SULIT 76/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Ogos 2011 1 1/2 jam

76/1
j*k

MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL
Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.
2. 3.

Kertas soa/an ini mengandungi 60 soa/an. Jawab semua soa/an. Tiap-tiap soa/an diikuti o/eh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. 8agi tiap-tiap soa/an pi/ih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan. Fikir dengan teliti ketika memi/ih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pi/ihan anda yang baru.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 34 halaman bercetak

7611

SULIT

SULIT

2

7611
j*k

l'

Antara berikut, yang manakah urutan langkah-Iangkah mengendalikan alat pemadam api? Cabut pin picu keselamatan II III A B C D Halakan "nozel" ke punca api Tekan tuas rapat kepada pemegang I, II dan III I, III dan II II, III dan I II, I dan III

2

Etika dan budaya kerja diamalkan supaya murid menepati waktu bersikap amanah mematuhi arahan bertanggungjawab I dan II II dan III I, II dan III I, II, III dan IV

II III IV A B C D

3

Antara berikut, yang manakah kelebihan menggunakan papan lapis?

A
B
C

Kalis kepada air Tahan kepada haba Mudah lerai jika ada kecacatan Bahagian tepi tidak mudah pecah

D

7611

SULIT

SULIT
4

3
Skru lebih lazim digunakan daripada paku kerana skru A B C D cengkamannya lebih kuat lebih senang digunakan tidak mudah bengkok tidak mudah dicabut

76/1

j*k

5

Semua yang berikut ialah ciri-ciri keluli lembut kecuali A B C D tidak berkarat boleh dikimpal mudah dibengkok terdapat dalam bentuk bar

6

Antara berikut, manakah bukan faktor utama reka bentuk?

A
B

Ketahanan Harga jualan Keselamatan Rupa bentuk

C
D

76/1

SULIT

SULIT

4

76/1 j*k

7

Rajah 1 menunjukkan sejenis alat tangan .

RAJAH 1 Apakah kegunaan alat ini? A B C Melelas kayu atau plastik Melonggar dan mengetat skru dengan cepat Menyambung bahan yang berlainan atau sam a jenis Menebuk lubang pad a kayu, logam nipis atau plastik lembut

o

76/1

SULIT

SULIT

5
Rajah 2 menunjukkan litar lampu pendarfluor. Apakah bahagian P ?

76/1

j*k

8

N

L

p

I

RAJAH 2

A

cok tiub perumah suis penghidup

B

C

o

76/1

SULIT

SULIT
9

6
Rajah 3 menunjukkan binaan ringkas motor arus terus.

76/1 j*k

p

R
RAJAH 3 Serus karbon dilabelkan dengan huruf A P Q

s

S

C
D

R

S

76/1

SULIT

SULIT

7
Rajah 4 menunjukkan sebuah tangki simbah.

76/1

j*k

10

x

RAJAH 4
Apakah nama bahagian yang bertanda X?
A

Tiup sifon Injap bebola Injap gegendang Lengan pelampung

B

C D

6/1

SULIT

SULIT
11

8
Antara berikut yang manakah pili berbibir?

j*k 76/1

II

I

"J,\
11

III

IV

A B

I dan II I dan IV II dan IV III dan IV

C 0

12

Apakah nama jahitan tangan yang digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan?

A B

Jahitan kia Jahitan sembat susup Jahitan jelujur halus Jahitan silang pangkah

C

o

76/1

SULIT

SULIT
13

9 Rajah 5 menunjukkari sebuah mesin jahit.

76/1

j*k

x

RAJAH 5 Apakah fungsi X A B C melaras saiz mata jahitan menolak fabrik ke depan mengawal ketegangan benang memula dan menghentikan mesin jahitan

o
14

Aktiviti yang boleh dilakukan serentak selepas menggembur ialah A B menyiram merumput membaja memangkas

C 0
15

Nyatakan ciri-ciri yang menunjukkan pemasuan semula perlu dilakukan.

A
B

Tumbuhan tidak berbunga lagi Tumbuhan mengeluarkan dahan-dahan sisi Tumbuhan terlalu besar dalam pasu yang sedia ada Tumbuhan bersaing dengan rumput rampai dalam pasu

C

o

7611

SULIT

SULIT

10

76/1 j*k

16

Rajah 6 menunjukkan satu komponen elektronik.

RAJAH 6 Apakah nama kaki yang bertanda X ? A B C Anod Katod Pemancar Pemungut

x

o
17

Antara berikut, manakah langkah keselamatan dalam kerja memateri yang betul? Simpan alat pemateri ketika masih panas Cairkan pateri apabila bitnya telah cukup panas Pastikan wayar bekalan berada di sebelah luar tangan Celupkan bit yang panas di dalam air untuk membersihkannya I dan II I dan III II dan III II dan IV

II III IV A B C

o
18

Mengapakah kaki komponen elektronik tidak boleh dibengkokkan terlalu rapat dengan badan komponen?
A

Kaki komponen mungkin patah Kemungkinan berlaku litar pintas Arus yang mengalir terlalu tinggi komponen berkutub akan rosak

B

C

o

76/1

SULIT

SULIT

11

76/1

j*k

19

Apakah fungsi tranduser dalam sebuah mikrofon? A B C D Mengumpul dan menguatkan gelombang bunyi Mengumpul dan menguatkan gelombang elektrik Mengesan dan menukarkan gelombang bunyi kepada gelombang elektrik Mengesan dan menukarkan gelombang elektronik kepada gelombang bunyi

20

Rajah 7 menunjukkan sejenis komponen elektronik.

x
RAJAH 7 Bahagian yang bertanda X adalah A B pin notch perumah cip silikon

C D

76/1

SULIT

SULIT

12

76/1 j*k

21

Maklumat berikut adalah berkaitan dengan

• •

menggambarkan susun atur sebenar komponen pada bod litar memudahkan pemasangan komponen

A B C

litar skematik litar elektronik lukisan bergambar lukisan terjemahan

o
22

Maklumat berikut adalah tentang sejenis alatan lukisan teknik.

• •

Memindahkan ukuran pada kertas lukisan Menandakan jarak yang sam a

Apakah alatan tersebut A B Sesiku set Jangka tolok Jangka lukis Jangka sudut

C 0

76/1

SULIT

SULIT

13
Rajah 8 menunjukkan unjuran ortografik.

76/1

j*k

23

I I
PELAN

HADAPAN RAJAH 8

SIS I

Antara berikut, manakah merupakan objek yang sebenar bagi unjuran tersebut?
A

B

c

D

511

SULIT

SULIT 24

14

76/1

j*k

Maklumat berikut merupakan faktor penting dalam merancang menu . • Bergantung pada jantina, umur, aktiviti dan kesihatan

Faktor manakah yang berkaitan dengan maklumat itu? A B C Keperluan Waktu hidangan Bilangan tetamu Kemudahan fizikal

0

25

Pilih panduan yang perlu diikuti semasa menyedia dan memasak makanan . Memakai apron dan penutup rambut II III IV A B C Menggunakan kain dapur yang bersih Menyediakan peranggu meja yang sesuai Mengemas meja sajian selepas digunakan I dan II II dan III I dan III II dan IV

o
26

Antara berikut yang manakah merupakan cara mengumpul maklumat dan data? Mendapatkan bimbingan guru II III IV A B C 0 Menjalankan kajian Membuat lawatan Melayari internet I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

76n

SULIT

SULIT

15

76/1

j*k

27

Pengubahsuaian projek dilakukan setelah A B C pengujian prototaip dilakukan kemasan dibuat pad a prototaip penyambungan bergerak tidak berfungsi pemasan"gan dibuat pada semua bahagian

o
28

Susun proses reka cipta berikut mengikut urutan yang betul. Perekaan projek Pendokumentasian Pengenalpastian masalah Perancangan pemb inaan projek I, III, II , IV II, IV. III, I IV, II, III, I III, IV, I, II

II III IV A B C

o
29

Antara berikut, formula manakah yang digunakan untuk mengira kos pengeluaran bagi sesuatu projek?

A
B

Kos Bahan + Kos Upah - Kos Overhed Kos Bahan + Kos Upah + Kos Overhed Kos Bahan - Kos Upah + Kos Overhed Kos Bahan - Kos Upah - Kos Ove rhed

C

o

76/1

SULIT

SULIT

16 Maklumat berikut adalah aktiviti rekacipta yang dilakukan.

76/1 j*k

30

*

Membaiki kualiti produk Menyatakan ciri-ciri projek Memberi maklumat yang tepat dan jelas Mendapatkan komen yang membina dari rakan dan guru

*
*

*

Apakah proses tersebut? A B C D Menilai dan memilih idea yang paling sesuai Mengumpul dan merekod maklumat Membuat persembahan projek Menguji dan menilai projek

31

Susunkan kerja mengemas ruang sosial mengikut urutan yang betul Menyapu II III IV Mop lantai Membuka tingkap Mengemas majalah dan surat khabar I, II, III dan IV I, II, IV dan III IV, I, II dan III III , IV, I dan II

A
B

C
D

76/1

SULIT

SULIT

17

76/1

j*k

32

Antara alatan dan kelengkapan dapur berikut , yang manakah benar mengenai kedudukannya? Alatan A Sink Penerangan Diletakkan pada ketinggian 50 em dari lantai supaya senang digunakan B Peti sejuk Diletakkan berdekatan dapur supaya makanan senang diambil

C

Meja kerja

Diletakkan berdekatan sink dan dapu r untuk mengurangkan pergerakan

D

Dapur memasak

Di letakkan jauh dari tingkap supaya lebih selamat

33

Rajah 9 menunjukkan sebuah meter pelbagai

x

RAJAH 9

Apakah fungsi X?
A

Melaras jarum penunjuk kepada sifar untuk menguji arus dan voltan Melaras jarum penunjuk kepada sifar untuk menguji rintangan Menunjukkan baeaan pada skala Menunjukkan nilai rintangan

B

C
D

7611

SULIT

j*k

SULIT
34 Rajah 10 menunjukkan litar elektrik.

18

76/1

3Q

4.0
SQ

6Q
RAJAH 10

Berapakah nilai rintangan dalam litar tersebut?
A

4Q
7Q

B
C
D

11 Q 18 Q

76/1

SULIT

SULIT

19

76/1

j*k

35

Rajah 11 menunjukkan sebuah motor DC.

RAJAH 11 Manakah bahagian utama motor tersebut? Berus karbon II III IV A B Komutator Kapasitor Magnet I dan II sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

C
D

36

Bahagian manakah pada Unit Kawalan Utama berikut yang memutuskan litar apabila berlaku litar pintas?

A

Bekalan 240V

/
c

76/1

SULIT

SULIT
37

20

7611 j*k

Maklumat berikut adalah tentang jumlah penggunaan tenaga elektrik dan kadarnya

Bacaan dahulu Bacaan sekarang Tarif 200 unit pertama 800 unit berikutnya

=36267
= 36607 = RM 0.218 = RM 0.258

Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik itu. A
B

RM 74.12 RM 79.72 RM 87.72 RM 161.84

C

o
38

Rajah 12 menunjukkan sejenis gear.

RAJAH 12

Apakah jenis gear tersebut?
A

B

gear belitan gear serong gear heliks gear taji

C

o

7611

SULIT

SULIT

21

76/1

j*k

39

Produk yang menggunakan komponen elektronik untuk operasi mekanismenya dikenali sebagai A B C D Gear Manual Mekanikal Elektromekanikal

40

Antara yang berikut, komponen elektronik yang manakah boleh berfungsi sebagai suis?

A

B

C

o

41

Lukisan skematik menunjukkan
A

fungsi sesuatu projek kekemasan sesuatu projek fungsi komponen yang digunakan kedudukan komponen dalam bentuk simbol

B

C

o

76/1

SULIT

SULIT 42

22
Rajah 13 menunjukkan simbol sejenis transistor.

76/1

j*k

RAJAH 13 Apakah jenis transistor tersebut? A B Jenis PNP Jenis NPN Jenis berkutub Jenis tidak berkutub

C D

43

Rajah 14 menunjukkan sejenis timah pateri.

RAJAH 14 Apakah yang dimaksudkan dengan komposisi campuran 60:40?

A
B

60% besi dan 40% timah 60% timah dan 40% besi 40% timah dan 60% plumbum 60% timah dan 40% plumbum

C D

76/1

SULIT

j*k

SULIT
44

23
Rajah 15 menunjukkan pelan Litar Bersepadu yang mempunyai lapan pin. II

76/1

III

IV

RAJAH 15 Pin nombor 8 ditunjukkan oleh label yang bertanda A B II III
IV

C D

'6/1

SULIT

SULIT
45

24
Rajah 16 menunjukkan sejenis komponen elektronik.

76/1

j*k

.

,~

~ ....... ~;;-..

t

f" ••

~~

~,

~:


RAJAH 16
Antara berikut, yang manakah benar tentang komponen tersebut? Mempunyai tiga tamatan II III IV Pematerian pad a COM dan NC menjadikan ia sebagai suis tekan buka Pematerian pada COM dan NO menjadikan ia sebagai suis tekan tutup Pematerian pad a NC dan NO menjadikan ia sebagai suis tekan buka I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

A
B

C D

76/1

SULIT

SULIT 46

25
Rajah 17 menunjukkan sejenis komponen elektronik.

76/1

j*k

x

RAJAH 17

Apakah bahan X yang digunakan untuk menyambung serpihan pad a pin-pin litar bersepadu .

A
B
C

perak emas loyang kuprum

o

76/1

SULIT

SULIT
47

26
Garisan tambahan dalam Rajah 18 ditunjukkan oleh garisan

7611

j*k

IV

~I
III
RAJAH 18

A B C D

II III
IV

7611

SULIT

SULIT
48

27
Rajah 19 menunjukkan lukisan hamparan suatu objek.

76/1

j*k

1
RAJAH 19 Apakah objek tersebut? A B
C

Kon Piramid Prisma Kuboid

D

7611

SULIT

SULIT

28
Rajah 20 menunjukkan pandangan hadapan bagi satu objek.

7611 j*k

49

RAJAH 20 Antara berikut manakah menunjukkan lukisan isometrik bagi objek itu? II

A B C

I dan II II dan IV I, III dan IV II , III dan IV

o

'-

76/1

SULIT

SULIT

29
Rajah 21 menunjukkan binaan suatu objek.

76/1

j*k

50

Rajah 21

Antara yang berikut yang manakah hamparan yang betul bagi objek dalam Rajah 21?
A

B

c

o

76/1

SULIT

SULIT

30

76/1

j*k

51

Rajah 22 menunjukkan keratan penuh sebuah bongkah.

RAJAH 22

Pilih pandangan keratan yang betul.
A

B

c

D

76/1

SULIT

SULIT

31

76/1

j*k

52

Apakah fungsi sesendal rata dalam Rajah 23?

RAJAH 23 A B C mencegah kebocoran kuasa mencegah bolt rosak akibat daripada gegaran mengelakkan cengkaman yang terlalu kuat pada enjin mengelakkan pengikat menjadi longgar akibat gegaran

o
53

Rajah 24 menunjukkan sebuah enjin satu selinder empat lejang.

p

s
R

Q

RAJAH 24 Bahagian manakah yang berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahanapi?

A
B

P
Q
R

C

o

S

SULIT

SULIT
54

32
Manakah antara alatan tangan yang berikut mempunyai saiz yang sam a di kedua-dua hujungnya A B C sepana gelang sepana gabung sepana boleh laras sepana hujung terbuka

7611 j*k

o

55

Bahagian manakah pada Rajah 25 dikenal i sebagai gear aci engkol?

IV

"

"I

RAJAH 25 A B II III IV

C

o

76/1

SULIT

SULIT 56

33
Pada lejang manakah omboh bergerak dari Takat Terakhir Bawah (TIB) ke Takat Terakhir Atas (TTA)? Kuasa II III IV A B
C

7611

j*k

Mampatan Masukan Ekzos I dan II I dan III II dan IV III dan IV

0

57

Rajah 26 adalah sistem penyalaan magneto.

IV

/
II III
RAJAH 26

Bahagian manakah yang menyimpan voltan tinggi dan mencegah poin titik sesentuh daripada terbakar?
A

B

II III IV

C

o
76/1

SULIT

SULIT
58

34
Apakah ciri-ciri yang membolehkan sistem barter dijalankan? A B C wujudnya sistem mata wang wujudnya kemahuan serentak Wujudnya pihak yang ingin memulakan perniagaan wujudnya barangan yang berlebihan untuk ditukarkan

76/1
j*k

o
59

Bagaimanakah cara pengguna boleh mendapat maklumat yang tepat dan lengkap berkaitan dengan sesuatu barangan? A B C Menghubungi pihak pengeluar Mencari maklumat di internet Menonton iklan di televisyen Membaca label yang dipamerkan

o
60

Encik Haron membeli sekotak santan segera di Pasaraya Petani Group dengan harga RM 5.20. Apabila dia membukanya, didapati santan tersebut telah rosak. Antara berikut, apakah hak Encik Haron sebagai pengguna? Mendapat gantian barang yang sama jenis Mendapat wang pampasan Mendapat semula wang yang dibayar Mendapat barang yang berlainan jenis tetapi sam a nilai I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

II III IV
A

B

C

o

76/1

SULIT

j*k

Sulit Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Ogos 2011 1 ½ jam

76/1

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI KEDAH DARUL AMAN
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
KEMAHIRAN TEKNIKAL

JAWAPAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A D D A A B C A C A B A D A C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C A C B C B D A A C A D B C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 D C A D B D B A D C D B D D A 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B C B C C D D B B B C B B D C

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful