NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA HIDROIZOLATIILOR DIN MATERIALE BITUMINOASE LA LUCRARILE DE CONSTRUCTII

Indicativ C 112 - 86 Înlocuieşte C112-80 Cuprins

1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezentul normativ se referă la condiţiile de proiectare şi execuţie cu materiale bituminoase a hidroizolaţiilor şi lucrărilor aferente acestora, pentru protecţia următoarelor construcţii şi elemente de construcţii: a) Hidroizolaţii la acoperişurile construcţiilor de locuit, social-culturale, industriale şi agrozootehnice; b) Hidroizolaţii la elementele construcţiilor subterane, sau deasupra nivelului terenului, împotriva: - umidităţii pământului; - apelor fără presiune hidrostatică; - apelor cu presiune hidrostatică. 1.2. Condiţiile prevăzute în acest normativ nu se referă la proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor la construcţiile cu caracter special ca: metrouri, construcţii monumentale sau hidrotehnice, depozite frigorifice sau din industria chimică cu substanţe sensibile la apă, la elemente de construcţii situate în medii agresive. 1.3. Proiectarea şi executarea lucrãrilor de hidroizolaţii la construcţii cu caracter definitiv se face ţinând seama de urmãtoarele prescripţii tehnice: -STAS 2355/1-85 “Lucrãrii de hidroizolaţii în construcţii. Terminologie’ -STAS 2355/2-79 “Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii”; -STAS 2355/3-75 “Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri”; -STAS 3303/1-83 “Pantele acoperişirilor”; 1.4. Execuţia hidroizolaţiilor se va face obligatoriu pe bază de proiecte distincte, care vor cuprinde o parte scrisă şi una desenată cu următoarele date: a) Partea scrisă va conţine documentaţia economică şi un memoriu privind justificarea alegerii soluţiei de hidroizolare, în funcţie de: - destinaţia şi importanţa construcţiei, stabilite de beneficiar;

- pantele acoperişului sau terenului de amplasare a construcţiei; - natura termoizolaţiei şi a suportului hidroizolaţiei; - climatul interior al încăperilor; - deformaţiile şi rezistenţa la fisurare a elementelor suport a hidroizolaţiei; - acţiunea temperaturii şi presiunea apelor asupra hidroizolaţiei; - condiţiile hidrogeologice ale amplasamentului construcţiei; - calitatea şi proprietăţile materialelor folosite la hidroizolaţii; - condiţiile şi procedeele de execuţie a lucrărilor de hidroizolaţii; - posibilităţile de întreţinere şi remediere a hidroizolaţiilor; b) Partea desenată va conţine: - planul acoperişului sau construcţiei cu pantele respective, amplasarea gurilor de scurgere, străpungerilor, rosturilor de dilataţie-contracţie etc.; - secţiuni în câmpul acoperişului care vor cuprinde structura completă a hidroizolaţiei cu toate straturile succesive; - secţiuni în elementele construcţiilor subterane sau situate deasupra terenului cu straturile hidroizolaţiei; - detaliile aferente de racordare a hidroizolaţiei din câmpul acoperişurilor sau construcţiilor subterane, la atice, străpungeri, rosturi, guri de scurgere, dolii, muchii, colţuri etc.; - alte detalii constructive necesare execuţiei hidroizolaţiilor. [top]

2. MATERIALE
Pentru hidroizolaţii şi lucrările aferente acestora, care se execută conform prevederilor din prezentul normativ, se vor utiliza următoarele materiale:

2.1. Materiale principale
2.1.1. Materiale bitumate în foi: - cartoane bitumate tip CA 333, CA 400 conform STAS 138-80; - împâslituri din fibre de sticlă bitumate tip IA 1100, IB 1200 şi IBP 1200, conform STAS 7916-80;

1. . conform 3315-75. . . lipire şi etanşare: . conform STAS 10126-80.white-spirt. conform STAS 11342-79.microazbest. . conform NTR 4978-72. . 2. . 2. conform STAS 2028-80. . conform STAS 6800-63.ţesătură din fire de sticlă bitumată tip TSA 2000.filer de calcar.2. .tabla zincată.tablă de plumb de 1. PA 55 şi PA 45. protejată anticoroziv. conform STI 17-86.bitum pentru lucrări de hidroizolaţii tip H 68/75 şi H 80/90 conform STAS 7064-78.împâslituri din fibre de sticlă bitumate tip IA 1000 R.soluţie de bitum tip CITOM.emulsie bituminoasă anionică. conform NTR 9607-80. .tabla neagră. conform STAS 661-71. . 2 . conform STI 29-86. conform STAS 1046-78. . Materiale bituminoase pentru amorsare. PI 40. 54 şi 68/1984. . conform deciziilor ICCPDC nr. Materiale auxiliare: . conform STAS 558-85. . conform STAS 8877-72. conform NTR 9041-80. conform STAS 491-70. conform STAS 1901-77. conform STAS 1946-80. . conform STAS 10546-76.ţesătură din fire de sticlă bitumată.filer de talc. .suspensie de bitum filerizat (SUBIF).3.. conform NTR 8067-85. IBP 1100 R.foi hidroizolatoare cu bitum aditivat tip Hidrobit.1. mm grosime.hârtie kraft de 125 g/m . conform STAS 539-79.emulsie bituminoasă cationică. 2.împâslitură bitumată cu bitum aditivat IAA 1200. 3. conform STAS 44-84.bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/105. . .chit din suspensie de bitum filerizat (CELOCHIT). . conform STAS 3789-80. . .emulsie bituminoasă tip Hidrobet.membrană hidroizolatoare cu bitum aditivat tip Mecabit. placată cu folie de aluminiu tip TBAL.pânză bitumată tip PI 50.

În funcţie de climatul interior în: a) acoperişuri peste încăperi cu umiditate max. HIDROIZOLATII LA TERASE SI ACOPERISURI Condiţii de proiectare 3.1.. . Clasificarea încăperilor din punct de vedere al umidităţii relative a aerului interior.. .--peste 20%. . c) acoperişuri peste încăperi cu umiditate mai mare de 75%. conform STAS 8050-79. . pe măsura trecerii lor la producţie industrială. . 61-75%.2-7%.panta medie .1. Acoperişurile construcţiilor civile. . b) Acoperişuri necirculabile la hale industriale şi agrozootehnice cu: .carton impregnat CI 300.guri de scurgere din mase plastice (de ex. este prevăzută în STAS 6472/3-84 . .2.împâslitură din fibre de sticlă nebitumată tip I 50. b) acoperişuri peste încăperi cu umiditate max. sau alte produse testate de laboratoare autorizate în construcţii. conform STAS 3303/1-84. pietriş de 7-15 mm). Calculul rezistenţei la transfer termic şi stabilitate termică". conform STAS 138-80. 52-84.1. conform caiet de sarcini C.5-4. cu panta 1. [top] 3. industriale şi agrozootehnice care se hidroizolează cu materiale bituminoase se împart: 3. .Termotehnica.: tip TAGCM-Oradea şi TLSIT).vopsele în culori deschise pe bază de copolimeri vinilacrilici în dispersie apoasă tip VEMOBIT. În funcţie de destinaţie şi pantă în: a) Terase circulabile şi necirculabile la clădiri de locuit şi social-culturale. În dolii se admit pante sub 2%.panta mică .1. CCPALV nr. 60%..S.materiale diverse şi piese de racordare pentru lucrările aferente hidroizolaţiilor.plăci prefabricate din beton sau dale şi alte materiale pentru protecţie (nisip.--7-20%. 3.panta mare .

cu panta racordării de minimum 1 : 5. fie prin executarea izolaţiei termice în grosime variabilă.3.executarea înclinată a planşeului monolit sau montarea înclinată a elementelor prefabricate. prin montarea înclinată pe pane a panourilor din tablă. umplute cu mastic de bitum. .beton armat monolit.tablă cutată. Suprafaţa suport a barierei contra vaporilor şi a hidroizolaţiei. beton de pantă. Şapele din mortar armat.executarea pe planşeu a stratului din materiale pilonate în grosime variabilă (zgură expandată sau granulată. prin executarea planşeului cu panta respectivă. alcătuită din beton monolit.termoizolaţie elastică sau tasabilă protejată.executarea peste planşeul de rezistenţă orizontal a unui beton de pantă. iar numărul acestor straturi din structura complexă a acoperişurilor. trebuie să asigure o comportare corespunzătoare a acoperişurilor şi încăperilor. iar în câmp la intervale de 4-6 m pe ambele direcţii. cenuşă de termocentrală etc.elemente prefabricate din beton greu.termoizolaţie rigidă. cu denivelări de maximum 5 mm. 3. natura termoizolaţiei. Denivelările de până la 10 mm dintre elementele prefabricate se vor corecta local cu mortar de ciment marca M 100 T. climatul interior. prevăzute în prezentul normativ. Pantele acoperişurilor se vor realiza fie din montarea înclinată a planşeului de rezistenţă. Suportul de rezistenţă al hidroizolaţiei poate fi constituit din: . .elemente prefabricate din beton celular autoclavizat armat. aşezate cu cutele late în sus. Grosimea acestor şape nu va depăşi 30 mm. . şape sau plăci termoizolatoare rigide. se admite execuţia unei şape generale de nivelare din mortar de ciment marca M 50 T cu grosime medie de 20 mm. cu grosime minimă care să asigure izolarea termică. scorie bazaltică. straturile de difuzie şi bariera contra vaporilor. fără contrapante. executate peste termoizolaţii din materiale tasabile sau pilonate. vor fi prevăzute cu rosturi. după cum urmează: a) La acoperişurile cu panta mică: . elemente prefabricate.4. c) La acoperişurile cu suport din tabla cutată. .). . fie cu beton de pantă. . b) La acoperişuri cu panta medie şi mare.5. Alcătuirea hidroizolaţiei.2.3. se aplică în funcţie de suportul de rezistenţă. . trebuie să fie netedă. La termoizolaţia din plăci de beton celular autoclavizat. 3. . 3. panta acoperişului etc. la distanţe de 20-30 cm de la atic.

3.8. IA 1000 sau carton bitumat CA 400. Stratul de amorsare din minimum 300 g/m emulsie sau soluţie de bitum.7. la umidităţi interioare peste 60% până la 70%. b) împâslitură bitumată IA 1100. CA 333.500 kg/m mastic de bitum. CA 333. la turnarea acestor şape.6. la terase şi acoperişuri cu termoizolaţia aplicată pe elemente de rezistenţă din beton.Pentru protecţia izolaţiei termice contra umezirii. iar la cele cu atice prin fâşii de 50 cm lăţime. la umidităţi interioare până la 60% şi greutatea termoizolaţiei peste 70 kg/m . alcătuit din carton impregnat CI 300. b) strat de difuzie din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau IBP 1100. împâslitură nebitumată I 50. se va asigura astfel: a) barieră contra vaporilor lipită în puncte cu minimum 0.1. 3. lipită în puncte şi acoperită 2 cu mastic de bitum. Nu se aplică stratul de amorsare sub bariera contra vaporilor. Nu se va aplica bariera contra vaporilor în următoarele cazuri: a) la acoperişuri peste încăperi cu umiditate relativă interioară permanentă până la 60%. prin prelungirea stratului de difuzie sub şorturile din tablă. la umidităţi interioare peste 75%. 3. 3. la acoperişurile cu greutatea 2 termoizolaţiei peste 70 kg/m .1.1. alcătuite din plăci autoportante din beton celular autoclavizat.6.8. aplicat la terase şi acoperişuri cu şape de beton peste termoizolaţia alcătuită din materiale cu absorbtie mare de apă. se va aplica un strat de separare şi protecţie. ori pilonate. sau din materiale tasabile. pentru a se evita migraţia vaporilor din interiorul construcţiilor şi condensul în straturi de izolaţie termică şi va fi alcătuită din următoarele materiale: a) împâslitură bitumată IA 1100.8. c) strat de difuzie din împâslitură bitumată perforată IBP 1200 sau IBP 1100 sub hidroizolaţie. se va aplica sub bariera contra vaporilor. aplicat sub bariera contra vaporilor. la acoperişuri peste încăperi cu umiditatea relativă interioară permanentă până la 60%. b) la acoperişurile cu termoizolaţia aplicată pe panouri din tablă cutată. 3. sau hârtie kraft de 2 125 g/m . Difuzarea vaporilor către exterior. Nu se aplică strat de difuzie sub hidroizolaţie la acoperişurile cu hidroizolaţia aplicată direct pe stratul de termoizolaţie cu plăci din materiale rigide.7. pentru a se asigura o aderenţă bună a acesteia la suporturile din mortar sau beton. amorsarea se aplică numai pe suprafeţele suport verificate de la atice şi pe contur la acoperişurile fără atice pe o lăţime de minimum 1 m. 2 2 . la distanţe de 1 m. IA 1000 sau carton bitumat CA 400. Asigurarea evacuării către exterior a vaporilor de sub straturile de difuzie se va face la acoperişurile fără atice. la acoperişuri peste încăperi cu umiditate relativă interioară permanentă peste 60%. c) ţesătură bitumată TSA 2000 lipită şi acoperită cu mastic de bitum. În acest caz. 3. 3. Bariera contra vaporilor se va aplica pe planşeul de rezistenţă din beton. lipită şi acoperită cu mastic de bitum.2.

prevăzute cu termoizolaţie din plăci . . . minimum 300 g/m .10. 2 şi 3): . minimum 1. realizate în ambele direcţii.mastic de bitum cu IB 70/80. IBP 1100. . La acoperişurile cu deschideri mai mari de 12 m.mastic de bitum cu IB 70/80. .5 kg/m . amplasate pe coame sau în zonele cele mai înalte ale acoperişului.9.Hidrobit T5 sau T4 sau Mecabit lipit cu flacăra sau cu mastic de bitum cu IB 70/80. minimum 2 kg/m . La acoperişurile construcţiilor industriale şi agrozootehnice cu suport de rezistenţă din beton fără termoizolaţie. 3.8.strat de difuzie din împâslitură bitumată perforată IBP 1200.9. 3 şi 4). prevăzute cu termoizolaţie din plăci de beton celular autoclavizat sau materiale pilonate. PA 45. montate câte unul la fiecare 100 m suprafaţă. 2.5-4%. . 2 2 2 2 2 2 2 2 Hidroizolaţii la acoperişuri 3. minimum 1. ţesătură bitumată TSA 2000 sau împâslitură cu bitum aditivat IAA 1200. 3. Structura hidroizolaţiilor.3. . 1.3.mastic de bitum cu IB 70/80. .protecţie uşoară cu vopsea reflectorizantă.protecţie uşoară cu vopsea reflectorizantă. minimum 300 g/m sau grea din pietriş. 4): . . . La acoperişuri peste încăperi cu umidităţi interioare permanente mai mari de 75%.5 kg/m .împâslitură bitumată IA 1100 sau IA 1000. b) Hidroizolaţia din foi hidroizolatoare cu bitum aditivat tip Hidrobit sau Mecabit (fig. Hidroizolaţii la terase 3. evacuarea vaporilor de sub stratul de difuzie se 2 va asigura şi prin deflectoare. . 1.împâslitură bitumată blindată IB 1200.4. a) Hidroizolaţie din straturi multiple cu foi bitumate (fig.împâslitură bitumată blindată IB 1200.1. minimum 300 g/m sau grea din pietriş. hidroizolaţia în câmp va fi alcătuită în funcţie de caracteristicile materialelor (fig. La acoperişurile construcţiilor de locuit şi social-culturale cu pante de 1.pânză bitumată PA 55. sau acoperişuri cu suport din beton sau tablă cutată. plăci sau dale de beton pe strat de nisip.amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum. minimum 1. minimum 600 g/m .8.amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum în două straturi.5 kg/m . . plăci sau dale de beton pe strat de nisip. ventilarea se va face şi prin canale în stratul de izolaţie termică.

