ANTET SCOALA _________________________________________________________________________

DECIZIA nr. _______________________ privind acordarea unui concediu fără plată pentru motive personale

Director prof………………………., numită/numit în baza Ordinului………./Deciziei nr…….a I.S.J.Buzău; Având în vedere: Art. 93 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, Art. 255 alin.(8) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, • Aprobarea cererii nr. …………………… în şedinţa consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ din data de ………………………….; În temeiul regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ, DECID: Art.1 Se aprobă acordarea concediului fără plată pentru motive personale doamnei/domnului…………………..titulară/titular pe postul/catedra de…………………. la Şcoala/Liceul/Colegiul……………………..comuna/judeţ Buzău, în perioada ……………………… Art.2 Prezenta decizie se va comunica persoanei în cauză şi va fi dusă la îndeplinire de conducerea unităţii şcolare menţionată mai sus.

DIRECTOR ……………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful