You are on page 1of 9

SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

Laman 1
U

flash

Gif

http://www.stringsmagazine.com/leveltwo/YOURINSTRUMENT-65.asp
HTU UTH

Alamat web
http://www.stringsmagazine.com/leveltwo/YOURINSTRUMENT-65.asp
HTU UTH

komen
1. teks
Penggunaan teks yang digunakan adalah pelbagai dan mempunyai font yang
pelbagai saiz, pemilihan warna bagi font juga sesuai dengan konsep laman ini,
jika dilihat penggunaan font yang ceria

2. Grafik
Grafik yang digunakan juga adalah minima, grafik yang digunakan adalah dalam
resolusi yang tinggi, kerana dengan menggunakan grafik yang baik akan menarik
minat pengguna dalam melayari laman ini, laman ini juga merupakan laman yang
menjalankan aktiviti komersial

3. Audio
Audio dalam laman ini tidak ditemui langsung, tiada komenya yang dapat dibuat

SUHAIMI BIN SHOIB 1


M20071000065
SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

4. Video
Video tiada disertakan dalam laman ini, penekanan kepada gambar pegun,
kemungkinan strategi pemasaran laman ini bukan kepada video, kerana lebih
kepada komersial sahaja

5. Animasi
Animasi yang digunakan adalah dalam bentuk gif dan flash
http://www.stringsmagazine.com/banners/Clarion-Strings-Web-Banner.gif
HTU UTH

Animasi ini selalu akan refresh dengan sendiri ianya akan berubah-ubah dengan
sendirinya, jika kita mempunyai talian yang kurang cekap yang pastinya akan
mendapati laman ini membosankan.

Laman 2
U

Animasi
flash Gambar
pegun (gif)

http://www.yamahamusic.com.my/
HTU UTH

SUHAIMI BIN SHOIB 2


M20071000065
SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

Alamat web : http://www.yamahamusic.com.my/


HTU UTH

komen
1. Teks
Laman ini menarik berkenaan dengan teks yang digunakan, pelbagai bentuk dan
jenis yang digunakan, teks yang digunakan adalah sebagai hiperlink kepada
laman yang lain. Penerangan yang disampaikan dalam bahasa jepun akan
mempunyai sarikata dalam bahasa inggerik, ini akan membolehkan pengguna
akan lebih memahami mesej yang hendak disampaikan olek yamaha muzik

2. Grafik
Penggunaan grafik pegun banyak digunakan ini adalah sebagai daya penarik
kepada laman ini, resolusi bagi grafik ini agak begitu tinggi, penggunaan warna
yang lembut sesuai dengan warna rasmi syarikat yang menjalankan perniagaan
peralatan muzik. Laman ini mempunyai rangkaian yang luas dan jepun
merupakan main servernya. Grafik yang ditawarkan adalah merupakan
skrinsaver dan wallpaper yang mana pengguna boleh muat turun dengan
percuma

3. Audio
Audio dapat didengar dari laman ini
http://www.yamaha.co.jp/english/product/piano/kakegawa/index.html pihak
HTU UTH

yamaha muzik menggunakan bahasa inggeris dalam menerangkan akan


pembuatan piano ini. Dalam sesetengah situsi penggunaan bahasa jepun
digunakan dalam menerangkan sesuatu cerita, link ini dapat dicapai dari butang
animasi

4. Video
Video disedikan di sini
http://www.yamaha.co.jp/english/product/piano/kakegawa/index.html pengguna
HTU UTH

dapat melihatnya cerita yang berkaitan denga pembuatan piano dari jepun ,
penekanan video adalah lebih kepada pembuatan.

5. Animasi
Animasi cuma kepada pull down menu yang mana ianya mempunyai kesan up
down animasi serta ditambah dengan bunyi dalam melalui butang disediakan

* penumpuan ulasan hanya kepada bahagian piano kakegawa sahaja

SUHAIMI BIN SHOIB 3


M20071000065
SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

Laman 3
U

Animasi
gif

http://www.moe.gov.my/tayang.php?laman=utama&unit=utama&bhs=my
HTU UTH

SUHAIMI BIN SHOIB 4


M20071000065
SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

Alamat web : http://www.moe.gov.my/tayang.php?laman=utama&unit=utama&bhs=my


HTU UTH

komen
1. Teks
Teks yang digunakan adalah bersesuain dengan kementerian, laman ini mudah
dicapai, teks juga tdak pelbagai kerana ianya merupakan laman rasmi KPM
Malaysia. Saiz teks juga sesuai dan mudah dilihat dalam mencapai sesuatu.

2. Grafik
Penggunaan grafik yang mudah dan simple dalam menyampaikan maklumat
kepada para guru, penggunaan warna kepada antaramuka juga baik,
keseragaman antara jabatan dalam kementerian pelajaran malaysia tiada yang
seragam yang mana tiada warna koperat yang dicadangkan, setiap jabatan
bebas dalam memilih warna disukai. Laman ini menggunaka RSS yang mana
pengguna dapat membaca laman ini dengan tampa grafik yang ada, serta dapat
dilawati dari wap. Laman ini mempunyai pautan melaui ikon atau grafik yang
disediakan.

3. Audio
Tiada audio yang disertakan dalam laman ini.

4. Video
Laman ini hanya memberi pautan kepada www.eduwebtv.com yang mana
HTU UTH

pengguna dapat melayari video yang disediakan, bagi laman ini sendiri tiada
video yang disediakan bagi gunaan para pelawat.

5. Animasi
Animasi didapati dari link yang disertakan dibawah ini, sepanduk ini akan
berubah-ubah dalam 3 frame (semasa laman ini dibuat pemantauan)
http://www.moe.gov.my/galeri_moe/sepanduk/2008/2008_KPM_31_9876_17.gif
HTU UTH

SUHAIMI BIN SHOIB 5


M20071000065
SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

Laman 4
U

Animasi
gif

http://www.maybank2u.com.my/
HTU UTH

SUHAIMI BIN SHOIB 6


M20071000065
SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

Alamat web : http://www.maybank2u.com.my/


HTU UTH

komen
1. Teks
Berkaitan dengan teks laman ini menggunakan teks yang standard, yang mana
ianya merupakan satu laman koperat / bank yang menawarkan perbankan dalam
talian, penggunaan teks yang berbeza atau pelbagai akan menyukarkan
pengguna dalam mengakses atau memahami kehendak komersialnya.
Penggunaan teks dalam warna biru dan hitam dalam antaramuka awalannya
akan lebih memberi impresion positif kepada pengguna. Penggunaan teks dalam
warna merah pada antaramuka yang kedua adalah dalam memberi amaran
kepada pengguna dalam menjalan tindakan susulan dalam memadam cache
yang telah dibuat semasa melayari laman berkenaan, dalam menghalang
pengguna lain mengakses jejak yang telah dilalui pengguna. Kuning masih
menjadi warna wajib dalam laman ini.

2. Grafik
Grafik yang digunakan adalah grafik yang standard dan lazim ditemui oleh
pengguna contoh seperti Maybank,Hotlink,Myzone. Penggunaan grafik yang
standard ini merupakan satu motto syarikat dalam mempromosikan syarikat-
syarikat yang lain di Malaysia dan mempunyai hubungan perdagangan dengan
Maybank

3. Audio
Audio tidak kedapatan dalam laman ini, tidak ada apa yang dapat diulaskan
dalam ulasan ini, kerana audio bukanlah satu aspek yang dipertitikberatkan
dalam satu- satu laman yang berunsurkan perbankan

4. Video
Tiada kedapatan video dalam laman ini, kebanyakkan penerangan dibuat dalam
teks.

5. Animasi
Penggunaan animasi dalam laman ini bertukar-tukar mengikut perayaan atau
festival yang terdapat dalam negara. Animasi yang digunakan adalah terlalu
simple dan kesemuanya dalam format gif, yang mana ianya ringan dalam
menyampaikan mesej-mesej.

SUHAIMI BIN SHOIB 7


M20071000065
SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

Laman 5
U

http://www.aleph-one.com.my/webcast/petronas_ads/festival.htm
HTU UTH

SUHAIMI BIN SHOIB 8


M20071000065
SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

Alamat web : http://www.aleph-one.com.my/webcast/petronas_ads/festival.htm


HTU UTH

komen
1. Teks
Laman ini penggunaan teksnya adalah terlalu terhad, penekanan kurang sangat
kepada teks. Teks adalah sebagai pemberitahuan berkenaan video yang
terdapat dalam laman ini

2. Grafik
Penggunaan grafik dalam laman ini adalah dari sedutan dari video yang terdapat
darinya. Pengguna diberikan dengan paparan yang mudah untuk dicapai. Setiap
grafik berkenaan telah dipecahkan kepada jenis-jenis perayaan yang terdapat di
Malaysia. Pengguna mudah memilih tayangan mana yang diminati.

3. Audio
Audio amat penting dalam laman ini kerana kebanyakkannya adalah berkisarkan
kepada video, jika tiada audio yang disertakan dalam laman ini maka tiada guna
video yang disertakan, pengguna haruslah mempunyai speaker asas dalam
menghayati mesej yang hendak disampaikan

4. Video
Video adalah elemen yang amat penting dalam laman koperat ini, Laman ini
menyediakan video yang banyak sekali dari tahun 1997, ianya merupakan satu
jalan dalam menyampaikan mesej kepada pengguna dalam menyedarkan
pengguna. Video yang disertakan disini dapat dimuat turun ke komputer
pengguna dengan menggunakan perisian yang berkenaan. Pengguna haruslah
mempunyai pemain flash dalam cara untuk melihat video-video berkenaan dari
web. Dalam memuat turun video berkenaan pengguna boleh melihat daripada
perisian yang menawarkan format wmv untuk melihatnya.

5. Animasi
Animasi yang digunakan adalah animasi pegun yang mana animasi berkenaan
tiada pertukaran gambar dalam setiap minit, lihat pada header antaramuka
laman utama laman berkenaan.

SUHAIMI BIN SHOIB 9


M20071000065