You are on page 1of 51

Mssalhangzink trtnete az smagyar korban

A msh.-k trtnetre is igaz: nyelvnk trtnetnek leginkbb kdbe vesz, ugyanakkor a nyelvi vltozsokat illeten taln leggazdagabb korszaka az smagyar kor.
Felmerl krdsek: 1. Keletkeztek-e j msh.-fonmk? 2. Mdosult-e az egyes fonmk hasznlati gyakorisga, fonematikus terheltsge? 3. Mdosult-e ebben a korban rkltt fonmarendszernk? 4. A jvevnyszavak honostottak-e meg j fonmkat?

5. A rgebbi fonmk elfordulnak-e olyan j hangtani krnyezetben, amelyben korbban nem? A 4. krdsre nemleges a vlasz. Az smagyar kor eleji fonmarendszernkhz kpest feltnt j fonmk valamennyien bels hangvltozs eredmnyei. Jrszt mr az smagyar kor els szakaszban ltrejttek.

Mssalhangzink helye a szalakokban


Az smagyar kor kezdetn fogalomjell lexmink s azok alakjai tbbnyire hrom, ngy vagy tbb fonmbl pltek fel.
E fonmk igen klnfle kapcsolatokba kerlhettek egymssal. 1. Sz elejn (mgh. eltt) llhatott msh., de csupn egy. Msh.-torlds nem! 2. Sz belsejben intervoklis helyzetben lehetett: egyetlen rvid msh.; egy hossz msh., de csak explozvk (-pp-, -tt-, -kk-); kt klnbz msh. (-mp-, -nt-, -nycs-, k). 3. Szavak, szalakok nem vgzdtek msh.-ra.
4

Mssalhangzrendszer az smagyar kor elejn


Bilab. Labden. Interd. Alveol. t/ Alvpal. Pal. Vel. k/ Expl. Naz. p/ m Rs. / --/ sz/ s/ /j -Affr.
--

Likv.
--

n ny --

---cs/ cs/
--

--l, r --ly--

A rendszer tagjainak a szma kevesebb a mainl. A kpzsmdok s a kpzshelyek szinte ugyanazok. Hossz msh.-k csak az explozvk krben. Kzttk idtartambeli oppozcik is. A mai rtelemben vett zngssgi korrelci hinyzik. A kpzsmd meghatrozta a zngssget (a zngssg fggvnye a kpzsmdnak). Az explozvk zngtlenek, a nazlisok zngsek, a szibilnsok zngtlenek, a frikatvk zngsek, az affriktk zngtlenek, a likvidk zngsek.
6

Vagyis unilaterlis a rendszer (az azonos kpzsmdak zngssg szerint nem mutattak kettssget: vagy csak zngsek, vagy csak zngtlenek lehettek). A zngssg szempontjbl teljesen harmonikus e rendszer. [Az smagyar kor els szakasztl bilaterlis fejlds kezddtt el. A msh.-fonmarendszer vltozsa a zngs : zngtlen oppozcik kialakulst is jelenti.]

A zrhangok orlis : nazlis oppozcija ltezett, de szembenllsuk kt lnyeges jegyre vonatkozott (zngssg s kpzsmd: p :m, t : n, k : ). A msh.-k gyakorisga s szalakbeli helye klnbz lehetett. A msh.-k tbbsge elfordulhatott a szavak elejn s belsejben egyarnt.

Nmelyik csak sz elejn: -; msok pedig csak sz belsejben: --, -ly-.

Gyakorisguk sz elejn: k > p > t > m > . Sz belsejben: l > r > j > explozvk > nazlisok.

fgr. * r3 > ug. *r > sm. r > ere (> r). A rendszerben csak az explozvk krben lt a rvid : hossz szembenlls (-p- :-pp-, -t- :-tt-, -k- : -kk-). Teht a rendszer ezltal nem volt szablyos, nem volt harmonikus, egyenetlen, aszimmetrikus volt. E helyen vltozsi lehetsg rejtztt. A folyamat eltt kt lehetsg: vagy kiteljesedik a mennyisgi korrelci, vagy e csonka is eltnik. Ha eltnnek a gemintk, ltrejn az egyensly.

Pl. fgr * spp > ug. pp > sm. *ppe > ep(e);

A lexmk hangtani felptsre jellemz, hogy egyazon szban ugyanaz a msh. csak egyszer (egyfle helyzetben) szerepelhetett (vagy sz elejn, vagy sz belsejben).

Intervoklis helyzetben viszont llhatott egyms mellett kt klnbz msh. A nyelvhasznlatban ez a kombinci lehetsget adott a kombinatorikus vltozsokra, a hangkrnyezet hatsra. E kt szomszdos msh. a beszdben egyms kpzsre erteljesen hatott. E fonetikai kapcsolatbl vltozsok sora indult ki.
10

Intervoklis helyzetben sokfle msh. kombinldhatott egymssal. De: a leggyakoribb msh.-kapcsolatok az azonos kpzshelyen kpzettek (homorgn) kzl kerltek ki. A kapcsolat 1. s 2. eleme lehetett azonos hang: pp-, -tt-, -kk-. Igen gyakori volt az azonos helyen kpzett nazlis s zrhang (affrikta) kapcsolata: -mp-, -nt-, nycs, -k-.

11

Az ugor alapnyelvbl rklt msh.-rendszer nem maradt vltozatlan az smagyar kor folyamn. talakult, gyarapodott is j elemekkel, nmely siek eltntek; az oppozcik, korrelcik sora trendezdtt. A rendszer s az llomny vltozsait elssorban hangvltozsi tendencik idztk el. A legszmottevbb msh.-vltozsok az explozvk krben jelentkeztek.

12

Msh.-vltozsok az smagyar korban


Az explozvk krben volt jellemz egyrszt a rvid : hossz szembenlls. Ezzel klnbztek ms msh.-k oppozciitl. Msrszt a lexmk felptsben gyakran vettek rszt ms msh.-kkal kapcsoldva. Klnsen a nazlisokkal. (Mindezek mellett a rvidek elfordulhattak nllan szavak elejn s intervokalikus helyzetben egyarnt.) A beszdbeli hangkapcsoldsaikbl (kombinatorikus) vltozsok sora indult el.
13

1. Zngsls
1.1. Az smagyar kor els felben az intervoklis helyzetben ll nazlis + zngtlen explozva kapcsolatbl > nazlis + zngs explozva lett: -mp-, -nt-, - k- (-nycs-) > mb-, -nd-, -g- (-nydzs). Pl. ugor *emp3 > sm. > *embe (> eb); fgr. lunt3 > sm. *lund (> ld); ugor * k3 > sm. g (> vg); ugor *m nycs3 > sm. *m nydzs (> magy-ar); fgr. lonycs > sm. lonydzs (> lgy).
14

E folyamat az explozvk egyb vltozsait megelzen trtnt. Ekkor a b, d, g, dzs mg csupn a p, t, k, cs allofnja, varinsa, de nem fonma.

15

1.2. Ksbb az intervokalikus helyzetben ll egyszer explozvk is zngsedtek: -p-, -t-, -k- (-cs-) > -b-, -d-, -g- (-dzs-). Pl. fgr. *rp3 > sm. *rbcs3 (> ravasz);
urli * t > sm. * d (> vz); urli *kul3k3 > sm. *kul g (> holl). E tendencia idben kvette az elzekben sorra vett nazlis melletti zngslst, s megelzte a hossz explozvk rvidlst. Ez utbbi zngsls kvetkezmnye mr a zngs explozvknak mint fonmknak a kialakulsa.

16

Hiszen ezltal mr ktfle fonetikai helyzetben is elfordultak. St! Elvtve a szkezd zngtlen explozvk is zngsedtek. Pl. fgr. *pal3 > sm. *b l (> bal) (+ bl, bog, br);
fgr. *tuk3 > sm. *dug3 (> dug) (+ daru, dob, domb, dorgl). A sz eleji k- nem zngslt g-v.

17

2. Rvidls
Az smagyar kor els szakaszban az intervokalikus helyzet hossz explozvk megrvidltek (egyszersdtek): -pp-, -tt-, -kk- > -p-, -t-, -k-. Pl. fgr. *lpp3 > sm. * lp (> lep); urli *kutt3 > sm. eleje: *kut (> ht);
fgr. *r kk3 > sm. *r k (> rak). A vltozs nyomn a sz belseji hossz : rvid explozvk szembenllst felvltotta a zngs : zngtlen oppozci.

18

A tendencia eredmnyeknt nem csupn az explozvkra jellemz rvid : hossz szembenlls tnt el, hanem eltntek az smagyar nyelvbl a hossz msh.k is. Vagyis az smagyar kor els szakaszban kialakult egy egyensly, szablyossg: csak rvid msh.-k lteztek a nyelvnkben (mindenfle kpzsmdban).
19

Az explozvk zngslse s rvidlse az smagyar kor els szakaszban zajlott. Bizonytk: Az smagyar kor msodik szakaszban tvett trk jvevnyszavak sz belseji explozvi mr nem vettek rszt e vltozsokban (zngsedsben). Vagyis megmaradtak p-nek, t-nek, k-nak. Pl. kapu, kopors, gyapot; stor, bet, szatcs; boka, eke, iker stb.

20

3. Spirantizlds
3.1. Az intervokalikus (rvid -p-, -t-, -kzngslsvel keletkezett) -b-, -d-, -g- (az ugyancsak) zngs spirnsoknak adta t a helyt: --, -z-, --nek. Pl. (fgr. *rpc3 >) sm. *rbc3 > *roosz (>
ravasz); (urli * t >) sm. *d > *z (> vz); (urli *kul3k3 >) sm. *kul g > *kul (> holl).
21

Intervokalikus helyzetben kt nazlis is spirantizld(hat)ott: -m- > -- (szrvnyosan); -- > --. (az utbbi a tendencia nyomn el is tnt): urli *nim > sm. *nm > *n (> nv); urli *3 > sm. *ee > *ee (> v).

22

3.2. Szkezd helyzetben az si zngtlen explozvk szintn rszt vettek a spirantizldsban. p- > f-: urli *pun3 > sm. *fun (> fon). k- + velris mgh. > -: fgr. *kunt > sm. *od (> had).
A ekkor mg csupn a k fonmnak az egyik allofnja (varinsa, szavak kezdetn, mly mgh.-k eltt).

Magas mgh.-k eltt sz elejn a k- nem vltozott meg (kz, kr, ki? kreg stb.).

23

Az smagyar kor msodik szakasznak, a vndorlsok kornak trk jvevnyszavaiban mr nem vltozik meg a szkezd zngtlen explozva. Teht ekkorra mr lezrult ez a tendencia. Pl. kapu, kanyar, korom, kos; kecske, kender, kp, kis; > Az smagyar kor 2. felre a mr fonologizldott.

24

4. Denazalizci
Intervokalikus helyzetben a nazlis + zngtlen zrhang kapcsolatbl keletkezett nazlis + zngs zrhang kombincijban az smagyar kor els szakaszban tovbbi vltozs is trtnt. A msh.-kapcsolat els eleme, a nazlis eltnt, kiesett a zngs explozva ell. gy a tovbbiakban az smagyar kor folyamn egyszer rvid zngs zrhang jelentkezett az ide tartoz lexmkban intervokalikus helyzetben.
25

[A jelensget az 1.1. sorszm utn trgyalt pldkkal vizsglhatjuk.]


(-mp-, -nt-, - k-, -nycs- >) -mb-, -nd-, -g-, -nydzs > -b-, -d-, -g-, -dzs-. Pl. (ugor *emp3 >) sm. > *embe > *ebe (> eb); (fgr. lunt3 >) sm. *lund > *lud (> ld); (ugor * k3 >) sm. * g > * g (> vg); (ugor *m nycs3 >) sm. *m nydzs > *m dzs (>magyar); (fgr. *lonycs >) sm. *lonydzs > *lodzs (> lgy). [De bizonyos adatokban elmaradt e vltozs: langyos, domb.]

26

Az smagyar kor msodik szakaszban, a vndorlsok korban a trk nyelvekbl tvett jvevnyszavakon mr nem ment vgbe a denazalizci, teht ekkorra a tendencia lezrult. Pl. kender, tenger, gyngy.

27

5. Egyb msh.-vltozsok az smagyar korban


5.1. Palatalizci A vltozs sorn az adott msh. kpzshelye a palatlis terletre tevdik t a szomszdos terletrl. gy lesz az egyszer, rvid -bl j, az l-bl ly, az n-bl ny; msrszt a palatlis msh.-t (j-t) is tartalmaz msh.kapcsolatbl egy harmadik = palatlis msh. (sszeolvads).
28

*krn > krn > krjen. Szrvnyos: *ile > *ilye > ilyen; *ol > *oly >olyan; *ol > *oly (> *odzs > agy-); *ol > * oly (> odzs > hogy).

Tendenciaszer (a kt nylt sztagos tendencia kvetkezmnyeknt tallkoz kt msh. kapcsolatban): sm. * r n > * r n > vrjon;

29

Asszocicis vltozsok (szintn a kt nylt sztagos tendencia kvetkezmnyeknt, az egyms mell kerl kt msh. klcsnsen hatott egymsra).

30

l + j > lly: *fele n > *fel n > feljn > fllyen; n + j > nny: *mnn > *mnn > mnjn > mnnyn; d + j > ddzs: * d n > * d n > dj n >
ddzson (> aggyon);

t + (?j ~) > ccs: *t rt i > *t rt > *t rcs (>


tarcsa).

*l t i > *l t > *l t > *l t > *lccs (>


*lccs > lssa).

31

5.2. A depalatalizci Az adott msh. kpzsi helye a palatlis terletrl a szomszdos terletre toldik el. Tendenciaszer vltozs. [ugor kori: a sz > sz: szem, szz, szel.] cs > cs: (fgr. pp3 >) sm. *csipe > csp; (fgr. *pu3-r3 >) sm. *f cs r > facsar. (t + (?j ~) > ccs > c(c)s: *t rt i > *t rt >)
*t rcs > tarcsa (= tartsa).

(*l t i > *l t > *l t > *l t >) *lccs >


*lccs (> lssa).

32

5.3. Az affriklds
Ms kpzsmd, de azonos helyen kpzett hang (j, ly) zrrshangnak (dzs) adja t a helyt nmely szavakban. Sporadikus vltozs. fgr. *j lk > >> sm. *dzs log (> gyalog);

(*ol >) * oly > *odzs (> ogy). (*ile >) *ilye> dzs (> gy); (*ul >) *uly > dzs(> gy).

fgr. *mol3 > sm. *mele > *medzse (> meggy); (*ol >) *oly > *odzs (> agy- > vagy-);

33

5.4. A dezaffriklds Bizonyos affrikta (cs) azonos kpzsi hely spirnsnak (szibilnsnak, s-nek) adta t a helyt szavak sorban. Tendenciaszer. Mivel az smagyar kor msodik szakaszban valsznleg kialakulban volt egy cs-z s egy s-ez nyelvjrs, ezrt nmely szavakban cs > s, ms szavakban s > cs vltozs trtnt terleti elklnlssel.

34

cs > s: fgr. * 3 > sm. * > *s (>


sav ~ s); tr. *rig > sm. cserigi >sereg;

*tr. tr ~ * tur > sm. * tru ~* turu > stor; *tr. kii > sm. kicsi ~ kis.
s > cs: tr. *bii > sm. *biii > blcs.

tr. *dzsimi > sm. dzsimisi > dzsimilcs (>


gymlcs).

35

5.5. Msh.-elnmuls Az ugor alapnyelvbl rklt sz eleji - (interdentlis zngtlen rshang) minden elfordulsbl eltnt. fgr * spp > ug. pp > sm. * ppe > ep(e);
fgr. * r3 > ug. *r > sm. *r > ere (> r).

36

A (bilabilis zngs rshang) nhny sz elejrl szintn eltnt az smagyar kor folyamn. Az eltnssel prhuzamosan labializlja a kzvetlenl utna ll mgh.-t. Pl. fgr. *itt > sm. *it > *t (> t);
fgr. *3 > ug. *l > sm. *il > *le (> l).

37

Az smagyar kori msh.-vltozsok kvetkezmnyei nyelvnkben


Vlaszolhatunk a tma felvetsekor feltett krdsekre.
1. Keletkeztek-e j msh.-fonmk? 2. Mdosult-e az egyes fonmk hasznlati gyakorisga, fonematikus terheltsge? 3. Mdosult-e ebben a korban rkltt fonmarendszernk? 4. A jvevnyszavak honostottak-e meg j fonmkat? 5. A rgebbi fonmk elfordulnak-e olyan j hangtani krnyezetben, amelyben korbban nem?

38

1. A sorra vett msh.-vltozsok kvetkezmnyeknt nagy szmban (8) keletkeztek az smagyar korban rvid msh.-fonmk. Zngs explozvk: b, d, g (az utols, sz elejn mg nem fordult el e korszakban). Rshangok: a zngs -z-, --; a zngtlen f-, -.
Affrikta: a dzs. j allofnknt jelent meg s l az smagyar korban a sztestekben a t hang mellett a --.

39

Nem csak keletkeztek azonban msh.-fonmk az smagyar korban, hanem a rgiek (siek) kzl haltak is ki a vltozsok nyomn (2). Eltnt a rendszerbl: az interdentlis rshang: - s a velris nazlis: --.
Utbbi az n hang fonetikai vltozataknt l tovbb, -k s -g eltti helyzetben.

Az smagyar kor elejn eltntek a hossz explozvk is nyelvnkbl.

40

Az smagyar kor msodik felben (elssorban a kt nylt sztagos tendencia hatsra kiesett 2., 3. sztag magnhangzja miatt) egyms mell kerl (l +j, n + j, d + j, t + j) msh.-k kapcsolatbl intervoklis helyzetben asszocicis vltozsok kvetkeztben j hossz msh.-k jttek ltre: -lly-, -nny-, -ddzs-, -ccs-, -ss-.

41

2. A vltozsok s a jvevnyszavak tvtele kvetkeztben lnyegesen mdosult az egyes msh.fonmk hasznlati gyakorisga s terheltsge. Mgpedig mind a rgiek, mind a korszak folyamn keletkezett jak.
A szavak elejn pl. a p ritkbb hasznlat lett, de szavak belsejben a trk jvevnyszavak nveltk a gyakorisgt: csep, gyapot, gyepl, kapu, kopors stb.

42

A szkezd k (velris mgh.-k eltti) visszaszorulst ellenslyoztk a trk jvevnyszavak. St, ltaluk jra mly magh.-k eltt is! Pl. kapu, kanyar, kar, kor, kr, kos, koml, korom stb. Magas mgh.-k elttiek: kecske, kender, kp, kis; szavak belsejben is: bka, bika, boka, eke, iker, szk stb.

A t megterheltsge a trk eredet szavakkal lnyegesen ntt. Sz elejn: tan, tarl, tenger, tin stb.; sz belsejben: btor, bet, stor, szatcs stb.

43

Az smagyar korban keletkezett zngs explozvk megterhelst is jelentsen nveltk a trk jvevnyszavak, tbbfle fonetikai helyzetben is. Pl. b: barom, btor, bka, br, bika, boka, borj stb. d: dl, dl; id, kender stb. g: tengely, tenger stb.

44

A dzs elterjedtsge folyamatosan ntt a bemutatott vltozs sorn, vagyis mind gyakoribb vlt. A trk jvevnyszavak a sz eleji elterjedtsgt jelentsen nveltk. Pl. tr. *dzs rt > sm. *dzsort (> gyertya);
tr. *dzsindzs > sm. *dzsindzs (> gyngy); gyepl, gyn, gyr, gymlcs, gyr, gysz stb.

45

3. A msh.-rendszer vltozsa az smagyar korban


Expl. Naz. Bilab. Labden. Interd. Alveol. t/d Alvpal. Pal. Vel. n ny p/b m Rs. / Affr.
--

Likv.
--

f-/
(->--)

---

---

sz/-z-l, r cs/ -s/ /j (cs>--)/dzs -ly-

k/-g- -->

-/--

--

--46

4. A msh.-rendszer az smagyar vgn

Expl. Naz. Rs. Bilab. p/b Labden. Alveol. t/d Alvpal. Pal. Vel. k/-gn ny m /

Affr.
--

Likv.
--

f-/

--

-l r --ly--47

sz/-z-s/ cs/ /j /dzs

-/--

--

5. Az smagyar kor vgi msh.-rendszer jellemzi


(1) Legjelentsebb vltozs: a zngtlen : zngs szembenlls megjelense s elterjedse. Zrhangok krben teljes: p/b, t/d, k/g. Rshangok kztt (2 tkletes pr): sz/z, -/--. Fonolgiailag prok, fonetikailag nem tkletesen: f/; cs/dzs.
(2) Fonotaktikai jellemzk: csak sz belsejben: -g-, -z-, --, -ly-.
48

csak sz elejn: f-, -;

(3) Allofnok: ; .
(4) Idtartam szerinti prok: cs/ccs, s/ss, dzs/ddzs, ly/lly, ny/nny.

49

A rendszer res helyei, illetleg aszimmetrikus oppozcii a rendszer labilissgra utalnak. E helyeken a kvetkez korszakokban vltozs vrhat. Az idtartam szerinti korrelci sem teljes. A bilaterlissg tovbbi kiteljesedse vrhat.

50

Fonetikus betk

, , , , , , , ,

51