Poduri Bridges

Protection repararea structurilor din Protecţia şiand Repair of Reinforced and Pre-stressed Concrete Structures beton armat şi precomprimat

Sisteme de protecţie şi reparare MC
Podurile realizate din beton armat sau precomprimat, sunt cele mai uzuale structuri din ingineria podurilor. Cresterea traficului, a încărcărilor pe osie şi prezenţa unor condiţii agresive de mediu, conduc la creşterea solicitărilor structurii podurilor. În consecinţă, în timp, deteriorările şi degradările au o evoluţie rapidă. Din aceată cauză, este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii şi protecţie, a betonului şi armăturii. Riscurile datorate utilizării unor materiale şi sisteme netestate la repararea şi protecţia podurilor, sunt inacceptabile. Pentru efectuarea acestor lucrări trebuie utilizate Această broşură oferă o scurtă dar cuprinzătoare privire de ansamblu asupra modalităţilor de raparare şi protecţie a podurilor utilizând sistemele moderne MC. Aceste sisteme ating sau chiar depăşesc indicii de performanţă ceruţi. materiale şi tehnologii a căror comportare a fost verificată şi testată. Tehnologiile şi materialele moderne MC elimină toate aceste riscuri.

Pagina 2

fără rezistenţă la fisurare Pagina 10-11 Protecţia suprafeţei. cu rezistenţă la fisurare Pagina 12-13 Reparaţii ale elementelor structurale cu benzi din fibră de carbon CFRP Pagina 14-15 Dispozitive de etanşare a rosturilor de dilataţie Pagina 16-17 Pagina 3 .Protecţia şi repararea suprastructurii podurilor la partea superioară (extrados) Pagina 4-5 Repararea şi impermeabilizarea părţii carosabile Pagina 6-7 Protecţia şi repararea suprastructurii la partea inferioară (intrados) şi a infrastructurii (elevaţii pile şi culee) podurilor Reparaţii cu sisteme de înlocuire a betonului Pagina 8-9 Protecţia suprafeţei.

Protecţia şi repararea suprastructurii podurilor la partea superioară (extrados) Înlocuirea betonului Reprofilarea parţială sau totală a suprastructurii podului. Nafufill KM130 / Nafufill KM 180 Nafufill KM250 Aria de aplicare Suprafeţe orizontale peste care se pot aplica mortare cu grosimi de 10 mm până la 100 mm. au fost create în mod special pentru aceste zone asigurând. Aria de aplicare Suprafeţe orizontale peste care se pot aplica mortare cu grosimi de 10 mm până la 100 mm. astfel. îngheţ şi la efectele materialelor antiderapante (săruri) Pagina 4 . este simplu de realizat. polimer-modificat � Aplicare manuală şi prin torcretare � Rezistent la carbonatare. Alcătuirea sistemului � Protecţie anticorozivă Zentrifix KMH � Strat amorsă Nafufill HB � Înlocuire beton Nafufill KM 130 Nafufill KM 180 Alcătuirea sistemului � Protecţie anticorozivă Zentrifix KMH � Strat amorsă Zentrifix KMH � Înlocuire beton Nafufill KM 250 Caracteristicile sistemului � � � � Monocomponent. pe suprafeţe orizontale. verticale sau intrados. Ambele sisteme de înlocuire a betonului. polimer-modificat Contracţii reduse Rezistent la îngheţ şi la materiale antiderapante(săruri) Aplicare manuală Caracteristicile sistemului � Monocomponent. o aplicare sigură şi rapidă. utilizand Nafufill KM 130/180 sau Nafufill KM 250.

