Vladalac Stavovi koje je Makijaveli zauzeo u ovom delu mogu se učiniti ekstremnim.

Međutim, delo je pisano u vremenu velikih sukoba u Firenci, i sam Makijaveli je verovao da se stabilnost može postići jedino vladavinom tiranije. Njegovi stavovi često su detaljno razrađene metode kojima se vladari služe da bi zadobili što veću moć, jer čovek je ništa drugo nego količina moći, ili metode za uspostavljanje i održavanje vlasti. Smatrao je da se politika i politički ciljevi moraju staviti iznad moralnih i etičkih principa. Imperativ za vladara je da učini sve potrebno da bi zadržao svoju moć. Međutim, vladar ne sme da bude omražen. Za to postoje dve metode: pridobiti ili uništiti. U uvodnom delu knjige Makijaveli se bavi metodama vladanja u različitim vrstama monarhija. Ističe najbolje načine za sticanje, očuvanje i odbranu vlasti. Između ostalog navodi i četiri tipa vojske: ličnu, najamničku, mešovitu i pomoćnu, koju je okarakterisao kao mač sa dve oštrice. Makijaveli se zatim osvrće na osobine koje bi idealan vladar trebalo da poseduje. Kao primer uzima Cezarea Bordžiju, sina pape Aleksandra VI. Makijaveli smatra da vladar mora da predvidi događaje unapred, da se ne sme uzdati u vreme. U delu se, kao važne osobine, ističu: volja, mudrost, predanost umetnosti ratovanja, kao i shvatanje da svirepost ponekad može biti jedini način za očuvanje vlasti. Makijaveli smatra da je za očuvanje vlasti potrebno izazvati strah, ali ne i mržnju, jer narod voli po sopstvenoj volji, a mrzi po volji vladaoca. Za održavanje vladavine takođe je potrebna vernost naroda i podanika. Za to je potrebno da vladar održava datu reč, da se u njegovim delima vide veličina i hrabrost, ali da i ponekad bude dvoličan. Veliki poduhvati i junačka dela, kao i umešnost vladara u upravljanju izazivaju poštovanje u narodu. Makijaveli takođe navodi da vladar treba da se oslanja na religiju, navodeći pritom primer španskog kralja Ferdinanda, koji je tako napao Italiju. Makijaveli pritom pohvaljuje taktiku, ali ipak prezire ideju napada na Italiju. Smatra, takođe, da dobar vladar treba da zatraži savet kad god je potrebno, i da sasluša svoje savetnike. Dobar vladalac zna da izvrši dobar odabir svojih saradnika, i da se pritom kloni laskavaca. Makijaveli odbacuje veze između etike i politike. Vladalac treba da se prikazuje kao saosećajan, vredan poverenja, iskren i posvećen religiji. Međutim, u stvarnosti, dužnosti vladaru retko dozvoljavaju da zaista bude takav.

demokratija i raspuštenost. on uopšte ne treba da dira stare zakone niti da ih nametne.uništiti ih.Problem se javlja kada su osvojene oblasti u jednoj zemlji različite po jeziku.ima tri načina da se održe: 1. a pri tome iskorijeniti lozu starog vladara.a ako je daleko . kao važan faktor u očuvanju moći vladara. Poslednje poglavlje predstavlja svojevrstan poklič za oslobođenje i ujedinjenje Italije.stoga nasilje treba sprovoditi. kao i na načine upravljanja.tako da se vladar ne mora bojati osvete. Države koje su zauzete i koje su navikle da žive po svojim zakonima i u slobodi.dok za velike ne mogu. lakše održati i sačuvati. a oslanja se na Tit Livija. Makijaveli se u delu prikazuje kao poklonik rimske politike.Makijaveli navodi da se ljudi moraju. Jedna od najpouzdanijih mjera jeste da lice koje osvaja ode tamo i nastani se.otići i tamo se lično nastaniti (misli se na vladara). te vladar mora imati veliku sreću i vještinu da se održe.ili pridobiti ili uništiti. kao što su gramzivost.dok je držati veliki broj vojnika znači velike troškove. Makijaveli smatra da je opšta mana italijanskih vladara ta što u vremenima sreće ne misle i ne pripremaju se za moguće nedaće i promenu prilika. nesloga i nesposobnost italijanskih vladara. čovjek vidi kako izbijaju neredi i može brzo da im nađe lijeka. Vladar ako želi osvojene oblasti sačuvati. Vladalac na osvojenim teritorijama mora osnivati naseobine koje bi predstavljale ključne tačke te države ili u njoj držati dovoljno vojnika i oružanih snaga.saznaje za nerede onda kada su već uzeli maha. 2. nju je dakle.obićajima i uređenju.a kojima on oduzima imanja i daje doseljenicima.” Nikolo Makijaveli ″VLADALAC″ Makijaveli navodi neke osnovne principe upravljanja osvojenim oblastima.što kanije dovodi do velikog nasilja i veliku štetu državi. U nekoliko poslednjih poglavlja Makijaveli izražava svoju zabrinutost za stanje u kome se Italija nalazila u vreme pisanja dela. Vladar u toj temlji dolazi u sukob samo s onima koji su tu u manjini. jer stara hrabrost u italskim srcima još nije umrla.Tu po Makijaveliju leže teškoće. Jer kada se nastani. Po njemu to su tiranija. “Vladalac” završava Petrarkinim stihovima: “Vrlina protiv besa uzeće oružje i borba će biti kratka.Vladaru je korisno tu osnivati naseobine. On navodi razloge za gubitak Italije. .jer se svete za male uvrede .Makijaveli se osvrće i na tvrđave. Pošto su ostali siromašni i rastureni nemaju snage niti moći za ustanak i nikako ne mogu da mu naude. a to su: ako je oblast koja je osvojena ima isti jezik i slične običaje sa osvajačem.