La acoperişurile din beton cu panta peste 20%. IB 80/95 la pante 7-20%. minimum 300 g/m . IB 80/95 la pante 7-20%.5 kg/m . iar la acoperişuri cu tablă cutată se vor lua măsuri de ancorare a termoizolaţiei. .5 kg/m .mastic de bitum cu IB 70/80 la pante 2-7%. . 7. minimum 1.10. 11): . 6 şi 7): .amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum la suporturi din mortar sau beton. . la pante peste 20%. 2 2 2 2 . 10 şi 11). .mastic de bitum cu IB 70/90 la pante 2-7%. PA 45. sau împâslitură cu bitum aditivat IAA 1200. ţesătură bitumată TSA 2000. bitum-cauciuc IB 95/105 la pante 2 peste 20%. IB 80/95 la pante 72 20%. b) Hidroizolaţia din foi bitumate cu bitum aditivat tip Hidrobit sau Mecabit pe suport de beton şi cu termoizolaţie pe beton sau tablă cutată (fig 8. minimum 300 g/m . aplicată în 2 straturi.5 kg/m .împâslitură bitumată blindată IB 1200 la pante de maximum 20% sau carton bitumat CA 400. . .rigide. . IB 80/95 la pante 7-20%. bitum-cauciuc IB 95/105 la pante peste 20%.1. 6. bitum-cauciuc IB 95/105 la pante 2 peste 20%. bitum-cauciuc IB 95/105 la pante 2 peste 20%.protecţie cu vopsea reflectorizantă. minimum 1. hidroizolaţia va fi alcătuită în funcţie de caracteristicile materialelor şi panta acoperişurilor (fig. . IB 70/80 la pante 2-7%. sau ţesătură bitumată TSA 2000. la pante peste 20%. PA 45.Hidrobit sau Mecabit lipit cu flacăra sau cu mastic de bitum.pânză bitumată PA 55. IB 80/95 la pante 7-20%. . . 5. minimum 500 g/m . 3.5 kg/m . la suporturi din mortar sau beton. 5. .5 kg/m . la acoperişuri din beton cu panta peste 20% (fig. CA 333. 2 minimum 600 g/m . minimum 300 g/m .amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum. minimum 1.pânză bitumată PA 55.împâslitură bitumată blindată IB 1200 la pante de maximum 20% sau carton bitumat CA 400. bitum-cauciuc IB 95/105 la pante 2 peste 20%. 8.protecţie cu vopsea reflectorizantă. minimum 1. 9.mastic de bitum cu IB 70/80 la pante 2-7%. CA 333. minimum 1. a) Hidroizolaţie din straturi multiple cu foi bitumate pe suport din beton şi cu termoizolaţie pe beton sau tablă cutată (fig. se vor prevedea şape suport la hidroizolaţii peste termoizolaţie. 9 şi 10): . c) Hidroizolaţii la rece cu suspensie de bitum filerizat SUBIF şi CELOCHIT.mastic de bitum cu IB 70/80 la pante 2-7%. Structura hidroizolaţiilor.amorsare cu suspensie difuză de bitum filerizat.

aplicată pe ultimul strat de ţesătură bitumată TSA. . PA 45 sau ţesătură bitumată TSA 2000. elaborate de IPCT.suspensie de bitum filerizat. fixat în 1.11. .cu ţesătură bitumată tip TBAL.mastic de bitum cu IB 80/90 sau bitum-cauciuc IB 95/105. . minimum 1.pânză impregnată PI 50 sau PI 40.amorsare cu soluţie sau emulsie de bitum. NOTA: Această structură se va proiecta şi executa după ce se va reîncepe fabricarea materialelor SUBIF şi CELOCHIT de către unităţi de protecţie a materialelor de construcţii. minimum 300 g/m .. minimum 1. .5 mm grosime.5 mm grosime după uscare. minimum 3 mm grosime după uscare. minimum 1.pânză bitumată PA 55. iar la scafe.grupă 10-Hidroizolaţii bituminoase din Catalogul subansamblelor construcţiilor de locuinţe şi socialculturale. . proiect IPCT nr.pânză bitumată PA 55.12. minimum 1. 3. . 3.suspensie de bitum filerizat. . . Hidroizolaţia va fi alcătuită din următoarele straturi: .).pânză impregnată PI 50 sau PI 40. se va aplica până la înălţimea de maximum 30 cm. . înlocuind ultimul strat de ţesătură bitumată TSA. rosturi cu rebord. suprapunerile acesteia cu straturile hidroizolaţiei orizontale se vor face în trepte de minimum 20 cm. PA 45.cu şapă din mortar armată sau plăci prefabricate.5kg/m 2 2 2 2 2 3. . . 2 . minimum 1.mastic de bitum cu IB 80/90 sau bitum-cauciuc IB 95/105. .5 mm grosime CELOCHIT. Racordarea hidroizolaţiilor la detaliile aferente teraselor şi acoperişurilor se va face conform următoarelor proiecte tip: .suspensie de bitum filerizat.1. 5124. Protecţia hidroizolaţiei pe verticală se va executa cu una din următoarele soluţii: .chit din suspensie de bitum filerizat (CELOCHIT). ventilaţii etc. ţesătură bitumată TSA 2000. minimum 300 g/m . sau împâslitură cu bitum aditivat IAA 1200.5kg/m .vopsea reflectorizantă. .protecţie din 3 kg/m nisip 1-3 mm. . coşuri.detalii de execuţie pentru hidroizolaţii bituminoase pe acoperişuri de beton neizolate termic ale halelor şi clădirilor industriale.5kg/m .mastic de bitum cu IB 80/90 sau bitum-cauciuc IB 95/105. Hidroizolaţia la elementele verticale ale teraselor şi acoperişurilor (atice.11. minimum 1.5 mm grosime.

75 şi condiţiilor de la pct. e) lucrările de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturi peste 5 C. lăcaşurile rosturilor şi dacă sunt montate deflectoarele pentru difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra vaporilor sau sub hidroizolaţie. pentru utilizarea conform normativului şi proiectului. 5605/3b.15. c) se vor asigura căile de acces cele mai scurte pentru transportul şi manipularea materialelor. 5605/1.termoizolaţii pe acoperişuri din beton .15. după o prealabilă amorsare şi care la încercarea de dezlipire după o oră de la lipire. se vor respecta prevederile din . agrafele de prindere a copertinelor. fiind interzisă execuţia acestora pe timp de ploaie şi burniţă. arata că şapa este ori umedă ori necorespunzătoare pentru aplicarea hidroizolaţiei. diblurile.. c) se va verifica dacă sunt fixate conductele de scurgere. Bariera contra vaporilor şi straturile de difuzie sau hidroizolaţia se vor aplica pe suporturile din beton 2 sau mortar de ciment. Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund prevederilor STAS 2355/3 . f) la lucrări executate pe timp friguros.5.14. 3. cu un dreptar de 3 m lungime. Condiţii de execuţie 3. izolate termic. trebuie să se rupă.1.Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente" C 16-84. elementele de străpungere.proiect IPCT nr. b) se vor asigura spaţii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor aproape de locul execuţiei. astfel: a) se vor verifica pantele şi se va controla dacă suprafaţa este curată. Dezlipirea de pe suprafaţă a fâşiei cu mortar.proiect IPCT nr. d) se va controla calitatea şi cantitatea foilor bitumate. b) se va verifica dacă suportul din mortar sau beton este uscat şi întărit. . după amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum cu minimum 300 g/m . iar scafele executate cu raze de minimum 5 cm şi muchiile de minimum 3 cm. Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suportul din beton sau mortar bine curăţat o şi uscat numai în perioade de timp cu temperaturi exterioare până la 8 C. 3. pentru clădiri industriale . iar cu emulsie de bitum pe o suportul umed la temperaturi peste 8 C. straturile de amorsare trebuie să fie de culoare maro închis.13. fără luciu. prin lipirea pe numai 20 cm a unei fâşii de carton bitumat de 30 x 20 cm. cârligele. 3. nu va depăşi 220 C iar în momentul lipirii straturilor va fi o cuprinsă între 160 şi 200 C. dacă sunt executate rebordurile. 3. o o . vor fi respectate următoarele condiţii: a) lucrările de hidroizolaţii se vor executa de întreprinderi de specialitate sau echipe specializate. fără asperităţi mai mari de 2 mm şi denivelări peste 5 mm verificate în toate direcţiile. Pentru realizarea hidroizolaţiilor de calitate corespunzătoare. dacă au certificate de calitate şi corespund prescripţiilor tehnice respective. a bitumurilor şi materialelor auxiliare.învelitori din tablă cutată. După uscare. g) temperatura masticului de bitum în cazan.

indicate în tabelul 1. 3.18.17. care nu va depăşi temperatura de 150 C în momentul lipirii. aşezate la distanţe de cca 1 m. sau cu peria. 3. 3. În caz de preparare a soluţiei de bitum pe şantier.17. Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele de la atice.1. prin lipirea plăcilor cu minimum 2 1.17. prevăzute sub bariera contra vaporilor. 3. 3.2. La acoperişuri cu greutatea termoizolaţiei peste 70 kg/m . Tabelul 1 2 Punctul de înmuiere al masticurilor în funcţie de pantă Panta % Mastic cu punct Preparate din bitum .16.15. foile perforate se vor aplica nelipite. Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie. cu masticuri din bitum preparate cu maximum 30% filere minerale. se va realiza cu fâşii din împâslitură bitumată perforată de 50 cm lăţime. indicat numai pentru suprafeţe mici. lipită şi acoperită cu mastic de bitum o IB 70/95 C.15. lipită şi acoperită cu mastic de bitum. pentru terase şi acoperişuri cu panta de max. se va executa prin lipirea foilor bitumate. iar la cele fără atice pe o fâşie de minimum 1 m lăţime pe conturul acoperişului.3. 3. stratul din mastic de bitum pentru acoperirea barierei contra vaporilor se va utiliza şi la lipirea plăcilor termoizolatoare. La acoperişurile peste încăperi cu umiditate relativă interioară mai mare de 75%. pe toată suprafaţa. La montarea pe acoperiş. 3.2.2. 20%. bariera contra vaporilor va fi executată cu un strat de ţesătură bitumată TSA 2000. 3.1.18.16. pe suportul de beton curăţat şi uscat. Aplicarea stratului de amorsare se execută mecanizat prin stropire cu pistolul racordat la compresor cu aer comprimat. 3. Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitură bitumată perforată IBP 1200 sau IBP 1100. prin turnarea treptată a bitumului în benzină şi amestecarea continuă până la răcire. Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolatoare din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici. cu suprapuneri de 7-10 cm şi trebuie să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică. În cazul izolaţiei termice cu plăci termoizolatoare din materiale rigide. 3. Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple. operaţia se va executa la o distanţă de minimum 25 m de surse de foc sau construcţii uşor inflamabile. cu punctele de înmuiere IB în funcţie de pantă.19. cu suprapuneri de cca 5 cm şi aşezate cu partea blindată pe suport.5 kg/m mastic de bitum cald. stratul de amorsare de sub bariera vaporilor se execută numai pe atice şi la părţile verticale ale elementelor de străpungere. întins cu peria pe foile bitumate. plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul o de bitum cald de acoperire a barierei contra vaporilor.15. Straturile de difuzie nu se aplică în dolii şi pe o raza de cca 25 cm în jurul gurilor de scurgere şi a străpungerilor.16.4.1. prevăzute cu şape din beton.3. peste încăperi cu umiditate interioară mai mare de 60%. 3. sau hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la umiditate.

o . Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului. Suprapunerile dintre foile bitumate vor fi de 7-10 cm şi se vor presa cu canciocul cald. iar la primul strat şi în cazul aplicării pe stratul de difuzie va fi de minimum 1. astfel ca suprapunerile să fie realizate în sensul de scurgere al apelor.20.19. se admite utilizarea acestui sort de bitum fără adaos de filere.6.1. 3. iar la pante mai mari. cu decalări între suprapunerile foilor. Se va mătura suprafaţa suport.20.20. se va examina suprafaţa cu grijă prin ciocănire. după care se vor lasă un timp suficient pentru relaxare şi îndreptare a foilor.acoperişului de înmuiere o IB C 70-80 70-80 80-95 95-105 Tip H 68/75 H 68/75 H 80/90 SAC 95/105 STAS 7064-78 7064-78 7064-78 10546-76 1.5. 3. 3. 3.1. realizându-se astfel o îmbunătăţire a calităţii hidroizolaţiei şi încadrarea în consumul normal de bitum.5-4 2-7 7-20 peste 20 Nota: În cazul că masticurile preparate din bitum cu punct de înmuiere minim IB 80 C nu corespund la caracteristica de flexibilitate prevăzută în STAS 9199-73. se vor poza şi croi foile bitumate la lungimea necesară pe locul de aplicare.4. după care se va executa stratul următor.2. netezinduse şi curăţindu-se totodată excesul de mastic de bitum refulat pe margini. Consumul de mastic sau bitum cu adaos de cauciuc pentru fiecare strat de lipire. Apăsarea energică a sulului trebuie să conducă la eliminarea pungilor de aer şi a lentilelor de mastic. lipirea foilor se va face perpendicular sau paralel cu panta. turnat cu canciocul în faţa şi pe toată lăţimea sulului.3. 3.19. după care se vor rula din nou şi apoi se vor lipi prin derulare succesivă şi presare a sulului peste stratul din mastic de bitum.8. cu caracteristici de plasticitate şi ductibilitate minime ale bitumului H 68/75. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor curăţa prin periere energică. 3. foile bitumate se vor aplica numai paralel cu panta. preparat din alte sorturi de bitum.20. Al doilea şi al treilea strat al hidroizolaţiei se vor aplica în mod asemănător.19. iar defectele constatate se vor remedia. realizate prin lipire la marginea acoperişului a unei fâşii de 50 cm lăţime la hidroizolaţia în două straturi şi de 0.3. La acoperişuri cu panta peste 20% straturile hidroizolaţiei din foi bitumate se vor aplica prin lipire o cu bitum 95/105 C. 3. 3. La terase şi acoperişuri cu panta mai mare de 7% se admite utilizarea de masticuri cu punct de o înmuiere IB 60/70 C. 3.20.5 kg/m .33cm la hidroizolaţia din mai multe straturi. va fi de 2 minimum 1.2. La pante până la 7%.20.20. Fiecare strat se va aplica începând de la streaşină sau gurile de scurgere. 3. După aplicarea fiecărui strat.

23. începând de jos în sus.4. prin manşonare cu două straturi de pânză sau ţesătură bitumată lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier.50 m lăţime. La rosturile de rezemare a elementelor prefabricate mari. 3.21. iar în interior ca termoizolaţie.). etanşarea hidroizolaţiei cu elemente verticale se va executa. se va decupa sub gulerul de tablă. 3. coşuri etc. distanţat faţă de străpungere şi se protejează pe rebord cu şort din tablă zincată sau tablă neagră vopsită anticoroziv şi etanşată cu chituri la elementul de străpungere. După umplerea buclei cu câlţi bitumaţi sau vată minerală recuperată.23. hidroizolaţia verticală se execută întoarsă pe un rebord din beton sau zidărie.24. 3. armat cu rabiţ pe reţea de oţel-beton O 4-6 mm la 25 cm.23.2. cu lipirea imediată şi presarea cu canciocul. La acoperişurile construcţiilor industriale. iar în cazul unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 30 cm şi se va ancora sau se va prinde în cuie sau cu platbanda şi bolţuri împuşcate la distanţe de cca 50 cm. 3.3. hidroizolaţia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 12 cm. o fâşie din împâslitură bitumată de 0.21. 3. Hidroizolarea la elementele verticale (atice. se va aplica sub bariera contra vaporilor şi sub hidroizolaţie. În cazul deflectoarelor. 3. La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe. controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri. se admite aplicarea prin întindere a masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată.5 m lăţime. în două straturi aplicată pe ultimul strat al hidroizolaţiei. tubul se va umple cu câlţi bitumaţi sau vată minerală recuperată. ventilaţii. 3.24.2. . muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula. cu granulele către cochilii. La străpungerile cu vibraţii sau calde.24.23. cu bucla în deschiderea rostului. astfel: 3.1. reborduri. La colţuri. Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile. se acoperă cu fâşie din tablă de 20 cm lăţime.21. 3.1. La străpungeri reci şi fără vibraţii. lipită în puncte pentru flotarea hidroizolaţiei. 3.1. Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice. cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe. după care se vor executa copertina sau straturile de protecţie. hidroizolaţia se va aplica pe flanşa sudată şi se va strânge cu flanşa mobilă în şuruburi. 3. stratul de difuzie.22. 3. se va executa cu fâşii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul din mastic de bitum cald. Hidroizolaţia se va aplica peste tablă cu buclă. după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului.3.3.24. La scafe suprapunerile cu straturile hidroizolaţiei orizontale se vor realiza în trepte de minimum 20 cm. La terase necirculabile şi acoperişuri se admite execuţia protecţiei şi cu ultimul strat din ţesătura bitumată TBAL sau vopsire reflectorizantă.24. La atice cu înălţimea până la 60 cm. cu bucla deasupra rostului şi prinsă în cuie de dibluri sau bolţuri împuşcate pe margine. rosturile plate se vor acoperi cu cochilii din materiale termoizolatoare rigide peste care hidroizolaţia se va aplica flotant pe un strat de împâslitură bitumată blindată IB 1200. se va realiza cu mortar de ciment M 100 T de cca 30 mm grosime. în prealabil amorsată cu emulsie sau soluţie de bitum. lipit cu mastic de bitum. se vor etanşa cu un strat suplimentar din pânză sau ţesătură bitumată de minimum 0.2. Rosturile de dilatare cu rebord.

CA 333 la pante mai mari. Pentru scurgeri exterioare se va ţine seama de prevederile din STAS 2389-77 . Protecţia uşoară la terase şi acoperişuri necirculabile se va executa prin stropire mecanizată în 2 două straturi minimum 300 g/m vopsea reflectorizantă în culori deschise aplicate pe ultimul strat din împâslitura bitumată tip IB 1200 la acoperişurile cu panta maximum 20% sau pe carton bitumat CA 400. 3.26. aplicate la cald pe un strat suplimentar de pânză sau ţesătură bitumată între două straturi de mastic de bitum. Termoizolaţia din materiale tasabile sau pilonate se va opri la cca 15 cm de gura de scurgere.2.7.27.3.27.26.6.26.1.28. se va executa cu plăci sau dale aşezate pe un strat de nisip de cca 2 cm grosime sau din mozaic turnat pe nisip şi mortar de poză. iar în jurul gurii de scurgere se va executa o termoizolaţie din mortare cu agregate uşoare sub formă de pâlnie. Protecţia grea. protecţia grea din pietriş de 7-15 mm se va executa prin aşezare în strat uniform de cca 4 cm grosime.26. Hidroizolaţia în câmp se va lipi deasupra gulerului de plumb sau din materiale plastice cu crestăturile introduse în mufa. La terase necirculabile.5. se va face conform STAS 2742-80 .26. 3. se va asigura cu guler de plumb amorsat. Mufa conductei de scurgere se va monta la nivelul stratului suport de rezistenţă al hidroizolaţiei sau al barierei contra vaporilor. 3. Prescripţii de proiectare şi alcătuire". Montarea gurilor de scurgere interioară. 3.26. 3.27. 3. iar în câmp rosturi la intervale de 4-6 m în ambele sensuri. Acest strat de protecţie se va executa cu panta de 1-2% prevăzută cu rosturi de 2 cm la 20-30 cm de atice şi alte elemente verticale. La scurgeri exterioare. conducta cu mufă va fi ştemuită în coloana de coborâre la minimum 30 cm sub planşeu. 3. sau cu pâlnii din materiale plastice.3. ca suport rigid al hidroizolaţiei şi gulerului de plumb sau din materiale plastice.26. lipite cu flacăra. hidroizolaţia se va lipi pe gulerul recipientului. 3. 3. la terase circulabile.1. sub paziile din tablă se va lipi cu mastic de bitum un strat suplimentar din împâslitura sau carton bitumat cu lăţimea de 30-50 cm. cu un strat de separare din hârtie 2 kraft de 125 g/m . vopsirea se va face de beneficiar în cadrul lucrărilor de întreţinere. iar la partea inferioară. La acoperişurile circulabile prevăzute cu sifoane de pardoseală. Gulerul de plumb sau din materiale plastice şi stratul suplimentar din pânză sau ţesătură bitumată. 3. Forme şi dimensiuni". Pentru lucrările de hidroizolare monostrat cu foi bitumate tip Hidrobit. Barbacanele de scurgere a apelor prin atice. vor fi prevăzute cu ştuţuri care se vor introduce în mufa conductei de scurgere. 3.2.1.25. confecţionate din tablă zincată sau neagră protejată. se vor respecta următoarele: . umplute cu mastic de bitum la plăcile cu grosime de maximum 3 cm şi nisip la dalele peste 4 cm grosime. la terase circulabile.26. 3.25. Racordarea hidroizolaţiei la gurile de scurgere de la terase şi acoperişuri necirculabile. se vor îngloba prin lipire cu mastic de bitum între un strat suplimentar de pânză bitumată şi hidroizolaţie. 3.Jgheburi şi burlane. după care se va monta parafrunzarul.4. până la darea în exploatare a construcţiei. În cazul când nu se poate procura vopseaua reflectorizantă.Receptoare pentru colectarea apelor de pe terase şi acoperişuri.

racordate la buteliile cu gaze lichefiate. Condiţii generale 4. i) presarea se realizează prin greutatea proprie a sulului şi suplimentar la margini cu o coşoroabă specială.). executate conform proiectelor IPCT prevăzute la pct. k) scafele se vor întări cu straturi suplimentare din Hidrobit sau Mecabit de minimum 25 cm lăţime.1. urmărindu-se o lipire continuă pe suprafaţa suport. c) la terase şi acoperişuri prevăzute cu şape suport din mortar. f) se va pregăti arzătorul şi se va aprinde flacăra care se va regla pentru a acţiona pe linia de contact a suprafeţei sulului pe suport. iar în dolii cu depăşire de minimum 15 cm lăţimea suprafeţei lor.2. d) la acoperişurile construcţiilor industriale cu termoizolaţie din plăci rigide. b) lipirea cu flacăra a materialului Hidrobit sau Mecabit se va face pe suporturi de şape de mortar sau beton. 3.1. j) suprapunerile dintre foile de Hidrobit sau Mecabit vor fi de minimum 10 cm longitudinal şi de minimum 15 cm la capetele sulului. fără a se circula în urma derulării sulului. hidroizolaţia se va aplica pe stratul de caşerare al plăcilor cu ţesătură bitumată TSA 2000. Proiectarea şi execuţia hidroizolaţiilor cu materiale bituminoase se aplică în următoarele situatii: . [top] 4. 3. hidroizolaţia monostrat din Hidrobit sau 2 Mecabit se va executa pe suprafeţe amorsate cu minimum 600 g/m soluţie sau emulsie de bitum aplicată în două straturi succesive. 4.1. se va poza şi croi pe suprafaţa respectivă de hidroizolat. după care se vor rula din nou pe un ax special mobil.12.a) lucrătorii vor fi instruiţi special pentru aceste lucrări şi cu modul de utilizare al arzătoarelor cu flacăra. Hidroizolaţiile prevăzute la acest capitol se referă la protecţia construcţiilor împotriva umidităţii pământului şi a apelor cu sau fără presiune hidrostatică. h) derularea sulului pe suport se va face cu o viteză în funcţie de cantitatea de bitum topit. conform pct. l) racordarea la detaliile aferente acoperişurilor (atice. g) durata de încălzire pe suprafeţele de contact va fi suficientă numai pentru topirea bitumului fără scurgeri. guri de scurgere etc.18. e) sulurile de Hidrobit sau Mecabit se vor derula pe acoperiş şi se va îndeparta folia de protecţie din polietilenă. se va executa cu arzătorul cu o singură flacăra sau cu lampa de benzină. rosturi. HIDROIZOLATII LA CONSTRUCTII SUBTERANE 4.1. străpungeri. pe aceleaşi suprafeţe corespunzătoare hidroizolaţiei cu straturi multiple. după amorsare şi pe plăci termoizolatoare caşerate cu ţesătură sau pânză bitumată.

construcţiile de depozitare a lichidelor. teşirea muchiilor orizontale şi verticale de 5 cm etc. etc. În cazul radierelor la cote diferite. baza acestuia trebuie să fie la 1. acestea vor fi prevăzute la minim 1. Proiectarea construcţiilor subterane se va face astfel încât să se asigure posibilitatea executarii hidroizolaţiei. trebuie prevăzut un perete suport al hidroizolaţiei distanţat faţă de construcţia existentă printr-un strat de separare (PEL poros. evitându-se denivelările subradierului. vor fi prevăzute la minim 50 cm de tronsonul cu lăţimea mai mare. prevederea de sisteme pentru drenare etc. necesită a fi amplasată lângă o construcţie sau elemente de construcţie existente. b) dacă construcţia necesită a fi amplasată lângă o construcţie sau element de construcţie ce se execută simultan. betonul de egalizare va fi racordat cu o pantă de max. luându-se măsuri de îngroşare sau armare perimetrală. b) în cazul când sunt mai avantajoase decât alte procedee ca: ridicarea nivelului inferior al construcţiei. d) săpătura va fi prevăzută de regulă în taluz. suplimentar . proiectantul investitiei va indica în mod expres ca acestea să fie executate după realizarea construcţiei ce se hidroizolează. utilizarea de betoane sau mortare impermeabile. e) la baza săpăturii. 30 cm sub nivelul betonului de egalizare. impermeabilizarea terenului. perimetral construcţiei. fig. ţinându-se seama de următoarele: a) forma construcţiei în plan şi secţiune va fi pe cât posibil mai simplu.).2 m de construcţia ce urmează a se hidroizola. stâlpi din beton armat ancoraţi în aceasta. .a) în cazul terenurilor în care nu există pericol de infiltrare a produselor petroliere sau a altor soluţii sau solvenţi care pot afecta caracteristicile bitumului. h) betoanele structurii de rezistenţă vor fi prevăzute a se execută cu îngrijire.4 m de construcţie. stabilindu-se prin proiect gradul de planeitate. colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii. betonul de egalizare va rezema pe fundaţiile stâlpilor sau pereţilor şi va fi asigurat contra tasării pe zona de umplutura de lângă fundaţii. f) betonul de egalizare de sub radierul construcţiei trebuie prevăzut cu o supralărgire de 50 cm pe tot conturul exterior al radierului.1. 18 vertical. în care se vor fixa elementele metalice aferente rostului. c) rosturile de dilatare-contracţie precum şi cele de tasare dintre tronsoanele cu lăţimi diferite ale unei construcţii ce comunică între ele. excluzând.3. În cazul incintelor din pereţi mulaţi sau palplanşe.. prin armare.dacă este cazul se va prevedea sistem permanent de epuisment pentru coborârea pânzei freatice la min.4 m de alte construcţii sau elemente de construcţie existente sau în curs de proiectare. În caz contrar se va proceda astfel: a) dacă construcţia. vor fi prevăzute rigole şi puţuri pentru dirijarea. fig. pentru a se împiedica fisurarea acestuia în planul hidroizolaţiei verticale. În cazul subsolurilor ce urmează a se hidroizola contra umidităţii. b) construcţia se va amplasă de regulă la minim 1. 4. 45 o. g) de fiecare parte a rosturilor de dilatare-tasare în cazul hidroizolaţiei contra apelor cu presiune se vor prevedea pe supralărgirea betonului de egalizare.a. 13.

în funcţie de cerinţele tehnologice sau constructive. hidroizolaţie bituminoasă cu straturi multiple).1.4.care admite porţiuni de umezeală cu apariţia picăturilor de apă pe maximum 20% din suprafaţa totală. c) condiţiile hidrotehnice şi geologice în amplasamentul construcţiei (nivelul maxim al apelor freatice. II) cu deschiderea fisurilor de la 0. etc. Hidroizolaţia bituminoasă a pereţilor. j) în cazul recipienţilor ce nu sunt prevăzuţi cu hidroizolaţie la interior. subsolurilor. În cazuri când nu se poate asigura la exterior spaţiul de lucru datorită unor construcţii adiacente existente. cuvelor. II) umed . vopsitorii.1 mm.1 la 0. vibraţii). 2 . Dacă la nivelul hidroizolaţiei presiunea depăşeşte 5 daN/cm . va fi prevăzută proba cu apă pentru constatarea deformaţiilor şi verificarea etanşeităţii înainte de executarea hidroizolaţiei verticale exterioare. nu se va prevedea hidroizolaţie bituminoasă. se va ţine seama de următoarele criterii: a) categoria de umezire admisibilă a suprafeţei interioare a pereţilor. cuvă metalică. se poate adopta şi sistemul de execuţie a hidroizolaţiei din interior (cuvă în cuvă) pe peretele de protecţie cu rol de suport. b) rezistenţa la fisurare a construcţiei după valoarea limită de calcul a deschiderii fisurilor . k) elementele de străpungere vor fi rigid fixate în pereţii structurii de rezistenţă. III) ud . se va prevedea de regulă pe structura de rezistenţă din beton armat. eforturi tangenţiale. d) acţiunea temperaturii şi solicitărilor mecanice asupra hidroizolaţiei (presiuni. după caz.5. posibilităţi de stagnare şi acumulare în zonă de umplutură a apelor provenind din infiltraţii sau precipitaţii). şi a structurii hidroizolaţiei. pe o suprafaţă de maximum 20% din totalul suprafeţei. e) forma construcţiei şi existenţa în apropiere a altor construcţii sau elemente de construcţie.. 4.5 mm. 4.2 mm. execuţia efectuându-se dinspre exteriorul construcţiei în spaţiul rezultat din săpătură.i) suprafeţele exterioare ale pereţilor părţii de construcţie ce urmează a se hidroizola.1.care admite porţiuni de umezeală izolate fără apariţia picăturilor de apă.6. vor fi prevăzute vertical sau înclinate spre interiorul construcţiei. pardoselii sau radierului: I) uscat .care admite numai pete izolate de umezeală pe maximum 1% din suprafaţa totală. sau temperatura este mai mare de o 40 C.1. sau dacă există vibraţii sau eforturi tangenţiale. La alegerea tipului de hidroizolaţie (tencuială.2 la 0. neadmitându-se înclinarea spre exterior. etanşarea urmând a se asigura prin betoane impermeabile.de regulă pentru hidroizolaţii prin vopsire sau tencuire: I) cu deschiderea fisurilor până la 0. III) cu deschiderea fisurilor de la 0. 4. compoziţia apelor.

5144/1.6. La construcţiile cu dimensiuni mari în plan (ex: silozuri cereale.4. spălătorii etc. 4.2.8. Hidroizolaţia de sub pereţi. Tabelul 2 Hidroizolaţia pereţilor şi pardoselilor încăperilor ude Regim de Grupa Structura hidroizolaţiei .2. a. se va racorda cu hidroizolaţia verticală a soclului şi în cazul pardoselilor peste cota 0.1. Hidroizolaţia pereţilor şi a pardoselilor ude se alcătuiesc în funcţie de modul de exploatare şi de grupă de stabilitate la fisurare conform tabelului 2. 4. 12. 4. amplasate peste cota 0.2.2. Pardoseala încăperilor peste cota 0. Nu se admite prevederea acestui sistem de execuţie la construcţii cu structură din prefabricate de beton armat la rezervoare.2. 4 . Hidroizolaţiile contra apei din stropiri sau pentru întreruperea capilarităţii.00 se va prevedea pe un strat de hidroizolaţie bituminoasă din straturi multiple. 4. surpări de maluri. la soclurile exterioare ale clădirilor. 4.7.Peretele va fi dimensionat şi asigurat contra deplasărilor provocate de împingerea de vânt. b). Hidroizolaţia orizontală de sub pereţii clădirilor se prevede pe toată grosimea peretelui la o înălţime de minimum 30 cm de cota trotuarului.3.7.) (fig. CA 400). TSA 2000) şi un strat de carton bitumat (CA 333. alcătuită din două straturi de împâslitură bitumată tip IA 1100.00 amlasată pe pământ se prevede cu un strat de pietriş în vederea întreruperii capilarităţii.5. 4. turnare de beton etc.2. protejate cu o tencuială armată cu plasă de rabiţ. Hidroizolaţii contra umidităţii pământului 4. IA o 1000 sau carton bitumat CA 400. CA 333 lipite cu două straturi din mastic de bitum IB 70-95 C. PA 45. 2. Pardoseala încăperilor ude şi cu spălări.1. 4. sub pardoselile încăperilor situate pe pământ. hidroizolaţia bituminoasă se va suplimenta cu un strat de pânză sau ţesătură bitumată.) se va ţine seama de proiectul cu detalii de execuţie elaborat de IPCT nr. Hidroizolaţia pereţilor se va prevedea la încăperile expuse la stropit.1985. bazine şi la construcţii aflate sub nivelul pânzei de apa freatică. zahar etc. Hidroizolaţia pardoselii acestor încăperi se va ridica cu minimum 30 cm pe pereţii şi stâlpii interiori. La construcţiile ce deservesc instalaţiile electrice (staţii de transformare etc. 4.) sau care conţin aparatură electrică. se prevăd sub pereţii clădirilor. 4. 3.2. precum şi la pereţii şi pardoselile încăperilor ude sau cu spălări. Hidroizolaţia exterioară a soclurilor clădirilor se va realiza cu o tencuială impermeabilă sau cu un strat de pânză sau ţesătură bitumată (PA 55. prelungită sub nivelul trotuarului.00 aşezate pe pământ. Tencuiala impermeabilă sau protecţia din tencuială armată va depăşi cu minimum 5 cm nivelul hidroizolaţiei de sub pereţi. ale construcţiilor industriale şi a celor social-culturale (băi.2.1.2. cu hidroizolaţia acestora sau cu stratul de rupere a capilarităţii.

5 kg-m2 la fiecare strat La pereţi cu tencuială armată La pardoseli.3. duşuri. sau spălări precum şi spălă-torii şi băi publice I. plăci de gresie etc. b). . gru-puri sanitare ale construcţiilor de locuit sau socialculturale II. 300 g pe m2 Pânză sau ţesătură bitumată (PA 555. spălătoare. Idem 1 Idem 1 Idem I - 4. straturi Protecţie Tip Permanent: Hale industriale cu procese ude. II. CA333.exploatare de stabil. plăci mozaicate. la fisurare Hidroizolaţie Amorsă Tip Nr. Hidroizolaţii contra apelor fără presiune 4. gresie pe un pat de mortar de ci-ment şi un strat de separare din hâr-tie kraft de 125 g/m2 Idem 1 Intermitent: La băi. straturi Acoperire Nr. III Soluţie sau emulsie de bitum min. mo-zaic. IA 1100. lipite cu mastic de bitum IB 7095 oC cu 1. Hidroizolaţia contra apelor fără presiune se prevăd la radiere. pereţi şi planşeele construcţiilor parţial sau total îngropate situate deasupra nivelului pânzei freatice şi fundate în teren permeabil (a cărui grosime este de cel puţin1.1. III Idem Idem Idem Sau alte sisteme ca de exemplu: mortar impermeabil. 13 a. Aceste hidroizolaţii se prevăd împotriva umidităţii pământului şi a apelor din precipitaţii ce nu se pot acumula şi stagna în zona de umplutură. cu mozaic turnat.5 kg-m la fiecare strat 2 Carton sau împâs-litură bitumată (CA 400. TSA 2000). lipite şi acoperite cu mastic de bitum IB 70-95oC cu 1.3. IA 1000). PA 45.0 m sub betonul de egalizare (fig.

PA 45.3. straturi I Soluţie sau emulsie de bitum minim 300 2 g/m Pânză sau ţesătură bitumată (PA 55. 3. 1 Pe verticalăcu perete din zidărie din cărămizi ceramice sau prefabricate din beton Idem II Idem Mastic de bitum IB o 70-95 C min. IA 1000). 1. 3 pct. IA 1100. 4.4. TSA 2000) lipite cu mastic de o bitum IB 70-95 C 2 min. din prezentul normativ.2.3. 1. lipite şi acoperite cu mastic o de bitum IB 70-95 C cu 2 1. Hidroizolaţia orizontală de la nivelul inferior se va aplica pe betonul de egalizare cu o şapă din mortar de ciment. Hidroizolaţia planşeelor se va alcătui conform cap. Hidroizolaţia verticală a pereţilor se va prevedea de regulă a se aplica dinspre exterior pe structura de rezistenţă rectificată prin tencuire şi se va racorda cu hidroizolaţia orizontală pe zona supralărgită a betonului de egalizare.10. CA333. straturi Nr.2 kg 2 bitum/m 1 1 III - - - Idem . 4. Alcătuirea hidroizolaţiei în funcţie de categoria de umezire a pereţilor şi a radierului este prezentată în tabelul 3. La subsolurile construcţiilor de locuit şi social-culturale.3.5 kg/m la fiecare strat 2 Carton sau împâslitură bitumată (CA 400.5 2 kg/m sau straturi succesive din soluţie sau emulsie de bitum 1. se admite înlocuirea hidroizolaţiei orizontale cu un strat din pietriş aşezat sub pardoseală.4. Tabelul 3 Hidroizolaţia contra umidităţii terenului şi a apelor fără presiune Structura hidroizolaţiei Hidroizolaţie Categoria admisibilă la umezire Amorsă Acoperire Protecţie Nr. pentru întreruperea capilarităţii.3.5 kg-m la fiecare strat Idem Pe orizontală cu şapă din mortar de cimentM 100 de 4-5 cm grosime.

4. Tabelul 4 Hidroizolaţia contra apelor cu presiune cu coloana sub 5 m Structura hidroizolaţiei Hidroizolaţie Categoria admisibilă la umezire Amorsă Acoperire Protecţie Nr. La ape având coloane între 5 şi 15 m se va aplica. 14. TSA 2000) lipite cu mastic de o bitum IB 70 95 C 2 min. Hidroizolaţiile contra apelor cu presiune se prevăd la radiere.5 2 kg-m la fiecare strat Pe orizontală cu şapă din mortar de cimentM 100 de 4-5 cm grosime. b). pereţi şi planşeele construcţiilor parţial sau total îngropate. în plus faţă de tabel. lipit şi acoperit cu mastic de bitum o IB 70 95 C cu 1.4. Protecţia exterioară a hidroizolaţiei pereţilor se va prevedea a fi executată după verificarea hidroizolaţiei prin oprirea epuismentelor. 1. La ape cu coloana între 15 şi 30 m se va aplica în plus faţă de tabel câte două straturi de pânză sau ţesătură bitumată. a. PA 45. straturi Nr. în cazul prezenţei apelor freatice sau acumulate din precipitaţii în zona de umplutură. a căror coloană este sub 5 m.4. 4.4. 1 Pe verticalăcu perete din zidărie din cărămizi ceramice sau prefabricate din beton Idem Idem II III Idem Idem Idem Idem 1 1 Idem Idem 1 1 .4.2.5 kg/m la fiecare strat 2 Carton bitumat CA 400. Alcătuirea hidroizolaţiilor împotriva apelor cu presiune exterioară. straturi I Soluţie sau emulsie de bitum minim 300 2 g/m Pânză sau ţesătură bitumată (PA 55.4.3. dacă construcţia este fundată în teren impermeabil sau cu permeabilitate redusă (fig. Hidroizolaţii contra apelor cu presiune 4. se face conform tabel 4. un strat de pânză sau ţesătură bitumată pentru fiecare categorie admisibilă de umezire.1. Aplicarea hidroizolaţiei orizontale şi verticale la pereţi se va face şi la hidroizolaţiile contra apelor fără presiune.

având grad de impermeabilitate P4. P8 sau P12. Se admite aplicarea acestui tip de hidroizolaţie şi la grupa III de fisurare.contra umidităţii pământului şi apelor fără presiune se va aplica o protecţie alcătuită din amorsare cu 2 2 soluţie de bitum minimum 300 g/m şi un strat de mastic de bitum. minimum 300 g/m .3.5.vopsea epoxigudron-V 3207. 16. dacă este asigurată verificarea anuală şi repararea acesteia. . plus un strat de carton bitumat CA 400. 4. staturi de pânză sau ţesătură bitumată. minimum 300 g/m şi două straturi de pânză sau tesături bitumate tip PA 55. în funcţie de presiunea interioară a apei. .16.b). din grupa I şi II de fisurare. 15. se va prevedea o tencuială impermeabilă în grosime de 3 cm.la construcţiile ce depozitează ape stagnante. aplicată în două straturi. a. va fi prevăzută la partea interioară a structurii de rezistenţă (fig. Hidroizolaţia la chesoane şi puţuri .5.5. cu rol de depozitare a apei. se va aplica o protecţie alcătuită din amorsare cu 2 soluţie de bitum. Aceste straturi vor fi protejate pe orizontală cu şapă din mortar de ciment M 100 de 4-5 cm grosime.4. se vor prevedea la exterior următoarele sisteme de protecţii bituminoase: .5.5. 4. după caz şi cu hidroizolaţii contra umidităţii terenului sau a apelor cu presiune. . Hidroizolaţia interioară se va stabili în funcţie de grupa de fisurare a construcţiei.5 kg/m (fig.2. de modul de acţiune al apei depozitate şi de presiunea acesteia astfel: .5. PA 45 sau 2 TSA 2000 acoperită cu un strat din carton bitumat CA 400.1. minimum 3 cm grosime. iar pe verticală cu perete din prefabricate de beton (fig.contra apelor cu presiune sub 5 m coloana de apă.5 kg/m mastic de o bitum IB 70/90 C. vopsită cu două sau trei straturi de soluţie sau emulsie de bitum. În afară de aceste protecţii bituminoase. În cazul rezervoarelor şi decantoarelor circulare cu pereţi etanşi realizaţi din beton. prevăzuţi cu armătură de precomprimare. 4. 4. Hidroizolaţiile sau protecţiile suprafeţelor verticale exterioare se vor executa după verificarea probei de etanşeitate prin umplerea cu apă a recipientului. a). Hidroizolaţii la bazine şi rezervoare 4. minimum 1. Hidroizolaţia contra infiltraţiilor la construcţii subterane şi supraterane. lipite fiecare cu minimum 1. ca de exemplu: . lipite 2 cu mastic de bitum.la construcţiile ce depozitează apă în mişcare (sub agitaţie) indiferent de gradul de fisurare. b).5 kg/m şi un start de protecţie din tencuială de ciment armată.6. minimum 1.vopsitorii pe bază de smoală de huilă-Asmoplex. 4. hidroizolaţia 2 va fi alcătuită dintr-o amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum.4.5. Construcţiile subterane vor fi prevăzute. pot fi folosite şi alte materiale omologate pe baza de prescripţii speciale.

Detalii la construcţii subterane 4. astfel: Hidroizolaţii contra Diametrul conductei Caracteristica fluidului umiditate pământ şi ape ape cu presiune . de tipul hidroizolaţiei şi de caracteristicile fluidului. 19 a fig.4. 19 b fig.6.7.1.7. Pe suprafaţa orizontală a betonului de egalizare se va prevedea o hidroizolaţie bituminoasă împotriva umidităţii pământului sau împotriva apelor cu presiune conform tabelului 3 sau 4.7. scafe. La străpungeri. Pe suprafaţa exterioară a pereţilor se va prevedea o hidroizolaţie rigidă din tencuială impermeabilă sau cu aditivi impermeabilizatori în grosime de minimum 3 cm.7. 4. 19 c fig. Etanşarea rosturilor se prevede în funcţie de felul rostului şi de tipul hidroizolaţiei. Rosturile de dilatare-contracţie. conform fig. 18 c ape cu presiune sub 5 m fig. în funcţie de diametrul conductelor. Rosturile vor fi proiectate şi realizate astfel încât cele două părţi ale rostului să fie în acelaşi plan. 18 b fig. vopsit cu 2-3 straturi emulsie sau soluţie 2 de bitum minimum 600g/m .6.3.4. astfel: Hidroizolaţia contra Tip rost umiditate pământ şi ape fără presiune fig. după caz. 19c.1. se va prevedea un strat suplimentar de pânză sau ţesătură bitumată de 50-100 cm lăţime. 17).2. 4. La toate intersecţiile de planuri. conform fig. 20. 19 c peste 5 m fig. Hidroizolaţia la aceste construcţii se aplică numai celor din categoria II şi III de umezire admisibilă (fig. 18.3. 4.6. precum şi cele de tasare vor fi prevăzute astfel încât să se asigure etanşeitatea şi continuitatea pe întreg ansamblul construcţiei. 19ab. 19 b fig. 19 c Dilatare-contracţie Tasare sub 20 mm Tasare între 20 şi 70 mm 4. muchii verticale şi orizontale.2. 18 a fig.7. se va prevedea continuitatea hidroizolaţiei pe elementele de străpungere. 4. 4.

se recomandă ca stratul de amorsare să se execute cu emulsie de bitum. fără vibraţii calde sau cu vibraţii fig.19 şi 3.7. .la scafe şi muchii. 20 a fig. . Pentru lucrările de hidroizolare a construcţiilor subterane. iar la execuţia cu soluţii bituminoase se vor lua măsuri de ventilare şi paza contra incendiilor. . până la înălţimea de maximum 2 m. 4. 4. În cazul înălţimilor mai mari. 20 c fig.1.2. La lucrările de hidroizolaţie a construcţiilor contra apelor cu sau fără presiune. trebuie să se respecte prevederile STAS 2355/2-8. 20 c fig. . Condiţii de execuţie 4.la rosturi şi străpungeri se va întări cu straturi suplimentare din pânze sau ţesături bitumate de minimum 50 cm lăţime. . iar scafele cu muchiile rotunjite cu raza de 5 cm.suprafeţele suport trebuie să fie rigide şi cu forme geometrice simple. fără vibraţii sub 200 mm calde sau cu vibraţii peste 200 mm reci. 20 b fig. ale cataloagelor de detalii în vigoare şi ale proiectului respectiv. 3. 20 b fig. la execuţie se vor mai respecta următoarele: . 4. 20 b 4.20. Străpungerile apropiate. se vor grupa prin sudarea acestora de o placă de oţel.8.3.21.coborârea şi menţinerea nivelului pânzei freatice la minimum 30 cm sub cota inferioară a radierului pe întreaga durată de execuţie. cu distanţa dintre exterioarele acestora mai mică de 50 cm.chiturile se vor aplica numai pe suprafeţe uscate.fără presiune reci. 20 c fig. ale normativului.8.8.hidroizolaţia pe verticală la pereţi se va începe de la scafe şi se va executa complet. pe tot conturul construcţiei. . hidroizolaţia se va întări cu fâşii din pânze sau ţesături bitumate de 50-100 cm lăţime.la hidroizolarea construcţiilor din spaţii închise. legătura straturilor cu cele superioare trebuie să se execute în trepte cu petreceri de minimum 10 cm. 20 c fig. emulsiile numai la temperatura suportului de minimum o o + 15 C. La execuţie se vor respecta şi condiţiile prevăzute la hidroizolaţiile pentru acoperişuri pct. masticul de bitum se va aplica numai cu temperatura de 160-180 C în perioada de vara şi cu 10o 20 C în plus în perioada de iarnă . conform fig.5.8.

. hidroizolaţia se va executa în structură completă pe porţiuni. 5. .desfacerea în unele puncte a izolaţiei pentru a se constata identitatea structurii cu proiectul. .3. fără stagnări de apă. . sau rost. planeitate. . aderenţă. calitatea lor se va verifica împreună cu beneficiarul.racordarea cu elementele de străpungere. în cazul bazinelor. din care să rezulte că materialele folosite au fost de calitate corespunzătoare. . 1024/D/11. se va face şi o verificare practică a execuţiei prin sondaj ca: . [top] 5. asigură o etanşare perfectă.1980.poziţionarea şi ancorarea în beton a pieselor metalice de străpungere. . se va executa cu rosturi verticale la 5 cm distanţă. .calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat al hidroizolaţiei (suprapuneri.11.1. pentru preîntâmpinarea alunecării straturilor hidroizolatoare. .etapele şi succesiunea operaţiilor. conform Ordin MCInd nr.strângerea flanşelor şi platbandelor de strângere aferente străpungerilor şi rosturilor. Pe timp călduros şi pe zonele expuse razelor solare.este continuă şi nu prezintă umflături. .calitatea suportului . a probei de umplere cu apă necesară consumării deformaţiilor şi verificării etanşeităţii la exfiltratii înainte de execuţia hidroizolaţiei pereţilor. umiditate. Lucrările de hidroizolaţii fiind lucrări ascunse. Dacă se consideră necesar. armătura se va fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia. fără zone nelipite.4.2. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE HIDROIZOLATII 5.panta către gurile de scurgere este conform proiectului.Protecţia hidroizolaţiei verticale din zidărie de caramida plină de 6-12 cm grosime sau cu prefabricate din beton tipizate.straturile hidroizolaţiei sunt lipite uniform şi continuu cu mastic de bitum.rigiditate. decalări şi racordări).la protecţiile din beton. . Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii: . urmată imediat de execuţia peretelui de protecţie.calitatea materialelor hidroizolatoare.4.verificarea izolaţiei prin determinări de laborator pe probe prelevate. . pe măsura execuţiei lor. încheindu-se proces-verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele: .executarea. la rosturi şi guri de scurgere. 5. .8. conform certificatelor de calitate şi buletinelor de analize.

gurile de scurgere.. pentru bună funcţionare a hidroizolaţiei. la suprafeţele mai mari de 20 m . Măsuri de întreţinere a hidroizolaţiilor 6. dacă au gratar montat şi functionează normal la turnarea apei în punctele cele mai înalte ale acoperişului. sau schimbării destinaţiei acoperişului. pentru care se vor lua măsurile următoare: . înainte de execuţia peretelui de protecţie şi a umpluturii.jgheaburile sunt lipite etanş cu panta minimă pentru asigurarea scurgerii apelor. La aceasta probă. paziile sunt bine ancorate şi lipite sau cu falţuri corect executate care să asigure etanşarea şi protecţia hidroizolaţiei.protecţia este asigurată conform prevederilor din proiect.copertinele.protecţia hidroizolaţiei verticale la atice. tavanul nu trebuie să prezinte umezeală după 72 ore de menţinere a stratului de apă. .interzicerea aşezării sau montării peste hidroizolaţii de obiecte sau utilaje cu temperaturi peste 40 C.1. La construcţii subterane. şorţurile. La acoperişuri şi construcţii subterane. . cu avizul scris al proiectantului de rezistenţă. cu lopeţi de lemn şi măturarea fără a se degrada hidroizolaţia sau protecţia. . este aderentă şi fără deplasări. . străpungeri etc. .curăţarea zăpezii şi a gheţii care pot înfunda jgheaburile şi gurile de scurgere. . dacă îndeplinesc următoarele condiţii: . ÎNTRETINEREA HIDROIZOLATIILOR 6. la începutul primăverii şi sfârşitul toamnei prin măturare umedă. fără stagnare. 5. se va face cu atenţie.6.interzicerea unei circulaţii mai intense decât permite stratul de protecţie respectiv. Dacă se consideră necesar. 5. 5. se va verifica etanşeitatea timp de 72 ore prin oprirea epuismentului.curăţarea periodică se va face de cel puţindouă ori pe an. iar burlanele bine fixate cu brăţări şi etanşe. [top] 2 6. Se verifică lucrările de tinichigerie aferente hidroizolaţiilor. reborduri.1. se va face verificarea prin inundare cu apă de 2-4 cm grosime în punctele cele mai înalte.interzicerea spargerii hidroizolaţiei sau a stratului de protecţie pentru execuţia ulterioară de străpungeri sau ancorări.5.interzicerea depozitării de obiecte sau alte amenajări pe acoperişuri sau hidroizolaţii.. cu gurile de scurgere în prealabil înfundate. . .1.4. beneficiarul trebuie să asigure o întreţinere permanentă. o . ori a se face focul sau deversări de lichide fierbinţi.

Lucrări de reparaţii şi întreţinere curentă 6. În cazul că la verificări se constată infiltraţii care ar stânjeni funcţionarea normală în încăperi.1. coşuri. Verificarea hidroizolaţiei verticale la atice.dacă jgheaburile şi burlanele s-au deplasat şi nu sunt etanşe. ventilaţii etc.2. va fi facută cu deosebită atenţie şi vor fi luate măsuri de remediere în caz că se constată următoarele: . .4. Verificarea tinichigeriei care protejează hidroizolaţia în punctele cele mai solicitate. . pentru a interveni cu măsuri de înlăturare a deteriorărilor. iar protecţia din mortar sau ţesătura TBAL nu este dezlipită şi nu prezintă crăpături.3.deplasări şi dezlipiri la înnădirile cositorite sau falţuri desfăcute. 6. etc. betonare.. beneficiarul trebuie să mai asigure menţinerea integrităţii hidroizolaţiei pe durata execuţiei protecţiei hidroizolaţiei (şapa.).1. cofrare. iar crăpăturile şi rosturile mărite vor fi colmatate imediat cu mastic bituminos.2. numai în cazul în care nu s-au produs modificări ulterioare preluării lucrărilor şi când s-a făcut întreţinerea corespunzătoare a hidroizolaţiei.1. La executarea lucrărilor de izolaţii se vor respecta măsurile privind tehnica securităţii muncii prevăzute în: . [top] 7.trotuarele vor fi menţinute curate.2.1. se vor lua măsuri de reparaţii generale pe bază de proiect care va conţine detaliile necesare. 6.nu se va schimba destinaţia încăperilor şi nu se vor face amenajări fără avizul proiectantului.nu se vor face săpături lângă pereţi care să înlăture împingerea pământului şi nu se vor efectua lucrări lângă construcţie fără avizul proiectantului. 6. se face controlându-se dacă această hidroizolaţie nu este deplasată. Beneficiarul construcţiei trebuie să verifice periodic. cu panta spre exterior pentru scurgerea apelor.2. . 6. Lucrările care se impun în urma verificărilor periodice a lucrărilor de hidroizolaţii vor fi executate numai de muncitori specializaţi.2. (armare.6. MASURI PRIVIND TEHNICA SECURITATII MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR 7.1. pe baza constatărilor şi indicarea modului de reparare făcută de un specialist.1. 6. perete de protecţie) şi a lucrărilor de construcţii ulterioare execuţiei hidroizolaţiei. luându-se şi următoarele măsuri: .5. starea acoperişurilor şi hidroizolaţiilor. recomandat cel puţin primăvara şi toamna. În perioada de garanţie. deficientele constatate vor fi comunicate executantului pentru a fi remediate. La construcţii subterane şi încăperi ude. sau degradări în structura acoperişurilor.

aprobate cu Ordinul nr. instalaţii. . utilaje..11 din Normele tehnice P 118-83. 290/1977.Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj.Normele tehnica securităţii muncii MICh cap 10 şi 11 privind depozitarea.Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi normele de dotare cu maşini.1975 şi respectiv nr. ambalarea şi transportul recipienţilor cu gaze lichefiate.Măsuri specifice de protecţie contra incendiilor privind întreruperea continuităţii hidroizolaţiilor în dreptul rosturilor de dilatare. 5. 7.Normele republicane de protecţia muncii aprobate de Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii cu Ordinele nr. .02.1233/D-1980. prevăzută la art 7 şi 8 din Norme generale şi art. 60 din 220.Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor aprobate cu Decretul nr.02. manipularea. La proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor bituminoase se vor respecta măsurile privind prevenirea incendiilor prevăzute în: . [top] .2. .3 şi 6. aparatură. echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în unităţile Ministerului Construcţiilor Industriale..1975. panourilor de explozie etc. 34 din 20. 742/D-1981. aprobate de MCInd cu Ordinul nr. .

:84:x0/0-9:2L3/4:g897.:02:808./35097 5g.995/74-98.x..94.-9 1  ..70.2478.70.8.:0.9:7 232:2 .:-9:2.0/0 -094350897./314/744.:/.28./9.9/0385 ./744.:70.

89.:0...:1.8.g7./0-9:2.:%8.:2.: .2 /74-9%8.:.-959.

 232:2 .

/0-9:2.89.: .2 2.

 232:2 .

:.947.9g-3/.9g 57490.4580.39g 232:2 .x0: 4.7010.2 L2589:7g-9:2.7g.

4507 :7  .:8:5479/3-09438..:907244.0.9/0385  /744.9g 570.:..:70..g:90.-g..0/0 -094350897. .0 .2 8.x.4507 :70.:8:5479/0708903xg/3-09431g7g 907244.x473/:897.:9./35097 5g.43897:.4507 :7.:/.:9.8.x0 8..7444903.x0/35g.

x.9g 1   .g9:9gL31:3.70.9:72:950.. /744.:907244.39./744.-g.x0/0.78.2478.9:7.: 9.8:5479:7/32479.:02:808...:-0943 232:2 .:14-9:2.:9.90789.x050-09438.x0/3897.:84:x0/0-9:2 ...1.7/0 /744..90508:5479/3-0943 .7.02.4507 :747 1       $97:.907.047 5.x47 ..

2 2./0-9:2.: .89.

 .390  .5.

390  -9:2 ..:..5..:.

 .390 50890 232:2 .5.

2 53g-9:2.:x08g9:7g-9:2./0-9:2.89.: .9g%$ 2.9g! ! 8.

 .5.390  .

5..:.:..390  -9:2 ..

5.390 50890 232:2 . .

89.9 2.:L2589:7g.2 53g-9:2..9g! ! x08g9:7g-9:2.:-9:2./0-9:2.9g%$ 8.: ./9.

390  . .5.

.5.:.:...390  -9:2 .

5.390 50890 232:2 . .

2 L2589:7g-9:2.39050890 57490..9 .4580.:.9g-3/.947.390/02.2:2 8.5.9g .7943-9:2.:.x0. 5.7010.39g 232:2 .

2478./9.8:5479:7/32479.:84:x0/0-9:2./744.x050-09438.x.:-9:2.5.: 907244..9g 1  .:02:808.70.9:7  232:2 .:9.:-0943 .9gL3897.90.-9508:5479/0-0943 ..-g./314-9:2.2 ..78.:9.995/74-98.:0.

89.8.:1.:2.-959..:0./0-9:2 .g7.2 /74-98.:..

 .5.390  .

:.5.:.390  -9:2 ....

5. .39050890 232:2 .

: ./0-9:2.89.2 2.

 .390  .5.

.:..390  -9:2 .5.:..

 .390 50890 232:2 .5.

390/02.2 L2589:7g-9:2.4580.:.39050890 57490.9g .9 .9g-3/.:. 5..5.39g 232:2 .947.x0.7943-9:2.7010.2:2 8.

0/0..-g./744.4507 :70/3-0943.:9.907244.2 .x0 .508:5479.70..4507 :7. /744.9g80..9$& % ..x.:8:850380/0-9:2107.9 232:2 .2g8:7/0..50890 1  .: 5. .47570.39.70.x0 ..50890 80.:9.47:.:8:850380/1:g/0-9:2107.x50890 907244.0.4507 :7/3-0943.47.70.3.39.:5.7.2478.

2  .

.9g! 8.x0/3. 8:850380/0-9:2107..9 % 232:22274820/:5g:8.:! 8:850380/0-9:2107.9 232:2 2274820/:5g:8.70 53g25703.:! 8:850380/0-9:2107.9 232:2 2274820 53g25703.9 232:2 2274820 .9g! 8.9/38:850380/0-9:2107.70 57490.

L3gx20.8..9:7 .:02:80/0-9:2 232:2 .9:7g80.53g.700897.00203900.080...x047439.43897:... 80.70..0907.4507 :747 .8047 .7.9:70/744.x. 00.-7.907./02.9L3 2274820 %  %.x09.9.x.0L3970590/0232:2 .080..4 :7 .047$& %/0.0890.2:2 .:84:x08.2..70.079.10 8:57.2385 22 1.9..x0.:70-47/ .907.:9.0 7489:7.../:5g.2478.0.5:3070.0501.047/0.2.039..2 /744.1..0..: 897.x  /744.5.70L3..g9:9g/3 :72g94.89g897:.g970:39gx/057490.2 .471.5740..

: ./0-9:2.2 2.89.

:.:.:-9:2 . 8...

 232:2 .

9g%$ 2.: .2 53g-9:2.89./0-9:2.:x08g9:7g-9:2.9g! !8.

:.. 8.:-9:2 ..:.

 232:2 .

:L2589:7g.9g%$ 8./9..89./0-9:2.:-9:2.2 53g-9:2.: .9g! ! x08g9:7g-9:2.9 2.

:.:. 8..:-9:2 ..

 232:2 .

947...39g 232:2 ./744.x.079.00.::3.2  !7490./3:72g94.x050.7010.4580.:9.70084:x .g80..

90/0!% /09..4507 :7/0-0943304.:x08g9:7g-9:2.47/.9g%$ .8047 .0 5740.047 .80/3.0 0./09../744.72.1070390907.x-9:234.x47.9g%$ .: ..:3/:92:897.:x050397:/744.5g/32479.-47.90  #.9g8.70475740.9/0x08g9:7g-9:2.7.9/0x08g9:7g-9:2.:5g.9g95% L34.:3x0 84.43897:..x47/04.0. .431472 :72g94./000..5701..:9:7.38..0.2-047..5.909072.1.4:8:-.g/7473/:897.8050.9!%37  .x-9:234.-7.0.2 .4507 :74780..9g50:92:897.70.9095 7:5g /744.9.

x50..4507 :7/3-0943 5740.9!%37 . 907244.

50397:.0947/39.9g 4.g/73/:897.:9.909072.-g.9!%37 .0 5740. L3.

70.7L3242039:57897..:x..047 / 80.907.399.90 .g.47085:3g94.1070390  902507..:.047.9.::/0-9:2L3.:9.9.:5738gL3970  4  $:57.75x47903. :.547478./744.47085:3/570..- 43/x/000... .907./744.50397:70.700.9.7g747/0.70.574...43/x ...9:747.47170850.8.:: 5740.0 50397::9..7070.x.9:: 0 :..002.90/0.85.47.90 ...x.43897:..x47/0.:9.70 /.10x008:547950397:..:.7g700.08.8:7.x 389.47085:3/5708.:0.90:72g94.0/0747$%$.x080.90./80.071.908. .2.70.7g70/0/744.9.4397..80. 80.: .907...7050397:/0549.4770850.43974.905092517:748 80.70.4700.50925/054.0791.70.1 .:9.2.x80.8:7. .90 .70..:.47.:.47.5.:00.9:7508904 13/39078g00.385479: 2.-..9./05g .4314723472.9..0 -:73xg 1 .:79050397:97..570.9..-9:2:747 2.902507...35:..4700.047..3 3:.:x0 .1447-9:2.9.././0L3970573/07/0850.90.90.g0/0.9:7.50/04.0/070/3 472.08947.9.7g70/0/744.70 ..43974.47085:3g94.2.g..:x0  !0397:70..50925 17:748.070850.89.50850.70.

100/0573/070.43/:.90L394.-g.:9.x0 .:/744.47.071.547478...7943-9:2. 80..54747 897.2 2:.g8:391.2.2.x.90002039089:.9.94.10000.7/0.g8:39 2439..L3.47.7050397:..07. 80.:.3900 80.7/02:320 .5.9/0 .0/0232:2..70.0/0232:2.1..:02:808..570 970-:08g807:5g 0570.x0 . .5.450793047 /./744.071.:232:2 .1.90/010..0g75089022.5.:2479.707.908:--.: 7.1 0..47085:3g94./0/0570 /:5g447g/0..80.78.90/70..g8:3900.503:2..:9...2478.70. 089047:20/g4730../.85079gx2.x0  ./0508:57.4397.707..700 .0890.43/x47/0. :301 /0.7 ..70 ...9070-47/:70 g.x.9 L39g79 573570..900/08.: 8:-/744..2478.70.547478.:7..::3/7059..70..:84:x0/0-9:2.7/022 /03.9  .g8:5479:/32479.g .. .70050397:/1:./..071.2039 /:5g..78./..071..:-09430890:8.7.9:70/0/1:08.g8:57.90..2 .:7070 00203900/0897g5:3070 /-:70 .. :707489:747 /.90.5.508:5479:70/3-0943 8.:2479.xg.9g 1g7g.2 /:5g4570.80.5..4397.8910 ..7.43974.

:02:80/0-9:250 4 8:5479::20/.74L3.9:750890 :5g:8.902507.9:70/0.:902507./0/0925.7-30.93:2.:2479.2478.9:/0.7.:7gx.70.9 4 :8.L35074. .:4.2478.70970-:08g10/0..2   $97.9:709074.:84:x0/0-9:28000.8 1g7g:.70 897.7053g..70 2.:9g508:5479:/3-09438.: 4 .

:70:9...90.  .x050890 .907244.4507 :7.

7g2.4393:g53g...-9:2::L3-033g .100.x09072.:.::3897.9.2 ..70/08:--.5.2 970-:08g./1:0/08:-.9:: /04.0002039047/0897g5:3070 .90 570.47/./0-9:2 .2L3:7::747/08.7g2..4507 :7050890L3.g9:90/3L2589:7g-9:2.5:307/0. 97059.g:90.9050907244.9g.:2/9.9:7050397:/1:.gL3/4 5047..05041 0/0232:22gx2050.9   3.g   . .4/89..7.9g.790.:9.70.x.:1 /3 L2589:7g-9:2.70  $97.5g7x0. 4507...5474780.9::/0.:2.45079g .:.:8:57...9..8.80 .10x02.45079300/0.:9g20.:9.:2.707.9039074..g:908:--.9:/0/1:0 59g . ..::2/9..0..001g7g .9.90..g507.5..547478000.x.897.9:/0.70/0 -.707.x: 4731.x8038-0.4397..439:7:.:090747:.0 80.00.4397.42570847....2  .2. .:7070 .9g! 8..50/3-0943 140 507147.89.3xg/0232:22/08:780/014.9g/0 ..9 8..4397../05705.g39074.9.9g507147..2. 0..54747.47. 897g5:30747   42:3.9080.5..9:70/0/1:03:80.95738974570.3907 3/..2.707.../0.:5./0-9:2 .90.9 :8.:7gx.54747..70.7g.70...-0 5739:73..2478.70/0  8..9g%$ 59g .:! 570..9070.45079g...45070.9g507147.84:x0/0-9:250 .42572.:8:57.-3/.g507..: .:/744.708000.30590 .:9g3:2.93:2... 508:5479:/0-0943..::2/9..425095..07.4507 ::   5.20890. 0.43897:.707.2478.790.897.9..0 .9/0x08g9:7g-9:2..9g508:5479   $97.5:307/0 .50397:8:57.2gx20 .54747 50890L3../89.89.:5894:7.31074.7.079.50.70..2 897.:.70...7g.5.:507.3.70.508:5479/3-094350890897.3x0/0.

0..-7.70  !7490.89. 573570.-.00.5474780.90078.94.4397.47907244.907244.x09072.: 1.94.L3.5g..:232:2 .90.9:/32.7070.:9..907.907.:4.94.:14-9:2.570..70/32.x.450770.5g.. .:5g.47.:9..5g./0-9:2 50397:.70/32.07/080..07/0 897.47907244.4   3.

.703:.4397.89.9gL32.:2.: /0-9:2.90   .. .573570.//0.90 5094.22.9 !705. ./ L3938.x.9:/0L32:070.4507 :7.7..1447-9:2.g9:9g/3897..80 ...450770./0-9:2.89.50.5.9:7.39.900/0L32:070L31:3.1...:507.:2./0 4L3 242039:57  /744.4507 5g.2439./05g 902507.:7/3-9:25705.790.2.-0: %.3057490.:9.54747 .9g8:57.2:2 10702307.  80.90L39.:5.39.39g 3/.89.47. 00.7080.94.89.70.:747L31:3..:5:3.:5..89../02.-...90.0907244.50140-9:2.-0: !:3.9:72:950 50397:907..x.:5:3.x0/05.7070.7..39g !.0 .x0/05.90/3-9:2 ..

.4507 ::     50890  /0L32:070 4      %5 ..

 .

 .

 $.

70.70.:705705.:5:3.2.:5.4507 :7./02.70/080.90/3-9:2.89.. 3../290:9./.48/01070   .90789./290:9.7.39...089:8479/0-9:21g7g .2. $%$       49.89.g2.g:9gL3$%$ 80.9/0L32:070232 3:.80 .9/0 4 L32:070 .:..:7.../010-9.47085:3/.90570.:5:3.907.7. .

9-9.90 2320../05. 5705.7..7.9.90789.89.:.90 /:.9/3.908479:7/0-9:2 .0-9:2::.

9:70/744..47.:5.50890 897.39.9080.5.:-9:2..4507 :7.573570 ..   .x0/314-9:2.

:.70897.. 4   438:2:/02.../.9/0570 .50397:10.1/0 232:2 .:-9:2.48/0.:.8.:.89.

/0-9:2 9:73.:301 /0 .5.5.4.2.2:90897.1.:5..47.8:5479 80.8:::50890 897.g7:897. 3g8...3:2.1.03950397: 70.90.89.0507503/.475573/07:...8:57.0.708:.1.90573570.x./744..x.730..1.39053g./744.0.5.9700.08:/02..5480.:/0 .g 5708.2 .89.90.x0 L3. 2.39.5:347/0../ 30903/: 80 .8910.43/:./0-9:2   $:57.477020/. 5094.74140-9:2.5047   .g.3902.0307.. 70.:7gx.g750897.x.g /:5g...9080.L3.980. /744.7.8g:39258:1.:9.9g0.477:.:.10.802g3g947 .50 8:57.x.475708.L3.3/: 80.4507 ::.8::: 5g8.x.L324/.3./744.053//0..x080.5.2g9:7..9.9 L3.7080.g.8:57.4.73   /40.4754.9:7 /0 .5.5.:7070 .144780.:7070.2gx20.70.7g504...g7L3970 8:57.9502.70.5.70897. .9080.1447   $0.70...8970.70.9:7   0.89104 L2-:3g9gx70..5:3070 8g1070.7 140-9:2.2 80.471/0 .9080.572:897.023.x.78.07 .90L38038:/08.9 80..3.08..:5.4389.70 /:5g.900 .9.:..:...8:57.:.30.70. .70 L3/7059.0.4.. 8:::970-:08g.7080.::70/08./32..23.897.9ggx20.438:2:3472.2.7/010.:5. .70..L3/4:g897.47/07:.g370 . 570.4507 :: 8::70/314-9:2.9:/32.:9..039047/02../7.:/0.:L31.5:30701447 70.:7gx3/: 809494/.25:.7./0-9:2701:.89..9.9:/0/1:0..:.7080. /:5g.9gx/744.47.1/0232:2   !0397:00.00.39.7.7./334: ..70.897.47.:320.8:5479 80.9::72g947 4 ...5735070700307..:7g573.08.5.5..x0L3.47.   :5g.5:3070/3970140-9:2.

-9:2. ..2097:2../0.4507g...3 0 /744.:.9./744.90...: 479/39.907.7080....89..:L3gx20.2.0 20.2.:.9g   ...x0 41 0/3L2589:7g-9:2. /744.90.7g.080.9:70/057490.:2.053//048L38:8 .2 80.-7.9.0.-g .0 907244.9g . 80.x .450793.xg/0897g5:3070 80574900.70.474.78g50:370-47//3 -09438.:1.54747 8:-/744.:7:3/0140-9:2./0 /744.7 80.3.-0 80.:.x8.x8.1.4507 :70.0573/07:.903:80549/07:.: 2479.:.3 .0 70-47/:7 ....4507.9g8.x . /:5g:25070.x0 9:-:80...:.9080.x0   .-0 30..:9.. /744..x.80.3 .g970.9g.:-:. .:-4x:7L25: ..-7.501.439743/: 80.5.4589g..g70.3 43.897g5:30770.:/4:g897.08904.7/0.:09:947:50002039 14.790.3 .4 :709..::3470020390.:: 232:2.002039:/0897g5:3070  #489:70/0/..9g50:92:897.2gx20 ../290. -4x:7L25: .9g 80.x047439.9/0L2589:7g-9:2.2097:2./070.-g. .. .9050397:149.907.9:/32.89730..94.9.7/353g8.::.4x:7 2:./32.2097:002039:: 84.0 7489:705.4.5.897g5:30780.:872g8.2.7490.91.:x..4.5:3070. .70.508909..9050002039.4709.9. 09.47.9g/0232:2 2gx20 .907.3..4.   .573/0L3..47.9..:5.80.149.00203900.9g -3/../0703x..:..9:7/053g8./0.947.:897.3/.x.:7.x0 ..: .7047 897..80./2038:3070850..70/744.4507 :780.4::/3:7:002039:: 5732.x0 .00../744.-x5070x0./0-9:2   :5g:25070.x8.70.-:..2039 %/0./04x0 -0943 22.80.57490. .7489:70/07002.. 80.:897..8.:08.:..L3970590/0232:2 ..:L3gx20.8.:7   .7050897..:7..:1 .3x0/0.53g.x.8./744.9g2307.39g L3/4:g897.x0/0/.079.g L3570.9g...:/.::92:897.:.7.2..0020390475701./0 22 .: 2479.0505.98:52039.:507..8:-:07:/09.730   /744.80.:570.:...2 .9g%8.:. 2274820 .7L3.407 3.3950:3897.g5070-47/./0-9:2.: 9.0./89./0 22 1g7g1.9g 59g.5.4770..7.:80...3 . 907244.70.90502..70.:9.-...3 .3x.:.3 g7L3.9g/0 2gx20 59gL35:3.458707010.079.:/g70 /89.4397.:/.x0  9.:/010..9g 80. -9:2..9g 5708.2   .4700.9:70/744.2 /744.3.5.2478.53g.904.:84:x0/0 -9:2 /:5g.:5.0.:1 0/39.:9gL394.108:57.9.8030.:70-47/ 80.-g30..:-:.x-9:2.9..x0.:.0L31:3.x0002039047.70.897g5:30770.x.:x08g9:7g -9:2. 1g7g.94.3 0 09.7.:9.7.9:/0/1:0 80.4393:9..:2.47439..39..::3897..2 ..8:57.:x08g9:7g-9:2.039.9g .902.3:00.89.9/3x08g9:7.-7.080.079.g.0 .079.x.7080.3./29000.20/.70..98..3 .9-.5.:8.7L3390747.:02:808.7.g8000..:250.2.:.89.-g /0 .:507..:1.L3/08.0 .00.70.g70.x./0-9:2 2..x.x-9:2..2  !7490..897g5:3070. .9:7.8:--.. 1g7g.0.89.8910  .7/.:./ L3.7489:: 59.8:/.707..24-gL3 :7:-:7   .:.9g7471..5.-7..:0020390.L394.9:7.43897:.70.x473/:897.09..:-:.7489:: 5738gL3..4.079.707/050890.-0 .:.9g2307.573 L393/070.70.:0/0/-:78.-g3.72.

4507 :70.80.1 902:9gL3.x0 :07::/05:2-8.:/32. .:..5.7050397:.7g57490.-0 80.89.:2.05.7.7..9g .708:-1472g/0 530 .x0/32479.:747/08.0 897.05./744.2   ./08.2439.9gL3 /4:g897.:..907..-g3./0570.:707080.:53/32..17:3..:.9080.x.573897457020.:70709074.89.:7070/0.L3.2439.5.5047/050907.0 .0/39.907.7...:2./744.8:54797/.47/.7/3 L2589:7..:x08g9:7g-9:2.g /744..90/39.30/05.80./0-9:2   :07:/05:2-8.7.::07/05:2-.x0   .7.0594.790.:70709074..4397.89.90: 4.4507 :730.30 !708.70.-08.550:07: 70./0-9:2:3897.-.5.9.4507 :730.80 .:gx20.2478.3.:.: ./50:3897.05.:.:9.:/32.7-.44.4507 :7 4720 /2038:3   !0397:8.0 .-0 80.473974/:.00..x.5047573.43/:..5/0.x./744.00..7080.:814.98:52039.7g .457.0   .7089g9:703974/:80L32:1.:.40.9:7232:2 .89..7943-9:2....47L34-./0-9:2L3970:3897.9g /744.431472$%$  #0..x43./0 .28:-5.9.70 8:-5.7/353g8.70. /:5g.:2:1g.70.09.9...80 .3.x3080.7/053g8.: 9:x:7.:7070.:.907.8....43/:.x..:543.:7070 .89.7g.7 L3:7::7/08.8.:9.9::8:5479/0708903xg.-0570.300/08...907.7080.70.4-4770.-080.g9:70  #.05.g:90.907.:70/08.0L32:1.907..1.2.9:8:52039.:07::/05:2-8.8:7..90/08.43/:.:.0.70.9.9g8.0/070/3$%$ 0-:7 -:7.7/053g-9:2.7070.4310.89....9gL3970/4:g897./32.5039::  !7490.4907244.9.3 0:   /744.:/32.0:897./0 .7g ..9g 80.9:7/02.7:   %07244.90.70 .:30.573570.:707039074.5.80 .. 439..89..31074..90/08.8:57.g:90..9 8:52039..7080.3.9 8.907.8.7.98:52039.x0.0.907.54747 .75x/05740.:707080.2/0:7.471570...232:2 .-g80.2580..: 4..:7070   :1.7/480..x0 8.:x08g9:7g-9:2.

..:7..7010.:50.39..9/0385 /0.39g 53g.7. 0.:.:5g.2..907.2..80./35097 /0 2280.7.8030.2:2 8.70/3790 7.0/0-0301.:5.5.7L3.45870.7 3.9/3 L2589:7..39gL3.7/054g .7943-9:2.907.:/324.:9.70.5.70.9 :31472/0. 0.7g747/0L3970x3070   . .x.:.x0 .70..2748208....:.2..:.L3054.00.1.-0 57490.:9..4507 :70.x.80../7::.573..70L3897.43897:.80..3/3:8054.947.7010.9 .9/0805..0.3902.:/..00.19/0.70./.274820   !7490.:47/08.947.::3897.9g95 .4580..8.9050:3897.-0 80.9:73.90574.950385 2479.9050:92:897..-9:2..9.7.4580.

.0050890.:1.702434897.9./.2:2.9../0-9:2..700 .7L3.0.274820  !0397::.9.:72g94.257489:7..0 .:9.7g70/0/744.:2.:7489:7/0.9/057490.3907.2-008038:7 :25:90.9095/74-9 590.:14-9:2.x080.2 385.2 .2 .089897. 80..0 ./0 570.g7.:5.:74820/02. .900020390.079.00.g:9g.89.5g.39.2/0.0/0 2L3.47 70850.

70 505g. :.::/74-98..2478.4713897:x850.907..00.907244..x.:x08g9:7g8.9/3/74-98.-:900..:.g7.78..50/02479.90 .2.0890:.47/...9g ..7g94.70.90.508:5479/32479.:1..:1.1.2434897..:232:2 .7g7 .4507 :7570..g:90.90.01.80 .-980.508:57.g7.:0.:53g-9:2. .7g947.: -0943 /:5g.-980.:24/:/0:9.2478..7047..94.10x0.70.: . 07. 7.:9.0508:5479:7/0 ...7 /744.90.50397:..907.570.: 0.0.

9.x0/3 540903g 80.2439:/3.L3:72.10x047 7.x.9.x0/0.039g3:2.9 /:5g.7L3 /4.8070.0.x.74508:57..79.x47..503.9.x473/:897.g:90.0 897g5:307 7489:7 :7/08./057490...70.70.477:.4314725.8. 8:57.50397:.5./0-9:29459 :72g73/: 804 570.g   !740.47/.80.0.gL3:72g94.54.5948070107g.2.4 474.0 / .573/01.471/0232:2 .:.399.10x08:::508:5479 /:7.L3/05.7g947:.70..9g%$ ...08.2gx20..25.:707009.-980..9  0 8::70/0/74-98.2.. 8:57..70850.:.70. 80.7080...850.9.4393:g508:57.:8./334:50:3 ..9   945(  # % $%#&%$&%#  43/x0307. 07.x47L25497.5047.8::: 8:52039.0-9:234.907..10x0 ..9:72:950 00.90gL31:3.:4...9:78:52039.9:/0.574570..:2.5.....:/05g 70/0232:2.:.50 897./0..5:3070/3970140/0/74-98.089.g7...1.47/07:.9.509008::: 8./744.80.:x08g9:7g-9:2.43897:.73.g:90...18:1.:907244..x0/35g..4314725740.9... /0232:2 .x0570.0.70/744.:707 /07:.g57370:9. . 00.14./09.47085:3g94...47L39g7.8:::508:547980..4507 :747 ./0L3.90.24- 1 80.43897:.70/3/74-98.:0.5g.439.x0.:1g7g5708:30/7489.5.00.1070390.x43.:897.:0..2 84:x08..1.5..7/0 /744.570g9.47.4507 :70.4507 80.:4.57490..:02:80/0-9:2.-9:2::1g7g 8.:9.:2/9gx 5g239:: .70.9 .90.7080.:0.7.x.9047!%570./07:g78::: 8:57.:9..1..50397:94570.g/0/744.-9..9:78:.:483:7g1./0-033g 50.7.8:57.9.g7.0  /744.10080..:x.8080. 00.8:5479 5708.g 1g7g.-9/0232:2...70089:.g70508:57.:897..0.7g947: 80.2gx20 .-g 850.10x00/0.:.x.50.90.439.70..9g L3/4:g897..

490/10790 -0943:/00.43897:.1.43897:. 0.   !740.g .x8.574/:8047509740708.9..59./07:: :3/: 802g8:7/0L374 .2.:0020390/0.70 !54748 09.:.970-:08g10.1. -094.0 3.25..g 50397:..8.0:30 ..8g5g9:7 5072097.9.0.471570./:/05.43897:.89.10703907489::1 .700 .:/744. 0 .8910L3.25.23 .x0 x33/: 8080..70 / 8g5g9:7...:9g.80/0.790. ..x478:-907.0g70 8:-7.x0..93/: 80/03..8:7.9g3g4 .9..079.079.28:-3.:90703:747L3.70..g...70.43897:.0/0.70 895/3-0943.:2/9gx -0943:/00.4.7489:747/0/.0890.780.80/744.8.70/3970974384.91..70..3 5740..7009.39g/02..L35.1570.9.x8:52039.0.72.43897:.70. L3.705072097./.7.25.5047.1..x0/0/0549.300.7/..3 80.17.0::310747.8g/070:g.089g..7.L3.g:90740 5:x:750397:/7.3080.98g80.3/.0890.9.47/. 0.x08. /..x:30.43897:..3/8:392.x 573 .0/.3:/744..90 90 70.9:7/0708903xg.5.50 1:3/.4-4770.471570.:7.7.43897:.0-9:2:: .:L3.2:..0/00.:2479.4397..0 .47..x0.5047/3570.43897:...9548-2.9.70.3039/0 05:8203950397:.209.90789.g:9.g.70 .43897:.x0895478.43897:.8g1000.18:7.7002.232 2/0.8910 .40.8000..43897:.2.9.x..70.g770.gL397000 ...xL3.43897:..43897:.-0943::/00.70L3./07:: .10.-3/: 805735740.8.:5070x47 ..x08.471..:5..x0L35.L324/05708./03g1:3/..70.1.x0570.079.3.:48:57..g:90.250949 . 2/0..080/7440.30.0/0..4747439.g... L3.43897:..0:-0943::/00..70 9.43897:./07047.:45.70250720.00203900209.70.90.-0 250720.x8.4397.:.:gx2/10790.:0020390/0.g.:gx20.3x.:5708:3080.:.  /010.47 570.80 L250/.:3/ .2..g:9g/070:gL39.-.701 .708.0:720.70. .8. .70/08:-7.0/0.x.00/09.0 :720.439:7:090747.x00890390 970-:0570..3..70.9.72.9..4397...x.:9.g:90.:9g 82:9.:78/05740.-..705.:.089039g57397 :3897.:80.39047/35070x2:.308.g:9:35070908:5479./047 30.72.2/09743843:.0..08000...570.43897:.:9.39.08990...:L3770 89.x0 :9.80/744.4397.300897:.x0 /89./0:25:9:7.9.xg/0..574.508:57.232 2/0.43897:.g770/0 .. .x0 .:2 .03x.:002039/0.7 /.9 7.:8:-84:747.0./744.70 3.x0./0889020 50397:/703.3 0 .00.089:.089:.889025072..0.90703:: 570..x./0-094..39:3...9/0805.x.8:70548-9.43897:.70549.150.9.43897:./07:.232 ..x0970-:0570.x.70.90/:5g70.8g75043.x0 3 .g0890.4397..9g3g4.309..9./0:72g94.80...94784:x8.825: 0..089g.43897:.7 /744.42:3.. 7489:70/0/.471570.x0 08903908.70.: 84..70 1 -0943:/00.: -.:3... 4 3.703:089g507..471570.90574.9.g:90..7080 .90.530170.0/070..x0.70...4/03197. 1472.

503x47.03:8:39570.1570.x47 .70.8.4389.80/744.9:7/0708903xg   .10x0009074. .43897:./293/: 80L3.908570390747:.x0 30.0:720.009074.x0.70 00203900/0897g5:3070.:70.x0.70.390747 .g:9g574-.8570090747 L3.90L35070x897:./05g 0 90/..079.:/744.0:/744.079.x05708:30.../744.471570.70.3...3 09gxL3.70.3.g. 8:57.g:90 .390/000.70.5g50397: ..09.x0./01472.3.43897:.:L3.05070x475g7x/0.g.071..4717/1..:.g:x.9.:9.

90/0:200.../459.7/4808.x.43897:.0 .2039:.7907 . 949.59.10x039074.5047574.x:70:9.010.:570. ./28-g.:897.0 3:80..08.0390 0890390 8054.x./744./290547x:3/0:200.7x.:723/..70./070:g50897:./070.43897:.70.x0L385.:.x0 903.2:2/38:57.x. 22 .:x.:.L3.43897:. 88902:/000.5..1.-7.2.gL3.2 8.570./0:2070.573-094.3..7x.:/08..0/0./290547x:3/0:200.:.70/0 4 8.x0/3390747 .2.:.:903.x 0 1472.-0 .:902507. L31:3..901g7g.458947 /744.x0 80.:7.x0/:5g.8:7.:/08.70.8:7.g.5g502.7:/.:.0:2..4..0070. /0708903xg/3-0943.9047.x0/0 ./0:72g94.x .947.70L343g/0:25:9:7g.10x0 :/ .30250720.x0 5708:3 01479:79.8g.0/0.50904.70.70./744./070.8g.3/3:8054.1.8:57.90.x0 08903x..9479g:347.x:30.2:2 /38:57.x0   /744..8:57.5745070.8.9 00.9./744.43897:.902507...9 .-9:234..80.:70 .3 .-7./07:: :8.08902..g .43897:.18:7.0 548-9gx/089.90.700./070..g209..09074785.x.708903x.x0-9:234.9g74720./0718:747 /070:g 50397:/744.2.0 044...:x0.9.95::/0/744.8g 09.43897:.g089g. .x:/0:.g9:747/0..9:3/: 80/38570090747:.5047170.047 8:-84:747 80.9:7/744.:.43/x0/74903.g502.9/3 8g5g9:7g 3.29g/0.9:7 84.:0020390/0.x8.:7.5047 / . /:5g.5070x47 .x573...x3080.:/08.:2:. 22 .0L3.897:.3. 22 ../08.g4.43897:.18:747/0.:.303x.:01479:79.:74/08:5479 .xg/0 2./.g .5g 5048:57.:.25.458708.70 .70. ..g9:747/0.g :20/ .5.303x.5.1..18:747/0.72..9:7 2:950 .18:74753g.g 505070900 /057490.033//33197.570./2903:2.x0-9:234.x8.x0.5. .x8.0   .9:7.:/.9:7.073x0090344.43897:.g 09.70.:8:57.2:2 /3949.949.5070x47 5..x0 3.4254x.0..

0/0807..0:530/0.x.2.908:-3.070.:897:.x/097.43897:.9/0!%37 .90/0-0943 .-47.0/070.7.4.1.x3080.381472.389.:/2038:32.43897:.9 .4.:7 9:73.089:88902/000..8g747574./000. 80.:x0.::3897.30 .8:7.x..90/0L253070.43x3 . 8.-7.70 -.72.0 .7007./290570.g /744./05..:x08g9:7g -9:2.-9:234..3 084:7. :80..4397.:.43897:.9:7g00.9..7L35..8g80...1/203843..5.0 89./0 5740.9/053g8.:/09.9g   .97.709.7009.39 8:75g7/0 2.x0..!070900.97.9:.9:7g/35701../0..170.x0.9.70/0-094309.5.43897:.g   .x000.9.70..x.8:52039.08.:x00.

:747.72.2505070x 895390747   /744. 0.7/4800L3.8.49.x..50:3897.:.:7009074.7943-9:2.0: /744.g/747 8:-5.9:7/32..:232:2 .x0 ..-g8.:.47/. 80..0.g9:08.:/4:g897.9g.79gx !..50/38974578.g9:9g/3/4:g897.90.23. $97:.0.4397..9:7.9g505g23980570./744. 570.7/4804750890 .:x08g9:7g-9:2.:/744.:.L3.7:: ..:.g/747 .84.9g74820.49.x..7/4800L3.2.9749:.5070x47 5.0 -g 85gg94709.0/05094.70.x.:: L3.9050890.84.:.g/8:-5070x .-9.7g..:/744.897459 %.70..:4903.5.g.:5.L39707:507..09074.::3 897.79gx 80570.-x 570:39g8:-3.x..::3897.g50780..570.x0/024/:/0054.8g/3897.9/05097 L3 .g50747:/0 #02/0 7:5.-0::   /744.8g/07.7/480.9  57490.g.250720.-0: /744.89.5070x4780.079.L3.2/0.7943-9:2..18:7.8.7.7/.7/480.49.9.:9:7.5.:897..:57490.7/480.g/74780570.7/48047L3..49..9:/07:5070.x0-9:234.:50397:L39707:5070.x0...79gx   /744.90..90505g239 .g.:.9/0/744.0/070.x473/:897.08947L3.25.9g.9:72:950   /744.4397.7/48047:/080.L3.43897:.90505g239 570..   /744.g50747:/0 .g5074750890.507090:..0/0.g/74780.9g ! ! %$ :3897....84...0/0...g5074789:.x0/08:-5070x   !..x.. .5.-g8.9:7/0L2589:7g-9:2.0/0.:85gg7 ./0-9:2 4 /744.g50747:/08. .70.g507005:80..5.:. 1 .8./05g .70 /0 7:5g/089.9/0.9/053g8./08:-5070x 80. ./3903. .x.x.x.72.0 .47439.0:9749:.7:: %03.08947.9g95  8.:.9 590.:85gg7 .x. 5070x 5..4314729.04784.:2 .4L3gx20 /0232:2 .:232:2.g/08:-5070x.:5.:2/9gx5g239::  /744.L31:3.    /744.5..g250720.x.:4903.x.5070x47 .

: 574.9:7 !7490..:  2.:2..450770 7 897.: L258 9:7g -9:2.:24. 2039 :3897. 10.89. 24.:85gg7 570.9/0 2479. 5.3039 .:.70/3 7 907.0 !3g8.- .9 .9 .7/0 .70897.9:7 .g ./0 23 -9:2  4.054.: !! 02:80 %$ /0 590 -9:2 .9. 9:73.. 2478g 18:7.19 /0.9/0 805.9g    590 .70 /744.9g 8..x0 7 897.:  502  2.70 /0 89.: 903.89. 10.70897.72..450790.0.79438./0 -9:2 4.0 3/:897.: x08g9:7g $4:x0 -9:2.080:/0 8.9 5g.x0 %5 %5 !072.7.90 708050:3 5.: 2.5070x.7/480 .9g .:2 85gg 947 -g5:-..

.50471g7g5708:3080570.x47 /04.x.05:x3 28:--0943:/00.8.39.: 84.70. 89.x.0 /02 /02 /02 $.3..7x.:949..03:80549 .9. 5g.0890/744./070 5070x 5. .50471g7g5708:30  /744.g/L25497.L3745.0::530170.90L39070350720.59.43897:.90/0..:98.70 1 .:2/9gx5g239:: .x80570.8:57.0 .2 /02 390729039 ./0 708009..:2:.90 889020..4397.g7: 748200890/0.:...70 7: 5:7 8.4397.3 000.g/.:9:7. /02 /02 /02   /744.x.7..3. .- .0 1:3/./0:25:9:7g .7 250720..9089:.-g /: :7 85gg94.- 24 .43897:.x47 5.L343.5047/3570.. /00025: 2479..

.0 80.8:-84:70. .x.9:7.   /744..x0L31:3.9g573903..2039 .431472..5g/3 2479.70 %.  .:/744.:70./070:g..9047.3 004780./744.450770 !7490.g79g.47439.5070x4780.x0 ./744.::3 897.. 0.: 02:80 /0 -9:2 232  ..9/35097 . .80.5070x47 ./28-g .:2/9gx90703:: .:70 80.5.50471g7g5708:30 $97:.7/480.x.7.:9:7./3857009074750897:.g5043.x.9g L39..79gx   /744.g9:.x047439... -0943::/00.079.9  /3570039:3472...9.-0: /744..x0/0.7.g9:70.9:7 7 897./744.7/0./07::0890570039..9047.5 5./290L34.4397.9:7...43897:.0:31074780.x0 7 897.91.0/0.3..5./0:2070.70.:2070 /744..x0 2478g ..:4 .9:7 $4:x0 8..-0: /744.g.47439.x47/04.x.g 50397:L39707:5070.98:-5.8:57..47/.5..x.50-0943:/00.g/0.570. /0708903xg70.5.:9 84..0.

89.:x08g9:7g -9:2.9g ! !%$ 590./0 4 -9:2  23 .:2.2 !3g8.

: 507090/3/g70 /3.:  2.9 .-7.g.g.70897./0-9:2 423  .5g/32479.274820  !0. /0-9:2 4 .89.2039 /0 .9g   590 .89....: 5701.70 897.: .07.79438.2.90/3 -0943 /02  /02 .08.079.450790.9 /02 !047439...10.:2. 10.7/0 .: L2589:7g -9:2.g7g2 .2 .

:02:80 /0-9:2  -9:2..08.2 8.9:7 8:.0/3 84:x08.:897.

2     /02 .

9:7/053g8.: x08g9:7g-9:2.44.:50720.0 .3g08908:-2 80 1.0 ./744.xL343.05:82039047 %.9g/:5g.5047.70.0.90 L3./744.100.44.x.... /744.9g50397:10..:5708:3009074..:5708:30  /744.5047.570.-0: /744.1.9/053g8.xg/09..08901:3/.-0 :3897..43897:.5.071.9gL390703250720.7. .L35:81.x47 5.x05070x4780..7x.. .:2:.3.4397.xg/09..9g  5.x0.3.:5708:3080570./28-g/0:2070 .x0 57345770../744.0.x47L25497.9070/:8g 1 ..09074./744..-0 .x0 2478g .90/4:g897.L3970 280.9047.:9.4397.x047439..: 02:80 /0 -9:2 232  .5047170.   .:2070 /744.3 000.8.:x08g9:7g -9:2.44..43897:.-0..:.0/0.9./0 :25:9:7g /.x0.9:7 7 897.9:7 $4:x0 8./744.44.70.:.5070x80.x0 7 897.x.90/3570. L35:81..450770 !7490..L3745.-9.:5708:30..x.5047.4397.7g .90470.50.:57003x0.70.-8.:949../28-g .g/.9:7.8:-2 $97:..:..5..7g..g.g747. /744..50.5047./070 5070x 5.50471g7g5708:30 !7490....4314729.59.079.3/..30L3970 280.4397.:.x0 .x.g9:70.08..

89.:x08g9:7g -9:2.2 !3g8.:2./0 4 -9:2  23 .9g ! !%$ 590.

70897.-7.: .89..g..: 507090/3/g70 /3.5g/32479.70 897.9 .079.90/3 -0943 /02 /02  /02 /02 /02 /02  /02 /02  .45079 .: 5701.9 !047439..07.g7g2 .g.274820  !0.:2..2.08.2039 /0 ..7/0 .:  2.9 59 .7943-9:2.10. 10.2 ./0-9:2 4.

8:7.4397.7g.5.: 02:80/0-9:2 $0.30 7007.x.471570.70.70.g0890.x.:/4:g8.-.x47.7:5..70.3197.2 .4.. /018:7.70.1570.907.70  /744.g:90 /:5g.0/05490.x.x0/07:5.:....9gL3/4:g897.x0..9g. .5.x0 /024/:/0 .g.30 8:57.43897:.:84:x0/0-9:2 232:2 . .071.g.5.89. .x08:-907.g 705.570.0890...:/744./:/018:7.43897:. /744.9:7/084:x08.70.39074.790..5gL32 .9.2478. ./018:7.3:.:5708:30   /744.x.70 /744.70 80.9:7 .-gL374820/0.4903.43897:.x0.:970897.4589g..x:30.5089.:2/9gx90703::8.5047.90 /05708:30..   43897:..50 .4397.-L31:3.:02:808.0/05490.g:9g. ....x0 .43897:.:.39074.9:7/0708903xg 1 .0890.70 /.x8:-907..7g80. ...g9:9g/397 4.30.1./018:7.0/0..8910 .089:95/0/744.390 /37:5.x0 3/107039/07.30 .7./290.g 250720...897:.70 8:-.70.:74/0/0549.x.50/0549.3......

: x08g9:7g-9:2.7g./0-9:2 232:2 .89..:2.9/0.9 590 .50 5:8:3897.9:7/053g8.9g L31:3..7943-9:2.2 89.x0/05708:30.39074.

9g 232:2 .50471g7g5708:3080.79/057490.x-9:234.3/7.7047 /0.4.274820   3..7047.700889020/057490.:2/9gx5g239:: .090747 :72g94.2 :389.:.70.72g9:7g/0570.2039.0/0.x0.3 70.90! !8.:5070x09.g/0.g9:9g/3.457490.5.47570.7.394.x/3-0943 ..2478.72..:.80 ..4397.//0 250720.:7007.42572..70 80..-9.: 84:x0/0-9:2232:2 .:.g:x..:! 570..70.x0/3903..

9/02.89.2 :3897./0-9:2 232:2 .

5... ./0..g9:9g/3.: 84:x0/0-9:2 232:2 .70.2 1 .44.:5708:308:-2.457490.5047.3.2478.x0...4397.5g 80.

70.9:7/053g8.:232:2 .: %$ .9095! !8.2 /4:g897..9/3.::3897.7943-9:2..45079g..9 59010.:908g9:7-9:2.

2 2./0 4 -9:2 .89.

:9.:.7g/0.x08.-7.g/0824.04244..089057490...90/0-0943 1 .x-9:234./05708.079.274820 .907.90573:25070..071.009074.g.054:/743 '   /744./00025: .0890897.g.0 .70...9:7.75x 850.10x047.5039::  /744.x08:57.:57490.47157490.70. 3.g/0:g 82450 .: .7 50.4580.80 5491144890 .902..45894750-.  .30 5:x:7 .7080.574-0 /009.9050-..1..079.x.2039 /0 .3 09.5g/32479.084.905047439.5g.:507090/35701../:5g..7/0.4700.

g250720./9.x80..-g 8.  /744.x07/g/3903.:..9047.x.9:702:808. /0:2070.0890.570.g3:2.7g.09074.:.43897:.047/3.947L374820/0232:2.../28-g 1   !08:57.4589.0/0.250720.5..-.5070x4780.x.:84:x0 /0-9:2232:2 .: 897.2 .4/744..:.1.

x8:-907. ..8:70 09...570. .4397.   .x0-9:234.8910 /744.4393:9..43/:.x0 #489:70.43897:./744.2gx20   #489:70/0/..-0943::/00.50.x0 .0/0..98g80.94.50L3970.90.90390780.708:- 22 %..079.8910L3.2   !08:57..x0/05.3:7 8.90789.:5708:30.897g5:307 80. 1 ..90789. .0/0.8910L3.50 ..4314721 .x0/010:7489:: /095:/744..4/744.9.3   9.01:/:: .5047.8.1.30  .47439.70L3970  22 1 1 1 ..7489:74780570.9047 /095:/744.4314721  .0..38.90 70.x0 /0.:2/9gx5g239::8.:x08g9:7g-9:2.0/0L31:3.g. 1 .90..70..4397.70 ..2097: .570. 5. 1:/:: :2/9.  09.471570.8.9.9g/0 .x0 /0/.3 09.2-:.3 . %57489 :2/9.4397.9...:2 .00/09.7080.:L25497.x..9.0/0. 508902 1 .43897:.50 1g7g5708:30 1 .x0 570.:3897.00/4:g5g7x.90..: /:5g.90 5g239 .2097:.g:90.43/:.-0::8.8g L25497.x05000203900/0897g5:3070 L31:3..70..7/053g8.4393:9.x.8.70 .7..8910 /744.90..570.4715740.10 2:.50.x.7. 1 .0 80.90 5g239 .4314729.x0 %.:5708:30 ..90 .:5708:30 8:-2 1 . .9 8:52039.4397.0 47439.07489::8g10L3.

4397.x .70.....:8. 1g7g.7g70/0/744.90 . 5738:/.0/070$%$.:.g/0 .:..2.x47.-7.:.x0./08.-7.   $97g5:3070.x 8:- 22 .2./08.08947.:.:/89.700.:1g7g5708:30 970-:08g80 70850.:.5745. 1 .43897:.. 1  1  1 .5047..-7.:x0  .3x.1g7g5708:30 70.x 50890 22 70.-7./397009074.477:5.90570. 1g7g.x 1 . 1  1 . 1 .g/04x0 ..08947.4314721   43/x/000.2 80./045.

100./0 L35074.3.x..4.2gx20 ./07::50 L3970.80 8070.70970-:08g8000.079.5.00.0.8.08250 .49.28:-. :72g94.L39g7.9:747....8./.43897:.73g /744.708g8000..:x08g9:7-9:2.g.:x08g9:7-9:2./0.:14720042097. .050/0.047/0/09.: 7.:/0-9:280..x..9::70850.7.47.7.L3.9. .:L3gx2472..90 02:803:2.2gx20 ./744.42509 50949..2 .00.10x0:8.4507 :75.9:/0.31074.8080.2:22 3.:897..3:2.70.2g8:7/0.:x0 8:57.x050397:.80.700 .50.9:7080.70 .47:.232:2 .8:5479::/0232:2 4 4  2.7.42.5.7 0g9:7.0.70850.0749:390.897. .3:2.:.L3..9. 203x3070..0::530170..4397.7g.30 .:50970.4.9..3/g.9. /744.9:7.4-4770..43/x0570.:x080.: 02:80/0-9:2 ./0./.   ..902507..L3gx20..70.43897:.90/0232:2 .xL3.9.5070x80./0.10 80..03472.00.L39g7.:9.03/47 ...9     !0397::.00 8:5074.. 3.439:7: ./:7.9.g:90.:84:x-9:234.:90L3970590./744..:: .9:78:52039.0 5740.:1 /35308.:902507.039.10x008:5479970-:08g107/0 .2478.4770850..07/0232:2 .78.2 ./02..508:57.9:7..90/0 .70/35308.897.7g70/0/744.x0 53g.7489:7 897g5:30780.89..x478:-907.x47/385.10 2:.:90.9g/000..:2:.00.:x080.43897:.70 5.2.:x.: 4 L35:8L35074.472.

g/:748 50430005:807.70 /744.8:5479:: 7/9./0703xg 5..00.071.-7.7: 50 2g8:7..00.1.L3897:.08 .079.x0/3-0943 .x.:/89.3x0750397:.90:72g94.94.7g70/0/744.x13/:.x.03/: 80574.:..07-.431472 7/33/37  .9:747 /744.  !0925.:9./744.g7897. 945(  '##%%&## ## %  :.7g7...00...90 :2/9.8.72g9:7.:9.90. 507090:/057490.:7489:7.079..90...309.04784..9080.9g20/.7.g.70.:148970850.4780..0/3/g70/0.90 .70 50397:570L39253./3.x..53g/0 .:-0301.57490.2748208.x0 !7490.80..9.42509g50547x:3 :72.80.:380 ..9.3:897g5:30/744.2/89.700 .9:7g.3xg .:x047 L3.90 /3-094395.9/000.2/.708g70:90.0.:30..:x.x0.90 ...:5701.L2570:3g.9.

.

9.g.5:307 /0.x05070x47  .9: .x050397:.:2.9.3..:70700890.700.7g.x0 8:57.x47 .9047/0.7 80.:-. .390/000.90 /3.94.7489:7 :7/08.4..4507.9.47..x0573/090723g7/0.:7489 .9g.4389.438:2g7/01472.0  /744.708g70:90.:: 570.:00203900/0897g5:3070 ..00.x./0399.4393:g 3:57039g:21g9:7 7.90.00 144890.9:70/744..071.3 .gL3/0530 90:72g94.3.90.0 4.9.g709.x47 8973070.:5740.08.4.g..508047209..3 09gx.  .70.574-0/0:25070...g2..9g .3 047 5.5g 0890.9.70 .8:7g409.071..2478./.:7070 .08:30.10.43/x 897.431472.70..47085:3g94.47/g7 09..0/0897g5:3070 8..2.0197.-47.470.070.9-.4393::..90.90.g80.x08:39590:31472 ./0-9:2 1g7g43030590 5.:.g970:70/08.94750574-05700.9L3.0791.907.9:: 1g7g89.80.9.1070390897g5:30747 7489:747 00.90 -:093047/0.4314725740.90.071.3/047/08973070.08../744.500 8:..1.:x.:x0573843/.89.70.70.3047 ..g7 7.7050710. L3.L3:3005:3.47/.438/07g30..:9..80..047/744.9..70 54x43.897:..g7:897. /081.1.3g7/0..70.39.:..:1489/0.L3-0943..7057.9:7./744.907.071..5g30.

.:7.x050397:00. 0g78...0890.90.::9.070.8.: :70/08.9./07039g 1g7g/05.900..g.90 5908.3 .30 L3. 57490.0.390/000.:9074.10x002.2g8:70:72g94....0.70.x8:-907.0.9..70549L31:3/.274820L35:3.9:/057490.3 .70 3907.1.071.x08..5740.:..9g./744.70.4507 :7 .071.x070850.300-301....4507 ::  .85. .078g7/0.x8:-907.L3..:7070L3570.50L35:3. 09.707/744.203.070.:..x.g750.5074/.70.78.2-g7 /0893.:9.3 09.90 .70.3:3:970-:08g570390:200.9.:902507.:.:8.43897:.70:20/g .2.002.7g/0897g5:307 8.9 57490.90.1.47g7 3907.070.x0 .x.0.7:970-:0 8g.9:73.g80.:72g94.002.:707.g/:5g470/0203x3070.g:. L3.70.90.47. 57490..908..4507 :: .x/04-0.x43.390380/0.0.7 .x2./0549g7/04-0..900..90 .80/07.3.39::/0 708903xg 80.070.x0 0.89.070.:5.05:9:572g.079.05:82039:: 945(   %#%## % #  g8:7/0L3970x3070.897.:7gx. 8./744.438/07g30.:1./744.1g7g.7080.232g50397:.:7070 80.:2439g750890/744...8:7.9::/0./744.90.:8. 0890.:.5g  .47:.:30.071.574-g 9.:/0.708g.30 50397:-:3g1:3.925/047057345770.:.4507 :78.70.70 .:x.5733:3/.70.9.897.903x0 .3039g 50397:.x 3907.x47 /.431472570.07 817 9:94.L3../.:.:/744.-:708:3959009.7 -:7.:x.3 .5047 1g7g89.801.5g/0 .gL3/05308.x.:7gx..:8.x.x:7.-L31:3/.9 1:3.:.:.9430.:-7gxg7 09.8g7  $0.8:7.0x.43897:.8.9:750890 4 47 .507090:/057490.8:704L3970x30705072.908.g3472..7.0.45079300 47x:70 5..8:57.700.43/x .0.1.g80.1070390/744.x0 -0301.9::/057490.8:70 09..014..3 0 :70/08.-:70 :70/08.7g70/093.7/0 2 .72439.0 70-47/:7 897g5:30709..70.0/0.x0.470.x0./744.08:39-30....900.05:x3/4:g4750.9507290897.3.:7070 /./0107-3x 3907.: 450x/0023 2g9:7.3.90....08.x..230573 2g9:7.x47  .70.39.g50 .:57490.0/0747/35740.:25:9:7 80.

.4770850.9:7./090747g747 35074.70. .g80..7g747/04.9020/.7g747/0/744.70.7..90 .:x0/744.L35:3.x0 .2-...3/8 .9.8.42.x0   '071.72.g .70570:g7:.3x0 /01.7:970-:08g2. 570.g/05740.  ..42.70 945(  $&#!#'%$&#%%&$!#'# #  ..0.9.857009074750397:8.70.x L3970x3070.9 3:8:3909.39079gx /744.x.4507 :747 /744. :3/: 80 :72g94.43897:.:x08g9:7.. 94...8.70.:7070.708025:3L3:72.%3:0890/059g 3: 57039g.701g.2g8:7057. 507090/057490.900.78..:9g/0:3 850.43897:.g/744.x 50-.x0..:5.5g239:: 3:80..x:9074.203..70 -0943.:5740.g507 8.0.9g3197./g7L3897:.24/::/0705..:90 /.7g747 .-:70 -:7..7g7/0705.39::50397:.x:7/081g.439743/: 80/..9000.x80..757490.70.0... .x0307.9.7.708gL3g9:70L253070..70574900./0893.471:.30 L3. 89.3 0   '071.g:90L3 ..84.:.:L3.17020/.:574/:824/1.:79gx2:3.L33g/70.9.071.9.47010.7000.3472.00.08g5g9:73g5070x.700.3907.47085:3g94.x.x0970-:08g.9g:72g94.8.0.1g.9.gL3L3.9.3/.x43.90 .:9g.050-.90 3:2.x03:0890/05..:5740.: /07.90 3:2.7893031:3../32479..43x30/09.703:8 .x.471..x050/:7.:9L3970x3070.39:: 3:80.:9.071.9.0 ..70.11..:9.5.70.4389.471.70..8:70203x3070.89   3.903x0 ./..9g .23.43897:.7g5g9:70 7489:702g790.80.x.5047 ..9.47100.700 /05.:7.9g747 3/.05074/..90.x0/744.g7475074/.03900.70..700 2g8:7 9749:./744..93.39::   0301.471.x09.8g7 /057.071.89g/744.x0 ..:x057490.7.08.902g8:7/07020/070L3.4389.7:.417.7g7 3g.x01g7g.030.:.471.0..39..7g70.7.9.47:.L3.L3.:9.079.g780..:2g8:7/0L3g9:7..03.471203x3:90.7g5g9:7  :.g71g7g.:.7.2g8:7/0705.g50747 3:80..: /0480-9g.:2.05:x3572g.:.x.48947908..070.70 .42:3.039.43897:..g.-9:2348 3:80.002. 801.3/903./744.7.:7039g  :.00.x0 .4 :7 .4389.g7:9074.x8:-907.:.70./0.9:.g0.947850..3008 .89.:/05.4389.70 09.:1.7g747/0 ..g507:/0 -0301.9.x47 50397:. 70.4507 :747 80../02:3..

x0.: 7/3: 37 .43897:.37 /3  4720/057490.574-.90/038907:::3.9.L3.: 7/30037 /3  70850..x 2439.574-. 38907::$g3g9gx.9.2:3.90/03/.30/057490.2:3.x../0.90. .9. 47200705:-..

9.x0L25497. 97.90.03/47570.70.35:.90  ..:. 3..574-.503x47.x47-9:234./744.3//0549.70.9.70.5740. 2.70.:0.3.2g8:7057.5740...80.2-.385479:70.0/057490. 70.5 57..x47 .70.3/570. 00.0370.  47200903.709:37 .70.g:90L3 47200307.:9.43897:.x47 389.0..4770850.03/47..70.:79gx2:3.9..01. .8080.

 g8:7850. 3 389.2.34:747/0054009.g:9g.x0.3.3/L39707:5070.3.90.2039/057490.79   /347200903.7.0 .0 .0! 4720/0570..4397.: 7/3:37 .x47L3/7059: 7489:747/0/.0370.03/4757.574-.:2.03/47 347200/0/49.03/47L3:39gx0 38907::43897:.3.70.0/057490.70 5.x :9.1.x0 8:-89. 893070.3x0.050397:570.9:7g 0..0370 893070..4393:9gx/744.x473/:897.0 .9. 570.5.5.79 /347200307.

 945( .