Instructions

003R9301

Thermostatic valves
AVTA

17

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

AVTA

Fig. 6 Montering 1. Ventil Monter ventilen så gennemstrømning sker i pilens retning på ventilhuset. Ventilhuset kan monteres i vilkårling stilling. Indskyd et smudsfilter i rørsystemet før ventilen – fx Danfoss type FV. Ønsker man at anvende en monteringskonsol (figur 3 pos. 18 best. nr 003N0388) skal den anbringes mellem indstillingsdel og ventilhus – aldrig mellem ventilhus og bælgelement.

Fig. 7

Fig. 8 BEMÆRK Føleren skal ved anlæggets opstart kunne påvirkes af kølevandets temperaturvariationer. Derfor kan en by-pass ledning med afspærringsventil være nødvendig for at sikre en gennemstrømning ved føleren under opstart, hvor ventilen kan være lukket (se figur 7). Indstilling Med håndgrebet indstilles ventilgennemstrømningen, så den ønskede temperatur opnås ved føleren. Temperaturen kontrolleres med et termometer ved føleren. (Ved køleanlæg indstilles gennemstrømningen efter ønsket kondenseringstryk). Drejning af håndgrebet mod uret hæver temperaturen og drejning med uret sænker temperaturen.

DANSK Fig. 1 pos. 1 Håndgreb pos. 37 Fjederskål pos. 27 Spindel pos. 9 Trykfod pos. 12 Stor føler Fig. 2 pos. 17 Følerlomme Fig. 3 pos. 2 Indstilingsdel pos. 18 Monteringskonsol pos. 30 Ventilhus pos. 9 Trykfod pos. 10 Bælgelement Fig. 4 Stor føler (anbringelse) Fig. 5 pos. 38 Lille føler Fig. 6 Tvangsåbning af ventilen Fig. 7 AVTA på kondensator (by-pass) Fig.8 Lille føler (anbringelse) IC.PI.500.D2.73 - 520B3758

Anbring den store føler (figur 4) så den fri ende er lavere, eller højst i niveau med den ende, hvor kapillarrøret er tilsluttet. Sørg for at dreje føleren, så ordet UP kommer til at vende opad ved montage afvigende fra lodret. Anbring den lille føler (figur 8), så den fri ende er højere end den ende, hvor kapillarrøret er tilsluttet. Føleren skal anbringes varmere end det medie der gennemstrømmer ventilen. For elementer med adsorbtionsfyldning gælder disse begrænsninger dog ikke. Det betyder, at følerens monteringsretning kan 2. Føler Anbring føleren så hele føle- vælges frit, og at der ved indroverfladen er i berøring med bygning af føleren ikke skal tamediet – en betingelse for at få ges særlige hensyn til temperaen hurtig og præcis regulering. turforholdene. (Føleren kan fastgøres med spændebånd på en overfalde, 3. Kapillarrør kapillarrøret uden men regulerer da langsommere). Fremfør skarpe knæk. Aflast kapillarrøret Fyld eventuelt følerlommen (figur 2 pos. 17, best. nr 003N0050) i enderne. Aflastning er især med kobberpasta (best. nr. vigtig hvor der kan forekomme 041E0110) for at forbedre varme- vibrationer. overgangen.

1

003R9301

50 bar (pe) Place the large sensor (fig. 12 Grosser Fühler Abb. 18. Filling the sensor Tryk og temperaturforhold Arbejdstryk Max. 50 bar (pe) Sensor temperature Max. If it is desired to use a mounting bracket (fig. DEUTSCH Abb. 27 Spindle position where it is warmer than pos. 6 Zwangsöffnung des Ventils Abb. 16 bar (pe) pocket (fig.520B3758 . 8 Kleiner Fühler (Anordnung) Montage 1.g. Relief is especially important Fig. Therefore a by-pass line with shut-off valve may be necessary to ensure a flow at the sensor during start up. 1 Knob capillary tube is connected. 3 pos. Valve Mount the valve in such a way that flowis in the direction indicated by the arrowon the valve body. 2 Pos. 25 bar (pe) heat transfer. 003N0050) with copper paste Differenstryk Max. 27 Spindel Pos. 4 sharp ends. e. følerlomme Max. Fühler Der Fühler sollte so angebracht werden. Press the spring retainer upwards and the valve Abb. Gennemskylning foretages ved tvangsåbning af ventilen. 3 Pos. 9 Druckfluss Pos. 17 Fühlerhülse Abb. Abb. Danfoss type FV. 2 pos.that the whole of its surface is in contact with the medium – to rer med ventilspindelen. (The sensor can be fastened by a clamp to a surface. be able to sense variations i n the temperature of the coolingwater. så eventuelle urenheder og snavs fjernes. but in this case regulation is slower). (Man kann auch den Fühler mittels Spannschellen an einer Oberfläche befestigen. 7 AVTA on condenser (by-pass) Fig. 1 Pos. The valve body can be mounted in any position. Max. 6 Force opening of valve Fig. 18 Artikel-Nr. Tryk fjederskålen opad og ventilen åbner for gennemstrømning (se figur 6). The small sensor ENGLISH however (fig. Vor dem Ventil sollte ein Schmutzfilter – z. 12 Large sensor the valve. 7). 041E0110) improves Tryk pa føler/ Max. Eine eventuell notwendige Konsole (Abb. code no. 25 bar (pe) Sensor pocket Max. Rinsing is carried out by Pos. 1 than the end to which the pos. or at most on a level with temp. and that when Fig. Artikel-Nr 003N0050) sollte diese NOTE (pe = effective pressure) The sensor must. 37 Federschale Pos.B.500. Pressure and temperatures Working pressure Max.3 determine the sensor position no pos. the flow is set according to the desired condensing pressure). 8) should be fitted so that the free end is higher Fig. 25 bar (pe) (code no. + 20C the end to which the capillary Vandtemp. Sensor fjern bælgelementet. 2 adsorption charge. Sørg for ved montering af det Place the sensor in such a way nye element at trykfoden centre. When mounting the new element. Frigør de never between valve body fire skruer. 38 Small sensor Service Efter montering gennemskylles rørledningen. 16 bar (pe) Differential pressure Max. 30 Valve body mentioned. 17. 5 where vibration can occur. dass die gesamte Fühleroberfläche mit dem betreffenden Medium Berührung hat – das ist Bedingung für eine schnelle und präzise Regelung. 4) in such a way that the free end is Følertemp. 2 IC. Før to skruetrækkere ind gennem de to huller i ventilens indstillingsdel. 7 AVTA an einem Verflüssiger (by-pass) Abb. 9 Pressure stem pos. These limitations do not apply to elements with an Fig. pos. The temperature is controlled with a thermometer at the sensor. +20C Water temperature Max. 10 bar Prøvetryk Max. 10 Bellows element 3. Danfoss Typ FV – vorgesehen werden. 17.73 . Relieve the capillary Large sensor (location) tube at the ends. 1 Handrad Pos. Turning the knob in an anticlockwise direction raises the temperature while turning it in a clockwise direction lowers the temperature. 003N0388) this must be located between the Udskiftning af bælgelement setting unit and the valve body – (figur 3) Indstil ventilen på 1.Mounting 1. the valve can be set so that the desired temperature is obtained at the sensor. code No. 10 Wellrohrelement means of forced opening of the valve.PI. 25 bar (pe) Pressure on sensor Max. 37 Spring retainer This sensor must be placed in a pos. Ventil Das Ventil ist mit dem Durchfluss in Pfeilrichtung einzubauen. rinse out the Pos. vand på anlægget. make sure that the pressure stem centres on the valve spindle. 2 Einstellteil Service Pos. Fig. 2. pos. 9 Druckfluss and dirt. 18 Mounting bracket the temperature conditions just pos. 3 Pos. 6). when the valve may be closed (see fig. 8 Small sensor (location) Setting Using the adjustment knob. This means pos. when the plant is started. 2 Setting unit special account need be taken of pos. Be sure to rotate the sensor so that the (pe = effektivt tryk) word “UP” faces upwards if the sensor is placed in a horizontal position.D2. 18 Montagekonsole After mounting. pos.3) Set the valve to 1. områdelower. 9 Pressure stem the medium flowing through pos. Loosen the four screws holding bellows element and valve body together and remove the bellows element. 17 Sensor pocket that the sensor can be orientated in any direction. aber dabei ergibt sich eine langsamere Reaktion.4 Insert two screwdrivers in through Grosser Fühler (Anordnung) the two holes in the setting unit of the valve. 5 Pos. Bei Verwendung einer Fühlerhülse (Abb. Bellows element and setting unit can be replaced with water in the system. der sammenholder and bellows element. (In the case of refrigeration plant. Max. Udskiftning af bælgelement og ensure quick and precise indstillingsdel kan udføres med regulation. 10 bar Test pressure Max. 30 Ventilgehäuse pipeline to remove any impurities Pos. Capillary tube Install the capillary tube without Fig. Dabei kann eine beliebige Einbaulage gewählt werden. range temp. 003N0388) ist zwischen dem Einstellteil und dem Ventilgehäuse – niemals zwischen Ventilgehäuse und Wellrohlelement – anzubringen. Replacement of bellows element (fig. 38 Kleiner Fühler will open to flow (see fig. Insert a dirt filter in the pipe system ahead of the valve. 130C Abb. 2 Pos. 130C tube is connected. bælgelement og ventilhus og 2.

Der Fühler muss wärmer angeordnet werden als das Ventilgehäuse. 7). Si le bouton est tourné sens inverse d’horloge. Monter le petit bulbe (fig. 8 Abknickungen zu verlegen und Betriebsdruck: Petit bulbe (montage) an den Enden zu entlasten. 50 bar (pe) Si l’on désire utiliser une console lich werden. Max. Bei der Grand bulbe (montage) Montage des neuen Wellrohrelements ist darauf zu achten.Fühlerhülse: type FV. Bereichstemperatur +20C 18. (Pour les installations de refroidissement. Bulbe tildurchfluss so einzustellen. 2 repère 17 Poche à bulbe Monter le grand bulbe (fig. (Le bulbe peut überprüfen. 3. pass) mit Absperrventil erforder. 041E0110) gefüllt werden. no de code 003N0388). Zum Durchspülen wird das Ventil zwangsgeöffnet. 5 dass der Druckfluss mit der repère 38 Petit bulbe Ventilspindel zentriert. damit während pour le montage (fig. FRANCAIS Fig.(pe = effektiver Druck) 2. En cas de montage oblique ou horizontal. 1 repère 1 Bouton moleté repère 37 Coupelle de ressort repère 27 Tige repère 9 Poussoir repère 12 Grand bulbe Fig. 4) de sorte que son extrémité libre soit plus basse ou. 10 bar Monter la vanne de sorte que le passage se fasse dans la diZUR BEACHTUNG Prüfdruck: rection de la flèche du corps de Der Fühler muss beim Anlassen Max. En décharger les extrémités. 8) de sorte que son extrémité libre soit plus élevée que celle à laquelle est recordé le capillaire. Celui-ci peut être monté der Anlage von den Temperadans n’importe quelle position.Fig. Die avec le fluide – condition nécesTemperatur ist mit Hilfe eines saire pour avoir une régulation Thermometers am Fühler zu rapide et précise. Réglage Au moyen du bouton moleté. dass das freie Ende niedriger oder höchstens auf gleichem Niveau wie das Ende mit dem Kapillarrohranschluss liegt. Le rinçage est effectué par ouverture forcée de la vanne. 8) ist so anzuordnen. dass die Markierung ’’UP’’ nach oben zeigt. tout au moins. Pour les éléments avec charge à adsorption. Max. Diese Begrenzungen sind nicht für Wellrohrelemente mit Adsorptionsfüllung gültig.Max. s’il est tourné sens d’horloge. être placé sur une surface au (Bei Kälteanlagen ist der Durchmoyen d’un ruban de serrage. par les variations de température de l’eau de refroidissement. 130C ment de soufflet. Vanne Vibrationen wichtig.PI. Bei einer von der senkrechten abweichenden Fühlermontage ist der Fühler so zu drehen. entre le corps de vanne et l’éléMax. 25 bar (pe) vanne. repère 17. Le bulbe doit être placé a un endroit plus chaud que le fluide passant dans la vanne. 2. 16 bar (pe) Eine Entlastung ist besonders in Montage Montagefällen mit auftretenden Differenzdruck: 1. Vérifier la température près du bulbe au moyen d’un thermomètre. Einstellung Mit dem Handrad ist der Ven. so dass das Ventil für den Durchfluss geöffnet ist (Abb. Fig. turschwankungen des Kühlwas. fluss nach dem gewünschten mais la régulation se fera ‘alors Verflüssigungsdruck einzustelplus lentement). Die vier repère 9 Poussoir Schrauben zwischen Wellrohrrepère 10 Elément de soufflet rohrelement und Ventilgehäuse entfernen und sodann das Well. Introduire deux tournevis par les deux trous de l’organe de réglage de la vanne. 25 bar (pe) terie en amont de la vanne – par Daher kann die Anordnung exemple. Monter le bulbe de sorte que dass am Fühler die gewünschte toute sa surface soit en contact Temperatur erreicht wird. Fig. 7).zur Gewährleistung einer guten Wärmeübertragung mit Wärmeleitpaste (Artikel-Nr.Druck gegen Fühler: Intercaler un filtre sur la tuyausers beeinflusst werden können. 4 rohrelement abheben. Max. 7 AVTA sur condenseur (dérivaDruck und Temperaturtion) 3. 6 ments und des Einstellteils ist Ouverture forcée de la vanne eine vorherige Entleerung der Anlage nicht erforderlich. à la mise en marche de l’installation. 4) ist so anzuordnen. Presser la coupelle se ressort vers le haut.Max. un tuyau de dérivation avec vanne d’arrêt peut s’imposer pour assurer le passage le long du bulbe pendant la mise en route car il se peut que la vanne soit fermée (voir fig. un filtre Danfoss du einer Nebenschlussleitung (By. Fig. Der grosse Fühler (Abb. ce qui est surtout d’importance dans le cas où il peut se produire des vibrations. avoir soin de tourner le bulbe de façon que les lettres «UP» soient orientées vers le haut. 3. Wartung Nach erfolgter Montage ist die Rohleitung durchzuspülen.73 .520B3758 . afin d’activer la transmission de chaleur. 6) 3 IC. au même niveau que celle à laquelle est raccordé le capillaire. la placer entre l’organe de réglage fluss am Fühler stattfindet Wassertemperatur: et le corps de vanne – jamais (Abb. Die Fühleranordnung ist somit beliebig.Fig. Der kleine Fühler (Fig. régler le passage à travers la vanne de sorte que le bulbe soit à la température voulue. ten Uhrzeigersinn) wird die Temno de code 003N0050) de pate peratur erhöht – und umgede cuivre (no de code 041E0110) kehrt. Dabei werden zwei Schraubenzieher durch die beiden Öffnungen des Einstellteils geführt und sodann die Federschale angehoben.D2. ces contraintes ne sont pas imposées : ni l’orientation du bulbe ni la température qui l’entoure ne l’affectent. Durch ein Linksdrehen des Remplir éventuellement la Handrads (im entgegengesetzpoche à bulbe (fig. 3) repère 30 Corps de vanne Ventil auf »1« einstellen. Tube capillaire Poser le tube capillaire en évitant les coudes vifs. Mise en service Après le montage. Für die Auswechslung des Wellrohrele. la température diminue. dass das freie Ende höher als das Ende mit Kapillarrohranschluss liegt. Par conséquent. Kapillarrohr Das Kapillarrohr ist ohne scharfe verhältnisse Fig. OBSERVATION Le bulbe doit pouvoir être influencé. rincer la tuyauterie afin d’en enlever les impuretés et souillures éventuelles. et la vanne s’ouvre (voir fig. und die Temperaturverhältnisse sind nicht besonders zu berücksichtigen. repère des Anlaufs bei möglicherweise Fühlertemperatur: geschlossenem Ventil ein Durch. len).500. régler le passage selon la pression de condensation désirée). la température augmente. um etwaige Schmutzteilchen zu entfernen. 6). 3 repère 2 Orange de réglage Auswechslung des Wellrepère 18 Embase de montage rohrelements (Abb.

fig. NOTA L’elemento sensibile deve. Se till att givaren vändes så att ordet «UP» kommer uppåt vid montering avvikande från lodrät. påverkas av kylvattnets temperaturvariationer.No 003N0050) con. 9 Asta di comando pos. 18 Monteringskonsol pos. 2 pos. 38 Liten givare Fig. (L’elemento sensibile mentre girandolo in senso orario puo’ essere fissato con una staf. (Givaren kan även spännas fast utanpå ett rör. siate sicuri che l’alberino della pressione sia centrato sull’asta della valvola. No C. flusso (ved fig. 2 Gruppo di regolazione pos.ITALIANO Fig. Rörledningen kan med fördel förses med ett filter. Pressioni e temperature Pressione di lavoro Max. 4) in modo che i due fori nel gruppo di regolazil’estremità libera sia più bassa. Quando si monta il nuovo soffietto. Spingere in su almeno a livello con l’estremità a lo scodellino e la valvola si aprirà al cui é collegato il tubo capillare. 38 Elemento sensibile piccolo Fig. 3) Regolare la valvola in 1.sensibile durante l’avviamento. Mettete l’elemento sensi. one. 4 Elemento sensibile grande (posizionamento) Fig. Monteringen av ventilen underlättas i vissa fall med en konsol (figur 3.D2. Kapillärrör Dragning av kapillärrör skall ske utan skarpa veck och med avlasting i ändarna. ma in questo caso la regolazion é più Manutenzione lenta). 18 Staffa di montaggio pos. 10 Soffietto Fig. 5 pos.ertura forzata della valvola. 37 Molla contrasto pos. 5 pos. För element med adsorptionsfyllning gäller inte dessa begränsninger. 8 Liten givare (montering) 4 IC. 9 Tryckfot pos. OBS! Givaren kan vid uppstart av anläggningen. L’elemento sensibile piccolo comunque (fig. all’avFig. 17 Dykrör Fig. 12 Elemento sensibile grande Fig. 27 Spindel pos. o one della valvola. 18. Fyll eventuellt dykröret (figur 2 pos. eller högst i nivå. 3 pos. Sostituzione del soffietto (fig. tex Danfoss typ FV. 27 Puntalino pos. Konsolen monteras mellan inställningsdelen och ventilhuset – aldrig mellan ventilhus och bälgelement. 3. all’elemento sensibile. 17. före ventilen. fetta a una superfice. 2 le tubazioni per togliere tutte le pos. 9 Tryckfot pos. 2. Fig. 8) deve essere montato in modo che l’estremità libera sia più alta dell’estremità cui é collegato il tubo capillare. 18. Detta innebär att givaren kan monteras i valfritt läge och vid inbyggnad av givaren behöver inga speciella hänsyn tas till temperaturförhållandena. 003N0388). 6 Apertura forzata della valvola Fig. 8 Sensore piccolo (posizionamento) viamento dell’impianto.Inserire due cacciaviti attraverso bile grande (fig. 1 Inställningsratt pos. 12 Stor givare Fig. poter registrare le variazioni nella temperatura dell’acqua di raffreddaMontaggio mento Quindi puo’ essere nec1. som genomströmmar ventilen. 17 Guaina Fig. 10 Bälgelement Fig. 1 pos. 130C SVENSKA Fig. Givaren skall monteras varmare än det medium. C. il flusso é 2. 6). 7 AVTA su condensatore (by-pass) Siate sicuri di girare l’elemento sensibile in modo che la pa rola «UP» sia rivolta in su se l’elemento sensibile é messo in una posizione orizzontale. La sciacpasta di rame (NoC. Inserite un filtro sulla tubazione chiusa (ved. best nr. Ventil Ventilhuset kan monteras i valfritt läge med genomströmningen i pilens riktning. 3 pos.500. 7 AVTA monterad på kondensator Därför kan en by-passledning med avstängningsventil vara (by-pass) nödvändig för att säkerställa en Fig. 041E0110) quatura si fà a mezzo di una apsi migliora il trasferimento ter. 2 Inställningsdel pos. quando la valvola puo’ essere tato in qualsiasi posizione. Allentare le 4 viti che uniscono il soffietto con il corpo valvola e togliere il soffietto. Den stora givaren (figur 4) monteras så att den fria ändan är lägre. sia in contatto con il mezzo – per Girando il pomello in senso angarantire una regolazione veloce tiorario aumenta la temperatura e precisa. 9 Asta di comando pos. 2 pos. Tubo capillare Installare il tubo capillare senza piegature brusche. Il assicurare il fluido all’elemento corpo valvola puo’ essere mon. Cio’ é importante dove possono verificarsi vibrazioni. Givare Montera givaren så att hela givarytan kommer i kontakt med mediet – en förutsättning för en snabb och exakt reglering. Il soffietto e il gruppo di regolazione possono essere sostituiti senza svuotare l’impianto. 50 bar (pe) Temperatura dell’elemento sensibile Max. Se si vuole usare una staffa di Usando il pomello di regolazimontaggio (fig. Elemento sensibile Piazzare l’elemento sensibile in regolato secondo la pressione di modo che la sua intera superficie condesazione desiderata). 17. 6 Tvångsöppning av ventilen Montering 1. 7). 3 pos. 4 Stor givare (montering) Fig. pos. la valvola puo’ essere rego003N0388) questa deve essere lata in modo da ottenere la temperatura desiderata all’elemento messa tra il gruppo regolatore e il gruppo valvola – mai tra il sensibile. 25 bar (pe) sensibile o sulla guaine Max. Den lilla givaren (figur 8) monteras så att den fria ändan är högre än den ända där kapillärröret är anslutet. 1 Pomello pos. Ciò significa che il sensore può essere orientato in qualisiasi direzione e che quando viene determinata la posizione del sensore non é necessario tener conto delle condizioni di temperatura appena menzionate. Questo elemento sensibile deve essere messo in una posizione in cui sia più caldo che il mezzo che fluisce attraverso la valvola. sciacquare dell’elemento sensibile (fig. 16 bar (pe) Pressione defferenziale Max. Valvola Montate la valvola in modo che il essaria una linea in by-pass con flusso sia nella direzione indicata valvola di intercettazione per dalla freccia sul corpo valvola. 1 pos. med den ända där kapillärrötet är anslutet. La temperatura é controllata con un termometro vicno corpo valvola e il soffietto. men reagerar då långsammare). Avlastningen är speciellt viktig där det kan förekomma vibrationer.73 . 37 Fjäderskål pos.PI. Queste limitazioni non si applicano agli elementi con una carica di assorbimento. mico. 25 bar (pe) Pressione sull’elemento Max. 3.la temperatura diminuisce. Svolgare il tubo capillare alle sue estremità. a monte della valvola per esemRegolazione pio un tipo FV. Riempiendo la guaina Dopo il montaggio.520B3758 . 10 bar Pressione di prova Max. 30 Corpo valvola pos. 30 Ventilhus pos. best nr 003N0050) med kopparpasta (best nr 041E0110) för att förbättra temperaturöverföringen. (Nel caso di impianto frigorifero.impurità e lo sporco. temperatura del campo +20oC Temperaturadell’acqua Max.

Max 130C dettävän aineen kanssa. poistetaan mahdolliset epäpuhtaudet ja likahiukkaset huuhtomalla putkisto. Kapillaariputki Älä taivuta kapillaariputkea teräville kulmille. på givaren Max områdes 2. Kuormituksen vähentäminen on tärkeätä erityisesti silloin. Huuhtelu suoritetaan pakkoavaamalla venttiili. taus tapahtuu nuolen suuntaisByte av bälgelement och inställ. jollion venttiili Paina jousikoteloa ylöspäin. Tuntoelintä sijoitet taessa ei myöskään lämpötilaolosuhteita tarvitse ottaa huo mioon. kun värähtelyt ovat mahdollisia. Tryck Kuva 6 fjåderskålen uppåt och ventilen Venttiilin pakkoavautuminen öppnar för genomströmning (se Kuva 7 fig. jollion venttiili avautuu läpivirtausta varten (ks. För in två pos. 2 Asetteluosa ningsratten vrides moturs ökas pos. (Jäähdytyslaitteen läpivirtaus asetallaan halutun lauhdutinpaineen mukaan). myötäpäivään kierrettäessä lämpötila laskee. Temp. pos. johonkapillaariputki on liitetty. 1 Säätökahva pos. 16 bar (pe) Eropaine maks. Irroita paljeelementiiä ja venttiilipesää yhdistävät neljä ruuvia ja poista palje – elementti. 30 Venttiilipesä pos. Se till att tryckfoten centrerar 1. dolliset epäpuhtaudet ja likahiukkaset huuhtomalla putkisto.73 .500. että läpiviring av det nya bälgelementet. Om inställ. pos. 12 Suuri anturi hålles vid givaren. Palje – elementti ja asetteluosa voidaan vaihtaa laitosta tyhjentämättä. että sen koko Genomströmpinta joutuu kosketuksiin sääningstemp. så att pos.pos. Sijoita suuri anturi (kuva 4) niin. Huuhtelu suoritetaan pakkoavaamalla venttiili. 50 bar (pe) Anturin lämpötila maks.Kuva 5 tilen tvångsöppnad. som håller samman Pieni anturi (sijoitus) bålgelementet och ventilhuset. tilausn:o 003N0388) on konsoli sijoitetDifferenstryck Max 10 bar Provtryck Max 25 bar (pe) tava säätöosan ja venttiilipesän Tryck på givare/ Max 25 bar (pe) väliin – ei koskaan venttiilipesän dykrör Max 50 bar (pe) ja palje – elementin väliin. 27 Kara les med inställningsratten. Sijoita pieni anturi (kuva 8) niin. Paine ja lämpötila Työpaine maks. när ventilen kan Kuva 1 vara stängd (se figur 7). 9 Paineputki den önskade temperaturen er. Palje – elementin vaihto (kuva 3) Asenna venttiili kohtaan 1. joka varmistaa. attä säädettävä aine virtaa anturin kauta käynnistyksen aikana.D2. Huolto Kun asennus on valmis. Asenna venttiilin eteen soudatin pning. Renspolningen sker med ven.pos. anturi on käännettävä niin. Senvuoksi saattaa olla tarpeen sulkuventtiilillä varustettu by-passjohto. Temperaturen kontrolleras med Kuva 2 en termometer vid givaren. mutta tämä hidastaa säätöä. (pe = tehollinen paine) Lämpötila tarkistetaan anturin yhteyteen liitetyllä lämpömittarilla. +20C Sijoita anturi niin. Vain näin saadaan säädöstä nopea (pe = effektivt tryck) ja tarkka. Jos anturi asennetaan vaakaasentoon.taa vapaavalintaiseen asentoon. Lossa de Kuva 8 fyra skruvar. jolloin venttiili saattaa olla kiinni. 10 Palje-elementti Service Efter monteringen renspolas Kuva 4 rörledningen så att eventuella Suuri anturi (sijoitus) föroreningar avlägsnas.Asennus et.pos. 37 Jousikotelo Inställning Ventilgenomströmningen instäl. kuva 6). Vähennä kapillaariputken kuormitustapäistä. 10 bar Koestuspaine maks. tilausn:o 003N0050) voidaan täyttää kuparitahnalla (tilausn:o 041E0110). Paina jousikoteloa ylöspäin. Uutta elementtia asentaessasi huolehdi. 9 Paineputki medurs sänks temperaturen. 3. 25 bar (pe) upotusputken paine maks. että vapaa pää on korkeampana kuin se pää. 6 Pieni anturi skruvmejslar genom de två hålen i ventilens instållningsdel. että sana «UP» on oikein päin. mikä edistää lämmön siirtymistä. Työnnä kaksi ruuvimeisseliä venttiilin asetteluosassa olevista rei’istä sisään. joten niiden asennussuunta on vappa. lämpötilaa lämpimämmässä paikassa. että vappa pää on matalampana tai korkeintaan sen pään tasolla. HUOMAA Käytettäessa AVTA:ta on veden lämpötilavaihtelujen voitava vaikuttaa anturiin laitteen käynnistymisen aikana. säätölämpötila +20C Venttiilin läpi virtaavan veden Asettelu lämpötila Venttiilin läpivirtaus asetellaan maks.) Upotusputki (kuva 2 pos 17. Työnnä kaksi ruuvimeisseliä venttiilin asetteluosassa olevista rei’istä sisään.6).520B3758 5 .PI. Tryck och temperaturförhålHaluttaessa käyttää asennuskonlanden Arbetstryck Max 16 bar (pe) solia (kuva 3 po 18. Venttiilipesä voidaan asenningsdel kan ske utan nedtap. Danfoss FV mudanerotin. Anturin onsijaittava venttiilin läpi vertaavan aineen Nämä rajoitukset eivät koske adsorbtiotäytteisiä tuntoelimiä.SUOMEKSI genomströmning vid givaren under uppstart. 18 Asennuskonsoli temperaturen och om den vrides pos. Anturi temp.esti. Venttiili mot ventilspindeln vid monter. 17 Upotusputki (Vid kylanläggninger inställes genomströmningen efter önskat Kuva 3 kondenseringstryk). Kierrettäessä säätökahvaa vastapäivään lämpötila nousee. (Anturi voidaan kiinnittää kiristysnauhalla putken päälle. IC. että paineputki kieskiöityy ventiilikaran kanssa. pos. AVTA lauhduttimessa (by-pass) Byte av bälgelement (fig. 130C säätökahvasta niin. – esim. och tag sedan bort bälgelement. 3) Ställ in ventilen på 1. että anturille saadaahaluttu lämpötila. johon kapillaariputki on liitetty. 25 bar (pe) Anturin/ maks.Asenna venttiili niin.