ALOCAREA TIMPULUI PE DOMENII ALE ACTIVITĂŢII DIDACTICE CLASA a V-a AN ŞCOLAR 2008/2009 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ AUTORI: ALEXANDRU

CRIŞAN, SOFIA DOBRA, FLORENTINA SÂNMIHĂIAN

NR. DOMENII CRT. ALE ACTIVITĂŢII DIDACTICE 1. Lecturi literare ( cu noţiuni de teorie literară ) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Comunicare Limba română ( fonetică, vocabular, gramatică, ortografie, ortoepie, punctuaţie ) Lectură suplimentară şi îndrumarea lecturii particulare Recapitulare iniţială Evaluare iniţială Recapitulare semestrială Evaluare curentă şi teste Lucrări scrise semestriale Recapitulare finală Total

NUMĂR ORE ALOCATE SEM. I SEM. II TOTAL 26 24 50 13 30 3 4 1 5 5 3 ─ 90 13 29 4 ─ ─ ─ 7 3 5 85 26 59 7 4 1 5 12 6 5 175

3. Planul simplu şi planul dezvoltat de idei. Vocabularul limbii române.5.1.3. Organizarea textului scris Fonetică. 1.2. Propoziţia.3 1. 3. âna referinţă or e 1. 1.5.4.7.1. 4.6. Părţi componente. 2. Silaba Evaluare 3 TOTAL NARAŢIUNEA Căprioara de Emil Gârleanu Comunicare.2 1.2.2.3 1.1. 3. 2. 2. 3.2. 2.2. 3. IX IX-X X-XII XII . 4.3. 3. Verbul. Articolul de ziar. Sunete.6 2. 1. Semnele de punctuaţie şi de ortografie Sintaxa. 2.2.1. 1.1.4. 2.7. 2. 5 2 5 1 1 3 3 2 2 4 1 1 2 3 3 10 1 1 7 II II III III II IV Recapitulare iniţială Evaluare iniţială CARTEA Cartea – obiect cultural Cele dintâi lecturi de Mircea Eliade Comunicarea dialogată şi monologată Componentele comunicării. 2.2. Derivarea. Unitatea de învăţare Obiective Nr Săptăm Observaţii de .2 1.6.2 1. V-VI VI IV-V VI 3. VI-VII VII VIII VII-VIII IX 4. 1. 3. 2.2. 2.1. 1.4. 4.1. 4.3. 1.3. 3.2.3 1.1. 4 I 3. 3.3.1. Organizarea textului scris.3. 2. Sinonime. 4.3. Indicativul.2.3.7. Lectură suplimentară: Povestea fără sfârşit de Michael Ende Evaluare 1 TOTAL CUVÂNTUL ŞI TEXTUL O furnică de Tudor Arghezi Comunicare. Grupuri de sunete. 1.3. 2. 1.4.6. Antonime Evaluare 2 TOTAL TIPURI DE TEXTE Sfârşit de toamnă de Vasile Alecsandri Texte nonliterare. Litere.2.3.PLANIFICARE ANUALĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ AN ŞCOLAR 2008-20089 CLASA a V-a A SEMESTRUL I Nr . Predicatul verbal şi nominal Evaluare 4 TOTAL 1. Moduri. 4.5.1 2 2 3 2 1 1 1 1 1. 3. 1 I 3. reclama Comunicare. 2. 4. 3.4.2.5. 2. 2. 1.1. 3. cr t. 4. 1. 4.4. Părţile de propoziţie. 2.4. 1. 3. 2.2.4.

4 5 2 4 2 1 14 5 XVI-XVII XVII XIX XIX-XX XX XVIII Semestrul II Semestrul II Semestrul II SEMESTRUL al II-lea DESCRIEREA În pădurea Petrişorului de Mihail Sadoveanu Comunicare. 1. Articolul hotărât şi nehotărât.2.5. Caracterizarea personajului.3. 2.1.6.2. 2. 4. 1. 3. 4. Zâna mării de H.1.7. Făt-Frumos din lacrimă de Mihai Eminescu Evaluare 9 TOTAL LEGENDA 1.6. 3.1. L. 2.7. 2.6.3.1.1.6. Predicatul nominal. Numeralul Ordinal Evaluare 6 Total Recapitulare semestrială 1.4.3.5. 4. Colinde Verificarea lecturii particulare Evaluare 5 TOTAL DIALOGUL Vizită… de I.2.4.3 1. Numele predicativ Lectură suplimentară. 2. 4.2. 1. 3. 8. Organizarea dialogului Pronumele personal şi de politeţe Numeralul cardinal. 4. 3. 3. 4. 2.2.2.1.3. Analiza lucrării semestriale Lectură suplimentară.1. 1. PERSONAJ Amintiri din copilărie de Ion Creangă Comunicare. 6.1.1.2.1.6.3.3. 3. Articolul genitival Lucrare scrisă semestrial. 4 1 9 2 1 1 1 1 20 XII-XIII XIII XIV-XVI XIII XV XIV XIV XVI 1. 2. 2.1.3 1.2.1. Mijloace Adverbul.3. 4. Funcţii sintactice Interjecţia: Tipuri. 1.1.6.5.1. 1. 2. 2. 1. Punctuaţia Evaluare 8 TOTAL BASMUL Prâslea cel voinic şi merele de aur Comunicare. 3. 2. Funcţii sintactice Evaluare 7 TOTAL PORTRETUL Mihai Viteazul de Nicolae Bălcescu Comunicare. Povestirea Predicatul verbal. 3. 2.4.5. 3. Clasificare.2.3.7.2. rezumatul Substantivul. 1. 2. C. 1. 3.2.2 1. Caragiale Comunicare.4. Vorbirea directă şi vorbirea indirectă. 2. 1. Tipuri. 4. 3. 2. AUTOR. 4.3. 1.3. 3. Cum descriem? Descrierea orală Adjectivul. XXIIXXIII XXIV XXIII XXIII XXIV XXIVXXV XXVI XXVXXVI XXV XXVI 9.3 1.4.2.3. Anderson.2. 5 2 3 1 1 1 4 2 2 1 1 1 0 5 2 2 1 1 1 1 XX-XXI XXII XXI XXII 7.2. 3.1. 4. 1.4. NARATOR. 2. 2.7. 1. 2. 4. Scrierea imaginativă.3.2 1. Prepoziţia. 1. 4.1. 3.5.2.5.2.1. Cazurile substantivului. 2.3. 1. 1. 2. 3.2. . 2. 2.1.

6.2.2.1.2. 1. 4.3. 2.4.3 1.5. 3.4. 1.1. Formule.3. 1. 1. Propoziţia principală şi propoziţia secundară Conjuncţia. 3.1. 3. Poezii diverse Evaluare 11 Lucrare Semestrială Total SNOAVA Boierul şi păcală Comunicare.2. 1. 3. oficială şi de felicitare Subiectul.2 XXXI XXXIV XXXIIXXXIII XXXIII XXXIII XXXII XXXIV XXXIV XXXIV 1.5.1. 2. 2. 3. 1.1. 4.4.5. 2. 1 2. 1.2.3. Modalităţi de desfăşurare Complementul Fraza. Dialogul. 2.1. Venirea lui Galaad Evaluare 10 TOTAL POEZIA Ce te legeni… de Mihai Eminescu Comunicare. 4.5. 2. 3.4. 2.7.4. 2. 1. 2.3. 4.1. 1. 1.7.1 0.3. Coordonarea şi subordonarea Lectură suplimentară: Întâmplările lui Til Buhoglindă Analiza lucrării semestriale Verificarea lecturii particulare Evaluare 12 Total Recapitulare finală 1. 3.2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 4 2 3 1 1 1 1 1 7 5 XXVIXXVII XXVII XXVIII XXVIII XXVIIXXVIII XXVII XXIX XXIX XXX XXX XXIX XXXI XXXI 1.4.4. 3.2.1.3.2.3.2.6. 2.2. 4. 3.1. 3.4. 1 1. 2. 2. 1.1. 2. 2.3. Scrisoarea familială. 1. 2.7.6.2. Dragoş-Vodă Parabola.4 XXXV . 3. 2. Relatarea unor întâmplări personale Comunicare.1. 1.6. 4. 3. Despre oaia pierdută Comunicare.2.3.6. 2.7. Lectură suplimentară. Acordul predicatului cu subiectul Lectură suplimentară.3. 2. Cum scriem despre textul literar Atributul.

29. Imaginea toamnei Explorarea textului. părţile de vorbire Sintaxă: propoziţia afirmativă şi negativă. Planul iniţial al redactării. personaje. crt. 5.10 06. Explorarea textului. 22. 24.09 19. Strofa. 26. Prefixe.09 30. Interpretarea textului Invitaţie la lectură: „Povestea fără sfârşit” de Michael Ende (fragment) Sintaxă: propoziţia simplă şi dezvoltată.10 20. Interpretarea textului Nr. Redactarea primei forme. 32.09 17. personajele. Observarea textului.10 13. Comunicarea dialogată şi monologată. propoziţia enunţiativă şi interogativă. 19. Raportul dintre realitate şi ficţiune.10 17. Elementele componente ale cărţii Interiorul cărţii. 4. Conţinuturile învăţării Recapitulare iniţială.10 . 17.09 23. Semnele de punctuaţie şi de ortografie (cratima) Comunicare.10 02. narator.10 08. Observarea textului Explorarea textului: timp şi spaţiu. Antonime. 11. Componentele situaţiei de comunicare Evaluare 1 VOCABULARUL LIMBII ROMÂNE.09 16.09 24. 8.09 25.10 15. Organizarea textului scris. Interpretarea textului Comunicare. 23.09 29. 27. Textul integral: „O furnică” de Tudor Arghezi. 3. ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Data 15.10 27. 7.09 01.10 28.10 24. 15. 20. 16.: fonetică şi vocabular Recapitulare iniţială: morfosintaxa Recapitulare iniţială: lectura Recapitulare iniţială: rezumatul şi povestirea Evaluare iniţială CARTEA-OBIECT CULTURAL. Comunicare. Apariţia şi dispariţia cuvintelor Cuvântul. Finisarea Evaluare 2 TEXTUL LITERAR: „Sfârşit de toamnă” de Vasile Alecsandri: Observarea textului Explorarea textului. 30. 31.PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT CLASA a V-a SEMESTRUL I Nr. Rima. 12.09 26. 18. 25. Dicţionarul Cuvânt de bază şi rădăcina. 14.10 09. Părţile componente ale textului scris.10 03. Sufixe.10 07. Versul. 21. Rolul cuvântului în comunicare Formă şi conţinut. Condiţii necesare.10 10. Ce este comunicarea. Derivatele.10 23. Opera literară. părţile de propoziţie. Observarea textului Cartea şi biblioteca: „Cele dintâi lecturi” de Mircea Eliade. 1. 10. Interpretarea textului Fragmentul de text: „Cărţile lui Apolodor” de Gellu Naum.10 16.10 14. Gruparea unor termeni după trăsături de sens comun. 6. Câmpul lexical.09 18. Comparaţia. 9. 28. fapte. Definiţie. fraza Comunicare. Documentarea. Familia de cuvinte/lexicală Sinonime. 2.09 22.10 21.10 22. 13. Comunicare. Observarea textului Explorarea textului: spaţiul.

11 12.01 14. 81. 59.01 15. Ideile principale Explorarea textului.11 24. 37.11 19.12 04. Enumeraţia. NARATOR. Despărţirea cuvintelor în silabe Comunicare. Triftongul. Timp. Pregătirea şi redactarea rezumatului. 53. Cum formulăm ideile secundare Aplicaţie. 46. Organizarea textului scris. 52.10 30.11 13. Funcţii sintactice.01 12.11 28.11 05. Structură Viitorul. Transformarea textului dialog în text narativ Comunicare. 36. Autorul şi naratorul Interpretarea textului.11 20.12 08. Rezumatul oral Substantivul ( comun şi propriu). Funcţii sintactice.01 16.11 01.12 10.11 27.10 31. persoană. Acţiunea. Organizarea textului scris. 54.12 18.11 10. Rezumatul. Forme inverse Perfectul simplu. 83. 42. Ortografia substantivelor în genitiv Articolul genitival (posesiv) Cazul vocativ.12 05. Observarea textului Explorarea textului.01 09.01 07. Naraţiunea ca mod de expunere.11 11. Cum cerem o informaţie? Cum convingem? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29. acţiune. „Vizită” de I. 79.11 06. Desinenţa.01 19. 49. Regionalisme. 55. Organizarea dialogului. 58. Planul simplu de idei. 76. Cum formulăm ideea principală Comunicare. Mai mult ca perfectul. 67. Punctuaţia vocativului Evaluare 5 DIALOGUL.11 18. a vrea. 66. Narator. (actualizare) Articolul hotărât Articolul nehotărât Verificarea lecturii particulare Invitaţie la lectură.01 21. L. Umorul Pregătirea lucrării scrise Lucrare scrisă semestrială Comunicare. Articolul de dicţionar. 34. 78.12 17.01 06. 62. 82. 43. 56.11 04. Verbul a fi predicativ Predicatul verbal. 77. 80. 74. 63. Interpretarea textului Comunicare. Alte forme de viitor. 68. Colinde Analiza lucrării scrise Cazul nominativ.12 16. 51. Hiatul Silaba. Reclama Observarea şi explorarea textelor nonliterare.12 15.11 26. Structură. ursul polar” de Cezar Petrescu Verbul-nucleul comunicării. Funcţii sintactice. 71. 70. a fi. Ortografia substantivelor în dativ Cazul genitiv. 47. Personaje. Observarea textului. Verbul copulativ a fi.11 25.12 09. Repetiţia Explorarea textului. Dialogul ca mod de expunere Interpretarea textului Comunicare. Corespondenţa sunet-literă.10 03. 60. Predicatul nominal. Dicţionarul. 73. 64. Cazul acuzativ. Structură.01 08. Accentul. Timp şi spaţiu. 39. 72. Structură. 61.12 11.01 22. timp şi spaţiu. 65. 41. PERSONAJ.12 02. Etapele acţiunii. 48. 57. Funcţii sintactice.11 21. 75. număr (actualizare) Modurile personale.33. Structura. Fişa biografică.01 23. Forme inverse Verbe auxiliare: a avea. Explorarea textului.12 05. Grupuri de sunete: Diftongul. Sunetele limbii române.11 07.01 . Fonetică. Caragiale Observarea textului. 38. Planul dezvoltat de idei.12 03.01 20. personaje Explorarea textului. Planul simplu şi planul dezvoltat: „Fram. Numele predicativ Evaluare 4 AUTOR. „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. Ortografia substantivelor în acuzativ Cazul dativ. Narator. 40. Notiţele. Fişa de lectură Comunicare. Valori temporale ale prezentului Imperfectul. 44. 45. 35. Perfectul compus. Gen şi număr.12 12. Ortografia substantivelor în nominativ Prepoziţia. 69. Structură. Extemporalele şi tezele Evaluare 3 NARAŢIUNEA: „Căprioara” de Emil Gârleanu.11 17. 85.01 13. Ziarul şi revista. Modurile nepersonale (recunoaştere) Modul indicativ prezent. 84. 50.12 19. Textul nonliterar.11 14.

Timpul şi spaţul întâmplării. 90. Explorarea textului.02 19.03 13. Etapele naraţiunii Explorarea textului. Observarea textului. Situaţii specifice basmului. 15. Caracteristici. Planul şi realizarea caracterizării Evaluare 8 BASMUL. 22. Funcţia sintactică a adverbului. Descrierea orală Evaluare 7 PORTRETUL. 10.02 20.01 SEMESTRUL al II-lea Nr.01 29. 89. Observarea textului Explorarea textului. Funcţii sintactice Numeralul cardinal. 4. Interpretarea textului. 27.03 24. 17.02 16. Imaginea de ansamblu şi detaliile. Eroul basmului Explorarea textului. 7. 14. crt.03 05. Adjectivul. 13. 18.02 17. 1. 21.02 12.03 20.03 06. 6. Adverbe de loc.03 09. Funcţiile sintactice ale pronumelui personal în cazul nominativ Formele şi funcţiile sintactice ale pronumelui personal în cazul acuzativ şi dativ Formele şi funcţiile sintactice ale pronumelui personal în cazul genitiv Pronumele personal de politeţe. 9. Portretul lui Mihai Viteazul Tipuri de portret Adverbul.02 25. Mijloace de caracterizare a personajului literar Comunicare. Conţinuturile învăţării Pronumele personal.86. Valori morfologice şi funcţii sintactice Numeralul ordinal. 87. Cum descriem? Comunicare. 16. 26.03 04. Timpul şi spaţiul întâmplării. 88. Recapitulare semestrială Recapitulare semestrială Recapitulare semestrială Recapitulare semestrială Recapitulare semestrială 1 1 1 1 1 26. Interjecţia.02 13.02 24. 5.02 27. 12. Tipuri de interjecţie.01 27. 3.02 02.02 18.03 16. Valori morfologice şi funcţii sintactice Evaluare 6 DESCRIEREA.02 11. Elementele descrise. 32. ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Data 09. Epitetul Explorarea textului.03 03.03 10.03 11.02 10.03 18. Descrierea ştiinţifică. 23. Punctuaţia interjecţiei. 8. 28.02 26.01 28. 29.03 . 11. Personajele. Comunicare. 24. Topica adjectivului Comunicare.02 23.01 30. 30.03 23. Adjectivul propriu-zis şi adjectivul provenit din verb la participiu Adjective variabile şi adjective invariabile Funcţiile sintactice ale adjectivului (atribut şi nume predicativ). 31. „Prâslea cel voinic şi merele de aur” Observarea textului Explorarea textului.03 17. 25. „Mihai Viteazul” de Nicolae Bălcescu.03 19. 2. 20. Formule specifice Nr. de timp şi de mod Adverbe provenite din adjective. Descrierea în textul de mică publicitate. Caracterizarea personajului. 19.03 12. Ordinea elementelor descrise. „În pădurea Petrişorului” de Mihail Sadoveanu.

64. 82. 54.06 02.03 27. substantiv. Acţiunea Comunicare.05 12. Romanele Mesei rotunde: „Venirea lui Galaad” Subiectul.05 25.05 20.04 01. adverb) Exerciţii de recunoaştere a complementelor Fraza.04 09. 72. 79. 41. 71.05 18. 61. 36. 57. Figuri de stil.05 29. 69.05 01. Etapele naraţiunii. 52. 53. 58.04 23.06 10. 78. 62. 42.06 08. 80. Subiectul exprimat prin substantiv. 45.03 26. 68.05 13. 77. 56.05 26. 46. Observarea textului Explorarea textului. Ordinea etapelor. 74. 76. Semnificaţia şi lumea basmului Lectură:„Zâna mării” de H.06 03. 43.06 09. Coordonarea copulativă şi prin juxtapunere Subordonarea Comunicare.C.05 06. 73.05 04. Poezii diverse Atributul. 70. 63. Pregătirea şi redactarea: introducerea Comunicare. Invitaţie la lectură. Redactarea: cuprinsul şi încheierea Evaluare 11 Pregătirea lucrării scrise Lucrare scrisă semestrială SNOAVA: „Boierul şi păcală”.04 21. 49. Dialogul.04 01. Povestirea.04 28.06 11. 51. 47. 44. Personajele. 59. 65.05 14. Andersen.05 27.33. 66.05 15.05 11.03 31.05 28. Anunţul în interes personal Comunicare. Elemente regente Părţile de vorbire prin care se exprimă atributul (adjectiv.04 07.04 29. Modalităţi de desfăşurare a dialogului.04 27.05 21. Timpul şi spaţiul întâmplării. 60. 83.06 . Propoziţia principală Propoziţia secundară/subordonată Elemente de relaţie în frază. 50. Eminescu Predicatul verbal Predicatul nominal. 40.04 30. Cum scriem despre textul literar. 48. Acţiunea Interpretarea textului Parabola: „Despre oaia pierdută” Invitaţie la lectură.04 02.06 04. Personajele. 81.05 05. pronume) Exerciţii de recunoaştere a adjectivului Comunicare. Interpretarea textului.04 10. 67.05 08. Relatarea unor întâmplări personale. 34. Părţile de vorbire prin care se exprimă complementul ( substantiv. 84. pronume. 38.03 30.04 03. „Făt-Frumos din lacrimă” de M.04 24. Povestirea ca întreg Evaluare 9 LEGENDA: „Dragoş-Vodă”. Numele predicativ simplu şi numele predicativ multiplu Comunicare.04 20. Observarea textului Explorarea textului. Forma poeziei.06 05. Dialogul imaginar Interpretarea textului.05 22. Scrisoarea oficială şi scrisoarea de felicitare Evaluare 10 POEZIA: „Ce te legeni…” de Mihai Eminescu. Formule de iniţiere a dialogului Comunicare.04 22. Scrierea imaginativă. Conjuncţia. 55. Formule de încheiere a dialogului Analiza lucrării semestrială Evaluare 12 Verificarea lecturii particulare Recapitulare finală Recapitulare finală Recapitulare finală Recapitulare finală 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25.05 19. Scrisoarea familială Comunicare. Interpretarea textului Invitaţie la lectură:”Întâmplările şi faptele de pomină ale lui Til Buhoglindă” Complementul (actualizare) Verbul-element regent al complementului. Conjuncţii simple şi conjuncţii compuse Legătura dintre propoziţiile unei fraze. 37. 39. 35. Observarea textului Explorarea textului.04 08.05 07.04 06. 75. pronume şi numeral în cazul nominativ Subiectul subînţeles şi subiectul inclus Acordul predicatului cu subiectul Comunicare.

85.06 . Recapitulare finală 1 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful