WESTA ISIC: Oferta Publiczna

11 maja 2011

Akumulatory pełne mocy
WESTA ISIC (Westa) to spółka ukraińska prowadząca działalność w branŜy produkcji akumulatorów samochodowych oraz akumulatorów dedykowanych do aplikacji przemysłowych. Spółka jest liderem rynku akumulatorów kwasowo-ołowiowych w państwach WNP, będąc największym dostawcą na Ukrainie i w Rosji. Westa zamierza zintensyfikować swoje plany rozwoju oraz zwiększyć produkcję o 50% w 2011r. przede wszystkim w Rosji i w państwach WNP. Ponadto, spółka planuje wejść na rynek polski i UE, a takŜe rozpocząć ekspansję na wysoce rentownych rynkach Bliskiego Wschodu. Naszym zdaniem większe wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz rozwój nowych produktów pomoŜe dwukrotnie zwiększyć wyniki sprzedaŜy spółki z roku 2010 do 305 mln USD w roku 2013. W oparciu o metodę DCF, wyceniamy wartość spółki po transakcji IPO na 241 mln USD (658 mln zł), lub 5,5 USD (14,9 zł) za akcję. Nasza wycena metodą porównawczą implikuje cenę akcji na poziomie 9,4 USD (25,6 zł).
Westa prowadzi działalność w branŜy produkcji akumulatorów samochodowych oraz akumulatorów dedykowanych do aplikacji przemysłowych. Spółka sprzedaje akumulatory na rynku wtórnym, w tym akumulatory rozrusznikowe, oświetleniowe i zapłonowe (SLI) pod róŜnymi markami. Grupa posiada dwa zakłady produkcyjne i uwaŜa się za lidera rynku akumulatorów kwasowo-ołowiowych w państwach WNP, posiadając 16% udział w rynku wtórnym w 2010r. Plany rozwoju Westy obejmują wzrost produkcji akumulatorów z ciekłym elektrolitem oraz rozpoczęcie produkcji akumulatorów Ŝelowych (VRLA). Spółka zwiększyła swoją produkcję akumulatorów z ciekłym elektrolitem w 2010r. o 70% r/r dzięki nowym mocom produkcyjnym. Szacujemy dalszy wzrost o 50% w 2011r., opierając nasze załoŜenia na bieŜącym portfelu zamówień. Ponadto, zakładając powodzenie oferty publicznej, spółka zamierza inwestować w uruchomienie nowej linii produkcyjnej akumulatorów VRLA w 2012r. Naszym zdaniem rozwój motoryzacyjny państw WNP stanowi duŜy potencjał wzrostu dla spółki i dostrzegamy duŜą przestrzeń do rozwoju spółki przy wykorzystaniu istniejących mocy produkcyjnych. Ponadto, wierzymy, iŜ wyniki Westy mogą wzrosnąć w najbliŜszej przyszłości dzięki dotacjom rządowym oraz malejącym kosztom zadłuŜenia. Z drugiej strony, postrzegamy politykę hedgingową oraz oczekiwany spadek marŜ w długim terminie, jako główne ryzyka, które mogą wywrzeć negatywny wpływ na wyniki spółki. Nasza wycena spółki po transakcji IPO, oparta na modelu DCF, wynosi 241mln USD (658mln zł), lub 5,5 USD (14,9 PLN) za akcję (w pełni rozwodnioną). W oparciu o cenę maksymalną akcji w wysokości 6,35 USD , wskaźniki P/E na lata 2011 i 2012 wynoszą odpowiednio 8,5x i 7,3x, natomiast EV/EBITDA 6,6x i 6,3x. Wycena porównawcza oparta o wskaźniki waŜone wskazuje na cenę akcji w wysokości 9,4 USD ( 25,6 zł).
Westa: Podsumowanie prognoz finansowych
W milionach USD, o ile nie określono inaczej 2008 2009 2010 2011P 2012P 2013P Struktura oferty Liczba akcji przed IPO Liczba nowych akcji Liczba akcji po IPO 33 100 000 11 033 333 44 133 333

Harmonogram oferty 25-27 maja 25-27 maja budowanie księgi popytu zapisy na akcje w transzy detalicznej ogłoszenie ceny akcji w ofercie oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji w transzy instytucjonalnej zapisy na akcje w transzy instytucjonalnej przydział akcji planowany debiut akcji na GPW

27 maja 30 maja – 2 czerwca 6 czerwca 15 czerwca

Kraj Sektor Kurs USD/PLN Kurs EUR/PLN

Ukraina Przemysł motoryzacyjny 2,73 3,93

Główni udziałowcy (przed IPO) Vankeria Consultants Limited Główni udziałowcy (po IPO) Vankeria Consultants Limited Free-float

% udziału 100% % udziału 75% 25%

Charakterystyka działalności WESTA prowadzi działalność w branŜy produkcji akumulatorów samochodowych oraz akumulatorów dedykowanych do aplikacji przemysłowych. Spółka jest liderem rynku akumulatorów kwasowo-ołowiowych w państwach WNP.

Przychody EBITDA EBIT Zysk netto P/E (x) EV/EBITDA (x)

144,6 26,9 22,6 (30,6) n.a. 14,4

83,0 11,9 7,4 (22,1) n.a. 32,7

154,3 54,5 50,1 33,5 5,4 7,1

262,9 69,8 64,4 29,7 7,3 6,1

292,8 77,1 69,4 38,3 6,3 5,8

305,1 79,4 71,6 36,6 6,6 5,7

Analityk:

Zbigniew Porczyk

Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK, wskaźniki obliczone dla P/E w 2011 implikowanego ceną 5,5 USD za akcję, wskaźniki dla 2011 roku bazują na średniej waŜonej liczbie akcji

DISCLAIMER: Disclosure statements provided on the last page of this report are an integral part of this document.

co pozwoli jej na osiągniecie ponadprzeciętnej marŜy w nadchodzących latach. Spółka uwaŜa się za lidera rynku wtórnego akumulatorów kwasowo-ołowiowych w państwach WNP (16% udział w rynku wtórnym w 2010r. Naszym zdaniem rozwój motoryzacyjny państw WNP stanowi duŜy potencjał wzrostu dla spółki i dostrzegamy duŜą przestrzeń do jej rozwoju przy wykorzystaniu istniejących mocy produkcyjnych. głównie dzięki wdroŜeniu projektu VRLA. Nasza wycena spółki po ofercie publicznej. czyli kraje. której głównymi aktywami są ukraińskie spółki zaleŜne działające w branŜy produkcji akumulatorów samochodowych oraz akumulatorów dedykowanych do aplikacji przemysłowych. iŜ wyniki Westy mogą wzrosnąć w najbliŜszej przyszłości dzięki dotacjom rządowym oraz malejącym kosztom zadłuŜenia. rynek akumulatorów SLI szacowany jest na ok. Wszystkie nowe samochody potrzebują akumulatorów. W późniejszym okresie. wierzymy.35 USD implikowane wskaźniki P/E na lata 2012-2013 wynoszą odpowiednio 8. 70mln USD (+28% r/r) oraz 30mln USD (-11% r/r). Białoruś. przy 12-miesięcznej blokadzie obowiązującej istniejących akcjonariuszy. postrzegamy politykę hedgingową oraz oczekiwany długoterminowy spadek marŜ. Po dokonaniu tych inwestycji.3-13. Takie kraje jak Rosja. Stosując metodę porównawczą.… Westa przeznaczyła ok. zlokalizowane w Dniepropietrowsku. 370 mln sztuk rocznie. natomiast wycena porównawcza wskazuje na cenę akcji w wysokości 9. iŜ osiągnie on poziom 6. Ŝe spółka zainwestuje dodatkowe 30mln USD w celu uruchomienie nowej linii produkcyjnej akumulatorów VRLA. Oczekuje się.). Wysoki CAPEX na 20062010 w wysokości ok.6 mln akumulatorów konwencjonalnych rocznie. posiadają niŜszy niŜ w UE współczynnik penetracji samochodów i tym samym ogromny potencjał wzrostu pod względem rozwoju rynku motoryzacyjnego. W odniesieniu do wskaźnika EV/EBITDA.2-36.6x.4 USD (25.6zł).3x. w tym akumulatory rozrusznikowe. Z drugiej strony. Westa będzie posiadać najnowszy zakład produkcji wśród porównywalnych spółek giełdowych. W rezultacie. 2 . …mogą zwiększyć sprzedaŜ w roku 2011 do 263mln USD oraz zysk netto do 30mln USD Wycena metodą DCF wskazuje na cenę 5.WESTA ISIC 11 maja 2011 Podsumowanie inwestorskie WESTA – odnoszący sukcesy ukraiński producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych WESTA ISIC (Westa) to spółka holdingowa. spodziewamy się. 6.9 zł) za akcję. oparta na modelu DCF. Spółka sprzedaje akumulatory na rynku wtórnym.6zł) za akcję. Po udanej transakcji IPO. przy wycenie opartej na grupie spółek porównywalnych wskazujące na średnią cenę 9.5 USD (14. 80% sprzedawanych jest na rynku wtórnym. otrzymaliśmy wartość akcji spółki Westa w przedziale 6.5 USD (14. Westa zamierza zwiększyć swój kapitał o 11mln akcji. których zdolność produkcyjna wynosi 7. Przyjmując maksymalną cenę 6. będąc największym dostawcą na Ukrainie i w Rosji.4 USD (17. spodziewamy się stabilizacji 5-letniego średniorocznego wzrostu EBITDA na poziomie 4%.3x. iŜ sprzedaŜ/EBITDA/zysk netto spółki w roku 2011 osiągnie odpowiednio 263mln USD (+70% r/r). jako główne ryzyka. przy ponad 70mln nowych samochodów sprzedawanych rocznie. 300mln USD oraz CAPEX szacowany na 30mln w 2011r. główny akcjonariusz utrzyma 75% udziałów w spółce. oferując tylko nowe akcje. którymi Westa interesuje się najbardziej. natomiast w istniejącej flocie akumulatory kwasowo-ołowiowe muszą być wymieniane co 3-5 lat. 7. Ponadto. które mogą wywrzeć negatywny wpływ na wyniki spółki. iŜ rynek motoryzacyjny w regionie WNP będzie jednym z najszybciej rosnących Obecnie światowa flota motoryzacyjna szacowana jest na ok.4 USD (25. z czego ok. oświetleniowe i zapłonowe (SLI) pod róŜnymi markami.6 zł) Rozwój rynku motoryzacyjnego w WNP postrzegamy jako największy potencjał wzrostu … …natomiast politykę hedgingową oraz malejące koszty zadłuŜenia jako główne czynniki ryzyka Westa zamierza wyemitować 11mln nowych akcji stanowiących 25% akcji spółki po transakcji IPO Sądzimy.5x. lub 5. wynosi 241mln USD (658mln zł). 300mln USD na otwarcie zakładu produkcyjnego i spodziewamy się. Grupa posiada dwa zakłady produkcyjne (WESTA-DNEPR JSC i WESTA INDUSTRIAL LLC). Ukraina oraz Polska.9 zł). 850mln samochodów. Free float akcji spółki po transakcji IPO wyniesie 25%.

0 58.0% 6.0% 16.9% 7.0% 6.6 77.4 1.1 Obecna wartość na akcję (w USD) 5.3% -0.4 68.0% 6.7% 13.0% 4.0% Źródło: szacunki DM BZ WBK. lub 14.8% 44.8 8.7% 1.3% 7.1% 1.4 12.7% 2.1% 4.5% 23. Westa: Analiza DCF W milionach USD.3 12.3 7.0% 4.4% Wzrost NOPAT -15.2% 9.0% 19.0% 22.2 -3.WESTA ISIC 11 maja 2011 Wycena Wycena metodą DCF Zgodnie z metodologią DM BZ WBK.8% 0.0% 16.3 7.0% 47.4% 16.0% 16.3% 7.6% Koszt długu z tarczą podatkową 8. * Dług netto liczony jako dług netto z 2010 roku pomniejszony o wpływy netto z oferty publicznej.5% 23.0% 4.4 13. na 1 stycznia 2010) 224 Liczba akcji (mln)** 44.2 Amortyzacja 5.6% 19.4 8.4% -0.0% -0.3% 7.5% 9. o ile nie określono inaczej 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody 263 293 305 318 331 336 342 348 354 360 EBIT 64.0% 6.0% 19.7 7.0 Zmiana kapitału obrotowego 32.5% %D 50% 51% 49% 45% 41% 37% 34% 32% 32% 32% %E 50% 49% 51% 55% 59% 63% 66% 68% 68% 68% WACC 13.73 Obecna wartość na akcję (PLN) 14.6% 18. **pełne rozwodnienie 3 .7% 47.0% WACC rezydualny 12. 1.3% 7.4 1.6 74.8% 2.0% 4.8% 48.9% 44.5% 9.8 2.4 Stopa podatkowa 23.3 63.8% 0.2 NOPAT 64.7 65.6 1.0% 6.8% 13.7% 19.9% -0.0% 16.3 2.4% 11.6 -3.0 57.3% -7.7% 40.7 2.5 1.6% 22.7% Wzrost EBIT 28.8% 6.5 64.2% -0.9% 121.6 69.5% 13.7% 23.9% 127.3% 0.8 2.2% Wartość rezydualna (TV) 545 PV TV 151 Suma EV 432 Dług netto* 207 Wartość przedsiębiorstwa (w USD. Nasz model DCF wskazuje na bieŜącą cenę akcji spółki Westa w wysokości 5.3% 4.5 63.0% 4.0% CAPEX/Zmiana przychodów 31.9 zł.4% 8.0% 21.9% 1870.6% 15.5% 9.6% -7.7% 0.8 1.0% 6.7% PV FCF 2011-2020 280 Wzrost rezydualny 1.7% 13.7% 57.8% -16.4 12.6% 7.0 Stopa wolna od ryzyka 7.7% 0.4% 4.5% 9.2% 17.7% 39.7 1.5% 9.0% 18.7% 18.5 8.0% 16.8 1.8 76.0% 6.5% 47.0% 16.8% 17.3 77.4% 43.7% 8.7% 13.3 12.7% 1.2 8.2 Wolne przepływy pienięŜne 3.7% 2.0% 6.0 62.0% 18.5 5.4% Wzrost FCF 597.9% CAPEX/Przychody 13.3% Premia za ryzyko 4.5 Podatek -0.5 USD.5% -4.0% ERP 6.4% -0.7 2.3% MarŜa NOPAT 24.4 12.5 68.1% -0.4% 19.0% 4.2% 4.5% 23.5 Kurs USD/PLN 2.3 Inwestycje netto 61.4% Zmiana kapitału obrotowego/Przychody 12.3 2.8 1.7% 0.1% -0.7 -3.4 71.0% 4. Fig.0% Beta zlewarowana 1.1 76.9 9.3% 13.6% 15.0 5.5% 13.8 64.7 65.8% 13.9% 44.1% 0.5% 23.0% 8.6% 13.8 1.0% 16./Zmiana przychodów 29.1 61.8% 15. model DCF jest naszym podstawowym narzędziem wyceny.0 0.2% 0.7% 1.8% 3.4 68.9 64.0% 4.5 77.0% Koszt kapitału własnego 18.3 2.7% 1.7% 1.9 8.4 69.5 5.0 -0.8% 0.3% 7.9 12.9% 9.3 7.3% 7.2 65.7% 19.3% 15.8% 1.6 11.4 5.1% -0.8% Zmiana kapitału obr.7% MarŜa EBIT 24.3 13.2% 21.3 2.9 Wzrost przychodów 70.8 7.3 2.2% 4.0% 4.4 7.1% 4.3% 7.0 58.3% 7.9 Inwestycje kapitałowe 34.8% 0.0% 6.7 2.0% -0.6% 38.5 8.4% 4.8% 0.2 0.3% -0.4 1.7% 21.6% 1.2% -0.1 64.7% 16.6 2.6 77.5% 9.9% 13.6% 47.9% 17.4 1.0% 4.3% 7.6% 23.2% 17.

który naszym zdaniem odzwierciedla pełny potencjał spółki oraz uwzględnia specyficzne ryzyka. Opieramy nasz model dla Westy na poniŜszych załoŜeniach: • SprzedaŜ: Szacujemy. • • Dywidendy: Przyjęliśmy.35 USD za akcję oraz wpływy netto z transakcji IPO w wysokości 67 mln USD. do 85% w 2011r.1% w 2011r.0%. 30mln USD w projekt rozwoju VRLA w 2011r. w wysokości 50% swojego zysku netto.0%. oraz 10-letniego średniorocznego wzrostu w wysokości 3. tak więc załoŜenia te mogą okazać się niedokładne lub niezgodne z wynikami spółki w przyszłości. sztuk w 2015 i ustabilizuje w późniejszym okresie. i stopniowo wzrośnie do 6.. iŜ Westa zainwestuje ok. iŜ Westa wykorzysta tarczę podatkową w wysokości 15 mln USD w latach 2011-12.4% w latach 2011-21. • Koszty ogólne. i 42% w 2020r. Przyjęliśmy takŜe. spodziewamy się wzrostu przychodów o 70% w 2011r. nielewarowaną Beta na poziomie 1.6 mln akumulatorów z ciekłym elektrolitem rocznie z 60% w 2010r. sztuk rocznie w 2012r. Wycena metodą porównawczą Nasza wycena oparta jest przede wszystkim na modelu DCF.8% w 2020r.4 USD (25. zwiększone o dodatkowe nakłady 5mln USD co trzy lata. premię za ryzyko zadłuŜenia na poziomie 4. 19% w 2013r. do 25% w 2020r. iŜ Westa zwiększy swój wskaźnik wykorzystania potencjału produkcji 7. która zwiększy się liniowo do 500 tys. • Nakłady inwestycyjne (CAPEX): Przyjęliśmy. Podsumowując.0. Porównaliśmy Westę z międzynarodowymi spółkami z branŜy produkcji akumulatorów.. Wycena metodą porównawczą wskazuje na cenę akcji spółki w wysokości 9. iŜ stopy podatkowe na Ukrainie wyniosą 23% w 2011r. IPO: Przyjęliśmy cenę sprzedaŜy w wysokości 6. sprzedaŜy i administracji (SG&A): Naszym zdaniem wskaźnik kosztów SG&A do sprzedaŜy wyniesie 5. JednakŜe.6 zł). Dla późniejszego okresu załoŜyliśmy inwestycje opiewające na 2mln USD rocznie. • Średni waŜony koszt kapitału (WACC): Przyjęliśmy stopę wolną od ryzyka na poziomie 7. natomiast nasze szacunki dla marŜy akumulatorów VRLA wynoszą 44% w 2012r. Przyjęliśmy takŜe.WESTA ISIC 11 maja 2011 Nasza wycena metodą zdyskontowanych przepływów pienięŜnych opiera sie na prognozach finansowych do roku 2020. iŜ spółka rozpocznie wypłatę dywidend w 2015r. Ŝe Westa uruchomi nową linię produkcji akumulatorów VRLA o mocy produkcyjnej 200 tys. 21% w 2012r.30%.. 4 . Podatek: Wierzymy. wzięliśmy pod uwagę takŜe wycenę otrzymaną na podstawie metodologii wskaźników porównawczych. • MarŜa brutto: Spodziewamy się sie spadku marŜy brutto na akumulatorach z ciekłym elektrolitem z 33% w 2010r. i 90% w 2012r. ERP na poziomie 6.+. • • Dotacje rządowe: Nie uwzględniamy w naszym modelu Ŝadnych dotacji rządowych.. i 16% od 2014r do końca okresu prognozy.

5 9.0 8.987 1.3% 2013P 12.2% EnerSys 12. 5. n. n.a. Westa: Wskaźniki wyceny porównawczej Nazwa Cena Waluta Westa 14.2 P/E 2012P 6. n. 5.9 USD Fengfan Co Ltd 16.4% 5.1 2013P 6. Fengfan Co Ltd n.9% 5.5% 23.1 15.6% 26.a.8% n. Westa: Podsumowanie wyceny Implikowana wartość kapitału na 1 akcję (w USD) Model DCF Wycena porównawcza Źródło: Szacunki DM BZ WBK 5.7% n.3% 4. wycena porównawcza wskazuje na cenę akcji 9.1 n.6 zł) za akcję.6% 3. 2. 4.a.62 USD GS Yuasa Corp 556 JPY EnerSys 35. 16. szacunki DM BZ WBK 2013P 23.2% n.3 9. Fig. 5. wycena porównawcza wskazuje na cenę akcji Westy w przedziale od 6.4 USD (25.a. n.a.a.2% Źródło: Bloomberg.a.2% n.6% 12.8 6.1 7.a.2 zł) do 13. Exide Technologies 9. natomiast według wskaźnika EV/EBITDA . 7.6 2011P 7.2 n.2% n.6% n.4 n.a.7% Johnson Controls Inc 7.3 12.90 PLN Johnson Controls Inc 39.8% Fig. n.246 791 516 2011P 7.a.a. szacunki DM BZ WBK Kapitalizacja (mln EUR) 170 18.4 11.1% 5.a.8 7.6 9. 4. n.0% 7.8% 3. n.2% 14.8 16.a. Westa: wycena porównawcza W USD P/E 2011P 2012P 10.6 zł). 9.a.0% 4. jedna akcja spółki powinna być warta 7.9 2013P 6.a.1 Podsumowując.7% 9.2 n.0 12.4 Podsumowanie wyceny Fig.5 Średnia Źródło: Szacunki DM BZ WBK 2013P 13.2 2011P 6.2% 2011P 11.6 11 maja 2011 EV/EBITDA 2012P 5.6 zł).2 2013P 5.3 12.0% 6.04 CNY Exide Technologies 9.3 USD (17. Westa: Porównanie marŜ EBITDA/EBIT/netto w grupie porównawczej MarŜa EBITDA MarŜa EBIT Nazwa 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P Westa 26.a.4 EV/EBITDA 2012P 7.0% 6.a.9 10.7 7.3 7.8 12.2% 12.7 6.1 10.a.664 1.6 zł).2 USD (19.2 6. 6.6 USD (31.9 16.a. w oparciu o nasze prognozy oraz odpowiednie wskaźniki.a. W świetle wskaźników P/E.4 5 .a. 42.0% MarŜa netto 2012P 13. 3.5 82.2 18.7% 2.a.2% 4. 4.7% 7. n.4% 7.0% 24.61 USD Mediana Źródło: Bloomberg.a. n. wycena Westy wynosi 11. Podsumowując.0 n.a. n.4 7.2 9.WESTA ISIC Fig. n.2% 5.4% 13.3 16. 4.0% 15.7% 11. n.a.3% GS Yuasa Corp 11.3% 26.7% 4. Mediana 10.1 8.5% 9.4% n.0% 4.a.5% 7. n.0 54.4 USD (36.

poz. 1439 – j.koszarski@bzwbk.labecki@bzwbk. w zakresie dopuszczonym prawem. Makler Marcin Skupień. w zakresie dopuszczalnym prawem Wielkiej Brytanii oraz pozostałymi prawami oraz przepisami. +48 22 526 21 25 tel. Makler Karol Koszarski. Makler Paweł Bartczak. Szczegółowe informacje dostępne są na Ŝyczenie. W przypadku. jedynie autoryzowane spółki powiązane z DM BZ WBK S. +48 61 856 48 80 www. zm. +48 61 856 41 29 tel. Nr 211.1384 – j. Makler Paweł Kubiak.siera@bzwbk. +48 61 856 43 67 tel.A.pl pawel. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora właściwe.U. prawnej ani podatkowej. +48 61 856 50 57 tel. O ile stosowne prawo w zakresie właściwej jurysdykcji nie przewiduje inaczej. przedstawiające inne wnioski. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. zm.A. zm.pl maciej.kozlarek@bzwbk.). z 2009 r. („Emitent”).pl Zespół Maklerów Transakcyjnych Tomasz Leśniewski. DM BZ WBK S. z 2010 r. Nr 185. lub innych podmiotów z Grupy kapitałowej. gdy rekomendacja dotyczy kilku spółek. z 2005 r.A. +48 22 526 21 24 tomasz. Makler Jacek Siera. Wszelkie znaki towarowe. Nr 183.WESTA ISIC 11 maja 2011 Dom Maklerski BZ WBK SA Pl.t. będą uprawnione do realizowania zleceń na Instrumenty finansowe od klientów w obrębie tych jurysdykcji.pl artur.t.A.dmbzwbk. punkty widzenia 6 .A. DM BZ WBK S.A.pl marcin. pojęcie „Emitenta” będzie odnosić się do wszystkich tych spółek. z późn.) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. do których odnosi się niniejszy dokument. poz. Takie dokumenty odzwierciedlają róŜne załoŜenia. (DM BZ WBK S. +48 61 856 48 57 tel.U. Makler tel.kubiak@bzwbk. Podmioty powiązane z DM BZ WBK S. +48 61 856 46 87 tel. 1537 z późn.A.A. Makler Paweł Łabęcki. Makler Maciej Ciesielski.pisarzowski@bzwbk. DM BZ WBK S.pl artur. oznaczenia usług i loga uŜyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi.pl jan. mógł wydać w przeszłości lub moŜe wydać w przyszłości inne dokumenty. Wolności 15 60-967 Poznań fax.A.pl slawomir.A.nowakowski@bzwbk. nie jest obowiązany do zapewnienia. Makler Artur Pisarzowski.bartczak@bzwbk. zanim niniejszy materiał zostanie przedstawiony odbiorcom. poz. Materiał ten jest adresowany do inwestorów kwalifikowanych oraz klientów profesjonalnych w rozumieniu przepisów wyŜej wskazanych ustaw oraz do Klientów DM BZ WBK S.pl karol. śaden z zapisów w niniejszym dokumencie nie stanowi porady inwestycyjnej. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. do której naleŜy DM BZ WBK S. TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTU Niniejszy materiał został przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.ciesielski@bzwbk. Niniejszy materiał moŜe dotyczyć inwestycji lub usług świadczonych przez osobę spoza Wielkiej Brytanii lub innych zagadnień nie leŜących w zakresie Financial Services Authority. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oznaczeniami usług lub zarejestrowanymi znakami towarowymi lub oznaczeniami usług DM BZ WBK S.U.pl ZASTRZEśENIE DOTYCZĄCE CHARAKTERU DOKUMENTU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPORZĄDZENIE. Autorem dokumentu jest DM BZ WBK S. Makler Sławomir Koźlarek. niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie.). mogą. Kierownik Grzegorz Skrzyczyński. ani teŜ nie jest wskazaniem. moŜe. Zastępca Kierownika Artur Kołsut. iŜ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.pl pawel.lesniewski@bzwbk.pl pawel. +48 22 526 21 23 tel.skupien@bzwbk.A.).A. +48 61 856 50 13 tel. Makler Jan Nowakowski. dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację u niezaleŜnego doradcy inwestycyjnego. świadczyć usługi na rzecz lub pośredniczyć w świadczeniu usług przez Emitenta lub mieć moŜliwość lub realizować transakcje Instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta („instrumenty finansowe”).kolsut@bzwbk.skrzyczynski@bzwbk. +48 61 856 44 72 tel. z późn. uczestniczyć lub inwestować w transakcje finansowe w relacjach ze spółką/spółkami: Westa ISIC S. podmiot podlegający przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. +48 61 856 50 38 tel. +48 61 856 43 89 tel. czy instrumenty finansowe.pl jacek. są odpowiednie dla danego inwestora. +48 61 856 45 68 tel.pl grzegorz. przeprowadzać transakcje Instrumentami finansowymi. uprawnionych do otrzymywania rekomendacji na podstawie umów o świadczenie usług .

PRAWNE. KANADZIE. ze źródeł uznawanych za wiarygodne. lub wysłanym przez DM BZ WBK S. OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ WYŁĄCZNIE OPINIAMI DM BZ WBK S. OSOBY. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez DM BZ WBK S. KTÓRE SĄ LUB MOGĄ BYĆ NIEZALEśNE OD EMITENTA I WYNIKÓW JEGO DZIAŁALNOŚCI.A. 47 I 49 USTAWY Z 2000 ROKU O RYNKACH I USŁUGACH FINANSOWYCH I ROZPORZĄDZENIEM Z 2001. AUSTRALII. W SZCZEGÓLNOŚCI ANI NINIEJSZY DOKUMENT. INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE NALEśY TRAKTOWAĆ JAKO AUTORYZOWANYCH LUB ZATWIERDZONYCH PRZEZ EMITENTA. Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu DM BZ WBK S. W KTÓRYCH JEGO UDOSTĘPNIANIE MOśE BYĆ ZAKAZANE PRAWEM. ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI EKONOMICZNE. POLITYCZNE I PODATKOWE. OFERTY LUB INNYCH POWSZECHNIE OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI POLSKIEGO PRAWA. Iś NA CENĘ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH MA WPŁYW WIELE RÓśNYCH CZYNNIKÓW. Iś INWESTOWANIE ŚRODKÓW W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄśE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. ANI JEGO KOPIA NIE MOGĄ ZOSTAĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEKAZANE LUB WYDANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI.WESTA ISIC 11 maja 2011 oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK S. DM BZ WBK S.A. 7 . KTÓRE OTRZYMUJĄ OGRANICZEŃ. IN.A. ANI NIE MA NA CELU NAKŁANIANIA DO NABYCIA LUB ZBYCIA JAKICHKOLWIEK INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. NINIEJSZY DOKUMENT ANI JEGO KOPIE NIE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE NA TERENIE JURYSDYKCJI POZA TERYTORIUM WIELKIEJ BRYTANII. W USA LUB WIELKIEJ BRYTANII NINIEJSZY DOKUMENT MOśE BYĆ JEDYNIE ROZPOWSZECHNIANY WŚRÓD OSÓB. INFORMUJE. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek złoŜenia zlecenia na podstawie niniejszego dokumentu.A. 38.A. KTÓRE POSIADAJĄ PROFESJONALNĄ WIEDZĘ W ZAKRESIE INWESTOWANIA ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 19(5). Niniejsze oświadczenie będzie częścią oraz warunkiem kaŜdej umowy zawartej przez DM BZ WBK S. do dowolnej osoby w związku z oferowanymi instrumentami finansowymi i kaŜda taka osoba będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie na własną rękę badań oraz analiz informacji zawartych w niniejszym dokumencie i będzie odpowiedzialna za ocenę zalet oraz ryzyka związanego z instrumentami finansowymi będącymi tematem niniejszego lub dowolnego innego dokumentu. lub jego spółki powiązane z kaŜdą taką osobą odnośnie dowolnej transakcji instrumentami finansowymi. DECYZJA O ZAKUPIE WSZELKICH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH POWINNA BYĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA DOSTĘPNYCH DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW NINIEJSZY DOKUMENT POWINNY SIĘ ZAZNAJOMIĆ I PRZESTRZEGAĆ WSZELKICH TAKICH PODSTAWIE PROSPEKTU. DM BZ WBK S. nie jest zobowiązany do zapewnienia. NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEDSTAWIONY PAŃSTWU WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NIE MOśE BYĆ KOPIOWANY LUB PRZEKAZYWANY OSOBOM TRZECIM. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY LUB ZAPROSZENIA DO SUBSKRYPCJI LUB ZAKUPU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. korzystał z następujących metod wyceny: 1) zdyskontowanych przepływów pienięŜnych oraz 2) porównawczej. jednak DM BZ WBK S. ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSTĘPNIANIE TEGO DOKUMENTU NA TERYTORIUM INNYCH PAŃSTW MOśE BYĆ OGRANICZONE PRZEZ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie.A. DM BZ WBK S.A.A.A. iŜ takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu. NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ LUB WE WSPÓŁPRACY Z EMITENTEM. ROZPOWSZECHNIANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W TYCH PAŃSTWACH LUB WŚRÓD OBYWATELI TYCH PAŃSTW LUB OSÓB W NICH PRZEBYWAJĄCYCH MOśE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA DOTYCZĄCEGO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBOWIĄZUJĄCEGO W TYCH KRAJACH. OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCE LUB ROZPOWSZECHNIAJĄCE TEN DOKUMENT SĄ OBOWIĄZANE ZNAĆ TE OGRANICZENIA I ICH PRZESTRZEGAĆ.A. ZWRACA UWAGĘ.A. MOśNA DO NICH ZALICZYĆ M. oraz spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia w niniejszym dokumencie przygotowanym przez DM BZ WBK S. JAPONII.

średnioroczny wzrost P/CE . których wartość jest w sposób istotny związana z wartością instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. Członkowie władz Emitenta ani osoby im bliskie nie są członkami władz DM BZ WBK S.A. nie był członkiem konsorcjum dystrybucyjnego dla instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. Trzymaj . mogą istnieć osoby. ani nie jest osobą bliską dla członków władz Emitenta oraz Ŝadna z tych osób.A. nie zajmuje stanowiska kierowniczego.zysk na akcję CPI . nie pełni roli animatora emitenta dla instrumentów finansowych Emitenta na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.A. których stroną jest Emitent i konsumenci. jak równieŜ tych. nie pełni roli animatora rynku dla instrumentów finansowych Emitenta na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie od 0% do 15% w ciągu dwunastu miesięcy.wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję NOPAT . Emitent nie posiada akcji DM BZ WBK S.średni waŜony koszt kapitału CAGR . oparcie wyceny na aktualnych warunkach rynkowych.kapitalizacja spółki powiększona o dług netto PEG . uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia pewnych istotnych czynników (np. powtarzalność wyników. nie nabywał lub nie zbywał instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe. Do wad wyceny metodą porównawczą zaliczyć moŜna znaczną wraŜliwość wyników wyceny na wybór spółek do grupy porównawczej. jakie wpływają do spółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Wyjaśnienia terminologii fachowej uŜytej w rekomendacji: EBIT . Do jej mocnych stron zaliczyć moŜna uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki. które nie uczestniczyły w jej przygotowaniu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM BZ WBK S. róŜnice w stosowanych standardach rachunkowości) oraz niepewność efektywności rynkowej wyceny porównywanych spółek. DM BZ WBK S. które posiadają akcje Emitenta w liczbie stanowiącej mniej niŜ 5% kapitału zakładowego lub instrumenty finansowe. jest stroną umowy mającej za przedmiot oferowanie instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta lub mających związek z ceną instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. Metoda porównawcza opiera się na ekonomicznym prawie „jednej ceny”. ład korporacyjny. Mocnymi stronami metody porównawczej są: mała ilość parametrów.zysk operacyjny + amortyzacja P/E .A.A.: dynamika wzrostu. jak równieŜ ich bliscy nie są stroną jakiejkolwiek umowy z Emitentem. Wśród osób.WESTA ISIC 11 maja 2011 Metoda DCF bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pienięŜnych.zysk operacyjny EBITDA . Wadami wyceny DCF są: duŜa ilość parametrów i załoŜeń. jakie analityk musi oszacować. Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy Dom Maklerski BZ WBK S.A.całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie mniej niŜ 0% w ciągu dwunastu miesięcy. 8 .wskaźnik cen i usług towarów konsumpcyjnych WACC .wolne przepływy pienięŜne BV – wartość księgowa ROE – zwrot na kapitale własnym Definicje rekomendacji: Kupuj – całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje przekroczy 15% w ciągu dwunastu miesięcy. która byłaby zawarta na warunkach odmiennych niŜ inne umowy. DM BZ WBK S. wydał: 9 rekomendacji Kupuj.wskaźnik ceny do zysku na akcję EV . śadna z osób zaangaŜowanych w przygotowanie raportu nie pełni funkcji w organach Emitenta.A. które naleŜy oszacować i wraŜliwość wyceny na zmiany tych parametrów. aktywa pozaoperacyjne. stosunkowo duŜa dostępność wskaźników dla porównywanych spółek oraz szeroka znajomość metody porównawczej wśród inwestorów.teoretyczny zysk operacyjny po opodatkowaniu FCF . Obecnie DM BZ WBK S.A. DM BZ WBK S. Sprzedaj .wskaźnik P/E do wzrostu zysków EPS . które brały udział w sporządzeniu rekomendacji. ale miały lub mogły mieć do niej dostęp. 4 rekomendacji Trzymaj oraz 2 rekomendacji Sprzedaj.

lub podmioty z nim powiązane. 9 . w przyszłości otrzyma wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług na rzecz Emitenta.WESTA ISIC 11 maja 2011 DM BZ WBK S. dotyczących instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. nr NIP 77813-59-968. powodującego osiągniecie łącznej liczby stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego.A.A.A. akcji Emitenta instrumentów finansowych. VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006408.A. zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda. Emitenta mogą łączyć inne stosunki umowne z DM BZ WBK S. Poza wspomnianymi powyŜej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Bank Zachodni WBK S.A. które miałyby spowodować. w wykonaniu których DM BZ WBK S.A.A. Ŝe instrumenty finansowe.A..A. nie wyklucza moŜliwości nabycia przez któryś z podmiotów z nim powiązanych.A.A.której świadczenie byłoby zaleŜne od wyceny instrumentów finansowych omawianych w niniejszym dokumencie.A. nie jest stroną Ŝadnej umowy – z wyjątkiem umów brokerskich z klientami. niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem naleŜytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów. Usługi te obejmują oferowanie instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. śE KAśDY KTO PRZYJMUJE LUB WYRAśA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE MU TEGO DOKUMENTU WYRAśA ZGODĘ NA TREŚĆ POWYśSZYCH ZASTRZEśEŃ.. Nie jest jednak wykluczone. będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie.967 Poznań. Data na pierwszej stronie niniejszego raportu jest datą sporządzenia i opublikowania raportu. W opinii DM BZ WBK S. Ŝe w okresie następnych dwunastu miesięcy. sprzedaje i kupuje akcje Emitenta na zlecenie swoich klientów . nie otrzymał wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług z zakresu bankowości inwestycyjnej na rzecz Emitenta. nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań. nie jest pośrednio ani bezpośrednio powiązany z Emitentem. Dom Maklerski BZ WBK S. dokonywanych przez DM BZ WBK S. nie posiada tak bezpośrednio jak i pośrednio instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta lub których wartość zaleŜna jest w istotny sposób od wartości instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. który mógłby wpłynąć na jego treść. który jest podmiotem powiązanym z DM BZ WBK S.A.A. składać będzie ofertę świadczenia usług na rzecz Emitenta jak równieŜ będzie nabywać lub zbywać instrumenty finansowe wyemitowane przez Emitenta lub których wartość zaleŜna jest od wartości instrumentów finansowych wyemitowanych przez Emitenta. pl. UWAśA SIĘ. nie posiada akcji Emitenta instrumentów finansowych będących przedmiotem niniejszej rekomendacji. DM BZ WBK S. DM BZ WBK S.. 60 . Wolności 15. DM BZ WBK S. włącznie z okresem obowiązywania niniejszej rekomendacji DM BZ WBK S. DM BZ WBK S. który jest powiązany z DM BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu. kapitał zakładowy 45 073 400 zł w całości wpłacony. w okresie sporządzania niniejszej rekomendacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające niniejszy dokument moŜe być w sposób pośredni zaleŜne od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej. DM BZ WBK S. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i niniejszy dokument został sporządzony w ramach prowadzonej przez Dom Maklerski działalności. w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. Bank Zachodni WBK S. DM BZ WBK S.A.A.