You are on page 1of 6

BAHASA HUKUMAN KAWAD

Arahan
1.Sedia 2.Senang Diri 3.Gerakkan Skuad Ke Kanan 4.Gerakkan Skuad Ke Kiri 5.Berjalan 6.Berhenti Semasa Cepat Jalan 7.Menghadap Ke Hadapan 8.Menghadap Ke Belakang 9.Ke Belakang Pusing(Cepat Jalan)

Bahasa Hukuman
Skuad/Baris/KontijenSedia Skuad/Baris/Kontijen.Senang Diri Bergerak Ke Kanan Bertiga2/Berturut2Ke Kanan. Pusing Bergerak Ke Kiri Bertiga2/BerturutKe Kiri.....Pusing Dari Kiri @ Kanan(Tengok Tangan Anggota) ..Cepat Jalan Skuad/Baris/Kontijen.Henti(Atas Kaki Kiri) Skuad/Baris/KontijenAkan Menghadap Ke Hadapan..Ke Belakang Pusing Skuad/Baris/KontijenAkan Menghadap Ke Belakang..Ke Belakang Pusing Bergerak Ke Kanan @ Kiri Bertiga2..Ke BelakangPusing(Atas Kaki Kanan).Ke Kanan @ Kiri Hendaklah Lihat Tangan Anggota Yang Menghadap Ke Hadapan.

10.Hormat 12.Terima Gaji 13.Ke Kanan @ Kiri Hormat 14.Pandang Kanan @ Kiri 15.Pandang Hadapan 16.Tukar Langkah

17.Cepat Jalan Ke Perlahan Jalan 18. Ke Belakang Pusing(Plhn Jalan)

19. Berhenti Semasa Plhn Jalan 20. Perlahan Jalan Ke Cepat Jalan

Hormat..Hormat Ke Hadapan.Hormat(Atas Kaki Kiri) Hormat Selaku Terima Gaji.Hormat Ke HadapanHormat(Atas kaki Kiri) HormatHormat Ke Kanan/Kiri.Hormat(Atas kaki Kiri) Pandang.Kanan/Kiri(Atas Kaki Kiri) Pandang Hadapan(Atas Kaki Kiri) Tukar Langkah Semasa BerjalanTukar Langkah(Atas Kaki Kiri Berturut Dengan Kaki Kanan) Tukar Langkah PerlahanPerlahan.Jalan (Atas Kaki Kanan) Bergerak Ke Kanan @ Kiri Bertiga2..Ke BelakangPusing(Atas Kaki Kanan).Ke Kanan @ Kiri Hendaklah Lihat Tangan Anggota Yang Menghadap Ke Hadapan Skuad/BarisHenti(Atas Kaki Kanan) Tukar Langkah Cepat.Cepat Jalan(Kaki Kiri Berturut Dgn Kaki Kanan)

21. Hentak Kaki Semasa Cepat Jalan 22. Maju Selepas Hentak Kaki 23. Menghadap Ke Belakang Semasa Cepat Jalan 24. Menghadap Ke Belakang Semasa Perlahan Jalan 25. Tukar Langkah Semasa Hentak kaki 27. Sekiranya Skuad Anda Menghadap Ke Belakang(Semasa Berhenti)

Hentak Kaki(Atas Kaki Kanan) Maju..(Atas Kaki Kanan) Skuad/BarisAkan Menghadap Ke BelakangKe Kanan @ Kiri Pusing(Kaki Yg Berlawanan Dgn Arah) Skuad/BarisAkan Menghadap Ke BelakangKe Kanan @ Kiri Pusing(Kaki Yg Mengikut Arah) Tukar Langkah Semasa Hentak Kaki.. Tukar Langkah(Mana-Mana Kaki Berturut2) Skuad/Baris..Akan Bergerak Ke Kanan/Kiri Ke Kanan/Kiri..Pusing

Taklimat Masuk Baris Dengar di sini semua sekali.Apabila dapat hukuman. tiga barisan/separuh bulatan di hadapan saya gerak..skuad hendaklah sedia..berlariberbaris dalam tiga barisan/separuh bulatan di hadapan ditengah-tengah si mana saya menghadapFaham itu skuad2 @ 3 Kali Taklimat MengawadKan Skuad Selamat pagi/petang skuadPada pagi/petang ini saya akan mengawadkan skuad..Penanda sebelah kanan..Penanda sebelah kiriItu adalah barisan hadapan.Barisan tengah tengah juga,barisan belakang belakang juga.Hukuman salah jangan dibuat hukuman saya yang betul skuad hendaklah buat dengan betul dan cergas.Faham itu skuad.2 @ 3 Kali. Beri hukuman paraskan skuad Sekarang penanda dan pelurus barisan telah berubah.Penanda sebelah kananpenanda sebelah kiriItu adalah barisan hadapan.Barisan tengah tengah juga barisan belakang belakang juga.

Paraskan Skuad

1.Anggota yang tinggi berada ditepi kiri dan kanan yang rendah di tengah tengah 2.Anggota yang tinggi berada di tengah-tengah yang rendah di kiri dan kanan 3.Anggota yang tinggi berada di sebelah kanan yang rendah di sebelah kiri 4 Anggota yang tinggi berada di sebelah kiri yang rendah di sebelah kanan Taklimat Paraskan Skuad No 1. - Yang tinggi ke kananrendah ke kiri dalam satu barisan..paras - Nombor - Nombor ganjil satu langkah ke hadapan,genap satu langkah ke belakanggerak - Orang yang di sebelah kanan sekali diam..nombor ganjil ke kanan..genap ke kiribarisan kanan dan kiri.pusing - Jadikan tiga barisan.cepat jalan

Taklimat Paraskan Skuad Nombor 2 - Yang rendah ke kanantinggi ke kiri dalam satu barisan..paras - Nombor - Nombor ganjil satu langkah ke hadapan,genap satu langkah ke belakanggerak - Orang yang di sebelah kanan sekali diam..nombor ganjil ke kanan..genap ke kiribarisan kanan dan kiri.pusing - Jadikan tiga barisan.cepat jalan Taklimat Paraskan Skuad Nombor 3 - Yang tinggi ke kanan.rendah ke kiridalam satu barisanparas.. - Orang yang disebelah kanan sekali diamyang lain bergerak ke kanan dalam satu barisan..ke kanan ..pusing.. Taklimat Paraskan Skuad Nombor 3 - Yang rendah ke kanan.tinggi ke kiridalam satu barisanparas.. - Orang yang disebelah kanan sekali diamyang lain bergerak ke kanan dalam satu barisan..ke kanan ..pusing..