You are on page 1of 104

TAJEMNICE PODWIADOMOCI ODNALEZIONE W BIBLII JOSEPH MURPHY

[wiat Ksiki, Warszawa 2001 Tytu oryginau: Great Bible truths for human problems, 1976]

Z ksiek Murphyego w Polsce ukazay si dotychczas midzy innymi: Potga podwiadomoci, Moc przycigania pienidza, Potga ludzkiego ducha, Magia wiary oraz Energia z kosmosu.

SPIS TRECI: Rozdzia 1 Wielkie prawdy Biblii kluczem do rozwizania ludzkich problemw Jak sprzedawca wycign rk Jak wykorzysta moc uzdrawiajc dla dobra wasnego lub innej osoby Jak pewna matka modlia si za syna, ktrego uznano za opnionego w rozwoju Jak zdoby wiksz wiar Jak uwierzy w Boga i przebaczenie Uwaaj na bezuyteczne sowa Kiedy doczekam si odpowiedzi na swoj modlitw? Przyczyna powrotu starych dolegliwoci Dowd na to, e jeste wolny od goryczy i niechci Jak czsto naley si modli, by rozwiza problem? Jak przeszed mu trdzik Jak pewna kobieta znalaza odpowied, kontemplujc szczliwe zakoczenie sprawy Nie zaprzeczaj temu, co afirmujesz Jak ojciec uzdrowi syna Twoje autentyczne przekonanie zawsze si ujawni Rozdzia 2 Biblijna formua zwycistwa ko i jedziec Moc, ktra odpowiada na modlitw Jedna jedyna moc Waciwe podejcie do modlitwy Pozwl, by pocign ci wschodni wiatr Bo do ciebie naley wadza Ojciec we wntrzu Ko i jedziec Jak mog kocha Boga? Rydwany i jedcy caego wojska faraona Podejmowanie susznych decyzji Wyszkolony jedziec Twj prawdziwy pan Rozdzia 3 Prawdy, ktrymi yjemy Dlaczego umar w wannie Dokonawszy wszystkiego, sta Jak przygotowywaa si do swego szabatu Niepotrzebnie zamartwiaa si o swego syna Kiedy si modlisz, nie zaprztaj sobie nadmiernie gowy czasem Cuda modlitwy Znaczenie sw Ojcze nasz Naucz si by wiadomym Cuda, jakie sprawia wiara w Boga Zostaa napisana przez ludzi Do ktrego wic bdzie nalee? Rozdzia 4 Rzeczy, ktre chcesz wiedzie Mdrze uywa swej wadzy Kto jest szefem? Pochodzenie i znaczenie sowa diabe Bg postawiony na gowie Tylko jedna Wadza Jeste tu po to, by pozna samego siebie Prosta prawda Powiedzia, e wykrci si przed piekem

Inne znaczenia Prawda objawiona w staroytnym symbolu Naucz si wywysza Boga, ktry jest w tobie Nie moesz kupi szacunku Id przez wiat jak krlowa Zastanawia si, dlaczego ona go opucia Rozdzia 5 Twoja sprawa to sprawa Boga Przesta narzuca innym swoje zdanie Luteranka uzdrowiona przez unitariask duchown Waciwe podejcie Siga poza symbole Oni take otrzymuj odpowiedzi Baa si czarnej magii Brama do prawdziwej ekspresji Wyjanienie Ewangelii w. Jana 10, 8 Rozstajne drogi ycia Wieczny ruch Potga lepej wiary Twj cel w yciu Ty nadajesz imiona wszystkim zwierztom Rozdzia 6 Wyobrania warsztat Boga Jzef w Egipcie Szekspir korzysta ze swojej wyobrani Przystrj prawd w szaty mioci i pikna Zosta praktycznym marzycielem Istnieje wyjcie Czowiek jest przybytkiem Pozwoli, by powstao arcydzieo Wyobrania stworzya tali kart Zawsze uywasz wyobrani Dlaczego mu si piciokrotnie nie udao Jak przysza odpowied Czy wychodzisz z prawdziwych przesanek? Jak korzysta ze swojej wyobrani Goethe Jak kto rozwiza swoje problemy finansowe Rozdzia 7 Duchowe klejnoty prawdy Twoja wyobrania i wola Cuda umysu Jak praktykowa obecno Boga Twoje zaoenia staj si faktami Miaa powracajcy sen o mierci ukochanej osoby Jego niezadowolenie doprowadzio do zadowolenia Zanim Abraham sta si, JA JESTEM (Ewangelia w. Jana 8, 58) Dostaa z rad Rozdzia 8 Mwienie jzykami Ty stoisz na mostku kapitaskim Na kady problem jest odpowied Jak otrzymaa odpowied Rozdzia 9 Naucz si wybacza Jak si zgodzia Nauczya si zgadza ze swoim adwokatem Wizyta w Waszyngtonie Znaczenie ostatniego grosza Jak zwrcia ostatni grosz Prorocy Zguby i Zagady Myli si we wszystkim Prawdziwi przeciwnicy Zachowuj si odpowiednio do swego wieku Ciekawe dowiadczenie Moesz programowa twrcw Jak odpowiedzia ucze college'u Bro znajduje si w umyle czowieka Rozdzia 10 Jak si modli skutecznie Jest tylko Jeden Rozdzia 11 Jak Biblia widzi zazdro i zawi Sdzi, e witaminy go uzdrowi Powiedzia, e przeszkadzay mu planety Programowanie twojej podwiadomoci Dwie cudowne mantry Inna cudowna mantra Powiedzia: Nie jestem zazdrosny Zazdro jest mentaln trucizn Naucz si sprzedawa siebie Synowie Boy Naucz si prowadzi pene i szczliwe ycie

Rozdzia 12 Nowe spojrzenie na reinkarnacj Z Ewangelii w. ukasza Niech wyoni si w tobie Bg Prawo ycia jest prawem wiary Wino mdroci duchowej Prawdziwe wcielenie Nie jeste ofiar karmy Zmiana postawy zmienia wszystko Natura twoich wierze Opium dla ludu Zrozum, e jeste wolny Rachunek prawdopodobiestwa Moe si urodzi nowy Mozart Dyktatorzy, despoci, tyrani Posuchaj sw psalmisty Przebudzenie ze snu o ograniczeniach Jedno przejawiajce si w wieloci Moc, ktra jest w tobie Rozdzia 13 Sowa mdroci Patrzc w lustro Nic nie ginie Uwi samego siebie Dzieo stworzenia jest ukoczone Giganci s w nas samych Poza zmysami Trjca jest duchem, umysem i ciaem Domniemane prawa falliczne Odpowied Synowie Ducha (idee Boga; prawdy ycia) Twoje konstruktywne pragnienie Rozdzia 14 Prawo bezpieczestwa Triumf zasad Znajdowanie bezpieczestwa we wasnym wntrzu Nie bd jednym z trzody Rachunek prawdopodobiestwa W co wierzysz? Strach jest z wiar Zdyscyplinuj swj umys Czytanie w umyle Zrwnowaone ycie Dobre nasienie Twoja wiadomo i podwiadomo Zobaczy ludzi takimi, jakimi s naprawd Dlaczego cierpimy? Tak zwani poboni ludzie Libertyni i rozpustnicy Znaczenie Izraela Rozdzia 15 Najwiksza tajemnica Symbole tajemnicy Najwiksza tajemnica Waciwa perspektywa Alegoria solarna Narodziny, mier i zmartwychwstanie soca Alegoryczne wyobraenia soca Narodziny Jezusa Narodziny Boga w tobie Maria Dziewica Pielgrzymka czowieka Ziemia wita Droga do Betlejem Imiona w epizodzie narodzin Jezusa wity Mikoaj Pozwl, by w twoim yciu wydarzyy si cuda Twoja poranna modlitwa Posuchaj sw Izajasza Boska wadza Rozdzia 16 Biblia wobec poddastwa kobiet Cicha kuracja Zapytaj ma Religijne ograniczenia w stosunku do kobiet wynikaj z ignorancji Zasona Religia i zabobon Biologiczna zasada Synod w Aleksandrii redniowiecze Alegorie s jak sny Dwa drzewa Stare zwyczaje i tradycje wynikajce z ignorancji W kadym jest kobieta Dlaczego kobiety musz nakrywa gowy Umys silniejszy od raka Kobieta jest chwa mczyzny Dyscyplinowanie umysu

Rozdzia 1 Wielkie prawdy Biblii kluczem do rozwizania ludzkich problemw


Lecz On im odpowiedzia: Kto z was, jeli ma jedn owc, i jeeli mu ta w d wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wycignie jej? O ile waniejszy jest czowiek ni owca! Tak wic wolno jest w szabat dobrze czyni. Wtedy rzek do owego czowieka: Wycignij rk!. Wycign i staa si

znw tak zdrowa jak druga (Ewangelia wg w. Mateusza 12, 11-13). [Cytaty z Pisma witego wedug Biblii Tysiclecia, wyd. III Pallottinum Pozna-Warszawa. Wyjtkowo, jeli byo to uzasadnione wywodami autora, tumaczone z angielskiego oryginau ksiki przyp. tum.] Dwunasty rozdzia Ewangelii w. Mateusza w cudowny sposb wyjania zagadnienie mentalnego i duchowego uzdrawiania. Sia wiadomoci Jezusa pozwalaa mu dokonywa natychmiastowych uzdrowie. Dlatego gdy powiedzia: Wycignij rk!, mczyzna w tej samej chwili mg to uczyni. Jednak w wycigniciu rki kryje si rwnie pewien dodatkowy sens. Na przykad czowiek z kompleksem niszoci lub z kompleksem odrzucenia nie korzysta z Najwyszej Mocy i Mdroci, jakie posiada w sobie. Czowiek taki nie dostrzega, i Bg jako wadza wszechmogca obecny jest w gbi jego wasnego wntrza i pozwoli mu, jeli uwierzy, dokonywa prawdziwych cudw. Jak sprzedawca wycign rk Na moje wykady i zajcia w Los Angeles uczszcza pewien sprzedawca, ktry nie mg zwiza koca z kocem. Z tego powodu drczyo go poczucie winy i czu si gorszy od wszystkich pozostaych sprzedawcw firmy, w ktrej pracowa. Za moj zacht zacz powtarza afirmacj: Jestem dzieckiem Boga ywego, wyraam w swoim dziaaniu Boe wiato, mio, prawd i pikno. We wszystkim, czego si podejmuj, odnosz niesamowite sukcesy i kadego dnia w cudowny sposb sprzedaj coraz wicej i wicej. Za kadym razem, gdy przychodz do klienta, powtarzam w duchu nastpujc afirmacj: Duch (Boy) we mnie pozdrawia Ducha (Boego) w tobie. To Bg przemawia do Boga, i skutkiem tego jest harmonia, pokj, boskie porozumienie i waciwe wspdziaanie pomidzy nami. Sowa te stay si jego codzienn modlitw. Kadego ranka i wieczora powtarza je trzy lub cztery razy na gos, wiedzc, e ich gboka prawda dotrze do jego podwiadomoci i obudzi upione w niej moce. Uwierzy, e jego podwiadomo zaakceptuje to, w co bdzie szczerze wierzy jego wiadomo. Podwiadomo przyjmuje bowiem nasze wiadomie ywione, najsilniejsze przewiadczenia i przekonania. W cigu miesica cae jego ycie zmienio si na lepsze. Nawiza doskonae stosunki z klientami, zacz sprzedawa wicej od innych i ju nie czu si od nich gorszy. Nie przesta kontemplowa siebie samego jako dziecka Boego i zarazem dostrzeg Boga w kadym innym czowieku. Wycign rk i pokaza, co potrafi obecna w nim Moc Nieskoczonego. Jego afirmacj stay si sowa: Dziki obecnej we mnie Mocy Boej mog dokona wszystkiego, czego chc. Jak wykorzysta moc uzdrawiajc dla dobra wasnego lub innej osoby Bezgraniczna moc uzdrawiajca tkwi we wntrzu wszystkich ludzi mczyzn i kobiet. Kady posiada dar uzdrawiania, gdy Bg jest rzeczywistoci kadego czowieka. Oto jak moecie si modli o uzdrowienie osoby ukochanej czy przyjaciela: uwiadom sobie obecno Boga, ktra jest obecnoci si ywotnych, zdrowia, mocy, inteligencji, pokoju i harmonii, przenikajc ca istot czowieka, dziaajc w nim i poprzez niego. Uwiadom sobie, e kady czowiek, obojtne mczyzna czy kobieta znajduje si pod opiek Boga. Ta osoba moe by niewiadoma twojej modlitwy. Zaakceptuj przedmiot swojej afirmacji i uwierz w jej si. Modlitwa za innego czowieka jest myleniem o cechach i atrybutach Boga. Zainteresuj si losem tego czowieka, ale bez obaw, tak jak czynisz to wwczas, gdy zajmie ci ogoszenie w pocigu, autobusie czy w metrze. Jeli w podobny sposb zainteresujesz si uzdrawiajc obecnoci Boga, w miar jak bdziesz rozwija swoj wiadomo, zdobdziesz moc. Moesz twierdzi, e on czy ona (wymie imi) ju jest uzdrawiana. Odczuj obecno Boga i uwiadom sobie, e on czy ona uzewntrznia witalno, zdrowie, moc i inteligencj czystego

Ducha. Uwierz w to, zaakceptuj, a nastpnie przesta o tym myle. Jeli pniej znw bdziesz myla o owej osobie, zrb to znw tak, jakby si wczeniej jeszcze za ni nie modli. Jeeli jest ci bliska, mdl si kilka razy dziennie. Uzdrowienie moe nadej powoli lub szybko, zalenie od twojej wiary. Bdzie to daniem twego sowa, myli i uczu innemu. Twoja afirmacj trafi do osoby, za ktr si modlisz. W rezultacie podwiadomo chorego w peni uprzytomni sobie wasn uzdrawiajc moc i zgodnie z prawami rzdzcymi umysem urzeczywistni na zewntrz to, co utrwalio si w jej wntrzu. Ostatecznie cae to postpowanie sprawia, e zdrowie zajmie miejsce choroby. Pamitaj jednak, e gdy modlisz si za kogo, nie moesz mie krytycznego nastawienia ani nie moesz odczuwa niepokoju, gdy wwczas nie osigniesz celu. W nawrceniu i spokoju jest wasze ocalenie [...] (Ksiga Izajasza 30,15). Mateusza 12, 37). Uniewinni znaczy wyrwna, zrwnoway to, czemu brak rwnowagi. Gdy matka uwiadomia sobie prawd o umyle swego syna, zostaa ona wskrzeszona w jego umyle, co zaprowadzio w nim rwnowag. Wspomniane w Biblii sowo oznacza myli i odczucia czowieka, jego przekonania, najgbiej wpojone wierzenia, ktre si urzeczywistniaj w wiecie zewntrznym. Jak pewna matka modlia si za syna, ktrego uznano za opnionego w rozwoju Pewien nauczyciel powiedzia matce swego ucznia: Wydaje mi si, e pani syn jest opniony w rozwoju. Jest beznadziejnie tpy; niczego go nie mona nauczy. Matka, ktra kochaa chopca, modlia si za niego takimi sowami: Twierdz, czuj, wiem i wierz w to, e w moim dziecku wzbiera bezgraniczna inteligencja Nieskoczonego. Wiem, e dziaa w nim mdro Boa, a jego umys namaszczony jest wiatem i mioci Nieskoczonego. Mj chopiec jest doskonaym wyrazem bezgranicznej mocy uzdrawiajcej. Matka powtarzaa sobie te prawdy codziennie, mniej wicej dziesi minut rano, po poudniu i wieczorem, wiedzc, e w ten sposb obudzi przymioty i atrybuty Boga ukryte w gbi podwiadomoci syna. Po rozwaeniu tych prawd skupiaa uwag na wyobraaniu sobie, e widzi przed sob swego chopca, ktry mwi: Mamo, spjrz na moje stopnie. Nauczyciel mnie pochwali. Powtarzaa te sowa raz po raz w zrelaksowanym i biernym stanie umysu, wiedzc, e obraz, jaki kontempluje w umyle, musi by zgodny z jej afirmacj. Obraz, noszony przez czowieka w umyle, zawsze musi si w kocu urzeczywistni. Chopiec zacz coraz bardziej reagowa na starania nauczyciela i coraz lepiej si uczy. Potwierdzi obiektywnie to, co pierwotnie byo tylko przedmiotem subiektywnych wyobrae i afirmacji jego matki. Bo na podstawie sw twoich bdziesz uniewinniony i na podstawie sw twoich bdziesz potpiony (Ewangelia w. Jak zdoby wiksz wiar Wszystko, co robimy, opiera si na wierze. Kiedy siejesz nasiona, robisz to, bo wierzysz w prawa natury. Dziki wierze pieczesz ciasto i dziki wierze kierujesz samochodem. Kady posiada wiar. Niestety, niektrzy wierz w niepowodzenie, chorob, niedostatek i ograniczenia. To jest wiara w niewaciwe rzeczy. Uwierz w sukces, osignicia, zdrowie, szczcie i obfito. Uwierz w twrcze prawa swego umysu, a jeli wykorzystasz je w sposb konstruktywny, twoja wiara wzronie. Uwierz w Boe przewodnictwo, suszno Boego dziaania, obfito Nieskoczonego i jego dobro w ziemi yjcych. Jak uwierzy w Boga i przebaczenie

Istnieje cena, ktr trzeba zapaci, ale wszyscy ludzie mog zapaci t cen, przestajc zamartwia si sob, przestajc odnosi si do siebie z potpieniem i nadmiernym krytycyzmem, przestajc potpia innych oraz wybaczajc sobie i innym. Kiedy poczujesz do kogo niech, wypowiedz nastpujc afirmacj: Odpuszczam ci i ycz ci wszelkich bogosawiestw, jakie niesie ycie. Gdy bdziesz tak robi przez jaki czas, osoba, do ktrej czue niech, pojawi si w twoim umyle i nie poczujesz ukucia. Inaczej mwic, przestaniesz si zyma wtedy bdziesz wiedzie, e wybaczye i zapomniae o wszystkim. Uwaaj na bezuyteczne sowa A powiadam wam: Z kadego bezuytecznego sowa, ktre wypowiedz, ludzie, zdadz spraw w dzie sdu (Ewangelia w. Mateusza 12, 36). Bezuytecznymi sowami, uniemoliwiajcymi uzdrowienie lub rozwj, s zwaszcza negatywne myli, wtpliwoci i lki. Kady dzie, kada godzina stanowi chwil sdu. Kiedy si za kogo modlisz, to jest twj osd, osignita przez ciebie decyzja. Uwiadamiasz sobie Bo obecno w drugim czowieku, czyli zdrowie, energi i dobre samopoczucie; lub te wci skupiasz si na obecnej w nim chorobie. Jak go osdzie? Jeli zobaczye go chorego i masz nadziej, e mu si polepszy, le osdzie. Jeli zobaczye czowieka w doskonaym zdrowiu (inaczej mwic, jeli wyobrazie go sobie takim, jakim by powinien witalnego, w peni si, przepenionego entuzjazmem i energi), wwczas osdzie waciwie. Kiedy doczekam si odpowiedzi na swoj modlitw? Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani anioowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec... Czuwajcie wic, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: Z wieczora czy o pnocy, czy o pianiu kogutw, czy rankiem (Ewangelia w. Marka 13, 32; 35). Wszystkie nasiona dojrzewaj i kiekuj w rnym czasie, stosownie do swego rodzaju; podobnie nasiona czy wraenia w twojej podwiadomoci dojrzewaj i rozkwitaj w rnym czasie po upywie dni, miesicy, czasem lat. Gdy pragnienie lub pomys zakorzeni si w twojej podwiadomoci, dojrzewa w jej ciemnociach, a mdro twojego podwiadomego umysu decyduje o tym, kiedy przedstawi wiadomoci odpowied lub urzeczywistni si w peni dojrzaej formie. Przyczyna powrotu starych dolegliwoci Podczas wizyty pewien pacjent skary si, e zosta wyleczony z wrzodw odka, lecz pniej dolegliwoci wrciy. W rozmowie opowiedzia mi, e przed kilku laty prowadzi firm ze wsplnikiem, ktry sprzeniewierzy pienidze i uciek do Kanady. Niedawno dowiedzia si, e defraudantowi znakomicie si powodzi i odnosi sukcesy w interesach, co wywoao w moim pacjencie niepokj i uczucie niechci wobec oszusta. Raz po raz powraca mylami do caej sprawy, rozjtrzajc stare rany. Bolesne wspomnienie nie wygaso w nim, nie wybaczy wsplnikowi i nie zapomnia za, jakie w mu wyrzdzi. W gbi jego podwiadomoci wci tkwia niech i poczucie krzywdy, ktre jak ropiejca rana zatruway psychiczn wydzielin cay organizm. Rozjtrzone myli i emocje spowodoway odnowienie wrzodw. Wyjaniem pacjentowi, e wybaczenie sobie i innym stanowi absolutnie podstawowy warunek jego zdrowia i dobrego samopoczucia, oraz e pozna, kiedy wybaczy, gdy wwczas bdzie mg myle o tym wydarzeniu, nie odczuwajc emocji. Przeywajc na nowo ca sytuacj czy dowiadczenie, spowodowa odnowienie swego stanu ducha, i w rezultacie wrzody te si odnowiy, jak nasiona, ktre widn i odradzaj si na nowo w tej samej postaci po upywie kwartau, roku czy dwch lat. Pewne roliny zamieraj i odywaj zgodnie z por roku. Aby zapobiec nawrotowi choroby, naley przede wszystkim usun jej przyczyn. Ostatecznie mj

pacjent zdecydowa si odpuci win swemu byemu wsplnikowi, yczc mu wszystkich bogosawiestw ycia, i ozdrowia. Dowd na to, e jeste wolny od goryczy i niechci Czy potrafisz ujrze inn osob jako szczliw, harmonijn, radosn itd.? Jeli nie, to znaczy, e jej nie wybaczye i nie odpucie jej win. To s chwasty, ktre musisz wyplewi. Korzenie pozostaj w glebie, a korzenie goryczy obumieraj tylko pod wpywem obojtnoci. Ze uczucia mona wytrzebi rwnie w inny sposb: wysuchaj gosu osoby, ktra ci skrzywdzia. Niech ten gos urealniony w twojej wyobrani mwi, e jeste cudownym, szlachetnym, uczciwym i dobrym czowiekiem. Urzeczywistnij to wyobraenie. Chcesz sysze te sowa. Wprowad si w nastrj odpowiadajcy temu obrazowi mentalnemu. To dziaa. Jak czsto naley si modli, by rozwiza problem? Czsto sysz to pytanie. Nie sposb poda uniwersalnych zasad terapii modlitw czy modlitwy naukowej. Za kadym razem naley wzi pod uwag konkretn osob oraz to, w jaki sposb widzi ona swj problem czy trudnoci, z ktrymi si boryka. W rnych porach dnia moesz si modli rnymi sowami, rankiem na przykad odmawia Psalm 91, w poudnie Psalm 23, wieczorem Psalm 27. Jeli modlisz si o pokj, harmoni i zdrowie w yciu swojej matki, najlepiej zrobisz wymieniajc jej imi i kontemplujc pokj, harmoni, zdrowie, pikno, witalno i ycie Nieskoczonego, ktre przepywaj przez ni, przywracajc jej zdrowie i pen doskonao. Powiniene rwnie uwierzy, e lekarzami, pielgniarkami i wszystkimi osobami, jakie si ni opiekuj, kieruje Nieskoczona Inteligencja. Otocz sw matk i troszczcych si o ni ludzi wiatem, mioci, prawd i piknem. Mdl si w ten sposb, dopki nie poczujesz spokoju i zadowolenia. Zadecyduj, e twoja modlitwa dziaa ju teraz. Nie mw: Na razie starczy. Za kilka godzin znw si pomodl. Taka postawa neutralizuje dziaanie modlitwy. Musisz wiedzie, e dziaa ona ju teraz, i pomodli si znowu, gdy odczujesz, i efekt poprzedniej min. Na co dzie czowiek jest zajty rnymi problemami interesami, domem, sprawami zawodowymi, itd. Inaczej mwic, na kilka godzin zapomnisz o modlitwie. Potem moesz rozpocz terapi prowadzon za jej porednictwem na nowo, kontynuujc takie postpowanie, dopki twoja matka nie bdzie na powrt zdrowa i szczliwa. Za kadym razem, gdy si modlisz, wzmacniasz w swej podwiadomoci wyobraenia zdrowia i harmonii, ktre zostan wskrzeszone w umyle i ciele twojej matki. Unikaj krytykanctwa i narzekania na problem, ktry ci drczy. Zrelaksuj si i uwierz, a twoja modlitwa sprawi cuda. Bd wiadomy, e za twoim wstawiennictwem myli i dokonuje uzdrowienia Nieskoczona Obecno. Jak przeszed mu trdzik Osiemnastoletniemu chopakowi dolega trdzik. Mimo stosowania pynw, maci, a nawet zastrzykw, przypado to ustpowaa, to powracaa. Lekarz za przyczyn krost na twarzy pacjenta uzna stan zapalny gruczow ojowych. Prawdziwy problem polega jednak na tym, e chopak przey wielki zawd. Chcia zosta lotnikiem, ale ojciec nie pozwoli mu na to, gdy wola, eby syn opanowa umiejtno prowadzenia interesw i kierowa w przyszoci rodzinnym przedsibiorstwem. W umyle chopca toczya si wojna. Jego skra ujawniaa ukryty konflikt.

Chopak stawi czoo problemowi i omwi ca spraw z ojcem. Ten zrozumia rda dolegliwoci syna i uwolni go od nich, pozwalajc mu zosta tym, kim pragn by w yciu. W cigu tygodnia krosty znikny. Jak pewna kobieta znalaza odpowied, kontemplujc szczliwe zakoczenie sprawy Gdy przed kilku laty wygaszaem odczyt w Unity Tempie w Nowym Orleanie, przyprowadzono do mnie na konsultacj pewn kobiet. Od szeciu lat chciaa urodzi dziecko, ale jej ginekolog twierdzi, e ma guzy w macicy, i zdecydowanie jej to odradza. Kobieta owa dogbnie poznaa biblijne metody uzdrawiania. Szczeglnie zaciekawi j nastpujcy werset: Gdy przechodzi bdzie moja chwaa, postawi ci w rozpadlinie skaty i poo rk moj na tobie, a przejd. A gdy cofn rk, ujrzysz Mi Z tyu, lecz oblicza mojego tobie nie uka (Ksiga Wyjcia 33, 22-23). Problem kobiety, ktra nie moga urodzi dziecka, rozwizao zastosowanie przez ni do wasnego ycia prawd zawartych w przytoczonym wersecie. Bg, czy Wszechmocny ywy Duch, czy te wiadomo nie ma tyu, jest niewidzialny tak jak twoja wiadomo czy te moja ja, widzisz jednak manifestacj swojej wiary i swoich przekona co do Boga. Dzie koczy si o zachodzie soca. Widz go z tyu w zachodzcym socu. Twarz jest tajemnic. Najgbiej zakorzenione wierzenia i przekonania nie maj postaci, ksztatu ani oblicza. Skaa oznacza twoje przekonanie. Wyjaniem jej, e gdy zwrcia si do nieskoczonej uzdrawiajcej Obecnoci, ktra j stworzya, wiadomie i z wiar stana na skale, jej wiara skupia si na pewnoci, e urodzi dziecko w zgodzie z porzdkiem Boym i e Bg okryje j swoj doni, co oznacza, i Wszechobecno obdarzy j odpoczynkiem i pokojem, osoni jej now postaw umysu. Kiedy rka (moc i obecno Boga) ustpuje, widzisz j z tyu jako uzewntrznienie pragnienia. Kiedy do ciebie podchodz, widzisz moj twarz; kiedy jednak ci min, widzisz mnie tylko z tylu. Nieskoczona Obecno nie da si ujrze z tyu, pozostaje po niej urzeczywistnienie twojego pragnienia. Stosownie do tego kobieta zacza si modli: Przepywa przeze mnie uzdrawiajca Mio Boga, przenikajc ca moj istot. Jestem odprona i spokojna, wiedzc, e nieskoczona uzdrawiajca Obecno sprawi, e stanie si to zgodnie z jej wol i boskim porzdkiem. Poddaj si, skadajc spraw w rce Boga. Wyobraonymi rkami obejmuj, przytulam i pieszcz wasne dziecko, ktre trzymam w ramionach. Kobieta afirmowaa te prawdy rano i wieczorem, z uczuciem i pen wiadomoci, wiedzc, i przez powtarzanie, wiar i nadziej sprawi, e zapadn one w jej podwiadomo [Zob. Joseph Murphy, Potga podwiadomoci, przeoya Mariola Kcka, Warszawa 1996.] i zostan urzeczywistnione. Wkrtce potem zasza w ci i po dziewiciu miesicach urodzia udanego pod kadym wzgldem chopca. Poonik nie stwierdzi istnienia adnych guzw. Ulegy one likwidacji wskutek jej nieustannych transfuzji duchowych. Ona widziaa z tyu uywajc frazy biblijnej tj. manifestacj, szczliwe zakoczenie, obiektywizacj jej pragnienia. Nie byo napicia ani niepokoju; wycznie cicha pewno, i przepywa przez ni uzdrawiajca obecno, ktra sama pokieruje biegiem rzeczy zgodnie z boskim porzdkiem. Kiedy si modlisz, wyobraasz sobie szczliwe zakoczenie, Boskie rozwizanie za spraw Nieskoczonego. Rozlunij si i wierz, a kiedy si zrelaksujesz, pozwl, by sprawy toczyy si dalej wasnym biegiem, i wierz, a dowiadczysz radoci, jak napenia serce wysuchana modlitwa. Nie zaprzeczaj temu, co afirmujesz Kiedy pragniesz uzdrowienia jakichkolwiek dolegliwoci, wycisz si, zrelaksuj, pomyl o bezgranicznej wszechobecnoci i mocy, i powiedz sobie: W tej chwili Bg mnie uzdrawia. Gry

si i zadrcza, zaprzecza i mwi: Jest coraz gorzej, Modlitwa nie dziaa, Jestem beznadziejny czy Musz co le robi, to postpowa jak chirurg, ktry wyciby ci wyrostek, a po p godzinie przybiegby i otworzyby ci brzuch, eby sprawdzi, jak tam wyglda lub czy o czym nie zapomnia, a po p godzinie przybiegby i znw zaszyby ci. Prawdopodobnie zginby wskutek upywu krwi lub wstrzsu. Bdziesz musia si rozliczy ze wszystkich bezuytecznych sw, jakie wypowiadasz, z tego prostego powodu, e twoja podwiadomo bierze ci dosownie i realizuje wszystko, w co wierzysz. Jak ojciec uzdrowi syna Podczas wystpienia, jakie miaem jaki czas temu w Paw-tucket, na Rhode Island, pewien czowiek radzi si mnie w sprawie syna. Mczyzna ten by rozwiedziony i powiada jego bya ona do tego stopnia zatrua umys dziecka, e kiedy przyjeda, by zobaczy si z synem, ten ucieka przez kuchenne drzwi do ssiadw. Usiujc uzyska piecz nad dzieckiem, mczyzna wnis spraw do sdu, proponowa rwnie byej onie znaczn sum pienidzy powyej tej, jak ustanawiao porozumienie zawarte przed sdem, lecz bez powodzenia. Chopcu tymczasem le szo w szkole, do ojca odnosi si z nienawici, gdy tego nauczya go matka. Zasugerowaem mu, by skoro ludzkie podejcie do sprawy nie zdao egzaminu sprbowa podejcia duchowego. Jego modlitwa brzmiaa nastpujco: Powierzam swoj on Bezgranicznej Wszechobecnoci i Mocy. Bg prowadzi j na kadym kroku i mio Boa wypenia jej dusz. Bg przepywa przez ni, wypeniajc wszystkie puste naczynia jej ycia. Ilekro o niej pomyla, natychmiast wygasza afirmacj: Ja ci wszystko odpuszczam. Bg ci kocha i troszczy si o ciebie. Modli si rwnie za swego syna: Bill, mj syn, jest we waciwym miejscu, ktrym kieruje Boa mio, harmonia, pokj i zrozumienie. Zna prawd, kocha prawd i syszy prawd. Midzy nami istnieje pokj, harmonia, mio i zrozumienie. Ilekro pomyla o Billu, powtarza afirmacj: Boa mio czuwa nad Billem. Jaki czas potem dostaem od tego czowieka list, w ktrym pisa, e zadzwonia do niego bya ona z informacj, e Bill jest chory. Zatroszczy si o los syna i przey cudowne chwile odrodzenia si czcej ich wizi. ona chciaa, by zabra chopca, gdy zakochaa si w innym mczynie; z chci oddaa dziecko ojcu. Takie byo doskonae dziaanie zasady: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie si wam, tylko wierzcie, e otrzymacie (Ewangelia w. Marka 11, 24). Twoje autentyczne przekonanie zawsze si ujawni Nie udawaj penego ycia, silnego i zdrowego, kiedy jeste chory. Przyznaj si przed sob do choroby. Uwiadom sobie, e nic nie trwa wiecznie, ale moesz przezwyciy i przezwyciysz swj stan dziki znajomoci praw umysu i ducha. Gupot byoby udawa, e masz si lepiej, gdy oczywiste jest, e masz si gorzej. Nie ma co wmawia samemu sobie, e czarne jest biae. Odwracasz si od problemu i kontemplujesz uzdrawiajc moc Boga i jego przewodnictwo; i gdy trwasz przy tej pozytywnej prawdzie, okolicznoci zmieni si na lepsze. Kiedy sytuacja zacznie si poprawia, bdziesz na dobrej drodze. Pamitaj, e jeli po trwajcej przez uzasadniony wymogami sytuacji czas terapii modlitw zewntrzny stan nie zaczyna si zmienia na lepsze, to znaczy, e si oszukujesz. Nie pracujesz waciwie. Kiedy zmienia si twj stan fizyczny, to znaczy, e osigasz rezultaty. Pamitaj, e twoje nastawienie, twoje autentyczne przekonanie zawsze si ujawni. Daj spokj wymwkom i wykrtom wszelkiego rodzaju, bo kiedy si modlisz, zdrowie szybko wraca. Ulga w blu i ustpienie objaww mwi same za siebie. Ta prawda ci wyzwoli: ...poznacie ich po ich owocach (Ewangelia w. Mateusza 7, 20).

Rozdzia 2 Biblijna formua zwycistwa ko i jedziec


Mojesz wycign rk nad morze, a Pan cofn wody gwatownym wiatrem wschodnim, ktry wia przez ca noc i uczyni morze such ziemi. Wody si rozstpiy, a Izraelici szli przez rodek morza po suchej ziemi, majc mur z wd po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie cigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jedcy weszli za nimi w rodek morza (Ksiga Wyjcia 14, 21-23). Naukowa modlitwa opiera si na wiedzy, e zanim zaczniesz si modli, odpowied ju jest i czeka na ciebie... I bdzie tak, i zanim zawoaj, Ja im odpowiem; oni jeszcze mwi bd, a Ja ju wysucham (Ksiga Izajasza 65, 24). Wszystko gotowe, jeli gotowy jest umys (Shakespeare). [Wszystkie cytaty spoza Biblii w tumaczeniu moim M.S. za tekstem oryginau.] Moc, ktra odpowiada na modlitw Dobrze jest pamita, e kady czowiek odpowiada na wasn modlitw, gdy to jego podwiadomo [Joseph Murphy, Potga podwiadomoci, op. cit.] reaguje na jego wierzenia. Wszystko moliwe jest dla tego, kto wierzy (Ewangelia w. Marka 9, 23). Odmawiajc modlitw, nie wyobraaj sobie zasiadajcego na tronie monarchy, ktrego ask miaby wyprosi. Odpowied wymaga raczej twojej cakowitej akceptacji yczenia. Wikszo ludzi szuka pomocy, bezpieczestwa i wsparcia u innych. To bd spowodowany brakiem zrozumienia. Po co oglda si na zewntrz? Bg jest we wszystkim, co istnieje widzialnym i niewidzialnym. nakazuj, by [...] nie pokadali nadziei w niepewnoci bogactwa, lecz w Bogu, ktry nam wszystkiego obficie udziela do uywania (Pierwszy List do Tymoteusza 6, 17). A Bg mj wedug swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie kad wasz potrzeb (List do Filipian 4, 19). Ta obecno i moc s we wszystkim, ponad wszystkim i wszystko przenikaj. Jest wszechobecna, a zatem jest rwnie i w tobie. Kontakt z t obecnoci i moc dokonuje si przez twoje myli i uczucia, ktre s narzdziami dziaania Boga, a ktre okrelamy odtd jako Ojca w tobie. Twoje myli i uczucia rodz czy tworz twoje przeznaczenie i wszystkie dowiadczenia, uwarunkowania i okolicznoci twojego ycia. Nie moesz znale si poza tym, co jest wszechprzenikajc obecnoci wszystkiego. Jedna jedyna moc Biblia nazywa t moc JA JESTEM, co oznacza ycie, wiadomo, nieuwarunkowan ja, Samorodnego Ducha. Wszystko powstaje wskutek autokontemplacji Ducha czy Boga. Tworzy on przez siebie, manifestujc si w tym, co stwarza. Zanim Abraham sta si, JA JESTEM (Ewangelia w. Jana 8, 58). To znaczy, e zanim nastpi jakakolwiek obiektywizacja czy manifestacja ideaw i pragnie, nieuwarunkowana czy bezpostaciowa wiadomo (JA JESTEM) warunkuje ja na obraz i podobiestwo twojego pomysu czy ideau. Waciwe podejcie do modlitwy

Woaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmi ci rzeczy wielkie i niezgbione, jakich nie znasz (Ksiga Jeremiasza 33, 3). Nigdy nie uywaj sformuowania ,jeeli to jest dobre dla mnie. wiadczy to o kompletnym braku zrozumienia praw twojego umysu i dziaania w tobie Wszechobecnego Ducha. W modlitwie nie ma miejsca na jeeli. Jeeli sugeruje wtpliwoci i niezrozumienie, a takie nastawienie umysu pozostawia w naszym wiecie z jego nieporozumieniami i chaosem. W wersetach Ksigi Wyjcia, przytoczonych na pocztku tego rozdziau, powiedziane jest dokadnie, jak naley si modli i przezwycia wszelkie warunki. Mojesz oznacza kadego czowieka, ktry czerpie z gbi swojej osobowoci i wiary w wielk prawd goszc, e ... u Boga wszystko jest moliwe (Ewangelia w. Mateusza 19, 26) i... Wszystko moliwe jest dla tego, kto wierzy (Ewangelia w. Marka 9, 23). Biblia wykorzystuje postaci historyczne dla wyraenia sensw metaforycznych. Mojesz oznacza te wydobywanie z wody. Inaczej mwic, czerpiesz z gbi swej podwiadomoci natchnienie, owiecenie, intuicj, si i mdro, umoliwiajce ci dokonywanie tzw. niemoliwego. Zasadnicze znaczenie i wadz nad twoim dowiadczeniem ma nastawienie umysowe. Zmiana postawy powoduje ogln przemian twojego ycia. Wycignicie rki (Ksiga Wyjcia 14, 21) oznacza rozszerzenie twojej wiadomoci istnienia w tobie mocy Boej, poczucie jednoci z Nieskoczonym. Rka suy do nadawania ksztatu, tworzenia, formowania i kierowania. To wyraa stwrcz moc Boga. Morze wyobraa peen niepokoju i zaburze stan umysu. Ulega on wyciszeniu, gdy dostrajasz si do Nieskoczonego i dowiadczasz przepywajcych przez ciebie rzek pokoju i mioci, budzcych w tobie rado i oywiajcych ca twoj istot. To wanie znaczy rozdzielenie wd, oddzielenie plew od ziarna, faszu od prawdy. Poczucie zaufania i spokoju, wiadomo, e dokonuje si dzieo Boga, sprawia, e obawy, wtpliwoci i emocjonalny zamt zanikaj, tak jak wwczas, gdy soce rozprasza mg. Wschodni wiatr symbolizuje narodziny Boga w twoim umyle. Soce wstaje na wschodzie, by rozpocz dzie i rzdzi jego biegiem. Mona powiedzie, e zmartwychwstania czy narodzin Boga w twoim umyle, i cudw, jakie wydarzaj si w twoim yciu dziki temu odkryciu i tej wiadomoci. Wschodni wiatr jest zatem symbolem zwyciskiego ducha ludzkiego, ktry narzuci swemu umysowi ide panowania i triumfu na wzr Boga. Pozwl, by pocign ci wschodni wiatr Kiedy porusza si w nas wschodni wiatr, to znaczy, e oywia nas, pociga ze sob i unosi w gr ku Bogu duch Boy. Dzieci Izraela, ktre posuwaj si naprzd po suchej ziemi, to nasze pomysy, marzenia i aspiracje. S one ujte subiektywnie w odczuciu ich realnoci, a nastpnie zostaj rzutowane w przestrze (suchy ld). W wersecie 23 (Ksiga Wyjcia 14, 23) czytamy rwnie: Egipcjanie cigali ich. Egipt oznacza w Biblii strach, wtpliwoci i wszelkiego rodzaju ograniczenia; przekonanie, e znajdujesz si w mocy wiata zewntrznego. Egipcjanie nienawidzili pasterza, ktry myli na sposb Boy. Znaczy to, e jeli jeste dobrym pasterzem, wwczas Egipcjanie ci nienawidz, poniewa twoje uduchowione myli pokonaj i unicestwi myli negatywne. Czsto si zdarza, e gdy si modlisz, ufajc we wszechmoc Bo, w twojej gowie pojawiaj si negatywne myli i powiadaj: Nie zdoasz tego osign, Brak ci mocy, To niemoliwe itd. Spjrz, jak trudno radzi sobie z tymi negatywnymi mylami. Kiedy modlisz si za kogo, kogo kochasz, okazuje si, e osd lekarza, pielgniarki czy yczliwego ssiada przeciwstawia si twojej wierze w cudown moc uzdrawiajc Nieskoczonej Boej Obecnoci wewntrz ciebie. Takie jest wyzwanie i walka, do jakiej dochodzi w twoim wasnym umyle. Kiedy znasz prawo umysu, moesz si odpry, bo w gbi duszy wiesz, e prawda zwyciy. I otrzymacie wszystko, o co na

modlitwie z wiar prosi bdziecie (Ewangelia w. Mateusza 21, 22). Kto myli naukowo, ten wie, e bd musi zosta pokonany, gdy caa jego moc opiera si na faszywych mniemaniach i pogldach ludzi. Trwaa wiadomo pokoju i zwycistwa musi przeway nad wyzwaniami negatywnego mylenia. Pie Mojesza to triumfalna pie zwycistwa wywiedzionego z naszych wewntrznych przekona, ktre namaszczaj nasz intelekt mdroci i staj si wiatem na naszej ciece, odsaniajc przed nami doskonay plan i pokazujc drog, jak mamy i. Bo do ciebie naley wadza Nie ma bowiem wadzy, ktra by nie pochodzia od Boga, a te, ktre s, zostay ustanowione przez Boga (List do Rzymian 13, 1). Wytrwale powtarzaj sobie, e nie ma innej wadzy, ni tylko ta, ktr wyzwala w tobie Bg, wszechmocny ywy duch. Kiedy utrwalisz sobie t prawd w umyle, stanie si ona dla ciebie uyteczna i doda ci si, zawsze bdzie dla ciebie pomoc, pociech i obron. Me bdziesz mia cudzych bogw obok Mnie! (Ksiga Wyjcia 20, 3). Bg, do ktrego na caym wiecie zwracaj si z baganiem i probami miliony, ujawnia si w twojej gbokiej jani. Wielu religijnych dogmatykw straszy ludzi wizj Boga jako jakiej tyraskiej istoty yjcej gdzie w niebie Boga pomsty, tajemniczego i obcego. Poeta powiada o Bogu: Bliszy jest od oddechu, bliszy ni rce i stopy. Z absolutnego punktu widzenia Boga nie mona pozna, bo w absolutnym znaczeniu niczego nie mona pozna. Wiele jednak moemy si nauczy, na przykad tego, e z mylami jest podobnie jak z rzeczami przycigamy do siebie to, co czujemy, i stajemy si tym, co sobie wyobraamy. Nasze myli s twrcze, a cokolwiek utrwalimy w swej podwiadomoci, to zostanie wyraone. Moemy czerpa ze swych nieskoczonych zasobw mdroci i mocy, gdy nie ma granic potga i inteligencja Nieskoczonego w naszym wntrzu. Hiob powiada o Bogu: Dach rozciga nad pustk, ziemi niczym nie umacnia (Ksiga Hioba 26, 7). Jedyn twrcza wadza, jak znasz, to twoja wasna myl. W wiecie moe istnie tylko jedna moc stwrcza to jest prawd z punktu widzenia matematyki, nauki i ducha. Gdyby istniay dwie moce czy wadze, jedna przeciwstawiaaby si drugiej, i wiat pogryby si w chaosie. Nauka wie, e wszechwiat, w jakim yjemy, jest matematycznie uporzdkowany. Oto dlaczego w kosmosie panuje ad, porzdek i cel. Niemoliwe jest istnienie dwch nieskoczonoci. Nieskoczono nie ma pocztku ani koca. Biblia daje odpowied: Suchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem Panem jedynym (Ksiga Powtrzonego Prawa 6, 4). Morze Czerwone, przez ktre wszyscy przechodzimy, oznacza wyzwania, trudnoci, problemy, choroby i strapienia. Przezwyciamy je, przywoujc nieskoczon Obecno i Moc, ktra odpowiada nam harmoni, pokojem, mioci i radoci wysuchanej modlitwy. Przechodzimy Morze Czerwone strachu, faszywych dogmatw i tradycji, niewiedzy, lku i zabobonu i odkrywamy rado Pana, ktra jest nasz si. Sprawi, e niewidomi pjd po nieznanej drodze, powiod ich ciekami, ktrych nie znaj, ciemnoci zmieni przed nimi w wiato, a wyboiste miejsca w rwnin. Oto s rzeczy, ktrych dokonam i nie zaniecham (Ksiga Izjasza 42, 16). Niewidomymi s ci, ktrzy nie wiedz, e mieszka w nich Bg, e to on chodzi w nich i mwi, a wrcz e jest tkwic w nich zasad ycia. Ojciec we wntrzu Kiedy czowiek budzi si do wiata, odkrywa, e w jego wasnej jani (wiadomoci ducha) jest ojciec i stwrca wszystkich dowiadcze, uwarunkowa i rzeczy. Dopki nie nadamy temu imienia lub postaci, nazywamy to nienazwanym i bezpostaciowym. Wynalazca znajduje w umyle tak ide. Nadaje jej posta, akceptujc j w swojej wiadomoci, a potem umieszczajc j w wiecie

realnym, tak by mogli z niej korzysta inni ludzie. W ten sposb wynalazca nada jednak tylko materialn posta i wyraz temu, co zawsze istniao w umyle Nieskoczonego. W podobny sposb Bg objawia si w czowieku. Nienazwany i bezpostaciowy pojawia si teraz w postaci czowieka. Bg narzuca samemu sobie granice, stajc si czowiekiem. Bg stworzy na swoje podobiestwo byt zdolny do odwzajemniania jego radoci. Czowiek jest tu po to, by chwali Boga i cieszy si nim przez wieczno. Ko i jedziec piewajmy pie chwaty na cze Pana, bo sw potg okaza, gdy konie i jedcw ich pogry w morzu (Ksiga Wyjcia 15, 21). Czsto widujemy konie i jedcw w alejach sucych do jazdy konnej, na grskich ciekach czy na poboczu wiejskiej drogi. Widujemy je rwnie na wycigach, a dokeje zdaj si doskonaymi jedcami. Konie wioz ich tam, dokd chc oni jecha, instynktownie poznajc dowiadczonego jedca, bo dowiadczony jedziec nie okazuje lku. Kocha swego konia i ma nad nim pen wadz. Podobnie my musimy kocha gbi swej wiadomoci, ofiarujc tej obecnoci w nas ca nasz lojalno, powicenie i wierno, uznajc je za jedyn wadz. To jest kochajcy Bg, a my, praktykujc t mio Nieskoczonego, moemy przezwyciy, pokona i opanowa wszelkie problemy i sytuacje, jakie napotkamy na swojej drodze. Jak mog kocha Boga ? Niektrzy mwi: Jak mog kocha nieskoczonego ducha czy moc? To takie oglnikowe i bezosobowe pojcia. Jak mog kocha mczyzn czy kobiet, ktrych nie znam w tym yciu? W Biblii mio jest wiernoci; jest stawianiem Boga na pierwszym miejscu w yciu, przy jednoczesnej wiadomoci, i jest to jedyna obecno i wadza. Mio do Boga zapocztkowuje zdrowy, peen podziwu, krzepicy szacunek dla Boskiej Istoty, ktra ci stworzya, ktra podtrzymuje ci przy yciu i ktra obdarzya ci caym wiatem. Kiedy absolutnie i zdecydowanie odmawiasz oddania wadzy jakiemukolwiek stworzeniu rzeczy, osobie, miejscu, uwarunkowaniu czy okolicznociom wwczas kochasz Boga. Myl prawdziwie naukowa nie oddaje wadzy wiatu zjawiskowemu; ca chwa i moc oddaje Nieskoczonemu. Boga umieszcza ponad jego stworzeniem. Musisz rwnie pamita, e Bg i dobro s synonimami. Gdy kierujesz swoj uwag i powicenie ku uczciwoci, pokojowi, harmonii, cierpliwoci, panowaniu nad sob, dobrej woli i sprawiedliwoci wobec wszystkich, to zarazem kochasz Boga lub dobro. Jeli emanujesz mioci i dobr wol wobec wszystkich wok, ta serdeczno, autentyczno i dobre samopoczucie zapewnia ci powodzenie i szczcie. Rydwany i jedcy caego wojska faraona Powracajce fale zatopiy rydwany i jedcw caego wojska faraona, ktrzy weszli w morze, cigajc tamtych, nie ocala z nich ani jeden (Ksiga Wyjcia 14, 28). Faraon oznacza w Biblii czowieka natury, kierujcego si w yciu picioma zmysami, pragnieniem wadzy w wiecie doczesnym i lkiem. Rydwany i jedcy, wyobraajcy myli i lki, poczucie urazy, pragnienie zemsty, nienawi i chciwo zostaj zatopione, rozproszone i starte z powierzchni ziemi przez kontemplacj obecnoci Boga. Wypeniajc swj umys wiecznymi prawdami, neutralizujesz i wykrelasz ze swej podwiadomoci wszelki lk i negatywne myli, a to oznacza, e musz znikn rwnie ich materialne obiektywizacje. Konie i jedcy, wspomniani w Ksidze Wyjcia, wyobraaj negatywne i niszczycielskie uczucia mciwoci, zazdroci, nienawici i niesprawiedliwoci, zwane czterema wadami. Naley je zastpi czterema cnotami, czyli mioci, sprawiedliwoci, pokojem i uczciwoci. Czwrka (4)

symbolizuje poruszajce si na czterech apach zwierz lub ludzkie uczucia. W czowieku jest tygrys. W czowieku jest rwnie do osy. W czowieku jest take lis, czyli spryt i przebiego. Jest w nim jednak rwnie gob pokoju. W gruncie rzeczy, w czowieku znale moemy wszystkie zwierzta lub emocjonalne stany wiadomoci. Kiedy si zatrzymasz i zastanowisz, uwiadomisz sobie, e s w tobie wszystkie nastroje i uczucia. Negatywne emocje, takie jak tumiona wcieko, poczucie krzywdy i wrogo wzbieraj w gbi podwiadomoci jak fale morskie, niosc ze sob wszelkiego rodzaju szcztki i wyrzucajc je na brzeg. Czowiek musi pamita, e znajduje si we wadzy swych uczu i emocji, i musi pyta samego siebie, czy czuje niech lub nienawi. Jeli tak jest, pdzi ku przepaci, ktra w sensie materialnym moe si urzeczywistni w postaci choroby, wypadku lub jakiego innego zakcenia harmonii jego ycia. Jeli w yciu jakiego czowieka dominujc emocj jest poczucie krzywdy, to ustanawia on nad swym umysem tyrana. Przekona si, e wszystko, co uczyni pod wpywem takiego uczucia, pjdzie le. Negatywne emocje niszcz w czowieku entuzjazm, witalno, nadziej, ambicje i aspiracje. Kiedy chce odnie w yciu sukces, nie potrafi. W rzeczywistoci odkrywa, e porusza si wstecz. Ko (negatywna emocja w postaci wrogoci czy poczucia krzywdy) unosi go, dokd chce, on sam za utraci wadz i zostaje obalony, jakby zrzuci go ze swego grzbietu na ziemi dziki rumak. Podejmowanie susznych decyzji Pamitaj o wielkiej prawdzie: ...w ciszy i ufnoci ley wasza sia (Ksiga Izajasza 30, 15). Jeli jeste niespokojny, nie moesz podj susznych decyzji, gdy gr bior emocje. Kiedy jeste niespokojny, wybacz sobie, e ywie negatywne myli, i postpuj wedle tych poucze: Wybaczam sobie, e ywiem negatywne myli, i postanawiam wicej si im nie podda. Odpuszczam wszystkim, wobec ktrych miaem poczucie krzywdy, yczc im wszelkich bogosawiestw ycia. Wiem, e gdy mio Boga wypenia moj dusz i rzeka jego pokoju pynie przeze mnie, nie mog ywi poczucia krzywdy ani nienawici wobec najnikczemniejszego czowieka na wiecie. Uwalniam je i pozwalam im odej. Wiem, kiedy wszystkim wybaczam, bo wwczas mog spotka ich w swym umyle i nie ma w nim wtedy da. Jestem spokojny. Gdy twj umys jest spokojny, moesz prosi Boga o przewodnictwo i ukierunkowanie. Wwczas przemwi do ciebie jak szmer agodnego powiewu. To wibracja; poczujesz j. To wewntrzne ciche poznanie duszy. Longfellow ukaza istotn natur intuicji, wewntrznego pouczenia, w nastpujcych sowach: Pracujmy zatem, by osign wewntrzny spokj, skierowany ku wntrzu spokj i wewntrzne uzdrowienie; t doskona cisz, gdy usta i serce milcz, a my nie snujemy naszych niedoskonaych myli i prnych opinii, lecz mwi w nas tylko Bg, my za tylko czekamy w jednoci serca, by pozna Jego wol, i w skupieniu ducha, by wypenia Jego wol i tylko Jego wol. Inaczej mwic, Bg przemawia uniwersalnym jzykiem mioci, pokoju, natchnienia i owiecenia. wity Pawe powiada: Bg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju (Pierwszy List do Koryntian 14, 33). Wyszkolony jedziec Ko poznaje wyszkolonego jedca, ktry moe pojecha na nim, dokd chce, a jeli przypadkiem ko go zrzuci, dosiada go z powrotem, klepie agodnie i odjeda. Nie traci ani chwili na al czy samokrytyk przejawiajc si w oskareniach rzucanych pod wasnym adresem, takich jak: Dlaczego spadem z konia?, Przestaj sobie radzi itd. Nie. Wyszkolony jedziec jest na to za mdry. Co wicej, wie o tym, e ko wyczuje te negatywne emocje i wwczas naprawd straci nad nim panowanie.

Twj prawdziwy pan Ujmujc rzecz z punktu widzenia psychologii, prawdziwym panem twoich myli, obrazw, emocji, dziaa i reakcji jest twoje dominujce przewiadczenie na temat wasnej osoby. Ta myl przewodnia panuje nad innymi mylami oraz ideami w twoim umyle. Zapytaj samego siebie: Kto jest moim szefem? Nie pozwl, by grujcym w tobie uczuciem by lk. Jeli ju tak si stao, to uczynie panem swego gospodarstwa niszczycielskiego wadc. Bogiem mioci, krlujcym w twoim umyle, powinien by prawdziwy Pan, zwany Panem Bogiem lub prawem dobroci, prawdy i pikna. Jakie cuda zdarzayby si w twoim yciu, gdyby kadego ranka przed udaniem si do pracy wycisza si, rozlunia i zwraca do wntrza, by wiadomie i szczerze stwierdzi: Bg, zasada ycia we mnie, ywy Duch, rzeczywisto mojej osoby, jest moim przewodnikiem i doradc dzi i zawsze. Ten ywy Duch we mnie wskazuje mi drog i wynagradza mnie, jest moim wadc, szefem i nauczycielem, rdem moich zasobw i moim JA JESTEM natchnionym i owieconym Z Wysoka. Dzi i kadego dnia od tej pory, Bg myli, mwi, dziaa i reaguje przeze mnie, i moje sowa s sowami mdroci, prawdy i pikna. Gdy bdziesz afirmowa te prawdy w skupieniu i spokoju, wiadomie i z mioci, stopniowo ugruntuj si one w twojej podwiadomoci, ktra zmusi ci, by ich dowiadczy, gdy podwiadomo jest z natury kompulsywna. Miliony zapomniay Pana Boga, ktry oznacza stan wiadomoci, nioscy bogosawiestwo, uzdrowienie i natchnienie dla innych. W tym to dniu wybawi Pan Izraela z rk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza (Ksiga Wyjcia 14, 30). Izrael oznacza wadc rzdzcego w zgodzie z Bogiem; inaczej mwic, kadego, kto wierzy w suwerenno Ducha we wasnym wntrzu i kto jest wierny Jedynej Wadzy, nie uznajc prcz niej adnej innej, nazywa si Izraelem. Izrael zostaje wybawiony z rk Egipcjan, co znaczy, e czowiek znajcy prawo i modlcy si w sposb naukowy, przez kontemplacj prawd Boych z najwyszego punktu widzenia, neutralizuje i niszczy wszystkie negatywne myli, ktre uywajc jzyka Biblii przedstawione s jako martwi Egipcjanie na brzegu morza. Kiedy kierujesz swoj uwag na Nieskoczon Moc, ktra jest w tobie, i rozwaasz Boe rozwizanie swoich problemw i trudnoci, przy czym kluczem do ycia jest uwaga, wszystkie ograniczenia ustpuj i zamieraj w tobie. Umieramy dla starego i yjemy dla nowego. Wtedy Mojesz i Izraelici razem z nim piewali tak pie ku czci Pana: Bd piewa ku czci Pana, ktry wspaniale sw potg okaza, gdy konia i jedca jego pogry w morzu (Ksiga Wyjcia 15, 1). To jest pie triumfu w twojej duszy, twoja wiara w rado i pokj oraz wiadomo, i taka postawa umysu rozdziela fale morza czy niepokojce ci stany, jak rwnie, e konia i jedca jego (negatywne uczucia) Pan pogry w morzu. Inaczej mwic, niszczycielskie emocje zostaj przemienione w morzu twojej podwiadomoci. Moesz przezwyciy trudnoci wszelkiego rodzaju, jeli si wyciszysz i spytasz samego siebie: Jak to jest w Bogu i w niebie?. Odpowied ogarnie jaowe obszary twego umysu jak rosa z nieba i przyjdzie do ciebie cicha, wewntrzna wiedza: Wszystko jest bogoci, harmoni, pokojem, radoci, obfitoci, nieskoczon inteligencj, bezgraniczn mdroci i mioci, nieopisanym piknem. Wszystko to s przymioty Boga skrytego w gbi twej podwiadomoci. O cokolwiek si modlisz, bd wiadom, e twoje pragnienie jest darem Boga; odczuj jego realno ju teraz, wiedzc, i ju posiadasz je w umyle. Gdy to czynisz, Duch Boy poruszy si dla ciebie. Takie jest dziaanie Boga. Podtrzymaj w sobie ten nastrj, a usyszysz pie dzikczynn Mojesza, ktra jest radoci wysuchanej modlitwy. Wznosz swe oczy ku grom: skd nadejdzie mi pomoc? (Psalm 121,1);

Rozdzia 3 Prawdy, ktrymi yjemy


Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszo na jaw, ani nic tajemnego, co by si nie stao wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzielicie w mroku, w wietle bdzie syszane, a cocie w izbie szeptali do ucha, gosi bd na dachach (Ewangelia w. ukasza 12, 2-3). Sowa te znacz tyle, e cokolwiek postanowimy szczerze w gbi swego umysu, to urzeczywistni si w sposb dostpny dla wszystkich. Wielu ludzi sdzi, e powyszy akapit odnosi si do win innych ludzi, ktre zostan ujawnione i odsonite, na przykad w dniu sdu, kiedy wszystkie ze uczynki zostan wypisane na naszych czoach. I tak jednak ludzie nie bd wwczas zgbia cudzych grzechw, gdy bd zanadto zaabsorbowani wasnymi. W rzeczywistoci sowa zacytowane powyej dotycz praw inwolucji i ewolucji. Inaczej mwic, cokolwiek przyswoi sobie twoja wiadomo, to rozwinie si i wyrazi w sposb obiektywny we wszystkich fazach twojego ycia. Lk, gniew, mio, rado i smutek wszystko to urzeczywistni si na ekranie przestrzeni. Pewien czowiek powiedzia do mnie: Tutaj cierpi, lecz kiedy umr, pjd do raju. Wszelkie cierpienie bierze si z niewiedzy. Wyjaniem owemu czowiekowi, e Duch, czy Bg, nie moe cierpie. Przyczyn naszego cierpienia jest niewaciwe stosowanie praw umysu. Cierpimy, dopki nie poznamy praw umysu i zasady dziaania Ducha. Kade cierpienie i nieszczcie na wiecie bierze si przede wszystkim z niewiedzy co do Boga i duszy. Jedynym naszym grzechem, ktrego konsekwencj s wszelkie cierpienia, jest zatem ignorancja. Dlaczego umar w wannie Podczas pogrzebu, w ktrym uczestniczyem ostatnio, wdowa powiedziaa mi, e jej m zawsze obawia si, i utonie. Lk ten towarzyszy mu od dziecka. Nigdy nie pywa odzi i trzyma si z dala od otwartej wody, gdy ba si, e si utopi. Jednak ostatecznie umar w wannie. Lk odcisn si w podwiadomoci zmarego i urzeczywistni na swj sposb. Mg wprawdzie zneutralizowa rezultaty swego strachu, ale odrzuca przemylan modlitw i nie chcia skonsultowa si z nikim, kto zajmuje si problemem podwiadomych obaw. Oto dlaczego Biblia mwi, e nie ma nic ukrytego, co by nie wyszo na jaw oznacza to po prostu, e cokolwiek odcinie si na naszej podwiadomoci, to wyrazi si na zewntrz jako forma, funkcja, dowiadczenie lub wydarzenie. Dokonawszy wszystkiego, sta Po przemwieniu, jakie wygosiem ostatnio na Midzynarodowym Zgromadzeniu Nowej Myli w Chicago, wdaem si w rozmow z pewnym lekarzem, ktry powiedzia mi, e przed wielu laty usiowa dosta si do Yale Medical College i prbowa wszystkich moliwych sposobw, by urzeczywistni swoje zamiary, lecz bez powodzenia. Stara si te dosta na inne akademie medyczne rwnie bez rezultatu. Wtedy jego matka zacytowaa Pismo wite: ...dokonawszy wszystkiego, sta (List do Efezjan 6, 13; [polski przekad brzmi inaczej: Dlatego wecie na siebie pen zbroj Bo, abycie w dzie zy zdoali si przeciwstawi i osta, zwalczywszy wszystko przyp. tum.]. Powiedziaa: To znaczy, e nie naley kry w koo; odpr si, odpu sobie i przesta zadrcza swoj wiadomo. Zrobie, co moge. Zwr si ze swoim problemem do podwiadomoci i pozwl, by rozwizaa go twrcza inteligencja twojej gbszej jani.

To bya mdra rada. W tym mniej wicej czasie wybucha II wojna wiatowa. Mj rozmwca zosta powoany do wojska i poniewa mia odpowiednie przygotowanie wstpne armia wysaa go do akademii medycznej. Jego modlitwy zostay wysuchane. Nie w taki sposb, jak tego oczekiwa, gdy drogi podwiadomoci s niezgbione. Cokolwiek zatem powiesz w mroku, w wietle bdzie syszane, co znaczy, e gdy mj rozmwca prosi w ciemnociach o spenienie swych pragnie, jego podwiadomo, w ktrej zakorzenia si i rozwina oywiajca go idea, daa mu we waciwym czasie odpowied. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Boego. Kto bowiem wszed do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bg po swoich (List do Hebrajczykw 4, 9-10). Odpoczynek, o ktrym mwi ten werset, oznacza twoj wewntrzn wiar jest rozlunieniem i zobojtnieniem mona je nazwa milczc wewntrzn znajomoci duszy, dziki ktrej poznasz, e twoja modlitwa zostaa wysuchana. Kiedy jeste zobojtniay, nie reagujesz. Jeste obojtny, gdy pisz. Boska obojtno to wiadomo, e twoja modlitwa nie moe pozosta bez odpowiedzi. Jak przygotowywaa si do swego szabatu Pewna moda kobieta wielokrotnie umawiaa si z mczyznami i wielokrotnie dowiadczaa rozczarowa; jeden z mczyzn, z ktrymi si spotykaa, twierdzi, e jest czowiekiem samotnym, lecz po pewnym czasie odkrya, e ma on i wykorzystuje j bez uczciwych zamiarw. Dwa jej maestwa skoczyy si rozwodem. Zasugerowaem, by przed udaniem si na spoczynek sprbowaa nastpujcej metody: niech wyobraa sobie, e ciskam jej rce, yczc wszystkiego najlepszego w dniu jej szczliwego zampjcia. To oznaczao dla niej, e ju zawara maestwo. Kobieta czua, e na jej palcu znajduje si prawdziwa, odczuwalna w dotyku, twarda obrczka. Wszystko to dziao si co wieczr w stanie psnu, gdy bya jeszcze w peni wiadoma, i musi najpierw zaakceptowa idea w swoim umyle, zanim maestwo bdzie moliwe w wiecie rzeczywistym. Ideaem, jaki panowa w umyle kobiety, by uduchowiony mczyzna, idealnie jej odpowiadajcy. Wysuchiwanie co wieczr skadanych przeze mnie ycze wszystkiego najlepszego w maestwie byo sposobem umocnienia podwiadomoci. Kobieta postpowaa wedug mojej rady i wkrtce potem polubia szczliwie pewnego pastora. Bd wiadomy subtelnoci, realnoci i rozsdku tej prostej metody. Niepotrzebnie zamartwiaa si o swego syna Pewna matka zamartwiaa si o swego syna, ktry przekl Boga i powiedzia: Nie ma Boga. Kobieta ta przeczytaa w Biblii: Kto by jednak zbluni przeciw Duchowi witemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego (Ewangelia w. Marka 3, 29). Ten werset Biblii budzi lk wielu ludzi. Jednak ycie, czy Bg, pene jest przebaczenia. Zbyt czyste oczy Twoje, by na zo patrzyy, a nieprawoci pochwala nie moesz (Ksiga Habakuka 1, 13). Ojciec bowiem nie sdzi nikogo, lecz cay sd przekaza Synowi (Ewangelia w. Jana 5, 22). Sdz, e Syn oznacza symbolicznie twj umys, a ty sdzisz siebie samego po swych mylach i wnioskach, do jakich on dochodzi. Kiedy przestajesz krytykowa, gani, umniejsza i potpia siebie samego, osadzajc na tronie swego umysu myli pynce od Boga, podwiadomo reaguje automatycznie i przeszo zostaje zapomniana. Jeli kiedy bdnie stosowae zasady chemii czy matematyki, a teraz zaczynasz stosowa je we waciwy sposb, owe zasady nie maj ci za ze twojego wczeniejszego postpowania i nie

stawiaj oporu; podobnie mona powiedzie o twoim umyle kiedy zaczynasz stosowa jego prawa, natychmiast uzyskujesz rezultaty. Nowy pocztek jest nowym kocem. Zacznij od mioci, a skoczysz na powodzeniu, zdrowiu i spokoju ducha. Gdy czowiek nie chce szuka przewodnictwa i natchnienia lub gdy sdzi, e nic mu nie pomoe, wwczas po prostu nie pozwala, by moc Boa go uzdrowia, gdy jego podwiadomo reaguje na to, w co w czowiek wierzy. Jeli, na przykad, powiadasz, e znasz ca prawd i e nie ma niczego wicej, czego mgby si nauczy, to nie bdziesz mg dostrzec szerszej Prawdy, ktrej nie ma koca. Dopki nie chcesz sobie wybaczy i wierzysz, e nic ci nie pomoe, czy te, e sytuacja jest beznadziejna, dopty twoje nastawienie jest niewybaczalne. Biblia posuguje si orientalnymi idiomami i jzykiem symboli, a przeto dosowne traktowanie powyszych cytatw byoby absurdem. Kiedy si modlisz, nie zaprztaj sobie nadmiernie gowy czasem A gdy przejrza, powiedzia: Widz ludzi, bo gdy chodz, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu pooy rce na jego oczy. I przejrza [on] zupenie, i zosta uzdrowiony; wszystko widzia teraz jasno i wyranie (Ewangelia w. Marka 8, 24-25). Oczy oznaczaj w Biblii percepcj duchow, wewntrzny wgld w prawa umysu. Czowiek zawdzicza swe panowanie temu, e moe w sposb refleksyjny kontrolowa wasn podwiadomo. Moesz na przykad zamkn teraz oczy i poczu, czy wyobrazi sobie, e ju jeste w miejscu, w ktrym pragniesz by. Realizujesz jaki stan nie tylko przez to, e z tam czynisz tutaj, lecz take przez to, e przyszo czynisz teraniejszoci. W wyobrani dramatyzujesz pewne stany i w tej zmysowej wyrazistoci otwierasz oczy i zadziwia ci, e ju nie jeste tam. To oznacza, e ugruntowae jaki stan w swej podwiadomoci i ten stan si wydarzy. Biblia powiada: przejrza i dostrzeg ludzi niby chodzce drzewa. Drzewa jednak nie chodz; s zakorzenione w ziemi i aby przyniosy owoc, musi upyn kilka pr roku. Czowiek sam stwarza swoje pory roku i nie jest zakorzeniony w ziemi jak drzewo. Nie musi czeka, a kto uzdrowi mu oczy, ani na zdrowie, mio, pokj i natchnienie. Mieszka w nim Bg, staje on ponad czasem i przestrzeni. Mio jest teraz; moe gosi j teraz. Pokj jest teraz i on moe gosi, i teraz przepywa przez niego rzeka pokoju Boego. Sia jest teraz i on moe gosi, e teraz przepywa przez niego nieskoczona moc. Gupio si mwi: Ktrego dnia kto uzdrowi mi oczy. Bezgraniczna uzdrawiajca Obecno jest w tobie. Jest ponad czasem i przestrzeni. Wizja jest duchowa, wieczna i niezniszczalna. Go miao: Moje oczy s oczami Boga i teraz doskonale widz. Czemu mwi: Ktrego dnia odnios sukces w wiecie? Go, e teraz, w tej chwili prowadzi ci nieskoczona Inteligencja, odsaniajc przed tob twoje ukryte zdolnoci i otwierajc nowe wrota ekspresji. Przesta odkada na pniej swoje dobro, gdy czegokolwiek szukasz, jest w tobie jako idea, myl albo zasada, i wszystko, co widzisz na tym wiecie, pochodzi z umysu czowieka, czerpicego z umysu Boga. Wszystkie wynalazki, odkrycia, wszystko, czego uywasz w codziennym wiecie, pochodzi z umysu czowieka. Ma ona tylko jedno rdo. Cuda modlitwy Powiadam wam: Midzy narodzonymi z niewiast nie ma wikszego od Jana. Lecz najmniejszy w krlestwie Boym wikszy jest ni on (Ewangelia w. ukasza 7, 28). To znaczy, e kady czowiek, ktrego modlitwy s wysuchane i ktry wchodzi w kontakt z Rzeczywistoci, jest wikszy od najmdrzejszego czowieka tego wiata. Kto moe by mdry w kategoriach tego wiata, podajc we wszystkim za przewodnictwem swoich piciu zmysw; kto inny wie, jak spotka obecn w nim Nieskoczono i znale spokj w tym zmiennym wiecie.

Znaczenie sw Ojcze nasz Wy zatem tak si mdlcie: Ojcze nasz, ktry jeste w niebie... (Ewangelia w. Mateusza 6, 8-9). Ojcze nasz znaczy, e wszystkich nas zrodzia wsplna Zasada yciowa, co sprawia, e wszystkich nas czy wewntrzne pokrewiestwo. cile rzecz biorc, wszyscy jestemy brami i siostrami. Sowo ludzko oznacza jeden byt pojawiajcy si jako wielo. Wskazuje na twoj zasadnicz jedno z Bogiem, ze wszystkimi ludmi i wszystkim, co istnieje na wiecie. Istnieje tylko Jeden Umys i Jeden Duch oywiajcy nas wszystkich. Podczas modlitwy zasadnicze znaczenie ma poczucie jednoci ze wszystkimi ludmi i wszystkim, co istnieje na wiecie. Wszystkie stworzenia istoty ywe i ptactwo pochodz z Jedynego rda, a jedna cz Ducha nie moe si przeciwstawia jego innej czci, jako i Duch jest jeden i niepodzielny. Kiedy mwisz Ojcze nasz, urzeczywistniasz wielkie prawo jednoci i wsplnoty wszystkiego. To redukuje poczucie sprzecznoci i pozwala, by zajania uwiziony w tobie blask. Naucz si by wiadomym Aby wiedzie, co si dzieje, musisz mie wiadomo. Czowiek, ktry nigdy nie widziaby wcznika do wiata ani telefonu, nie umiaby ich odrni, gdy nie ma ich w jego wiadomoci. Przyjmij do wiadomoci, i mieszka w tobie Bg, i powiedz sobie, e co jest prawd w stosunku do Boga, jest rwnie prawdziwe w twoim wypadku, a w twym yciu pojawi si cuda. Bg jest obecny zarwno w zabjcy, jak i w witym. W jednym nie mniej ni w drugim. Bg nie moe by bardziej lub mniej. Zabjca moe ulec przemianie, gdy odczuwa gd i pragnienie, by sta si nowym czowiekiem. Nasycajc umys i serce wiecznymi prawdami i przyswajajc je duszy, ulegamy przemianie i stajemy si nowym czowiekiem w Bogu. Podwiadomo jest kompulsywna; gdy przedtem kto odczuwa przymus czynienia za, teraz odczuwa przymus, by postpowa waciwie. Cuda, jakie sprawia wiara w Boga Wiara za jest pork tych dbr, ktrych si spodziewamy, dowodem tych rzeczywistoci, ktrych nie widzimy. [...] Bez wiary za nie mona podoba si Bogu. Przystpujcy bowiem do Boga musi uwierzy, e [Bg] jest i e wynagradza tych, ktrzy Go szukaj (List do Hebrajczykw 11, 1. 6). Podczas Konwencji Nowej Myli pod auspicjami wielebnego Johnnie Colemana, duchownego Fundacji Jednoci na Rzecz Lepszego ycia, ktra odbya si w Chicago w lipcu 1975 roku, byem jednym z wielu mwcw prezentujcych swoje pogldy. Po dwugodzinnej sesji jeden z uczestnikw mojej grupy powiedzia, e jego dziadek by Buszmenem. Jako mody chopak wdrapa si na pokad angielskiego statku, gdzie zaopiekowa si nim pewien szkocki marynarz. Zabra on dziadka mego suchacza do Anglii, gdzie Buszmen zdoby wyksztacenie i zosta wybitnym duchownym. W zetkniciu z uduchowion atmosfer i cudownym, spokojnym otoczeniem, mody Afrykaczyk nauczy si szacunku dla Boga dziaajcego w jego wasnej osobie i uleg przemianie. Sta si kulturalnym, agodnym i znakomicie wychowanym czowiekiem, prawdziwym duchowym olbrzymem; a by Buszmenem. Jego wnuk, ktry opowiedzia mi t histori, zaznaczy jednoczenie, e Szkot, ktry przywiz jego dziadka do Anglii, by gboko religijnym czowiekiem i niezbicie wierzy, i jego wychowanek w cudowny sposb da wyraz obecnemu w nim Bogu, a Nieskoczony odpowiedzia wedle jego wiary. Przez wiar Henoch zosta przeniesiony, aby nie oglda mierci. I nie znaleziono go, poniewa Bg go zabra. Przed zabraniem bowiem otrzyma wiadectwo, i podoba si Bogu (List do Hebrajczykw 11, 5).

Henoch oznacza stan umysu czowieka. Kiedy osigasz pewien nastrj lub przekonanie, przeksztacasz lub wypierasz dawne nastroje i postawy duchowe i stajesz si inny. Nie sposb odnale dawnych stanw umysu. Nie moesz zobaczy przekonania. Gdzie chromy, ktrego odwiedzae w szpitalu? Teraz chodzi ju rwnym krokiem i powodzi mu si we wszystkim, co przedsiwemie. Niedawno odwiedziem dom starcw i rozmawiaem z czowiekiem, ktry utraci wadz w nogach. Jego syn powiedzia mi: On ma wielk wiar. Gdy tylko porozmawia pan z nim i nauczy go, jak si modli, jestem pewny, e wstanie i zacznie chodzi. Moja modlitwa dla tego czowieka bya bardzo prosta: Bg chodzi i mwi we mnie i moc Wszechmocnego jestem zdrw. Poradziem mu take, by wyobraa sobie, e wchodzi do mego domu, by powiedzie mi o cudzie, jaki si wydarzy, i by poczu, i witam si z nim i gratuluj mu tego, co uczyni dla niego Bg. W swej wyobrani mia uczyni tam tutaj, a przyszo zmieni w teraniejszo i odczu realno tego wszystkiego. Inaczej mwic, mia sobie wyobrazi mentalnie i emocjonalnie, a take uzmysowi, e znajduje si moim gabinecie i przyjmuje ode mnie gratulacje. Pacjent powtarza to wiczenie raz po raz, wielokrotnie w cigu dnia, dopki nie odczuwa tej rzeczywistoci z ca naturalnoci i zmysow wyrazistoci. Po miesicu wszed do mojego gabinetu, dowiadczajc realnie tego, co przez cztery tygodnie odgrywa w swoim umyle. Przetworzy dawny stanu umysu, w ktrym by upoledzony, w czowieka podajcego prostym krokiem w Prawie. Umar dla dawnego ja i nie sposb byo dopatrze si w nim ladw upoledzenia. Zostaa napisana przez ludzi Nieustannie pojawiaj si nowe przekady Biblii, w ktrych dawne pomyki s poprawiane i prostowane. Poniewa Biblia (w przekadzie) zostaa napisana przez ludzi, nie jest doskonaa, i od czasu do czasu znajduje si w niej nowe bdy. Tym, czego musimy si nauczy, jest nie litera czy sowo sowo jest nastrojem, myl uczuciem, wewntrznym znaczeniem, jakie w sobie zawiera. Wielu ludzi uwaa, e Bibli naley cytowa sowo w sowo. W jaki sposb? Biblia nie zostaa napisana po angielsku, a jej hebrajszczyzna sprzed tysicy lat rni si ogromnie od wspczesnego jzyka hebrajskiego, bardziej ni angielszczyzna Chaucera rni si od jzyka, jakim dzi mwi Anglicy. To samo dotyczy dawnej greki. W dzisiejszych czasach nie nazywamy swych crek Daisy, Fannie czy Pansy upyw czasu sprawia, e jzyk si zmienia. Gdy byem chopcem, wszystkie te imiona cieszyy si wielk popularnoci. Nikt take nie nazwie swego syna Judaszem, poniewa nikt nie chce, by jego syn sta si w szkole pomiewiskiem. Nie mamy tu do czynienia ze sowami, ale z nastrojami. Na przykad sowo Jan znaczy mio; Piotr skaa, wiara w Jedynego Boga; Jakub waciwy osd, czyli decyzj opierajc si na wiecznych prawach, ktre takie same byy wczoraj, s dzi i bd jutro. Sowo grzech to chybienie celu, niezdolno do realizacji yciowych zamierze. Naprawd grzeszysz, gdy nie prowadzisz penego i szczliwego ycia. Sowo Judasz znaczy brak, ograniczenie, twj osobisty problem. Kady rodzi si ze swoim Judaszem; tzn. kady rodzi si do warunkw swego rodowiska. Przybywamy ze stanu wolnego od wszelkich ogranicze i trafiamy do wiata trzech wymiarw. Jestemy tu po to, by odkry, kim jestemy. Dziki problemom, trudnociom i wyzwaniom odkrywamy w swym wntrzu bosko. Nasza rado pynie ze zwycistwa. Czowiek tumaczcy Bibli musia uchwyci nastrj mistykw, piszcych swe ksigi przed tysicami lat. Posugiwali si oni szczeglnym, fragmentarycznym kluczem. W Biblii czytamy: Podstaw wiedzy jest boja Paska (Ksiga Przysw 1, 7). Biblia powiada potem, e Bg jest mioci. Wszystko to wydaje si pene sprzecznoci. Jednake w dawnym jzyku boja Boa oznaczaa zdrowy, uzasadniony szacunek dla Boga, czy te Prawa, szacunek tego samego rodzaju,

jaki mona ywi dla praw chemii czy elektrycznoci; nie szanujc ich, czowiek sam naraa si na kopoty. Nie sposb zrozumie angielszczyzny Wielkiej Karty Wolnoci [z 1215 roku przyp. tum.], jeli nie opanuje si jzyka angielskiego epoki, w ktrej powstaa. Do ktrego wic bdzie nalee? W owym dniu przyszli do Niego saduceusze, ktrzy twierdz, e nie ma zmartwychwstania, i zagadnli Go w ten sposb: Nauczycielu, Mojesz powiedzia: Jeli kto umrze bezdzietnie, niech jego brat wemie wdow po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Ot byo u nas siedmiu braci. Pierwszy oeni si i umar, a poniewa nie mia potomstwa, zostawi swoj on bratu. Tak samo drugi i trzeci a do sidmego. W kocu po wszystkich umara ta kobieta. Do ktrego wic z tych siedmiu nalee bdzie przy zmartwychwstaniu? Bo wszyscy j mieli [za on]. Jezus im odpowiedzia: Jestecie w bdzie, nie znajc Pisma ani mocy Boej. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie bd si ani eni, ani za m wychodzi, lecz bd jak anioowie Boy w niebie (Ewangelia w. Mateusza 22, 23-30). Jeli jaki mczyzna ma on i wierzy w reinkarnacj, bdzie musia mie tysic on. Ktra naprawd naley do niego? Podobnie musiaby mie po tysicu matek i ojcw. Ktra matka jest jego prawdziw matk? Wiara w reinkarnacj jest pociech, opium, rodzajem narkotyku dla jednostki, ktra dowiadczya wielu poraek i ktrej przynosi ona ulg. Teoria ta dogadza jego prnoci i zaspokaja ambicje ego. Jeli czowiek, ktry znalaz si na dnie, usyszy w hipnotycznej sugestii, e kiedy by sawny, chtnie sucha, i jego nieszczcia spowodowane s przez karm i ze uczynki we wczeniejszych wcieleniach. Powiedz czowiekowi, e kiedy sobie wybacza, jego grzechy zostaj mu wybaczone. Czowiek powinien przesta sarka, gdy Bg nie karze adnego czowieka. Na temat reinkarnacji pisaem obszernie w ostatnim rozdziale ksiki Psychic Perception [Joseph Murphy Psychic Perception. The Magic of Extrasensory Power (Percepcja psychiczna: magia mocy pozazmysowej), Parker Publishing Company, Inc., West Nyack, Nowy Jork 1971.]. Mog jednak doda, e sw obecn popularno teoria reinkarnacji zawdzicza temu, i uywajcy zaledwie piciu zmysw czowiek jest jak pi panien gupich: w jego lampach nie ma oleju ani mdroci. Wyjanienie goszce, i powraca na ten wiat raz po raz, by odpokutowa dawne grzechy, stanowi dla niego pewn pociech i mwi mu to, co pragnie sysze. Zarazem reinkarnacja zdaje si wyjania wiele niepojtych zjawisk. Jej akceptacja opnia jednak rozwj duchowy, hamuje proces przebudzenia i jest wierzeniem destrukcyjnym i zabobonnym. Mozart, Lincoln, Szekspir i nieskoczenie wielu innych twrcw pozostawio swj lad w dziejach ludzkoci. Czytamy o ich dokonaniach w historii, dzieach literackich i muzycznych. Wszyscy oni yj w sercach i umysach ludzkich a nie w nowych wcieleniach. Gdy m i ona przystpuj do aktu poczcia, mog da pocztek wszelkim stanom, jakie tylko sobie wyobraaj. Przeway nastrj dominujcy, gdy podwiadomo zawsze akceptuje przewaajcy stan czy uczucie. Jeli powicaj czas na to, by rozwaa waciwoci charakteru Lincolna i gorco pragn spodzi i wychowa takiego syna (co w rodku, to na zewntrz), wwczas maj szans na dziecko obdarzone tymi cechami; nie jest ono jednak powracajcym na wiat Lincolnem. To raczej ton, w jaki uderz rodzice od poczcia czy te stworzenia, okrela natur dziecka. Teraz wrmy do pytania saduceuszy, ktrzy stanowili sekt religijn o silnych przekonaniach materialistycznych, lecz ktrym brakowao zrozumienia duchowoci. Saduceusze spogldali na wspomniane maestwo, jak na maestwo czysto fizyczne. Biblia mwi o rzeczach umysu i ducha, o czowieku psychologicznym i duchowym, ktry zawiera wiele zwizkw mentalnych i emocjonalnych zwanych na tym wiecie maestwami.

Podobnie w I Chingu [Joseph Murphy Secrets of the I Ching (Tajemnice I Chingu), Parker Publishing Company, Inc., West Nyack, Nowy Jork 1971.] maestwo oznacza symbolicznie przyjcie czy danie wiary jakiej idei lub pogldowi. Jeli wierzysz, e od truskawek dostajesz pokrzywki, to jest maestwo, mwic jzykiem biblijnym, a ty masz z niego potomstwo, a mianowicie materialny wyraz wierzenia bd opinii, jak przyje, w postaci pokrzywki. Jeli polubiasz lub przyjmujesz pogld, e od siedzenia w pobliu wentylatora sztywnieje ci kark, bdziesz mia z tego maestwa potomstwo, a mianowicie sztywny kark. Spjrz na niezliczone maestwa mentalne, jakie zawieraj ludzie na tym wiecie, przyjmujc i przyswajajc sobie wszelkiego rodzaju faszywe mniemania, pogldy i przesdy. wity Pawe powiedzia: ...kadego dnia umieram (Pierwszy List do Koryntian 15, 31). Musisz umrze dla tego, czym jeste dzisiaj, aby mg y jako ten, kim pragniesz by. Ju teraz jeste w niebie; nie jest ono jakim miejscem, do ktrego pjdziesz po mierci. yjesz, poruszasz si i istniejesz w tym Nieskoczonym Duchu wewntrz ciebie, ktry nigdy si nie urodzi i nigdy nie umrze. Moesz umrze dla lku i y w wierze w Boga i wszystko, co dobre. Moesz umrze dla ubstwa i y w bogactwach Boych, ktre znajduj si wszdzie wok ciebie. Moesz umrze dla przesdw i przyj mdro Bo, dowiadczajc tym samym powtrnych narodzin, duchowej odnowy, w ktrej mdro Boa namaszcza twj umys, a ty mylisz, mwisz i dziaasz ze stanowiska nieskoczonej Obecnoci i Mocy; nie pod wpywem naoonej z gry struktury niewiedzy, lku i przesdu, ktre nazywa si trzema brutalami. Kilka miesicy temu zasign u mnie rady pewien alkoholik, ktry utraci rodzin, swoje przedsibiorstwo i dobr opini. Czowiek ten by zupenie nieodpowiedzialny i peen pogardy dla siebie samego. Postanowi umrze dla swego aktualnego stanu i pj do nieba; a mianowicie pragn harmonii, zdrowia, pokoju i spenienia si. Kadego wieczoru powtarza: Teraz nale do mnie spokj i trzewo. Przepywa przeze mnie nieskoczona moc, obdarzajc mnie wolnoci, pokojem, harmoni i si. Podjem decyzj i wiem, e moc Boga mnie wspomoe. Pod koniec tygodnia by cakowicie wolny od swego naogu. Podj decyzj o staniu si nowym czowiekiem, wrci do ony i dzieci, zacz uczszcza do szkoy wieczorowej i gorliwie zabra si do nauki na kursie zarzdzania. Jego pracowito i zapa w peni si opaciy. Obecnie czowiek w znw prowadzi wasny interes i odnosi zadziwiajce sukcesy. Psychologicznie umar dla czowieka chorego, sabego, niepewnego, jczcego i narzekajcego, a odrodzi si do pokoju, rwnowagi, triumfu i spenienia. Psychologicznie umar i poszed do nieba (pokj i harmonia). Symboliczne znaczenie Biblii ma sens: (...) litera bowiem zabija, Duch za oywia (Drugi List do Koryntian 3, 6).

Rozdzia 4 Rzeczy, ktre chcesz wiedzie


Rzek Mu wtedy diabe: Jeli jeste Synem Boym, powiedz temu kamieniowi, eby si sta chlebem. Odpowiedzia mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem yje czowiek (Ewangelia w. ukasza 4, 3-4). Moemy spojrze na powysze sowa, jak na postaw pokusy; inaczej mwic, jeli jest w tobie caa ta moc Boa, moesz rzuci si ze szczytu gry i nic ci si nie stanie. Twj kusiciel powiada rwnie: Zobaczymy, jak uzdrowisz uomnego, lepego i czowieka, ktry ma przerzuty nowotworu w caym ciele.

Gdy mwisz: Najpierw musz to udowodni sobie, prbujesz projektowa swj nie istniejcy jeszcze stan umysu. Wkraczasz w stan zwtpienia. Jednoczenie pragniesz wyrazi nastrj wiary czy przekonania. Kusisz Nieskoczone. Odchodzisz od praw umysu, ktre gosz, e cokolwiek wpoisz podwiadomoci, to wyrazi si zgodnie z waciw sobie natur. Elektryczno nie dostosowuje si do twoich ycze; napicie przechodzi od wyszego do niszego potencjau i bdzie tak dziaa niezalenie od tego, czy rozumiesz zasady elektrycznoci, czy nie. Wwczas wyprowadzi Go w gr, pokaza Mu w jednej chwili wszystkie krlestwa wiata i rzek diabe do Niego: Tobie dam potg i wspaniao tego wszystkiego [...] Jeli wic upadniesz i oddasz mi pokon, wszystko bdzie Twoje (Ewangelia w. ukasza 4, 5-7). Diabe czy szatan oznacza odejcie od prawdy lub osd wedle pozorw. Jeli, na przykad, odwiedzasz w szpitalu przyjaciela chorego na jak straszn chorob i zaczynasz si ba, e moesz si zarazi, twoim diabem jest negatywne wyobraenie, odwodzce ci od idei zdrowia, pikna i doskonaoci. Duch w tobie jest zawsze doskonay, a twoje myli powinny skupia si na niepokalanej, niesplamionej obecnoci Boga w tobie. Na to odrzek mu Jezus: Id precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu bdziesz oddawa pokon i Jemu samemu suy bdziesz (Ewangelia w. Mateusza 4, 10). Cae swoje posuszestwo i lojalno, i powicenie winien jeste obecnemu w tobie Duchowi rdu twych wszystkich bogosawiestw; twego bezpieczestwa i ochrony. Mdrze uywa swej wadzy Prezydent Lincoln mdrze uywa wadzy, jak dawa mu jego urzd. Czsto spotwarzano go i oczerniano. Wielu ludzi na eksponowanych stanowiskach robio, co mogo, by zaszkodzi jego opinii. Wrd wysoko postawionych liczni s ci, ktrzy naduywaj swej wadzy. Zaczynaj sdzi, e wadza przypada im dlatego, i s osobicie jakimi nadzwyczajnymi osobami; wierz, e ich osd jest bezbdny i e nie mog bdzi. Co wicej, nie ycz sobie, by ktokolwiek miesza si w ich sprawy. Taka postawa okazuje si jednak dla nich zgubna, poniewa zapominaj, e prawdziwa moc tkwi wewntrz, a czowiek jest wielki tylko wwczas, gdy sprzymierzy si z Nieskoczonym i pozwoli, by przepywaa przeze mdro i moc Jedynego Nieskoczonego. Ludzie mdrzy, tacy jak Lincoln, szukaj przewodnictwa i kierownictwa dziaajcego w nich Boga i nie popisuj si sw wadz przed innymi. Przeciwnie, czowiek mdry jest skromny, grzeczny i peen gbokiej pokory wobec Boga, ktry ksztatuje nasze cele. Kto jest szefem ? Wszyscy znamy typ czowieka, ktry awansowawszy na wysze stanowisko powiada: Poka im, kto jest szefem. Ju ja im wszystkim poka. Jest niepewny i czuje, e nie potrafi sprosta obowizkom, wic usiuje nadrobi swoje braki, ostentacyjnie demonstrujc posiadan wadz, przez co zdradza swoje saboci. Pochodzenie i znaczenie sowa diabe Zorganizowane religie zawsze wyjaniay obecno za na wiecie, uciekajc si do istnienia diaba. Biblia jasno wskazuje odpowied: Ja tworz wiato i stwarzam ciemnoci, sprawiam pomylno i stwarzam niedol. Ja, Pan, czyni to wszystko (Ksiga Izajasza 45, 7). I znw napotykamy szczeglne sowa: Pan (prawo podwiadomoci) sprawi, e serce faraona pozostao twarde. Faraon sam uczyni swe serce twardym wskutek wrogoci i nienawici. Jego podwiadomo zareagowaa na postaw jego umysu. Kiedy si to zrozumie, wszystko jest bardzo proste. Jest tylko jedna Moc. Suchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem Panem jedynym (Ksiga Powtrzonego Prawa 6, 4).

Kiedy uywasz Jedynej Mocy bez wiedzy, gupio, w sposb szkodliwy lub krzywdzcy, ludzie nazywaj j diabem, szatanem, nieszczciem, cierpieniem, brakiem i ograniczeniem. Kiedy uywasz mocy w sposb twrczy, harmonijny i mdry, ludzie nazywaj j Bogiem, Allahem, Brahm, zdrowiem, szczciem, pokojem i bogactwem. Kad si, jaka istnieje w naturze, da si wykorzysta na dwa sposoby. Woda moe posuy do tego, by napoi spragnione dziecko lub by je utopi. Ten sam wiatr, ktry wpdzi statek na skay, doprowadza go rwnie bezpiecznie do portu. Siy natury nie s ze; wszystko zaley od tego, jak je wykorzystasz. Sowo diabe oznacza ducha za nie Zego Ducha takiego jak nienawi, zazdro, wrogo, poczucie krzywdy, pragnienie odwetu i z wol. Takie s postawy mentalne, czy diaby nkajce czowieka. Diaba teologicznego wymyli Koci. [Wedug szeregu tekstw Biblii istnieje Szatan, czyli diabe, istota duchowa wroga czowiekowi przyp. red.]. Bg postawiony na gowie Niektrzy mistycy ydowscy uwaali, e pojcie diaba powstao przez postawienie na gowie, wykrcanie pojcia Boga. Takiego anty-Boga czowiek obdarzy wasnymi wadami i zociami. Ujmujc wszystko w sposb tak prosty, by mg to zrozumie omioletni chopiec diabe to Bg na odwrt, takiego sobie bdnie wyobraaj ciemne masy. Uwaam, e diabe potocznych wyobrae religijnych nie istnieje. Tylko jedna Wadza Z punktu widzenia nauki, matematyki i duchowoci moliwa jest tylko jedna wadza. Gdyby istniay dwie, jedna chciaaby obali drug. W wiecie nie byoby porzdku, adu, symetrii ani proporcji. Byby zgiek i chaos. Jest jednak kosmos [gr. porzdek przyp. tum.], a nie chaos. Przekszta sowo evil [diabe, zy przyp. tum.], a otrzymasz live [ycie przyp. tum.]. Zo (evil) oznacza zatem ycie na opak. Twj diabe poda przeciw nurtowi ycia, ktre biegnie naprzd harmonijnie, spokojnie, radonie i miarowo. Przesta y na opak. Podaj z wielkim strumieniem ycia, ktre zawsze niesie ze sob wiksz miar ycia, mioci, prawdy, pikna i obfitoci. Wszystkie rzeczy, wszystkie procesy i wszelka aktywno pochodz z Jednego rda. Wynika std, e w Absolucie nie moe by za. Nasze zo bierze si z niewaciwego stosowania, niewaciwej interpretacji i braku zrozumienia natury Jedynej Wadzy. Naszym zem jest niewiedza, brak penej wiadomoci, postrzeganie spraw w niewaciwym wietle. Tego, co czowiek nazywa zem w ludziach, nie okrela tak w kierujcych si instynktem zwierztach. Jeste tu po to, by pozna samego siebie Jeste istot obdarzon wol i dokonujc wyborw. Jeste tu po to, by pozna samego siebie i uwiadomi sobie, e jest w tobie obecne Bstwo. Problemy, wyzwania i trudnoci pozwalaj ci doskonali twoje narzdzia umysowe i duchowe oraz rozwija si duchowo. Bg staje si czowiekiem dla radoci odkrywania samego siebie. Ty jeste czowiekiem stworzonym na obraz i podobiestwo Boe i jeste w stanie odtworzy wszystkie te cechy, atrybuty i moliwoci Boga. Ja rzekem: Jestecie bogami i wszyscy synami Najwyszego (Psalm 82, 6). Prosta prawda Greckim sowem na okrelenie diaba jest diabolos stwarzajcy przeszkody. Te przeszkody czy trudnoci to odskocznia dla naszych osigni i triumfw. W pokonywaniu trudnoci ley rado. Wszelki postp na wiecie jest dzieem ludzi, ktrzy zdoali pokona przeszkody. Jeden z

paradoksw dotyczcych tak zwanego diaba polega na tym, e w umysach milionw zajmuje on wicej miejsca i cieszy si wiksz uwag ni Bg. Powiedzia, e wykrci si przed piekem Pewien alkoholik powiedzia mi: Chodz do kocioa nie po to, by pj do nieba, lecz po to, by uciec przed piekem. Wykrcam si przed piekem. Nauczy si, e czowiek sam tworzy wasne pieko (nieszczcie i cierpienie) i wasne niebo (spokj umysu). Wyjaniem mu, jak George Bernard Shaw sugestywnie ukaza naiwno zabobonnych wierze w Czowieka i Nadczowieka, gdy Donna Anna krzyczy oburzona, znalazszy si w piekle: Ja w piekle? Ja, wierna crka Kocioa, ktra przestrzegaam wszelkich postw i odmawiaam sobie wszystkich przyjemnoci? A tak dobrze mogam si bawi. Tu tkwi jaki bd!. Inne znaczenia Sowo diabe oznacza rwnie oszczerc, kamc czy kogo, kto mwi nieprawd o Bogu. Jednym z jego hebrajskich symboli jest sowo Ain, sowo oznaczajce oko. Oko kamie z tego prostego powodu, e ma do czynienia z zewntrznymi pozorami, ktre czsto bywaj zwodnicze. Ludzie mwi na przykad: Soce wschodzi. Mwi take: Soce zachodzi, Ziemia jest paska oraz Soce kry wok Ziemi. Wszystko to jest jednak kompletn nieprawd. Niczego nie widzimy takim, jakim jest naprawd. Nasze oczy dostosowane s do widzenia tylko w trzech wymiarach. W jasnowidzeniu czowiek widzi rzeczy inaczej. Kiedy widzisz duchowo, w mistycznym owieceniu, patrzysz na drzewo i widzisz fale wiata. Natychmiast dostrzegasz cay wiat jako uniwersum zwartoci, czstotliwoci i nasilenia. Std Hebrajczycy powizali ze sowem Ain, oznaczajcym oko, take rado. Prawda objawiona w staroytnym symbolu Przed kilku laty, podczas seminarium na morzu, rozrysowaem na tablicy symbolik diaba takiego, jakim ukazywali go staroytni mistycy ydowscy. To stworzenie, ktre prawdopodobnie nigdy nie mogoby istnie wytwr ignorancji i znieksztaconej wyobrani czowieka prymitywnego. Diaba przedstawiano z kolimi rogami i olimi uszami na ludzkiej gowie, ze skrzydami nietoperza, z grn poow ciaa jak u czowieka, udami zwierzcia i nogami czowieka zakoczonymi orlimi szponami. Te elementy s jednak symbolami. Jeli masz tali kart do tarota zaprojektowan przez Pamel Colman Smith pod kierunkiem Arthura Edwarda Waite'a (wydan przez University Books, New Hyde Park, Nowy Jork), moesz przyjrze si zabawnej i pouczajcej karcie przedstawiajcej diaba. Skrzyda nietoperza oznaczaj ciemno i niewiedz. Kole rogi sugeruj brak koci pacierzowej, co znaczy, e zwierzce skonnoci i namitnoci czowieka nie podlegaj kontroli, poskromieniu ani sublimacji duchowej, jak powinno si to dzia. Czowiek ma chodzi wyprostowany, to znaczy y w Prawie, a gdy jego ko pacierzowa jest wykrzywiona, nie moe chodzi ani sta wyprostowany. Ole uszy na ludzkiej gowie wskazuj na tpot i upr czowieka, ktry nie chce poda za rad Nieskoczonej Obecnoci i Wadzy, jaka w nim tkwi. Ludzki fragment ciaa jest opasy i szpetny, co wskazuje na brak wdziku, pikna i Boego adu. Zwierzce uda wskazuj na zwierzce namitnoci i pragnienia, podliwo, chciwo itd. Kieruje nim raczej instynkt ni impulsy duchowe, ktre s w nim gboko upione. Czowiek jest tutaj po to, by pobudza dar, jakim jest w nim Boa obecno.

Nogi s ludzkie. To wskazuje, e zwierzce namitnoci pobudzaj do dziaania ludzk cz, zamiast jak to powinno by na odwrt. Nogi s zakoczone orlimi szponami. Ten wyszukany symbol wskazuje na niewaciwe wykorzystanie popdu pciowego, jak w przypadku zbocze pciowych. Pentagram nad gow jest odwrcony. Picioramienna gwiazda wsparta na dwch ramionach symbolizuje czowieka uduchowionego, w ktrym wiadomo i podwiadomo pozostaj w rwnowadze i harmonii. Tu gwiazda wspiera si tylko na jednym ramieniu, co oznacza brak rwnowagi, nurzanie si w negatywnych emocjach i destrukcyjnych doznaniach. Pochodnia symbolizuje nieustanny pomie namitnoci i skonno do dewiacji seksualnych. Kobiecie ukazanej na karcie brak lewego ramienia, a lewe rami mczyzny jest nieproporcjonalne. Ramiona wskazuj na emocje i te emocje podsycaj jego anormalne odczucia, pozbawiajc go witalnoci, entuzjazmu i energii. Mczyzna i kobieta przedstawieni na karcie maj rogi, kopyta i ogony, co znaczy, e yj swymi zwierzcymi namitnociami i podaniami. Ogon zawinity jest jak skorpion, symbol bestialstwa i zbocze seksualnych. Winne grono wskazuje, e podwiadomo wyraa to, co jest w niej odcinite pragnienie twego wiadomego umysu, ugruntowane w podwiadomoci przynosi owoce i rezultaty twoich pragnie. Diabe, podobnie jak kobieta i mczyzna, ma ppek. To mwi wszystko przy uyciu gbokiego i subtelnego symbolu. Wskazuje, i wszyscy oni zrodzeni s z czowieka. Z ilustracji na powyszej karcie jasno wynika, e diabe jest samym czowiekiem, ktry narusza prawo i le kieruje pochodzc od Boga si yciow. Nic dziwnego, e wedug hebrajskich mistykw diabe to Bg postawiony na gowie. Naucz si wywysza Boga, ktry jest w tobie Ilekro jeste skonny krytykowa, ponia czy pomniejsza samego siebie, natychmiast powiedz sobie: Wywyszam Boga, ktry jest w moim wntrzu. Nie sposb myle o dwch rzeczach naraz, wic gdy regularnie i systematycznie wywyszasz Boga, ktry jest obecny wewntrz ciebie, zaszczepiasz t ide swojej podwiadomoci. Wkrtce stanie si to odruchem i wwczas skoczysz z krytykowaniem i potpianiem samego siebie. Podkrelanie godnoci i szacunku jest jednak wane, gdy poczucie wasnej godnoci jest najwiksz zalet czowieka. Nie moesz kupi szacunku Niektrzy ludzie myl, e mog kupi szacunek i godno. Nie mog. Na przykad Mussolini zdawa sobie spraw, e nie moe zyska godnoci Haile Selassie, ktry wiedzia, e jest krlem, i gdy przyjecha do Londynu, przyby jako krl. Haile Selassie powiedzia: Jestem krlem i powrc do mego kraju jako krl i zdobywca. Mussolini chciaby si cieszy podobnym prestiem, ale nie mia go w sobie. Haile Selassie by czowiekiem penym wewntrznej godnoci i odpowiednio do tego przyjmowa wyraz czci. Mussolini utraci swj autorytet i haniebnie zgin. Take Hitler paradowa przed swymi generaami, uchwyci wadz i domaga si uznania i honorw; przez cay czas jednak by gboko wiadom swojej niszoci i niepewnoci. S ludzie, ktrym si zdaje, e mog si wkupi do ekskluzywnego klubu i w ten sposb pozyska uznanie. Nie mog. Chopiec hotelowy, kelner i odwierny okazuj jednak wikszy szacunek czonkowi klubu, ktrego ledwie sta na opacenie skadek, ale ma wiadomo swojej godnoci. Jest wiadom obecnej w nim Boskiej Jani i tego, i w wiecie poj swego umysu jest krlem.

Rzymian 14, 14). Przygldajc mu si uwanie, zobaczyem czworonone zwierzta domowe i dzikie, pazy i ptaki powietrzne. Usyszaem te gos, ktry mwi do mnie: Zabijaj, Piotrze, i jedz!. Odpowiedziaem: O nie, Panie, bo nigdy nie wziem do ust niczego skaonego lub nieczystego. Ale gos z nieba odezwa si po raz drugi: Nie nazywaj nieczystym tego, co Bg oczyci. Powtrzyo si to trzy razy [...] (Dzieje Apostolskie 11, 6-10). Rzeczy s czyste lub nieczyste odpowiednio do tego, jakie masz o sobie wyobraenie. Jeli narzucisz sobie prawo i jeli uwierzysz, e picie koktajli jest dla ciebie niezdrowe lub szkodliwe dla twego rozwoju duchowego, powiniene wypenia swj kodeks lub przekonania, poniewa w przypadku tego rodzaju przekona podwiadomo reaguje zgodnie z ich istot. Dla ciebie zatem picie koktajli byoby szkodliwe. Podobnie gdy uczynisz swym prawem myl, e jedzenie misa jest ze i szkodliwe dla rozwoju twego ducha, to znw uczynie ten pogld swoim prawem, powiniene przeto stosownie do niego postpowa. Jeli zamiesz prawo, ktre dla siebie samego ustanowie, bdziesz si czu winny i bdziesz stosownie do swego poczucia winy cierpia. Nie ma niczego dobrego czy zego, lecz jest to tylko kwestia mylenia. Nie ma winy, lecz jest wiadomo winy. Id przez wiat jak krlowa Krlowa nie ma wiadomoci, e czyni co zego, mimo e to, co robi, moe by sprzeczne z twoimi tradycyjnymi wierzeniami religijnymi i pojmowaniem rzeczy. Wolna od samokrytycyzmu i poczucia winy, idzie przez wiat w podniosym nastroju. Kobieta naleca do szczeglnej grupy religijnej, powiedziaa mi, e bya wstrznita widzc, jak pewna krlowa pije, pali i je miso. Wszystko to jest oczywicie kompletnym nonsensem, zbyt komicznym, by si nad nim rozwodzi. Pawe powiada: Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, e nie ma niczego, co by samo przez si byo nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uwaa za nieczyste (List do Zastanawia si, dlaczego ona go opucia Kiedy w niedzielny ranek rozmawiaem po wygoszeniu kazania z pewnym mczyzn, ktry powiedzia mi, e jego ona spakowaa swoje rzeczy i odesza, zostawiajc list. W licie stwierdzaa, e nie moe duej znosi jego negatywnych wibracji i braku szacunku dla samego siebie. Podczas rozmowy dowiedziaem si, e ona tego mczyzny jest kobiet o wielkiej inteligencji, uzyskaa doktorat i odnosi wielkie sukcesy w pracy zawodowej. On sam zajmowa si sprzeda witamin i rwnie dobrze zarabia. Prawdziwy powd kryzysu maestwa stanowio, e mczyzna ten czu, i nie jest wystarczajco dobry dla wasnej ony i nieustannie zamartwia si myl, e z pewnoci znajdzie sobie ona innego. Co wieczr zasypia z tym lkiem, a jego podwiadomo dostarczya mu, czego da, jako e podwiadomo nigdy si nie myli. W rzeczywistoci sam cign na siebie nieszczcie swym nieustannym lkiem ...bo spotkao mnie, czegom si lka (Ksiga Hioba 3, 25). Jego ona odzwierciedlaa wyobraenie, jakie mia o sobie, i potwierdzia to, co zawieraa jego wiadomo. Jej podwiadomo przyswoia niepewno i poczucie niszoci drczce jej ma, a take jego podwiadome przekonanie, e zostanie przez ni porzucony i nie znajc praw umysu oraz nie bdc osob uduchowion stosownie zareagowaa. Idc za moj rad, mczyzna ten zadzwoni do ony i wyjani jej, co takiego robi, stwierdzajc, e wszystko to bya jego wina. Dzi yj razem i oboje praktykuj rano i wieczorem terapi modlitw. Co wieczr, przed pooeniem si do snu, mczyzna powtarza gono: Duch we mnie mwi do Ducha mojej ony. Midzy nami panuje harmonia, mio, pokj, rado i zrozumienie. Moj on wypenia wiato Boe, a ilekro o niej myl, natychmiast wygaszam afirmacj: Wywyszam Boga, ktry jest w tobie. Ilekro jestem skonny, skutkiem nawyku, umniejsza czy ponia samego siebie, powtarzam: Wywyszam Boga, ktry jest we mnie. Jestem synem Boym i Bg kocha mnie i troszczy si o mnie.

Jego ona powtarzaa kadego ranka na gos: Mj m jest czowiekiem Boym. Pozdrawiam obecnego w nim Boga. Midzy nami panuje pokj, mio, harmonia i zrozumienie. Mj m wzrasta w mdroci, prawdzie i mioci. Ilekro o nim myl w cigu dnia, natychmiast powtarzam: Bg kocha go i troszczy si o niego. Prawdziwa mio jest yczliwoci, ktrej nic nie moe stumi, i potrzeb, by dawa. Oboje daj sobie nawzajem wicej ycia, mioci, prawdy i pikna, a ich maestwo staje si w miar upywu czasu coraz bardziej bogosawione i pikne. Mio rozwizuje wszelkie problemy. Mio daje wolno; uzdrawia; jest duchem Boym, bo Bg jest mioci.

Rozdzia 5 Twoja sprawa to sprawa Boga


Czy nie wiedzielicie, e powinienem by w tym, co naley do mego Ojca? (Ewangelia w. ukasza 2, 49) [Jak czytamy w przypisie w Biblii Tysiclecia, sowa w tym, co naley do mego Ojca przekadane bywaj rwnie: w sprawach, co blisze jest tumaczeniu tego wersetu w Biblii krla Jakuba z 1611 roku, ktry cytuje autor: about my Fathers business przyp. tum.] Spraw mego Ojca jest wiksza miara ycia i dawania. Jeste tu po to, by y penym, szczliwym yciem i wyraa w najdoskonalszy sposb swoje moliwoci. Inaczej mwic, jeste tu po to, by prowadzi ycie bogate pene radoci i pikna. Moesz powikszy i umocni swoje wadze, powtarzajc co rano, w poudnie i wieczorem: W kadej chwili wyzwalam coraz wicej i wicej Boej mioci, wiata, prawdy i pikna. Bdziesz zdumiony cudami, jakie wydarz si w twoim yciu, gdy afirmowanie tej prawdy stanie si twoim nawykiem. Cay wiat otrzyma bogosawiestwo, dlatego e poszede t drog, promieniejc pogod Boej mioci. Przesta narzuca innym swoje zdanie Pewna trzynastolatka usiowaa nakoni swoj rodzin do studiowania praw umysu. Najblisi mieli jej wkrtce do i odrzucali wszystko, co mwia, nie chcieli rwnie czyta podsuwanych im ksiek. Podejcie tej dziewczyny byo ze. Zostaw innych w spokoju. Nie prbuj zmusza ich, by przyjli twj sposb mylenia. Przesta myle o odmiennoci rozmaitych wierze religijnych, skupiajc si raczej na zasadniczej jednoci wszystkich religii. Religi czowieka jest jego relacja z Bogiem. Jeli to, w co wierzy, czyni go szczliwym, zadowolonym i jest dla niego rdem pociechy, nie narzucaj mu swojego zdania. Luteranka uzdrowiona przez unitariask duchown Unitariask duchowna powiedziaa mi, e pewna leca w szpitalu ciko chora luteranka poprosia j, by przysza pomodli si razem z ni. Duchowna powiedziaa jej: Podaj mi rce, bdziemy si razem modli, by Jezus ci uzdrowi. Dziewczyna w peni odzyskaa zdrowie. Moesz nazwa to lep wiar. Przyczyn uzdrowienia modej luteranki byo jej podwiadome przewiadczenie, e bdzie zdrowa. Istnieje uzdrawiajca moc dostpna wszystkim. Ta uzdrawiajca moc tkwi w podwiadomoci kadego czowieka. Rezultaty zgodne s z wierzeniami osoby, ktra si modli. Wielu ludzi wierzy w moc uzdrawiajc osobowego Jezusa czy osobowego Buddy. Ze wzgldu na swoj wiar, modlc si, osigaj skutek. Niezalenie od tego, czy przedmiot twojej wiary jest prawdziwy czy nie, uzyskasz rezultaty ze wzgldu na szczero twojego zawierzenia, a nie ze wzgldu na to, w co wierzysz. Wielu ludzi wierzy w uzdrawiajce waciwoci amuletw, talizmanw i relikwii. Oni take uzyskuj rezultaty. Waciwe podejcie

Jeli kto jest chory, nie mw mu: Masz ze myli. Twoje wierzenia religijne s kompletnie faszywe. W ten sposb sprawisz tylko, e ten kto poczuje si jeszcze gorzej. Jeli chce ci sucha, poucz go o cudach, jakich mog dokona obecne w nim uzdrawiajce moce, oraz jak konstruktywnie korzysta z umysu. Nie odbieraj czowiekowi jego przekona czy wierze religijnych, jeeli nie moesz mu da w zamian czego lepszego czego, co pozwolioby mu sta si wikszym, szlachetniejszym i bardziej godnym charakterem. Siga poza symbole Ze wszystkimi religiami wiata znajdziesz wspln prawd, ktra stanowi ich podoe. Prawda ta jest jednak spowita grub chmur obrzdw, ceremonii, symboli, liturgii oraz odmiennych interpretacji. Jest tylko jedna prawda i Bg jest prawd, ktra jest taka sama wczoraj, dzi, jutro i zawsze. Niestety, wieczne prawdy i zasady ycia zostaj zagubione w zdogmatyzowanych pogldach. Oni take otrzymuj odpowiedzi Modlitwy ludzi modlcych si w tradycyjnych prawowiernych Kocioach zostaj wysuchane. Uwaam, e duo lepiej jest jednak zna prawa umysu i nauczy si korzysta z modlitwy opartej na wiedzy. Byoby okruciestwem zabra czowiekowi jego wierzenia, nie dajc mu nic w zamian. Ludzie zaakceptuj nowe nauczanie, o ktrym tu pisz, gdy bd gotowi, ale nie mona ich do tego zmusza. Baa si czarnej magii Skoro nie ma czarw przeciw Jakubowi ani wrbiarstwa przeciw Izraelowi [przekad polski: Skoro nie ma czarw wrd Jakuba ani wrbiarstwa w Izraelu ~ przyp. tum.], w czasie waciwym przepowie si Jakubowi, Izraelowi to, co Bg uczyni (Ksiga Liczb 23, 23). Pewna dziewczyna pracujca w biurze dowiedziaa si, e koleanka usiuje jej zaszkodzi, stosujc przeciw niej zaklcia czarnej magii. Wyjaniem jej jednak, i to, co ludzie nazywaj czarn magi, jest odwrceniem prawa Boego, ktre jest absolutnie dobre. Aby yczy komu le, umys sam musi si znajdowa w bardzo zym stanie; a poniewa stany umysu s twrcze, zatem cign zo przede wszystkim na siebie samego. Moje negatywne myli mog skrzywdzi tylko tego, kto bezmylnie uwierzy w moj sugesti i sam przyzna mi wadz pozwalajc wyrzdzi mu szkod. Tylko wwczas ta osoba moe pa ofiar moich czarw. Jeli jednak kto bdzie si mia ze mnie i mojej rzekomej wadzy, to wszystkie negatywne myli wrc do mnie jak bumerang, powodujc moj samozagad. Czarownik wudu w Australii czy w dunglach Afryki [bd autora; wudu uprawiane jest na wyspach Morza Karaibskiego, przede wszystkim na Haiti przyp. tum.] zawsze przesya ofiarze wiadomo, e jej wizerunek sta si przedmiotem magicznych zabiegw, co budzi w niej paniczny strach. To wanie przeraenie, a nie adne czary, staj si przyczyn mierci. Czowiek urzeczywistnia czarn magi przez to, e w ni wierzy. Choby kto dziaa przeciw tobie, przeklinajc ci i zorzeczc oraz wyobraajc sobie, e ju jeste martwy, w rzeczywistoci nie moe niczego w ten sposb dokaza, poniewa sam nie chce umrze. Radziem na przykad pewnemu mczynie, by przesta yczy mierci onie. (Oboje nienawidzili si nawzajem). Odrzuci moj rad i wkrtce potem umar. Jego ona natomiast yje do dzi i ma si dobrze. Pamitaj, e gdy yjesz ze wiadomoci mioci Boej, niskie czy negatywne wibracje masowego umysu nie mog ci dotkn. Wszyscy jestemy przedmiotem negatywnych wibracji, tj. lkw i obaw masowego umysu. Jeli si modlisz, nie zrani ci; strzsasz je z siebie i nie dajesz im do siebie przystpu. Nie moesz przyciga tego, od czego jeste odmienny. Wcigasz do swego dowiadczenia to, co jest zgodne z twoimi nastrojami i stanem wiadomoci.

Chod zawsze z Bogiem, wiadom, e Bg jest najwyszym krlem, twoim wadc, przewodnikiem i doradc: ...a nic wam nie zaszkodzi (Ewangelia w. ukasza 10, 19). Za czyni nie bd ani zgubnie dziaa na caej witej mej grze mwi Pan (Ksiga Izajasza 65, 25). Ty dla mnie ucieczk: z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radociami ocalenia (Psalm 32, 7). Skoro nie ma czarw przeciw Jakubowi (co oznacza czowieka wiadomego, e istnieje tylko jedna wadza Bg) ani wrbiarstwa przeciw Izraelowi (co oznacza czowieka, ktrym wada Bg, czowieka wiadomego suwerennoci Ducha; Ksiga Liczb 23, 23). Albowiem Pan jest twoj ucieczk, jako obroc wzie sobie Najwyszego. Niedola nie przystpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu (Psalm 91, 9-10) Brama do prawdziwej ekspresji Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bram, ale wdziera si inn drog, ten jest zodziejem i rozbjnikiem. Kto jednak wchodzi przez bram, jest pasterzem owiec (Ewangelia w. Jana 10, 1-2). JA JESTEM to brama. To znaczy, e twoja wiadomo jest bram wszelkiej ekspresji. Mwic inaczej, aby wyrazi, czego pragniesz i co chcesz w yciu osign, musisz ustanowi w twojej podwiadomoci psychiczny odpowiednik swych de. Kiedy usiujesz dokona w wiecie zewntrznym czego, czego nie odczuwasz jako prawdy we wntrzu swego umysu, nie powiedzie ci si. Gdy czowiek twierdzi, e jest kim innym, ni naprawd si czuje, na przykad, kiedy powiada o sobie, i jest wielkim aktorem, podczas gdy w swym sercu czuje, e to nieprawda, wwczas okrada samego siebie i jest zodziejem wspomnianym w powyszych wersetach. Czowiek musi gosi i musi uczciwie czu, e jest wielkim aktorem, musi autentycznie przeywa swoj rol; i gdy bdzie powtarza, i jest wielkim aktorem, potga podwiadomoci wesprze go i wspaniale odegra on t rol. Ucielenione stany s wspomnianymi w powyszych wersetach owcami. Poczucie, e jeste tym, czym pragniesz si sta, musi zawsze poprzedza ucielenienie danego stanu, owocujc manifestacj tego, co odczute jest subiektywnie jako prawdziwe. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postpuj za nim, poniewa gos jego znaj. Natomiast za obcym nie pjd, lecz bd ucieka od niego, bo nie znaj gosu obcych (Ewangelia w. Jana 10, 45). Jeste obcym, gdy po prostu mwisz, e jeste bogaty i dobrze ci si powodzi, a w rzeczywistoci wcale tak nie jest. Owce (wspaniae stany, ktrych ucielenienia pragniesz) nie pjd za tob. Ty bowiem tylko si chwalisz i zakadasz maski, a owce nie sysz gosu, bo nie jest to prawdziwy gos. Musisz jasno zadecydowa, e to Bg jest prawdziwym rdem twoich zasobw, e jego bogactwa kr w twoim yciu i e zawsze istnieje Boski nadmiar dbr. Posugujc si wiadomoci, wypisz te prawdy w swojej podwiadomoci. Dokonasz tego przez powtarzanie, wiar w prawa twego umysu i radosne oczekiwanie, wiedzc, e cokolwiek wprowadzisz do swojej podwiadomoci lub na niej odciniesz, to si z niej wyoni, oddziaujc na rzeczywisto. Musisz odczuwa prawdziwo wygaszanych afirmacji. Twoja podwiadomo przyjmuje twoje przekonania. Podwiadomo akceptuje to, w co naprawd wierzy twj wiadomy umys. Same sowa nie wystarcz. Wielu ludzi domaga si sukcesw i bogactwa, lecz w rzeczywistoci ich podwiadomo wierzy w brak, ograniczenie i niepowodzenie. Twoja wiadomo i podwiadomo musz zosta zsynchronizowane i dopasowane. Kiedy bd ze sob w zgodzie, twoja modlitwa zostanie wysuchana. Przemyl te rzeczy i stwierdzisz, e nietrudno zrozumie, i Bg jest jedynym rdem zdrowia, bogactwa, pokoju i natchnienia, i zaprawd wszystkiego. Istnieje tylko jedno rdo. Wszystko, co widzisz, pochodzi z umysu czowieka lub z umysu Nieskoczonego. Bogactwo jest stanem umysu; bieda jest stanem umysu. Otrzymujesz to, w co wierzysz.

Wszyscy, ktrzy przyszli przede Mn, s zodziejami i rozbjnikami, a nie posuchay ich owce (Ewangelia w. Jana 10, 8). Syszaem kiedy, jak pewien duchowny naucza, e sens tego rozdziau z Ewangelii w. Jana jest taki, i wszystkie religie przed chrzecijastwem byy faszywe. To oczywicie jest kwintesencj absurdu i gupoty, bo... Bg naprawd nie ma wzgldu na osoby (Dzieje Apostolskie 10, 34), chce dotrze do wszystkich. Istnieje stary aforyzm hinduski, ktry gosi: Kiedy to nazwiesz, nie moesz tego znale; a kiedy to znajdziesz, nie moesz tego nazwa. Jak mgby przylepi etykietk mioci, pokojowi, radoci, szczciu, natchnieniu, przewodnictwu, dobrej woli, wspczuciu, miosierdziu, dobroci, owieceniu czy miechowi? Kady czowiek, ktry stpa po ziemi, moe skontaktowa si z Bo obecnoci i uzyska odpowied. Boa obecno odpowie na modlitw kadego czowieka, niezalenie od tego, jaka jest jego wiara. Bg odpowiada rwnie na modlitwy ateistw, ktrzy twierdz, e go nie ma. Czowiek wierzcy w dobro Boga na ziemi yjcych, czowiek, ktry yje w radosnym oczekiwaniu najlepszego, ma prawdziw wiar. Prawdziwym ateist jest czowiek, ktry wtpi w mio, rado i cuda Nieskoczonego, czowiek nie wierzcy w odpowied Nieskoczonego na jego wasne myli. Wyjanienie Ewangelii w. Jana 10, 8 Nie pozwl, by cokolwiek zyskao nad twoim umysem wiksz wag od wiary we wadz Wszechmocnego, ktra dziaa dla twojego dobra. Na przykad, jeli wierzysz, e warunki zewntrzne, ludzie, okolicznoci lub aktualne wydarzenia ograniczaj twoje moliwoci lub wykluczaj, by mogy si speni twoje pragnienia, popeniasz wielki bd i yjesz jako zodziej i rozbjnik, poniewa okradasz siebie samego z radoci, jak sprawia wysuchana modlitwa. Powiadasz, e okolicznoci i ludzie przewyszaj Boga, co jest absurdem. Mwic inaczej, czynisz z innych ludzi bogw, a przez to jeste niesprawiedliwy dla samego siebie. Nic nie moe przeciwstawi si Wszechmocy; nic nie jest w stanie pokrzyowa jej zamierze ani ich przekreli. Jest Wszechmoc i nie ma adnej innej mocy. Rozstajne drogi ycia Idcie do wsi, ktra jest przed wami, a zaraz przy wejciu do niej znajdziecie ol uwizane, na ktrym jeszcze nikt z ludzi nie siedzia, Odwicie je i przyprowadcie tutaj! [...] Poszli i znaleli ol przywizane z zewntrz, na ulicy. Odwizali je (...) [...] Przyprowadzili wic ol do Jezusa i zarzucili na nie swe paszcze, a On wsiad na nie (Ewangelia w. Marka 11, 2.4.7). Kady z nas codziennie staje wobec koniecznoci wyboru drogi. rebi na rozstajach [tekst angielski, odmienny od polskiego tumaczenia, brzmi: znaleli rebi uwizane z zewntrz, w miejscu, gdzie zbiegay si dwie drogi przyp. tum.] to twj nastrj stan psychiczny i emocjonalny przed wejciem w gb siebie. rebi oznacza brak dyscypliny. Przypumy, e pragniesz piewa i masz doskonay gos, ale nie masz moliwoci, by wystpi na scenie czy w radiu. Musisz zdyscyplinowa si i powtarza z wiar: Bg da mi ten gos i Bg otwiera przede mn doskona drog, gdy wypiewuje przez moje usta pene majestatu kadencje. Wyobra sobie, e stoisz przed mikrofonem lub na scenie, piewajc wspania i majestatyczn pie przed publicznoci. Poczuj dreszcz i rado, i cudowno tego wszystkiego. Wywietlaj ten film systematycznie na ekranie swego umysu. Powtarzajc to, uczysz dyscypliny rebi (pragnienie pozbawione dotychczas dyscypliny), a ten obraz w twoim umyle, przez czste powtarzanie, zapadnie w twoj podwiadomo i speni si zgodnie z Boym porzdkiem. Rozstajne drogi wskazuj rwnie na nasz zdolno dokonywania wyboru. Obserwuj, co wprowadzasz w gb siebie kadego wieczoru. Gdy zasypiasz, twoja wiadomo i podwiadomo cz si w twrczym zwizku, a twoja ostatnia wiadoma myl zostaje zarejestrowana w twojej podwiadomoci. Inaczej mwic, twj wiadomy nastrj przed snem przenika do twojej

podwiadomoci, a ta realizuje go, niezalenie od tego, czy jest on dobry, czy zy. Twoje reakcje na dzisiejsze wraenia ksztatuj twj dzie jutrzejszy. Uwaaj na swoje reakcje, gdy s to nastroje czy tony, ktre ujawni si, jeli trafi do twojego gbszego, podwiadomego umysu. Moesz panowa nad swoimi reakcjami, co znaczy, e moesz panowa nad swymi nastrojami. Przyprowadzili ol do Jezusa. Jezus powiedzia o sobie JA JESTEM. Imi Jezus jest identyczne ze starotestamentowym imieniem Jozue. Oba imiona znacz Bg jest Zbawc, czyli rozwizaniem wszystkich problemw. Oczywicie wiesz, e Bg mieszka w tobie, na tej zasadzie jeste swoim wasnym zbawicielem. Sowo Jezus oznacza rwnie twoje pragnienie, ktrego spenienie wybawi ci od wszelkich trudnoci. Przyprowadzasz swoje pragnienie do JA JESTEM, twojej wiadomoci, w tobie; i gdy odczuwasz jego rzeczywisto i radujesz si, e Nieskoczona Moc dziaa dla twego dobra, i podtrzymujesz w sobie ten nastrj, co wyraa si w sowach On wsiad na nie, wwczas jedziesz na swoim nastroju. Znaczy to, e pozostajesz wierny swemu pragnieniu, a dotrzesz do Jerozolimy, ktra oznacza miasto pokoju lub nasycenie twojej podwiadomoci. Po nasyceniu twojej podwiadomoci twoje pragnienie, jak nasienie, ulega rozkadowi i dowiadczasz objawienia swego ideau. Takie jest znaczenie sw: Tak przyby do Jerozolimy (Ewangelia w. Marka 11, 11). Przechodzc rano, ujrzeli drzewo figowe usche od korzeni. Wtedy Piotr przypomnia sobie i rzek do Niego: Rabbi, patrz, drzewo figowe, ktre przekl, uscho (Ewangelia w. Marka 11, 20-21). Cakowite odrzucenie braku, odmowa zgody na ograniczenie lub niepowodzenie, powoduje uschnicie idei braku. ...Niech ju nikt nigdy nie je owocu z ciebie!... (Ewangelia w. Marka 11, 14). To znaczy, e potem nie bdzie akceptacji wtpliwoci ani uznania braku. Drzewo figowe jest tu symbolem braku, smutku i ograniczenia. Wieczny ruch Ludzie mwi o wiecznym ruchu. Nie sposb osign tego rodkami mechanicznymi. Jedynym wiecznym ruchem jest twoja wiadomo, twoje JA JESTEM. To jest Samoistna Egzystencja, ktra jest wieczna; nie wymaga ona adnej innej mocy. To jest pocztkowa szybko czy wibracja; a zatem wszystkie inne wibracje s pochodnymi wibracjami Jedynego. S one modyfikacjami Jedynej Obecnoci i Jedynej Mocy. Jeli na przykad utwierdzisz co teraz w swoim umyle, to co zostaje zatrzymane w ruchu i przywizane do twej podwiadomoci czy te w niej odcinite i ulegnie urzeczywistnieniu. Niemoliwe jest, by dwie rzeczy znajdoway si w tym samym czasie w jednym miejscu: dawny stan odchodzi. Na przykad pewna kobieta przez kilka tygodni usiowaa sprzeda dom. Pewnego wieczoru wyciszya swj umys i wyobrazia sobie, e oprowadza ewentualnego nabywc, pokazujc mu ksigi wieczyste i wszystkie udogodnienia, jakie znajduj si w domu. Syszaa jego gos: Wezm ten dom. Idc spa, suchaa tego w mylach raz po raz. Rano ogarn j spokj. Ruch wywoany pragnieniem sprzeday usta w jej umyle. Udao jej si subiektywnie ucieleni swoje pragnienie i przestao j ono niepokoi. Nie odczuwaa potrzeby, by dalej modli si w tej sprawie. Tego samego dnia zjawi si nabywca, obejrza domostwo i kupi je. Cena bya waciwa, kupiec by waciwy i waciwy by czas. Potga lepej wiary Podczas jednej z podry do Europy spotkaem swego dalekiego krewnego, ktry opowiedzia mi o bardzo ciekawym dowiadczeniu, jakie mu si przydarzyo. Jego ojciec umiera na raka, a on

przyjecha z Australii, by si z nim zobaczy. Ujrzawszy ojca, powiedzia do niego: Przywiozem ci co cudownego, tato, kawaek Chrystusowego krzya. Uzdrowi on wielu ludzi. Nie mog go zachowa; musz go zwrci biskupowi, ktry wypoyczy mi go za du sum pienidzy, by ci uzdrowi. Potem dotkn ojca drzazg rzekomo pochodzc z krzya. T noc ojciec przespa z kawaltkiem drewna na piersi i w peni odzyska zdrowie. Caa ta historia o relikwii krzya witego bya wymysem syna. W rzeczywistoci drzazga pochodzia z kawaka drewna, ktry znalaz w Sydney, w Australii, i kaza oprawi w maleki srebrny relikwiarzyk. Wymyli histori, ktra rozpalia wyobrani jego ojca, czowieka gboko wierzcego. Ojciec uwierzy, e syn przywiz mu prawdziw relikwi. Jego wyzdrowienie byo skutkiem lepej wiary. ...Id, niech ci si stanie, jak uwierzye (...) (Ewangelia Mateusza 8, 13). Ojciec natychmiast wyzdrowia, bo w peni uwierzy w cudowne waciwoci drzazgi, ktra jak sdzi pochodzia z krzya Chrystusa. Paracelsus powiedzia: Czy przedmiot twojej wiary bdzie prawdziwy, czy nie, i tak uzyskasz te same wyniki. Nie prbuj wstrzsn wierzeniami innych ludzi ani dawa im nowej filozofii. Nie s na to gotowi. To ich kula i jeli im j odbierzesz, upadn. Unie ich w swoim umyle i sercu i uwiadom sobie, e przenika ich uzdrawiajce wiato Boga, a Duch Prawdy prowadzi ich ku prawdzie. Twj cel w yciu Jeeli masz odbezpieczony rewolwer, gotw do strzau, moesz wycelowa w dowolnym kierunku. Poruszajc si, moesz zmieni kierunek strzau, ale kiedy naciniesz spust, tracisz panowanie nad kul i nie masz wpywu na to, dokd ona poleci ani jaki spowoduje skutek. Podobnie gdy skupiasz uwag na myli o braku czy niepowodzeniu i zasypiasz z takim przekonaniem, odtwarzasz je i zbierasz owoce. Jzyk angielski nazywany bywa jzykiem aniow. Anio jest nastawieniem umysu, posacem Boga. Anio oznacza rwnie kierunek, w jakim celujesz. Istnieje nieskoczenie wiele aniow czy nastawie umysu. Twoje nastawienie decyduje o tym, czy wybrae dobry, czy zy cel; dobrego, czy zego anioa. Zdyscyplinuj swj umys i kontempluj to, co godne mioci i co przynosi dobre imi. W twoim aparacie fotograficznym s soczewki. Regulujesz je odpowiednio, tak by wyranie widzie przedmiot czy osob, i robisz zdjcie. Podobnie kierunek, w jakim mierzysz, czy ustawienie ostroci musi sta si jednym z twoim ideaem jest to skupienie doskonae. Ty nadajesz imiona wszystkim zwierztom Czytamy, e Adam nada imiona wszystkim zwierztom (oywionym stanom wiadomoci, emocjom, nastrojom, nastawieniom i uczuciom). Kady czowiek jest Adamem. Ty nadajesz imiona wszystkim zwierztom. Czy chcesz by szczliwy? Czy chcesz by smutny? Chcesz czu gniew, przygnbienie, rado czy zawi? Ty nadajesz imiona wszystkim zwierztom. Kady fakt wiata fizycznego mona potraktowa jako symbol pewnego faktu duchowego. Wszystkie zjawiska natury odpowiadaj pewnym stanom umysu. O kim, kim targa wcieko, moesz powiedzie, e jest lwem; intryganta i spryciarza moesz nazwa lisem; czowiek niewzruszony w swych przekonaniach jest jak skaa; czowiek uduchowiony jest dla innych jak pochodnia. Baranek symbolizuje niewinno; w jest chytrym krzywdzicielem; kwiaty wyraaj pikno. Biblia uywa okrele wiato i ciemno na oznaczenie znajomoci Boga i nieznajomoci prawdy. Wszyscy podlegamy w cigu dnia niezliczonym nastrojom. Jeli zasypiasz z nastawieniem umysu bdcym ich wypadkow, z pewnoci spotkaj ci nastpnego dnia okrelone dowiadczenia, o ile nie zneutralizujesz tych nastrojw przez kontemplacj przed snem prawd Boych. Nisze zawsze

podlega wyszemu, a prawdy duchowe maj najwysze wibracje. Twoje nastroje spowodowane s twoimi reakcjami na wydarzenia, dowiadczenia i nowiny, jakie ci przynis dzie. Jeli ukochana mwi ci o jakiej okropnej katastrofie, a ty jej wspczujesz, stajesz si z ni jednym, poniewa utosamie si z chorobliwymi, zowrogimi aspektami sytuacji; si rzeczy wic wyraasz tu, co negatywne. W ten sposb nie moesz jej pomc. Niewane, co ci si przydarza, wane jest, co o tym mylisz. Moesz zatem unie ukochan osob w swych mylach przez praktykowanie obecnoci Boej lub moesz pogry si wraz z ni w ruchomych piaskach. Posa swe sowo, aby ich uleczy... (Psalm 107, 20).

Rozdzia 6 Wyobrania warsztat Boga


Izrael miowa Jzefa najbardziej ze wszystkich swych synw, gdy urodzi mu si on w podeszych jego latach. Sprawi mu te dug szat z rkawami Bracia Jzefa, widzc, ze ojciec kocha go bardziej ni ich wszystkich, tak go znienawidzili, e nie mogli zdoby si na to, aby przyjanie z nim porozmawia. Pewnego razu Jzef mia sen. I gdy opowiedzia go braciom swym, ci zapaali jeszcze wiksz nienawici do niego. Mwi im bowiem: Posuchajcie, jaki miaem sen. nio mi si, e wizalimy snopy w rodku pola i wtedy snop mj podnis si i stan, a snopy wasze otoczyy go koem i odday mu pokon . Rzekli mu bracia: Czy miaby jako krl panowa nad nami i rzdzi nami jako wadca? . I jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snw i wypowiedzi. A potem mia on jeszcze inny sen i tak opowiedzia go swoim braciom: nio mi si jeszcze, e soce, ksiyc i jedenacie gwiazd oddaj mi pokon . A gdy to powiedzia ojcu i braciom, ojciec skarci go, mwic: Co miaby znaczy w sen? Czy ja, matka twoja i twoi bracia mielibymy przyj do ciebie i oddawa ci pokon a do ziemi? (Ksiga Rodzaju 37, 3-10) W Biblii Jzef reprezentuje pierwotn, podstawow wadz czowieka, mianowicie wyobrani. Ta wadza ma moc realizowania w formie materialnej wszystkich idei, jakie mog si pocz w umyle. Jzef jest stanem umysu, w ktrym czowiek rozwija si pod kadym wzgldem duchowo, umysowo, intelektualnie, finansowo i zawodowo. Wyobrania jest najpotniejsz i najbardziej twrcz z wadz ludzkiego umysu. Przecitni ludzie czsto umniejszaj jej warto, zarzucajc jej, i jest zwodnicza i zudna. Bracia, symbolizujcy inne wadze umysu, wymiewaj Jzefa, czyli wyobrani, i szydz z niego, co oznacza, e inne wadze umysu, w tym pi zmysw, nie doznay przebudzenia duchowego i funkcjonuj na poziomie piciu zmysw. To wyraone jest w nastpujcych sowach: I jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snw i wypowiedzi (Ksiga Rodzaju 37, 8). Izrael miowa Jzefa najbardziej ze wszystkich swych synw... (Ksiga Rodzaju 37, 3). Izrael oznacza ksicia wadajcego w zgodzie z Bogiem. Mwic inaczej, jest to kady czowiek, ktry uznaje suwerenno Ducha w sobie, i ktry uznaje Ducha (Boga) za swego przewodnika, rzdzcego i kierujcego wszystkimi jego poczynaniami. We wszystkich swych przedsiwziciach pozostaje pod Bo opiek. Jzef urodzi si, gdy ojciec by w podeszych jego latach. Sowo syn oznacza wyraz czy manifestacj. W podeszych jego latach odnosi si do mdroci i zrozumienia praw umysu i drogi Nieskoczonego Ducha w czowieku. Na pny wiek mona spojrze nie tylko, jak na szybkie upywanie lat, lecz rwnie jak na wit mdroci. Zdyscyplinowana, opanowana, ukierunkowana wyobrania jest dzieckiem, ktre przychodzi na wiat w podeszych twoich latach.

Wyobrania jest potnym instrumentem, z ktrego korzystaj wielcy uczeni, artyci, fizycy, wynalazcy, architekci i mistycy. Kiedy wiat powiedzia: Tego si nie da zrobi. To niemoliwe, czowiek z wyobrani odpowiedzia: Zrobione. Dziki swej wyobrani moesz zgbi rzeczywisto i odkry tajemnice natury. Jzef jest wizjonerem, ktremu ni si sny. To oznacza, e ma on w umyle ideay, wizje i obrazy oraz wie o istnieniu Twrczej Mocy, ktra odpowiada na jego obrazy mentalne. Nasze obrazy mentalne rozwijaj si w uczuciu. Jest takie mdre powiedzenie, e wszystkie nasze zmysy s modyfikacjami tylko jednego uczucia. Uczucie jest rdem mocy. Kiedy rozkoszujesz si i cieszysz w swoim obrazie mentalnym, wytwarzasz automatycznie odpowiednie uczucie, jako e kade pojcie ma wasn specyfik. Pewnego razu Jzef mia sen. I gdy opowiedzia go braciom swym, ci zapaali jeszcze wiksz nienawici do niego (Ksiga Rodzaju 37, 5). By moe, gdy to czytasz, masz jakie sny, marzenia, idea, plan lub cel, ktry chciaby urzeczywistni. Nienawi oznacza w Biblii odrzucenie czy napitnowanie tego, co faszywe. Myli, uczucia, wierzenia, przekonania i osdy w twoim umyle s twoimi brami, ktrzy rzucaj ci wyzwanie, umniejszaj twoje sny i powiadaj: Nie dasz rady. To beznadziejne. To niemoliwe, zapomnij o tym. Odkrywasz na przykad, e w swoim wasnym umyle, kcisz si z brami. Opr si wzmaga. Sposobem na pokonanie tego oporu w twoim umyle jest oderwanie uwagi od wiadectwa zmysw i pozorw rzeczy i mylenie w sposb jasny i skupiony o twoim celu. Korzystasz wwczas z twrczych praw umysu. Utrzymaj to pozytywne nastawienie, a dowiadczysz radoci, jaka pynie z wysuchanej modlitwy. ...wtedy snop mj podnis si i stan, a snopy wasze otoczyy go koem i odday mu pokon (Ksiga Rodzaju 37, 7). To znaczy, e cokolwiek sobie wyobraasz i cokolwiek odczuwasz jako rzeczywiste, to si urzeczywistni. Wznie swj idea do poziomu akceptacji twojego umysu. Wynie go w gr. Oddaj si temu caym sercem. Chwal swj idea; powi mu swoj uwag, mio i oddanie. A gdy bdziesz to robi, wiedzc, e jest tylko Jedna Wadza, wszystkie myli, ktre drwi sobie z ciebie, zostan zneutralizowane i zo hod wzniosemu stanowi twojego umysu, tj. utrac swoj wadz i znikn. Dziki swej zdolnoci do wyobraania sobie ostatecznego rezultatu, zdobywasz panowanie nad kad okolicznoci czy warunkiem. Jeli chcesz zrealizowa jakie yczenie, pragnienie czy ide, utwrz w umyle mentalny obraz chwili, w ktrej twoje pragnienie si spenia. Nieustannie wyobraaj sobie realno twojego pragnienia. W ten sposb rzeczywicie zmusisz je, by si zicio. To co sobie wyobraasz jako prawd, ju istnieje w innym wymiarze umysu i jeli pozostaniesz wierny swojemu ideaowi, ktrego dnia si urzeczywistni. Obecny w tobie mistrz-budowniczy rzuci na scen widzialnego wiata to, co wpoie swojemu umysowi. Jzef (wyobrania) otrzyma od ojca szat wzorzyst. Szata oznacza w Biblii strj umysu, a mianowicie jego psychologiczne okrycie lub postaw. Twoim strojem mentalnym s twoje myli, wierzenia, stany psychiczne i oczekiwania. Szata wzorzysta wyobraa wiele cianek diamentu lub twoj zdolno nadawania ideom formy. Moesz sobie wyobrazi swego ubogiego przyjaciela pawicego si w zbytku. Widzisz, jak jego twarz rozjania si radoci, widzisz, jak zmienia si jej wyraz, a na ustach przyjaciela pojawia si szeroki umiech. Moesz usysze, jak mwi to, co chcesz sysze. Moesz go zobaczy dokadnie takiego, jakim chcesz go widzie promiennego, szczliwego, zamonego i odnoszcego sukcesy. Twoja wyobrania jest szat wzorzyst. Moesz odzia i urzeczywistni kad ide i pragnienie. Moesz wyobrazi sobie obfito tam, gdzie jest brak, pokj tam, gdzie panuje niezgoda, zdrowie tam, gdzie jest choroba i rado tam, gdzie jest smutek.

Rzekli mu bracia: Czy miaby jako krl panowa nad nami.. (Ksiga Rodzaju 37, 8). Wyobrania jest pierwsz wadz umysu i gruje nad wszystkimi innymi wadzami i elementami wiadomoci. A potem mia on jeszcze inny sen i tak opowiedzia go swoim braciom: nio mi si jeszcze, e soce, ksiyc i jedenacie gwiazd oddaj mi pokon (Ksiga Rodzaju 37, 9). W staroytnej symbolice soce i ksiyc obrazuj umys wiadomy i umys niewiadomy. Jedenacie gwiazd to jedenacie wadz towarzyszcych wyobrani. Take tutaj natchniony autor powiada ci, e zdyscyplinowana wyobrania gruje nad wszystkimi pozostaymi wadzami umysu i panuje nad kierunkiem, jaki przybiera twoja wiadomo i podwiadomo. Wyobrania jest pierwsza i najwaniejsza. Mona ni kierowa w sposb naukowy. Jzef w Egipcie To oznacza, e wszystko, co sobie wyobrazie i odczue jako prawd, osadza si w twojej podwiadomoci, aby si urzeczywistni. To co wyobraone, reprezentuje twoj najwysz percepcj prawdy. W tym procesie Jzef, czyli twj Boy idea, zdaje si umiera tak, jak umiera nasienie, nim stanie si owocem albo drzewem. Ale jego koci pozostaj. Koci symbolizuj wsparcie i symetri. Kiedy twoje pragnienie jest spenione, koci, czy wzory nowego pragnienia, s wskrzeszane w twoim umyle, bo jeste przeznaczony do marszu od chway do chway. Twoja droga zawsze prowadzi do przodu, w gr i ku Bogu. Szekspir korzysta ze swojej wyobrani Szekspir sucha starych opowieci, bani i legend, jakie opowiadano w jego czasach. W swojej wyobrani odziewa wszystkie postacie, jedn po drugiej, we wosy, skr, minie, koci itd., oywiajc je i czynic tak realnymi, e zdaje si nam, i czytamy o nas samych. Przystrj prawd w szaty mioci i pikna Oczami swojej wyobrani moesz teraz spojrze na od i oczami swojej wyobrani stworzy wspaniay las peen rzek, potokw i strumieni. Jeste w stanie zapeni go wszelkiego rodzaju stworzeniami. Co wicej, potrafisz zaczepi tcz na kadej chmurze. Moesz spojrze na pustyni i spowodowa, by si radowaa i rozkwitaa jak ra. Dugie godziny, cika praca i czuwanie po nocach nie zrodzi Miltona, Szekspira, Fidiasza czy Beethovena. Ludzie dokonuj wielkich rzeczy w cichych chwilach, wyobraajc sobie, e niewidzialne dziea Nieskoczonego od pocztku czasu s wyranie widoczne. Zosta praktycznym marzycielem Twoje marzenia musz mie jak podstaw. Zdecyduj si urzeczywistni swoje sny. Oderwij swoj uwag od pozorw rzeczy. Choby nawet twoje zmysy zaprzeczay temu, o co si modlisz, mw sobie w sercu, e jest to prawd. Sprowad swj umys, ktry wdrowa za faszywymi bstwami strachu i wtpliwoci, na spoczynek we wszechmocy duchowej Obecnoci w tobie. W ciszy i spokoju wasnego umysu, rozwaaj fakt, e istnieje tylko Jedna Wadza i Jedna Obecno. Powi ca uwag na uznanie absolutnej suwerennoci Duchowej Wadzy, wiedzc, i ten Bg, ta Wadza zna odpowied i teraz wskazuje ci drog. Zaufaj jej, uwierz w ni. Id po ziemi w wietle pewnoci, e twoja modlitwa ju zostaa wysuchana. Rzebiarz spoglda na gaz. Z tego gazu, za spraw boskiej wyobrani, moe wydoby Matk Bo i przedstawi wizj wiecznego pikna i radoci. Maryja istniaa w jego umyle, a on odku dutem wszystko, co naleao usun, aby odsoni ten obraz. Istnieje wyjcie

Kiedy noc jest ciemna i nie widzisz wyjcia (czyli kiedy twj problem najbardziej ci dolega), pozwl, by rozwizanie znalaza twoja wyobrania. Wznosz swe oczy ku grom, skd nadejdzie mi pomoc? (Psalm 121, 1). Wspomniane w tym wersecie gry to pasmo wewntrznych wzniesie obecno Boga w tobie. Kiedy szukasz przewodnictwa i inspiracji, skup wzrok na gwiazdach prawdy Boej, takich jak: Prowadzi mnie i kieruje mn nieskoczona Inteligencja albo Boska Mdro odsania przede mn odpowied i doznaj natchnienia pyncego z gry. Czowiek jest przybytkiem Kady czowiek jest przybytkiem Boga, niezalenie od tego, jak nisko upadnie. Nieskoczona uzdrawiajca Obecno jest w nim i czeka, by udzieli mu pomocy. Jest ona w nas wszystkich, oczekuje, bymy j wezwali. We wszystkich stosunkach z ludmi moesz w cudowny sposb korzysta ze swojej wyobrani. Wyobra sobie, e jeste na miejscu innego czowieka. To ci mwi, co robi. Wyobra sobie, e ten czowiek wyraa to, co chciaby, aby wyraa. Wyobra go sobie takim, jakim powinien by, a nie jakim si wydaje. By moe jest grubiaski, sarkastyczny, zgorzkniay, wrogi. W jego umyle mog si kry rozczarowania, utracone nadzieje, tragedie. Pozdrw Boga w tym czowieku; pozwl, by Duch w tobie przemwi do Ducha w nim i mw, e midzy wami panuje harmonia, pokj i Boskie zrozumienie. Oddaj go Nieskoczonoci, wiadom, e prawdy Boe s w nim i tylko czekaj na to, by je zrodzono i wyzwolono. Jeli chcesz, moesz powtarza w duchu: Bg czeka na chwil, gdy si w nim narodzi. Moe uda ci si zapali w sercu tego czowieka pomyk mioci Boej i moe z tego pomyka rozpali si Boy ogie. Pozwoli, by powstao arcydzieo Korzystajc z daru wyobrani, Leonardo da Vinci medytowa nad postaciami dwunastu apostow i nad ich znaczeniem. Pogry si gboko w mylach. Jego wadza wyobrani wydobya z nieskoczonego zbioru w jego wntrzu obrazy; dziki doskonaemu skupieniu uwagi, jego wewntrzne oko zajaniao wewntrznym wiatem i ogarno go natchnienie. Z Boskiego zbioru obrazw wyonio si arcydzieo Ostatnia Wieczerza. Wyobrania stworzya tali kart Na dugo zanim powstaa Biblia, mdro staroytna gosia: Czowiek staje si tym, co sobie wyobraa i co czuje. Ta nauka zostaa zagubiona jeszcze w zamierzchych czasach. Legenda mwi, e przed wieloma tysicami lat chiscy mdrcy zebrali si pod przewodnictwem najmdrzejszego spord siebie, by zastanowi si, co pocz w obliczu groby najazdu barbarzycw. Pytanie, przed jakim stanli, byo nastpujce: W jaki sposb ocali przed zagad staroytn mdro? Wysuwano rne sugestie. Jedni mistrzowie byli zdania, e staroytne zwoje i symbole naley ukry w Himalajach, drudzy radzili zoy je w klasztorach Tybetu. Jeszcze inni zwracali uwag, e najlepszym miejscem, w jakim mona przechowa mdro Bo, s witynie Indii. Przewodniczcy zgromadzeniu, najmdrzejszy z uczonych, nie wczy si do dyskusji; mao tego, ku irytacji reszty mdrcw, usn, suchajc ich sporw! Po chwili przebudzi si i powiedzia: Tao (Bg) dao mi tak odpowied: Sprowadzimy z caych Chin najwikszych mistrzw pdzla ludzi obdarzonych Bosk wyobrani i powiemy im, czego chcemy dokona. Wprowadzimy ich w tajniki prawdy. Oni przedstawi w formie obrazw wieczne prawdy, ktre naley zachowa dla

przyszoci i dla niezliczonych, nie narodzonych jeszcze pokole. Kiedy artyci przedstawi w symboliczny sposb wielkie prawdy, przymioty i atrybuty Boga w obrazach znajdujcych si na pewnej liczbie kart, ogosimy istnienie nowej gry. Po kres wiata ludzie bd uywali kart do gry, nie wiedzc, e za pomoc tego prostego rodka przechowuj przez wszystkie pokolenia wite nauczanie. Taki mia by pocztek kart tarota, a take pochodzcej od niej, uywanej dzi powszechnie talii kart. Wedug legendy, staroytny chiski mdrzec doda: Jeliby wszystkie wite pisma zostay zniszczone, w kadej chwili bdzie je mona wskrzesi za pomoc symbolicznego nauczania i wewntrznego znaczenia przedstawie na kartach. Wyobrania przystraja wszystkie idee i nadaje im posta. W akcie wyobrani ujawnia si to, co kryje si w twoim gbszym ja. W ten wanie sposb to, co kryje si w gbi twego umysu czy te drzemie w tobie, nabiera postaci w formie myli. Kontemplujesz to, co dotd pozostawao nie znane. Zawsze uywasz wyobrani Wemy jakie proste przykady: kiedy si enie, miae w umyle plastyczne, realistyczne obrazy tego, co miao nastpi. Wyobraae sobie ksidza, pastora czy rabina i syszae sowa, jakie wypowiada. Widziae kwiaty i koci i syszae muzyk. Wyobraae sobie piercionek na palcu i przeywae w wyobrani miesic miodowy. Wszystko to byy obrazy mentalne wytworzone przez twj wasny umys. Podobnie byo przed rozdaniem wiadectw, gdy w waszych gowach rozgrywaa si pikna scena zakoczenia roku szkolnego. Nadawalicie widzialn posta swoim wyobraeniom na jej temat. Widzielicie wrczajcego wam dyplom profesora czy rektora i ubranych w togi absolwentw. Syszelicie gratulacje matki, ojca, dziewczyny czy chopaka. To byo najzupeniej realne, dramatyczne, podniecajce i wspaniae, Wyobraenia pojawiy si w twoim umyle nie wiadomo skd, ale wiesz i musisz to przyzna, e istnia i istnieje Wewntrzny Stwrca obdarzony moc ksztatowania tych form, ktre widzisz w umyle, oywiania ich, obdarzania ich ruchem i gosem. Te obrazy powiedziay ci Istniejemy tylko dla ciebie!. Dlaczego mu si piciokrotnie nie udao Rozmawiajc ostatnio z pewnym modym czowiekiem, zrozumiaem, dlaczego mu si piciokrotnie nie udao. Nosi w podwiadomoci obraz klski. Po pierwszym niepowodzeniu powiedzia sobie: Pewnie znw mi si noga podwinie. To oczekiwanie i lk byy przyczyn jego kolejnych poraek. Nauczy si, e jego podwiadomo reaguje na natur podsuwanych jej nieustannie obrazw, wicej nawet, przyja ona jego lk przed niepowodzeniem za yczenie i zacza je urzeczywistnia. Zrozumia, e podwiadomo traktuje go dosownie i e nie ma z ni artw. Poj, e nie ma woli, pragnienia czy skonnoci, by odnie sukces. Wyjaniem mu, e wszystko, co musi zrobi niezalenie od swojego aktualnego nastawienia to wyobrazi sobie, i syszy, jak jego kierownik powtarza raz po raz: Gratuluj ci sukcesu. Jestemy z ciebie dumni. Robi to co wieczr okoo pitnastu minut przed snem. Wyobraa sobie, e kierownik ciska mu do i powtarza powysze gratulacje. Czyni tak dzie w dzie, dopki obraz w nie sta si czym naturalnym, zrozumiaym i dopuszczalnym dla jego wiadomoci; wwczas wyobraenie w sposb naturalny zapado w jego podwiadomo. Po trzech tygodniach nagle awansowa i wwczas urzeczywistnio si to, co wczeniej byo obecne tylko w jego mylach i uczuciach. Jak przysza odpowiedz

Zdajcy ostatni egzamin student medycyny otrzyma jakie trudne pytanie fachowe. Uspokoi swj umys i zrelaksowany powtarza sobie powoli przez kilka minut: Nieskoczona Inteligencja zna i objawia mi odpowied, odpowiadajc jednoczenie na inne, atwiejsze pytania. Po chwili mia ju jasny obraz odpowiedzi. Pojawia si ona w postaci sw, wypisanych jak na stronicy ksiki. Rozluni swj wiadomy umys; potem wewntrzna mdro podaa mu odpowied, ktra w rezultacie pojawia si wyranie w jego wiadomoci. Czy wychodzisz z prawdziwych przesanek? Twj umys dziaa na zasadzie sylogizmu. Jeli przesanki s prawdziwe, wniosek bdzie waciwy. Twoja podwiadomo myli wycznie w sposb dedukcyjny i jej sekwencja oraz wnioski pozostaj zawsze w zgodzie z przesankami. Jeli ustanowisz w swoim umyle waciwe przesanki, bdziesz wewntrznie zmuszony do waciwego dziaania. Twoje zewntrzne ruchy i dziaania stanowi automatyczn odpowied na wewntrzne poruszenia twojego umysu. Wsuchiwanie si w gos przyjaciela lub wsppracownika gratulujcego ci raz po raz trafnej decyzji rozpocznie w twoim yciu ruch we waciwym kierunku. Jak korzysta ze swojej wyobrani Goethe Goethe, ilekro stawa wobec trudnoci i przeciwnoci losu, korzysta mdrze ze swojej wyobrani. Jego biografowie pisz, e zwyk spdza po wiele godzin na bezgonych rozmowach. Powszechnie wiedziano, e mia zwyczaj widzie oczami duszy ktrego ze swoich przyjaci, siedzcego w fotelu naprzeciw niego i udzielajcego mu waciwych odpowiedzi. Inaczej mwic, gdy trapi go jaki problem, wyobraa sobie, e przyjaciel udziela mu odpowiedniej rady, przedstawiajc sobie moc imaginacji wszystkie jego gesty i gos oraz odtwarzajc jak najwierniej wszelkie okolicznoci danej sceny. Jak kto rozwiza swoje problemy finansowe Pewien makler giedowy, ktry przed wielu laty uczszcza na moje wykady w Steinway Hali w Nowym Jorku, przedstawi mi swj niezwykle prosty sposb na rozwizywanie problemw finansowych. Wyobraa sobie, e rozmawia ze znajomym, bankierem i multimilionerem, ktry gratuluje mu susznego, trzewego osdu i waciwych decyzji na rynku akcji. Tak dugo prowadzi t wyobraon rozmow, a utrwali j w umyle jako niezachwiane przekonanie i jego podwiadomo odpowiedziaa, pozwalajc mu odnie wspaniay sukces. Pan Nicoll, ucze Uspienskiego, mawia: Uwaaj na to, co do siebie mwisz i niech si zgadza to z twoim celem. To co mwi wspomniany makler giedowy, z pewnoci zgodne byo z jego celem, jakim byy rozsdne inwestycje, dokonywane w imieniu wasnym i klientw. Powiedzia mi on, e gwnym celem jego ycia zawodowego byo pomnaanie powierzonych mu pienidzy i dbao o klientw. Jest oczywiste, e w makler giedowy stosowa prawa umysu w sposb konstruktywny. Podtrzymywany w umyle obraz rozwija si w jego mrocznej gbi. Odtwarzaj swj mentalny film jak najczciej. Niech ci wejdzie w praktyk czste rzutowanie go na ekran twojego umysu. Po pewnym czasie uksztatuje on wyrany wzorzec mentalny. Wewntrzny film, ktry widzisz okiem swego umysu, otwarcie zrealizuje si w rzeczywistoci. ... i to, co nie istnieje, powouje do istnienia (List do Rzymian 4, 17).

Rozdzia 7

Duchowe klejnoty prawdy


Ja jestem krzewem winnym, wy latorolami (Ewangelia w. Jana 15, 5). Ilekro czysz si z JA JESTEM, tylekro roniesz. JA JESTEM potguje kady stan umysu. Jeli na przykad mwisz: Jestem biedny, jestem samotny, jestem nieszczliwy, potgujesz to nastawienie umysu. JA JESTEM w tobie, oznaczajce byt, ycie, wiadomo, samorodnego ducha itd., to Bg czy Zasada ycia. JA JESTEM jest jakby choink na Boe Narodzenie, a na choince znajduj si wszystkie dary, bo Bg jest zarwno dawc, jak i darem. Jeli pracujesz dla kogo, a on ci za to paci, to spaca on naleno; ale JA JESTEM jest darem dla ciebie. Nie wymaga on adnej pracy ani ofiary z twojej strony. Pokj jest teraz. W tobie jest Bg pokoju i moesz go gosi. Mio jest teraz. Teraz otwrz swj umys i serce na wpyw Boej mioci, bo Bg jest wiecznym teraz! Teraz jest moc, teraz rwnowaga, teraz jest rado. Uzdrawiajca moc jest w tobie i moesz gosi, e nieskoczona uzdrawiajca obecno przepywa przez ciebie teraz, w tej wanie chwili. Odpowied na twj problem, jakikolwiek on jest, znajduje si w tobie, teraz, bo Nieskoczona Inteligencja wie wszystko. ...zanim zawoaj, Ja im odpowiem... (Ksiga Izajasza 65, 24). Bg jest ponad czasem, przestrzeni i wiekiem. We ju teraz to, co dobre. Rwnie dobrze moesz si domaga caego swego dobra teraz jak i za sto lat. Po co czeka? Twoja wyobrania i wola Kiedy pooysz dwumetrow desk na pododze, przejdziesz po niej bez trudu; gdyby przerzuci t sam desk na wysokoci dziesiciu metrw, pomidzy dwoma domami, odczuby lk, bo gdy spogldasz w d i nie widzisz pewnego oparcia, zaczynasz si ba, i tym samym wygrywa twoja wyobrania. Usiujc zmusi co do istnienia za pomoc przymusu wewntrznego, odwoujesz si do prawa odwrotnego dziaania, poniewa to tak, jak gdyby mwi: Bd zdrowy, silny, bogaty, podczas gdy w rzeczywistoci mwisz: Jestem chory, saby, biedny. ... kto saby, niech powie: Jestem bohaterem (Ksiga Joela 4, 10). Twoja podwiadomo jest jak magnetofon i rejestruje to, co jej powiesz. Nikt nie ma wikszej mioci od tej, ni gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci swoich (Ewangelia w. Jana 15, 13). Twoim przyjacielem jest ten, kto ci wspiera; dlatego odrzucasz swj dawny stan i skupiasz uwag na swoim ideale, tym samym oywiajc go. Wprowadzajc si w nastrj i jako tonaln i yjc w ich rzeczywistoci, umrzesz dla swego dawnego stanu ducha i bdziesz y dla nowego. Musisz zdawa sobie spraw z tego, e idea w twoim umyle jest jak najbardziej rzeczywista. To fakt psychologiczny. Aby jednak uczyni go konkretnym i namacalnym lub sprawi, by pojawi si w moim wiecie, musz go poczu albo znale si w twrczym nastroju, a potem i w wietle i pewnoci, i si on urzeczywistni. Jeli twoje nastawienie da si wyrazi sowami: No dobrze. Sprbuj, ale wiem, e to niemoliwe. Moe kiedy w przyszoci, s to takie nastroje i uczucia, ktre musz zakoczy si rozczarowaniami i nie zrealizowanymi nadziejami. ...Dzi speniy si te sowa Pisma, ktrecie syszeli (Ewangelia w. ukasza 4, 21). Pamitaj, e wszyscy yjemy pomidzy dwoma zodziejami, przeszoci i przyszoci. Niczego nie dokonasz, ogldajc si na ktrkolwiek z nich. Wielu ludzi przez lata rozpamituje stare urazy, krzywdy, zadry i straty. Inni s peni lku przed przyszoci. Boj si staroci, choroby, biedy i mierci. Wszelkie dobro, jakiego szukasz, jest teraz, bo Bg jest wiecznym teraz! Wszystkie

atrybuty, jakoci i potencje Boga s ci natychmiast dostpne. Duch, ktry jest w tobie, jest ponad czasem, przestrzeni i wiekiem. Cuda umysu Podczas niedawnej wizyty w Irlandii i Anglii rozmawiaem ze swoj siostrzenic, ktra jest Angielk. Powiedziaa mi, e kiedy ostatnio zrobia wycieczk do Killarney, poczua, i ju tam kiedy bya. Poznawaa miejsca i wiedziaa, jak usyszy odpowied, zanim jeszcze zadaa pytanie. Znaa wiele sklepw w Killarney, a nawet ich zawarto. Moja odpowied bya bardzo prosta. Wiele osb dowiadcza tego samego, gdy przyjedaj do obcych krajw lub miast. Nie jest to jednak dowd na reinkarnacj (znajomo jakiego miejsca z wczeniejszych wciele). Moja kuzynka starannie zaplanowaa podr, kupia zawczasu bilet, wyobraaa sobie plastycznie, jak si bdzie bawi na miejscu, i wpoia to swojej podwiadomoci. Kiedy usna, jej podwiadomo, ktra wszystko wie i wszystko widzi, udaa si do Killarney psychologicznie i spdzia w tej miejscowoci jaki czas, tak e w rezultacie, gdy moja siostrzenica tam przybya, jej wiadomo usyszaa gosy znane jej z wczeniejszego dowiadczenia, o ktrym moga zapomnie. Jednak gdy usyszaa owe gosy, zarejestrowaa t obiektywizacj swej psychologicznej podry. Jak praktykowa obecno Boga Zaufaj pogodnie obecnoci Boej, a poprowadzi ci na zielone pastwiska, nad ciche wody. Kochaj prawd z mioci nie pozostawiajc miejsca na troski czy wtpliwoci. Niezalenie od tego, co robisz, w drodze do pracy powtarzaj sobie: Bg idzie i mwi we mnie. W peni zdaj si na przewodnictwo i mdro Boga. Podzikuj za wspaniay dzie. Zrb, jak radzi brat Wawrzyniec: Ilekro twoja uwaga odbiega i nachodzi ci lk i wtpliwoci, skup si na powrt na kontemplacji jego witej obecnoci. Aby zazna w yciu spokoju i radoci, naucz si prowadzi na co dzie osobist, pen zrozumienia, mioci i pokory rozmow z Bogiem od rana do wieczora. Pozwl, by w twoim yciu zaczy si wydarza cuda. Twoje zaoenia staj si faktami Pewien angielski wojskowy, z ktrym niedawno rozmawiaem, zwrci mi uwag na fakt, e gdy podpisano zawieszenie broni, ktre pooyo kres I wojnie wiatowej, Adolf Hitler by w obozie jenieckim. Mimo to nie chcia przyj do wiadomoci przegranej Niemiec. Przez ptora miesica czy duej niczego nie widzia, bya to jednak lepota wycznie psychologiczna nie znaleziono adnych przyczyn organicznych. Pogrony w guchych ciemnociach stanowi wcielenie ideau oywiajcego w owym czasie nard niemiecki pragnienia odwetu i wyrwnania krzywd, jakie w mniemaniu Niemcw wyrzdza im traktat wersalski. Takie nastawienie odcisno si na jego podwiadomoci, ktra stosownie do tego zareagowaa. Bdc jecem wojennym, nazywa si Schickelgruber. Kiedy go wypuszczono, zosta Hitlerem i przesta odpowiada Schickelgruberowi. Przebudzi w sobie innego czowieka, majcego nowy obraz swojej osoby. Ty take moesz uywa swojej podwiadomoci dla dobrego albo dla zego. To jest wszystkim dla wszystkich ludzi. Za, e jeste owiecony, szlachetny, podobny Bogu. Jeli zachowasz takie nastawienie, skrzepnie ono i skrystalizuje si jako fakt. ... gdy spada sen na czowieka; i w czasie drzemki na ku otwiera On ludziom oczy, przeraenie budzi w ich sercu. (Ksiga Hioba 33, 1516). Ludzie czsto otrzymuj podczas snu pouczenie, co powinni zrobi. Zamy, na przykad, e szukasz rozwizania drczcego ci problemu. Moesz powiedzie swojej podwiadomoci przed snem: Szukam odpowiedzi lub rozwizania tego problemu. Potem zredukuj zdanie do jednego

sowa: Odpowied, i powtarzaj je powoli. Inaczej mwic, unij, mylc o jednym sowie Odpowied i otrzymasz rozwizanie problemu albo we nie, w nocnej wizji, albo w bysku olnienia po przebudzeniu rankiem. W czasach wojen napoleoskich rosyjski genera Cynarski nie zwraca uwagi na rady innych uczestnikw posiedzenia sztabu generalnego. Idc spa, myla tylko o jednym o zwycistwie. Widzia cel i chrapa, podczas gdy jego towarzysze dyskutowali nad planem kampanii. Cynarski mia swj plan i nasyca podwiadomo myl o zwycistwie. Nie pozwoli sob rzdzi. Bez wtpienia wiedzia o tym, e wiadomo jest indukcyjna, tj. wychodzi ona z przesanki takiej, jak to, e 2 + 2 = 4, i drog dedukcji dochodzi do wyniku. Rozwaajc przyszo lub prawdopodobiestwo, opiera si na faktach i rozumowaniu. Podwiadomo myli wycznie w sposb dedukcyjny. Wszystkie dostarczone jej wraenia bierze za fakty. Jest cakowicie bezosobowa. Akceptuje ide jako istniejc teraz i stosownie do tego dziaa. Wiara Cynarskiego w zwycistwo wywieraa wpyw na jego podwiadomo i w rezultacie si urzeczywistniaa. wiadomo nazywa si czasem ojcem, podwiadomo matk. Przy tym si obudziem i spojrzaem, a sen mj by mi przyjemny (Ksiga Jeremiasza 31, 26). Pewna moda kobieta obdarzona wspaniaym gosem daremnie prbowaa zapiewa co w radio lub telewizji. Zanadto si staraa i nawet nie skrywaa niepokoju, napicia i obawy, ktre blokoway jej dobro. Idc za moj rad, zacza si relaksowa przed snem, zamykajc oczy, rozluniajc ciao i powtarzajc: Moje stopy s rozlunione, moje kostki s rozlunione, palce moich stp s rozlunione, moje ydki s rozlunione, minie mojego brzucha s rozlunione, moje serce i puca s rozlunione, mj krgosup jest rozluniony, moja szyja jest rozluniona, moje ramiona i rce s rozlunione, mj mzg jest rozluniony, moja twarz jest rozluniona. Jestem cakowicie zrelaksowana i spokojna. Powtrzya te wiczenia cztery lub pi razy, wiedzc, e ciao jej posucha. Powiedziaa: Poczuam si bardzo pica, kompletnie zrelaksowana i nieskonna stawia oporu. Syszaam tykanie zegara, pochrapywanie dziecka, ale nie chciaam si rusza ani niczego robi. W tym stanie sennego rozlunienia powtarzaam sobie: Jestem piewaczk i wystpuj w tej chwili w telewizji. To cudowne!. Potem skrciam to zdanie do jednego sowa TV, wiedzc, e moja podwiadomo wie wszystko. Powtarzaam sowo TV raz po raz, a usnam. Nastpnego dnia rano zadzwoni do mnie mj agent z propozycj pracy. Moja modlitwa zostaa wysuchana. Powyszy przykad pokazuje prosty sposb na wprowadzenie tego, czego pragnie twoje serce, do podwiadomoci. Miaa powracajcy sen o mierci ukochanej osoby Pewna suchaczka napisaa do mnie o tym, e sze lub siedem razy nia jej si mier ukochanej i bliskiej osoby. Dodaa, e osoba ta jest jak najbardziej ywa. Wyjaniem jej, e sen o mierci ukochanej osoby nie musi zapowiada jej mierci, lecz moe oznacza, i w picym umiera co, co kocha jego pozycja, jaka jego waciwo lub zdrowie ale nie ukochana osoba. W istocie mio tej kobiety do ma umara, gdy dowiedziaa

si, e ma on kochank. Jej mio zmienia si wwczas w nienawi, a w jej podwiadomoci zasza podobna przemiana. Nienawi, jak czua, zabijaa mio, pokj, harmoni i rado i zaczynaa odbija si na jej ciele w postaci artretyzmu. Omwia ca spraw z mem i rozwiedli si polubownie. Kiedy zacza uwiadamia sobie swoj duchowo, zdajc sobie spraw z tego, e jest crk Nieskoczonego i dzieckiem Wiecznoci, przestaa nienawidzi i rozwina w sobie szacunek dla siebie samej. Uwiadomia sobie, e jej prawdziwe Ja jest boskie. Jej staa modlitwa brzmiaa: Bg mnie kocha i troszczy si o mnie. Jego pokj wypenia moj dusz. Mio Boga nasyca ca moj istot, a wiato Boe owieca moj drog. Kiedy przypomnia jej si m, powtarzaa: Bg mnie kocha i troszczy si o mnie. Po chwili cay gniew, poczucie krzywdy i nienawi rozpuszczaa si w blasku mioci Boej. Powiedziaa: Przestaam prbowa zmusi si, by mu bogosawi. Wiedziaam, e jeli nasyc swj umys i serce Bosk mioci, wszystko, co ze, zniknie, i tak istotnie si stao. Z jej umysu znikno do. Jej nienawi i gniew zostay stumione w jej podwiadomoci i majc bardzo niszczycielski charakter, musiay mie negatywny wpyw, ktry przejawi si czy wyrazi w postaci artretyzmu. Odzyskaa ruchliwo i elastyczno kolan, gdy mio rozpuszcza wszystko, co nie jest do niej podobne. Ciekawym nastpstwem jej uzdrowienia bya odczuta przez ni gwatowna potrzeba ukoczenia studiw medycznych, miaa bowiem za sob dwa lata nauki w szkole medycznej w Nowym Jorku. Dzi jest na najlepszej drodze do tego, by zosta pediatr i bez wtpienia bdzie cudown lekark. Jeli widzisz we nie, jako umierajcego lub martwego, czowieka, ktrego bardzo nie lubisz, to znaczy, e umiera czy koczy si pewne uwarunkowanie bd aspekt twojego ycia, ucieleniony lub symbolizowany przez t osob. Wemy na przykad dziewczyn, ktrej przez trzy noce z rzdu nio si, e umar jej byy narzeczony. W rzeczywistoci jednak chopak by jak najbardziej ywy. Jej lekarz stwierdzi obecno guza w narzdzie rodnym. Uwiadomia sobie ten zwizek i powiedziaa do mnie: Wiem, e to si wzio z poczucia krzywdy, ale chodziam do Unity Church i na lekcj nauki o umyle i wiem, e to minie. Zasugerowaem, e na ile mog osdzi, jej guz uleg zanikowi. Wyjaniem jej znaczenie snu i poradziem, by posza do swojego ginekologa na jeszcze jedno badanie. Zrobia tak i wtedy okazao si, e jej sen mwi prawd. Przemawiajc w sposb symboliczny, podwiadomo powiedziaa jej, e pragnienie zemsty i wrogo w niej umary, a wraz z nimi znikno rwnie fizyczne ucielenienie jej negatywnych emocji. ...Kt nam ukae szczcie? Wznie ponad nami, o Panie, wiato Twojego oblicza! Wlae w moje serce wicej radoci (...). Gdy si poo zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszka bezpiecznie (Psalm 4, 7-9). I ponownie Boga wystawiali na prb, gniewali witego Izraela. Nie pamitali Jego rki dnia, w ktrym ich wybawi od ciemiyciela (...) (Psalm 78, 41-42). Nigdy nie wolno ci ogranicza Nieskoczonego. Jest on wszechobecny i Wszechwiedzcy. Rka oznacza wadz Boga, a ciemiyciele oznaczaj stany twojego wasnego umysu, takie jak lk,

wtpliwoci, zazdro itd. Boa mio wyrzuca cay strach i zostajesz uwolniony od ogranicze, ktre sam sobie narzucie. Kiedy staniesz wobec jakiego problemu, wyzwania czy trudnego zadania, spjrz na nie i powiedz sobie, e problem wprawdzie tu jest, lecz jest tu rwnie Bg. Trudno, choroba czy jakikolwiek inny problem zostaje wwczas przezwyciony. Nie odwracaj si plecami do obecnej w tobie Nieskoczonej Obecnoci i Mocy. Kiedy wezwiesz jej pomocy, zostaniesz wysuchany, bo odpowiadanie ley w jej naturze. Jego niezadowolenie doprowadzio do zadowolenia Pewien mody inynier uczszczajcy na moje kursy na temat wewntrznego znaczenia Biblii powiedzia mi, e przez cae ycie draniy go i przygnbiay wierzenia religijne, w ktrych wychowali go rodzice i nauczyciele w jego Kociele. Wyjaniem mu, e podranienie powoduje, i mae rodz pery. Jego rozdranienie pchno do zagbienia si w religiach wiata i odkrywania wewntrznego znaczenia przypowieci, alegorii i bajek. Obecnie studiuje on Potg podwiadomoci [ Joseph Murphy, Potga podwiadomoci, op. cit.] i stosuje przedstawione tam w zarysie techniki. To prawda, e frustracja spowodowana wierzeniami religijnymi, czy takimi ograniczeniami jak nieudane maestwo, wywouje w tobie pragnienie szukania wolnoci. Jeli twoje przekonania religijne, polityczne czy spoeczne czyni ci w najwyszej mierze szczliwym, nie szukasz prawdy. Odpowiedzi i wyjcia szukasz wtedy, gdy co idzie le. Wwczas twoja ja subiektywna otwiera przed tob nowe drzwi i rodzi si nowe wiato duchowej wiadomoci. Kiedy spogldasz wstecz na powd rozdranienia czy rdo problemu, powiniene odczuwa wdziczno za wyzwanie, przed jakim stane, oraz chwali i bogosawi dowiadczenie. Zanim Abraham sta si, JA JESTEM (Ewangelia w. Jana 8, 58) Zanim cokolwiek pokae si na ekranie przestrzeni, wychodzi z Niewidzialnego. Wszyscy przyszlimy z ywego Wszechmogcego Ducha. Zanim pojawie si na tym wiecie, istniae w zamyle. Kiedy midzy rodzicami dojdzie do zblienia, ton czy nastrj tej chwili powoduje, e powstanie dziecko odpowiadajce owej nucie. To jak z fortepianem. Kiedy bierzesz akord na fortepianie, ale potrcisz jak faszyw nut, lub gdy grasz pikny utwr, ale zagrasz faszywie, wprowadzisz dysonans. Ta prawda stosuje si rwnie do niewaciwie uksztatowanych dzieci. Jeli jeste podczas stosunku pijany lub pod dziaaniem narkotykw, dziecko moe si urodzi znieksztacone lub chore. Nieskoczony fortepian Nieskoczonego znajduje si w nas i moemy zagra na nim taki ton, jakiego zapragniemy. Jeli podczas stosunku dominuje nastrj nienawidz tego gosu czy nienawidz widoku..., w tym nastawieniu, o ile dojdzie do zapodnienia jaja, moe si urodzi guche albo lepe dziecko. Jeeli natomiast rodzice wprawi si w nastrj odpowiadajcy Mozartowi, moe przyj na wiat dziecko, ktre jak drugi Mozart bdzie grao na fortepianie ju w wieku trzech lat. Kada osoba jest ruchem nieskoczonoci na ekranie przestrzeni. Grawitujesz ku swym rodzicom zgodnie z ich tonem czy nastrojem w chwili poczcia. Inaczej mwic, jeste nieskoczonym duchem pojawiajcym si w domu twych rodzicw jako dziecko. Quimby susznie powiedzia: Teraz jeste duchem. Zawsze bye duchem. Kiedy przestaniesz by duchem? Jeste uwarunkowany jako John Jones, mczyzna w wieku..., ciela, Amerykanin itd. W rzeczywistoci jeste JA JESTEM (Bogiem) pojawiajcym si w postaci czowieka w pewnym wieku, okrelonej rasy i zawodu. Istnieje Jeden Byt pojawiajcy si jako wielo. Ojciec Mozarta nie musia si zna na muzyce. JA JESTEM w tobie tworzy wszystko. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet anioowie niebiescy, tylko sam Ojciec (Ewangelia w. Mateusza 24, 36). Nasiona dojrzewaj w rnym czasie, stosownie do gatunku. Podobnie dojrzewaj nasiona czy wraenia w twoim umyle miesicami, dniami, latami. Nikt tego nie wie.

Powd, dla ktrego pojawia si co nieoczekiwanego, jest nastpujcy: By moe przed wielu laty prowadzie interes i twj wsplnik sprzeniewierzy pienidze, doprowadzajc do bankructwa. Jeli przypominajc sobie o tym, czujesz zo lub gniew, przeywasz wszystko na nowo, gdy korzenie nie uschy. Zo nie zostao zapomniane. Dowodem, e wykorzenie w sobie poczucie krzywdy i wybaczye sobie destrukcyjne myli, jest to, e moesz przypomnie sobie te wydarzenia i mimo to zachowa spokj. Nie pozostay w tobie emocje ani do. Jeli przeywasz dan sytuacj, stwarzasz j w swym umyle; i jak nasienie, ktre widnie i znowu wzrasta co kwarta, co roku, co dwa lata jak na przykad niektre roliny zamieraj i znowu si rozwijaj stosownie do pory roku, tak samo pojawiaj si w nowej postaci twoje stare uwarunkowania, a ty si zastanawiasz, skd si wziy. eby dowie sobie samemu, e jeste wolny, postaraj si szczerze widzie innych ludzi jako szczliwych, harmonijnych, radosnych i wolnych. Jeli nie moesz tego zrobi, to znaczy, e nie wybaczye. To chwasty, ktre musisz wyrwa. Tam s korzenie. Korzenie usychaj pod wpywem obojtnoci. Jeeli chcesz zniszczy w sobie korzenie pragnienia odpaty, wysuchaj gosu osoby, ktrej nienawidzisz, mwicego, e jeste szlachetny, uczciwy i dobry. Uczy to rzeczywistoci. Chcesz to sysze. Wprowad si w nastrj. To dziaa. To metoda wykorzystywana przez wielu ludzi. Inna technika polega na powtarzaniu nastpujcej afirmacji: Oddaj go Nieskoczonemu i ycz mu wszelkich bogosawiestw ycia. Ilekro sobie o nim przypomn, natychmiast wypowiem afirmacj: Odpuciem ci. Bg z tob. Gdy bdziesz tak postpowa, przyjdzie chwila, gdy na myl o tym czowieku nie poczujesz ukucia. Korzenie gniewu i pragnienia zemsty uschy i osigasz spokj. Dostaa z rad Pewna kobieta, ktra miaa problemy maeskie, powiedziaa mi podczas rozmowy, e adwokat radzi jej, by wyadowaa na mu uczucia nienawici i gniewu, jakie wobec niego czua. W rezultacie oboje z mem opluwali si wzajemnie jadem. Te mentalne trucizny zatruway jej umys i ciao. Wytumaczyem jej, e rada, jak otrzymaa, jest gupia i szkodliwa. Idiotyzmem jest sdzi, e wyraajc negatywn emocj, moemy si od niej uwolni. Gdyby tak byo, prawd musiaaby by rwnie sytuacja odwrotna. Spytaem t kobiet, czy uwolniaby si od mioci, gdyby dawaa jej szczery, serdeczny wyraz. Oczywicie nie. Jej podwiadomo spotgowaaby mio i dobr wol. Bg jest mioci i jego mio goci we wszystkich ludziach. Zacznij wyraa yczliwo i dobr wol wobec wszystkich ludzi wok ciebie, a umocnisz te cechy w swoim umyle i swoim sercu. Wyraajc sw nienawi i wrogo, rozwodzca si z mem kobieta nie wykorzenia ich ze swej podwiadomoci; miaa si coraz gorzej. Oboje yli w kamstwie, a eby maestwu jako szo, potrzebny jest wysiek obojga partnerw. Prawdziwa zgoda moe zosta oparta wycznie na duchowym fundamencie. Taka jest zasada susznego dziaania. Suszne myli, suszne nastawienie umysu i waciwe dziaanie przynosz rwnowag umysu. W mioci czy susznym dziaaniu nie ma kary. Oboje postanowili ratowa maestwo i kadego wieczoru modlili si na przemian. Jednego wieczoru ona czytaa na gos Psalm 23, a nastpnego on czyta Psalm 91. Oboje podjli decyzj, by wynosi Boga znajdujcego si w drugim z nich. Gdy gotw by wybuchn, natychmiast wypiera ze myli, powtarzajc w duchu: Bg kocha j i troszczy si o ni. Wychwalam obecnego w niej Boga. Powtarzanie tej modlitwy weszo im obojgu w nawyk. Ona zdecydowaa si posuy t sam technik. Bg kocha go i troszczy si o niego. Wychwalam obecnego w nim Boga. Ich maestwo jest z dnia na dzie szczliwsze.

Rozdzia 8 Mwienie jzykami


Kiedy nadszed wreszcie dzie Pidziesitnicy, znajdowali si wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle da si sysze Z nieba szum, jakby uderzenie gwatownego wichru, i napeni cay dom, w ktrym przebywali. Ukazay si im te jzyki jakby z ognia, ktre si rozdzieliy, i na kadym z nich spocz jeden. I wszyscy zostali napenieni Duchem witym, i zaczli mwi obcymi jzykami, tak jak im Duch pozwala mwi (Dzieje Apostolskie 2, 1-4). Dzie Pidziesitnicy by starym hebrajskim witem niwnym. Prawdziwe znaczenie Pidziesitnicy jest jednak takie, e kiedy medytujesz i uwanie wsuchujesz si w wieczne prawdy, zaczynasz dawa im wyraz, a one przestaj by teoretycznymi pojciami twojego umysu i staj si realiami twego ycia. Inaczej mwic, zbierasz owoce prawd duchowych, nad ktrymi medytujesz, i wchodzisz w wiato owieconego rozumu, ktry Biblia nazywa ziemi obiecan. Kiedy wyraasz harmoni, zdrowie, pokj, rado i obfito, yjesz w ziemi obiecanej. Skupiasz swoje myli, uczucia i obrazy mentalne na jednym obecnym w tobie ywym Duchu. Inaczej mwic, zwracasz si ku swemu wntrzu i kontemplujesz Boga w sobie jako bezgraniczn mio, nieskoczon inteligencj, absolutn harmoni, wszechmocn i wszechwiedzc. Twoje myli i pojcia pozostaj wszystkie razem w tym samym miejscu, a twoje miejsce jest zawsze z Bogiem. Znajdowali si wszyscy razem na tym samym miejscu, oznacza skupion uwag wszystkich wadz i dziaania umysu w uniesieniu i pochwale Nieskoczonego Ducha, tkwicego w ludzkim wntrzu. Szum z nieba, jakby uderzenie gwatownego wichru, oznacza ruch Ducha w naszych umysach i sercach, a szum z nieba jest radoci wysuchanej modlitwy. Kiedy modlitwa i komunikacja z Nieskoczonym wejdzie ci w zwyczaj, poznasz rado Ducha oywiajcego, inspirujcego i podtrzymujcego ci, czego symbolem jest pobudzajce dziaanie modego wina. Upili si modym winem (Dzieje Apostolskie 2, 13). Ostatecznym rezultatem owego wypenienia caej twojej istoty przez Ducha staje si natchnienie pozwalajce ci wyrazi prawd w nowy sposb z entuzjazmem, zapaem i radoci. To si nazywa mwieniem jzykami. Jzyki jakby z ognia, ktre si rozdzieliy, symbolizuj owiecenie i natchnienie, ktre pojawiaj si w nastpstwie czci i adoracji Nieskoczonej Obecnoci i Mocy, jakie s w tobie. Jakie wic kady z nas syszy swj wasny jzyk ojczysty? (Dzieje Apostolskie 2, 8). Jzykiem uniwersalnym jest jzyk mioci. Czuj go, pojmuj i poznaj wszyscy ludzie. Ujmujc rzecz dosownie, moesz zahipnotyzowa czowieka i zasugerowa mu, e mwi jzykami, a usyszysz niezrozumiay bekot. Czasem mwi jzykami medium w transie, poniewa podwiadomo zna wszystkie jzyki obecne w archiwach zbiorowej wiadomoci. Mwienie w transie jzykami nie jest dowodem uduchowienia czy owiecenia. Glosolali czy mwienie jzykami atwo uzyska w transie hipnotycznym. Jest to jednak tylko wyczyn subiektywnej pamici, nie za dowd duchowej iluminacji. W Lectures on Metaphysics (Wykady o metafizyce) Sir William Hamilton okrela to zjawisko na str. 236 jako pami upion. Autor pisze: ...Zdarzaj si na przykad wypadki nagego przywrcenia pamici caych jzykw, ktre doszcztnie wyginy, i co jeszcze bardziej godne

uwagi, zdarzaj si wypadki, gdy ludzie powtarzaj w zrozumiaych lub niezrozumiaych jzykach wersety, ktrych nigdy nie obejmowaa ich zwyczajna pami. S.T. Coleridge w Biographia Literaria cytuje przypadek, ktry przedstawiam tu w streszczeniu, jako e nieustannie zdarza si nieskoczenie wiele takich historii. Jak pisze Coleridge, pewn moda kobieta, majca okoo dwudziestu piciu lat i nie umiejca czyta ani pisa, dostaa gorczki i nieustannie przemawiaa po acinie, po grecku i po hebrajsku, bardzo uroczycie i dobitnie. Po przeprowadzeniu dochodzenia, zajmujcy si ni lekarz stwierdzi, e dziewczyn ow opiekowa si pewien stary pastor, ktry zwyk chodzi po domu, czytajc na gos pisma rabiniczne, a take niektrych spord greckich i aciskich Ojcw Kocioa. Rozpozna on nawet w sowach modej kobiety fragmenty owych pism. atwo poj, skd si to wzio, e kobieta mwia obcymi i dziwnymi jzykami. Jako dziecko syszaa, jak pastor recytuje fragmenty pism, i gdy jej wiadomo pozostawaa upiona czy stumiona wskutek gorczki lub innych patologicznych stanw, jej podwiadoma pami bya uwalniana. Dziewczyna odtwarzaa to, co syszaa jako dziecko. Nic nie mogo zatrze sw, ktre zapisay si w jej podwiadomoci. Odnotowano tysice podobnych wypadkw i w ich wietle atwo mona wyjani niezwyke wypowiedzi znajdujcych si w transie ludzi, nie odwoujc si do pomocy bezcielesnych duchw. Kada opowie w Biblii ma swj wewntrzny sens, ktry musisz dostrzec. Na przykad lecy w szpitalu chory i zbolay pacjent, ktry narzeka na swj los, przemawia jzykiem choroby. Gdy jednak zostanie uzdrowiony, czy to przez modlitw, czy przez zabiegi lekarzy, mwi nowym jzykiem jzykiem zdrowia, witalnoci i spokojnego umysu. Nowy jzyk, o jakim mwi Biblia, jest nowym sposobem rozumienia, jaki posiada czowiek. Jzyk (w rozumieniu biblijnym) oznacza nastrj, ton, wibracj lub uczucie. Uniwersalnym jzykiem jest mio, bo Bg jest mioci. Wszyscy ludzie czuj nastrj mioci. Pragnienie odwetu, nienawi, zazdro, za wola i wrogo s obcymi jzykami, podczas gdy agodny, peen mioci umiech rozumie kady. Ten uniwersalny jzyk mioci nie ma wysokoci ani gbi, dugoci ani szerokoci; wypenia ca przestrze. Usuwa wszystkie dolegliwoci i uzdrawia wszelkie cierpienie. Uczniowie [Zob. Joseph Murphy Living Without Strain. (ycie bez napicia), De Vorss & Co, Santa Monica, Kalifornia, 1959.] s zdyscyplinowanymi wadzami umysu. Masz dwanacie owych wadz. Kiedy si modlisz, gromadzisz swoje wszystkie wadze, odchodzisz od obiektywnego wiata i wiadectwa zmysw i dostrajasz si do istniejcej w tobie nieskoczonej Obecnoci uzdrawiajcej, aby rozwaa swj idea czy szuka rozwizania problemu. W tym cichym, spokojnym, biernym stanie go, i przepywa przez ciebie Wszechmoc i mdro Nieskoczonoci. Poczuj w sobie poruszenie Ducha. W taki sam sposb odczuwasz ciepo soca. Ten spokojny, peen ufnej wiary nastrj jest potnym wichrem lub Duchem Boym wypeniajcym twj umys. Zstpuj na ciebie rozdzielone jzyki ognia. Bg nasz bowiem jest ogniem pochaniajcym (List do Hebrajczykw 12, 29). Dawny stan umysu zostaje strawiony i rodzi si nowy stan. Trawice pragnienie usyszenia dobrej nowiny lub odczucia radoci, jak daje wysuchana modlitwa, wypala ten stary stan i rodzi nowy. Ognie owiecenia i natchnienia dotkny wszystkich twoich wadz umysu i zostae wzbogacony duchowo. Zote jabka na sprztach ze srebra to sowo mwione w czasie waciwym (Ksiga Przysw 25, 11). Nasze sowa powinny promieniowa wobec wszystkich pokojem, mioci i harmoni. Inaczej mwic, powinnimy miao twierdzi, e Nieskoczony Duch myli, mwi i dziaa przez nas i e wszyscy, ktrzy nas suchaj s zbudowani, natchnieni i w cudowny sposb uczynieni jednoci. Ludzie, ktrzy ci suchaj, bd subiektywnie wiadomi nie dajcej si okreli esencji przenikajcej twoje sowa, bo gdy wydzielasz wibracje wiato i mio wobec wszystkich nazywa si to perfum bogw.

...zbiegli si tumnie i zdumieli, bo kady sysza, jak przemawiali w jego wasnym jzyku (Dzieje Apostolskie 2, 6). Tum myli w twoim wiadomym, rozumnym, posugujcym si argumentacj umyle nie pojmuje, co si dzieje, gdy drogi Nieskoczonego nie s drogami czowieka. Mdro bowiem tego wiata jest gupstwem u Boga (Pierwszy List do Koryntian 3, 19). Kiedy twoja modlitwa zostaje wysuchana, syszysz wasny jzyk. Dzieje si to za spraw twojej wiary. Winem ycia jest jego nowa interpretacja, ktra przenosi ci z wody ycia nudnej, banalnej, pospnej do radoci, jak daje ycie i peniejsze wyraanie przyrodzonego ci bstwa. Piotr rzek: Ci ludzie nie s pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia (Dzieje Apostolskie 2, 15). Piotr oznacza nieugit wiar w Boga Jedyn Moc, wyraa absolutne przekonanie, e Bg odpowiada na nasze modlitwy. W zwrocie trzecia godzina dnia sowo dzie oznacza wiato lub prawd, a trzecia godzina wewntrzne poczucie czy wiadomo, e nastpio subiektywne ucielenienie naszych pragnie. Nieyjcy ju dr Alexis Carrel, zdobywca Nagrody Nobla i autor ksiki Czowiek istota nieznana [Alexis Carrel, Czowiek istota nieznana, przeoy Ryszard witochowski, Warszawa 1938.], zwraca uwag na cudowne skutki modlitwy. Doktor Carrel przytacza przykad rakowatej naroli, ktra na jego oczach skurczya si, stajc si blizn. Poza tym obserwowa rany i obraenia, ktre goiy si w cigu kilku sekund lub paru godzin, czemu towarzyszyo ustpienie wszystkich objaww dolegliwoci. Dziki modlitwie nasila si ogromnie proces naprawy i odnowy organizmu. Uzdrowienie ciaa, zanik naroli i zablinienie ran to nic wicej, jak skutek zstpienia wspomnianych w tym rozdziale jzykw ognia. Bg jest jedyn drog uzdrowienia. Kiedy dostrajasz si do tej Nieskoczonej Mocy Uzdrawiajcej z wiar i ufnoci, a take rozpalon wyobrani, odpowiedzi jest przepyw ducha przenikajcego ca twoj istot i przywracajc ci zdrowie. Elektronowa struktura twego ciaa zostaje przeksztacona zgodnie ze Wzorem na Grze osigajc harmoni, peni i doskonao. Ty stoisz na mostku kapitaskim Boska Obecno jest w tobie. Czasem nazywa si j Pierwotn Energi. Energia to termin, ktrego uywa nauka na okrelenie Ducha czy Boga. Od kadego z nas zaley, jak wykorzysta dostpn mu energi. Moesz uy energii intelektualnej do bada czy rozwaa, energii fizycznej do chodzenia, energii emocjonalnej do tego, by si zoci, czu uraz lub wybrzydza, co jest zawsze szkodliwe dla twojego organizmu. Moesz rwnie j wykorzysta, by zabi czy zrani, co jest bardzo ze. Wemy elektryczno. Elektryczno jest si; moesz jej uy, by owietli dom, stworzy iluminacj lub uruchomi wentylator. Dziki energii silnika mona ogrza dom za pomoc piecyka lub sucha radia. Istniej rne rodzaje energii: wiato, gorco i energia mechaniczna. Sam musisz zadecydowa, jak wykorzystasz energi duchow dla wasnego zbudowania i rozwoju duchowego. Niektrzy ludzie spdzaj wikszo czasu jedzc i pijc, co odbija si na ich ciaach. Caa uwaga innych skupia si na alkoholu i zmysowoci, co jest destrukcyjne i pogra w cieniu duchow cz czowieka. Jeszcze inni wpadaj w zo, co rujnuje ich zdrowie, prowadzc do choroby i przedwczesnej mierci. Inni zajmuj si komi i wystarczy rzuci na nich okiem, by wiedzie, e podaj za dobrymi rumakami. Znany jest typ uczonego. Rolnik wyglda inaczej ni prawnik czy lekarz. Wszyscy s dobrzy i uczciwi, lecz ich wygld wskazuje tylko na to, co jest dla nich najwaniejsze. Wida to po ich ciele. Wszystkie fundamentalne prawdy duchowe czowieka s proste i oczywiste. Bdne idee s skomplikowane, chaotyczne i trudne do pojcia. Kiedy masz problem, pomyl o nieskoczonej Obecnoci i Mocy. Powi pewien czas na rozwizanie. Nie ulegaj napiciu. Odpowied przyjdzie wraz z Boym rozkazem.

Twoj wiadomo mona przyrwna do kapitana statku. Stoi on na mostku kapitaskim i kieruje palaczami w maszynowni. Kapitan nie steruje statkiem, lecz tylko wydaje rozkazy. Jeli rozkazy bd bdne, palacze w maszynowni mog mimo caej swej pracy wprowadzi statek na gr lodow. Kapitan wydaje komend caa naprzd lub caa wstecz i jego polecenie zostaje wykonane. Ty sam nieustannie rozkazujesz swej podwiadomoci. Jeeli twoje rozkazy nie wynikaj z uniwersalnych zasad i wiecznych prawd, wprowadzisz w swoje ycie chaos. Osad na tronie swej wiadomoci Boe idee, zrodzone przez Bo mio. To s rzdy wolnych. Gdy skupisz umys bezporednio na wiecznych prawdach ycia, zaczniesz mwi nowym jzykiem, ktry bdzie melodyjnym i pynnym gosem mdroci, prawdy, pikna, radoci i skierowanej ku wszystkim dobrej woli. Twoje sowa bd ...sodycz dla garda, lekiem dla ciaa (Ksiga Przysw 16, 24). Staroytnym okreleniem Boga, czy Ducha, jest sowo ogie. Analogicznym naukowym okreleniem Boga, czy Ducha, jest energia. Na kady problem jest odpowiedz Gdy za wrci i zosta sam jeden, kto zmaga si z nim a do wschodu jutrzenki, a widzc, ie nie moe go pokona, dotkn jego stawu biodrowego i wywichn Jakubowi ten staw podczas zmagania si z nim. A wreszcie rzek: Pu mnie, bo ju wschodzi zorza!. Jakub odpowiedzia: Nie puszcz ci, dopki mi nie pobogosawisz!. Wtedy [tamten] go zapyta: Jakie masz imi?. On za rzek: Jakub. Powiedzia: Odtd nie bdziesz si zwa Jakub, lecz Izrael, bo walczye z Bogiem i z ludmi, i zwyciye. Potem Jakub rzek: Powiedz mi, prosz, jakie jest Twe imi?. Ale on odpowiedzia: Czemu pytasz mnie o imi? i pobogosawi go na owym miejscu. Jakub da temu miejscu nazw Penuel, mwic: Mimo e widziaem Boga twarz w twarz, jednak ocaliem me ycie. Soce ju wschodzio, gdy Jakub przechodzi przez Penuel, utykajc na nog. Dlatego Izraelici nie jadaj po dzie dzisiejszy cigna, ktre jest w stawie biodrowym, gdy Jakub zosta poraony w staw biodrowy, 'w to wanie cigno (Ksiga Rodzaju 32, 25-33). Jakub oznacza przebudzenie czowieka na tkwic w nim obecno i moc Bo. Sowo biodro jest eufemizmem oznaczajcym ludzkie narzdy pciowe. Znaczenie zmiany imienia Jakub na Izrael jest nastpujce: Izrael oznacza czowieka, ktry widzi Boga wzgldnie ksicia z Bosk wadz, co znaczy tyle, e pojmuje on, i JA JESTEM w nim obecne jest Bogiem jedyn Obecnoci i Moc i nie podlega adnej innej wadzy. Panuje w nim nieskoczony Duch, ktry myli, mwi i dziaa przez niego. Jego umys wypenia wielkie wiato zrozumienia, a typ umysu odczuwajcego w sobie obecno Boga nazywa si Izraelem. Jakub oznacza, e a do witu zmagasz si w swoim umyle z jakim problemem. O wicie wschodzi soce i zaczyna si dzie. Noc jest polem dziaania twojej podwiadomoci, w ktrej zaczyna funkcjonowa subiektywna moc, a w snach i widzeniach pojawiaj si niekiedy odpowiedzi. Przed snem przyjrzyj si swemu problemowi, sprbuj go rozwiza i przeanalizuj go ze wszystkich punktw widzenia, a potem przesta o nim myle, wiedzc, e nieskoczona Inteligencja zna odpowied w twojej podwiadomoci i objawi ci j. Zwr si z pytaniem do swego gbszego, penego mdroci i zrozumienia umysu w nastpujcych sowach: Powierzam ten problem swemu subiektywnemu umysowi, wiadom, e Boy porzdek objawi mi odpowied. pi spokojnie i budz si z radoci. Czsto si zdarza, e odpowied pojawia si jako pierwsza myl po przebudzeniu. Jeli si tak nie stanie, powtrz prob nastpnego wieczoru, tak jakby wypowiada j pierwszy raz. Odpowied przyjdzie do ciebie wraz z Boym porzdkiem. Jak otrzymaa odpowiedz

Pewna kobieta opowiedziaa mi kiedy, jak zmagaa si ze swoim problemem. Dwie krewne oskaryy j o to, e nakonia sw ciotk do dokonania przed mierci zmian w testamencie. Oskarenie byo sprzeczne z prawd, ale obie krewne zaprzysigy swe Mszy we zeznania, przysparzajc kobiecie wiele udrki i kopotw. Jej adwokat by uduchowionym czowiekiem i bardzo jej pomg w sdzie. Idc za moj rad, kobieta wyciszya swj umys i stwierdzia: Nieskoczony Duch jest mdroci; postanawiam, i w tej chwili dziaa we mnie, w moim adwokacie i wszystkich zainteresowanych nieskoczone prawo sprawiedliwoci, prawdy, mioci i harmonii. Prawo harmonii i susznego dziaania zwycia. Postanawiam to i za kadym razem, gdy ten problem pojawi si w moim umyle, natychmiast wygosz afirmacj: Bg si tym zajmie. Kiedy to zrobia, ogarn j gboki spokj i nie odczuwaa potrzeby, eby si wicej modli w tej sprawie. Podjte postanowienie dojrzewao w mroku jej podwiadomoci i pod koniec tygodnia objawia si jej odpowied. W jzyku Biblii nazywa si to wschodem jutrzenki. Kwestionujce ostatni wol zmarej krewne zaniechay sprawy i przestay si pokazywa. Biblia powiada: dotkn jego stawu biodrowego i wywichn Jakubowi ten staw podczas zmagania si z nim. (Ksiga Rodzaju 32, 26). Sowo biodro, jak to ju wspomniano, jest symbolem fallicznym. Biblia pena jest symboli, ktre wyraaj gbokie prawdy psychologiczne i duchowe. Po akcie prokreacji, mski czonek kurczy si i mczyzna jest rozluniony. Przedstawiciele niektrych grup religijnych nie jedz czci zwierzcia, ktra odpowiada stawowi biodrowemu Jakuba. To oczywicie nie jest waciwe znaczenie tego miejsca i nie ma adnego sensu. Podczas aktu medytacji wspomnian powyej kobiet, ktra stana przed sdem, ogarno po zmwieniu modlitwy poczucie gbokiego spokoju. Bya rozluniona, spokojna i wiedziaa intuicyjnie, e jej problem zosta rozwizany. W jzyku Biblii cigno w stawie biodrowym ulego skurczeniu, co oznacza, i praca jej umysu zostaa ukoczona. Odwiedziwszy przed jakim czasem miasto Cork w Irlandii, dowiedziaem si, e moja krewna stracia gos. Lekarze nie potrafili odnale przyczyny i uznali, e ta dolegliwo ma podoe emocjonalne. Wyjaniem jej, e staje si tym, co kontempluje. Stosownie do mojej rady siadaa codziennie w spokoju i wyobraaa sobie, e piewa majestatyczn i podnios pie wobec licznego audytorium. W swoim umyle syszaa i widziaa pen entuzjazmu publiczno. Stopniowo zacza odczuwa realno i cudowno tego wszystkiego i pod koniec trzeciego dnia nagle co z niej wyszo, lub, uywajc jzyka Biblii, Kto si Mnie dotkn, bo poznaem, ze moc (uzdrawiajca wadza Boga) wysza ode Mnie (Ewangelia w. ukasza 8, 46). Odzyskaa gos. Dowiadczya uwieczonej sukcesem medytacji i nie bya w stanie duej medytowa. Po wysuchanej modlitwie jeste rwnie rozluniony jak po fizycznym akcie prokreacji. Kiedy osigniesz zadowolenie, przestajesz go pragn. Jeli pragnienie nie ustpuje, to znaczy, e nie zdoae nasyci swej podwiadomoci. Inaczej mwic, nie udao ci si uwiadomi sobie, i jeste tym, czym pragniesz by. Kiedy twoja modlitwa zostaje wysuchana, co ostatecznie si w tobie kurczy; nie w sensie fizycznym, ale w twoich subiektywnych odczuciach. Tracisz wszelkie pragnienie dalszej medytacji na ten temat. Kiedy twoja modlitwa si powiedzie i wierzysz w swym sercu, e ju jeste tym, czym pragniesz by, co z ciebie wychodzi fizycznie i psychologicznie, co dowodzi twojej twrczej wadzy. Ksiga Rodzaju (32, 32) powiada: Soce ju wschodzio, gdy Jakub przechodzi przez Penuel, utykajc na nog. Penuel czy Peniel oznacza uzyskanie wewntrznej wiadomoci Boskiej obecnoci i uzyskanie przez modlitw Boej aski i bogosawiestwa. Sowo utykajc oznacza spokj, ktry uzyskae, gdy twoja modlitwa zostaa wysuchana.

Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie si wam, tylko wierzcie, e otrzymacie (Ewangelia w. Marka 11, 24).

Rozdzia 9 Naucz si wybacza


Pogd si ze swoim przeciwnikiem szybko, dopki jeste z nim w drodze, by ci przeciwnik nie poda sdziemu, a sdzia dozorcy, i aby nie wtrcono ci do wizienia. Zaprawd, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtd, a zwrcisz ostatni grosz (Ewangelia w. Mateusza 5, 25-26). Powysze wersety Biblii nie znacz, e powiniene zgadza si z tym, co uwaasz za kamstwo czy co budzi w twym umyle lk. Zgoda oznacza harmoni, a kiedy si zestrajasz z Nieskoczon Obecnoci i Moc, ktra jest w tobie, i gosisz, e prawda Nieskoczonego jest twoj prawd, wwczas pozostajesz w zgodzie z wiecznymi prawdami, i wyrzucasz z umysu wszystko to, co ci nie wznosi, nie buduje, nie inspiruje, nie uzdrawia i nie doskonali twej duszy. Jak si zgodzia Pewna dziewczyna studiujca nauk o umyle pojechaa niedawno na wakacje do swego domu rodzinnego w Iowa. Ojciec dezaprobowa jej nowe pogldy na Boga, ycie i wszechwiat. Gwatownie krytykowa fakt, e odrzucaa pieko, potpienie, zgub dusz itd. Udao jej si jednak pogodzi ze stanowiskiem ojca i sformuowa swoje ostateczne pogldy. Tato powiedziaa moesz wierzy, w co chcesz, w pieko, diaby, jezioro ogniste itd.; ja jednak stanowczo, zdecydowanie i absolutnie odrzucam to wszystko. Masz prawo wierzy w takie pomysy, jak ja mam prawo wierzy w to, w co wierz. Nadal ci kocham i ycz ci wszelkich bogosawiestw ycia. Pniej porozumieli si ze sob i nauczyli si wzajemnego szacunku dla swych przekona. Podja decyzj i nie pozwolia, by wierzenia ojca odebray jej spokj. Gdyby obrazia si na niego i sama wpada w gniew, zostaaby oddana sdziemu, co znaczy po prostu, osd czy decyzj podjt przez jej umys. Osdzajc ojca czy mylc o jego pogldach, mylaaby o sobie samej. Poniewa myl jest twrcza, wprowadzaaby do swojego krwiobiegu mentalne trucizny. Wwczas, jak mwi Biblia, wtrcono by j do wizienia wizienia choroby, strachu i negatywnych emocji, ktre pozbawiyby j witalnoci, entuzjazmu i energii. Wiedziaa, e przeciwnik jest w jej wasnym umyle i wyrzucia go. Nauczya si zgadza ze swoim adwokatem Przed kilkoma miesicami poradziem pewnej kobiecie, eby skorzystaa z usug adwokata. Zarekomendowaem jej czowieka zainteresowanego sprawami ducha. Posuchaa mnie i bya bardzo zadowolona z jego porady i z tego, jak poprowadzi jej spraw. Ktrego dnia jednak zadzwonia do mnie i powiedziaa, e jest wcieka na swego adwokata. Na pytanie dlaczego, odpowiedziaa, e posza po rozprawie do restauracji i zobaczya go, gdy jad obiad z adwokatem strony przeciwnej, ktry potraktowa j podczas przesuchania w wyjtkowo nieprzyjemny sposb. Nie pojmuj, jak moge mi go poleci. Wyjaniem jej prost prawd. Odwoaem si do przykadu i opowiedziaem jej, jak wdaem si w spr na temat reinkarnacji z doktorem Ernestem Wilsonem, bdcym gow Unity Church w Kansas City w Missouri. Pomimo sporw pozostajemy przyjacimi i artujemy sobie ze swoich odmiennych pogldw. On napisa ksik, w ktrej podaje wszystkie powody, dla ktrych wierzy w reinkarnacj, a ja rozdzia w ksice Psychic Perception: The Magic of Extrasensory Power [Joseph Murphy Psychic Perception: The Magic of Extrasensory Power op. cit.] w ktrym

przedstawiem powody, dla ktrych w ni nie wierz. Moemy mie rne pogldy, a jednak mamy do rozsdku, by zachowywa si wobec siebie przyjanie i wzajemnie si rozumie. Pozwala to nam wznie si ponad rnic zda i uszanowa w sobie nawzajem obecno Boga. Ludzie nie zgadzaj si w kwestiach edukacji, zanieczyszczenia, polityki wewntrznej itd.; nie ma jednak powodu, bymy nie mogli y razem w harmonii, pokoju i zrozumieniu. Zwrciem jej uwag, i cho jej adwokat skrytykowa i podway wywody prawnika, ktry tak jej dokuczy w sdzie, najwyraniej on sam i jego oponent byli ludmi dostatecznie dojrzaymi emocjonalnie i duchowo, by uszanowa nawzajem swoje opinie, wznie si ponad spr, jaki toczyli na sali rozpraw i poczy si w przyjani, miechu i dobrej woli podczas obiadu. Powiedziaem jej: Twj adwokat ani ci nie zdradzi, ani nie przyzna racji stronie przeciwnej. Dojd do zgody z wasnym umysem. Postaw czoo swoim problemom; wiedz, e prawo Nieskoczonej sprawiedliwoci i harmonii dziaa dla dobra twojego i wszystkich zainteresowanych, i e Boa mio prowadzi twojego adwokata, odsaniajc mu to, co musi wiedzie. Go, e Boa mio przynosi ze sob Boe dostosowanie i Boe rozwizanie. Kobieta poja prawd tego, co powiedziaem, i z naciskiem gosia, e zasada sprawiedliwoci dziaa dla jej dobra i dla dobra wszystkich zainteresowanych, oraz e Boy porzdek zwyciy. Kilka tygodni pniej jej adwokat wygra spraw i zostaa uniewinniona. Cho zoono przeciw niej faszywe zeznania, prawda wygraa. Wizyta w Waszyngtonie Przed kilku laty zostaem poproszony przez dr Grace Faus o wystpienie w Divine Science Church w Waszyngtonie. Po wygoszeniu szeregu odczytw jeden z wybitnych adwokatw zaprosi mnie do ekskluzywnego klubu, w ktrym zapozna z dwoma senatorami, powiadajc: Ci ludzie s miertelnymi nieprzyjacimi, dopki znajduj si w murach senatu, ale tu s odpreni, graj w karty, pij koktajle i wietnie si bawi. Prowadzilimy we czterech oywion rozmow na temat kraju, polityki, przestpczoci itd. Szczerze mwic, nie zgadzaem si z tym, co mwili na temat biedy, programw pomocy spoecznej, przestpczoci oraz wojny, i otwarcie im to powiedziaem. Umiaem jednak rwnie zrozumie ich stanowisko, wynikajce z pochodzenia, wychowania, indoktrynacji politycznej i przekona religijnych; z przyjemnoci spdzilimy dwie godziny na zajmujcej rozmowie. Nie zgadzasz si z niczym, co byoby irracjonalne, bezsensowne czy nienaukowe, co obraaoby twoj inteligencj. Kada wiara polityczna, taka jak program pomocy spoecznej czy nauczanie, sprzeczne ze zot regu [Wszystko wic, co bycie chcieli, eby wam ludzie czynili, i wy im czycie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy; Ewangelia w. Mateusza 7, 12 przyp. tum.], musi by z koniecznoci faszem. Mj gospodarz, adwokat, powiedzia, e naley przeznaczy wicej pienidzy na likwidacj slumsw, z czym si nie zgodziem, wyjaniajc mu proste prawo psychologiczne i duchowe: wszystkie pienidze Ameryki nie zlikwiduj slumsw, dopki nie usuniemy slumsw z umysu czowieka. Czysto jest zaraz po boskoci. Co wicej, dodaem: Moecie przenie tysice ludzi ze slumsw do nowoczesnych mieszka z wszelkimi wygodami, a po paru miesicach te mieszkania bd wyglday jeszcze gorzej od slumsw, ktre opucili. Co wewntrz (w umyle), to na zewntrz (w wiecie rzeczywistym). Powiedziaem do jednego z senatorw: Senatorze, mgby pan przeprowadzi ustaw nakazujc, by bogaci mieszkacy Waszyngtonu podzielili si rwno pienidzmi z tak zwanymi biedakami z najndzniejszych dzielnic; jeli jednak znaby pan prawa umysu, wiedziaby pan, e po kilku tygodniach pienidze powrciyby do kieszeni, z ktrych pochodziy. Powd jest taki, e bogactwo jest stanem umysu. Nie mona posiada niczego inaczej ni przez prawo wiadomoci. W podwiadomoci bogatych tkwi umysowy ekwiwalent ich bogactwa; zatem dowodz swej

zamonoci. Biedacy nie mog zachowa pienidzy, jakie dostaj, poniewa nie posiadaj ich w umyle. Inaczej mwic, posiadaj umysowy ekwiwalent biedy, braku i ograniczenia. Dlatego prawd jest stary aforyzm: Bogaci staj si coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. aden z moich rozmwcw nie zgodzi si ze mn, lecz rozstalimy si jak starzy przyjaciele i zawsze gdy odwiedzam Waszyngton, mog liczy na zaproszenie. Nie znaczy to jednak, e si musz zgadza z ich gupimi, idiotycznymi przekonaniami. Znaczenie ostatniego grosza Zacytowany na pocztku tego rozdziau werset Ewangelii w. Mateusza (5, 26) brzmi zowieszczo, i pewna dziewczyna, chodzca na nasz nowy kurs na temat wewntrznego znaczenia uzdrowie w Biblii, powiedziaa mi: Czy to nie znaczy, e wszyscy musimy i do czyca, gdzie bdziemy cierpie, dopki nie pjdziemy do nieba? Wyjaniem jej, e ju jest w niebie, ktre jest nieskoczonym Duchem w nim yjemy, poruszamy si i jestemy; a Bg, czy Duch, yje, porusza si i ma w nas swj byt. Rwnie, gdy twj umys jest spokojny i wspbrzmisz z Nieskoczonym, jeste, mona powiedzie, w niebie, ktre oznacza take harmoni, rwnowag i spokj. Czyciec jest stanem cierpienia naszego umysu, spowodowanym niewaciwym stosowaniem praw umysu. Dopki nie doznamy wewntrznego wgldu, dopki nie zrozumiemy praw umysu i sposobu dziaania obecnego w nas Nieskoczonego, cierpimy wskutek naszej nienawici, zazdroci, zawici i negatywnego mylenia. Dopki nie oczycimy umysu, wybaczajc sobie i innym, dopki nie wypenimy umysu prawdami Boymi, dopty pozostajemy w czycu, czyli w stanie nieszczcia, potem nastpuje uzdrowienie. Takie jest wyjcie z tak zwanego czyca, czyli z blu i nieszczcia. Jak zwrcia ostatni grosz Pewna wdowa, z ktr rozmawiaem w Salt Lake City, w Utah, powiedziaa mi, e cierpiaa z powodu trapicej j naroli. Po badaniu lekarz powiedzia jej, eby wrcia za tydzie, by podda si biopsji. Powiedziaa: Wiem, e ta narol moe by wynikiem zapamitaych urazw lub nienawici, lecz wydaje mi si, e nie ywi takich uczu wobec innych ani wobec siebie. Modl si codziennie i praktykuj wiedz o umyle. Zgodzia si ze mn jednak, e uraza czy stumiona wcieko moe by nie uwiadomiona oraz e wie, i gdzie w jej podwiadomoci musi si kry trucizna. Zasugerowaem, by przed snem zwrcia si do swojej podwiadomoci: Nieskoczona Inteligencja objawia mi, komu powinnam wybaczy, czy miaabym to by ja sama, czy kto inny. W ostatecznej analizie kade wybaczenie polega na wybaczeniu sobie samemu, poniewa kiedy sobie wybaczymy i osigniemy wewntrzny spokj, automatycznie bdziemy nie pokj i dobr wol wszystkim. Nastpnego wieczoru po wykadzie przysza do mnie i powiedziaa: Miaam ostatniej nocy bardzo wyrazisty sen. We nie widziaam moj siostr i krzyczaam do niej: Przestaam ci ju nienawidzi!. Obudziam si, krzyczc gono. Dostaam moj odpowied. Wiele lat wczeniej kobieta owa bya zarczona z modym inynierem. Siostra odbia jej narzeczonego i wysza za niego za m. Wwczas by to dla niej straszny wstrzs, wskutek ktrego znienawidzia sw siostr. Zaczy rozmawia dopiero po latach, na kilka dni przed mierci jej siostry. Modlia si wwczas o przebaczenie siostrze i sdzia, e tak si stao. Po przebudzeniu usiada w skupieniu i powiedziaa: Wybaczam sobie, e ywiam ten stumiony gniew i nienawi. Z wasnej woli w peni wybaczam ci teraz. Odpuszczam ci i pozwalam ci odej. W sercu wiem, e czeka ci podr od chway do chway, od mdroci do mdroci, od siy do siy i od wiata do jeszcze wikszego wiata. To ju przeszo. Ju si skoczyo i odeszo do Boga. Ja jestem wolna i ty jeste wolna.

Jak powiedziaa, wiedziaa we nie, e przyzywa katharsis, e oczyszcza si z psychicznej trucizny, ktr skrywaa i tumia w sobie, nie chcc jej stawi czoa i pokona. Inaczej mwic, upchaa mieci pod dywan. Poniewa byo to negatywne, niszczycielskie uczucie, musiao znale sobie odpowiednie ujcie i wyrazio si w postaci naroli. Po tej nocnej modlitwie o wybaczenie, ubierajc si wieczorem, by wyj na odczyt, zauwaya, e narol zmika i zaczo si z niej co sczy. Zwrcia si do swego lekarza, ktry poleci, by natychmiast przyjechaa, co te uczynia. Po badaniu powiedzia jej, e nie by to nowotwr zoliwy, narol zanika i wkrtce powinna zupenie znikn. Dopki w jej podwiadomoci tkwia trucizna, nie moga wyzdrowie. Musiaa zapaci pen cen, ktr byo cakowite wybaczenie sobie samej i swej siostrze. Takie jest znaczenie sw: odda ostatni grosz. Prorocy Zguby i Zagady Mio nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, ktre si skocz, albo jak dar jzykw, ktry zniknie, lub jak wiedza, ktrej zabraknie (Pierwszy List do Koryntian 13, 8) Prorocy Zguby i Zagady szerz si wszdzie, przede wszystkim na Zachodnim Wybrzeu. Niektrzy przepowiadaj trzsienia ziemi i gosz, e stan Kalifornia zaleje ocean. Kiedy ludzie pytaj mnie o to, odpowiadam: Potrafisz pywa? Skoro tak, to nie ma problemu. Moesz dopyn do innego stanu. Inni zapowiadaj Armageddon, nuklearn zagad. Wielu innych gosi nadejcie koca wiata, drugie przyjcie Chrystusa, wry gd, przeludnienie wiata itd. Zwrcie uwag na to, jak czsto ci prorocy musz odszczekiwa swoje sowa. Wszystkie prognozy gospodarcze okazay si mylne. Kalifornia wci pozostaje jednym ze stanw i istnieje najzupeniej realnie. Takie drugie przyjcie moim zdaniem nie nastpio ani nie nastpi. Nie moe. Drugie przyjcie oznacza panowanie mioci, pokoju, mdroci, zrozumienia i dobrej woli w umysach i sercach ludzi. To narodziny Boga i jego mioci w naszych sercach i naszych dziaaniach. Boa Obecno nie moe sobie przyj lub odej. Jest wszechobecna, a bdc wszechobecn, musi by rwnie w tobie. Jak mogaby przyj lub odej? To kompletna bzdura i czysta gupota. Spord chmur nie wyoni si czowiek na rydwanie, by zbawi ciebie czy kogokolwiek innego. Zbawiciel jest w tobie obecno Boa. Bardzo dobrze wiesz, e gdyby przepowiadacze przyszoci potrafili przewidywa, ktre akcje zyskaj na wartoci, opywaliby w bogactwa. Istotnie, mog zbija fortuny. Naucz si przewidywa wasn przyszo. Prawo ycia jest prawem wiary. ...I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiar prosi bdziecie (Ewangelia w. Mateusza 21, 22). Uwierz, e Bg ci prowadzi. Uwierz w dobro i mio Boga. Uwierz w Boskie suszne dziaanie. Uwierz w Boskie prawo i porzdek rzdzcy twoim yciem. Uwierz, e Bg pobogosawi ponad twoje najmielsze marzenia. Uwierz w t prawd: Ty dla mnie ucieczk: z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radociami ocalenia (Psalm 32, 7). Rozwaajc te prawdy, yjesz ponad masowym umysem. Twoja przyszo jest twoim obecnym nawykowym myleniem i wyobraeniami rzutowanymi na ekran przestrzeni. Sam ksztatujesz wasne przeznaczenie. Nic nie dzieje si na mocy zrzdzenia losu, nic nie jest z gry przesdzone. Twoj fortun i twoj przyszoci jest twoja wiara w Boga. Myli si we wszystkim

Pewien mody kierownik skary mi si, e wiceprezes przedsibiorstwa hamuje jego awans, co byo powodem, i dwukrotnie pominito go przy promocjach. Wyjaniem mu jednak, e musi zrozumie, i kady czowiek promuje siebie sam. Przyczyna tego jest taka, e gdy czowiek rozwaa awans, rozwj, osignicia i postpy, pozostaje w zgodzie z zasadami ycia, ktre szuka sobie przez niego wyszych form wyrazu. Biblia powiada: ...Oto postawiem jako dar przed tob drzwi otwarte, ktrych nikt nie moe zamkn (Apokalipsa 3, 8). Cesarz Marek Aureliusz powiedzia: Niech twoje zdanie bdzie stae. Mody kierownik zrozumia, e przenosi Moc, jaka w nim bya, na innego czowieka, czynic go jakby bogiem, i w rezultacie sprawi, e wiceprezes przedsibiorstwa sta si dla niego czym wikszym od nieskoczonej Obecnoci w jego wntrzu. Dostrzeg, jak absurdalne byo jego nastawienie i jak gupia bya jego opinia. Zawyrokowa z przekonaniem, zrozumieniem i uczuciem: Awans naley do mnie, postp naley do mnie, rozwj na wszystkich polach naley do mnie. Nieskoczona Inteligencja prowadzi mnie i otwiera przede mn nowe moliwoci, przez ktre wyraam siebie na najwyszym poziomie i otrzymuj cudowne wynagrodzenie. Powtarza te prawdy przez cztery czy pi minut kilka razy dziennie, upewniajc si, e nie zaprzecza nastpnie temu, co twierdzi. Wyobraa sobie rwnie, e prezes przedsibiorstwa gratuluje mu wybitnych osigni i sukcesw korzystnych dla firmy. Obraz mentalny, jaki w sobie wytwarza, zgodny by z jego afirmacj i pod koniec miesica zosta zastpc wykonawczym prezesa. Ten mody czowiek uwiadomi sobie, e wszystko zmienio jego nowe nastawienie umysu. Prawdziwi przeciwnicy Tak naprawd przeciwnik jest w twoim wasnym wntrzu. Jest nim strach, przesd, niewiedza, poczucie urazy, zazdro, nienawi, samopotpianie i wrogo. Twoimi prawdziwymi przeciwnikami s te negatywne myli, ktre wytwarzaj szkodliwe, negatywne emocje, ktre lokuj si w otchaniach twego gbszego umysu, powodujc wszelkiego rodzaju choroby, braki i ograniczenia. miao staw im czoo i wykorze je ze swego umysu. Zadaj sobie pytanie: Skd pochodz te myli? Czy ich miejsce jest w moim umyle? Czy stoi za nimi jaka zasada? Jaki maj na nie wpyw? Czy nie ja je zrodziem? Znasz odpowied na wszystkie te pytania. Wszystko, co musisz zrobi, to wyciszy umys i stwierdzi miao: Wybaczam sobie, i zrodziem te myli. Potem wypenij swj umys tymi prawdami: Moj dusz wypenia Boa mio. Przepywa przeze mnie Boy pokj. Uzdrawia mnie Boa mio. Promieniuj mioci i dobr wol ku wszystkim wok i ku wszystkim ludziom, jacy s na wiecie. Powtarzaj te prawdy gono przez kwadrans, a wykorzenisz ze swego umysu wszystko, co negatywne. Gdy pojawi si w nim jaka za myl, wyeliminuj j natychmiast, mwic: Mio Boga wypenia moj dusz. Niewane, co kto do ciebie powie czy co zrobi; tym co si liczy, jest twoja reakcja na to, twoja myl o tym. Moesz pobogosawi tej osobie, mwic: Uwalniam ci. Pozwalam ci odej, Bg z tob. To twoja wasna myl sprawia, e popadasz w depresj lub cierpisz z powodu tego, co kto powiedzia lub zrobi. Przesta osdza sytuacje i ludzi, a przestaniesz si martwi, podnieca i niepokoi. Zachowuj si odpowiednio do swego wieku

Pewna czterdziestoletnia kobieta narzekaa na matk, ktra przez cae ycie powtarzaa jej, e jest gupia, niezrczna i opniona w rozwoju, oraz e przysza na wiat, by cierpie. Jednak jej matka przeniosa si w inny wymiar, a ona wci obwiniaa j i miaa jej za ze, poniewa nie wysza za m ani niczego w yciu nie osigna. To prawda, e bya negatywnie uwarunkowana czy zaprogramowana przez matk, ale chodzia na odczyty z zakresu metafizyki i zdobya wiedz na temat si swej podwiadomoci. Zwrciem jej uwag, e nie moe wini nikogo, prcz siebie; posiadaa znaczn wiedz w gowie, lecz trzeba, aby staa si ona wiedz serca. Inaczej mwic, musiaa wprowadzi do swojej podwiadomoci realia ycia. Zgodnie z moj rad zacza regularnie i systematycznie napenia swoj podwiadomo oywczymi wzorami i w rezultacie cakowicie odmienia swoje ycie. W zasadzie umysu nie ma czasu ani przestrzeni, i w chwili, gdy zaja wiecznymi prawdami swoj wiadomo, jej podwiadomo odpowiedziaa automatycznie. Pierwsze, co musiaa zrobi, to wybaczy matce, odpuci jej i pozwoli odej ze wiadomoci, e czowiek wie to, czego nienawidzi, a uwalnia to, co kocha. Postanowia: W peni sobie wybaczam. W zupenoci i z wolnej woli wybaczam matce i promieniuj ku niej mioci i pokojem. Wiem, e wieci w niej Boe wiato i e jej droga prowadzi naprzd, ku grze i ku Bogu, i cieszy mnie to. Odpuszczam jej i pozwalam, by odesza. Ilekro przypomniaa jej si matka, bogosawia j w milczeniu, powtarzajc w mylach: Bg ci kocha, matko. Wybaczenie bardziej suy tobie samemu ni innym. Pewien wybitny psychiatra z Los Angeles powiedzia niedawno: Uwiadamiam swoim pacjentom, e s odpowiedzialni za swoje dziaania, za przebudzenie duchowe i dojrzao. Przesta wini ojca, matk, siostr, brata, rzd, pogod albo wentylator. Przyznaj, e pozwolie, by wpyny na ciebie i zakciy twj spokj negatywne myli innych ludzi. Jeste jedyn mylc istot na wiecie, a inni nie s odpowiedzialni za to, co o nich mylisz. Ty jeste. Ciekawe dowiadczenie Na pocztku wrzenia 1975 roku zaprosiem siostr, by udaa si ze mn do Irlandii. Moja siostra, ktra jest zakonnic w klasztorze Marii Panny w Anglii, uczy aciny, francuskiego i matematyki. Wsplny kuzyn zawiz nas w rne ciekawe miejsca. Odwiedzilimy dawne gospodarstwo, ktre dzi znajduje si w ruinie, ale stara szkoa stoi, cho nie prowadzi si w niej ju lekcji. Chodzilimy po terenie poronitym przez drzewa, krzewy i wszelkiego rodzaju chwasty. Kilka dni pniej kuzyn powiedzia nam, e chodzilimy pord trujcych bluszczy i kilkakrotnie dotykalimy ich rkami. Nie wiedzielimy jednak, e to trujcy bluszcz, i nic nam si nie stao. Wszyscy si przy okazji niele namialimy. A wreszcie rzek Bg: [...] Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydem, nad ziemi i nad wszystkimi zwierztami pezajcymi po ziemi (Ksiga Rodzaju 1, 26). Czowiek otrzyma panowanie nad zwierztami. Dlatego moe oswoi dzikiego konia, lwa czy tygrysa. Jego wiadomo panuje nad ich subiektywnym umysem. Czowiek panuje rwnie nad wszystkimi innymi stworzeniami znajdujcymi si na ziemi, takimi jak bakterie, zarazki, zwierzta, ptaki, roliny itd. Czowiek musi sprawowa swoj wadz i przesta oddawa wadz chwastom, ktrych pyek wywouje alergi, i innemu szkodliwemu zielsku. Inaczej mwic, daj wadz obecnemu w tobie Stwrcy, nie stworzeniu. Bg powiedzia, e wszystko, co stworzy, jest dobre i bardzo dobre. Dobro i zo s poruszeniami twojego umysu w stosunku do wszystkiego, co stworzy i uczyni Bg. Nie ma nic dobrego ani zego, lecz tylko myl czyni rzeczy takimi. Pierwsza Przyczyna tkwi w czowieku, i musimy przesta oddawa wadz rzeczom czy przenosi na nie jakoci, jakich nie maj.

Moesz programowa twrcw Pewna nauczycielka, uczszczajca na kursy biblijne, na ktrych uczymy, jakie jest wewntrzne znaczenie Biblii (a nie jej znaczenie z punktu widzenia historii), powiedziaa mi, i gdy mwi uczniowi, e w niego wierzy, e wiele si po nim spodziewa, e uwaa go za wybitnie zdolnego i inteligentnego, wwczas uzyskuje odpowiedni odpowied. Wierzy, e jej uczniowie bd chon wiedz i staje si wedle jej wiary. Swoj wiar w moliwoci uczniw przekazuje im telepatycznie. Jak odpowiedzia ucze college'u Robby Wright, ktry obsuguje moje programy radiowe w sobotnie ranki, powiedzia mi w zeszym tygodniu, e pracujc w niepenym wymiarze godzin jako konsultant w dziedzinie elektroniki, zarabia 350 dolarw tygodniowo. To znakomicie jak na modego czowieka, ktry ma dwadziecia jeden lat i uczy si w trzeciej klasie. Przed kilku laty powiedziaem mu: Robby, masz cudowny umys, peen twrczych pomysw. Jeste doskonay w dziedzinie matematyki i elektroniki, wiele osigniesz i dokonasz wielkich odkry. Uwierzy w to wszystko i co noc uywa swej podwiadomoci, wypeniajc j konstruktywnymi mylami i kierujc ni tak, by objawiaa mu nowe, oryginalne idee, ktre byyby bogosawiestwem dla ludzkoci. Robby udoskonali dwa urzdzenia elektroniczne, ktre maj rewolucyjne znaczenie, i ostatecznie z pewnoci przynios fortun firmie, w ktrej pracuje. Bro znajduje si w umyle czowieka Jeli jeste matk, ojcem lub nauczycielem, moesz zaprogramowa w sposb konstruktywny podwiadomo swego syna czy crki. Osignicia s dzieem spokojnego umysu. Ludzie ganiajcy w koo i nawoujcy wszystkich do walki z rakiem, grulic, bied, przestpczoci i broni paln wyolbrzymiaj problemy w swoich umysach i napeniaj swoj podwiadomo negatywnymi mylami. Zamiast si rozwodzi i unosi nad broni paln, napisz do swego posa w Kongresie, by wprowadzi prawo o minimum dwudziestu piciu latach dla mordercw i nie bdziesz si musia martwi broni. Morderstwo jest w umyle czowieka nie w kawaku elaza. Czowiek jest odpowiedzialny i on musi ponie konsekwencje. Niedobrze jest wypuszcza morderc lub przestpc, ktry wyszedszy na wolno, znw morduje i gwaci. Podejmij w swoim umyle decyzj opart na zdrowym rozsdku. Pojmij, dlaczego ludzie robi to, co robi, i zaprowad w swoim umyle pokj. Stajesz si tym, co kontemplujesz, i jeli jeste kobiet nazywajc mczyzn szowinistycznymi winiami, ujawniasz swoj nienawi wobec samej siebie i rzutujesz swoj niech do siebie na innych. Stajesz si tym, co kontemplujesz, i ley w naturze mioci, podobnie jak ley w naturze nienawici, e zmienia ci na obraz i podobiestwo przedmiotu twoich myli. Naucz si godzi ze swoim przeciwnikiem. Pamitaj: I otrze z ich oczu wszelk z... (Apokalipsa w. Jana 21, 4). Uwiadom sobie jasno, e nie masz do zmieniania niczego poza sob. Przesta prbowa zmienia wiat. Nic nie trwa wiecznie. aoba, smutek, choroba itd. wszystko to przemija. Rado zajmuje miejsce smutku, zy ustpuj miejsca radoci. Po burzy przychodzi spokj. Kiedy jeste przygnbiony lub smutny, skup swoj uwag na rozwizaniu, wyjciu, szczliwym zakoczeniu i caa moc Boga spynie do ogniska twojej uwagi, i dowiadczysz radoci, jak daje wysuchana modlitwa.

Rozdzia 10

Jak si modli skutecznie


A gdy powiedziano Tamar: Te twj idzie do Timny, aby strzyc swe owce, zdja z siebie szaty wdowie i otuliwszy si szczelnie zason usiada przy bramie miasta Enaim, ktre leao przy drodze do Timny. Wiedziaa bowiem, e cho Szela ju dors, nie ona bdzie mu dana za on. Kiedy Juda j ujrza, pomyla, e jest ona nierzdnic, gdy miaa twarz zasonit. Skrciwszy ku niej przy drodze, rzek: Pozwl mi zbliy si do ciebie nie wiedzia bowiem, e to jego synowa. A ona zapytaa: Co mi dasz za to, e zbliysz si do mnie?. Powiedzia: Przyl ci koltko ze stada. Na to ona: Ale dasz jaki zastaw, dopki nie przylesz. Zapyta: Jaki zastaw mam ci da? Rzeka: Twj sygnet z pieczci, sznur i lask, ktr masz w rku. Da jej wic, aby si zbliy do niej; ona za staa si przez niego brzemienn. A potem wstaa i odszedszy zdja z siebie zason i przywdziaa swe szaty wdowie. Gdy Juda posa koltko przez swego przyjaciela Adullamit, aby odebra zastaw od owej kobiety, ten jej nie znalaz. Pyta zatem tamtejszych mieszkacw: Gdzie w Enaim jest ta nierzdnica sakralna, ktra siedziaa przy drodze?. Odpowiedzieli: Nie byo tu nierzdnicy sakralnej. Wrciwszy do Judy, rzek: Nie znalazem jej. Take tamtejsi mieszkacy powiedzieli: Nie byo tu nierzdnicy sakralnej Wtedy Juda rzek: Niech sobie zatrzyma. Obymy si tylko nie narazili na kpiny. Przecie posaem jej koltko, ty za nie moge jej znale. Po okoo trzech miesicach doniesiono Judzie: Twoja synowa Tamar staa si nierzdnic i nawet staa si brzemienn z powodu czynw nierzdnych. Juda rzek: Wyprowadcie j i spalcie!. A gdy j wyprowadzano, posaa do swego tecia i kazaa powiedzie: Jestem brzemienn przez tego mczyzn, do ktrego te przedmioty nale. I dodaa: Niechaj rozpozna, czyje s: ten sygnet z pieczci, sznur i laska! (Ksiga Rodzaju 38, 13-25). Juda znaczy chwali Jahwe. Cokolwiek chwalisz, wzrastasz za spraw praw umysu. Tamar oznacza zwycistwo, podbj, suszno moraln, doskonao i dobro. Tamar oznacza rwnie drzewo palmowe, ktre symbolizuje ukochane pragnienie twego serca. Czowiek, ktry pragn osign upragniony cel, swoj najcenniejsz wasno da zastaw w postaci sygnetu z pieczci, sznura i laski. Piercie jest koem, symbolem Nieskoczonoci, czy Boga, ktry nie ma pocztku ani koca. Jest take symbolem mioci i nieprzerwanego ycia maeskiego. Symbolizuje twoje Boskie maestwo, twoj umysow i duchow uni z Nieskoczonym. Oznacza, e oddae cae swe posuszestwo, powicenie i lojalno Jedynej Mocy w tobie, wiedzc, i ona jest najwysza i wszechmocna. Symbol ten podkrela rwnie wag zmiany, jak stanowi nowe ukierunkowanie wierze czowieka, przejcie od materii i warunkw zewntrznych do Ducha, przyczyny wszystkiego. Izajasz podkrela wielk prawd, ow wielk prawd, i istnieje tylko jedna wadza stworzenia, (ktr jest JA JESTEM lub wiadomo, umys i wyobrania). Nie ma innej mocy stwrczej. Twj umys musi osign co do jedynej wadzy absolutn pewno, znajdujc si poza wszelkimi dyskusjami, sporami i porwnaniami; wraz z ni osigasz prawdziw wiar i zaufanie, ktre jest twoim spoczynkiem w Bogu. Jam jest Alfa i Omega, mwi Pan Bg (Apokalipsa w. Jana 1, 8), co oznacza, e Bg jest pocztkiem i kocem wszystkiego. Twoje pragnienie, aby by, robi i mie jest pocztkiem, a spenienie jest kocem. Pocztek i koniec istniej w twoim umyle. Od tej pory myl o piercieniu bdzie ci przypomina o staoci i wiernoci. Sznur jest symbolem wizi z Bogiem, polegajcej na wierze i zaufaniu. Symbolizuje on rwnie przybranie lub ozdoby dla Boga. Kiedy jeste odziany w szat prawdy i zaufania w to, e sowo, ktre wypowiesz, stanie si rzeczywistoci, wwczas nosisz waciwy sznur. ... zamiary swe przeprowadzisz. Na drodze twej

wiato zabynie (Ksiga Hioba 22, 28). Twoje sowo oznacza w jzyku Biblii twoj myl i uczucie poczone w cao; inaczej mwic, jest twoim przekonaniem, e twoje postanowienie si zrealizuje. To si wie z prawem odpowiednioci czy te prawem wzajemnoci, co znaczy, i cokolwiek wpoisz swojej podwiadomoci, zostanie przez ni wiernie urzeczywistnione. Inaczej mwic, czego doznasz, to wyrazisz. Sznur oznacza zatem, e jeste przywizany do prawa. ...lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyla dniem i noc. Jest on jak drzewo zasadzone nad pync wod, ktre wydaje owoc w swoim czasie, a licie jego nie widn: co uczyni, pomylnie wypada (Psalm 1, 2-3). Prawo stanowi, e jeste tym, co kontemplujesz; cokolwiek uwaasz za prawd o sobie, wyrazi si jako forma, funkcja, dowiadczenie lub wydarzenie. Prawo ycia jest prawem wiary. Jeste wyraon wiar. Wierzy, znaczy uzna co za prawd. Uwierz w dobro i obfito Boga w ziemi yjcych. Wspomniana w biblijnej opowieci laska przedstawia nieugit dyscyplin, na ktrej dobrze jest mc si wesprze. Psalmista mwi: ...Twj kij i Twoja laska s tym, co mnie pociesza (Psalm 23, 4). Psalmista wiadom jest, e owce s bezradnymi, niemymi zwierztami i nie maj broni, by odpdzi napastnikw lub dzikie zwierzta. W staroytnoci laska miaa okoo dwch metrw dugoci. Koniec jej by zakrzywiony i jeli ktra owca wpada do parowu, pasterz mg sign lask i wycign zwierz. Wszystko to znaczy, e wspieramy si na Bogu, wiedzc, e kiedy go wezwiemy, odpowie. Jak powiada o nim psalmista: ...atwo znale u Niego pomoc w trudnociach (Psalm 46, 2). Autor Ksigi Rodzaju pisze, e gdy si modlisz, stajesz wobec prby. Czy jakakolwiek osoba lub okoliczno moe odcign ci od powicenia i lojalnoci wobec Jedynej Mocy (piercie), od twojej wiary i przewiadczenia, e to jest jedyna obecno, wadza, przyczyna i substancja (sznur), od twojego zrozumienia, i odpowiada ci, ilekro si do niej zwrcisz? Jeli kto wymiewa si z tego, w co wierzysz, na przykad gdy jeste chory na tak zwan nieuleczaln chorob i modlisz si o zdrowie, wiedzc, e nieskoczona Obecno uzdrawiajca, ktra ci stworzya i moe ci uzdrowi, ju ci uzdrawia, a inni kpi sobie z ciebie i mwi, e jeste gupi, czy potrafisz pozosta niezachwiany w swej wierze, czy te pozwolisz im sprawi, by zachwiali twoj wiar i przekonaniem? Powiedzmy, e widzisz przed sob, czy moe szerzej, przed caym krajem jaki idea czy jaki niezwyky cel, ktrego realizacja byaby bogosawiestwem dla ludzkoci, i zamy, i kto chciaby ci odwie od twoich pragnie, usiujc przekupi ci godnociami, pienidzmi, saw, wadz i pozycj. Czy gdyby przedstawiono ci tak przynt: zakomiby si na ni, czy te wytrwaby przy swoim ideale? Jeli ulegniesz pochlebstwom i pokusom wiata, zastaw, jaki stanowi twoja modlitwa, nie jest bezpieczny. W przytoczonej historii powiedziano, e Juda posa chopca, ktry mia odzyska zastaw od kobiety, po to, by si przekona, czy bya naprawd wierna. Zamieniajc rzeczy, ktre si licz, na rzeczy, ktre nie s istotne, przedkadajc oszustwo nad prawdziwe dobra, pokazujesz, e nie jeste wiele wart. Autentyczne dobra to wierno wobec Jedynej Wadzy, mioci, dobrej woli, uczciwoci, harmonii i wiary we wszystko, co dobre. Musimy zdawa sobie spraw z tego, e nasze dziaania odpowiadaj naszym sowom; bo sowo jest wyraon myl, a nasze dziaania poprzedzane s przez nasze myli. Musimy przestrzega cisej dyscypliny susznej myli, susznego uczucia i susznego dziaania. Przecie posaem jej koltko, ty za nie moge jej znale (Ksiga Rodzaju 38, 23). Osoba, ktrej wiara jest opiecztowana w Bogu, ktra wie, i wszystkie godnoci i wszelki wzrost pochodzi z

wntrza, nie moe zosta przekupiona lub nakoniona do odwrcenia si od Jednego, Pikna i Dobra. Moesz zrealizowa ten dramat w twoim yciu. Tamar jest synow Judy, co oznacza to, z czym chciaby si zjednoczy mentalnie i emocjonalnie. Jeste polubiony swojej ocenie samego siebie. Nazywa si j crk, poniewa reprezentuje ona twoj natur emocjonaln. Jak si czujesz? Czy chcesz by szczliwy? Czy chcesz czu, e odnosisz sukcesy? Czy chcesz si czu smutny lub przygnbiony? Czy chcesz si czu bogaty? Jeli si czujesz bogaty, staniesz si bogaty. Poczucie bogactwa wytwarza bogactwo. Jeli czujesz, e odnosisz sukcesy, bdziesz je odnosi. Moesz uczestniczy w kadym stanie umysu, w jakim pragniesz si znale, po prostu czujc jego realno. Tamar jest drzewem palmowym. Jak wiesz, widok palmy na pustyni wskazuje na odwieenie i oaz. Celem twojego ycia jest drzewo palmowe; zatem ta opowie jest naprawd twoj histori. Chcesz sta si wikszy i wspanialszy, ni jeste obecnie. Biblia powiada, e Tamar miaa twarz zasonit jak nierzdnica. Jest to symboliczny wyraz twojej podwiadomoci, ktra da ci wszystko, cokolwiek jej wpoisz, czy bdzie to dobre, czy ze, podobnie jak nierzdnica, ujmujc rzecz dosownie, suy wszystkim mczyznom, o nic nie pytajc. W opowieci, te Tamar, krl Juda, daje jej koltko, by mc zbliy si do niej, A ona zapytaa: Co mi dasz za to, e zbliysz si do mnie?. [...] Zapyta: Jaki zastaw mam ci da? Rzeka: Twj sygnet z pieczci, sznur i lask, ktr masz w rku. Da jej wic, aby si zbliy do niej; ona za staa si przez niego brzemienn (Ksiga Rodzaju 38, 16, 18). Moesz da tylko jeden dar. Bg jest dawc i darem i Bg mieszka w tobie. Skoro tak jest, to wszystkim, co moesz ofiarowa, jest twoja wiara w Boga i stanie ci si stosownie do twojej wiary. W rzeczywistoci wszystko dajesz samemu sobie, bo w tobie tkwi rdo wszystkiego. Obdarowujesz si mdroci, gdy stwierdzasz: Mio Boga namaszcza mj intelekt i spywa na mnie wiato Z wysoka. Obdarowujesz si bogactwem, goszc: Bogactwo Boga kry w moim yciu, i zawsze istnieje Boski nadmiar. Obdarowujesz si pokojem, gdy zestrajasz si z Nieskoczonym, ktre ley rozcignite w umiechnitym spoczynku, i stwierdzasz wiadomie i z uczuciem: Boa rzeka pokoju wypenia mj umys, moje serce, ca moj istot. Obdarowujesz si si, goszc miao: Moc Wszechmocnego przepywa przeze mnie, oywiajc, uzdrawiajc i napeniajc energi ca moj istot. Pamitasz akt stwrczy opisany w Ksidze Rodzaju, przedstawiajcy Adama poczynajcego z siebie kobiet (swoj natur emocjonaln). Moesz uksztatowa i wyobrazi sobie w umyle przedmiot, ktrego pragniesz, i odczu jego realno. Gdy bdziesz podtrzymywa to uczucie, zacznie si ono krystalizowa i twoja podwiadomo je urzeczywistni. Juda jeste ty sam, gdy wynosisz moc Boga, ktra jest w tobie. Moesz da tylko jeden dar, co wyraa sygnet z pieczci, sznur i laska, bo s one symbolami twojej godnoci krlewskiej. Nie moesz ofiarowa Nieskoczonemu niczego poza swoim uznaniem i wiernoci. Czowiek czsto prbuje targowa si z nim, obiecujc, na przykad, e przestanie pi, jeli jego dziecko wyzdrowieje, lub e wybuduje koci, jeli jego modlitwa zostanie wysuchana. Istnieje jednak tylko jedno, co moesz da Bogu, a tym czym jest twoja wiara i przekonanie, wiedza, e Nieskoczona Inteligencja odpowiada na to, w co wierzysz, i nigdy nie zawodzi. Sygnet, sznur i laska s symbolami godnoci krlewskiej. Kiedy dajesz te trzy rzeczy, dajesz siebie, a mianowicie uznanie, wiar i akceptacj. Zosta krlem Juda i uwiadom sobie, e zanim bdziesz mg pozna i odczu realno twojej Tamar (pragnienia), musisz nasyci swoj podwiadomo, stwierdzajc i czujc realno swego

pragnienia. Gdy trwasz wykupieniu i wiernoci wobec swego ideau, dojrzeje on w mroku twojej podwiadomoci i zrodzisz go z siebie, poniewa wlae w niego ycie, znaczenie i mio. Kiedy do ostatnich granic wypeni ci poczucie bycia tym, czym pragniesz by, twoja podwiadomo udramatyzuje i zobiektywizuje twj idea na ekranie przestrzeni. Jeli pragniesz w yciu bezpieczestwa, gupio zrobisz, kpic si w blasku otaczajcym tych, ktrzy czuj si bogaci i bezpieczni. rdem bezpieczestwa jest poczucie i wiedza, e Bg jest wszechogarniajc obecnoci, ktra ci obserwuje, prowadzi i chroni, zaspokajajc wszystkie twoje potrzeby w chwale, wedle jego bogactwa. Podobnie, jeli chcesz by zdrw, peen ycia i silny, musisz sobie uwiadomi, e klimat, odywianie i witaminy nie wystarcz. Musisz zda sobie spraw, e Bg, wiecznie ywy, najwysza mdro jest w tobie, oywiajc, uzdrawiajc, leczc i umacniajc ca twoj istot; wwczas otrzymasz odpowied od Nieskoczonego, ktre jest rdem wszelkiego ycia. Jeli pragniesz zdrowia, nie spogldaj na zewntrz, ku rzeczom stworzonym, ale zawsze zdaj wprost do samego rda ycia. Chcesz wzrasta, rozwija si i zaj w yciu wysoko. Nic ci nie przyjdzie z zadawania si z krlami, prezydentami, ludmi utytuowanymi i wpywowymi. Takie towarzystwo nie da ci poczucia, e jeste szlachetny, godny czy te, e zajmujesz wybitn pozycj w swojej dziedzinie. Sposobem, by sta si szlachetnym i godnym zaszczytw, jest uwiadomi sobie, e jeste synem lub crk Nieskoczonego i powtarza z wiar: Jestem owiecony i natchniony. Jestem wyniesiony pod wzgldem duchowym, wyraam coraz wicej i wicej Boej mioci, wiata, prawdy i pikna. Jestem wiadom tego, i jestem dzieckiem Boga i posuwam si naprzd, ku grze i ku Bogu. Rozpamituj te prawdy i chod po ziemi z poczuciem prawdziwoci tego, co afirmujesz, a co dnia bdziesz bardziej szlachetny, godny zaszczytw i bardziej podobny do Boga. Pewna moja znajoma z Anglii wyobraaa sobie, e jest absolutnie wybitn aktork i nieustannie widziaa okiem swego umysu, i jej m mwi do niej: Jeste cudowna. Twoje filmy odnosz bajeczne sukcesy w Hiszpanii, Francji itd.. Gdy kontemplowaa ten obraz mentalny z wiernoci, oddaniem i uwag, staa si absolutnie wybitn aktork i w cigu nastpnych lat napisaa do mnie szereg listw, w ktrych opisywaa swoje niezwyke sukcesy. Kiedy zaczniesz gosi i czu, e jeste ju teraz tym, czym pragniesz by, jeste biblijn Tamar. Wszystkie opowieci biblijne rozgrywaj si w umyle czowieka. Wszystkie postaci z Biblii, podobnie jak bohaterowie Szekspira, yj w tobie. Wiedz, e jedyn rzeczywistoci jest twoja wiadomo. Wiedz rwnie, czym pragniesz by. Potem wyobra sobie i poczuj, e ju teraz jeste tym, czym chcesz by i pozosta wierny wobec swojego obrazu mentalnego, przeywajc swoj rol, a urzeczywistni si to i wiato Boe owietli twoje drogi. Jest tylko Jeden Zwr uwag na kategoryczne i absolutne stwierdzenia w Ksidze Izjasza: ..Ja jestem Bogiem, i nikt inny! (45, 22). ...Mwia w sercu swoim: Tylko ja i nikt inny! (47, 10). Ja, ktremu na imi jest Jahwe, chwaty mojej nie odstpi innemu ani czci mojej bokom (42, 8). Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja (46, 9). Ostatnio powiedziaem modej duchem kobiecie w wieku siedemdziesiciu piciu lat, ktra pragna wyj za m, by wyobraaa sobie, e jest w mojej pracowni i syszy, jak do niej mwi: Oto teraz ogaszam was mem i on. Sowa te wskazyway jej, i ju jest po ceremonii i ju zostaa zalubiona w swoim umyle. Upewnia si, e jej obraz mentalny jest rwnie realny jak drzewo rosnce przed jej domem. Potem zwrciem jej uwag, i scena, ktr odgrywa w swoim umyle, zrealizuje si w sposb radosny i triumfalny.

Co wieczr odgrywaa na ekranie swego umysu ten mentalny film, nadajc mu tak sam realno, jak miao drzewo rosnce przed jej domem. W cigu tygodnia owiadczy si o jej rk pewien mieszkajcy w ssiedztwie wdowiec, ja za miaem okazj dopeni tej ceremonii. ...i to, co nie istnieje, powouje do istnienia (List do Rzymian 4, 17). Kobieta owa powiedziaa mi, e po raz pierwszy w yciu uwiadomia sobie, i pocztek i koniec s tym samym. To prawda: koniec i pocztek s zawsze jednym. Jeeli kontemplujesz i wyobraasz sobie koniec, zapragne rodkw sucych realizacji tego celu. Przyczyna i skutek s jednym. Dowioda sobie, e odegrany w umyle mentalny scenariusz by rwnie realny jak ceremonia maeska, w ktrej pniej uczestniczya. Jeli podejmiesz nowe przedsiwzicie lub zadanie z wiar, poczuciem pewnoci i zwycistwa, twoja postawa stanowi zapowied koca, ktry bdzie sukcesem i triumfem. Idea poprzedza realizacj. Zacznij z radoci w sercu, a koniec bdzie radosny. Kiedy uwiadomisz sobie, e Bg jest w tobie, wiadomoci, jani i duchem w tobie, wwczas zdajesz sobie spraw z tego, e w wiecie zewntrznym nie ma prawdziwych przeciwnikw, nieprzyjaci, wrogw; niczego, z czym musiaby si zmaga lub walczy. W chwili, gdy zaczniesz gosi w swoim umyle to, czym chcesz by, co chcesz robi lub mie, przychodzi odpowied od Wszechmocnego, ktry dziaa dla twego dobra; wwczas nic nie moe powstrzyma ci przed realizacj pragnienia, jakie ywisz w swym sercu. Go, czym chcesz by, z uczuciem radoci i satysfakcji, a twj gbszy umys urzeczywistni to w zgodzie z Boskim porzdkiem.

Rozdzia 11 Jak Biblia widzi zazdro i zawi


...bo zazdro pobudza gniew ma, nie okae litoci w dniu pomsty (Ksiga Przysw 6, 34). Po mi jak piecz na twoim sercu, jak piecz na twoim ramieniu, bo jak mier potna jest mio, a zazdro jej nieprzejednana jak Szeol, ar jej to ar ognia, pomie Paski (Pie nad Pieniami 8, 6). Bahostki niewakie jak powietrze s dla zazdrosnego czym rwnie pewnym, jak sowa Pisma witego (Szekspir). Zazdro widzi rzeczy przez okulary, ktre czyni mae duym, kary olbrzymami, podejrzenia prawd (Cervantes). Zazdro jest piekem uraonego kochanka (Milton). O, strze si zazdroci; jest zielonookim potworem, drwicym sobie z tych, ktrych poera (Szekspir). Zazdro powiada La Rochefoucauld jest w pewnej mierze racjonalna i uzasadniona; zmierza do zachowania dobra, ktre uwaamy za swoje. To w tym znaczeniu mwi si o Bogu, e jest Bogiem zazdrosnym, poniewa gorco i namitnie pragnie naszej najwyszej mioci, szacunku i suby. We wspczesnym jzyku zazdroci nazywa si ywienie do innych urazy z powodu ich sukcesw, osigni w yciu i zamonoci. Osoba zazdrosna skonna jest do niepokoju wywoanego przez podejrzenie lub lk przed rywalizacj, niewiernoci itd., jak w przypadku mioci czy realizacji planw.

Biblia w Ksidze Wyjcia (20, 5) powiada: ...poniewa Ja, Pan, twj Bg, jestem Bogiem zazdrosnym. Znaczy to, e musisz uzna absolutn wyszo i wadz Wszechmocnego ywego Ducha, odmawiajc wadzy rzeczom stworzonym. Inaczej mwic, nie powiniene oddawa czci rzeczom stworzonym; ca wierno, lojalno i powicenie musisz odda Jednej Obecnoci i Mocy w tobie obecnej, zwanej JA JESTEM lub Duchem. Jeli na przykad czekasz na awans i mwisz sobie: Szef blokuje mj awans; ale w kocu awansuj i otrzymam wysze pobory dziki niemu, to w tym momencie wywyszasz go jako faszywego boga. W rzeczywistoci czynisz szefa swoim bogiem, odrzucajc Jedno rdo, z ktrego pyn wszystkie bogosawiestwa. Podwiadomo wie, e twoja lojalno jest podzielona i w konsekwencji nie odpowiada. Jeste jak czowiek niezdecydowany, niestay w swoich wszystkich postpkach. Z jednej strony afirmujesz prawd, ktra mwi, e Bg jest rdem twoich zasobw, zaspokajajcym wszystkie twoje potrzeby, a natychmiast potem czujesz uraz wobec swego pracodawcy za to, e ci nie awansuje i nie podnosi poborw. Nigdy nie moesz oddawa wadzy adnej osobie, miejscu lub rzeczy, bo w rzeczywistoci przenosisz wadz, ktra jest w tobie, na rzeczy zewntrzne. Cae swoje powicenie i lojalno musisz odda Jednej Wadzy, ktra jest w tobie, i ktra odpowiada stosownie do twoich myli i wierze. Sdzi, e witaminy go uzdrowi Pewien czowiek, ktry mia wrzody, nie chcia przyj adnych lekw, jakie zapisa mu jego lekarz. Wierzy w witamin C; ale ywi jtrzce myli, pene zazdroci i urazy wobec swego wsppracownika. Zazdroci rwnie swojej onie, ktra zarabiaa wicej od niego. Wyjaniem mu, e swoj wiar i zaufanie powinien pokada w Jednej Najwyszej Wadzy rdle wszelkiego ycia. Jedzenie jest wane i witaminy s wane, ale nie najwaniejsze. Nie stawiasz jedzenia, diety czy witamin przed nieskoczon Obecnoci uzdrawiajc jedyn moc uzdrawiajc, jaka jest. Jego modlitwa uzdrawiajca brzmiaa: Wybaczam sobie negatywne, zazdrosne myli i promieniuj mioci, pokojem i dobr wol wobec mojej ony i mego wsplnika. Uzdrawiajca mio Boga nasyca mj umys i moje serce. Ilekro najdzie mnie zazdro lub zawi, bd powtarza afirmacj: Mio Boa wypenia moj dusz. Praktykowa t modlitw i po kilku tygodniach wrzody znikny. Uwiadomi sobie, e jego wrzody wywoaa jtrzca zazdro, zawi, za wola i strach. Odwracajc ten proces i kontemplujc harmoni, mio, peni, dobr wol i pokj, sprawi, i nastpio uzdrowienie. Aby si to stao, musia ofiarowa swe uznanie wycznie Stwrcy, nie za jego stworzeniom. Zawsze patrz na Pierwsz Przyczyn, samo rdo ycia, nie na wtrne przyczyny. Lekarz moe ci przepisa waciw diet, lecz musisz mie wiadomo, e cokolwiek jesz lub pijesz, zostaje przeksztacone w pikno, porzdek, symetri i proporcj. Powiedziay e przeszkadzay mu planety Rkopis pewnego pocztkujcego pisarza odrzucio sze kolejnych wydawnictw, do jakich si zgosi. Powiedzia mi, e jeden z redaktorw oznajmi mu, i jego niepowodzenia byy spowodowane przez niekorzystny ukad Saturna i innych planet w jego horoskopie. Bg jest niezmiennym prawem i cokolwiek ugruntujesz w swojej podwiadomoci, zostaje wyraone na ekranie przestrzeni. Mody pisarz zacz rozumie, e pad ofiar zaakceptowanej przez siebie samego hipnotycznej sugestii. Oddawa planetom wadz nalec do Boga, ktry stworzy planety,

podobnie jak cay wszechwiat. Jest tylko Jeden Byt, Jedna Wadza; i czowiek uduchowiony nie oddaje wadzy wiatu zjawiskowemu. Swoj lojalno i cze kieruje tylko i wycznie ku Jedynej Wadzy. Ja, ktremu na imi jest Jahwe, chwaty mojej nie odstpi innemu ani czci mojej bokom (Ksiga Izajasza 42, 8). Przeczytaem rkopis. By znakomity, w peni wart aprobaty i druku. Zasugerowaem autorowi, by skontaktowa si z dyrektorem wydawnictwa, ktry jest moim przyjacielem, i dodaem: Jestem pewny, e waciwie oceni jego warto. Poradziem mu rwnie, by modli si nastpujcymi sowami: Nieskoczona Inteligencja otwiera doskona drog do przyjcia, druku i sprzeday mojej ksiki; czowiek, z ktrym mam si spotka, jest czowiekiem Boym. Duch we mnie przemawia do Ducha w nim i panuje midzy nami harmonia, pokj i zrozumienie. Oddaj mu ten rkopis i jest to Bg w dziaaniu, ktre jest wycznie harmoni i pokojem. Dyrektor wydawnictwa zaakceptowa rkopis. Jego autor przewidzia swj sukces dziki temu, e myla o Jedynej Wadzy, a nie o rzeczach stworzonych. Uwiadomi sobie, i nie by ofiar niekorzystnego ukadu planet, lecz negatywnej sugestii. Planety nie maj adnej wadzy, lecz jeli wierzysz w ich panowanie nad sob, stanie si wedle twej wiary. Prawo ycia jest prawem wiary. ...niech ci si stanie, jak uwierzye (Ewangelia w. Mateusza 8, 13). Powszechne jest przekonanie, e osoba urodzona pod pewnym znakiem zodiaku, bdzie miaa okrelone cechy, skonnoci i uzdolnienia. Jednak czowiek nie dlatego posiada okrelone skonnoci, e urodzi si pod znakiem Byka; raczej decyduje o nich powszechne przewiadczenie o skutkach narodzin w okrelonym momencie roku. Bg mieszka w kadym czowieku i kady czowiek moe wej w kontakt z Bosk obecnoci w swym wntrzu i zmieni swoje ycie. A co czowiek sieje, to i sia bdzie (List do Galatw 6, 7). Bo co myli w swoim sercu, takim jest (Ksiga Przysw 23, 7) [polski przekad wersetw 6-7 brzmi inaczej: Z nieyczliwym czowiekiem nie ucztuj [...], jak kto, kto dogadza apetytowi, tak samo i on [postpuje] przyp. tum.]. Twoje myli i uczucia reprezentuj Ojca w ludzkim wntrzu, ktry dokonuje swych dzie. W Biblii serce symbolizuje podwiadomo; czymkolwiek nasycisz swoj podwiadomo, to wyrazi si w okolicznociach i wydarzeniach. Phineas Parkhurst Quimby powiedzia w 1847 roku: Czowiek jest wyrazem wiary. W co wierzysz? Twoje nawykowe myli dowioz ci, jak pocig, do okrelonego przeznaczenia. Programowanie twojej podwiadomoci Wiele dzi czytamy o programowaniu komputerw. Komputer odpowiada stosownie do tego, co si do niego wprowadzi. Moliwe jest, e gdy bye mody, mwiono ci wiele nieprawdziwych rzeczy. By moe jedno z rodzicw powiedziao do ciebie: Twj brat jest od ciebie o wiele bardziej inteligentny. Czemu nie prbujesz by jak on. To anio. To prawdopodobnie dao pocztek zazdroci, rywalizacji i poczuciu urazy. Kiedy si urodzie, bae si tylko dwch rzeczy: upadku i haasu. To jest mechanizm ochronny. Staroytni powiadali, e kade dziecko jest jak biaa tablica, na ktrej kady co wypisuje. Nazywa

si to tabula rasa, czyli czysta karta. Pamitaj, e urodzie si, majc w sobie nieskoczonego Ducha, czy Boga istot i sedno twego ycia. Zawsze zadawaj sobie to proste pytanie: Co otrzymaem od Boga w dziedzictwie?. Jeli twoja podwiadomo zostaa zaprogramowana w sposb negatywny, moesz to odwrci, wypeniajc swoj podwiadomo yciodajnymi wzorami, takimi jak: Mio Boga wypenia moj dusz. Boy pokj nasyca ca moj istot. Harmonia, wiato i chwaa Nieskoczonego nasycaj ca moj istot i doznaj owiecenia Z wysoka. Powtarzaj to regularnie, co najmniej trzy lub cztery razy dziennie. Kiedy najdzie ci jaka negatywna myl, obetnij jej gow, afirmujc: Boska mio wypenia moj dusz. Modlitwa jest nawykiem, ale to bardzo dobry nawyk. Przypumy, e niewaciwie nauczono ci gra na pianinie albo prowadzi samochd. Przez wiczenie moesz oduczy si zych sposobw i nauczy si gra albo kierowa we waciwy sposb. Podczas I i II wojny wiatowej wiele psw wytresowano, tak by zabijay, ale po wojnie oduczono je tego i nauczono je na powrt kocha ludzi. Dwie cudowne mantry Wielu mczyzn i kobiet, idc za moj sugesti, stosuje moj mantr przez kwadrans codziennie rano i wieczorem. Zamykaj oczy, kad si wygodnie na kanapie i przemawiaj do swojego ciaa takimi sowami: Moje palce, umys ng, s rozlunione, moje ydki s rozlunione, moje kolana i uda s rozlunione, minie mego brzucha s rozlunione, moje serce i puca s rozlunione, mj krgosup jest rozluniony, moje rce i ramiona s rozlunione, moja szyja jest rozluniona, mj mzg jest zrelaksowany, moja twarz jest rozluniona, caa moja istota jest kompletnie zrelaksowana i jestem spokojny. Po rozlunieniu ciaa w podany powyej sposb, powtarzaj przez kwadrans w duchu: Mio Boga wypenia moj dusz. Powtarzaj te sowa przez kwadrans rano i przez kwadrans wieczorem, jak koysank przed snem. Ludzie ci powiedzieli mi, e to cudowny sposb, by naadowa mentalne i duchowe baterie. Dziki temu mog wicej dokona. Wiele osb stwierdzio, e wyrwnuje si ich cinienie, przeywaj w cigu dnia duo mniej napi, e poprawio si ich zdrowie, znika w nich zazdro i zawi, a wreszcie, e staj si bardziej uprzejmi, przyjacielscy, serdeczni i towarzyscy. Ta prosta mantra: Mio Boga wypenia moj dusz zdziaaa w ich yciu cuda. Kto nie miuje, nie zna Boga, bo Bg jest mioci (Pierwszy List w. Jana Apostoa 4, 8). Praktykowanie tej mantry rozprasza ca zazdro i zawi. Inna cudowna mantra Wiele osb stosuje t cudown, uzdrawiajc i oywcz mantr: Pokj Boy wypenia moj dusz. Praktykuj j tak samo jak poprzedni, przez kwadrans rano i przez kwadrans wieczorem, przed snem. pi spokojnie i budz si radoni. Co wicej, znajduj pokj w swych domach, w pracy i stosunkach z innymi ludmi. Znajduj rwnie pokj w swoich portfelach, poniewa gdy zestroisz si Boym pokojem wewntrz siebie, wszystko zostanie ci dodane. ...jego charakter stateczny Ty ksztatujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufa (Ksiga Izajasza 26, 3). Pokj zostawiam want, pokj mj daj wam. Nie tak jak daje wiat, Ja wam daj (Ewangelia w. Jana 14, 27). Bg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach witych (Pierwszy List do Koryntian 14, 33). A sercami waszymi niech rzdzi pokj Boga (List do Kolosan 3, 15) [polski przekad brzmi: A sercami waszymi niech rzdzi pokj Chrystusowy przyp. tum.]. Praktykowanie tej mantry: Pokj Boy wypenia moj dusz, wnosi pokj do twego domu, twego serca, twoich interesw i wszystkich faz twego ycia. Staroytni mwili, e pokj jest moc w sercu

Boga. Kiedy staniesz w obliczu jakiej trudnoci, wyzwania czy problemu, powtarzaj w duchu w cigu dnia: Pokj Boy wypenia moj dusz. Bdziesz zdumiony, jak szybko ukae ci si rozwizanie lub jaki twrczy pomys, odsaniajc przed tob odpowied. W cigu dnia przyjd ci do gowy nowe, twrcze pomysy i odkryjesz, e jeste peen ycia, e masz naadowane baterie, e jeste upojony Bogiem. Przedstawiona powyej mantra jest Boskim przeciwciaem wobec zarazkw za. Nawykowe jej stosowanie usuwa poczucie urazy, wrogo, gniew itd. Rwnowaga ducha i spokj stan si yw czstk twojej istoty, jak zjedzone jabko staje si czstka twojej krwi. Powiedzia: Nie jestem zazdrosny Rzdz tob twoje emocje. Emocje przychodz w lad za mylami. Nie moesz ich zobaczy, ale moesz spojrze wstecz, na scen, ktra si kiedy wydarzya, na spraw, jak miae w sdzie, czy na jak dawn uraz i wyobrazi j sobie na nowo. Oczywicie powstan w tobie destrukcyjne emocje i na nowo zainfekujesz swj umys. Kiedy jednak otworz si stare rany, zastosuj prawo substytucji i powiedz sobie: Pokj Boy wypenia moj dusz. Natychmiast zneutralizujesz negatywne doznanie. Pewien czowiek powiedzia mi: Nie jestem zazdrosny. Nie ma we mnie ani odrobiny zazdroci. W rzeczywistoci byo z nim wrcz odwrotnie. Zatrudni detektyww, ktrzy nieustannie ledzili jego narzeczon. Gdy ona to odkrya, zerwaa zarczyny i nie chciaa go wicej widzie. Czsto mwi kobietom: Nie przykadaj nadmiernej wagi do tego, co mwi mczyzna. Patrz na to, co robi. Jego uczynki wyraaj jego intencje. Postpowanie tego czowieka zaprzeczao jego twierdzeniu, e nie ma w nim ani ladu zazdroci. Wyjaniem mu, e zazdro upoledza go emocjonalnie i blokuje jego dobro, nie pozwalajc mu si rozwin w adnej fazie jego ycia. Zazdro jest zielonookim potworem. Zacz dostrzega, e jego zazdro bya nienormalna i w rzeczywistoci wynikaa z jego poczucia niszoci i niedostosowania. Zazdro jest dzieckiem lku. Mio wypdza strach, bo strach jest tortur; zazdro wypala tkanki jak trawicy pomie. Jeli mczyzna kocha kobiet, nie czyni niczego, co nie wynikaoby z mioci. Ufa jej tak samo jak wwczas, gdy jako dziecko patrzy w oczy matki i widzia w nich mio. Jeli mczyzna kocha kobiet, pragnie widzie j tak, jak powinna by: szczliw, radosn, woln i wyraajc swoj istot w najdoskonalszy sposb. Mio nie jest zazdroci. Mio nie jest zachannoci. Mio nie jest podejrzliwoci ani szantaem emocjonalnym, takim jak stwierdzenie: Gdyby mnie kocha, przestaby pali czy je szynk, lub jakim podobnie gupim daniem. Mio nie ma nic wsplnego z paleniem, jedzeniem szynki czy piciem koktajli. Mio wyzwala; daje; jest Duchem Boym w dziaaniu. Ten czowiek nauczy si modli o on, uwiadomiwszy sobie, e eni si z osob z charakterem i e nie dostaje w yciu tego, czego pragnie; dostaje to, co znajduje si w jego umyle. Inaczej mwic, musia ustanowi w swej podwiadomoci mentalny ekwiwalent tego, czego chcia. Zgodnie z tym powtarza wieczorem i rano: Nieskoczony Duch pociga ku mnie uduchowion kobiet, z ktr jestemy doskonale dobrani. Dzieje si to zgodnie z Boym porzdkiem, przez Bo mio. Midzy nami istnieje wzajemna mio, wolno i szacunek. Zainteresowa sob sekretark z kancelarii prawniczej i okazao si, e istotnie s wietnie dobrani. Ilekro o niej myla, powtarza: Bg ci kocha i troszczy si o ciebie. Kiedy goci mio, nie ma miejsca na zazdro. Jest wiadom, e nie sposb myle jednoczenie o dwch rnych rzeczach. Nie sposb myle naraz o mioci i zazdroci; nie bardziej ni mona jednoczenie mia si i paka. Odmienne rzeczy odpychaj si wzajemnie. Mio i zazdro nie mog mieszka razem.

Zazdro jest mentaln trucizn Czowiek zazdrosny zwykle wini innych, jakby to oni odpowiadali za jego poczucie niszoci i niedostosowania; wytwarza mentaln trucizn, ktra sprowadza na niego wszelkiego rodzaju choroby. W rzeczywistoci niszczy on siebie od wewntrz. Pamitaj, e jeste wyjtkowy. Nie ma na wiecie czowieka, ktry byby taki sam jak ty. Inni ludzie maj odmienne linie papilarne, inny ukad trawienny czy gruczoy. Myl, mwi i zachowuj si inaczej ni ty. Jeste zindywidualizowan ekspresj Boga i jeste tu po to, by wyrazi si w nowy, cudowny sposb. We wszechwiecie nie ma niedostosowanych. Jeste potrzebny. W symfonii nie ma niechcianej nuty; kada nuta jest potrzebna. Wszyscy jestemy czciami jednej ogromnej caoci, ktrej natur jest ciao, a dusz jest Bg. Kiedy zazdrocisz innym, poniasz samego siebie. Odrzucasz wasne przebstwienie, ktre jest rdem wszystkich bogosawiestw. Kiedy jeste zazdrosny, umieszczasz inn osob na piedestale i degradujesz siebie, przycigajc do siebie tym samym brak, strat, ograniczenie i ubstwo. To nie ma sensu. Znasz powiedzenie zzielenia z zazdroci. Dlatego zazdro nazywa si zielonookim potworem. Oczy s oknami duszy. To prawda, e oczy zdradzaj zazdro, ktra jest chorob umysu. Pamitaj rwnie, e czowiek zazdrosny jest gniewny. I chocia w yciu sobie pochlebia: Bd ci sawi, e dobrze si urzdzi (Psalm 49, 19). Postpuj najlepiej, jak moesz, promieniujc na wszystkich mioci i dobr wol. Mio jest serdecznoci, radoci, dobroci, pozytywnym nastawieniem wobec wszystkich, yczeniem wszystkim wok wszelkich bogosawiestw ycia. Mio jest wypenieniem prawa zdrowia, bogactwa, pokoju i powodzenia. Wsppracuj z innymi. Niech ci przepenia entuzjazm. Go, e zawsze wyraasz siebie na najwyszym poziomie. Jeli zachowasz takie nastawienie umysu, zyskasz aprobat, awans i uznanie. Naucz si sprzedawa siebie Zawsze moesz sprzeda wiar, pewno, miech, dobr wol, zapa i entuzjazm; co wicej, te waciwoci przekadaj si na obfito, bezpieczestwo, autentyczn ekspresj i pene ycie. Raduj si cudzym bogactwem. Czynic tak, przycigniesz wicej bogactwa do siebie samego. Bdc zazdrosnym i zawistnym, czowiek tym bardziej zubaa siebie, zaprzecza swej boskiej wartoci i mwi do siebie: Oni mog mie wszystko, co dobre, a ja nie, pozbawiajc si tym samym wanie tego, czego najbardziej pragnie. Zawi i zazdro reprezentuj gbok niewiedz. Niewiedza jest jedynym grzechem, a wszystkie cierpienia na wiecie s jej nastpstwem. Synowie Boy Albowiem wszyscy ci, ktrych prowadzi Duch Boy, s synami Boymi (List do Rzymian 8, 14). Jeste synem czy te ekspresj Boga, gdy zaczynasz wyraa w swoim yciu zdrowie, witalno, pikno, mio i powodzenie. Co teraz tob rzdzi? Mdro, mio, prawda i pikno czy niewiedza, strach i przesd? Tym, co tob rzdzi, jest dominujcy nastrj. Pozwl, by rzdzi tob Duch wiata, mioci, prawdy i radoci, a bdziesz w coraz wikszej mierze wyraa atrybuty i cechy Boga. Naucz si prowadzi pene i szczliwe tycie Nasy swj umys tymi prawdami: Wewntrz mojej istoty panuje pokj. Rzeka pokoju Boego przepywa przez ca moj istot. Wszdzie prowadzi mnie Boski przewodnik. Boska mio rozprasza w mojej podwiadomoci wszystko, co nie jest do niej podobne. Pozdrawiam bosko w kadym napotkanym czowieku i czyni moim zwyczajem wydobywanie boskoci w kadym czowieku przez cich afirmacj: Mio Boga wypenia twoj dusz. Wiem, e Bg jest upostaciowiony we wszystkich ludziach. Bg przepywa przeze mnie teraz, wypeniajc wszystkie

puste naczynia mego ycia. Bogactwa Boe duchowe, umysowe i materialne przepywaj przeze mnie w tej chwili. Jestem pogrony w witej Wszechobecnoci. Gdy si modl, zdarzaj si cuda.

Rozdzia 12 Nowe spojrzenie na reinkarnacj


Bg jest wiecznym Teraz! Ponad czasem i ponad przestrzeni, bez wieku i bez twarzy, postaci czy ksztatu, Wszechmocnym ywym Duchem we wntrzu czowieka. W tym rozdziale nie zajmuj si teoriami czasu i przestrzeni, cho nie mam zamiaru kci si z tymi, ktrzy s odmiennego zdania. Wierz, e jeli chodzi o prawa umysu i ducha, mylenie i nauk, nadszed ju moment, by zdecydowa, co pocz z niewaciwie dotd ujmowanym zagadnieniem reinkarnacji, w ktr wierzy bardzo wielu ludzi w rnych czciach wiata. Zasadniczym dogmatem teorii reinkarnacji jest wiara w stopniowe doskonalenie czowieka w trakcie kolejnych wciele, nastpujcych po sobie egzystencji. Inaczej mwic, czowiek staje si coraz lepszy w trakcie powolnego zewntrznego procesu polegajcego na wielokrotnym, mozolnym powracaniu przez ono kobiety na wiat, dopki nie stanie si doskonay. Gdy to nastpi, ju wicej nie wraca do tego ycia. W tym niewiadomym procesie, zakorzenionym tylko w przekazywaniu nawykw i skonnoci, nie rozbrzmiewa nic z wezwania: Bdcie wic wy doskonali, jak doskonay jest Ojciec wasz niebieski (Ewangelia w. Mateusza 5, 48). Bdcie znaczy, e moemy by doskonali duchowo, bo rzeczywistoci kadego czowieka jest Duch (Bg) obecny w jego wntrzu. Nie moemy kapitulowa przed bdem utrwalanym w nieskoczono przez ludzi, ktrzy nie potrafi dostrzec, e nie jestemy ofiarami przeszoci, i e ju przebywa w naszym wntrzu Ponadczasowy. Nowy pocztek jest nowym kocem. Jam jest Alfa i Omega, mwi Pan Bg (Apokalipsa w. Jana 1, 8). Przywdziejmy szaty mdroci, prawdy i pikna, zamiast sualczej szaty biedaka, chorego, ebraka, zodzieja, przez uciliwe cykle czasoprzestrzennych form odniesienia. Einstein doprowadzi nas do drzwi wityni Pikna, obalajc faszywych bogw czasu i przestrzeni oraz dowodzc, e czas nie istnieje poza naszym umysem i wiadomoci. Czas jest stanem umysu; jest twoim stosunkiem do wydarze; jest szeregiem wydarze w obrbie jednej caoci. Mwi si, e sam Einstein obrazowo wyjania teori wzgldnoci, mwic: Kiedy rozmawiasz przez godzin ze liczn dziewczyn, zdaje ci si, e mina minuta. Gdy siedzisz przez minut na rozgrzanym piecu, wydaje ci si, e mina godzina. Czas jest zjawiskiem psychologicznym, sposobem mylenia i odczuwania. Nie mam tu na myli czasu sonecznego, wyznaczanego przez ruch Ziemi dookoa Soca. Z Ewangelii w. ukasza Pocz wic mwi do nich: Dzi speniy si te sowa Pisma, ktrecie syszeli (Ewangelia w. ukasza 4, 21). W owych czasach spodziewano si przyjcia Mesjasza, ale Mesjasz jest ju w tobie jako Boa obecno. Nigdy si nie narodzia i nigdy nie umrze. Jest ci natychmiast dostpna. Pokj dzieje si teraz, harmonia dzieje si teraz, mio dzieje si teraz, rado dzieje si teraz, pikno jest teraz, moc jest teraz, owiecenie nastpuje wanie teraz, w tej chwili, natchnienie przychodzi do ciebie teraz, uzdrawiajca moc dziaa teraz. Wszystkie te wartoci s z Boga i moesz rwnie dobrze gosi je teraz, jak za pidziesit lat. Twj Zbawiciel jest w tobie obecno Boga jedyna obecno, moc, przyczyna i substancja. Niech wyoni si w tobie Bg

Zacznijmy od zdjcia wszystkich przebra i zestrojenia si z Nieskoczonym, goszc, e co jest prawd o Bogu, jest take prawd o nas. To oznacza, zasadniczo, dobrowolne zrzeczenie si rzekomego, automatycznego, mozolnego krgu powtrnych narodzin na planie trzech wymiarw w sualczym ciele niewolnika materialistycznego mylenia i ycia. Mylc naukowo i duchowo, patrzymy na teori reinkarnacji z cakowicie nowej perspektywy. Zaczynamy od wzoru na Grze, do ktrego dc, czowiek odnajduje jedno z Bogiem. Musimy zaprzesta prb stania si ludmi owieconymi i podobnymi Bogu na podstawie wiary milionw, ukadajcych si na prokrustowym ou karmy i reinkarnacji, z ktrego wstajemy w przerobionych ubraniach, nieodpowiednich dla syna Nieskoczonego i dziecka Wiecznoci. Wszyscy powinnimy nosi stosowne szaty (nastrj, uczucia), ktre s krlewsk szat, nie szyt, ale tkan; w odmiennym razie pozostaniemy w ciemnociach duchowej niewiedzy. Gdyby wszystkie twoje myli przez cay dzie przepeniaa mio, pokj i harmonia, twoje ciao staoby si tak subtelne, e wibracje jego czsteczek byyby niewidzialne, a jednak byby tutaj. Wszyscy twoi ukochani s wok ciebie, oddzieleni jedynie przez czstotliwo. Prawo ycia jest prawem wiary Wskutek wiary w reinkarnacj czy niezliczone cykle powtrnych narodzin na ziemi oddalasz si od bezpiecznego portu i tracisz ask duchow. Twoja podwiadoma wiara w cykliczne odradzanie si w ciele, majce stanowi odkupienie czy pokut za grzechy, bdy i zbrodnie popenione w minionym yciu, trzyma ci w duchowej uwizi i niewoli oraz budzi bezzasadne poczucie winy. Wszystko to owocuje kar wymierzan samemu sobie, gdy Duch czy Zasada yciowa (Bg) w tobie nie potpia ani nie wymierza kar. Wszelki osd pozostawiono Synowi, ktrym jest alegorycznie twj umys. Zbyt czyste oczy Twoje, by na zo patrzyy, a nieprawoci pochwala nie moesz (Ksiga Habakuka 1, 13). Zacznij teraz gasi wszystkie karmiczne, czycowe ognie za pomoc prawdziwej wiary i przekonania o Boej mioci i piknie, ktre s tu i teraz, i podaj na dziewicze pola prawdy i pikna. Nie daj si zwie miraom stopniowego doskonalenia. Nie zadowalaj si niczym innym, jak tylko ziemi obiecan rzeczywistoci duchowej. Wino mdroci duchowej Lekarze odrzucaj stare podrczniki i specyfiki. Podobnie musisz odrzuci stare szaty chorego biedaka i podj decyzj we wasnym umyle, gdzie najlepsze wino mdroci duchowej zostanie podane gociom odczuwajcym potrzeb zdrowszego poczstunku. Fizyka nuklearna z wielk odwag i wiar rwnie odrzucia bez wahania uproszczone koncepcje dawnego atomizmu. Uczeni dokonali wasnych cudw, takich jak nuklearna transsubstancjacja, fuzja czasu i przestrzeni, telewizja, radio, podre w kosmosie, energia atomowa itd. Take nauka zaczyna klka i modli si przed otarzem Bytu. Pracujc w winnicy wasnego umysu, ty rwnie moesz wydawa lepsze owoce. Otwrz swj umys i serce na wpyw Ducha witego. Wszystkie bezwartociowe idee musz i do przedpiekla duchowej ignorancji; na pierwszym miejscu wrd nich znajduje si teoria reinkarnacji, w ktrej stare, przyziemne mylenie zarzdzio powolny postp, jaki mona by porwna do kreta brncego na olep pod ziemi. Kiedy Jezus powiedzia, ...Krlestwo Boe nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedz: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem krlestwo Boe pord was jest (Ewangelia w. ukasza 17, 20-21), czy nie antycypowa teorii wzgldnoci i pojcia czasoprzestrzeni? Kiedy stwierdza: ...Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzie zbawienia (Drugi List do Koryntian 6, 2). Czyi nie mwicie: Jeszcze cztery miesice, a nadejd niwa?. Oto powiadam wam: Podniecie oczy i popatrzcie na pola, jak

bielej na niwo (Ewangelia w. Jana 4, 35) i Zanim Abraham sta si, JA JESTEM (Ewangelia w. Jana 8, 58), czy nie burzy czasu i przestrzeni w tym przedsiwziciu zbawiania dusz i odkupienia czowieka, oswobodzenia go z niewoli bdnych wierze Wschodu i Zachodu? Jezus zmartwychwsta natychmiast, skracajc tym samym ca reinkarnacj wlokc si w drodze do Ziemi Obiecanej duchowej realizacji. Dzi ze Mn bdziesz w raju! (Ewangelia w. ukasza 23, 43), nie jutro, nie w przyszym tygodniu czy w przyszym miesicu, czy w przyszym roku, bo w jego oczach wszystko jest teraz. Uwolnij swj umys od ogranicze i wizw psychologicznych, ktre sam mu narzucie. Sta si synem Boym i skacz z radoci pod porannymi gwiazdami wiata, mioci, prawdy i pikna, ktre s ponadczasowe i rozjaniaj niebiosa twego wasnego umysu. Prawdziwe wcielenie Zostaw mniejsze otarze i boki, czc si z mieszkajcym w tobie Bogiem z czystymi rkami i czystym sercem. Dla czystych wszystko jest czyste... (List do Tytusa 1, 15). Zmartwychwstajesz, ilekro si modlisz i przyswajasz sobie wicej z boskoci, doznajesz reinkarnacji, mwic duchowo. Prawdziwa reinkarnacja to narodziny Boga w twoim umyle i sercu, kiedy ogarnia ci boski zapa i popadasz w oszoomienie z nadmiaru Boga. Nie znaczy to, e masz si odrodzi na tej ziemi czy planecie. Sowo ziemia oznacza wicej ni ten tylko wiat. W I Chingu [Joseph Murphy Secrets of the I Ching op. cit.] i w symbolice biblijnej ziemia oznacza manifestacj, co znaczy rwnie, e moesz zamanifestowa i dowiadczy wikszej miary boskoci w nastpnym wymiarze ycia, do ktrego udajesz si co noc, a ktry ludzie w swojej niewiadomoci nazywaj mierci. Jak Bg mgby umrze? Bg jest ywym Duchem w tobie. Pisma hinduskie mwi: Duch nigdy si nie narodzi i nigdy nie umrze; woda go nie zmoczy, ogie go nie spali, wiatr go nie rozwieje. Czemu zatem miaby opakiwa swoich ukochanych, ktry znaleli si w nastpnym wymiarze? ycie jest wzrostem, ekspansj, nowoci. Jego droga zawsze prowadzi naprzd, ku grze i ku Bogu. Wdruje od chway do chway, od siy do siy, od mdroci do wikszej mdroci, bo chwaa czowieka nie ma koca. Co prawdziwe na planie ycia, prawdziwe jest rwnie na wszystkich planach, a twoi ukochani rosn, ucz si i rozwijaj w nastpnym wymiarze. Tam, jak i tu, take s nauczyciele. W rzeczywistoci wszyscy nasi ukochani s wok nas, cho oddzieleni wskutek rnicy w poziomie wibracji. To jest wiat gstoci, czstotliwoci i nate. Dziecko, ktrego ycie zgaso w onie matki, bdzie yo przez wieczno i stanowi wdziczny ozdobnik w symfonii stworzenia. W wielkiej symfonii ozdobniki s rwnie wane jak powane nuty. Dziecko ronie, rozwija si i sucha caej symfonii, majc subiektywny dostp do wszystkich ukochanych na tym planie, jak rwnie na nastpnym, ktrzy, przez mio, cz si w wielk symfoni zwan muzyk sfer. Jezus, a take Mojesz, Budda, Pawe i inni owieceni widzcy s wielkimi dyrygentami, ktrzy prowadz nas wszystkich w wielkiej symfonii wszechstworzenia. Nie jeste ofiar karmy Karma to najoglniej biorc, sia wytworzona przez dziaania jednostki, bdca wedle hinduizmu i buddyzmu si napdow koa narodzin i mierci, ktre czowiek musi znosi, dopki nie osignie duchowego wyzwolenia i nie wyswobodzi si spod oddziaywania owej siy. Ujmijmy to w prosty sposb: to prawo akcji i reakcji, siewu i niwa. Cokolwiek odcinie si w podwiadomoci, wyraa si w postaci dowiadcze, wydarze, okolicznoci i uwarunkowa. Kiedy poznasz prawa umysu, przestaniesz by ofiar i staniesz si zwycizc. W zasadzie umysu nie ma czasu ani przestrzeni; dlatego moesz w tej chwili zacz karmi swoj podwiadomo yciodajnymi wzorami harmonii, peni pikna, radoci, mioci i dobrej woli

wobec wszystkich, a nastpi automatyczna odpowied, zgodna z twoim duchowym, nawykowym myleniem i wyobraeniami. Pomyl o wiadrze brudnej wody i wlewaj do niej czyst, choby kropla po kropli. Jeli starczy ci cierpliwoci, ostatecznie uzyskasz czyst wod, ktr bdziesz mg pi. W podobny sposb moesz oczyci stajni Augiasza, choby nie sprztano w niej od czterdziestu lat. Wowi z wod nie robi najmniejszej rnicy, czy stajnia bya ostatni raz sprztana wczoraj, czy czterdzieci lat temu. Podobnie gdy wlewasz do swojej podwiadomoci wody ycia, zaczynasz dowiadcza wiata cudw. Zacznij codziennie rano i wieczorem powtarza wiadomie z uczuciem i radonie: Przepywaj przeze mnie harmonijnie i spokojnie nieskoczone oceany ycia, mioci, radoci, prawdy i pikna, oywiajc, oczyszczajc, uzdrawiajc i przeksztacajc ca moj istot. Penia i pokj Boy panuj w moim umyle i w moim sercu; jestem oczyszczony i piewam pie triumfujcej duszy. Nasycajc swoj podwiadomo tymi prawdami, zatrzesz stopniowo i usuniesz z twego gbszego umysu wszystkie negatywne wzory. Modlitwa zmienia rzeczy w tym sensie, e zmienia czowieka, ktry si modli. Niewane w czym problem, czy jak trudny si wydaje jest on skutkiem negatywnych myli i emocji w gbi twej podwiadomoci Wypeniajc swj subiektywny umys prawdami Boymi (mianowicie wiecznymi prawdami), wypychasz i neutralizujesz wszystko, co niepodobne do Boga. Przypumy, e przez dwadziecia lat niewaciwie stosowae reguy arytmetyki, co prawdopodobnie przyczynio ci niemao kopotw i strat finansowych, i zamy, e w kocu nauczye si dodawa, odejmowa, mnoy, dzieli itd. Z pewnoci zdajesz sobie spraw z tego, e reguy matematyczne nie s skierowane przeciw tobie. W chwili gdy zaczniesz je waciwie stosowa, automatycznie nastpuje odpowied. Inynier budujcy most musi si stosowa do regu matematyki. Uczy si wszystkiego o naciskach i napreniach. Kiedy buduje most, to jest modlitwa, poniewa stosuje si on do uniwersalnych praw, ktre istniay, zanim jeszcze ludzie pojawili si na ziemi. Jeli niewaciwie stosujesz prawa chemii, moesz si spodziewa kopotw, lecz kiedy poznasz wartociowo, prawa przycigania, odpychania, ciary atomowe itd., moesz tworzy cudowne substancje, ktre bd bogosawiestwem dla ludzkoci. Zdrowy rozsdek mwi ci, e prawa chemii nie wezm ci za ze tego, e poprzednio nie stosowae ich we waciwy sposb. Take twj umys jest zasad. Kiedy mylisz pozytywnie, przychodzi dobro; kiedy masz negatywne myli, nastpuje negacja i nieszczcie. Karma czy prawo akcji i reakcji s nieubagane tylko dopty, dopki si nie modlimy. Nowy pocztek jest nowym kocem. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Pocztek i Koniec (Apokalipsa w. Jana 22, 13). Zmiana postawy zmienia wszystko ...przemieniajcie si przez odnawianie umysu... (List do Rzymian 12, 2). Nieyjcy ju Ernest Holmes, autor Science of Mind (Nauka o umyle), mwi mi, e studiowa z Em Curtis Hopkins, ktra kiedy opowiedziaa mu o cudownym wydarzeniu odnotowanym w archiwach sdu stanowego. Caa historia sprowadza si do jednego: ponad siedemdziesit lat temu skazano pewnego czowieka na mier przez powieszenie. Oczekujc na wyrok, uwiadomi sobie mio i prawd o Bogu. W broszurce, ktr dosta w wizieniu, przeczyta, e Bg jest wybawicielem zych ludzi. Zbyt czyste oczy Twoje, by na zo patrzyy, a nieprawoci pochwala nie moesz (Ksiga Habakuka 1, 13). Bg nie potpia, nie sdzi, nie karze. Sam karzesz siebie, niewaciwie stosujc prawo. Morderca spoglda na Boga i jego mio i kontemplowa cay ten cud. Mwi si, e szuka twarzy wszechdobra. Kiedy widz twoj twarz, poznaj ci. Bg nie ma twarzy, postaci, ksztatu. Bg jest

duchem. To znaczy, e w zbrodniarz pozna wielk prawd: Albowiem dobry jest Pan, askawo Jego trwa na wieki, a wierno Jego przez pokolenia (Psalm 100, 5). Ten czowiek naprawd popeni morderstwo, za ktre go skazano. Ku ogromnemu zdumieniu i zakopotaniu stranikw wykonujcych wyrok, gdy zaoono mu na szyj stryczek, zapadnia, ktra normalnie uchylaa si pod najlejszym ciarem, ani pod nim drgna. Prbowano wielokrotnie. Bez skutku. Ostatecznie zwrcono mu wolno. Czy nie skuteczno jego Wysokiej Stray (co oznacza cze i uwielbienie Boskiej obecnoci) i przemiana serca powstrzymay tak zwane prawo karmy mielce wszystko myny przyczyn i skutkw i pozwoliy temu mordercy wej w nowy porzdek wyemancypowanej wiadomoci i dowiadczenia? Mio Boga zaprawd przechodzi wszelkie zrozumienie i owietla ciek, ktr kroczymy. Cudom i bogosawiestwom Boym nie ma koca. Karma czy cie tego, co zasiae okazuje si nieugita i nieubagana tylko dopty, dopki si nie modlisz i nie medytujesz nad prawdami Boymi. Jeli jednak bdziesz tylko czyta swe afirmacje z kartki i odmawia z musu modlitwy, sprawy si nie zmieni. Bogosawieni, ktrzy akn i pragn sprawiedliwoci, albowiem oni bd nasyceni (Ewangelia w. Mateusza 5, 6). Silne pragnienie, by sta si nowym czowiekiem w Bogu i wypeni umys wielkimi prawdami Boymi, pozwala ci sta si innym czowiekiem, a skoro prawo podwiadomoci jest kompulsywne, jeste zmuszony wyrazi swoje wewntrzne zaoenia i wierzenia i nie moesz powtarza wczeniejszych bdw. Wznosisz si ponad karm i nieprzyjemne konsekwencje dawnych bdw zostaj wymazane. Niewane, jak straszna bya zbrodnia czy byo to morderstwo, czy inne okropne przestpstwo moe ona zosta wykrelona z umysu, kiedy wzniesiesz si dostatecznie wysoko w swej wiadomoci. Pamitaj, e aby zmaza win i kar, ktra w przeciwnym razie musi przyj w nastpstwie negatywnego i destrukcyjnego mylenia, konieczny jest silny gd i gbokie pragnienie Boskiej mioci i aski oraz gboka ch, by sta si nowym czowiekiem w Bogu. Na przykad Pawe, ktry wysa wielu ludzi na mier, dowiadczy wewntrznego owiecenia i sta si innym czowiekiem. Bg czyni te niezwyke cuda przez rce Pawa (Dzieje Apostolskie 19, 11). ...to jedno [czyni]: zapominajc o tym, co za mn, a wytajc siy ku temu, co przede mn, pdz ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie [...] (List do Filipian 3, 1314). Nagrod jest zdrowie, szczcie, pokj, natchnienie i jedno z Bogiem, ktre ksztatuj twoje cele. Natura twoich wierze Wierzy (czyli przyjmowa za prawd), e Bg karze ci za bdy przeszoci, to znaczy ywi faszywe wyobraenia o Bogu. Cokolwiek o nim sdzisz, wpywa to na twoje ycie. Jeli ywisz faszywe, zabobonne wyobraenia o Bogu, staniesz si ofiar chaosu i zamieszania. Zapytaj samego siebie: Co uwaam za prawd w kwestii Nieskoczonej Obecnoci w moim wntrzu? Odpowied, jakiej udzielisz, jest najwaniejsz spraw w twoim yciu. Musi pochodzi z serca. Nie wystarczy powiedzie: Wierz w Boga. W jakiego Boga wierzysz? Uwierz na przykad, e Bg jest wszechmocny, bezgranicznie mdry i kochajcy, e jest nieskoczon inteligencj, nieskoczon doskonaoci i absolutn harmoni oraz e to, co jest prawd w odniesieniu do Boga, musi by rwnie prawd o tobie, bo Bg, czy Nieskoczony Duch, jest w tobie i jest twoj rzeczywistoci. Bg objawia si w czowieku. Duch i forma stanowi jedno. Bg jest yciem, a ycie i jego manifestacje s jednoci. Uwierz w swoim sercu, e Bg jest mioci, inteligencj, prawd i piknem, e jest twoj wysz jani, tak jak wierzysz w to, e jeste ywy. Wwczas wszystko w twoim yciu si zmieni. We wszystkich jego dziedzinach, takich jak zdrowie, bogactwo, mio i zdolno wyrazu zaznaczy si wyrana poprawa. Bdziesz szed od chway do chway, a twoje dobra pomno si niezmiernie. Zawita dla ciebie dzie i wszystkie cienie pierzchn.

Opium dla ludu Wiara w zasadnicze znaczenie wielokrotnego powracania jednostki na ten wiat po to, by odpracowaa tu jak cz swojej karmy lub by cierpiaa za swoje ze uczynki w poprzednim yciu jest swego rodzaju opium. Otpia umys. To forma alibi dziaajcego jak rodek znieczulajcy i powstrzymujcego rozwj duchowy. Musisz dostrzec gupot takiego postpowania. Jest ono cakowicie sprzeczne z nauczaniem Biblii i odwieczn mdroci. W dziewitym rozdziale Ewangelii w. Jana, ktra jest ksig mistyczn, czytamy o tym, jak Jezus natychmiast uzdrowi niewidomego. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszy, e si urodzi niewidomym on czy jego rodzice?. Jezus odpowiedzia: Ani on nie zgrzeszy, ani rodzice jego, ale [stao si tak], aby si na nim objawiy sprawy Boe (Ewangelia w. Jana 9, 2-3). Dziea Boga reprezentuj prawo przyczyny i skutku. Jezus odrzuci dominujce wierzenia owego czasu, takie jak przekonanie, e niewidomy musia zgrzeszy w poprzednim yciu lub e cierpia za grzech, jaki popenili jego rodzice. A tego dnia, w ktrym Jezus uczyni boto i otworzy mu oczy, by szabat (Ewangelia w. Jana 9, 14). Szabat nie ma tu nic wsplnego z dniami tygodnia. Oznacza symbolicznie przekonanie, cakowit akceptacj przez umys; wwczas twoja modlitwa jest wysuchana. Jedyn strat, brakiem, ograniczeniem czy zem na wiecie jest nasza wiara w strat, nasza wiara w brak, nasza wiara w ograniczenie i nasza wiara w zo czy chorob. Chodcie i spr ze Mn wiedcie! mwi Pan. Choby wasze grzechy byy jak szkarat, jak nieg wybielej (Ksiga Izajasza 1, 18). Dziewity rozdzia Ewangelii w. Jana jest odpowiedzi dla tych, ktrzy pytaj: Dlaczego niewinne dzieci rodz si guche, upoledzone czy kulawe?. Prawo przyczyny i skutku jest niezmienne. Moesz wiadomie uywa prawa. Jeli stosowae je niewaciwie lub podae w zym kierunku, moesz odmieni nastawienie swego umysu; zmienisz wwczas bieg wydarze. Ja tworz wiato i stwarzam ciemnoci, sprawiam pomylno i stwarzam niedol. Ja, Pan, czyni to wszystko (Ksiga Izajasza 45, 7). To znaczy, e moesz uywa prawa na dwa sposoby. Kiedy stosujesz je mdrze i konstruktywnie, ludzie nazywaj je Bogiem lub dobrem. Gdy go uywasz gupio, niewaciwie, ze zoci i bez wiedzy, ludzie nazywaj to zem, poniewa przez bdne stosowanie prawa cigamy na siebie wszelkiego rodzaju cierpienia. Nasze uczucia i nastroje s twrcze. W jaki ton uderzysz, podzc dziecko? Jeli na przykad jest kto, czyjego widoku rodzice nie cierpi, lub jeli jest jaki gos, ktry budzi ich niech i obrzydzenie, jeeli s pijani albo te znajduj si pod wpywem narkotykw, to gdy dojdzie do zapodnienia jaja, ich nastawienie zyska stosowny wyraz. S to guche i lepe stany wiadomoci, z ktrych bior si niesyszce i niewidome dzieci. Prawo wzajemnych stosunkw sprawia, e ton, w jaki uderz rodzice, wywouje odpowiadajc mu ekspresj. Dziecko nie jest ofiar dziedzicznoci w wskim znaczeniu tego terminu. Dziecko moe by ofiar nastawienia rodzicw w chwili, gdy zostao spodzone. W Ksidze Ezechiela czytamy: Z jakiego powodu powtarzacie midzy sob t przypowie o ziemi izraelskiej; Ojcowie jedli zielone winogrona, a zby cierpy synom? Na moje ycie wyrocznia Pana Boga. Nie bdziecie wicej powtarzali tej przypowieci w Izraelu (Ksiga Ezechiela 18, 2-3). Jedyne, co przekazuj dzieciom rodzice, to nastroje, stany umysu czy wierzenia. Kady moe mie na przykad syna, ktry stanie si drugim Szekspirem, Beethovenem, Lincolnem czy Paderewskim. Znaem niewidomych rodzicw w Nowym Jorku, ktrzy spodzili cudownego chopca. Zosta wybitnym lekarzem i owieconym czowiekiem. Poznaem rwnie grulikw z okolic Bronxu w

Nowym Jorku, ktrzy spodzili wspania dziewczynk. Zostaa ona wielkim muzykiem i urodzia dwoje licznych dzieci. Jeli wzniesiesz si w wiadomoci dostatecznie wysoko, by uwierzy, e twj syn bdzie szlachetnym, godnym, uduchowionym czowiekiem, wwczas zgodnie z prawem wzajemnych stosunkw pojawi si odpowiedni nastrj czy jako Nieskoczonego. Grzechami ojcw s strach, przesdy, faszywe wierzenia i lki, ktre niepokoj dzieci. Nastroje i stany umysu przekazywane s dzieciom i powoduj zakcenia ich rozwoju umysowego i fizycznego. Grzechy s bdami umysu oraz niewaciwym stosowaniem prawa. Grzeszymy, kiedy nie dostrzegamy harmonii, zdrowia i pokoju. Ze uczynki rodzicw lub dziadkw mog zosta przekazane wycznie przez umys. W ten sposb obecne pokolenie dziedziczy przesdy, lki i bdy wczeniejszych. Na przykad ojciec wzbudza w dziecku strach, przedstawiajc Boga jako bstwo, ktre bdzie je kara. Syn wyronie, wierzc w gniewnego Boga, panujcego w niebiosach despot, ktry rzdzi wiatem wedle swych kaprysw i zachcianek. Zrozum, e jeste wolny Gdy zaczynasz sobie uwiadamia wszechmoc Ducha w tobie i potg twoich wasnych myli, wwczas przestajesz oddawa wadz czemukolwiek innemu. Osadzasz na tronie swego umysu idee wolnoci, pokoju, radoci i peni i yjesz wedug nich, wchodzc w ich rzeczywisto. Inaczej mwic, czujesz, e jeste dzieckiem Boym i dziedzicem wszystkich jakoci, mocy i atrybutw Boga. Ogaszasz, e jeste wolny i piszesz wasn deklaracj niepodlegoci i wolnoci w twoim sercu. Zacznij kocha wszystko, co dobre; prawo twego umysu odpowie w stosowny sposb, otwierajc przed tob okna niebios i wylewajc na ciebie bogosawiestwo tak obfite, e nie ma do miejsca, by je ogarn. Rachunek prawdopodobiestwa Nieyjcy ju sdzia Thomas Troward w swych jedynych w swoim rodzaju ksikach o prawach umysu i ducha zwraca uwag, e wszyscy jestemy zanurzeni w masowym umyle lub jak to okrela w rachunku prawdopodobiestwa umysu ludzkiego. Dzi jest na wiecie okoo czterech miliardw ludzi mylcych w ramach tego jednego umysu i jeli nie mylimy samodzielnie, wwczas umys masowy zrobi to za nas. Musimy zatem uwolni si od masowego umysu za pomoc modlitwy. Jezus nie powiedzia lepcowi: Musisz odcierpie swoj karm. Nie, on go natychmiast uzdrowi, gdy Nieskoczona Obecno nikogo nie potpia, i choby czowiek by kaleki, moe zosta uzdrowiony; jeli jest guchy, moe usysze. Niewidomi mog zosta uzdrowieni w Lourdes czy innych tego rodzaju sanktuariach. Moe si urodzi nowy Mozart Wszyscy wielcy ludzie, jacy kiedykolwiek yli na tym planie, yj nadal i pozostawili swoje dokonania, dowiadczenia i osignicia w ladzie, jaki wycisnli na powszechnym subiektywnym umyle. Czytamy o ich dzieach, znamy ich utwory muzyczne i literackie. Ujmujc spraw w kategoriach psychologicznych, dziecko jest pojciem czy uczuciem czowieka. Moe on pocz kady stan, jaki jest w stanie poj. Jeli zatem mczyzna podziwia lub rozwaa jakoci i waciwoci Mozarta i jest ywo zainteresowany dokonaniami tego kompozytora, moe spodzi syna, ktry bdzie mia podobne cechy, jak wewntrz, tak i na zewntrz. Podczas aktu poczcia powstanie czowiek podobny do Mozarta i bdzie mia podobne osignicia w zakresie muzyki, nikt jednak nie nazwie go ponownym wcieleniem Mozarta.

Dyktatorzy, despoci, tyrani Dyktatorzy i despoci s uosobieniami kompleksu dyktatora obecnego w masowym umyle. Zmieniajc siebie, zmieniamy wiat. wiat to my jako zbiorowisko ludzi. Kiedy pojawia si okrutny dyktator, nie znaczy to, e jest on nowym wcieleniem Czyngischana czy jakiegokolwiek istniejcego kiedy tyrana, czy despoty. Dzieci ucz si w szkole i w domu o wojnach, w jakich uczestniczy ich kraj; czasem uczy si je take nienawici wobec ssiednich narodw. Wwczas wzrastaj w duchu urazy, gniewu i pragnienia, by pomci zo wyrzdzone im przez ssiadw. Rozczytuj si w opisach popenionych przez nich aktw przemocy, okruciestw i zbrodni. To nastawienie odciska si w ich podwiadomoci. Wszystkie te nastroje, uczucia i myli zostaj obiektywizowane jako warunki, dowiadczenia i wydarzenia. Cokolwiek zostanie odcinite w podwiadomoci, musi zosta wyraone w wiecie. Tyran, ktry wyoni si z jakiego kraju, jest ucielenieniem stanu wiadomoci mieszkacw tego kraju, narodu czy obszaru wiata, na ktrym si moe pojawi. Nie jest to jednak w adnym wypadku czowiek, ktry y przed tysicem czy dwoma tysicami lat, a teraz si narodzi na nowo. To stan wiadomoci podlega powtrnym narodzinom. Posuchaj sw psalmisty Byem dzieckiem i jestem ju starcem, a nie widziaem sprawiedliwego w opuszczeniu ani potomstwa jego, by o chleb ebrao (Psalm 37, 25). Byem dzieckiem, znaczy nie znaem praw umysu; jestem ju starcem wiek podeszy, w rozumieniu Biblii pocztek mdroci. Kiedy jeste mdry pod wzgldem duchowym i rozumiesz zasad dziaania twego umysu, wwczas sprawiedliwi (waciwie stosujcy prawa ycia) nigdy nie znajduj si w opuszczeniu. Jeste sprawiedliwy, kiedy susznie mylisz, susznie czynisz i postpujesz zgodnie ze zot regu i prawem mioci czy dobrej woli wobec wszystkich. Gdyby rodzice i nauczyciele wpajali dzieciom prawa umysu i wieczne prawdy, wwczas nigdy nie ebrayby o chleb. To znaczy, e dzieci te nigdy nie stayby si ebrakami, wyrzutkami spoeczestwa, zodziejami ani tyranami. Inaczej mwic, twoje potomstwo speni oczekiwania, jakie z nim wiesz. Ksztatuje je dominujcy w jego domu rodzinnym klimat mentalny, emocjonalny i duchowy. Uczc modych ludzi, kim naprawd s, i pokazujc im drog, prawd i wiato, moemy stworzy niebo na ziemi i zapobiec pojawieniu si na wiecie dyktatorw, tyranw, despotw i niepodanych stanw wiadomoci, ktre utrwalane s przez uprzedzenia, nienawi rasow i strach przed nieznanym. Ucz dzieci o wielkich dokonaniach poetw, artystw, inynierw, chemikw, fizykw, astronomw, mistykw i owieconych widzcych, a bd staray si dorwna ideaom, jakie im ukaesz. Przebudzenie ze snu o ograniczeniach Liczne s przypadki kobiet i mczyzn, ktrzy cakowicie zerwali ze swoj dawn tosamoci i osobowoci, rozpoczli nowe ycie, podjli prac w nowych zawodach, a w wielu wypadkach zawary nowe zwizki maeskie. Ludzie tacy s ofiarami amnezji czy utraty pamici o swojej dawnej jani. Nie mog przypomnie sobie poprzednich mw, on ani dzieci. Nie zachowali wspomnienia swojej dawniejszej pracy czy zajcia. Przyjli w yciu now rol. Kompletnie si zmienili, poniewa zmienili swoj wiadomo. W sensie duchowym, wszyscy jestemy ofiarami amnezji. Zapomnielimy, kim naprawd jestemy, i mwimy sobie, e jestemy robakami w prochu ziemi. Wemy, na przykad, czowieka, ktry przebudzi si ze snu i nie ma pojcia, kim jest. Chce i do slumsw. Przyjaciele, wiedzc, co si

stao, usiuj mu to wyperswadowa. Z powodu amnezji, dotychczasowe ycie zostao kompletnie wymazane z jego pamici. Jest przekonany, e jego miejsce jest w slumsach. Na widok starych znajomych i dawnych przyjaci, ktrych nie poznaje, tylko si umiecha. Akceptuje swoj obecn rol. W kocu przychodzi dzie, gdy pami mu nagle wraca i odzyskuje wiadomo tego, kim naprawd jest. Bez wtpienia bdzie chcia wwczas powrci czym prdzej do otoczenia odpowiadajcego jego wychowaniu. Zastanawia si, jak trafi do slumsw. To co si wydarzyo, jest dla niego jak sen. Jedno przejawiajce si w wieloci Twoje ycie na tym planie jest jak kilka strof wiersza lub kilka scen dramatu, poniewa jest to jeden byt odgrywajcy dramat jako wielu. Staroytna mdro uczy, e owiecenie lub wielkie przebudzenie na Bo obecno w tobie moe nastpi tu i teraz. Stary aforyzm powiada: Nawet jeli nie jest teraz, stanie si; gotowo jest wszystkim. Aby zrozumie to janiej, posumy si przykadem. Jeli ogrzejesz kawaek metalu, temperatura wzronie, ale przez jaki czas bdzie si zdawao, e nic si nie zmienia. Jednak w chwili, gdy osigniesz temperatur topnienia, metal zacznie si rozpywa, zmieniajc ksztat i pozornie take swoj natur. Podobnie woda moe ulec przemianie w niewidzialn dla oka par. Woda staje si rwnie niegiem, lodem i gradem. Wszystko to zaley od drga czsteczek. Kiedy ciecz przybiera posta gazu, zmiana dokonuje si przez wzrost gwatownoci wibracji skadajcych si na ni czsteczek, ktre pocztkowo znajduj si w stanie staym lub ciekym. To samo prawo stosuje si take do nas. Moesz zwikszy natenie drga i przemieni si, wznoszc si na wyszy poziom wiadomoci przez sta kontemplacj obecnoci i mocy Nieskoczonego. W tym medytacyjnym, spokojnym, wspaniaym stanie, bdziesz stopniowo przyswaja sobie coraz wicej i wicej atrybutw i jakoci Boga. Medytujc stale w ten sposb, poszerzysz swoj wiadomo. To tak, jak gorco, ktre roztapia ciaa stae. Nadejdzie dzie, w ktrym stopniej wszystkie zahamowania, lki, faszywe wierzenia oraz wtpliwoci i staniesz si przebstwionym czowiekiem tu i teraz. Zmiana moe nastpi jak stao si to w przypadku Pawa w mgnieniu oka, podobnie jak nastpuje przemiana cieczy w gaz. Moc, ktra jest w tobie Moc, ktra jest w czowieku, moe unicestwi wszystkie faszywe wierzenia i stworzone przez czowieka prawa. Znane s wypadki inwalidw, ktrzy skakali i biegali, by uciec przed poarem. Gdy dojdzie do wypadku, matki i ony dwigaj samochody, by ratowa dzieci lub mw. Gdzie jest ta moc? W nich. Ale poary i wypadki nie s konieczne, by przebudzi obecno Boga w czowieku. Moe on sam wskrzesi t moc i mdro przez milczc kontemplacj w ciszy jego wasnej duszy. Prawd przeywa si w ciszy, Prawd syszy si w ciszy, Prawd przekazuje si w ciszy Bg trwa w ciszy. Kiedy si zjednoczysz z Nieskoczonym, jeste w zwizku z tym, co jest poza czasem i przestrzeni. Inaczej mwic, przechodzisz od czasu do wiecznoci i znajdujesz spokj przekraczajcy wszelkie wyobraenie.

Rozdzia 13 Sowa mdroci

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiaa na upyw krwi Wiele przecierpiaa od rnych lekarzy i cae swe mienie wydaa, a nic jej nie pomogo, lecz miaa si jeszcze gorzej. Syszaa ona o Jezusie, wic przysza od tyu, midzy tumem, i dotkna si Jego paszcza. Mwia bowiem: ebym si cho Jego paszcza dotkna, a bd zdrowa. Zaraz tez usta jej krwotok i poczua w ciele, e jest uzdrowiona z dolegliwoci. A Jezus natychmiast uwiadomi sobie, e moc wysza od Niego. Obrci si w tumie i zapyta: Kto si dotkn mojego paszcza?. Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, e tum zewszd Ci ciska, a pytasz: Kto si mnie dotkn. On jednak rozglda si, by ujrze t, ktra to uczynia. Wtedy kobieta przysza zalkniona i drca, gdy wiedziaa, co si Z ni stao, upada przed Nim i wyznaa Mu ca prawd. On za rzek do niej: Crko, twoja wiara ci ocalia, id w pokoju i bd uzdrowiona ze swej dolegliwoci!. Gdy On jeszcze mwi, przyszli ludzie od przeoonego synagogi i donieli: Twoja crka umara, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?. Lecz Jezus syszc, co mwiono, rzek przeoonemu synagogi: Nie bj si, wierz tytko!. I nie pozwoli nikomu i z sob z wyjtkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przeoonego synagogi Wobec zamieszania, paczu i gonego zawodzenia, wszed i rzek do nich: Czemu robicie zgiek i paczecie? Dziecko nie umaro, tylko pi. I wymiewali Go. Lecz On odsun wszystkich, wzi z sob tylko ojca, matk dziecka oraz tych, ktrzy z Nim byli, i wszed tam, gdzie dziecko leao. Ujwszy dziewczynk za rk, rzek do niej Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mwi ci, wsta!. Dziewczynka natychmiast wstaa i chodzia, miaa bowiem dwanacie lat. I osupieli wprost ze zdumienia. Przykaza im te z naciskiem, eby nikt o tym nie wiedzia, i poleci, aby jej dano je (Ewangelia w. Marka 5, 25-43). Wszystkie opowieci w Biblii maj odpowiednik w umyle jednostki. Jednym z wewntrznych znacze sowa Jezus jest owiecony rozum. Kiedy zestroisz si z Nieskoczonym, a twj umys jest wyzwolony z ogranicze i faszywych wierze, wwczas jeste t obecnoci, ktrej personifikacj jest Jezus, moc, ktra moe wskrzesi zmare nadzieje czowieka. Jeste kobiet cierpic na upyw krwi, z tego prostego powodu, e chore ono nie jest twrcze ani podne. Inaczej mwic, kobieta ta nie moga pocz przez dwanacie lat i nie moga nada formy pragnieniu swego serca ze wzgldu na upyw krwi. Powiedziane jest, e jej wiara zamkna jej ono i uzdrowia j. Gdy jej ono si zagoio, moga nada form idei czy nasieniu. Kiedy oczycisz umys ze strachu, wrogoci, poczucia urazy i przestaniesz potpia samego siebie, a take wypenisz umys Bosk mioci i duchem przebaczenia wobec wszystkich, wwczas moesz przyj, e jeste jednym ze swoim ideaem czy pragnieniem i dochowa wiernoci temu zaoeniu. Wtedy uda ci si wskrzesi twoje dziecko (twoje pragnienie). Chod z poczuciem, e jeste tym, czym pragniesz by, a twoje zaoenia skrystalizuj si w twojej podwiadomoci i urzeczywistni si. Dziecko czy dziewczynka, o ktrej mwi Biblia, znaczy, e pragnienie, jakie ywisz w sercu, jest martwe, dopki go nie przebudzisz, nie wykarmisz i nie podtrzymasz przy yciu z wiar i ufnoci oraz dopki nie uczynisz go widocznym na ekranie przestrzeni. Jeli podtrzymasz swoje zaoenia, zmartwychwstanie to, co uwaasz za prawd. Kiedy si modlisz, zamykasz drzwi swoich piciu zmysw, odrzucajc ich wiadectwo, i przyjmujesz miae zaoenie, i jeste tym, czemu one zaprzeczaj. Twoje zmysy rzucaj ci wyzwanie i szydz z ciebie. Oto dlaczego werset 40 cytowanego fragmentu powiada: I wymiewali Go. To znaczy, e twoje wasne myli, ktre z ciebie szydz, oparte s na wierzeniach masowego umysu i usiuj ci odwie od wiary w Jedn Moc. Odrzu wiadectwo zmysw, ktre drwi sobie z przyjtych przez ciebie zaoe, a przyjmiesz ojca i matk dziecka do swego umysu. To oznacza obecno Bo JA JESTEM w twoim wntrzu. To jest ojciec i matka wszystkiego, co stworzone, twoja ja czy wiadomo. Gdy gosisz, e jeste teraz tym, czym chcesz by, stan rzeczy, ktrego pragniesz i ktry przyjmujesz za prawd, urzeczywistnia si w twoim wiecie i stanowi wiadectwo twojego wewntrznego przekonania.

Patrzc w lustro Nie moemy unicestwi naszego obrazu czy zmieni go, patrzc w lustro. Musimy by wiadomi prawa umysu, ktre gosi, e czowiek staje si tym, co kontempluje. Ley w naturze mioci, podobnie jak w naturze nienawici, e zmienia nas na obraz i podobiestwo tego, co kontemplujemy. Badajc wojny i rewolucje, jakie wydarzyy si w historii, odkrywamy, i czsto zdarzao si, e ludzie zabijali tyranw i despotw, ktrzy byli dla nich uosobieniem arogancji i chciwoci, tylko po to, by samemu sta si tym, co pragnli zniszczy. Staje si to oczywiste, gdy spojrzy si na niektre pastwa wspczesnego wiata. Nienawi zdradza czowieka i skazuje go na to, by sta si tym, co potpia. Zwycizca czsto upodabnia si do pokonanego nieprzyjaciela. Nard jest zbiorowoci jednostek i jeli studiujesz dzieje jakiego narodu, moesz si przekona, e postpuje on wobec innych narodw tak samo, jak tworzcy go ludzie postpuj wobec innych i nawzajem wobec siebie. Jeli jakie pastwo zniewolio swych obywateli, a potem zaatakuje inne, celem jest zniewolenie jego ludnoci. Gdy spojrzysz na wojn, w ktrej jedno pastwo usiuje zapanowa nad innym, przekonasz si, e wojn rozptali ci, ktrzy sprawowali wadz nad losem wspobywateli. Gupot jest kontemplowa co, czego serdecznie nie cierpisz, bo potpiajc to, sam si tym staniesz. Twoje wyobraenie o sobie czy twoja ocena samego siebie jest przyczyn wszystkich okolicznoci i warunkw twojego ycia. Wszystkie zmiany musz pochodzi od ciebie. Dopki nie zmienisz si wewntrz, nie zmieni si wiat zewntrzny. Nie ma sensu wini innych ludzi za twoje problemy i trudnoci czy te obcia odpowiedzialnoci za nie spoeczestwo. Podobnie strat czasu i zbdnym wysikiem jest wini inne narody. S na przykad ludzie, ktrzy win za swoje samopoczucie obarczaj pogod, co jest bez sensu. Najwyraniej zapomnieli o starym powiedzeniu: Kiedy spotkaj si dobrzy przyjaciele, zawsze wieci soce. Zawsze ksztatujesz wiat w zgodzie ze swoim wewntrznym nastawieniem i przekonaniami. Pamitaj rwnie o tym, e postpowanie innych ludzi wobec ciebie tylko potwierdza twoj samoocen. Uwierz, e jeste synem ywego Boga i dziedzicem wszystkich jego bogactw. Id przez wiat ze wiadomoci, e w tobie, przez ciebie i wszdzie wok ciebie janieje wiato Boga, a wszyscy ludzie wok ciebie utwierdz ci w twoim nowym nastawieniu. Nic nie ginie Dopki z nimi bytem, zachowywaem ich w Twoim imieniu, ktre Mi dae, i ustrzegem ich, a nikt z nich nie zgin Z wyjtkiem syna zatracenia, aby si spenio Pismo (Ewangelia w. Jana 17, 12). Nic nie moe zgin z tego prostego powodu, e nic nie moe zgin w Nieskoczonym. Nic nie moe nawet znikn. Nie mona zniszczy energii. Moe ona przybiera rne postaci, ale nie moe zgin. Maleki kwiatek kwitncy na pustyni, kwitnie zawsze. Jest niewidoczny dla oka, ktre zna tylko trzy wymiary, lecz kwitnie zawsze w szerszym wymiarze twojego istnienia. Inaczej mwic, mona go ujrze w czwartym wymiarze. Osoba obdarzona waciwociami parapsychicznymi czy szczeglnie wraliwa moe zobaczy dom, ktry sta kiedy na miejscu, w ktrym dzi stoi twj dom. Moesz powiedzie, e stary dom zosta zburzony, a ty wzniose nowy, ale stary dom wci istnieje w innym wymiarze i jasnowidz lub osoba o wyczulonym umyle moe go zobaczy. Moesz powiedzie, e stracie zdrowie, ale zdrowie, pikno i doskonao nigdy nie przestaj istnie. Nieskoczona uzdrawiajca Obecno nigdy si nie narodzia i nigdy nie umrze. To ty, wskutek tego, e zstpie na niszy szczebel wiadomoci, by moe z powodu strachu czy negatywnych emocji, sprawie, i osaba twoja witalno i zdrowie; ale wszystko, co musisz zrobi, to zwrci oczy na Wiecznego i utosami si mentalnie i duchowo z nieskoczon

uzdrawiajc Obecnoci, wzywajc j, by przywrcia ci zdrowie i oywia ca twoj istot, a odpowie ona na twoje przekonanie. Uwi samego siebie A za nich Ja powicam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uwiceni w prawdzie (Ewangelia w. Jana 17, 19). Przesta prbowa zmieni innych si i przymusem mentalnym. Przede wszystkim powiniene zmieni siebie. Zmie swoje pojmowanie innych, bo twoje pojmowanie jest tym, co widzisz. Aby zmieni swoje pojcie o innych, najlepiej zrobisz, jeli spojrzysz inaczej na siebie samego. Musisz zrozumie, e to twoje wyobraenie o tobie samym sprawio, e widziae innych tak, jak widziae. Patrzysz na innych ludzi przez zawarto wasnego umysu. wiat, ktry widzisz, to wiat, ktrym jeste. Jeli twoje wyobraenie wasnej osoby jest szlachetne, godne i podobne Bogu, nie bdziesz potrafi dostrzec tego, co brzydkie i nieprzyjemne w innych. Gdy spogldasz oczami mioci na swoje lece w koysce dziecko, co widzisz? Odpowied jest prosta. Uwi samego siebie, a czynic to, uwicisz innych. Dla czystych wszystko jest czyste... (List do Tytusa 1, 15). ...nie ma niczego, co by samo przez si byo nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uwaa za nieczyste (List do Rzymian 14, 14). Nic nie jest nieczyste samo w sobie, lecz ty, przez swoje pojmowanie czy ocen samego siebie, widzisz innych jako czystych lub nieczystych. To najbardziej naturalne na wiecie, e grusza rodzi gruszki, jabo jabka, a ty ksztatujesz okolicznoci swego ycia w zgodzie ze swoj natur. Ja jestem krzewem winnym, wy latorolami [...] (Ewangelia w. Jana 15, 5). Latorole wyrastaj z krzewu. By zmieni owoce, musisz zmieni krzew. JA JESTEM jest Bogiem, Bytem, yciem, wiadomoci; cztery miliardy ludzi na wiecie wyrastaj z JA JESTEM, czy boskiej zasady ycia; wszyscy zatem wyrastaj z ciebie, a ty z nich wszystkich. Jak owoc, inni ludzie wiadcz o stanie wiadomoci, w jakim przebywasz. Twoje JA JESTEM, twoja wiadomo, oto jak zmieniasz wiat. Cokolwiek doczysz do JA JESTEM, tym si staniesz. Gdy stwierdzasz: jestem owiecony, natchniony, peen mioci, harmonii i pokoju, szczcia i siy, wskrzesisz te jakoci, ktre s w tobie upione, i w twoim yciu wydarz si cuda. Kiedy ludzie pomagaj ci w realizacji twoich marze, speniaj twoje oczekiwania i s posacami potwierdzajcymi twoje wierzenia i przekonania. Jeste autorem sztuki, w ktrej inni ludzie odgrywaj swoj rol stosownie do twojego wyobraenia o sobie samym. Jest najzupeniej niepotrzebne, by nawraca innych i prbowa naprawia wiat. W ten sposb go nie zmienisz. Zmienisz wiat, gdy staniesz si wcieleniem tego, czym pragniesz go uczyni. Pamitaj o prostej prawdzie: Dopki sam nie staniesz si tym, czym chcesz, by by wiat, nigdy nie ujrzysz tego wok siebie. ...Nazwano Go imieniem: Przedziwny... (Ksiga Izajasza 9, 5). Niedawno pewna kobieta pokazaa mi list zawierajc wszystko, co pragna mie w yciu: dom, samochd, przyjaci, pienidze, maestwo, pozycj w wiecie, nowe mieszkanie itd. Poradziem jej, by zastosowaa znan od wiekw technik, ktra obejmuje to wszystko. Idc za moj rad, zacza powtarza afirmacj, ktr jej zaleciem. piewaa To przedziwne. Powtarzaa to przez wikszo dnia, przez pi czy sze dni. Wprawia si w radosny, ekstatyczny nastrj i poczua si cudownie. Nie zadawaa sobie pytania: Co jest przedziwne?. Dla niej wyraenie to znaczyo tyle, e Bg dokonuje cudw w jej yciu. Wiedziaa, e gdyby zacza oczekiwa rezultatw, utraciaby uczucie radoci i szczcia.

Bardzo ciekawe byy nastpstwa jej nowego stanu ducha. Szef ofiarowa jej piercionek z brylantem i poprosi o rk, a nastpnie kupi cadillaca i zabra w podr polubn dookoa wiata. ycie tej kobiety ulego cudownej przemianie i speniy si wszystkie jej marzenia. To przedziwne obejmuje wszystko. Dzieo stworzenia jest ukoczone ...dziel byty dokonane od stworzenia wiata (List do Hebrajczykw 4, 3). Wielu ludzi opowiadao im o snach, w ktrych widzieli wydarzenia dopiero potem rozgrywajce si na ekranie przestrzeni; wycigali wniosek na rzecz predeterminizmu. W nastpnym wymiarze umysu myl i wydarzenie s jednym i mona zobaczy jakie wydarzenie, zanim ono nastpi, ale wam nie jest przeznaczone dowiadczanie takich rzeczy. Moesz rozwaa wieczne prawdy i nasyca podwiadomo yciodajnymi wzorami i wwczas nowy pocztek staje si nowym kocem. Ksztatujesz swoj przyszo w harmonii z twoj przemian mentaln. Kiedy zmienia si twoje pojmowanie wasnej osoby, zmieniasz swj stosunek do caego otaczajcego ci wiata. Jeli przestawisz znajdujce si na tej stronie sowa, napiszesz inny tekst. Nie stworzye sw, lecz tylko uoye je w innym porzdku i otrzymae inny wynik. Twoje najgbsze przekonanie na temat ciebie samego, ycia, Boga i wszechwiata determinuje wszystkie wydarzenia w twoim yciu; lecz to, co spotykasz i czego dowiadczasz na planie trzech wymiarw, zawsze istniao w innym wymiarze umysu. Dzieo Boe jest ukoczone. Bg, czy nieskoczony Duch, nie moe wzrasta, powiksza si czy zmienia, bo to jest takie samo wczoraj, dzi i jutro. Jeli naprawd chcemy rozwija si duchowo, naszym zadaniem jest gosi, i to, co jest prawd w odniesieniu do Nieskoczonego, jest rwnie prawd w odniesieniu do nas, bo Bg mieszka w kadym z nas. Gdy bdziemy gosi prawdy Boe i poczujemy w sercach, e s prawdziwe, wszystkie nasze drogi stan si drogami radoci, a wszystkie nasze cieki s ciekami pokoju. Giganci s w nas samych A kiedy ludzie zaczli si mnoy na ziemi, rodziy im si crki. Synowie Boga, widzc, e crki czowiecze s pikne, brali je sobie za ony, wszystkie, jakie im si tylko podobay (Ksiga Rodzaju 6, 1-2). A w owych czasach byli na ziemi giganci; a take pniej, gdy synowie Boga zbliali si do crek czowieczych, te im rodziy. Byli to wic owi mocarze, majcy saw w owych dawnych czasach (Ksiga Rodzaju 6, 4). Kluczowe znaczenie w interpretacji Biblii ma wydobycie z historycznej relacji o wydarzeniach elementw umysowego, psychicznego i duchowego procesu, w ktrym rozwijaj si potencjalnoci Ducha, urzeczywistniajce si za porednictwem ludzkiego umysu. Ludzie, w cytowanym fragmencie, znacz, e na ziemi zaczy si mnoy (czyli manifestowa) istoty mylce. Zamiast pozytywnych synw, czy prawdziwych idei, rodziy im si crki (przywizania emocjonalne). Synowie (wiedza uzyskana za porednictwem zmysw i faszywe mniemania) widzc, e crki czowiecze (lki, wtpienia, przesdy i faszywa wiedza), s pikne, brali je sobie za ony, jakie im si tylko podobay (dobr maeski lub seksualny dokonywany na podstawie negatywnego uwarunkowania emocjonalnego). W wyniku tego niewaciwego skrzyowania wierze (synowie) i emocji (crki), byli w owych czasach na ziemi giganci (jako bezbony owoc tych bezbonych zwizkw na ziemi rodziy si niepokoje, wojny, choroby itd.). Dlatego naley interpretowa Ksig Rodzaju w taki sposb, by objawia ci, jak stworzy wasny wiat. Duch jest Bogiem. Twj stan umysu jest sum twoich wierze i przewiadcze, wiadomych

i niewiadomych. Moesz jednak zmieni swj umys, dostosowujc si do wiecznych prawd, ktre takie same byy wczoraj, bd jutro i zawsze. Poniewa masz woln wol, moesz uywa swego umysu w mdry albo w niemdry sposb. Kiedy pozwolisz, by twoim umysem rzdzi duch dobra, prawdy i pikna, wszystko w twoim yciu si zmieni. Poza zmysami Kiedy twoje zmysy s przebudzone i stajesz si jasnowidzcym, spostrzeesz, i ziemi, po ktrej chodzisz, powietrze, ktrym oddychasz, i wod, ktr pijesz, jak rwnie pi ywiow, zaludniaj istoty nie znane ogowi, ale dobrze znane wielu wraliwym i owieconym duszom. Trjca jest duchem, umysem i ciaem Spojrzyj na swj umys jak na medium pomidzy Duchem (Bogiem) i twoim ciaem, przejciem Ducha przez umys do manifestacji. Inny sposb wyjanienia tego to myl, uczucie i manifestacja. Domniemane prawa falliczne A kiedy ludzie (umys) zaczli si mnoy na ziemi, rodziy im si crki Zasugerowany w tych sowach symbolizm falliczny wskazuje po prostu na powszechne prawo akcji i reakcji, widoczne we wzajemnym oddziaywaniu idei i emocji, mskiego i eskiego, Adama i Ewy. Co ciekawe, trzeba zauway, e kobieta (natura emocjonalna, uczucia) na pocztku wysza z mczyzny (Adam, wiadomo, intelekt, idea) dobrane maestwo prawdziwego mczyzny z prawdziw emocj (Ewa). Ale po tym przykadzie, rodziy im si crki, gdy zawierali niedobrane maestwa z negatywnymi wzorcami emocjonalnymi, podyktowanymi przez faszywe przekonania na temat wiata, zapominajc o Duchu Boym. Twj umys, dopki jest nie owiecony przez Ducha, jest uyteczny w gromadzeniu wszelkiego rodzaju wiedzy. Tworzy terminologi, tak jak psychiatria, medycyna psychosomatyczna, kompleks Edypa, kompleks Elektry, projektowanie emocji, ucieczka od rzeczywistoci, itd. wiato (inteligencja) staje si w nim ciemnoci. Pojawiaj si lki (crki) i nieowiecony umys czowieka gupio je polubia, a jego potomstwem s giganci (kopoty, choroby, kompleksy, wojny itd.) na ziemi (w wiecie dowiadczenia). Odpowied Odpowiedzi jest poczenie si z Nieskoczonym i wpuszczenie mioci, wiata i harmonii Nieskoczonej Uzdrawiajcej Obecnoci, ktra przepywajc przez nas, oczyszcza nasz podwiadomo z tych negatywnych wzorcw. Synowie Ducha (idee Boga; prawdy ycia) Kiedy za Pan widzia, e wielka jest niegodziwo ludzi na ziemi i e usposobienie ich jest wci ze... (Ksiga Rodzaju 6,5). To cakiem trafny opis wspczesnej sytuacji spoecznej. Powszechny jest lk przed chorob, we wszystkich wikszych miastach rozszerza si kloaka pornograficznych nieczystoci, wszelkiego rodzaju szpitale wypeniaj ludzie cierpicy na choroby somatyczne i umysowe. Nieustannie czytamy o niepewnoci, szalestwie i destabilizacji wielkich mas ludzkich. Giganci s gronym skutkiem niewaciwego doboru seksualnego pomidzy crkami (emocje) i mczyznami (intelekt). My powinnimy czy idee Boe z pikniejszymi crkami (Bo mioci i Boym piknem) i radoci Pana, ktra jest nasz si. Twoje konstruktywne pragnienie

Kade konstruktywne pragnienie jest synem Boga, potomkiem Ojca ycia. Ten syn, czy pragnienie, szuka odpowiedniej partnerki tylko na poziomie duchowym. Pragnienie jest dobre, bardzo dobre i bdzie bogosawiestwem dla ludzkoci. Gdy czowiek twierdzi z wiar i pewnoci, e Duch Boga otworzy przed nim na ocie drzwi do spenienia jego pragnienia, zawiera prawdziwe maestwo mentalne i zostanie pobogosawiony przez cudowne potomstwo. Potomstwem Ducha Boego, unoszcego si nad wodami twojego umysu, s mdro, zdrowie, pokj, zamono i szczcie. Uwiadom sobie, e Bg w tobie moe zamkn paszcze lww (choroby, mier, niepewno itd.); gdy bdziesz modli si w ten sposb, bd si dzia cuda.

Rozdzia 14 Prawo bezpieczestwa


Gdy tam dotrzecie, znajdziecie lud bezpieczny [przekad polski: bez obrony przyp. tum.] i ziemi przestronn. Pan da wam w rce miejsce, ktremu nie brakuje niczego, co tylko mona mie na ziemi (Ksiga Sdziw 18, 10). Jeste bezpieczny, kiedy idziesz ze wiadomoci, e mieszka w tobie, chodzi i mwi Bg. Zrozum, e zawsze jeste otoczony witym krgiem wiecznej mioci Boej. Postpujc tak, wytworzysz w sobie odporno na wszelkie krzywdy. Go, czuj i wiedz, e ty, twoja rodzina, twj dobytek i wszystko, co naley do ciebie, jest w tajemnym miejscu Najwyszego, e na kadym kroku czuwa nad tob Wszechobecny. To twierdza niezdobyta, niezwyciona i niedostpna dla wszystkiego, co negatywne. W powyszych wersetach Ksigi Sdziw powiedziane jest: Gdy tam dotrzecie, znajdziecie lud bezpieczny, co znaczy w przenoni, e dokdkolwiek idziesz, idzie przed tob mio Boa, czynic tw drog prost, radosn i szczliw. ...miejsce, ktremu nie brakuje niczego znaczy, e na twoje ycie oddziauje Boa obecno. Obecno Boga znaczy obecno harmonii, pikna, mioci, pokoju, obfitoci i bezpieczestwa. Peen nadziei, ufnoci, odpoczniesz bezpiecznie strzeony (Ksiga Hioba 11, 18). Nadzieja zawsze przepenia ludzkie serce. Moesz kopa w ziemi i znajdowa kamienie szlachetne, klejnoty, rop naftow, wod i inne bezcenne skarby. Kiedy kopiesz w sobie, odkrywasz kopalnie pene niezmiernych skarbw szlachetnych kamieni mdroci, prawdy, pikna, natchnienia, intuicji i twrczych pomysw, ktre uzdrawiaj, bogosawi, inspiruj i chroni ci, pozwalajc ci zasypia w spokoju i budzi si z radoci. Czy pisz, czy czuwasz, gdziekolwiek jeste, wiesz, e Boa mio otacza ci, spowija i chroni. Triumf zasad Ralph Waldo Emerson powiedzia, e spokj przynosi tylko triumf zasad. Kiedy nauczysz si praw ycia i bdziesz je stosowa, zyskasz poczucie bezpieczestwa. Istnieje powszechne prawo akcji i reakcji: Co wpoisz podwiadomoci, to zostaje urzeczywistnione. Budujc samolot, samochd albo most poddajesz si powszechnym prawom. Koa w twoim samochodzie musz by okrge, bo w odmiennym razie byoby z tob krucho. Nie moesz sterowa statkiem, dopki nie poznasz zasad nawigacji. Spojrzyj na inyniera budujcego most. Postpuje on w zgodzie z reguami matematyki, obliczajc napicia i naprenia zastosowanych materiaw, ciar, jaki konstrukcja musi wytrzyma itd. Inaczej mwic, czowiek sterujcy samolotem uczy si praw nawigacji i dziki nim unika wypadku.

Kilka lat temu przewodniczcy Taniguchi, przywdca duchowy okoo szeciu milionw Japoczykw w Tokio, powiedzia mi, e gdy powd zatapia jakie miasta Japonii, nigdy nie ma w nich uczniw Prawdy. Wierz oni, e zawsze prowadzi ich Bg, i e czuwa nad nimi wszechogarniajca Obecno. Jeden z nauczycieli opowiada mi, e mia bilet na statek pyncy do pewnego miasta, ale gdy przyby do portu, odkry, e spni si o godzin, bo jego zegarek stan. Statek ten zaton podczas sztormu. Wierzy, e Bg jest jego przewodnikiem i obroc, czuwajcym nad nim na jego wszystkich drogach. Jego modlitw byo: Bg mnie prowadzi i zawsze nade mn czuwa. Znajdowanie bezpieczestwa we wasnym wntrzu Dzi mamy opiek spoeczn systemy emerytalne, bony ywnociowe, opiek medyczn a rzd wypompowuje miliardy dolarw do przyjaci i tak zwanych nieprzyjaci; mimo to na wiecie panuje poczucie niepewnoci, obawy i lku. W Hollywood i gdzie indziej widzimy kloak pornograficznych nieczystoci i moralnego zepsucia oraz drwicych sobie z maestwa rozpustnikw. Wieczorem ludzie boj si wyj na ulice. Tak, owadno nami poczucie zagroenia. Sdziowie na og patyczkuj si z przestpcami. Moesz na przykad napisa do lokalnych prawodawcw i kongresmenw, co czujesz. Moesz take modli si, by Nieskoczony Duch w swojej mdroci wybra na stanowiska rzdowe i do Kongresu ludzi uduchowionych i szanujcych rzeczy Boskie. To znacznie by pomogo i gdyby odpowiednio wielu ludzi nauczyo si naukowej modlitwy, mielibymy inny Kongres. Wrd modziey szerz si wszelkiego rodzaju choroby weneryczne. Swoje niwo zbieraj choroby serca, rak i alkoholizm. Niektrzy mwi, e wiat schodzi na psy to nieprawda, wiat zmierza ku Bogu. Czytaj Psalm 91 kadego wieczoru i Psalm 27 kadego ranka. Nasycaj swj umys prawdami Boymi. Gdy to uczynisz, staniesz si stacj nadawcz, neutralizujc w pewnej mierze toksyczne wydzieliny masowego umysu. Przeczytaem niedawno o zwrocie ku dawnym cnotom. W pewnym artykule napisano, e do seminariw napywaj modzi mczyni i kobiety wszyscy przepenieni nienasyconym godem suenia ludziom. To dobry znak. Nie chcesz by czci masowego umysu, co oznacza umysy czterech miliardw ludzi, w wikszoci wypenione mylami negatywnymi. Jeli nie mylisz samodzielnie, umys masowy zapanowuje nad tob i niszczy twoje ycie. Powszechnie wiadomo, e natura nie znosi skrajnoci. Zwrcie na przykad uwag na to, jak daleko posunlimy si w skrajnociach zepsucia seksualnego i perwersjach na ekranie i na scenie. Natura nie ma innego wyjcia, ni wychyli si w przeciwn stron. Natura zawsze zmierza do rwnowagi. Kto le stosuje prawa ycia, moe skoczy w szpitalnym ku. By moe zechcecie to nazwa zaamaniem nerwowym, ale to dobroczynna natura zmuszajca ci do powrotu na promieniu harmonii i spokojnego umysu. Najpierw przywyklimy do starych wiktoriaskich tabu i ogranicze; potem nadesza epoka gwatownego zwrotu w drug stron, era Freuda, z jej naciskiem na sprawy seksu, po czym nastpia rozwizo, amoralno i wszelkiego rodzaju aberracje. U korzeni wszystkich rzeczy ley wieczna zmiana. Co dzie czytasz o wojnach, wybuchach wulkanw, sporach, zasadzkach, wojnach domowych, bombardowaniach, porwaniach itd. Zapytaj samego siebie: Co mog zrobi? Jak mog zachowa spokj i poczucie bezpieczestwa na tym zmiennym wiecie? Moesz si czu bezpieczny i zachowa spokj ducha, tylko zestrajajc si mentalnie z Nieskoczonym Duchem, ktry umiechnity spoczywa w tobie. To Pierwsza Przyczyna.

Go miao: Moj dusz wypenia Boa mio. Mj umys wypenia Boy spokj. Otacza mnie wiato Boga i jestem natchniony Z wysoka. Zwr spojrzenie na wzgrza, z ktrych przyjdzie pomoc, a otrzymasz odpowied. Wiesz, jak myl masy. Wci przerzucaj si od jednej skrajnoci do drugiej. Przez jaki czas jest wojna, potem nastpuje okres pokoju. Gdy dokonuj si te gwatowne wahania, wielu ludzi cierpi, ale nie ci, ktrzy zestroj si z Nieskoczonym i ktrzy mieszkaj w tajemnym miejscu na grze. Nie bd jednym z trzody Przeto wyjdcie spord nich i odczcie si od nich, mwi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjm i bd wam Ojcem, a wy bdziecie moimi synami i crkami mwi Pan wszechmogcy (Drugi List do Koryntian 6, 17-18). Te cudowne wersety wzywaj ci do odczenia si od masowego umysu i do samodzielnego mylenia. Szczegln uwag zwracaj na to, aby nie tyka tego, co nieczyste, co znaczy, i nie powiniene rozmyla nad morderstwami, nienawici czy rozpust, czyli ywi negatywnych myli. Przeciwnie, musisz kierowa swoje modlitwy ku grze, co znaczy, e nieustannie utosamiasz si w umyle z wiecznymi prawdami ycia, ktre s zawsze takie same wczoraj, dzi i w nieskoczenie odlegej przyszoci. Gdy zwrcisz si ze swoj modlitw ku grze, nie bdziesz cierpia jak masy. Rachunek prawdopodobiestwa Rachunek prawdopodobiestwa odnosi si do tego, jak myl masy. Na wiecie s dzi ponad cztery miliardy ludzi i wszyscy myl jednym umysem. Mona miao powiedzie, e wikszo tych myli ma bardzo negatywny charakter. Istnieje oczywicie wielu ludzi uduchowionych, mylcych w sposb konstruktywny, ale s oni w mniejszoci. Masowy umys wierzy w chorob, wojn, nieszczcie, zbrodni, bied, wypadki, klski i katastrofy wszelkiego rodzaju. Miliony ludzi przepenia zazdro, nienawi, poczucie urazy i wrogo. Te trucizny nios ze sob zamieszanie i wywouj konflikty w umyle jednostek i yciu zbiorowoci. Jeli nie mylisz samodzielnie w sprawach duchowych, umys masowy na zasadzie wikszoci myli za ciebie. Prawdziwe mylenie jest wolne od wszelkiego strachu, troski i negatywnej aktywnoci jakiegokolwiek rodzaju. Wszyscy jestemy pogreni w masowym umyle i musimy przeciwstawi kontrargumenty faszywym przekonaniom naszych czasw i destrukcyjnym mylom masowego umysu. Gdyby by w stu procentach czujny w tym sensie, e wszystkie twoje myli i wyobraenia byyby ugruntowane w duchowych zasadach i Boych prawdach, wwczas byby cakowicie odporny; osobicie wtpi jednak, by ktokolwiek znajdowa si przez cay czas w tym stanie wiadomoci. Z pewnoci zatem negatywna atmosfera mentalna masowego umysu oddziauje na subiektywne umysy nas wszystkich. W co wierzysz? Uwierz w dobro Boga w ziemi yjcych. Uwierz w przewodnictwo nieskoczonej obecnoci i mocy oraz obfito bogactw Nieskoczonego. Uwiadom sobie, e bogactwa Boga duchowe, umysowe i materialne zawsze kr w twoim yciu i zawsze s w nadmiarze. Uwierz w Boskie zasady harmonii, susznego dziaania, Boskie prawo i porzdek oraz w Bosk mio w taki sam sposb, jak chemik wierzy w prawa chemii, ktre s niezawodne, co pozwala mu tworzy cudowne zwizki, stanowice bogosawiestwo dla ludzkoci. Strach jest z wiar

Ostatnio gazety doniosy o poarze w nocnym klubie; wielu ludzi zostao zatratowanych na mier, inni zginli w pomieniach. W prasie wspominano rwnie, e w rzeczywistoci nie byo powodu do paniki, gdy w klubie byo do wyj ewakuacyjnych dla wszystkich. Kilka osb zachowao jednak spokj i to one zdoay wydosta si cao z poaru. Ludzi chwyci strach, a strach jest zaraliwy. Nie ogie, ale strach by przyczyn ich mierci. Ci, ktrzy zwrcili si do nieskoczonej obecnoci i mocy w swoim wntrzu i wezwali jej pomocy i przewodnictwa, zachowali spokj i zgodnie z Boym porzdkiem otworzyy si przed nimi drzwi. Po sw wiar w Bogu, a wwczas Niedola nie przystpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu (Psalm 91, 10). Twoja wiara w Boga jest przewiadczeniem o nieustannej opiece, jak roztacza nad tob Bg. Wiara w Boga jest wiecc gwiazd, ktra wskazuje ci drog w ciemnociach. Wspczeni mdrcy nie bdz w mroku, lecz chodz w wietle wiary [...] w ciszy i ufnoci ley wasza sia... (Ksiga Izajasza 30, 15). Zdyscyplinuj swj umys Wypenij swj umys wiar w wieczne prawdy. Zacznij si utosamia z Duchem w twoim wntrzu, wiedzc i wierzc, e Boska mio czuwa nad tob w kadej sytuacji. Jeli jeste nieuwany, niedbay, apatyczny i zobojtniay, wwczas nie chcesz zdyscyplinowa swego umysu i podlegasz wpywom umysu masowego; nie powinny ci zaskoczy przeciwnoci i choroby. Gdy szaleje grypa, nie chcesz by jednym ze stada i ulega wszystkiemu, co si wydarzy. Oddajc panowanie nad swoim umysem podobnym Bogu ideom i wartociom duchowym oraz wypeniajc go konstruktywnymi mylami, stajesz si bezpieczny i niedostpny dla wszelkiego za; nie padniesz ofiar choroby, krzywdy czy niepowodzenia. Czytanie w umyle Prowadzc ostatnio jedno ze swych morskich seminariw, poznaem kobiet, ktra czytaa w umysach okoo dziesiciu pasaerw, ludzi, ktrych nie znaa wczeniej. Wszyscy zgodzili si, e dziewidziesit procent tego, co mwia, odpowiadao prawdzie. Ta kobieta miaa zdolnoci parapsychiczne i bya profesjonalnym medium. Nawizywaa kontakt z podwiadomoci innych pasaerw. W rzeczywistoci, to oni sami powiedzieli jej wszystko, zanim jeszcze ona rzeka im cokolwiek. Jej umys stawa si bierny, otwarty i przyjmowa wszystko, co si wydarzao, w stanie zblionym do transu. W tym stanie potrafia wyczu i odczyta zawarto ich podwiadomoci. Jednym wrya maestwo, innym podr do Europy lub odmian pooenia finansowego, wreszcie jednej osobie przepowiedziaa rozwd. W darze percepcji pozazmysowej nie ma nic niezwykego. Kady j ma, cho w przypadku wielu ludzi pozostaje ona w upieniu. Doktor J. B. Rhine przez ponad trzydzieci lat prowadzi eksperymenty nad percepcj pozazmysow i odkry wrd studentw i innych ludzi zdolno jasnowidzenia, telepatii, czytania w mylach, poznania przeszych i przyszych wydarze. Jego odkrycia znane s na caym wiecie. Jego ona dr Louisa Rhine, autorka Hidden Channels of the Mind (Ukryte kanay umysu), opisaa rne formy percepcji pozazmysowej, znane jej z osobistego dowiadczenia i odnotowane przez rnych ludzi. To prawda, e przyszo jest obecna w twoim umyle ju teraz. Jasnowidze dlatego mog pozna zawarto twojego umysu, e myl i rzecz s w nim jednym i tym samym. Twj umys jest ponad czasem i przestrzeni. Jeli na przykad mylisz o rozwodzie, dobre medium czy osoba zdolna do percepcji pozazmysowej moe to wyczyta z twoich myli, nie znaczy to jednak, e faktycznie si rozwiedziesz. Twj umys moe si zmieni i moesz zaagodzi sytuacj. Nic nie zostao z gry przesdzone i zdecydowane. To prawda, e w twoim umyle nastpi rozwd, ale czas przechodzi z planu czterowymiarowego na plan trjwymiarowy powoli; a zatem nie doszo jeszcze do tego wydarzenia w naszej rzeczywistoci.

Podobnie jest z przeciwnociami i chorobami przepowiadanymi przez media, osoby zdolne do percepcji pozazmysowej, jasnowidzw czy wrcych z kart. Wszyscy oni po prostu czerpi z twojej podwiadomoci, a ich przewidywania mona zneutralizowa za pomoc naukowej modlitwy, zapobiegajc tym samym negatywnym dowiadczeniom. Naukowa modlitwa znaczy, e wychodzisz w myleniu od powszechnych zasad, takich jak: Moim yciem rzdzi Boe prawo i porzdek. Najwysz wadz sprawuje Boe suszne dziaanie. Boa mio nasyca moj dusz. Boy pokj wypenia mj umys i serce. Rzdzi mn Boa harmonia i wszystkie moje drogi s radoci, a wszystkie cieki spokojem. Gdy zmieniasz umys przez medytacj nad tymi prawdami, cae twoje ciao, okolicznoci i dowiadczenia stopniej w cudowny sposb i upodobni si do przedmiotu twojej kontemplacji. Zdolno unikania negatywnych wzorcw, ktre mog kry si w twojej podwiadomoci, zaley od twojej wiadomoci duchowej i od poszerzenia jej za pomoc naukowej modlitwy. Gdy wznosisz si w sferze ducha, automatycznie unikasz negatywnych dowiadcze masowego umysu. Zrwnowaone ycie Widzisz, e skrajnoci si rwnowa. Kiedy ludzie posun si zanadto ku jednej z nich, wahado wychyla si w drug stron i nastpuje ruch ku przeciwnemu kracowi. Jeste tu po to, by prowadzi zrwnowaone, twrcze, harmonijne i radosne ycie. adujc regularnie swoj baterie mentalne i duchowe, zneutralizujesz w wielkiej mierze toksyny masowego umysu i przestaniesz cierpie wskutek waha losu i doznawa gwatownych wzlotw i upadkw. Bdziesz y w rwnowadze i nie dowiadczysz chorb, trosk i tragedii. Jeli pozwolisz, by twj umys uleg hipnozie i negatywnej sugestii prorokw zagady i zniszczenia, wwczas myli, ktre sobie przyswoisz, bd oddziaywa na ciebie w sposb negatywny i destrukcyjny. Modlitwa jest kontemplacj prawd Boych z najwyszego punktu widzenia; gdy si modlisz, stajesz si tym, co kontemplujesz. Dobre nasienie Biblia powiada: ...Krlestwo niebieskie podobne jest do czowieka, ktry posia dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszed jego nieprzyjaciel, nasia chwastu midzy pszenic i odszed (Ewangelia w. Mateusza 13, 24-25). Wszyscy jestemy ogrodnikami, a dobre nasienie symbolizuje dobre myli, jakie ywimy przez cay dzie. Nieprzyjacielem jest negatywna sugestia lub myli masowego umysu, ktre moesz przyj, jeli nie jeste yjcym, czujnym i oywianym przez Ducha witego. Kadego dnia bombarduj nas cicho lub gono negatywne myli i sugestie. Aby osign maksimum szczcia, musisz nasyca twj umys Boymi ideami i wwczas nie pozostanie w nim miejsca na negatywne sugestie. Twoja wiadomo i podwiadomo Twoja podwiadomo reaguje na przekonania twojej wiadomoci. Musisz szczerze wierzy w to, co afirmujesz; nie wystarczy chcie uwierzy. Pewna kobieta, ktra niedawno zasigaa mojej rady, powiedziaa: Nie przestaj twierdzi, e Bg jest wszystkim, co istnieje; jedyn Obecnoci, Wadz, Przyczyn i Substancj. Mimo to baa si innej kobiety, ktra jak twierdzia usiowaa jej zaszkodzi czarami wudu. Jej sowa byy czcze. Ona sama nie wierzya naprawd w to, co mwia. Wyjaniem jej, e cudze sugestie nie maj mocy sprawczej, a ona moe odrzuci wszystkie negatywne inspiracje. W rzeczywistoci wytumaczyem jej oddaje wadz nad sob innej kobiecie, czynic j czym w rodzaju bogini mogcej j skrzywdzi. Jedyn wadz jest Bg. Ta

Obecno dziaa jako jedno, harmonia, pikno i mio. Kiedy twoje myli staj si mylami Boga, Boa moc jest z twoimi mylami o dobru. Kobieta zacza rozumie, e kiedy nie moesz kierowa przeciwko innym nienawici, zej woli, poczucia urazy i wrogoci, nie moesz jej rwnie od nich dozna. To proste spostrzeenie. Jeli zatem kto bombarduje ci negatywnymi mylami i sugestiami, nie moesz ich przyj i wwczas zwracaj si one z podwjn si przeciw nadawcy, co jest podobne do odbijania bumerangu. Sdzia Thomas Troward, autor The Hidden Power (Ukryta wadza), podaje na stronie 213 wielk prawd: Przyznajc, e istnieje jakakolwiek wadza poza tob, choby uznawa j za wadz dobroczynn, siejesz nasienie, ktre prdzej czy pniej musi wyda owoc w postaci kompletnej ruiny twego ycia, mioci i wolnoci. Trzecia droga nie istnieje. Sdzia Troward podkrela w swoim nauczaniu, e sami jestemy t zasad yciow oraz e rnica istnieje wycznie midzy pojciem oglnym i sam rzecz. Kobieta, o ktrej wspomniaem, baa si dziaania czarw wudu, stosowaa regularnie nastpujc modlitw, ktra wyzwolia j cakowicie od lku: Bg jest wszystkim, co istnieje. Kto jest z Bogiem, ten jest z wikszoci. Jeeli Bg z nami, kt przeciwko nam? (List do Rzymian 8, 31). Wiem i wierz, i Bg jest Wszechmocnym ywym Duchem Wiecznie ywym, Wszechwiedzcym i nie ma mocy, ktra mogaby rzuci mu wyzwanie. Wiem i w peni akceptuj to, e gdy moje myli s mylami Boymi, wwczas wadza Boa jest z moimi mylami o dobru. Wiem, e nie mog otrzyma tego, czego nie mog da innym, kieruj wic ku tej osobie lub osobom (tu wymie imiona i nazwiska) oraz ku wszystkim innym myli pene mioci, pokoju, wiata i dobrej woli. Jestem uodporniony i oszoomiony Bogiem i zawsze otacza mnie wity krg mioci Boej. Otacza mnie i chroni zbroja Boga. Prowadzi mnie i kieruje mn bosko, a ja wkraczam w rado ycia. Ukaesz mi ciek ycia, peni radoci u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy (Psalm 16, 11). Zobaczy ludzi takimi, jakimi s naprawd Ludzi, ktrzy powiadaj, e stosuj wudu, czarn magi, czary itd., naley zobaczy takimi, jakimi s naprawd. Znaczy to, e s to mczyni i kobiety kompletnie niewiadomi prawdziwej mocy duchowej. Wyobraaj sobie, e maj wadz, ale w rzeczywistoci wcale jej nie maj. Dostrzec to i zrozumie znaczy przesta obdarza ich wadz. Prawdziw i ostateczn wadz jest moc afirmacji. Negatywne sugestie nie maj wadzy, o ile ich nie zaakceptujesz. Afirmacja Boskiej mioci, Boskiej harmonii i Boskiego susznego dziaania niszczy wszystkie negatywne sugestie i tworzy ycie, zdrowie i szczcie. Ostatecznym pozytywnym stanowiskiem jest twoje wiadome zjednoczenie z Nieskoczonym Duchem w twoim wntrzu rdem wszelkiego ycia. Uwiadom sobie swoj jedno z Bogiem i odczuj autentyczn dobr wol wobec wszystkich, a nie bdziesz si musia troszczy o negatywne sugestie. Dlaczego cierpimy? Cierpimy, poniewa niewaciwie stosujemy uniwersalne prawa i zasady. Cierpimy, dopki nie trzymamy si zotej reguy i prawa harmonii. To prawda, e jedynym grzechem jest niewiedza, a wszelkie cierpienia s jej konsekwencj. Cierpienie sprawia, e szukamy odpowiedzi. W ten sposb budzimy si dla wiata w naszym wntrzu i odkrywamy nasz bosko. Musimy stosowa prawa we waciwy sposb, co oznacza suszne mylenie, suszne uczucie i suszne dziaanie; gdy tak czynimy, przestajemy cierpie z powodu naszej nieznajomoci praw ycia i drogi Ducha. Tak zwani poboni ludzie

Jest wielu tak zwanych pobonych ludzi, spogldajcych z gry na tych, ktrzy wyznaj inne religie. Ci niby dobrzy ludzie podaj na olep za reguami, zasadami i zarzdzeniami swego Kocioa. Bez wtpienia czuj si sprawiedliwi i zapewne s witoszkami. Czsto ywi pogard i poczucie urazy wobec tych, ktrzy nie podporzdkowuj si ich przesdnym i wynikajcym z niewiedzy wierzeniom. Takie negatywne postawy sprowadzaj na nich przeciwnoci, choroby i neurozy. Gdy spadaj na nich niepowodzenia i tragedie, czsto zoszcz si na Boga i nie potrafi zrozumie, e wiara jest spraw serca, nie warg. Co wicej, zapominaj o prawie, ktre mwi, e sami stajemy si tym, co potpiamy. Sowo religio znaczy po acinie wizanie z powrotem. Powinnimy ywi przywizanie do rda Wszelkiego ycia, do Boej mioci, Boego pokoju, Boej prawdy i pikna. Kiedy te prawdy rzdz naszym yciem i nad nim panuj, wwczas automatycznie je wyraamy i owoce naszej wiary staj si widoczne. Libertyni i rozpustnicy Wielu pobonym i religijnym ludziom zdarzao si bra udzia w pijackich orgiach i ekscesach seksualnych. wity Augustyn powiedzia za modu: Panie, obdarz mnie czystoci, a po namyle doda: jeszcze nie teraz. Modo w. Franciszka z Asyu bya burzliwa, w pniejszym za yciu popad w przeciwn skrajno, umartwiajc ciao i uprawiajc surow ascez. wity posun si bardzo daleko w praktykach pokutnych, wierzc, e w ten sposb pokona sw wol i przezwyciy negatywne oddziaywanie przeszoci. W pewnym momencie ycia uwiadomi sobie swj bd i powiedzia: Za pno pobiem mego brata. Przez brata rozumia wasne ciao, ktre przez wiele lat drczy umartwieniami. Zapomnia o sowach Pawa: Chwalcie wic Boga w waszym ciele! (Pierwszy List do Koryntian 6, 20). Pamitaj, e midzy twoimi mylami a Najwysz Wadz w tobie panuje stosunek wzajemnoci. Sia sugestii jest niewidoczna, ale Moc, ktra stwarza wszystko, jest Niewidoczn Moc, ktra stoi za wszystkim stworzeniem, jest jedna i niepodzielna. Dziaa Ona jako harmonia, cao, pikno i doskonao. Nic nie moe si przeciwstawi Nieskoczonemu, nic nie moe rzuci mu wyzwania, pokrzyowa jego planw ani ich przekreli. Jest on wszechmocny, wszechwiedzcy, wszechobecny. Dlatego napisano: ...Jeeli Bg z nami, kt przeciwko nam? (List do Rzymian 8, 31). Znaczenie Izraela W symbolice biblijnej Izraelem jest kada osoba, ktra czy si z Boskim Duchem w swoim wntrzu, spogldajc na Wszechmocnego ywego Ducha jako na jedyn obecno, wadz, przyczyn i substancj, ktrej winna jest cakowit lojalno. Zwracajc si do Ducha, otrzymujesz odpowied, i ta moc przepywa przez ciebie jako harmonia, zdrowie, pokj, rado i bogactwo. Dlatego w Ksidze Liczb (23, 23) napisano: Nie ma czarw przeciw Jakubowi (czowiekowi, ktry uwiadomi sobie obecno i moc Boga), ani adnej wrby przeciw Izraelowi [polski przekad brzmi nieco inaczej: Skoro nie ma czarw wrd Jakuba, ani wrbiarstwa w Izraelu... przyp. tum.]. U Izraelitw nawet pies nie zaszczeka ani na ludzi, ani na bydo [...] (Ksiga Wyjcia 11, 7).

Rozdzia 15 Najwiksza tajemnica


Bo Pan, Bg wasz, jest ogniem trawicym (Ksiga Powtrzonego Prawa 4, 24). Bo maonkiem twoim jest twj Stworzyciel... (Ksiga Izajasza 54, 5).

Pisz ten rozdzia w Sands Hotelu w Las Vegas, w Newadzie, gdzie spotyka si ludzi ze wszystkich stanw. Kiedy zamknem sesj powicon ksice Secrets of the I Ching [Joseph Murphy, Secrets of the I Ching, op.cit] pewien mczyzna z Georgii powiedzia do mnie: Religia zawioda. Spojrzyj tylko na dzisiejszy wiat. Religia (ac. religio), znaczy powizanie z powrotem nawizanie zerwanego poczenia ze rdem, ktrym jest Bg. Gdyby czowiek zwiza si mentalnie i duchowo z mioci, wiatem, prawd, piknem i radoci i gdyby te prawdy zapanoway w jego umyle, wiat wygldaby zupenie inaczej. Tym, co ci wie, jest twoja religia. Miliony ludzi przepenia strach, zy stan umysu, ktry prowadzi do chorb, przestpstw, poczucia zawodu i gniewu. Krpuj i ograniczaj ich przesdy. Dominujc ide, jaka tob rzdzi i jaka nad tob panuje, mona nazwa twoj religi. Czowiek moe powiedzie o sobie, e jest katolikiem, protestantem, ydem, wyznawc nowej myli, hinduist, muzumaninem itd. Znaczy to jednak tylko tyle, e przytakuje temu, czego zosta nauczony lub co mu si mwi na kazaniu. Prawdziwa religia kadego czowieka opiera si na tym, w co szczerze wierzy on w swym sercu, s to jego najsilniejsze i najgbsze przekonania, wszystko, co w gbi duszy myli o yciu, Bogu, wszechwiecie i sobie samym. Tym, co si ujawnia w jego yciu, s podwiadome popdy, przymusy i uwarunkowania. Podwiadome zaoenia, wierzenia i przekonania panuj nad wszystkimi jego wiadomymi poczynaniami i kieruj nimi. Religia jest spraw serca, nie ust. Jest tym, co czowiek myli w swym sercu wyraonym w formie, funkcji, dowiadczeniu i wydarzeniach. W Biblii serce jest subiektywnym umysem czowieka, emocjonalnym czy uczuciowym aspektem jego natury. Cudown religi byoby odda swj umys pod kontrol Boga mioci i patrze na nieskoczon obecno i wadz w twoim wntrzu, jako na swego przewodnika, doradc, szefa i rdo wszystkich bogosawiestw. aden ruch twojego umysu wywoany przez lk, niewiedz, przesdy czy nieznan moc nie wniesie owiecenia w twoje ycie, lecz tylko pogbi w nim mrok i pomieszanie. Symbole tajemnicy Musimy przesta spoglda na duchowy kontakt z zamieszkujc nas Obecnoci, jak na tajemnicze i niepojte zjawisko. Jzyk chrzecijan sprzed tysica omiuset czy tysica dziewiciuset lat naley wyjani w jzyku potocznym, tak by zrozumiao go siedmio czy omioletnie dziecko. Bg jest Zasad yciow w czowieku. Anioy s boskimi ideami, inspiracjami czy przebyskami intuicji wyaniajcymi si z gbi podwiadomoci w odpowiedzi na pytania twojego wiadomego umysu. Kady czowiek jest synem czy ekspresj nieskoczonej zasady yciowej. Diabe oznacza Boga postawionego na gowie, niewaciwe czy bdne uytkowanie Jedynej Mocy, nieodpowiednie stosowanie prawa ycia, co mona nazwa nieporozumieniem. Zbawienie to rozwizanie twojego problemu: wolno od strachu, choroby, braku i ograniczenia. Grzech jest chybieniem celu. W rzeczywistoci grzeszysz wtedy, gdy nie prowadzisz dobrego, penego i szczliwego ycia. Niebiosa to nieskoczona inteligencja, w ktrej yjemy, poruszamy si i istniejemy. Niebo oznacza take spokj umysu. Pieko to narzucenie sobie samemu wizw i ogranicze. Wybaczenie ju jest niebem; potpianie samego siebie piekem. Najwiksza tajemnica Kiedy mwisz JA JESTEM, oznajmiasz obecno Boga w twoim wntrzu, jak jest to wyjanione w trzecim rozdziale Ksigi Wyjcia. JA JESTEM oznacza czysty Byt, ycie, najgbsz ja, samorodnego Ducha, nieuwarunkowan wiadomo. Inaczej mwic, jest tajemnic dla milionw ludzi, ktrzy nie wiedz, e kiedy mwi JA JESTEM, gosz Bo obecno w swoim wntrzu. W Indiach

nazywa si to Om i wielu ludzi powtarza sowo Om jako mantr. To wane, eby pozna sowo Om, zanim zaczniesz go uywa. W sanskrycie mantra znaczy instrument mylenia. Waciwa perspektywa Trzeba zachowa zrwnowaone spojrzenie i waciwie postrzega stosunek midzy twoim umysem a wydarzeniami twojego ycia. Wszystkie dowiadczenia rodz si z naszej podwiadomoci. Twoja podwiadomo jest twoim niematerialnym wiatem, siedliskiem emocji i krlestwem przyczyn. Cokolwiek wpoisz podwiadomoci, czy dobre, czy ze, wyrazi si na ekranie przestrzeni. Kiedy Biblia mwi o obie, odnosi si to do twojej podwiadomoci. Jeli zostae uwarunkowany negatywnie, moesz teraz zacz wypenia swoj podwiadomo yciodajnymi wzorcami harmonii, mioci, pokoju, radoci, susznego dziaania i pikna, usuwajc w ten sposb wszystkie negatywne wzorce wynikajce z wychowania, indoktrynacji i bdnych koncepcji teologicznych. Teraz, w tej chwili, moesz poczy si z Nieskoczonym oceanem ycia, mioci, prawdy i pikna i pozwoli, by te waciwoci Boga przepyny przez ciebie, przeksztacajc ca twoj istot w duchu transcendentalnej harmonii, zdrowia i pokoju. Alegoria solarna Wszystkie religie na wiecie wywodz si z obserwacji astronomicznych i zawieraj symbolik astronomiczn. Owieceni i natchnieni staroytni mistycy, ktrzy byli zarazem mistrzami psychologii i znali na wylot dusz ludzk, zdawali sobie spraw z tego, e zmiany zachodzce na ziemi s na pnocnej pkuli poczone ze zmianami na niebie, a take wskazywali, i psychologiczne zmiany mog nastpi rwnie wtedy, gdy czowiek uwiadomi sobie, e jest w nim wiato Boe. Narodziny, mier i zmartwychwstanie soca Jak wiesz, soce przekracza rwnik 21 marca, wchodzc w znak Barana; ciepe i aktywizujce promienie soca wskrzeszaj wszystkie zamarznite w ziemi nasiona. Powiedziane jest, e pustynia cieszy si i rozkwita jak ra. Caa natura zdaje si wraca do ycia; poniewa soce ratowao ludzi przed lodem, niegiem i surowymi warunkami zimy i wprowadzao ze sob wit nowego dnia, nazywano je zbawicielem wiata. Soce corocznie wznosi si do najwyszego punktu na niebie, po czym zaczyna si obnia. 21 wrzenia wchodzi w astrologiczny znak Wagi i nastpuje zrwnanie dnia z noc. Potem soce wdruje na poudnie od rwnika, gdzie jak mawiano umiera. Zostaje ukszone przez Skorpiona i przeszyte strza Strzelca. Nastpnie przez trzy dni lub trzy miesice, ktre naley traktowa symbolicznie, pozostaje w grobie Kozioroca, Wodnika i Ryb. 21 marca nastpuje symboliczne zmartwychwstanie soca. Tak wyglda dramat, ktry nazywa si w dawnych religiach narodzinami, mierci i zmartwychwstaniem soca. Alegoryczne wyobraenia soca Imiona Herkules, Bachus, Zoroaster, Mitra, Apollo, Kryszna i Wisznu s alegorycznymi wyobraeniami soca. Staroytni mistrzowie alegorii pisali w swych dzieach o ich narodzinach, mierci i zmartwychwstaniu (czyli o narodzinach, mierci i zmartwychwstaniu soca). Wybitny biblista Robert Tylor z St. John's College w Cambridge w Anglii, autor Diegesis, na podstawie szeroko zakrojonych bada stwierdzi, e na obszarze caej pnocnej pkuli od dawna

obchodzono o pnocy 24 grudnia narodziny boga Mitry, najwiksze wito perskich magw. [Tez tych nauka jednak nie przyja przyp. red.]. Jego narodzinom patronowaa konstelacja Panny, ktra pojawiaa si nad horyzontem okoo pnocy 24 grudnia. Mitra (soce) urodzi si w stajni Augiasza, czyli w znaku niebiaskiego koza Kozioroca. W wigili Boego Narodzenia, punktualnie o pnocy, wyania si nad horyzontem od wschodu konstelacja Panny; std wzio si wyobraenie soca, ktre rodzi si o pnocy z dziewicy. 24 grudnia soce, w znaku Kozioroca, zaczyna si wznosi coraz wyej nad horyzont i przesuwa coraz dalej na pnoc, aby stopniowo wybawi ziemi z zimowych ciemnoci. Jak ju wspomniano, ruch soca na pnoc rozpoczyna si 24 grudnia. Soce stopniowo roztapia na pnocnych szerokociach geograficznych ld i nieg, przekraczajc ostatecznie rwnik i dajc pocztek wionie i nowemu yciu. Soce jest symbolem obecnoci Boej, czy wiecznego wiata w kadym czowieku. Gdy uwiadamiamy sobie, e mieszka w nas obecno Boga, nasze lki, niepokoje i frustracje zaczynaj topnie w blasku mioci Boej. Narodziny Jezusa Badacze nie znaj dokadnej daty narodzin Jezusa, czowieka, o ktrym mwi Biblia. W staroytnoci zastanawiono si, czy je obchodzi 24 grudnia o pnocy, gdy w Rzymie wypadao wielkie wito saturnaliw, czy 6 stycznia, czy te 21 marca, gdy soce wchodzi w znak Barana i nastpuje wiosenne zrwnanie dnia z noc, ktre rwnie celebrowano wszdzie na pnocnych szerokociach geograficznych. Ostatecznie jeden z synodw podj w tej sprawie decyzj: wybrano wito o dacie symbolicznej, odbywajce si z okazji narodzin soca lub wiata na pnocnej pkuli w znaku Kozioroca. Narodziny Boga w tobie Kiedy uwiadomisz sobie Bosk obecno w twoim wntrzu, jest to jakby poczcie dziecka, tj. twoja wiadomo pierwotnej mocy, twoje nowe pojmowanie Boga sprawia, e w gbinach twej podwiadomoci formuje si zarodek nowego czowieka. Zamroone w tobie marzenia, aspiracje, ideay i cele czekaj, by je ogrza wiar i ufnoci w Bo obecno w twoim wntrzu, ktra moe urzeczywistni je w Boskim porzdku na ekranie przestrzeni. Maria Dziewica Sowo dziewica oznacza alegorycznie czysty umys lub umys oddany Bogu. Razem wzite wszystko to oznacza czysty strumie wiadomoci. Okrelenia Krlowa Nieba, Gwiazda Morza, Izyda, krlowa Estera itd., wszystkie symbolicznie znacz to samo: JA JESTEM, czy Bo Obecno w gbinach twojej podwiadomoci. Bg, czy JA JESTEM, daje pocztek caemu wszechwiatu i wszystkiemu, co si w nim znajduje i jest jedyn obecnoci i moc. W rzeczywistoci wszystkie symbole Boego narodzenia odnosz si do ludzkiego serca lub twojej podwiadomoci. Wspomniana gwiazda reprezentuje istniejc w twoim wntrzu nieskoczon Inteligencj, ktra kieruje tob, prowadzi ci i objawia ci odpowied. Go, e Bg kieruje tob i odsania ci odpowied czy rozwizanie twojego problemu. Przyjmij prawd, ktra gosi, e odpowied na twoje problemy ley w naturze Nieskoczonej Inteligencji, i otrzymasz odpowied bez pomocy adnego czowieka. Twierd miao: Jestem peen, doskonay, silny, kochajcy, owiecony, bogaty i natchniony. Afirmujc te prawdy z przekonaniem i wiadomie, wyrazisz to, co uwaasz za prawd. Pamitaj, e cokolwiek poczysz z JA JESTEM, tym si staniesz. Pielgrzymka czowieka

Droga kadego czowieka powinna prowadzi do wewntrznego krlestwa umysu, gdzie zamieszkuje Boa obecno i gdzie uwiadomi on sobie, e jest synem czy ekspresj ywego Boga i dziedzicem wszystkich bogactw Boych. Zacznij gosi dzi, e jeste dzieckiem Boga i e spywa na ciebie wiato Z gry. Afirmuj to i wierz w to, a czynic tak, spowijesz nowe wyobraenie o sobie powijakami wiata i mioci i zoysz je w obie twojej podwiadomoci. Twoja podwiadomo zaakceptuje to, co jej wpoisz, i zobaczysz, e cay twj wiat w cudowny sposb rozpynie si w twoim nowym wyobraeniu o sobie. Pewien czowiek, z ktrym rozmawiaem w Sands Hotel w Las Vegas, powiedzia: Nie mog si wyleczy. Z moim artretyzmem jest coraz gorzej. Dostawaem cortizon i witaminy, stosowaem maci i pyny do nacierania, a bl jest coraz gorszy. Niestety, ten mczyzna oddawa wadz idei nieuleczalnoci, beznadziejnoci i rozpaczy, przybierajc te martwe pojcia w szaty niewiary i skadajc je w obie, grobie czy onie swej podwiadomoci. Sowa grb i ono s w jzyku Biblii bliskoznaczne. Ten czowiek uwiadomi sobie, co robi. Odkryem, e peen by poczucia urazy, wrogoci i tumionego gniewu na krewnych. To byo przyczyn, dla ktrej leczenie nie dawao rezultatw. Podaem mu recept duchow, a take poradziem, by cile wsppracowa ze swoim lekarzem, nieustannie go bogosawic. Moja recepta brzmiaa tak: W peni i bez przymusu wybaczam wszystkim moim krewnym (tu wymienia ich imiona) i wybaczam samemu sobie, e ywiem na ich temat negatywne myli. Odpuszczam im, pozwalam im odej i szczerze ycz im zdrowia, pokoju, radoci i wszystkich bogosawiestw ycia. Kiedykolwiek spotkam kogo z nich w swym umyle, natychmiast bd afirmowa: Odpuciem wam. Bg z wami. Uzdrawiajca mio Boa napenia ca moj istot. Bg chodzi i mwi we mnie. Przepywa przeze mnie cudowna moc uzdrawiajca i skadam podzikowanie za nastpujce w tej chwili uzdrowienie. Kontynuowa t terapi duchow i napisa do mnie do Beverly Hills, e jego stan tak bardzo si poprawi, e przesta uywa laski. Wiem, e bdzie kontynuowa terapi i nastpi cakowite uzdrowienie. Idc za moj rad, wyobraa sobie rwnie lekarza gratulujcego mu cudownego wyzdrowienia. Robi to kadego wieczoru przed snem i wie, e dziki dyscyplinie wpoi swoje wyobraenia podwiadomoci, ktra urzeczywistni je w zgodzie z Boskim porzdkiem. Ziemia wita Ziemia wita (spokojny umys) jest w tobie. Zwracajc si do Boga w modlitwie, medytacji i wizjach mistycznych, moesz realizowa harmoni, zdrowie, pokj, obfito i bezpieczestwo tu i teraz. Dzieje religii, nie wyczajc chrzecijastwa, to smutna opowie, z okruciestwami redniowiecza i majcymi czysto emocjonalne podoe zaciekymi krucjatami, stawiajcymi sobie za cel odzyskanie Ziemi witej, pojmowanej jako pewien obszar geograficzny. Wedle niektrych relacji, gdy tysice modych ludzi wyruszyy na Wschd, skoczyo si to na targach niewolnikw w Egipcie (tzw. krucjata dziecica). Te absurdalne wyprawy ubocznie spowodoway komercjalizacj witych relikwii kawakw drewna z krzya Jezusa, chusty Weroniki, witego caunu itd., przy czym oszuci bogacili si na sprzeday tych rzekomo autentycznych rzeczy. Wszystko to wskazuje na wrodzon skonno yjcego w wiecie piciu zmysw czowieka, by pielgrzymowa ku celom materialnym, konkretnym miejscom, odgrywajcym szczeglnie eksponowan rol w wydarzeniach historycznych i legendarnych. Taki czowiek nie dostrzega, e prawdziwa Ziemia wita znajduje si w jego wasnym wntrzu. Odkrycie, e narodziny Jezusa s czym wicej ni tylko wydarzeniem historycznym i nie znajdzie si ich w miejscowoci o nazwie Betlejem, jest rdem prawdziwej odnowy duchowej,

przebudzenia i odrodzenia. Czowiek musi si przebudzi i uwiadomi sobie, e jest tu po to, by nie mio, wiato, prawd i pikno i e moemy to osign, medytujc nad tymi prawdami, dopki nie przyswoi ich sobie nasza podwiadomo. Droga do Betlejem Symboliczne znaczenie dziecka, matki, gwiazdy, obu itd. s starsze od wszystkich znanych religii. Ilustruj one proces duchowego przebudzenia i wewntrznej przemiany. Modlitwa jest kontemplacj prawd Boych z najwyszego punktu widzenia i gdy rozmylasz nad wiecznymi prawdami, przemianie ulega caa twoja osobowo. Twj charakter i usposobienie bd si stawa z dnia na dzie coraz blisze Bogu. Betlejem znaczy po hebrajsku dom chleba; medytujc nad nimi skupiasz swoj uwag na bogosawionym chlebie pokoju, radoci, mioci, harmonii i dobrej woli, bo to jest prawdziwy chleb Boy. Betlejem jest miastem Dawida. To ostatnie imi oznacza ukochanego przez Boga, pewien etap wiadomoci, na ktrym caa twoja wierno i lojalno kieruje si ku Jedynej Obecnoci i Mocy. Gdy osadzisz na tronie swej wiadomoci idee Boga, zaczniesz odczuwa nie znane ci wczeniej, niezwyke emocje, ktre uczyni twoje serce kielichem, naczyniem jego mioci. Musisz sobie uwiadomi, e opowie o narodzinach Jezusa symbolizuje narodziny Boga w tobie, a wszystkie postaci tej historii reprezentuj twoje myli, nastroje, uczucia, wierzenia, skonnoci i popdy. Imiona w epizodzie narodzin Jezusa Jzef wyobraa twoj wiadomo, rozum wraz z jego przesdami, powierzchownymi wierzeniami, pogldami, dogmatami, tradycjami, stereotypami i lkami czowieka yjcego picioma zmysami, oceniajcego rzeczywisto na podstawie pozorw rzeczy. Jzef oznacza rwnie wyobrani i autokratyczny intelekt. Maria reprezentuje inteligencj i mdro w podwiadomoci, siedlisko intuicji, pamici i uczu. W twojej podwiadomoci jest JA JESTEM, wysza Ja, czasami nazywana Nadwiadomoci. Maria jest brzemienna z Ducha witego (obecno Boa), a Jzef otrzymuje polecenie, by si do niej nie zblia, co oznacza, e twoja wiadomo nie moe nasyca twojej podwiadomoci swoj faszyw wiedz opart na wiadectwie zmysw. Jzef jest stranikiem progu jego zadanie, to pilnowa, by do podwiadomoci nie docierao nic, co nie napenia duszy radoci. Jzef (wiadomo) powinien chroni podwiadomo przed wszelkimi zanieczyszczeniami i negatywnymi wraeniami. Jezus i Jozue to dwie wersje jednego imienia. Oznaczaj to samo, tj.: Bg jest ratunkiem lub Bg jest wybawc. Inaczej mwic, Bg w tobie jest rozwizaniem wszystkich problemw, ktre ci nkaj. Uwiadomienie sobie pragnie twego serca jest twoim wybawc. Jeli na przykad jeste w wizieniu, twoim ratunkiem jest wolno; jeli jeste chory zdrowie, jeli umierasz z pragnienia woda, a gdyby zagubi si w dunglii, wyprowadziby ci z niej Bg, czy Zasada Kierujca. Gospoda jest miejscem na zewntrz, w ktrym spotykaj si powierzchowne wierzenia, obawy, zwyczaje, tradycyjne wyobraenia i wierzenia masowego umysu. Inaczej mwic, o tym, co myli masowy umys, decyduje rachunek prawdopodobiestwa. Kiedy powiesz przecitnemu czowiekowi, e obecna w nim nieskoczona Inteligencja moe uzdrowi jego ciao, natchn go, poprowadzi i odsoni przed nim wszystkie odpowiedzi, i e to wanie jest obecno Boga, a nadto czsto zaprzeczy i przedstawi ci wizj antropomorficznej istoty w niebie, ktra osdza, karze i potpia. Jego umys nie pojmuje, e wiadomo obecnoci i mocy Boga, kontakt z ni i zastosowanie jej w yciu jest jego prawdziwym zbawicielem. Stajnia to podwiadomo, gdzie na przyjcie Pasterza, Pana i Nauczyciela, czekaj zwierzta (pierwotne popdy, namitnoci i emocje). Pasterz to twoje najgbsze przekonania na temat Boga i

prawd ycia, ktre obserwuj owce (harmonijne uczucia i ideay), by nie poary ich wilki (destrukcyjne emocje). Twoje myli potrzebuj pasterza, co znaczy, e twoje dominujce wyobraenie o dobroci i mioci Boga w ziemi yjcych panuje nad wszystkimi mniejszymi mylami i emocjami, akcjami i reakcjami. Narodziny Boga maj miejsce w tobie, kiedy zaczynasz promieniowa wiatem, mioci, prawd i piknem ku wszystkim wok ciebie i ku wszystkim ludziom na caym wiecie. Sta si porednikiem Boskiej mioci, harmonii, pokoju i radoci, a wszystkie Boskie siy popiesz, by pomaga ci w wiecznym wzrastaniu i rozwijaniu si w wietle. wity Mikoaj Opowieci o Boym Narodzeniu i o witym Mikoaju czy psychologiczne podobiestwo i znaczenie. Jedne i drugie wskazuj na wewntrzn Rzeczywisto w kadym z nas. Dzieci nie powinny si nigdy rozczarowa co do realnoci witego Mikoaja, ktry pewnego dnia zostanie przeoony na bosk Ja oczekujc uznania w yciu i celach ycia. Maria nosi dziecko Ducha witego, czy obecnoci Boga, i nie potrzebuje adnego mczyzny za ma. Izajasz powiada o Izraelu: Bo maonkiem twoim jest twj Stworzyciel... (Ksiga Izajasza 54, 5). Inaczej mwic, pi zmysw nasyca nas mnstwem najrniejszych koncepcji, gwnie negatywnych, a gdy pozwolimy, by nami waday, podzimy ze potomstwo. Na tronie wiadomoci powinnimy osadzi Boe myli, wwczas mielibymy Boga za ma. Anio, ktry oznajmia ci narodziny Boga, jest twoim zrozumieniem i uznaniem, e mieszka w tobie, chodzi i mwi w tobie Bg. Go, czuj i wiedz, e teraz jeste tym, czym pragniesz by, a bez pomocy mczyzny poczniesz i stworzysz nowe ycie, nowe narodziny: wysuchan modlitw. Pozwl, by w twoim yciu wydarzyy si cuda Jest w tobie mistyczna moc, ktra moe ci wznie z niewoli i wizw choroby i uczyni zdrowym, witalnym i penym entuzjazmu. Ta moc moe ci wyzwoli z wizienia strachu, moe ci uwolni od wszelkiego braku i ograniczenia. Zawiera ona w sobie czarodziejski balsam leczniczy dla zranionych serc. Moc Boa moe ci natchn nowymi pomysami i koncepcjami, objawi ci rozwizanie wszystkich twoich problemw, wskaza ci miejsce w wiecie i odsoni twoje ukryte zdolnoci. Za jej spraw zyskasz nowych przyjaci i staniesz si bogaty. Ta moc to Pierwotna Moc znana staroytnym mistykom od tysicy lat. Wchodzc w kontakt z tymi mocami i stajc si kanaem otwartym na przepyw Ducha witego, wzniesiesz si na skrzydach jak orze do krlestwa panowania i radoci. Twoja wiadomo obecnoci tej wszechmocnej Wadzy i pragnienie wykorzystania jej w twoim yciu to narodziny w tobie Boga, co Biblia nazywa Dziecitkiem. Umacniaj w sobie ide, e Bg jest obecny w twoim wntrzu, i e jego mio wypenia twoj dusz. Gdy bdziesz kontemplowa i rozwaa t prawd, e Bg coraz bardziej i bardziej wyraa si przez ciebie, w twoim yciu wydarz si cuda. Twoja poranna modlitwa Zacznij powtarza miao kadego ranka: Bg prowadzi mnie w tej chwili i przewiduj sukces, poniewa mdro Boga objawia mi wszystko, co musz wiedzie. Jestem nagrodzony i bogosawiony ponad moje najmielsze oczekiwania. Kadego dnia wypywa ze mnie wicej mdroci, prawdy, mioci i pikna. Czuwa nade mn Wszechogarniajca Obecno, ktra prowadzi mnie drogami przyjemnymi i ciekami pokoju. Gdy zaczniesz si modli przytoczonymi powyej sowami, w twoim yciu wydarz si cuda i we wszystkim znajdziesz si pod opiek Boskiej mdroci.

Posuchaj sw Izajasza Albowiem Dzieci nam si narodzio, Syn zosta nam dany, na Jego barkach spocza wadza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi Pokoju (Ksiga Izajasza 9, 5). Ten werset mwi, e wadza powinna spocz na twoich barkach, co oznacza panowanie nad Boskimi ideami, zrodzonymi przez Bosk mio. To jest wadza wolnych. Tylko jej tronowanie w twoim umyle moe zapewni ci pokj, zdrowie, bezpieczestwo, obfito i wszystkie bogosawiestwa ycia. Pozwl, by Bg kierowa, rzdzi i wada twoim yciem, Kadego dnia powtarzaj: Moim yciem rzdz Boska mio i porzdek. Panuje nade mn Bg. Moj dusz wypenia Boska mio. Boski sukces naley do mnie teraz. Boski pokj i harmonia sprawuj najwysz wadz we wszystkich okresach mego ycia. Gdy bdziesz powtarza te prawdy, zapadn one w twoj podwiadomo i urzeczywistni si. Wadz w twoim yciu bdzie wwczas sprawowa Bg. Pozwl, by niezgbiona Mdro, Wszechwiedza i Wszechmio poprowadziy i uzdrowiy twoj dusz. Bg jest Wielkim Doradc. Jeli jeste zmartwiony, zmieszany czy zakopotany, na przykad jeeli nie wiesz, czy podj jak istotn decyzj, tak jak maestwo, podpisanie umowy, rozwd, akceptacja nowej pozycji, rozpad zwizku, podr do Europy czy wniesienie sprawy do sdu, go, e Bg wkada ci sowa w usta, i cokolwiek czynisz, czyni to przez ciebie Bg. Boa obecno nauczy ci nowych rzeczy absolutnie przechodzcych twoje obecne wyobraenia, pozwalajc ci dokonywa tego, co innym wydaje si niemoliwe. Boska wadza Gdy uczynisz swym nawykiem poddanie Boskiej wadzy Boych idei i wiecznych prawd swego umysu, ciaa i poczyna, zyskasz kierownictwo i przewodnictwo na wszystkich drogach i pod kadym wzgldem bdzie ci si dobrze wiodo. Ta nowa wadza prawa i porzdku Boskiego zmywa wszystkie zy i wprowadza ci na drog do szczcia, wolnoci i spokoju umysu. Boe Narodzenie jest urzeczywistnieniem mocy Boej w tobie. To twoje narodziny w Bogu.

Rozdzia 16 Biblia wobec poddastwa kobiet


Od czasu do czasu suchacze kursw biblijnych zadaj mi pytanie o wypowied w. Pawa, ktra wprawia w zakopotanie i pomieszanie wiele niewiast. Pewna kobieta, ktra chciaa uczszcza do szkoy dla duchownych Religious Science w Los Angeles, usyszaa od swego ojca, e Biblia nie pozwala, by kobiety sprawoway funkcje duchowne. Ojciec zacytowa nastpujce sowa z Listu do Koryntian ...kobiety maj na tych zgromadzeniach milcze; nie dozwala si im bowiem mwi, lecz maj by poddane, jak to Prawo nakazuje. A jeli pragn si czego nauczy, niech zapytaj w domu swoich mw! Nie wypada bowiem kobiecie przemawia na zgromadzeniu (Pierwszy List do Koryntian 14, 34-35). [Czciej przytacza si w tym miejscu fakt, e Jezus nie powoa kobiet do grona dwunastu apostow przyp. red.]. Dosowna interpretacja Biblii przez tysice lat utrzymywaa kobiety w poddastwie. Ojciec osoby, o ktrej wspomniaem, traktowa Bibli dosownie; ale naprawd jest ona dramatem psychologicznym i duchowym, rozgrywajcym si w wiadomoci czowieka.

Sowo koci nie odnosi si w Biblii do budynku ani do sekty religijnej czy wyznania. Koci to ecclesia, zgromadzenie ludu lub przywoanie, czyli wydobycie mdroci, prawdy i pikna z gbi twojej podwiadomoci. Mona by go nazwa zgromadzeniem duchowych idei w twoim wasnym umyle. Aby wstpi do Kocioa Boego, musisz przyj now postaw mentaln i uwiadomi sobie, e Bg jest Duchem i e ty jeste jednoci z Duchem. Wielu ludzi odczytywao Bibli dosownie, zapominajc o duchu, czyli prawdziwym jej sensie wewntrznym. Rne interpretacje Pisma, wraz z dekretowaniem prawd i dogmatw, s gwn przyczyn pojawienia si wielkiej liczby ugrupowa sekciarskich i Kociow. Chciabym tu podkreli, e prawdziwy Koci znajduje si w twoim wasnym wntrzu i nie polega na symbolach wiary, obrzdach, formach i ceremoniach, nie zamyka si rwnie w budowlach z marmuru czy kamienia. Twoje serce (twoja podwiadomo) jest wityni Boga ywego, a Duch Prawdy w tobie poprowadzi ci ku prawdzie. Jest tylko Jedna Prawda nie dwie, trzy czy tysic tylko Jedna. Zwr si do Ducha w twoim wntrzu, ktry jest Bogiem, i popro o wiato i natchnienie, a wszystkie zrnicowane symbole wiary i dogmaty znikn. Prawdziwy Koci znajdziesz w sobie jest nim Boa obecno. Mczyni i kobiety odnosz si w Biblii do interakcji pomidzy twoj wiadomoci i podwiadomoci. Kobieta oznacza twoj podwiadomo, w ktrej kryje si nieskoczona inteligencja i bezgraniczna mdro Boga. Emerson powiedzia: Nieskoczone rozciga si w umiechnitym spoczynku. Inaczej mwic, Bg ley w subiektywnej gbi twego umysu. Kiedy si modlisz o natchnienie i przewodnictwo lub gdy szukasz wiata, naturalne jest, e pozostajesz cichy, skupiony i czujny. Jak wiesz, nieskoczona Inteligencja z natury skonna jest odpowiada na twoje modlitwy, ty za korzystasz ze swojej wiadomoci, by wykorzysta dobiegajce z podwiadomoci natchnienie. Ta procedura nie ma nic wsplnego z pci ani z tym, czy jeste mczyzn czy kobiet. Inaczej mwic, Biblia nie odnosi si do pci take w sensie przenonym. Kady jest istot msk i esk naraz, w tym sensie, e kady ma wiadomy i podwiadomy umys. Cicha kuracja Kiedy modlisz si za kogo innego, uwiadamiasz sobie prawdziwo sw Pawiowych: Bg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach witych (Pierwszy List do Koryntian 14, 33). W jzyku Biblii witym jest kady czowiek oddany Bogu i wiecznym zasadom ycia. Modlc si za kogo w naukowy sposb, uspokajasz si i wyciszasz umys. Nie prbujesz niczego urzeczywistnia na si. Owszem, chcesz rezultatw, ale nie usiujesz zmusi podwiadomoci, by suchaa twoich zarzdze. Twoja podwiadomo odpowiada na twoje wewntrzne przewiadczenie na temat nieskoczonej uzdrawiajcej Obecnoci. Gdy si modlisz, nie rozwd si nad symptomami czy blem; nie mw rwnie: John (czy Mary) ma si lepiej; jego nerwy si uspokajaj, serce bije spokojnie. To sugestie, lecz nie prawdziwe milczce uwiadomienie sobie faktw. Jeli na przykad modlisz si za Mary Jones, powiedz: Boski Umys zna Mary Jones. Bg w niej mieszka, a rzeki jego pokoju nasycaj jej umys. Mio Boga wypenia jej dusz. Bg jest i jego obecno przepywa przez ni, oywiajc j, leczc i przywracajc peni zdrowia i doskonaoci. Dzikuj za to, e uzdrawiajca moc Boga j teraz uzdrawia. W tej modlitwie utosamie si z Bosk obecnoci w Mary i gosie, e co jest prawd o Bogu, jest rwnie prawd o niej. Jeli po swojej cichej kuracji duchowej poczujesz wewntrzny spokj i zadowolenie lub jeeli poczujesz, e zrobie wszystko, co moge teraz zrobi, przesta o tym

myle, dopki nie odczujesz potrzeby powtrnej modlitwy. Kiedy jednak modlisz si po raz kolejny, powiniene to robi tak, jakby si jeszcze wcale nie modli. Jeeli po pierwszej modlitwie powiedziae sobie: To starczy, dopki z powrotem do tego nie wrc, udaremniasz swoj modlitw. Za kadym razem, gdy modlisz si za Mary, umacniasz ide jej witalnoci i zdrowia. Stopniowo lub natychmiast, zalenie od przypadku, w Mary zostanie wskrzeszona idea doskonaego zdrowia i witalnoci. Kiedy si rozluniasz, wybaczasz sobie i wkraczasz w bierny, pasywny stan wiadomoci, twoja wiadomo jest czciowo zanurzona i jeste subiektywnie w kontakcie z podwiadomoci Mary; ona poczuje to, co ty uwaasz za prawd. Twoja podwiadomo nie wyraa si w taki sposb, jak twoja wiadomo. Twoja wiadomo rozwaa peni, pikno i doskonao, dekretujc rado i witalno. Podwiadomo odpowiada zgodnie z wierzeniami i przekonaniami wiadomoci. Dlatego jest napisane: ...nie dozwala si im bowiem mwi (Pierwszy List do Koryntian 14, 34). Twoja podwiadomo przemawia w jzyku symboli, alegorii, snw i nocnych wizji. Twoja wiadomo moe interpretowa dane podwiadomoci, stajc si jej rzecznikiem. Zapytaj ma Bo maonkiem twoim jest twj Stworzyciel... (Ksiga Izajasza 54, 5). Kiedy zatem Pawe powiada: A jeli pragn si czego nauczy, niech zapytaj w domu swoich mw! (Pierwszy List do Koryntian 14, 35), odpowied jest oczywista. Masz si zwrci po przewodnictwo, suszne dziaanie, inspiracj i kierunek do nieskoczonej Inteligencji w twoim wntrzu. Nie masz nasyca si negatywnymi mylami, obawami i faszywymi wierzeniami tego wiata, lecz raczej masz osadzi na tronie swojej wiadomoci Boe idee i wieczne prawdy. Kiedy zatrudnisz swoj wiadomo tymi konstruktywnymi wzorcami mentalnymi, twoja podwiadomo zareaguje stosownie. To stosuje si do ciebie niezalenie od twojego wieku czy pozycji. Religijne ograniczenia w stosunku do kobiet wynikaj z ignorancji Kiedy wyjaniem powysze kobiecie, o ktrej pisaem na pocztku tego rozdziau, odrzucia ona faszyw interpretacj Biblii, dokonan przez ojca, i zostaa pastorem. Pawe powiada: On te sprawi, emy mogli sta si sugami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch za oywia (Drugi List do Koryntian 3, 6). Dzi uczy si Biblii z punktu widzenia jej duchowego i ezoterycznego znaczenia, i kobiety wyzwalaj si spod panowania faszywych i pyncych z ignorancji interpretacji Pisma. Zasona Inne pytanie, jakie czsto sysz, to dlaczego kobiety w wielu czciach wiata jeszcze dzi nosz na twarzy zasony. Ten rodzaj stroju oczywicie zanika, w miar jak coraz wicej kobiet walczy o swoje prawa, prerogatywy i przywileje. W oczach Boga mczyni i kobiety s sobie rwni. ...stworzy mczyzn i niewiast (Ksiga Rodzaju 1, 27). Najwiksz swobod ciesz si kobiety w naszym kraju: cakowita emancypacja duchowa, mentalna, fizyczna i finansowa pojawia si ju na horyzoncie. Kobieta wyobraa subiektywny aspekt ycia, ktry jest niewidoczny, bo zasania go aspekt obiektywny. Zasona jest symbolem tej prawdy. Religia i zabobon To smutne, ale religia i zabobon naleay do pierwszych si, ktre popchny ludzi na z drog drczenia ciaa, z czego nie wynika nic dobrego. W staroytnoci wielu ludzi religijnych biczowao si, godzio i wyrzekao wszelkich przyjemnoci, co byo swego rodzaju mentalnym i fizycznym

marnotrawstwem. Wielu z tych pobonych ludzi tak zncao si nad swym ciaem, e w rzeczywistoci rujnowali je na reszt ycia. Mwiono, e w. Franciszka ogarna w ostatnich latach ycia gboka melancholia, poniewa jak mwi: Doprowadziem to ciao do takiego stanu. Poniewa zanadto pobiem mego brata [to ciao]. Biologiczna zasada Jest prawd, e mczyzna w swej niewiedzy przez wieki wykorzystywa przewag, jak dawaa mu nad kobiet biologia. Kobieta rodzia dzieci i powicaa wiele lat na ich wychowanie. Przez cay ten czas znajdowaa si w trudniejszej od mczyzny sytuacji, ten za korzysta z tego, by wynosi wasn osob i ponia kobiet. Wiele religii niewaciwie odczytao i zinterpretowao alegori o ogrodzie w Eden, po to, by utrzyma kobiet w poddastwie. ...ku twemu mowi bdziesz kierowaa swe pragnienia, on za bdzie panowa nad tob (Ksiga Rodzaju 3,16). Bdem jest traktowa to dosownie. S to jak ju wyjaniaem prawdy psychologiczne. Twoja wiadomo rzdzi twoj podwiadomoci, a ta ulega i poddaje si sugestiom wiadomego umysu. Synod w Aleksandrii We wczesnym okresie dziejw chrzecijastwa odby si synod w Aleksandrii. Ojcowie Kocioa zgromadzili si po to, by rozstrzygn, czy kobieta ma dusz. I oto, gdy przegosowali zagadnienie, wyszo na to, e kobieta ma dusz. O wyniku zadecydowa jeden gos. [Jest to legenda przyp. red.]. Powiedziaem o tym mojej sekretarce, pani Wright, a ona na to: To byo do przewidzenia. Obecnie w kocioach protestanckich pojawiaj si kobiety-duchowni, lecz w Unity, Religious Science, Science of Mind, Divine Science, Church of Truth i wszystkich odgazieniach Nowej Myli kobiety sprawuj funkcje duchowne od czasw Phineasa Parkhursta Quimby'ego w 1847 roku. Ostatnio kobiety-duchowni pojawiy si w Kociele episkopalnym i jest, moim zdaniem, tylko kwesti czasu, kiedy pojawi si kobiety-kapani i kobiety-biskupi w Kociele katolickim. redniowiecze W redniowieczu byo wiele synnych opatek przeoonych klasztorw ktre byy owiecone i natchnione i ktre osigny tak wiele, e zamiy mczyzn swego czasu. Mczyni si przestraszyli i stumili ich znakomite kariery duchowe w zarodku. Owe opatki byy wybitnymi uczonymi i wielkimi dziaaczkami, i ich koledzy mczyni postanowili podci im skrzyda. Gdyby ci mczyni znali prawd, cieszyliby si z tego, e przedstawicielki ich religii poruszaj si do przodu, w gr, ku Bogu. Tumienie i blokowanie innych hamuje twj wasny postp i rozwj. Zoologowie i przyrodnicy twierdz, e wrd wielu stworze samce dominuj nad samicami, znane s jednak i gatunki, u ktrych samice dominuj nad samcami. Mczyni dominowali nad kobietami przez wieki, niewaciwie uywajc umysu, i wyzyskiwali kobiety ze wzgldu na ich biologiczn rol w yciu. Alegorie s jak sny Alegorie mona odczytywa na rnych poziomach, jak sny. Wiele z nich ma wicej ni jedno wyjanienie. Adam i Ewa wyobraaj twoj wiadomo i podwiadomo. W kusiciel to twoje pi zmysw, ktre niekiedy zwodz ci i oszukuj. Nie moesz pozwoli, by rzdziy tob zmysy zawierajce w sobie rne, dobre i ze, idee. Wiedza pochodzca od zmysw nie wystarczy, by rzdzi twoim yciem, bo nasyca ci wszelkiego rodzaju faszem, wiedz, strachem, wtpliwociami i negatywnymi sugestiami.

W opowieci o ogrodzie w Eden istnieje kilka poziomw, lecz w rzeczywistoci ty sam jeste ogrodem w Eden. Cztery rzeki wyobraaj twoje cztery natury duchow, umysow, emocjonaln i fizyczn. S one take alegori twojego ciaa, symbolizujc cztery systemy pynw organicznych: mzgowo-rdzeniowy system nerwowy, system wspczulny, system krwionony i przewd pokarmowy. Flora i fauna ogrodu w Eden, roliny i zwierzta wyobraaj flor i faun twego ciaa: flora jego wegetacj, fauna jego komrki. Ten ogrd zamieszkuje mczyzna i kobieta twoja wiadomo i podwiadomo. Alegoria ogrodu w Eden dotyczy rodzaju, nie pci. Jej przedmiot stanowi stosunki midzy msk i esk zasad w nas wszystkich, a mianowicie wiadomym i podwiadomym umysem. Ewa, podwiadomo, powstaa z ebra Adama podczas jego snu. Mona na to spojrze tak, i we nie podwiadomo przejmuje wadz i wyania si na powierzchni. ebra tworz klatk piersiow, chronic gwne narzdy twego ciaa. ebro oznacza midzy innymi ochronny charakter twojej podwiadomoci. To tylko alegoria. Podczas snu odpowied przychodzi w postaci marze sennych. Czsto otrzymujesz w nich gotowe rozwizanie swojego problemu. Przed laty widziaem przed egzaminami z chemii i farmakologii pytania, jakie miaem otrzyma. Gdy pisz, nad twoimi procesami yciowymi panuje twoja podwiadomo. ebro oznacza rwnie ide strukturaln lub plan w twoim umyle; gdy nabierasz emocjonalnego stosunku do idei i ogarnia ci entuzjazm, wzywasz Ew, subiektywny czy emocjonalny aspekt umysu, ktry jest jego twrczym medium. Emocje podaj za ide, za wynalazkiem w twoim umyle. Dlatego w niektrych krajach Dalekiego Wschodu kobieta kroczy za mczyzn. On idzie przodem, a ona poda za nim, niosc adunek na gowie czy na ramionach. On unika ciarw ycia. Takie jest przeklestwo dosownoci. Powiada si, e przeklestwo cigna na ludzi Ewa przez to, e posuchaa wa, i za to te zostaa poddana swojemu mowi. Podwiadomo podlega mowi (wiadomy umys) nie tylko na dobre, lecz rwnie na ze. Gupot jest sucha wa, ktry oznacza faszywe wierzenia wiata, propagand piciu zmysw. W oznacza Boga postawionego na gowie, chorobliwe, opaczne, znieksztacone pojmowanie ycia, Boga i wszechwiata. Jeli odwiedzasz chorego na raka, czy martwisz si, e si zarazisz? Gdzie jest kusiciel? W twoim wasnym umyle. Zabij negatywne myli. Spal je i powiedz: Duch we mnie jest Bogiem. Jest wiecznie ywy, wszechwiedzcy. Nie sposb go zrani. Jest wszechmocny. Taka postawa bdzie ci chroni. Dwa drzewa Alegoria jest przedstawieniem prawdy duchowej w konkretnych, materialnych formach. Jest ukazaniem pewnego tematu pod pozorem innego. Kiedy byem chopcem, pytaem duchownego w moim kociele, gdzie by ogrd rajski? Powiedzia mi, e lea midzy Tygrysem i Eufratem, i ebym nie zadawa wicej pyta. Jeli co jest prawd, to musi mie jaki odpowiednik w rzeczywistoci. Tymczasem nigdzie na ziemi nie ma i nie byo fizycznego ogrodu w Eden. W rzeczywistoci opowie o ogrodzie w Eden to prawda psychologiczna. Kiedy bylimy modzi i przyswajalimy sobie pojcia, wszyscy nauczylimy si czego rzeczy dobrych i zych, prawdy i faszu co przyjy nasze podatne umysy. Idee te wzrosy w nas jak nasiona, stajc si stanami naszego umysu. By moe niektre z nich wynikay z lku i przesdw, inne ze zotej reguy, uczciwoci itd. Otrzymalimy nasze wierzenia religijne, gdy bylimy modzi i jak drzewa rodzimy owoce wedle tego, w co wierzy nasza podwiadomo. Wspczesne wojny religijne stanowi zy owoc rosncego w nas drzewa. Wszystkie nasiona wydaj owoce zgodnie ze swym rodzajem. Drzewo dobra i za jest naszym umysem wierzcym w

dobro i zo, co jest powodem problemw na wiecie. Jest tylko Jedna Wadza nie dwie, trzy czy tysic. Stare zwyczaje i tradycje wynikajce z ignorancji Niedawno prowadziem kurs na temat wewntrznego znaczenia Listu do Rzymian; kurs ten spotka si z bardzo dobrym przyjciem. Uczestniczca w nim moda lekarka spytaa mnie o psychologiczne i duchowe znaczenie budzcych jej niepokj nastpujcych sw w. Pawa: Kady mczyzna, modlc si lub prorokujc z nakryt gow, habi swoj gow. Kada za kobieta, modlc si lub prorokujc z odkryt gow, habi swoj gow; wyglda bowiem tak, jakby bya ogolona. Jeeli wic jaka kobieta nie nakrywa gowy, nieche ostrzye swe wosy! Jeli natomiast habi kobiet to, e jest ostrzyona lub ogolona, nieche nakrywa gow! Mczyzna za nie powinien nakrywa gowy, bo jest obrazem i chwa Boga, a kobieta jest chwa mczyzny. To nie mczyzna powsta z kobiety, lecz kobieta z mczyzny. Podobnie te mczyzna nie zosta stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mie na gowie znak poddania ze wzgldu na aniow (Pierwszy List do Koryntian 11, 4-10). Te wersety Pawowe dotycz interakcji mskiej i eskiej zasady w kadym z nas. Kiedy obie fazy naszego umysu pracuj harmonijnie, w spokoju i zgodzie, potomstwem z tego zwizku jest zdrowie, bogactwo, szczcie i autentyczna ekspresja. W Europie i Ameryce Poudniowej, jak rwnie w innych miejscach na ziemi, istniej Kocioy, ktre do dzi domagaj si, by kobiety nakryway gowy, nim wejd do wityni, zasadniczo jednak zwyczaj ten zanika. Przed kilku laty odwiedzaem wraz z grup synne katedry Woch i Francji. Niektre Amerykanki przed wejciem do wntrza nakryway gowy i nie zawsze kapeluszami. To dawny zwyczaj, tradycja przekazana przez pokolenia. Maestwo oznacza w Biblii poczenie twoich myli i emocji. Kiedy to nastpi w sposb konstruktywny, rodzi si potomstwo. Jeli twoje myli s podobne Bogu, za spraw wytwarzanych przez nie emocji twoje serce stanie si kielichem mioci Boga. Prawdziwe maestwo jest w Biblii twoim poczuciem jednoci z Bogiem. Z tego zwizku pochodz wszystkie owoce Boga: mio, rado, pokj, obfito, bezpieczestwo i szczcie. Pawe mwi o subiektywnym aspekcie naszej natury, ktr Biblia nazywa kobiet. Na czowieka na mczyzn czy na kobiet nie mona spoglda jako na samo tylko ciao. Jeste istot mylc i duchow. Twoje ciao jest narzdziem i wyrazem twoich myli, uczu, wyobrae i przekona. Duch, wiadomo, Ja, Zasada yciowa jest rzeczywistoci kadej osoby. Pawe zawsze mwi o duchowych prawach i prawdach ycia; rozumia zasady dziaania umysu i dobrze zna dziedzin, ktr dzi nazywa si psychologi. Przez prawie trzysta lat nauczyciele i przywdcy wczesnego chrzecijastwa dokonywali wielkich rzeczy, w tym cudownych uzdrowie, i pon w nich ogie prawdy. Wszyscy znacie histori cesarza Konstantyna, ktry pomg zorganizowa wczesny Koci w potn instytucj, akcentujc obrzdy, rytuay, ceremonie oraz zasady doktrynalne i dogmaty. Koci rozrs si na zewntrz, ale zagraa mu zaczo zamieranie od wewntrz. Taka jest prawda o wszystkich religiach. Ludzie zapominaj o prawdziwym rdle wszystkich bogosawiestw i obfitoci i skierowali uwag na formy, ceremonie, struktury i hierarchi, obdarzajc czci raczej stworzenie ni Stwrc. Zawsze szukaj wiata i prawdziwej mdroci we wasnym boskim wntrzu. Kiedy czytamy: Kady mczyzna, modlc si lub prorokujc z nakryt gow, habi swoj gow (Pierwszy List do Koryntian 11, 4) mczyzna oznacza umys twj wiadomy, racjonalny umys, twoj myl, intelekt. Twoja myl jest dziaaniem w zarodku. Gowa mczyzny powinna by

odkryta w tym znaczeniu, e jego wyobrania powinna by zdyscyplinowana i poddana wadzy ducha. Jego umys powinien by wolny od lku, arogancji, dumy i rywalizacji. Powinien nad nim panowa uduchowiony rozum i myli o pokoju, harmonii, susznym dziaaniu i dobrej woli. Pawe powiada, e kobieta powinna okrywa gow, bo gowa ostrzyona lub ogolona jest dla niej hab; niech j wic okrywa. Czytamy, e sia Samsona tkwia w jego wosach. Wosy wyobraaj myli i emanacje Boskiej energii, wzorce i nastawienia twojego umysu. Oto dlaczego mczyni strzyg wosy krtko. Nie naley tego traktowa dosownie, jako e nie ma to nic wsplnego z faktyczn dugoci wosw na wierzchoku twej gowy. Mczyzna strzye wosy, co znaczy, e uwalnia si od poczucia urazy, wrogoci, uprzedze i niechci. Gdy czowiek utosamia si z Bosk mioci i duchem wybaczenia oraz wynosi Boga, ktry jest w jego wntrzu, wwczas jego gowa lub wiadomo jest naprawd odkryta, a on gotw jest do modlitwy, medytacji i rozwoju duchowego. Patrzc z perspektywy symboliki i z punktu widzenia ducha mona powiedzie, e dugie wosy mczyzny wskazuj na rozwj faszywych koncepcji i bdnych opinii, ktrym towarzysz negatywne emocje, intelektualna pycha i prno. Pani Margaret Barrows, ktra czasem wykonuje dla mnie pewne zlecenia, spytaa mnie kiedy, dlaczego przez wieki mczyni traktowali kobiety, jakby stanowiy cz ich ruchomego majtku, jakby byy od nich gorsze i stworzone do funkcji suebnych. Wspomniaa na przykad, e jedna z kobiet z jej rodziny w Europie opuszczaa pokj, ilekro do jej ma przyszed go. Jak ju wyjaniono, podwiadomo jest suebna wobec wiadomoci, czyli czowieka. Mskie (wiadomo, intelekt) dominuje. Dlatego kobieta, kiedy si modli, powinna okrywa gow. Wszystko to znaczy tyle, e twoja wiadomo powinna czuwa na progu, dbajc o to, by do podwiadomoci nie dostao si nic, co nie wypeniaoby twej duszy radoci. Gdy murarz stawia cian, jedna cega ley na drugiej, adna z nich nie jest waniejsza od innej, obie s rwnie istotne. Cega leca pod spodem zajmuje nisz pozycj, nie jest jednak gorsza, jeli chodzi o uyteczno, czy mniej wana. Po prostu jedna jest wyej, a druga niej. To wszystko. Tak samo jest z twoj podwiadomoci, ktr Biblia nazywa kobiet. Twoja wiadomo kontroluje twoj podwiadomo i panuje nad ni, podwiadomo za podatna jest na sugestie oraz nawykowe myli i wyobraenia wiadomoci. Twoja podwiadomo odpowiada na dominujce myli twej wiadomoci. Kiedy twoja myl czy idea nabiera zabarwienia emocjonalnego, ulega ona subiektywizacji. Twoja wiadomo jest twrcza i przeto urzeczywistnia panujce w niej wyobraenia. Kto z was przy caej swej trosce moe choby jeden okie dooy do swego wzrostu? (Ewangelia w. Mateusza 6, 27) [polski przekad brzmi inaczej: Kto z was przy caej swej trosce moe choby jedn chwil dooy do wieku swego ycia? przyp. tum.]. okie znaczy w Biblii wydawa na wiat, nada idei zabarwienie emocjonalne, wykarmi j i oywi, tak by si skrystalizowaa, odcisna na podwiadomoci i urzeczywistnia. W kadym jest kobieta Jedna ze suchaczek naszych audycji radiowych, ktra wanie przygotowywaa si do odejcia z pracy w sekretariacie rzdu, napisaa, e syszaa, jak mwiem podczas swojej codziennej audycji, i jeli wyobrazisz sobie, e jeste na pokadzie samolotu czy statku, i poczujesz realno tego, co sobie wyobraasz (na przykad, jeli chcesz popyn w rejs statkiem, musisz sobie wyobrazi, tu i teraz, e wanie pyniesz, poczu si, jakby wanie siedzia na pokadzie, spoglda w gwiazdy, sucha otaczajcych ci dwikw, wdycha sony zapach morza, czu na twarzy wilgotn bryz i ogarn wzrokiem otchann gbi wody), jeli skupisz uwag na tym doznaniu i odtworzysz ca scen w najdrobniejszych szczegach, to otworzywszy oczy po ukoczeniu medytacji, bdziesz naprawd zaskoczony, e nie jeste na statku. Ta realno twoich dozna jest pewnym znakiem, e utrwalie ca scen w podwiadomoci, co sprawi, e si ona urzeczywistni. Nawet jeli nie masz

pienidzy, o ile zdoasz wpoi swej podwiadomoci myl o podry, z pewnoci twoje marzenia zrealizuj si w nieprzewidywalnych dla ciebie okolicznociach. Stosownie do tych zalece, nasza suchaczka zastosowaa t technik i trzeciego wieczoru zasna, powtarzajc: Podr, podr, podr. Nastpnego ranka obudzia si, nie czujc potrzeby dalszej modlitwy, poniewa zdoaa ju wpoi myl o podry swojej podwiadomoci. Ciekawy by dalszy przebieg wydarze. Po kilku miesicach zrezygnowaa z pracy, a szef poprosi j o rk. Po lubie powiedzia wyjedziemy w podr dookoa wiata. Jej modlitwa zostaa wysuchana, a ona pynie statkiem wok ziemi. Taki wanie sens maj biblijne sowa o dokadaniu choby okcia wzrostu twoim mylom czy wyobraeniom matkowa im, gdy to matka rodzi dziecko, nie ojciec. Zacza myle o podry, kupowaa mapy obcych krajw, a potem, kiedy wcigna j myl o odwiedzeniu wszystkich tych portw, zaangaowaa podwiadomo, poniewa wzbudzia w sobie uczucie, zainteresowanie, entuzjazm; nastpnie podwiadomo urzeczywistnia to wszystko we wasny sposb. Dlaczego kobiety musz nakrywa gowy Twoja podwiadomo nie wybiera twoich myli. Wyboru dokonuje wola twojego wiadomego umysu. Dlatego te podwiadomo moe zosta zanieczyszczona przez pen niewiedzy, tyraniczn, despotyczn, egotyczn i autokratyczn wiadomo. Gdy wiadomo wypeniaj obrazy gangsterw, zabjcw, rabusiw w postaci zych, wrogich, penych nienawici i pragnienia zemsty myli, wywouj je za porednictwem podwiadomoci wszelkiego rodzaju choroby i dolegliwoci ciaa i duszy oraz komplikuj ycie czowieka. Tego typu wiadomo moe istnie w kadej osobie, bez wzgldu na ple. Kto pogra si w poczuciu urazy i pragnieniu zemsty, sprawia, i jego podwiadomo odpowiada w negatywny i niszczycielski sposb. Wspczesne badania nad psychosomatycznym podoem raka coraz czciej wskazuj na to, e u podoa choroby le negatywne stany emocjonalne. Umys silniejszy od raka W artykule na temat zapobiegania rakowi w Magazine for Better Health, w numerze ze stycznia 1976 roku onkolog, dr Carl Simonton, stwierdza: Szczeglne cechy osobowoci chorego na raka, ktre niektrzy uczeni okrelili jako znaczco rnice go od innych pacjentw, to: (1) skonno do poczucia urazy i upoledzenie zdolnoci do wyraania wrogoci; (2) skonno do litowania si nad sob; (3) trudnoci z nawizywaniem i utrzymywaniem dugotrwaych gbszych zwizkw; (4) niska ocena wasnej osoby. Dodatkowe logiczne dopenienie charakterystyki chorego na raka stanowi poczucie odrzucenia przez jedno lub oboje rodzicw. W przytoczonym powyej fragmencie artykuu dr Simonon wskazuje na fakt, e negatywne, destrukcyjne emocje mog wywoa w ludzkim organizmie niszczycielskie skutki w postaci chorb. Dlatego Biblia mwi, e gow kobiety (twoja podwiadomo) powinny rzdzi Boe idee, zrodzone przez Bo mio. To s rzdy wolnych, gwarantujce pokj, bezpieczestwo, zdrowie i dostatek. Kobieta jest chwal mczyzny Sidmy werset pierwszego rozdziau Pierwszego Listu do Koryntian ma oczywicie sens psychologiczny. Kobieta (twoja podwiadomo) zawsze powinna pozostawa pod kontrol i ochron wiadomoci. Angielskie sowo glory (gloria, chwaa) kojarzy si z glow-ray (byszczcy promie) [gloria jest sowem aciskim przyp. tum.], tzn. kiedy w twojej wiadomoci skupi si myli, ktre s prawdziwe, pene mioci, szlachetne i Bogu podobne, przedostan si one drog osmozy do twojej podwiadomoci i opromienia swym blaskiem i ciepem wszelkie twoje przedsiwzicia.

Jeli nie zapanujesz nad swoim yciem emocjonalnym, nie bdziesz go kontrolowa i kierowa nim, wwczas zareagujesz na wszystkie negatywne myli, lki i zapowiedzi zguby i zagady, ktre bombarduj nas noc i dniem. Potem te irracjonalne emocje doprowadz ci do negatywnych akcji i reakcji. W jzyku Biblii dopuszczasz si cudzostwa, kiedy pisz w ou twego umysu ze zoci, nienawici, zazdroci, poczuciem urazy i wrogoci. Czyni tak, to mnoy ze potomstwo. Wosy kobiety nie s ostrzyone lub ogolone, poniewa wosy, bdc symbolami myli, powinny by cay czas chronione przez prawdy Boe i powinna nad nimi czuwa wszechogarniajca obecno Boga mioci, krlujcego i panujcego w wiadomym umyle. Wosy mczyzny, mwic symbolicznie, powinny by obcite, jak to wyjaniaem wczeniej, w tym znaczeniu, e jego intelekt powinien zosta namaszczony mdroci Boga, a przedmiotem jego kontemplacji powinny by prawdy Boe rozpatrywane z najwyszego punktu widzenia. W cigu wiekw mczyni nosili i dugie, i krtkie wosy, ale Biblia mwi o twoich mylach, wzorcach mentalnych i skupionej uwadze. Dugie wosy umys mczyzny mwic symbolicznie i w jzyku Biblii, byyby ze, bo wskazywayby, i kieruje nim nie duchowe rozumowanie, ale negatywne emocje i umys masowy. Wosy kobiet, powiada Pawe, nie powinny by zgolone, co w znaczeniu psychologicznym i duchowym znaczy, e wtedy jej umys nie byby spokojny i e nie miaaby ona Boga czy podobnych Bogu myli i idei jak jej m. Inaczej mwic, rzdz ni niewiedza, lk i przesd i nie jest ona odziana w strj zbawienia i szat sprawiedliwoci. Kobieta z odkryt gow zatem, w wietle Biblii i jej wewntrznego znaczenia, staje si niestabilna, neurotyczna i poddana na wszelkie oddziaywania zewntrzne. Nie musz dodawa, e kimkolwiek jeste mczyzn czy kobiet nie bierz kwestii wosw dosownie. Mczyzna z dugimi czy krtkimi wosami moe by Boym czowiekiem. Kopot nie z jego wosami czy gow, ale z tym, jak stosuje prawa umysu. Odpowiedzi na wszystkie problemy jest skupi uwag na Bogu i wszystkim, co dobre; wwczas prorokujesz sobie cudown przyszo. Gdy idziesz z oczami utkwionymi w Bogu, nie spotka ci w drodze nic zego. Dyscyplinowanie umysu ...znalaza si brzemienn za spraw Ducha witego (Ewangelia w. Mateusza 1, 18). Duch wity oznacza peni Ducha lub Boga, ktry mieszka w podwiadomoci wszystkich ludzi. Jzef to symbolicznie twj dokonujcy wyborw, wolicjonalny, wiadomy umys. Maria wyobraa twj gbszy umys, peen jakoci, atrybutw i potencji Boga. Jzef (wiadomo) powinien by przewodnikiem i obroc witego dziecitka, ktrym jest twoja wiadomo obecnoci i mocy Boga w twoim wasnym wntrzu. Twoja myl jest Jzefem, a uczucia i emocje Mari. Kiedy te dwa aspekty pocz si w pokoju i harmonii, twoja modlitwa zostaje wysuchana: to jest Bg w dziaaniu. Tak dziaa twj umys i uwiadomienie sobie tego faktu to narodziny w twoim wntrzu witego dziecitka mdroci. Utrzymuj midzy swoj wiadomoci i podwiadomoci harmonijne, synchroniczne i radosne stosunki, a bdziesz zdrowy, spokojny, silny i bezpieczny. Osad na tronie swojego umysu waciw ide, wwczas dowiadczysz w sercu prawdziwego uczucia. Zjednoczenie twoich myli i uczu reprezentuje polubiona w tobie para; kiedy si ona czy, wkracza trzeci element, pokj, Bg, i dowiadczasz radoci, jak daje wysuchana modlitwa. Pozwl, by twoje serce stao si kielichem mioci Boej i obkiem, gdzie si narodzi; w rezultacie wyrazisz i wydasz na wiat dziecko Boga obecnego na ziemi.