You are on page 1of 2

07 Februari 2006

( ) PK/WP/22/03

Metroseri Sdn. Bhd.


27-2B, Jalan 10/116B
Kuchai Entrepreneur’s Park
Off Jalan Kuchai Lama
58200 Kuala Lumpur
Tel : 03 - 79849822
Faks : 03 - 79849823

Tuan,

Tajuk : CADANGAN MENAIKTARAF RUANG AMPHITEATER KOMPLEKS


KRAF KUALA LUMPUR, SEKSYEN 63, JALAN CONLAY, 50450
KUALA LUMPUR

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Dimaklumkan, pada mesyarat Ahli Jawatankuasa Rundingan Terus yang


bersidang pada 26 Januari 2006 telah memutuskan bahawa syarikat tuan
disetujuterima untuk perlantikan bagi melaksanakan kerja ini berdasarkan kepada
syarat-syarat seperti berikut :-

i. Pihak tuan bersetuju dengan harga yang telah dirundingkan dalam


mesyuarat tersebut iaitu berjumlah RM 800,000.00 ( Ringgit Malaysia :
Lapan Ratus ribu Sahaja)

ii. Pihak tuan bersetuju untuk menyiapkan sebahagian kerja tersebut dan
boleh digunakan semasa majlis perasmian Hari Kraf Kebangsaan 2006
pada 21 Februari 2006.

iii. Pihak tuan bersetuju untuk menyiapkan keseluruhan projek tesebut


dengan tempoh masa selama ...................
Surat ini akan dijadikan satu daripada Dokumen-Dokumen Kontrak dan dihantar
dengan dua (2) salinan. Sila kembalikan satu salinan ke Pejabat ini setelah
menandatangani dan tandatangan itu disaksikan di tempat-tempat yang
dinyatakan di bawah ini.

Sekian, terima kasih.

’BUDI BAHASA BUDAYA KITA’

Saya yang menurut perintah

(MOHD KAMIL BIN MOHD ALI)


Pengarah
Bahagian Kewangan & Pembangunan
Kraftangan Malaysia

Kami yang menandatangani di bawah ini mengaku penerimaan surat tersebut di


atas dan bersetuju mematuhi segala syarat-syarat seperti yang disebutkan di
atas.

............................................................... ..................................................
Pemborong Saksi

Alamat : ................................................. Alamat : .......................................

............................................................... .....................................................

............................................................... ............................................
.........

Tarikh : ................................................ Tarikh : ........................................