Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Odsjek za povijest Kolegij: Hrvatska povijest XX.

Stoljeća

USTROJ I NAORUŽANJE JNA

Mentor: dr.sc.S.Josipović Batorek

Student: Adam Debelić

Osijek, svibanj 2011

22.-teritorijalnom smislu.. Svoje korijene JNA vuče iz Narodnooslobodilačke borbe i partizanskih odreda Jugoslavije. komande vojnih oblasti Jugoslavenske narodne armije (dalje JNA ili Armija) preuzele su poslove vođenja i zapovijedanja postrojbama JNA od dotadašnjih komandi armija i 2. prosinca 1941. zadržali su postojedi ustroj.. NOVJ dobiva naziv Jugoslavenska armija (skradeno JA). Do kraja prosinca iste godine. Bila je JNA najdosljedniji provoditelj Titove jugoslavensko-komunističke politike. kako je objašnjeno. Nakon oružanih antifašističkih ustanaka. i formalno naglašen njen narodni. proleterska brigada Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. 22. socijalistički i revolucionarni karakter. čime je. prosinca 1951. godine. svibnja 1992. godine. vojišni sustav organizacije. JNA)(22. 1. Jugoslavenska armija je preimenovana u Jugoslavensku narodnu armiju (JNA). 25. korpusa kopnene vojske.) bila je dio jedinstvenih oružanih snaga SFRJ do njezina raspada. što je kasnije bio službeni praznik osnivanja oružanih snaga Druge Jugoslavije.Povijest JNA Jugoslavenska narodna armija (Jugoslovenska narodna armija. prosinca 1988. Nikad do tada JNA nije bila tako okrupnjena u vojno. a povodom proslave desetgodišnjice razvoja. Armija je u potpunosti prešla na novi. u mjestu Rudo (BiH) osnovana je 1. od četiri srpska i dva crnogorska bataljuna. . kao i Ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana. Službeno je ukinuta 20. od operativno-strategijskih postale su strategijske. prosinca 1941.20. a promjene su se očitovale na razinama zapovijedanja. ožujka 1945. U ponod. Pred sam kraj Drugog svjetskog rata. čak ni u jednom kradem . Vojnopomorska oblast. svibnja 1992. pod rukovodstvom KPJ.

Ovakva organizacija dijelom je funkcionirala i u miru što se vidjelo u Sloveniji i Hrvatskoj tijekom 1990. gotovo cijela Slavonija. Do kraja 1988.. Gorskom kotaru. koja je doduše mijenjana. Kordunu i Banovini osnovana je 5.razdoblju iz druge polovice 1960-ih kada se sastojala od četiri armijske oblasti i Ratnog zrakoplovstva s protuzračnom obranom. Prva vojna oblast sa sjedištem u Beogradu obuhvadala je Slavoniju. od čega dva u Hrvatskoj i jedne pješačke divizije. Lici.) JNA je imala ustroj i teritorijalnu organizaciju. Punih dvadeset godina (1968. Vojnopomorska oblast sa sjedištem u Splitu bila je nadležna za jadransku obalu i dio sjeverne Dalmacije. korpus Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane sa sjedištem u Zagrebu. a u Hrvatskoj jedna armija i vojnopomorska oblast. vedi dio teritorija Hrvatske bio je podijeljen između 1. tri vojnopomorska sektora i korpusa kopnene vojske u Kninu. konkretno republičkih i pokrajinskih štabova TO-a u ratu zapovjedništvima vojišta. Sve ove promjene uvođene su kroz plan preustroja JNA " JEDINSTVO " Jugoslavenska narodna armija je bila udarni dio Oružanih snaga SFRJ. Od snaga JNA u Sloveniji. Zrakoplovnu potporu 5. 1. četiri korpusa. odnosno vojnim oblastima. Značajka nove organizacije bila je protuustavno podređivanje TO-a zapovjedništvima JNA u ratu. a sastojala se od Flote. Armija predala u nadležnost republika i autonomnih pokrajina. . Istri. odnosno samostalni korpus (Crna Gora) dok su na teritoriju Srbije bile dvije armije. Teritorij socijalističkih republika Bosne i Hercegovine. JNA je prema planu Jedinstvo prešla na vojno-teritorijalnu organizaciju u kojoj su armije zamijenjene vojištima. Krajem 1988. preko 17. – 1988. S ovakvom strukturom JNA je ušla u rat. ali je ipak zadržala ustroj koji se u literaturi redovno naziva republičkim ustrojem vojske. Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i jednoga samostalnog korpusa. Iznimka su bili samo poslovi novačenja koje je. Hrvatska je bila jedina čiji je značajan dio. vojnoj oblasti pružao je 5. vojna oblast sa sjedištem u Zagrebu. Vojnopomorske oblasti. godine. Peta vojna oblast sastojala se od podstožernih postrojba. bio u sastavu armije čiji je vedi dio bio na području druge republike (Bosna i Hercegovina). vojne oblasti i Vojnopomorske oblasti. sastojala se od šest armija. Slovenije i Makedonije obuhvadala je jedna armija. Za razliku od ostalih republika. korpusa koji je imao sjedište u Tuzli. Ostali. siječnja 1988. sjeverozapadnoj Hrvatskoj. a postrojba TO-a zapovjedništvima korpusa.

378 ljudi. korpus. 5. korpus iz bivše Vojnopomorske oblasti.000 ljudi. pravna služba. organi sigurnosti i vojna policija. Rodovi su bili: pješaštvo. Srbije i Crne Gore. ušle su u sastav 4. vojne oblasti. artiljerija. kada je JNA formalno nestala s povijesne scene. Sekulida. vojna oblast sa sjedištem u Sarajevu. Krajem 80-ih godina VOJIN (Vazdušno osmatranje. . geodetska služba.443 vojnika i starješinu. Prema podacima M.Za vođenje borbe. Ovakva se podjela zadržala do sredine svibnja 1992. Ustroj i naoružanje. Prema ratnom ustroju imala je 1. Snage JNA na području istočne Hercegovine i Crne Gore: 2. vojne oblasti. i 13. i OG-3 za južni dio Korduna i Liku. oklopne jedinice. vojna oblast i umjesto nje je osnovana 2. Vidovi su bili: kopnena vojska. U njezin je sastav ušao 10. JNA je osnovala dvije operativne skupine. ABH obrana.559 ljudi. saobradajna služba. protuzračna obrana i ratna mornarica. na teritoriju Hrvatske pod svojim zapovijedanjem imala 112. administrativna služba. ratno zrakoplovstvo.625 ljudi bilo iz sastava JNA. JNA je u RH imala približno oko 60.341 ljudi od kojih je u 5. Na kraju 1991. zrakoplovno-tehnička služba.058 osoba ili sedam posto vojnih obveznika do 45 godina starosti s područja Bosne i Hercegovine. Početkom 1990. JNA se sastojala od vidova. inženjering. Službe u JNA bile su: tehnička služba. intedantska služba. veza i granične jedinice. Od toga je 96. JNA je 1991.. kao i 9. rodova i službi. korpus iz 1. financijska služba. i 17. građevinska služba. sanitarna služba. javljanje i navođenje) postao je rod vojske. vojne oblasti. vojnoj oblasti bilo 45. na mobilizaciju pozvala 142. veterinarska služba.058. Prema istom izvoru JNA je u drugoj polovici 1991. a 15.818 iz sastava Teritorijalne obrane. te 4. godine JNA je imala 275. OG-1 za područje Banovine i vedeg dijela Korduna. prema novom ustroju ukinuta je 5. glazbena služba i informatika u OS. artiljerijski-raketne jedinice protuzračne obrane (u sva tri vida JNA). Krajem 1990. korpus iz bivše 5.

Tenkovske jedinice su bile najzastareliji dio JNA. Kopnena vojska. Pješaštvo je koristilo više od 200 sovjetskih oklopnih transportera BTR-152. Tenkovi T-54/T-55 su bili glavni tenkovi tokom 1960ih. JNA je takođe imala rezerve starih sovjetskih T-34/T-85 i američkih Sherman tenkova iz Drugog svetskog rata. Imala je oko 140. Pripadnikom oružanih snaga smatrao se svaki građanin "koji sa oružjem u ruci učestvuje u otporu protiv napadača". obaveze služenja vojnog roka. JNA je imala više od 400 borbenih vozila pješaštva M80. Rezervne snage su bile organizirane po republičkim linijama u snage Teritorijalne odbrane i u ratnim prilikama bile bi potčinjene Vrhovnoj komandi JNA kao integralni dio odbrambenog sustava.000 aktivnih vojnika (uključujudi 90. 70 sovjetskih T-72. novih BRDM-2 i BTR-60 modela i BOV i M-8 vozila. Tenkovske i oklopne brigade. Služenje vojnog roka u JNA trajalo je godinu dana. Imala je i 100 M-3A1 polugusjeničara koji su proizvedeni u Sjedinjenim Državama i mali broj novih rumunskih TAB-72 (varijanta BTR-60) oklopnih transportera. Tenkovi M-84 (poboljšane verzije sovjetskih tenkova T-72 izrađivani pod licencom u Jugoslaviji) su isporučeni JNA krajem 1970ih i 1980ih. i služenja u rezervnom sastavu. a mogla je u ratnim okolnostima mobilizirati preko milijun rezervista.Vojna obaveza u JNA bila je opda. 500 vozila BVP M-80A i 300 oklopnih transportera koji su se proizvodili u Jugoslaviji. Oklopna vozila za izviđanje su brojala nekoliko starijih sovjetskih BTR-40. Sastojala se od regrutne obaveze. U socijalističkoj Jugoslaviji postojao je sustav opdenarodne obrane i društvene samozaštite. Kopnena vojska je po brojnosti bila najvedi vid JNA. oko 450 jugoslavenskih M-84 i nekoliko američkih M47 tenkova. . Teritorijalnu odbranu činili su bivši regruti koji su povremeno pozivani na vojne vježbe. BTR-40 i BTR-50 koji su kupljeni tokom 1960ih i 1970ih. Tenkovske brigade JNA su se sastojale od dva ili tri bataljona. pa je tako JNA bila "zajednička oružana sila svih naroda i narodnosti i svih radnih ljudi i građana SFRJ". Koristile su oko 1000 sovjetskih tenkova T-54 i T-55.000 regruta).

U artiljerijskim baterijama nalazilo se oko 700 starijih američkih mobilnih topova od 105 i 155 mm i modeli M-65. 90 i 100 mm. Arsenal JNA je uključivao četiri lansera nevođenih sovjetskih raketa zemlja-zemlja FROG-7 dometa 100 km. uključujudi i minobacače montirane na varijantu M-60PB standardnog oklopnog transportera.Jugoslavenski tenk M-84 Artiljerijske jedinice. Protiv-tenkovske jedinice. Artiljerija JNA je koristila nekoliko raketnih sustava uključujudi 160 YMRL-32 i M-63 višecijevnih bacača raketa. 82 i 105 mm. kao i preko 6. Protiv-tenkovske jedinice JNA su koristile mobilne protiv-tenkovske topove. Artiljerija je koristila sovjetske samohodne topove od 100 mm i 122 mm i jugoslavenske samohodne topove M-7 od 105 mm. Od protiv-tenkovskih topova koristili su se modeli od 75. topovi kalibra 130 mm. Mobilna artiljerija je bila vrlo važna za operacije u planinskim krajevima Jugoslavije. Cijevi od 82 mm mogle su se montirati na oklopne transportere M-60PB. Artiljerija JNA je bila opremljena sovjetskim. Prvi ovakav sustav je instaliran 1967. Bestrzajne cijevi su se izrađivale u Jugoslaviji i koristili su se modeli od 57. američkim i domadim sistemima. strojnice/topovi od 152 mm i strojnice kalibra 155 mm. Od artiljerije sovjetskog porekla u JNA nalazilo se približno 1000 mobilnih strojnica kalibra 122 mm.000 minobacača od 82 i 120 mm. . bestrzajne cijevi i sovjetske protiv-tenkovske vođene rakete.

Priobalska artiljerija. Veliki broj mobilne protuzračne artiljerije je također bio u arsenalu JNA. čiji je cilj bio štititi velike koncentracije vojske od neprijateljskih zračnih napada. Od samohodnih protuzračnih topova korišteni su sovjetski dvostruki sustavi ZSU-57-2 od 57 mm i trostruki sustavi BOV-3 od 20 mm i dvostruki BOV-30 od 30 mm. SA-14 i SA-16. Korištene su i protiv tenkova i pješaštva. i protiv-brodske rakete Brom koje su se montirale na kamione. Vede jedinice JNA su imale značajnu protuzračnu pratnju. domadeg i stranog porijekla. Vozilo BOV-1 se moglo opremiti sa 6 AT-3 lansera kako bi služilo kao izuzetno pokretna protiv-tenkovska platforma. Priobalska artiljerija je koristila i rakete zemlja-zemlja i topove. Raketne jedinice su koristile sovjetske rakete SA-6. Protuzračna obrana. Kopnena vojska je imala četiri jedinice s raketama zemlja-zrak i 11 jedinica protuzračne artiljerije.Protiv-tenkovske vođene rakete AT-1 i AT-3 su bili sovjetske proizvodnje. SA-9. . SA-7. Sustavi kratkog dometa su također korišteni u pješaštvu. ali zbog ranije proizvodnje efikasnost protiv naprednijih oklopnih jedinica je bila nesigurna. Koristila je sustave SS-C-3 projektirane u Sovjetskom Savezu. SA-13. Protuzračna artiljerija je koristila preko 5000 sustava.

Činovi. U JNA su postojali slijededi činovi: vojnički činovi    razvodnik desetar mlađi vodnik niži dočasnički činovi     vodnik vodnik prve klase stariji vodnik stariji vodnik prve klase viši dočasnički činovi   zastavnik zastavnik prve klase niži časnički činovi     potporučnik poručnik kapetan kapetan prve klase viši časnički činovi    major potpukovnik pukovnik .

generali      general-major general-potpukovnik general-pukovnik general armije Maršal Jugoslavije (ovaj naslov je nosio samo Josip Broz Tito) .

ZAKLJUČAK Kako smo i sami mogli do sada uvidjeti. Crisis in the Balkans: The Blockade. i vozila. 1994. Snezana. LITERATURA Trifunovska. unatoc tome. 5.  SMB (sivo maslinasta boja) korištena je na gotovo sve što je bilo u vojsci: uniforme. Makedonije ili Kosova. čuveni pe es. No. Relativno zastarjela oprema. Steven Lee Mayers. bili oni iz Slovenije.ZANIMLJIVOSTI  U JNA je korišten tada službeni jezik srpskohrvatski jezik i pismo latinica. "Arsenal" časopis. . Martinus Nijhoff. Beograd. bilo od unutrasnjih ili vanjskih neprijatelja. što je u biti i bio njezin primarni cilj. bila je dostatna za osiguravanje obrane. listopad 2007. prepisane funkcije i prosjecna organiziranost cine ju relativno beznacajnom na svejtskoj pozornici.  Teško je zaobidi Pravilo službe oružanih snaga PS OS. kojim je bilo definirano skoro sve u JNA. tako da su se svi građani SFRJ stariji od 18 godina sposobni za služenje vojnog roka bili prisiljeni služiti se tim i takvim jezikom. Obrana domovine. svibanj 1999. Yugoslavia Through Documents: From Its Creation to Its Dissolution. a negdje isključivo dirilica. opremu. The New York Times. JNA baš nema nekakve velike specifičnosti u svojim redovima naspram drugih vojnih organizacija.

9 °¾ ° f @ @ ¾ ¾© ¾ ½ °© Á ° ¾ ½ °f½© ÁfÁf f –f°© ½ °© €f¾°¾½°f½ °©½° © °nf© f° ¾–°f I I ¾ ¯–½ ¯¾f@ f°¾ ff ¾ f °½ °f½ °¾f½f€¯f 9fq°f f°f I o © °n -¾¯f °fqf©°½fq°½f°© q©© n© Á  °n °fn© ©¾ ° ½©f ©¾fq°°f½f f ½° °f©¾f© ¯ffq © °n ¾f f¯f ¯©f f© °nf½fq° f© © f ° © °n ¾ ¾ ¾© ¾ f       ¾ff– ¯ f¾ f Á °½© ÁfÁ 9fq°ff© ©f© ¾f½ ¾¾ff ¾f¯ °½fq°½f Á °¾¾© ¾ ¾¾¾fD  ¯¯¾¾¾f I  ¯¯ ¾ I ¯¯ I ©¯ ° ½fq° f© © © f  f¾ °f- ¯fo –¾f°–½© f 9 f¾ff© ©f 9 f¾ff© ©f© ¾ff  ¯©f ¯©f½ ¾f© ¾¾f .

 ½© f° © ¾¯f ½ ¾ f  ¯© ¾¾ ¯°f °f f¯°  .

° D-¾½¾©f¾© oq° ©°qq° O O O f ° ¾ f ¯f ° ° qf¾°qq° O O O O ° °½ f¾ ¾f© ° ¾f© °½ f¾ Á qf¾°qq° O O f¾f° f¾f°½ f¾ °qf¾°qq° O O O O ½½q° ½q° f½ f° f½ f°½ f¾ Áqf¾°qq° O O O ¯f© ½½° ½° .

fÁf–¾f© %f©°f¾© °¾¾f¯¾½ @%  .– ° f O O O O O – ° f ¯f© – ° f ½½° – ° f ½° – ° ff¯© .

-. %¾¯f¾°f¾f ©f%Á °f© °f–¾ Á© ©¾n °€¯ ½ ¯ f  D f¾¯¾f¯¯– ¾f f © - fÁ° ¯f° f  ¾½ n€q°¾¾©¯ ¯f°f¾½f¯ –©°–f°fn©f f°f¾f© f½ ¯f ½ ½¾f° €°n© ½¾© n°f–f°f°¾n° © f° °fnf©°¯°f¾ ©¾©½°n - °fn¯ f© ¾f°ff¾–ff°© f°  °f¾°©f°©¾ ° ½©f ©f Á©  °© °½¯f°n© f°f ¯°  @@D @€°¾f ° f°f –¾ff@–n¯ °¾ ¯¾.I@ O D-© Á °f f¾ °© ¾½¾f¾© ½¾¯f°nf f° – © ¾©qonf f f¾¾ ¾–f f°¾f© – °f¾½¾ °f ¾ °© ©°–f ½¾© °¾¾ ¯f¯© ¯ ° °© .f °© ¾f O @ Á© f o9f¾ f°¾°f–f9 q °½ ¾ ©¯©  €°f°¾¾ - O .

f°¾-©€€  ¾ °f qf¾½¾ –f ¾½f  . f°¾¾¾° .

¾¾° ff°¾ @ nf  ° .f ¾ @ - @¯ ¾ ¾ f°©  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful