5.

Berikan komen tentang sudut matematik yang telah anda lihat sebelum ini. Sudut matematik adalah satu sudut yang diletakkan di sesuatu tempat

khasnya di dalam kelas dimana proses pembelajaran matematik boleh dijalankan secara tidak langsung. Dengan segala input asas yang diletakkan di sudut tersebut, murid-murid bebas untuk melihat dan mendalaminya secara terus. Banyak contoh sudut matematik yang terdapat di sekolah dan diantaranya seperti yang di terangkan pada prosedur 2 dan 4. Mengikut pemerhatian, jumlah buku yang terdapat di sudut matematik yang kami kaji adalah sedikit dan tidak mencukupi. Sepertimana yang kita tahu, jumlah murid-murid di dalam satu-satu kelas adalah dalam lingkungan 20 hingga 30 orang. Namun, kebanyakan buku yang tersedia adalah sebanyak 10 hingga 20 buku sahaja. Bukan setakat disitu, kadang-kadang, jenis buku yang tersedia juga tidak menyeluruh mengikut sukatan pelajaran. Selain itu, papan kenyataan yang tersedia juga tidak di kemas kini dari semasa ke semasa. Kebanyakan papan kenyataan selalunya akan dihias pada awal bulan dan tidak ditukar sehingga akhir tahun. Hal ini amat menyedihkan kerana murid-murid belajar sedikit demi sedikit. Jika papan kenyataan telah dihias mengikut silibus pada awal tahun, input silibus pada akhir tahun tidak dapat ditampal dan murid-murid mungkin tidak akan dapat mengimbas kembali silibus pada akhir tahun kecuali dengan latihan yang diberikan oleh guru. Bahan bantu mengajar matematik seperti penimbang, pengukur, pepejal bentuk dan lain-lain amat penting dalam membantu proses pembelajaran dan pembelajaran kerana matematik adalah pembelajaran secara logik. Oleh itu, banyak alatan matematik telah dihasilkan dalam membantu mengukuhkan pemahaman murid-murid. Dengan ini, adalah amat digalakkan alatan tersebut diletakkan pada sudut matematik. Namun, kebanyakan sudut matematik yang telah dikaji selalunya amat kekurangan alatan tersebut. Ini juga adalah satu kelemahan kerana selalunya alatanalatan tersebut yang paling menarik minat murid-murid untuk mendalami

guru-guru perlu memastikan murid-murid menyusun semula alatan yang digunakan ke tempat asalnya. kekemasan sudut matematik dapat dikekalkan. Namun. Sebaliknya. Besar kemungkinan alatan tersebut akan mudah rosak jika cara penggunaannya tidak betul. Sering kali kita lihat susun atur pepejal geometri tidak disusun dengan betul selepas murid-murid mengkajinya. keceriaan kurang ditonjolkan dan sudut tersebut menjadi hambar. Namun. Hal ini dapat menggalakkan kehilangan alatan dan buku yang terdapat di sudut matematik dengan mudah. Dengan ini.subjek matematik. Hal ini boleh dicegah jika guru-guru mahupun murid-murid dapat berfikir secara kreatif dalam menceriakan sudut matematik tersebut. guru-guru haruslah mencari inisiatif dalam menjaga dan mengeluarkan arahan yang jelas terhadap murid-murid dalam menjaga alatan matematik tersebut. Guru-guru sering berpendapat bahawa sudut matematik mestilah sudut yang dihias hanya dengan pembelajaran matematik. jika terdapat alatan matematik seperti penimbang berat. Jadi. alatan ini selalu tidak dijaga dengan cermat. dengan ketiadaan tempat untuk mereka bersantai seperti sebuah meja dan beberapa kerusi menyebabkan murid-murid akan mengambil jalan mudah untuk membaca di tempat duduk masing-masing. Arahan juga harus dikeluarkan bagi susun atur alatan. Jadi. Sudut matematik selalunya akan diletakkan di bahagian sudut tepi belakang kelas.Hal ini tiada bezanya dengan kehadiran mahupun dengan ketiadaan alatan matematik. Dalam mempengaruhi minat kanak-kanak. satu tempat khas untuk mereka bersantai sambil membaca amat digalakkan. Hal ini menyebabkan sudut matematik berada dalam keadaan bersepah dan tidak kemas. Oleh itu. Dalam menjaga alatan dan buku-buku sudut ini sebaiknya. Jika alatan kurang. atas kajian yang dilakukan. keceriaan adalah kunci yang harus diutamakan. . maka penglibatan muird-murid di sudut matematik juga akan kurang. keceriaan pada sudut matematik selalu diabaikan.

Oleh itu. Perkara ini perlu dititikberatkan kerana sifir lain juga amat penting dalam matapelajaran matematik. Hal ini menyebabkan muridmurid kurang mendapat pendedahan ataupun kurang terbiasa dengan sifir selebihnya. Tanpa hafalan sifir. .Kadang kala. segala penambahbaikan haruslah dijalankan demi menarik minat murid-murid dalam menghadirkan diri pada sudut matematik supaya pembelajaran boleh dijalankan setiap masa samada dengan kehadiran guru mahupun tidak. sifir yang terdapat di sudut matematik tidak lengkap seperti hanya memaparkan sifir 1 hingga sifir 4. pengiraan matematik akan menjadi lambat dan murid-murid yang kurang menguasainya akan merasakan bahawa matematik itu adalah sukar seterusnya melemahkan minat mereka dalam matematik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful