S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L.

SLOBOZIA

DECIZ IA
(actul de autoritate)

Nr.__________ din ________2010

Privind numirea lucratorului desemnat cu activităţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesionale în cadrul S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA
-

Având în vedere: Prevederile cuprinse în Legea 319/2006, art.8 alin.1; Prevederile H.G. 955 din 27.09.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G.1425/2006, art.14 lit.b şi art.20 alin.1;

În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA DECID Art.1 Incepând cu data prezentei decizii, domnul HUZUNĂ DUMITRU se numeşte lucrător desemnat cu activităţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesionale la S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA. Art 2. Atribuţiile şi obligaţiile lucrătorului desemnat cu activităţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesionale, nominalizat la art. 1 sunt expuse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Art 3. Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorul desemnat si nominalizat în prezentul act de autoritate.

DIRECTOR DUMITRAŞCU DĂNUŢ

care va respecta prevederile Normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006. Atribuţii şi obligaţii: • Colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă.L. • Aduce la cunoştinţă angajatorului propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. • Instruieşte personalul pentru probleme de securitate şi sănătate în muncă. • Informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. • Urmăreşte realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie. • Planifică activitatea de securitate şi sănătate în muncă.R.ANEXĂ la decizia de numire a lucrătorului desemnat cu activităţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesionale Persoana desemnată de societate ca responsabil cu activităţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesionale la SC PROGROUP TRAINING S. funcţia director adjunct. SLOBOZIA este domnul HUZUNĂ DUMITRU. • Ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă. Am luat la cunoştinţă. . • Însoţeşte echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor.

R.L.Punctul de lucru Slobozia.Punctul de lucru Feteşti. post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate. art.R.1425/2006. art. Art 2. -SLĂNICEANU DRAGOŞ .09.G.20-21. în calitate de conducători ai locurilor de muncă.C.L. PROGROUP TRAINING S.L.C. -BORŞARU VALENTIN . SLOBOZIA Având în vedere: Prevederile cuprinse în Legea 319/2006. 955 din 27.Punctul de lucru Urziceni. cu lucratorii din subordine se vor efectua instructaje la locul de munca sau periodice. Prevederile H. indeplineste atributii privind instruirea lucratorilor din subordine in domeniul securitatii si sanatatii in munca la S. -GHIOCEL GHEORGHE . aprobate prin H. PROGROUP TRAINING S. -POPESCU MARIAN – Punctul de lucru Călăraşi.90100. Potrivit reglementarilor in vigoare.__________ din ________2010 Privind responsabilităţile conducătorilor locurilor de muncă pe linie de securitate şi sănătate a muncii în cadrul S. .L. Art 3. SLOBOZIA. - În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL S.C.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006. Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate în munca.C. functie de situatia concreta. SLOBOZIA DECIZ IA (actul de autoritate) Nr.R.S. următorii şefi de formaţiuni. astfel: -TICOVSCHI VIOREL – Punctul de lucru Tulcea. Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor din subordine si are drept scop reîmprospatarea si actualizarea cunostintelor în domeniul securitatii si sanatatii în munca. PROGROUP TRAINING S. SLOBOZIA DECID Art. Art 4.R.G.1 Incepând cu data prezentei decizii. PROGROUP TRAINING S. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca.

Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorii desemnaţi si nominalizaţi în prezentul act de autoritate..C. Principalele atributii ale conducatorului locului de munca privind Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca si sarcinile ce-i revin pe aceasta linie. Art 11. PROGROUP TRAINING S. a duratei si datei instruirii. Art 10. aprobate de catre angajator. Rezultatul instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca se consemneaza în mod obligatoriu în fisa de instruire individuala. Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi însotita de o copie a fisei de aptitudini. care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea. 319/2006. Art 7.Art 5. SLOBOZIA şi/sau reprezentantul serviciului extern de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Art 6. completata de catre medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare. Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor întocmite de serviciul extern de prevenire si protectie. Art 9. Art 8. DIRECTOR DUMITRAŞCU DĂNUŢ CONDUCATOR LOC DE MUNCA Am luat la cunoştinţă: -TICOVSCHI VIOREL -POPESCU MARIAN -GHIOCEL GHEORGHE -BORŞARU VALENTIN -SLĂNICEANU DRAGOŞ .1425/2006. Durata instruirii la locul de munca se stabileste prin instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca in cooperare cu lucrătorul desemnat cu activităţile de prevenire şi protecţie din cadrul S. conform modelului prezentat în anexa nr.L.R.11 la HG. precum si . sunt cele precizate si anexate la prezenta decizie. cu indicarea materialului predat.Responsabilitati si sarcini in domeniul securitatii si sanatatii in munca” – conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. Conducatorul locului de munca are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate. cooperand cu reprezentantul serviciului extern de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

PROGROUP TRAINING S. SLOBOZIA DECID Art.C. DIRECTOR DUMITRAŞCU DĂNUŢ . Art 2.R.10 alin.__________ din ________2010 Privind numirea lucratorului desemnat care acorda primul ajutor.va acorda primul ajutor.C. SLOBOZIA - Având în vedere: Prevederile cuprise în Legea 319/2006.20 alin. SLOBOZIA DECIZ IA (actul de autoritate) Nr. pompieri.09. . lucrătorilor din unitate. aprobate prin H. PROGROUP TRAINING S.G.R.C.2.L. îndeosebi în ce priveste acordarea primului ajutor.va stabili legaturile necesare cu serviciile specializate.1425/2006. Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorul desemnat si nominalizat în prezentul act de autoritate.L.3. PROGROUP TRAINING S. art. stingerea incendiilor si evacuarea personalului: domnul NICODIM MIHĂIŢĂ.G. serviciul medical de urgenta.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006.va participa la instruirile si exercitiile practice făcute de medicul de medicina muncii .S. Prevederile H. Sarcinile lucratorului desemnat cu acordarea primului ajutor. . În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL S.1 Incepând cu data prezentei decizii se numeşte lucrător desemnat cu acordarea primului ajutor. stingerea incendiilor si evacuarea personalului din cadrul S. 955 din 27.1. salvare.R. stingerea incendiilor si evacuarea personalului sunt : . art. în caz de nevoie.L. Art.

L.10 alin.va stabili legaturile necesare cu serviciile specializate... .R..va acorda primul ajutor. În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL S.1 Incepând cu data prezentei decizii se numeşte lucrător desemnat cu acordarea primului ajutor.G.09. ..S.va participa la instruirile si exercitiile practice făcute de medicul de medicina muncii . art.C. art. SLOBOZIA - Având în vedere: Prevederile cuprise în Legea 319/2006.2. Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorul desemnat si nominalizat în prezentul act de autoritate....L. Art 2..__________ din ________2011 Privind numirea lucratorului desemnat care acorda primul ajutor..G.. 955 din 27.. în caz de nevoie... PROGROUP TRAINING S.. salvare.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006. DIRECTOR DUMITRAŞCU DĂNUŢ . aprobate prin H.1425/2006. lucrătorilor din unitate. Art..... pompieri. stingerea incendiilor si evacuarea personalului: d-l .. PROGROUP TRAINING S. stingerea incendiilor si evacuarea personalului din cadrul S.C.C...1.. SLOBOZIA DECID Art.R..L...R. SLOBOZIA PUNCT DE LUCRU: TULCEA DECIZ IA (actul de autoritate) Nr.3. Prevederile H. Sarcinile lucratorului desemnat cu acordarea primului ajutor. PROGROUP TRAINING S. serviciul medical de urgenta.. îndeosebi în ce priveste acordarea primului ajutor..20 alin. stingerea incendiilor si evacuarea personalului sunt : ..

R. DIRECTOR DUMITRAŞCU DĂNUŢ AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ: -TICOVSCHI VIOREL -POPESCU MARIAN -GHIOCEL GHEORGHE -BORŞARU VALENTIN -SLĂNICEANU DRAGOŞ .R.Punctul de lucru Feteşti.L. -POPESCU MARIAN – Punctul de lucru Călăraşi.Punctul de lucru Slobozia. în calitate de conducători ai locurilor de muncă. PROGROUP TRAINING S.L.R. PROGROUP TRAINING S. astfel: -TICOVSCHI VIOREL – Punctul de lucru Tulcea.Punctul de lucru Urziceni. angajaţi la S. -GHIOCEL GHEORGHE . PROGROUP TRAINING S.1. SLOBOZIA DECID Art.R.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca. SLOBOZIA.22.L.1 Incepând cu data prezentei decizii.C.08.G.1. SLOBOZIA DECIZ IA (actul de autoritate) Nr.C. 1091 din 16. Anexa nr. 2 Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorii desemnaţi si nominalizaţi în prezentul act de autoritate. În temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL S.__________ din ________2011 Privind controlul salariaţilor care lucrează în condiţii de izolare şi pe timp de noapte. PROGROUP TRAINING S.L. care desfăşoară activităţi de pază pe timp de noapte şi în condiţii de izolare. indeplinesc atributii de control şi supraveghere a lucratorilor din subordine.C.C. -BORŞARU VALENTIN .S. Art. SLOBOZIA - Având în vedere: Prevederile H. pct. următorii şefi de formaţiuni. -SLĂNICEANU DRAGOŞ . de către conducătorii locurilor de muncă din cadrul S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful