You are on page 1of 22

2

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

Sungai Merah mengalir ke arah A B C D utara tenggara timur laut barat daya

[Lihat halaman sebelah] SULIT

Berapakah keluasan kawasan perindustrian di dalam peta? A B C D 5 km persegi 10 km persegi 15 km persegi 20 km persegi

Sekiranya anda menaiki kereta api dari Pekan Aman (RG158623) menghala ke utara, pandang darat yang akan anda lihat secara berturut di sebelah kanan anda ialah A B C D rumput, getah, kelapa sawit getah, petempatan, rumput kelapa sawit, petempatan, rumput rumput, kelapa sawit, petempatan

Apakah ciri-ciri budaya yang terdapat di RG1164 dalam peta? I II III IV A B C D Sungai Getah Jalan raya Petempatan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Manakah kawasan yang mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi di dalam peta? A B C D Pekan Aman Ladang Sentosa Kampung Melati Ladang Anggerik

[Lihat halaman sebelah] SULIT

Pola petempatan berpusat terletak dalam segi empat grid A


6 5

6 41 1 6 6

1 2

6 51 3

1 4

6 7

6 61 5 6 3

1 6

6 21 5

1 6

Apakah banjaran yang mempunyai ciri-ciri berikut? Terletak di kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia Terdapat puncak tertinggi di Semenanjung Malaysia

A B C D

Banjaran Tahan Banjaran Benom Banjaran Keledang Banjaran Titiwangsa


[Lihat halaman sebelah] SULIT

Maklumat berikut merujuk kepada kawasan tanah pamah di Malaysia. Kawasan yang sempit, terputus-putus dan berpasir Sering dilanda banjir semasa musim tengkujuh

Di manakah lokasi kawasan tersebut ? A B C D Dataran Kerian Dataran Rajang Dataran Pantai Barat Dataran Pantai Timur

Rajah berikut menunjukkan bentuk muka bumi pinggir pantai.

Apakah X dalam rajah tersebut ? A B C D Tanjung Pentas benua Tebing tinggi Pantai berpasir

[Lihat halaman sebelah] SULIT

10

Maklumat berikut merujuk kepada pola saliran yang terdapat di Malaysia Terdapat di kawasan delta dan dataran banjir Terbentuk apabila aliran sungai menjadi perlahan kerana memasuki kawasan tanah pamah

Apakah pola saliran di atas? A B C D 11 Pola jejala Pola sejajar Pola ranting Pola bersirat

Apakah kepentingan kedua-dua sungai di bawah? A B C D Sungai Kelantan Sungai Muda Sempadan negeri Sumber pengairan Jalan pengangkutan air Sumber kuasa hidroelektrik

12

Bagaimanakah petani di Pulau Jawa mengatasi masalah kekurangan tanah pamah untuk pertanian? A B C D Meratakan kawasan berbukit Menebus guna kawasan paya Membina teres di cerun bukit Mewujudkan sistem pengairan

[Lihat halaman sebelah] SULIT

13

Apakah punca kejadian dalam foto di bawah?

A B C D 14

Penggunaan baja kimia Pertanian pindah Tarahan bukit Perindustrian

Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengawal kepupusan hutan semula jadi di Malaysia? I II III IV A B C D Penghutanan semula Menambah pemberian lesen membalak Menggalakkan kegiatan pengeksportan kayu balak Menghadkan kawasan penerokaan hutan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

15

Kedudukan matahari tegak di atas garisan Khatulistiwa pada 21 Mac merujuk kepada kejadian A B C D solstis musim sejuk solstis musim panas ekuinoks musim luruh ekuinoks musim bunga

[Lihat halaman sebelah] SULIT

16

Peta 1 menunjukkan arah tiupan angin di Malaysia.

Peta 1: MALAYSIA Apakah ciri-ciri angin yang bertanda X? A B C D Bertiup antara November hingga Mac Pada masa ini angin bertiup perlahan Berasal dari benua Australia Hujan jenis perolakan

17

Antara yang berikut, manakah menerangkan cara hidup penduduk di Gurun Thar? A B C D Hidup secara nomad Tinggal di dalam tupik Mengamalkan pertanian pindah Kegiatan utama penduduk memburu

[Lihat halaman sebelah] SULIT

18

Apakah ciri-ciri iklim di kawasan yang berlorek dalam Peta 1?

Peta 1: DUNIA A B C D 19 Julat suhu kecil Musim panas singkat Hujan tahunan 2000 mm Suhu musim panas mencecah 30C

Apakah kegiatan nelayan di pantai timur Semenanjung Malaysia pada musim tengkujuh? A B C D Membaiki bot dan jala Menjemur ikan masin Menanam tembakau Menangkap ikan

20

Pembebasan asap daripada kilang perindustrian akan menyebabkan berlakunya fenomena A B C D hujan asid pulau haba hakisan tebing suhu meningkat

[Lihat halaman sebelah] SULIT

10

21

Kawasan bertanda manakah dalam Peta 2 merujuk kepada maklumat di bawah? Berakar jangkang Pokok api-api

Peta 2 : MALAYSIA 22 Faktor utama yang menggalakkan kepelbagaian tumbuhan semula jadi di Malaysia ialah A B C D suhu tinggi dan hujan lebat sepanjang tahun kepelbagaian jenis bentuk muka bumi kawasan tanah pamah yang luas pancaran matahari yang terik

[Lihat halaman sebelah] SULIT

11

23

Peta 2 menunjukkan kawasan tumbuhan semula jadi dunia. Kawasan bertanda manakah terdapat hutan monsun tropika?

Peta 2 : DUNIA 24 Tumbuh-tumbuhan semula jadi di cerun bukit penting sebagai A B C D 25 kawasan kediaman hidupan liar pencegah hakisan tanah pembentuk hujan lebat sumber kayu

Habitat yang sesuai bagi hidupan liar dalam foto di bawah ialah

A B C D

hutan paya air masin hutan hujan tropika hutan gunung hutan pantai
[Lihat halaman sebelah] SULIT

12

26

Apakah aktiviti yang menyebabkan kemusnahan spesis flora dan fauna? A B C D Perikanan Pembalakan Perkilangan Pemburuan haram

27

Apakah tujuan penubuhan Jabatan Perhilitan? A B C D Mengembangkan ekopelancongan Memberikan lesen pembalakan Mengekalkan flora dan fauna Menggalakkan pembalakan

28

Apakah yang boleh dikaitkan dengan maklumat di bawah? A B C D Taman Negara di Pahang Taman Negara Bako di Sarawak

Memelihara tumbuh-tumbuhan semulajadi Memulihara tumbuh-tumbuhan semulajadi Mengawal pencemaran udara Mengawal hakisan tanih

29

Apakah waktu tempatan di Kota Kinabalu (1160T) jika waktu tempatan di New Delhi (75T) jam 11.00 pagi? A B C D 09:22 pagi 01:44 petang 10:08 malam 11:44 malam

30

Kawasan yang manakah mempunyai penduduk padat di Malaysia? A B C D Port Dickson Teluk Intan Seremban Muar

[Lihat halaman sebelah] SULIT

13

31

Apakah faktor yang mempengaruhi tumpuan penduduk di kawasan berikut? A B C D Shah Alam di Selangor Tampoi di Johor

Perindustiran Perlombongan Dasar Kerajaan Bentuk Muka Bumi

32

Apakah faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kadar kelahiran penduduk? A B C D Amalan perancangan keluarga Perkahwinan usia muda Taraf pendidikan tinggi Gaya hidup moden

33

Apakah faktor yang mempengaruhi kadar perubahan penduduk yang berikut? A B C D Kadar kematian meningkat Kadar kelahiran menurun

Taraf hidup meningkat Kemudahan perubatan Dasar kerajaan Peperangan

34

Apakah faktor tarikan yang mempengaruhi migrasi? A B C D Kekurangan pekerjaan Kekurangan tanah Peluang pekerjaan Tradisi keluarga

[Lihat halaman sebelah] SULIT

14

35

Agensi rancangan pembangunan berikut dikaitkan dengan migrasi A B C D KEJORA FELDA

dalaman luar negara antarabangsa wilayah persekutuan

36

Apakah tujuan pertanian bergilir diperkenalkan? A B C D Mengawal serangga perosak Mengurangkan hakisan Menjimatkan ruang Menyuburkan tanih

37

Jadual berikut menunjukkan ciri kependudukan Negara X. Ciri negara X Saiz penduduk Lebih besar Sumber semulajadi Terhad

Negara X boleh dikaitkan dengan A B C D penduduk stabil kurang penduduk penduduk optimum penduduk berlebihan

38

Antara berikut, petempatan awal manakah terus berkembang menjadi petempatan moden hingga sekarang? A B C D Melaka Gua Niah Kota Tampan Lembah Bujang

[Lihat halaman sebelah] SULIT

15

39

Apakah persamaan faktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar di bawah? A B C D Dataran Kelantan Dataran Kedah- Perlis

Tanih aluvium Dasar kerajaan Perlombongan Kaki bukit beralun

40

Pola petempatan dalam rajah di bawah terdapat di

A B C D 41

Bintulu FELDA Jengka Tanah Tinggi Cameron Pantai Kuala Kemaman

Apakah persamaan fungsi kawasan berlorek dalam peta di bawah?

Peta 3: MALAYSIA A B C D Pertanian Perikanan Pembalakan Perlombongan

[Lihat halaman sebelah] SULIT

16

42

Perkembangan bandar-bandar berikut disebabkan oleh aktiviti A B C D pertanian perikanan perlombongan dasar kerajaan Ipoh Taiping Kuala Lumpur

43

Kawasan bertanda manakah di Peta 4 merujuk kepada maklumat bandar X? Bandar X Pusat pentadbiran Industri berat

Peta 4: MALAYSIA

44

Pernyataan di bawah merujuk kepada


[Lihat halaman sebelah] SULIT

17

Setinggan Sifar 2005

A B C D

kesesakan rumah setinggan memajukan kawasan setinggan penempatan semula penduduk setinggan kehidupan penduduk di kawasan setinggan

45

Jenis pengangkutan seperti dalam foto di bawah bertujuan

A B C D

memendekkan perjalanan mengangkut hasil pertanian mengurangkan kesesakan lalu lintas meningkatkan kemasukan pelancong

46

Perkembangan sistem pengangkutan dalam Peta 5 dipengaruhi oleh


[Lihat halaman sebelah] SULIT

18

Peta 5: SEMENANJUNG MALAYSIA I II III IV A B C D bentuk muka bumi keselamatan negara pertumbuhan penduduk perkembangan ekonomi I dan II I dan IV II dan III III dan IV

47

Antara sungai berikut yang manakah penting untuk menghanyutkan kayu balak A B C D Sungai Muda Sungai Bernam Sungai Kinabatangan Sungai Batang Lupar

48

Apakah tujuan utama penubuhan Koridor Raya Multimedia?


[Lihat halaman sebelah] SULIT

19

A B C D 49

Menggalakkan pelaburan asing Memajukan sektor perindustrian Membangunkan sistem perhubungan Memudahkan kecekapan sistem pengangkutan

Tanih merupakan contoh sumber A B C D budaya manusia semula jadi tidak boleh diperbaharui

50

Apakah sumber mineral yang terdapat di kawasan ini? A B C D Kaolin Bauksit Petroleum Arang batu Tiong Tukau

51

Rajah menunjukkan jenis jenis hutan di Malaysia Lokasi Hutan Teluk Marudu Teluk Darvel

Apakah kegunaan sumber hutan yang terdapat di kawasan di atas? A B C D Membuat atap Menghasilkan arang Membuat papan lapis Menghasilkan ubat tradisional

52

Apakah jenis tenaga alternatif yang dimajukan di negara Jepun? A Tenaga suria
[Lihat halaman sebelah] SULIT

20

B C D 53

Tenaga angin Tenaga ombak Tenaga geoterma

Peta 6 menunjukkan taburan deposit mineral. Kawasan bertanda manakah menghasilkan mineral sebagai bahan asas untuk membuat simen?

Peta 6: SEMENANJUNG MALAYSIA

54

Rajah di bawah menunjukkan penerokaan sumber yang tidak terkawal

[Lihat halaman sebelah] SULIT

21

Apakah kesan aktiviti di atas kepada alam sekitar? I II III IV A B C D 55 Hujan asid Peningkatan suhu Perubahan darat fizikal Pembentukan pulau haba bandar I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Berikut adalah langkah pengurusan sumber di Malaysia


Pokok berharga diberi perhatian untuk hidup subur. Pokok lain yang tidak bernilai akan ditebang, diracun atau digelang

Apakah langkah pengurusan sumber yang dimaksudkan ? A B C D 56 Ladang hutan Penebangan terpilih Rawatan silvikultur Penghutanan semula

Apakah jenis pelancongan yang melibatkan lawatan ke kawasan pertanian? A B C D Ekopelancongan Agro pelancongan Pelancongan budaya dan warisan Pelancongan sukan dan rekreasi

57

Jadual menunjukkan tanih dan tanaman yang sesuai.


[Lihat halaman sebelah] SULIT

22

Jenis tanih Laterit

Tanaman X

Apakah jenis tanaman X yang sesuai diusahakan? A B C D 58 Nanas Kelapa Padi sawah Kelapa sawit

Apakah sumbangan sektor pertanian? I II III IV A B C D Pendapatan penduduk meningkat Kemudahan infrastruktur bertambah Import barang boleh ditingkatkan Menggalakkan migrasi penduduk ke bandar I dan II I dan IV II dan III III dan IV

59

Apakah kesan penggunaan kloroflukarbon dan pembakaran bahan fosil kepada alam sekitar? A B C D Hujan asid Pulau haba Kesan rumah hijau Penipisan lapisan ozon

60

Apakah bentuk kerjasama antara Malaysia dengan Negara-negara ASEAN? A B C D Kerjasama dua hala Kerjasama serantau Segi tiga pertumbuhan Kerjasama pelbagai hala

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SKEMA JAWAPAN EXCEL II 2011 GEOGRAFI PMR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. D C D D A D A D B D B C C B D A A B A A 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. A A C B B B C A B C A B D C A D D A A D 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. A C B C C B C C C C B A A C C B D A D B