BAB 11: PENGARUH MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM

Pencairan ais

Cuaca tidak
menentu

Sumber
makanan
merosot

Huraian
a.
b
.
c.

Kesihatan
terjejas
Kesan

Pancaran sinanran matahari yang berlebihan menyevbabkan berlaku
penyakit kataraks mata dan kanser kulit
Kemarau, banjir dan taufan memusnahkan tanaman. Peningkatan suhu
air laut menjejaskan sektor perikanan kerana hidupan laut terancam
Kenaikan aras laut, menyebabkan lebih banyak kawasan rendah

d

ditengelami air
Fenomena banjir, kemarau, ribut dan taufan tidak mengikut musim.

.

Kejadian iniberlaku dalam keadaan yang dahsyat.

2. Senaraikan lima kesan akibat peningkatan suhu bumi.
a.....................................................................................................................................................................
b......................................................................................................................................................................
c......................................................................................................................................................................
d......................................................................................................................................................................
e......................................................................................................................................................................

3.Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
a. Bangunan konkrit dan jalan berturap memerangkap ............................pada siang hari dan lambat
membebaskannya pada malam hari.
b. Kekurangan pokok di kawasan pusat bandar akan mengurangkan kadar ............................ dan
menyebabkan kelembapan udara juga berkurang
c. Bahan pencemaran daripada asap ......................... dan asap kilang menyerap bahang matahari
d. Pulau haba bandar ialah keadan suhu di pusat bandar lebih ........................... berbanding suhu di
kawasan pinggir bandar.
e. Kejadian ....................ialah suatu keadaan apabila terdapatnya debu, asap, abu dan gas yang
terapung-apung di atmosfera berhampiran dengan bumi.
f. Hujan asid berlaku apabila gas-gas oksida seperti nitogen oksida, karbon monoksida dan sulfur oksida
yang dibebaskan oleh kilang bercampur dengan ................... di udara.

g. Lapisan ozon melindungi manusia dan hidupan lain daripada ...................................yang berlebihan.

4. Tandakan ( -/ ) bagi kegiatanmanusia yang menyeybabkan penipisan lapisan ozon
Kegiatan manusia
a.

Penggunaan baja nitrogen oksida yang digunakan oleh petani

b.

Kloroflurokarbon dihasilkan daripada penggunaan aerosol

c.

Kenderaan yang menggunakan bahan api fosil

d.

Penggunaan kaedah biologi bagi mengawal makhluk perosak tanaman

e.

Penggunaan racun untuk mengawal rumpai

Jawapan

5. Nyatakan tiga kesan penipisan lapisan ozon terhadap manusia
a.....................................................................................................................................................................
b......................................................................................................................................................................
c......................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful