Ruxandra Postelnicu Principii de bază ale cercetării ştiinţifice Editura Pim Iaşi – 2008 1 .

privind aprobarea Regulamentului de acordare a grant-urilor pentru cercetare ştiinţifică. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi HOTARIRE Nr. În elaborarea conţinutului materialului s-a ţinut cont de următoarele acte normative: ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 324 din 8 iulie 2003. pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. Materialului de faţă are aplicabilitate în orice domeniu. Autorul © Toate drepturile rezervate. LEGE nr. 735 din 28 august 1996. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. ISBN: 978-973-716-946-4 2 .Copertă şi tehnoredactare: Ruxandra POSTELNICU Prezentul material conţine principalele cunoştinţe ce le necesită un cercetător ştiinţific.

metodă.CUPRINS Competenţa I – Argumentarea importanţei cercetării ştiinţifice Evoluţia conceptului de cercetare Ce se înţelege prin cercetare? Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică Programul naţional de cercetare fundamentală Noţiuni de bază despre cercetare Problematica cunoaşterii Cunoaşterea comună Caracteristicile cunoaşterii comune Cunoaşterea psihologică Cunoaşterea ştiinţifică Caracteristicile cunoaşterii ştiinţifice Postulatele cunoaşterii ştiinţifice Concepte şi termeni utilizaţi în cercetarea ştiinţifică Teoria Paradigma Metateoria Exemple de teorii ştiinţifice Criterii pentru verificarea corectitudinii unei teorii ştiinţifice Ipoteza Dimensiunile ipotezei Tipuri de ipoteze Modalităţi de elaborare a ipotezelor Structura logică a ipotezelor Validitatea ipotezelor Conceptul Competenţa II – Metodologie. tehnici şi instrumente de investigare ştiinţifică Principii metodologice Compararea noţiunilor de metodologie şi metodă Tehnici. procedee şi instrumente de investigare ştiinţifică Observaţia Descrierea Calculul matematic Clasificarea Generalizarea Raţionamentul inductiv 9 17 18 20 21 23 30 36 37 38 39 40 43 45 46 48 49 50 52 53 54 54 55 57 59 66 71 72 74 74 75 75 75 5 .

Raţionamentul deductiv Analogia Ipoteza Predicţia Experimentul Convorbirea şi interviul Ancheta Metoda biografică (Anamneza) Metoda analizei produselor activităţii Metodele psihometrice Metoda modelării şi simulării Metoda genetică şi comparată Elaborarea legii Elaborarea teoriei ştiinţifice Principii de etică în cercetare Codul de la Nurenberg Principii de etică Comitetele de etică a cercetării Documente în cercetarea medicală Organismele de aprobare. revizuire şi control a cercetării Competenţa III – Etapele cercetării ştiinţifice Etapele cercetării ştiinţifice medicale Etapele cercetării Tema de cercetare Cercetarea bibliografică Redactarea protocolului Demararea studiilor Redactarea ştiinţifică Forme ale cercetării de cercetare considerate neetice Reguli privind participanţii la cercetare Responsabilităţi Procedeele de evaluare Anexa 1 – Fişa coordonatorului de proiect / Investigatorului principal Anexa 2 – Buget şi deviz estimativ cheltuieli Anexa 3 – Fişa de evaluare Bibliografie 76 76 76 77 77 79 81 82 84 84 85 86 86 86 87 87 88 90 91 92 93 94 94 95 96 99 99 103 104 106 107 108 109 110 111 6 .