You are on page 1of 20

I

1111 Ill IIIII !I 11!1! 1111 Ill ll


Dzemaludin Latic
BEZBOJNI*
PretproSle hefte osnovani ,Klub 99" u
zavrjeduje pamju iz viSe razloga i eovjeka dovodi u
dilemu. Njegovi clanovi su poznati sarajevski pisci, fikm
umjetnici, mnogi od njih dragi likovi, postovani pamBII
razliCitih svjetonawra i nacionalnosti.
Njihova ideja je da je zajednicki zivot u
moguc, nuzan, bolji, prosperitetniji i ljepsi put, """"""""
za buduce bh. drustvo i driavno uredenje. Oni se,
prema informacijama iz dnevne stampe,
Bosancima, ,eetvrtom nacijom koja dolazi". U izic:tval!!ll!l1lli
Marka V eS0viea i Adila Kulenoviea osjeea se aniJmaliC!IJ
prema nacionalnom naboju i nacionalnom klasificiranju bjl
su, i to se Cita iznad i ispod teksta, obuzeli bh.
vjerovatno ,Klub 99" misli da je ta, nacionalna
krivac za krv koja se prosula po BiH. ,Klub 99", po inen::j.
premda se to ne bi oeekivalo od intelektualaca, krivi redl::m'ill
sve, i Srbe i 1-hvate i Muslimane (BoSiljake ). Svi su oni kim
za 1USenje zajednickog Zivota, i tu sada nema klasificiranja
Zatim dolazi onaj fakat od kojeg mi se uvijet
smuci. Adil Kulenovic slavodobitno tvrdi da je proSk
*Preneseno iz Ljiljana, br. 89, 10. juni 1994.
godine u Sarajevu od svih sklopljenih brakova 15%
bilo mijesanih! Znamo ko je to jos isticao i kitio se
time u onim vremenima koja nisu bila krvava kao ovo
mjeme, ali jesu bila siva, mracna i olovna, ne ponovila
se! Oni, boljsevici, probili su mi glavu isticuCi kako je
na primjer Banja Luka fenomen slobodnog ljudskog
druStva, jer je u njoj postignut jedinstven rekord:
najvise mijesanih brakova na svijetu! (Zamislite taj
lijepi grad danas!) A Marko Vesovie kaze da je i Alija
Izetbegovie otpisao zajednicki zivot u BiH, da ni on
nije za to, vee ga, dakle, i on rusi. Ne mogu biti samo
dvojica kriva za nesto, a da se tu nekako ne ustima i
treCi. Komentarisuei ovaj skup Vladimir Bilie je na
RFI uz Srbe i Hrvate iz BiH prislonio i neke
muslimane politicare koji zele nacionalne kantone i
drZave. MoZda ima takvih, ali ja bih volio znati koji su.
Marko je, sigurno iz neobavije8tenosti, posto njemu
eovjek ne more priSiti losu namjeru prema Muslimanima,
pomrsio konce jer, koliko sesjeeam, predsjednik Izetbegovie
je rekao, i to u inteiVjuu za ovaj list, da se danas borac
Musliman ne bori za zajednicki Zivot, da bi saeuvao gole
Zivote svoje djece i ostale familije, kuru i imanje. To je
istina, ali to nije napad na zajednicki zivot, to nije
politicka poruka da se u BiH prave nacionalni
rezervati i torovi. Takoder mi je nepoznato da je bilo
koji muslimanski, bosnjacki politicar davao izjave u
tom pravcu, jer, prvo, zajednicka BiH je optimalni
bosanskomuslimanski interes, a drugo, takvi zahtjevi
112
su skroz suprotni kulturi i tradiciji jednog naroda, za Ciju se
posebnost borim, a koju ,Klub 99" more destruirati.
,Klub 99" proma8io je mjesto odrZavanja. Sarajevu
prieati o zajednickom Zivotu?! Muslimanima prieati o
zajednickom Zivotu?! Pa Muslimani su jedini taj Zivot ne
samo proklamirali vee i ostvarili: u Jerusalimu preko 1300
godina, u Spaniji - preko 700 godina, u Bosni - preko 500
godina! Kako im je uzvraeeno?! Marko, mogli biste takav
skup odrZati, recimo, u Podgorici, u C. Gori, gdje nestaju
Citave muslimanske familije, odakle Muslimarii pod prisilom
i od straha bjere! Znam, bilo je crnogorskog stida zbog toga,
ustali su u njihovu odbranu Cerovieevi liberali, znam da to i
Marka boli, ali - to je nedovoljno. Grebi ga! 0 Beogradu,
PaJama, Grudama . . . ne moremo ni govoriti. 0 Zagrebu-
jos nekako. Drugo, premda ,Klub 99" ima politicku teZinu,
glasovi koje smo s njega Culi nose novu staru opasnost po
Muslimane. More se desiti da univerzalizacijom vrijednosti,
isticanjem opeega i zanemarivanjem posebnosti, ponovo
krenemo u neki vid ,bratstva i ubistva" (siri, siri, vezeni
pe8kiri), u kojem bi se nad Bosanskim Muslimanima
nastavilo kulturnocivilizacijsko zatiranje.
Narod koji samo geografski pripada Evropi, koji u
svojoj ukupnoj tradiciji bastini pozitivne vrijednosti za
koje se danas samo zalaze zajednica zapadno-
evropskih ddava, i BiH kao zivi univerzitet postovanja
vjerskih, i.e. nacionalnih razlika, mogu biti ucitelji,
nikako ucenici Kontinenta iza kojeg stoje inkvizicijske
lomace i ,etnicka ciseenja", svjetski ratovi, fasizam i
113
komunizam, moralna anarhija, sekularizam . . . Da,
sekularizam je prava meta moga napada, i pri tome
mislim na svjetonazorski, ne i politicki sekularizam.
,Klub 99", pogotovo Bosnjaci u njemu, od
ovdasnjih Muslimana ce napraviti mutave ucenike
jedne civilizacije u rasulu, napravit ce od ovoga
naroda jednu bezoblifuu masu, narod uvjerskoj i politickoj
amneziji - jer oni misle da se put do slobodnog druStva vodi
preko odbacivanja nacionalnih, a pogotovo vjerskih
posebnosti u BiH.
To je pogresan put. Razlike postoje medu nama i
do slobodnog druStva se ne dolazi njihovim ukidanjem, kao
ni njihovim izmiSljanjem ili pretivelieavanjem.
Mjesoviti brakovi, neka vrsta zastave pogresno
shvacenog zajednickog zivota, veCinom su propali
brakovi, u njima nastaju teski sukobi, djeca iz takvih
brakova su . frustrirana porijeklom, i sa takvim
degutantnim preporukama valjalo bi jednom prestati.
Razlike izmedu Muslimana i nemuslimana su tolike
da cemo, ako nasim mladim ljudima sugerisemo
drukCiji put, naime, da u bracnu zajednicu idu samo sa
istomisljenicima, lakse doCi do drustva bez trauma.
Protivio bih se tome da ovdje, u RBiH donosimo
zakone kojima bi se neko kaznjavao zbog, na koncu,
apsolutno privatne odluke, koja se ne moze koristiti
na politickim talambasima, ali bi, recimo, lslamska
zajednica, i ne samo ona, konacno morala izaci sa
javnim stavom da islam, u okolnostima kakve su u
114
BiH, ne dopusta ni zenidbu ni udaju izmedu
M.uslimana i nemuslimana.
Cmogorcima, Hrvatima i Srbima vjera ne
zabranjuje takav brak, razlike medu njima su manje
nego izmedu svih njih i Muslimana (Bosnjaka), zatim:
njihova sudbina je drukcija od nase, oni ne znaju sta je
to strah za opstanak, oni po sudbini nisu Jevreji
Evrope, kao mi. Skoro svaki mijesani brak za
Bosnjake je jedno izgubljeno ognjiste. Narod koji u
svakom ratu izgubi oko 10% stanovnistva, a u miru
mu se oko 50% odlije od duhovne matice, iz
politickog interesa ne smije pristati na takav put.
Zahtjev za brizljivim cuvanjem posebnosti ne dovodi u
pitanje bioloski biti kulturni opstanak Drugoga.
Zamjenimo utopiju realnoscu. Bosnjaci u ,Klubu 99"
na noz ce docekati ovakve zahtjeve. (Vee ih vidim
kako se izvinjavaju nemuslimanima zbog stavova
,jednog fundamentaliste").
Fenomen ovog stoljeca u Evropi, intelektualci
koji su mogli istrazivati sve osim onog sto je najblize
njihovoj percepciji: mahalu s Majkom i dzamijom u
sredini, potpuno strani vlastitom narodu i tradiciji, 70
godina odbjegli od njih, s neizljeCivim kompleksom
inferiornosti, s Kiblom u Parizu, sekularizirani i
evropocentriCni, bez originalnog i kritickog prorniSljanja
pojava i dogadaja, oni pojma neee da imaju sta je vjera od
koje bjeie kao od kuge dala ljudskoj slobodi, od kojih zala je
zatitila ljudsko drustvo i kakve su njezine perspektive
115
L

danas. Umjesto da konacno izmucaju pred Drugima:
da je ovdje, u BiH, kao nigdje drugdje na Balkanu,
moguce govoriti o zajednickom zivotu samo
zahvaljujuci prisustvu islama, a da i cetnistvo i ustastvo
imaju temelje iz kojihnicu, nasi sekularisti zude samo
za vremenom tjelesne lagode, po cijenu duhovnog
siVila. Oni ovaj narod rele oblikovati kao dagerotip, kao
Zalosnu kopiju evropskog satanizma! Oni ee, dina mi,
i.umliko se ne pojavi nova generacija bosanskomuslimanskih
rnislilaca koja ee se razviti bez kompleksa, spremna da nosi
teret islamske posebnosti u Evropi, odvesti ovaj narod u
totalnu duhovnu kapitulaciju.

Enes Karic
,
,DOBROCUDNICI"*
Od cega nas oslobada Oslobodenje?
Tesko se oteti utisku da Oslobodenje, naroCito u
posljednje vrijeme, malo po malo, otvara svoju
,dobrocudnu" cud. To jest, samo neupucenima moze
biti cudno sto takvu strategiju Oslobodenje vidljivije
aktiVira upravo sada, u vrijeme potpunog kraha Fikreta
AbdiCa, posljednjeg bolj8eviCko-CetniCkog ufanja u
unutarnjem podrivanju bosnjackoga muslimanskoga
naroda. Ali i u vrijeine snamoga jaeanja Armije Republike
Bosne i Hercegovine i provodenju u djelo Federacije
Bosnjaka i Hrvata Bosne i Hercegovine. Oslobodenje
je, kao list dugogodisnje dokazane komunisticko-
cetnicke reputacije, koja je kulminirala komunisticko-
cetnickom velikosrpskom erupcijom, uvidjelo u ovom
ratu da se uz ,dobrofudnost" i mimikriju more pribliZiti
bosnjackome narodu, ali sa specijalnom strategijom
crvotoeenja bosnjaCkoga politickoga, kulturnoga i posebno
\jerskoga islamskog tkiva!
Potpisnik ovih redaka vidio je, boraveCi na iiilll!t"l!a&*n
univerzitetima i studirajuCi naje:fikasnije obli;e iw4 :t#' '
*Preneseno izLjiljana br. 90,
promoviranja, mnogobrojne listove koje su mu profesori
iznosili kao primjer tzv. taktike ,dobrofudnosti". Da bi
duhovno kolonizirao jedan narod ne smije5 ga mijenjati u
krupnicama, vee u pocetku u sitnicama. Recimo, da
je moj profesor sa Yale University imao u rukama
jedan ratni kolonizirajuci primjerak Oslobodenja
odmah bi cestitao Santicevoj redakciji na sjajno
perfidnoj strategiji. Rekao bi: Vidite, na ptvoj stranici
je objavljena slika Bosanke u samiji koja uci fatihu
sehidu! To znaci moras uvjeriti onoga koga zelis
kolonizirati. da si ti zapravo on! (Santic poddava
samiju! Ma, bolan, taj bi poginuo za nju!) Sve sto je na
narednim stranicama Bosnjak .ce ti vjerovati da je
opecaceno on om prvom stranicom! Ali ces ti onda na
narednim stranicama uriositi ,sitnice" koja glasi da je
komunisticki diktirani mjesoviti brak nesto dobro i
da je ovdje narocito dobro unaprijedio muslimane i
sami islam, a da je teolog i knjizevnik Dzemaludin
Latic fasista i ZirinovskiCic kad tvrdi da je to
neslobodan i ideoioski nasilan brak! stavise, ti ces kao
sjajan manipulator i urednik Oslobodenja, natjerati
Bosnjaka koga hoces duhovno kolonizirati, da u svojoj
svijesti jamacno zakljuCi kako je onaj sehid sa prve
stranice poginuo braneci komunisticke mjesovite
brakove! Ona majka sehidska sa samijom, sa prve
stranice Oslobodenja, jedva ceka, jos i prije kraja ove
agresije na Bosnu i Hercegovinu, da svoju kcerku Fatu
uda za prvog Radivojkana Rasu sa Romanije,
118
I
I
t
I
I
i
I
I.
i
I
I
istaknutog bacaca mina s Trebevica na gladne
Bosnj ake u ulici bivseg Vase Miskina! <'
Govorio mi je mojprofesor u Americi da su bile
na desetine osoba koje su ljeti odlazile u Afriku samo
zato da bi sirile obicaj autostopiranja! ,Mislit cete,
profesore Karicu, da je to naivno! Ali, vidite, nije! To
je bio samo prividno njihov hobi. Potrebno je
naviknuti jednu naciju, koja ne da razoriti svoju kucu,
svoju porodicu i svoj jezik, da barem primi umornoga
,putnika - namjernika" u svoja kola! A, kasnije ce ga
primiti samoj kcerki u postelju!" Tako mi je govorio
moj dobri profesor predmeta stratesko informiranje,
po religiji protestant, inace takoder i dugogodisnji
profesor na Harvardu.
Ja, kao covjek kojemu je poznato sta velikosrbi
rade, (jer sam, uz bosansko-muslimanske, zavrsio i
poneku velikosrpsku skolu i Beogradsko sveuCiliste
pocastio sjajnom doktoratskom disertacijom cija je
odbrana, po priznanju, tada nazocnoga profesora
doktora cetnika Darka Tanaskovica, bila kulturni
dogadaj za ,prestonicu"), u Oslobodenju od pocetka
rata prepoznajem cudnu ,dobrocudnost". Jest,
Oslobodenje pise: cetnici su napali Be i Hal Ali, ono
odmah dodaje: Predsjednik predsjednistvaje isto tako
nacionalni voda! Pa onda Bosnjak, koji dode do
Oslobodenja, pomisli: Da te nije bilo Alija, ne bi bilo
cetnika! Jednostavna racunica Oslobodenja. Zbuni
Bosnjaka, omrazi mu njega samoga! A ti, biljeljinsko
119
!,
~ .
&i
Oslobodenje, ti si cisto, jeri ti, i sav ostali svijet, i OUN
tvrde da su cetnici napali Be i Hal I ko, onda kaze da
Oslobodenje ne poddava pravedni otpor Muslimana
Bosnjaka?!
U furnalistici vi morate biti vjeSti. Nikada nemojte sve
reCi, ali provucite Citateljstvu nit! Tj. komunisticki upljuvak,
rekla bi moja nena Hanifa. Teologija veli: Nije satana
kod onih kod kojih je ostavio svoje prdezi!
Oslobodenje znade sasvim dobro to teolosko nacelo,
zna ga naime, provoditi u praksi!
Ali, kako cete Bosnjacima, za koje Oslobodenje
misli da su naivni, pokazati da je to zbilja novina
klimavih i sumnjivih postavki! Moj profesor sa Yale
University mi je govorio: ,Uporabom jednostavnih
pitanja, profesore Karicu! Nairne, pitate Slavka
santica cta Ii je humanista, i on vam je, ja sto ce ctrugo
reCi, kate da jeste? Ali, pitajte ga dalje, kako to da
,Oslobodenje" ima i uvozi papir i u ono vrijeme ratno
kad djeca u Sarajevu nemaju mlijeka u prahu?!"
On ce vam kazati da se demokracija siri papirom
a ne mlijekom u prahu i prezivjelom muslimanskom
djecom! San tic ce vam jos kazati da je do rata i doslo
nedostatkom demokracije, a ne nedostatkom mlijeka
u prahu i ne nedostajanjem zive muslimanske djece!
Mudri filozof Santic! Rodila ga majka! Zavidi mu i
srpski filozof Manojlo Kant!
Profesor jedan moj drugi sa Yale University govorio mi
je da se najslotenije stvari mogu razgolicavati
120
najjednostavnijim pitanjima! I obmuto, najteze je
odgovoriti na ona pitanja koja se ticu najblize
stvarnosti, To, naime, zasto je zrak nevidljiv i zasto je
ruka vidljiva, te zasto okom vidis ruku, a rukom
osjecas nevidljivi zrak- to je tesko jamstveno znati!
Spomenuti uceni profesor sa Yale University
govorio mi je danima o krivotvorenju historije. Eto,
recimo, kad jedan narod ubijaju, onda dobro moras
paziti gdje ces popisati imena ubijenih i objaviti
njihove slike! Jer, ti si tada pobjednik, a nije
pobjednik onaj ko jest bio pobjednik! Ako li samo ti
imades papira u jednoj blokiranoj zemlji, i ako samo
tebi daju taj papir (a dat ce ti ga, bolan, kad i ti njima
nesto dadnes i obecas), onda ees samo ti kasnije
tvrditi da si bio vjesnik slobode, da si ti Osloboditelj!
Boze dragi, zar je moguce da ta ucena glava sa
Yale University u bobu pogodi i predskaza moje
Sarajevo i njihovo Oslobodenje! Sanjam neku noc, sav
u znoju, proslavu dana oslobodenja Be i Ha 2008.
godine, sve crvene zastave, idu pioniri u crvenim
kapicama, a posvuda se dijeli slobodarsko
Oslobodenje, i sehidske slike! Otimaju se ozaloscene
nane i sehidske majke u dimijama za onim tako
rijetkim primjercima Oslobodenja iz vee davnih ratnih
1992., 1993., 1994., 1995 ... , otimaju se da bi vidjele
slike svojih sehida, jer su Francuzi tada samo
Oslobodenju davali papir - da Oslobodenje bude
vlasnik historije! E, Bogami, priznajem da sam se sav
121
u znoju nasao onoga trena kact sam u snu victio kako
glavni i octgovorni komesar Oslobodenja, prof. ctr.
Slavko Santic, koraca smjelo poctijumom Tribine i
onako ozarena cela, i kako to samo on znacte, veli:
,Oslobodenje je, kao i uvek, bilo uz naroct i uz
tekovine nase hrabre borbe!'' Posljectnje sto sam victio
jeste cta Slavko Santic u pregrstima baca fotografije
sehicta sa tribine, a one se nane u samijama i ctimijama
na tlu jagme. A posljectnje sto sam cuo o tom snu iz
Santicevih usta jesu smjele i octvazne rijeCi
ctosljectnoga sloboctara: "u banci fotosa sehictskih koju
ima samo Oslobodenje, jer je ono bilo jectini svjectok
octbrane ctemokratske i sta ti ja sye ne znam kake Be i
Ha, i jer je samo ono imalo,. kroz patriotske i kakve ti ja
ne znam sve jos kanale, papir, imactemo mi sve slike
sehida!"
Pridem prvom milicajcu u ovom mom snu i kazem
mu: ,Pa, znas, valjcta i ti, i svaki zivi rob, cta su cetnici
onih ctavnih ratnih goctina (92., 93., 94 ... ) samo
propustali Oslobodenju papir! Znas valjcta cta je samo
Oslobodenje tacta jectino moglo hvaliti jal' kuctiti Aliju
Izetbegovica!"
- Sta! Kazes Alija! - ctreknu ti onaj milicajac i
namace mi lisice na ruke! Victim, uhapsi me covjek i
na sam spomen, imena ,Alija"!
E, tek sam se oncta sav u znoju probuctio i zamolio
Ajsahanumu cta mi ctonese malo vocte i secera cta
ctodem k sebi! Poglectah na prozor, victim rani sabah!
122
zamolio sam Boga cta mi ctjeca ne citaju ovu historiju
iz Oslobodenja i cta mi se san ne prisnije pa cta me
ctemokrate Oslobodenja hapse 2008. goctine, bas na
Dan ctr:lavnosti Be i Ha.
SetajuCi jectnom perivojima cuvenih parkova Yale
University sa onim mojim ucenim profesorom, iz
njegovih sam usta zapamtio sljectece: ,Komunizam je,
kao sto vi uostalom znate, ukinuo Boga, ali octmah i
porocticu! Pi tate me profesore Karicu, zasto Boga i
porocticu i kakve to veze ima jectno s ctrugim! Victis, ja
sam bio profesor na institutima ,Lomonosov", i znam
ti octgovoriti! Znas, u svakoj religiji Bog je, ako nista
ctrugo, a ono harem Najvise Pocelo i Izvor kriterija
cteset biblijsko-kur'anskih zapovijecti! Kact, medutim,
naroctu iskorijenis Boga, oncta moras i porocticu! Jer,
poroctica je brat, sestra, otac, majka, veza i krv,
osjecanje i tihi miris poslijepoctnevnog caja, recimo
koct Engleza, a koct vas Bosnjaka miris kahve!
Komunizam, medutim, nastoji razoriti jectan narod
razarajuCi mu prvo porodicu. Komunisti Rusi su htjeli
iskorijeniti Estonce, Litvance, itct., upravo mjesovitim
brakovima! Znate vi, bolan, profesore Karicu, cta je
Rusa komunista bilo mnogo, znate vi, siguran sam, da
i vasi velikosrbi pjevaju onu pjesmu ,Nas i Rusa trista
miliona!" Oncta se salje na vas ctva i pol miliona
Bosnjaka u Bosni osam miliona Srba, pa oncta vasi
komunisti kazu: ,Ictu na Plitvice Janko i Halima!" To
su, izvjestila me je CIA, hili jectnoc prectstavnici Be i
123
Ha braenoga vjencanja u srecnoj kumunistickoj
Jugoslaviji! To je objavljivalo redovito Oslobodenje,
znate vi taj list, profesore Karicu. A nakon slanja
cetnickih sinova na vase kceri cetnici ce na vase
gradove poslati, bogme i granate!"
Boze, ucena covjeka! Victim sada koliko ga je CIA
o svemu tacno i precizno obavjestavala! Sjecam se kao
danas kako je taj profesor sve u bobu znao, bas ko da
je evlija kakav Bosnjak iz Nemile!
P.S.
Pricala mi je jedna Muslimanka uciteljica, koju su
roditelji udali za zastavnika Srbina iz Petrovca, kako
joj je zastavnik prvu noc kazao: ,Hodi der bulo! Dade
ti podame svoj din za moj cin!"
Kao pripadnik muslimanskog naroda i vjemik
molim da svi u Bosni imaju svoje basce i da svak svoje
zelje otuda here! Taj mi je stih jednom kazao jednom
jedan uceni katolicki svecenik. Daj, Boze, da
postujemo obraz jedni drugima ovdje u Bosni, i da ga
ne kaljamo kao sto nam ga kaljaju komunisti iz
Oslobodenja. Podaj, dragi Boze, pameti Oslobodenju,
da nam ne kalja nase sehide i sehidsku krv! Amin!
124
Prof. dr. Esad Durakovic
SIJANJE SJEMENA ZA NOVI
v
GENOCID NAD BOSNJACIMA*
Cetvrta nacija, kolumnist San tic i ini devedestdevetasi
Zirinovski medu nama
Uvijek kada Bosnjak pomisli da je vee doiivo sva
zla ovoga svijeta dotaknuvsi samo dno Beznada i da je
najzad upoznao sve nacine borbe koje koriste za njegovo
konacno smaknuce, pokaie se da je bio u zabludi i da
nema kraja ni broja. smrtonosnim zamkama koje mu
postavljaju.
Tako ovih dana, kada Bosnjaci na bojnom i politickom
obzorju naziru nadu u opstanak, preZivljavajuCi genocid
kakav nije doZivio baS nijedan narod u povijesti osim Jevreja
- ovih dana, dakle, dok genocid jos traje, prisustvujemo
agresivnim pripremnim radnjama za podizanje
politickih optuznica protiv Bosnjaka i muslimana koji
su cijeli svoj dub i dusu ugradili u otpor srpsko-
cmogorskom fasizmu jos ne znajuci hoce li prezivjeti.
Ironija je potpuna, nedostupna cak i literaturi: U srcu
slobodnog Sarajeva sasvim su bezbjedni i ravnopravni
pripadnici naroda koji vrsi genocid nad Bosnjacima, a
*Preneseno iz Ljiljana br. 90, 24. juni 1994.
125
t
);"
t'!
;:'!
pojedinci iz tog naroda kojima je dato neogranieeno pravo
javnog nastupa konstruiraju i ispisuju s nezapamcenom
drskoscu i politickim primitivizmom javnu optuznicu
bosnjackim intelektualcima i umjetnicima za rasisticke i
fasisticke ideje izvucene iz neprihvatanja mijesanih
brakova. I dalje - u pravcu kome nema kraja: isti
pripadnik toga naroda bez uvijanja ina istome mjestu
optufuje zvanime ( drZavne) organe za promociju rasisticke i
fa8isticke netrpeljivosti. To je zaista besprimjema politicka
osionost i krunski dokaz beznadefuog nerazumijevanja
slobode. Jaceg argumanta protiv takve podvale nema
od cinjenice da odnosni Srbin ispisuje takve optuznice
usred uistinu slobodnog Sarajeva ciji smisao oni - zar
to nije oCigledno? - definitivno ne mogu dokuciti i
cijom toplinom se ne umiju grijati.
Ugledni bosnjacki knjizevnik izlaze propis islama
po kome se osuduju mijesani brakovi, i to izlaganje
ekspliciranoje mi. ravni religije. Kolumnist sarajevskog
dnevnika upravo zbog toga agresivno osuduje bosnjackog
knjiZevnika za fa8izam i rasizam: Sta je osnovna implikacija
postupka tog kolumniste? GovoreCi tako o islamskom
propisu o mijesanim brakovima, kolumnist usred
Sarajeva i u jeku genocida pljuje islam i svim
muslimanima u lice s obiljem emocija, isticuci kako je,
eto, islam religija fasizma i rasizma. Covjeku dah
zastaje!
Navedeni ,ispad" ne bi ni zasluzivao paznju
bosnjacke duhovne suprematije i utemeljene moraine
126
arogancije da j ~ usamljen i da se do gada u neko drugo
vrij erne. Medutim, on je sinhroniziran sa jos nekim tekuCim
aktivnostima u Sarajevu Ciji uCinak je izvanredno dobro
prorafunat: zaustaviti proces bosnjackog nacionalnog
osvjescivanja u odsudnom trenutku njegove povijesti i
u sudbonosnoj borbi za goli opstanak.
Dakle, ,iznenadna" i sreana promocija tzv. eetvrte,
,bosanske nacije", koju afirmiraju i neki novostvoreni
,krugovi" pod mistickim brojevima, isticuCi mijesane
brakove kao ideal i istovremeno etiketirajuCi kao
rasiste i fasiste Bosnjake koji su se usudili makar
prozboriti svoje misljenje - sve je to u funkciji aktivnog
otpora sazrijevanju bosnjacke svijesti i, u krajnjem,
njegovom prezivljavanju na dl!Zi rok.
Nairne, afirmiranje cetvrte, ,bosanske nacije" ima
iskljuCivi cilj suzbijanje bosnjacke nacionalne svijesti i
spasonosnog homogeniziranja ~ fazi kada su Bosnjaci
na samom domaku samospoznaje i kada je ta
nacionalna samospoznaja u uzrocno-posljedicnoj vezi
s borbom Bosnjaka za opstanak. Uspjeh borbe za
prezivljavanje i slobodu srazmjeran ce biti stepenu
svijesti Bosnjaka o nacionalnom bicu, i prema tome,
stepenu spoznavanja istine 0 tome da stradaju zato sto
su Bosnjaci. Ako im se zamagli ta svijest, otupljuju se
bosnjacki odbrambeni mehanizmi: Bosnjaci ee ponovo biti
stado po kome ee vlliljati kojekakvi ,intemacionalisti", kao
u predvecerje ovoga pokolja, ubjedujuCi ih u politicke
prednosti mitinga dok ,internacionalisti" budu kopali
127
r1;
0 ~ :
neke nove rovove i svijali jos brojnija snajperska
gnijezda. Bosnjaci moraju znati - za ime Boga, to je
imperativ opstanka! - ko su, sta su, zasto ih tamane.
Moraju biti sigurni - na osnovu povijesti, a ne ovih
rijeci - da im cetvrta, ,bosanska nacija" nista neee
pomoCi, nego ee ih - naprotiv - voditi u istom smjeru
kojim ih je vodila i ,jugoslovenska nacija" ciji su
neuporedivo najbrojniji dio bili - odvest ee ih ravno na
stratiste. ,Bosanska nacija" ne postoji: to je izuzetna
zamka i ime za anacionalnost, u mjeri u kojoj je to
jucer bilo jugoslovenstvo, nacija u kojoj ee najednog
Mirka biti hiljadu Bosnjaka i na jednog Slavka jos dva
puta toliko.
(Vee victim kako se oni o kojima govorim spretno
masaju etikete kojom ee me, kao i Dzemaludina,
oznaciti kao ,domaeeg Zirinovskog". Zasto? Zato sto
nigdje ne pozivamo na nacionalizam, na ubijanje,
osvajanje, vee samo ukazujemo na nuznost nacionalne
samosvijesti i samopostovanja kao jedinog garanta
nacionalnog opstanka u ovakvom okruzenju).
Zagovornici ,cetvrte nacije", tzv. mjesovitih
brakova, misticko-masonski krugovi i oni sto usred
njima neshvatljivo slobodnog Sarajeva (slobodnog u svakom
smislu) organima bh. vlasti pripisuju promociju fa8izma i
rasizma morali bi se aktivirati na Palama, u Beogradu, u
Banjoj Luci - tamo gdje je na djelu genocid prema kome
su Hitlerove metode bile demonstriranje cednosti i
otmjenosti. Ali - tamo bi im glave Ietjele za to!
128
Znaju oni gdje treba raditi: u bosnjackom
nacionalnom korpusu koji valja destruirati i iznutra -
,usavrsavanjem" njihovih navika na anacionalnost,
mijesanim brakovima, ,nacionalnim kljucevima",
bratstvom i jedinstvom! Znaju oni da je bosnjacki
korpus davno i brizljivo pripremljeno tie za takvo
smrto sjeme koje zasijavaju ,internacionalisti" i novi
mali bosnjacki AbdiCi! Pored navedenih politickih
ciljeva na koje snajperskom preciznoseu niS<me promotori i
pripadnici hermafroditske eetvrte ,bosanske nacije" jest i
sljedeCi cilj koji se da vidjeti i golim okom.
Nairne, isticanje ,prednosti" cudovisne cetvrte
,bosanske nacije", ima narocite posljedice na
podrucjima gdje je u veCini bosnjacki narod nad kojim
se vrsi genocid upravo- u vrijeme te promocije, jer se
na taj nacin tom veCinskom narodu hoee naglasiti
navodni ,primitivizam" njegove nacionalne samosvijesti
zahvaljujuCi kojoj je jedino opstao. Zar je ikome
potrebno dokazivati ociglednu cinjenicu da ,cetvrta
nacija" ne proizvodi ni pribli:lno iste politicke posljedice
za Bosnjake i Srbe u BiH? Naprotiv.
Zatim, stvaranjem ,cetvrte nacije" i privlacenjem
veCinskog bosnjackog naroda u nju stvara se otpor
prema tri postojeee nacije ( otpor koji moze biti,
tradicionalno, iskren samo kod Bosnjaka). I tu vee
stupamo na teren politike koja u ovom genocidu
izjednacava (sic!) sve nacionalne stranke, podjednako
ih okrivljujuCi za kataklizmu (a kataklizma je
129
I
!
I
I
I
namijenjena Bosnjacima, to zna cijeli svijet). ,Cetvrta
nacija" striktno je u funkciji izjednacavanja odgovornosti
svih nacionalnih stranaka u BiH, a ta stranka u
politickom smislu i u datom bosnjackom okruzenju Z:a
Bosnjake je sjajan mamac, privlacno narkoticko
sredstvo kojim bi da ga omame prije zavrsenog Cina
genocida, istovremeno amnestirajuCi taj genocid.
Vidjet cemo jesu li vladajuca stranka i, naroCito,
Bosnjaci, dorasli tom sudbonosnom izazovu.
U epilogu mozemo ukazati i na neke prednosti
pojava i procesa o kojima je naprijed bilo rijeci.
Nairne, oCigledno je da se tako intenzivira proces
diferencijacije medu onima koji su ostali uz
samohranu Bosnu. Jer, eto, na svjetlo pozornice
istupaju u ulozi trojanskih konja i neki iz redova onih
na koje smo do jucer s ponosom ukazivali i koji su
zivjeli u hladu cudesne bosnjacke dobrosivosti.
Sarno, Bosnjaci moraju znati da se, evo vee sada,
u njihove napacene duse zasijava sjeme novog
genocida.
Hoce li umjeti i ovo prezivjeti?
130
Dzemaludin Latic
CETNIK MEDU NAMA*
Nastavak price o bezbojnima i onima jos opasnijima
Sasvim ocekivano: list koji je vise od pola stoljeea
ugnjetavao posebnost naroda, koji je ucestvovao u
montiranju procesa vjernicima od godine 1947. do 1983.
iza kojeg stoje godine i godine tuge po zatvorskim
celijama i kuce oplakane, puste dzamije i crkve,
bogomolje-galerije, porusene iii iznakazene carsije, list-
graditelj Utopije-drustva bez Boga, glasilo koje je
lansiralo ,Parergon" i povelo hajku na Muslimane, koje
se klelo totalitarizmu, koje je, zbog svoje ,unproforske"
koncepcije, kada je Citav pravdoljubivi svijet stao uz
narod-zrtvu i uz njegovu nacionalnu (i driavnu)
politiku, dijelilo pljuske i krivice gospodinu Aliji
Izetbegovicu izjednacujuci ga sa Milosevicem i
Tudmanom, za sta je primalo nagrade po metropolama
mita o superiornosti evropske civilizacije i njezinih
ljudskih prava, to mutavo medijsko pastorce francuskog
Mestra Svih Hulja, danas, dosljedno svojoj sramnoj
antimuslimanskoj tradiciji, spremno je svako politicko
misljenje iz obzora is lama svrstati u fasizam!
*Preneseno iz Ljiijana br. 90, 24. juni 1994.
131
ovdje uvjeravati bilo koga u kakvoj katastroficnoj
situaciji se nalazi danasnji bosnjacki, muslimanski
narod. Uostalom, nijedna religija ne preporufuje
mje5ovite brakove, Cak ih sve ostale religije zabranjuju, ali
sarajevski neokomunisti samo muslimana smiju nazvati
fasistom zbog toga. Isti stav iznio je gosp. Puljic
odmah poslije mene, i svi su sutjeli. Sva Evropa suti!
. To znaci, da sam ja dotakao jedno od sustinskih
pitanja opstanka muslimana na ovim prostorima.
Sretan sam zbog toga. Obradovao sam hiljade
muslimana sirom svijeta i okaharao nase neprijatelje!
Nastavit cu sa borbom za svoj koncept Bosne, u kojem
nikog ne vrijedam, a u kojem ima mjesta za sve, pa i
za ljude koji se odluce za mjesoviti brak, koncept
Bosne u stvarnoj, a ne lainoj ravnopravnosti, ali u
kojem bi islam, nakon 120 godina i cetiri antiislamska
rezima, konacno ovdje bio slobodan!
174

Dzemaludin Sestic
v
{) MJESOVITIM BRAKOVIMA*
Unatoc uvrijezenom shvatanju o konzervativizmu
bosnjacko-muslimaskog elementa u pogledu izbora
braenog partnera, unatoc relativno sna:lno ukorijenjenom
patrijarhalnom odgoju, boSnjacko-muslimanska porodica
brzo je popustila pred organiziranim ideoloskim
pritiskom, koji je bivsi rezim provodio najperfidnijim
metodama a sa osnovnim ciljem da se razori etnicki
cista, na islamskim duhovnim vrijednostima utemeljena
obitelj. Zbog toga ce pojava i rasirenost mjesovitih
brakova imati najpogubnije posljedice upravo na
bosnjacko-muslimanski etnos, jer ce to biti spiritus
movens destrukcije bosnjacko-muslimanskog bica.
Nijedan druStveno-socijalni sloj bo5njacko-m uslimanskog
elementa nije bio posteden, odnosno imun, od ove sve
ucestalije pojave. MladiCi i djevojke iz tzv. uglednih
obitelji, aristrokratskih, intelektualnih, pa i ulemanskih,
nisu bili nista malobrojniji od njihovih vrsnjaka iz sirih
drustvenih klasa, koji su trazili srecu (bracnu) u tudem
- krscanskom, prvenstveno srpskom, nacionalnom
korpusu.
*Preneseno iz Muallima, br. 24-25, septembar-oktobar 1994.
11i

f:
-
Vee je receno da su mjesoviti brakovi imali
najpogubnije posljedice u bosnjacko-muslimanskom -
narodu.. Zasto? Zato sto se u takvom braku, bez
obzira na pol, muslimanska porodicna tradicija
potpuno zatirala! Na primjer, djeca su u gotovo 100% .
slucajeva dobijala imena bez muslimanskog obiljeZja
(najcesce krscanske provencijencije), djecaci se nisu
obrezivali, u kuci se konzumirao alkohol i svinjetina, u
stanovima nije bilo traga bosnjackom enterijeru ili
dekoru, itd. Jednostavno, u kuci je vladao ,evropski"
- rezim. Oficirski i podoficirski bosnjacko-muslimanski
kadrovi iz vojnih i policijskih struktura, ako su zeljeli
napredovati, obavezno su vjencavali Srpkinje ili
Cmogorke. A ako bi slucajno neko od njih ujagmio
,svoju" djevojku, onda je obavezno nadijevao djeci
tuda imena, a zatim je svoj zenidbeni ,propust"
ispravljao time sto je djecu ateisticki odgajao,
stimulirajuCi ih time na njihov mjesoviti brak. Isti je
slucaj bio i sa gotovo svim bivsim saveznim,
republickim (pa i lokalnim) politickim, driavnim,
privrednim, diplomatskim i inim funkcionerima, te sa
svima onima koji su imali ambiciju da se popnu sto
vise na jugoslavenskoj drustvenoj ljestvici i da uevrste
svoju i svoje djece egzistenciju.
Vjerovatno je bilo i takvih mjesovitih brakova koji
se ne uklapaju u okvir ove opservacije. Ako ih je i bilo,
bili su toliko usamljeni da su zanemarljivi. Evo jednog
slucaja, odnosno price koja se cula prije dvadesetak
176
godina u jednom povecem drustvu. Bosnjacko-
muslimanski intelektualac u mjesovitom braku, pricao
je kako im je jednom iznenada i neocekivano u goste
dosao njegov otac, stariji covjek, tipican provincijski
vjernicki Bosnjak. Bilo je vrijeme rucku, ana sporetu
se kuhao kupus sa svinjetinom. Posto je volio kupus, a
ne sluteCi u svojoj dobroti i naivnosti da se u
sinovljevoj kuhinji trosi svinjetina, otac je insistirao da
bude posluien upravo tim jelom, <;lok je domaCica -
nevjesta, postujuCi uvjerenje svekrovo, nastojala da
mu nesto drugo na brzinu pripremi. Ne smijuCi
priznati pravi razlog, domacica je najzad popustila i
gost je posluien po svojoj zelji. GledajuCi svog
sjedobradog svekra, starca kojeg je, inace veoma
postovala, kako sa- a.petitom ruca, domaCici je od
muke pozlilo, da bi kasnije stigla cak i do neuroloske
klinike.
Zasto su mladiCi i djevojke iz bosnjacko-
muslimanske populacije u neobjasnjivo velikom broju
sklapali mjesovite brakove, zasto je kod njih ova
pojava nalazila tako plodno tlo? Dva su razloga ovdje
bila presudna a u medusobnoj su vezi. Prvi razlog je
niska nacionalna svijest bosnjacko-muslimanskog
elementa, sto nije nikakvo cudo, jer socijalisticki rezim
nije dozvolio Muslimanima, za razliku od drugih
naroda, pa cak i narodnosti, ni jednu jedimi
nacionalnu instituciju, koja bi mogla posluiiti
nacionalnom osvjesCivanju. Jedina institucija koju su
177
Muslimani imali bila je IZ, ciju je organizaciju i
funkciju ateisticki reZim toliko kontrolirao da je njena
djelatnost bila reducirana na najufu obrednu formu.
U takvim okolnostima najveCi broj muslimanske djece
nije pohadao mekteb, a iz skolske literature i lektire
nije apsolutno mogao saznati ni ko je ni sta je! Svaki
pojedinac, iii svaka aktivnost koja bi mogla dati
podsticaj muslimanskom nacionalnom budenju iii
nacionalnom osvjesCivanju, nemilosrdno je zatiran u
samim korijenima. Drugi razlog je proces duboke
ateizacije koja je zahvatila muslimansku mladez, sto se
je moglo i ocekivati, posto su stasavale generacije bez
nacionalne i vjerske svijestL Jedino time se moze
objasniti Cinjenica da i poslije promjene drustveno-
politickog sistema, a nakon svega sto se bosnjacko-
muslimanskom narodu desilo u ovom ratu, njegovi
mladiCi, a osobito djevojke, sklapaju mjesovite
brakove u goto-iro istoj mjeri u kojoj su to cinili i u
socijalistickom dobu. 0 tome govore statisticki podaci
maticne knjige vjencanih zenicke opcine.
Svjesni smo potpuno Cinjenice da je izbor bracnog
partnera zagarantirano ljudsko pravo, da je taj izbor
rezultat najsuptilnijih uzajamnih osjecaja fizicke i
duhovne privlacnosti (lngmar Bergman: ,Brak je
najljepsi oblik ljudskog sjedinjenja"). Ali, posto je
porodica osnovna celija svakog drustva, nasa
drustvena zajednica mora voditi racuna o tome na
kakvim temeljima se ona gradi. Da li nam mjesoviti
178
brak garantira nufnu dru5tvenu stabilnost? Odgovor
je, nazalost, na odredeni nacin dobijen u ovom
sadasnjem ratu. Sada je bila izuzetna prilika da se
testiraju mjesoviti brakovi, njihova stabilnost,
.vrijednost, privrzenost bracnih partnera pred teskim
iskusenjima koja su nametali medunacionalni sukobi, i
sta se dogodilo? Mnoge, naizgled solidne, decenijama
njegovane mjesovite bracne zajednice, najednom
dozivjese takve snazne potrese od kojih se raspadose u
paramparcad. Mnoge maske, godinama vjesto
prievrsCivane, padose na tlo, otkrivsi prava, ogoljela,
nacionalisticka lica svojih zivotnih partnera, roditelja
svoje djece. Nikakav sud, nikakva socijalna institucija
nije tu mogla nista da pomogne. Bracni partner je
nemilosrdno okretao leda svom zivotnom drugu i
nakon sto bi mu skresao u brk svu nacionalisticku
bljuvotinu, koju je u sebi godinama osjecao, odlazio je
u nepovrat! Pravu dramu u takvim okolnostima
prezivljavala su, ni kriva ni dufna, njihova djeca. Ona
su stajala izmedu roditelja bespomoeno, ne shvatajuCi
smisao sukoba i znacaja bracne tragedije, rastrzana
pred dilemom: kome se prikloniti. Uostalom, djeca iz
mjesovitih brakova su bila i ostala tesko rijesiv
problem i za samu djecu, i za roditelje a na odreden
nacin i za drustvo.
Cim bi pocela racionalno raspoznavati realnost
svog okrufenja, takva djeca bi spoznavala istinu da su
produkt ukrstanja dvaju svjetova, dviju civilizacija,
179
p'"'mml
kultura i tradicija. Shvatala bi da ih familije i rodaci
raznim podmicivanjima pokl!Savaju pridobiti na svoju
stranu, shvatala hi da se sa njima na odreden naCin
manipulira. Zna se da su mnoge bake odvodile svoje
unucice ,muslimancad" u druge gradove i tamo ih
krisom krstile. Isto tako su i nane pokusavale da svoju
unucad upoznaju sa islamskom duhovnom tradicijom.
Tako je jednom, vee poodavno, u jednoj uglednoj
instituciji, na novogodisnjoj priredbi, uprilicenoj za
djecu, kada su u okviru umjetnickog dijela programa
djeca pozivana da recituju sto znaju, jedan djecacic,
kojeg je nana cuvala dok su joj snaha Slovenka i sin
bili na poslu, izasao na binu a onda na zaprepa8tenje i
svojih roditelja i cijelog auditorija i organizatora
priredbe, stavivsi dian na obrasCic, poeeo glasno da uci
ezan: Allahu ekber, Allahu ekber ...
Takva se djeca, kada odrastu, neminovno sukobljavaju
sa pitanjem: ko su i sta su, gdje, kome i koliko kome
pripadaju, jer jugoslovenstva vise nema! Odgovor su
mnogi dobili u ovom ratu, jednmn od najmonstruoznijih
otkako se pise historija.
180
Mustafa Spahic
MJESOVITI BRAKOVI- OPOMENA
JEDNOG VREMENA*
V]emici islama, ne ienite se mnogoboskinjama
dok ne postanu mu'minke: uistinu je robinja
vjernica bolja od mnogoboskinje, makar vam se
mnogoboSkinja i svidala. Ne udajite vjernice
muslimanke za mnogobosce, dok ne postanu
muslimani: uistinu je rob vjernik bolji od
mnogobosca, makar vam se mnogoboSac i dopadao.
Oni zovu u diehennem, a Allah voljom svojom
nudi dzennet i oprost, i objasnjava ljudima
dokaze svoje da bi neprestano razmisljali i
mislili na Allaha. (Bekare, 221)
Unazad pedeset godina muslimani su, kao niko
drugi, poput leptira i komarca, takozvanih heliotropa,
koji lete na svjetlost zarulje i tako sami sebe
unistavaju, masovno stupali u mjesovite brakove,
musricima i musrikinjama, kjafirima i nevjernicama,
razvratnicima i bludnicama. Kako muskarci, tako i
djevojke, kceri muslimana vjernika i vjernica, cinile su
taj veliki grijeh prema Bogu, sebi i muslimanskoj
zajednici, a sve da bi izgradili komunisticko-socijalisticko,
*Preneseno izHikmeta, br. , str. 119-120
181

I
dakle, ideolosko, u osnovi laZno, b;ratstvo-jedinstvo i
zajednistvo. Niko se nije obazirao na to i smio
upozoriti, reci da udaja muslimanke za nevjemika,
nemuslimana, mnogobosca, predstavlja njen izlazak iz
islama i postajanje. nevjemicom. Muslimanka se za
nemuslimana nikada ne moze udati iz dva osnovna
razloga. PlVi: Po ucenju islama, djeca u braku
pripadaju i vode se po ocu, a ne po materi. Svaka
udaja muslimanke za nemuslimana, za islam i
muslimane znaci gubitak nje i njezine djece. Kod
Jevreja je stvar obrnuta, jer se potomstvo vodi po
majci a ne po ocu. Drugi razlog, takoder sustinske
naravi, zasto se muslimanka ne moze udati za
nemuslimana, ldi u tome sio ehlul-kitab, krscani,
hriscani, jevreji, protestanti i drugi ne priznaju islam
kao vjeru i u skladu s tim nisu obavezni garantovati
muslimanki, koja se uda za njih, njena islamska prava
niti obezbijediti mjesto za organizaciju njenog
islamskog zivota.' s druge strane islam priznaje ehlul-
kitab i dozvoljava muslimanima da ozene krscanku,
hriscanku, jevrejku, ali ih i obavezuje da joj garantuju
i omoguce organizovanje vjerskog zivota u skladu sa
njenim svjetonazorom. Unazad pola vijeka, muslimani
kao cjelina, kao kolektivno bice, o ovim osnovnim
kur'anskim principima nisu uopce vodili racuna. Bitno
im je bilo samo da budu na partijskoj liniji i sto vjemiji
poslusnici rezima i njegove ,avangarde". Cijenu te
poslusnosti i vjemosti placali su islamom i islamskim
182
i
l
i
I
I
l
- :I
proplSlma, na taj naCin sto je svaki musliman koji je
stupao u mjesoviti brak, makar i dozvoljen, upotpunosti
se udaljavao od islama, islamskog nacina zivota i
ponasanja. Prihvatao je pozdrav zene, djeci nadijevao
neislamska imena, musku djecu nije sunetio, jeo je
zabranjenu haram-hranu, pio alkoholna pica,
odbacivao svoje vjerske a prihvatao zenine i partijske
blagdane i pozdrave. Svaki musliman u mjesovitom
. braku po pravilu je bio gubitak za islam i muslimane.
S djevojkama, muslimankama, koje su stupale u
mjesovite brakove, slucaj je bio jos drasticniji. Samim
cinom udaje za nemuslimana one su postajale
nevjemice i sve sto je slijedilo poslije toga bilo je
logicka posljedica stupanja u mjesoviti brak. Totalno
su se asimilirale u tudu sredinu, vjencavale u crkvama
i partijskim komitetima i predijevale sebi imena.
Mnogi od nesretnika i nesretnica, koji su stupali u
mjdovite brakove, odrodili su se od svojih roditelja,
brace i sestara, rodbine i prijatelja. Stoga uopce nije
slucajno sto su gradovi poput Banja Luke, Mostara,
Bijeljine, Bosanskog Broda, Modriee, Doboja, Prijedora,
Bosanske Krupe, gdje su muslimani zivjeli u velikim
procentima, biljeZili najviSe procenata mjesovitih brakova
u posljednjih pola stoljeca. Po broju mjesovitih
brakova Banja Luka je bila bez konkurencije na
prvom mjestu, cime su se kratkovidi i slijepi politicari
iz redova Muslimana javno ponosili, isticuCi je kao
posebno svijetao primjer. Tu svoju zabludu placali
183
r
_;,k
it
smo islam om i islamskim propisima a danas placamo i
gubitkom zivota, easti i dostojanstva. Prisjetimo se
samo Manjaee i drugih logora u i oko Banja Luke i
drugih pobrojanih gradova. koji su postali masovne
grobnice bosanskih Muslimana, alii grobnice iluzija o
bratstvu, jedinstvu i zajednistvu. Dobro nas narod
kaze: Cega se pametan i mudar stidi, time se budala
ponosi. Mjesoviti brakovi bili su partijskim politickim
kadrovima iz muslimanskog naroda dliZnost i zadatak
prvog recta. Tako su se muslimanski narod, njegovo
bice i svijest unistavali i razarali iznutra i u svojoj sdi.
Svi drugi u mjesovitim brakovima igrali su svoju
igru. Za njih su oni bili privid, obmana i lai kojom su
uspavljivali i za sadasnji genocid pripremali vazda
naivne muslimane. U svim pomenutim, pa i drugim
gradovima, cak i po selima, u posljednjih pola vijeka,
poput kuge, harala je prostitucija, nevjerstvo u braku i
nepostenje. Malo je muslimana koji su obracali paznju
na kur'ansko upozorenje:
Nevaljale zene (teske grijdnice) su za nevaljale
muskarce, a nevaljali muskarci su za nevaljale zene,
cestite zene su za cestite muskarce a cestiti mukarci su
za cestite zene. (Nur, 26)
Iz ove perspektive jedino se moze sagledati
enormno visok broj razvedenih brakova i na stotine
hiljada vanbracne djece rodene poslije rata. Komunisti
su kao nevjemici dobro znali ako kod muslimana
razore, natrune, opogane, na pogresnim osnovama i
184
nedozvoljenim vezama uspostave brakove, da tada
medu njima kidaju bracne, rodbinske, komsijske,
bratske i sve druge bitne veze i odnose. Njima nije
smetalo da se brak utemelji na osnovu ljepote;
imovine, porijekla, ali jeste, i to su nastojali sprijeciti
po svaku cijenu, na osnovu islama, jer su znali da je
islam temelj evrstine, vjemosti, stida i postenja u
braku kao i garancija opstanka muslimana ciji je
nestanak sa ovih prostora davqo programiran. U
pitanju je bila samo metoda; Asimilacija kroz
mjesovite brakove bila je pouzdan i uCinkovit put ka
ostvarenju tog u biti genocidno-fasistickog cilja -
istrebljenja citavogjednog naroda.
Svaki neprijatelj islama dobro zna da je brak srce,
srediste, polaziste i ishodiste svih odnosa medu
muslimanima, ali i drugim ljudima. Zato je bas tu
instituciju trebalo ubiti, razoriti - vodu na izvoru zamutiti.
Nairne, oni su nas pola vijeka kljukali i duhovno filovali
prieama o bratstvu-jedinstvu i zajedniStvu. To komunisticko
bratstvo-jedinstvo nema nista zajedniCkog sa islamom
kao ni islam sa njim. Islam poznaje tri oblika bratstva
(to je najvainije bratstvo ), po krvno-bioloskom
srodstvu i po mlijeku. Svako ideolosko bratstvo, pa
makar se zvalo i komunisticko, u osnovi je Cista lai
koja se vremenom pretvara u notorni zloCin nad
muslimanima. Dakle, po islamu braea mogu biti
iskljuCivo po vjeri, krvi i mlijeku, a ne po ideoiogiji
Nema jednakih ljudi i zato nema ni je:dinst>'a mean
185
- ; ~
njima. Po islamu su svi ljudi Bozija stvorenja, ne
. jednaka, ne suprotna, nego razlicita, ali kao boZija
stvorenja i ravnopravna. Zato sve sto nam se dogada u
ovome ratu moramo sagledati iz perspektive
analiziranja naseg sveukupnog dosadasnjeg zivota,
rada i ponasanja od maja 1945. do aprila 1992. godine.
. Cijeli svijet zna da se sada nad nama vrsi inkvizacija u
formi genocida od strane srpsko-cmogorskih hordi.
Ruse nam dZamije, spaljuju kuce, unistavaju gradove,
ubijaju djecu, kolju starce i starice, kamama urezuju
na leda krstove iii im odrezuju dva prsta da bi ih mrtve
,ucinili hriscanima", ali nam ina nase oCi ina ocigled
cijelog svijeta obescascuju kceri, sestre, nevjeste,
majke i nane od 10-80 godina. Veceg zloCina i
obescasCivanja jednog naroda povijest ne pamti. Svaka
cestita, postena i nevina muslimanka koja sada bude
silovana i obescascena, a imala je svoj stid, karakter,
dostojanstvo, cast i ponos, bit ce kod Allaha
nagradena i zasticena. Ovi zlikovci i monstrumi koji ih
siluju, vrijedaju i obescascuju bit ce od Allaha po
zasluzi kafnjeni:
. One kojiAllaha i Poslanika Njegova budu vrijedali,
Allah ce ih i na ovom i na onom svijetu prokleti i
sramnu im patnju pripremiti. A one koji vjernike i
vjernice vrijedaju, a oni to ne zasluiuju, tovare na sebe
kletvu i pravi grijeh. (El-Azhab, 57 i 58) iii
Oni koji obijede cestite, bezazlene vjernice, neka
budu prokleti, na ovom i na onom svijetu njih ceka
186
patnja nesnosna. Na dan kada protiv njih budu
svjedoCili jezici njihovi, ruke njihove i noge njihove za
ono sto su radili. (En-Nur, 23 i 24).
Pored Allahove kazne koja slijedi svakom
bludniku, bogohulniku i nasilniku i nasa je sveta
dufnost da se protiv njih borimo i trijebimo ih svim
dostupnim sredstvima. Medutim, postavlja se pitanje:
da li oni sadasnjim silovanjem nasih zena, sestara i
kceri samo zato sto su muslimanke cine veCi grijeh,
prestup iii zlocin nad nama iii smo ga Cinili mi sami
nad sobom punih 47 godina, svjesno, namjemo i
dragovoljno stupajuci u mjesovite brakove i kroz njih
odricuCi sebe svoga bica i svega islamskog. Ovo sto oni
sada Cine nad nasim zenama je nepojmljiv zloCin od
kojeg je konsterniran cijeli svijet. Ali, ono sto smo
cinili mi, stupajuCi u mjesovite brakove pola vijeka,
bilo je nista drugo do kupovanje dunjaluka o trosku
Ahireta, i na koncu gubljenje i dunjaluka i Ahireta. Mi
smo pola vijeka ignorisali kur'ansko upozorenje da se
ne zenimo mnogoboskinjama i da svoje kceri ne
udajemo za mnogobosce, makar oni bili lijepi, zato sto
nas oni zovu i upucuju na dzehennem, a Allah nudi
oprost i dzennet.
Mada su nam svima ova silovanja teska,
nepodnosljiva i neoprostiva, ona su sa stajalista islama
laksa i bezbolnija od mjesovitih brakova, djece i
prijateljstva iz njih. Najtezi je grijeh sto smo mi te
mjesovite brakove prihvacali kao nesto normalno,
181
prirodno i bezgrjesno. Moze se matematickom
preciznoscu utvrditi da su od eetnicke zlikovacke ruke.
najvise nastradali gradovi i mjesta u kojima je najvise
bilo mjesovitih brakova i vanbracne djece kao sto su
Banja Luka, Brcko, Bijeljina, Bileca, Mostar, Prijedor,
Sanski Most, Modrica, Bosanski Brod, Odzak. Ti
gradovi, kovacnice bratstva-jedinstva, pokazali su se
kao gradovi lazi, obmane i cetnickog zlocina.
Iz ove tragedije i kataklizme muslimani moraju
izvuCi pouke. Trebaju preispitati s v ~ svoje stavove
prema braku i izboru bracnog druga. Opee je
kur'ansko pravilo da Allah nece izmijeniti stanje
jednog naroda, dok narod ne izmijeni svoj odnos prema
Allahu, dZ.S., i dok na osnovu tako uspostavljenog
odnosa prema Allahu ne zasnuje odnos prema sebi i
drugome. U odnosu na bracnog druga muslimani
moraju zeniti dobre, cestite, stidne, Allahu pokome i
poslusne zene, koje su im u braku vjeme i odane.
Glavni kriterijum njihove vrijednosti mora biti nj_ihov
islamijet i moralitet. Gledano iz te perspektive, mi kao
pojedinci, a i kao cjelina, na islamski naCin moramo
prihvatiti i pomoCi od strane cetnickih zlikovaca
obescascene kceri, sestre i zene. Sa neudatim se
muslimani trebaju ieniti, a svim moramo pomoCi da
zaborave preZivjele traume i to .im nikada ne uzimati za
mahanu i grijeh, ako su prije toga bile moraine i postene.
Od sada pa dok postojimo, ne smijemo nikada
pomisljati, a kamoli stupati u serijatski zabranjene
188
T
'
I
brakove. Jednom zauvijek moramo shvatiti da je svaka
vrsta mjesovitog braka na ovim prostorima (bilo udaja
iii zenidba) iskljuCivo 0 nasem trosku i da razara nase
vjersko, moralno i duhovno bice. Da nam se ne bi
ponavljala ova sadasnja klanja i silovanja, nas jedini
spas lezi u . vracanju islamu, islamskom nacinu i
organizaciji vlastitog zivljenja.
189