pe termen lung. Aria de aplicare Strat protector cu rezistenţă crescută la fisurare pentru suprafeţele de beton expuse la acţiunea soluţiilor antiderapante pe bază de săruri. Emcephob WM MC-DUR 1200 VK / MC-DUR 2295 Aria de aplicare Material hidrofob pentru suprafeţele de beton expuse la acţiunea soluţiilor antiderapante pe bază de săruri. şi acţiunii materialelor antiderapante pe bază de sare(NaCl). � Îmbunătăţeşte rezistenţa la îngheţ-dezgheţ.2 kg/m2 � Strat de uzură MC-DUR 2295 1. � Reduce absorbţia apei. pot afecta structura de rezistenţă.1 – 0. îngheţ-dezgheţ. Caracteristicile sistemului � Strat protector pe bază de răşini poliuretanice rezistent la fisurare. prelungind astfel durata de viaţă a podului şi pot îmbunatăţii stabilitatea generală a întregii structuri.Protecţia şi repararea suprastructurii podurilor la partea superioară (extrados) Protecţia suprafeţei Suprastructura. spre deosebire de celelalte elemente din alcătuirea podului.0 kg/m2 (incl.3 kg/m2 � Strat intermediar MC-DUR 2295 1. Agenţii hidrofugi de impregnare sau sistemele de protecţie a suprafeţei măresc rezistenţa la ciclurile de îngheţ-dezgheţ şi la atacul sărurilor. este supusă direct acţiunilor climatice. gata preparat. Aceste acţiuni. � Clasa de rezistenţă la fisurare IIT+V Pagina 5 . agregate fine) Caracteristicile sistemului � Agent hidrofob pe bază de apă.7 kg/m2 � Strat asperizat MC-DUR 1200 VK 1. Alcătuirea sistemului Alcătuirea sistemului � Agent hidrofob Emcephob WM 70 – 100 ml/m2 � Amorsare MC-DUR 1200 VK 0. Adecvat pentru fisurile puţin adânci.

Suprafeţele întinse necesită grosimi variabile şi metode de aplicare diferite. Nafufill KM 130 şi Nafufill KM 180 îndeplinesc aceste condiţii. Nafufill KM 130 / KM 180 Alcătuirea sistemului Aria de aplicare Reprofilarea zonelor carosabile cu încărcări dinamice. 1. Ambele sisteme de înlocuire a betonului pot fi aplicate atât manual cât şi mecanizat.0 mm Grosimea stratului aplicat între 30 şi 100 mm 2. Pagina 6 .0 mm Grosimea stratului aplicat între 10 şi 40 mm � Nafufill KM 180 Dimensiunea maximă a particulei 8.Repararea şi impermeabilizarea părţii carosabile Sistemul de înlocuire a betonului PCC I (mortare de tip polimer-ciment pentru reparaţii în zona părţii carosabile a podului) Reparaţiile părţii carosabile a podurilor impun condiţii speciale sistemelor de înlocuire a betonului. o aplicare rapidă şi eficientă sub influenţa unor încărcări dinamice în continuă schimbare. precum şi lipsa fisurilor în timpul prizei. Protecţia anticorozivă a armăturii expuse cu Zentrifix KMH Caracteristicile sistemului � monocomponent. Având o grosime de până la 100 mm şi o consistenţă corespunzătoare pentru aplicarea pe suprafeţe orizontale. polimer-modificat � prezintă contracţii reduse � rezistent la cicluri de îngheţ-dezgheţ şi la sărurile din materialele antiderapante � aplicabil manual şi mecanizat � Nafufill KM 130 Dimensiunea maximă a particulei 3. Grosimea stratului aplicat între 10 şi 100 mm. Amorsarea cu Nafufill HB 3. Aplicarea sistemului de înlocuire a betonului – Nafufill KM 130 sau Nafufill KM 180.

În acest scop este necesar un sistem cu capacitate de impermeabilizare testată şi aprobată. Pregătirea suprafeţei din Nafufill KM 130 / KM 180 prin sablare cu alice recuperabile. a unui strat impermeabil. fiind testat şi certificat. suprafaţa reprofilată trebuie impermeabilizată. Caracteristicile sistemului � � � � Răşină epoxidică fără solvenţi Rezistentă la temperaturi ridicate Testat şi aprobat Poate fi aplicat şi peste betoane noi (turnate de 7 zile) 2. MC-DUR LF 480 Alcătuirea sistemului Aria de aplicare Impermeabilizarea părţii carosabile noi sau reparate utilizând o membrană bistratificată şi un strat protector de beton asfaltic. Sistemul MC este alcătuit din MC-DUR LF 480. sau a unui strat asperizat realizat din MC-DUR 480 LF în amestec cu nisip de cuarţ. şi un strat de bitum modificat cu polimeri. Aplicarea.Repararea şi impermeabilizarea părţii carosabile Hidroizolaţia podurilor Înaintea aplicării betoanelor asfaltice. 3. a unei amorse. 1. în funcţie de natura stratului suport. Acesta este uşor de aplicat. Aplicarea hidroizolaţiei Pagina 7 . MC-DUR 480 LF poate fi aplicat atât ca amorsă sau strat impermeabil.

cu sau fără restabilirea gradului de rezistenţă la foc – este aplicabil sistemul Nafufill KM 250. � Reparaţii de suprafaţă a elementelor de beton � Reparaţii ale elementelor structurale de beton � Reparaţii ale elementelor structurale din beton cu restabilirea gradului de rezistenţă la foc 1. Grosimea de aplicare este de 10 până la 50 mm.Protecţia şi repararea suprastructurii la partea inferioară (intrados) şi a infrastructurii (elevaţii pile şi culee) Repararea betonului cu sisteme tip PCC II (reparaţii cu mortare de tip polimer-ciment pe suprafeţe verticale şi intrados) Fie că este vorba de o reprofilare simplă sau aplicarea unor măsuri complexe de reparare a betonului. Nafufill KM 250 Alcătuirea sistemului Aria de aplicare Material universal de înlocuire a betonului pentru elemente constructive sau structurale. Reprofilare Nafufill KM 250 Pagina 8 . cu 100 mm în cazul reparaţiilor locale. supuse la încărcări statice sau dinamice. Strat protecţie armătură Zentrifix KMH 2. pe bază de polimer-modificat � Aplicare manuală şi prin torcretare � Rezistent la carbonatare. Caracteristicile tehnice ale acestui material depăşesc cerinţele normativelor actuale. cicluri de îngheţ-dezgheţ şi la acţiunea sărurilor din componenţa materialelor antiderapante � Rigiditatea şi modul de deformare în funcţie de caracteristicile betonului � Recomandat pentru aplicare în zone cu solicitări mecanice � Material de construcţii tip A1. Amorsă Zentrifix KMH Caracteristicile sistemului � Produs monocomponent. neinflamabil � Rezistent la foc – clasa de rezistenţă la foc F90 3.

în cadrul lucrărilor de reparaţii locale. 1. În plus. Grosimea de aplicare este cuprinsă între 10 şi 50 mm. sau 80 mm în cazul aplicării pe zone locale. Tehnologia siloz. Nafufill GTS şi Nafufill GTS-HS rezolvă fără efort această problemă.Protecţia şi repararea suprastructurii la partea inferioară (intrados) şi a infrastructurii (elevaţii pile şi culee) Repararea cu sisteme tip SPCC (reparaţii cu beton torcretat pe bază de ciment cu adaos de polimeri pentru suprafeţe verticale şi intrados) Acoperirea armăturii cu beton reprezintă o cerinţă majoră. cicluri de îngheţ-dezgheţ şi la acţiunea sărurilor din componenţa materialelor antiderapante � Liant fară aluminat tricalcic (Nafufill GTS-HS) � � � � � 2. Înlocuirea parţială a betonului Caracteristicile sistemului Produs monocomponent. Protecţia anticorozivă a armăturii cu Colusal MK 2. care face parte din sistem. elevaţii pile şi culei. Mărirea stratului de acoperire cu beton a armăturii Pagina 9 . de ex. Nafufill GTS-HS se recomandă la aplicarea pe straturi suport ce conţin sulfaţi. oferă o metodă de aplicare simplă. Nafufill GTS / Nafufill GTS-HS Alcătuirea sistemului Aria de aplicare Înlocuirea betonului prin torcretare uscată. polimer-modificat Dimensiunea maximă a granulei: 4mm Contracţii reduse ale materialului aplicat Valoare scăzută a modulului E Rezistent la carbonatare. Această problemă este rezolvată doar prin torcretare. grinzi. pentru zone cu încărcări statice sau dinamice. sigură şi eficientă. Înlocuirea betonului cu Nafufill GTS / Nafufill GTS-HS 1.

acesta oferind o bună protecţie betonului. în funcţie de amplasarea lucrării şi atacurile datorate climatului. expuse la acţiunea soluţiilor antiderapante pe bază de săruri. Îndepărtarea graffiti cu Emcephob Basic Cleaner 2. Aceste probleme pot fi uşor rezolvate cu ajutorul sistemului Emcephob NanoPerm P. Curăţarea finală cu un burete uşor umed . Îndepărtarea amestecului gelifiat de vopsea sau murdărie cu gletiera de cauciuc dur Caracteristicile sistemului � Protecţie preventivă a betonului – permite difuzia vaporilor de apă şi opreşte carbonatarea � Protejează structura la acţiunea ciclurilor de îngheţdezgheţ şi la acţiunea soluţiilor antiderapante pe bază de săruri � Culori permanente rezistente la UV. Primul strat Emcephob NanoPerm P 200 g/m2 3. precum şi o barieră împotriva graffiti. traficului. inclusiv îndepărtarea vopselelor şi prevenirea îmbibării murdăriei Pagina 10 3. fără rezistenţă la fisurare Sistemele de protecţie a suprafeţelor trebuie să fie din ce în ce mai rezistente. şi la intemperii � Extrem de uşor de curăţat. Nafufill KM 103 / Emcephob NanoPerm P Incluzând protectia împotriva graffiti şi murdăririi Aria de aplicare Protecţia suprafeţelor din beton în zone fară trafic pietonal sau rutier. Mortar fin PCC Nafufill KM 103 1. Al doilea strat Emcephob NanoPerm P 180 g/m2 2. Curăţarea suprafeţelor protejate Alcătuirea sistemului 1.Protecţia şi repararea suprastructurii la partea inferioară (intrados) şi a infrastructurii (elevaţii pile şi culee) Protecţia suprafeţei. poluării şi a graffiti.

Coeficientul de difuzie a vaporilor de apă SD 1.coeficientul de difuzie a dioxidului de carbon SD 372 m.Betonflair WG/WS Emcephob WM . Agent hidrofob Emcephob WM 70-100 ml/m2 2. Aria de aplicare Protecţia suprafeţelor de beton din zonele fară trafic pietonal sau rutier. Nafufill KM 103 / KM 110 . sau slab calitative. precum şi solicitarea elementului determină alegerea unui sistem corespunzător de protecţie a suprafeţei. şi nu permit ca apa să se acumuleze în spatele membranei. efectul anti-carbonatare . dar şi în aplicaţii ulterioare la construcţii existente. Pagina 11 . astfel apa nu se acumulează în spatele membranei. cu beton a armaturii. expuse la acţiunea soluţiilor antiderapante pe bază de săruri. Mortar fin PCC Nafufill KM 103 sau Nafufill KM 110 Alcătuirea sistemului 1. Poziţia. Alcătuirea sistemului 1. Caracteristicile sistemului � Nepoluant – fără solvenţi � Sistemele rămân permeabile la difuzia vaporilor de apă. Al doilea strat Betonflair WS 200 ml/m2 3.coeficientul de difuzie a dioxidului de carbon SD 387 m. sunt utilizate ca măsuri preventive în cazul construcţiilor noi din beton. expuse la acţiunea soluţiilor antiderapante pe bază de săruri. mai ales în cazul unei acoperiri insuficiente. Primul strat Betonflair WG 180 ml/m2 2. efectul anti-carbonatare . Primul strat Betonflair WG 180 ml/m2 3.9 m.Protecţia şi repararea suprastructurii la partea inferioară (intrados) şi a infrastructurii (elevaţii pile şi culee) Protecţia suprafeţei.9 m.Betonflair WG/WS Aria de aplicare Protecţia suprafeţelor de beton din zonele fară trafic pietonal sau rutier. fără rezistenţă la fisurare Sistemele de protecţie a suprafeţelor. Este deosebit de important dacă elementul este expus acţiunii materialelor antiderapante pe bază de săruri. funcţia. Al doilea strat Betonflair WS 200 ml/m2 Caracteristicile sistemului � Nepoluant – fără solvenţi � Sistemele rămân permeabile la difuzia vaporilor de apă. Coeficientul de difuzie a vaporilor de apa SD 1.

Este obligatorie folosirea unui material cu rezistenţă la fisurare şi o rezistenţă mărită la cicluri de gelivitate şi acţiunea sărurilor din materialele antiderapante. este necesară realizarea unei protecţii durabile. cu rezistenţă la fisurare Amestec ciment-polimer Zentrifix F92 Când pe suprafeţele de beton este posibil să apară fisuri. 2 mm de Zentrifix F92 sunt echivalenţi cu un strat de beton de grosime 81 cm. Suprafeţe aflate în zonele de acţiune a sărurilor din compoziţia materialelor antiderapante. Certificarea calităţii Zentrifix F92 o reprezintă cele 3 milioane de metri pătraţi acoperiţi şi peste 15 ani de experienţă ai MC. până la – 35 ˚C Clasa de rezistenţă la fisurare IIT Rezistent la îngheţ şi săruri Rezistent la infiltraţii cu cloruri Deschis la difuzia vaporilor de apă Stopează procesul de carbonatare Rezistenţa la CO2 este de 600 m. Zone care necesită protecţie suplimentară din motive de durabilitate. � Poate fi aplicat ca strat de protecţie finală � Poate fi acoperit cu sistemul EmceColor-flex Aria de aplicare Suprafeţe fisurate şi/sau betonul cu acoperire insuficientă. Nivelarea stratului suport Zentrifix F92 600-800 g/m2 2. Clasa IIT de rezistenţă la fisurare şi rezistenţa la dioxid de carbon de peste 600 m a mortarului din amestecul de ciment-polimer Zentrifix F92. Aplicarea (manuală sau mecanizată) Zentrifix F92 3. Finisarea cu gletiera Pagina 12 .200 g/m2 3. Alcătuirea sistemului 1. duc la depăşirea cu mult a prevederilor normativelor. sau în zonele unde s-au format deja fisuri de suprafaţă. de ex. Zentrifix F92 Caracteristicile sistemului � � � � � � � � � � � Amestec de ciment-polimer Bicomponent Aplicare manuală sau prin torcretare Poate fi nivelat sau finisat cu un burete Flexibilitate la temperaturi scăzute .Protecţia şi repararea suprastructurii la partea inferioară (intrados) şi a infrastructurii (elevaţii pile şi culee) Protecţia suprafeţei.

Mortar fin PCC Nafufill KM 103 sau Nafufill KM 110 Alcătuirea sistemului 1. Primul strat Zentricryl GS 2000 500 g/m2 3. Suprafeţele ar trebui să fie solide şi fără agenţi contaminanţi. Următoarele două sisteme MC de protecţie a suprafeţelor de beton oferă o siguranţă adiţională deoarece nu este necesară aplicarea unor protecţii ulterioare. Sistemele uzuale de protecţie a suprafeţei sunt de obicei neadecvate. Nafufill KM 103/KM 110 – EmceColor-flex E/S Zentricryl GS 2000 / Zenticryl RBS Aria de aplicare Suprafeţe de beton fisurate şi/sau cu acoperire insuficientă a armăturii. Suprafeţe aflate în zonele de acţiune a sărurilor din compoziţia materialelor antiderapante. Aplicabil pe betoane cu fisuri de suprafaţă şi peste zugraveli vechi. nu mai reprezintă un imperativ. deci apa nu se acumulează în spatele membranei şi procesul de carbonatare este oprit Caracteristicile sistemului � Dispersie de polimer � Flexibil. Strat de egalizare tip dispersie Zentricryl GS 2000 2. considerentele tehnice şi estetice sunt la fel de importante ca şi tehnologia de aplicare. categoria de rezistenţă la fisurare IT � Sistemele rămân deschise la difuzia vaporilor de apă. Aria de aplicare Suprafeţe de beton fisurate şi/sau cu acoperire insuficientă a armăturii. Al doilea strat EmceColor-flex S 280 ml/m2 3. Suprafeţele acoperite cu zugrăveli vechi. Primul strat EmceColor-flex E 280 ml/m2 2. Zonele care necesită protecţie suplimentară din motive de durabilitate. cu rezistenţă la fisurare Dispersii pe bază de polime Când este vorba de aplicarea sistemelor de protecţie a suprafeţei. Suprafeţe aflate în zonele de acţiune a sărurilor din compoziţia materialelor antiderapante. Zone care necesită protecţie suplimentară din motive de durabilitate. deci apa nu se acumulează în spatele membranei şi procesul de carbonatare este oprit Pagina 13 .Protecţia şi repararea suprastructurii la partea inferioară (intrados) şi a infrastructurii (elevaţii pile şi culee) Protecţia suprafeţei. categoria de rezistenţă la fisurare IT � Sistemele rămân deschise la difuzia vaporilor de apă. Al doilea strat Zentricryl RBS 500 g/m2 Caracteristicile sistemului � Dispersie de polimer � Flexibil. avantaj care ar trebui luat în considerare încă din faza de proiectare. Alcătuirea sistemului 1. cu aderenţă bună la stratul suport.

care sunt puse în contact cu structura prin fante. 20/2. Aplicarea adezivului pe baza de duromer MCDUR 1280 Caracteristicile sistemului � Aprobare generală în construcţii Z-36.30 Aria de aplicare � Mărirea sau asigurarea capacităţii portante în cazul schimbării clasei de încărcare � Reabilitarea structurală a elementelor din beton armat şi precomprimat. Pagina 14 3. limitarea deschiderii fisurilor. Benzile CFRP. de ex.83 173 2.c [MPa] Modulul E mijlociu EL. reducerea săgeţilor.c [MPa] Alungirea caracteristică la rupere εL.Reparaţii ale elementelor structurale cu benzi din fibre de carbon (CFRP) Aplicare în fante practicate în beton Adaptarea noilor standarde precum şi schimbarea clasei de încărcare duce la diminuarea capacităţii portante şi a utilităţii structurii. � Mărirea capacităţii portante a tablierelor podurilor � Mărirea capacităţii portante a elementelor din beton armate insuficient sau nearmate Alcătuirea sistemului 1. În cazul betonului armat sau precomprimat. fixarea fisurilor.5 mm. Benzile CFRP “MC-DUR CFKLamellen” Aplicate în fante . utilizarea armăturii lipite şi-a dovedit eficacitatea în reabilitarea structurală. lemn sau cărămidă � Ranforsare pentru mărirea capacităţii portante când se aduc modificări structurii � Prelungirea durabilităţii de ex. Sistemul MC-CFRP Tipul CFRP Rezistenţa la întindere caracteristică fL. (înălţime/lăţime) 15/2.m [MPa] Modulul E caracteristic EL. oferă posibilitatea unei metode de lipire aprobate şi o armare semnificativ mai bună decât lipirea pe suprafaţă.830 215 167 1. Tăierea fantelor 2. 12-64 � Rezistenţă ridicată la încovoiere şi ancorare eficientă a capetelor � Caracteristici optimizate ale adezivului � Amorsarea substratului nu este necesară � Nu necesită protecţie UV � Lipire sigură � Diverse profile disponibile.70 200 1.0 mm.c [%] 200/3000 160/2800 modul standard modul ridicat 2. Software-ul LASOFT înlesneşte predimensionarea şi controlează aplicarea benzilor CFRP “MCDUR CFK-Lamellen”.

Această procedură s-a dovedit eficientă datorită modului simplu de aplicare.c [MPa] Alungirea caracteristică la rupere εL. Sistemul MC-CFRP Tipul CFRP Rezistenţa la întindere caracteristică fL.95 175 2.c [MPa] Modulul E mijlociu EL.30 Aria de aplicare � Mărirea sau asigurarea capacităţii portante în cazul schimbării clasei de încărcare � Reabilitarea structurală a elementelor din beton armat şi precomprimat. în special în cazul suprafeţelor de intrados şi unde este necesară o reabilitare de grad mai redus. 150/1. de ex. 100/1.4 mm.38 167 1. 80/1. Îndepărtarea materialului protector de pe benzile CFRP “MC-DUR CFKLamellen” 2.Reparaţii ale elementelor structurale cu benzi din fibre de carbon (CFRP) Aplicare pe suprafaţă Pe lângă îmbinarea prin fante a benzilor CFRP. � Mărirea capacităţii portante a tablierelor podurilor � Mărirea capacităţii portante a elementelor din beton armate insuficient sau nearmate Alcătuirea sistemului 1.95 220 160 1.4 mm. Aplicarea adezivului pe bază de duromer MCDUR 1280 cu aplicatorul de adeziv MC Caracteristicile sistemului � � � � � � Aprobare generală în construcţii Z-36.2 mm.67 200 1. 3. (înălţime/lăţime) 50/1. limitarea deschiderii fisurilor.2 mm. MC oferă benzi CFRP care se lipesc pe suprafaţa elementului ce se reabilitează. Lipirea benzilor “MC-DUR CFKLamellen” pe suprafeţe Pagina 15 . 120/1.4 mm. lemn sau cărămidă � Ranforsare pentru mărirea capacităţii portante când se aduc modificări structurii � Prelungirea durabilităţii de ex.47 170 2. fixarea fisurilor. reducerea săgeţilor.m [MPa] Modulul E caracteristic EL. Software-ul de calcul LASOFT permite calculul de dimensionare şi în cazul acestei metode de aplicare. 12-64 Aplicare şi montare simplă Este necesară amorsarea substratului Necesita protectie UV Lipire sigură Diverse profile disponibile.c [%] 160/2800 Rezistenţă scăzută 160/2800 modul standard 200/3000 modul ridicat 2.

Rosturi de dilataţie în cazul îmbrăcăminţilor din beton asfaltic La îmbrăcăminţile din asfalt cu un volum al porilor mai mare de 6% nu se va aplica Nafutekt direct în rosturi. Acest sistem se aplică atât pentru rosturile de dilataţie de capăt (tablier-rampe de acces) cât şi pentru rosturile de dilataţie intermediare (tablier-tablier). Proiectarea necorespunzătoare a rosturilor de dilataţie. Este necesară aplicarea unei fâşii de mastic de 1 m lăţime pe ambele părţi ale rostului. folosit la rosturile de dilataţie la podurile cu o singură deschidere. Acestea. Rosturi de dilataţie intermediare în cazul îmbrăcăminţilor din beton asfaltic Rosturi de dilataţie realizate cu Nafutekt la structuri cu mai multe deschideri. care preiau alungirile structurilor. împreună cu acţiunile dinamice ale traficului. Pagina 16 . La îmbrăcăminţile asfaltice cu un volum al porilor mai mare de 6% nu se va aplica Nafutekt direct în rosturi. conduc la degradări importante ale structurii. Este necesară aplicarea unei fâşii de mastic de 1 m laţime pe ambele părţi ale rostului. Nafutekt Plus Rosturi marginale (rampe de acces . Stratul carosabil din asfalt şi zonele de tranziţie având un volum total al golurilor sub 6 %.tablier) Rosturi marginale (rampe de acces . cu partea carosabilă impermeabilă. Sistemul Nafutekt Plus permite realizarea unor rosturi de dilataţie sigure şi durabile.Dispozitive de etanşare a rosturilor de dilataţie Variaţii structurale La structurile de poduri cu o singură deschidere sau cu mai multe deschideri.tablier) Rosturi de dilataţie în îmbrăcăminţi asfaltice impermeabile Nafutekt. conduc la apariţia fisurilor care permit pătrunderea apei şi a sărurilor din compoziţia materialelor antiderapante prin rosturi. proiectarea rosturilor de dilataţie este un detaliu cu impact semnificativ asupra duratei de viaţă a structurilor. Rosturi de dilataţie intermediare în îmbrăcăminţi asfaltice impermeabile Rosturi de dilataţie la poduri cu mai multe deschideri.

se obţine un material flexibil şi durabil de umplere a rosturilor capabil să preia încărcări mari. Turnarea liantului peste cel de-al doilea strat de agregate. Turnarea liantului Nafutekt: agregatele preîncălzite permit infiltrarea liberă a liantului printre granule 6.Dispozitive de etanşare a rosturilor de dilataţie Tehnologia de execuţie Prin utilizarea unei tehnologii de aplicare “la cald” a Nafutekt Plus peste agregatele preîncălzite la aceeaşi temperatură. cu experienţă îndelungată în execuţia îmbrăcăminţilor asfaltice. Compactarea finală manuală Pagina 17 . Aşternerea fâşiei de poliester rezistent la uzură şi la temperaturi ridicate. Împrăştierea agregatelor fine (1-3 mm) preamestecate cu liant. Substratul va avea astfel o protecţie de lungă durată împotriva apei şi a sărurilor din materialele antiderapante. Modificările lungimii structurii datorate variaţiilor temperaturii. Imaginile 1 – 8 . Turnarea celui de-al doilea strat de agregate urmat de compactare. 3. Aplicarea agregatelor în strat de 3 cm pe etapa de lucru. Etapele tehnologice Nafutekt Plus 1. 8. Se lasă rostul să se usuce şi apoi se fixează banda bituminoasă laminată cu oţel inoxidabil. Se recomandă aplicarea Nafutekt Plus doar de către specialiştii certificaţi. fierbinte(180°C) în rost. 4. şi compactarea lor. 7. ilustrează cât de simplu şi rapid se realizează rosturile de dilataţie folosind Nafutekt Plus. 5. Impermeabilizarea şi turnarea liantului cu polimer modificat. pot fi astfel compensate. 2.

la locul de aplicare pentru realizarea proiectelor din domeniul podurilor. stă la dispoziţie. Pagina 18 . Aproape fiecare al doilea angajat MC lucrează în domeniul cercetării. încă din faza de proiectare. de pe întreg mapamondul. Experienţa şi cunoaşterea tehnologiilor de lucru sunt esenţiale. Oferim consultanţă personală şi competenţă pentru ingineri. cu cunoştinţe specifice fiecarei ţări. Personal calificat. Ca firmă multinaţională. Cercetarea şi dezvoltarea sunt elemente esenţiale pentru MC. Inovaţiile MC stabilesc continuu noi standarde în întreaga sferă a produselor chimice pentru construcţii.Execuţia lucrărilor de protecţie şi reparare a podurilor reprezintă o operaţie complexă. Timp de peste 40 de ani numele de MC-Bauchemie a fost sinonim cu materialele de construcţii şi soluţiile care îndeplinesc cerinţele tehnice din specificaţii. din numeroase ţări. ne consiliem partenerii. arhitecţi şi executanţi. Acest lucru oferă o siguranţă suplimentară şi duce la realizarea corectă şi în termen a proiectelor.

de Pagina 19 . Pe lângă soluţiile de reparaţii prezentate aici.Ne veţi găsi întotdeauna acolo unde aveţi nevoie de noi: în biroul de proiectare şi în şantier. MC oferă produse şi sisteme pentru injectarea rosturilor şi impermeabilizarea elementelor structurale în contact cu solul. Specialiştii nostrii vor fi bucuroşi să vă consilieze! www.mc-bauchemie. Informaţii detaliate privind produsele pot fi găsite la: www.com şi în manualul denumit “Product Systems Protection Technologies”.mc-bauchemie.mc-bauchemie.de / www.

Germania Telefon: +49 (0) 2041-101 10 • Fax: +49 (0) 2041-101 188 protection-technologies@mc-bauchemie. bl.mc-bauchemie. 37. +40 21 529 8805 • Fax: +40 21 529 8806 officeromania@mc-bauchemie.com • www.L. Bucureşti Telefon: +40 21 529 8804.mc-bauchemie. 13D.ro MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.Poduri – Protecţia şi repararea structurilor din beton armat şi precomprimat • Sisteme de reparare pentru orice solicitări • Protecţie eficientă a suprafeţei pentru elemente structurale • Metode rapide şi eficiente de aplicare • Decenii de realizări internaţionale MC-Bauchemie S.R. parter. sc. 11. B. Kruppwald 1-8 • 46238 Bottrop.de • www.de . ap. KG • Am. nr. sector1. Strada Măguricea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful