Oleh:Pn Hjh Azizah Bt Abdullah Guru Cemerlang Geografi SMK Kamil KERJAYA AEROANGKASA Mengikut definisi Institut Aeronautik

dan Astronautik Amerika (AIAA), jurutera aeroangkasa adalah merupakan seseorang jurutera yang terlibat di dalam mana-mana peringkat penyelidikan dan pembangunan industri aeronautik dan juga astronautik. Jurutera aeronautikal terlibat dalam bidang penerbangan didalam rangkuman atmosfera bumi. Jurutera astronautikal pula terlibat dalam bidang penerbangan di luar rangkuman atmosfera bumi. Sebuah kumpulan kerja aeroangkasa terdiri dari gabungan jurutera, saintis serta juruteknik aeroangkasa. Jurutera menggunakan pengetahuan dan kemahiran fakta gunaan bagi menyelesaikan masalah, para saintis mengelolakan peraturan dan pengetahuan tambahan, yang seterusnya dapat digunakan oleh jurutera dalam proses penyelesaian sebelumnya. Juruteknik yang kebiasaannya amat mahir mengendalikan mesin mesin serta peralatanan pula, bertindak membantu kerja kerja jurutera dan saintis. Kerjaya juruteraan aeroangkasa selalunya menyebabkan beban beban kerja yang lebih kurang sama dengan pekerjaan pekerjaan kejuruteraan yang lain. Kebanyakan kerja dijalankan dipejabat, di'sites' dan/atau makmal penyelidikan. Bagi memudahkan pemahaman dalam menceburi bidang berkaitan dengan aeroangkasa, adalah lebih baik jika matapelajaran matapelajaran berkaitan dengan sains dan matematik diberikan penekanan yang sewajarnya. Ini termasuklah matematik moden dan tambahan serta fizik. Kursus komunikasi seperti bahasa inggeris juga tidak boleh diabaikan. Jurutera memerlukan pengetahuan asas fizik dan matematik bagi menyelesaikan masalah kejuruteraan dan pengetahuan berkomunikasi adalah amat wajar bagi menyalurkan ilham ilham dan perancangan kejuruteraan yang kompleks dalam bahasa yang mudah, terang, berkesan serta senang difahami. Bidang berkaitan dalam kerjaya aeroangkasa Analitikal

Jurutera analitikal menggunakan kemahiran matematik dan fizik untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan melalui ujikaji , contohnya apabila menganalisa ketegasan sesuatu bahan. Komputasi Dinamik Bendalir Jurutera KoDiB (C.F.D) menggunakan komputer yang canggih bagi menganalisa pergerakan bendalir tidak linear, contohnya seperti pergerakan udara mengelilingi permukaan pengangkat (lifting surface). Analisa Kos Jurutera penganalisa kos memberikan penganalisian berkenenaan dengan kos dan sumber semasa proses penyediaan tender ataupun semasa menentukan calon terbaik yang boleh dipilih untuk diberikan kontrak kerja. Rekabentuk Jurutera rekabentuk menggunakan idea dan fikiran yang kreatif dalam menentukan susunan atau fungsi komponen, merekabentuk rekaan yang dapat memenuhi keperluan yang telah tetapkan bagi mengatasi masalah masalah kejuruteraan. Contoh mudah ialah merekabentuk pesawat terbang. Perkhidmatan pengguna Perkhidmatan ini bertindak menyampaikan kepada penguna barangan industri berkenaan dengan maklumat senggaraan serta sebarang maklumat baru bagi menentukan pengguna dapat menggunakan barangan dengan baik dan sesuai. Sebarang perubahan dan keperluan semasa turut desampaikan. Kakitangan unit ini juga bekerjasama rapat denagn jurutera rekabentuk bagi membolehkan mutu dan kaedah rekabentuk sentiasa dipertingkatkan. Ujian Penerbangan Jurutera ujian penerbangan merancang ujian ujian penerbangan serta mengumpulkan data data dari ujian ujian ini bagi menganalisa kejayaan yang dicapai oleh pesawat dalam mencapai kehendak atau kriteria rekabentuk terdahulunya. Contohnya ialah dalam

meningkatkan serta memastikan tahap prestasi pesawat yang baru dicipta didalam keadaan unggul sebelum dikeluarkan dalam kuantiti yang besar..

Pengurusan Posisi pengurusan kebiasaannya diisi oleh kakitangan yang berpengalaman dan mempunyai kualiti kepimpinan yang baik. Pengurus di dalam bidang aeroangkasa seperti juga pengurus pengurus di dalam bidang bidang lain mengendalikan masalah berkaitan dengan kakitangan, membuat keputusan perniagaan serta aktiviti aktiviti teknikal yang lain. Pengeluaran Jurutera pengeluaran bersama dengan jurutera rekabentuk bekerjasama menentukan bahwa komponen boleh dikeluarkan dengan kos yang paling rendah. Jurutera pengeluaran juga memastikan bahwa komponen yang dikeluarkan menepati spesifikasi yang telah ditentukan. Contohnya adalah seperti pengeluaran sayap bagi pesawat terbang. Pemasaran Jurutera pemasaran bertindak untuk memastikan produk dapat dijual kepada pelangan baru, bertindak sebagai penghubung('liaison') kepada pelangan semasa dengan syarikat serta memastikanpelangan menerima produk yang bermutu tinggi. Jurutera pemasaran juga perlu bijak untuk mengenal-pasti permintaan baru dimasa hadapan bagi tujuan penjualan dan pembangunan produk yang berterusan. Bahan dan pemerosesan Jurutera bahan aeroangkasa menguji bahan bagi menentukan kualiti bahan. Contohnya ialah pengujian keluli rencam bagi mendapatkan kekuatan keterikannya. Perisian sistem Juruteran sistem merekabentuk perisian yang boleh digunakan didalam sistem aeroangkasa. Contoh mudah ialah merekabentuk sistem kawalan penerbangan elektronik.

Bidang berkaitan Bidang bidang lain ini adalah termasuk dengan berbagai kerja kerja lain yang dilakukan didalam proses pengeluaran produk aeroangkasa. Ini termasuklah pekerjaan yang berkaitan dalam penentuan keboleh-harapan, keselenggaraan, ketahanan, serta keseluruhan perkhidmatan sokongan produk akhir yang dikeluarkan. Kelayakan minima Kelayakan minima untuk menjadi seorang jurutera aeroangkasa ialah ijazah sarjana muda, BA. atau BS. Kelayakan tambahan pasca siswazah seperti MS. dan Ph.D pula boleh memberikan anda kelebihan tambahan apabila memohon pekerjaan. Bagi menjamin kerjaya yang baik, jurutera perlulah sentiasa memastikan suatu pengajian berterusan. Ini dapat memastikan bahwa mereka sentiasa dilengkapi dengan pengetahuan kejuruteraan semasa, teknik terbaru, bahan bahan serta proses yang baru. Kesemuanya ini diperolehi dengan mengikuti kursus kursus yang sentiasa ditawarkan oleh pusat pusat pengajian kejuruteraan seperti universiti serta persatuan / institut Jurutera Berdaftar. Kebanyakan negara seperti Malaysia memastikan jurutera memperolehi sijil pendaftaran sebelum berkhidmat. Lembaga Jurutera Malaysia adalah lembaga yang mengawal selia jurutera jurutera diMalaysia dan pendaftaran jurutera professional pula dikendalikan melalui Institut Jurutera Malaysia. Jangkaan kerjaya masa hadapan Dengan keadaan ekonomi yang tidak memberangsangkan, peluang pekerjaan bagi kesemua kerjaya termasuklah kejuruteraan aeroangkasa adalah kurang memuaskan. Syarikat syarikat yang terlibat dalam industri aeroangkasa mengalami sedikit kesukaran dalam perniagaan dan ada yang terpaksa memendekkan masa kerja, pengurangkan perbelanjaan penyelidikan malah sehingga terpaksa mengurangkan serta memberhentikan kakitangan. Keadan ini bukan terhad kepada negara ini sahaja tetapi turut dirasai oleh negara maju seperti Amerika Syarikat.

Bagaimana pun peluang kerja baru sentiasa berulang ulang kerana lebih kurang 70% dari pekerjaan baru yang ditawarkan oleh industri adalah disebabkan kekosongan akibat dari kakitangan yang bersara, atau kehilangan kakitangan lama kerana bertukar kelokasi lain atau pun berhenti untuk menjawat jawatan lain. Majoriti peluang pekerjaan dibidang aeroangkasa adalah menerusi proses ini. Perebutan jawatan didalam industri ini juga meningkat kerana bertambahnya bilangan pekerjaan dibidang aeroangkasa yang turut dipenuhi oleh meraka yang berkelayakan dalam bidang mekanikal, elektrikal, kimia dan lain lain. Bagaimana pun prospek masa depan adalah amat cerah terutama didalam bidang penerbangan awam. Keperluan pengangkutan yang cepat, selesa dan selamat menjamin perkembangan industri pembuatan pesawat terbang dan industri penerbangan awam. Permintaan dari benyak syarikat syarikat penerbangan awam serta orang orang awam telah melihatkan satu pertambahan pengeluaran pasawat terbang oleh pengeluar pasawat terbang 'gergasi' seperti Boeing serta Airbus serta pengeluar pesawat terbang kecil seperti IPTN diIndonesia serta Eagle Aircraft dan juga SME diMalaysia. saraan purata kerjaya Maklumat saraan ini adalah berdasarkan satu kajian di Amerika Syarikat. Purata saraan tahunan permulaan bagi jurutera berkelayakan bacelor dibidang bidang berkenaan adalah...
• • • • • • • • • •

Aeroangkasa..........................$30,860 Kimia...................................... 39,204 Awam..................................... 29,809 Elektrikal................................. 34,840 Industrial................................. 33,267 Mekanikal............................... 35,051 Metalurgikal............................ 33,429 Perlombongan......................... 32,638 Nuklear................................... 33,603 Petroleum................................ 38,286

Saraan tahunan awal bagi jurutera dengan kelayakan dibawah adalah ...

• • •

BA/BS................................... $34,100 MS.......................................... 40,200 PH. D...................................... 55,300