2011-2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI TOKĠ ERTUĞRUL GAZĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU DERS DIġI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

DRAMATĠK SANATLAR (TĠYATRO) DERS DIġI EĞĠTĠM ÇALIġMASI YILLIK PLANI
AY

HAFTA
1. HAFTA
2. HAFTA

EKĠM
3. HAFTA

4. HAFTA
1. HAFTA
3. HAFTA
KASIM
4. HAFTA
5. HAFTA
1. HAFTA
2. HAFTA
ARALIK
3. HAFTA
4. HAFTA
1. HAFTA
OCAK

2. HAFTA
3. HAFTA

TARĠH

SAAT

YER

ÇALIġMA
BRANġI

ÖĞRENCĠ
SAYISI

10/3/2011

14.30 / 16.40

10/5/2011

14.30 / 16.40

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

10/10/2011

14.30 / 16.40

10/12/2011

14.30 / 16.40

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

10/17/2011

14.30 / 16.40

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

14.30 / 16.40

10/19/2011

14.30 / 16.40

10/24/2011

14.30 / 16.40

10/26/2011

14.30 / 16.40

10/31/2011

14.30 / 16.40

11/2/2011

14.30 / 16.40

11/14/2011

14.30 / 16.40

11/16/2011

14.30 / 16.40

11/21/2011

14.30 / 16.40

11/23/2011

14.30 / 16.40

11/28/2011
11/29/2011
12/5/2011

14.30 / 16.40

12/7/2011

14.30 / 16.40

12/12/2011

14.30 / 16.40

12/14/2011

14.30 / 16.40

12/19/2011

14.30 / 16.40

12/21/2011

14.30 / 16.40

12/26/2011

14.30 / 16.40

12/28/2011

14.30 / 16.40

1/2/2012

14.30 / 16.40

1/4/2012

14.30 / 16.40

14.30 / 16.40
14.30 / 16.40

1/9/2012

14.30 / 16.40

1/11/2012

14.30 / 16.40

1/16/2012

14.30 / 16.40

1/18/2012

14.30 / 16.40

20

O C A K - 05

ŞUBAT

2 0 12

YARIYIL

TATİLİ

AY

HAFTA

2. HAFTA
ġUBAT

3. HAFTA
4. HAFTA
1. HAFTA
2. HAFTA

MART
3. HAFTA
4. HAFTA
1. HAFTA
2. HAFTA
NĠSAN
3. HAFTA
4. HAFTA
1. HAFTA
2. HAFTA
MAYIS

3. HAFTA
4. HAFTA

TARĠH

SAAT

YER

ÇALIġMA
BRANġI

ÖĞRENCĠ
SAYISI

2/6/2012

14.30 / 16.40

2/8/2012

14.30 / 16.40

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

2/13/2012

14.30 / 16.40

2/15/2012

14.30 / 16.40

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

2/20/2012

14.30 / 16.40

2/22/2012

14.30 / 16.40

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

3/5/2012

14.30 / 16.40

3/7/2012

14.30 / 16.40

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

3/12/2012

14.30 / 16.40

3/14/2012

14.30 / 16.40

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

3/19/2012

14.30 / 16.40

3/21/2012

14.30 / 16.40

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

3/26/2012

14.30 / 16.40

3/28/2012

14.30 / 16.40

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

4/2/2012

14.30 / 16.40

4/4/2012

14.30 / 16.40

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

Çok Amaçlı
Salon

Tiyatro

10

4/9/2012

14.30 / 16.40

4/11/2012

14.30 / 16.40

4/16/2012

14.30 / 16.40

4/18/2012

14.30 / 16.40

4/25/2012

14.30 / 16.40

4/27/2012

14.30 / 16.40

4/30/2012

14.30 / 16.40

5/2/2012

14.30 / 16.40

5/7/2012

14.30 / 16.40

5/9/2012

14.30 / 16.40

5/14/2012

14.30 / 16.40

5/16/2012

14.30 / 16.40

5/21/2012

14.30 / 16.40

5/23/2012

14.30 / 16.40

5/28/2012
5/30/2012

5. HAFTA

14.30 / 16.40
14.30 / 16.40

Bu yıllık faaliyet planı; "Ders DıĢı Eğitim ÇalıĢmaları" konulu 26/12/2006 tarih ve 2006/97 sayılı genelge

doğrultusunda hazırlanmıştır.
Tiyatronun Adı:
Yazar:

Komşu Köyün Delisi
Üstün DÖKMEN

Adı Soyadı
1.
2.
3.
4.
5.

Adı Soyadı

Sınıf

Sınıf

6.
7.
8.
9.
10.

Abdurrahman TEMİR
Türkçe Öğretmeni

Enver TAZEGÜN

OLUR.
…./…/2011
Nail BÖLÜKBAŞI
İlçe Milli Eğitim Müdürü

ĞRETĠM OKULU DERS DIġI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

M ÇALIġMASI YILLIK PLANI
ĠġLENECEK KONULAR

Tiyatro nedir?
Tiyatronun tarihi gelişimi.
Tiyatronun günlük hayatımızdaki yeri.
Tiyatronun unsurlarını tanıtma.
Tiyatro ve tiyatronun tarihi gelişimi,hayatımızdaki yeri.

Tiyatro oyununda dikkat edilecek konular.
Tiyatroda sesin önemi ve ses kontrolü.
Jest, mimik ve diksiyon çalışmaşarı.
Jest, mimik ve diksiyon çalışmaşarı.
Rol dağılımı.
Rol ezberlerinin yapılması.
Rol ezberlerinin yapılması.
Rol ezberlerinin yapılması.
Rol ezberlerinin yapılması.
Rol ezberlerinin yapılması.
Rol ezberlerinin yapılması.
Rol ezberlerinin yapılması.
Rol ezberlerinin yapılması.
Rol ezberlerinin yapılması.
Ezber ve sahne yerleşim çalışmaları.
Ezber ve sahne yerleşim çalışmaları.
Ezber ve sahne yerleşim çalışmaları.
Ezber ve sahne yerleşim çalışmaları.
Prova yapılması
Prova yapılması
Prova yapılması
Prova yapılması
Prova yapılması
Prova yapılması
Prova yapılması
Prova yapılması
YARIYIL

TATİLİ

ĠġLENECEK KONULAR

Kostüm ve dekorların hazırlanması, temini
Kostüm ve dekorların hazırlanması, temini
Kostüm ve dekorların hazırlanması, temini
Kostüm ve dekorların hazırlanması, temini
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Kostümlü prova
Genel prova.
Genel prova.
Genel prova.

Oyunun Sahnelenmesi

6 tarih ve 2006/97 sayılı genelge

Sınıf

Faruk ALATAŞ
Okul Müdür V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful