You are on page 1of 4

Projekt programu III Forum Ekoenergetycznego w Polkowicach w dniach 16 17.09.2011r.

III Forum Ekoenergetyczne w Polkowicach


ul. Skalnikw 6b, 59-101 Polkowice (DWSPiT)

16 wrzesieo 2011 rok (pitek)


Godziny: 10.00-12.10 Godziny: 10.00-12.15

WARSZTATY DOBRYCH PRAKTYK Moderator: Piotr Rudyszyn Dyrektor Techniczny Centrum Energii Wiatrowej, Joanna Golatowska Czonek Zarzdu Towarzystwa Rozwoju Maych Elektrowni Wodnych.
10.00-10.30

KONFERENCJA NAUKOWA Energetyka rozproszona partner samorzdu lokalnego Sekcja I - Lokalne rda energii - systemy zarzdzania energi - sprzenie ze rdami sieciowymi Moderator:

ukasz Puzio, Jarosaw Tomalik- CEDI Sp. z o.o. - firma inynieryjna, producent turbin wodnych: Zmienna prdkod obrotowa turbiny wodnej, kontra tradycyjna instalacja. Maciej Nawrotek - G. Spec. ds. oddziaywania elektrowni wiatrowej na rodowisko: Oprogramowanie komputerowe do projektowania farm wiatrowych. Grzegorz ukasiewicz Topo-Wind Energia S.A., Spec. ds. analizy przestrzennej (GIS) w ocenie ryzyka inwestycyjnego i wyboru lokalizacji: Dobre praktyki w przetwarzaniu danych projektowych dla farm wiatrowych przy pomocy GIS. Janusz Grochowski - Dyrektor ds. Rozwoju Biogaz Zeneris Sp. z o.o. : Ryzyko i korzyci inwestora biogazowni. Bogdan Dams - Waciciel maej elektrowni wodnej: Prezentacja z realizacji projektu instalacji z turbin Archimedesa.

10.00-10.15

Uroczyste otwarcie: Prof. zw. dr hab. Marian S. Wolaoski Rektor Dolnolskiej Wyszej Szkoy Przedsibiorczoci i Techniki w Polkowicach, Micha Grski - Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks". Prof. dr hab. in. Zdzisaw Szalbierz, dr in. Edyta Ropuszyoska Surma, dr in. Magdalena Wglarz: Misja i cele w strategii energetycznej na Dolnym lsku na podstawie metody foresightowej Delphi. Dr in. Jan Cebula: Metody przygotowywania biomasy ligninolitycznej do fermentacji metanowej. Dr in. Joachim Bargiel: Znaczenie urzdzeo rozproszonej energetyki dla gmin wiejskich. Prof. dr hab. in. Roman Ulbrich: Wykorzystanie odnawialnych rde energii w budownictwie.

10.30-10.50

10.15-10.45

10.50-11.10

10.45-11.15

11.10-11.40 11.40-12.10

11.15-11.45 11.45-12.15

Godziny: 12.30-13.00

PLENARNE OTWARCIE FORUM EKOENERGETYCZNEGO Z WYKADEM INAUGURACYJNYM: Prof. dr hab. in. Jan Kicioski - Instytut Maszyn Przepywowych PAN w Gdaosku PERSPEKTYWY ROZWOJU MAOSKALOWEJ EKO-ENERGETYKI PANEL CENTRALNY: ROLNICTWO ENERGETYCZNE SPOECZNE ASPEKTY ROZWOJU EKOENERGETYKI Moderator: Dariusz Bliniak Wiceprezes Zarzdu Izby Rozliczeniowej Gied Towarowych S.A. w Warszawie. Uczestnicy: Leszek Korzeniowski Pose na Sejm RP, Przewodniczcy Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prof. Jerzy Barglik Prezes Stowarzyszenia Elektrykw Polskich, Marek Tram - Prezes Zwizku Powiatw Polskich, Sawomir Stelmasiak Doradca Zarzdu Enea S.A. ds. OZE, Jzef Pawlak Wiceprezes Zarzdu Krajowego Zwizku Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, Prof. Jan Kicioski - Instytut Maszyn Przepywowych PAN w Gdaosku, Andrzej Butra - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Ryszard Gajewski Prezes Polskiej Izby Biomasy.

Godziny: 13.00 -15.00

Strona 1 z 4

Godziny: 15.15 18.30

WARSZTATY DOBRYCH PRAKTYK c.d. Moderator: Piotr Rudyszyn Dyrektor Techniczny Centrum Energii Wiatrowej, Joanna Golatowska Czonek Zarzdu Towarzystwa Rozwoju Maych Elektrowni Wodnych.

Godziny: 15.15 -18.30

SEMINARIUM DLA PRACOWNIKW URZDW GMIN W ZAKRESIE OCENY PROJEKTW DOTYCZCYCH ODNAWIALNYCH RDE ENERGII Moderator: Jacek Walski waciciel firmy AM Preda.

Godziny: 15.15-18.30

KONFERENCJA NAUKOWA c.d. Energetyka rozproszona partner samorzdu lokalnego Sekcja II - Odnawialne rda Energii - metody zaopatrzenia w gminach, zakadach pracy i pojedynczych domostwach. Moderator:

15.15-15.45

Benny Laursen Poldanor S.A.: Dowiadczenia z budowy biogazowni w Poldanor S.A. Piotr Rudyszyn w4e Centrum Energii Wiatrowej: Obywatelskie elektrownie wiatrowe. Alena Strobl - CENTROSOLAR AG (Niemcy), Midzynarodowy Menader: Pierwszy prawdziwy kompletny system fotowoltaiczny. Petr Padisak Prezes Fermgas a.s (Czechy): Biogazownia rolnicza metod such. Przerwa

15.15-15.35

Janusz Trojan Fundacja Ekoterm Silesia Rybnik, Tomasz Odlanicki-Poczobut Przyjazny Dom: Dowiadczenia Miasta Rybnika w zakresie zarzdzania energi w obiektach owiatowych. Joachim Bargiel Wjt Gminy Gieratowice: Przykady realizacji OZE na terenie Gminy Gieratowice. Dominik Karbowski - Capital Concept Wrocaw: Oszczdzanie energii, wody i ciepa w budynkach uytecznoci publicznej.

15.15-15.45

Prof. dr hab. Andrzej Graczyk: Rozwj mechanizmw rynkowych redukcji emisji dwutlenku wgla. Prof. dr hab. Leszek Jerzak, dr Marcin Bocheoski, dr Pawe Czechowski: miertelnod wrd ptakw powodowana przez elektrownie wiatrowe. Dr in. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur: Wykorzystanie biomasy przetworzonej i nieprzetworzonej do zasilania elektrowni typu ORC. Przerwa

15.45-16.05

15.35-15.55

15.45-16.15

16.05-16.25

15.55-16.15

16.15-16.45

16.25-16.55

16.15-16.35

16.55-17.10

16.35-16.55

17.10-17.40

Anna Targosz Kierownik obiektu Termy Szaflary S.C.: Historia i przebieg dziaalnoci basenw termalnych w Szaflarach.

16.55-17.10 17.10-17.30

Agnieszka Operacz - CEDI Sp. z o.o. : Dokumenty, decyzje i postanowienia - Urzd i Przedsibiorca - dwie strony barykady? Dorota luyoska Specjalista ds. Innowacyjnych Technologii, Eneos Sp. z o.o.: Fotowoltaika nowa perspektywa dla samorzdw. Przerwa Mirosaw Kaczmarek URE, Starszy Specjalista ds. Regulacji Dziaalnoci Przedsibiorstw Energetycznych w Oddziale Terenowym Wrocaw: Uwarunkowania formalnoprawne dla samorzdw dotyczce OZE - System Certyfikacji OZE. Jerzy Ziora Dyrektor Wydzia Ochrony rodowiska, Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego w Katowicach: Energetyczne wykorzystanie odpadw komunalnych. Tomasz Sarwa - Dyrektor Zarzdzajcy, Jarosaw Filas Konsultant ds. Energetyki, Global Solutions Sp. z o.o.: Oprogramowanie wspierajce dziaalnod OZE.

16.45-17.00

17.00-17.30

Prof. dr hab. in. Stefan Szczukowski: Paliwa z biomasy rolin wieloletnich.

17.30-17.50

Dr in. Edyta Ropuszyoska Surma, prof. dr hab. in. Zdzisaw Szalbierz, dr in. Magdalena Wglarz: Zadania dla jednostek samorzdu terytorialnego w wietle Strategii Energetycznej Dolnego lska.

17.40-18.10

Jerzy Janicki - Prezes Automobilklubu w Legnicy: Ekonomiczne aspekty konwersji pojazdw spalinowych na elektryczne.

17.30-17.50

17.50-18.10

Dr in. Mariusz Taoczuk: Opacalnod budowy biogazowni na przykadzie wybranych rozwizao.

17.50-18.10 18.10-18.30

18.10-18.30

Ryszard Tytko Optymalizacja

dr in. Magdalena Wglarz, dr in. Edyta Ropuszyoska Surma, prof. dr hab. in. Zdzisaw Szalbierz: Potencja i kierunki rozwoju odnawialnych rde energii na

Strona 2 z 4

wykorzystania urzdzeo zasilanych OZE w rolnictwie i przemyle rolnospoywczym.


Godzina 19.30

18.10-18.30

Sawomir Melski - Inynier Sprzeday, Alumast S.A.: Lampa autonomiczna z kompozytw polimerowych dla terenw nieuzbrojonych i trudnodostpnych w gminach.

Dolnym lsku na podstawie badao foresigtowych"

GALA - WRCZENIE NAGRD KAPITUY ZIELONEGO FENIKSA

17 wrzesieo 2011 rok (sobota)


Godziny: 10.00 13.00

SEMINARIUM DLA PRODUCENTW BIOMASY ENERGETYCZNEJ Moderator:

Godziny: 10.00-13.00

WARSZTATY FINANSOWE Moderator: Wiesaw Wasilewski Prezes Big-POL Sp. z o.o. Warszawa

Godziny: 10.00-14.00

KONFERENCJA NAUKOWA Energetyka rozproszona partner samorzdu lokalnego Moderator: Pawe Kucharczyk: Optymalizacja doboru urzdzeo rozproszonej energetyki wykorzystujcych OZE w budynkach mieszkalnych. Maciej Nawrotek: Ochrona nietoperzy. Dr in. Marek Kuayoski: Opracowanie modelowej biogazowni rolniczej utylizujcej organiczne odpady rolnicze, hodowlane i przemysowe oraz odchody. Dr Beata Michaliszyn: Potencja lokalnego wykorzystania biomasy na cele grzewcze na przykadzie Pojezierza GostynioskoWocawskiego Micha Zakrzewski: Moliwoci wykorzystania OZE w budownictwie jednorodzinnym. Dr Jarosaw Gniazdowski: Biogazowanie niedoceniane rdo energii. Piotr Rudyszyn: Oddziaywanie wiatrakw na pszczoy. Marta Mastalerska Tworzenie Autonomicznych Regionw Energetycznych.

Uczestnicy: Prof. Jacek Kied - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Uczestnicy: Dariusz Bliniak Wiceprezes Zarzdu Izby Rozliczeniowej Gied Towarowych S.A. Dominik Karbowski - Capital Concept: Metody finansowania rozwizao ekoenergetycznych - rda krajowe, unijne i produkty komercyjne na preferencyjnych warunkach. Jacek Walski waciciel firmy AM Preda: Zarzdzanie kosztami energii elektrycznej.

10.00-10.30

Robert Zawieja - KWS Polska: Kryteria wyboru odmiany kukurydzy na kiszonk do produkcji biogazu. Prof. Stefan Szczukowski: Uniwersytet WarmioskoMazurski w Olsztynie: Biomasa z rolin energetycznych i jej moliwoci wykorzystania. Ryszard Tytko - Profesor Honorowy Potawskiej Paostwowej Akademii Rolniczej: Sposoby wykorzystania somy do celw energetycznych, analiza pod ktem technicznym i biznesowym, przykady.

10.30-11.00 11.00-11.30

11.30-12.00

Brigida Maolepsza przedstawiciel firmy konsultingowej Empirio: Euro finansowa perspektywa rozwoju. Giulio Piantini Waciciel biogazowni rolniczej w Kalsku: Ekonomika inwestycji w biogazowni, koszty inwestycji i eksploatacji rezultat finansowy. Wiesaw Wasilewski Prezes Big-POL Sp. z o.o.: Finansowanie projektw energetycznych w rolnictwie z PROW.
12.00-12.30

12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00

Imprezy towarzyszce
Strona 3 z 4

16.09.2011r. (pitek) w godzinach od 12.00 do 18.00 17.09.2011r. (sobota) w godzinach od 09.00 do 18.00 16.09.2011r. (pitek) w godzinach od 10.00 do 17.00 17.09.2011r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00 16.09.2011r. (pitek) w godzinach od 10.00 do 17.00 17.09.2011r. (sobota) w godzinach od 09.00 do 16.00

Eko Moto Show z udziaem pojazdw zabytkowych: Od silnika spalinowego po nowoczesne konstrukcje hybrydowe. W dniu 17 wrzenia - Pokaz podmiany silnika spalinowego na silnik elektryczny w pojedzie mechanicznym.

Eko wystawa Konkurs "Energia odnawialna w obiektywie" ekspozycja i gosowanie w godzinach od 10.00 do 17.00 - ( hol gwny DWSPiT ) Konkurs "Energia odnawialna w obiektywie" ekspozycja i gosowanie w godzinach od 9:00 do 14.00 - ( boiska sportowe przy Zespole Szk w Polkowicach). Podsumowanie konkursu i wrczenie nagrd o godzinie 15.30.

Strona 4 z 4