CONEIXEMENT DEL MEDI

NATURAL,SOCIAL I CULTURAL


TEMA 6 (SIS)Nom i cognoms………………………………

3r curs


L’ESQUELET


crani
omòplat
húmer
radi
cúbit
fèmur
ròtula
falanges
falanges
Columna
vertebral
costelles
clavícula
frontal
mandíbula
pelvis
peroné
tibia
estèrnum
L’ESQUELETELS MÚSCULS


frontal
esternocleidomastoïdal
deltoide
bíceps
pectoral
abdominals
quàdriceps
ELS MÚSCULS

LES ARTICULACIONS

Articulacions fixes

Articulacions semimòbilsArticulacions mòbils

Ossos del crani
costelles
vèrtebres
turmell genoll

colze canell


vè vè vè vè


Dibuixa

Col·loca al lloc corresponent

Crani, fémur, pectoral, tibia, abdominals, bíceps,
costelles, gluti, colummna vertebral, tríceps , pelvis,
bessons, húmer, quàdriceps, trapezi, deltoide, cúbit,
peroné.

Ossos Ossos Ossos Ossos

Músculs Músculs Músculs MúsculsUn os Un múscul
Llegeix

L’aparell locomotor està format pels músculs i els ossos.
L’esquelet està format per ossos.
Els músculs són les carns que envolten els ossos.
Els ossos seveixen per aguantar el nostre cos.
Els músculs fan que ens poguem moure.


Completa amb aquestes paraules:

Músculs, ossos.

L’aparell locomotor està format pels
.......................... i els ......................

Els ........................... formen l’esquelet.

La carn que envolta els ossos són
els.............................

Els ......................... serveixen per aguantar
el nostre cos.

Ens movem gràcies als ....................................

Sopa de lletres


Busca el nom de 10 ossos


V A S O T R F H N C
E P E C R A N I K L
R T S P S F D O P A
T H F E M U R K L V
E U D R D C S R P I
B M E O M U R A M C
R E R N Y B W D N U
A R T E T I S I B L
Z F M L O T I B I A
S I C O S T E L L A


Escriu el nom dels 10 ossos

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Escriu el nom d’un os de

el cap el cap el cap el cap


la cama la cama la cama la cama


el braç el braç el braç el braç


la mà la mà la mà la mà
el peu el peu el peu el peu


Mots encreuats1 1 1 1 3 33 3


5 55 5

6 66 6
8 88 8
B 4 44 4 F R
O
C I
2 22 2
P C O L
A

7 77 7

T S

P L V S
LEscriu les respostes.

1 –- múscul del braç
2 – os del cos
3 – os de la cama
4- os de la cama
5- os del cap
6- múscul del pit
7- múscul del braç
8- os del cos

.

L’ESQUELET frontal mandíbula clavícula estèrnum costelles Columna vertebral crani omòplat húmer radi cúbit pelvis fèmur falanges peroné tibia falanges ròtula .

L’ESQUELET .

ELS MÚSCULS frontal esternocleidomastoïdal deltoide pectoral bíceps abdominals quàdriceps .

ELS MÚSCULS .

LES ARTICULACIONS Articulacions fixes Ossos del crani Ossos del crani Articulacions semimòbils costelles costelles vèrtebres vèrtebres vèrtebres Articulacions mòbils turmell genoll colze canell turmell genoll colze canell .

Ossos Músculs . fémur. costelles. tibia. trapezi. gluti. bessons. húmer. peroné. bíceps. cúbit. pectoral. tríceps . abdominals.Dibuixa Un os Un múscul Col·loca al lloc corresponent Crani. deltoide. colummna vertebral. quàdriceps. pelvis.

............ està format pels .... La carn que envolta els ossos són els........ serveixen per aguantar el nostre cos.Llegeix L’aparell locomotor està format pels músculs i els ossos...................................... ................... L’aparell locomotor ossos................................ Ens movem gràcies als ... Els ...................... Completa amb aquestes paraules: Músculs.. Els músculs fan que ens poguem moure......... Els músculs són les carns que envolten els ossos.... i els . Els ..... Els ossos seveixen per aguantar el nostre cos.... formen l’esquelet.. L’esquelet està format per ossos.........

Sopa de lletres Busca el nom de 10 ossos V E R T E B R A Z S A P T H U M E R F I S E S F D E R T M C O C P E R O N E L O T R S M D M Y T O S R A F U C U B I T T F N D R S R W S I E H I O K R A D I B L N K P L P M N B I L C L A V I C U L A A Escriu el nom dels 10 ossos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .

Escriu el nom d’un os de el cap la cama el braç la mà el peu .

múscul del braç 2 – os del cos 3 – os de la cama 4.os del cap 6.os de la cama 5.Mots encreuats 1 B 5 6 C 2 P C O 4 F I 3 R O L A 7 8 P T L L V S S Escriu les respostes.os del cos . 1 –.múscul del pit 7.múscul del braç 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful