You are on page 1of 3

SK KEBANGSAAN SRI GAYA, KOTA KINABALU, SABAH

BORANG KEHADIRAN DAN PENCAPAIAN PEMULIHAN JAWI PROGRAM j-QAF TAHUN 1 / 6 BULAN ( 1 ) BULAN JANUARI 2008

1 - BP (BELUM PULIH) 2 - PS (PULIH SEDERHANA) 3 - PC (PULIH CEMERLANG)

TAHUN : 1 ARIF MINGGU : 1

TARIKH : 5.1.2008 (RABU) MASA : TARIKH :7.1.8.2008 (KHAMIS) MASA :


11.00 - 11.30 12.00 - 12.30
BIL NAMA MURID KEMAHIRAN 1 KEMAHIRAN 1

H/TH Lisan Tulisan CATATAN H/TH L T CATATAN

SITI FAKHKHARATI MOHAMED


1 1 3 3 1 3 3
ALI

2 ZAKIAH AB.LLAH 1 2 2 1 3 3

3 SURYATI JUMRI 1 2 2 1 3 3

4 NORASHAH KAMARUDIN 1 2 2 1 3 3

5 AZMAN SAID 1 2 2 1 3 3

6 HADI SUJAIRI MAT YASIN 1 2 2 1 3 3

7 MOHD AFZAL ARIFFIN 1 2 2 1 3 3

8 OWAIS AL KARNI MOHD RAMZI 1 2 2 1 3 3

9 NURHAFIZA YUSOFF 1 2 2 1 3 3

10 SITI KASMA YAACOB 1 2 2 1 3 3

11 WAN FARIDAH WAN JUSOH 1 2 2 1 3 3

12 CHE KHADIJAH AB HALIM 1 2 2 1 3 3

13 AZLIN ARIFFIN @ RIFFIN 1 2 2 1 3 3

14 SITI NOR ABDULLAH 1 1 1 1 2 2


15 ROSENIMALIZA MOHD ALI 1 1 1 1 2 2

TAHUN : 1 ARIF MINGGU : 2

TARIKH : 9.1.2008 (RABU) MASA : TARIKH : 11.1.8.2008 (KHAMIS) MASA :


11.00 - 11.30 12.00 - 12.30
BIL NAMA MURID KEMAHIRAN 2 KEMAHIRAN 2

H/TH L T CATATAN H/TH L T CATATAN

SITI FAKHKHARATI MOHAMED


1 1 3 3 1 3 3
ALI

2 ZAKIAH AB.LLAH 1 2 2 1 3 3

3 SURYATI JUMRI 1 2 2 1 3 3

4 NORASHAH KAMARUDIN 1 2 2 1 3 3

5 AZMAN SAID 1 2 2 1 3 3

6 HADI SUJAIRI MAT YASIN 1 2 2 1 3 3

7 MOHD AFZAL ARIFFIN 1 2 2 1 3 3

8 OWAIS AL KARNI MOHD RAMZI 1 2 2 1 3 3

9 NURHAFIZA YUSOFF 1 2 2 1 3 3

10 SITI KASMA YAACOB 1 2 2 1 3 3

11 WAN FARIDAH WAN JUSOH 1 2 2 1 3 3

12 CHE KHADIJAH AB HALIM 1 2 2 1 3 3

13 AZLIN ARIFFIN @ RIFFIN 1 2 2 1 3 3

14 SITI NOR ABDULLAH 1 1 1 1 2 2

15 ROSENIMALIZA MOHD ALI 1 1 1 1 2 2


SK KEBANGSAAN SRI GAYA, KOTA KINABALU, SABAH

ANALISIS KEHADIRAN & PENCAPAIAN PEMULIHAN JAWI : JANUARI 2008

PETUNJUK
BP (BELUM PULIH) PS (PULIH SEDERHANA) PC (PULIH
CEMERLANG)
MINGGU 1 : P & P 1

PENCAPAIAN

JUM
BP % PS % PC %
MURID
KEMAHIRAN 1
15 2 13.3 12 80.0 1 6.7

MINGGU 1 : P & P 2

PENCAPAIAN

JUM
BP % PS % PC %
MURID
KEMAHIRAN 1
15 0 0.0 2 13.3 13 86.7

MINGGU 2 : P & P 1

PENCAPAIAN

JUM
BP % PS % PC %
MURID
KEMAHIRAN 2
15 2 13.3 12 80.0 1 6.7

MINGGU 2 : P & P 2

PENCAPAIAN

JUM
BP % PS % PC %
MURID
KEMAHIRAN 2
15 0 0.0 2 13.3 13 86.7