Note du Dictionnaire français « LAROUSSE » sur l’auteur « DICTIONNAIRE LAROUSSE DES LITTERATURES MONDIALES » édité à PARIS, en 2002 - 2003

_________________________________________________ SHERIFI ( Skender ) : écrivain albanais de Belgique, ( né à Viti – Kosova en 1954 ), auteur de quelques recueils de Poésies publiés à Paris, à Tirana et à Prishtina, en français ou en albanais. Il s’exprime avec un Lyrisme étincelant, exceptionnel et balance des Mots comme des Soleils sur la Mer éclatée, en mélangeant avec bonheur un Style fignolé et relâché. Il nous entraîne dans la Musique du Temps, à bord de sa Navette singulière. Dans ses œuvres poétiques : ( Quelque Part Quelqu’un – 1980 , Jeux et Contre-Jeux – 1980 , Oxygène – 1989 , A l’Heure des Météores – 1996 ) l’argot et l’ironie un peu appuyée imposent leur Modernité. Il est traducteur, journaliste, passionné de littérature, de cinéma, de théâtre et de peinture, un vrai Albanais francophone, un cosmopolite, un Homme des vérités, des amitiés, et des tendresses qui fusent et qui retentissent. DICTIONNAIRE LAROUSSE – à la page 8 1 5 SHËNIMI MBI AUTORIN I FJALORIT TË FAMSHEM FRANCEZ « LAROUSSE » __________________________________________________________ SHERIFI ( Skender ) ; shkrimtar shqiptar i Belgjikës, i lindur në Viti të Kosovës në vitin 1 9 5 4. Autor i disa veprave me Poezi të botuara në Paris, në Tiranë dhe në Prishtinë, në gjuhen frenge dhe ne gjuhen shqipe. Ai ( autori ) shprehet me një Lirizëm vizëllues, eksepcional, dhe na i hudhë ( ose ngjue ) Fjalët e tij sikur Diejet ( shum Diella shqip – Dielli në shumsë ) në Detin e trazuar ( ose të shkumbuar ), duke e përzie me një Lumturi të rrallë, Stilët tepër të rafinuara me ato më popullore dhe zhargonore ( sikur « slang from USA « ose Cockney from England … zhargone, argotishte e nje pjese te çaktuar populli – gjuhe e koduar ) Autori ( ajy ) na tërhjek më veti ( ose na shëtisë ) në bordin e Anijes së tij Kosmike, me muziken e Kohës. Në veprat e tij poetike : ( Dikund Dikush – 1980 , Lojë dhe Kundërlojë – 1980 , Oksigjeni – 1989 , Ora e Meteorëve – 1996 ) zhargonet argotike dhe ironia e tij shpërthyese na imponojnë një Modernitet. Autori është përkthyes, gazetar, i pasionuar për Letërsinë, Filmin, Teatrin, dhe Pikturen. Eshtë një Shqiptar i vërtetë frankofon, një kosmopolitë, një Njeri i të vërtetave, i miqësive, dhe i dhemshurive que xhixhëllojne dhe kumbojnë. « Fjalori Larousse – Faqe 8 1 5 » FJALORI ENCIKLOPEDIK FRANCEZ LAROUSSE I LETËRSISË BOTËRORE – Paris 2003 Ky Fjalor i kushtuar Letërsisë Botërore botohet në Paris thuaja çdo 25 vjet , si mbas gjeneratave të reja autorësh që imponohen me talentin e tyre në skenen internationale. Eshtë një lloje Bible referenciale për Letërsinë Planetare. Edhe në këte Fjalor prestigjioz, Skender Sherifi figuron ne eliten e Letërsisë Boterore ( ngase nê faqet 815 dhe 816 autori figuron më këte shenim bashkë me William Shakespeare – Bernard Shaw – Marry Shelley dhe Samuel Sheppard ) Pos asaj, fjalori francez e konsideron autorin në 2 6 shkrimtarët shqiptar më te mire dhe më origjinal i të gjitha kohërat ( prej nga origjina e shkrimit shqip deri tani – do të thote afërsisht për 7 shekujt e fundit – 1 4 0 0 - deri sod në 2010 ).

BIBLIOGRAFIA E AUTORIT Në FRANCË : botime në gjuhën frënge
1. QUELQUE PART QUELQU’UN ( Dikund Dikush ) Poezi - botimet Saint-Germain-des-Prés në PARIS – 1 9 8 0 2. OXYGENE ( Oksigjeni ) - Poezi botimet Saint-Germain-des-Prés në PARIS – 1 9 8 4

Në KOSOVË : botime në gjuhën shqipe
1. LOJË E KUNDËRLOJË - Poezi botimet Rilindja – Prishtinë – 1 9 8 0 Ky është libri i parë i autorit i botuar në gjuhën shqipe në Kosovë, me një përkthim special, prej frëngjishtës në shqip, të zotit Prof-Doktor : Ibrahim Rugova, mik i ngushtë i autorit. 2. OKSIGJENI ( Oxygène ) - Poezi botimet Rilindja – Prishtinë – 1 9 8 9 me një përkthim nga frëngjishtja në shqip, nga zoti Prof-Doktor: Ibrahim Rugova. Privilegj eksepcional i akorduar autorit nga Presidenti i Kosovës, i cilli nuk ka përkthyar asnjë Poet tjetër ( sidomos me 2 libra) gjatë tërë jetës së ti. Kjo gjë dëshmon vetë, për respektin e konsideratën aq të lartë që ka pasur Rugova mbi veprën e autorit. 3. POEZI ( libër me poezi të Skender Sherifit ) – ribotim special i botimeve : Faïk Konica – Prishtinë – 2 0 0 8 - të drejtuara nga miku i autorit, shkrimtari kosovarë zoti Nazmi Rahmani

Në Kosovë : përkthim dhe botim në gjuhën shqipe
1. LA SOLITUDE D’UNE BRANCHE (Dega e Pikëlluar ) - Poezi Ky është përkthimi në gjuhën frënge i Antologjisë së Poezisë shqiptare në ish-Jugosllavi me titullin : « Dega e Pikëlluar » me krijimtarinë e 2 5 poetëve më të spikatur shqiptarë, kryesisht të Kosovës, por edhe Maqedonisë dhe Malit të Zi. Ky projekt u realizua me iniciativën e Shtëpisë Botuese « RILINDJA » e mbështetur nga organet shtetërore, të Krahinës autonome së Kosovës. Angazhimi personal i autorit për të marrë përsipër përkthimin e antologjisë në gjuhën frënge, vinte si përgjigje morale e shoqërore, ndaj ftesës personale të zotit Ibrahim Rugovës, për të dhënë kontributin tim kombëtar për afirmimin e kulturës shqiptare jashtë kufinjve, nëpër Botë, duke mundësuar realizimin e këtij botimi special në gjuhën frënge. Ishte një hap i parë, me vlera të mëdha simbolike për njohjen e krijimtarisë shqiptare në ish-Jugosllavi, sidomos në kontekstin historik të asaj kohe. Ishte hera e parë që u botonte zyrtarisht në Kosovë, një Antologji e Poezisë shqiptare në 4 gjuhët e mëdha, më të përhapura në Europë : ( anglisht, gjermanisht, spanjisht dhe frëngjisht ) dhe për herë të parë, i ofronte kjo Vepër mundësinë Publikut të Evropës Përendimore, për të lexuar krijimtarinë e Poetëve shqiptar të ish-Jugosllavisë, në një kohë ku nuk u nifte fare nga opinioni publik, as Kosova, as problematika shqiptare, as realiteti specifik i asaj Krahine në Ballkan. Dhe si përfundim Libri u prit tepër mirë nga shtypi frankofon evropian. Botim i RILINDJËS në 3 0 0 0 kopje

– Prishtinë – 1 9 8 0

Në SHQIPËRI : botime në gjuhën shqipe
1. ORA E METEORËVE – Poezi botimet Globus R. – 1 9 9 6 – Tiranë – të drejtuar nga zoti Petraq Risto. Ky është libri i parë i autorit, i botuar zyrtarisht në Shqipëri, me një mbështetje speciale të Ministrisë së Kulturës në Shqipëri, nën përkujdesjen personale të zotit Ministër : Theodor Laço. 2. ATELJETË E ËNDRRAVE – Poezi përkthim në gjuhën shqipe i librit original frëng : « Les Ateliers du Rêves » i zotit Albert Nikolla. Botimet Globus R. – 2 0 0 5 – Tiranë – të drejtuara nga zoti Petraq Risto. 3. TRIO E PËRJETSHME – Dramaturgji e Projekt skenik spektakli. Tekst origjinal i konceptuar direkt për Skenën shqiptare me 1 1 aktorë. Adaptim në gjuhën shqipe nga vetë autori, i librit në versionin frëng : « Le Trio éternel » i botuar në Bruksel, në 2 0 0 9. Botimet ILAR – mars 2 0 1 1 – Tiranë – të drejtuara nga zoti Ilir Lleshi.

Në SHQIPËRI : botime në gjuhën frënge
1. LES ATELIERS DU RÊVE (libri origjinal me Poezi : Ateljetë e Ëndrrave ) botimet Onufri – 2 0 0 3 – Tiranë – të drejtuara nga zoti Bujar Hudhri. Me mbështetjen speciale të :

« Centre National des Lettres à Paris » Si rezultat i hyrjes së autorit në Fjalorin enciklopedik të Larusit (Larousse) në elitën e Letërsisë Botërore, dhe i konsideruar në 2 6 autorët më të mirë shqiptarë të gjitha kohërave ( 1 4 0 0 – 2 0 0 3 ) në 7 shekujt e fundit. 2. P A S S I O N - Poezi eksperimentale post-moderne e futuriste botimet Onufri – 2 0 0 4 – në Tiranë – të drejtuara nga zoti Bujar Hudhri. Me mbështetjen speciale të : « Centre National des Lettres à Paris » Ky libër i prezentohet publikut evropian, nga 8 shkrimtarë të njohur që vinë nga Franca – Belgjika dhe Shqipëria. Konsiderohet si Kulla e Babelit poetike e shekullit 21 ! 3. CONVERSATIONS AVEC LA JEUNESSE ALBANAISE – Ese intim e spontan i autorit. Libri : « Bashkëbisedime me Rininë shqiptare » Mendime të lira, dhe pyetje personale të autorit mbi origjinën shqiptare, realitetin dhe identitetin kombëtar, shikuar nën prizmen intime dhe evropiane. Botimet « EMAL » - 2 0 0 6 - Tiranë

Në BELGJIKË : botime në gjuhën frënge
1. L O V E - libri me Prozë dhe Poezi – i cilësuar dhe i seleksionuar nga gazeta e përditshme belge : « La Libre Belgique » nga kritikët letrar si një ndër Top 1 0 librat më të mirë të krejt vitit 2 0 0 8 në Belgjikë, duke i përfshirë të

gjitha botimet letrare të vitit, në të gjitha zhandret, prej romanëve, biografive, tregimeve e deri te librat e vizatuara, të botuara në 4 shtetet e mëdha evropiane : Francë – Belgjikë – Zvicër e Luksemburg. Publié par les éditions : L’Esprit des Aigles – 2 0 0 8 - Bruxelles 2. LE TRIO ETERNEL - Dramaturgie – Théâtre avec 1 1 acteurs Texte poétique, symbolique, surréaliste, réaliste, post-moderne, conçu pour la scène francophone, comme un spectacle alternatif englobant la musique, la danse, les installations et le théâtre. Publié par les éditions : L’Esprit des Aigles – 2 0 0 9 - Bruxelles 3. S I L E N Z I O - Poésies. Textes de Jeunesse du début des années 1 9 7 0 – volume 1 Publié par les éditions : L’Esprit des Aigles - décembre 2 0 1 1 - Bruxelles

PREFACES ET COMMENTAIRES SUR LES LIVRES DE SKENDER SHERIFI ______________________________________________________ 1. Pierre SEGHERS : poète, et éditeur à Paris et grand ami de l’auteur _______________________________________________________

Poète, ami inconnu de moi, me voilà ! J’ai lu vos Poèmes. Cela craque comme du Pain doré sous la Dent ! Je ne suis pas à Paris, mais dans les Collines en Provence, et j’ai faim … Oui, réalisme cruel. Oeil de Loup, absurde, dérision, et du fort, du nerveux. Ecriture dégraissée, l’Erection même du Langage : du vrai bandant dirait ma Soeur ! Drôle d’Albanais ce type-là, qui est fauve comme les grands Matisse, ceux du début avec Vlaminck, et parfois rêveur, mystérieux, magique comme les merveilleux Delvaux … Surprenant, inattendu et venant là, tandis que la Nuit dort encore et que moi, je lui écris, émergeant de mes 7 2 berges ( ans ) avec l’Oeil du compteur Geiger. J’aime vos Poèmes ! Tout le reste serait foutaise et les Critiques de la Poésie m’emmerdent … Ils rongent ! A des gentils, je dis : « ne vous découragez pas ! » mais vous … vous êtes d’une autre Trempe. Un vrai Poète, une évidence, un tempérament ! Il y a deux Gars comme cela en dix ans ! Passé une heure avec l’albanais Skender. Un nom que je n’oublierai pas, merci … Je suis vraiment content . Enfin un Gars qui sort du Lot ! Pierre Seghers – en Provence – FRANCE , vers 1 9 7 6 ou 1 9 7 7 ____________________________________________________ Përkthimi në shqip : ------------------------Poet, oh mik i panjohur nga unë, ja ku jamë ! I kam lexuar Poezitë tua. Ato kërsasin sikur Buka koreartë mbi Dhembë ! Nuk gjindem për momentin në Paris, por në Bjeshkët ( apo Kodrinat ) e Provancës, dhe më ka kapur urija … Po ! Realizëm i egër , sy ujku, me absurd, përbuzje, ironi, por plotë forcë, plot nervë. Një mënyrë e të shkruajturi pa dhjamosje, si një farë ereksioni poetik i Gjuhës : diçka që ti zgjonë gjitha shqisat peshë dhe përpjetë, siç thoshte shpesh herë Motra ime ! Ah, çfarë Shqiptari i çuditshëm ky tip ! Eshtë fovist sikur në Tablotë e famshme të MATISIT, ato të fillimit të tij me Vlaminkun … dhe nga një herë aq ëndrrimtar, misterioz dhe magjik, si në Tablotë e mrrekullueshme të DELVOSË. Befasi totale, diçka krejt e papritur, që po më zbritë bash këtu, ndërkohë që Nata po flenë thellë, dhe që une po i shkruaj, duke i kapërcye ato 7 2 vjetët e mia me Syrin e Aparatit të Matjes termonukleare GEIGER. Atyre që janë tëper të butë, por kanë diçka minimale, ju themi : « kurajo, mos u ligështoni ! » Kurse ti, ke brumë, fuqi tjetër. Je poet i vërtetë, i kthellët si ujë burimi, një evidencë e gjallë plot Temperament ! Vetëm në çdo 1 0 vjet mund ti takojsh dy Tipa të tillë !

E kalova një orë duke lexuar shqiptarin Skender Sherifin. Një ëmër që nuk do ta harroj kurrë … shum faleminderit ! E ndiej vetën jashtzakonisht të lumtur. Shyqyr zotit që më në fund na doli dikush nga e përditshmja, nga rutina e njerzëve ordiner ! Pierre Seghers : poet dhe botues i famshem në Paris, në vitin 1976 – 1977 mik i ngushtë dhe admiratori i parë i veprës së autorit. _____________________________________________________________________ DISA MENDIME TE AUTORËVE TJERË APO KRITIKË : të përmbledhura … ---------------------------------------------------------------------------------------------Jacques IZOARD : në top 5 – shin e Poetëve më të mirë të Belgjikës _____________ Franca, me botimet e Parisit « La Différence » ja kanë kushtuar një homazh me botimin komplet të veprës së tij prej më se 40 vepra letrare 1.« Poezi me një shkrim të shpejtë, flokëprishur, të shastisur, ku humori i egër ndesh talljen, përqeshjen më të papritur, ose Pop-Artin më marramendës … Ylli i Arushës së Madhe dhe shkëlqimet magjike të tij, nuk janë larg ! Me një gjuhë konkrete të qindisur me yje ose meteorë kalimtarë. Me fjalët e tij aq të gjalla, Skënder Sherifi provon të jetoj, mëson nga jeta dhe na i hapë krahët. » Jacques Izoard – fragment i shkrimit të tij per librin e autorit : « Oksigjeni » i botuar në vitin 1984 në Paris. 2.« Pasioni i Fjalëve, pasioni i Poezisë, pasioni i çdo gjëje që lëvizë, që gjallëron, çdo gjë që ja organizon gjuhës një Festim gjigant. Ja disa fjalë për ta celebruar vepren e Skender Sherifit në gjitha variantet e saj ! Tmerrësisht emocionuese, ky vullnet i Autorit për të thanë gjithëçka, për ti hallakatur me një gallërijë dhe guxhim të rrallë Jetët tona të përgjumosura dhe monotonishtë të qeta. Poezija e Sherifit e ka ngjyren e Fabrikes së tij. Tekstet e tij nuk i përgjajnë askujt tjetër. Jane te brumosura me nje Humanitet te rrallë. Urgjenca ekstreme e tij për ti shprehur gjitha Gjërat e mudshme të keasj Bote, dhe për ti kundërshtue pastaj me mjeshterine e tij, krijonë te lexuesi mrrekullina të vërteta. Autori e çon artin e tij Barok deri ne pafundësinë e mundshme. Ky Festival poetik ekstatik dhe ngaçëmues e lufton frontalisht arsyen tone të fohtë. Fjalët e tij teleskopohen në traditen puro Rabelezjane ( i autorit francez klasik RABELAIS ) dhe disa varge të mprehta si thikat kirurgjikale na zhtytin në një mendim tepër të thellë. « Me nxhi dola apo shpëtova kot nga një gjendje kome e rrënde dhe e gjatë ne mesin e të Çmendurëve ! » Pasuri e madhe dhe thirrje solemne e Autorit në revolucionin e ideve, dhe të rebelizmit poetik permanent ( i përjetshëm ). Skenderi e rishkruanë historine në mënyren e vet, një histori plot referenca dhe që tregon një kulturë të gjëre ekspecionale. Të duket se këto tekste i ka konceptuar në një gjendje speciale, hipnotike. Poezia e tij në

një dehje sublime dhe të lumtur, nuk falë asgjë, dhe askënd, por e celebron Jeten dhe Poezinë si art suprem. Jacques IZOARD – dy fjalë per librin e autorit « PASSION » ___________________________________________________________________

Patrice DELBOURG : Poet gjigant francez, në Topin e Poetëve më të mire dhe origjinal _______________ që i ka FRANCA aktuale. Ka marrë disa çmine me prestigj dhe ju ka botuar vepra përseri si shenjë homazhe per talentin dhe nivelin e tij « LUFTA e Madhe me KODEKSIN e GJUHËS POETIKE » -------------------------------------------------------------------Në fillim të leximit të kapë një farë Tensioni dikund afër Barkut. Një llojë krizë fjalësh që deportojnë gradualisht në rrethinat e zemres. Putsh poetik i vërtetë i të gjitha shqisave njerëzore ! Rebeljon, revolucion që s’mbaronë kurrë, ngase ska filluar kurrë. Bokser poetik i hijëve, ushtarë i pa lodhshem i ekstremeve ( okay, po deri ku ? ) Skender Sherifi me alivanosjet, pulsionet, dhe instiktet e tij, i ngjuanë harrnat e realitetit tone tragjik, dhe i venë në dukje fshehtësitë e përditshmërisë tonë të çoptuar dhe të mjerë. Me një stil të një Bokseri me « uperkute » poetike, autori krijon nje zhurëm të madhe në Leksikin letrarë, një luftë të pafund kundër kodesktit poetik të njohur ! Pastaj lexuesi i hanë disa grushta poetik të fuqishem në Plexus, dhe bjen në Kaos ( K.O të boksit ) shum kohë pasi e ka mbaruar leximin e librit të tij. Një delirium i shenjtë dhe shkatërrues që shkakëton një shkundje të fortë dhe të pa njohur, në atmosferat dhe klimat tona të zbutura. Një kryqëzim poetik me një ngjyrë të kuqe shpërthyese, një festë gjigante antropofagjike që na i djegë për shumë stinë, Trupat dhe Mishërat tone më intimë. Faleminderit oh Satan ! Skender Sherifi e grithë Utopinë deri në asht ( apo në palqë ) Në çdo poezi të tij rrjedhin perla orgazmike që na zënë frymen. Në universin e tij, tejkalohet çdo gjë, deri edhe në Vetminë dhe Harressen. Më në fund, vetem mbijeton STILI magjik, i mrekullueshem, i cilli ia del notit Njerëzor me madhështi de dinjitet, dhe i pastruar nga çdo gjë e kotë tokësore. Por atherë si ushqehet gjithë kjo humnerë dëshprimi ? Vetem me zjarrin e Fjales, me magjinë e Imagjnates, me driten e Poezisë … të cillat i bejnë shoqëri autorit bile deri të Nestërmen … deri të Apokalipsi i fundit. Fatëkeqësisht nuk njofin asgjë nga Shqipërija pos mbretit Zog, Enver Hoxhes dhe prozes të Ismail Kadaresë. Tani do ta dimë per gjithmone se një Poet i superfuqishem dhe me nje entuziazem lyrik, ua vjedh Fjalëve të Njerëzimit, urgjencen, nektarin e tyre të fshehur. Patrice Delbourg – Paris – dy fjalë per librin « Passion » __________________________________________________________________________

Jean-Marie PIEMME : autor i teatrit belgë, me siguri dramaturgi më i madh i Belgjikës _________________ aktuale në këto 20 vjetët e fundit, i luajtur në gjitha skenat frankofone Skender Sherifi i donë, i dahuron Fjalët, bile kjo shprehje është prapë e zbehtë … Fjalët e çojnë deri në orgazem … krijon një Festë Fjalësh të pa imagjinueshme, një Orgji të shenjtë poetike. Me autorin , gjitha Fjalët dashurohen njëra me tjetren dhe krijojnë pastaj një Show Fushekzjarri gjigantë. Bota e tij na lenë të shofin aq shum gjëra por të shoqëruara me humor. Luanë me sensin e gjërave dhe nga njpe herë disa fjale apo fraza që logjikisht e kanë njpe kuptim preciz si mbas Fjalor, ma magjinë e Sherifit na thonê diçka tjetët krejt të re, dhe tepër të çuditshme. Ky autor krijon Poezi me gjithçka ! Cdo gjë, çdo element edhe me i vogli apo ordiner mund të hynë pa problem per tu integrue në Boten poetike dhe në lojen e vargjeve të Poetit. Edhe pastaj te ky, Poezia krijohet kudo dhe qush donë sepse GJUHA është kudo në shtëpine e vet dhe e lirë. Skender Sherifi e përqafon kretj Boten në majen e pendës së tij. Punon mbi materjen njerëzore, mbi jeten reale, e jo në laboratoriume fiktive dhe artificiale si eksperimentin i zbrazet. Prej nga James JOYCE e mbas, problematike e kuptimit e ka modifikuar kretj artin modern. Tesktet e Sherifit e ilustrojne shum mire, sepse ato lirojnë te lexuesi flukse, apo valë kuptimesh dhe jo një kuptim unik, preciz, global dhe gjeneral. Nê fakt kuptimi, apo sensi i teksti të tij gjindet mbrenda materjes të fjalëve të tij, mbrenda stilit të shkuajturit, ritmit, muzikalitetit, dhe mjeshtërisë subtile dhe tê fuqishme me të cillen autori i shpreh gjërat … Pastaj gjitha këto te bashkuara e kallin flakë imagjinaten e lexuesit. Nuk mundet kush me i rezumue ( me i përmbledhë me nje kuptim të qartë ) tekstet e Sherifit. Ato vetem na shërbejn si pasqyr, si trempolinë me u zhytur mbrenda vetes dhe mbrenda Botes. Te autori, gjuha poetike e tij refuzon kategorikisht me abdikue ( me u dorëzue ) para « soveranitetit të Botes reale » Nodshta këtu qendron definicioni i Poetit të vërtetë : nje Tip unik që e kundershton Rendin barbarë të kesaj Bote, me çregullimin magjik të fjalëve të tij ! Jean-marie PIEMME : dramturgi i famshem belg – dy fjalë per librin e autorit « PASSION » __________________________________________________________________________

RAYMOND QUINOT : Poet i madh belg dhe specialist i muzikes JAZZ _______________ Mikë personal i shum figurave të jazzit amerikan duke filluar me Louis Armstrong e të tjerët Skender Sherifi ndoshta do të bêhet nje idol i ardhshëm. Pra vepra e tij është shumë e rëndësishme. Ky është Poeti i ynë i parë, i cilli e përfyturon dhe përfaqson me të vërtetë Epokën tonë ! Raymond Quinot : dy fjale per librin e autorit : « Ateljete e Endrrave «

JUSUF VRIONI : përkthyesi gjenial i vepres së Kadaresë në gjuhen frenge, frankofoni më i miri dhe më i rafinuari i Shqipërisë « Po ta pohoj, mik i dashur, që jam mjaft i tronditur, i shokuar, i destabilizuar nga origjinaliteti dhe pasuria e jote poetike. Ka aq shum elemente në tesktet tua që nuk kam mundur me i kuptuar, por e shof se Bota e jote e krijon një KULLË BABELI MODERNE dhe e dijë se Literatura e juaj ka me i shqetsuar, dhe me i stimuluar shumë kerkues, studjues, analista, kritik letrar e specialista të ndryshem në të ardhmen. Poezia e jote prefiguron ose parashikon mënyren e të shkurajturit poetik të shekullit 21. Ti je një Poet krejt i veçantë, jashtë çdo norme, jo vetem Tokësore, por ndoshta edhe Planetare. » _______________________________________________________________________

ARTIKUL TË MOJKOM ZEQOS PER LIBRAT E SKENDER SHERIFIT ( disa fragmente ) ______________________________________________________ 1.) « Zëri i Kosovës » me 3 1 – 1 0 – 1 9 9 6 - nga Mojkom Zeqo për librin : « Ora e Meteoreve » i botuar te Globus R. në Tiranë – 1996 --------------------------------------------------------------------------------------------Skender Sherifi është një Poet i rëndësishem. Ai është një Poet i vërtetë dhe i ndërlikuar, i drejtëpërdrejtë ( e admiron Jacques Preverin ) por edhe i zotëruar nga imazhi surealist me shumë nënkuptime që lëvizin si kaleidoskopët e shumëngjyrëshem. Skender Sherifi është në substancë Poet modern, pa e shpërdorur ose vulgarizuar këtë përcaktim të vështirë dhe të rrezikshem, jo të lehtë. Skender Sherifi shpalos një kulturë poetike të madhe, jo vetëm frankofone, por edhe evropiane. Ai i takon në thelb traditës dhe modernitetit evropian, por pa e mohuar edhe identitetin e tij shqiptar. Tepër tekanjoz, plot shpërthime, imazhe, kërkimtar i thekur i metaforës, Skender Sherifi e kapërcen konceptin aristotelian të metaforës ( filozofi grek Aristoti ) dhe e bënë metaforën e metaforave … Pra hynë në një thellësi akoma më të pabesueshme dhe marramendëse, se sa do të guxonin shum poet të tjerë. Skender Sherifi zë kështu me veprën e tij poetike, një vend të padiskutueshëm në Antologjinë e Poezisë Shqiptare të modernitetit aktual në fund të shekullit 20 Ky Poet i fuqishëm dhe njëkosisht delikat bën apelin e humanitetit, të dritës, dhe shpjegon humnerat dhe vrimat e zeza të Njeriut, dhe të shemtuarës me një dlirësi të çuditëshme dhe të përjetshme, përmes një Projekti poetik për krejt Universin. Skender Sherifi duhet përshëndetur, por për të duhet bëre akoma më shumë : duhet njohur dhe vlerësuar ashtu siç e meriton. Sepse është një Poet që e meriton plotësisht dhe denjësisht vlerësimin estetik dhe të kritikës letrare kompetente. Skender Sherifi i bërë nderë poezisë shqiptare ! « Gazeta ZËRI I KOSOVËS – me 31 – 10 – 1996 » Mojkom Zeqo 2.) « KOHA e JONË » Tirana me 1 0 – 0 4 - 2 0 0 6 nga Mojkom Zeqo për librin : « PASSION » i botuar te Onufri në Tiranë reth vitit 2003 – 2004 -----------------------------------------------------------------------------------------------« POEZIA KENTAUR » Skender Sherifi është figurativisht përpara nesh. Bota e tij poetike është dikund larg, mbase në Zenit. Mue më ka pëlqyer Poezia e tij. Fakti që kam shkruar para 1 0 vjetësh për të, me jep shijen e një Jubileu.Duke qenë se ai ka një epos të tendosur, por per fatë të keq jo aq i njohur në Vatrën e origjinës së tij. Poezia e këtij Poeti është kaq e veçantë, sa nuk mund ta shkollëzosh, as ta interpretojsh në mënyrë komode. Duket sikur fantazia është kthyer në një kërcënim. Por ajo buron nga Jeta, dhe është në fakt një hakmarrje e tmerrshme dhe e pareshtur e jetës. Për Skender Sherifin çdo gjë është në shërbim të Artit, por ç’nodhë kur arti është në sherbim të asgjësë ? Ai të rekomandon : « shko dhe shiko horoskopin tënd nên hijet e Maleviçit dhe format e Mondrianit ! ». Pra poeti të futë në një Astrologji ku Piktura moderne i para prinë Poezisë post-moderne. Tërë poezia e tij është me motive pikturale. Kjo të habitë ! Autori i prishë gjitha kufitë e Botës së informacionit. Planetet e ndryshme, molekulat, kibernetika, arti, formulat e ndyshme pleksen me lulet, perjetimet, perversitetet, vetmine dhe revolten. Poezitë e Skender Sherifit mua më kujtojnë një Lotreamon ( Lautréamont ) shqiptar. Ai ka nevojë të mediatizohet te na, sepse e meriton të flitet për të.

Siç e kam thanë, është Poet i vërtetë dhe i rëndësishem. Kam besim se poezia e tij do të nifet më shumë nga shqiptarët, dhe sidomos në Shqiperi. « Gazeta shqiptare e Tiranës : KOHA e JONË - me 10 – 04 – 2 0 0 6 » Mojkom Zeqo 3.) « B A L L K A N » - Tirana me 3 0 – 1 2 – 2 0 0 6 nga Mojkom ZEQO për librin : ATELJETË E ENDRRAVE versioni shqip i botuar te Globus R - në Tiranë --------------------------------------------------------------------------------------------------------« POEZIA KOSMOGONIKE SHPËRTHYESE E SKENDER SHERIFIT » Poezia e Skender Sherifit më ka befasuar që në fillim. Thelbi : është Poet i lindur, i veçantë me shum kuptime, shkatërrues dhe rindërtues, mjeshtër i metaforave, i një Poezie të pasur polisemantike të Epokës Mondialiste, ku matrica antropologjike ngrihet mbi etnitë dhe kulturat dhe qytetërimet e klasifikuara në mënyrë konvencionale. Poezia e tij ta kujton Bretonin ( André Breton ) por sidomos Mishonë ( Henri Michaux ) Por natyrisht identifikohet me poezinë dhe boten e tij. Krejtësisht e dallueshme, inkandeshente, mitëshpërthyse, me një kriticizem aktiv dhe iluminist. Libri i tij : « Ateljetë e Endrave » është sinteza e pjekurisë së tij ciklike, një ikonë surealiste me motive dhe shkrim dixhital të shpirtit. Ky libër plotëson një boshllëk në poezinë shqipe në përgjithësi. Autori krijon një kuptim të ri të modernitetit poetik kurse ende në Shqipëri rëndon provincializmi arkaik, struktura butaforike me vargje të rremë. Ky libër kosmogonik është kundër kiç-poezisë, një revoltë emancipimi dhe dlirësimi në një kuptimshmëri evropiane integruese. Pra tani lexuesi i jonë ka në duar poezitë e një Poeti shqiptar, që edhe per mendimin tim, është në avanguardën e poezisë së sotme shqipe. « Gazeta shqiptare e Tiranës : B A L L K A N - me 30 – 12 – 2006 » Mojkom Zeqo Këto jane 3 fragmente te artikujve të Mojkom Zeqos, shkrime dhe intervista me mue, por që shtrihen në 2 faqe gazete …. Për mue si autor, e kanë një vlerë të jashtzakonëshme, sepse me ka mbështur qush në fillim me 1 9 9 6 … dhe Mojkomi ka një nivel, një CV mjaft të pasur si intelektual, arkeolog, piktor, poet, kritik … ka kulturë të gjëre dhe horizont artistik. Mojkomi, bashkë me Edmond Tupjen , Jusuf Vrionin dhe Artan Fugen, kanë qenë si shtylla të opinionit per mue në Tiranë, si bazë kritike per Shqipërinë nga personaliteti dhe autoriteti i tyre në vend.

4 .) A R T A N F U G A : filozof e sociolog në Tiranë _______________________________________________ E ka bëre një parathënje shum të mirë, interesante, dhe origijinale per librin tim : L O V E Por i ka 9 faqe dhe është me siguri pak e gjatë … TANI PO I PËRKTHEJ VETEM DISA FRAGMENTE TË SHKURTA E TË ZGJEDHURE … A R T A N F U G A : nga parathënja e librit : « L O V E » , i botuar në Bruksel në vitin 2 0 0 8 _________________________________________________________________________ Më ka pëlqyer jashtëzakonisht libri « LOVE » një punë kolosale, një laboratorium i shkrimit poetik, ashtu siç e dëshmon vet konstruksioni i Librit, arkitektura e tij, dhe imagjinata e pa kufij e autorit. Libri flet për Dashurinë siç e thotë tituli i tij, një temë e përjetshme e Njerzimit, por e revizituar nga autori me një figure biblike. Skender Sherifi e dine më mire se

çdo kush se Poezia e vërtetë është : arti apo mjeshtria më krijuar valë të reja, me kllapuritë, me e dehur gjuhen dhe me hapur horizonte inovuese. Sepse ky i kallur gjenial është lindur universal, i parfumuar prej nga fillimi nga Bota e Erëzave, dhe është në thelb : Poeti i Jetës dhe i Dashurisë ! Pra edhe pse na shpreh gjithë këtë dashuri me vargun e gjuhes frenge, me muzikalitetin e saj, Autori nuk e ka harruar shpirtin e tij shqiptar, sepse e ka thithur ose integruar kujtesen e të parëve të tij, sikur një muzikë antike që kumbon mbrenda tij. Një besnikëri ndaj gjenezes, lindjes, tokes … e ka trashiguar Memorien e Elefantave ! Natyrisht se Jeta e Autorit me një edukatë dhe një kulturë kombëtare mbrenda familjes së tij në emigracionin shqiptar në Belgjikë, bashkë me ndikimet e botërave që i ka përjetuar ai vet, në Shqipëri, në Kosovë apo në Malin e Zi, të perzira më formimet, eksperiencat, dhe jeten e tij në hapësirat frankofone, me epicendër në Bruksel dhe në Paris : këto e kanë krijuar një personalitet të veçantë, dëtyrimisht kosmopolitë, kaleidoskopik, totalisht i hapur e kuriozë ndaj gjitha kulturave botërore … një Njeri i demultiplikuar, multidimensional, i lirë dhe i çliruar nga çdo gjë, pa pikë kompleksi, as paragjykimi. Skender Sherifi e ka per parim si Poet : me e marrë të drejten dhe lirinë me e rilexuar, me e rishikuar, me e ri-ndije shpirtnishtë e emocionalisht, me e rikompozuar, me e rikoduar, me e rivizituar, me e rimenduar Boten ashtu siç donë ai vet, sikur me pas qenë Dita e Parë e Krijimit virgjinal të Universit. Libri i tij « LOVE » na shëtisë prej Egjiptit antik të Faraonëve, deri te Bota delirante e sodit nëper 5 Kontinentet, duke kaluar përmes librave, kulturave dhe bibliotekave universale, sikur në veprat e Borgesit ( José Luis Borges ) dhe Umberto Ekos ( Umberto Ecco ). Ku Njeri është një Magjistar i cilli i ka përzier të gjitha zhandrat, dhe i ka bërë të mundëshme të gjitha të pamundëshmet. Ndoshta është « David Copperfield » - i , i vargut dhe i rimës ? Eshtë Artist unikë në krijimtarinë e tij : dhe Sherifit i lejohet absolutisht çdo gjë ( ky është luksi suprem ! ) sepse është në gjendje me krijuar art, bukuri dhe poezi me gjithë shka, sepse është Shpirtë i thellë Artisti, i lindur dhe i lirë, një evidencë e Natyrës, ashtu siç e ka pas konstatuar me të drejtë zoti Pierre Seghers ( para 30 vjete ). Une e kam përshtypjen se nuk mundem me e gjetur askund një autor si Skender Sherifin, i cilli e njef më mirë se ky, Boten Përendimore, gjuhen frenge ose parashikimet poetike të ardhshme. Ky poet, kur e lexojmë na duket si një UFO ekstra tokësor, thue si i ka jetuar 1 0 0 0 jeta tjera dhe është ngopur me gjithë shka. Për këtë arsye na duket se është dikund tjetër, në një tjetër Planetë, dhe na shikon neve dhe jeten tokësore, sikur nje Astronaut me një vizion special, prej nga hapësirat e larta. Duhet theksuar se një vend sikur Shqipëria ka shum nevojë per një shikim të tillë të sinqertë, dhe pa konçesione ose kompromise të ndryshme, me një analizë klinike e objektive të realitetit. Sepse ky Autor na vnonë shpesh herë në pyetje, në dyshim, na shkundë, dhe na shëron më në fund nga heshtja, autizmi dhe vërbëria e jone kolektive. Ky guxim e kjo liri e tij aq befasuese, unike dhe magjike, e erëzuar me plot humor, pafajësijë, dhe spontaneitet, është një thesar tepër i rrallë dhe në Përendim. ( Mundeni bile me lexuar se shka kanë deklaruar gjithë autorët dhe gazetarët e Përendimit per autorin per ta vërtetuar këtë evidence ) Për boten tone shqiptare, vepra e tij është nje elektroshok, një bume ! Sepse ne nuk kemi dalur ende nga kornizat e ndryshme, nga dëtyrimet kolektive, nga censurat dhe autocensurat. Kur e shikonë në esence : Skender Sherifi i takon vetevetës, nuk i takon asnjë shteti, dhe askujt … sepse është një Qenje shum komplekse e përbërë nga shumë elemente të ndryshme. Ky Poet totalisht i pavarur është i lidhur ekskluzivisht me Boten e tij poetike, sikur Shkëmbi në detë, dhe mund të thuajsh se shteti i tij real : është gjuha dhe poezia e tij, teritori i imagjinatës të cillin e mbi zotëron. Skender Sherifi është specialisti i « SURF » -it australian nëper Valet e paradoksit.

Në aspektin e formimit kultural, të referencave, të eksperiencave, është në një tjetër Galaksi, me vite drite larg nesh … Por se identiteti shqiptar është prezent dhe i afirmuar në vepren e tij, pa e mohuar edhe pjesen evidente frankofone. Kemi të bëje me nje Artist të intuiteve, instinkteve, të perjetimeve, të kujtesave, të erëzave, të gusteve, të shijeve dhe të shqisave, poet i energjive, i valëve, i atmosferave, i dashurive … nuk futet në shkollen puro rationale dhe cerebrale. Autori është magnetik dhe na tëhjek në stuhinë ose tsunamin e tij poetik, marramendjen e vargjeve, fyshek zjarret e tij leksikore, dhe efektet e pa ndërprera të surprizes, të papriturës. Gjithë kush ka folur per Dashurinë prej fillimit të Njerzimit, por jo si Skender Sherifi. Ky origjinalitet pra është i rrallë dhe i fuqishem. Leximi i librit « LOVE » të shpërthen si nje grenadë në fytyrë, sepse kërcejnë, fluturojnë, eksplodojnë, xixëllojnë fjalët nga të gjitha anët Origjinaliteti i figurave, dhe fuqija imagjinative e Autorit nga fundosë ose përmbysë definitivisht. Pa dyshim se ua këshilloj urgjentisht me e lexuar këtë libër magjike, sepse mua më ka mahnitur ! ARTAN FUGA : tetor 2 0 0 7 - Paris e Tiranë

Jacques Bonnaffé - Juin 2010 à Paris Acteur et Metteur en Scène français
Dans le Train, Saint Malo en Bretagne - Paris Mon cher Skender,

-

je suis longtemps resté sans réaction après avoir reçu ton texte Déplacements dans le temps et hors du temps ... Tremblements ... Eh oui, toujours muet et sans réaction ... mais pas pour autant sans voix ! Je me préparais à un tumulte d'écriture : j'ai été servi ! Ascencion de l'Everest par la FACE FORCE Quelque chose qui prend armes ... qui suscite des invasions ! FEU ! Tu cherches des artilleurs et j'ai peut-être ce profil, ce souffle ? Mais sans établir de comparaison entre le texte et sa possible adaptation, je n'irais pas sur ce champ-là. Pas en ce moment ... Peut-être parce qu'aujourd'hui, la question centrale pour chacun est de ressentir pour quel choeur on se destine ? Et j'ai plusieurs chants de résistance à suivre, pour lesquels je me dois de garder des forces et du temps. C'est juste un choix ! Donc, il n'y a pas de jugement de ma part, et encore moins le refus d'un univers évident, d'une écriture comme la tienne qui s'impose. Non ... non ... ça vaut le coup, d'autant qu'on la prend en plein visage, comme une série de gifles s'il le faut ... et ce n'est pas triste, l'ami ! Aussi je renvoie la balle comme on remet en jeu. En espérant pour vous que ça vienne déchirer le silence ! Cordialement Jacques Bonnaffé Juin 2010 à Paris - Jacques Bonnaffé Acteur et Metteur en Scène français

Jacques Bonnaffé - qershor 2010 Paris
________________________________________ Në Trenin Saint Malo-ja ( Bretagne ) për në Paris I dashur Skënder,

-

Kam ngelur një kohë të gjatë pa reaksion, pa qenë në gjendje për të shprehur asgjë, pasi kisha marrë tekstin tënd. Zhvendosje, lëvizje në kohë e jashtë kohe … Dridhje. Tamam ashtu, ende memec dhe i pa reagim… por kjo nuk do të thotë se nuk kam Zë !

Isha i përgatitur dhe prisja një shkrim vrumbullitës, dhe ashtu ndodhi ! Ngjitje e Everestit nga Shpati i quajtur Forcë Diçka që mbërthen armët … që shkakton Pushtim ! Zjarr ! Ti kërkon Artiljerë, dhe te unë e gjete atë që të duhet, ndoshta e kam atë profil, atë shpirt ? Por, nuk dëshiroj të bëj krahasimin midis tekstit dhe përshtatjen e mundeshme të tij për në Skenë. Nuk do të hyj në ato ujëra. Jo tani për tani … Mbase sepse sot, problemi themelor për gjithsecilin është që ta ndiejë e ta kuptojë, se për çfarë Kori është i lindur, i programuar ? Dhe unë aktualisht kam shumë Këngë rezistence për të ndjekur dhe për të cilat më duhet të kursej forcat e mia dhe kohën. Është zgjedhja që kam bërë ! Pra, nuk flitet për asnjë gjykim nga ana ime, dhe aq më pak për mospranimin e Universit tënd letrar evident, me një shkrim të fuqishëm, që ti sulmon e përpunon Turinjtë, duke ngrënë një seri Shuplakash surratit, sipas nevoje. Jo ... jo ... miku im, ja vlen ... nuk është për t’u trishtuar ! Kështu pra, unë po e hedh Topin në anën tënde, sikundër e vëmë përsëri në Loje. Duke shpresuar se me këto Fjalë e kemi thyer Heshtjen ! Dashamirësisht Jacqes Bonnaffé Paris, qershor 2010 Aktor dhe Regjisor francez. Ka fituar Molierin vjetor (çmim si Oskari) i Teatrit francez për vitin 2009 si regjisor i spektaklit : « L'Oral et Hardy » në Paris

teksti nga frëngjishtja u soll në shqip nga : D. Kokonozi

Quelques textes - disa TEKSTE te perkthyra nga frengjishtja në shqip du livre : LOVE - nga zoti : ANTON PAPLEKA - 1 0 textes du livre LOVE - dhe sa TEKSTE nga disa miqë të tjerë ...

Skënder SHERIFI - « L O V E »
1. E dashur, unë të përfytyroja ! ( p.91 )
për : Ava Gardner me një Plan Filmik të : Jozeph Mankiewicz – Jerry Schatzberg – Charles Laughton - Samuel Füller et Fred Zinneman E Dashur, unë të përfytyroja të shtrirë në një Fushë me Orkidé duke folur me sqifterët që fluturojnë mbi dhé. E Dashur, unë të përfytyroja duke u vërtitur si Flutur për të lajmëruar se po vjen Stina e bukur. E Dashur, unë të përfytyroja të rrethuar nga gjithfarë shkërbesh që ligjërimin tënd e merrnin vesh. E Dashur, unë të përfytyroja sipas melodisë Lulet e së Keqes, duke vallëzuar ngadalë bashkë me Letrashpërndarësin Kalë. E Dashur, unë të përfytyroja duke mbajtur si Robert Desnos një Qengj të çuditur nga të jetuarit !

Në trenin Bruksel-Paris, prill 1976

2. Çfarë duhet të shtoj tjetër ?

( p. 102 )

për : Michaëla Lecocq me një Plan Filmik të: Alexander Kluge – Volker Schlöndorf – Joseph Von Sternberg - Werner Schroeter et Werner Herzog Të dua, shpirti im le ta marrë dreqi këtë nderë : çfarë duhet të shtoj tjetër ? Era vuante nga Turbullime në organet e tretjes Dielli u fsheh prapa kanateve të tij të mbyllura Më dukej vetja si MOLIERI që luan Molierin : në të hapurën e Hijes sate rrëshqita Turirin tim të kaltër ! Hëna tregonte Kofshët e saj në fund të një Korridori Macja ime nxori çadrën në Ministrinë e Financave Më dukej vetja si PIKASOJA që pikturon Pikasonë : në Tavernën e Zemrës sate piva një Gotë plot DASHURI ! Të dua, shpirti im le ta marrë dreqi këtë nderë : çfarë duhet të shtoj tjetër ?

Bruksel, qershor 1976

3. ILUMINIME

( p. 103 )
për : Sophia Loren

me një Plan Filmik të : Francesco Rosi – Elio Petri – Gianni d’AmelioPietro Germi – Gillo Pontecorvo et Darren Aronofsky Në det ca Kristale zjarri i ndriçojnë Gjinjtë e tu të mrekulluar nga butësia e Ledhatimeve të mia Dhe Rëra e praruar që e rrok Trupin tënd shkrihet nga Frymëmarrja e Ekstazës sonë të pafundme Në Det ca perla Ere e freskojnë Kujtesën tënde të magjepsur nga Kënga e Zogjve Dhe ashtu si ata Pulëbardha ikanake ne emigrojmë te Dëshira fëmijë i instinktit tonë të egër. Në Det ca tinguj violinash vdesin në Buzët e tua të etura për Ligjërimin Dhe ca Reflekse shkume të lindura përmes Dhimbjes përthithin vrazhdësisht çastet tona të rralla të Lavdisë

Prishtinë ( Kosovë ) , prill 1977

4. ALBANIAN TWIST

( p. 107 )
për : Michaëla Lecocq

me një Plan Filmik të : Alain Robbe-Grillet – Raoul Ruiz – Gore Verbinski - Jan Kounen – Anne Fontaine – Alain Berliner et André Delvaux Midis një Marramenthi dhe një Drithme ti bredh në kokën time si ato personazhe të Leonor Fini-t me Krifën tënde prej Luani dhe me Gishtat e këmbëve të tua ngjyrëportokalli Gjinjtë e tu tunden nga një rribë Ere Asnjë burim i Botës nuk do të ma shuante dot Etjen : vallëzoj Tuist bashkë me Natën ! I mbytur përgjithmonë në Anijen e përmbysur të mendimeve të tua të shpërndara … Unë nuk di se si të ulërij për Dashurinë time deri në Qiell kur Arsyeja ime e ka humbur arsyen ?

Prishtinë ( Kosovë ), prill 1979

5. ZEMRA të KRYQËZUARA

( p. 259 )

me një Pikturë të : Francis Bacon – Ljuba – Veliçkovic – Gustave Doré - Zoran Music – Rustin – Marcel Duchamp et St. Mandelbaum
I.

Greta GARBO

Oh, Odaliska ime magjepsëse, me Urtësi që të qetëson : ti je Prani-Mungesa ime, unë jam Statuja jote që mendon ! E dalë nga Fjordët e Veriut, nga një Legjendë e pabesueshme : unë jam gjarpri yt që kafshon, i Dashuri yt që në Bibël zihet në gojë ! E qeshura jote si ujëvarë që asgjë s’mund ta pengojë si Shigjetë më godet pa mëshirë Duke luajtur « Top-Solo », ja ku je fillikat, por e Lirë ! Ti je ylli im austral, Agimi im boreal Unë : Koala jote dimërore, Dehja jote verore Tërheqja jonë është fatale … njeriu hedh themele e nga shinat mund të dalë Kthehu shpejt në Shtëpi dhe var Thelpinj Hudhre te qafa jote ! Njeriu vjen fare thjesht tek Ekstazat e tij nistore … Një dashuri e pohuar është një Dashuri e vdekur, thotë Samurai Kjo Salcë nuk shkon fare në këtë Ngricë yjore Okay « Corral and Banzaï » : Unë të ngazëlloj për vdekje dhe pa Qira mujore ! Larg Teje : nuk janë aspak ledhatare Netët e mia prej Kine Nga Marksi te Marsi : Gjuha jote është fine ! E dua Frymën tënde të përmbajtur, Barkun tënd të ngjeshur këtë kënaqësi të çuditshme dhe sëmbuese që të çliron kur Fjalët e tua kanë heshtur Dallgët e tua përmbytëse të një Vërshimi të panjohur, të pareshtur Në Vendin e Dëshirës, unë pi Buzëqeshjen tënde si qiell pa re Vështrimin tënd të mbushur plot me një valë Dhembshurie Si një zgjua Dashurie ku mjalti mund të rrjedhë rrëke … Zanë e Dhembshur : ti më vë zjarrin dhe unë nuk jam Zjarrfikës ! Ti ua merr shpirtin Kuajve dhe unë jap Shpirt … Hije dhe Drita të jetës sime Albatros ALBANIE : ti më mbush me rrezatime !

Tiranë (Shqipëri), e diel, 5 mars 2000

6. THELBI I RILINDJEVE

( p. 332 )
për : Besa Zhuten

me një Pikturë të : Cézanne – Nicolas de Staël – Pierre Soulages – Yves Klein - Fernand Léger – Michaux et Christian Dotremont Kështu lindi një JETE që u nis nën Shirat që binin rrëshekë dhe në Baltërat e ILIRISE … Pranvera ma bëri me SY si çapkën dhe një ERE ledhatare më solli në Pragun tënd Ti qe aty ku qeshë unë Unë qeshë aty ku je ti ! që nuk i gjendet emri dhe pa emër të caktuar e paçanësueshme apo e frymëzuar pa « por », as me thonjëza e rrethuar : e parrëfyeshme dhe kaq e vërtetyë … DASHURIA më bëri për vete një MREKULLI shqiptare në jetë ! Na hoqi udhën YLLI që vezullonte Ndodhi : ajo që duhej të ndodhte ! Duke kalëruar FANTAZIRAT mbi një kalë BRYMS ëndrre nga Oqeanet deri te Shkretëtirat në zemër të Udhëve Yjore : unë u ndala te Dera jote piva ujët e kthjellët të Gurrës sate duke ndjekur pas ARUSHEN e Madhe dhe Jermimet e mia të çdollojshme i lehtësuar nga Ajri, i bërë ater nga Eteri Retë m’i kujtuan Luhajtjet e mia te Dheri Ti qe engjëlli im i shkruar nga Qiejt dhe nga Perënditë Prania jote më ka ngazëlluar sa dhjetë mijë zjarre që era i përshkëndit !

SHPIRTI yt qe Kujtesa ime Sytë e tu qenë pasqyra ime e ndritshme Këtu dhe në jetën e përtejme : ti je Historia ime sublime ! e diell me 5 mars 2000 në Tiranë ( Albanie )

7. PARFUME JETE

( p. 334 )
për : Besa Zhuten

me një Pikturë të : Roger Somville – Camille de Taye – Joan Marti Robert Combas – Daniel Spoerri et V. Kandinsky Delikatesën tënde thitha me ëndje si një Dhunti nga Qielli i zhytur në Mirësinë tënde dhe në ëmbëlsnë tënde të të jetuarit … i fundosur në sytë e tu plot vezullime dhe në buzëqeshjen tënde të ndritshme Te Ti, unë thitha Parfumet e Dashurisë Kopshtet e Edenit dhe lindjet e Ditës I ndjeva Notat e Zemrës sate atë Heshtje zanafillore që Jetën tënde ritmon çdo çast … Bukurinë e asaj që nuk thuhet me fjalë e Dhembshurisë që vjen pas … I dua Pamjet e tua pej Madone duke soditur Udhën e Qumështit kur vjen mbrëmja Kur te ti kumbojnë Rekuieme të tëra … Këtu dhe atje : frikërat e mia, ti i fshive krejt i pastrove Ditën dhe Natën Jetën dhe Vdekjen Kjo Llotari e padëgjuar më bëri të qaj me lot të nxehtë Ky është Misteri i Fatit, Motër e shtrenjtë Çelës i çuditshëm i Shortit … Këtë mëngjes ende jehon muzika e Agsholit ! Qind për qind është i kthjellët, me refrene flurore për mua Hip në Tren për një udhëtim me atë që dua … Të dua aq sa Sekretet e mia lulëzojnë në Sekretet e Tua !

Tiranë (Shqipëri), e hënë, 6 mars 2000

8. RAINBOW FEELINGS

( p. 338 )
për : Besa Zhuten

me një Pikturë të : Vermeer – Georges de la Tour – Botticelli – Raphaël - Rubens – El Greco et Leonardo da Vinci Të dua pafundësisht thellësisht sublimisht hyjnisht përjetësisht Të dua përtej Big-Bangëve të pambaruar përtej Përflakjeve të padëgjuara përtej Fillimeve që të lëbyrin sytë përtej Muzgjeve që nuk kanë të dytë … përtej Hapësirave dhe Kohës në Përmasën X nga të mbranet lëbyrje deri te zalisjet intime Të dua shumë kohë para Zanafillës së Zanafillave para Mbarimit të Mbarimeve të Mbrame nga Ajri te antilënda të dua prore nga Stralli tek era bërthamore Të dua nga Qiejt te Steretë nga Oqeanet në Dete nga Hijet në Drita në një mijë miliard Mënyra …

Atomium ( Bruksel ), 11 mars 2000

9. FOR YOU AND ME

( p. 381 )
për : Besa Zhuten

me një Pikturë të : Delacroix – Géricault – Ingres – David Holbein – Otto Dix – Lucian Freud et Dürer

1. Dhia e egër dhe Flutura Makaon ( p. 400 ) duke luajtur me Balafon për këngëtarin Alen Sushon
Mora Rrezen e parë të Diellit dhe Cullufen tënde në Erë Në Sambën e ndjesive kallamet tundeshin paprerë Unë të dhashë atë që kisha në shtratin me pupla palloi të vrarë Njeriu nuk kthehet kurrë te ato sfilitje që hoqi më parë … Latërzuar me gicilime dhe me pritje gjithë Vrull : qëndroj si i lajthitur nën rrënojat e qytetit Kabul Në një Agshol dhe Perëndim dielli diç më pak sesa një Kupë qielli : Jetën time e bashkoj me dashnorët e tu ! Midis dritës së Verdhë dhe të Portokalltë i mëdyshur shpeshherë ngeli Pasi kalova provën e Zjarrit … i shpalos Flatrat prej Engjëlli Si bujkrob dinak e magjeps Kështjellën time Këtë fundjavë me rrota të rëna Për ne janë fatbardhësi që na sjell gëzime ! Britma e fitores buçiti pa Karta Krediti Një Fatorino Jargavanësh më çoi te Parisi Një Mall sërfoi mbi Fotot e mia që janë zverdhur Pa dallgë as rropamë : ti qe Buka ime e bekuar ! Më pëlqenin Fanitjet e tua levarashe si një suspens i « Xha Alfredit » Ai ka vepruar gjithmonë sipas dëshirës sate : Si një Tigreshë, ti më turbullon aq sa s’di nga t’ia mbaj E vë në dijeni Lartmadhërinë e saj : Rreth Venecies dhe Pizës zbres në tokë me Astronef … Në salsën e Dukës së Gizë : tallen me Mbret e me Zëvendës-Shef !

Çfarë nuk bëra për Ty Që nga Babilonia deri te lumi Jordan ? Kalendarin tim ti e ke trazuar Dhe i katranose Shenjtorët e mi, për të cilët djeg temjan A mos vallë të kanë klonuar me Viçin Kristian ? Si në Ligjërimin e të Parëve iu zbulua Qëmotit : unë këndoj Barkarolën në Pemëtoren e Zotit Krahët e Detit mbështjellin me ëndje Lamoret e trupit tënd lakore të zjarrta Unë do ta prekja mbështjellcën tënde Për disa Endrra të Arta Nëse prata Dekorit i flas me ti Hijes sate që e kam pranë vetes Këtë e bëj që të dashuroj edhe në mbretërnë e Vdekjes ! Tërë Perlat përhapen me vrull në Oqeanin e tallazuar Diejt e tu të Zinj e strehojnë në Qiej Terrin tënd Utopia më ka rrëmbyer në këtë Heshtje të rrezëlluar Mbamë zgjuar, Natën kur Ndalimqarkullimi vendoset anekënd ! E marte, më 1 0 korrik 2 0 0 1 - në Bruksel

10. VAJZA ME SY SHIU

( p. 465 )
për : Olga Kolpakova

me një Pikturë të : Allen Jones – Edouard Kienholz – Jef Koons Gaston Chaissac – Mark Tobey et Alfonso Ossorio Instinkti im më shtyn të vija të të trokisja në derë Ti më propozove të Shetitnim në Shiun që binte atë Verë Hodha idenë e madhe të sajonim me tre veta një çift Ndonëse Sartri dhe Simona i kafshonin Gishtërinjtë. Me Probleme të procedurës së ndyrë u morën gjerë e gjatë Ti po ikje për në Moskë, në anën tjetër të Murit të lartë Për kilometra të tërë Folëm për Ndërresa në Errësirë Asnjë Keqardhje Vajzë trime, vetëm e vetëm një lamtumirë ! Në Garazhin e Ideve binin si perla pika Shiu rrumbullake Kujtimet u bënin makiazh Fjalëve të tua cullake Kaq shumë gjëra doja të thosha, po si të t’i thosha nuk dija Atëherë përdora pamje Endrre për të zbatuar Dëshirat e mia Si Rërë më verbonte Ligjërimi yt lëngues, i pafaj, Isha si një Autor që e ndjekin prapa shtatë Djaj Ti më le një Adresë dhe Marrosjen e Mollaqeve të tua Në atë stinë kur Trishtimi i Meshëve më shumë u shijua Lamtumirë Mike e Shiut që në luftën kundër Frikërave u përfshive Nga Zërat tanë të bashkuar në Rrugën e Lumturive ! Ata qenë pesë, tashti janë katër Ata qenë katër, tashti janë tre Ata qenë tre, janë dy për dreq, Ata qenë dy, tashti janë Pleq !

Prishtinë ( Kosovë ), maj 1980
i përktheu këto 10 tekste : Anton Papleka Voici donc les 10 textes - ( pra, këto jane 1 0 tekstet poetike që i ka zgjedhur lirisht vete, si mbas shijes se tij, dhe përkthye nga frëngjishtja në gjuhen shqipe, zoti Anton Papleka )

1 1. S I L E N C I O

( p. 131 )
për : Sharon Stone

me një Plan Filmik të : Paul Verhoeven – Jan de Bondt – Carlos Reygadas - Dick Maas – Gus Van Sant – Oliver Stone et Woody Allen Për ty mendoj në bulevardin e Rastësisë nga heshtja e Fjalëve në heshtjen e Shikimeve Në çdo klithje intime dallgë shpirti kishim S'ka asnjë dyshim : je Big-Bang-u i Shpirtit tim ! Oskari shpërthyes shënoi Netët tona të nxehta E unë pa arsye të braktisa për të thatën Shkretëtirë E doja kryqëzimin e Këmbëve tua Sytë e tu nepsqar shkëmbej Qukapikun e akullnajes për dhjetë Puthje të flakta ! Trupat tanë kaq pranveror si Pemët e bukura frutore ndezin një mijë Zjarre diellore në Ritet e Dashurisë tonë hyjnore Romancat e tua më kënaqin në të jashtligjshmin Film duke përqafuar Ekstremet paturpësisht deri në Agim Në pafundësinë e Qiellit thithem në një Publik unik Deliret tona sublime të vitit shëndrojnë të Panjohuren në Mitë

Për ty mendoj në bulevardin e Rastësisë nga heshtja e Fjalëve në heshtjen e Shikimeve përktheu në gjuhen shqipe - Ergisa BEBJA

1 2. MELODIJA E HARMONISË

( p. 6 2 )
për : Jeanne Moreau

me një Plan Filmik të : Luis Bunuel – Louis Malle – Ken Russel François Truffaut – S. Einsenstein et Joseph Losey Jetojnë në Hapësiren kohore mijëra Dashuri hyjnore përralla që një stuhi Ere i shëndronë në Endrra shenjtore Lulëzon në zemrën e Diellit një Dritë tepër magjike një Dhuratë e pa shembullt që rrezaton Bukurinë tënde mistike Murmurojnë në Jetët tona Pasione të harruara Plagë të pasheruara që e Papritura ti rikujton Sa Toka të djegura ka Endrra të ndërprera Vullkane anonime që Fatin pasqyrojnë Ka në Pafundësinë natyrore Variante të lehta Muzikore dhe në Qiellin blu të Azurit Këngë hipnotike Dashurie njerëzore përktheu në gjuhen shqipe : Ergisa BEBJA

1 3. A M O R E M I O …

( p. 6 5 )

me një Plan Filmik të : Valerio Zurlini – Luchino Visconti – G. Tornatore - Ermanno Olmi – Paolo et Vittorio Taviani et M. Troisi Oh, e dashura ime ne duhemi si askush tjetër në Botë e do të jetojmë më shumë se çdo Njeri në këtë Tokë Oh, e dashura ime do doja të të dehja me Parfumin e Luleve të Gjithësisë e pastaj të dëgjonim Muzikën hyjnore të Lumturisë Oh, e dashura ime do doja të ndihmoj të luash Fyell me një Kallam për t’u bashkuar në Simfoninë marramendse të Fjalëve Oh, e dashura ime për ty do t’interpretoja Himnin e Verës së kaluar duke të mësuar Misterin e Përjetësisë së shkuar Oh, e dashura ime do të të dedikoja Baladen e Erës që përkëdhel Detin në konektim me Pulset më intime të Tokës Oh, e dashura ime ne duhemi si askush tjetër në Botë e do të jetojmë më shumë se çdo Njeri në këtë Tokë ky tekst ju dedikohet aktoreve magjike të Filmit Italian : Sophia Loren – Claudia Cardinale - Sylvana Mangano – Monica Vitti –

Anna Magnani – Julieta Massina – Alida Valli – Gina Lollobrigida – Raquel Welsh – Stefania Sandrelli – Lucia Bose – Laura Betti – Lea Massari – Ornela Muti – etj … e përkthej në gjuhen shqipe : Ergisa BEBJA

14. KURORËZIMI I SHENJTËSISË ALIF – ALEF – ALFA : direkt nga ALTAIRI e VEGA me SUZANNE and ALAN VEGA … Let’s Go ! ( p. 411 )
për Carla Bruni me një Fotografi të : Robert Doisneau – Lartigues – B. Rheims – Brassai - Cartier Bresson – Raymond Depardon – et Jean Loup Sieff M’inspirove për të dashur përtej së mundshmes Ti je LIRIA ime Arsye e Jetës sime Një Ujëvarë rrëmbyese Pasionesh të shfrenuara derdhet pa pushuar në Udhen tonë të bekuar Universi ishte e Dashura ime Muzika : my « Crazy Friend » Në bulevardin e Ndjenjave Before : « THE END » … u qepëm me disa Penj ! Në Mëngjes e mora Penden time të artë nën Driten e Hënes hyjnore Për t’iu afruar Përendisë : kur një Shekull të duket një Orë ! Kam gdhendur mbi Lëkuren tënde Endrrat e mia më të ëmbla Me qindra Foto të bëra Roman që më ndriçojnë në çdo Skaj Në Bar apo nën çarcaf çdo gjë shkon për merak Atmosferë rrezatuese do të thoshte Luanesha

Të ngjeshur në një Shtëpi a thua Zezakët po ndjellin Zi ? Para vallëzimit të « Tarlatanës » : mirë se vjen në Night-Club : « Maçoku i Zi ! » M’inspirove për të dashur përtej së mundshmes Ti je LIRIA ime Arsye e Jetës sime. përktheu në shqip : Ergisa BEBJA

1 5. MELODI NOKTURNE

( p. 486 )

për : Miles Davis e Chet Baker me një sfond muzike JAZZ : Charlie Parker e Dexter Gordon Oh, e dashura ime ! Për ty mendoja kur mora Penën të shkruaja por këte mbrëmje, FJALËT më mungonin Edhe pse është mjaft vonë Jam aty ku s'dukem, ku nuk takohem dot në një « No Man's Land » pa emër … Zonë e tejkskajshme Thellësi e pafundme Në një Lundrim të përjetshëm Papritur, u gjenda i vetmuar përballë Dobësisë sime ç'vlejnë Mendimet e mia kur Heshtjen e braktisën ? Ngjan sikurse JETA të më propozonte një Vallëzim ! Sekretet e fshehta të Ekzistencës sime JAZZI i ringjalli pa përtim ... Sa Plagë të vjetra këndonin në Shpirtin tim Largomi ato Kujtime, se nuk ka më shërim ! Për dreq, ngela si Huti para Fletës së bardhë ! Ora më sinjalizoi dështimin tim U dorëzova pa Grimë, me sa Zana e Xhindë ! Oh Djalosh … një Vodka me Xhin për gjithë këta rreshta bosh ! Oh, e dashura ime ! Nata qenka e akullt e serish të ndiej përmes Qenies njerëzore së trazuar e të trishtë

Pa prezencen tënde nuk mund të fle Hija e jote më ngrohu në buzë të lumit « LUAR » ( la Loire ) me puthje e përqafime pa ndarë ! Në parvaz të Dritarës mediton një Mëllenjë … Përpiqem të kuptoj se ç'kërkon të më thotë ? Mos vallë është ringjallja e Kujtimit tënd ? Imagjinatën nomade s'mundet kush ta kuptojë e bredhja ime e egër ka shanse ta frikësojë … Midis të rrosh apo të mos rrosh ? Përse të zgjedhësh ? Shumë pse … suspenca … e ndoshta, në këtë Jetë Nuanca të pa zbuluara, që na kalojnë si të Shkretë Do mbushemi me mend pas një Stazh në Xhenet ! Sonte m'u rikthye Buzëqeshja jote e bekuar Solla në mendje faktin që vetëm : skhojmë e kthehemi ! Një përseritje absurde deri në Përfundim ... Jemi mysafirë të Jetës jonë … si me qenë në Mërgim ! M'u rikujtuan Dashuritë e përparëshme JAZZ-i më dehu, me shijen e Ëndrrave të ardhshme Ishe Mrekullia ime, në më të bukurin FILM ! Gjysma e Ndërgjegjes brodhi në kërkim të një të Kaluare të largët Të dua në thellësinë e kësaj Heshtje magjike ku ekzistenca jote është Gostia ime sublime ! Prill 1 9 7 6 , i zdeshur në një Tavan, duke dëgjuar muzikë JAZZ përktheu në shqip : Ergisa Bebja

1 6. AFERDITA E BORËRAVE

( p. 50 )
për : Catherine Deneuve

me një Plan Filmik të : Jacques Demy – Jane Campion – Danny Boyle – Robert Aldrich - Arthur Penn – André Techiné et Régis Wargnier Ti je Afërdita e Borërave me Zemrën e thyer që e sfidon Arsyen Shfaqesh e zhveshur, mahnitëse lindur nga Shkuma e Ditëve Mbi fytyren tënde, simbol i Fëmijërisë rrjedhin përrua, Perlat e Dashurisë Ti je mishërimi i Butësisë e goditur nga Koha Në Natën e Rastësisë lehtazi fluturon si Gjethe vjeshte që Era vrundullon Ti je ky Diell sublim që ngrihet në Agim si Jeta plot shkëlqim e freskët, si Trëndafile Pse po na iken duke buzëqeshur si Dallëndyshet pa emër nën Qiellin e veshur Blu ? përktheu në gjuhen shqipe - Profesor Artan FUGA ( Paris - Tirana ) teksti ka qenë i botuar te Gazeta shqiptare : « Panorama » me daten 9 gusht 2 0 0 7

1 7. FANTAZMA NË KOSOVË

( p. 53 )
për : Marylin Monroe

me një Plan Filmik të : Billy Wilder – William Wyler – H. Miyazaki – John Huston - Laurel et Hardy – Leo Mac Carey et Spike Lee Ti je vetë Era e Dashurisë që frynë mbi Jetën time ndërsa Qielli errët nis nga ndriçimi i Syve tu Ti emër s’ke ekziston në anonimat brenda Mjegullnajash je si mijëra Shkëndija nën hijen e Hënes Je si Bletët që shetisin lule në lule ndërsa Pranvera çel mbi Fytyren tënde si këto Male tymnaja që Diellin e fshehin si këto Insekte të dëmshme që Gjakun tim e thithin Ku është Zemra e jote Po Buzët e tua ku janë ? Ti je gjithë Bota dhe askushi esenca magjike e Bukurisë e lindur nga honet e Kohësisë Largohesh si Artiste e zhveshur në Naten e Rastësisë e pushtuar nga Etjet e Dashurisë Ndërsa unë me ngulm të kërkoj përtej Realitetit që rrjedh në Venat e mia si vetë Shkuma e Detit

Ti je vetë Poezia që çel Sytha mbi Dru në një Mëngjez vere Po ku është Trupi yt E Sytë e tu, ku janë ? përktheu në gjuhen shqipe - Profesor Artan FUGA ( Paris – Tirana ) teksti është botuar te Gazeta shqiptare : « Panorama » me daten 9 gusht 2 0 0 7

1 8. REMEMBER MY NAME !

( p. 336 )
për : Besa Zhuten

me një Pikture të : Onufri – Odise Paskal – Muslim Mulliqi – Rexhep Ferri - Fatmir Krypa – Xhevdet Xhafa – Omer Kaleshi – Alush Hima Edi Hila – Daut Berisha – Ibrahim Kodra et Gjelosh Gjokaj Të dua deri aty ku shuhet Emri dhe mbiemri identiteti dhe adresa … deri aty ku zhduken Dita dhe Nata Vitet dhe Shekujt … ku pushon Drita dhe Hija Agimi dhe Përendimi në Boten e shkëlqimit Të dua deri aty ku Heshtja pushton Fjalën ku Qeshja rrëzon Lotin … deri aty ku çdo gjë shkrihet si Qiri në Pafundësinë Galaktike … ku një Sekondë është një Jetë një Dashuri e përjetshme një Endërr, një e Vërtetë Të dua deri aty ku Zogjët i këndojnë Zotit ku Yjet i buzëqeshin Tokës … deri aty ku Shikimi shëndrohet në Diellë Mallëgjimi ngjyroset në Gëzim Të dua përtej Zones të qetë Urtësisë profetike

ku duket e Padukshmja ku shprehet një tjetër Jetë përmes Dashurisë ime për ty Oh e bukura Mbretëreshë ! Premte me 10 mars 2 0 0 0 - në një Kafe të Brukselit i vetmi tekst i shkruar direkt në gjuhen shqipe nga vetë autori Skender Sherifi figuron në Librin : L O V E ( poezia n° 7 5 – në faqen 3 3 6 )

1 9. PO DIGJESH !

( p. 5 8 )
për : Sophia Loren

me një Plan Filmik të : Vittorio de Sica – Dino Risi – Luigi Comencini Ettore Scola – Mario Monicelli et Mauro Bolognini Po digjem, po digjesh në vijat e Dorës sime Endërrimet tona po fshihen si një Përrallë e lashtë E Valët e Detit i ruajnë Kujtimet tona Po digjem, po digjesh në një Vapor të zjarrtë E Dashuria e jone lundron si një Barkë e heposur E Oqeani trazohet nën hijen e të Qeshurave tona Po digjem, po digjesh në Rrudhat e Ballit tim E Zemrat tona valëviten si Peshqit në Rërë e Ekstaza po na pret për t’i dhëne fund kësaj Fabule korrik 1 9 7 5 - në Ulqin ( Montenegro ) përktheu në gjuhen shqipe : Prof-Doktor Ibrahim RUGOVA

2 0. PROJEKTIM PRIVAT

( p. 4 7 5 )

për : Elisabeth Taylor me një shikim mbi vepren e : Gio Ponti – Ludwig Mies e Philip Johnson Dashuria u fundos në një Shkretëtirë Trëndafilash dhe Ylli e mahniti Ushtarin që pushonte në një kopsht Dhembshurie një Mëngjes me Borë : kërkonte Femrën sublime që e priste Dashnorin Frytet e Memories ushqejnë Fatin njerëzor E Shpresat tona po flejnë mbi Nostalgjitë e vjetruara Agimi i Meteorëve të rikthen nga Edeni Admirone Matadorin që e përqafon Ekstremin Si në Filmat e Dashurisë Rolet i kishim të fiksuara Në Kazinonë e Netëve n’Orgji ke luajtur bixhoz me Jetët tona Retë prej Rëres i mbulojnë ngadalë kthesat e Mendjes sate të Djallëzuar Dhe Shpirti yt përpiqet për t’iu ikur Plagëve të tij Ku është ai Njeri madhështor që vdiq nga Humaniteti i tepruar ? Si në Filmat e Dashurisë Rolet i kishim të fiksuara Në Kazinonë e Netëve n’Orgji ke luajtur bixhoz me Jetët tona Bruksel me 16 prill 1 9 9 7 përktheu në gjuhen shqipe : Prof- Doktor Ibrahim Rugova

2 1. HERËN TJETËR …

( p. 87 )
për : Brigitte Bardot

me një Plan Filmik të : Jean Luc Godard – Roger Vadim – Ernst Lubitch - David Lean et Richard Attenborough Shiko, herën tjetër kur të zgjohem i dehur nga Shtrati im në Agun e errët të Mëngjezit të përhitur Dashuromë « à la » kinezisht ! Shiko, herën tjetër kur të gdhij i magjepsur nga Drita e Verës kur ta ndiej në thellësi Lumturinë e të Qenmit Rrëfemi do të Thoja si di vetë ! Shiko, herën tjetër kur të vallëzoj me gjithë Zogjët e Tokës midis Pafundësisë të kaltër e të blertë Thuami sa Vargje të prekshme ! Shiko, herën tjetër kur të bëjë Shaka deri në çmenduri midis një Veshi të prerë dhe një Pikture Më ngop me Tableta gjumi të thellë Shiko, herën tjetër mbas Mbrëmbjes tone gazmore Të lus shumë në emrin e zotit të bekuar të shpirtërave të Poetëve dhe të Kafsheve Oh e bukura Zanë e Maleve në një Endërr e zgjuar jasht Trupit tënd astral pranë Shelgëve dhe Lulishtëve Dashuromë deri në Vajtim ! mars 1 9 7 6 në Bruksel PS : e përfundoni tekstin duke dëgjuar këngen me ritmin latino « Brigitte Bardo » dhe duke pirë një koktej të fresket përktheu në gjuhen shqipe : Prof-Doktor Ibrahim Rugova

2 2. TABLO PA CMIM

( p. 1 0 9 )
për : Danièle Apostel

me një Plan Filmik të : Robert Bresson – Luc Besson – Abel Gance – J. J. Beinex - Jacques Rouffio et Eric Rochant Toka festonte Karnavalin e veshur me Maska plotë ngjyra Shkëmbinjtë e zi meditonin në gryken e një Lumi i rrethuar me Lisa gjigantë E unë të dashuroja kalimthi Qielli na ftonte në inaugurimin e Ekspozitës së tij me Kokteje fjongo-flutur E Zogjtë cicëronin për Nënat me eufori Të dashuroja kalimthi Hardhucat e pa lëvizshem u rrezitshin nën Diell E unë pikë nikoja një week-end me një Ari në një Luginë plot Lula e Bimë Retë u errësonin e na kërcënonin e unë të dashuroja kalimthi prill 1 9 7 9 në Prishtinë ( Kosovë ) përktheu në gjuhe shqipe : Prof-Doktor Ibrahim Rugova

2 3. SHPËRTHIMI I NJË PASIONI

( p. 1 0 8 )
për : Thérèse Ondziel

me një Plan Filmik të : Costa Gavras – Roland Joffé – Jean Eustache – Joris Ivens - Maurice Pialat – André Malraux et Léos Carax Hija e jote shëndritë si Zjarri i zgjatur Nën Fushat e lulëzuara, i inskenon Hapat e tu Elegancë e velosur, e përzijer me indiferencë E urrej Largësinë dhe mungesa e jote më vret Shkrimi im imagjinohet përtej këtyre Shinave Fjalët e tua fluturojnë mbi Lumin e degëzuar Shikimet tua hipnotizuese e zgjojnë Vetëdijen time Larg kuptimeve të zakonëshme, Zbrastësia ime zë rrënjë Më trrullosen Valët e Detit dhe Pasioni i Dashurisë Shkrimi im më drejton në humneren e Vuajtjes time Pra çfarë është Krimi im i pafund apo intim ? prill 1 9 7 9 në Prishtinë ( Kosovë ) përktheu në gjuhen shqipe : Prof – Doktor Ibrahim Rugova

2 4. K R A H A S I M

( p. 5 9 )
për : Arletty

me një Skenë Filmike të : Jean Renoir – Marcel Carné – Jacques Feyder - Jean Vigo – André Cayatte – Claude Lanzman et Claude Autant Lara Si Merimanga në të sajen Pëlhurë Si Zogu në çerdhen e tij Si Varka në të sajen Silurë Ti shkëlqen në Muzgëti Si Malet që Qiellin sfidojnë Si Dallgët që Detin mbulojnë Si Bletët që Mjaltin prodhojnë Ti puth Ballin tim Si Eksplozioni i Kometave Si Përjetësinë kur e takon Si Yjet kur bëjnë Festë Ti më befason Si Peshqit në Oqean Si Lulet mbi Kodrinë Si Delfini lozanjarë Unë të ëndërroj Si një Qytet i ndriçuar Si Shikimi vdekjen duke përgjuar Si një Histori e dëshpruar Gjithmonë të kam dashuruar ! Gusht 1 9 7 5 në Podgoricë ( Montenegro ) PS : të falenderoj oh e dashura Arletty për momentet e bukura kaluar së bashku. Bisedat tona telefonike dhe Ftesat pasdite për të pirë Qaj në Paris. përktheu në gjuhen shqipe : Zoja Violeta KRAJA

2 5. PIRAMIDA 1 : A F R I K A

( p. 3 8 )

( Hyrja e Piramides 1 - të Librit : « LOVE » )

E kështu Agimi u zgjua në të paren Buzëqeshje të Njerzimit … Atomet e DASHURISË fluturonin mbi Savanen si Parfumet e Përjetësisë … Të Qeshura me Lotë Vuajtje dhe Drama, kotë Thue : « ka a po s’ka ZOTË ? » Por mbijeton origjinale PAFAJËSIA fillestare si një EDEN magjik … definitivisht i humbur në këtë BOTË të pa drejtë e tragjikisht e shkundur Më në fund, si AMANET unik, si THESARË sublim : miljona Fëmirijë të zgjatura miljona Historijë të bukura e të pambaruara gjer në Pafundësi ! përktheu në gjuhen shqipe : Zoja Violeta KRAJA

2 6.

RISHFAQJE

( p. 5 5 )
për : Martine Lechevin

me një Skenë Filmike të : Viktor Flemming – Frank Capra – Walt Disney – Robert Wise – Gene Kelly – Fred Astaire and Bob Fosse Në këtë Mbrëmje, mu shfaqe si dikur më bjonde se kurrë me Bukurinë Nur nën Fustanin e bardhë mbuluar gjithë Shikimet e Botës duke sfiduar Në këtë Mbrëmje, mu shfaqe si dikur më Sensuale se asnjë herë si Lule në pranverë me një Lakuriqësi të papërshkrueshme që vret gjithë Mendjet e paturpshme Në këtë Mbrëmje, mu shfaqe si dikur më e ëmbël se kurrë Natyra vetë të kish lulëzuar … Mbi Plazhen egzotike e shtruar dy hapa buzë Detit Blu AZUR duke u djegur mu në Zemren e DIELLIT Korrik 1 9 7 5 në Ulqin ( Montenegro ) përktheu në gjuhen shqipe : Zoja Violeta K R A J A

27.

MIRË SE VINI NË DASHURË QYTETI I MADH I DASHURISË ME 5 PIRAMIDAT E LASHTËSISË !

( p. 13 )

( Hapja e Librit : « LOVE » për Lexuesit si mbas Autorit )
të ndërtuara nga FARAONI MARSJAN i Poezisë moderne iliriane për gjitha FEMRAT e BOTËS së dukshme dhe të padukshme … Si pesë Gishtat e Dorës Pesë Shqisat e Njerëzisë dhe pesë Kontinentet e Gjithësisë … për Lavdinë e EROSIT dhe KUPIDONIT Sod e përgjithmonë, ta përjetoni me LIRI : MBRETËRINË E DASHURISË ABSOLUTE DEHJEN MAGJIKE TË SHQISAVE DHE TË NDJENJAVE TRIUMFIN E PASIONIT EKSTAZEN HIPNOTIKE TË TRUPAVE DHE TË ZEMRAVE NË SHMANGJEN JOSHËSE TË KONTINENTEVE

përktheu në gjuhen shqipe : Zoja Violeta KRAJA

I N S E R T S O F P A S S I O N - ( p. 231 ) du livre LOVE
për Zonjen : Isabelle Pinto Një vështrim mbi vepren e : Savador Dali - Pablo Picasso Jean Arp - Andre Masson - Yves Tanguy et Oscar Domingez Perëndoi dielli Të lumtur në Pafundësi Siç dëshiroja : u bëre Bing Bangu i parë i Shpirtit tim … Puthem deri në Agim ! Karakterit Rebel i shtohet Temperamenti plot Zjarre E njollosur në iluzione : çdo Bukuri është mëkatare ! Lundroj pa pikë as presë, në Kujtimet e Fëmijrisë Të premtova të pamundëshmen në Fontanen e Pafajësisë ! E lehtë si Fleta e Pagës tonë a gjen ti arsye për Bashkim ? Joshja e jonë supreme e Dashurisë na hipnotizon nën Dritën e Magjisë … Vitalitet i zhgënjyer në një Ndërgjegje pa qetësi Ku në çdo Klithmë dashurie takohen Vdekja dhe Rilindja në pafundësi Asgjë s’ka ndryshuar që nga Molla e lashtë : Në qiellin e lartë : je Mrekullia e paralajmëruar Po, ç’dreqin bëjshë, oh Zemër në epokën e Shpellave të Laskosë ( Lascaux ) ? Behur në Agimin e Endrrave afër pragut, në Agoni … Kush tha që në atë Moment s’dhashë Gjithçka kisha, Gjithçka doje Ti ?

Me një të Qeshur të tillë ajo fshiu Frankizmin në Token e Spanjës Për të shijuar në Pyll, seksin e Zanës Ja çfarë fituam ! Janë Vite të Arta, kur Frymën dhe Aromën tënde doja ta shijoj T’imagjinoja si Hyrijë xhehneti, në Kali pa patkojë Të thoja i mrekulluar atë çka nuk thuhet kurrë … Të mjaullisja Dëshirat e mija në më të lartat Çati Të Fundmen Puthje në brigje me Klod Fransuanë Sa Mbretërijë të fundosura … Përndorijë të shkatëruara ? Luanin e imagjinatës, për së treti e vranë ! Do të dua gjer kur gjithë Universi do bëhet Pluhër e Hijë … E mbuluar nga Përkdhelja ime në Magjinë e Orientit, zhytesh në Orgjijë Konsideroje Trupin tim të virgjër si Fleta e bardhë e MALARMESË Nënshtruar shijes së Eliksirit tim sublim : u zgjove e bukur, pa asnjë Fe Të thyente Arrat, ajo dinte shumë mirë me Chagattën e saj prej sfere bilardoje … E dashur, Motër e Eufratit kjo s’ishte veç një Lamtumirë ! Zbusja Rënkimet e një Efemere që zërin e Garbosë kishte huazuar Lëkurën e saj me ëmbëlsinë e Luleve e kish mbuluar. Në Pallatin e Lutjeve « Alhambra » : do ngjitesha sa më lartë ! Do të ju lë një çast vetëm : i verbër si Urith drejt humnerës … Mënyrën e saj për t’më joshur, siç ajo di Bernadette Soubirou do ta kishte zili ! Ndërkohë që ti veç shëtisje në shtëpitë boshe të BANDOLËS Shampanja 12 plumshe më ngriti Orgazmën majë Kupolës.

Kisha fituar eksperiencën e Yankive e Boshëve Kur duhesh marrëzisht në Dashuri duhet parashikuar Xhepat me Kristale mbushur plot Ndaj dezertova i pirë në Diell, i lumtur për një Motë ! Zgjimi i Buzëqeshjes tënde qe Mrekullia vetë në majën e Qiellit të tretë Koka krejt turbulluar, gjithë kohës duke u ledhatuar Pemët frutore bulëzonin mbi Trupat tanë pranverorë Ritet tona dashurore amëshonin shijen e Pulës së pjekur lëshonin. Sa mirë u ujdisem në Parajsën Latine Kur të takosh KIM BASINGER i thuaj që dua, nga ana ime. Humoret tona libertine vrapojnë nga Kazanova te Kamasutra Shyqyr që të kam në dorë Ekuacionin e bashkimit tonë për ta zgjidhur … Nga ELBA në URAL të lidhur ! Nuk duhet që EUROPA të copëtohet. Harbimet tona qerratine, me mijëra Freske të ilustruara Për Pikën « G simultané » mos u merzitë, se jam afrue ! Të pres në cep të këtij Bari, aty ku Botërat kryqëzohen, Dhe nëse besoj te « Korbi e Dhelpra » Për Qafën tënde po vuaj, të përgjërohem ! Dashuria e çmendur ka diçka Fatale dhe Kafshërore Për Bufin mbretëror: më thuaj kush janë vlerat Tokësore ? Për leshrat e tua, Albertit parë, i kam pohuar Që aq me tepri më kanë frymëzuar E ti fluturon tutje lart, e pamundur për të zaptuar !

Në vrimën e plumbit, DUELIN e kam arbitruar Mes trimit të Mesopotamisë dhe atij të Asirisë Uniteti gjenial, Baby DOL është e mira ime në të mirën tënde e sintetizuar ! Magjia i pushtoi Pasionet tona në mbarim Të fundmeve Horizonte u shpalla Shtetërrethim Vullkani yt i përhershëm nën dritën e Hënës, e shkatërroi Pendën time Për të prekur HYJNOREN : do kesh një CENTIM ? Të pushtuar nga Marramendja, në Dehje pa kuptim Duke parë çmimin e Bizhuve tu, mund të ulemi në tavolinë ! Ndjehesh mirë pa pupla si një Pulëz e zvheshur në Barkun ajror I lehtë në Gjithësinë e heshtur : u kërkova lejë pushimi MARSIANËVE Se e Bukura e KASTIJËS më kish ftuar në FESTEN e përjetshme të SHKRIMTARËVE që s’ka fillim as të mbaruar. Duke kërkuar njeri tjetrin, do të takohemi në Përjetësi do adhuronim çdo gjë, do delironim për mrekulli. « In this Life, it’s always Why ? (= në këte Jetë vjen gjithmonë Pyetja PSE ? ) I don’t want to die … pou … pou … pi … dou … Goodbye ! » (= këngë mitike e Marylinës ! ) Duke gurgulluar si debil mes Bastesh e Llotarive Me të thirrurën e Drerit të Pyllit të GLASGOUT mi lëshove Sytë e Sirenës në fundin e një SHOW Spleené si James Dean, më maçok se BRANDO ! Në artin e të dashuruarit të OVIDIT Kjo VAJZË fshinte Hijet e mija … Me lëvizje akrobatike si Gjarpër i mbaruar si një BOMBË ATOMIKE mu është ofruar

Nostalgjjik në budallëk : Romantizmi yt të ka falur zhgënjim Akoma dhe një NATË me shastisje dhe shkëlqime pa mbarim ! Marrëzitë tua më japin Freski në Shtigjet vjeshtorë GJENIA është një LUM në Hiçin Njerëzor ! Shenoj Kujtimet e Jetës tende në Pianon e zemrës ime ! Do të ndjek në cdo Gjurmë si Parfumin e një Lule intime Endrra ime ua ngreh velat, Dukjeve siperfaqësore siç ngrihet me delikatesë Fundi i GRAVE Ruajmë thellë në zemër : Flaken e Misterit, DASHURINË e çuditshme, Sekretin ultim të pa Emër! Dehur nga të padukshmet Amazona : si të jetosh i plotë, pa vdekur si idiot ? Dija është një rrugë e pa fund, ku i mbledh FJALËT tua në një Kopshtë ! Në prag të Mëngjezeve të zbehta, Ditët e mija i improvizoj Në Venat tona, sa Kontinente Dashurije kalojnë ? Duke vibruar në Lëkurën e bebes Fok : të dua on the ROCK ! Trupi yt më ka lënë një trumë Valësh SHOK … Erotizmi absolut zbukuronte Fytyren e saj pikaloshe Ndiqni guiden UBU nëse Këmba u rrëshqet diku në ndonjë Qoshe Çdo EKSTAZË është e shenjtë në VENDE të panjohura ! Adhurimi i pasionur i Muzës time më Mitizonë Rregulloma një Pauzë, që Mollaqët ti lëmoj ! Duke krasitur Vrreshtën tënde : ti shfryn Spazma të pashtershme Urgjencat tua Lepurushe të bëjnë të padurueshme ! Për një Natë aq të zjarrtë do fitoja pa dyshim « Oskarin e Ereksionit » Na faltë Dreqi dhe Zoti : para Zgjedhjeve, po ikim në Shkretiren e Anadolit

SYTË e tu xixëllojnë si një Granatë JETA e jote me Shijen hyjnore amëshuar Te quiero moucho, në këtë Margarinë Filmike technicolore e mbuluar MËRZI E MELANKOLI , mos më del Dore ! Në shenjë Prove lënguese, do mbillja BALSAMIN tim Nga Koka deri në Këmbë, backgroundi im ska mbarim Me Vështirësi stoïke, fiksoja atë Hu, oh Trim ! E gjithë kjo peshon sa një « SANDËR » pas Valles SEGEDIJLE ZEMËR me TRUP … Shto Gremçin tim në bashin e Anijes, oh Fallxheshë e pa Turpë ! STILI yt shpreh IMAGJINATËN e çliruar Sa Shkrime me duhën për me të gëzuar ? Lundroja në Sferat tua deri në Agimet e pa zbuluara YJET bëjnë të flasin Qetësinë, në Natën e zezë pis Kërkoji këtij të çmenduri Nëse mund të na çoj në Paris ? Goditja e : « Tempulit NO » U bë i pari « HOLD-UP » historik Qëkur flirtojmë së bashku …. Nga Energjia jote, eksitohem dhe GJETHET e brishta, dridhen e copëtohen A thue na vjen një Kohë, kur Zemrat na mbushen plotë Dashuri ? Mos i harroni Dhuratat e mia , more të çmendur me Brira Rene ! Po ngjtemi tek BURIMI i Momenteve të mëdha të Njerëzimit Mos dil nga LINJA … U deshëm aq shumë, si në një FILM në Përjetësi, PARTNERË e SUBLIMË përkthej në shqip : Zoja Violeta KRAJA fragmente të kompozuara posaqërisht për librin LOVE ( në faqen 2 3 1 ) të inspiruara nga libri « PASSION » i shkruar në vitet 1 9 8 2 – 1 9 8 4 , dhe i botuar te ONUFRI SKENDER SHERIFI

TEXTES DU LIVRE : « PASSION » traduits en albanais TEKSTE të Librit : « PASSION » të përkthyar në gjuhen shqipe
Tablo 6 : KOPE BUALLËSH AFGHAN DUKE NGRËNE ZHARDHOK KËRPURDHASH NË NJË MAUNË TË GRISUR, MES IZIDORIT GJUMAXHI DHE TARTUFIT HAJGAREXHI

E mashtroj Sekretareshen e tij me Gruan e tij të pabesë Kjo shakëtoj një Skandal Anal në Zyren e Zotërive me Moral Mund të më dekoroni pas Vdekjes dikund në Hëne apo në Venus ! Kurrë s’më erdhi një Fjalë e ëmbel nga ti, përtej Tamizes Do të ma kopjojshë 1 0 0 herë : ky Teskt ma shpëtoj Vizen ! SHEFI ua rekomandonë Menynë Gastronomike I punësova 16 Nënpunëse Pise, po asnjëra s’ju vjen në Gju Kusheriri im i harrënojë Muret e tij, të kalbura me Lagështirë SAUNA është rrepësisht e ndaluar për Gratë shtatzënë me shenjë horoskopik « DASH » Kemi vendosur të denojmë çdo Ardhje me vonesë Stoli në të cillin u ulë Lartë Madhërija e tij, u ngjyrosë pa pritesë Praktika e Gjuhëve ruse dhe kineze është e kërkuar gjatë Dimrit të madh Në vitin 1 9 8 2 shitja e Makinave të Larjes është shtuar 5 % Mos harronë, oh e Dashur që te dua 1 0 0 % ! Fytyra e saj shumë e hequr dhe Syri mjaft i zbehët dëshmojnë për disa të Meta … Orgazmi atronomikë e kapi po thuaj befas ! Për ta arritur një Standing të tillë, kemi punuar si Skllavë Mixha BENZ nuk i pushkaton të Denuarit e pa fajë ! Ekspertat tonë Llogaritarë janë në Stazhë Perfeksionimi Karroqët ngjyrë roze ju buzqeshin të Urriturëve Para se ti gjykojmë Efektet, je të ju kthehem një herë Fakteve ! « DON JUAN » Don Zhyani përfundoj Karieren e tij si Patriark Familjar Duke u dashuruar me Goca nëper Lugina Epshi vullkanik e nxuni për disa Stina ! « Pom – Pom Girl » - lat, me Krenari parakalojnë plot Energji duke pritur një Miljarder me një « Rolls Royce » të zi Pas Ceremonisë së Synetit : a thue Cupëza e Fshatit vlenë sa Vajza e Qytetit ?

Sa më tepër ja shprehte Dashurine e tij të pa Kufijë ajo e mohonte pa asnjë Merzijë ! Kohë pas kohë i kontrollojmë Aftësitë e Klientave tone të manipuluar Zoti Leon : do të vraponi 1 0 herë rreth Oborrit të mallkuar ! Oh Zemër, mos imagjinon gjëra të kota duke deklaruar nëper Komëshi, që të kam qitur fallë e mëxhijë … Dikur ju mbajsha Fjalim idiotave dhe i frysha me Bukë në Shtëpijë Të gjitha Shpenzimet ekstra profesionale do të jenë në ngarkimin tonë me përjashtim të Shampanjes dhe Kaviarit, që nuk ju takon ! Kam falamentuar … nuk jam në gjendje me paguar … Bëri thirrje një Organizatë Humanitare të Kombeve të Bashkuara Dreqi ta hanë këtë nderë : me kanë ngelur 1 0 0 Faktura të pa rregulluara ! Tash e mbas : do të bëjë siç thoni ju … dhe do të shkojë ku shkoni ju … Rrjedhni nga një Familje fisnike me Virtyte të përmendura Do ta gjeni Nënen tuaj në një Bodrum përmbrenda Nestor MARTINI u kallë flakë gjatë Luftës së parë Botërore Sa kurorë dhe dekorata në Mbretërinë e Dëshmorëve ? Duke kaluar nga Njëri te Tjetri, ju shpëtoj Hujëve të HUNËVE Si Dhelpra dinake ju ikte gjithë Spiunëve … Potenciali i këtij Huti u njoftë nga Fjalori francez « Larusë » U shpallë « Punëtor » i kualifikuar për Fjalen e llustruar Më leni të rrezitna per dy Javë në SUSË se më keni lodhur për të ra në një Pusë … Jeni të ftuar qylë në Lokalin prestigjioz : « CRAZY HORSE SALOON » Hani, pini, vallëzoni dhe dëgjoni Muzikë : oh të shkreturit KLOUN ! Fragment i Tablosë N° 6 - i Librit : « PASSION » faqe 4 7 Skender Sherifi

Tabloja 2 7 :

CDO GJË ËSHTË NË RREGULL DERISA PAPAGALLI DHE FLUTURA EGZOTIKE ZHYTEN NË « SCIENCE FICTION » ! _____________________________________

Sytë e tu pushtojnë çdo imagjinatë Sa Shkrime më duhen për të fituar më gjatë ? Lundroja i dehur në Sferat tua deri në Agimet e pa zbuluara Yjet dridhnin Heshtjet e Natës Për pak i shpëtova Kunatës … Buzëqeshë si Zogu lirik i kurorëzuar me Lula Sa libra më shkojnë për një Kamion me Tulla ? Magjija të invadon në dy Polet e Pasionit Nuk shpërthen FLAKA kotë, pa lejen e Faraonit Cdo gjë ka një Arsye për ta zgidhur një Nyje … Ah sa e bukur ishe e zhveshur nëper Pyje ! Pse flet aq shum, pa e ditur se për shka ? Për ta zbuluar Shpirtin, më duhet një Ustahë ! - Prej nga të kemi, oh e Dashur ? Eja, ta provojmë një Lakër ! Njeriu është SHAH në dimensionin e katërt … « A punta de Soplo » ( deri në Frymëmarrjen e fundit ) mahnitjet hynore i ushqejnë Endrrat tona Hypë në Shilaren time dhe vizatoje Jeten tënde në Borë ! A mund ta dishë ku do të më drejton Ora ? « Hard Rocku » interpreton Dhunen dhe Mërzinë A ja njef Farë e Fisin, dhe ku e ka Shtëpinë ? Si do të ju shpëtojsh gjitha ikjeve tuaja ? Bollë ishe i tërbuar, por në Lëkurë te kam shënuar … Ndiqe Mushkun tim, oh Zemër, se na kanë denoncuar ! Ende jashtë rrugës së Zotit, oh i Shkretë ! Jashtë Kufive dhe Kornizave njerëzore i humbur në Hapësiren e pafundme me këtë Tundim të papërmbajtshem për të pa imagjinueshmen …

Kush ma gjenë Antonin Artaud – në në këtë Fabrikë Shëqeri fiton një Valixhe të mbushur me : « Westerna Spaghetti » ? Të raftë Pikilunza, more Thi ! Cdo Gjenijë përfundonë në Pluhër e Hi … Këshilloje Robinson Kruzoen ta lexojnë këtë Libër në ishullin e Tajfunave, ku preronë Dielli i Majmunave « Reggea Night, baby White … » me stilin e Albanisë Welcome in my World, my Sweet ! Si Shqypet e Dashurisë fluturojmë së bashku mbi Qytetet e Fëmirisë ! fragment i Tablosë 27 – të Librit : « Passion » 1982 - 1984 në gjuhen shqipe me disa ndryshime e improvizime minimale Skender Sherifi

Tabloja 1 0 : « KUSKUS » PËR NJË KLOUNË SHQIPTAR QË SHKRUAN FLAMANDISHT Po ta prezentoj një Kompatriotë Shka është me me rëndësi : Idioti apo Patrioti ? Mjerim i tmerrëshem me e pritur EVERESTIN e DASHURISË në Shkëmbin e ILIRISË I pushtuar nga një Marramendje e dallëdisur dhe një Dehje e papërshkruar « IN NOMINE PATRI ET FELLINI ET SPIRITU SANCTUS … AMEN ! » Martini ja fali gjysmen e Palltosë Por nxehtësija e madhe i trullosi … Marti : mbylle Gojen ! I ndjekur nga UZINA dhe i dhunuar nga një Shitëse bimësh mjeksore pa rrënjë Kalojmë tërë Kohen duke i fëshirë Këpuçat që nuk i veshim Në Horoskopin Kinez : jam një Kali gazmor dhe aspak banal ! I lodhur me imitime debile : po ti jepi Sytë e mi me pikturuar Një Refugjat seksual i lidhi Valët e tij me Bishtin e një Indiani Mos ma ngreh Batanijen se më kapen Ethet deri në Fytë ! E qeshura e Izabelës ushëtoj si një Atentatë … Oh Zotëri MOCKY : mbështille këtë të luajtur mendsh në një Plafë ! Dikur, në Lagjen e saj, ajo shkelte mbi Nderën që të mos ti duken Brekët A mos e ke rastëshisht një Projekt plotë Lekë ? Me e hapur një Kioskë : « Pom Fritash » midis Sheshit « Skenderbeg » ! Njerëzit nuk janë të përgaditur për ta shijuar siç duhet Kinematrografinë puro amerikane

Kontesha e zbukuruar na pordhi reth orës 5 e ngopur me Pasulë … Jam duke u transformuar në një Kullesë Pasionesh Princeshat plot Temperament të flaktë na kanë mbushur me Xixëllime Oh Dervish, vallëtar mistikë i Artit pa ankim, as pushim … Luftonë sikur Zogjët që i këndojnë Jetës but excuse-me : Po ta prezentoj një Kompatriotë Shka është më me rëndësi : Idioti apo Patrioti ? Tabloja 10 e Librit : « Passion » e adpatuar në shqip Skender Sherifi

Tabloja 1 : SI MUND TË BËHESH POET DUKE SHITUR KONSERVA QUMSHTI ? Po ku na iku Shitësja e Patateve ? Jeta po përvlohet në Kazanin e Parave ! Jam Gjahëtari i përjetshem i Ankthëve të mia Mos e ke Formulen magjike për Lumturinë e Qifteve ? Duke e mbi kualifikuar një Gjë në fakt, e diskualifikojmë … Shënone në Shiritin tuaj, pa e gërvishur Trurin E Shëmtuara e ka një përparësi mbi të Bukuren : ajo zgjatë më tepër se një Verë ! Mi more gjithë Treflat, ti vodha gjithë Pikat Katastrofë e vërtetë … Strofa e fundit e një Poeme Dashurie ! Prapë ka me na ardhur me një Frazë në Bagaxhë e harmonizuar me Eklipsin dhe Mendimin e të Urtëve Uragan i Zbrastësisê në Naten e Sfinksave Fenomen i panjohur i Kalimtarëve mëmeca Si do ta fitoj këtë DUEL gjigantë ? Hypi Tramvajtë vaginal deri në Ekstazen mbretërore ! Mbasi spo shof më me Sy bile së pakti ta përshëndes një Shoqe … Prej nga Djepi e deri në Vdekje : e skicoj një thelb Moral Zakonisht , ju thom Budallenjëve : jam një Kameleon Jepi GAZ , oh Alfons … deri në Hapësiren e fundit të Ngyrave dhe në Kufirin ultim të Zërit ! Situata është urgjente : Drita po na shuhet, Kinematografia po na vdes … E ti, kur po na flet : Dreqi spo të merr vesh, oh Lesh !

Po ku na iku Shitësja e Patateve ? Jeta po përvlohet në Kazanin e Parave !

Tabloja 2 7 e Librit : « Passion » e adaptuar në shqip. Skender Sherifi

Tabloja 30 : U. F. O DUKE SHITUR SHPIRTIN E TIJ PËR NJË LËNG BOROVNICASH Po lundrojmë drejt burimit të Momentëve historike të Njerëzimit Pyete një kërë këtë Pis : a mund të na çojnë në PARIS ? I shfletoj Sytë e tu plot Gazë (ose të buzëqeshur ) si një Album kujtimesh me Fotografijë Rilindja e përjestshme e Agimeve bashkë me Pulëbardhat mbi Detë Si Lama i Tibetit, me ty isha i qetë … Nga dëshira per Lehtësi para aktit të Dashurisë endërrojshe me avulluar si eteri i Gjithësisë Shfytëzoje vdekjen time në Trupin tënd për të filluar me jetue … Të dua në emrin e « Artit NURË » e të Krishtit të sakrifikuar për ne, Njerëz të mallkuar ! Ferri familjar pa Muzikë ja inspiroj një Masakër cinik Kishte vende boshë në Klinikë ! Po skijoj me Bosin e Kate Mossit, në Bjeshkët e Zvicres … A thue se ARTISTI i vendosur në Pistë ndjek nondi Regjim metafizik ? Mos e shtyjë 100 herë takimin me Dentistë ! Qarkulloni, se nuk ka gjë për të parë … Pos paradës së Derrave të stolisur për Garë Hypë te Musafirtë, more Gomarë ! U puthem për marak, në « BLUE BAR » Jazzi dhe Bluezi , mu futen në Damarë … Mu rikujtue Tragjedija e Katarrëve ( les Catharres ) Sa Memorje të humbura, sa civilizime të zhdukura ! E çdo bënim po se jetuajmë vetëm tri Ditë si Flutura ? Tablo 30 e Librit : «PASSION » fragment i përpunuar për gjuhen shqipe

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful