CUPRINS

:
Introducere _____________________________________________________________ 1
Capitolul I. TEORIA SI PRACTICA PRIVIND PARTICULARITATILE MEDIULUI DE
AFACERI IN INTREPRINDERILE AUTOHTONE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Mediul de afaceri: trecut, prezent si viitor ________________________________3
Rolul business-ului in dezvoltarea economiei contemporane
______________8
Particularitatile mediului de afaceri din Republica Moldova
______________ 13
Strategiile firmelor autohtone in condiTiile economiei de piaTa ______________ 16
Acsiunile Statului privind strategiile de dezvoltare a firmelor autohtone
____ 26

Capitolul II. ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARA A S.A “CARMEZ” IN
DINAMICA ANILOR 2007-2009
2.1 Scurt istoric al intreprinderii S.A “Carmez” ________________________________33
2.2 Analiza si diagnosticarea principalilor indicatori economico-financiari
a intreprinderii ____________________________________________________________ 38
2.3 Structura organizatorica la intreprinderea S.A “Carmez” ___________________ 52

Capitolul III. ANALIZA MEDIULUI DE AFACERI SI STRATEGIA ACTIVITATII
INTREPRINDERII S.A„CARMEZ”
3.1 Plan strategic aplicat intr-o intreprindere autohtona_________________________57
3.2 Factorii care influenteaza direct activitatea intreprinderii
S.A”Carmez”__________________________________________________________58
3.3 Politici eficiente de dezvoltare a intreprinderii S.A”Carmez” - Politica calitatii si de
marketing ____________________________________________________________66
3.4 Mixul de marketing al intreprinderii S.A”Carmez” ________________________72
Capitolul IV. PROIECTAREA PROPUNERILOR PRIVIND ELABORAREA UNEI
STRATEGII DE ACTIVITATE A INTREPRINDERII S.A”CARMEZ”
4.1 Propunerea unui plan de marketing Si vinzari – plan tactic pentru dezvoltarea eficienta
a activitaTii intreprinderii S.A”Carmez” ________________________________________79
4.2

Prognoze, Propuneri, Sugestii. __________________________________________82

4.3 Concluzii ____________________________________________________________93
BIBLIOGRAFIE ________________________________________________________ 95

Tel. +(373)69 77 60 62