Vladar mora lično sam vršiti dužnost vojskovođe dok republika treba da pošalje svoje građane. Pomoćna vojska je također nekorisna.i to dolazi otud što narod želi da njime ne zapovjedaju niti da ga pritiskuju velikaši.već pristankom ostalih svojih sugrađana.a najamnička vojska donosi samo štetu.3. Ta vojska je zavidljiva. Vladar mora imati moćnu državu. Tiraniju stvaraju ili narod ili velikaši. Mogu se održati samo oni koji su u stanju.Vojska kojom se vladar brani.teže se održava negoli onaj koji dolazi pomoću naroda.uspostaviti u njima vladavinu nekolicine koji će tu državu održati u prijateljstvu.ne pomoću zločina ili drugog nesnosljivog nasilja.pomoćna i mješovita.pa ga čine vladaocem da bi mogli zaklonjeni njime zadovoljiti svoju želju.zasnovanom na najamničkoj vojsci.a čim izbije rat ta se vojska raspada. počinju ukazivati poštovanje jednom između sebe.Ako neko vlada državom.blagodareći obilju ljudi ili novca. Međutim.a pomoću velikaša.Iz ove dvije različite želje u gradovima se stvaraju jedna od tri posljedice:ili tiranija. i kada je on ugušen.najamnička. postoji samo dok nije napadnuta i u miru pljačka vladara.dok od velikaša može.jer su manjina.ostaviti ih da žive po svojim zakonima izvlačeći iz njih izvjesan danak.što de može nazvati građanskom vladavinom. Makijaveli navodi da je najsigurniji način da se osvojena država očuva.treba prije svega da se trudi da zadobije narod.nikada neće čvrsto stajati i biti siguran.Ova vojska može biti korisna i dobra samoj sebi.a ako je nema potrebna mu je tuđa odbrana.Stoga su oni neodlučni kad treba pribjeći oružju.koja je navikla da živi u slobodi.pklana naklonost jednoj osobi i stvara je vladaocem. nedisciplinovana.Vladaoci prvo treba da učvrste i utvrde svoj grad. Oni pristaju biti vojnici jednog vladara dok ne ratuju.jeste prije svega da se ona razori.U svakom gradu se nalaze dva suprotna raspoloženja.ili je .Jer kada velikaši vide da ne mogu da se suprostave narodu. Glavni temelji svih vladavina jesu dobri zakoni i dobra vojska.može biti:lična.nastaniti se u njima. i kada bi bio.jer ima mnoge oko sebe koji su mu ravni. ili raspuštenost. Onaj koji dolazi na vlast pomoću velikaša.jer.održati sam.da skupe dovoljno vojske i da se bore s bilo kim.i drugo. nevjerna.dok je za republike najsigurniji put da se održi vlast u njima:kao prvo.te ih tuđ vladar može lakše pokoriti i nametnuti im svoju vlast.Od nezadovoljnog naroda vladar se nikada ne može osigurati.da se može u slučaju potrebe.ili demokratija.uništiti ih.onaj koji bi ga napao vratio bi se osramoćen.nije vjerna narodu. a velikaši žele da zapovjedaju narodom i da ga potiskuju. Polazeći na pitanje kakav građanin postaje vladalac svoje zemlje.neka zna da će ga ta država uništiti. Najamničke i pomoćne vojske su nesigurne i opasne.onda oni ne znaju da žive slobodni.kada su osvojene oblasti navikle da žive pod jednim gospodarem.Osoba koja postaje vladar protiv volje naroda.Onaj vladar koji ima jak grad i koji nije omrznut od naroda ne može biti napadnut.ali je za onoga koji je zove uvijek štetna.ne plaši se Boga.te zato njima ne može da zapovjeda niti da se ponaša kako želi.zato što je narod u većini.propadne li.jer vladar koji zavlada tom državom. Iz iskustva se vidi da veoma velike uspjehe postižu samo vladaoci i naouržane republike. Narod vidjevši da ne može odoljeti velikašima.

pošto prvi nije često dovoljan.Prvi uzrok koji dovodi do gubitka vladavine jeste zanemarivanje vojne vještine.da ispita uzroke njihovih pobjeda i poraza.nego da pobjedi s tuđom.jer je to jedina vještina koja se očekuje od zapovjednika.jer je mnogo opasnija od najamničke.Zato će mudar vladar uvijek izbjegavati takve vojske i služiti se svojom.Ništa toliko ne podiže ugled vladaru kao veliki poduhvati i junačka djela.Dakle.On mora uvijek biti uz vojsku.potrebno je da se navikne da ne bude dobar.neka se posluži ovom vojskom. Jedan vladar kada hoće da se održi.treba da spoznaje svoju domovinu i treba da vježba svoj razum.postaje njen zatoćenik.mora se pribjeći drugome.smatrajući da nije prava ona pobjeda koja se zadobija tuđom vojskom. .drugi životinjama. pa da se time služi ili ne služi. Treba znati da postoje dvije vrste borbe:zakonima i silom.onaj koji hoće da ne pobjedi.da bi se mogao koristiti njima.ali .Dakle.Stoga vladalac mora znati da se ponaša kao životinja i kao čovjek.On će prije htjeti da izgubi sa svojom.Mora da drži svoje vojnike dobro uređenim i izvježbanim.Prvi je svojstven čovjeku.a pobjedi li .on mora da istražuje historiju i u njoj da razmatra djela velikih ljudi da vidi kako se upravljalo ratovima.izgubljen. Vladalac ne treba da ima druge brige osim vojske.Uloga rata je velika da ne samo održava one koji su rođeni kao vladaoci već mnogo puta uzdizali obična lica na taj položaj. već prema potrebi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful