Helyesírási, nyelvhelyességi és nyelvtani feladatok (Budapesti Osztrák Iskola, 2005. XII. 15.) 1. Írd be a kihagyott helyre a hiányzó magánhangzót!

a/ tan skodik b/ kult rális c/ t zijáték d/ mind g e/ sz nházi (elõadás)

2. Pótold a hiányzó mássalhangzókat! a/ szégye heti b/ vi hang c/ ki ebb-nagyobb d/ lö dös e/ á hatatos

3.

A kipontozott helyre j-t vagy ly-t kell írni? Egészítsd ki az alábbi szavakat! (Elõfordulhat, hogy mindkét megoldás helyes!)

a/ muszá b/ se telmes c/ fog uk d/ lesú t e/ csuk a

4. Az alábbi szavakat kiejtés (hallás) alapján rögzítettük. Javítsd ki újraírással a helytelenül leírt alakokat! (Lehet köztük hibátlan is!) a/ külömbözik b/ lesz

c/ higgyek d/ naggyûlés e/ kijjebb f/ folyjék g/ varásszó h/ haggyuk i/ szímpad j/ tõzsgyökeres

5. Melyik elválasztás a helyes? Karikázd be a jó megoldás betûjelét! a/ me-ned-zser f/ me-ne-dzser b/ vas-u-tas c/ ed-dzük d/ bo-rért e/ lex-i-kon g/ va-su-tas h/ edz-dzük i/ bor-ért j/ le-xi-kon

6. Képezz

i végû mellékneveket az alábbi tulajdonnevekbõl!

a/ Margitsziget: b/ Kelet-Magyarország: c/ Szabadság-hegy: d/ Duna-Tisza köze: e/ Kossuth utca:

7.

Milyen írásjeleket tennél az alábbi mondatok végére? (Csak egyféle és egyértelmû jelölést fogadunk el!)

a/ Arra kért bennünket, hogy látogassuk meg b/ Írd meg, mit szeretnél megnézni

c/ De jó, hogy itt vagy d/ Megmondtad-e neki, amit üzentem e/ Azt írja, bárcsak ránk hallgatott volna

8.

Aláhúzással jelöld a hibát vagy hibákat az alábbi mondatokban, majd írd le helyesen a téves alakot!

a/ A Battyányi-téren van egy jó cukrázda. b/ A nemzeti muzeumban nagyon jó kiálitás nyilt, azomban nincs idõm megnézni. c/ Játszunk eggyet, szépen kérlek! d/ Meg-e kell tanulni eszt a verset? e/ A Magyar és Osztrák nép történelme sokszor kerezteszte egymást.

9. Bontsd szóelemekre az alábbi szót, és határozd meg a tövét, illetve a toldalékok fajtáját! (Ezeket írd le még egyszer külön-külön egymás alá!) értelmezéseiket

10. Elemezd az alábbi mondatot a szokásos aláhúzogatással! Jelöld a határozók és jelzõk fajtáját is! Az új tanév elsõ napján a tanulók majd izgatottan lépik át leendõ középiskolájuk küszöbét.

11 Milyen szófajú szavak fejezik ki az elõzõ feladat mondatában a mondatrészeket? Határozd meg mindegyik szófaját a mondat szórendjét követve!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful