…..

08…..

NAMA PELAJAR KELAS NAMA GURU

: : :

MUHIZEE SAHAT

2 PERDAGANGANG 2 USTAZ AHMAD KHASPI

T.TANGAN MURID (……………………...)

T.TANGAN GURU (……………………..)

Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada mereka yang telah membantu saya menjalankan tugasan ini.Bantuan,dorongan,maklumat,dan tunjuk ajar mereka telah membolehkan saya menjalankan kajian dengan jayanya.Sekalung budi kepada ibu bapa saya,guru pendidikan sivik saya,Ustaz Ahmad Khaspi,dan rakan-rakanyang telah menghulurkan bantuan secukupnya kepada saya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful