel Islmi kaynaklar klsik Arapa'yla yazldr. Bunlar anlayanlarn saylarysa yok denecek kadar azdr. Ayrca imdiye kadar yazl kitaplardan, yukarda belirtilen apta bilgiler elde etmek, kark olmas nedeniyle de zordur. imdi byk bir memnunlukla reniyoruz ki, dnyada ve lkemizde ilk olarak bir ie giriilmi ve gerekletirilmi bulunmakta, bir Kur'an Ansiklopedisi meydana getirilmi olmaktadr. Bu, ok byk bir hadisedir. Artk herkes Kur'an'daki kelimeleri kolaylkla anlyabi-lecektir. Aradn alfabetik olarak dzenlenmi olan ansiklopedide bulup renebilecektir. Yalnz kelimeleri deil; Kur'an'n iine ald konulan da renebilecektir. Arapay temel kitaplarndan okuyup renmek ve retmek iin yllarca aba harcam biri ve ayrca bir hafz olarak belirtmek isterim: Bu ansiklopediyle, Kur'an ayetlerinde ve ilgili hadislerde ne var, ne yok; islam otoritelerinin gr ve yorumlaryla birlikte renme imkn, mslmanlara, inceleyicilere sunulmaktadr. Btn msl-manlara, rencilere ve retmenlere yrekten tavsiye ederim. ismail Gl 302 YAZARIN, "KUR'AN ANS KLOPED S "NE L K N AIKLAMASI 1- Bu ansiklopediye ilikin grlerini okuduunuz bilim ve din adamlanna teekkr ederim. Bununla birlikte, ansiklopedinin amac ve neye hizmet edecei konusundaki grlerin de kendilerine ait olduunu belirtmek zorundaym. 2- Ben "Kur'an Ansiklopedisi"ni herhangi biimde yorumlar getirerek, "islam'n ada yonmlar"la yorumlanmasn ve bu yolla "dinsel banazlktan" uzaklalmasm salamak gibi bir amala hazrlamadm. Byle bir amaca ynelmedim ve ynelmenin yararl olmayaca grndeyim. Din alanndaki "aydnlanma"nn "yorum-lar"larla deil, neyin ne olduunu ak seik ortaya dkp sergileme yoluyla olaca kansndaym. Bunun byle olduunu deneyimlerimle grdm. Kur'an Ansiklopedisi'ni de bu amala hazrladm. "Kutsal Ki-taplann Kaynaklan" adl yaptm da... 3- Kur'an Ansiklopedisi'ni hazrlarken temel amacm : Yalan ve sahteciliklerle, insanlan srletirmek, smrmek amacyla srdrle-gelen "din"i gn na ekmektir. Bu ansiklopediyi okuyanlar, islam'da onun "kutsal kitab" olan Kur'an'da neler bulunduunu ok ak biimde grecekler, O zaman, Islmclann islm' yeniden insan-lanmza devlet ve yaam biimi olarak sunarken "islm akl dinidir, bilim dinidir, adalet dinidir..." gibi propagandalannn gerek olmaktan ne denli uzak olduunu daha iyi bilip
gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur 41/42

21.03.2010

Din Bu

anlayacaklardr. Ansiklopedi, bu yolla bir "aydnlanma"nn gereklemesine nemli katk sagu-yacaktr. Turan Durma B R NC K TABIN SONU 303

Gen Aleviler Harekat

<<<< Kitabn Devam >>>> 1-50 / 51-100 / 101-150 / 151-200 / 201-250 / 251-303

Anasayfa

gencalevilerharekati.eu//Din_Bu 1Tur

42/42