GEOTEHNIČKA SIDRA

ELEMENTI GEOTEHNIČKOG SIDRA

a najčešće su to posebno proizvedene najč šipke (Dywidag. Titan) (Dywidag.Bitno je adekvatno odabrati polažaj polaž (van aktivnog klina.Manja pomjeranja SIDRA .) i dužinu duž injektirane dionice (max 11. ..Visokovrijedni čelik .Mogu se raditi od armaturnog čelika.Najčešće se injektiraju cijelom Najč injektiraju dužinom – pasivna sidra duž .Aktivna sidra ..0 metara dužine) duž .ŠTAPNA SIDRA . .Dionica slobodnog deformisanja .Moguće je Moguć ostvariti manje sile prednaprezanja .Velike sile prednaprezanja KABLOVSKA SIDRA .

KOMPONENTE ŠTAPNOG SIDRA Prečnici šipke: 26. 45 i 64 mm NOSIVA PODLOŽNA PLOČA MA T IC A ŠIPKA . 36. 32.

25.8 mm NOSIVA PODLOŽNA PLOČA BLOK ZA ANKERISANJE KLIN UŽE .6 i 31.KOMPONENTE KABLOVSKOG SIDRA Prečnici 7-žičanog užeta: 13.2. 15 i 18 mm Prečnici 19-žičanog užeta: 22. 28.4.

TRAJNA SIDRA vijek trajanja jednak vijeku trajanja konstrukcije koja se sidri PRIVREMENA SIDRA vijek trajanja do dvije godine PODJELA SIDARA PREMA NAČINU UPOTREBE PROBNA SIDRA služe za dobivanje podataka koji služe za projektovanje trajnih i privremenih sidara .

SASTAVLJANJE I UGRAðIVANJE SIDRA IZRADA GEOTEHNIČKIH SIDARA 3. PREDNAPREZANJE . INJEKTIRANJE 4. IZRADA BUŠOTINE 2.1.

5 .NO NO O O CI CI TA TA V VII RA R G G ureñaj za miješanje inj.Značajnije proširenje rupe Suha tvar : . smjese INJEKTIRANJE OM OM D SK D ISK PO TI PO IIT PR PR Voda Suha tvar = 0. .bentonit i dodaci za bubrenje (oko 5%) .cement (oko 95%).

ELEMENTI ZA PREDNAPREZANJE .

ZAŠTITA OD KOROZIJE 1 kabal za prednaprezanje 2 kabal za prednaprezanje u PE ovoju (zamašćen) 3 unutrašnje injekciona smjesa 4 cijev za unutrašnje injektiranje 5 cijev za vanjsko injektiranje 6 vanjska injekciona smjesa 7 rebrasta PE cijev 8 glatka PE cijev 10 zid bušotine 11 distancer .

kotva (glava) sidra 22. cijev za ispuštanje zraka 16. cijev za injektiranje na vanjskom osloncu sidra 15.ZAŠTITA OD KOROZIJE glava sidra 13. podložna ploča za sidrenje koja može biti ubetonirana ili zaštićena na koroziju 18. cijev – privarena na podložnu ploču 19. injekcijska masa vanjskog oboda sidra 21. izolacijska ploča (cevolit) 17. vanjski oslonac sidra sa prirubnicom iz čeličnog lima zavarenom spiralom. unutrašnje injektiranje kotve (glave) sidra (mast ili PC) 23a zaštitna kapa (samostalna ili za betonirana) 23b zaštitna kapa sa premazom za koroziju . obruč za dihtovanje 20. cjevčicama za injektiranje i spuštanje zraka 14.

ZA ZAŠTITU DUBOKIH GRAðEVINSKIH JAMA KOD IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA PRIMJENA GEOTEHNIČKIH SIDARA ZA STABILIZACIJU KOSINA ZA PREUZIMANJE SILA UZGONA ZA SIDRENJE BETONSKIH BRANA .

PREDNOST UPOTREBE GRAðEVINSKIH SIDARA AB ZID NA ŠIPOVIMA TRAJNA GEOTEHNIČKA SIDRA SA ZAŠTITNOM KONSTRUKCIJOM .

GEOTEHNIČKA SIDRA .TITAN ŠUPLJA ŠIPKA SA NAVOJIMA SPOJNICA BUŠAĆA KRUNA DISTANCER ZA CENTRIRANJE PREČNICI ŠIPKI OD 30/16 DO 130/60 MAKSIMALNA NOSIVOST OD 220kN DO 7900kN .

NASTAVLJANJE ŠIPKI .

MEHKA TLA I RASTRESITI PIJESAK/ŠLJUNAK < 50 SPT MJEŠOVITA TLA SA BLOKOVIMA > 50 SPT TROŠNE MEHKE STIJENE I ŠLJUNAK < 70 MPa ČVRSTA STIJENA 70 – 150 MPa ČVRSTA STIJENA ILI VISOKO KVARCNE STIJENE > 70 MPa BUŠENJE KROZ NEKOLIKO SLOJEVA .

4 i rotacija naziva se “Dinamičko injektiranje” 1-2 x prečnik bušaće krune (zavisno od vrste tla) .7-1.0 bez privremenog zacjevljenja buštotine Istovremeno injektiranje “tremi” postupkom sa injekcionom smjesom w/c=0.UGRADNJA TITAN SIDRA Bušenje i ispiranje sa injekcionom smjesom w/c=0.

stabilizacije.POPREČNI PRESJEK TITAN SIDRA Prodiranje injekcione smjese w/c 0.5 .4-0. formiranja prstena i konsolidacije rahlog tla oko bušotine Očvrsnuti sloj Sidro Konačan oblik injekcione smjese w/c 0.8 ima dejstvo ispiranja.7-0.

.

.

5 kN/m3.9 kN dop f Može se računati sa proširenjem rupe nakon injektiranja (u zavisnosti od materijla tla i načina injektiranja) : Uraditi zadatak 1 u slučaju da je uočen nivo podzemne vode na dubini od 2.0 metra Zadatak 2 Qf = 259.642⋅18.6) Qf = 7.7/2.0 D=0.ZADATAK : Odrediti dozvoljenu silu u prednapregnutom ankeru koji povećava stabilnost iskopa izvedenog u glinovitom tlu prema skici.6 kN/m2 7.7 kN napomena: navedeni pristup proračunu predstavlja veoma grbu procjenu potrebne dužine sidrenja . a parametri čvrstoće su c=12.03⋅(27.0 metara.0 Qf = 0. a dužina je 7.32 m K0 = 1-sinϕ = 1-sin21° = 0. Anker je na dubini od 6.0 cm.6) K=K0 – injektiranje vršeno pod pritiskom K=Ka – injektirnje nije vršeno pod portiskom Q = Q /2.642 cad = 0.0 metara. Zapreminska težina glinovitog tla je γ=18. Prečnik injektiranog dijela nakon injektiranja je 32. Qf = D⋅π⋅L⋅(K⋅γ⋅z⋅tgϕ+cad) 6.32⋅π⋅7.8⋅12 = 9.8⋅c = 0.5⋅6⋅tg21+9.0 kN/m2 i ϕ=21°.5 = 103.35 + 9.5 = 259.0⋅(0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful