Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Mục lục Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan về VPN
1. Tổng Quan...................................................................................................................4 1.1 Định nghĩa VPN......................................................................................................5 1.2 Lợi ích của VPN.....................................................................................................6 1.3 Chức năng của VPN..............................................................................................7 2 Định nghĩa “đường hầm” và “mã hoá”..........................................................................7 2.1 Định nghĩa đường hầm: ........................................................................................7 2.2 Cấu trúc một gói tin IP trong đường hầm:.............................................................7 2.3 Mã hoá và giải mã (Encryption/Deccryption):......................................................8 2.4 Một số thuật ngữ sử dụng trong VPN:...................................................................8 3 Các dạng kêt nối mạng riêng ảo VPN........................................................................10 3.1 Truy cập VPN (Remote Access VPNs)................................................................10 3.1.1 Một số thành phần chính................................................................................10 3.1.2 Thuận lợi chính của Remote Access VPNs:..................................................12 3.1.3 Ngoài những thuận lợi trên, VPNs cũng tồn tại một số bất lợi khác như:.....12 3.2 Site – To – Site VPN...........................................................................................13 3.2.1 Intranet..........................................................................................................14 3.2.2 Extranet VPNs (VPN mở rộng)....................................................................16 4. VPN và các vấn đề an toàn bảo mật trên Internet.....................................................18 4.1 An toàn và tin cậy................................................................................................19 4.2 Hình thức an toàn.................................................................................................20 1 Bộ giao thức IPSec (IP Security Protocol):................................................................22 1.1 Cấu trúc bảo mật...................................................................................................22 1.1.1 Hiện trạng......................................................................................................23 2 Chế độ làm việc của IPSec..........................................................................................23 2.1 Chế độ chuyển vận (Transport mode)..................................................................23 2.2 Chế độ đường hầm ( Tunnel Mode ): ..................................................................24 3 Giao thức PPTP và L2TP............................................................................................31 3.1 Giao thức định đường hầm điểm tới điểm (Point-to-Point Tunneling Protocol)..31 3.1.1 Quan hệ giữa PPTP và PPP...........................................................................32 3.2 Giao thức chuyển tiếp lớp 2 (Layer 2 Forwarding Protocol)................................34 3.3 Giao thức định đường hầm lớp 2 (Layer 2 Tunneling Protocol)..........................35 3.3.1 Quan hệ giữa L2TP với PPP.........................................................................36 3.4 Tổng quan giao thức đinh đường hầm lớp 2 ( L2TP Overview)......................38 3.5 Ứng dụng L2TP trong VPN..............................................................................42 3.6 So sánh giữa PPTP và L2TP............................................................................42 3.6.1 Ưu điểm của L2TP.......................................................................................43 3.6.2 Ưu điểm của PPTP.........................................................................................43 1. Mã hoá trong VPN.....................................................................................................45 1.1 Thuật toán mã hoá DES........................................................................................45 1.1.1 Mô tả DES.....................................................................................................46 1.1.2 Ưu và nhược điểm của DES.........................................................................47 1.1.3 Ứng dụng của thuật toán DES trong thực tế..................................................47

Lê Anh Hưng K49DB

1

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

1.2 Thuật toán mã hoá 3DES......................................................................................47 1.2.1 Mô tả 3DES...................................................................................................48 1.2.2 Ưu và nhược điểm của 3DES........................................................................48 1.3 Giải thuật hàm băm (Secure Hash Algorithm)....................................................49 1.4 Giải thuật RSA......................................................................................................49 2.1 Password Authentication Protocol (PAP): Giao thức chứng thực bằng mật khẩu. ....................................................................................................................................51 2.2 Challenge Handshare Authentication Protocol (CHAP).....................................52 3 Firewall.......................................................................................................................52 3.1 Khái niệm về Firewall..........................................................................................52 3.2 Các thành phần của Firewall................................................................................53 3.2.1 Bộ lọc gói (Packet Filtering Router).............................................................53 3.2.2 Cổng ứng dụng (Application-level gateway).................................................55 3.2.3 Cổng vòng (Circuit-level Gateway)...............................................................57 3.3 Những hạn chế từ Firewall..................................................................................58 3.5 Một số loại Firewall.............................................................................................59 3.5.1 Screened Host Firewall..................................................................................60 3.5.2 Screened-Subnet Firewall..............................................................................61 3.6 Mô hình kết hợp Firewall với VPN.....................................................................62 1. Mô hình Site –to – Site VPN và Extranet VPN........................................................64 1.1 Kịch bản Site – to – site VPN...............................................................................64 1.1.1 Phân chia các thành phần địa chỉ vật lý của mô hình site – to –site VPN.....64 1.1.2 Bảng địa chỉ chi tiết cho mô hình mạng Site – to – Site VPN.......................64 2.1 Kịch bản Extranet.................................................................................................65 2.1.1 Phân chia các thành phần địa chỉ vật lý của mô hình Extranet VPN.............65 2.1.2 Bảng địa chỉ chi tiết cho mô hình mạng Extranet VPN................................66 2 Cấu hình đường hầm (tunnel)......................................................................................66 2.1 Sự định cấu hình một GRE Tunnel.......................................................................67 2.1.1 Sự cấu hình giao diện đường hầm, Nguồn, và Đích......................................68 2.1.2 Kiểm tra giao diện đường hầm, Nguồn, và Đích...........................................70 2.2 Cấu hình một IPSec Tunnel:.................................................................................70 3 Cấu hình NAT (Network Address Translation)..........................................................71 3.1 Cấu hình Static Inside Source Address Translation.............................................73 3.2 Kiểm tra Static Inside Source Address Translation.............................................73 4 Cấu hình sự mã hoá và IPSec......................................................................................74 4.1. Cấu hình những chính sách IKE:.........................................................................75 4.1.1 Tạo ra những chính sách IKE........................................................................75 4.1.2 Cấu hình bổ xung thêm yêu cầu cho những chính sách IKE:........................77 4.1.3 Cấu hình Những khoá dùng chung................................................................78 4.2 Cấu hình cổng vào cho sự thao tác giữa chứng chỉ số..........................................79 4.2.1 Kiểm tra IKE Policies....................................................................................81 4.2.2 Cấu hình khoá dùng chung khác...................................................................81 4.3 Cấu hình IPSec và chế độ IPSec tunnel................................................................82 4.3.1 Tạo ra những danh sách truy nhập mật mã....................................................82 4.3.2 Kiểm tra những danh sách mật mã................................................................83 4.4 Định nghĩa những tập hợp biến đổi và cấu hình chế độ IPSec tunnel..................83

Lê Anh Hưng K49DB

2

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

4.4.1 Kiểm tra những tập hợp biến đổi và chế độ IPSec tunnel.............................85 4.5 Cấu hình Crypto Maps..........................................................................................85 4.5.1 Tạo ra những mục Crypto Map......................................................................85 4.5.2 Kiểm tra những mục Crypto map..................................................................88 4.5.3 Áp dụng Crypto map vào Interface................................................................88 4.5.4 Kiểm tra sự kết hợp Crypto Map trên interface.............................................89 5. Cấu hình những tính năng Cisco IOS Firewall...........................................................89 5.1 Tạo ra Access list mở rộng và sử dụng số Access list..........................................90 5.3 Áp dụng Access-list tới Interface.........................................................................90 5.4 Kiểm tra Access-list được áp dụng chính xác......................................................91 1. Giới thiệu chung........................................................................................................92 2. Cài đặt VPN Server....................................................................................................92 3. Cấu hình VPN Server.................................................................................................99 3.1. Route and Remote Access Properties..................................................................99 3.2. Ports Properties..................................................................................................102 3.3. Remote Access Policies.....................................................................................103 4. Tạo User trên Windows cho phép sử dụng VPN.....................................................104 5. VPN Client trên Windows XP.................................................................................106 6. Quản lý kết nối trên VPN Server.............................................................................113 Kết luận.........................................................................................................................115 Tài liệu tham khảo........................................................................................................116 CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TĂT...................................................................................117

Lời mở đầu
Trước kia, cách truy cập thông tin từ xa trên máy tính được thực hiện là sử dụng một kết nối quay số. Các kết nối RAS dial-up làm việc trên các đường điện thoại POTS (Plain Old Telephone Service) thông thường và có tốc độ đạt vào khoảng 56kbps. Tốc độ là một vấn đề lớn đối với các kết nối dial-up RAS, tuy nhiên một vấn đề lớn hơn là chi phí cho các kết nối đối với khoảng cách dài cần có cho việc truy cập Ngày nay với sự phát triển bùng nổ, mạng Internet ngày càng được mở rộng, khó kiểm soát và kèm theo đó là sự mất an toàn trong việc trao đổi thông tin trên mạng, các thông tin dữ liệu trao đổi trên mạng có thể bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp khiến cho các tổ chức như: Các doanh nghiệp, Ngân hàng, Công ty … và các doanh nhân lo ngại về vấn đề an toàn và bảo mật thông tin dữ liệu trong các mạng cục bộ của mình (LAN) khi trao đổi thông tin qua mạng công cộng Internet. VPN ( Virtual Private Network) là giải pháp được đưa ra để cung cấp một giải pháp an toàn cho các: Tổ chức, doanh nghiệp … và các doanh nhân trao đổi thông tin từ mạng cục bộ của mình xuyên qua mạng Internet một cách an toàn và

Lê Anh Hưng K49DB

3

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

bảo mật. Hơn thế nữa nó còn giúp cho các doanh nghiệp giảm thiểu được chi phí cho những liên kết từ xa vì địa bàn rộng (trên toàn quốc hay toàn cầu). Là một sinh viên công nghệ, phần nào em cũng hiểu được sự băn khoăn và lo lắng về sự mất an toàn bảo mật khi trao đổi thông tin của các tổ chức, cá nhân. Với sự hướng dẫn, và giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, em chọn đề tài mạng riêng ảo (VPN) để nghiên cứu và các giải pháp công nghệ cho vấn đề xây dựng mạng riêng ảo. Nghiên cứu các mô hình truy cập, các phương pháp xác thực và ứng dụng triển khai cài đặt trên các hệ thống mạng.

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ VPN 1. Tổng Quan Trong thời đại ngày nay. Internet đã phát triển mạnh mẽ về mặt mô hình cho nền công nghiệp, đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng. Internet đã được thiết kế để kết nối nhiều mạng khác nhau và cho phép thông tin chuyển đến người sử dụng một cách tự do và nhanh chóng mà không xem xét đến máy và mạng mà người sử dụng đó đang sử dụng. Để làm được điều này người ta sử dụng một máy tính đặc biệt gọi là Router để kết nối các LAN và WAN với nhau. Các máy tính kết nối vào Internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ (ISP –Internet service Provider), cần một giao thức chung là TCP/IP. Điều mà kỹ thuật còn tiếp tục phải giải quyết là năng lực truyền thông của các mạng viễn thông công cộng. Với Internet, những dịch vụ như giáo dục từ xa, mua hang trực tuyến, tư vấn y tế,và rất nhiều điều khác đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên do Internet có phạm vi toàn cầu và không một tổ chức, chính phủ cụ thể nào quản lý nên rất khó khăn trong việc bảo mật và an toàn dữ liệu cũng như trong việc quản lý các dịch vụ. Từ đó người ta đã đưa ra một mô hình mạng mới nhằm thoã mãn những yêu cầu Lê Anh Hưng K49DB
4

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

trên mà vẫn có thể tận dụng lại những cơ sở hạ tầng hiện có của Internet, đó chính là mô hình mạng riên ảo (Virtual Private Network – VPN ). Với mô hình mới này, người ta không phải đầu tư thêm nhiều về cơ sở hạ tầng mà các tính năng như bảo mật, độ tin cậy vẫn đảm bảo, đồng thời có thể quản lý riêng được sự hoạt động của mạng này. VPN cho phép người sử dụng làm việc tại nhà riêng, trên đường đi hay các văn phòng chi nhánh có thể kết nối an toàn đến máy chủ của tổ chức mình bằng cơ sở hạ tầng được cung cấp bởi mạng công cộng. Nó có thể đảm bảo an toàn thông tin giữa các đại lý, người cung cấp, và các đối tác kinh doanh với nhau trong môi trường truyền thông rộng lớn. Trong nhiều trường hợp VPN cũng giống như WAN (Wire Area Network), tuy nhiên đặc tính quyết định của VPN là chúng có thể dùng mạng công cộng như Internet mà đảm bảo tính riêng tư và tiết kiệm hơn nhiều 1.1 Định nghĩa VPN VPN được hiểu đơn giản như là sự mở rộng của một mạng riêng ( Private Network) thông qua các mạng công cộng. Về căn bản, mỗi VPN là một mạng riêng rẽ sử dụng một mạng chung (thường là Internet) để kết nối cùng với các site (các mạng riêng lẻ) hay nhiều người sử dụng từ xa. Thay cho việc sử dụng kết nối thực, chuyên dùng như đường leased-line, mỗi VPN sử dụng các kết nối ảo được dẫn đường qua Internet từ mạng riêng của các công ty tới các site hay các nhân viên từ xa. Để có thể gửi và nhận dữ liệu thông qua mạng công cộng mà vẫn bảo đảm tính an toàn và bảo mật VPN cung cấp các cơ chế mã hoá dữ liệu trên đường truyền tạo ra một đường ống bảo mật giữa nơi nhận và nơi gửi (Tunnel) giống như một kết nối point-to-point trên mạng riêng. Để có thể tạo ra một đường ống bảo mật đó, dữ liệu phải được mã hoá hay cơ chế giấu đi, chỉ cung cấp phần đầu gói dữ liệu (header) là thông tin về đường đi cho phép nó có thể đi đến đích thông qua mạng công cộng một cách nhanh chóng. Dữ liệu được mã hoá một cách cẩn thận do đó nếu các packet bị bắt lại trên đường truyền công cộng cũng không thể đọc được nội dùng vì không có khoá để giải mã. Liên kết với dữ liệu được mã hoá và đóng gói được gọi là kết nối VPN. Các đường kết nối VPN thường được gọi là đường ống VPN (Tunnel)

Lê Anh Hưng K49DB

5

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 1: Mô hình mạng VPN 1.2 Lợi ích của VPN VPN cung cấp nhiều đặc tính hơn so với những mạng truyền thông và những mạng leased-line. Những lợi ích đầu tiên bao gồm: • Chi phí thấp hơn những mạng riêng: VPN có thể giảm chi phí khi truyền tới 20-40% so với những mạng thuộc mạng leased-line và giảm việc chi phí truy cập từ xa từ 60-80% • Tính linh hoạt cho khả năng kinh tế trên Internet: VPN vốn đã có tính linh hoạt và có thể leo thang những kiến trúc mạng hơn là những mạng cổ điển, băng cách nào đó nó có thể hoạt động kinh doanh nhanh chóng và chi phí một cách hiệu quả cho việc kết nối từ xa của những văn phòng, những vị trí ngoài quốc tế, những người truyền thông, những người dùng điện thoại di động, những người hoạt động kinh doanh bên ngoài như những yêu cầu kinh doanh đã đòi hỏi • Đơn giản hóa những gánh nặng • Những cấu trúc mạng ống, vì thế giảm việc quản lý những gánh nặng: Sử dụng một giao thức Internet backbone loại trừ những PVC tĩnh hợp với kết nối hướng những giao thức như là Frame Relay và ATM • Tăng tính bảo mật: Các dữ liệu quan trọng sẽ được che giấu đối với những người không có quyền truy cập và cho phép truy cập đối với những người dùng có quyền truy cập • Hỗ trợ các giao thức mạng thông dụng nhất hiện nay như TCP/IP
• Bảo mật địa chỉ IP: Bởi vì thông tin được gửi đi trên VPN đã được mã hoá do đó các địa chỉ bên trong mạng riêng được che giấu và chỉ sử dụng các địa chỉ bên ngoài Internet

Lê Anh Hưng K49DB

6

Khoá luận tốt nghiệp 1.3 Chức năng của VPN

Đại học Công nghệ

VPN cung cấp 4 chức năng chính • Sự tin cậy (Confidentiality): Người gửi có thể mã hoá các gói dữ liệu trước khi truyền chúng ngang qua mạng. Bằng cách làm như vậy, không một ai có thể truy nhập thông tin mà không được phép, mà nếu lấy được thông tin thì cũng không đọc được vì thông tin đã được mã hoá • Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity): Người nhận có thể kiểm tra rằng dữ liệu đã được truyền qua mạng Internet mà không có sự thay đổi nào • Xác thực nguồn gốc (Origin Authentication): Người nhận có thể xác thực nguồn gốc của gói dữ liệu, đảm bảo và công nhận nguồn thông tin 2 Định nghĩa “đường hầm” và “mã hoá”

Chức năng chính của một mạng riêng ảo VPN là cung cấp sự bảo mật thông tin bằng cách mã hoá và chứng thực qua một đường hầm (tunnel) 2.1 Định nghĩa đường hầm: Cung cấp các kết nối logic, điểm tới điểm vận chuyển các gói dữ liệu mã hoá bằng một đường hầm riêng biệt qua mạng IP, điều đó làm tăng tính bảo mật thông tin vì dữ liệu sau khi mã hoá sẽ lưu chuyển trong một đường hầm được thiết lập giữa người gửi và người nhận cho nên sẽ tránh được sự mất cắp, xem trộm thông tin, đường hầm chính là đặc tính ảo của VPN. Các giao thức định đường hầm được sử dụng trong VPN như sau: • L2TP (layer 2 Tunneling Protocol): Giao thức định đường hầm lớp 2 • PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) • L2F (Layer 2 Forwarding) Các VPN nội bộ và VPN mở rộng có thể sử dụng các công nghệ: • IP Sec (IP security)
• GRE (Genenic Routing Encapsulation)

2.2 Cấu trúc một gói tin IP trong đường hầm: Tunnel mode packet IP AH ESP Header Data

Lê Anh Hưng K49DB

7

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ
Original packet

Hình 2: Cấu trúc một gói tin IP trong đường hầm 2.3 Mã hoá và giải mã (Encryption/Deccryption): Biến đổi nội dùng thông tin nguyên bản ở dạng đọc được (clear text hay plain text) thành một dạng văn bản mật mã vô nghĩa không đọc được (cyphertex), vì vậy nó không có khả năng đọc được hay khả năng sử dụng bởi những người dùng không được phép. Giải mã là quá trình ngược lại của mã hoá, tức là biến đổi văn bản đã mã hoá thành dạng đọc được bởi những người dùng được phép 2.4 Một số thuật ngữ sử dụng trong VPN: Hệ thống mã hoá (Crysystem): là một hệ thống để thực hiện mã hoá hay giải mã, xác thực người dùng, băm (hashing), và các quá trình trao đổi khoá, một hệ thống mã hoá có thể sử dụng một hay nhiều phương thức khác nhau tuỳ thuộc vào yêu cầu cho một vài loại traffic người dùng cụ thể. Hàm băm (hashing): là một kỹ thuật toàn vẹn dữ liệu mà sử dụng một công thức hoặc một thuật toán để biến đổi một bản tin có chiều dài thay đổi và một khoá mật mã công cộng vào trong một chuỗi đơn các số liệu có chiều dài cố đinh. Bản tin hay khoá và hash di chuyển trên mạng từ nguồn tới đích. Ở nơi nhận việc tính toán lại hash được sử dụng để kiểm tra rằng bản tin và khoá không bị thay đổi trong khi truyền trên mạng. Xác thực (Authentication): Là quá trình của việc nhận biết một người sử dụng hay quá trình truy cập hệ thống máy tính hoặc kết nối mạng. Xác thực chắc chắn rằng cá nhân hay một tiến trình là hoàn toàn xác định Cho phép (Authorization): Là hoạt động kiểm tra thực thể đó có được phép thực hiện những quyền hạn cụ thể nào Quản lý khoá (Key management): Một khoá thông tin, thường là một dãy ngẫu nhiên hoặc trông giống như các số nhị phân ngẫu nhiên, được sử dụng ban đầu để thiết lập và thay đổi một cách định kỳ sự hoạt động trong một hệ thống mật mã. Quản lý khoá là sự giám sát và điều khiển tiến trình nhờ các khoá được tạo ra, cất giữ, bảo vệ, biến đổi, tải lên, sử dùng hay loại bỏ. Dịch vụ chứng thực CA (Certificate of Authority): Một dịch vụ mà được tin tưởng để giúp bảo mật quá trình truyền tin giữa các thực thể mạng hoặc các người dùng bằng cách tạo ra và gán các chứng nhận số như các chứng nhận khoá

Lê Anh Hưng K49DB

8

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

công cộng, cho mục đích mã hoá. Một CA đảm bảo cho sự lien kết giữa các thành phần bảo mật trong chứng nhận. 2.5 Các thuật toán được sử dụng trong mã hoá thông tin: • DES (Data Encryption Security) • 3DES (Triple Data Encryption Security) • SHA (Secure Hash Algorithm) AH ( Authentication Header): La giao thức bảo mật giúp xác thực dữ liệu, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu và các dịch vụ “anti-replay” (dịch vụ bảo đảm tính duy nhất của gói tin). AH được nhúng vào trong dữ liệu để bảo vệ. ESP (Encapsulation Security Payload): Là một giao thức bảo mật cung cấp sự tin cậy dữ liệu, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, và xác thực nguồn gốc dữ liệu, các dịch vụ “anti-replay”. ESP đóng gói dữ liệu để bảo vệ. Oakley và Skeme mỗi cái định nghĩa một phương thức để thiết lập một sự trao đổi khoá xác thực, cái đó bao gồm cấu trúc tải tin, thông tin mà các tải tin mang, thứ tự mà các khoá được sử lý và các khoá được sử dụng như thế nào. ISAKMP (Internet Security Association and Key Management): IKE (Internet Key Exchange): Là giao thức lai mà triển khai trao đổi khóa Oakley và trao đổi khoá Skeme bên trong khung ISAKMP (Protocol): Là một khung giao thức mà định nghĩa các định dạng tải tin, các giao thức triển khai một giao thức trao đổi khoá và sự trao đổi của một SA (Security Association) SA (Security Association): Là một tập các chính sách và các khoá được sử dụng để bảo vệ thông tin. ISAKMP SA là các chính sách chung và các khoá được sử dụng bởi các đối tượng ngang hang đàm phán trong giao thức này để bảo vệ thông tin của chúng AAA (Authentication, Authorization và Accouting): là các dịch vụ bảo mật mạng mà cung cấp các khung chính qua đó điều khiển truy cập được đặt trên Router hay các Server truy cập. Hai sự lựa chọn chính cho AAA là TACACS+ và RADIUS TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System Plus): Là một ứng dụng bảo mật mà cung cấp sự xác thực tập trung của các người dùng cố gắng truy nhập tới Router hay mạng truy cập Server. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service): Là một hệ thống phân tán client/server mà bảo mật các truy cập không được phép tới mạng. Lê Anh Hưng K49DB
9

Khoá luận tốt nghiệp 3 Các dạng kêt nối mạng riêng ảo VPN

Đại học Công nghệ

3.1 Truy cập VPN (Remote Access VPNs) Remote Access VPNs cho phép truy cập bất cứ lúc nào bằng Remote, mobile, và các thiết bị truyền thông của nhân viên các chi nhánh kết nối đến tài nguyên mạng của tổ chức Remote Access VPN mô tả công việc các người dùng ở xa sử dụng các phần mềm VPN để truy cập vào mạng Intranet của công ty thông qua gateway hoặc VPN concentrator (bản chất là một server). Vì lý do này, giải pháp này thường được gọi là client/server. Trong giải pháp này, các người dùng thường thường sử dụng các công nghệ WAN truyền thống để tạo lại các tunnel về mạng HO của họ Một hướng phát triển khá mới trong remote access VPN là dùng wireless VPN, trong đó một nhân viên có thể truy cập về mạng của họ thông qua kết nối không dây. Trong thiết kế này, các kết nối không dây cần phải kết nối về một trạm wireless (Wireless terminal) và sau đó về mạng của công ty. Trong cả hai trường hợp, phần mềm client trên máy PC đều cho phép khởi tạo các kết nối bảo mật, còn được gọi là tunnel Một phần quan trọng của thiết kế này là việc thiết kế quá trình xác thực ban đầu nhằm để đảm bảo là yêu cầu được xuất phát từ một nguồn tin cậy. Thường thì giai đoạn ban đầu này dựa trên cùng một chính sách về bảo mật của công ty. Chính sách này bao gồm: quy trình (Procedure), kỹ thuật, server (such as Remote Authentication Dial-In User Service [RADIUS], Terminal Access Controller Access Control System Plus [TACACS+] …). 3.1.1 Một số thành phần chính Remote Access Server (RAS): được đặt tại trung tâm có nhiệm vụ xác nhận và chứng nhận các yêu cầu gửi tới. Quay số kết nối đến trung tâm, điều này sẽ làm giảm chi phí cho một số yêu cầu ở khá xa so với trung tâm. Hỗ trợ cho những người có nhiệm vụ cấu hình, bảo trì và quản lý RAS và hỗ trợ truy cập từ xa bởi người dùng.

Lê Anh Hưng K49DB

10

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 3 Thiết lập một non-VPN remote access Bằng việc triển khai Remote Access VPNs, những người dùng từ xa hoặc các chi nhánh văn phòng chỉ cần cài đặt một kết nối cục bộ đến nhà cung cấp dịch vụ ISP hoặc ISP’s POP và kết nối đến tài nguyên thông qua Internet. Thông tin Remote Access Setup được mô tả bởi hình vẽ sau:

Lê Anh Hưng K49DB

11

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 4 Thiêt lập một VPN remote access 3.1.2 Thuận lợi chính của Remote Access VPNs: Sự cần thiết của RAS và việc kết hợp với modem được loại trừ. Sự cần thiết hỗ trợ cho người dùng cá nhân được loại trừ bởi vì kết nối từ xa đã được tạo điều kiện thuận lợi bởi ISP. Việc quay số từ những khoảng cách xa được loại trừ, thay vào đó, những kết nối với khoảng cách xa sẽ được thay thế bởi các kết nối cục bộ. Giảm giá thành chi phí kết nối với khoảng cách xa. Do đây là một kết nối mang tính cục bộ, do vậy tố độ kết nối sẽ cao hơn so với kết nối trực tiếp đến những khoảng cách xa. VPNs cung cấp khả năng truy cập đến trung tâm tốt hơn bởi vì nó hỗ trợ dịch vụ truy cập ở mức độ tối thiểu nhật cho dù có sự tăng nhanh chóng các kết nối đồng thời đến mạng.

3.1.3 Ngoài những thuận lợi trên, VPNs cũng tồn tại một số bất lợi khác như: vụ
-

Remote Access VPNs cũng không đảm bảo được chất lượng dịch Khả năng mất dữ liệu là rất cao, thêm nữa là các phân đoạn của gói dữ liệu có thể đi ra ngoài và bị thất thoát.

Lê Anh Hưng K49DB

12

Khoá luận tốt nghiệp -

Đại học Công nghệ

Do độ phức tạp của thuật toán mã hoá, protocol overhead tăng đáng kể, điều này gây khó khăn cho quá trính xác nhận. Thêm vào đó, việc nén dữ liệu IP và PPP-based diễn ra vô cùng chậm chạp và tồi tệ. Do phải truyền dữ liệu thông qua Internet, nên khi trao đổi các dữ liệu lớn như các gói dữ liệu truyền thông, phim ảnh, âm thanh sẽ rất chậm. 3.2 Site – To – Site VPN

Site –to – site : Được áp dụng để cài đặt mạng từ một vị trí này kết nối tới mạng của một vị trí khác thông qua VPN. Trong hoàn cảnh này thì việc chứng thực ban đầu giữa các thiết bị mạng được giao cho người sử dụng. Nơi mà có một kết nối VPN được thiết lập giữa chúng. Khi đó các thiết bị này đóng vài trò như là một gateway, và đảm bảo rằng việc lưu thông đã được dự tính trước cho các site khác. Các Router và Firewall tương thích với VPN, và các bộ tập trung VPN chuyên dụng đều cung cấp chức năng này.

Hình 5 Site – to – site VPN Site – to –Site VPN có thể được xem như là Intranet VPN hoặc Extranet VPN. Nếu chúng ta xem xét chúng dưới góc độ chứng thực nó có thể được xem như là một intranet VPN, ngược lại chúng được xem như một extranet VPN. Tính chặt chẽ trong việc truy cập giữa các site có thể được điều khiể bởi cả hai (Intranet và Extranet VPN) theo các site tương ứng của chúng. Giải pháp Site – To – Site VPN không phải là một remote access VPN nhưng nó được thêm vào đây vì tính chất hoàn thiện của nó. Sự phân biệt giữa remote access VPN và Site – To – Site VPN chỉ đơn thuần mang tính chất tượng trưng và xa hơn là nó được cung cấp cho mục đích thảo luận. Ví dụ như là các thiết bị VPN dựa trên phần cứng mới (Router Cisco Lê Anh Hưng K49DB
13

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

3002 chẳng hạn) ở đây để phân loại được, chúng ta phải áp dụng cả hai cách, bởi vì harware-based client có thể xuất hiện nếu một thiết bị đang truy cập vào mạng. Mặc dù một mạng có thể có nhiều thiết bị VPN đang vận hành. Một ví dụ khác như là một chế độ mở rộng của giải pháp Ez VPN bằng cách dùng Router 806 và 17xx Site –to –Site VPN là sự kết nối hai mạng riêng lẻ thông qua một đường hầm bảo mật, đường hầm bảo mật này có thể sử dụng các giao thức PPTP, L2TP, hoặc IPSec, mục đích của Site –to –Site VPN là kết nối hại mạng không có đường nối lại với nhau, không có việc thoả hiệp tích hợp, chứng thực, sự cẩn mật của dữ liệu, bạn có thể thiết lập một Site – to –Site VPN thông qua sự kết hợp của các thiết bị VPN concentrators, Router, và Firewalls. Kết nối Site –to –Site VPN được thiết kế để tạo một kết nối mạng trực tiếp, hiệu quả bất chấp khoảng cách vật lý giữa chúng. Có thể kết nối này luân chuyển thông qua Internet hoặc một mạng không được tin cậy. Bạn phải đảm bảo vấn đề bảo mật bằng cách sử dụng sự mã hoá dữ liệu trên tấ cả các gói dữ liệu đang luân chuyển giữa các mạng đó. 3.2.1 Intranet

Hình 6 Thiết lập Intranet sử dụng WAN backbone Intranet VPNs hay còn gọi là các VPN nội bộ sẽ kết nối các mạng của trụ sở chính, văn phòng và các chi nhánh từ xa qua một cơ sở hạ tầng mạng dùng chung như Internet thành một mạng riêng tư của một tập đoàn hay một tổ chức Lê Anh Hưng K49DB
14

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

gồm nhiều công ty và văn phòng làm việc mà các kết nối này luôn luôn được mã hoá thông tin Intranet VPN được sử dụng để kết nối đến các chi nhánh văn phòng của tổ chức đến Corporate Intranet (Backbone Router) sử dụng campus router (Hình 7) Theo mô hình bên trên sẽ rất tốn chi phí do phải sử dụng 2 Router để thiết lập được mạng, thêm vào đó, việc triển khai, bảo trì và quản lý mạng Intranet Backbone sẽ rất tốn kém còn tuỳ thuộnc vào lượng lưu thông trên mạng đi trên nó và phạm vi địa lý của toàn bộ mạng Intranet. Để giải quyết vấn đề trên, sự tốn kém của WAN backbone được thay thế bởi các kết nối Internet với chi phí thấp, điều này có thể một lượng chi phí đáng kể của việc triển khai mạng Intranet (Hình 1-5)

Hình 7 Thiếp lập Intranet dựa trên VPN Những thuận lợi chính của Intranet setup dựa trên VPN theo hình 7. Hiệu quả chi phí hơn do giảm số lượng router được sử dụng theo mô hình WAN backbone.

Lê Anh Hưng K49DB

15

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Giảm thiểu số lượng hỗ trợ yêu cầu người dùng cá nhân qua toàn cầu, các trạm ở một số remote site khác nhau. Bởi vì Internet hoạt động như một kết nối trung gian, nó dễ dàng cung cấp những kết nối mới ngang hang. Kết nối nhanh hơn và tốt hơn do về bản chất kết nối đến nhà cung cấp dịch vụ, loại bỏ vấn đề khoảng cách xa và thêm nữa giúp tổ chức giảm thiểu chi phí cho việc thực hiện Intranet.

Những bất lợi chính kết hợp với cách giải quyết: Bởi vì dữ liệu vẫn còn tunnel trong quá trình chia sẻ trên mạng công cộng-Internet và những nguy cơ tấn công, như tấn công bằng từ chối dịch vụ (denial-of service), vẫn còn là một mối đe doạ an toàn thông tin. Khả năng mất dữ liệu trong lúc di chuyển thông tin cũng rất cao Trong một số trường hợp, nhất là khi dữ liệu là loại high-end, như các tập tin multimedia, việc trao đổi dữ liệu sẽ rất chậm chạp do được truyền thông qua Internet. Do là kết nối dựa trên Internet, nên tính hiệu quả không liên tục, thường xuyên, và QoS cũng không được bảo đảm.
-

3.2.2 Extranet VPNs (VPN mở rộng)

Hình 8 Extranet VPN

Lê Anh Hưng K49DB

16

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Extranet là sự mở rộng từ những Intranet liên kết các khách hàng, những nhà cung cấp, những đối tác hay những nhân viên làm việc trong các Intranet qua cơ sở hạ tầng dùng chung chia sẽ những kết nối. Không giốn như intranet và Remote Access –based, Extranet không an toàn cách ly từ bên ngoài (outer-world), Extranet cho phép truy nhập những tài nguyên mạng cần thiết kế của các đối tác kinh doanh, chẳng hạn như khách hang, nhà cung cấp, đối tác những người giữ vài trò quan trọng trong tổ chức.

Hình 9 Thiết lập mạng Extranet theo truyền thống Như hình trên, mạng Extranet rất tốn kém do có nhiều đoạn mạng riêng biệt trên intranet kết hợp lại với nhau để tạo ra một Extranet. Điều này làm cho khó triển khai và quản lý do có nhiều mạng, đồng thời cũng khó khăn cho cá nhân làm công việc bảo trì và quản trị. Thêm nữa là mạng Extranet dễ mở rộng do điều này sẽ làm rối tung toàn bộ mạng Intranet và có thể ảnh hưởng đến các kết nối bên ngoài mạng. Sẽ có những vấn đề bạn gặp phải bất thình lình khi kết nối một Intranet vào một mạng Extranet. Triển khai và thiết kế một mạng Extranet có thể là một cơn ác mộng của các nhà thiết kế và quản trị mạng.

Lê Anh Hưng K49DB

17

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 10: Thiết lập Extranet Một số thuận lợi của Extranet: Do hoạt động trên môi trường Internet, bạn có thể lựa chọn nhà phân phối khi lựa chọn và đưa ra phương pháp giải quyết tuỳ theo nhu cầu của tổ chức. Bởi vì một phần Internet-connectivity được bảo trì bởi nhà cung cấp ISP nên cũng giảm chi phí bảo trì khi thuê nhân viên bảo trì. Dễ dàng triển khai, quản lý và chỉnh sữa thông tin. Một số bất lợi: Sự đe doạ về tính an toàn, như bị tấn công bằng từ chối dịch vụ vẫn còn tồn tại Tăng thêm nguy hiểm sự xâm nhập đối với tổ chức trên Extranet. Do dựa trên Internet nên khi dữ liệu là các loại high-end data thì việc trao đổi diễn ra chậm chạp. Do dựa trên Internet, QoS cũng không được bảo đảm thường xuyên. 4. VPN và các vấn đề an toàn bảo mật trên Internet. Như chúng ta đã biết, sự phát triển bùng nổ và mở rộng mạng toàn cầu Internet ngày càng tăng, hàng tháng có khoảng 10.000 mạng mới kết nối vào Internet kèm theo đó là vấn đề làm sao để có thể trao đổi thông tin dữ liệu một cách an toàn qua mạng công cộng như Internet. Hàng năm sự rò rỉ và mất cắp

Lê Anh Hưng K49DB

18

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

thông tin dữ liêu đã gây thiệt hại rất lớn về kinh tế trên toàn thế giới. Các tội phạm tin tặc “ hacker” luôn tìm mọi cách để nghe trộm, đánh cắp thông tin dữ liệu nhạy cảm như: thẻ tín dụng, tài khoản người dùng, các thông tin kinh tế nhạy cảm... của các tổ chức hay cá nhân. Vậy giải pháp sử dụng mạng riêng ảo VPN sẽ giải quyết vấn đề an toàn và bảo mật thông tin trên Internet như thế nào ? Câu trả lời để các tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân cảm thấy yên tâm khi trao đổi thông tin dữ liệu qua mạng Internet là sử dụng công nghệ mạng riêng ảo VPN. Thực chất công nghệ chính được sử dụng trong mạng riêng ảo VPN là tạo ra một đường hầm (tunnel) mã hoá và chứng thực dữ liệu giữa hai đầu kết nối. Các thông tin dữ liệu sẽ được mã hoá và chứng thực trước khi được lưu chuyển trong một đường hầm riêng biệt, qua đó sẽ tránh được những cặp mắt tò mò muốn đánh cắp thông tin 4.1 An toàn và tin cậy. Sự an toàn của hệ thống máy tính là một bộ phận của khả năng bảo trì một hệ thống đáng tin cậy được. Thuộc tính này của một hệ thống đựơc viện dẫn như sự đáng tin cậy được. Có 4 yếu tố ảnh hưởng đến một hệ thống đáng tin cậy: • Tính sẵn sang: Khả năng sẵn sang phục vụ, đáp ứng yêu cầu trong khoản thời gian. Tính sẵn sang thường đựơc thực hiện qua những hệ thống phần cứng dự phòng. • Sự tin cậy: Nó đình nghĩa xác xuất của hệ thống thực hiện các chức năng của nó trong một chu kỳ thời gian. Sự tin cậy khác với tính sẵn sang , nó được đo trong cả một chu kỳ của thời gian. Nó tương ứng tới tính liên tục của một dịch vụ. • Sự an toàn: Nó chỉ báo hiệu một hệ thống thực hiện những chức năng của nó chính xác hoặc thực hiện trong trường hợp thất bại một ứng xử không thiệt hại nào xuất hiện. • Sự an ninh: Trong trường hợp này sự an ninh có nghĩa như một sự bảo vệ tất cả các tài nguyên hệ thống Một hệ thống máy tính đáng tin cậy ở mức cao nhất là luôn đảm bảo an toàn ở bất kỳ thời gian nào. Nó đảm bảo không một sự và chạm nào mà không cảnh báo thông tin có cảm giác, lưu tâm đến dữ liệu có cảm giác có 2 khía cạnh để xem xét: • Tính bí mật. • Tính toàn vẹn

Lê Anh Hưng K49DB

19

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Thuật ngữ tính bảo mật như được xác định có nghĩa rằng dữ liệu không thay đổi trong một ứng xử không hợp pháp trong thời gian tồn tại của nó. Tính sẵn sang, sự an toàn và anh ninh là những thành phần phụ thuộc lẫn nhau. Sự an ninh bảo vệ hệ thống khỏi những mối đe doạ và sự tấn công. Nó đảm bảo một hệ thống an toàn luôn sẵn sang và đáng tin cậy. 4.2 Hình thức an toàn Sự an toàn của hệ thống máy tính phụ thuộc vào tất cả những thành phần của nó Có 3 kiểu khác nhau của sự an toàn: • Sự an toàn phần cứng • Sự an toàn thông tin • Sự an toàn quản trị An toàn phần cứng: Những mối đe doạ và tấn công có liên quan tới phần cứng của hệ thống. Nó có thể được phân ra vào 2 phạm trù: • Sự an toàn vật lý • An toàn bắt nguồn Sự an toàn vật lý bảo vệ phần cứng trong hệ thống khỏi những mối đe doạ vật lý bên ngoài như sự can thiệp, mất cắp thông tin, động đất và nước làm ngập lụt. Tất cả những thông tin nhạy cảm trong những tài nguyên phần cứng của hệ thống cần sự bảo vệ chống lại tất cả những sự bảo vệ này. An toàn thông tin: Liên quan đến tính dễ bị tổn thương trong phần mềm, phần cứng và sự kết hợp của phần cứng và phần mềm. Nó có thể được chia vào sự an toàn và truyền thông máy tính. Sự an toàn máy tính bao trùm việc bảo vệ của các đối tượng chống lại sự phơi bày và sự dễ bị tổn thương của hệ thống, bao gồm các cơ chế điều khiển truy nhập, các cơ chế điều khiển bắt buộc chính sách an toàn, cơ chế phần cứng, kỹ thuật mã hoá… Sự an toàn truyền thông bảo vệ đối tượng truyền. An toàn quản trị: An toàn quản trị liên quan đến tất cả các mối đe doạ mà con người lợi dụng tới một hệ thống máy tính. Những mối đe doạ này có thể là hoạt động nhân sự. Sự an toàn nhân sự bao bao trùm việc bảo vệ của những đối tượng chống lại sự tấn công từ những người dùng uỷ quyền.

Lê Anh Hưng K49DB

20

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Mỗi người dùng của hệ thống có những đặc quyền để truy nhập những tài nguyên nhất định. Sự an toàn nhân sự chứa đựng những cơ chế bảo vệ chống lại những người dùng cố tình tìm kiếm được những đặc quyền cao hơn hoặc lạm dụng những đặc quyền của họ, cho nên sự giáo dục nhận thức rất quan trọng để nó thực sự là một cơ chế bảo vệ sự an toàn hệ thống. Thống kê cho thấy những người dùng uỷ quyền có tỷ lệ đe doạ cao hơn cho một hệ thống máy tính so với từ bên ngoài tấn công. Những thông tin được thống kê cho thấy chỉ có 10% của tất cả các nguy hại máy tính đựơc thực hiện từ bên ngoài hệ thống, trong khi có đến 40% là bởi những người dùng trong cuộc và khoảng 50% là bởi người làm thuê cũ

Lê Anh Hưng K49DB

21

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Chương 2 GIAO THỨC TRONG VPN Trong VPN có 3 giao thức chính để xây dựng lên một “mạng riêng ảo” hoàn chỉnh đó là • IP Sec (IP Security) • PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) • L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) Tuỳ theo từng lớp ứng dụng cụ thể mà mỗi giao thức đều có ưu và nhược điểm khác nhau khi triển khai vào mạng VPN 1 Bộ giao thức IPSec (IP Security Protocol):

IPSec thực chất không phải là một giao thức, nó chỉ là một khung của các tập giao thức chuẩn mở rộng được thiết kế để cung cấp tính xác thực và toàn vẹn dữ liệu. Giao thức IPSec được làm việc tại tầng Network Layer- Layer 3 của mô hình OSI. Các giao thức bảo mật trên Internet khác như SSL, TLS và SSH, được thực hiện từ tầng transport layer trở lên (Từ tầng 4 đến tầng 7 của mô hình OSI). Điều này tạo ra tính mềm dẻo cho IPSec, giao thức này có thể hoạt động tại tầng 4 với TCP, UDP, hầu hết các giao thức sử dụng tại tầng này. IPSec có một tính năng cao cấp hơn SSL và các phương thức khác hoạt động tại các tầng trên của mô hình OSI. Với một ứng dụng sử dụng IPSec mã (code) không bị thay đổi, nhưng nếu ứng dụng đó bắt buộc sử dụng SSL và các giao thức bảo mật trên các tầng trên trong mô hình OSI thì đoạn mã ứng dụng đó sẽ bị thay đổi lớn. 1.1 Cấu trúc bảo mật IPSec được triển khai (1) sử dụng các giao thức cung cấp mật mã (cryptographic protocols) nhằm bảo mật gói tin (packet) trong quá trình truyền, (2) phương thức xác thực và (3) thiết lập các thông số mã hoá. Xây dựng khái niệm về bảo mật trên nền tảng IP. Một sự kết hợp bảo mật đơn giản khi kêt hợp các thuật toán và các thông số (ví dụ như các khoá-keys) là nền tảng trong việc mã hoá và xác thực trong một chiều. Tuy nhiên trong các giao tiếp hai chiều, các giao thức bảo mật sẽ làm việc với nhau và đáp ứng quá trình giao tiếp. Thực tế lựa chọn các thuật toán mã hoá và xác thực lại phụ thuộc vào người quản trị IPSec bởi vì IPSec bao gồm một nhóm các giao thức bảo mật đáp ứng mã hoá và xác thực cho mỗi gói tin IP. Lê Anh Hưng K49DB
22

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Trong các bước thực hiện phải quyết định cái gì cần bảo vệ và cung cấp cho một gói tin outgoing (đi ra ngoài), IPSec sử dụng các thông số Security Parameter Index (SPI), mỗi quá trình Index ( đánh thứ tự và lưu trong dữ liệu – Index ví như một cuốn danh bạ điện thoại) bao gồm Security Association Database (SADB), theo suốt chiều dài của địa chỉ đích trong header của gói tin, cùng với sự nhận dạng duy nhất của một thoả hiệp bảo mật cho mỗi gói tin. Một quá trình tương tự cũng được làm với gói tin đi vào (incoming packet), nơi IPSec thực hiện quá trình giải mã và kiểm tra các khoá từ SADB. Cho các gói multicast, một thoả hiệp bảo mật sẽ cung cấp cho một group, và thực hiện cho toàn bộ các receiver trong group đó. Có thể có hơn một thoả hiệp bảo mật cho một group, bằng cách sử dụng các SPI khác nhau, tuy nhiên nó cũng cho phép thực hiện nhiều mức độ bảo mật cho một group. Mỗi người gửi có thể có nhiều thoả hiệp bảo mật, cho phép xác thực, trong khi người nhận chỉ biết được các keys được gửi đi trong dữ liệu. Chú ý các chuẩn không miêu tả làm thế nào để các thoả hiệp và lựa chọn việc nhân bản từ group tới các cá nhân. 1.1.1 Hiện trạng IPSec là một phần bắt buộc của IPv6, có thể được lựa chọn khi sử dụng IPv4. Trong khi các chuẩn đã được thiết kế cho các phiên bản IP giống nhau, phổ biến hiện nay là áp dụng và triển khai trên nền tảng IPv4. Các giao thức IPSec được định nghĩa từ RFCs 1825 -1829, và được phổ biến năm 1995. Năm 1998, được nâng cấp với các phiên bản RFC 2401-2412, nó không tương thích với chuẩn 1825-1829. Trong tháng 12 năm 2005, thế hệ thứ 3 của chuẩn IPSec, RFC 4301-4309. Cũng không khác nhiều so với chuẩn RFC 2401-2412 nhưng thế hệ mới được cung cấp chuẩn IKE second. Trong thế hệ mới này IP security cũng được viết tắt lại là IPSec. 2 Chế độ làm việc của IPSec

2.1 Chế độ chuyển vận (Transport mode) Chế độ này hỗ trợ truyền thông tin giữa các máy hoặc giữa máy chủ với máy khác mà không có sự can thiệp nào của các gateway làm nhiệm vụ an ninh mạng. Trong Transport mode, chỉ những dữ liệu bạn giao tiếp các gói tin được mã hoá và hoặc xác thực. Trong quá trình Routing, cả IP header đều không bị chỉnh sữa hay mã hoá; tuy nhiên khi authentication header được sử dụng, địa chỉ IP không thể chỉnh sửa ( ví dụ như port

Lê Anh Hưng K49DB

23

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

number). Transport mode sử dụng trong tình huống giao tiếp host-tohost. Điều này có nghĩa là đóng gói các thông tin trong IPSec cho NAT traversal được định nghĩa bởi các thông tin trong tài liệu của RFC bởi NAT-T 2.2 Chế độ đường hầm ( Tunnel Mode ): Chế độ này hỗ trợ khả năng truy nhập từ xa và liên kết an toàn các Website. Chế độ chuyển vận sử dụng AH và ESP đối với phần của tầng chuyển vận trong một gói tin IP. Phần dữ liệu thực của giao thức IP này là phần duy nhất được bảo vệ trong toàn gói tin. Phần header của gói tin IP với địa chỉ của điểm truyền và điểm nhận không bảo vệ. Khi áp dụng cả AH và ESP thì AH được áp dụng sau để tính ra tính toàn vẹn của dữ liệu trên tổng lượng dữ liệu. Mặt khác chế độ đường hầm cho phép mã hoá và tiếp nhận đối với toàn bộ gói tin IP. Các cổng bảo mật sử dụng chế độ này để cung cấp các dịch vụ bảo mật thay cho các thực thể khác trên mạng. Các điểm truyền thông đầu cuối được bảo vệ bên trong các gói tin IP đến trong khi các điểm cuối mã hoá lại được lưu trong các gói tin IP truyền đi. Một gateway bảo mật thực hiện phân tách gói tin IP đến cho điểm nhận cuối cùng sau khi IPSec hoàn thành việc sử lý của mình. Trong chế độ đường hầm, địa chỉ IP của điểm đến được bảo vệ. Trong chế độ đường hầm, có một phần header IP phụ được thêm vào, còn trong chế độ chuyển vận thì không có điều này. IPSec định ra chế độ đường hầm để áp dụng cho AH và ESP. Khi host 1 muốn giao tiếp với host 2, nó có thể sử dụng chế độ đường hầm để cho phép các gateway bảo mật có thể cung cấp các dịch vụ để đảm bảo an toàn cho việc liên lạc giữa hai nút mạng trên mạng công cộng. IPSec cho phép chế độ bảo mật theo nhiều lớp và theo nhiều tuyến truyền. Trong đó, phần header của gói tin nội tại được hoàn toàn bao bọc bởi phần header của gói tin được phát đi. Tuy vậy, phải có một điều kiện là các tuyến truyền không được gối chồng lên nhau. Đối với việc sử lý luồng dữ liệu truyền đi, tầng IP sẽ tham chiếu đến SPD (Security Policy Database ) để quyết định các dịch vụ bảo mật cần áp dụng. Các bộ chọn lọc được lấy ra từ các phần header sử dụng để chỉ ra một cách thức hoạt động cho SPD. Nếu hoạt động của SPD là áp dụng tính năng bảo mật thì sẽ có một con trỏ, trỏ đến SA trong SADB ( Security Association Database ) được trả về. Trường hợp SA không có trong SADB thì IKE sẽ được

Lê Anh Hưng K49DB

24

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

kích hoạt. Sau đó các phần header AH và ESP được bổ xùng theo cách mà SA định ra và gói tin sẽ được truyền đi. Với việc sử lý luồng dữ liệu gửi đến, sau khi nhận được một gói tin, tầng có nhiệm vụ bảo mật sẽ kiểm tra danh mục các phương thức bảo mật để đưa ra các hành động sau đây: huỷ bỏ, bỏ qua hoặc áp dụng. Nếu hành động là áp dụng mà SA không tồn tại thì gói tin sẽ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu SA có trong SADB thì gói tin sẽ được chuyển đến tầng tiếp theo để xử lý. Nếu gói tin có chứa các phần header của dịch vụ IPSec thì stack của IPSec sẽ thu nhận gói tin này và thực hiện sử lý. Trong quá trình sử lý, IPSec lấy ra phấn SPI, phần địa chỉ nguồn và địa chỉ đích của gói tin. Đồng thời, SADB được đánh số theo các tham số để chọn ra SA nhất địn để sử dụng: SPT, địa chỉ đích hoặc là giao thức.
IP HDR DATA Encrypted Transport Mode ESP HDR IP HDR DATA
Authenticated

ESP Trailer

ESP Auth

Encrypted Tunnel Mode New IP HDR ESP HDR IP HDR DATA ESP Trailer ESP Auth

Authenticated

Hình 11 + IPSec cho phép thiết lập các mối truyền thông riêng biệt và đảm bảo tính bí mật trên mạng internet mà không cần biết đến các ứng dụng đang chạy trên máy đó hay các giao thức ở tầng cao hơn như tầng vận chuyển ( Transport layer).
Application Transport
D ata Data c reated fromupper lay er Trans port inform ation is applied for end to end c m ation om unic N ork inform etw ation is applied Data IP ec is S olates IP H eader fromupper lay data er

TC P H eader IP header IP header

Data

TC P H eader

D ata TC P H eader TC P H eader

Network

IP header IP header IP H eader EP / S A H E P /A S H

Data

IP ec enc S rypts upper lay data er

TC P H eader TC P H eader

Data

E P S TR L EP S TR L

IP ec applies the s urity protoc S ec ol

D ata

The pac is reas em ket s bled

Hình 12 Lê Anh Hưng K49DB
25

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

+ IPSec là bộ giao thức có khả năng thẩm định dữ liệu ở cả hai phía người gửi và người nhận, đảm bảo tính bí mật và toàn vẹn dữ liệu bằng cách mã hoá chứng thực. IPSec có khả năng thích ứng với tất cả các trình ứng dụng chạy trên mạng IP. + IPSec hoạt động hiệu quả và nhanh hơn các ứng dụng bảo mật hoạt động ở tầng ứng dụng ( Application layer)
IPSec operations within tunnel mode

Application Transport

Data

Data created from upper layer Transport inform ation is applied for end to end comm unication Network inform ation is applied IPSec encrypts datagram

TCP Header IP header IP header

Data

TCP Header TCP Header IP header ESP / AH ESP /AH

Data

Data

Network

ESP / AH IP header IP Header

TCP Header IP Header IP Header

Data

ESP TRL

IPSec applies the security protocol

TCP Header TCP Header

Data

ESP TRL ESP TRL

IPSec buil new IP header

Data

The packet is reassem bled

Hình 13 + IPSec có thể được coi như là một lớp dưới của giao thức TCP/IP, lớp này kiểm soát các người dùng truy nhập dựa vào một chính sách an toàn về mỗi máy tính và một tổ chức đàm phán an ninh giữa người gửi và người nhận. • Giao thức đóng gói an toàn ESP ( Encapsulation Security Payload): là giao thức số 50 được gán bởi IANA. ESP là một giao thức bảo mật có thể được sử dụng cho việc cung cấp tính bảo mật và xác thực các gói dữ liệu khỏi sự nhòm ngó của người dùng không được phép. ESP cung cấp phần tải tin của gói dữ liệu, ESP cung cấp sự xác thực cho gói tin IP nội bộ và phần tiêu đề ESP. Sự xác thực cung cấp sự xác thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn của gói dữ liệu. ESP là giao thức hỗ trợ và kiểu mã hoá đối xứng như: Blowfish, DES. Thuật toán mã hoá dữ liệu mặc định sử dụng trong IPSec là thuật toán DES 56 bit. Trong các sản phẩm và thiết bị mạng của Cisco dùng trong VPN còn sử dụng việc mã hoá dữ liệu tôt hơn bằng cách sử dụng thuật toán 3DES( Triple Data Encryption Security ) 128 bit.

Lê Anh Hưng K49DB

26

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

+ Giao thức ESP có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với giao thức chứng thực đầu mục AH ( Authentication Header ) tuỳ thuộc vào từng môi trường. Hai giao thức ESP và AH đều cung cấp tính toàn vẹn, xác thực các gói dữ liệu. + Giao thức ESP cũng có thể bảo vệ được tính duy nhất của gói tin bằng cách yêu cầu bên nhận đặt bit “ replay” trong tiêu đề để chỉ ra rằng gói tin đã được gửi.

Giao thức chứng thực mục đầu AH ( Authentication Header Protocol).

Trong hệ thống IPSec có một đầu mục đặc biệt: Đầu mục chứng thực AH được thiết kế để cung cấp hầu hết dịch vụ chứng thực cho dữ liệu IP. Với IP v4
Before applying AH O riginal IP Header After applying AH O riginal IP Header AH TCP Data TCP Data

Authenticated

Hình 14.1 Với IP v6
Original IP Header Extra Header if present TCP Data

After applying AH Original IP Header Hop-to-hop Destination Routing AH Destination Options TCP Data

Authenticated

Hình 14.2

Giao thức trao đổi chìa khoá Inernet ( IKE ).

AH và ESP là những giao thức mà IPSec yêu cầu những bí mật dùng chung trong việc phân phối khoá, do đó các chìa khoá có thể mất cắp khi trao đổi qua lại. Do đó một cơ chế trao đổi chìa khoá an toàn cho IPSec phải thoả mãn yêu cầu sau • Không phụ thuộc vào các thuật toán đặc biệt. • Không phụ thuộc vào một nghi thức trao đổi khoá đặc biệt, • Sự chứng thực của những thực thể quản lý khoá • Thiết lập các SA trên các tuyến giao thông không an toàn. • Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Lê Anh Hưng K49DB
27

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Giao thức IKE dựa trên khung của Hiệp hội quản lý chìa khóa trên Internet và Giao thức phân phối khoá Oakley Giao thức IKE có các đặc tính sau: + Các chìa khoá phát sinh và những thủ tục nhận biết. + Tự động làm mới lại chìa khoá. + Giải quyết vấn đề một khoá. + Mỗi một giao thức an toàn ( AH, ESP ) có một không gian chỉ số an toàn của chính mình + Gắn sẵn sự bảo vệ. + Chống lại các cuộc tấn công làm nghẽn mạch tài nguyên như: Tấn công từ chối dịch vụ DoS ( Denial- of- Service ). + Tiếp cận hai giai đoạn • Thiết lập những SA cho khoá trao đổi. • Thiết lập SA cho dữ liệu chuyển. + Sử dụng chữ ký số. + Dùng chung khoá. Giao thức IKE thiết kế ra để cung cấp 5 khả năng: • Cung cấp những phương tiện cho hai bên về sự đồng ý những giao thức, thuật toán và những chìa khoá để sử dụng. • Đảm bảo trao đổi khoá đến đúng người dùng. • Quản lý những chìa khoá sau khi được chấp nhận. • Đảm bảo rằng sự điều khiển và trao đổi khoá an toàn. • Cho phép sự chứng thực động giữa các đối tượng ngang hang. Để thiết lập một hiệp hội khoá IKE bắt đầu từ một điểm, chủ nhà hay cổng vào an toàn một Intranet tập đoàn, ta cần thiết kế 4 khoản. • Một giải thuật để mã hoá dữ liệu. • Một giải thuật hàm băm để giảm bớt dữ liệu ở trên. • Một phương pháp chứng thực dữ liệu. • Thông tin về nhóm người dùng khi trao đổi Diffie-Hellman Trước khi IPSec gửi xác nhận hoặc mã hoá dữ liệu IP, giữa hai người gửi và người nhận phải thống nhất về giải thuật mã hoá và chìa khoá mã hoá hoặc những chìa khoá để sử dụng. IPSec sử dụng giao thức IKE để tự thiết lập những giao thức đàm phán về những chìa khoá mã hoá, thuật toán sử dụng. Giao thức IKE cung cấp sự chứng thực sơ cấp: việc xác minh sự nhận biết các hệ thống từ xa trước khi bàn bạc, thương lượng về chìa khoá và giải thuật. Giao thức IKE là giao thức lai ghép của 3 giao thức: ISAKMP ( Internet Security Association and Key Management Protocol ), Oakley, SKEME. Lê Anh Hưng K49DB
28

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Giao thức ISAKMP cung cấp một khung cho sự trao đổi chứng thực và chìa khoá. Giao thức Oakley mô tả những kiểu trao đổi chìa khoá. Giao thức SKEME đinh nghĩa kỹ thuật trao đổi chìa khoá. Trong ISAKMP có hai kênh thành lập SA ( Security Association - Hiệp hội an toàn ). Giao thức IKE có hai luồng chung: • ISAKMP thực hiện lần một ( kiểu chính): Đàm phán thiết lập Hiệp hội an toàn ISAKMP, một kênh an toàn truyền thông từ xa hơn nữa cho IKE, hai hệ thống phát sinh một chìa khoá dùng chung Diffie-Ellman. Xác minh nhận biết hệ thống từ xa ( Chứng thực sơ cấp ).
A
Step 1 Node A A&B select Diffie-Hellman Group

B
Node B

A
Step 2 Public Value

B
Public Value

Private Value Private Value combined with Public Value B

Private Value Private Value B combined with Public Value A

A
Step 3

B

Shared Secret Value

=

Shared Secret Value

Hình 15: Sơ đồ hình thành khoá dùng chung Diffie-Hellman • ISAKMP thực hiện lần 2 ( Kiểu nhanh). Sử dụng kênh truyền thông an toàn của ISAKMP SA cho sự mã hoá IPSec AH hoặc ESP.

Lê Anh Hưng K49DB

29

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

IS A K M P P 1 a s e h IS A K M P P 2 a s e h

IP S e c

IS A K M P SA

In b o u n d O u tb o u n d IP S e c S A s

O u tb o u n d In b o u n d

IS A K M P SA

IP S e c S A s S e c (u r e d b y IP S eSc)PA H /E

IP T r a ffi c

N ode B

Hình 16: Thiết lập SA + Sự chứng thực sơ cấp IKE ( IKE Primary Authentication ): IKE phải xác nhận những hệ thống sử dụng thuật toán Diffie-Hellman, qui trình này được gọi là chứng thực sơ cấp. IKE có thể sử dụng hai phương pháp chứng thực sơ cấp: • Chữ ký số ( Digital Signatures). • Khoá dùng chung ( Pre-shared keys) Chữ ký số và sự mã hoá chìa khoá công cộng là cơ sở về sự mã hoá chìa khoá bất đối xứng và yêu cầu một cơ chế phân phối những chìa khoá công cộng. • Sự chứng thực chữ ký số ( IKE Digital Signature Authentication ): Một chữ ký số tương tự như một giá trị hàm băm chìa khoá đối xứng. Sự khác nhau giữa chúng là chỉ có một người nắm giữ chìa khoá riêng mới có thể phát sinh ra chữ ký số, trong khi mọi người giữ chìa khoá đối xứng có thể phát sinh một giá trị hàm băm chìa khoá đối xứng, • Sự chứng thực khoá dùng chung ( IKE Pre-Shared Key Authentication ): Với sự chứng thực khoá dùng, giữa người gửi và người nhận phải trao đổi bằng tay và định hình một chìa khoá dùng chung đối xứng. Khoá dùng chung chỉ được sử dụng để chứng thực sơ cấp.

Lê Anh Hưng K49DB

30

Khoá luận tốt nghiệp 3 Giao thức PPTP và L2TP
Application Presentation Secsion Transport Network Data Link Physical Application Proxy Server HTTPS SSL

Đại học Công nghệ

SO CKS IPSec
L 2F (Layer 2 Forwarding PPP (Point to Point Tunneling Protocol ) )

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol )

Hình 17 3.1 Giao thức định đường hầm điểm tới điểm (Point-to-Point Tunneling Protocol) PPTP là một trong số nhiều kỹ thuật được sử dụng để thiết lập đường hầm cho những kết nối từ xa. Giao thức PPTP là sự mở rộng của giao thức PPP cơ bản cho nên giao thức PPTP không hỗ trợ những kết nối nhiều điểm liên tục mà nó chỉ hỗ trợ kết nối từ điểm tới điểm.
Network Access Server (ISP POP )

PPTP Server

`
PPP Connection

Internet
Server Server

PPTP Connection (VPN)

Hình 18 PPTP chỉ hỗ trợ IP, IPX, NetBIOS, NetBEUI, PPTP không làm thay đổi PPP mà nó chỉ là giải pháp mới, một cách tạo đường hầm trong việc chuyên chở giao thông PPP.

Lê Anh Hưng K49DB

31

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Encrypted

IP Header

GRE header

PPP Header

PPP Payload (IP Datagram, IPX NetBEUI Frame)

PPP Frame

Hình 19
R m teC n e o lie t `

Ap a n p lic tio o n

U e D ta sr a

T P /IPS c C ta k

IP
GE R

T P /U P C D

U e D ta sr a

P T S fw re PP o a

PP P

IP

T P /U P C D

U e D ta sr a

T P /IPS c C ta k P PD v e P e ic D e riv r

IP

U P D

PP P

IP

T P /U P C D

U e D ta sr a

PP P

IP

U P D

PP P

IP

T P /U P C D

U e D ta sr a

T n e In rn tw rk u n l te e o

T rg t N tw rk a e e o

S rve e r

N tw rkA c s e o ces S rv r e e

T n e S rv r unl e e

S rv r e e

Hình 20

3.1.1 Quan hệ giữa PPTP và PPP PPP đã trở thành giao thức quay số truy cập Internet và các mạng TCP/IP rất phổ biến hiện nay. Giao thức này làm việc ở lớp thứ 2 trong mô hình OSI. PPP bao gồm các phương pháp đóng gói cho các loại gói dữ liệu khác nhau để truyền nối tiếp. PPTP dựa trên PPP để tạo ra các kết nối quay số giữa khách hàng và máy chủ truy cập mạng. PPTP dựa trên PPP để thực thi các chức năng. • Thiết lập và kết thúc kết nối vật lý. • Xác thực các người dùng. • Tạo ra gói dữ liệu PPP. Sau khi PPP thiết lập kết nối, PPTP sử dụng các quy luật đóng gói của PPP để đóng gói các gói truyền trong đường hầm như dưới đây:

Lê Anh Hưng K49DB

32

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

C u nm c tru n ậ từxa h yể ạ h y h p c aIS ủ P

`
Hs ot

Hs ot

`

C n Dđn lie t i ộ g

S rv r e e

` L N A

T uđ m i tr ờ gp â p ố iê ề ô ư n h n h i (IP,A M ,X.2 ) T 5 T uđ IP iê ề T uđ iê ề M Kug T hn PP P

T uđ G E iê ề R v

2

G i tả P P ó i P IP , IP v g i d liệ N T E I X à ó ữ u EB U

K u gE e e h n th rn t

Hình 21 Để tận dụng ưu điểm của kết nối tạo ra bởi PPP, PPTP định nghĩa hai loại gói: Gói điều khiển và gói dữ liệu rồi gán chúng voà hai kênh riêng. Sau đó, PPTP phân tách các kênh điều khiển và kênh dữ liệu thành luồng diều khiển với giao thức TCP và luồng dữ liệu với giao thức IP. Kết nối TCP được tạo ra giữa client PPTP với máy chủ PPTP được sử dụng để chuyển thông báo điều khiển. Sau khi đường hầm được thiết lập thì dữ liệu được truyền từ client sang máy chủ PPTP chứa các gói dữ liệu IP. Gói dữ liệu IP được đóng gói tiêu đề như hình sau:

M trường ôi

IP

G RE

PPP

Tải PPP

Hình 22 Khi đóng gói nó có sử dụng số ID của host cho điều khiển truy cập. ACK cho giám sát tốc độ truyền dữ liệu trong đường hầm PPTP cũng có cơ chế điều khiển tốc độ nhằm giới hạn số lượng dữ liệu truyền đi. Chế độ này làm giảm tối thiểu kích thước dữ liệu phải truyền lại do mất gói. PPTP cho phép người dùng và các ISP có thể tạo ra nhiều loại đường hầm khác nhau. Người dùng có thể chỉ định điểm kết thúc của đường hầm ở ngay tại máy tính của mình nếu như có cài client PPTP, hay tại máy chủ ISP nếu như máy tính của họ chỉ có PPP mà không có PPTP. Đường hầm được chia ra làm hai loại: Lê Anh Hưng K49DB
33

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Đường hầm tự nguyện được tạo ra theo yêu cầu của người dùng cho mục đích xác định. • Đường hầm bắt buộc được tạo ra không thông qua người dùng cho nên nó trong suốt đối với người dùng đầu cuối. 3.2 Giao thức chuyển tiếp lớp 2 (Layer 2 Forwarding Protocol) Giao thức L2F là một kỹ thuật được nghiên cứu và phát triển trong các hệ thống mạng của Cisco trong lúc giao thức PPP đang phát triển, nó là một giao thức cho phép một máy tính của người dùng truy nhập vào một intranet của một tổ chức xuyên qua cơ sở hạ tầng mạng công cộng Internet với sự an toàn và điều khiển được bảo trì. Tương tự như giao thức định đường hầm điểm tới điểm PPTP, giao thức L2F cho phép sự truy nhập mạng riêng ảo an toàn xuyên qua cơ sở hạ tầng mạng công cộng Internet bằng cách tạo ra một đường hầm giữa hai điểm kết nối. Sự khác nhau cơ bản giữa hai giao thức PPTP và L2F là PPTP chỉ hỗ trợ IP, IPX, NetBIOS, NetBEUI, còn L2F định đường hầm không tuỳ thuộc vào mạng IP, L2F có thể làm việc với nhiều thủ tục mạng khác nhau như: Frame Relay, ATM, FDDI…. Một L2F hỗ trợ việc định đường hầm cho hơn một kết nối, giới hạn của giao thức PPTP. L2F có thể làm được điều này trong khi nó định nghĩa những kết nối bên trong đường hầm, đây là một đặc điểm hữu ích của L2F. Trong tình trạng nơi có nhiều một người đang dùng truy nhập từ xa mà chỉ có duy nhất một kết nối được thoả mãn yêu cầu.
Laptop

Laptop

L 2F Tunnel PSTN

Internet Service Provider

Eterprise Customer

Laptop

Access VPN

Hình 23

Lê Anh Hưng K49DB

34

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

POP
Client

Internet
L2F Tunnel

Intranet
Host Local Network

PPD

ISP Network

Hình 24 L2F sử dụng giao thức PPP cho sự chứng thực khách hang như giao thức PPTP, tuy nhiên L2F còn hỗ trợ chứng thực người dùng quay số từ xa RADIUS ( Remote Authentication Dial-up User Service ) và hệ thống điều khiển giám sát đầu cuối TACACS+ ( Terminal Access Controller Access Control System ). Sự chứng thực L2F thể hiện ở hai mức: đầu tiên khi người dùng từ xa kết nối tới nhà cung cấp dịch vụ ISP qua giao thức bưu điện POP sau đó kết nối được chuyển tới cổng vào mạng Intranet của tổ chức. L2F chuyển những gói dữ liệu xuyên qua một đường hầm riêng ảo giữa hai đầu cuối của một kết nối điểm tới điểm, L2F làm điều này tại giao thức. L2F là một lớp hai giao thức cho nên L2F có thể sử dụng cho những giao thức khác IP như: IPX, NetBEUI… Với giao thức L2F, một sự an toàn đầy đủ giữa hai đầu điểm cuối VPN có thể được tạo ra và sử dụng, nó là một giải pháp biến đổi được và đáng tin cậy. 3.3 Giao thức định đường hầm lớp 2 (Layer 2 Tunneling Protocol) L2TP là một kỹ thuật nảy sinh để cung cấp một kết nối từ xa tới một Intranet tập đoàn hay tổ chức. L2TP là giao thức được phát triển hoà trộn giữa hai giao thức PPTP và L2F.
IP Header UDP Header L2TP Header PPP Header PPP Payload (IP Datagram , IPX Datagram) PPP Frame L 2TP Frame UDP Frame

Hình 25 Lê Anh Hưng K49DB
35

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

L2TP cung cấp một kỹ thuật để xây dựng cho một kết nối đường hầm qua giao thức điểm tới điểm PPP. Đường hầm có thể vắ đầu được tạo ra giữa người dùng từ xa tới nhà cung cấp dịch vụ.
R ote C em lient `

Ap a n p lic tio o n

U e D ta sr a

TC /IPS c P ta k

IP
G E R

TC /U P P D

U r D ta se a

P T S fw re PP o a

PP P

IP

TC /U P P D

Ue D s r ata

T P /IPS ck C ta P PD v e P e ic D e riv r

IP

U P D

P P P

IP

TC /U P P D

U e D ta sr a

PP P

IP

U P D

P P P

IP

T P /U P C D

U e D ta sr a

Tu e In rn tw rk nn l te e o

T rg t N o a e etw rk

S rve e r

N tw rk A c s e o ces S rv e er

T n e S rv r unl e e

S rve e r

Hình 26 Giao thức L2TP không những cung cấp các kết nối từ xa của người dùng trong một mạng riêng ảo VPN mà còn có thể hỗ trợ các giao thông đa thủ tục, đó là tất cả các giao thức lớp mạng hỗ trợ bởi giao thức PPP đáng tin cậy. Hơn nữa, L2TP cung cấp sự hỗ trợ cho bất kỳ sự định vị cho bất kỳ lớp mạng nào lên sơ đồ kết nối qua Internet. 3.3.1 Quan hệ giữa L2TP với PPP Giao thức định đường hầm lớp 2, L2TP là sự kết hợp giữa hai giao thức đó là PPTP và L2F. Giống như PPTP, L2F là giao thức đường hầm, nó sử dụng tiêu đề đóng gói riêng cho việc truyền các gói ở lớp 2. Điểm khác biệt giữa PPTP và L2F là L2F không phụ thuộc vào IP và GRE. Cho phép nó có thể làm việc ở các môi trương vật lý khác. L2TP mang đặc tính của PPTP và L2F. Tuy nhiên, L2TP định nghĩa riêng một giao thức đường hầm dựa trên hoạt động của L2F. L2TP dựa trên PPP để tạo kết nối quay số giữa client và máy chủ truy cập mạng ( NAS ). L2TP sử dụng PPP để tạo kết nối vật lý, tiến hành xác thực đầu, tạo gói dữ liệu PPP và đóng kết nối khi kết thúc phiên làm việc. L2TP có thể tạo nhiều đường hầm giữa ISP và các máy chủ mạng client.

Lê Anh Hưng K49DB

36

Khoá luận tốt nghiệp
Chuyển mạch truy nhập từ xa của ISP

Đại học Công nghệ

`
Host

Host

`

Client Di động

Server

` LAN

Tiêu đề môi trường phân phối (IP,ATM,X.25) Tiêu đề IP Tiêu đề MT Khung PPP

Tiêu đề GREv 2

Gói tải PPP IP, IPX và gói dữ liệu NETBEUI

Khung Ethernet

Hình 27 L2TP cũng giống với PPTP là nó cũng có 2 thông báo: • Thông báo điều khiển • Thông báo dữ liệu Cũng tương tự như PPP, sau khi đường hầm được thiết lập thì dữ liệu được truyền từ client sang máy chủ PPTP chứa các gói dữ liệu IP. Gói dữ liệu IP được đóng gói tiêu đề như hình sau.

Môi trường

L2TP

PPP

Tải PPP

Hình 28: Bộ lọc gói L2TP L2TP cũng sử dụng những lớp đường hầm như PPTP. • Đường hầm tự nguyện: Tạo theo yêu cầu của người dùng • Đường hầm bắt buộc: Được tạo tự động ( Người dùng không được lựa chọn ).

Lê Anh Hưng K49DB

37

Khoá luận tốt nghiệp 3.4

Đại học Công nghệ

Tổng quan giao thức đinh đường hầm lớp 2 ( L2TP Overview).

Giao thức L2TP có thể hỗ trợ sự truy cập mạng LAN từ xa sử dụng bất kỳ giao thức lớp mạng nào được hỗ trợ bởi giao thức PPP qua các phiên đường hầm và cái đó trực tiếp được quản lý bởi việc kết thúc kết nối PPP trong sự truy nhập cổng vào mạng Intranet của một tổ chức hay một tập đoàn.
Client Di động
Host Kết nối LAN - LAN Bộ tập trung truy nhập L 2TP của ISP Host

Host Máy chủ mạng L 2TP

Internet
Máy chủ mạng L 2TP Kết nối LAN - Client

Host

Client Di động NAS không PPTP

Hình 29 Trong giao thức L2TP có một số phần tử tham gia vào việc thiết lập đường hầm: • L2TP Access Concentrator (LAC): Bộ tập trung truy nhập giao thức. Bộ tập trung truy nhập LAC được đinh vị tại nhà cung cập dịch vụ ISP qua giao thức POP cung cấp các kết nối vật lý của người dùng từ xa. Trong LAC phương tiện truyền thông vật lý được kết thúc và nó có thể được nối tới mạng điện thoại chuyển mạch công cộng PSTN hoặc mạng số tích hợp đa dịch vụ ISDN. Qua bộ tập trung LAC này, người ta có thể thiết lập kết nối đường hầm L2TP qua bộ định tuyến LAC router tới người dùng đầu cuối nơi đường hầm được kết thúc. • L2TP Network Server ( LNS): Máy chủ phục vụ L2TP LNS tiếp nhận các phiên kết nối của người dùng từ xa, chỉ có một kết nối đơn được sử dụng trên LNS để kết thúc các kênh kết nối gọi đến từ những người dùng từ xa từ các phương tiện truyền thông khác nhau như ISDN, V120 … Bộ tập trung đa truy nhập cũng có thể được sử dụng như LNS khi nó được sử dụng như cổng vào truy nhập Intranet tập đoàn. • Network Access Server (NAS): Máy chủ truy cập mạng.

Lê Anh Hưng K49DB

38

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

NAS là một thiết bị truy nhập từ điểm tới điểm đáp ứng những yêu cầu truy nhập của người dùng từ xa qua ISDN hay PSTN. NAS thành lập và điều khiển các phiên họp và đường hầm + Người dùng từ xa bắt đầu một kết nối PPP tới NAS + NAS chấp nhận cuộc gọi + Sự chứng thực người dùng đầu cuối được máy chủ uỷ nhiệm cho phép tới NAS + Người dùng đầu cuối thiết lập kết nối với LNS để tạo ra đường hầm tới Intranet tập đoàn. Các phiên kết nối được LAC quản lý và các gói dữ liệu được gửi qua đường hầm LAC LNS, mỗi LAC và LNS theo dõi tình trạng các kết nối của người dùng.
LN S Internet IS P L2TP Tunnel P P P connection LA C D ial connection
C om puter

Hình 30 + Người dùng từ xa cũng được xác nhận bởi máy chủ chứng thực của cổng ra vào LNS trước khi được chấp nhận kết nối đường hầm. + LNS chấp nhận kết nối và thiết lập đường hầm L2TP và NAS chứng thực. + LNS trao đổi với người dùng từ xa qua giao thức PPP. L2PT có thể hỗ trợ các hàm sau: • Thiết lập đương hầm của người dùng đơn quay số trong những khách hang • Sự xuyên đường hầm bằng các chương trình chuyển vận nhỏ. • Đầu vào của một kết nối gọi tới LNS từ LAC. • Thiết lập đa đường hầm. • Uỷ nhiệm chứng thực cho PAP và CHAP • Sự chứng thực điểm cuối của đường hầm. • Che dấu cặp thuộc tính để truyền một mật khẩu PAP uỷ nhiệm. • Sự xuyên đường hầm sử dụng một lookup table. • Sự xuyên đường hầm sử dụng tên lookup người dùng PPP trong hệ thống AAA. Những kiểu đường hầm L2TP: • Những đương hầm L2TP bắt buộc: Với kiểu đường hầm L2TP bắt buộc này thì đường hầm L2TP được thiết lập giữa LAC, nhà cung cấp dịch vụ ISP và một LNS ở tại mạng Intranet của tập đoàn.

Lê Anh Hưng K49DB

39

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

L2T P T u n n e l
P P P C lie n t

IS P (L A C )

In te rn e t

G a te w a y (L N S )

C o p o ra te N e tw o rk

P P P C o n n e c tio n L A C= L2T P A c c e s s C o n c e n t ra t o r
L N S= L2T P N e t w o rk S e rv e r

Hình 31 Một đường hầm bắt buộc được thiết lập như sau: • Người dùng từ xa bắt đầu một kết nối PPP tới nhà cung cấp dịch vụ ISP • Nhà cung cấp dịch vụ ISP chấp nhận kết nối và mối liên kết PPP được thành lập • ISP thiết lập một đường hầm L2TP tới LNS, nếu LNS chấp nhận kết nối thì LAC đóng gói PPP với L2TP và chuyển vào đường hầm, LNS chấp nhận khung này, tước bở L2TP và sử lý đầu vào PPP. • LNS sử dụng chứng thực để làm cho có hiệu lực với người dùng sau đó gán địa chỉ IP
L2T P T u n n e l
L2T P C lie n t

IS P (L A C )
P P P c o n n e c t io n t o I S P

In te rn e t

G a te w a y (L N )S

C o p o ra te N e tw o r k

L NS P P P C o n n e c ti o n to ALC= L2T P A c c e s s C o n c e n t ra t o r L N S L2T P N e t w o rk S e rv e r =

Hình 32

Lê Anh Hưng K49DB

40

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

LN S

D ial C onnection
C om puter

LA C L2P T C ode

L2TP C ode

R outer C ode

PPP Data PPP Data IP UDP L2TP PPP Data

PPP C onnecton

Hình 33 : Đóng gói dữ liệu trong đường hầm L2TP Thiết lập kết nối mạng riêng ảo từ xa sử dụng L2TP và IPSec.
P P P C lient

IS P (LA C )

Internet

Gatew ay (LN S )

C oporate N etw ork

IP S ec A H L2TP PPP IP S ec E S P IP

C ompulsory Tunnels

Hình 34: Sử dụng IPSec để bảo vệ L2TP trong đương hầm bắt buộc giữa người dùng từ xa với một cổng vào tập đoàn
L2TP Client

ISP (LAC) PPP

Internet

Gateway (LNS)

Coporate Network

IPSec AH/ESP L2TP PPP IP

Voluntary Tunnels

Hình 35

Lê Anh Hưng K49DB

41

Khoá luận tốt nghiệp 3.5 Ứng dụng L2TP trong VPN.

Đại học Công nghệ

Ví dụ: Công ty được hỗ trợ bởi nhà cung cấp dịch vụ VPN. Có nghĩa là ISP cung cấp kết nối Internet cho công ty có máy chủ Proxy RADIUS và LAC. Còn ở tại công ty duy trì máy chủ RADIUS và LNS
Văn phòng chính
NDS Máy chủ RADIUS của ISP Máy chủ RADIUS

NT Domain

`

Server

`

Người dùng NT

`

`

Máy chủ mạng L2TP

`
Bộ tập trung truy cập L2TP của ISP

Người dùng Novell

Hình 36:Quay số L2TP truy nhập VPN L2TP là một thế hệ giao thức quay số truy cập mới của VPN. Nó phối hợp những đặc điểm tốt nhất của PPTP và L2F. Hầu hết các nhà cung cấp sản phẩm PPTP đều đưa ra các sản phẩm tương thích L2TP hoặc giới thiệu sau này. Mặc dù nó chạy chủ yếu trên mạng IP nhưng nó cũng không có khả năng chạy trên mạng Frame Relay, ATM điều này càng làm cho nó càng trở nên phổ biến. 3.6 So sánh giữa PPTP và L2TP

Cả hai PPTP và L2TP\IPSec sử dụng giao thức kết nối điểm - điểm để cung cấp một vỏ bọc cơ sở cho dữ liệu, và sau đó nối thêm phần header vào để truyền qua các mạng làm việc. Tuy nhiên có những cái khác sau đây: • Với PPTP, dữ liệu được bắt đầu mã hoá sau khi PPP kết nối xử lý ( và, bởi vậy, PPP được xác thực ) là hoàn thành. Với L2TP\IPSec, dữ liệu được bắt đầu mã hoá trước khi PPP kết nối xử lý bằng đàm phán một IPSec liên kết bảo mật. • PPTP kết nối sử dụng MPPE, mỗi chuỗi mật mã là một cơ bản trên RSA RC-4 thuật toán mã hoá sử dụng 40, 56, hoặc 128 bit các khoá mã hoá. Chuỗi mật mã mã hoá dữ liệu như một bit các chuỗi kết nối L2TP\IPSec sử dụng DES, cái nào là một khối mật mã mà sử dụng hoặc một khoá 56 bit cho DES, hoặc 3 khoá 56 bit cho 3-

Lê Anh Hưng K49DB

42

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

DES. Các khối mật mã mã hoá dữ liệu trong các khối riêng biệt ( các khối 64 bit, trong trường hợp của DES). • Các kết nối PPTP yêu cầu chỉ sử dụng mức chứng thực qua một giao thức chứng thực PPP cơ bản. Các kết nối L2TP\IPSec yêu cầu như sử dụng mức chứng thực và thêm mức máy tính chứng thực sử dụng máy tính cấp chứng nhận. 3.6.1 Ưu điểm của L2TP. Sau đây là những thuận lợi sử dụng L2TP\IPSec hơn PPTP trong Windows 2000: • IPSec cung cấp cho mỗi gói dữ liệu chứng thực ( Chứng minh dữ liệu đã được gửi bởi người dùng cho phép), toàn ven dữ liệu (Chứng minh là dữ liệu đã không bị sửa đổi trong quá trình truyền ), replay protection ( Ngăn cản từ việc gửi lại một chuỗi của các gói lấy được ), và dữ liệu tin cậy ( Ngăn cản từ việc phiên dịch các gói lấy được với ngoài các khoá mã hoá). Bởi trái ngược, PPP cung cấp chỉ cho mỗi gói dữ liệu tin cậy. • Các kết nối L2TP/IPSec cung cấp chứng thực chắc chắn bằng yêu cầu cả hai chứng thực mức máy tính qua giấy chứng nhận và mức chứng thực người dùng qua một giao thức chứng thực PPP. • Các gói PPP thay đổi trong thời gian mức chứng thực người dùng là không bao giờ gửi dạng không phải bảng mã vì kết nối PPP xử lý cho L2TP/IPSec xuất hiện sau khi IPSec liên kết bảo mật (SAs) đã được thiết lập. Nếu chặc, xác thực PPP thay đổi để một vài kiểu của các giao thức xác thực PPP có thể sử dụng thực thi các tấn công từ điển ngoại tuyến và quyết định sử dụng các mật khẩu. Bởi mã hoá thay đổi xác thực PPP, các tấn công từ điển ngoại tuyến là chỉ có thể thực hiện được sau khi các gói mã hoá đã hoàn thành giải mã. 3.6.2 Ưu điểm của PPTP Sau đây là những thuận lợi của PPTP hơn L2TP/ IPSec trong Windows 2000.

PPTP không yêu cầu một chứng nhận cơ sở hạ tầng. L2TP/IPSec yêu cầu một chứng nhận cơ sở hạ tầng để đưa ra các chứng nhận máy tính tới máy chủ VPN và tất cả các máy khách. • PPTP có thể sử dụng bằng các máy tính chạy Windows XP, Windows 2000 …với mạng Windows quay số thực thi và cập nhật bảo mật. L2TP/IPSec có thể chỉ sử dụng với Windows XP và Windows 2000 các máy khách VPN. Chỉ các khách hỗ trợ giao thức L2TP/IPSec, và sử dụng các chứng nhận. Lê Anh Hưng K49DB
43

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

• Các máy khách và các máy chủ PPTP có thể đặt giữa một máy truyền địa chỉ mạng (NAT) nếu NAT có máy phụ trách thích hợp cho giao thông PPTP. Các máy khách hoặc máy chủ L2TP/IPSec cơ bản không thể đặt giữa một NATunnless cả hai hỗ trợ IPSec NAT traversal (NAT-T). IPSec NAT-T là hỗ trợ bởi Windows Server 2003

Chương 3

Lê Anh Hưng K49DB

44

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

MÃ HÓA VÀ CHỨNG THỰC TRONG VPN

Ngày nay mạng máy tính đã trở nên phổ biến và là thành phần không thể thiếu đối với mỗi người trong chúng ta cũng như các quốc gia. Các ứng dụng, dịch vụ trên mạng máy tính: thư điện tử, chuyển và nhận tiền, thương mại điện tử, chính phủ điện tử… đã trở nên phổ biến, thuận lợi và quan trọng thì yêu cầu về an toàn mạng, về an ninh dữ liệu trên mạng ngày càng trở nên cấp bách và cần thiết. Tổ chức Interpol đã khuyến cáo về các nguy cơ đối với mạng máy tính như: • Sự truy nhập trái phép và ăn cắp thông tin. • Sữa đổi dữ liệu máy tính. • Sao chép trái phép. • Làm tê liệt mạng máy tính. • Những tấn công khác … Do đó, thông tin trên mạng, dù đang truyền hay được lưu trữ đều cần được bảo vệ hoặc các thông tin đó cần được giữ bí mật hoặc chúng phải được cho phép người ta kiểm tra để tin tưởng rằng chúng không bị sửa đổi so với dạng nguyên thuỷ của mình và chúng đúng là của người đã gửi cho ta, hơn nữa niềm tin đó phải được pháp luật hỗ trợ. Do đó rất nhiều quốc gia trên thế giới rất quan tâm đến vấn đề này, các nhà khoa học đã nghiên cứu và đưa ra các thuật toán mã hoá để bảo mật thông tin ngày một tốt hơn tránh nguy cơ rò rỉ, mất mát thông tin cho người dùng, các doanh nghiệp và các quốc gia khi giao dịch, trao đổi thông tin qua mạng toàn cầu Internet. Trong ứng dụng công nghệ “ Mạng riêng ảo ” VPN, các thuật toán mã hoá được ứng dụng trong từng lớp giao thức mà người dùng tuỳ chọn cách mã hoá thông tin bằng thuật toán mã hoá như DES, 3-DES .. 1. Mã hoá trong VPN. 1.1 Thuật toán mã hoá DES Thuật toán mã hoá DES được IBM phát triển vào những năm 1970 sau đó được Uỷ ban tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (The National Bureau of Standard). Ngày nay là NIST chấp nhận ngày 15-5-1973. DES đã trở thành chuẩn mã hoá dữ liệu chính thức cho Chính phủ Hoa Kỳ và năm 1977 và trở thành hệ mật được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Thuật toán mã hoá DES có thể thoả mãn các yêu cầu sau: • Thuật toán phải có độ an toàn cao. Lê Anh Hưng K49DB
45

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

• Thuật toán phải được định nghĩa đầy đủ và hoàn toàn dễ hiểu. • Độ an toàn phải nằm ở khóa, không phụ thuộc vào tính bí mật của thuật toán. • Thuật toán phải sẵn sàng cung cấp cho mọi người dùng. • Thuật toán phải thích nghi được với việc dùng cho các ứng dụng khác nhau. • Thuật toán phải được cài đặt được một cách tiết kiệm trong các thiết bị điên từ. • Thuật toán khi sử dụng phải phát huy tối đa hiệu quả. • Thuật toán phải có khả năng hợp thức hoá. • Thuật toán phải có tính thương mại. 1.1.1 Mô tả DES Một mô tả đầy đủ về DES được nêu ra trong Công báo về chuẩn xử lý thông tin Liên bang số 46 ngày 15-1-1977. DES mã hoá một dòng bit rõ x có độ dài 64 với khoá K là dòng 56 bit, đưa ra bản mã y cũng là một dãy bit có độ dài 64.
D S E k y

Hình 37 Mô tả DES | x | =64; | y | = 64; | k | = 56 Thuật toán DES gồm 3 giai đoạn: • Cho bản rõ x, ta tính được x0 qua việc hoán vị các bít của x theo hoán vị đầu IP: X0 = IP(x)=L0R0 L0 là 32 bit đầu tiên của x0, R0 là 32 bit còn lại và IP là hoán vị đầu cố định • Lặp 16 vòng. 1≤ i ≤16 Li = Ri-1; Ri = Li-1 ө f(Ri-1,k); Dấu “ө” thể hiện phép toán “ hoặc loại trừ” hai dãy bit, f là một hàm, ki là những dãy dài 48 bit được tạo từ khoá k bởi thuật toán riêng. Li-1 Ri-1

Lê Anh Hưng K49DB

46

f

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ ki
+

Li

Ri

Hình 38: Một vòng của DES

Bản mã y được tính toán bởi hoán vị IP-1 của R16L16, chú ý đảo ngược vị trí của L16 và R16 Y= IP-1 (R16L16) L16 R16 R16 L16

Các mẫu hoạt động của DES: như ta đã thấy, đầu vào của DES chỉ có 8 byte, vậy mà văn bản cần mã lại có thể rất dài, cỡ vài kbyte chẳng hạn. Để giải quyết vấn đề này, người ta đã đề ra 4 mẫu hoạt động cho DES là: • Electronic CodeBook mode (ECB). • Cippher FeedBack mode (CFB). • Cipher Block Chaining mode (CBC). • Output FeedBack mode (OFB). 1.1.2 -

Ưu và nhược điểm của DES Ưu điểm: Thuật toán mã hoá DES tốc độ mã hoá dữ liệu rất nhanh. Nhược điểm: Do DES có kích cỡ của không gian khoá 256 là quá nhỏ, không đủ an toàn, cho nên những máy có mục đích đặc biệt có thể sẽ bẻ gãy và dò ra khoá rất nhanh.

1.1.3 Ứng dụng của thuật toán DES trong thực tế. Một ứng dụng rất quan trọng của DES là ứng dụng cho các văn bản trong giao dịch ngân hang sử dụng các tiêu chuẩn được hiệp hội các ngân hang Mỹ phát triển. DES được sử dụng để mã hoá các số nhận dạng cá nhân (Pins) và các văn bản về tài khoản được máy thu ngân tự động thực hiện (ATMs)… 1.2 Thuật toán mã hoá 3DES.

Lê Anh Hưng K49DB

47

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Thuật toán mã hoá 3DES là một biến thể phụ của DES, như ta đã biết DES vẫn tồn tại nhiều nhược điểm như: Có thể bẽ gãy bằng những máy có mục đích đặc biệt để tìm ra khóa. 1.2.1 Mô tả 3DES. Thuật toán mã hoá 3DES gồm 3 chìa khoá 64 bit, tức là toàn bộ chiều dài khoá là 192 bit Trong khi mã hoá riên tư, chúng ta đơn giản là nhập toàn bộ 192 bit khoá đơn là vào mỗi 3 chìa khoá cá nhân.
Plaintext

Key 1 Des Encryption Des Encryption Des Encryption Key 2 Key 3

Ciphertext

Hình 39: Mô tả 3DES Thủ tục mã hoá cũng tương tự DES nhưng nó được lặp lại 3 lần tức là tăng lên 3 lần DES. Dữ liệu được mã hoá với chìa khoá đầu tiên, và được giải mã với chìa khoá 2, sau đó mã hoá lần nữa với chìa khoá thứ 3 để thu được dữ liệu mã hoá cuối cùng. + Các mẫu hoạt động của 3DES: • Triple ECB (Triple Electronic Code Book): Sách mã hoá điện tử. • Triple CBC (Triple Cipher Chaining): Móc nối khối ký số. 1.2.2 Ưu và nhược điểm của 3DES

Lê Anh Hưng K49DB

48

Khoá luận tốt nghiệp
-

Đại học Công nghệ

-

Ưu điểm: Khác với DES, thuật toán mã hoá 3DES được mã hoá 3 lần DES với kích cỡ không gian khoá 168 bit cho nên an toàn hơn rất nhiều so với DES. Nhược điểm: Vì 3DES sử dụng 3 lần mã hoá DES cho nên tốc độ mã hoá sẽ chậm hơn rất nhiều so với DES. Phần mềm ứng dụng tỏ ra rất chậm đối với hình ảnh số và một số ứng dụng dữ liệu tốc độ cao vì kích thước khối 64 bit vẫn còn là một nhược điểm đối với những hệ có tốc độ của thế kỷ 21.

1.3 Giải thuật hàm băm (Secure Hash Algorithm). Đối với các sơ đồ chữ ký thông thường, ta chỉ có thể ký các bức điện nhỏ. Chẳng hạn khi dùng chuẩn chữ ký số DSS, một tài liệu dài 160 bit sẽ được ký bằng chữ dài 320 bit. Trên thực tế ta cần ký các tài liệu dài hơn nhiều ( Chằng hạn, một tài liệu về pháp luật có thể dài nhiều Megabyte ). Giải pháp để giải quyết các vấn đề này là dùng hàm Hash mã khoá công khai nhanh. Hàm này dựa trên nội dùng một tài liệu có độ dài tuỳ ý để tạo ra một “bản tóm tắt” của tài liệu với kích thước quy định (160 bit nếu dùng DSS). Sau đó, “bản tóm tắt” của tài liệu này (dữ liệu ra của hàm Hash) sẽ được ký. Việc dùng hàm Hash với DSS được biểu diễn như sau. Bức điện: m: Độ dài tuỳ ý Tính bản tóm lược thông báo: z=h(m) 160 bit Khi B muốn ký bức điện x, trước tiên B tạo một bản tóm tắt z của tài liệu bằng cách sử dụng hàm băm h và sau đó dùng khoá bí mật của mình để tìm chữ ký s (s=Sigk(z); trong đó Sigk là hàm mã hoá RSA với khoá bí mật của B). Tiếp theo, B gửi cặp (m,s) đến cho A. Để xác thực trước hết A phải khôi phục bản tóm tắt của tài liệu bằng hàm h (z=h(m)) và sau đó thực hiện kiểm tra xem Verk(m,s) có bằng true hay không. 1.4 Giải thuật RSA RSA là một hệ mật mã khoá công khai phổ biến và cũng đa năng nhất trong thực tế, được phát minh bởi Rivest, Shamir và Adleman được coi như là một hệ chuẩn đối với các hệ mật mã khoá công khai. RSA dựa trên tính khó của bài toán phân tích các số lớn thành ra thừa số nguyên tố: biết một số nguyên tố nhân chúng với nhau để thu được một hợp số là bài toán dễ. Còn khi biết hợp số, để phân tích nó ra thành thừa số nguyên tố là

Lê Anh Hưng K49DB

49

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

bài toán rất khó mà hầu như không thực hiện được nếu 2 nguyên tố đó là những số lớn. Giả sử n là một số nguyên tố và là tích của hai số nguyên tố lớn khác nhau p và q (n=p.q). Ta chọn một số nguyên tố với μ(n)=(p-1)(q-1),và tính b=a-1 Mod μ(n), tức là a.b ≡ 1 mod μ(n). Hệ RSA được mô tả như sau: Lấy n=p.q, trong đó p và q là hai số nguyên tố.Đặt P=C=Zn: K={(n,b,a):ab ≡ 1 mod μ(n)}, Trong đó (n, b) là khoá công khai, còn a là khoá bí mật Với K = (K’,K”), K’ = (n,b), K” = a, ta định nghĩa ek’(x) = xb mod n dk”(y) = yb mod n Với x, y Є Zn Ta thấy rằng với mọi x Є Zn* (Tức là x Є Zn và x là nguyên tố với n) Dk” (ek’(x))= (xb)a = xab = xt.μ(n) + 1 = x mod n Với x ЄZn\Zn* ta vẫn có đẳng thức nói trên, vì khi đó hoặc x chia hết cho p và x nguyên tố với q hoặc x chia hết cho q và x nguyên tố với p. Trong cả hai trường hợp đó ta đều có: xt.μ(n) + 1 = x mod p xt.μ(n) + 1 = x mod q Từ đó suy ra ta có xt.μ(n) + 1 = x mod n. 2 Chứng thực trong VPN. Sự chứng thực là một bộ phận cấu trúc của sự an toàn mạng riêng ảo VPN, có thể ta có một hệ thống đáng tin cậy xác nhận những mạng, người dùng và dịch vụ mạng nhưng như vậy chưa hẳn đã là một hệ thống an toàn tuyệt đối, ta không thể kiểm soát được các truy nhập vào hệ thống tài nguyên mạng tập đoàn của ta trước những người dùng bất hợp pháp. Cho nên một giải pháp có thể điều khiển và ngăn cản người dùng bất hợp pháp cố tình truy nhập hệ thống là ta sử dụng phương pháp chứng thực.
1. C alle h nge 2.R o esp nse 3.A utho tio riza n A uthe nticatio S n erve r C t lien :1 234 :B 3 X 4 `

Hình 40: Kịch bản của sự chứng thực Sự chứng thực thì dựa vào một trong ba thuộc tính sau: • Something you have : Chìa khoá hay một thẻ dấu hiệu • Something you know: Mật khẩu

Lê Anh Hưng K49DB

50

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

• Something you are: Tiếng nói hay quét võng mạc Người dùng có thể chứng thực bằng: • Password. • One-time Password (s/key). • USB ikey. • Smart card. • PKI/ certificate • IP. Tuy nhiên đó chỉ là những phương pháp chứng thực đơn, không thích hợp hay chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ những hệ thống, thay vào đó các chuyên gia an toàn giới thiệu phương pháp chứng thực mạnh mẽ, áp dụng hai trong những thuộc tính trước cho sự chứng thực. Sự đa dạng của những hệ thống mạng VPN sẵn có hiện thời phụ thuộc vào những phương pháp khác nhau của sự chứng thực hoặc những sự kết hợp của chúng, Ngoài các phương pháp chứng thực đơn, trong mạng riêng ảo VPN còn sử dụng sự chứng thực bằng giao thức. Giao thức chứng thực: • Password Authentication Protocol (PAP). • Challenge Handshare Authentication Protocol (CHAP). • Extensible Authentication Protocol (EAP). • Remote Authentication Dial-up User Services (RADIUS). Máy chủ chứng thực: • Radius. • Kerberos. • LDAP. • NT domain. • Solaris Pluggable Authentication Modules (PAM). • Novell Directory Services (NDS). 2.1 Password Authentication Protocol (PAP): Giao thức chứng thực bằng mật khẩu. Giao thức chứng thực mật khẩu PAP trước kia được thiết kế ra chính là để một máy tính xác nhận máy tính khác thông qua giao thức từ điểm tới điểm PPP được sử dụng như thủ tục truyền tin. Sự chứng thực PAP có thể được sử dụng tại nơi bắt đầu một mối liên kết PPP tức là khi một máy trạm truy nhập từ xa tới hệ thống mạng tập đoàn nó phải gửi ID (tên người dùng) và mật khẩu tới hệ thống mạng đích, ở đó máy chủ điều khiển truy nhập NAS có nhiệm vụ chứng thực

Lê Anh Hưng K49DB

51

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

máy trạm của người dùng đó có được phép truy nhập tới tài nguyên mạng của tập đoàn hay không. Tuy nhiên, sự chứng thực bằng giao thức chứng thực bằng mật khẩu chưa đủ sự an toàn và tin cậy vì thông tin chứng thực được trao đổi không an toàn trong môi trường mạng công cộng Internet nên các tội phạm tin học có thể nghe trôm, đánh cắp thông tin để từ đó đoán ra được mật khẩu truy nhập vào hệ thống. 2.2 Challenge Handshare Authentication Protocol (CHAP). Giao thức CHAP được thiết kế tương tự giao thức PAP nhưng có độ an toàn cao hơn nhiều. Cũng như giao thức PAP, giao thức CHAP cũng có thể được sử dụng tại nơi bắt đầu một mối liên kết PPP và sau đó lặp lại sau khi mối liên kết đó được thiết lập. 3 Firewall

3.1 Khái niệm về Firewall. Firewall là một thuật ngữ có nguồn gốc từ một kỹ thuật thiết kế trong xây dựng để ngăn chặn, hạn chế hoả hoạn. Trong công nghệ mạng thông tin, Firewall là một kỹ thuật được tích hợp vào hệ thống mạng nhằm mục đích: • Ngăn chặn và hạn chế các truy nhập trái phép, nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên , thông tin dữ liệu. • Cấm truy nhập từ bên trong (Intranet) tới một số địa chỉ nhất định trên Internet Cũng có thể hiểu Firewall là một cơ chế để bảo vệ một mạng tin cậy khỏi các mạng không tin cậy như mạng công cộng Internet. Thông thường Firewall được đặt giữa mạng tin cậy bên trong như mạng Intranet của một công ty hay một tổ chức và mạng không tin cậy như Internet. Mô hình Firewall
` ` S c reIn rn l eu te a n tw rk e o C m a yA o pn ` ` F w ll ire a U tru te n tw rk n s d e o (In rn t te e ) F w ll ire a ` ` S c reIn rn l eu te a n tw rk e o C m a yB o pn ` `

Hình 41

Lê Anh Hưng K49DB

52

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Chức năng của tương lửa Firewall: Là kiểm soát luồng thông tin ra, vào giữa mạng tin cậy (Intranet) và mạng không tin cậy Internet. Thiết lập cơ chế điều khiển các luồng thông tin cụ thể là: • Cho phép hoặc cấm những dịch vụ truy nhập từ mạng tin cậy ra ngoài mạng không tin cậy (Từ mạng Intranet tới mạng Internet). • Cho phép hoặc cấm những dịch vụ truy nhập từ mạng không tin cậy vào trong mạng tin cậy. • Theo dõi và điều khiển các luồng dữ liệu giữa Internet và Intranet. • Kiểm soát các địa chỉ truy nhập hoặc cấm địa chỉ truy nhập. • Kiểm soát người dùng và việc truy nhập của người dùng. 3.2 Các thành phần của Firewall. Firewall có thể phân loại thành 3 dạng cơ bản: • Bộ lọc gói (Packet Filters) • Máy phục vụ uỷ nhiệm (Proxy Server) bao gồm 1. Cổng ứng dụng (Application Gateway). 2. Cổng mạch (Circuit level gateway). • Bộ lọc gói có trạng thái (Statefull Packet Filters)
Firewalls

Packet Filters

Proxy Servers

Stateful Packet Filters

Application Gateways

Circuit-Level Gateways

Hình 42 Để xây dựng Firewall hoạt động có hiệu quả nhất, nên sử dụng kết hợp tất cả các thành phần trên

3.2.1 Bộ lọc gói (Packet Filtering Router).

Lê Anh Hưng K49DB

53

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

F r ilte

C n lie t

1

C n lie t

2

C n lie t

3

C n lie t

4

T s dN tw rk ru te e o

U tr s dN tw rk n u te e o

Hình 43 Khi nói đến việc lưu thông dữ liệu giữa các mạng với nhau thông qua Firewall thì điều đó có nghĩa rằng Firewall hoạt động chặt chẽ với giao thức TCP/IP. Nguyên lý: Bộ lọc packet cho phép hay từ chối mỗi packet mà nó nhận được. Nó kiểm tra toàn bộ đoạn dữ liệu để quyết định xem đoạn dữ liệu đó có thoã mãn một trong số các luật lệ của bộ lọc packet hay không. Các luật lệ lọc packet này là dựa trên các thông tin ở đầu mỗi packet (Packet header) dùng để cho phép truyền các packet đó ở trên mạng. Đó là: • Địa chỉ IP nơi xuất phát (IP Source address) • Địa chỉ IP nơi nhận (IP Destination address) • Những thủ tục truyền tin (TCP,UDP. ICMP, IP tunnel) • Cổng TCP/UDP nơi xuất phát • Cổng TCP/UDP nơi nhận • Dạng thông báo ICMP (ICMP message type) • Giao diện packet đến (Incomming interface of packet) • Giao diện packet đi (outcomming interface of packet) Nếu luật lệ lọc packet được thoã mãn thì packet được chuyển qua Firewall.Nếu không thoã mãn, packet sẽ bị bỏ đi. Nhờ vậy mà Firewall có thể ngăn cản được các kết nối vào các máy chủ hoặc mạng nào đó được xác định, hoặc khoá việc truy cập vào hệ thống mạng nội bộ từ những địa chỉ không cho phép. Hơn nữa, việc kiểm soát các cổng làm cho Firewall có khả năng chỉ cho phép một số loại kết nối nhất định vào các loại máy chủ nào đó, hoặc chỉ có những dịch vụ (Telnet, SMTP, FTP …) được phép mới chạy được trên hệ thống mạng cục bộ. Ưu điểm

Lê Anh Hưng K49DB

54

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Đa số các hệ thống Firewall đều sử dụng bộ lọc packet. Một trong những ưu điểm của phương pháp dùng bộ lọc packet là chi phí thấp vì cơ chế lọc packet đã được bao gồm trong mỗi phần mềm Router. Ngoài ra, bộ lọc packet là trong suốt đối với người sử dụng và các ứng dụng, vì vậy nó không yêu cầu sự huấn luyện, đào tạo đặc biệt nào cả. Hạn chế Việc định nghĩa các chế độ lọc packet là một việc khá phức tạp, đòi hỏi người quản trị mạng cần có hiểu biết chi tiết về các dịch vụ Internet, các dạng packet header, và các giá trị cụ thể có thể nhận trên mỗi trường. Khi đòi hỏi về sự lọc càng lớn, các luật lọc càng trở nên dài và phức tạp, rất khó để quản lý và điểu khiển. Do làm việc dựa trên header của các packet, rõ rang là bộ lọc packet không kiểm soát được nội dùng thông tin của packet. Các packet chuyển qua vẫn có thể mang theo những hành động với ý đồ lấy cắp thông tin hay phá hoại của kẻ xấu. 3.2.2 Cổng ứng dụng (Application-level gateway)

A p aio L v l Gt w y p lic t n e e ae a

T ln t ee

T ln td ee

T ln t ee

T ln td ee

F tp

Fd tp

F tp

Fd tp

H ttp

H ttp Sr e ev r

H ttp

H ttp Sr e ev r

T ln td ee

T ln t ee

T ln td ee

T ln t ee

C n lie t

1

C n lie t

2

C n lie t Nn o

3

C n lie t

4

S c r Ntwr e ue e ok

-S c r Ntw r e ue e ok

Hình 44 Nguyên lý: Lê Anh Hưng K49DB
55

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Đây là một loại Firewall được thiết kế để tăng cường chức năng kiểm soát các loại dịch vụ, giao thức được phép truy cập vào hệ thống mạng. Cơ chế hoạt động dựa trên cách thức gọi là Proxy service. Proxy service là các bộ mã đặc biệt cài đặt trên gateway cho từng ứng dụng. Nếu người quản trị mạng không cài đặt Proxy code cho một ứng dụng nào đó, dịch vụ tương ứng sẽ không được cung cấp và do đó không thể chuyển thông tin qua Firewall. Ngoài ra, Proxy code có thể được định cấu hình để hỗ trợ chỉ một số đặc điểm trong ứng dụng mà người quản trị mạng cho là chấp nhận đựơc trong khi từ chối những đặc điểm khác. Một cổng ứng dụng thường được coi như một pháo đài (bastion host), bởi vì nó được thiết kế đặc biệt để chống lại sự tấn công từ bên ngoài. Những biện pháp đảm bảo an ninh mạng của một bastion host là: • Bastion host luôn chạy các version an toàn (Secure version) của các phần mềm hệ thống. Các version an toàn này được thiết kế chuyên cho mục đích chống lại sự tấn công vào Openrating System, cũng như đảm bảo sự tích hợp Firewall. • Chỉ những dịch vụ mà người quản trị mạng cho là cần thiết mới được cài đặt trên bastion host, đơn giản chỉ vì nếu một dịch vụ không được cài đặt, nó không thể bị tấn công. Thông thường, chỉ một số giới hạn các ứng dụng cho các dịch vụ Telnet, DNS, FTP, SMTP và xác thực user là được cài đặt trên bastion host • Bastion host có thể yêu cầu nhiều mức độ xác thực khác nhau, ví dụ như: user name, password hay smart card. • Mỗi một proxy được đặt cấu hình để cho phép truy nhập chỉ một số các máy chủ nhất định. Điều này có nghĩa rằng bộ lệnh và đặc điểm thiết lập cho mỗi proxy chỉ đúng với một số máy chủ trên toàn hệ thống. • Mỗi proxy duy trì một quyển nhật ký ghi chép lại toàn bộ chi tiết của giao thông qua nó, mỗi sự kết nối, khoảng thời gian kết nối. Nhật ký này rất có ích trong việc tìm theo dấu vết hay ngăn chặn kẻ phá hoại. • Mỗi proxy độc lập với các proxies khác trên bastion host. Điều này cho phép dễ dàng quá trình cài đặt một proxy mới, hay tháo gỡ một proxy đang có vấn đề. Ưu điểm: Cho phép người quản trị mạng hoàn toàn điều khiển được từng dịch vụ trên mạng, bởi vì ứng dụng proxy hạn chế bộ lệnh và quyết định những máy chủ nào có thể truy cập đựơc bởi các dịch vụ.

Lê Anh Hưng K49DB

56

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Cho phép người quản trị mạng hoàn toàn điều khiển được những dịch vụ nào cho phép, bởi vì sự vắng mặt của các proxy cho các dịch vụ tương ứng có nghĩa là các dịch vụ ấy bị khoá Cổng ứng dụng cho phép kiểm tra độ xác thực rất tốt, và nó có nhật ký ghi chép lại thông tin về truy nhập hệ thống. Luật lệ lọc Filltering cho cổng ứng dụng là dễ dàng cấu hình và kiểm tra hơn so với bộ lọc packet. Hạn chế: Yêu cầu các user thay đổi thao tác, hoặc thay đổi phần mềm đã cài đặt trên máy client cho truy nhập vào các dịch vụ proxy. Chẳng hạn, dịch vụ telnet truy nhập qua cổng ứng dụng đòi hỏi hai bước để nối với máy chủ chứ không phải chỉ một bước. Tuy nhiên, đã có một số phần mềm client cho phép chạy ứng dụng trên cổng ứng dụng là trong suốt, bằng cách cho phép user chỉ ra máy đích chứ không phải cổng ứng dụng trên Telnet. 3.2.3 Cổng vòng (Circuit-level Gateway)
SOCKSified Client Program SOCKS Server Unmodified Server Program

Client 1

Client 2

Client 3 Client 4 Non-Secure Network

Secure Network

Hình 45 Nguyên lý:

Lê Anh Hưng K49DB

57

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Cổng vòng là một chức năng đặc biệt có thể thực hiện được bởi một cổng ứng dụng. Cổng vòng đơn giản chỉ chuyển tiếp (relay) các kết nối TCP là không thực hiện bất kỳ một hành động xử lý hay lọc packet nào. Cổng vòng làm việc như một sợi dây sao chép các byte giữa kết nối bên trong (inside connection) và các kết nối bên ngoài (outside connection). Tuy nhiên, vì sự kết nối này xuất hiện từ hệ thống Firewall, nó che dấu thông tin về mạng nội bộ. Cổng vòng thường được sử dụng cho các kết nối ra ngoài, nơi mà các người quản trị mạng thật sự tin tưởng những người dùng bên trong. Ưu điểm lớn nhất là một bastion host có thể được cấu hình như là một hỗn hợp cung cấp cổng ứng dụng cho những kết nối đến, và cổng vòng cho các kết nối đi. Điều này làm cho hệ thống bức tường lửa dễ dàng sử dụng cho những người trong mạng nội bộ muốn trực tiếp truy nhập tới các dịch vụ Internet, trong khi vẫn cung cấp chức năng bức tường lửa để bảo vệ mạng nội bộ từ những sự tấn công bên ngoài. 3.3 Những hạn chế từ Firewall Firewall không đủ thông minh để có thể hiểu được từng loại thông tin và phân tích nội dùng tốt hay xấu của nó. Firewall chỉ có thể ngăn chặn sự xâm nhập của những nguồn thông tin không mong muốn nhưng phải xác định rõ các thông số địa chỉ. Firewall không thể ngăn chặn một cuộc tấn công nếu cuộc tấn công này không đi qua nó. Một cách cụ thể, Firewall không thể chống lại một cuộc tấn công từ một đường Dial-up, hoặc sự dò rỉ thông tin do dữ liệu bị sao chép bất hợp pháp lên đĩa mềm. Firewall cũng không thể chống lại các cuộc tấn công bằng dữ liệu. Khi có một số chương trình được chuyển theo thư điện tử, vượt qua Firewall vào trong mạng được bảo vệ và bắt đầu hoạt động ở đây. Một ví dụ là các virus máy tính. Firewall không thể làm nhiệm vụ quét virus trên các dữ liệu được chuyển qua nó, do tốc độ làm việc, sự xuất hiện liên tục của các virus mới và do đó có rất nhiều cách để mã hoá dữ liệu, thoát khỏi khả năng kiểm soát của firewall. Tuy nhiên, Firewall vẫn là giải pháp hữu hiệu được sử dụng rộng rãi. 3.4 Thiết lập chính sách cho Firewall.

Lê Anh Hưng K49DB

58

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Các chính sách được thông báo trước để người quản lý mạng và người dùng mạng biết được mình có thể làm được những gì, có thể truy cập hay không thể truy cập tới những Webside nào trên mạng. Một số điểm chú ý khi thiết lập chính xách cơ bản của Firewall: Ngăn chặn tất cả lưu lượng vào ra, sau đó chỉ cho phép một số được đi qua. Tất cả lưu lượng vào ra khỏi mạng đều phải chuyển qua bức tường lửa để kiểm tra và sang lọc những lưu lượng có thể qua được. Không dùng firewall như là nơi lưu trữ thông tin chung đa chức năng hoặc chạy chương trình. Không cho phép mật mã hay các địa chỉ bên trong mạng qua tường lửa. Nếu như mạng cần phải cung câp dich vụ cho mạng Internet thì đặt dịch vụ ra ngoài tường lửa. Lưu trữ lại các thông tin dữ liệu quan trọng của dịch vụ công cộng bằng cách tạo ra máy chủ Stand-by. 3.5 Một số loại Firewall Packet-Filltering Firewall Dual-Homed Gateway Firewall Screened Host Firewall
U tr s dN tw r n u te e ok

Ine n t tre

In r a ten l DS N ad n M il a Sr e ev r S c r N tw r e ue e ok O a iz tio rg n a n .c m o

Ru r o te Pc e ak t F r ilte

` C n lie t 1 C n lie t

` 2

Hình 46 Ưu điểm: • Tốc độ cao Lê Anh Hưng K49DB
59

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hạn chế:

• Dễ dàng thích ứng với các dịch vụ mới xuất hiện • Giá thành thấp, cấu hình và quản trị đơn giản • Trong suốt đối với user

Có tất cả hạn chế của một packet-filltering router: Dễ bị tấn công vào các bộ lọc mà cấu hình được đặt không hoàn hảo, hoặc bị tấn công nhầm dưới những dịch vụ đã được phép (giả mạo địa chỉ IP). Bởi vì các packet được trao đổi trực tiếp giữa hai mạng thông qua router, nguy cơ bị tấn công được quyết định bởi các host và dịch vụ được phép.Điều đó dẫn đến mỗi một host được phép truy nhập trực tiếp vào Internet cần phải được cung cấp một hệ thống xác thực phức tạp, và người quản trị phải thường xuyên kiểm tra xem có dấu hiệu của sự tấn công nào không. Một số packet-filltering không đảm bảo yêu cầu về trạng thái dừng an toàn. Khi cơ chế kiểm soát các gói tin không làm việc, những hệ này sẽ làm việc như một router, chuyển tất cả các kết nối giữa hai mạng: mạng nội bộ và mạng bên ngoài dẫn đến tất cả hệ thống trên mạng nội bộ có thể bị tấn công. 3.5.1 Screened Host Firewall. Hệ thống này bao gồm một Packet-filltering router và một bastion host. Hệ thống này cung cấp độ bảo mật cao hơn hệ thống trên, vì nó thực hiện bảo mật cả ở tầng Network và ở tầng ứng dụng. Đồng thời, kẻ tấn công phải phá bỏ cả hai tầng bảo mật để tấn công vào mạng nội bộ

In r e ten t

B s nH s Gte a tio o t a w

In r a ten l D Sa d N n Mil a Sr e ev r

Po y rx Sr e ev r

S CS OK Sr e ev r

Ru r o te Pc e ak t Fte il r

P ce ak t F r i lte S c reN tw r eu e ok O ai a n r n tio g z

Ete a x rn l DS N

.c m o

` C n lie t 1 C n lie t

` 2

Pb u lic Sr e ev r

W W W FP T

Hình 47: Screened Host Firewall

Lê Anh Hưng K49DB

60

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Information Server

D ual- H ome Host

Internet

Other Host on Corporate N etw ork

Proxy Traffic(Telnet, FTP,HTTP) Other Traffic

Hình 48 3.5.2 Screened-Subnet Firewall
Untru sted Network

Internet

Bastion Host G ateway

Internal DNS and M ail S erver

P roxy S erver S ecure Network P rivate .O rganization Router
P k ac et Filter

S CK O S S er erv

Router P acket Filter

.c om

P acket Filter

E xternal DNS

` Client 1 Client

` 2

M dem o s

Public Server

W W W FTP

Hình 49 Hệ thống bao gồm hai packet-filltering router và một bastion host. Hệ thống có độ an toàn cao nhất vì nó cung cấp bảo mật ở cả lớp mạng và lớp ứng dụng, trong khi định nghĩa một mạng “ phi quân sự”. Mạng DMZ đóng vài trò như một mạng nhỏ, cô lập đặt giữa mạng công cộng Internet và mạng nội bộ. Cơ bản, một DMZ được cấu hình sao cho các hệ thống trên Internet và mạng nội bộ chỉ có thể truy nhập được một số giới hạn các hệ thống trên mạng DMZ và sự truyền trực tiếp qua mạng DMZ là không thể được. Với những thông tin đến, router ngoài chống lại những sự tấn công (như giả mạo địa chỉ IP), và điều khiển truy nhập tới DMZ. Hệ thống chỉ cho phép bên ngoài truy nhập vào bastion host. Router trong cung cấp sự bảo vệ thứ hai bằng cách điều khiển DMZ truy nhập mạng nội bộ với những truyền thông bắt đầu từ bastion host. Lê Anh Hưng K49DB
61

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Với những thông tin đi, Router trong điều khiển truy nhập mạng nội bộ truy nhập tới DMZ. Nó chỉ cho phép các hệ thống bên trong truy nhập bastion host và có thể cả Information server. Quy luật Filltering trên router ngoài yêu cầu sử dụng dịch vụ proxy bằng cách chỉ cho phép thông tin ra bắt nguồn từ bastion host. Ưu điểm: Muốn tấn công cần phá vỡ ba tầng bảo vệ: Router ngoài, bastion host và router trong. Bởi vì Router ngoài chỉ quảng cáo DMZ network tới Internet, hệ thống mạng nội bộ là không thể nhìn thấy (invisible). Chỉ có một số hệ thống đã được chọn ra trên DMZ là được biết đến bởi Internet qua routing table và DNS information exchange. Bởi vì Router bên trong chỉ quảng cáo DMZ network tới mạng nội bộ, các hệ thống trong mạng nội bộ không thể truy cập trực tiếp vào Internet. Điều này đảm bảo rằng những user bên trong bắt buộc phải truy nhập Internet qua dịch vụ proxy. 3.6 Mô hình kết hợp Firewall với VPN. Như chúng ta đã biết tường lửa là một thiết bị bao gồm cả hai phần cứng và phần mềm được đặt giữa một mạng tin cậy cần được bảo vệ tới mạng không tin cậy bên ngoài như mạng công cộng Internet bảo vệ mạng riêng ảo VPN của một công ty hay một tập đoàn thoát khỏi sự nguy hiểm đến từ các mạng không tin cậy cũng như những người dùng không hợp pháp có tình truy nhập vào mạng để khai thác tài nguyên thông tin.

Branch Network

Internet

Corporate Network

Firewall Branch O ffice

Firewall Corporate Prem ises

Hình 50: Mô hình sử dụng Firewall điều khiển truy nhập giữa hai mạng máy tính Các luồng trao đổi thông tin dữ liệu và những yêu cầu truy nhập giữa hai mạng máy tính đều phải đi qua Firewall

Lê Anh Hưng K49DB

62

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Một mạng riêng ảo VPN cung cấp những phiên kết nối an toàn dựa trên cơ sở hạ tầng mạng công cộng Internet, do đó mạng riêng ảo VPN sẽ làm giảm chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng một mạng máy tính cũng như giá thành truy cập từ xa bằng việc sử dụng tài nguyên, cơ sở hạ tầng mạng công cộng Internet dùng chung bởi nhiều người dùng. Công nghệ mạng riêng ảo VPN đã cho phép những công ty xây dựng những mạng Intranet để liên kết các trụ sở, chi nhánh văn phòng tới mạng tập đoàn. VPN được sử dụng kết hợp với Firewall để cung cấp sự bảo vệ an toàn toàn diện hơn cho một tổ chức.

Branch N etw ork

VPN Tunnel

Internet Internet

C orporate N etw ork

Firew all B ranch Office

Firew all C orporate Prem ises

Hình 51: Mô hình kết hợp Firewall và VPN Sự truy nhập tài nguyên mạng tập đoàn được điều khiển bởi Firewall, qua đó thiết lập được sự tin tưởng giữa người dùng và mạng. Tuy nhiên dữ liệu truyền giữa người dùng và mạng tập đoàn vẫn tiềm ẩn những mối nguy hiểm như: Rò rỉ, mất cắp hay thay đổi thông tin bởi người dùng bất hợp pháp khi các luồng thông tin đi ngang qua mạng công cộng Internet. Do đó VPN được tạo ra để cung cấp sự an toàn dữ liệu riêng tư giữa hai vị trí mạng. Như vậy việc sử dụng kết hợp giữa hai công nghệ Firewall và mạng riêng ảo VPN là một giải pháp tối ưu và hiệu quả an toàn thông tin cao

Chương 4 CẤU HÌNH VPN TRÊN THIẾT BỊ CISCO

Lê Anh Hưng K49DB

63

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Chương này giải thích những công việc cơ bản cho sự cấu hình IP-base, site – to – site và Extranet Virtual Private Networks (VPNs) trên một Cisco IOS VPN gateway sử dụng gói định tuyến chung (GRE) và những giao thức IPSec tunneling. Cơ bản về bảo mật, sự truyển đổi địa chỉ mạng (NAT), sự mã hoá, và sự mở rộng danh sách truy nhập cơ bản cho traffic filtering được cấu hình. 1. Mô hình Site –to – Site VPN và Extranet VPN

1.1 Kịch bản Site – to – site VPN

Hình 52 1.1.1 Phân chia các thành phần địa chỉ vật lý của mô hình site – to –site VPN

Hình 53 1.1.2 Bảng địa chỉ chi tiết cho mô hình mạng Site – to – Site VPN

Lê Anh Hưng K49DB

64

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

2.1 Kịch bản Extranet

Hình 54

2.1.1 Phân chia các thành phần địa chỉ vật lý của mô hình Extranet VPN

Lê Anh Hưng K49DB

65

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 55 2.1.2 Bảng địa chỉ chi tiết cho mô hình mạng Extranet VPN

2

Cấu hình đường hầm (tunnel)

Lê Anh Hưng K49DB

66

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Tunneling cung cấp một cách đóng gói những gói ở trong một giao thức truyển tải. Tunneling thì được thực hiện như một giao diện ảo để cung cấp một giao diện đơn giản cho sự cấu hình. Giao diện Tunnel thì không bị ràng buộc riêng biệt tới những giao thức “passenger” hoặc “transport”, nhưng đúng hơn, nó là một cấu trúc cái mà đã được thiết kế để cung cấp những dịch vụ cần thiết để thực thi bất kỳ sự đóng gói Point – to – Point chuẩn nào lên lược đồ. Vì những tunnel là những liên kết Point – to – Point, bạn phải định hình một đường hầm riêng biệt cho mỗi liên kết Tunneling có ba thành phần chính sau đây: • Passenger Protocol, đây là một giao thức bạn đang đóng gói (Apple Talk, Banyan VINES, Connectionless Network Service [CLNS], DECnet, IP, hoặc Internetwork Packet Exchange [IPX]). • Carrier Protocol, như giao thức đóng gói lộ trình chung (GRE) hoặc giao thức IPSec. • Transport Protocol, như IP, là giao thức sử dụng để mang theo giao thức được đóng gói Sơ đồ: Minh họa thuật ngữ và khái niệm xuyên đường hầm

Hình 56 Mục này bao gồm những chủ đề sau: • Cấu hình một GRE Tunnel • Cấu hình một IPSec Tunnel 2.1 Sự định cấu hình một GRE Tunnel

Lê Anh Hưng K49DB

67

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

GRE có khả năng điều khiển sự truyền tải của đa giao thức và lưu lượng IP multicast giữa hai địa điểm, Nơi mà chỉ có duy nhất nào có kết nối IP unicast. Sự quan trọng của việc sử dụng những đường hầm trong một môi trường mạng riêng ảo VPN là cơ bản dựa trên thực tế mà sự mã hoá IPSec chỉ làm việc duy nhất trên những khung IP unicast. Tunneling cho phép cả sự mã hoá và sự truyền tải của lưu lượng đa giao thức ngang qua VPN một khi những gói đang có trong đường hầm xuất hiện tới mạng IP như một khung IP unicast giữa những đầu cuối đường hầm. Nếu tất cả các kết nối phải đi xuyên qua gateway router, những đường hầm cũng cho phép sử dụng sự định vị mạng riêng xuyên qua một nhà cung cấp dịch vụ mà không cần chạy đặc tính NAT (Network Address Translation). Sự dư thừa của mạng là một sự xem xet quan trọng trong quyết định để sử dụng những đường hầm GRE Tunnel, IPSec Tunnel, hoặc những đường hầm mà sử dụng IPSec thông qua GRE. GRE có thể được sử dụng kết hợp với IPSec để đi qua lộ trình cập nhật giữa các vị trí trên một IPSec VPN. GRE đóng gói gói tin hoàn toàn là dạng text, khi đó IPSec (trong transport hoăc tunnel mode) mã hoá gói tin. Luồng gói này của IPSec qua GRE cho phép cập nhật định tuyến, mà nói chung là multicast, để được đi qua một liên kết được mã hoá. IPSec một mình không thể làm được điều này, bởi vì nó không được hỗ trợ multicast. Những đường hầm GRE thừa đang được sử dụng được bảo vệ bởi IPSec từ một Remote Router đến những Headquater Router thừa. Những giao thức định tuyến có thể được thuê để phác hoạ “Primary” và “Secondary” Headquater Router. Ở trên sự mất mát của kết nối tới Router chính, những giao thức định tuyến sẽ khám phá lỗi và tuyến đến Gateway thứ hai, điều đó cung cấp độ dư thừa mạng. Thật quan trọng để chú ý rằng nhiều hơn một Router phải được thuê tại HQ-SANJOSE để cung cấp dư thừa cho mạng. Cho sự dư thừa mạng VPN, vị trí từ xa cần phải được định hình với hai đường hầm GRE, một để làm Router HQSANJOSE VPN chính, và cái còn lại để sao lưu. Trong mục này bao gồm những bước cơ bản để định hình một GRE tunnel và bao gồm những công việc sau: • Sự cấu hình giao diện đường hầm, Nguồn, và Đích • Kiểm tra giao diện đường hầm, Nguồn, và Đích 2.1.1 Sự cấu hình giao diện đường hầm, Nguồn, và Đích Để cấu hình một GRE tunnel giữa Headquater router và Remote office router. Chúng ta cần phải cấu hình một giao diện, nguồn, và đích trên Headquater router và remote office router. Để làm được điều này, cần hoàn thành những bước sau đây bắt đầu trong chế độ cấu hình chung (global configuration mode).

Lê Anh Hưng K49DB

68

Khoá luận tốt nghiệp Lệnh Bước 1 Hq-sanjose(config)# interface tunnel 0 Hq-sanjose(config-if)# ip address 172.17.3.3 255.255.255.0

Đại học Công nghệ Mục đích Chỉ rõ một tunnel interface number đưa vào chế độ cấu hình interface, và cấu hình địa chỉ IP và subnet mask cho tunnel interface. Trong ví dụ này, IP address và subnet mask 172.17.3.3 255.255.255.0 cho tunnel interface 0 trên headquarter router. Chỉ rõ địa chỉ nguồn của tunnel interface và subnet mask. Ở đây sử dụng địa chỉ IP và subnet mask của T3 serial interface 1/0 của headquarter router. Chỉ rõ địa chỉ tunnel interface đích. Ở đây sử dụng địa chỉ IP và subnet mask của T3 serial interface 1/0 của remote office router. Cấu hình GRE như một kiểu tunnel. GRE thì mặc định đường hầm encapsulation mode, vì vậy lênh này thì không nhất thiết bắt buộc. Tunnel interface được kích hoạt

Bước 2 Hq-sanjose(config-if) # tunnel source 172.17.2.4 255.255.255.0

Bước 3 Hq-sanjose(Config-if)# tunnel destination 172.24.2.5 255.255.255.0 Bước 4 Hq-sanjose(config-if)# mode gre ip tunnel

Bước 5 Hq-sanjose(config)# interface tunnel 0 Hq-sanjose(config-if)# no shut %LINK-3-UPDOWN: Interface Tunnel0, changed state to up

Bước 6 Hq-sanjose(config-if)# exit Thoát khỏi chế độ cấu hình toàn Hq-sanjose(config)# ip route cục và cấu hình giao thông từ 10.1.4.0 255.255.255.0 tunnel 0 mạng remote office xuyên qua đường hầm. Ở đây cấu hình giao thông từ remote office Fast Ethernet network (10.1.4.0 255.255.255.0) xuyên qua GRE tunnel 0 Cấu hình trên Remote office router cũng được thực hiện theo những bước trên trong chế độ cấu hình GRE. Lê Anh Hưng K49DB
69

Khoá luận tốt nghiệp 2.1.2 Kiểm tra giao diện đường hầm, Nguồn, và Đích

Đại học Công nghệ

Để kiểm tra cấu hình. Đưa vào lệnh Show interfaces tunnel 0 trong mode EXEC để xem trạng thái tunnel interface, những địa chỉ IP đã được cấu hình, và kiểu đóng gói, trạng thái của interface. Hq-sanjose# show interfaces tunnel 0 Tunnel0 is up, line protocol is up Hardware is Tunnel Internet address is 172.17.3.3/24 MTU 1514 bytes, BW 180 Kbit, DLY 500000 usec, reliablility 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation TUNNEL, loopback not set Keepalive set (10 sec) Tunnel source 172.17.2.4, destination 172.24.2.5 Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled, sequencing disabled Checksumming of packets disabled, fast tunneling enabled Last input never, output 00:10:44, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy:fifo Output queue 0/0, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 29 packets output, 2348 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 2.2 Cấu hình một IPSec Tunnel: IPSec có thể đã được cấu hình trong tunnel mode hoặc transport mode. IPSec tunnel mode có thể đã được sử dụng như một sự thay thế đến mộ GRE tunnel, hoặc phối hợp với một GRE tunnel. Trong IPSec tunnel mode, toàn bộ gói dữ liệu nguyên bản được mã hoá, và nó trở thành trọng tải (payload) trong một gói tin IP mới. Trong chế độ này cho phép một thiết bị mạng, như một router, được hoạt động như một IPSec proxy. Cái đó, router thực hiệnsự mã hoá trên nhân danh host. Router nguồn mã hoá những gói và chuyển chúng dọc theo đường hầm IPSec. Router dích giải mã gói dữ liệu nguyên bản và đẩy nó vif tới hệ thống nơi đến. Tunnel mode bảo vệ chống lại sự phân tích lưu lượng; với tunnel mode, một kẻ tấn công có thể xác định điểm cuối đường hầm và không

Lê Anh Hưng K49DB

70

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

phải nguồn và đích đến thật của gói tin truyền qua đường hầm, dù chúng cúng giống như đầu cuối đường hầm (Tunnel endpoints). Trong IPSec transport mode, chỉ IP payload là được mã hoá, và những header IP nguyên bản được để lại nguyên vẹn không thay đổi. (Như sơ đồ 3-6). Chế độ này có lợi thế của việc chỉ duy nhất thêm một ít byte tới mỗi gói tin. Nó cũng cho phép những thiết bị trên mạng công cộng nhìn thấy được nguồn và đích đến cuối cùng của gói tin. Với khả năng này, bạn có thể cho phép sử lý đặc biệt trong mạng trung gian dựa trên thông tin trong IP header. Tuy nhiên, Layer 4 Header sẽ được mã hoá, giới hạn sự kiểm tra của gói tin, không may, bởi chuyển qua IP header trong dạng dễ hiểu, transport mode cho phép một kẻ tấn công được thực hiện phân tích lưu lượng.

Hình 57 3 Cấu hình NAT (Network Address Translation).

Chú ý: NAT thì được sử dụng nếu bạn có những vùng địa chỉ riêng tương phản trong kịch bản Extranet. Nếu bạn không có những vùng địa chỉ riêng, sử dụng đến STEP3 - Cấu hình sự mã hoá trong IPSec ………………………………………………………...… NAT (Network Address Translation) cho phép liên kết những mạng IP riêng với những địa chỉ mà không phải duy nhất toàn cầu được kết nối tới Internet bở việc dịch những địa chỉ đó thành vùng địa chỉ có thể định tuyến toàn cầu. NAT thì được cấu hình trên Router tại viền của một domain gốc (được tham chiếu tới như mạng ở trong) và một mạng công cộng như Internet (được tham chiếu tới như mạng ở bên ngoài). NAT biến đổi những địa chỉ cục bộ bên trong tới những địa chỉ IP duy nhất toàn cầu trước khi gửi gói tin ra mạng bên ngoài. NAT cũng cho phép một chiến lược đánh số lại cho những tổ chức mà những nhà cung cấp dịch vụ đang thay đổi hoặc tự ý đánh số lại trong những khối định tuyến liên vùng không phân lớp (CIDR).

Lê Anh Hưng K49DB

71

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Trong mục này chỉ duy nhất giải thích làm thế nào để cấu hình Static translation để dịch những địa chỉ IP bên trong thành những địa chỉ IP duy nhất toàn cầu trước khi gửi những gói tin tới một mạng bên ngoài, bao gồm những công việc sau đây: • Cấu hình Satic Inside Source Address Translation • Kiểm tra cấu hình Satic Inside Source Address Translation Static translation thiết lập một ánh xạ one – to – one giữa địa chỉ cục bộ bên trong và một địa chỉ toàn cầu bên trong. Static translation thì hữu ích khi một host bên trong phải có thể tiếp cận đựơc bởi một địa chỉ cố định từ bên ngoài. NAT sử dụng những định nghĩa theo sau: • Inside local address - Địa chỉ IP được gán tới host trên mạng bên trong. Địa chỉ IP thì không phải là một địa chỉ hợp pháp được gán bởi trung tâm thông tin mạng (NIC) hoặc nhà cung cấp dịch vụ. • Inside global address - Một địa chỉ IP hợp pháp (được gán bởi NIC hoặc nhà cung cấp dịch vụ) cái mà xuất hiện một hoặc nhiều địa chỉ IP cục bộ tới mạng bên ngoài. • Outside local address - Địa chỉ IP của một host bên ngoài như nó xuất hiện tới mạng bên trong. Không tất yếu phải là một địa chỉ hợp pháp, nó được chỉ định từ không gian địa chỉ trên mạng bên trong. • Outside global address - Địa chỉ IP được gán tới host trên mạng bên ngoài bởi người sở hữu host. Địa chỉ là địa chỉ được chỉ đinh từ một địa chỉ toàn cầu hoăc không gian mạng Sơ đồ hình 58 minh hoạ một Router mà biến đổi một địa chỉ nguồn bên trong một mạng tới địa chỉ nguồn bên ngoài mạng.

Hình 58

Lê Anh Hưng K49DB

72

Khoá luận tốt nghiệp 3.1

Đại học Công nghệ

Cấu hình Static Inside Source Address Translation

Để cấu hình Static Inside Source Address Translation, hoàn thành những bước cấu hình sau đây bắt đầu trong global configuration mode. Lệnh Bước 1 Hq-sanjose(config)# ip nat inside source static 10.1.6.5 10.2.2.2 Bước 2 Mục đích Thiết lập sự chuyển đổi tĩnh giữa một địa chỉ inside local và một địa chỉ inside global. Ở đây chuyển đổi địa chỉ inside local 10.1.6.5 (server) thành địa chỉ inside global 10.2.2.2 Hq-sanjose(config)#interface Chỉ rõ giao diện bên trong. Ở đây là fastethernet 0/1 giao diện được xác định là Fast Ethernet interface 0/1 trên headquarter router Hq-sanjose(config-if)# ip nat Đánh dấu giao diện như đã được kết inside nối tới bên trong Hq-sanjose(config-if)# Chỉ rõ giao diện bên ngoài. Ở đây interface serial 2/0 chỉ rõ giao diện serial 2/0 trên headquarter router Hq-sanjose(config-if)# ip nat Đánh dấu giao diện được kết nối ra outside bên ngoài Hq-sanjose(config-if)# exit Trở về cấu hình trong chế độ toàn Hq-sanjose(config)# cục

Bước 3 Bước 4 Bước 5 Bước 6 3.2

Kiểm tra Static Inside Source Address Translation. Để kiểm tra cấu hình: • Đánh vào lệnh show ip nat translation verbose trong mode EXEC để xem sự dịch chuyển địa chỉ toàn cầu và cục bộ và để xác thực sự biến đổi đã được cấu hình. Hq-sanjose# show ip nat translations verbose Pro Inside global Inside local Outside local Outside global --- 10.2.2.2 10.1.6.5 --- --create 00:10:28, use 00:10:28, flags: static • Đánh vào lệnh Show running-config trong mode EXEC để xem những interface bên trong và bên ngoài, sư biến đổi địa chỉ global và local, và xác thực sự biến đổi tĩnh đã được cấu hình. Hq-sanjose# show running-config

Lê Anh Hưng K49DB

73

Khoá luận tốt nghiệp interface FastEthernet0/1 ip address 10.1.6.5 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ip nat inside interface serial2/0 ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 ip nat outside ip nat inside source static 10.1.6.5 10.2.2.2 4 Cấu hình sự mã hoá và IPSec.

Đại học Công nghệ

IPSec là một khung tiêu chuẩn mở, được phát triển bởi IETF (Internet Engineering Task Fore),mà cung cấp tính bí mật dữ liệu, sự toàn vẹn dữ liệu, và chứng thực dữ liệu giữa thiết bị ngang hang. IPSec cung cấp những dịch vụ bảo mật này tại lớp IP; nó sử dụng IKE để điều khiển sự điều chỉnh của những giao thức và thuật toán dựa trên chính sách cục bộ, và phát sinh những chìa khoá mã hoá và quyền xác thực được sử dụng bởi IPSec. IPSec có thể được sử dụng để bảo vệ một hoặc nhiều luồng dữ liệu giữa hai host, giữa hai gateway bảo mật, hoặc giữa một gateway bảo mật và một host. IKE là một giao thức an toàn lai cái mà thực hiện khoá Oakley và SKEME thay đổi bên trong khung giao thức quản lý khoá và hiệp hội an toàn Internet (ISAKMP). Trong khi IKE có thể được sử dụng với những giao thức khác, sự thi hành ban đầu của nó với giao thức IPSec. IKE cung cấp sự chứng thực của IPSec ngang hang, điều chỉnh sự kết hợp an toàn IPSec, thiết lập những khoá IPSec, và cung cấp IKE keeppalives. IPSec có thể được cấu hình mà không có IKE,trừ phi IKE tăng cường IPSec bởi việc cung cấp thêm những tính năng, độ linh hoạt, dễ dàng của cấu hình cho chuẩn IPSec, và keepalives, cái mà toàn ven trong mạng đạt đựơc dư thừa khi được cấu hình với GRE. Chứng nhận quyền thao tác (CAs) giữa các phần được cung cấp bởi ISM trong sự hỗ trợ của chuẩn IPSec. Nó cho phép các thiết bị Cisco IOS và CAs được giao tiếp với nhau vì rằng thiết bị Cisco IOS của bạn có thể đang tồn tại và sử dụng chứng nhận số từ CA. Mặc dù thiết bị Cisco IOS có thể được thực hiện trong mạng của bạn mà không sử dụng một CA, việc sử dụng một CA cung cấp điều khiển được và tính biến đổi của IPSec. CA phải được cấu hình đúng cách để đưa ra những chứng nhận. Bạn phải cũng cấu hình tương đương để đạt được sự chứng nhận từ CA.

Lê Anh Hưng K49DB

74

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Để cung cấp sự mã hoá và những dịch vụ IPSec tunneling trên một Ciso IOS VPN gateway bạn phải hoàn thành những công việc sau đây: • Sự đinh cấu hình những chính sách IKE • Sự kiểm tra những chính sách IKE • Định cấu hình IPSec và chế độ IPSec tunnel • Định cấu hình những bản đồ mật mã 4.1. Cấu hình những chính sách IKE: Sự trao đổi chìa khoá Internet thì được cho phép bởi mặc định. IKE không có được sự cho phép cho những giao diên cá nhân, nhưng được cho phép toàn cầu cho tất cả các giao diện trong router. Bạn phải tạo ra những chính sách tại mỗi sự tương đương. Một chính sách IKE định nghĩa một sự kết hợp của những thông số an toàn để được sử dụng trong thời gian IKE thoã thuận. Bạn có thể tạo ra nhiều chính sách IKE, mỗi chính sách với một sự kết hợp khác nhau của những giá trị tham số. Nếu bạn không cấu hình một chính sách IKE nào, Router sử dụng chính sách theo mặc định, cái mà luôn đặt quyền ưu tiên thấp nhất, và cái mà chứa một tham số giá trị mặc định. Với mỗi một chính sách mà bạn tạo ra, bạn gán một giá trị ưu tiên duy nhất (từ 1 đến 10.000 với 1 có độ ưu tiên cao nhất). Bạn có thể cấu hình nhiều chính sách trên mỗi sự tương đương – nhưng tại ít nhất một trong những chính sách này phải bao gồm chính xác cùng sự mã hoá, hash, quyền chứng thực, và những giá trị tham số Diffie-Hellman như một trong chính sách trên mạng ngang hang từ xa. Nếu bạn không chỉ rõ một giá trị cho một tham số, giá trị mặc định được đưa vào. IKE keepalives “hello packets” được yêu cầu phát hiện ra một sự mất mát của kết nối, cung cấp những kết nối dư thừa cho mạng. Nếu HQ-SANJOSE của bạn thuê nhiều hơn hai Router và dùng IPSec, bạn có thể chỉ rõ độ dài gói tin của keepalive hoặc sử dụng thời gian mặc là 10s. Để chỉ rõ độ dài khoảng thời gian tại nơi mà những gói tin keepalive được gửi, sử dụng lệnh cry isakmp keepalive, như được minh hoạ trong bước 2” Tạo ra những chính sách IKE”. Mục này bao gồm những bước cơ bản để cấu hình những chính sách và bao gồm những công việc theo sau đây: • Tạo ra những chính sách IKE • Cấu hình bổ xung thêm yêu cầu cho những chính sách IKE • Cấu hình những khoá dùng chung ban đầu. 4.1.1 Tạo ra những chính sách IKE.

Lê Anh Hưng K49DB

75

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Để tạo ra một chính sách IKE, hoàn thành những bước sau đây bắt đầu trong chế độ cấu hình chung (global configuration mode): Bước 1 Lệnh Hq-sanjose(config)# isakmp policy 1 Mục đích crypto Nhập vào lệnh config-isakmp và nhận dạng policy được tạo ra (Mỗi policy thì duy nhất được nhận biết bởi số ưu tiên mà bạn gán vào). Ở đây được cấu hình là policy 1 Hq-sanjose(config-isakmp)# Bước tuỳ chọn: chỉ rõ khoảng thời cry isakmp keepalive 12 2 gian của gói tin IKE keepalive (Mặc định là 10s) và thử lại một lần nữa khoảng thời gian khi gói tin keepalive bị lỗi. Ở đây cấu hình keepalive interval là 12s và khoảng thời gian thử lại là 2s Hq-sanjose(config-isakmp)# Chỉ định thuật toán mã hoá -56bit encryption des chuẩn mã hoá dữ liệu (DES[des]) hay 168bit Triple DES (3des).Ở đây cấu hình thuật toán DES, cái mà được mặc định. Hq-sanjose(config-isakmp)# Chỉ rõ thuật toán hash-Message hash sha Digest 5 (MD5 [md5]) hoặc thuật toán bảo mật (SHA [sha]) Ở đây cấu hình SHA, cái mà được mặc định. Hq-sanjose(config-isakmp)# Chỉ rõ phương pháp xác thực – preauthentication pre-share share keys (pre-share). RSA1 được mã hoá hiện tại (rsa-encr), hoặc giải thuật RSA (rsa-slg). Ở đây cấu hình theo mặc định pre-share keys là giải thuật RSA. Hq-sanjose(config-isakmp)# Chỉ rõ Diffie-Hellman group định group 1 danh -768bit. Diffie-Hellman (1) hoặc 1024bit Diffie-Hellman (2). Ở đây cấu hình theo mặc định là Diffie-Hellman (1) với 768bit. Hq-sanjose(config-isakmp)# Chỉ rõ thời gian kết hợp an toàn lifetime 86400 -được xác định bằng giây. Ở đây cấu hình 86400s (một ngày). Hq-sanjose(config-isakmp)# Trở về chế độ cấu hình toàn cục exit Hq-sanjose(config)#
76

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Bước 6

Bước 7 Bước 8

Lê Anh Hưng K49DB

Khoá luận tốt nghiệp RSA = Rivest, Shamir, and Adelman

Đại học Công nghệ

4.1.2 Cấu hình bổ xung thêm yêu cầu cho những chính sách IKE: Phụ thuộc vào phương pháp chứng thực nào mà ban chỉ định trong những chính sách của bạn, bạn cần hoàn thành một cấu hình bổ xung trước khi IKE và IPSec có thể cấu hình thành công sử dụng những chính sách IKE. Mỗi phương pháp chứng thực đòi hỏi một cấu hình được thêm vào như theo sau đây: • Phương pháp giải thuật RSA: Nếu bạn chỉ định giải thuật RSA như là phương pháp chứng thực trong một chính sách, bạn phải cấu hình tương đương để đạt được chứng nhận từ một trung tâm chứng nhận uỷ quyền (CA). Chứng nhận thì được sử dụng bởi mỗi sự tương đương để đảm bảo chắc chắn trao đổi những chìa khoá công cộng. Khi cả những thiết bị cùng giao thức và hợp lệ được chứng nhận, chúng sẽ tự động trao đổi những chìa khoá công cộng với một thiết bị mạng khác như là phần của bất kỳ sự thoả thuận IKE trong nhận dạng RSA thì được sử dụng. • Phương pháp mã hoá RSA. Nếu bạn chỉ định RSA được mã hoá như là phương pháp xác thực trong một chính sách. Bạn cần phải chắc chắn rằng mỗi thiết bị mạng cùng giao thức có những chìa khóa công cộng của cùng một giao thức khác. Không giống như giải thuật RSA, phương pháp mã hoá RSA không sử dụng chứng nhận để trao đổi những chìa khoá công cộng. Thay vào đó, bạn chắc chắn rằng mỗi thiết bị có cùng một giao thức có những chìa khoá công cộng khác bởi được làm theo sau đây: Cấu hình những chìa khoá RSA được điều khiển bằng tay. Chắc chắn rằng một IKE trao đổi đang sử dụng giải thuật RSA ngay khi xuất hiện giữa những thiết bị mạng có cùng giao thức. Để làm cho điều này xảy ra, chỉ định hai chính sách: một chính sách có độ ưu tiên cao với Mã hoá RSA hiện tại, và một chính sách có độ ưu tiên thấp với Giải thuật RSA. Khi những sự điều chỉng IKE xuất hiện, Giải thuật RSA sẽ được sử dụng đầu tiên bởi vì những thiết bị mạng ngang hang còn chưa có những chìa khoá công cộng khác. Rồi, tương lai sự điều chỉnh IKE sẽ được sử dụng Mã hoá RSA hiện tại bởi vì những chìa khoá công cộng sẽ được trao đổi. Dĩ nhiên, thay thế này yêu cầu rằng bạn có CA hỗ trợ cấu hình. Lê Anh Hưng K49DB
77

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

• Phương pháp chứng thực Những khoá dùng chung Nếu bạn chỉ định Những khoá dùng chung như là phương pháp chứng thực trong một chính sách, bạn phải cấu hình Những khoá dùng chung này. • Phương pháp chứng thực chứng chỉ số: Nếu bạn chỉ định những chứng chỉ số như là phương pháp chứng thực trong một chính sách, CA phải được đúng cách cấu hình để đưa ra chứng nhận. Bạn cũng phải cấu hình cho những thiết bị mạng cùng giao thức để thu được sự chứng nhận từ CA. Những chứng nhận số đơn giản hoá sự chứng thực. Bạn cần chỉ kết nạp mỗi thiết bị mạng cùng giao thức với CA, hơn là việc định cấu hình bằng tay cho mỗi thiết bị mạng cùng giao thức để trao đổi những chìa khóa. 4.1.3 Cấu hình Những khoá dùng chung Để cấu hình pre-share keys tại mỗi peer, hoàn thành những bước cấu hình sau đây trong chế độ cấu hình toàn cục. Bước 1 Lệnh Hq-sanjose(config)# isakmp identity address crypto Mục đích Tại local peer: Chỉ rõ nhận dạng ISAKMP (address or hostname) headquarter router sẽ sử dụng khi nối với remote office router trong thời gian IKE điều chỉnh. Ở đây chỉ rõ từ khoá address sử dụng địa chỉ IP 172.17.2.4 (serial interface 1/0 của headquarter router) như sự nhận dạng cho headquarter router. Tại local peer: Chỉ rõ những khoá chung headquarter router sẽ sử dụng với remote office router. Ở cấu hình này khoá dùng chung là test12345 được sử dụng với remote peer 172.24.2.5 (serial interface 1/0 trên remote office router) Tại remote peer: Chỉ rõ nhận dạng ISAKMP (address or hostname) remote office router

Bước 2

Hq-sanjose(config)# crypto isakmp key test12345 address 172.24.2.5

Bước 3

Ro-rtp(config)# crypto identity address

isakmp

Lê Anh Hưng K49DB

78

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Bước 4

sẽ sử dụng khi nối với headquarter router trong thời gian IKE điều chỉnh. Một lần nữa, Ở đây chỉ rõ từ khóa address sử dụng địa chỉ IP 172.24.2.5 (serial interface 1/0 của remote office router) như sự nhận dạng cho remote office router. Ro-rtp(config)# crypto isakmp Tại remote peer: Chỉ rõ chìa key test 12345 address 172.17.2.4 khoá dùng chung được sử dụng voéi local peer. Chìa khoá này bạn phải chỉ định cùng nhau tại local peer. Ở đây cấu hình chìa khoá dùng chung là test12345 được sử dụng với local peer 172.17.2.4 (serial interface 1/0 trên headquarter router)

Chú ý: Thiết lập một ISAKMP nhận dạng bất cứ khi nào bạn chỉ định những khoá dùng chung. Những từ khoá address thì đặc trưng được sử dụng khi chỉ có một giao diện cái mà sẽ được sử dụng bởi những thiết bị cùng giao thức cho sự điều chỉnh IKE, và địa chỉ IP thì được biết. Sử dụng từ khoá Hostname nếu có nhiều hơn một giao diện trên thiết bị mạng cùng giao thức cái mà phải được sử dụng cho sự điều chỉnh IKE, hoặc nếu giao diện địa chỉ IP không biết. 4.2 Cấu hình cổng vào cho sự thao tác giữa chứng chỉ số. Để cấu hình cổng vào IOS của bạn sử dụng chứng chỉ số như là phương pháp xác thực, sử dụng những bước theo sau, bắt đầu trong chế độ cấu hình toàn cục. Sự cấu hình này thừa nhận sử dụng IOS chính sách mặc định ISAKMP, mà được sử dụng giải thuật DES, SHA, RSA, Diffie-Hellman nhóm 1, và một khoảng thời gian tồn tại là 86,400s. Cisco sử dụng thuật toán mã hoá 3DES. Lệnh Mục đích Bước 1 Hq-sanjose(config)# cryto ca Khai báo một CA. Tên phải đặt identity name là tên miền của CA. Lệnh này đặt bạn vào trong chế độ cấu hình nhận dạng CA

Lê Anh Hưng K49DB

79

Khoá luận tốt nghiệp Bước 2 Hq-sanjose(config)# url url

Đại học Công nghệ enrollment Chỉ rõ URL của CA.

Bước 3

Hq-sanjose(config)# mode ra

enrollment (Để chọn) chỉ rõ kiểu RA nếu hệ thống CA cung cấp một uỷ quyền đăng ký (RA). Phần mềm Cisco IOS tự động xác định kiểu RA hoặc non-RA; bởi vậy, nếu kiểu RA được sử dụng, lệnh này được viết tới NVRAM trong thời gian “viết lên bộ nhơ”

Bước 4

Hq-sanjose(config)# query url url

Bước 5

Bước 6

Bước 7

Bước 8

Chỉ rõ vị trí của dịch vụ LDAP nếu hệ thống CA của bạn cung cấp một RA và hỗ trợ giao thức LDAP. Hq-sanjose(config)# enrollment Chỉ rõ những Certificates khác retry period minutes tương đương có thể vẫn được chấp nhận bởi router thậm chí nếu CRT thích hợp thì không có thể tới được router của bạn. Hq-sanjose(config)# enrollment chỉ rõ mức độ thời gian bao lâu retry cout number router sẽ tiếp tục gửi Certificate không thành công đòi hỏi trước khi từ bỏ.Theo mặc định, router sẽ không bao giờ từ bỏ thử. Hq-sanjose(config)# crt optional Chỉ rõ rằng những Certificate tương đương khác có thể vẫn được chấp nhận bởi router của bạn thậm chí nếu CRL thích hợp thì không có thể tới được router của bạn Hq-sanjose(config)# exit Thoát khỏi chế độ cấu hình nhận dạng CA

Lê Anh Hưng K49DB

80

Khoá luận tốt nghiệp 4.2.1 Kiểm tra IKE Policies

Đại học Công nghệ

Để kiểm tra cấu hình. Chúng ta đưa vào lệnh Show crypto isakmp policy trong chế độ EXEC để thấy được default policy và bất kỳ default values trong cấu hình policies. Hq-sanjose# show crypto isakmp policy Protection suite priority 1 encryption algorithm:DES - Data Encryption Standard (56 bit keys) hash algorithm:Secure Hash Standard authentication method:Pre-Shared Key Diffie-Hellman group:#1 (768 bit) lifetime:86400 seconds, no volume limit 4.2.2 Cấu hình khoá dùng chung khác Bởi vì những khoá dùng chung đã được chỉ định như phương pháp chứng thực cho chính sách 1 trong “ Cấu hình những chính sách IKE”. Hoàn thành những bước cấu hình sau đây tại Headquaters routers cũng như business partner router. Bước 1: Đặt cho mỗi ISAKMP sự nhận biết. Mỗi sự nhận biết tương đương cũng được đặt tới những tên thiết bị khác hoặc bởi những địa chỉ IP của nó. Theo mặc định, một sự nhận biết tương đương là đặt tới địa chỉ IP của nó. Trong viễn cảnh này, bạn chỉ cần hoàn thành những công việc tại business partner router. Bước 2: Chỉ rõ những chìa khoá dùng chung tại mỗi thiết bị tương đương. Chú ý rằng một khoá dùng chung đã cho thì dùng chung giữa hai thiết tương đương. Bạn có thể chỉ định cùng chìa khoá để dùng chung với nhiều thiết bị từ xa tương đương; tuy nhiên, một cách tiếp cận an toàn hơn là chỉ định những khoá khác để dùng chung giữa những cặp tương đương khác nhau. Để cấu hình khoá dùng chung khác nhau cho việc sử dụng giữa headquater router và business partner router, hoàn thành những bước sau trong chế độ cấu hình toàn cục. Lệnh Mục đích Bước 1 Hq-sanjose(config)# crypto Tại local peer: chỉ rõ khoá dùng isakmp key test67890 address chung headquater router sẽ sử 172.23.2.7 dụng với business partner router. Trong ví dụ cấu hình này khoá dùng chung là test67890 đựơc sử dụng với remote peer 172.23.2.7(serial interface 1/0 của Lê Anh Hưng K49DB
81

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Bước 2

Bước 3

business partner router) Hq-sanjose(config)# crypto Tại remote peer: chỉ rõ nhận dạng isakmp identity address ISAKMP (address hoặc hostname) business partner router sẽ sử dụng khi truyền thông với headquarter router trong lục IKE điều chỉnh. Hq-sanjose(config)# crypto tại remote peer: chỉ rõ chìa khoá isakmp key test67890 address được chia sẻ để sử dụng được với 172.17.2.4 local peer.Điều này cũng giống như chìa khoá bạn đã chỉ định tại local peer.

Chú ý: Đặt một sự nhận biết ISAKMP bất cứ nơi đâu bạn chỉ rõ những khoá dùng chung. Từ khoá address tiêu biểu được sử dụng khi có chỉ một interface (và do đó cũng chỉ có một địa chỉ IP) cái mà sẽ được sử dụng bởi sự ngang nhau cho sự điều chỉnh IKE, và địa chỉ IP thì được biết đến. Sử dụng từ khoá hostname nếu có nhiều hơn một interface trên mỗi peer cái mà phải được sử dụng cho sự điều chỉnh IKE, hoặc nếu địa chỉ IP interface không được biết đến (như với địa chỉ động được gán vào). 4.3 Cấu hình IPSec và chế độ IPSec tunnel. Sau khi chúng ta cấu hình xong khoá dùng chung khác, cấu hình IPSec tại mỗi thiết bị tham gia IPSec peer. Mục này bao gồm những bước cơ bản sau để cấu hình IPSec và bao gồm những công việc sau: • Tạo ra những danh sách truy nhập mật mã • Kiểm tra danh sách truy nhập mật mã • Định nghĩa những tập hợp biến đổi và cấu hình chế độ IPSec tunnel • Kiểm tra những tập hợp biến đổi và chế độ IPSec tunnel. 4.3.1 Tạo ra những danh sách truy nhập mật mã. Danh sách truy nhập mật mã được sử dụng để định nghĩa lưu lượng IP nào sẽ được bảo vệ bởi mật mã và lưu lượng nào sẽ không được bảo vệ bởi mật mã. Ví dụ, bạn có tạo ra một access list để bảo vệ tất cả lưu lượng IP giữa headquarter router và business partner router. Bản thân access list không đặc trưng cho IPSec. Đó là mục tham chiếu vào bản đồ mật mã mà đặc biệt access list cái mà định nghĩa liệu có phải IPSec xử lý được ứng dụng thoả đáng lưu lượng một sự cho phép trong access list. Lê Anh Hưng K49DB
82

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Để tạo ra một danh sách mật mã. Đưa vào những dòng lênh sau trong chế độ cấu hình toàn cục. Lệnh Mục đích Hq-sanjose(config)# access list 111 Xác đinh điều kiện để quyết định permit ip host 10.2.2.2 host 10.1.5.3 những gói IP nào được bảo vệ. Trong cấu hình này access list 111 mã hoá tất cả lưu lượng IP giữa headquarter server(Địa chỉ IP 10.2.2.2) và PC B (Địa chỉ IP 10.1.5.3) trong business partner office. 4.3.2 Kiểm tra những danh sách mật mã. Để kiểm tra sự cấu hình: Đưa vào lệnh show access-list 111 trong chế độ EXEC để xem thuộc tính của access-list. Hq-sanjose# show access-lists 111 Extended IP access list 111 permit ip host 10.2.2.2 host 10.1.5.3 4.4 Định nghĩa những tập hợp biến đổi và cấu hình chế độ IPSec tunnel Bạn phải định nghĩa những tập hợp biến đổi bất chấp những giao thức xuyên đường hầm bạn sử dụng. Để định nghĩa một tập hợp biến đổi và cấu hình chế độ IPSec tunnel, hoàn thành những bước sau đây bắt đầu trong chế độ cấu hình toàn cục: Lệnh Mục đích

Lê Anh Hưng K49DB

83

Khoá luận tốt nghiệp Bước 1

Đại học Công nghệ

Bước 2

Bước 3

Hq-sanjose(config)# crypto ipsec Định nghĩa một tập hợp biến transform-set proposal4 ah-sha- đổi và đưa vào chế độ cấu hmac esp-des hình sự biến đổi mật mã. Thí dụ này kết hợp AH1 biến đổi đổi ah-sha-hmac,sự mã hoá ESP2 biến đổi esp-des, và sự chứng thực ESP biến đổi esp-sha-hmac trong tập hợp chuyển đổi proposal4 Có những quy tắc phức tạp được định nghĩa những mục mà bạn sử dụng cho đối số biến đổi. Những quy tắc này giải thích trong phần mô tả lệnh cho crypto ipsec transform-set. Bạn có thể cũng sử dụng lệnh crypto ipsec transform-set?, trong chế độ cấu hình toàn cục, để xem sự thay đổi những trọng số. Hq-sanjose(cfg-crypto-trans)# mode Thay đổi chế độ được kết tunnel hợp với tập hợp biến đổi. Sự thiết đặt chế độ thì chỉ có thể áp dụng tới lưu lượng có nguồn và những địa chỉ đích là nhưng địa chỉ IPSec peer; nó bỏ qua tất cả những lưu lượng khác. Trong ví dụ chế độ cấu hình tunnel này cho transport set proposal4, được tạo ra một IPSec tunnel giữa những địa chỉ IPSec peer. Hq-sanjose(cfg-crypto-trans)# exit Trở về chế độ toàn cục Hq-sanjose(config)#

- AH= Đầu mục chứng thực. Đầu mục này, khi nào được thêm tới một gói dữ liệu IP, đảm bảo cho sự toàn vẹn và xác thực của dữ liệu, bao gồm những trường bất biến trong đầu mục IP ở phía ngoài. Nó không cung cấp sự bảo vệ bí mật. AH sử dụng một chức năng keyed-hash hơn là những giải thuật số hóa. - ESP = Đóng gói trọng tải tối đa an toàn. Đầu mục này, khi nào được thêm tới một gói dữ liệu IP, bảo vệ tính bí mật, sự toàn vẹn, và tính xác thực của dữ liệu. Lê Anh Hưng K49DB
84

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Nếu ESP được sử dụng để cho có hiệu lực sự toàn vẹn dữ liệu, nó không bao hàm những trường bất biến trong phần đầu mục IP (IP header). 4.4.1 Kiểm tra những tập hợp biến đổi và chế độ IPSec tunnel. Để kiểm tra cấu hình. Đưa vào lệnh show crypto ipsec transform-set trong chế độ EXEC để nhìn thấy kiểu tập hợp biến đổi cấu hình trên router. Hq-sanjose# show crypto ipsec transform-set Transform set proposal4: { ah-sha-hmac } will negotiate = { Tunnel, }, { esp-des esp-sha-hmac } will negotiate = { Tunnel, }, -Display text omitted4.5 Cấu hình Crypto Maps. Trong phần này bao gồm những bước cơ bản để cấu hình crypto map và bao gồm những công việc sau đây. • Tạo ra những mục Crypto Map • Kiểm tra những mục Crypto Map. • Áp dụng Crypto Map vào interface • Kiểm tra sự kết hợp Crypto Map trên interface. 4.5.1 Tạo ra những mục Crypto Map. Để tạo ra những mục Crypto map cái mà sử dụng IKE để thiết lập SAs, hoàn thành những bước sau đây bắt đầu trong chế độ cấu hình toàn cục. Lệnh Mục đích

Lê Anh Hưng K49DB

85

Khoá luận tốt nghiệp Bước 1

Đại học Công nghệ

Hq-sanjose(config)#crypto map Tạo ra một Crypto map và xác s4second local-address serial định một địa chỉ local (giao diện 2/0 vật lý) được sử dụng cho lưu lượng IPSec. Ví dụ này tạo ra một crypto map s4second và chỉ rõ serial interface 2/0 của headquarter router như local address. Bước này thì chỉ yêu cầu nếu bạn trước đây đã sử dụng lệnh loopback hoặc nếu bạn đang sử dụng GRE tunnels

Bước 2

Hq-sanjose(config)# crypto map Đưa crypto map vào chế độ cấu s4second 2 hình, chỉ rõ một số trình tự cho ipsec-isakmp crypto map bạn đã tạo ra trong bước 1, và cấu hình crypto map để sử dụng IKE để thiết lập SAs. Trong trình tự cấu hình này là 2 và IKE cho crypto map là s4second.

Bước 3

Hq-sanjose(config-crypto-map)# match address 111

Bước 4

Hq-sanjose(config-crypto-map)# set peer 172.23.2.7

Bước 5

Hq-sanjose(config-cryptomap)# set transform-set proposal4

Chỉ rõ một access list mở rộng. Access list này quyết định lưu lượng nào được bảo vệ và lưu lượng nào không được bảo vệ bở IPSec. Trong ví dụ cấu hình này access list 111, đã được tạo ra trong “tạo ra những danh sách truy nhập mật mã” Chỉ rõ một remote IPSec peer (bởi hostname hoặc IP address).Peer này được IPSec bảo vệ, lưu lượng có thể được truyền qua. Ví dụ này chỉ rõ serial interface 1/0 (172.23.2.7) trên business partner router. Chỉ rõ những transform set nào được giành cho mục crypto map này . Liệt kê nhiều transform set trong sự sắp đặt quyền ưu tiên

Lê Anh Hưng K49DB

86

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ (cao thì ưu tiên trước). Ví dụ này chỉ rõ transform set proposal4, mà đã được cấu hình trong phần “Định nghĩa Transform set và sự định chế độ IPSec tunnel” Trở lại chế độ toàn cục

Bước 6

Hq-sanjose(config-crypto-map)# exit Hq-sanjose(config)#

Để tạo ra những mục crypto map động cái mà sẽ sử dụng IKE để thiết lâp SAs, hoàn thành những bước sau đây, bắt đầu trong chế độ toàn cục. Bước 1 Lệnh Hq-sanjose(config)# dynamic-map dynamic-map-name seq-num Mục đích crypto Tạo ra một mục crypto map động dynamicChỉ rõ những transform set nào được giành cho mục crypto map này . Liệt kê nhiều transform set trong sự sắp đặt quyền ưu tiên (cao thì ưu tiên trước) Điều này thì chỉ cấu hình khai báo được yêu cầu trong những mục crypto map động. (tuy chọn) Số access list hoặc tên của một access list được mở rộng. Access list này quyết định lưu lượng có thể được bảo vệ hoặc không được bảo vệ bởi IPSec trong ngữ cảnh của mục crypto map này Chỉ rõ một remote IPSec peer. Lặp lại cho nhiều remote peer. Điều này thực sự được cấu hình trong những mục crypto map động. Những mục crypto map động thì thường được sử dụng cho những remote peer không biết. Nếu bạn muốn kết hợp sự an toàn

Bước 2

Hq-sanjose(config)# set transform-set transform-set-name1 [transform-setname2...transform-set-name6]

Bước 3

Hq-sanjose(config-crypto-map)# match address access-list-id access-list-id

Bước 4

Hq-sanjose(config-crypto-map)# set peer {hostname | ip-address}

Bước 5

Hq-sanjose(config-crypto-map)#
87

Lê Anh Hưng K49DB

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

set cho crypto map này sẽ được security-association lifetime thương lượng sử dụng ít hơn seconds seconds khoảng thời gian tồn tại sự kết and/or hợp an toàn IPSec hơn là thời set security-association lifetime gian tồn tại toàn bộ được chỉ rõ, kilobytes chỉ rõ một chìa khoá cho sự tồn kilobytes tại của mục crypto map. Bước 6 Hq-sanjose(config-crypto-map)# exit Hq-sanjose(config)# Trở lại chế độ cấu hình toàn cục

4.5.2 Kiểm tra những mục Crypto map Để kiểm tra cấu hình. Đưa vào lệnh Show crypto map trong chế độ EXEC để xem những mục crypto map được cấu hình trên router. Hq-sanjose# show crypto map Crypto Map: “s4second” idb: Serial2/0 local address: 172.16.2.2 Crypto Map “s4second” 2 ipsec-isakmp Peer = 172.23.2.7 Extended IP access list 111 access-list 111 permit ip source: addr = 10.2.2.2/255.255.255.0 dest: addr = 10.1.5.3/255.255.255.0S Current peer: 172.23.2.7 Security-association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds PFS (Y/N): N Transform sets={proposal4,} -Display text omitted4.5.3 Áp dụng Crypto map vào Interface. Để áp dụng một tập hợp crypto map vào interface, hoàn thành những bước sau bắt đầu trong chế độ cấu hình toàn cục: Bước 1 Lệnh Mục đích Hq-sanjose(config)# interface Chỉ rõ một giao diện vật lý để áp serial 2/0 dụng crypto map và vào kiểu cấu hình giao diện. Thí dụ này chỉ rõ serial interface 2/0 trên headquarter
88

Lê Anh Hưng K49DB

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Bước 2

Bước 3 Bước 4

router. Hq-sanjose(config-if)# crypto Áp dụng tập hợp crypto map đến map s4second giao diện vật lý. Thí dụ cấu hình này crypto map s4second cái mà đã được tạo trong “ tạo ra những mục crypto map” Hq-sanjose(config-if)# exit Trở lại chế độ cấu hình toàn cục Hq-sanjose(config)# Hq-sanjose# clear crypto sa Trong chế độ privileged EXEC, xoá IPSec SAs hiện tại vì rằn bất kỳ sự thay đổi se được sử dụng ngay lập tức.

4.5.4 Kiểm tra sự kết hợp Crypto Map trên interface Để kiểm tra cấu hình, đưa vào lệnh Show crypto map interface 2/0 trong mode EXEC để xem crypto map được áp dụng tới một interface được chỉ định. Hq-sanjose# show crypto map interface serial 2/0 Crypto Map "s4second" 2 ipsec-isakmp Peer = 172.23.2.7 Extended IP access list 111 access-list 111 permit ip host 10.2.2.2 host 10.1.5.3 Current peer:172.23.2.7 Security association lifetime:4608000 kilobytes/1000 seconds PFS (Y/N):N Transform sets={ proposal4, } 5. Cấu hình những tính năng Cisco IOS Firewall Phần mềm Cisco IOS cung cấp một sự thiết lập mở rộng của những tính năng bảo mật với cái mà bạn có thể cấu hình firewall đơn giản hay phức tạp, tuỳ theo mức độ những yêu cầu. Khi bạn cấu hình những tính năng của Cisco IOS firewall trên Router Cisco, bạn thay đổi router của bạn vào trong một firewall có hiệu quả mạnh mẽ Những tính năng của Cisco IOS firewall thì được thiết kế để ngăn chặn sự không được phép truy nhập, những người không được phép truy nhập tới mạng bên trong của bạn, và ngăn chặn sự tấn công tới mạng, trong khi cùng thời điểm

Lê Anh Hưng K49DB

89

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

đó cho phép những người dùng hợp pháp được phép truy nhập tới tài nguyên mạng 5.1 Tạo ra Access list mở rộng và sử dụng số Access list Để tạo ra một access list mở rộng cái mà chắc chắn không cho phép hoặc cho phép kiểu traffic, hoàn thành những bước sau bắt đầu trong chế độ cấu hình toàn cục. Lệnh Mục địch Bước 1 Hq(config)# access-list 102 Xác định acces-list 102 và cấu hình deny tcp any any access-list để từ chối tất cả các dịch vụ của TCP Bước 2 Hq(config)# access-list 102 Cấu hình access-list 102 để từ chối deny udp any any tất cả các dịch vụ UDP Bước 3 Hq(config)# access-list 102 Cấu hình access-list 102 để cho permit ip any any phép tất cả dịch vụ IP 5.2 Kiểm tra Access list mở rộng.

Để kiểm tra cấu hình đưa vào lệnh Show access-list 102 trong chế độ EXEC để hiển thị nội dùng của access-list. hq-sanjose# show access-list 102 Extended IP access list 102 deny tcp any any deny udp any any permit ip any any 5.3 Áp dụng Access-list tới Interface Sau khi tạo ra một access-list bạn có thể áp dụng nó vào một hoặc nhiều interface. Access-list có thể được áp dụng đi ra ngoài hoặc đi vào trong interface Để áp dụng một access-list đi vào hoặc đi ra một interface, hoàn thành những bước sau đây bắt đầu trong chế độ cấu hình toàn cục. Bước 1 Bước 2 Lệnh Mục đích Hq-sanjose(config)# interface Chỉ rõ serial interface 1/0 trên serial 1/0 headquarter router và đưa vào chế độ cấu hình interface Hq-sanjose(config-if)# ip Cấu hình access-list 102 đi vào access-group 102 in trong serial interface 1/0 trên headquarter router.
90

Lê Anh Hưng K49DB

Khoá luận tốt nghiệp Bước 3 Bước 4 Hq-sanjose(config-if)# access-group 102 out

Đại học Công nghệ

ip Cấu hình access-list 102 đi ra ngoài serial interface 1/0 headquarter router. Hq-sanjose(config-if)# exit Trở lại chế độ cấu hình toàn cục Hq-sanjose(config)#

5.4 Kiểm tra Access-list được áp dụng chính xác Để kiểm tra cấu hình. Đưa vào lệnh Show ip interface 1/0 trong chế độ EXEC để xác nhận access-list đã được áp dụng chính xác trên interface. hq-sanjose# show ip interface serial 1/0 Serial1/0 is up, line protocol is up Internet address is 172.17.2.4 Broadcast address is 255.255.255.255 Address determined by setup command Peer address is 172.24.2.5 MTU is 1500 bytes Helper address is not set Directed broadcast forwarding is disabled Outgoing access list is 102 Inbound access list is 102 -Display text omittedKêt luận: Trong bài viết chúng ta đã cùng nhau lướt qua cách thiết lập một VPN trên phần mềm Cisco IOS. Thật ra đây là một cách thiết lập khá phức tạp và đòi hỏi một kỹ năng thực hành cao, có độ hiểu biết nhất định về cấu hình router để xác đinh được mục đích bài cấu hình. Phần mềm Cisco IOS rất mạnh và cũng là một phần mềm chẳng đơn giản chút nào. Có rất nhiều option trong chế độ cấu hình toàn cục, nếu bạn biết cách phát huy hay sử dụng nó đúng thì bạn có thể trở thành một người quản trị mạng giỏi Tốt nhất khi thiết lập bất kỳ cấu hình nào, điều mà bạn nên nhơ đầu tiên là có gắng đơn giản việc thiết lập để chắc chắn rằng những cái chúng ta vừa thiết lập hoạt động chính xác.

Lê Anh Hưng K49DB

91

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Chương 5 CẤU HÌNH VPN TRÊN WINDOWS SERVER 2003 1. Giới thiệu chung VPN trên Windows 2003 dưới dạng Remote Access sẽ cho phép các máy tính truy nhập đến mạng nội bộ của công ty thông qua Internet. Có thể xây dựng một mô hình đơn giản như sau:
• •

Modem ADSL có địa chỉ IP tĩnh. Trong trường hợp không có địa chỉ IP tĩnh, có thể sử dụng DDNS. 01 máy tính cài hệ điều hành Windows 2003 Server. Máy tính này sử dụng để cấu hình VPN Server. Máy tính này nên sử dụng 02 card mạng.

Máy tính từ xa sử dụng Windows XP, Windows 2000, có thể đặt kết nối VPN để kết nối đến Server nói trên

Hình 59 2. Cài đặt VPN Server Trước khi cài VPN, cần Stop dịch vụ Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) và chuyển dịch vụ đó sang chế độ Disable (mặc định sau khi cài là Automatic).

Lê Anh Hưng K49DB

92

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Chạy Services Manager bằng cách click Start->Programs-> Administrative Tools->Services. Giao diện của Services Manager như Hình 60

Hình 60 Trong Hình 60, tìm service Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS). Chuột phải vào tên service đó, trên menu chuột phải, chọn Properties. Xuất hiện hộp thoại Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) Properties. (Hình 61)

Hình 61: Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) Properties Trong Hình 61, lựa chọn Disabled trong ô Startup type. Và nhắp nút Stop để dừng service Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS). Sau khi dừng dịch vụ Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS), tiến hành cài đặt VPN Server. Lê Anh Hưng K49DB
93

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Để cài đặt VPN trên Windows 2003, chạy Manager Your Server bằng cách click Start->Programs->Administrative Tools-> Manager Your Server.

Hình 62: Manage Server Trên cửa sổ Manage Your Server (hình 62), click Add or remove a role để cài thêm các dịch vụ của Windows 2003.

Hình 63: Configure Your Server Wizard – Preliminary Steps Trong Hình 63, click Next để tiếp tục.

Lê Anh Hưng K49DB

94

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 64: Configure Your Server Wizard – Server Role Hình 64 cho phép lựa chọn các dịch vụ Server trên Windows 2003. Bước này lựa chọn Remote access / VPN server, sau đó nhắp Next để tiếp tục.

Hình 65: Configure Your Server Wizard – Summary of Selections

Lê Anh Hưng K49DB

95

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 65 đưa ra danh sách các dịch vụ của Windows 2003 Server đã được lựa chọn ở Hình 65. Nhắp Next để tiếp

Hình 66: Routing and Remote Access Server Setup Wizard – Step 1 Hình 66 là bước đầu tiên để setup Routing and Remote Access. Nhắp Next để tiếp tục.

Hình 67: Routing and Remote Access Server Setup Wizard – Step 2 Hình 67 cho phép lựa chọn các cấu hình của dịch vụ Routing and Remote Access. Bước này chọn Custom configuration. Sau đó chọn Next để tiếp tục.

Lê Anh Hưng K49DB

96

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 68: Routing and Remote Access Server Setup Wizard – Step 3 Hình 68 cho phép lựa chọn các dịch vụ bên trong Routing and Remote Access. Bước này lựa chọn VPN access và Lan routing. Sau đó nhắp Next để tiếp tục.

Hình 69: Routing and Remote Access Server Setup Wizard – Step 4

Lê Anh Hưng K49DB

97

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 69 kết thúc việc setup Routing and Remote Access. Nhắp Finish để kết thúc.

Hình 70: Routing and Remote Access – Start Service Sau khi kết thúc việc setup Routing and Remote Access, xuất hiện hộp thoại yêu cầu start dịch vụ Routing and Remote Access, chọn Yes để xác nhận việc start dịch vụ đó.

Hình 71: Configure Your Server Wizard – Finish Hình 72 thông báo kết thúc Configure Your Server Wizard. Nhắp Finish để kết thúc. Sau bước này, thực hiện việc cấu hình VPN Server.

Lê Anh Hưng K49DB

98

Khoá luận tốt nghiệp 3. Cấu hình VPN Server

Đại học Công nghệ

Hình 73: Manage Server Sau khi cài đặt Routing and Remote Access, để cấu hình VPN Server, có thể chạy Manage Your Server, sau đó click vào Manage this remote access/VPN server (Hình 73). (Hoặc có thể click Start-> Programs-> Administrative Tools-> Routing and Remote Access). 3.1. Route and Remote Access Properties

Hình 74: Routing and Remote Access Lê Anh Hưng K49DB
99

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 74 là giao diện chính của Routing and Remote Access. Để cấu hình, chuột phải vào tên máy (tên server trong ví dụ là FREE4VN-HOME), trên menu chuột phải chọn Properties. Chú ý: trên menu chuột phải có một số chức năng cần quan tâm:

Disable Routing and Remote Access: Chức năng này được sự dụng khi ta muốn xoá cấu hình Routing and Remote Access cũ để tạo 1 cấu hình mới. Sau khi disable, trên menu chuột phải nói trên, chọn Configure and Enable Routing and Remote Access, để cấu hình một Routing and Remote Access mới. All Tasks với các chức năng con như Start, Stop, Pause, Resume, Restart được sử dụng đối với service Enable Routing and Remote Access. Việc này cũng tương tự như khi sử dụng Service Manager.

Hình 75: FREE4VN-HOME Properties – Tab General Hình 75 là Properties của FREE4VN-HOME. Cần chú ý đến 3 tab là General, Security và IP. Trong Tab General, cần kiểm tra mục Router và Remote access server đã được check. Mục Router cho phép định tuyến các yêu cầu từ VPN Client đến các máy trong mạng nội bộ. Mục Remote access server cho phép các VPN client kết nối đến được. Nên chọn LAN and demand-dial routing.

Lê Anh Hưng K49DB

100

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 76: FREE4VN-HOME Properties – Tab Security Hình 76 là tab Security, tab này cho phép lựa chọn Authentication provider và Accounting provider. Nếu trong mạng nội bộ có 1 máy tính cài RADIUS, có thể lựa chọn Authentication provider và Accounting provider là RADIUS. Trong ví dụ này, lựa chọn Windows Authentication và Windows Accounting.

Hình 77: FREE4VN-HOME Properties – Tab IP

Lê Anh Hưng K49DB

101

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 77 cho phép lựa chọn IP cho kết nối VPN. Bước này nên chọn Static address pool, sau đó nhắp nút Add.

Hình 78: Tab IP – New Address Range Trong Hình 78, nhập các giá trị vào các ô Start IP address và End IP address. Các IP trong dải này sẽ được cấp tự động cho mỗi kết nối VPN. 3.2. Ports Properties Trong giao diện chính của Routing and Remote Access (Hình 74), chuột phải vào Ports, trên menu chuột phải, chọn Properties. Xuất hiện hộp thoại Ports Properties (Hình 79).

Hình 79: Ports Properties Lê Anh Hưng K49DB
102

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Trên Hình 79, có thể nhận thấy số miniport cho PPTP và L2TP đều là 128. Mỗi miniport chính là 1 kết nối VPN từ máy client đến Server. Để giảm các số này xuống, lựa chọn vào WAN Miniport (PPTP), sau đó nhắp Configure.

Hình 80: Configure Device – WAN Miniport (PPTP) Trong Hình 80, thay đổi tham số Maximum ports từ 128 xuống còn 5. Thực hiện tương tự đối với WAN Miniport (L2TP). Với cấu hình này Server sẽ chấp nhận tối đa 10 kết nối VPN, trong đó có 5 VPN Client sử dụng tunnel PPTP, 5 VPN Client sử dụng tunnel L2TP. Chú ý: Nếu lựa chọn số kết nối tối đã VPN lớn hơn số địa chỉ IP cấp trong Hình 78, khi các kết nối đến VPN hết địa chỉ IP, VPN Server sẽ lấy địa chỉ IP của 1 DHCP Server trong mạng cấp cho kết nối VPN đó. Nếu kô có DHCP Server trên mạng, sẽ có thông báo lỗi, không cho phép kết nối. 3.3. Remote Access Policies Bước cuối cùng là cho phép truy cập qua Remote Access Policy.

Hình 81: Remote Access Policies Lê Anh Hưng K49DB
103

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Trong Hình 81, chọn Remote Access Policies. Remote Access Policies có 2 lựa chọn là Connections to Microsoft Routing and Remote Access Server và Connections to other access server. Chuột phải vào Connections to Microsoft Routing and Remote Access Server, trên menu chuột phải chọn Properties.

Hình 82: Connections to Microsoft Routing and Remote Access Server Properties Trong Hình 82, lựa chọn Grant remote access permission, sau đó nhắp OK để xác nhận.Thực hiện công việc tương tự đối với lựa chọn Connections to other access server. Sau bước này là việc tạo account trên Windows cho phép sử dụng kết nối VPN. 4. Tạo User trên Windows cho phép sử dụng VPN Như đã biết, việc tạo user trên Windows sử dụng Computer Manager. Để chạy Computer Manager, click Start->Programs->Administrative Tools>Computer Manager. Giao diện chính của Computer Manager như Hình 83.

Lê Anh Hưng K49DB

104

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 83: Computer Manager – Local User and Groups Trên Hình 83, Chọn System Tools->Local Users and Groups->Users. Sau đó chuột phải vào user muốn cho phép dùng VPN, ví dụ user centos4. Trên menu chuột phải, nhắp Properties.

Hình 84: User Properties

Lê Anh Hưng K49DB

105

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Trên Hình 84, chọn Tab Dial-in. Trong tab này, chọn Allow access. Nếu muốn chỉ chính xác địa chỉ IP cấp cho VPN Client đối với user trên, chọn Assign a Static IP Address. Sau đó gõ địa chỉ IP vào ô tương ứng. Địa chỉ này có thể nằm ngoài dải IP mà ta đã chọn ở Hình 78. Tuy nhiên nó nên nằm cùng lớp với dải IP đó. Sau bước này, user centos4 có thể kết nối VPN đến VPN Server. 5. VPN Client trên Windows XP Trên Windows 2000, Windows XP, có thể tạo kết nối VPN đến VPN Server mà ta đã cài đặt và cấu hình ở các bước trên. Dưới đây sẽ hướng dẫn cách tạo kết nối VPN đến một VPN Server trên Windows XP. Chuột phải vào biểu tượng My Network Places trên desktop, trên menu chuột phải click Properties. Xuất hiện hộp thoại Network Connections (xem Hình 85)

Hình 85: Network Connections (VPN Client) Trên Hình 85 nhắp vào Create a new connection. Xuất hiện hộp thoại New Connection Wizard với 6 bước cấu hình.

Lê Anh Hưng K49DB

106

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 86: New Connection Wizard – Step 1 (VPN Client) Trong Hình 86, click Next để tiếp tục.

Hình 87: New Connection Wizard – Step 2(VPN Client) Hình 87 cho phép lựa chọn các kiểu connect. Bước này chọn Connect to the network at my workplace, sau đó nhắp Next để tiếp tục.

Lê Anh Hưng K49DB

107

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 88: New Connection Wizard – Step 3(VPN Client) Hình 88, lựa chọn Virtual Private Network connection, sau đó click Next để tiếp tục.

Hình 89: New Connection Wizard – Step 4(VPN Client) Hình 89 cho phép tạo tên cho kết nối vpn, trong ví dụ này, gõ free4vn.org, sau đó click Next để tiếp tục. Lê Anh Hưng K49DB
108

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 90: New Connection Wizard – Step 5 (VPN Client) Hình 90 cho phép gõ địa chỉ IP của Server được cài đặt dịch vụ VPN Server. Có thể dùng địa chỉ IP tĩnh được gán cho Modem ADSL hoặc domain name tương ứng.

Hình 91: New Connection Wizard – Finish (VPN Client) Hình 91, kết thúc New Connection Wizard, click Finish để kết thúc. Sau bước này, trong Nework Connection ở Hình 85 sẽ có thêm một connect có tên là

Lê Anh Hưng K49DB

109

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

free4vn.org. Để kết nối đến VPN Server, nhắp đúp vào kết nối đó. Hộp thoại Connect như Hình 92.

Hình 92: Connect to free4vn.org (VPN Client) Trên Hình 92, để kết nối đến VPN Server cần gõ User name, Password mà ta đã khai báo trong mục 4. Tạo User trên Windows cho phép sử dụng VPN. Sau đó nhắp Connect để kết nối đến VPN Server. Có thể click Properties để thêm các lựa chọn cho kết nối đó.

Hình 93: free4vn.org Properties – tab Options (VPN Client) Trong Hình 93, tab Options, có thể sử dụng tính năng Redial if line dropped để VPN Client tự động kết nối lại VPN Server sau khi kết nối VPN bị ngắt đoạn (có thể do kết nối Internet lỗi). Lựa chọn này cũng cho phép người quản trị VPN Server có thể reset kết nối giữa VPN Client và VPN Server.

Lê Anh Hưng K49DB

110

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Khi kết nối đến VPN Server, theo cấu hình ngầm định thì máy client sẽ dùng Gateway là VPN Server. Như vậy có thể không dùng Internet trên máy client được. Để thay đổi điều này, lựa chọn tab Networking.

Hình 94: free4vn.org Properties – tab Networking (VPN Client) Trong Hình 94, click vào Internet Protocol (TCP/IP), sau đó nhắp nút Properties.

Hình 95: Internet Protocol (TCP/IP)Properties (VPN Client) Trong Hình 95, nhắp vào Advanced. Lê Anh Hưng K49DB
111

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 96: Advanced TCP/IP Settings – tab Genera (VPN Client)l Trong Hình 96, bỏ chọn Use default gateway on remote network. Sau khi Connect đến VPN Server, trên VPN Client sẽ xuất hiện thông báo xác nhận kết nối thành công.

Hình 97: Kết nối VPN thành công (VPN Client) Một kết nối VPN cũng như một kết nối mạng thông thường. Để xem trạng thái của kết nối đó, chuột phải vào kết nối, trên menu chuột phải chọn Status (xem Hình 98).

Hình 98: Menu chuột phải của Kết nối VPN (VPN Client) Lê Anh Hưng K49DB
112

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Hình 99: Status của kết nối VPN (VPN Client) Trong hộp thoại Status của kết nối VPN, chọn tab Details, chú ý địa chỉ IP mà Client được cấp đối với kết nối VPN đó. Địa chỉ này cũng có thể được cấp cố định với từng user và cũng có thể theo dõi trên VPN Server 6. Quản lý kết nối trên VPN Server Trên VPN Server cũng có thể theo dõi các kết nối VPN. Khi VPN Client cung cấp địa chỉ theo dải địa chỉ mà ta đã set ở Hình 18 hoặc đối với từ user ở Hình 24. Để theo dõi các kết nối VPN trên Server, có thể chạy Manage Your Server, sau đó click vào Manage this remote access/VPN server .(Hoặc có thể click Start->Programs->Administrative Tools->Routing and Remote Access).

Hình 100: Remote Access Client

Lê Anh Hưng K49DB

113

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Trên Hình100, click vào Remote Access Client, trong cửa sổ bên phải sẽ hiển thị các user đang kết nối vào VPN Server. Chuột phải vào user, trên menu chuột phải, click Status.

Hình 101: Status của kết nối VPN trên Server Trên Hình 101 là Status của kết nối VPN trên user centos4. Chú ý đến phần địa chỉ IP cấp cho kết nối đó. Và chú ý đến nút Disconnect để ngắt kết nối VPN đó.

Lê Anh Hưng K49DB

114

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Kết luận
VPN là công nghệ được sử dụng phổ biến hiện nay nhằm cung cấp kết nối an toàn và hiệu quả để truy cập tài nguyên nội bộ công ty từ bên ngoài thông qua mạng Internet. Mặc dù sử dụng hạ tầng mạng chia sẻ nhưng chúng ta vẫn bảo đảm được tính riêng tư của dữ liệu giống như đang truyền thông trên một hệ thống mạng riêng. Giải pháp VPN "mềm" giới thiệu trong bài viết này thích hợp cho số lượng người dùng nhỏ, để đáp ứng số lượng người dùng lớn hơn, có thể phải cần đến giải pháp VPN phần cứng. Trong bài này, em đã giới thiệu các giải pháp công nghệ cho việc xây dựng một mạng riêng ảo. Triển khai từ lý thuyết đến thực tiễn trong các vấn đề giải quyết mạng riêng ảo nói chung, các mô hình truy cập, các phương pháp xác thực và ứng dụng triển khai cài đặt trên các hệ thống mạng. Sau đó em đã giới thiệu đến các giao thức VPN chủ yếu được hỗ trợ trong Windows Server và client, giới thiệu một số vấn đề bảo mật đối với các giao thức VPN trước đó. Mặc dù đã cố gắng hết sức, song chắc chắn không chánh khởi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và chỉ bảo tận tình của quý thầy cô, các anh chị và các bạn

Lê Anh Hưng K49DB

115

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

Tài liệu tham khảo
1. 2. 3.

Mạng máy tính và hệ thống mở - Nguyễn Thúc Hải, NXB Giáo dục 1997 Cisco System “ Cisco Networking Academy CCNA semester 2 v3.0 ” Cisco System “ Cisco Networking Academy CCNA semester 4 v4.0 ”. Cisco IOS Enterprise VPN Configuration Guide MCSA/MCSE “ Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows 2003 Network” The Complete Cisco VPN Configuration Guide By Richard Deal Webside http:\\ Quantrimang.com Webside http:\\VnExpress.net

4.
5.

6. 7. 8.

Lê Anh Hưng K49DB

116

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ

CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TĂT ACK Acknowledgment Tin báo nhận AD Active Directory Thư mục hiện hành ADSL Asymmetrical Digital Đường thuê bao số bất đối xứng Subscriber Line AES Advanced Encryption Standard Chuẩn mã hoá cấp cao AH Authentication Header Xác thực tiêu đề ANSI American National Standard Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ Institute ATM Asynchronous Transfer Mode Chế độ truyền tải bất đồng bộ CA Certificate Authority Dịch vụ cấp quyền chứng nhận. CBC Cipher Block Chaining Ràng buộc khối mã hoá DC Domain Controller Máy điều khiển miền DES Data Encryption Standard Chuẩn mã hoá dữ liệu DNS Domain Name System Hệ thống tên miền DSS Department of Social Security Bộ an ninh xã hội DSU Digital Service Unit Đơn vị dịch vụ dữ liệu ESP Encapsulating Security Payload Đóng gói tải cần bảo mật FTP File Transfer Protocol Giao thức truyền tập tin GRE Generic Routing Encapsulation Gói định tuyến chung ICMP Internet Control Message Giao thức thông điệp điều khiển Protocol Internet ID ID Chỉ danh IKE Internet Key Exchange Chuyển khoá Internet IP Internet Protocol Giao thức Internet IPX Internet Packet Exchange Giao thức chuyển đổi gói Internet ISA Microsoft Internet Seccurity an Phần mềm bảo mật Internet của Server Acceleration Server Microsoft ISAKMP Internet Security Association Hệ thống bảo mật Internet và giao and Key Management Protocol thức quản lý khoá. ISDN Integrate Services Digital Mạng tích hợp số đa dịch vụ Network ISO International Standards Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế Organization IV Intitialization Vector Vectơ khởi tạo L2F Layer 2 Forwarding Giao thức hướng lớp 2 L2TP Layer 2 Tunneling Protocol Giao thức tạo đường hầm lớp 2 LAN Local Area Network Mạng cục bộ LDAP Lighweight Directory Access Dịch vụ thư mục của IETF Protocol MAC Medium Access Control Kiểm soát truy nhập môi trường Lê Anh Hưng K49DB
117

Khoá luận tốt nghiệp

Đại học Công nghệ truyền thông Mã hoá điểm - điểm của Microsoft Máy chủ truy cập mạng Giao thức- giao diện người dùng mở rộng trong NetBIOS Hệ thống file mạng Mô hình liên kết các hệ thống mở Máy tính cá nhân Điểm hiện diện Giao thức bưu điện Giao thức điểm - điểm Giao thức chuyển giao điểm điểm Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng Chất lượng dịch vụ Dịch vụ truy nhập bằng điện thoại xác nhận từ xa Hệ mật mã khoá công khai Tổ hợp an ninh Liên kết dữ liệu đồng bộ Thuật toán phân tách bảo mật Giao thức truyền mail đơn giản Giao thức quản trị mạng đơn giản Chính sách bảo mật cơ sở dữ liệu Danh mục các tham số bảo mật Giao thức điều khiển truyền thông Giao thức gói dữ liệu người dùng Cáp xoắn không bọc kim Mạng riêng ảo Mạng diện rộng

MPPE

Microsoft Point to Point Encryption NAS Network Access Server NetBEIU NetBIOS Enhanced User Interface NFS Network File System OSI Open Systems Interconnection PC Personal Computer POP Point of Presence POP Post Office Protocol PPP Point to Point Protocol PPTP Point to Point Transfer Protocol PSTN Public – Switched Telephone Network QoS Quality of Service RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service RSA Rivest, Shamir, Adleman SA Security Association SDL Synchronous Data Link SHA Secure Hash Algorithm SMTP Simple Mail Transfer Protocol SNMP Simple Network Management Protocol SPD Security Policy Database SPI Security Parameters Index TCP Transmission Control Protocol UDP User Datagram Protocol UTP Unshielded Twisted – Pair VPN Virtual Private Network WAN Wide Area Network

Lê Anh Hưng K49DB

118

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful