You are on page 1of 24

ETKL RENME YNTEMLER

Bakent niversitesi Psikolojik Danma ve Rehberlik Merkezi

GR

Olabileceimiz eyi olmak iin asla ge deildir


George Elliest

Baarl olmak iin ok almak tek bana yeterli olmayabilir. ok altklar halde, etkili ders alma yntemlerini kullanmamalar nedeniyle istedii sonuca ulaamayan pek ok renci vardr. Bu nedenle, rencilerin alrken etkili renme konusunda baz temel ilke ve yntemler hakknda bilgi edinmeleri, baary artrmada yardmc olacaktr. Bu almann temel amac, etkili renme yntemleri konusunda rencileri ksaca aada belirtilen konular hakknda bilgilendirmektir. Nasl reniyoruz Hafza ve tekrarlama Motivasyon eitli renme tutumlar Olumlu dnmenin ders almaya etkisi Nasl ders allmal Ders alma plan yapma alma mekann oluturulmas Etkili okuma, dinleme ve not alma

RENME
renme, bilgiyi alglama, kaydetme, hatrlama ve kullanma srecidir. renme sreci kiinin aktif olduu bir sretir.renme, bireyin abas sonucu gerekleir.

NASIL RENYORUZ

Bilgiler

Duyular

Ksa sreli hafza Dzenli ve aralkl tekrar Uzun sreli hafza Snama RENME

Tekrar yapmama

UNUTMA

NASIL RENYORUZ-Devam
renme srecinde, duyu organlar - ksa sreli hafza - uzun sreli hafza arasnda sk bir iliki vardr. Yeni bilgiler (dardan gelen her trl mesaj) duyu organlar yoluyla fark edilir ve ksa sreli hafzaya aktarlr. Ksa sreli hafzadaki bilgilerden tekrar edilmeyenler unutulur. Tekrar edilenler ise uzun sreli hafzaya saklanmak zere kaydedilir. Bu bilgiler belli bir zaman dilimi getikten sonra hatrlanabiliyorsa, o bilgilere ilikin soru sorulduunda doru cevap verilebiliyorsa, renme gereklemi demektir.

Bilgiler tekrar edilmedii zaman unutulur.

HAFIZA VE TEKRARLAMA

Hatrlamay glendirmek iin aada belirtilen aralklarla tekrar yapmak faydal olur. Ayn gn: renilenler, ayn gn iinde tekrar edilmelidir. 24 saat sonra: Aratrmalar tekrar edilmeyen bilginin byk bir ksmnn 24 saat sonra unutulduunu gstermektedir. Bu nedenle, renilen bilgiler, 24 saat sonra ksa bir tekrarla gzden geirilmelidir. Bir hafta ve bir ay sonra: Kk bir tekrar, bir hafta ve bir ay sonunda yaplrsa bilgiler uzun sreli hafzaya kaydedilmi olur. Dzenli tekrar edilen bilginin 9 hafta sonra %75lik ksm hatrlanrken, tekrar yaplmamas durumunda bu bilginin 9 hafta sonra ancak %20si hatrlanabilmektedir.

MOTVASYON ve ETL RENME TUTUMLARI


renmeye kar istek ve olumlu tutum, motivasyonu (gdlenmeyi) artran etkenlerin banda yer almaktadr. Aratrmaclar, rencilerin renmeye kar tutumlarn yandaki tabloda ana hatlaryla aklanan grupta toplamaktadrlar. Bir rencinin srekli olarak ayn grupta kalmas sz konusu deildir. rencinin gsterecei abaya bal olarak gruplararas geiler grlmektedir. renmeye kar tutumun olumlu olmamas halinde, bu durumun deimesi ynnde almalar yaplmas gerekmektedir.
Tutum renmeye Odaklanma Bu Tutuma Sahip renci zellikleri . Baarl olmama korkusu yoktur. . Motivasyonu yksektir. . Kendine gveni tamdr. . alma stratejileri kullanr. . Planl alma konusunda zenlidir. . Baarl olamama korkusu hakimdir. . Motivasyonu azdr. . Baarszl kendi yeteneinde ya da dersin zorluunda arar. . Etkili ders alma teknikleri kullanmaz. . Amac, renmeden ok ders gemektir. . Anlayarak alma yerine ezbere bavurur. . Baarszl kanlmaz grr. . Ders alma ve motivasyon ihtiyac minimum dzeydedir. . Srekli destee ihtiyac vardr. . Baarl olmak iin aba gstermez. . Ders d etkinliklere fazla zaman ayrr.

Baarszlktan Kanma

Baarszl Kabul Etme

RENMEYE KARI OLUMSUZ TUTUMLARINIZI NASIL DETREBLRSNZ?


Motivasyonun en iyi kayna bireyin kendisidir. Kendi kendinize bir takm motivasyon kaynaklar oluturabilirsiniz. Bu kaynaklar hem kendi iinizde hem de darda mevcuttur. Her eyden nce okulda rendiklerinizi sizin iin anlaml ve deerli klmaya aln. Her trl dersi alrken, bu abanzn gelecekteki baar ve mutluluunuzla yakndan ilikili olduunu dnn. Skc bulduunuz derslerin dahi gelecekte gerekletirmek istediiniz hedeflere ulamada bir etkisi olduunu kabul ederseniz, o dersleri alma isteiniz artacaktr. Ders almay baarlmas gereken bir i ya da zlmesi gereken bir problem olarak grrseniz, ders almak sizin iin daha zevkli bir hale gelebilir. Bylelikle, zamanla ders almann yani renmenin doyum salayc bir etkinlik olduunu dnmeniz mmkn olacaktr. Ksaca, motivasyon artrmada en nemli etken, ders almaya ynelik dncelerinizi olumsuzdan olumluya doru deitirmeniz olacaktr. Her eye ramen renmeye kar tutumunuzu olumlu ynde gelitirmekte zorlanyorsanz, retmenlerinizden, okul rehber retmen/psikolojik danmanndan ve ailenizden yardm isteyebilirsiniz. Sizin abanz, bakalarndan alacanz bu yardmla birleince baarnz artrmamanz iin bir neden kalmaz.

OLUMSUZ DNCELER RENCY BTKN DRR

Yaammz, dncelerimiz onu nasl klyorsa yledir. Marcus Aurelius

Kendimize ne diyoruz? Ama ben anslydm, bunu herkes yapabilirdi. Hepsi benim hatamd. Bir ie yaramyorum. Bu snav bir felaket olacak.

Ne yapyoruz? Baarnn deerini azaltma Kiiselletirme Genelletirme Abartma

OLUMLU DNCELER RENCNN MOTVASYONUNU YKSELTR

Olumlu dnce, yaammz daha olumlu klmann bir yoludur. Bu, sizi engelleyenlerden ok, destekleyenlere odaklanma yntemidir.

Kendimize ne diyoruz? Gayet iyi gitti. Blm ikiyi bir sonraki snavda daha ok alsam iyi olacak Ekonomi dersinde iyi deilim daha ok almalym. Ortalamam ekonomi ve matematik yznden dt ama dierleri iyi.

Ne yapyoruz? Baary kabullenme Hatalar ilikin sorumluluk alma ve dzeltme abas Yeterlilik alann belirleme Sonular yapc bir ekilde deerlendirme

OLUMSUZ BAKILARI OLUMLUYA EVRMEK MMKNDR


Ders almaya Skc Zor tici Gereksiz vb. biimde bakmak yerine altka holanlan Sonucunda baar getiren Baardka alma isteini artran Hedefe yaknlatran biimde bakmak.

BARDAIN YARISINI NCE BO GRMEKTENSE DOLU GRMEK RENCNN KENDNE OLAN GVENN ARTIRIR

NASIL DERS ALIMALI? ALIMALI

alma yerinizi belirleyin. Ne alacanz planlayn. alma zamannz 40-50 dakika ile snrlayn. 40-50 dakika sonunda ksa sreli molalar verin. Btn-para-btn dzeniyle aln.

50 dakikay aan almalarda genellikle alglama gc azalr; hatrlama oran hzla der.

ALIMA MEKANININ OLUTURULMASI


alma davrann etkileyen evresel faktrleri kontrol altna almak, alma isteini artrmak ve konsantrasyonu salamak iin nemlidir. Ders allan mekanda baka bir ile uramamak, o mekann beyin tarafndan sadece almak iin kodlanmasn salar. Bu durum almaya younlamay artrr. Mmkn olduu kadar her gn ayn mekanda almak, ders almay kolaylatrr ve dikkati keskinletirir.

alma mekann uygun zellikler tamas, konsantrasyonu salayan etmenlerin banda gelir.

DERS ALIMAYA UYGUN ALIMA MEKANIN ZELLKLER

Sk sk havalandrlan temiz bir mekan Ne ok scak ne de souk Uygun boyutlarda alma masas alma sandalyesi ne ok rahat ne de rahatsz edici sertlikte Telefon, televizyon, grlt ve benzerlerinden uzak

NEYN NE ZAMAN ALIILACAININ PLANLANMASI (PROGRAM YAPMAK)


nceden hazrlanan program aadaki faydalar salar: Zamann etkili ekilde kullanlmas Neye, nereden balanacana karar verilmesi Ne zaman dinlenip ne zaman allacann planlanmas Gven ve motivasyonun artmas

alma programndan, tekrar ieren, etkili almay salayan ve kiiye zg hazrlanm bir program kastedilmektedir. Sadece belirli saatlerde dersin bana oturma, belirli saatlerde mola verme zerine kurulmu bir izelge, uygun bir ders alma program anlamna gelmez.

ALIMA PLANI HAZIRLAMADA ANA LKELER

lgilerinizi, yeteneklerinizi ve ihtiyalarnz gz nnde bulundurun. Derslerle sosyal etkinlikler arasnda mantkl bir denge kurun. Kendinize mutlaka her hafta serbest zaman ayrn. Planlarnz geni kapsaml kk aamalar eklinde yapn. Mmkn olduu lde gnn ayn saatlerini ders almaya ayrn. Uyku ihtiyacnz ihmal etmeyin. Planlarnz objektif olarak deerlendirmeye aln. Plana uyma konusunda kararl davranmaya aln. htiya duyduunuz takdirde, planlarnz gncelleyin.

ETKL OKUMA

Etkili Okumaya Hazrlk (n nceleme) Balk sayfasn okumak Kitabn basm tarihine bakmak nsz ya da giri blmn okumak Eer varsa yazar hakkndaki notu okumak indekiler blmn incelemek Kitabn her bir blm okunurken benzer bir inceleme yaplabilir. O blmde ne okunacana ilikin n bilgi sahibi olma, zihinde ilgili konuyla balantl bir ereve olumasna yardmc olur. Bylece, blm okunmaya balandnda karlalan bilgiler hafzann ekmecelerine daha rahat yerletirilir.

ETKL OKUMA BECERLER

Okurken anlamay kontrol etmek Metin hakknda soru sormak ve cevaplamak Yksek sesle okumak Okunan metnin zetini karmak Okurken altn izmek Okurken not almak ncele-Sorgula-Oku-Tekrar Et-Gzden Geir tekniiyle okumak Hangileri size uygun?

ETKL DNLEME
Etkili Dinleme Alkanlklar Olumlu bir tutum iinde dinlemek Aktif dinlemek (Anlatlanlara ilikin sorular gelitirmek) Szel olmayan mesajlar dikkate almak nemli bilgiye iaret eden ipularna dikkat etmek Ders iin n hazrlk yapmak Not almak Olumsuz Dinleme Alkanlklar Anlatlan konuya ilgi gstermemek veya nemsememek Anlatana kar olumsuz tutum gelitirmek Yarm yamalak dinlemek veya dinliyormu gibi grnmek Anlatlan her eyi aynen not almaya almak Pasif dinlemek

ETKL NOT ALMA


Etkili Not Almada Adm Dersten nce hazrlanma Dersi dikkatle dinleme ve ders sresince not alma Dersten sonra alnan notlar gzden geirme Not Alma lkeleri nemli noktalar yakalamaya almak Dinleme ile not alma arasnda bir denge oluturmak Ksaltmalar ve semboller kullanmak zgn ifade kullanmak Soru sormak Uyar ve devleri not etmek Not almaya ilk gnden balamak ve dzenli olarak not tutmak Notlar en ksa zamanda gzden geirmek

NOT ALIRKEN KULLANILAN KISALTMALARA VE SEMBOLLERE RNEKLER

Ksaltmalar Trk Dili ve Edebiyat rnein nemli nemli Olmayan Daha sonra Karlatrma Yeterli Yetersiz Blm Yzyl TDE rn n nda/so k yet yetbl yy Ek olarak Yzde Toplam

Semboller + % = < > ~ &

Eit olarak Kk Byk Sonsuz Ve

YAYGIN NOT ALMA SORUNLARI VE ZM NERLER

Sorun
Zihnim dalyor ve sklyorum.

zm
Snfn nne oturmak. Konuyu nceden incelemek. Derste yantlanmas iin sorular hazrlamak. Ksaltmalar kullanmak. Daha sonra doldurmak iin boluklar brakmak. Konu hakknda nceden bilgi sahibi olmak. Anahtar kavramlar belirlemek. lgili ders kitabn incelemek. Anlalmayan terimleri kaydetmek. Notlar tekrar gzden geirirken dorusunu yazmak.

retmen ok hzl konuuyor. Her ey nemli grnyor veya hibir ey nemli deil. retmen terimleri aklamadan kullanyor.

BAARILAR DLERZ

Yapabileceimiz eyleri yapmaya balasak kendimizi hayretler iinde brakacak sonular alrz.
Thomas Edison

Kaynaklar:

Balta, Acar. (1999). stn Baar. Remzi Kitabevi Boydak, Alp. (2001). renme Stilleri. Beyaz Yaynlar Howe, M. J. A. (2001). renme Psikolojisi. Alfa Yaynlar zakpnar, Ylmaz. (1998). Verimli Ders almann Psikolojik Koullar. Epilson Yaynclk Trkolu, A., Doanay, A., Yldrm, A. (1996). Ders alma Becerileri. Baki Kitabevi Sekman, Mmin. (1998). Kesintisiz renme. Alfa Yaynlar