POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MODUL

E2001
TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
Muhammad Arid Bin Abdulahim (PKK) Chin Ken Leong (PKK) Herman Bin J. Premus (PKK) Grace Jennifer Philip (PKK)

BIODATA PENULIS MODUL E2001 TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
: MUHAMMAD ARID BIN ABDULAHIM : Jabatan Kej. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Jalan Vokasional, Peti Surat 527, 88856 Kota Kinabalu, Sabah : 088-301298 : : Ijazah Sarjana Pendidikan (UTM) Ijazah Sarjana Muda Sains Kej. Elektrik (Pengalatan Dan Kawalan) Dengan Kepujian (UTM) Dip. Kej Elek. (Kuasa) UTM : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK

NAMA ALAMAT TELEFON E-MAIL KELULUSAN

JAWATAN

NAMA ALAMAT TELEFON E-MAIL KELULUSAN

JAWATAN

: CHIN KEN LEONG : Jabatan Kej. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Jalan Vokasional, Peti Surat 527, 88856 Kota Kinabalu, Sabah : 088-301298 : chinkenleong @hotmail.com : Ijazah Sarjana Pendidikan (UTM) Ijazah Sarjana Muda Sains Kej. Elektrik (Pengalatan Dan Kawalan) Dengan Kepujian (UTM) Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Perhubungan) (POLISAS) : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK

NAMA ALAMAT TELEFON E-MAIL KELULUSAN JAWATAN

: HERMAN BIN J.PREMUS : Jabatan Kej. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Jalan Vokasional, Peti Surat 527, 88856 Kota Kinabalu, Sabah : 088-301298 : hjp_gttr@hotmail.com : Diploma Kejuruteraan Elektronik (PKB) : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK

NAMA ALAMAT TELEFON E-MAIL KELULUSAN JAWATAN

: GRACE JENNIFER PHILIP : Jabatan Kej. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu, Sabah Jalan Vokasional, Peti Surat 527, 88856 Kota Kinabalu, Sabah : 088-301298 : gracejp@hotmail.com : Diploma Kejuruteraan Elektrik serta Pendidikan (Teknologi maklumat) (UTM) : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK

RENUNGAN HARTA TERHUKUM SEDANGKAN ILMU MENGHUKUN HARTA AKAN HABIS BILA DIBELANJAKAN SEDANGKAN ILMU JIKA DIBERIKAN MAKA IA AKAN BERTAMBAH .

Berhubung dengan pengajaran pensyarah akan dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih teratur dan berkesan kepada pelajarnya. Sebenarnya penulisan modul ini adalah bertujuan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik-Politeknik Malaysia. namun demikian kami masih merasakan ianya banyak kekurangan yang mungkin. Secara tidak langsung ia dapat meningkatkan pencapaian yang memuaskan dalam subjek ini.PRAKATA DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENGASIH Alhamdulillah kami panjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan izinnya dapatlah kami menyempurnakan penulisan modul Teknologi Elektrik 2 ini seperti mana yang dikehendaki. Sekian. Sebenarnya maklumat yang terkandung dalam penulisan ini sebenarnya telah kami ceduk dari pelbagai buku rujukan yang mempunyai hubungkait dalam subjek ini. Kami berharap teman-teman pensyarah dapat memberikan pandangan jika terdapat ketika sempurnnaan itu sama ada dari segi isi kandungan mahupun persembahan dalam penulisan ini. Kami juga berterima kasih kepada urusetia yang telah membimbing dalam penulisan ini. Buku-buku tersebut sepertimana yang telah kami lampirkan bersamasama modul ini. Meskipun kami telah mnyempurnakan modul ini. PENULIS MODUL PENSYARAH POLITEKNIK KOTA KINABALU . Juga teman-teman yang telah memberikan sumbangan sama ada idea ataupun maklumat yang tidak terjangkau bagi kami. Kami berharap modul ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. kerana keterbatasan ilmu yang kami miliki. Bagi proses pembelajaran dengan perpandukan kepada modul pelajar mudah untuk mempelajari subjek ini pada dan dapat menarik minat mereka untuk terus mempelajari modul ini.

SISTEM TIGA FASA B.E2001: TEKNOLOGI ELEKTRIK 2 GRID KURIKULUM Grid Kurikulum Modul ini adalah berdasarkan kepada Kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia . TAJUK A. PENGHANTARAN C. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN G. SISTEM PENDAWAIAN F. PENGAGIHAN D. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 1 2 3 4 7 8 5 6 UNIT 9 . PENCAWANG E.

SISTEM TIGA FASA UNIT 1: Konfigurasi System Tiga Fasa B. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN UNIT 8 : PERLINDUNGAN PENDAWAIAN 8.4 Kaedah-Kaedah Ujian Yang Dijalankan 9.1 Pengubah tiga fasa 6.1 Pemeriksaan Dan Pengujian 9. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UNIT 9 : PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 9.1 Faktor Pemilihan Jenis Pendawaian 7.3 Sistem Pendawaian Kawasan Pertanian Dan Tapak 7.A.2 Pengkutuban pengubah E. PENGHANTARAN UNIT 2: Penghantaran Talian Pendek C.2 Pemeriksaan Penglihatan 9. PENGAGIHAN UNIT 3: Asas Pengagihan D. PENCAWANG UNIT 4 : UNIT 5 : UNIT 6 : Pencawang penghantaran Pencawang pengagihan Pengubah 6.5 Kaedah Mengesan Kerosakan .1 8.3 Sebab-Sebab Ujian Dijalankan Mengikut Turutan 9.2 Kaedah-Kaedah Pemasangan 7. SISTEM PENDAWAIAN UNIT 7 : SISTEM PENDAWAIAN 7.2 Perlindungan Arus Lebihan Perlindungan Pembumian G.4 Pepasangan Sementara F.

Anda perlu ikuti Dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan . Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek. INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalanSoalan yang dikemukakan dalam aktiviti . 5. 4. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :- OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus Setiap pembelajaran AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara Aktif untuk menguji kefahaman anda . objektif am dan khusus dinyatakan . 6. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda. 2. Pada permulaan unit . Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama . Modul ini dibahagikan kepada 15 Unit . PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit .unit dan halaman E 2001 / UNIT 1 / 5 Subjek Unit 1 Halaman 5 3. MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri . Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan . .PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 1.

peralatan-peralatan pencawang. arus dan kuasa serta sistem bintang dan delta bagi sistem tiga fasa. sambungan penjana konsep d. memperbaiki voltan dan kecekapan. ♦ Mempelajari dan memahami prinsip penjana AU. pencawang utama dan pencawang pengagihan serta susunan busbar. bentuk sambungan xxx pengubah tiga fasa dan kaedah penentuan pengutuban pengubah. domestik dan industri dalam sistem pengagihan. ♦ Mempelajari dan memahami susunan sistem penghantaran AU serta prinsip aliran kuasa dan pengaturan talian pendek. OBJEKTIF AM Di akhir modul ini. binaan kabel penghantaran bawah tanah. ♦ Mempelajari dan memahami jenis dan peranan pencawang.e. sederhana dan panjang dalam sistem penghantran talian. ♦ Mempelajari dan memahami prinsip mereka bentuk dan binaan penebat taburan voltan dalam penghantaran penebat. pelajar-pelajar akan dapat: ♦ Mempelajari dan memahami penjanaan voltan.g. ♦ Mempelajari dan memahami teori pengendalian pengubah sebenar. serta motor aruhan tiga fasa dan kendalian motor segerak. PRA-SYARAT KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN Pra-syarat untuk mengikuti modul ini adalah lulus dalam modul E1001: Teknologi Elektrik 1. balikan motor AT dan ciri-ciri lengkuk motor AT. ♦ Mempelajari dan memahami kaedah-kaedah kawalan motor dan penglilitan motor. Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep sesuatu unit ke arah pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan daripada pensyarah. ♦ Mempelajari dan memahami jenisi-jenis sumber tenaga dan jenis-jenis stesen penjanaan. ♦ Mempelajari dan memahami bahagian-bahagian utama penjana AT prinsip kendalian penjana AT.PERNYATAAN TUJUAN Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar semester 2 yang mengikuti kursus sijil/diploma di jabatan kejuruteraan Elektrik. Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. .

Fifth Edition 5. Second Edition 3.G Francis (English Version) 9. Worked Examples In Electrical Power A. Electrical technology hughes 10. Teknologi Elektrik Abdul Samad B. 2. 3. Trird Edition Revised 2. Pepasangan Elektrik Terjemahan T. BUKU RUJUKAN 1. Power System Analysis Arthur R. Hanif 7. Electric Power System B. Kalkulator.G Francis 8.Kuo. Automatic Control System Benjamin C. Elements of Power System Analysis William D. Alat-alat geometri.PERALATAN DAN SUMBER YANG PERLU DIGUNAKAN BERSAMA MODUL 1. Nota-nota dan manual dari Sistem Janaelektrik TNB/SESB . Kertas geraf.P Gupta. Electrical Installotion T. Bergen 6.M Weedy. Stevenson 4.

Arahan : Tandakan √ pada ruangan skor yang dipilih. Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami. Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah. FORMAT Susun atur muka surat adalah menarik. Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri. SKALA 2 3 1 4 1 2 3 4 . Penggunaan modul ini menarik minat saya. Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini. Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah difahami. Saya faham pada idea yang disampaikan.SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR Tajuk Modul : _________________________ Kod Modul : _____________ Nama Pelajar : _______________________ Kursus No. Semua arahan yang diberikan mudah difahami. Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami. Cara persembahan idea adalah menarik. Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca. Gaya penulisan menarik. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ELEMEN PENILAIAN A. Pendaftaran: ____________ : ____________________________________ Nama Penulis Modul : ______________________________ Sila gunakan skala berikut untuk penilaian 4 3 2 1 Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju anda. ISI KANDUNGAN Saya faham semua objektif dengan jelas. Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan dalam unit ini. Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai dengan input. B. Carta dan gambar senang dibaca dan difahami. Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab. Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya. Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas.

e tiga fasa 1.3 Melukiskan sambungan dan gambarajah vektor/fasa 1.3 Melakar rajah litar untuk satu talian pendek dan melabelkan Vsn.4 Melakar rajah fasa untuk satu talian pendek menggunakan beban pada angkadar kuasa mengekor 2.5 Menggunakan formula P = /3V1IL Kos0 untuk mengira jumlah kuasa bagi sistem 3 fasa B. I. SISTEM TIGA FASA BAB 1 KONFIGURASI SISTEM TIGA FASA 1.10 Menyatakan kesan-kesan voltan ke atas kecekapan penghantaran 2. PENGAGIHAN BAB 3.2 Menyatakan bahawa satu talian mempunyai rintangan siri dan kearuhan 2.g.8 Menunjukkan satu contoh pengiraan mudah bagi per unit dan kecekapan penghantaran 2.2 Mentakrifka satu penyuap sebagai satu litar membawa kuasa dari satu titik ke satu titik yang lain dalam litar .1 Menyenaraikan kebaikan sistem 3-fasa dibandingkan dengan sistem 1-fasa 1.1 Mentakrif talian pendek 2.2 Menerangkan dengan ringkas penjanaan d.4 Menetukan voltan dan arus fasa serta voltan dan arus talian bagi sistem delta dan bintang 1.7 Mentakrifkan kecekapan penghantaran 2.11 Menjelaskan prinsip rekabentuk dan binaan penebat 2.6 Menakrifkan pengaturan per unit sebagai : (Vsn – Vm)/Vm 2.SUKATAN PELAJARAN A. ASAS PENGAGIHAN 3.9 Menerangkan prinsip aliran kuasa dan pengaturan talian sederhana dan panjang 2.5 Mentakrifkan perkataan ‘pengaturan’ sebagai ‘peningkatan voltan pada hujung penerima talian beban ditinggalkan. Vm.12 Menjelaskan teori taburan voltan dalam satu rangkaian penebat serta nyatakan bagaimana kecekapan rangkaian boleh diperbaiki C. R dan X 2.1 Melakar serta melabelkan rajah garistunggal sistem tiga fasa 3. dengan nilai voltan hujung penghataran adalah tetap’ 2. PENGHANTARAN BAB 2 PENGHANTARAN TALIAN PENDEK 2.

5.7 Menerangkan binaan kabel penghantaran kabel bawah tanah 3.1 menggariskan tatacara bagi menjalankan ujian piawai untuk menentukan kekutuban tambah dan tolak 7. FAKTOR PEMILIHAN JENIS PENDAWAIAN 8.4 5. E.4 Membincangkan secara ringkas kelebihan dan kekurangan tiap-tiap satu dalam 5. SISTEM PENDAWAIAN BAB 8.6 5.2 mengenalpasti simbol pengkutuban BAB 7.3.6 Menerangkan kelebihan dan kekurangan sistem AU berbanding AT 3. BAB 5.4 Menerangkan dengan lakaran penyuap dan susunan pengagihan jejarian.4 Melakar gambarajah susunatur sistem pembumian untuk sebuah pencawang agihan (voltan rendah 11kV/415V) PUNGUBAH TIGA FASA 6.1 Mengenalpasti jenis-jenis sambungan sistem piawai yang digunakan dalam sistem bekalan kuasa seperti star-star.8 Menerangkan sistem pengagihan domestik dan industri D.3 5.4 Melakarkan rajah garis tunggal setiap sistem dalam 5.5 Membincangkan kelebhan dan kekurangan jejarian dan gelang dari segi kos dan kesesuaian bekalan 3.1 Mengenalpasti perana pencawang 4. gelang dan rangkaian mudah 3. star-delta.5 5. PENCAWANG PENGHANTARAN 4.2 Menyenaraikan peralatan pencawang dan menyatakan fungsinya 4. kebisingan dan gangguan Menyenaraikan jenis-jenis susunan basbar tunggal. PENGKUTUBAN PENGUBAH 7.1 Menyenaraikan semua faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pendawaian . PENCAWANG PENGAGIHAN Mengenalpasti peranan pencawang pengagihan Melakar dan melabelkan rajah litar satu pencawang pengagihan 11kV/415V membekalkan satu sistem gelang Membincangkan kelebihan dan kekurangan pencawang di luar dan di dalam bangunan dari segi harga.2 5.7 5. delta-star dan delta-delta. PENCAWANG BAB 4.1 5.3 Mentakrifkan pengagihan sebagai satu litar membawa tenaga kepada pengguna-pengguna 3.3 Melakar dan melabelkan satu litar untuk jenis pencawang utama 33kV/11kV yang membekalkan satu gelung tutup. selari.8 BAB 6. pedua dan gelang Membincangkan kendalian setiap sistem dalam 5.

2 Menyenaraiakan jenis pendwaian yang sesuai 10.2 Menerangkan sebab-sebab pemilihan tersebut dibuat 8. sesalur dan salur 9. BAB 12. SISTEM PENDAWAIAN KAWASAN PERTANIAN DAN TAPAK PEMBINAAN 10.3 Menerangkan maksud pengalir perlindungan 13.1 Mentakrifkan pemasangan sementara 11.2 Menerangkan jenis-jenis pembumian 13.3 Mmenerangakan binaan dan operasi peranti perlindungan fius dan pemutus litar PERLINDUNGAN PEMBUMIAN 13.7 Menerangkan kaedah-kaedah perlindungan selain pembumian BAB 13.3 Memberi contoh-contoh jenis pendawaian yang sesuai bagi sesuatu bangunan 8.4 Menyatakan peraturan IEE yang berkaitan BAB 11.2 Menyatakan keperluan kepada peranti-peranti perlindungan arus lebihan/pintas 12.3 Menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil 10.2 Menerangkan pemilihan saiz konduit.3 Menyatakan peraturan IEE yang berkaitan BAB 10. dari . KAEDAH-KAEDAH PEMASANGAN 9.1 Menerangkan kaedah-kaedah memasang kabel mengikut jenis sistem pendawaian 9.4 Menerangkan maksud elektrod bumi 13.8.5 Menerangkan maksud galangan gelung rosak ke bumi 13. PEPASANGAN SEMENTARA 11. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN PERLINDUNGAN ARUS LEBIHAN/PINTAS 12.2 Menyenaraikan tempat yang lazim digunakan 11.4 Menerangkan kelebihan dan kelemahan setiap jenis sistem pendawaian BAB 9.1 Mengenalpasti faktor-faktor yang membawa kepada keadaan arus lebihan/pintas 12.6 Menerangkan maksud pembumian pelindung 13.1 Menerangkan jenis kabel yang sesuai bagi tempat tersebut 10.1 Menerangkan kepentingan sistem pembumian 13.3 Menyenaraiakan peraturan IEE yang berkaitan F.

3 Menerangkan cara membaiki kerosakan 18.3 Menyatakan peraturan IEE yang berkaitan BAB 15.1 Menyatakan perlunya pemeriksaan dan pengujian 14. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BAGI PEMASANGAN 14. BAB 16.1 Menerangkan tujuan pemeriksaan penglihatan ke atas pemasangan 15.2 Menjelaskan jenis-jenis ujian yang digunakan bagi setiap ujian 16.5 Menyatakan keputusan yang sepatutnya bagi setiap ujian 17.6 Menyatakan Peraturan IEE yang berkaitan BAB 18.1 Mmenerangkan punca kerosakan 18.3 Menjelaskan langkah-Langkah yang perlu diambil sebelum ujian dijalankan 17.2 Menyatakan perkara-perkara yang perlu diperiksa 15. KAEDAH-KAEDAH UJIAN YANG DIJALANKAN 17.3 Menjelaskan tindakan yang perlu diambil ke atas pemasangan yang idak Mematuhi syarat semasa ujian pemeriksaan 15. BAB 17.2 Menamakan alat-alat pengukur yang digunakan bagi setiap ujian 17.G.1 Menerangkan pentingnya dijalanan ujian mengikut turutan 16.1 Menyatakan ujian setiap ujian dijalankan 17.3 Menyatakan peraturan IEE yang berkaitan PEMERIKSAAN PENGLIHATAN 15.2 Mmenerangkan langkah-langkah mengesan kerosakan 18. KAEDAH MENGESAN KEROSAKAN 18.4 Menerangkan cara untuk mengelakkan kerosakan . BAB 14.4 Menyatakan peraturan IEE yang Berkaitan SEBAB-SEBAB UJIAN DIJALANKAN MENGIKUT TURUTAN 16.2 Menerangkan tempoh masa yang perlu diperiksa 14.4 Menerangkan cara-cara menjalankan ujian 17.

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 1 2 3 4 5 6 UNIT 7 .Dump area: Grid Kurikulum Modul ini adalah berdasarkan kepada Kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia . TAJUK A. PENCAWANG E. SISTEM PENDAWAIAN F. SISTEM TIGA FASA B. PENGHANTARAN C. PENGAGIHAN D. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN G.

PENGAGIHAN UNIT 3: BAB 3 Asas Pengagihan D. SISTEM PENDAWAIAN UNIT 5: BAB 8 BAB 9 BAB 10 BAB 11 Faktor Pemilihan Jenis Pendawaian Kaedah-Kaedah Pemasangan Sistem Pendawaian Kawasan Pertanian Dan Tapak Pepasangan Sementara F.A. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UNIT 7: BAB 14 BAB 15 BAB 16 BAB 17 BAB 18 Pemeriksaan Dan Pengujian Pemeriksaan Penglihatan Sebab-Sebab Ujian Dijalankan Mengikut Turutan Kaedah-Kaedah Ujian Yang Dijalankan Kaedah Mengesan Kerosakan . PERLINDUNGAN PENDAWAIAN UNIT 6: BAB 12 BAB 13 Perlindungan Arus Lebihan Perlindungan Pembumian G. PENGHANTARAN UNIT 2: BAB 2 Penghantaran Talian Pendek C. PENCAWANG UNIT 4: BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 Pencawang penghantaran Pencawang pengagihan Pengubah tiga fasa Pengkutuban pengubah E. SISTEM TIGA FASA UNIT 1: BAB 1 Konfigurasi System Tiga Fasa B.

8. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan . PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam MAKLUMBALAS KEPADA setiap unit . Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :- OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus Setiap pembelajaran AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara Aktif untuk menguji kefahaman anda . Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama . Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda. 10. .PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 7. INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalanSoalan yang dikemukakan dalam aktiviti .unit dan halaman E 2001 / UNIT 1 / 5 Subjek Unit 1 Halaman 5 9. 12. Modul ini dibahagikan kepada 15 Unit . objektif am dan khusus dinyatakan . Anda perlu ikuti Dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan . 11. Pada permulaan unit . Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek. PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalansoalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri .

.

)(UTM) M.(Ins. Eng. Sabah TELEFON : 088-301298 E-MAIL : KELULUSAN : Ijazah Sarjana Pendidikan (UTM) Ijazah Sarjana Muda Sains Kej. Elektrik (Pengalatan Dan Kawalan) Dengan Kepujian (UTM) Dip.NAMA : MUHAMMAD ARID BIN ABDULAHIM ALAMAT: Jabatan Kej. (Kuasa) UTM JAWATAN : Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik PKK BIODATA PENULIS MODUL Muhammad Arid bin Abdulahim BSc. Elektrik Politeknik Kota Kinabalu.& Cont. Sabah. Elect. 88856 Kota Kinabalu. Kej Elek. Jalan Vokasional.Ed(UTM) . Peti Surat 527.

Sc. Kej.Premus Dip. Kej Elek. Eng Grace Jennifer Philip Dip. edu (Teknikal) ITTHO MUHAMMAD ARID BIN ABDULAHIM (PKK) Dip. Kej Elek. (Kuasa) POLISAS GRACE JENNIFER PHILIP (PKK) .com CIN KEN LEONG (PKK) Dip. (Kuasa) UTM Deg. edu (Teknikal) ITTHO HERMAN BIN J. Eng (UTM) gracejp@hotmail.PREMUS (PKK) Dip. Elektrik (Pengalatan & Kawalan) ITTHO M. Elektrik (Pengalatan & Kawalan) ITTHO M.Herman bin J. Kej Elek. Sc. Kej. Elect. Elect. (Perhubungan) POLISAS Deg.

PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit . 5. . 16. Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek. Pada permulaan unit .Dip. Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama . Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda. Kej Elek. MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalansoalan yang dikemukakan dalam aktiviti .unit dan halaman E 1001 / UNIT 1 / 5 Subjek Unit 1 Halaman 5 15. MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri . Serta Pendidikan (Teknologi Maklumat) ITTHO PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 13. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan . objektif am dan khusus dinyatakan . Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :- OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus setiap pembelajaran INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk menguji kefahaman anda . Anda perlu ikuti dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan . Modul ini dibahagikan kepada 15 Unit . 14. 6. .

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 1 2 3 4 7 8 5 6 UNIT 9 . SISTEM TIGA FASA B. PENGHANTARAN C. PERLINDUNGAN PENDAWAIAN G.E2001: TEKNOLOGI ELEKTRIK 2 GRID KURIKULUM Grid Kurikulum Modul ini adalah berdasarkan kepada Kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia . PENGAGIHAN D. PENCAWANG E. TAJUK A. SISTEM PENDAWAIAN F.

PERLINDUNGAN PENDAWAIAN UNIT 12 : UNIT 13 : Perlindungan Arus Lebihan Perlindungan Pembumian G. PENGHANTARAN UNIT 2: Penghantaran Talian Pendek C. PENCAWANG UNIT 4 : UNIT 5 : UNIT 6 : UNIT 7 : Pencawang penghantaran Pencawang pengagihan Pengubah tiga fasa Pengkutuban pengubah E. SISTEM PENDAWAIAN UNIT 8 : UNIT 9 : UNIT 10 : UNIT 11 : Faktor Pemilihan Jenis Pendawaian Kaedah-Kaedah Pemasangan Sistem Pendawaian Kawasan Pertanian Dan Tapak Pepasangan Sementara F. SISTEM TIGA FASA UNIT 1: Konfigurasi System Tiga Fasa B. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UNIT 14 : UNIT 15 : UNIT 16 : UNIT 17 : UNIT 18 : Pemeriksaan Dan Pengujian Pemeriksaan Penglihatan Sebab-Sebab Ujian Dijalankan Mengikut Turutan Kaedah-Kaedah Ujian Yang Dijalankan Kaedah Mengesan Kerosakan .A. PENGAGIHAN UNIT 3: Asas Pengagihan D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful