You are on page 1of 20
I 1111 Ill IIIII !I 11!1! 1111 Ill ll Dzemaludin Latic PretproSle BEZBOJNI* hefte osnovani

I

1111

Ill

IIIII

!I

11!1!

1111

Ill

ll

Dzemaludin Latic

PretproSle

BEZBOJNI*

hefte

osnovani

,Klub 99"

u

zavrjeduje pamju iz viSe razloga i eovjeka dovodi u dilemu. Njegovi clanovi su poznati sarajevski pisci, fikm umjetnici, mnogi od njih dragi likovi, postovani pamBII

razliCitih svjetonawra i nacionalnosti.

Njihova

ideja

je da je zajednicki zivot u

moguc, nuzan, bolji, prosperitetniji i ljepsi put, •"""""""" za buduce bh. drustvo i driavno uredenje. Oni se,

prema informacijama iz dnevne stampe, Bosancima, ,eetvrtom nacijom koja dolazi". U izic:tval!!ll!l1lli Marka VeS0viea i Adila Kulenoviea osjeea se aniJmaliC!IJ prema nacionalnom naboju i nacionalnom klasificiranju bjl su, i to se Cita iznad i ispod teksta, obuzeli bh. druStva~

vjerovatno

krivac za krv koja se prosula po BiH. ,Klub 99", po inen::j. premda se to ne bi oeekivalo od intelektualaca, krivi redl::m'ill sve, i Srbe i 1-hvate i Muslimane (BoSiljake). Svi su oni kim za 1USenje zajednickog Zivota, i tu sada nema klasificiranja Zatim dolazi onaj fakat od kojeg mi se uvijet smuci. Adil Kulenovic slavodobitno tvrdi da je proSk

,Klub 99" misli da je ta, nacionalna pato~

*Preneseno iz Ljiljana, br. 89, 10. juni 1994.

godine u Sarajevu od svih sklopljenih brakova 15% bilo mijesanih! Znamo ko je to jos isticao i kitio se time u onim vremenima koja nisu bila krvava kao ovo mjeme, ali jesu bila siva, mracna i olovna, ne ponovila se! Oni, boljsevici, probili su mi glavu isticuCi kako je na primjer Banja Luka fenomen slobodnog ljudskog druStva, jer je u njoj postignut jedinstven rekord:

najvise mijesanih brakova na svijetu! (Zamislite taj lijepi grad danas!) A Marko Vesovie kaze da je i Alija Izetbegovie otpisao zajednicki zivot u BiH, da ni on nije za to, vee ga, dakle, i on rusi. Ne mogu biti samo dvojica kriva za nesto, a da se tu nekako ne ustima i treCi. Komentarisuei ovaj skup Vladimir Bilie je na RFI uz Srbe i Hrvate iz BiH prislonio i neke muslimane politicare koji zele nacionalne kantone i drZave. MoZda ima takvih, ali ja bih volio znati koji su. Marko je, sigurno iz neobavije8tenosti, posto njemu

eovjek ne more priSiti losu namjeru prema Muslimanima, pomrsio konce jer, koliko sesjeeam, predsjednik Izetbegovie je rekao, i to u inteiVjuu za ovaj list, da se danas borac Musliman ne bori za zajednicki Zivot, da bi saeuvao gole Zivote svoje djece i ostale familije, kuru i imanje. To je istina, ali to nije napad na zajednicki zivot, to nije

politicka

rezervati i torovi. Takoder mi je nepoznato da je bilo

koji muslimanski, bosnjacki politicar davao izjave u tom pravcu, jer, prvo, zajednicka BiH je optimalni bosanskomuslimanski interes, a drugo, takvi zahtjevi

poruka da se u BiH prave nacionalni

112

su skroz suprotni kulturi i tradiciji jednog naroda, za Ciju se posebnost borim, a koju ,Klub 99" more destruirati. ,Klub 99" proma8io je mjesto odrZavanja. Sarajevu prieati o zajednickom Zivotu?! Muslimanima prieati o zajednickom Zivotu?! Pa Muslimani su jedini taj Zivot ne samo proklamirali vee i ostvarili: u Jerusalimu preko 1300 godina, u Spaniji - preko 700 godina, u Bosni - preko 500 godina! Kako im je uzvraeeno?! Marko, mogli biste takav skup odrZati, recimo, u Podgorici, u C. Gori, gdje nestaju Citave muslimanske familije, odakle Muslimarii pod prisilom

i od straha bjere! Znam, bilo je crnogorskog stida zbog toga, ustali su u njihovu odbranu Cerovieevi liberali, znam da to i Marka boli, ali - to je nedovoljno. Grebi ga! 0 Beogradu,

ne moremo ni govoriti. 0 Zagrebu-

jos nekako. Drugo, premda ,Klub 99" ima politicku teZinu, glasovi koje smo s njega Culi nose novu staru opasnost po Muslimane. More se desiti da univerzalizacijom vrijednosti, isticanjem opeega i zanemarivanjem posebnosti, ponovo krenemo u neki vid ,bratstva i ubistva" (siri, siri, vezeni pe8kiri), u kojem bi se nad Bosanskim Muslimanima nastavilo kulturnocivilizacijsko zatiranje. Narod koji samo geografski pripada Evropi, koji u

svojoj ukupnoj tradiciji bastini pozitivne vrijednosti za koje se danas samo zalaze zajednica zapadno- evropskih ddava, i BiH kao zivi univerzitet postovanja vjerskih, i.e. nacionalnih razlika, mogu biti ucitelji, nikako ucenici Kontinenta iza kojeg stoje inkvizicijske lomace i ,etnicka ciseenja", svjetski ratovi, fasizam i

PaJama, Grudama

113

komunizam, moralna anarhija, sekularizam

Da,

sekularizam je prava meta moga napada, i pri tome mislim na svjetonazorski, ne i politicki sekularizam. ,Klub 99", pogotovo Bosnjaci u njemu, od ovdasnjih Muslimana ce napraviti mutave ucenike jedne civilizacije u rasulu, napravit ce od ovoga naroda jednu bezoblifuu masu, narod uvjerskoj i politickoj amneziji - jer oni misle da se put do slobodnog druStva vodi preko odbacivanja nacionalnih, a pogotovo vjerskih posebnosti u BiH. To je pogresan put. Razlike postoje medu nama i do slobodnog druStva se ne dolazi njihovim ukidanjem, kao ni njihovim izmiSljanjem ili pretivelieavanjem. Mjesoviti brakovi, ·neka vrsta zastave pogresno shvacenog zajednickog zivota, veCinom su propali brakovi, u njima nastaju teski sukobi, djeca iz takvih brakova su .frustrirana porijeklom, i sa takvim degutantnim preporukama valjalo bi jednom prestati. Razlike izmedu Muslimana i nemuslimana su tolike da cemo, ako nasim mladim ljudima sugerisemo drukCiji put, naime, da u bracnu zajednicu idu samo sa istomisljenicima, lakse doCi do drustva bez trauma. Protivio bih se tome da ovdje, u RBiH donosimo zakone kojima bi se neko kaznjavao zbog, na koncu, apsolutno privatne odluke, koja se ne moze koristiti na politickim talambasima, ali bi, recimo, lslamska zajednica, i ne samo ona, konacno morala izaci sa javnim stavom da islam, u okolnostima kakve su u

114

sa javnim stavom da islam, u okolnostima kakve su u 114 BiH, ne dopusta ni zenidbu
sa javnim stavom da islam, u okolnostima kakve su u 114 BiH, ne dopusta ni zenidbu

BiH, ne dopusta ni zenidbu ni udaju izmedu M.uslimana i nemuslimana.

Cmogorcima, Hrvatima i Srbima vjera ne zabranjuje takav brak, razlike medu njima su manje nego izmedu svih njih i Muslimana (Bosnjaka), zatim:

njihova sudbina je drukcija od nase, oni ne znaju sta je to strah za opstanak, oni po sudbini nisu Jevreji Evrope, kao mi. Skoro svaki mijesani brak za Bosnjake je jedno izgubljeno ognjiste. Narod koji u svakom ratu izgubi oko 10% stanovnistva, a u miru mu se oko 50% odlije od duhovne matice, iz politickog interesa ne smije pristati na takav put. Zahtjev za brizljivim cuvanjem posebnosti ne dovodi u pitanje bioloski biti kulturni opstanak Drugoga. Zamjenimo utopiju realnoscu. Bosnjaci u ,Klubu 99" na noz ce docekati ovakve zahtjeve. (Vee ih vidim

kako

se

izvinjavaju

nemuslimanima

zbog stavova

,jednog fundamentaliste"). Fenomen ovog stoljeca u Evropi, intelektualci koji su mogli istrazivati sve osim onog sto je najblize njihovoj percepciji: mahalu s Majkom i dzamijom u sredini, potpuno strani vlastitom narodu i tradiciji, 70 godina odbjegli od njih, s neizljeCivim kompleksom inferiornosti, s Kiblom u Parizu, sekularizirani i evropocentriCni, bez originalnog i kritickog prorniSljanja pojava i dogadaja, oni pojma neee da imaju sta je vjera od koje bjeie kao od kuge dala ljudskoj slobodi, od kojih zala je za§titila ljudsko drustvo i kakve su njezine perspektive

115

L

~

danas. Umjesto da konacno izmucaju pred Drugima:

da je ovdje, u BiH, kao nigdje drugdje na Balkanu, moguce govoriti o zajednickom zivotu samo zahvaljujuci prisustvu islama, a da i cetnistvo i ustastvo imaju temelje iz kojihnicu, nasi sekularisti zude samo za vremenom tjelesne lagode, po cijenu duhovnog siVila. Oni ovaj narod rele oblikovati kao dagerotip, kao Zalosnu kopiju evropskog satanizma! Oni ee, dina mi, i.umliko se ne pojavi nova generacija bosanskomuslimanskih rnislilaca koja ee se razviti bez kompleksa, spremna da nosi teret islamske posebnosti u Evropi, odvesti ovaj narod u totalnu duhovnu kapitulaciju.

Enes Karic

,

·--·--::"'-""'"CO"---="'""' ,.-'""--'==""-"~

,DOBROCUDNICI"*

Od cega nas oslobada Oslobodenje?

Tesko se oteti utisku da Oslobodenje, naroCito u posljednje vrijeme, malo po malo, otvara svoju ,dobrocudnu" cud. To jest, samo neupucenima moze biti cudno sto takvu strategiju Oslobodenje vidljivije aktiVira upravo sada, u vrijeme potpunog kraha Fikreta AbdiCa, posljednjeg bolj8eviCko-CetniCkog ufanja u unutarnjem podrivanju bosnjackoga muslimanskoga naroda. Ali i u vrijeine snamoga jaeanja Armije Republike Bosne i Hercegovine i provodenju u djelo Federacije Bosnjaka i Hrvata Bosne i Hercegovine. Oslobodenje je, kao list dugogodisnje dokazane komunisticko- cetnicke reputacije, koja je kulminirala komunisticko- cetnickom velikosrpskom erupcijom, uvidjelo u ovom ratu da se uz ,dobrofudnost" i mimikriju more pribliZiti bosnjackome narodu, ali sa specijalnom strategijom crvotoeenja bosnjaCkoga politickoga, kulturnoga i posebno

\jerskoga islamskog tkiva! Potpisnik ovih redaka vidio je, boraveCi na iiilll!t"l!a&*n

univerzitetima i studirajuCi naje:fikasnije obli;e

iw4 :t#' ' ~,

*Preneseno izLjiljana br. 90, 24-~ f'~·

promoviranja, mnogobrojne listove koje su mu profesori iznosili kao primjer tzv. taktike ,dobrofudnosti". Da bi duhovno kolonizirao jedan narod ne smije5 ga mijenjati u krupnicama, vee u pocetku u sitnicama. Recimo, da je moj profesor sa Yale University imao u rukama jedan ratni kolonizirajuci primjerak Oslobodenja odmah bi cestitao Santicevoj redakciji na sjajno perfidnoj strategiji. Rekao bi: Vidite, na ptvoj stranici je objavljena slika Bosanke u samiji koja uci fatihu sehidu! To znaci moras uvjeriti onoga koga zelis kolonizirati. da si ti zapravo on! (Santic poddava samiju! Ma, bolan, taj bi poginuo za nju!) Sve sto je na narednim stranicama Bosnjak .ce ti vjerovati da je opecaceno onom prvom stranicom! Ali ces ti onda na narednim stranicama uriositi ,sitnice" koja glasi da je komunisticki diktirani mjesoviti brak nesto dobro i da je ovdje narocito dobro unaprijedio muslimane i sami islam, a da je teolog i knjizevnik Dzemaludin Latic fasista i ZirinovskiCic kad tvrdi da je to neslobodan i ideoioski nasilan brak! stavise, ti ces kao sjajan manipulator i urednik Oslobodenja, natjerati Bosnjaka koga hoces duhovno kolonizirati, da u svojoj svijesti jamacno zakljuCi kako je onaj sehid sa prve stranice poginuo braneci komunisticke mjesovite brakove! Ona majka sehidska sa samijom, sa prve stranice Oslobodenja, jedva ceka, jos i prije kraja ove agresije na Bosnu i Hercegovinu, da svoju kcerku Fatu uda za prvog Radivojkana Rasu sa Romanije,

118

I

I

t

I

I

i

I

I.

istaknutog bacaca mina s Trebevica na gladne Bosnjake u ulici bivseg Vase Miskina! <' Govorio mi je mojprofesor u Americi da su bile na desetine osoba koje su ljeti odlazile u Afriku samo zato da bi sirile obicaj autostopiranja! ,Mislit cete, profesore Karicu, da je to naivno! Ali, vidite, nije! To je bio samo prividno njihov hobi. Potrebno je naviknuti jednu naciju, koja ne da razoriti svoju kucu, svoju porodicu i svoj jezik, da barem primi umornoga ,putnika - namjernika" u svoja kola! A, kasnije ce ga primiti samoj kcerki u postelju!" Tako mi je govorio

moj dobri profesor predmeta stratesko informiranje, po religiji protestant, inace takoder i dugogodisnji profesor na Harvardu. Ja, kao covjek kojemu je poznato sta velikosrbi rade, (jer sam, uz bosansko-muslimanske, zavrsio i poneku velikosrpsku skolu i Beogradsko sveuCiliste pocastio sjajnom doktoratskom disertacijom cija je odbrana, po priznanju, tada nazocnoga profesora

i doktora cetnika Darka Tanaskovica, bila kulturni
I dogadaj za ,prestonicu"), u Oslobodenju od pocetka
I rata prepoznajem cudnu ,dobrocudnost". Jest, • Oslobodenje pise: cetnici su napali Be i Hal Ali, ono odmah dodaje: Predsjednik predsjednistvaje isto tako nacionalni voda! Pa onda Bosnjak, koji dode do Oslobodenja, pomisli: Da te nije bilo Alija, ne bi bilo cetnika! Jednostavna racunica Oslobodenja. Zbuni Bosnjaka, omrazi mu njega samoga! A ti, biljeljinsko

119

Oslobodenje, ti si cisto, jeri ti, i sav ostali svijet, i OUN tvrde da su cetnici napali Be i Hal I ko, onda kaze da Oslobodenje ne poddava pravedni otpor Muslimana

Bosnjaka?!

U furnalistici vi morate biti vjeSti. Nikada nemojte sve

reCi, ali provucite Citateljstvu nit! Tj. komunisticki upljuvak, rekla bi moja nena Hanifa. Teologija veli: Nije satana kod onih kod kojih je ostavio svoje prdezi! Oslobodenje znade sasvim dobro to teolosko nacelo, zna ga naime, provoditi u praksi! Ali, kako cete Bosnjacima, za koje Oslobodenje misli da su naivni, pokazati da je to zbilja novina klimavih i sumnjivih postavki! Moj profesor sa Yale University mi je govorio: ,Uporabom jednostavnih pitanja, profesore Karicu! Nairne, pitate Slavka santica cta Ii je humanista, i on vam je, ja sto ce ctrugo reCi, kate da jeste? Ali, pitajte ga dalje, kako to da

,Oslobodenje" ima i uvozi papir i u ono vrijeme ratno kad djeca u Sarajevu nemaju mlijeka u prahu?!"

On ce vam kazati da se demokracija siri papirom

a ne mlijekom u prahu i prezivjelom muslimanskom

djecom! Santic ce vam jos kazati da je do rata i doslo nedostatkom demokracije, a ne nedostatkom mlijeka

u prahu i ne nedostajanjem zive muslimanske djece!

Mudri filozof Santic! Rodila ga majka! Zavidi mu i

, srpski filozof Manojlo Kant! Profesor jedan moj drugi sa Yale University govorio mi je da se najslotenije stvari mogu razgolicavati

~.

&i

120

najjednostavnijim pitanjima! I obmuto, najteze je odgovoriti na ona pitanja koja se ticu najblize stvarnosti, To, naime, zasto je zrak nevidljiv i zasto je ruka vidljiva, te zasto okom vidis ruku, a rukom osjecas nevidljivi zrak- to je tesko jamstveno znati! Spomenuti uceni profesor sa Yale University govorio mi je danima o krivotvorenju historije. Eto, recimo, kad jedan narod ubijaju, onda dobro moras paziti gdje ces popisati imena ubijenih i objaviti njihove slike! Jer, ti si tada pobjednik, a nije pobjednik onaj ko jest bio pobjednik! Ako li samo ti imades papira u jednoj blokiranoj zemlji, i ako samo tebi daju taj papir (a dat ce ti ga, bolan, kad i ti njima nesto dadnes i obecas), onda ees samo ti kasnije tvrditi da si bio vjesnik slobode, da si ti Osloboditelj! Boze dragi, zar je moguce da ta ucena glava sa Yale University u bobu pogodi i predskaza moje

i njihovo Oslobodenje! Sanjam neku noc, sav

u znoju, proslavu dana oslobodenja Be i Ha 2008. godine, sve crvene zastave, idu pioniri u crvenim kapicama, a posvuda se dijeli slobodarsko Oslobodenje, i sehidske slike! Otimaju se ozaloscene · nane i sehidske majke u dimijama za onim tako rijetkim primjercima Oslobodenja iz vee davnih ratnih

otimaju se da bi vidjele

slike svojih sehida, jer su Francuzi tada samo

Sarajevo

1992., 1993., 1994., 1995

,

Oslobodenju davali papir - da

Oslobodenje bude

vlasnik historije!

E, Bogami, priznajem da sam se sav

121

u znoju nasao onoga trena kact sam u snu victio kako glavni i octgovorni komesar Oslobodenja, prof. ctr. Slavko Santic, koraca smjelo poctijumom Tribine i onako ozarena cela, i kako to samo on znacte, veli:

,Oslobodenje je, kao i uvek, bilo uz naroct i uz tekovine nase hrabre borbe!'' Posljectnje sto sam victio jeste cta Slavko Santic u pregrstima baca fotografije sehicta sa tribine, a one se nane u samijama i ctimijama na tlu jagme. A posljectnje sto sam cuo o tom snu iz Santicevih usta jesu smjele i octvazne rijeCi ctosljectnoga sloboctara: "u banci fotosa sehictskih koju ima samo Oslobodenje, jer je ono bilo jectini svjectok octbrane ctemokratske i sta ti ja sye ne znam kake Be i Ha, i jer je samo ono imalo,. kroz patriotske i kakve ti ja ne znam sve jos kanale, papir, imactemo mi sve slike sehida!" Pridem prvom milicajcu u ovom mom snu i kazem mu: ,Pa, znas, valjcta i ti, i svaki zivi rob, cta su cetnici onih ctavnih ratnih goctina (92., 93., 94 propustali Oslobodenju papir! Znas valjcta cta je samo Oslobodenje tacta jectino moglo hvaliti jal' kuctiti Aliju Izetbegovica!" - Sta! Kazes Alija! - ctreknu ti onaj milicajac i namace mi lisice na ruke! Victim, uhapsi me covjek i na sam spomen, imena ,Alija"! E, tek sam se oncta sav u znoju probuctio i zamolio Ajsahanumu cta mi ctonese malo vocte i secera cta ctodem k sebi! Poglectah na prozor, victim rani sabah!

samo

)

122

k sebi! Poglectah na prozor, victim rani sabah! samo ) 122 zamolio sam Boga cta mi
k sebi! Poglectah na prozor, victim rani sabah! samo ) 122 zamolio sam Boga cta mi

zamolio sam Boga cta mi ctjeca ne citaju ovu historiju

iz Oslobodenja i cta mi

se san ne prisnije pa cta me

ctemokrate Oslobodenja hapse 2008. goctine, bas na Dan ctr:lavnosti Be i Ha.

SetajuCi jectnom perivojima cuvenih parkova Yale University sa onim mojim ucenim profesorom, iz njegovih sam usta zapamtio sljectece: ,Komunizam je, kao sto vi uostalom znate, ukinuo Boga, ali octmah i porocticu! Pitate me profesore Karicu, zasto Boga i porocticu i kakve to veze ima jectno s ctrugim! Victis, ja sam bio profesor na institutima ,Lomonosov", i znam ti octgovoriti! Znas, u svakoj religiji Bog je, ako nista ctrugo, a ono harem Najvise Pocelo i Izvor kriterija cteset biblijsko-kur'anskih zapovijecti! Kact, medutim, naroctu iskorijenis Boga, oncta moras i porocticu! Jer, poroctica je brat, sestra, otac, majka, veza i krv, osjecanje i tihi miris poslijepoctnevnog caja, recimo koct Engleza, a koct vas Bosnjaka miris kahve! Komunizam, medutim, nastoji razoriti jectan narod razarajuCi mu prvo porodicu. Komunisti Rusi su htjeli iskorijeniti Estonce, Litvance, itct., upravo mjesovitim brakovima! Znate vi, bolan, profesore Karicu, cta je Rusa komunista bilo mnogo, znate vi, siguran sam, da

i vasi velikosrbi pjevaju onu pjesmu ,Nas i Rusa trista miliona!" Oncta se salje na vas ctva i pol miliona Bosnjaka u Bosni osam miliona Srba, pa oncta vasi komunisti kazu: ,Ictu na Plitvice Janko i Halima!" To su, izvjestila me je CIA, hili jectnoc prectstavnici Be i

123

Ha braenoga vjencanja u srecnoj kumunistickoj Jugoslaviji! To je objavljivalo redovito Oslobodenje, znate vi taj list, profesore Karicu. A nakon slanja cetnickih sinova na vase kceri cetnici ce na vase gradove poslati, bogme i granate!" Boze, ucena covjeka! Victim sada koliko ga je CIA o svemu tacno i precizno obavjestavala! Sjecam se kao danas kako je taj profesor sve u bobu znao, bas ko da je evlija kakav Bosnjak iz Nemile!

P.S. Pricala mi je jedna Muslimanka uciteljica, koju su roditelji udali za zastavnika Srbina iz Petrovca, kako joj je zastavnik prvu noc kazao: ,Hodi der bulo! Dade

ti podame svoj din za moj cin!"

Kao pripadnik muslimanskog naroda i vjemik molim da svi u Bosni imaju svoje basce i da svak svoje zelje otuda here! Taj mi je stih jednom kazao jednom jedan uceni katolicki svecenik. Daj, Boze, da postujemo obraz jedni drugima ovdje u Bosni, i da ga ne kaljamo kao sto nam ga kaljaju komunisti iz

Oslobodenja. Podaj,

dragi Boze, pameti Oslobodenju,

da nam ne kalja nase sehide i sehidsku krv! Amin!

124

Prof. dr. Esad Durakovic

SIJANJE SJEMENA ZA NOVI GENOCID NAD BOSNJACIMA*

Cetvrta nacija, kolumnist Santic i ini devedestdevetasi Zirinovski medu nama

v

Uvijek kada Bosnjak pomisli da je vee doiivo sva zla ovoga svijeta dotaknuvsi samo dno Beznada i da je najzad upoznao sve nacine borbe koje koriste za njegovo konacno smaknuce, pokaie se da je bio u zabludi i da nema kraja ni broja. smrtonosnim zamkama koje mu postavljaju.

Tako ovih dana, kada Bosnjaci na bojnom i politickom

obzorju naziru nadu

u opstanak, preZivljavajuCi genocid

t

);"

t'!

;:'!

kakav nije doZivio baS nijedan narod u povijesti osim Jevreja ·

- ovih dana, dakle, dok genocid jos traje, prisustvujemo agresivnim pripremnim radnjama za podizanje politickih optuznica protiv Bosnjaka i muslimana koji su cijeli svoj dub i dusu ugradili u otpor srpsko- cmogorskom fasizmu jos ne znajuci hoce li prezivjeti. Ironija je potpuna, nedostupna cak i literaturi: U srcu slobodnog Sarajeva sasvim su bezbjedni i ravnopravni pripadnici naroda koji vrsi genocid nad Bosnjacima, a

*Preneseno iz Ljiljana br. 90, 24. juni 1994.

125

pojedinci iz tog naroda kojima je dato neogranieeno pravo javnog nastupa konstruiraju i ispisuju s nezapamcenom drskoscu i politickim primitivizmom javnu optuznicu bosnjackim intelektualcima i umjetnicima za rasisticke i fasisticke ideje izvucene iz neprihvatanja mijesanih brakova. I dalje - u pravcu kome nema kraja: isti · pripadnik toga naroda bez uvijanja ina istome mjestu optufuje zvanime (drZavne) organe za promociju rasisticke i fa8isticke netrpeljivosti. To je zaista besprimjema politicka osionost i krunski dokaz beznadefuog nerazumijevanja slobode. Jaceg argumanta protiv takve podvale nema od cinjenice da odnosni Srbin ispisuje takve optuznice usred uistinu slobodnog Sarajeva ciji smisao oni - zar to nije oCigledno? - definitivno ne mogu dokuciti i cijom toplinom se ne umiju grijati. Ugledni bosnjacki knjizevnik izlaze propis islama po kome se osuduju mijesani brakovi, i to izlaganje ekspliciranoje mi. ravni religije. Kolumnist sarajevskog dnevnika upravo zbog toga agresivno osuduje bosnjackog knjiZevnika za fa8izam i rasizam: Staje osnovna implikacija postupka tog kolumniste? GovoreCi tako o islamskom propisu o mijesanim brakovima, kolumnist usred Sarajeva i u jeku genocida pljuje islam i svim muslimanima u lice s obiljem emocija, isticuci kako je, eto, islam religija fasizma i rasizma. Covjeku dah zastaje! Navedeni ,ispad" ne bi ni zasluzivao paznju bosnjacke duhovne suprematije i utemeljene moraine

126

bosnjacke duhovne suprematije i utemeljene moraine 126 arogancije da j~ usamljen i da se do gada

arogancije da j~ usamljen i da se do gada u neko drugo vrijerne. Medutim, on je sinhroniziran sa jos nekim tekuCim aktivnostima u Sarajevu Ciji uCinak je izvanredno dobro prorafunat: zaustaviti proces bosnjackog nacionalnog osvjescivanja u odsudnom trenutku njegove povijesti i u sudbonosnoj borbi za goli opstanak.

i sreana promocija tzv. eetvrte,

Dakle,

,iznenadna"

,bosanske nacije", koju afirmiraju i neki novostvoreni ,krugovi" pod mistickim brojevima, isticuCi mijesane brakove kao ideal i istovremeno etiketirajuCi kao rasiste i fasiste Bosnjake koji su se usudili makar prozboriti svoje misljenje - sve je to u funkciji aktivnog otpora sazrijevanju bosnjacke svijesti i, u krajnjem,

njegovom prezivljavanju na dl!Zi rok. Nairne, afirmiranje cetvrte, ,bosanske nacije" ima iskljuCivi cilj suzbijanje bosnjacke nacionalne svijesti i spasonosnog homogeniziranja ~fazi kada su Bosnjaci na samom domaku samospoznaje i kada je ta nacionalna samospoznaja u uzrocno-posljedicnoj vezi

s borbom Bosnjaka za opstanak. Uspjeh borbe za

prezivljavanje i slobodu srazmjeran ce biti stepenu svijesti Bosnjaka o nacionalnom bicu, i prema tome,

stepenu spoznavanja istine 0 tome da stradaju zato sto su Bosnjaci. Ako im se zamagli ta svijest, otupljuju se bosnjacki odbrambeni mehanizmi: Bosnjaci ee ponovo biti

,intemacionalisti", kao

u predvecerje ovoga pokolja, ubjedujuCi ih u politicke

prednosti mitinga dok ,internacionalisti" budu kopali

127

stado po kome ee vlliljati kojekakvi

r1;

0~:

neke nove rovove i svijali jos brojnija snajperska gnijezda. Bosnjaci moraju znati - za ime Boga, to je imperativ opstanka! - ko su, sta su, zasto ih tamane. Moraju biti sigurni - na osnovu povijesti, a ne ovih rijeci - da im cetvrta, ,bosanska nacija" nista neee pomoCi, nego ee ih - naprotiv - voditi u istom smjeru kojim ih je vodila i ,jugoslovenska nacija" ciji su neuporedivo najbrojniji dio bili - odvest ee ih ravno na stratiste. ,Bosanska nacija" ne postoji: to je izuzetna zamka i ime za anacionalnost, u mjeri u kojoj je to jucer bilo jugoslovenstvo, nacija u kojoj ee najednog Mirka biti hiljadu Bosnjaka i na jednog Slavka jos dva puta toliko. (Vee victim kako se oni o kojima govorim spretno masaju etikete kojom ee me, kao i Dzemaludina, oznaciti kao ,domaeeg Zirinovskog". Zasto? Zato sto nigdje ne pozivamo na nacionalizam, na ubijanje, osvajanje, vee samo ukazujemo na nuznost nacionalne samosvijesti i samopostovanja kao jedinog garanta nacionalnog opstanka u ovakvom okruzenju). Zagovornici ,cetvrte nacije", tzv. mjesovitih brakova, misticko-masonski krugovi i oni sto usred njima neshvatljivo slobodnog Sarajeva (slobodnog u svakom smislu) organima bh. vlasti pripisuju promociju fa8izma i rasizma morali bi se aktivirati na Palama, u Beogradu, u Banjoj Luci - tamo gdje je na djelu genocid prema kome su Hitlerove metode bile demonstriranje cednosti i otmjenosti. Ali - tamo bi im glave Ietjele za to!

128

Znaju oni gdje treba raditi: u bosnjackom nacionalnom korpusu koji valja destruirati i iznutra - ,usavrsavanjem" njihovih navika na anacionalnost, mijesanim brakovima, ,nacionalnim kljucevima", bratstvom i jedinstvom! Znaju oni da je bosnjacki korpus davno i brizljivo pripremljeno tie za takvo smrto sjeme koje zasijavaju ,internacionalisti" i novi mali bosnjacki AbdiCi! Pored navedenih politickih ciljeva na koje snajperskom preciznoseu niS<me promotori i pripadnici hermafroditske eetvrte ,bosanske nacije" jest i sljedeCi cilj koji se da vidjeti i golim okom.

,prednosti" cudovisne cetvrte

Nairne,

isticanje

,bosanske nacije", ima narocite posljedice na podrucjima gdje je u veCini bosnjacki narod nad kojim se vrsi genocid upravo- u vrijeme te promocije, jer se na taj nacin tom veCinskom narodu hoee naglasiti navodni ,primitivizam" njegove nacionalne samosvijesti zahvaljujuCi kojoj je jedino opstao. Zar je ikome potrebno dokazivati ociglednu cinjenicu da ,cetvrta nacija" ne proizvodi ni pribli:lno iste politicke posljedice

za Bosnjake i Srbe u BiH? Naprotiv.

Zatim,

stvaranjem ,cetvrte nacije" i privlacenjem

veCinskog bosnjackog naroda u nju stvara se otpor prema tri postojeee nacije (otpor koji moze biti, tradicionalno, iskren samo kod Bosnjaka). I tu vee stupamo na teren politike koja u ovom genocidu izjednacava (sic!) sve nacionalne stranke, podjednako ih okrivljujuCi za kataklizmu (a kataklizma je

129

I I !

I

I

namijenjena Bosnjacima, to zna cijeli svijet). ,Cetvrta nacija" striktno je u funkciji izjednacavanja odgovornosti svih nacionalnih stranaka u BiH, a ta stranka u politickom smislu i u datom bosnjackom okruzenju Z:a Bosnjake je sjajan mamac, privlacno narkoticko sredstvo kojim bi da ga omame prije zavrsenog Cina genocida, istovremeno amnestirajuCi taj genocid. Vidjet cemo jesu li vladajuca stranka i, naroCito, Bosnjaci, dorasli tom sudbonosnom izazovu. U epilogu mozemo ukazati i na neke prednosti pojava i procesa o kojima je naprijed bilo rijeci. Nairne, oCigledno je da se tako intenzivira proces diferencijacije medu onima · koji su ostali uz samohranu Bosnu. Jer, eto, na svjetlo pozornice istupaju u ulozi trojanskih konja i neki iz redova onih

na koje smo do jucer s ponosom ukazivali i koji su zivjeli u hladu cudesne bosnjacke dobrosivosti. Sarno, Bosnjaci moraju znati da se, evo vee sada,

u njihove napacene duse zasijava sjeme novog genocida. Hoce li umjeti i ovo prezivjeti?

130

Dzemaludin Latic

Hoce li umjeti i ovo prezivjeti? 130 Dzemaludin Latic CETNIK MEDU NAMA* Nastavak price o bezbojnima

CETNIK MEDU NAMA*

Nastavak price o bezbojnima i onima jos opasnijima

Sasvim ocekivano: list koji je vise od pola stoljeea ugnjetavao posebnost naroda, koji je ucestvovao u montiranju procesa vjernicima od godine 1947. do 1983. iza kojeg stoje godine i godine tuge po zatvorskim celijama i kuce oplakane, puste dzamije i crkve, bogomolje-galerije, porusene iii iznakazene carsije, list- graditelj Utopije-drustva bez Boga, glasilo koje je lansiralo ,Parergon" i povelo hajku na Muslimane, koje se klelo totalitarizmu, koje je, zbog svoje ,unproforske" koncepcije, kada je Citav pravdoljubivi svijet stao uz narod-zrtvu i uz njegovu nacionalnu (i driavnu) politiku, dijelilo pljuske i krivice gospodinu Aliji Izetbegovicu izjednacujuci ga sa Milosevicem i Tudmanom, za sta je primalo nagrade po metropolama mita o superiornosti evropske civilizacije i njezinih ljudskih prava, to mutavo medijsko pastorce francuskog Mestra Svih Hulja, danas, dosljedno svojoj sramnoj antimuslimanskoj tradiciji, spremno je svako politicko misljenje iz obzora islama svrstati u fasizam!

*Preneseno iz Ljiijana br. 90, 24. juni 1994.

131

je svako politicko misljenje iz obzora is lama svrstati u fasizam! *Preneseno iz Ljiijana br. 90,

ovdje uvjeravati bilo koga u kakvoj katastroficnoj situaciji se nalazi danasnji bosnjacki, muslimanski

narod. Uostalom, nijedna religija ne preporufuje mje5ovite brakove, Cak ih sve ostale religije zabranjuju, ali sarajevski neokomunisti samo muslimana smiju nazvati fasistom zbog toga. Isti stav iznio je gosp. Puljic odmah poslije mene, i svi su sutjeli. Sva Evropa suti!

. To znaci, da sam ja dotakao jedno od sustinskih

pitanja opstanka muslimana na ovim prostorima. Sretan sam zbog toga. Obradovao sam hiljade muslimana sirom svijeta i okaharao nase neprijatelje! Nastavit cu sa borbom za svoj koncept Bosne, u kojem nikog ne vrijedam, a u kojem ima mjesta za sve, pa i za ljude koji se odluce za mjesoviti brak, koncept Bosne u stvarnoj, a ne lainoj ravnopravnosti, ali u

kojem

rezima, konacno ovdje bio slobodan!

bi islam, nakon 120 godina i cetiri antiislamska

174

Dzemaludin Sestic

v

-·~,,·"";:

~y

{) MJESOVITIM BRAKOVIMA*

Unatoc uvrijezenom shvatanju o konzervativizmu bosnjacko-muslimaskog elementa u pogledu izbora braenog partnera, unatoc relativno sna:lno ukorijenjenom patrijarhalnom odgoju, boSnjacko-muslimanska porodica brzo je popustila pred organiziranim ideoloskim pritiskom, koji je bivsi rezim provodio najperfidnijim metodama a sa osnovnim ciljem da se razori etnicki cista, na islamskim duhovnim vrijednostima utemeljena obitelj. Zbog toga ce pojava i rasirenost mjesovitih brakova imati najpogubnije posljedice upravo na bosnjacko-muslimanski etnos, jer ce to biti spiritus movens destrukcije bosnjacko-muslimanskog bica. Nijedan druStveno-socijalni sloj bo5njacko-muslimanskog elementa nije bio posteden, odnosno imun, od ove sve ucestalije pojave. MladiCi i djevojke iz tzv. uglednih obitelji, aristrokratskih, intelektualnih, pa i ulemanskih, nisu bili nista malobrojniji od njihovih vrsnjaka iz sirih drustvenih klasa, koji su trazili srecu (bracnu) u tudem - krscanskom, prvenstveno srpskom, nacionalnom korpusu.

*Preneseno iz Muallima, br. 24-25, septembar-oktobar 1994.

- krscanskom, prvenstveno srpskom, nacionalnom korpusu. *Preneseno iz Muallima, br. 24-25, septembar-oktobar 1994. 11i

11i

f:

Vee je receno da su mjesoviti brakovi imali najpogubnije posljedice u bosnjacko-muslimanskom -

narodu

Zasto? Zato sto se u takvom braku, bez

obzira na pol, muslimanska porodicna tradicija potpuno zatirala! Na primjer, djeca su u gotovo 100% . slucajeva dobijala imena bez muslimanskog obiljeZja (najcesce krscanske provencijencije), djecaci se nisu obrezivali, u kuci se konzumirao alkohol i svinjetina, u stanovima nije bilo traga bosnjackom enterijeru ili dekoru, itd. Jednostavno, u kuci je vladao ,evropski" -· rezim. Oficirski i podoficirski bosnjacko-muslimanski kadrovi iz vojnih i policijskih struktura, ako su zeljeli napredovati, obavezno su vjencavali Srpkinje ili Cmogorke. A ako bi slucajno neko od njih ujagmio ,svoju" djevojku, onda je obavezno nadijevao djeci tuda imena, a zatim je svoj zenidbeni ,propust" ispravljao time sto je djecu ateisticki odgajao, stimulirajuCi ih time na njihov mjesoviti brak. Isti je slucaj bio i sa gotovo svim bivsim saveznim, republickim (pa i lokalnim) politickim, driavnim, privrednim, diplomatskim i inim funkcionerima, te sa svima onima koji su imali ambiciju da se popnu sto vise na jugoslavenskoj drustvenoj ljestvici i da uevrste svoju i svoje djece egzistenciju.

Vjerovatno je bilo i takvih mjesovitih brakova koji se ne uklapaju u okvir ove opservacije. Ako ih je i bilo, bili su toliko usamljeni da su zanemarljivi. Evo jednog slucaja, odnosno price koja se cula prije dvadesetak

-

176

godina u jednom povecem drustvu. Bosnjacko- muslimanski intelektualac u mjesovitom braku, pricao je kako im je jednom iznenada i neocekivano u goste dosao njegov otac, stariji covjek, tipican provincijski vjernicki Bosnjak. Bilo je vrijeme rucku, ana sporetu se kuhao kupus sa svinjetinom. Posto je volio kupus, a ne sluteCi u svojoj dobroti i naivnosti da se u sinovljevoj kuhinji trosi svinjetina, otac je insistirao da bude posluien upravo tim jelom, <;lok je domaCica - nevjesta, postujuCi uvjerenje svekrovo, nastojala da mu nesto drugo na brzinu pripremi. Ne smijuCi · priznati pravi razlog, domacica je najzad popustila i gost je posluien po svojoj zelji. GledajuCi svog sjedobradog svekra, starca kojeg je, inace veoma postovala, kako sa- a.petitom ruca, domaCici je od muke pozlilo, da bi kasnije stigla cak i do neuroloske klinike. Zasto su mladiCi i djevojke iz bosnjacko- muslimanske populacije u neobjasnjivo velikom broju sklapali mjesovite brakove, zasto je kod njih ova pojava nalazila tako plodno tlo? Dva su razloga ovdje bila presudna a u medusobnoj su vezi. Prvi razlog je niska nacionalna svijest bosnjacko-muslimanskog elementa, sto nije nikakvo cudo, jer socijalisticki rezim nije dozvolio Muslimanima, za razliku od drugih naroda, pa cak i narodnosti, ni jednu jedimi nacionalnu instituciju, koja bi mogla posluiiti nacionalnom osvjesCivanju. Jedina institucija koju su

177

Muslimani imali bila je IZ, ciju je organizaciju i funkciju ateisticki reZim toliko kontrolirao da je njena djelatnost bila reducirana na najufu obrednu formu. U takvim okolnostima najveCi broj muslimanske djece nije pohadao mekteb, a iz skolske literature i lektire nije apsolutno mogao saznati ni ko je ni sta je! Svaki pojedinac, iii svaka aktivnost koja bi mogla dati podsticaj muslimanskom nacionalnom budenju iii nacionalnom osvjesCivanju, nemilosrdno je zatiran u samim korijenima. Drugi razlog je proces duboke ateizacije koja je zahvatila muslimansku mladez, sto se je moglo i ocekivati, posto su stasavale generacije bez nacionalne i vjerske svijestL Jedino time se moze objasniti Cinjenica da i poslije promjene drustveno- politickog sistema, a nakon svega sto se bosnjacko- muslimanskom narodu desilo u ovom ratu, njegovi mladiCi, a osobito djevojke, sklapaju mjesovite brakove u goto-iro istoj mjeri u kojoj su to cinili i u socijalistickom dobu. 0 tome govore statisticki podaci maticne knjige vjencanih zenicke opcine. Svjesni smo potpuno Cinjenice da je izbor bracnog partnera zagarantirano ljudsko pravo, da je taj izbor rezultat najsuptilnijih uzajamnih osjecaja fizicke i duhovne privlacnosti (lngmar Bergman: ,Brak je najljepsi oblik ljudskog sjedinjenja"). Ali, posto je porodica osnovna celija svakog drustva, nasa drustvena zajednica mora voditi racuna o tome na kakvim temeljima se ona gradi. Da li nam mjesoviti

178

brak garantira nufnu dru5tvenu stabilnost? Odgovor je, nazalost, na odredeni nacin dobijen u ovom sadasnjem ratu. Sada je bila izuzetna prilika da se testiraju mjesoviti brakovi, njihova stabilnost, .vrijednost, privrzenost bracnih partnera pred teskim iskusenjima koja su nametali medunacionalni sukobi, i sta se dogodilo? Mnoge, naizgled solidne, decenijama njegovane mjesovite bracne zajednice, najednom dozivjese takve snazne potrese od kojih se raspadose u paramparcad. Mnoge maske, godinama vjesto prievrsCivane, padose na tlo, otkrivsi prava, ogoljela,

nacionalisticka lica svojih zivotnih partnera, roditelja svoje djece. Nikakav sud, nikakva socijalna institucija nije tu mogla nista da pomogne. Bracni partner je nemilosrdno okretao leda svom zivotnom drugu i nakon sto bi mu skresao u brk svu nacionalisticku

koju je u sebi godinama osjecao, odlazio je

u nepovrat! Pravu dramu u takvim okolnostima prezivljavala su, ni kriva ni dufna, njihova djeca. Ona su stajala izmedu roditelja bespomoeno, ne shvatajuCi smisao sukoba i znacaja bracne tragedije, rastrzana

pred dilemom: kome se prikloniti. Uostalom, djeca iz mjesovitih brakova su bila i ostala tesko rijesiv problem i za samu djecu, i za roditelje a na odreden nacin i za drustvo. Cim bi pocela racionalno raspoznavati realnost svog okrufenja, takva djeca bi spoznavala istinu da su produkt ukrstanja dvaju svjetova, dviju civilizacija,

179

bljuvotinu,

p'"'mml

kultura i tradicija. Shvatala bi da ih familije i rodaci

podmicivanjima pokl!Savaju pridobiti na svoju

stranu, shvatala hi da se sa njima na odreden naCin manipulira. Zna se da su mnoge bake odvodile svoje unucice ,muslimancad" u druge gradove i tamo ih krisom krstile. Isto tako su i nane pokusavale da svoju unucad upoznaju sa islamskom duhovnom tradicijom. Tako je jednom, vee poodavno, u jednoj uglednoj instituciji, na novogodisnjoj priredbi, uprilicenoj za djecu, kada su u okviru umjetnickog dijela programa djeca pozivana da recituju sto znaju, jedan djecacic, kojeg je nana cuvala dok su joj snaha Slovenka i sin bili na poslu, izasao na binu a onda na zaprepa8tenje i svojih roditelja i cijelog auditorija i organizatora priredbe, stavivsi dian na obrasCic, poeeo glasno da uci ezan: Allahu ekber, Allahu ekber

raznim

Takva se djeca, kada odrastu, neminovno sukobljavaju sa pitanjem: ko su i sta su, gdje, kome i koliko kome pripadaju, jer jugoslovenstva vise nema! Odgovor su mnogi dobili u ovom ratu, jednmn od najmonstruoznijih otkako se pise historija.

ratu, jednmn od najmonstruoznijih otkako se pise historija. 180 Mustafa Spahic MJESOVITI BRAKOVI- OPOMENA · JEDNOG

180

Mustafa Spahic

MJESOVITI BRAKOVI- OPOMENA · JEDNOG VREMENA*

V]emici islama, ne ienite se mnogoboskinjama dok ne postanu mu'minke: uistinu je robinja vjernica bolja od mnogoboskinje, makar vam se mnogoboSkinja i svidala. Ne udajite vjernice muslimanke za mnogobosce, dok ne postanu muslimani: uistinu je rob vjernik bolji od mnogobosca, makar vam se mnogoboSac i dopadao. Oni zovu u diehennem, a Allah voljom svojom nudi dzennet i oprost, i objasnjava ljudima dokaze svoje da bi neprestano razmisljali i mislili na Allaha. (Bekare, 221)

Unazad pedeset godina muslimani su, kao niko drugi, poput leptira i komarca, takozvanih heliotropa, koji lete na svjetlost zarulje i tako sami sebe unistavaju, masovno stupali u mjesovite brakove, musricima i musrikinjama, kjafirima i nevjernicama, razvratnicima i bludnicama. Kako muskarci, tako i djevojke, kceri muslimana vjernika i vjernica, cinile su taj veliki grijeh prema Bogu, sebi i muslimanskoj zajednici, a sve da bi izgradili komunisticko-socijalisticko,

*Preneseno izHikmeta, br.

, str. 119-120

181

·~-~"·=""-""'·='"'·=·=·==.,.·=--==~-«~----~-~~~--

I

dakle, ideolosko, u osnovi laZno, b;ratstvo-jedinstvo i zajednistvo. Niko se nije obazirao na to i smio upozoriti, reci da udaja muslimanke za nevjemika, nemuslimana, mnogobosca, predstavlja njen izlazak iz islama i postajanje. nevjemicom. Muslimanka se za nemuslimana nikada ne moze udati iz dva osnovna razloga. PlVi: Po ucenju islama, djeca u braku pripadaju i vode se po ocu, a ne po materi. Svaka udaja muslimanke za nemuslimana, za islam i muslimane znaci gubitak nje i njezine djece. Kod Jevreja je stvar obrnuta, jer se potomstvo vodi po majci a ne po ocu. Drugi razlog, takoder sustinske naravi, zasto se muslimanka ne moze udati za nemuslimana, ldi u tome sio ehlul-kitab, krscani, hriscani, jevreji, protestanti i drugi ne priznaju islam kao vjeru i u skladu s tim nisu obavezni garantovati muslimanki, koja se uda za njih, njena islamska prava niti obezbijediti • mjesto za organizaciju njenog islamskog zivota.' s druge strane islam priznaje ehlul- kitab i dozvoljava muslimanima da ozene krscanku, hriscanku, jevrejku, ali ih i obavezuje da joj garantuju i omoguce organizovanje vjerskog zivota u skladu sa njenim svjetonazorom. Unazad pola vijeka, muslimani kao cjelina, kao kolektivno bice, o ovim osnovnim kur'anskim principima nisu uopce vodili racuna. Bitno im je bilo samo da budu na partijskoj liniji i sto vjemiji poslusnici rezima i njegove ,avangarde". Cijenu te poslusnosti i vjemosti placali su islamom i islamskim

182

i

l

i

I

I

l

-

:I

proplSlma, na taj naCin sto je svaki musliman·koji je stupao u mjesoviti brak, makar i dozvoljen, upotpunosti se udaljavao od islama, islamskog nacina zivota i ponasanja. Prihvatao je pozdrav zene, djeci nadijevao neislamska imena, musku djecu nije sunetio, jeo je zabranjenu haram-hranu, pio alkoholna pica, odbacivao svoje vjerske a prihvatao zenine i partijske blagdane i pozdrave. Svaki musliman u mjesovitom . braku po pravilu je bio gubitak za islam i muslimane. S djevojkama, muslimankama, koje su stupale u mjesovite brakove, slucaj je bio jos drasticniji. Samim

cinom udaje za nemuslimana one su postajale nevjemice i sve sto je slijedilo poslije toga bilo je

logicka posljedica stupanja u mjesoviti brak. Totalno

su se asimilirale u tudu sredinu, vjencavale u crkvama

i partijskim komitetima i predijevale sebi imena. Mnogi od nesretnika i nesretnica, koji su stupali u mjdovite brakove, odrodili su se od svojih roditelja, brace i sestara, rodbine i prijatelja. Stoga uopce nije slucajno sto su gradovi poput Banja Luke, Mostara, Bijeljine, Bosanskog Broda, Modriee, Doboja, Prijedora, Bosanske Krupe, gdje su muslimani zivjeli u velikim procentima, biljeZili najviSe procenata mjesovitih brakova u posljednjih pola stoljeca. Po broju mjesovitih brakova Banja Luka je bila bez konkurencije na prvom mjestu, cime su se kratkovidi i slijepi politicari iz redova Muslimana javno ponosili, isticuCi je kao posebno svijetao primjer. Tu svoju zabludu placali

183

r

smo islamom i islamskim propisima a danas placamo i gubitkom zivota, easti i dostojanstva. Prisjetimo se samo Manjaee i drugih logora u i oko Banja Luke i drugih pobrojanih gradova. koji su postali masovne grobnice bosanskih Muslimana, alii grobnice iluzija o bratstvu, jedinstvu i zajednistvu. Dobro nas narod kaze: Cega se pametan i mudar stidi, time se budala ponosi. Mjesoviti brakovi bili su partijskim politickim kadrovima iz muslimanskog naroda dliZnost i zadatak prvog recta. Tako su se muslimanski narod, njegovo bice i svijest unistavali i razarali iznutra i u svojoj sdi. Svi drugi u mjesovitim brakovima igrali su svoju igru. Za njih su oni bili privid, obmana i lai kojom su uspavljivali i za sadasnji genocid pripremali vazda naivne muslimane. U svim pomenutim, pa i drugim gradovima, cak i po selima, u posljednjih pola vijeka, poput kuge, harala je prostitucija, nevjerstvo u braku i nepostenje. Malo je muslimana koji su obracali paznju na kur'ansko upozorenje:

Nevaljale zene (teske grijdnice) su za nevaljale muskarce, a nevaljali muskarci su za nevaljale zene, cestite zene su za cestite muskarce a cestiti mu§karci su za cestite zene. (Nur, 26)

Iz ove perspektive jedino se moze sagledati enormno visok broj razvedenih brakova i na stotine hiljada vanbracne djece rodene poslije rata. Komunisti su kao nevjemici dobro znali ako kod muslimana razore, natrune, opogane, na pogresnim osnovama i

_;,k

it

184

nedozvoljenim vezama uspostave brakove, da tada medu njima kidaju bracne, rodbinske, komsijske, bratske i sve druge bitne veze i odnose. Njima nije smetalo da se brak utemelji na osnovu ljepote; imovine, porijekla, ali jeste, i to su nastojali sprijeciti po svaku cijenu, na osnovu islama, jer su znali da je islam temelj evrstine, vjemosti, stida i postenja u braku kao i garancija opstanka muslimana ciji je nestanak sa ovih prostora davqo programiran. U pitanju je bila samo metoda; Asimilacija kroz mjesovite brakove bila je pouzdan i uCinkovit put ka ostvarenju tog u biti genocidno-fasistickog cilja - istrebljenja citavogjednog naroda. Svaki neprijatelj islama dobro zna da je brak srce, srediste, polaziste i ishodiste svih odnosa · medu muslimanima, ali i drugim ljudima. Zato je bas tu instituciju trebalo ubiti, razoriti - vodu na izvoru zamutiti. Nairne, oni su nas pola vijeka kljukali i duhovno filovali prieama o bratstvu-jedinstvu i zajedniStvu. To komunisticko bratstvo-jedinstvo nema nista zajedniCkog sa islamom kao ni islam sa njim. Islam poznaje tri oblika bratstva (to je najvainije bratstvo), po krvno-bioloskom srodstvu i po mlijeku. Svako ideolosko bratstvo, pa makar se zvalo i komunisticko, u osnovi je Cista lai koja se vremenom pretvara u notorni zloCin nad muslimanima. Dakle, po islamu braea mogu biti ·iskljuCivo po vjeri, krvi i mlijeku, a ne po ideoiogiji Nema jednakih ljudi i zato nema ni je:dinst>'a mean

185

-;~

njima. Po islamu su svi ljudi Bozija stvorenja, ne . jednaka, ne suprotna, nego razlicita,

njima. Po islamu su svi ljudi Bozija stvorenja, ne . jednaka, ne suprotna, nego razlicita, ali kao boZija stvorenja i ravnopravna. Zato sve sto nam se dogada u ovome ratu moramo sagledati iz perspektive analiziranja naseg sveukupnog dosadasnjeg zivota,

rada i ponasanja od maja 1945. do aprila 1992. godine.

svijet zna da se sada nad nama vrsi inkvizacija u

formi genocida od strane srpsko-cmogorskih hordi. Ruse nam dZamije, spaljuju kuce, unistavaju gradove, ubijaju djecu, kolju starce i starice, kamama urezuju na leda krstove iii im odrezuju dva prsta da bi ih mrtve ,ucinili hriscanima", ali nam ina nase oCi ina ocigled cijelog svijeta obescascuju kceri, sestre, nevjeste, majke i nane od 10-80 godina. Veceg zloCina i obescasCivanja jednog naroda povijest ne pamti. Svaka cestita, postena i nevina muslimanka koja sada bude silovana i obescascena, a imala je svoj stid, karakter, dostojanstvo, cast i ponos, bit ce kod Allaha nagradena i zasticena. Ovi zlikovci i monstrumi koji ih

siluju, vrijedaju i obescascuju bit ce od Allaha po zasluzi kafnjeni:

. Cijeli

Pored

Allahove

. One kojiAllaha i Poslanika Njegova budu vrijedali, Allah ce ih i na ovom i na onom svijetu prokleti i sramnu im patnju pripremiti. A one koji vjernike i vjernice vrijedaju, a oni to ne zasluiuju, tovare na sebe kletvu i pravi grijeh. (El-Azhab, 57 i 58) iii Oni koji obijede cestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti, na ovom i na onom svijetu njih ceka

186

patnja nesnosna. Na dan kada protiv njih budu svjedoCili jezici njihovi, ruke njihove i noge njihove za ono sto su radili. (En-Nur, 23 i 24).

kazne

slijedi svakom

bludniku, bogohulniku i nasilniku i nasa je sveta dufnost da se protiv njih borimo i trijebimo ih svim dostupnim sredstvima. Medutim, postavlja se pitanje:

koja

da li oni sadasnjim silovanjem nasih zena, sestara i kceri samo zato sto su muslimanke cine veCi grijeh, prestup iii zlocin nad nama iii smo ga Cinili mi sami nad sobom punih 47 godina, svjesno, namjemo i dragovoljno stupajuci u mjesovite brakove i kroz njih odricuCi sebe svoga bica i svega islamskog. Ovo sto oni sada Cine nad nasim zenama je nepojmljiv zloCin od kojeg je konsterniran cijeli svijet. Ali, ono sto smo cinili mi, stupajuCi u mjesovite brakove pola vijeka, bilo je nista drugo do kupovanje dunjaluka o trosku Ahireta, i na koncu gubljenje i dunjaluka i Ahireta. Mi smo pola vijeka ignorisali kur'ansko upozorenje da se ne zenimo mnogoboskinjama i da svoje kceri ne udajemo za mnogobosce, makar oni bili lijepi, zato sto

na dzehennem, a Allah nudi

nas oni zovu i upucuju oprost i dzennet.

Mada

su

nam

svima

ova

silovanja

teska,

nepodnosljiva i neoprostiva, ona su sa stajalista islama

laksa i bezbolnija od mjesovitih brakova, djece i prijateljstva iz njih. Najtezi je grijeh sto smo mi te mjesovite brakove prihvacali kao nesto normalno,

181

prirodno i bezgrjesno. Moze se matematickom preciznoscu utvrditi da su od eetnicke zlikovacke ruke. najvise nastradali gradovi i mjesta u kojima je najvise bilo mjesovitih brakova i vanbracne djece kao sto su Banja Luka, Brcko, Bijeljina, Bileca, Mostar, Prijedor, Sanski Most, Modrica, Bosanski Brod, Odzak. Ti gradovi, kovacnice bratstva-jedinstva, pokazali su se kao gradovi lazi, obmane i cetnickog zlocina. Iz ove tragedije i kataklizme muslimani moraju izvuCi pouke. Trebaju preispitati sv~ svoje stavove prema braku i izboru bracnog druga. Opee je kur'ansko pravilo da Allah nece izmijeniti stanje jednog naroda, dok narod ne izmijeni svoj odnos prema Allahu, dZ.S., i dok na osnovu · tako uspostavljenog odnosa prema Allahu ne zasnuje odnos prema sebi i drugome. U odnosu na bracnog druga muslimani moraju zeniti dobre, cestite, stidne, Allahu pokome i poslusne zene, koje su im u braku vjeme i odane. Glavni kriterijum njihove vrijednosti mora biti nj_ihov islamijet i moralitet. Gledano iz te perspektive, mi kao pojedinci, a i kao cjelina, na islamski naCin moramo prihvatiti i pomoCi od strane cetnickih zlikovaca obescascene kceri, sestre i zene. Sa neudatim se muslimani trebaju ieniti, a svim moramo pomoCi da zaborave preZivjele traume i to .im nikada ne uzimati za mahanu i grijeh, ako su prije toga bile moraine i postene. Od sada pa dok postojimo, ne smijemo nikada pomisljati, a kamoli stupati u serijatski zabranjene

188

T

'

I

brakove. Jednom zauvijek moramo shvatiti da je svaka

vrsta mjesovitog braka na ovim prostorima (bilo udaja

iii zenidba) iskljuCivo 0 nasem trosku i da razara nase

vjersko, moralno i duhovno bice. Da nam se ne bi ponavljala ova sadasnja klanja i silovanja, nas jedini

spas lezi u .vracanju islamu, islamskom nacinu i organizaciji vlastitog zivljenja.

189