1.

1

PERKEMBANGAN PERNIAGAAN DAN MASA DEPANNYA.
1) Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul. 1. 2. 3. 4. 5. 6. jualan tunai jualan kredit sewa beli prabayar pesanan mel mesin peruncitan automatik

2) Menyatakan 3 perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang Masa Dahulu Menggunakan sistem barter Sukar menentukan nilai barang Memerlukan masa yang lama sebelum pertukaran dibuat Sekarang Menggunakan sistem wang Nilai barang ditentukan dalam ringgit dan sen Urus niaga berlaku sebaik sahaja peniaga dan pembeli bersetuju dengan harga

3) Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masakini dengan betul 1. 2. 3. 4. 5. 6. wang tunai kad kredit cek kad prabayar kad pintar pembyaran elektronik ( e-pay )

4) Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang 1. lebih menyenangkan pelanggan. - Urus niaga dapat dijalankan dengan senang menggunakan komputer dan internet 2. urus niaga lebih cepat dan tepat . - Penggunaan kod bar dalam menentukan harga dan penyenggaraan stok 3. Cara pembayaran yang lebih mudah. - Pembayaran mudah dapat dibuat dengan menggunakan kad pintar, kad prabayar, kad ATM dan epay

Cikgu khairie/khb/pk/modul1/smksg5U/2011

1.2

MILIKAN PERNIAGAAN

( muka surat baru )

1) Menyatakan lima jenis Milikan Perniagaan 1. 2. 3. 4. 5. milikan tunggal perkongsian syarikat sendirian berhad syarikat awam berhad koperasi

2) Menyatakan contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan 1. Milikan tunggal - Kedai Runcit Ali 2. Perkongsian - Restoran Ali dan Ahmad 3. Syarikat Sendirian Berhad - Syarikat Yakin Dendirian Berhad 4. Syarikat Awam Berhad - Penerbitan Bintang Awam Berhad 5. Koperasi - Koperasi Kaki Tangan Awam Negeri Kedah 3) Menyatakan Ciri bagi setiap jenis milikan dengan betul

Ciri-ciri

Milikan Tunggal

Perkongsian

Syarikat Sendirian Berhad

Syarikat Awam Berhad

Koperasi

Bilangan Pemilik

seorang

2 – 20 orang

2 – 50 orang

2 hingga tiada had

2 hingga tiada had

Modal

Simpanan sendiri / Pinjaman

Sumbangan rakan kongsi

Jualan saham kepada pemegang saham

Jualan saham kepada orang awam

Jualan saham kepada ahli

Liabiliti

Tidak terhad

Tidak terhad

Terhad

Terhad

Terhad

Cikgu khairie/khb/pk/modul1/smksg5U/2011

4) Membezakan jenis Milikan Tunggal dengan Syarikat Sendirian Berhad

Ciri-ciri

Milikan Tunggal

Syarikat Sendirian Berhad

Bilangan Pemilik

seorang

2 hingga 50 orang

Modal

Simpanan sendiri / pinjaman

Jualan Saham

Liabiliti

Tidak terhad

Terhad

Cikgu khairie/khb/pk/modul1/smksg5U/2011

1.3 LANGKAH-LANGKAH MENUBUHKAN PERNIAGAAN KECIL ( muka surat baru )
1) Menyenaraikan langkah untuk menubuhkan perniagaan kecil. 1. 2. 3. 4. Membuat perancangan perniagaan Mendaftarkan perniagaan Mendapatkan lesen perniagaan Mendapatkan modal perniagaan

2) Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil Dokumen yang terlibat ialah: 1. Borang PNA 42

2. Borang A
3) Mengisi Borang Pendaftaran dengan betul 4) Menyatakan sumber modal 1. simpanan sendiri 2. pinjaman

Cikgu khairie/khb/pk/modul1/smksg5U/2011

1.4 JENIS DOKUMEN PERNIAGAAN ( muka surat baru )
1) Menyenaraikan Jenis Dokumen Perniagaan

1. surat tanya 2. katalog/senarai harga/sebut harga 3. borang pesanan 4. nota serahan 5. invois 6. nota debit 7. nota kredit 8. penyarta akaun 9. resit 10. bil tunai 2) Mengelaskan Dokumen mengikut urutan

Peringkat Urus Niaga

Dokumen Perniagaan

Sebelum urus niaga

1. surat tanya 2. katalog / senarai harga / sebut harga 1. 2. 3. 4. 5. borang pesanan nota serahan invois nota debit nota kredit

Semasa urus niaga

Selepas urus niaga

1. penyata akaun 2. resit 3. bil tunai

Cikgu khairie/khb/pk/modul1/smksg5U/2011

2) Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen

Dokumen Perniagaan

Pihak Yang Mengeluarkan Dokumen

Surat tanya

Pembeli

Katalog / senarai harga / sebut harga

Penjual

Borang pesanan

Pembeli

Nota serahan

Penjual

Invois

Penjual

Nota debit

Penjual

Nota kredit

Penjual

Penyata akaun

Penjual

Resit

Penjual

3) Menyatakan maklumat penting dalam Invois

1. Syarat Serahan a. Serahan Sedia – Barang dihantar kepada pembeli sebaik sahaja pesanan diterima b. Serahan Segera – Barang dihantar kepada pembeli dalam beberapa hari selepas pesanan diterima c. Serahan Hadapan – Barang akan dihantar kepada pembeli pada suatu tarikh tertentu yang dinyata dalam sebut harga

Cikgu khairie/khb/pk/modul1/smksg5U/2011

2. Syarat Bayaran a. Angkutan dibayar / Ang. Dib. – Pembeli tidak perlu membayar kos pengangkutan b. Angkutan Hadapan / Ang. Had. – Harga jualan tidak termasuk kos pengangkutan, pembeli dikehendaki membayar kos pengangkutan tersebut. c. Percuma ke atas Kapal / P. Ke D.K – Harga barang telah termasuk kos muatan barang ke kapal. Pembeli dikehendaki membayar kos insurans dan tambang kapal. d. Percuma ke dalam gerabak / P ke D.G – Harga barang telah termasuk kos pengangkutan barang ke stesyen keretapi. Pembeli dikehendaki membayar kos insurans dan tambang keretapi. e. Kos, Insurans dan Tambang / K. I. T – Harga jualan termasuk kos pengangkutan , tambang dan insurans 3. Diskaun a. Diskaun Niaga – Potongan daripada harga barang dalam sebut harga untuk menggalakkan pembeli membeli dalam kuantiti yang banyak. b. Diskaun Tunai – Potongan daripada harga bersih untuk menggalakkan pembeli membayar hutang dengan segera. 4. K & K di K ( kesilapan dan ketinggalan dikecualikan ) – Pernyataan ini memberitahu pembeli bahawa penjual berhak memperbetulkan sebarang kesalahan, kesilapan dan ketinggalan dalam invois dengan menghantar nota debit atau nota kredit.

Cikgu khairie/khb/pk/modul1/smksg5U/2011

1.5 BIDANG PENGELUARAN

( muka surat baru )

1) Menerangkan erti pengeluaran dengan betul Pengeluaran bermaksud proses menghasilkan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi kehendak dan keperluan manusia.

2) Menyenaraikan EMPAT bidang pengeluaran.

1. 2. 3. 4.

Bidang Ekstraktif Bidang Perkilangan / Pembuatan Bidang Pembinaan Bidang Perkhidmatan

3) Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran.

Bidang Pengeluaran

Maksud

Bidang Ekstraktif

Melibatkan aktiviti mengeluarkan sumber – sumber dari laut atau bumi

Bidang Pembuatan

Perkilangan/ Melibatkan aktiviti memproses bahan mentah menjadi bahan separuh siap atau barang siap

Bidang Pembinaan

Melibatkan aktiviti menggunakan barang siap atau separuh siap untuk dibina, dipasang, dan dicantum agar menjadi barang yang lengkap

Bidang Perkhidmatan

Melibatkan aktiviti memberi khimat secara terus kepada pelanggan untuk memenuhi keperluan dan kehendak

Cikgu khairie/khb/pk/modul1/smksg5U/2011

4) Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran

Bidang Pengeluaran

Contoh

Grafik

Nelayan

Ekstraktif

Perkilangan / Pembuatan

Kilang membuat Makanan dan Minuman

Pembinaan bangunan Pembinaan

Bidang perubatan Perkhidmatan

Cikgu khairie/khb/pk/modul1/smksg5U/2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful