terasz, kert.

dlsznoveny
I

Kert+Habby
IGUALITV FDR LIIFE

-1(0

A kisfiu,k a k:ertben jafszanak. A ,nag,yok is.
A.Powerline 5300SRIf funyirogep

,Keresse az AL-KO Powe.rline partnereknel!

AL,KO Kit. 2351 Alsonemedl;, Harasztlll. 122/A. Tele'"n: (+36·29) 537·040, Fal: (+36-29) 5-37·051, al·ko@a/./(o.hu

www.a/·ko.hu

Tartalom -Gm3polas
10 Filnyiro vala ztas 13 Hclye magas agb .. []ita 15 Gyepszelloztetes,
talaj Iazitas
funyin'l kor 4 6 A fUnyira muveszete Flil1yir6k

18 fufeltiletek viragoslta a 22 0 enyvedelrni tippek
24 29,

at ra Zion

27

(} eny altozatok ovenynyira
oveny zobrok

Foszerkeszr6· Perenyi Jcizsef

Szerkeszt6: nobos Eva

32 Erkeny-

e

balkonkertek

35 Kerti utak 40 Vizelvez te a haz koliil 44 zaletlik a kertben

Va kapuk felkesz

48

elernekbol Tavvezerelt kapuk

Ezel1mester e.ttta 2011/2. 5

Tekintettel a sznkseges vagasi magassag kru10 nbsegekre. Az igezi aogolgyep kedvel6lk. ezert rnindig figyeljunk arra hogya 111nylro kese ele . igy egy szarazabb idoszakot nem Ienne kepesatveszelni kilrosodas nelkiH (a rendszeres alltazes hiinyaban). szaraz id6szakban azonban ne vagjuk a fiivet 4 cm-nel rdvidebbre.•lapfeltttele a rendszeres a IrendszeresenefOles·zlkf.sok Iburjinzasira 'seriken1i1 a tuvet" igy a g.mesteretU4 2011i12. az idealis fiinyiro G EZer. Az elsa vagaskor roviditsilk a fiivet a. meg a legelesebb kessel em eleg zenek meg. llinluml 1 kezlllt 31 :kerttlla. ugyani a fenybianyt nagyobbJevelfelalette! ken kompenzalni.oldallrinp leI su.inylro gepet hasznal.int. Ezzel elvennenk vlztartalekanak nagy reszet es legyengltenenk ellenallo kepessegel. felere. biszen ntijust0110-14 napon. A kopott.e sima legyen. az orsos fi.5-5 em. elutazas elan ne iinktbb hetellte' npmi kell 31 fillet.ldo. Aki az igazi angel stllu t kedveli. hajtaso: . ayaralas miatt).. majd a masodik alsalommal vagjuk vissza anormalis magassagra. eletlen penge inksbb tep.eriiteljesebb konnyen hozzaferheto magas aglillitasi vagasi magassag mellen a vagasi minosegnek is fontos szerepe van a szep gyepszonyeg kialakitasaban. Amyekos teruleten ajanlatos a flivet 5 cm-esre vagni. Iepesben dolgozunk . A megfelelo vagjuk a fuvet till rovidre. megfeleld vagasi magas ag 3.iinyiro 'gepiiket. Az Jgy kialakult slA. A vagis az .lka vagasi el nagyobb li!imadasi felaletet biztosit a ffibetegsegek kialakulasahoz. mint vagja . nem szakadnak. Ennel a forgo 01'86 egy stabilan beepitettalso k6 sel szemben dolgozik. Affisziilak nem roncsolodnak. igy olloszerf pomos viigas lesz az eredrneny.i a ffiszalakat. Ha mar II nyaralasnal tartunk.apabirli lesz •.yepluru ormal igenybevetetnel a. akkor az ezt kaveto vagaskor kc:t. Haa fuvet mar j6 ideje nem nyirtuk (pl. A nagyomanyos elektromos flinyir6k forgokeses rnecnanikajanak ugyanis megvannak a korlatai. lehetcseggel rendelkezik. ..

legyen pazsltja ta az intenziven lgenybevett tu feUiletekre SPORTFU 2-31/100 m' haven- DAMISOL KONDJ I)AMISOL minden viragos. csendesebb. illetve fejl6dbenek biztositasarn 2-3 kupakllO lvtzben 7-1.rtet sok bokor es fa tagolja. 5 . Ezt talajtapok utanpotlasanak.damisol. a leveg6t es kesl5bb a csapadekotis elnyeli.Ij fiinyiro vasarlasakor feltetlenul gondoljuk meg azt is. minden novenykultu:rahoz DAM ISO L. vagy visszaveri.hu Ez·erme5ter~~ 2011/2.hudamisol@t-online. level-es talajtragyak. nogy gy(:lny(:lrii. rapoldatok sza:radv. Gyarl6: DAMISOL KFT. Estleges ha. s ott szinte filcszeru retegge jil] ossze.0 napooketl alkalmazassal M USKATLI Folyamatos vinigziis az els6 fagyigl 2-3 kupak 10 I vizhez 7-10 naponkent.es leveJdismOveny folyamatos Yinigzhanak.p G-. a nyirasnak es a a napfenyt. Tel/fax: 53/370670 www. gyepszelloztetovel kell eltavolitani.6nt6zesnek... majd a vlztol osszetapasztva I. Az erre szolgalo kisgepek a felgereblyezett reteget rnindjart a fel:fog6 tartalyukba gyiijtik. A talaj felsa retegenek rnegtisztitasa- flak. Ki- a reteget gereblyevel. es az megszaradva a komposztba keverheto. PAzs IT DAl\USOL 1 11100 m' havonta egy alkalornmal. nem lenne-e erdemesebb skkumulatoros gepbcn gcndolkodni. kezi vagy gepi hajtasu. levegoztetesenek a pazsit szepen rartasaban majd akkora szerepe van.tranykent kalkulaljunk azzal hogy az akkus gepek .~~eapolas(.termesze- tesen teljesltmenyuk es az akkurnulator kapacitasanak ruggvenyeben ~ linkabb kisebb-kozepes Inerelii teruletek nyirasara ajanlhat6k. mint az . a villamos aram kivezetese problematikus a benzinnzerml gepeknel konnyebb. AffiszaJak t6veben ugyanis ohatatlanul Ierakcdik a vagaskori szalacskakegy resze. komyezet- barat megoldast kivanunk valasztani. Feltetlerull elonyosek viszont akkor. ha a ke. 2730 Albertirsa Irsay Karoly u. I.a.

A ktilonfele gyartmanyok tfpusadatai ugyan esetenkent tartaLmaznak felha znalasi teruletmeretet. Ahhoz ugya. . Az alapkcvetelmeny tehAt az.ek. de a vegso dontest meg zarno: egyeb szempont i befoly€isoll1atja. alas zunk-e. Az ajan.ogya ffillyinisa ne sziszifuszi munka legyen. de eonto: a gep vag6szelessege Is & Elermester'ema 2011/2'. mert a hatekony munkat csak ezzel bizto ilha:~uk.A ftlves. hogy kis laid tenllethez szuksegtelen nagy vagoszelessegu. Egy adott vag6szelesseg mellett mindig 5Z eresebb gep mellett celszerti dOl1tellunk.epes rerOter nagvsagahoz fgazodva celszerc1 funvlrio.fl.itett tertilet nagysaga meghatarozo szempont a gep kivalaszta a. nem fullad le.lasok gyakorlatilag igazoh mi- kabb csak felfele erdemes elterni. es ennek megfeleleen nagy telje ltrnenyti gepet valasztani. idealis vagoszelessegd gepetcelszeru valasztan].nal. amelyik nem melegszik till.t vatasztani. a nagyobbhoz viszont szlnte alapveto erdekunk. amit a gep idealisan teljeslt.araelyektol azonban in- A gV.nis. KulOn merlegelendo. Az elektromo meghajlisuak iszonylag nimum ertcH:. hogy elektrcmos vagy benzfnmotoros gepet.

s nagyan rOvi. es az uzemeltetesok kisse bonyolultabb az elektromos hajtasuaknil. nern szukseges koran iizem- apol! ahoz kivai6an megfelelo csende gepek. konnyfielc de ha.asu funv{rok tobbsege' forgokeSeS rsariokeSJ Emmester~201112.dre kepesek a gyepet vagn! Hatranyuk. Az ilyen kesek olloszerden.. hengerkes el (or cskessel) lehet elerni. es a mnylro hasznalata iranyltasa is konnyebb..hogy eriiteljeebbek de egyben ulyosabbak i az elektrorno gepeknel ami irany[tauk szell1pontjabol lehet hatranyos. hogy viszonylag csekely. Bnnek aka. E16nyii_k. A gyep szemponljabOla Iegidealisabb agast az un.az . I. Alkalmazasuk csak 250 m2~:nel ki~ sebb gyepen eelszeru.keSeSsem . farasztn veluk . 7 .elektromos llaJtflsu kor. Ezen elcnycsen valtaztatott azelektromos meghajtas. Sulyuk is viszonylag alacsony .r6n 3Z elektrornos benzinmotoros hajtasuakon egyarant forgokest (sarlokest) alkaImaznak. tl1nvlr6t eleg f.l6zati aramhoz kotottek (kabeliik kdnnyen atvaghate). Az elektromos gepek a tisztitason klvill alig igenyelnek karbantartast. amelyeket fUgyujt6 talcaval i: celszeru kiegeszlteni. A gepcsekely vagasmaga saga azonban valrozatlaa maradt. A legtobb fUnyi. hogy a nagy rnereui kerek hajtja meg a forgo hengerkeseket.eleg natekonv Az elektromos es a benzinmotoros hajf. Kis teruletek diszkerti gyepek rendszeres lVagvteriJ/eten (gazan a funvir6 traktor a megfelelo gep csendesek.3 rnunka meg kis teriileten is. Ezzel szemben a benzinmotorral meghajtott fiinyiro gepek barhol hasznalha16k viszont zsjosabbak.{lraszt6 hasznalnl. es nincsenek beinditasi preblernak. Bz fUggolege tengelyre zerelt kes amely es anyag. roncsolas Dellctll vagjiik: le a ffiszalak tetejet. Ezeket a fiinyfr6kat inkiibb nagyobb pazsitok apolAsahoz eel zerf hasznalni. Altalaban a ffil1yir6 gepek ketfele kesrendszert alkalmaznak. es tobbnyire kezi hajt3sliak ezert eleg A hengerkeses KeZ.4-3 5 em koztitti a agasmagassaguk.Gyepapolas. ezert munka kozben alland6 igazgatast igenyelnek.

nagy sebesseggel ktlibeforogva vagja le a fiiszalak tetejet, Ez nern tul 'idea lis,

tepett vagaskepet

eredmenyez;

am a

gyep [ovid idon beli.il kiheveri szalainak ilyen seruleseit. Csaledi hazak kertjeiben, sportgyepen igen hatekonyak ezek iii gepe k, amelyek tobbnyire mar fugyiijt6 kosarral felszereltek, es akar

mulcsozo funkciora is kepesek,

Ez agyep apokisanak fontos feladata, A le agottfiiszillakat ugyanis a gep killon· leges legarama tobbszor a keshez tereli igy a lenyesett f(i zalakboligenaprora vagott komposztanyag kepzodik, amely tapanyag utiinp6t1as a gyepnek, masreszt pedig ovja. a talajt a gyors kisza-

radlast61. Mulcsozo funkcioval azonban
csak egyes tipusok rendelkeznek, amit egy ktil:on adapter felszerelesevel vagy atkapcselassal Iehet elemi, A flinyi:r6knakezt a plusz szolgaltata at csak iii nagyobb, 700 m! feletti gyepeknel le.hel

A mulcsoz6 funkelora Isalkafmas gep kepes nagvon aprora vagnl a f,(inyesedeket, 8' mUlcsozashoz kl1UjnbeMtet f<:elta funv(rooa' flel.vezn;
tolokarral mekkora sulyt kell ilyenkor

j61 kihasznalni. Az ilyen gepek kic ivel
tabbe kerulnek, de ezert erdemes erre neml pluszt penzt aldozn], rnert ezzel a. ill nyirasakor egyben termeszetes tap.

felernelni, KUlonosen nagy hangsuiyt kap eZ~1 robbaaomotoros fdnyiroknal. amelyeknek az tlnsl1lya akar a 40 kgat i meghaladhatja .. Az iranyitasukban

anyag utanpotlashoz
ftrvesitett teniletet,

is juttathatjuk

a

A. komHlnossag

is lenleg

nagy szerep jut a kerekek ktinnyu futasanak. A nehezebb gepeken ezek feltetIenul golyos csapagyazdsuak, M:luI180200 mm, ellSI pedig leheteleg 140 mrn atmerojiiek iegyenek. ' z a talajegyeneta Ids kerekek munka kozben konnyen megakadhatnak. Kulcnosen a nagyobb teljesitmenyu nehea motoros gepeknel eldnyos a kerekbajtes, azonjaro funkci6. Dimbes-dombos teruleten ennek kOlonosen jo ha znatvesszuk, Ezek a gepek atmenet kepeznek a benzinmotores ffinyirok es a gyepapolasra is alkalmas traktorok k6z6tt. Ez utobbiakat a
lensegek szempontjabel lenyeges, mert

A kellohatekcnysaghoz gepunk szamos egyeb jellemzoje ishozzajirul. Elso a gep sulya, Az elektromos gepek vi-

szonylagosan konnyunek mondhatok, rnivel meg a legizrno abbak sern haladjak meg a 30 kg-ot. Az iI:.linyitasahoz ugyanis gyakorta megernelve kell az uj ir.anyba allftani, s nern mindegy, hogy a

8 Ezelimes1er

e.tt-za,

20111/2.

Grepipolas
Bokrok ko'z,ott alacsony epiMsu, kormanvozhat<J.geppellehet a (aveC vagni
Az sern Ienyegtelen szempont, hogy a fiinyir6 "felepitmenye" milyen magas, hiszen a ftI nylrasakor esetenkent a gepet a bokrok ala is be kell tolnunk, E tekintetben az elektromos hajtasu gepek "aramvonalasabbak",. mint a benzinrnotorosak, amelyek rnagassaga a motor miatt elerheti akar a 600 mm-t is. Nagyon fontos, hogya gep vagomagasaganak aHfthat6saga. Ezt az igenyesebb gyartmilllyoimal. tobbnyire kozponti karral, egyszerre, az egyszeriibb kivitelueken pedig kerekenkent kell beallftani, Egyaltal{m nern mindegy a. fiigylijto kosar iirtartelma sem, Ha kicsi a kosar gyakrabban kell kiuriteni, ami e.lonytelen a munka folyamatossaga szernpontjabol. •

nagy, 5(lO~600m2 feletti fuves teruletek apolas:iboz erdemes megvasarolni. A nagyobb teljesitmenyu, terjedelmesebb
rneretu

ftinyir6k jobb manQ.verez6 ke-

pessege erdekeben dolgoztak ki II kormanyozhat6 elsa kerekeket, Az ilyen

adottsa.gert azonban termeszeresen melyebben kell a.penztarcankba nyulnunk,

A V!KING MA 339 akkurnulatoros funyir6ja nernan teszi a dolgat. Kis sulyanak as kornpakt Icrrnsjenak koszonhetoen k6nnyen kezelhetO, egyszeruen szallfthat6, ugyanakkor nagy telissltrnenvre kapes .
.ANIlREASSllHL "'FT .• 2051 Bialorbiigy·Buda park, Paul Hartmann u, 4. Telelon: (OO-23J418-054 . Fax: (06-231418·106 . WW\N.";king·garden.hu . E-mail: info@stihl.hu

lis tenyle arom legyen vele dolgoznl, erdemes megf,ogadni az alabb aut.

A fiinyir,6k piaun mindenk' kenyelmesen a ogatbat. hlslen orlasil a valasJtek. Hog, ne csak egy Slllom biljon kI it gep,

' vaiasz t:,as
, 'I
AI1i.nyfr6 azonban nem csak a motorbol

A motor, amit a ffinyfro Ielkenek tekinthetunk, legyen Briggs vagy Honda, hiszen ez az a ket marta, ami a legmegbizhat6bb, es kaphat6 hozzajuk mindenfele alkatresz, f<'tadasul orszagos
szervizhalozattal rendelkeznek,

vagoter

all. A haz legyen robusztus, rnelyes

legyen Ive.lt. Ez fontos a tokeletes ffigyiijteshez es a mulcsozashez. A mulcsozasaak ket feladata van. Egyreszt tragyazza a talajt, masreszt eso

a

A mulcsbetet legven

at.aptartozel<

OlVan funy/rot valasszunk,aminek van foeso/atomla csatlakozasa

10 Ezar,mestereWr4

2011'/2.

tengelyen hogy konnyen tudjuk szitl.hiszen egy kertben nem csak fi! van. Nagyon fontos.es a meghajtest. A kar legyen lehajtbato. szimmetrikus.. mind mulcsozssra. milyen ikorUlmenyes es nehez egy 50-55 literes.felmr61 kivenni a karok koz·fitt. '1'1 . is bajl6dnunk. Ha k6nnyen 19y egyszeruen es tokeletesen elmo hatudjuk menet kozben forgatni.yepapolas vagy loc olas utan egy talejtakarast ad. Haszmilat utan a gepet ki kell takarttani. es hogy az elferjen a ket konnallynid kozott.b. Vasarhis te biztoa faogy a fUgyiijtot nern tudjuk elott pr6bAIjuk ki. Eppen ezert csak olyat valasszunk. akkor szinigazan szamlt a meret sem. hanek teljesen zartnak kelllennie. hogy minden helyvegezni azoknal nagyon hamar fognak zetben. akkor nem szabad oldalra ford!tani. ami nem engedi kiparologni a talajb61 a nedvesseget. igy azokon ee k6zben is. de ha uzernanyag e olaj van a mint a kerekek nvomtavja gepben. alakulhasson ki a korr6zi6. Persze a vagoter.On-klilOnrogzitve. bokrok. jardak. Egy j61 perselyezetr. se a vizne erje a kerektenugyaaugy ken majd kerulgetni rnunka gelyeket. sem a fak. akkor jo. ahol a magassagala szimrnetriat kovesse a gazkar. Fontes tehat. de a kezel.e legyenek szeretv« es kevesbe serul6keny. Ezutobbi ajobb. Persze a vagokesnek is alkalmasnak kelt lennie mind. es nern ban ha felbe is lehet hajtani.C. bokrok mellett. K. tologassuk. forduljunk vele. akar egy kezzel is kenyelmesen IOtyfigni. Ketfele rugyiijt6 It~tezik:a mtianyag es az aeelvazas textilzsak. hogy a kidob6 nyilas nagymeretu legyen. ha a vagasszelesseg aagyobb. Nagyon hasznos. 16gni.lital1i azonleva kerek szirue elnyfihetetlen. A k0n11anyrlld legyen hanem tengelyekre legyenek szerelve. • 2011/2. szetesui. es ezt Azokon a gepeken. hogy a fU:gyiijtotegyszenlen ki tudjuk venni. hogy a mulcsbetet alaptartozek legyen. kerekek. szlalo. Fontos. tereptargyak. t6 a kes es a vagoter. amiket a vagott m.hogy ne maradjon Ievagatlan fii sem a hetoseg es a tartossag nem ettol fugg. aminek van locsol6tomlo csatlakozasa rnozzunk. illetvea Blast mindegyik kereknel leiilon el lehet haJlask3'l: formaja. eltorni azok a tudjuk tartani. hiszen nern engedi at az esetlegesen felvert port. es ne Sokkalta fontosabb. vsgasra. mint azernberi test. lgen am. j61 rnegrakott :t'iigyujtot alulrol kicibaini.epzeljiik esakel. bogy a levagott fU teUe egeszeben a fUgyiljtobe keruljon. hogy se nem fAk. nem art neki az UV sugarzas. A vagasszelesseg tegyen nagyof). A. hogy a kerekek ne a kelljen utana meg egy fliszegelyayfroval hazhez legyenek kiil. mint a kerekek nycmtavja A nagymerenl nAts6kerek vagy csapagyazott kerek fontos lehet.kerekek tengelyekr.

Inspire the N.e~ HITACIHI .

lagytalajon afunyiro kerekei Helves AfunyiriskDr az dealls v. hogy a ru megkezdhesse bckrosodasat.. szinten szalak tetejebol Iecsipni kicsit. ha a kerekek melyedesbe futnak.igisJ mlgassig.. A fiatal novenyek gyokerei meg Hem kapaszkodnak elegge a talajban igy ha tul koran vagjuk. blslen 31 fii ImegfeleUi Ikondiclala miilbat elen. celszerfibb rnagasabbra allltani a vagasi szintet.Blz ott levo fuvet gyokerestel kitepve.funviraskor Iloratall.es:ter'~ 2011/2. akkor a kes lekaparhatja a tala] tetejet is. 11aa tul nedves. bogy to est61 jonnek ki a fLimagoncok. Van. rnajd kelest kovetoen hagyjuk a fuvet minel nagyobbra 8-12 centimeteresre megnoni. Ezerm. hogy nem t6bol tepik-e ki akesek a fli. Annak magassagbeal !itas ni a fuvet. hiszen e nyirasnak a lenyege. rnelyen vagn] elegendf a fliAmennyiben a talaj egyenetlen. rnert 11 szarazabb talajb61 nehezebb tovest51 kitep- adolgot.- . - elsull yednek. es esak ezutan iirtemezziik be az elso vagast. mlryen melyen wilgy Ibeillitasa lenyeges szempont.1 fii leletkoratOl 'fuggo vet .ha igen. akkor halasszuk kes6bbre magassfigiillitis - Fiatal gyepeseten a telepltest. az adottAvszaltal is ai 'plllanatny· idojirist61lsfiigg. 13 . csakfolyamatosan figyeljtlk. es az sem e16ny6s.esely van ni. Az el80 vagasnal a gep magassag-allit6jat minel magasabban tartsuk. magasan vagIun': . Az e186 mnyiras el6tt erdemes kisse visszavenni azcntozest. ahhoz pedig nem keili.nem ffinyir6 geppel ajanlja. de rnivel a gep egyenletesebben vag talan erdernes megis azzal vegezni az else vagast is. aki az elso vagast kezi zerszammal. melt ellenkezo esetben.

masre-zt jobban leamyekolja a talajt.gkor maga abbra allitsuk a gepet. a fii eleteben. az annal szebb es gyornrnentesebb lesz. igy annale kiparolgasat csi5kkeuti... nehanylepes utan nezzak meg a mar levagott feltiletet HE!sup ztild 11 vEigas ulan a ru.fisosszel illetve '()nto:zott tenrletenaz egesz vegetacios idoszalban .an sztlkseg..ivel. -ely van ra. azaz a vagas utan Ieghamarabb csak egy hettel hagyjuk magara. zintell sarkalatos kel!des padekos idojanis eseten I figyeljunk.z 6 zi utol 6 vaga.. azaz tavasztcl oszig a megszokonoleltero magassagbeallitasnak az idojara miatli megvaltoztatasarac ak akkor .o zakban. haelutarunk. A magasabb ru jobban bfrja a szaraz agot.alacsonyabbra vaghatiuk a fuvet. e tavaszra emiaH :foltokban kirohadhat. egyreszt fiziologiai itllapotab61 adodoan. Csapadekosabb idtiszakban alaesonyabbra. Ha nedves a fii amikor vagjuk. He sok szaraz fLiszlil v:iHik Ulthat6va akkor val6szinuleg titl alaesonyan dclgozunk. akkor nagy . 5-6 eenameteres magassag a legidealisabb az utols6 gaskor. Ha az utol 6 vagas tul a'iac onyra sikerul. Barmilyen alacsonyra i allitjuk be a vagasi maga sagot. v. eUSUe lnkabb bagyjuk magasabbra a ft. E n5ve~ nyeknek van egy csomosodasi pontja kicsivel a fold felett. • .ci6s io. es a levelek se legyenek nedvesek fiillyiraskor. Ekkor ugyanis fLiv"iinkvizella. mint a rovid..1 Ta .Glepipo:las Vigasi Imagassag evszakrol-evszau. amikorelkezdjuk a vaga t. akkor tapad hajlik es emisrtegyenetlen lesz a. A. hogy am leiszarad vagy legalabbis nagyon nehezen regeueralcdik majd.azaz amikor megfeleld mermyisegu. akkor nagyobb a ve zelye va- hogy fagykart szenved az allemany . ak szikkadt legyen a tala]. nagy esellyel befulled.aga . Minel rend zere ebben vagjuk a. E baleset elkeralesere. E csomo odasi pont centrumaban talalhat6k arugyek. akkor nem allltottuk tul melyre a. hogy az e e omosodasi pon- tok f(ne essen . csapadekiiill rendelkezesre . Terme zete em csahogy c.tasa csak a terme zeU61 fugg. Vegeta.Ha azonban tul magasra hagyjuk . zarazsa. am annal jobban igenyli is egyben a rendszeresebb onlozeSleS tapanyagutanpotlast yaron. fuvet.asszal . :fUnyfr6t. akkor a telih6terhelestol lefekszik a fii. he nem tudunk ontozni. ana iigyeljihlk. ahol a to elagazik. Ha ezeketelkaszaljuk. ennyivel vagjon neki a telnek a gyep.

erosodesenek.. er. taliajla:zi.I "endneres fiiny~s. Tavasszal. ~. levegore es ned vessegre van szuksege.LI""'~'5 gyepszelloztetore. A folyametosan nedves file kedvezf felteteleket biztoslt VllS.aziintOzH. . file alatt szinte szaraz rnarad a talaj. egy .. _ Gyepszell6ztetes ezzilk csak.azude lold 'egyenletes. a gyokerz6na oxigenhezjutasit. a ' elnyomott fij. . iii! azonban nem art figyelmet fordJtanunk a filcesedeue a talai. l.enll . GyelPs. mint a szivacs: a nedvesseget rnagaba szlvja.Gyepapo'las. ami tulajdonkeppen. ami akadalyozza annak szellozeset.' a :F:ti korai feji5desenek. A filcreteg rnegemelesevel lathatjuk hogy meg egy alaposontozes utan is a.indeze. Aszep Ipaz5itsmelmesel tudja •• hDgy .as. z a filcreteg ugy viselkedik.15 . rniert is van "L. rnoha felesegamltobb okb61is karos a flI fejl5desere. 2011/2.tiGS. A h6 ut{1Il hamar felfedezheto a fliszaJak tovet barite file.::. nem engedi tovabb a ill gyokerei fele.zellolztetes. is . -.talajon. 'no meg a fufolyamatas lrissitesere 15. a nedves talaj nero.201'lt a karos rnikro- Ezermester'ema.o. Egyreszt olyan bevonatot kepez a.gyepIto . A gyepnek tapanyagra.

wr. amelynek ugyanc ak forgo munkahengereb61 nem karrnok. • 16 Ezermester e.muk5de i elvebol adodoan . .Gyepapolas organizmu ok szamara. a pazsiton. hogy a friss fU zsenge gyokereit tulsagosan bantanank. elfasult Talajlazitis zuk eg van azonban egy evben egyszer-ketszer a gyep megujffa ara is. Legmegfelelobb e zkoze a gyep zelloztet6 aminek forgo munkahengerebol er6 karmok allnak kL Ezek feltepik es kidobjak a i.a. Az eletlen kesek a gyenge. Ez el: osorban az eloregedett elszaradt gyokerre zek eltavolita at jelenti anelkCII. Ezt a filcreteget t bat rend zere en el kell tavolltanunk d kulonosen a tavaszi id6 zakban. hanem zandekosan tompa kesek alnak ki. Megdobbento latvany. Legpraktiku abb a muvelet utan a hagyomanyos fLinyirot i vegigtolni legmegfclel6bb eszkoz a talajlazlto. fri s gyokereket konnyeden atvagjak . hanem vel a fel zine gyokerzetf fij is. A munkahoz a gyokerreszek vi zont elakadnak a karmokban. Amig kell6 nedves e- get tud tarolni rnagaban. Ha viszont nyarou jon egy hosszabb zaraz idozak akkor n m csak a filcreteg zarad ki e pu ztul el.(i zalak kozula mohafeleket es ugy kapaljak fel a talajfelszint hogy magat a gyepet nem ertik. bar ennek is van fiigyujtoje. a gep kitepi. Melyre hatolo gyokerzet nem i alakul ki.ezt nem is kepe maradektalanul 5s zeszedni. Maga a talajlazlto . kiforgatja azokat a talajbol. addig a fit gyokerzete fel zines marad a nedve egct a filcretegbol zivja fel. azmajd I'i1gyftjtojebe szivja a kornposztala ra alkalma novenymaradvanyokat. de magat a fuvet is.tul ok kart igy nem te znek bennuk .az oreg. hogy egy i1yen mtivelet utan milyen mennyi egG arga gyokerzet rnarad a gyepen. 201112. A filcrereg lid wid zfne sokszor becsap bennunket.

egeszsegesnQvenyekeI Ultessiink a balkonladaba.11 rendelkeze Ukre. legyen ull hideg 3.vo ebb orakra id6z.orjuk ki rendszeresen az elnyllt viragokat..!gy biztosan nem per- at. Ilyenkor is ugyeljunk vanyos. de nagyon IM- eg. A beultete utan 2 l1ettel k zdj ilk meg a tapallyag-utanp6t1ast. ontos a lada merete js. ha naponta taplaljuk: tegyiink 15 ml tapoldatot 10 zett. Iha megfeleloen gondozzu. A teleltetesre zsel6dik meg a noveny. rolgasi veszre hogy ne VIZ. ezzel biztosltva a dinamikuslbjl0d6 t es dus viragzast.tt-za. az also sort legegysze- nibb ajiiro zintre helyezni igy hamarosan viragfuggollY hatarolja az erkelyt. vlragz6 baltasola! naveszt'. mert elegendo vlz.a muskatlik igenyenek rnegfelelo muskatli es balkonnoveny uipoldattal. nyari forr6 napokon sem fognak novenyeink szenvedni. napos. A futomu katli viragUimeget tovabb tlove!he~tik. A fels6 sort: rogzttsilk a korlat felso n:szenel. en meter' 055111.ra.17 . ejszaka a muskatli felveszi a vizet. hogy az egyillt U1tetett novenyek liter vizhez es ezzelentozzuk naponta a novenyeket. majd hetente ketszer adagoljuk a tapoldatnt a novenyek ontozQvizebe. Ha a muskatll tarsat kap ugyeljunk [. nem szeles helyre. f6ldtom_get fogad be.Z onlozoehezebb 6nt6zni. ha ket sor ladatiiltetiink be az erkelyen. T.A f UlmusuUiyar tiPlilju:. igenylil{ szerinti vizmeay- nyiseggel.itsuk. C ak megbfzhato kerte zetbol be zer- legere tODDmlnt szant novenyeket szeptemberig a tobbit egeszen a fagyokig tapoldatozzuk. Az elsoviragok megjelene eig hetente egyszer. ezzel is segitve az uj igenyei megegyezzenek. ha nagyobb bimbok kialakula A:z ontozest Iebetcleg az esti hii. dusan. es rnindegyiknek elegend6 helye legyen a fej15desre. • Erermestere.e tapauyagtartalek 3.a. 2011/2. kisebb Ie z a pa..

gazdag. A viliasztas lehetdleg a legkevesbe igenyesekre e sen. he'lyi adottsagoknak a legmegfelelebb. hi zen ezek maradhatnak meg leginkabb a 18 Ezermester e. .tUa. bogy mindenki talalhat koz'u- A hagymas novenyek klnalata armyira 10k olyat arnely 8. 2011/2.

szegelykepzok is lehetnek. Minel ereteljesebb a fuves feliHetekf"Uilllomanya novenyek keruljenek annal aagyobb mereni ftHdbeni resszel rendelkeze ugyanakkor szapora hagyrmls mint pl. es a fiIfelmet nylrasa csak ro id ideig halaszthato el. valamint a madartej-f6h::k. 19 . es ha beleillenek a viriigositani kf ant helyi HIves feltllet ossikepebe. Az alacsonyabb termetil novenyek eliSte valok.i1rvegi. formajat. a narciszok es a tava zi safranyok.. a gybngyikek es a komi .menyek kozott. a hoviragok es meg sok masfele noveny. Ha nines mod a ny. illetve szabalyos elrendezesben egyarant. figyelmet erdemelnek a kilIOllfele gyongyik6k. llyenek. ha szlnenkeat kHlon-ki. valamint az egy idoben viragzok viragszlneit is. hogy a roves felilletekbe az alapfajok alkalmasabbak. kotetlen. hibrid valtozatok. Mo- hagymasokat val. ovenyeink akkor lehetnek a legszeb- bek.ttw. FIgyelembe kell venni a noveny es a virag meretet. A kevesbe elterjed- tek kozHI. Tetszetos parositasok egy j6iiltetesi tervben mar elore megtervezhetok. afranyok. de ez megfelelo a boko16narcisznak es torpe rokonanak is.2011/2. oszi ujratelepltesre. az egymas melle szantak viragzasl idejet. keltikek.Nagy termetii novenyt. amelyek a nyirkossagot is igenyIik mint a hoviragok tobbsege es a tavaszi tozike. pl. lornblevaga liZ t is elviselik. ollalla. krokuszok. Azok szamara.kerti korii'l.ilOn. mint a csaszarkoronaes azegkek hagyma. illetve II kisebb terrnetii mir- ciszok valhatnak be. A tulipanokbol is fOkeot a karcsuak lehetnek j6k flifeluletek vir€igositasara.asszunk arnelyek ida elOtti levelvesztest. A felamyekot kedvel6k kozal a medvehagyma es a teltemetC. A safranyok es a torpe narciszok kivetelevel a hagymasokra jellemze. Pinomabb fbvu pazsitba. mint a kerteszeti. ritkAhb Dele a talajba. kulonosen fontos az lilland6 nedvesseg. a Iegrnegfelelobb. akkor olyan korai safrany er5teijesebb valtozatai is megmaradnak. szabalytalan foltokban telepi!jUk 5ke!.. Leginkabb a naluak is han as tavaszi safranyok. tozikek. ha szamukra elegendo teruletet tudunk biztosfrani. csak akkor szabad valasztani. ftiilliomanyu gyepbe az UHt safrany es a IEzerme5~ere.

llOnbseget a szintes tar itasokkal is hasznoslthatjsk. uszo peldanyokal el kell ta.leti reszbe. a talaj h6merseklete 10 em melyen 10 °c ko. vagy az l. hogy a visseaszaritasukarelkertlljuk. majdutanuk a kirfejezetten karcsu novenyek ultetendok. Ita.Ez gatolja a hagyrnak id6elolti kihajtasal. Folyadekcsavazaskor az egesz eges tani.Niven.illalaban egyenkent kellelultetni o.ldbe kerUlo resz legnagyobb peldanyok allallaban leUlepednek. nehogy olyan beavatkozas tortenjen ezen a teruleten. 0 ztAlyu hagymakat vala szuk iUtelesre. ami a.voli- . Az elrendezes csak a. a.ly mddon. es tel vegen kesik a felmelegedesc is. csak az egymastel vale tavolsag legyen rendezett. Ehhez kUlonfele.osszhatas.r[iI~. labazatireszeknel es az utak mellett legyen szabatyos. a fOreltil~el erett kompo_ztfolddel valo saetteritesevel oldhat6 meg. vlrigak gejuk illenek a magasabb. A vir{lgz8si idok ki. Ezzel a taiaj atfagyasa is merseklcdik. Oltetes elott ajanlato a k6rokoz6k cllcni kezelesilk is. mely alegkedvezcbb a begyokere edeshez . A nagy hagymaju novenyeket .. rnert akkor nem varhat6 tisszefiiggo szlnes osszbatas.rdekeben.lggvcnye. Ez vonatkozik a fatovek koriili hagymaulteteekreis.. A beilltetett teruletreszeket erdemes megjelotni. viragzasi idejukben is eltel10 hagyrnasok :kerillhetnek egyun el- illtetesre egyazon m~eW. A meretbeli kUlonbsegek azonban a masfel-ket viragzat nagysagot nehaladjiik meg. hogya fd. a fel- szlnen atmerojenelketszer-l1<tromszor na- gyobb melysegbe keruljenek a hagymak. Hazai viszonyok kozutt ez altalaban a szeptember kozeje es az oktober kozepe kozotti id6szak.ek. igy ugyanazon a. hagymak epseget veszelyezteti. agyon fontos szempont az allapotuk is. e.ffibe Ohete ideje akkor erkezik el.[lmi a kemenyseg fl. helyen szime folyamatos viragdlsz viu'hata. A . A telre takaras legkesobb a talajfagyok beallta kornyeken. szele ebb termenlek. Ezutan a hagymakat el kell liltetni. ugyanakkora terkozokkeL Lehetoleg az extra meretG. de a fLifeluletekben elbelyezked6 kertelemek korbevetese mar inkabb szabalytalan Iegyen. Az oldott fonnaju csoportokon beltil It j6 .

07. postazas: koltseget.ziliJ1idanyagok a' fUben.f6 .betegsegekk.huemail-c[men.~in ~lvas6ii :~ost kozvetlenQla gy. Rendeles: pazsit-akcio@viraflora.to" nincse.a f(j ..tta... fb/~ekony Vitafl6r:a tapolda'to. Az Ez..ldtomeget.500.znalha...ts' .::!il'1iit ·Iesz.. . .._ermeste. sem .n.lhatjuk..biztos{tja' a (uneka foszfort."".tva serkenti a filvek ..rmag. a rendelesben tOntessefel az akci6 k6djat VFEM-2011-0B.csornaqolasi.a~.ek maradek .e/~ faggyal es sZ~lra~zsC3lgDl "...lia' zo.agy • 1)( 20 liter Vltafloral lPazsit tapeldat: 9000..&>.aranyban .Ft v. .Pazsit tapoldal teUeskoruen p6toljaa e/vont :tapanyagokaf . erzekeny .t::7. April/stdl szep:temberig szetesen kiju. "".~~'1JI azonnal has.I'la-JI' Kmlf1::1r::ts az ontoz6vizziel egyutf ·"iirt.·"_ 1"'/' all'atnak nem jerent veszelyt. 2 x 5 liter Vitafl6ral Pazsit tapcldat: 5.-Ft Az ar tartalmazza az AFA-t es a..n::lll kepessege'._ t6t61 vflsarolhatna'k Vltaflora Pazs'lt tapoldatct. ketti tsvakba" utakrs'." . nincsen pt.""amn.t mindig az A viszonyvkhoz igaz(tvs' adago. Az ajanlata 2011...... nove. es mikroelemekelt. a :fU terhelhet6segiM es ". megfe/e.31-ig beerkezett rendetesekre ervenyes.Magas nitrogimtarta/om ..l'1l"1l"!UrllU)Ior. sxeoneto s.

tippek agrote£llJ1lkal 6 enyvedelmi szernpontbel nagy jelentosege van. Mai zoldseg.•kirtevike! Igyekszunk elpuslti- tanl.A. hiszen ejszaka a tala] kiparolgasa nem jelenros az alacsonyabb h5mersek- A :noveDyvedelem '510 hallatan .Z egyeb. Az ontozes idapontja is nagyon lenyeges. -rmndennelosszefugg.ab61 az esti ontOzesa jobb. Am szernben ellenallobbak voltak. aminek novenyvedelmi es let miatt. am lenyeges dolog akad.. Lassuk. A roncsolt agcsonknak .elsosorban a vegysieres permetezes IlItesziinUte . A reggeli tintOzes ilyen zempontbol jobb. viharkart szenvedett agak tfireBfeluletet vagjuk egyenesre. sima metszlapnak igy sokkal nagyobb az eseiye a k6roko. .. a Ieveleken leva vizcseppek is rovid ida alatt felszaradnak. mit tehetilnk meg vegyszerek nelkli! is novenycink v6delme. de a betegsegekkel [yes raunkafolyamati sorrend es idopont megvalaszrasa azonban nagyban csekkenri akartetel] koekazatot. novenybe. j6 kondiciejanak Szamos aprosagnak ruoo.esenek csokkentese miatt egeszsegi zempontbol i elenyos. Marad tehat lehetasegkentazeste a reggel.ami lit tares utan marad . A vizhaszaosulas zempontj. amlvel a ni.z6k bejutasanak a. munu~belylS szer ezisevel. A kertben minden. A letort. de az eros feny okozta perzselodes veszelye miatt ez nem alkalmazhato.ivenyeln~et megtamado ~or· D~ozobt. mint 3. legjobb a napkozbeni ol1tO. ama lombra kertilt nedvesseg is tcvabb megmarad. a munkafolyamatoll megfelelo (dobenl e5. hiszenekkor szarad le a leghamarabb a nedve seg a novenyrol. nemesltesi eredmenyeknek kcszonhetcen nagyon gazdag termes lehetoseget adjak meg. 2011/2. mert amint felmelegszik a lcvego. igy a korokozoknak kevesebb idejuk marad a fertozesre. mind a termes vegyszerterhel.es gyumolcsfajtaink a. hiszen mind a. am cserebe sokkal erzekenyebbek a betegsegekre. !50rrendbenlval6 etvegzesevells sakal tehetinl iivenyelnl egeszsegeerl A mai fajtak i mereteben azt nehez kijejenteni. annak merteket.sokkalnagyobb a szabad felulete. 22: iEz:ermesterutta. tavDI tartani a kertiinttiil. hogy vegy zerek hasznalatanak melldzesevel j6 tenneseredrneayek erhetok el. bakrerialis mind a gombas fertozeseknek a terjedesehez egyarant nedvesseg szukseges . ami mind anyagilag.zesIenne.igy csokkenthetn a vegyszerfelhasznalas mennyisege. mint az evtizedekkel. A h - megerzes erdekebeu. Elvileg a. evszazadokkal eze!5tt iiltetettlaj fajtak melyek kevesebb termest hoztak ugyan. es lehetoleg kezeljuk valamilyen ebkezelo pasztaval.

Az.tsegeket. akkor akar 50-70 szazalekot is sporolhatunk a szerkoltsegen. A beteg fak. Egy 1000 negyzetmeteres terulet egyszeri reljes gyomirtasanak a szerkoltsege 1800-2000 forint kOlOU van. melyek jelenesekor ezeket eltavolltjuk a fert(7)ott hejtasok lemetszesevel es megsemmisitese el akkor megel5zhetjUk a jelentcsebb invazi6t. ami az on. a rendellenessegeket konnyen felfedezhetj nk.. Ez a gyornirtasra ugyaruigy igaz.. Minden ervet es ellenervet osszevetve teMt Imondhat6. Ha meg az elso kartev6k meg- Ezumester ~ 2011!2 ' 23 . hogy a legjobb megolda az esti onttize amennyiben meg tudjuk oldani. majd miutan elszaporodnak. hiszen eleinte meg elegendo lehet kontakt szerekkel.• Ik N ovenye. e a kezele t rnar akkor elvegezzuk. lgy jiinius tfijan mar megjelennek peldaul at leveltetvek. a. • litem minel el6bb erdemes altalaban ela zor a zsenge baj1i. ok vegen. akkor mar az idosebb levelek fon{lkan is megtslalhatok lesznek.)! kezelese elkerulhetetlerme valik. hogy a novenyek lombozatara lehetoleg ne kenlljcn viz. csokkent e a ferto. am miutan mar elszaporodtak a kartevok. felmelegedes miatt a talajnedvesseg kiparolgasa is hamarabb rnegkezdedik. fgy az on16zes hatekonysaga is j6 lesz. mig ha a rendszeressegre helyezzuk a hangsiilyt. csak a. fertozott re zeket leperrnetezni. a baj eszlelese megkezdeni a vegyszeres vedekeze t. Ha ezzel mar elkestilnk. vlrago_ M . amikor csak folrekban vannak jelen a gyomok. iddben elvegzett munkak tehtit jelentoseu csokkenthetik anovenyvedelmi kol.'. c erjek eseten a kilrtevokkel fertozott: reszek idobeni el'lavoHtasaval is jelento novenyvedelm! koitsegeket takarithanmk meg .tOzes hatekonysagat csokkenti. akkor sokkal nagyobb szeradaggal e felsziv6d6 szerekkel az egesz novell.zesveszelyL Amennyiben mOdunk van a novenyeinken tapasztalhato valtozasekat rendszeresen figyelni.-k . csoportokban lathatok. es a nedves leveleket i kikiiszoboljlik.

orokzllldekbol aJJiljuk ossze a s6venyt.nk meg. te teglalsp. Siilleyfalat a'itatbatllnk egrfel'e niivinyboll'agy legyes.olyan Is. les alyaoDk. szabbidti 313tt. de 19a1abb k6t alkalommal nyirjuk: amikor az evi veszA \lagast az elozQ nyiras heJye felett 2-3 crn-rel ejtsuk meg.. E savenye Ilehetne 'nyirottallag. .iU nem gondolnank. amlr. mely!k ken· slbbells beerlk. mert az alja felkopaszodik a tulzoU beamyek:oHis miatt.Mlalalitashaz szeremenk :nehiny atletet adni.. vagy l1yUJtott trapez alaku legyen.. termeszetesebb kepet mural. vagy tirokzold.ttta 2011!2. A felfere szeli::sedo 56veny nemj6. Mas csoportosirasi szempontbcl a soveny Iehet lornbhullate. de tornottebb falat kepez. es keskenyebb helyet igenyel.l.ato S20k eny- . Igy kismeterf kertek hatarolasara idealia. hamarabbeleri a kivant magassagot. A nyirott ezzel szemben rendszeres gondozast igenyel.. A soveny keresznnetszeni.y 5zaDadaollekviiL vIonn tiiDbgondolast Igenyliik. A kivant magassagelerese utan evente rninel tobb zor. mar elkezdtek fasod- sakfile van: . akkor az telen is takar. es a nyirott sQveny. bO'D tethataroD fun. altahiban hosz- kiil6nboztetl:i. es: .. mint a nyiratIan valtozat. . Osszeilllita5unllal I. A nyiratlan kevesebb gondozast igenye. iisszeiilteteselbal .hetlH s6venyvilasztisboz-. tehSt A SQvenyek tipusaii Ket alaptipust amelyekr61 mar re zletese is irtunk regebbl zamainkban: eza nyiratlan. Ha . 24 Ezermester e.clOt lit el..

kilombo odnak. Ut- cafrontra nagyobb novesii fajokra van sznkseg. A sovenyek letesitese irartti igenynek szamo alapja lehet. de csak abban az esetben. mig agyasszegelyeeesre. bogy akkor celszertibb nagy n5vesu novenyekbdl osszeallitani minden sovenyt. tomor Jombozatu novenyekb61ftll. telen pedig a szlnes-vesszos valtozatok biztosithatjfik. A kerten belUli. Rovid ido alatt rnagasra nonek.1 alaktthato ki. bogy a szomszedsag. mondjuk a kutya felsegteruletenek elkeritesere mar alacsonyabb novenyek is alkalmasak. ha elegge zart. hiszen rendszeres nylras al a nagyot k6nnyii alacsoayan tartani. kevesebb apolast igenyelnek.5 meter magasak. megkoti 11 port. amelyek legalabb 2-2. mely az isrnertebb so.6venyekbo. illetve csak jelzes ertekfi hatarolasra 30-40 centimeter magassagu soveny is elegendo . ha a kerites rnellett elo . 0venyt is illtetGnk.egesz evbea ugyanazt a latvanyt nyuj tja.. A klasszjkus. es SZa1110S mas karns urbanizacios haTa t tornplt. A viragze cserjekbi:il valogatotr novenysor felulrmilja a szigoruan metszen ovenyek zepseget. negy ev zak s{lvenynel a valasz egyertelmu: vegyesen. A nagy novesil fajuk ugyan alacsonyan ta_rtrhaJ6k. viragoznak. vagy Ezerimeslerema 2011/2. Ez nem egeszen igy van ezert is celszerii. hiszen itt a lenyeg a valtozatossag. vagy az utcan kozleked6k belassanak h02zank. terhatarolasra. Egyreszt he nern szeretnenk.saelott eltervezni. az alflbbi tablazatb61 kivalasztani a szarnunkra idealis novenymages agot.ovenyl10vekedesi tipusahoz igezitanank iii soveny magassagat.venytl. de tobb helyre van szUksegtik. mintha a n. hogyegyfele novenybol. A Iombhullatok 6sszel a levelek lehullasa utan atl!Jtihat6kka valnak bar ekkor armigy is kevesebbet tartczkodunk a kertben. zajt. Ez csckkenti a. Azt gondolhatnank. Mis esetekben altaHlban egyeni Izles kerdese. Kistermetti novenybOl alacsony sovenyt tervezzilnk . Ezek az ev egyeb szakaiban azonban mindig maskepet nyujtanak. hogy ne tiinj5n teljesen koparnak a sovenyunk. osszel szlnes leveleikben gyony6rkOdhetiink. masreazt az utcai forgalom karos hatasainak egy reszet is kizarhatjuk a portankrol. am ehhez sokkaltobb munkara van szukseg. folyamatosan es valtozetosan diszitsen iii soveny. 25 . hogy minden evszakban mas kepet mutatva. A soveny rneretet ezert erdemes mar a fajok kivalasztii.mer! nagyra nem fognak semmikepp noni.

majus-szepternber Agyasro.sszo (Spiraea cinerea) .jun.aprilis Holxlgyil ( ymphoriearpos) .GZO :-.-nug.ikzllld minuszfonc (Lon icera nitida Eleg.J\iKA1LA'Ii SO\.mnjlls·jLlIlius Japan rozsu [Rosa rugosa) majus -oktober Sarga h61yagvesszo (Physocarpus opulifolius Luteus) .90-150 em Cscrjcs pimp6 (Potcntilla I'rutieosa)-40-120 em TOrre IClIIllvis (I'yracantha 'felon) .lSl'tk (Rosa sp.Novenyek.) . uiragak :\1 GAS.alone fajllik (Wcigcla florida) .) .veny eseten az egymas utan kozvetlenUl vAItakoz6 novenyek 8 tajkepi hatast biztosltjak: sainte nemis t. lalvany.). Nyliriorgona {Buddleia sp. NyirUsSALTARHJ.\CSO.mnjus-jimius Rem.\GZ6 'lrtR. • C ERJE:KBULE .0 meteres szakaszonkent.40-80 em 26 Ezermestere..J70 em NviRUTr '0\'[.[ul-nug. ZOld cipruska (Santolina charnaecyparissus) .-jun.\TU \IAG \.marcius-aprilis Jezsamen (Philadelphus sp. a kertk6zporrlja fe161i sorokba alacso- Puszpdng (Buxus sempervirens) 50-270 em Puszpang (Buxus sempervirens Suffruticosa) .il11pO (Potentilla fhnicosaj=. AL T.majus-junius GYfingyvess7.90-460 em Borbolya (Berberis thundbergii Atropurpureu] .) .v.mdju~ Feherturka levelii sam (Comus alba Variegata) . alljon. Iepcsozetes hatas al..GI\ •.f.: lrT. terhatarolonaka ntiveny-egytittes. em Ori.k peldAul 1. F:RJt:K \'IR . A mar ernlitett l1egy evszak sa.mclszl!s kell.t:Ua 20111/2.'\Iolabbi (kerites bels6 oldalehoz kozelebbi) sorba magasabb. \GJ T RTOM' 'IIVl/K alli~uk osszc sovenyunket.ncffi (I lypericurn calycinum) junius-oktober OROKZOLD st"'E~VCSERJEK Its '\j\'iRA •.10-40 em Babermcggy (Primus laurocerasus) . Orb6.60-1 SO em Julia borbolya (Berberis julianae) 150-200 em Tuz(!}vis (Pyracaruha sp.maj.10-40' em T6rpclonc [Lonlcera pileata) .120-460 em lIuSGS sam (Cornu GyertyDn (Carpinus mas) -120-18U em betul us) . bogy a gondozasi munkakat egy menetben megoldhassuk.\"'Yl:K MeLei juhar (Acer cnmpestre) . '\'IR.-s7cpt. 10-15 f'oly6metemel nem ho szabb 0tobbfeltbQl veny inkabb egyfelelll)venybol. mig a hozzsnk kozelebbi. men a fajtak elaprozasa kis szakaszokra nyugtalanito hitvanyt sugall.) .6 ki. S. Aurcum) -90·300 em Fagyal (Ligustrum ovalifoltum) .oztathatju. j(m.tonnenbangiUl (Vihumum lamana) . Viniglonc (Kolkwitzia amabilis] . Ha tobb novenybol alHljuk as ze E1Z egysores sovenyt.akitllat.\TO '~.'Ii.9i).ilnik sovenynek. hiszen itt II szokasos temagyobbft6 kerttervezesi iranyelvet koverve a lat6tertinkt61 ta.lfu\.majus-julius O.) .julius-szeptember Milyvacscrjc (11ibiseus syriacus) . am mlhii_IlYiranyel. Tobbsoros sovenynel ez nem feUtlel.veny es a. A t6bbfele nov6nybl'll !1I6 sovenybe a kUlOnbti·zQ fajokat valt.m<ijus-slcptember Levendu 13 (Lavandu la angustifol la) . ha onle kifejlett-kori magassaguak legyenek. akkor azok mindenkepp hasonlo novekedesi erelyuek.llrokzlilcl. .60-150.\.:'IiYCSERJEK \"Iit-\CzASIIDEJE Gyfingyvir:iigcst'rje (Dcutzia gracilislmajus-junius Cserjes p.\RTH.6tSpirca X vanhourtei) .:"1\ LU\HUlULLArU nyabb novesu fajokat ultetve. hanem egy szlnes kavalk<idkent jelenik meg.ju lius-szeptember AL. Igy I0 mererenkent valtozik a no.120-270 em Sargatarka fagyal (Ligustrum ov. azert betartando."\.ir:ag-tennes j (m.m:ijus Orgonu (Syringa vulgari ) . HanW3S gyOngyve.\GJ TARTO'\I. GZASI IIlEJE Japanbirs ( haenomeles speciosa) marciu5·aprilis Aranyvesszd (Forsythia sp.\TL\ 0\.

ennek hianyaban a novenyek felkopaszodnak... kiaiakitasa. A fiiggolegesen.tol A sovenyek formakialakftasiinal Ienyege szempont hogy minden reszuket megfeleloen erje a feny. bogy alul szelesebb legyen a sovenyfal. Ezt mege16zendo celszern a format ugy kialakiteni.itas mar a kezdete'lI. 2011/2. egyenesen nyirt sovenyfal peldaul alulrol kezd el felkopaszodni a fenyhi- any miatt. nY11 las . ahol a soveny egyes resze- Ezermesterema. ami felfele . lgy az also reszekre i elegendo feny jut.keskenyedik..So eny. . 2'7 . ha csak enyhenis . Formakialall. Gyakori hiba az olyan sovenyformak ken oluuagatamyekolja...

igazitani.a rend zere vagas eredmenyekeppen. de A ovenyek tomottsege fugg a nyira rendszere segetcl. hi zen a novenyeken nem j nagyon lesznek va - tag vesszok . . E gepek telje Itmeny 400-800 W kozotti. ne csak iir alapjan dontsunk. ezek nagy elonye. hiszen egy mozdulattal nagyobb feluletet nyir le. Ez a femi allapot pont idealis a dugvanyok keszite ere. A nyiras szuksegesseget. A fiatal bajta okat nyirasaval azonban varjuk meg a felfas allapotot. • 28 EzermestereU74 2011/2. elagaza ra arkalljuk. de annal egyenletesebben lehet vele dolgozni. annal nehezebb a gep. sovenyunket es nem banyagoljuk el ezt az apolasi munkat akkor a J 6 millimetere vesszova tagsagot vago gep i tokelete en rnegfelelo lesz. Mig egy kisebb teljesitmenyu gep kOrHlbeH.il 16 millimeteres vastagsagu a klvant vagasiranytol. e a novenyek szaporltasara is. bogy nem kell az elektromo kabellel ve zodni. vagni. Minel nagyobb a vagashossz. olyan re zekbe. Hatranyuk. addigegy nagyobb teljesltmenyu vesszct kepes at- jelent gondot. arra folyamato an figyelni. azt az ekkor levagott es meggyokereztetert reszekkel potolhatjuk. kevesebb zer kelI vele ujrafogni a ovenyfeluleten. persze annal hatekonyabb minel nagyobb a teljesftmeny. ekkor a hajtas meg hajlekony. ezek akar 60 ceatimeteres vaga hosszakes 28 rnillirneteres agvago kepesseggel rendelkeznek. hi zen minden metszesi feluletnel a novenyt ujabb hajta kinevele ere. Egy evben altalaban 2-4 alkalom elegendf a legtobb soveny karbantartasahoz. Sovenyvagok k6z111is a benzinrnotorosak a legerosebbek. em fa odott meg meg. amibe nem zerettunk volna. E gepek f6 parametereit is erdemes rnegneznunk. fgy A nem akkurnulatoro tipu ok vagas- ki ebb az eselye hogy elrnozdulunk es belevagunk Akkor nyirjuk a sovenyt. hogy teJje Itmenyuk kisebb. igy ha valahol hiany van a sovenysorban. virago Stivenyvagas geppel A sovenyvago gepek ara 7000-40 000 forint kozott mozog igy egy egy zenibb gep a rnunka rnegkonnyitesevel mar nehany hasznalat utan behozza az arat. idopontjat nekunk kell helyesen rneghataroznunk. Ha rend zeresen nyiIjuk gepnek a 30 millirneterc vastag fig ern mar rugalma. amikor a hajtasok miatt eredeti alakja kezd ki se atformalodni a nagy mennyisegu fiatal hajtas miatt.INQVenyek. Kaphatok akkumulatorosak is. es id6nkf~l1ttolteni kell a ke zuleket hossza 40-70 centimeter kozotti. de tarta a van.

egymast61 20 IEzermestere.liizledvelt1levalt miif·aJ..e eelra gyinott" killonbo. de mar csak nepszeriisitet1lek az angol kertesze. amely oszlopkent magasra none. rnelybea noveny "be1enohet". szeresen nylrva orizztlk meg a Olyan n6venyb51. Lecekboles drothalobolepitsunk olyan meretiles formajll vazat.ar majdnem teljesen kito!tia nOVellY sablont. e miiviszetet Azanban 11B. Lehetoleg is szel vagy kora tavasszal ultessilk el a fiatal bokrokat.z6 formajli ileretet lebet kapol. KezdjUk: kup vagy gula alakkal. a k:ovetkezo evben az ujabb novekedes felere kell visszavagni. is so DVlnyslobrotleromboltal AI angl131lertesletekben manapsig '50.. Egy ndvenyszobor nevelesehez 11 napes.sovenyA 16-17. :szuadbiln'. neveljunk csigavonalban fut6 bokrot. fejl6dO. a gycmokat irtsuk ki. Egy bettel korabban a hely kivalasztasanal a noveny nove- assuk fel a talajt. . 'Ilragoll - .es rendkialakult format. :29 . adjunk a talajhoz lassen old6d6 miitragyM. A fiatal fa. k!et oldala melle ussunk egy·egy hosszn kar6t melyen a fothe.. hogy a nedvesseg ne parologjon el a noveny tovetol.16le.. s:zab posztct. tnigyazast Ha megprobalkozunk ehobbival .ttt4 2011/2. Mikor m. de az eros szelto] vedett hely a legalkalmasabb. Talajtakar6kent haszmiljunk kom- kismertekben nyirjuk. A novenyeket az elsa evben felere. A no ekedes soran a hB.eloszor a konnyen nyirhat6 novenyekke! es az egyszerubb formakkal kezdjuk. Mikor Idalakult a vegleges forma. rendszere en.16n atbtlj6 hajtasokat vagjuk [e.. Manapcsagsmit. Mindenkeppen gondoljunk kedesere. tavaszonkent ismeteljuk meg a. tavolftsuk el. es hogy nyh"asukmil minden oldalrc! hozzalehessen femi. bokrosodjon. majd tegyuk a kicsi. szafadban a termeszetesertelllOttell: dlvatba.bokor fole. hogy ero odjon. kozel ZOD'leven at Nitvenye~.

fhoolapunknl T_'nro~rt www.bogy a. novekedest ne galoljuk nalbol - zitsiik.lazan .. r ~rl~kes 8Jandl!koka! nyerhet: 1 db .'s.A. aprlllS I. IIrrtkz •• w.. LiID9"""".!!l utal. rlasillti1lv.. tis .lny valO res. majd a masik kar6 kore.hu ViZYonaJ- 0640247247 . 15"-""tb ee 1.majd kot6zzUk era en az egyikre. hogy a miiszaki alV~lellegke~l)b 2011. auguszrus 31-19megt6r1l!nJeil. A csigavohelyenkent tasokat metszdol- reg- kinovQ apro ha]- Ha UJ0001<151 mell~kmer6jet 2011.toy ~ db 20.50.000 Ft M~kll OUi.vlZmuvek.lWlCClttel~relteli. scrsotason QiI2ls K«[~_ . A noveny novekedesevel az uj hajtast felvalrva tekerjuk az egyik.] 0 .arlAsl LfllIlvAny 5 db 10.!rI.000 FI frill.crn-re.001]1'Ft trb!Idl .. es a Fo hajUist teketjuk.zwtel feltelele. es augumLis 31 ..j.

munka pontes elvegze ehez. Amikor a bokor mar megfelelo maga agura nott e zara merev e valt. J61 megmunkitlhat6. gy vek ny furnerlapbol lyukfilres zel agjunk ki egy felkort. keszltsunk sablonokat a. zarazidoben rend z resen locsolni kell a Kiilonfcle figurakat scm cserep ntlvenyb51. e a kife. • Ezermester eWza. majd arra me- ke ziteni. bogy sulya ne torzit a el az evek alatt kialakulo formakat. majd annak rnenten korbe0 alis cs kor hajlitott drotbol a figuranak testet is adjunk. A bokor love es a leszUr! bot kOloa kialakult sugarral rajzoljunk egy kart a noveny kore. 2011!2 . A rogzlt eket az agak er5 Ode evel zuntesstlk meg. es amikor a bokor elkezd no ekedni a bajtasokat lazan kotozzttk a drotf gurah oz. hogy a nylrasmil a madzagot nc vagjuk kette. az aprobb hibakat ja it uk ki. amely ezeken klvill e ik met zoo 116 va I agjuk Ie.). madar. Minden olyan agat. A kup alak kialakltasahoz fe zitsunk ki egy rnadzagot a noveny csuc a e egya talajba szurt bot koze. akar bokrokat telen pedig a havar es a jeget ovatosan verjuk le a sovenyekrol es novenyszobrokr61. vegezzuk el a nyirast. 31 . az abbol kintiv6 hajtasokat rendszeresen nylrjuk hogy megtartsa jarva a no enyt. Ha a rneglevd scvenyt szer tnenk formara nyirni. nejlent vagy csornagolopaphi hogy a lehullo apro darabokat konny n el tudjuk tavolitani.loval agjuk Ie. Ha teljesen befedte a vazat. madzag vegen levQ botot mindig rfilege en alakura azon a ponton a nyira a talajba t zurjuk egezztik. kutya nyul tb. de eros dr6tb61 formaljuk ki az alakzatot pI. csak az egyik kar6t hagyjuk meg. A nyira elon teritsnnk a bokor ala rongyot. Mindharome etben amikor e vegig iller e korbc ertunk c az alapforma ki van alakitva. akar a kcrtb killltetettbol. ahol eppen a vonalvezetore zukegunk van de vigyazzuk. Az egyma hoz ero [Lett drotkeretet ragzit uk a noveny tovehez ( agy egy a bokor melle rnelyen a talajba zurt karohoz . A lecek hatarozzak meg a dolesszoget.zftett madzagok a rnaga agot. nehez format.

esre is szorulnak -. a begonia. Fenyszegeny helyre ajanlctt novenyek: a metengfajtak.yekmentes deli fekves. ToviLbba el kell dontenunk hogy az egynyari 110venyekre helyezzilk a hangsulyt.t. Termeszetesen a Iegidealisabb azarn. hogy rnilyen t:lPllSU edenyt. az angyal- novenyek.. a zaporvirag. .iizsaUul.de Iitt Is vonlo. reszesitjuk elcnyben. sereglonc.ezek aUel. Napfenyigenyes der.delkezo lkisunkat diszesebbe var.t valasztunk mert azok nem csak tartok.sigel iUn. a muskatli. lebetD. A muanyag mieo- 52 EZermestere.' Balkonunk. illetve a rendelkezesre aH6 hely. bogy lentel em ren.: zsdt vagy atnpolna. a. . a dalia es dorottyavirag.e szelvlszonyok. 61 elsiisDrlJanaz auszt· a varo.elent iellemzoel SDkalUta~ a ballanvlrigD . tcraszunk ki. de- muanyag edenyek.eltet. rlallba!a szfnpompis: lIiigerdOI J:utnak eszukbe'. a fukszia es a begonia. Kora tavaszt61 keso oszig szinpompas beiUtessnk llovenylMainkat. a futomuskatli. dezsainkat. vagy az evelo fajtiika.1_- NGVenye••. hanem egyben disziteelemek is. egyszeni Fontes. a sarkantyuka. hogy lasztasat.allre delke. a hajnalka. Tart6ed6nye.zatasaml! ket dante szempontot kell figyelernbe venni. de sok olyan novenycsoport van. 2011/2.. pl. A balkonok egtajak szerinti csoportositasa l11egkollnyiti. a novenyek kiva- viragok allnak rendelkezesunkre. amely szereti es turi a fe'lamyekot vagy akara teljes B:rnyekoti s. Brideles. Lehetnek.i11k: a feny. a lean- trombita.w:a..viragok E! kely.es bal onkertek A balkonn6venYe'k Ie'lsosorban zesun"e .virago. bar manapsag mar ebben a csoportban is sokfelezin es forma megtalalhato. a hibiszkusz . a tiszafa. 1 embere· kertj.. aWrpe lobelia.A balkonlkinilta febetii5ege~ termeszetesenilariDsal. a bohocvirag.

Szepek a fadezsak. hortenzia. gyekeny. esetleg osszeiiltetett novenyeket szeretnenk majdan . alacsony sotartalmu. fut6muskatli. szelesseguk azert fontos. hogy vedoreteggel kell kibelelni oket~ nehogy a novenyekre karos anyagok mosedjanak a viragfeldbe. hanem az liltet6fold. a gyokerek elrothadasat. lgen nagy vaIasztekot kinalnak ebben a novenycsoportban is: ausztral szazszorszep. go segetol fUgg hogy rnennyire tartosakes f61eg mennyire fagyaU6ak.. a Ilovenyel< szamara nem a kulcsin. bar ezek nem a legolcsobb arkategoriaba tartoznak. A va Iasztek nehany eve ki.bovti.. kertesseti aruha- zakban mar lehet kapni kifejezettel balkonfd Ideket. Hatranya hogyha kiszarad.Ni:ivenyek. melyek jelentosen megkonnyitik mun- Erermester e~ 2011!2. a legdon- hasznalatra kezeltek-e valamilyen v6doszerrel. melyeknel ne felejtsOk el rnegkerdezni. MelysegQk a. mert Itt dol el.agli bakopa. csak komoly vizbeeresztessel lehet potolni az elveszett folyadekot (pI. az ut6bbi 'idobeo a mediterran hangulatu terrakotta edenycsaladok kerultek eldterbe. d011to (legalabb 1. itt is rekot talalunka (nad. legyezovirag. csiln- A tartoedenyek ampolna. hogy kiilteri tobb. h6pehelyvil-. foldkevereket valasztunk. pang6 VIZ kiafaknlasat. A viragtart6k kivalasztasa egyeni izles dolga. befolyasolja a novenyvalasztast. n . petunia. rnelyen kifolyhat a felesleges ont6zQv[z. A kerteszetekben. ezzel akadalyozzuk meg a. egy rnasik valltaja az rendkivul szeles valasz- terrneszetes anyagoktol UltetMild: Az. A klasszikus cserep is orok slager. Az altalanos iragfoldben magas a lozeg aranya mely j6 viztart6 kepessegu. fUzfa) a kornbinalt fernmdanyag valtczatokig. viragok _. de ne felejtsilket. az esetleges noveny-os- szetlltetest A savanyu kemhatas(i talajt kedveli peldaul a hangarozsa. hogy egysoros vagy t6bbsoros.lt a femedenyekkel. hogy milyen tipusu fcildet. A balkonladak kiilonbozQ hosszusagban kaphatok. a cse- repet teljesen vizbe kell meriteni 6nlkon at). muskatli-es peturu af6ldet.5 em legyen). Az iHtetoedenyek kivalasztasdnal fontos azedeny aljan leva v:izelvezeto nyUas. rododendron es az azalea. amelyeknel fontos tudni.

a barsonyvirag. bimbohulhis lephet Eel.e kj. gy6n~ gyike.p vagy terraketta k(llonosen stabil tartokat. rododendron. .menta es a citromfiL Este illatoznak a violak. peldaul c ere. harfac erje. Beszelnunk kell az illatos novenyekrol is. Figyeljtinkerra hogy a nehez edenyek. A balkonnovenyek tobbsegeaekjo a ve- A tavasszal viiagz6 Ilovellyek ki5ze sordljlll. viragok kankat.. esodatolc erek e az angyaltrombita. a margareta. Kesz ladatarto szettek kaphatoak. a ruta es a paradicsom. tulipan vagy fnac kaes szazszorszep . mert ha 20° nk felett van.tali1lt zeltek. es rnegoldja altalanos ol'lRizesi problernainkat akar szabad ag idejere is. akkor viZIagyit6 szerrol kell gondoskodnunk.eni. K6 oi virag a t5rpeoszirozsa. A balkonladiak felszerele e. vannak novenyehatasuak: pl. A vlzkemenysegre iIgychrunk kell. Friss vinig. • 54 ElermestereU%a 2011/2. Nyaron viragz6 novenyek a begonia. a rezeda.es illatu a cipruska tis persze a ffiszemovenyek.illanl a rnuskatli. Talalhato a kereskedelernben kifejezetten muskatli es perunianevelest segito tapoldat is. nern megfeleloen bevakolt falakat karoslthatjak. Bfltonsigll kirdesell:: kortaton vale ragzlte eis fontos. J6 id6ben felkesztilni a lefoly6 ontQzOvlzell. A fdldbe ajanlunk belekever- ni a lassan hato mi'itragyat. a kikerics a krizantem a varjuli!aj a harnvaska. rnintpeldaul a. melynek os zegyiijtese valljuk meg oszinten egy • aligbalkonon" nehezen megoldhato. a. igenyel. a:mely ausztriaies nemet utazasaink egyik leggyakoribb vi zszater6 kerdese.. Van olyan novenyapol6szer mel yet a balkonnovenyekre fejlesztettek ki. 'Viz:. elhelyezestrk egyszeni. es rogzitoelemeket A kuszonovenyek a. az ibolya. az illatcs jacintct. Filszer. az allit· hate ladatart6 igazan praktikus dialog.k a safranyt heviragot. Ugyanez vonatkozika me z-erzekeny novenyekre. a szalrnagyopar es a koleusz. hogyIehetaek olyan gyanyorliek az erkely es balkoaviragok szornszedainknal? Nos 3Z ontozes kerdese itt is dont6: a mai kereskedelem'ben mar kaphatok a kifejezetten balkonollltozesr. Wrmelek hullhat Ie. mint peldaul 8 citmsl~!ek vagy 8. vedekezesre. ink kozOtt termeszetes szunyogria Zlo iJufnpilaSn3s: men: megsargulhat a leveluk. e a verbena.- N6vinyek. narciszt es tulipant. . a koromvirag. Ezek a [10venyfajok j6[osszeUltethetok: pl. s egy Contos dolog. zetekes viz persze a legjobb az eseviz leone. Es a titok. cis II levendula.

6ldaul a zoldseges agyasben evrol- is a tala] osszetetele.odik fel. de harnarabb lefolyjon rola. ha csak jelzesertekkel szelesebb sort:hotha. ugy meg hamarabb lesz ja. hogy barmilyen id5jarasi korHimeny eseten. de pcrolnak. olyan utakat letesirhetunk.A csapadek talajba szi. rle megls: pram. hiszen nyaron es szaraz id5ben a fuvol1. szelnek keresznll-kasul. gyorsabban kiszaradnak. Minel rnagasabb egy talaj agyagtartalma. azaz egyik pontbol eljuthassunk a rna ik pontba. nagy azon a reszen jelentesen beazzon a talaj. igyaz eSQzes szukseges. annal lassabban nyeli el a vizet. mert nem eUiIlYos.rha. lebet.ugy ketszere en is gyunk. P. kesobb lesz (ljra j{U"hat6. es II kert SaTOS reszeinekujra A kerti utakbol mine! kevesebbet erde. ido eseten az lit ne azzon at. de a dlszkertunkben novenyeink fejlOdesevel is mcgvaltozhat. ce1nak megfelelfi •. amivel kes6bbiekben. lehet61eg ugyanolyan.t6. masok pedig akar konnyeden athelyezhetok a utak.tDt4 20111255 . a vlzmlnel nern felt6t1enill termeszetes I:tatasll. es beleille ztheto a kert han. ledongoljiik.usa. alcazhat6. ket szele fele. A kertiut szerepe telen es csapadekos id6jaras eseten ertekel. ahol le- arnit kinevezunk utnak.jarhat6va valasa tobb tenyez5t61 fLigg.- zoldseges agyasok kozoa. vagy majdnem ugyanolyen biztonsaggal yarhat6 legyell. de nehezen is szarad ki. Szamos rnegoldas letezik. Ha emellett megj61.. Ezt erdernes ugy kialakltanunk. esleheteleg mine! in- het. Kertunkbe sokfelekepp kialakithatunk utakat. lert ahlgy1talul nl·eure. vagy a puszta talajon nyelik II vizet. bessege. akar csak ideiglenes jeUeggeJ eyre mas helyre keriilhetnek at a kerti burkolat nelkiili kerti lit lejteserol.vargasanak: a segulataba. 1181 mages hornoktartalmu talajok hamar elegy kis terliletet minden iranyba utak kell azt. Ha gondoskodunk a sem nagy kunszt kozlekedni. leven az ernberierdekeket szolgalja. Diingalt lit: A kabb koszmentesea. abogy IISItoZJ . bogy csapadekos tit. hogy jove evben az idei tit helyen mar vetemeny lesz. amelyek csak idoszakos [elleggel szolgalnak. Emellett szerencsere eleg jol utan hamarosan jarhat6va viljek. Olyan egySltrli. hogy a Ie jleten baliin manalal nJomvanala[s kert): af ne are kfititenL 15zen Utna.A rues letesiteni.. Az utnak blztosltania egvaltDzlk eD Ido mn. azaz megakadalyozzuk..a cforgalmi rend". A ken-bell Ietesitett goudoskodtunk arrol. a funkcl6ja. elegendo. hogy kisse Jejtsen 8. melyek letesitese' es felszamalasa nem Igenyel sJHebert. legyen barmilyen is.allalmas egoldasokat gyliJt6ttiin [solotba'. Elermestere.

36 Ezerlmestere. Amennyiben megfelelf kifesziteserol gondoskodunk.igy utnak a gyiirnolcs~sbe kiva16. Hatranya hogy rendszeresen nyirni kell. E Fekete mtiaoyag szovet la.. Ezekkel takm.nyt nyujtanak. A fllvesitett kertiut szelessege att61 fugg. hogycsak olyan szeles maradjon.Mondjuk. Ju:ta. a mGfii. bogy kiulhessunk a kertbe. 2011/2.1jMhat6 feluletet ad. Ha csak gyalegosan hasznaljuk.. takaroazcvetek amelyekkel fai . mint a csupasz tal~j:m. gyomosodast nagymertekben akadalyozza.1mO!cso. Eldnye.am ez nem igazan litnak leterltve hanem egy-egy nagyobb felulet fedesere alkalrna . akkor esos id6ben is j6. vagy ket nyomsavosra. Mllfii: egy zold szinii vastag textil ami szmevel mar jobbanilteszkedik a kerti !<iornyezethez.. csak ezeknem zdldek. A ned es egetez isatengedi igy csapadekos idobeo is j 6 taetozkoda i teHiletet biztoslt.. mufiinek koszonhetoen a labunk aem a sarba 16g a zekekr61. Ezert alkalmankent a szegelyet vagni kell.tvanyab61 adodean dlszkertbe nem val6 am a zoldsege kertben a jart re zek borltasara. 40-50 centimeter zeleseg Agro5zollete'k: gyakorlatilag mfianyag de szallal 1120[1 boven elegendo. jute eskenderszcvetek es lendersz6vet: is termeszetes latv3. inkahb gyi. sorok evrol evre v61tozhatnak helyileg. nem sullyedtink el a kertben ha par zllldseg6. . Ha gepj.ranyAba. kivaloan alkalmas . amilyenre szuksegunk van. hanem aFga barnak.kolai arudakban gyakorta tahl'lkozhatunk. ha mufuvet terinmk a kerti szekekaszta- 10k ala akkor e 0 utan nem kell sokaig varnunk. Viszont hamarelkoszolodik.rt rossz id6ben kell kiszaladni.Wuz.jak le a talajt. es az evek oran a savunk egyre szele ebb Iesz ahogy terjeszkedik a rli. mint. hogy mivel kozlekedunk rajta.. hiszen a.benerdemes kialaki- tani tit gyanant egy fiivesitett savoL Hiszen ott az tobb evig is szolgalhat rnajd. hogye oz~sek ulan a ftire javal hamarabb ra Iehet meani. ami a vizet atengedi a tailaji. am a.Fiiivesitett lit: A zoldseges agya ok. akkor vagy joval szelesebbre keszltsuk.armu is megy rajta majd.

llbelOlolyan melysegig am ig lelatni a viz aljara. hogy a fl1be za. vagy olyan helyre.szethordja a mules darabokat mindenfele. Kiviilre terit link Ie jutaszovetet ugy. azt mar csak egyesevel szedegethetjuk ki onnan. E szovetek alkalrnasak iii kerti toba vezeto r6sz fedesere is. talajat is erdemes e kereg-apritekka! Iefedni hiszen jot tesz a talaj vizhaztar- Mint. Ha kutya van a kertben. hiszen az aprcbb. talajszintig Ie kell sullyeszteni. mert igy kesobb. hanema teljes . ahova nem vaI6. :igy ami egyszer a gyepbe ke- de felhaszruilasuk ugyanagy lehetseges. Ha gyepen kereszml vezeto utat akarunk rnulcc al felsz6mi. Sokan a murva szep szinenek nern tudnak ellenallni. hogy a talaj kovesse valik a szonidasa soran. lgy nem a fekete t6folia ektelenkedik majd a patton. hamarabb bomlik Ie.6veloagyas egy nagyon okos taialmany. Erniatt alkalmazasa kerti utburkolatkent csak nagy kOrfiltekintessel javasolt. de hasznos. riUt. hiszen j61 takarjak a t6f61hlt.az anmil tovabb tart majd. Etdemes a. Mim~1nagyobb darabokbol aII6 mule ct valaszumk. konnyebb lesz. Talajtakarasi cellal minel suri..akar el is akadhatunk. hiszen lathatatlan. akkoi nem javasolt ilyet alkalmazni rnertaz Ezermestel' ema 2011/2. mert az akadalyozza a nyirast. Aut6val a talajra vetett ftivtin -esos idoben .. ezert alkalrnankent ujra.agyasszegelybol keszltsunk neki keretet. Nem csak az utakat. Lenyege a teherbil:as. ha os ze akarjuk szedni a kavicsokat. Ezt kovekkel rogzitsiik kori. hogy annak a masik vege a vizbe logjon. de mindenkepp tebb centimeter mely arkot rasanak es a gyomosoda t is akadalyozMivel termeszetes anyag. 37 .ibben ' zovottekbol valasszunk. ezert vallaijak a kockazatot.ekab61 van ezert nem bornlik le. kell p6tolni. . Ez gyakorlattlag egy muanyag racsozat.groszovetet tenni ala. amit a talajba. majd johet rei a filvetes. iii cyepracs: Keffgmulcs: a keregmulccsal felszort utak minden ideben j:irhat6k kertunkben. nejusson belole. csak rnivel killonfele kovek zUzal. ami nagyon rnunkaigenyes. igy folyamatosan bomlik Ie.MU'lIa: Gyakorlatilag a mulcshoz hasonloan alkalmazhat6.

hezagokat flilvesitjiik be. A sza- 58 Ezermester~ 2011/2.utak. csak betonb61 van es l€itszik. amelyeket elobbe varazsclunk a kozeikbe veterr file om6kkal. helyen lefektetjuk a tala]ra. • elobb emlitett gyephezagos betonelemek is kmonfele mintazatban. Ha azokon a reszeken. motorral athaladunk a gyepen gyepracs is le van fekretve. a kereteteltavolitjuk. es a. ahol autoval. hogy a ny. hiszen sem az egymasba kapesoltgyepracs elernek gondoskodnak a teller egyenletes eloszIasar6!. Ezeket a leend5 felhaszmila. Ilyen Beton liontill formaM_: kiollt5fonm'lkkal keszulhetnek tipegek. nehezen rnozgathat6 meretii betonlapok kesztilnek. utak. ta.lvolsagrn hcrbirasli terk& elem.Iepcsok. Igy akar termeszetkozeli hatas is elerhet6. egyszertien ki j.cshoz.rtinl<.irast ne akadalyozzak majd. ott a csapadek miatti bigy talajo. ha gyepb n helyezzuk el. Mig a gyepracs teljesen hitbatatlan. Teller" blrasa anyagabel. arrabb tessziikuj[.OntjUkbetonnal. melle lerakunk.1!1 hagy nyomot a kerek. racsoke . E keretekkel nagyobb.erak!lsab61 eredeen joval nagyobb. hogy lapos kcovek:et te zunk Ie az Kotipegii: szamralaa formaban kaphatunk mar beton kionto formakat. hogy egy-egy kenyelrnes ut kiv!lnt vonalaban olyan U. kellemes termeszetes latvanyt ado. akkor annyira sullyes ziik Ie. l.. . esezt iii folyarnatot addig vegezzuk. gyepnl. sot az radas utan az elemek betonfestekekkel sz{nezhetok. Killollho2!o form€tkban kaphat6.ezheto kerti (II. de vannak olyan nagyobb mfianyag keretek is. Ez gyakorlarilag egynagy te- es terallasra . . Lenyege.cgymast61. es kiontjiik: betonnal. amig a tervezett ilt vegeree.. amit egyma . igy visszaadj a a gyep termeszetesseget addig e betonelernek megiscsak betonelemek.e'. A ftivi. asnak a kerekek a pazsitba. mfalelemek. Ezek koz5tt talalunk szabalyos.tel. melyek egltsegevcl hazilag k!eszlthetjuk el kerti utunk betnnelemeit. negyzet alaku elemeket.. Amint iii beton megkomtt.inket fgy megmemherjuk e csunya arikokt6L Gyephezago5 beto'nelem: llasonl~6 a. A tipegokdveket. ezerta helyszinen alkalmazzuk..a ki. arnelyek szabalytalan 1<5lapfonnat mintaznak. apitmen. amiket k6s5bb a kivant helyen rakunk le. mint a miianyag gyep- lepes el eler'heto legyen a kovetkezo ko ..

.

'5Zlntjilka. .epiiletek kozeleb51. nrositanak. az a feluleten osszegyulik. Ott celszeru alkal- latotr rertileteirel. illetve fedett folY6kakat kiHonboztetunk meg.kUlonbozO . .az udvarok zommel burkoltak.iletek· benl (pI.40 IElermester ubt4 2011/2. ahol nem nagyon mozgunk jarmiivel.ket to tlpu ba o zthatriak. burkolt arnkmazni 6ket. es til legen haotvldaskor Is IgmennylsegO liz gyIllbet 'Dssze I lak611az utlvaran. ezert mertek. A burkolat pedig tobbe-kevesbe vlzzara. Bzt mar regen is feltsazokat un. es elvezetni az .veternenyeskertbe vezetve szikkasztottak el.e' A larllllfatarDs Idiislal1Jan. Az elontest okoz6 vizeket ezert mar az osszegyulekezesuk elejen celszeru. nem okoz gondot he a bur- hoz hasonlltanak. .I 5"' vldUeken: eze~.a llek csal a magis.lgyekelQviz jelentos "mDsisl urDkat 15akolbat . a.. silk videken a. tehat . ezert regebben kis f61darlkokkal gyiljtott6k ossze a haz k6riili vizeket. .8l1yagu fo!ly6kak (kis vizelvezetd csatomak) segitsegeve! vezetik ela felgyulemlo vizeket.ilZ arvlzek).epi. Ezek mara zl:immel a burkolatokba szervesen beepltheto. OSZszegytijteni. Az egyszerubb nyitott foly6kak kis. szerkezetek is megjelentek. yitott. hiszen a kocsival is be kellallni. meg konnyebb a burkolt feluletet tisztan tartani.ar az epiUet kOZlleben 15.1 kell annan vezetni. CabeMzl e ante· sek" de a leitO"!tenUet!ken a melJeDb reue. A burkoteanyagok fejlodesevel parhuzamesan zerenc ere \llzelvezete I biztosite anyagok. rnlelott gondot okozna.- utak. . fele .ilZ Utijiba eso .am eUintessel. Ma azonban az epuletek komyeke. csapadekot. kacsaasztatokba (kis tavakba) vezettek. epitman. es nern nyeli el a. illetve a kert burkolattal el- NyitGtt folrdkak A vizelvezeto fo[y6kak .

A viznyeloket. A foly6kaelemek es a burkolat talAlkozasal1a. A burkolatba vagya burkolat rnenten 0. kisse egyenetlenne teve azck feluletet. illetve a befogade arkok :~le. Viszont a nyitotr foly6kak sokkalegy zerflbben kivitelezhetcek.3% legyen . A viz elvezereset a folyokak ho szin'inyu lejte evel lehet bizto Itani. A lak6ingatlanok kerUl a kerti mini folyoka a leginkabb alkalmazhato koziiIuk. erozi6mentes levezetesehez a rezsul:ibmillevo befogad6ba. Ezt elosegifhetjiik a foly6kahoz csatlakozrarhato es a rneredek telekreszen (foldrezsun) is lenyegesen kisebb munkaval jar.ta.. illetve vasbeton elemekbel (folyoka elem. kerti utak. Anyitotl. lapattal takarlthatjuk. A fclyokaelernek ala homokos kavies agyazatet teritve lehet az elerneket az 'eloin'isok szerint lefektetni. kezelesuk 'SurrantO A nagyon lejt6s teruleten 16vo ingallsnoknal gondot okoz az osszegyujtoU viz kimosas-mentes elvezetese. Az elmozdult elemeket kiemelve azok alatt az agyazator kiigazitva konnyen ja hl1atju'k a foly6kiikat Ezermester e. vizilyelo aknak. elhelyezett foly6ka Iejtese minimum Iefektetendo vasbeton surrantoelemekkel.kolatba rnelyednek.!IijardAk feluleten os zegyi:ilo csapadekvizek jobb elvezeteset szolgal- ja. esa fenntartasuk.1ce- menthabarcsbol ctHszerfi a csatlakozast kialakftani.ft. Az elore gyartou fclyoka elemekaz utak es a zo csapadekvizek terburkolatok feluletein osszegyulekelefolyasat hivatottak rneggyorsitani 3. . 20111/2. valyutegla) Ieheta iegkonnyebben kialakitani.Z 01dalinll1Yu vizkivezetoket 25-40 rn-kent kell elhelyezni. folyokakat eloregyartort beton. Ez a kismeretG folyoka elem gyalogjarok. A nyitott foly6kiilkat sepru- vel. toltesoldalakon val!o levezetesere szolgalnak. Az elore gyartott vasbeton surranto elemek 3. Az 50 em hosszu surrantoelernek 10'crn-es atfedessel. ep(il tkor'i.41 . iHetve arokba. vizek meredek f6ldrezsQkon. A surranto elemek alkalmazhatok a burkolt feluletek rneredek hataIrol6 rezsilin. arokiegla. tetszes szerirrti rezsuhajlas eseten szarazon egyrnasba epithetok. vagy 3. a csapadekvlz biztonsagos.

hogy a burkolat folyamates feli. B 125' C250 EU szabvaay szerint kategorizaltak.kUWtlboZQ terhelhetoseg tniatt az A 15.il. epitmenlek Fedett 'falroki· A fedett nyegeben kLiJollboZQ anyagu elore gyartort valyu. alaku foly6kaszakaszok.c->: »> A fedett folyokarendszerek racsfedelet a . kozlekedest a fbly6kak felett ne akadalyozza. ami Ieheto e teszi. a.et(Ilegyen. hany szernelykocsira 42 EzermHter'et6z4 2011/2. Erde- mes megfigyelni az uzletek parkoloiban meretezett fedel van osszetorve. A szerkezeti elemei- foly6kak le- ket egymasba kapcsolva tetszes szerinti hosszusagi. mer! csak egyszer rnegy be az ingatlanra egy teherauto. Kozos jellemzojuk e mellett a tetejukre illeszkedf racsos fedelszerkezet. .uta II. a duple teherbirasu C250 teherblrasu folyokat alkalrnazni. es akkor lehet a raesfedelet cserelni. A gyalogos terhelesre alkalmas Al5 melleta lakoeptlletek karOl a kis szemelygepkocsi fergalornra alkalrnas 8125 helyett erdernes. folyokat allithatunk ossze. .

acel.ennyiben nem tudjuk az ingatlanon elszikkasztani a folyokak vizet. vagy a folyokarendszerekhez kifejlesztett szrvarogtato elemekkel a talajba szivarogtatni. vagy elokezeles utan a csatornaba vezetjuk.itt az lijrahasznosito. epftmen. A folyokaban az eloirasos esest folyamatosan vagy lepcsosen fektetett folyokaelernekkel lehet biztosltani. 45 . akkor meredek terep eseten a kozel- ben liey. zornmel horganyzort acel a nagyobb terhelesuhelyeken pedig ontOttvas. a I bonyolult racsfedel elhagyasa mellett. resfolyokak.1 osszekotve lehet az osszegyulekezd vizeket a. polimerbeton. szurkevizrendszerekhez junathatjuk a folyokakban osszegyulekezet vizeket. • Ezermester e. A folyokaelemeket tipesrcl fliggetlelllil megfelele teherbfrasu betonaljzatra kell lefektetni a kornyezf burkolt feluletekhez illeszkedo modon. Ujabban az esocsatornak vizevel egyi. un.t6t. A fedett folyokak arokanyaga lehet beton.4 2011!2 . beton surrantokon vezetjuk le az iagatlanrol a vizeket. Ezek a keskeny 3-5 em szeles elore gyartott fclyokaelemek erosebb szerkezetuk reven lehetove teszfk a felettuk valo akadalytalan j.ek Resfolyokak Atmel1eti megoldasuak az un. A folyokaelemeket a burkolat szelen kialakitando aknakban lehet osszefolyatni. csapadekcsatoma halozatba vezetni. Az egye aknakat csoMl6zatta. nyi- tott folyokakkal megjegyezoen. Am.lj felszlni vlzfolyasokba a.annukoziekeclest. cntotrvas.utak. Mig a racsos fedel tobbnyire femanyagu.

ban pedlg Imenedeket .. sziik terben meg egy nern nil nagy epitmeny is nyomasztoan hat eseten pedig a.. ahol elegendo teret tudunk blzrosltani szamukra . 2011/2.valtozatok egy timara. Egy kertben a szaletli nagyban noveli a kornyezete esztetikai erteket. nagyobb tetofelUlet es lyeze ere kell gondolni. akaron- Anyaga.Dsszejfivetelekre. A zerkezet ki kell hogy birja a ho.vagy nyeregtetos is. nanir vagy pt'icolt fab61.!Ovalo. termeskiiS es fa kornbinaci6jab61. A kerti k:iUliSk szerkezete igen szeles skaIan rnozog.vagy magaban is de lugasokkal pergolaval kombinalva meg hangsulyosabb szerepet kaphat SOto. a bitu- hogy milyen tetOfedo anyagot hasznazsindelytol kezdve aluminium..csapadekelvezeteserdl is gondoskodni kelt. parkokban van lel1et6seg. Szaletlik [elaUlta.fedett llliilo . A kerti pavilon lehet negy. de Iehet sator. hanem arm is. Iunk. A teta ettol fuggoen lehet gula. AI egysz·eru hosegben iir. . helJszin (5alallll •• barati . A te16zet l1ajlasszoget az hats rozza meg. de akar kar alaprajzuis. Ebb6I nagy a valasztek.es tClzrak6 hellyel kiegeszlrve alkalmassa valik csaladi. .t tekintve ez is keszulhet fabol vagy tegla. hogy elegendo nihitaslIl1k Iegyen.nyiijtanall. pavllOR. pergola.- Utak. emcsak az elhe- faszerkezetU epitmenyek a reneno tobbszogletfl. es komoly vendegsereg fogadasara is alkalmas valtozatok .vagy 44 Ezel'lmesterutta.epitmenvek szaletr. cserepes vagy nsdfede- satortetos megoldas keszufhet egyszerf dlszes kivitelben. kup.sara nagyobb kertekben. mene sig.nyellot . Leteznek egeszen egyszerii. negy vagy hat laban aHo epitmenyek.es szelterhelest. A naddal vagy zsindellyel fedett vagy ace] trapezlernezen at egeszen a fazsindelyes. egy nyari zapor.

de rneleg nyari esteken is szivesen tar- t6zkodunk ott. amelybe a ki. A till nagy me leg ellen beszerelhetunk panisi~6hu. Igy egyik illetve a Iakokocsival kembinalt hetvegi dekes rnegoldas a felig zart parko16hely. AS . ami mel lett megvacsorazhatunk vagy olvasgathatunk is. • Ezermestere.nnyel befuttatva meg kellernesebb. Beepltett aszral is kenllhet a padok k6ze. Ha a terepviszonyok megklvanjak a szaletlik epit:het6k bevagasba.·onbOzo kerti butorek ker- teszkedo eszkozok elzarhatok. Iyabb epltmenyek nagyobb tarsasag?k fogadasara is alkalrnasak Iehetnek. terrneszet kozelibb legt6bbszor napkozben. amit n6ve.. amelyrol ugyanebben a lapszamunkban hunk. tOmornek Iennie. ha van ararnveteli lehetoseg. A komo- haz. A szaletliket nagy melegben hasznaljuk hus6lesre.tot. epitmenyek -. poharakat . apacaracsos borltassal Iatvanyt fog nyujtani. rnivel fedett helyen vannak.H. igenyesebb kiviteliiek is lehetnek. igy van hova tenni a tanyerokat. Ezek lehonyolitasara feltetlenul kenyelrnes szekek. J6.A szaletlik egy reszen kialakitaato zart tarolo. hogy estere lampat tudjunk elnelyezni. padok elhelyezese celszedl.Wt4 201112.utak. er- oldaluk akar tamfalkent is funkcionalhat Oldalfalanak nem kell feltetlenul is keszulbet. amelyek. tar as osszejcvetelekre.

Aki tud e van is modja hege zteni. amelynek sarin a kerites . Az ilyen kapuk kinyita ahoz i hely kell.. konnyen motorizalharo tolokapuk kialakita ira nine m6d. am Iynek szilard agat a keret ko e hegesztett fuggoleges 0 zlopok. helyigenyuk a zarnytak szelei segetol.tPu:r. altali'ban az~anyaglakon till a megrends16k elkepzelesein. am sol esetben a motorizalis Igenye mlatt eloDb .. egy telles .erUl helyiilre lijonnan kenitett. vagy idomrac no eli.vagy u zo-.. zart zelvenybol osszehegesztett kapukeret jellemzi. izlesen ~smulik. Ezt a helyi adottsagokjeI~entoen meghatarozhatjak.litis Is. A meglevo. viszonylagosan kormYll oszlopele- mek tesznek konnyen mozgathatova.es felke z anyagok idomok beszerezhetok a kaputechnika al Ioglalkozo cegeknel.erites felli.obiz ertf. e meg j6 allapoui keriteshez lehetoleg igazodni kell az osszehangolt kiilso mi- egyszerf zartszelvenyfi idornokbol ki- uket jeres zt a rnassziv. mas neyen lebegokaput erdeme ke ziteni. jeleDttisen emelve enel a la. A tolokapuknak a szerkezete robbnyire alakitott kcrct. bar kapuk kialakitasahoz haszualhatri alap. . Ha a kerites mellen an szabad hely. kisebb merenl ureges. amit c ak az 0 zloptol 46 Ezermester e. A Ilolt· segek perue lelentOsell. Hogy az lij kapuk mUye szerkezetilek es . A kapu elkesziteset megelozoleg el kell donteni" bogy rnilyen megoldasra van lehet5 egunk. akkor tolo. 2011/2. ( epresetol) Iugg. Arnennyiben a praktikus. Megjelene- A kapuk aUapota altaJaban a keritesnel rosszabb._Kapuk Vas a ft telkesz elemekool att. blnen az Igenyesebb k)Vltelii kapuk. Ilyen esetekb n tobb lehetosegank is van.es akapu(ll egyseges arculatot 6lthetnu. az egy ki ebb bejarati kapu elke zltesere maga i vallalkozhat a nagyobb mereuiek kiviteleze et azonban mindenkeppen ajanlatos zakernberre blzni aki a beepitest i allalja. melyet a behegesztett.et 15.egyenlsegliel lesznek. Ileritesel mz·e alar 15·20000 Ft-ba is keriilhet Ez a feladat termeszetes n rneghaladja a vallalkozo kedviiezermesterek lehetoscgeit. Beto· Iyisolhatla art. akkor hagyornanyos nynckapuval kell lezarni a kapunylla t.

.Q ovidorn keszulhet kisebb mereni zan: zelvenyii allyagb61 is. Ezcrt.a mellette levo kiskapuval egyiitt. esetleg rozettakba rendezett kett.esa kiIlonf6le srilusu dlszit5elemek b6 valaszteka rendkivul tag variacios lehet6seget blztosit azepuletlakatosok szamara a kapuk is keritesek valtozatos kia lak itasahoz. A va kapuk anyagukbol ad6d6an sulyos szerkezetek. Z elernekb6lk6: znlt kapuk keritesek . Az igenyes miilakatos azonban az elere gyartott elemeket esetenkent darabolassal oszszehegesztett reszelemekkel tovabb is formalja.t idezik 1IZ olyan kialakltasu egyedi gyartrnanyok. igazan igenyes kivitehi tuzi ko itcsolt elemekbol knlonfele tilust ut{IIlZ0 jellegfl kapuk is k6szithetok. hogy a kapu .. egyeb dfszitmenyekbal os zeallitott motivumok tesznek egysege se. ami elbirja kapu sulyat. keretbe un. zsrtszelvenyekbol osszehegesztett keret esennek a szilardsaga: n6velo oszlopok adjak a vazaL Az 05Zlop es a felsri za[.oz61t lehet villa~ztanl.. Nem szabad megfeledkeznunk a nyilo kapuk 0 zlopainak teherblra fu"61 sem.venyij. A regi id6k mi esseget esa kapu rna zszivsaga. rnerolegescn kell biztositani . es azok felerositeser61 sem. am ezek megnovelik a kapu slilyat. viszont a szirnmetrikus szarnyak autnmarikus rnozgata ahoz ket motorra lesz rnajd szukseg. tovabea a kapu sulyahoz igazodoan ki !ilazlatt 6s utolag beallithat6 forgaspentokro].!I legiesen karcsu kiviteliiek is. AI. arnelyeket a. Bejarati kapuknak tobbnyire massziv. . A zarlszel.esz oszlopoknak is szamtalan formaja K. esetleg hajlltott kivitelben. azutan a felke. A fiiggoleges 0 zlopokra em kell felterlenul sok dlszlt5 elern ahhoz. meg . 47' . Akapuszamyaknyitasais konnyebb.a szemta- Ian variacio lehet6 eg miatt .egyediek Ie znek. Ezi a la.viszszafogottan elegans hatast keltsen. azaz a kapupantokrol. Ezeket ki:iI. A f!lggoleges felk.6s c iga elemekbol. Anyilokapuk kOlott egyre tobb a kovaesoltvas jeUegu arneIyeket altalaban elol'egyartott diszes es szamtalan kornbinaciora Ieheteseget ado felkesz idomelemek os zehegeszteevel alakitanak ki. felttletszerkezetben osszehegesztett.ont!en nagy kapuoyiJla oknal zokas ajkalrnazni. oszlopokon kfvnl termeszetesen karcsubb kovacsoltvas jellegu oszlopokat i lehet alkalrnazni. s ilyenkor mar c61szeru ahil allocsapos forgaspontot alkalmazni.volsago! tovabb csckkentbetjuk. ami f6kent forrnailag teszi egyedive a kaput. ha szamyas kaputtervezuuk. • EZel'ime5ter~ 2011/2. Ezek az oszlopok kivitelehez igazodoak s ugyancsak keszen beszerezhetdeiemek.Kapu: befele. igenyes elrendezesii.

.a kapu zirasit Isautomatl sa megold:· js. A kapu fajtaja.t:tta. vagy a csavarorsos Az termeszetes. am ezel a kiiliinbsegek I.alakit)ik. A kozkedvelt es garantaltan megbfzhato mukodest biztosito gyartmanyok koz. annyifete. hogy a kapusaarny milyen tavolsagra van az oszlop el._. IIlztivvezerelt mClzgatislir. znk ege .. !korSiem . is Ienyeges. hiszen pl. 2011/2. Ez'eorliszt Ikinyelmes"misreszt .eLol A szeles falazott oszlopoknal a kapukat az oszlopok kozepvonal<'lba szokas beepfteni s ezt a jelentos sfkbani kulonbseget csak csuklokarosmotorokkal lehet athidalkapukhoz a karos-. es a oozzavetoleges sll[yahoz rnegfelelf kapumozgato motor.a . a tol6. Ezek kivalasztasahoz ElZ oszlop rneretet kell alapul venni. hogy a killOnbozo ki- 48 Ezermester e.at mal mar egylletilbben au:toma· tizarja. Kapuk Tavveze.vagy U5Z0-. azaz lebegokapuk mozgata ahoz foga Ieee meghajta . mig a !lyil6 motorok a megfeleloek. otoro5 haiti· sollialamelylkillel lonnyen atbldalbatik.ul azonban barmilyen kapuhcz kivalaszthato a kapu adottsagaihoz. Perste ahany lapa.elt kapuk A kapa. alakitasu kapukhoz mas es mas tlpusii motoros meghajtasra van szukseg. A mozgatomotor kivitelet ugyanis attol fuggoen kell megvalasztani.

1 Ezermester ema 2011/2.es kapufeliilel k6zQtti tavolsag max. EiUalaban accloszlopokra szerelt kapuk mozgatasahoz viszont a csavarorsos meghajtasu.. motorok a megfelelok. hogy a kivalasztott kapumozgato vegallas kapcsoloval ellatott-e. Azezekkel athidalhato oszlop. hogy a kapu forgaspontja max . Arm. A kapumozgat6khoz ktilonfele zintti vezerlesek is tartoznak.ni... Alkalmaihat6k azonban univerzalisan szeles es keskeny oszlopokra egyarant felszerelheto kapumozgato tipusok is.A talajfelszin all'! telepttett meghajta rnotorok viszont minden kapuhoz hasznalhat6k . 49 . kapuszarnyak also forgaspontjar is magaba foglalja. Igy ezekre alul nines is szukseg. Scm lehet. es esetleg kiskapu funkciot is ellat. Kisebb kapukhoz termeszeteserr eleg a kisebb teljesltmenyu motoros meghajtas . szamunkra legidealisabb kapumozgato rendszert a fenti meghajtasok eseteben szakernberrei k6zosen kell kivalasztani. kU15nben a kapuszarnyakat majd Gtktiztetnilnk kell. azonban fe[tcWentil ajanlaros ugyelni hogy oldalatOI. . A kesz kapuhoz szukseges.. A keskeny. felteve. E motorok elonye. Van amelyik csak kinyitja es becsukja a kaput a 1mi- sik kazben meg isalllthatd. 5 em tavolsagban van az oszlop beLso allg eszrevehetnk. es a meghajto motor a.

wur.r . 8Saz Iljonnan epiilo tarsasbazi Ilakasokltoz lis tobbnyire tarttzlll: egy nary Ireszehez epitettell: a2: estet.es terVeZI!SeR munk .aSZORI eltiltenl erUln. de a. I unuba eltoltOtt unikulallRap mn. . I~isebb-naryobb terasz'. ~ek'ora .iizerkl!!" Ide' ha legalabb egy-kit '5Zek.aio. ter.A.a~i eleg nem 18'logat allbetlloznapo'. :or. amlkO. hangulatos .lakis falai ontfa'k mag:ulDoll a meleget. Igaz" IRem ImInde"..egv nip A panellaUsok erkelven. m isaetvege' kOlott.er. Imar csak a gDndos es lotlet. :2 0 11/2 .alrlink bangulata.mar' a hosig csUlapodik. elfer' r. n. 50 Ezermester e.

lleni vedekezesben a lcgkonnyebb e dolgunk akkor van. varrni csak a szegeseknel kelt A gondos rogzltes nagyon fontos mert 3Z Ezermester e.t es kaze eros dr6thal. zorosan egyrnashoz k6ttizott bama falbol. hogy ne legyen zsufolt. Szepek is es Idval6 szeUCir. igya sz61 kevesbe dOnli. hogy a rninta ervenyesulni tudjon. A falak fogjaklegbiztosabban az eros szelet {gy butoraink. buszpalcakbol vagy nadfonatbol is kesztllhet vedofa]. S. patentoz6 stb. Ha az erkely padlo- kolteni. ha vinl.z61. Az utebbi evekben divatba jott a deszkalappal burkolt terasz. 10 cm-rel alacsonyabban van a lakis szintrnagassaganal. Azonban. ha osszecsukjuk a szel.Regi 6pittl:sli Iakasok erkelyenek burkolata elobb-urebb cserere szorul.kotel: okozhatnak. ha az erkely eppen 3. masreszt kiHCinosen a kisebbcserepek . a terasz aljzata zel azerkely szelehez . ahlak. vilagos sZlnG anyagot keressunk.z fa. eros. ba a szel erosOdeset eszlelj Ok. parkany kiabkititsanal pedig 20-25 em magas kiskorlatct alakitunk ki. Amikor 8Z0vetanyagot valaszumk. Ez azonban csak akkor johet szoba. mikor a 110seg helyett a szel tombol.es nem akaru:nk sokat feledkezzaak eros szelben egy kifeszitett anyag vitorIa. de nines szepen burkolva. eszkozzel. viragaink akkor is biztonsagban vannak. arnely egyben szel.. balese- sokfele Iyukaszto. szelinlnyb61 nyitott. inkabb fliggokosarakkal. konnyen .leesve. Mine! kisebb a burkolande felulet. Azerkelyre minel kevesebb cserepes n6vellytt tegytmk. 51 . Azin kivalasztasanal mindenkeppen gondoljunk lIZ erkelyen elhelyezendf egyeb targyak. fciggony6. mert igy legfeljebb egy magassagba kertil azzal.agladak aljaba tegytink nehez koveket.esarnyekl:bg6 is. butorok. PVC-padl6val is szeppe. ha a koda. suru szovesu. Amikor eppen aernhasznaljuk a teraszt. A nsgyobb cserepek es vir. es balesetet okoz.Ocsikot eros[tiink. textilek szlneire is. Legjobb.es balkonladskkal diszitsiik. ha sok a falfelulet.ttora.elkesz[thetjiik a fligg6nyt.va valva a gyenge rogzueseket kitepi. 2011/2. annal kisebb minMju burkolatot tervezzunk. a megallo esevtz nehogy elaztassa a ha.6k. ugya:uigy akkor is.laL I m-enkent 15-18 zata megfelele allapotban van.zzi:lk I 3 teraszt. ujszeriive tehetjuk. legjobb mm lejtes elegendo. Tovabb enyhlthetjak Egyreszt.ghidaba a szel fetoli oldalon t6rpefellyoket ultetunk. ha az erkely kb.es aruyekfogct. fel. A kereskedelemben kaphat6 a szel erosseget. Ne meg a szukseges lejtes kialakitasarol.

20 cm-enkenf t. . . megis komplette 'Ot/etes megofdf1s.A lada ket olda/a' 1egyen a teherhord6. rejt6zik. osszea/Htashoz famuO'kara van szuks~g. A teherhord6 harom oszlop.nehogy egy veletlen rossz mozdula.6 als6 reszere . a gyerek konnyu mozgasat biztosftva.ugyha'tar:ozzuk meg.me1'etfie szabas. maid gondosan I'ogzitsuk az OJdalfalakhoz. a PM' alaU egy gy.unk a felhaj· tott 016/apot: biztonsagosan rogzit6 "zarat".eru bOtorzetot. kenyelmes . A .Watap ne leg yen se tut alacsony. ami {gy Mrmlkor ielhuznat6. hogy lehajtva sz . .t'lOmo~oz6.e/so r.h09yaz e/o/ap alacsony mar:adhasson. 2011/2.eszDlt.egyDnk karika'.iilestbJz:t.ldresz es a dobozokelkeszl· tesehez. se tul magas.kat. A kepen lathato sze-e« arnvekf1Jg. az erKelykOTlfJtr:a szerelt kis kamp6kra akasztgassul< fel.2 IEzermestereWta.ermekhomOko'z. a szinesre festett faanyagok. A vlszoO'ylag egysz. szeges utan kb. A falra mindenkeppen szere/j.~a.. metve .21 mennvezethez es s.o·s/ts·on._- iErke'IYI' teras! Az ii.alaplfIdajanak magassagat . A f.eszt a ralz a/apjan keszitsuk eJ.tnal a gyerekre zuhanjon 3' teteme: suly.6. €is azahhoz hasanl6 sz{nu textiliak egysege tesz.laz6 elemekb61 k.

gyalul.lsz: Egy uonzotos asztalka egeSzen kiSerke/Yen is lenet6seget . A konz%k.ttta 2011/2. sagokt10z igazltsuk. hogy pontosan milyen anyagbcl keszultaz adott rermek ml- meg hasznalatba lyen idojarasiszonyok. szakaruMzakban It:eszen is megvasarolhat6k.elfer. Ak iiLrviisarlasnat.utnetftlM/ . leha/thato valtozatban Is. Rogzltesflket mlndtg II. a' hetvladott- _. hatarozza meg.) gondo an feluletkezeljuk.t licslec.:#~? mutatunk neMny Iehetseges megolclast._. amiben sof<minden .b/Zto-sft poharakelhetyezesere. Kepeinken be- A terasz bLltorait elsosorba:n at csalad- Pad ala keszithettink. akar saj it kezU munkanel fontos. kaspok stb. Az asztaJfap kesz. a viraggonctozasnoz sztikseges eszKOzOk. pl. a gyerekek flOmoMoz6 jatekai. A keszen vasarolt daraboknal minden esetben olvas uk el a gyarto tajekozlat6j<it. gyalult yorot1enyo de zka fa rudak stb. rnert nem vihetjuk minden csepp eso elol a lakasba erkf!lybuto~ rainkat. vetel el6tt. 53 .ter. egy kerekef<.t (pl.en gurul6 fl6kot.I.. mlianyagoo/. hogy a faMI keszitett bUloroka. tagok szama e a rendelkeze re aHo hely.Er:kelY.•femM.hoz megfelelo EZfrmestere. fdo/egesen teleslegesse va10 'Vlragcserepek.

. .. r '• . A proba osszeallitas utan feIUl'etkezelj.eseteben azonos.esvasa/atoi< kUlo.Ols6 resz·ekIe kerOlo eleket kerel<it:suk Ie.unk minden egyes darabot. A meretre vagottfaanyagot elezzuk te gyalugepen .csak meretOkben kiilonlJOznek egymast61. .nbozo meretekben megvasafo/haMk 3' barkacsaruMzakban." ------- v. a felhajthato asztal/apes ez ossz·e· csukhat6 s-zekekhelyenek biztosltasa a szekr.Azelkesz{t·es modJa a padok es az asztal ...eklntOen vegezziik et a' falra szere/est. hogy szebbek legyenek.a kep alapjan.elhajthat6 asztal-pad komtJlnacf6t egy gyakor/ott tJarkaeso/o et tudja keszitenl. a' k.enyajto mogoU . . '\ 50 Ezermester~201:112..A fal slkjara f.J. Ennel az osszeallftasnalls korUft. A faanyagok . ~~it: A szekreny kulontegessegea szuper biztonsagos viragcserep tarto pole. majd sza· (aaas utan facsavarolckal allitsuk ossze a butort.fkezlgya/u vagy cslszol6paplr Is megfelelo)'.1 ~.. a stabll teherblras mlatt :i ( • . -~l .

forma 5zln k6ziil vtllogatl1atunk. 55 .sdaodnak. feliUetkezeh fa- dosan kenjuk 31.aszta/ok labal kJszerelhetdk. Az egyforma 5zeke. a varatlan zaporoktol es nap el51 is vedett helyre kell termi. sox-so« meret. hcgy aIakason beWU lamias minel kibutorokat . e esak a szaradas utan rakjuk ossze ujra. imptegnaJ6 a[apoz6.).arokkal allitsuk ossze. sz . Kulteren hasznalatos fabutoroket sargarez iUlyesztett. mind a sajat keszitesu butorokat szedjuk szet fodarabjaira. mindenkeppen osszecsukhato szekre. 110gy a fa ne hasadjon el. Mar a butorok kivalasztas8Iuil gondolnUI1. A muanyag kertlOutorok nem olvan 5zepek.kegymasba rakhatok. vagy amikor elmegyunk otthonr61.rohisra is. Az e15z5ekben lelrt medon gondos an.vlragtart6rendszer fa/burkolaski(mt Is funkcional.iJt Mrsaik.vagy lencsefejtl facsa. Ietakarva a fal melle alHtva ahol valamennyire vedett.ved3retegekkel hi. fakot'lzerval6 stb. garaz ). szetszerelheto a ztalra van szuksege. mertnem ro·z. sebb gondot jelentsen. a. A karpitok is koanyen levehet6k legyenek men: a hajnali para kart te z bennill<.az alapbevonatot figyelembe vevo . mint a szegek. 8 viragok mennvisegetel es meretetdl fuggdena pOI·COk tetszes szerint varlalhatOk. bara'tsagossa tehetJiik a legofcsoOb feMr muanVag garnitur:at is es Ezermester'~ 2'011/2.ha nines mas megoldas kint hagyhatjuk telire az eric61yn.. nagyobb hirola. mint~b61 kt!szi. igy hasznaJaton kivCIIkis .thatjuk el a kesz butort.Erker" terasl -. Akineknincs lehetosege a lakason Idvlili tartos taroIasra (pince. kereskedelernben kaphat6 vedoanyagokrol (pl. es ha nem elegszunk meg a gyari bevonattal. A. Jol kivalasztott mintaju huzattal a szekeken es terltdvel 8Z a-sztalon. de osszecsukva.majd gon- A csavarok furatait f:Urjttk elo. a nvugagvak o5szecsukhatOk. EjsZakara.k kell a tfHi IIi.helyen is elfernek. de azert ne feledkezziik meg r:61uk sem. kJege5zltnet:Ok Ujabb uJabb dar:aOokkaJ es felflletkezele el JaUak et Sokszor lrtunk marlapunkban isezekni. Mind a keszen vasarelt. to abbi .

AI EgJl!5i. mintha klimatizalt. Az 1800-a evekben a New ngland-i textilgyaril6k kezdtek alkalmazni a vizes alapu parclogtatssi m6d- A:z 6si egyiptomiak. 56 EZeJmester eWt4 2011!2. amelyek a hideg levegot az epulet belsejebe keringertek. hogy a egy etterern nyirott teraszac ugy erezzunk magunkat. hanem kiegeszttes: ajan!. Az ilyen regebbeaelterjedtek.paralites ill utobbl 4.egter hfitesere. zert a gyart6iizerneik kondieionalasara. slaporollik . Az ut6bbi henapokban egyre ti:ibb fo. mindi a lakossagl. amely a tiiZQ nap melegebez kepest. A kulteri hates- azonban a kHmatechnikana:k nem alternativat. A parasft6kmlilismert hideg panisitiis elv nem uj zero. ElZ elparolgott viz lehi.gynevezett szabadte[1 parahUt6 berendezesekkel.5 'elbenllelent meg IttbOD. Az 1500-a8 evekben jelent meg az elso mechaniku legyezd mely a szeUozest szolgalta. hils szobaban Ienneak. ' iii sri 116. a kulterbe tervezett felhasznalasa azonban annal inkabb. Pedig nem elkepzelhetetlen.ilt'"lmD. A textlliakat S3traik es lakhelyeik ajt6ie1e akasztottak Ahogy a szelatfi'ijt a fellcgatott szonyegen. .adarml KOlllte'ri felbl5Znilasban.itotte a belsf levegot Az indiaiak ugyanezt az eljarast alkalmaztak a kirillyi palotak hlitesere. amelyek kozvetlen kornyezeteben a homer ekIetakar 7-12 °C fokkal hllvosebb lehet szabadteri pani.sit6k csupan az ut6bbi e ekben jelentek meg a hazai piaeon pedig szerte Nyugat-Europaban mar technika sok ujdonsagot klruil. Imlnda 'er. gorogtik es romaiak nedve szonyegeket hasznaltak a llels5 I. Nagyrneretf torUlkoz6ket akasztottak a ventilatorokra. zinte hihetetlenul hangzik..vbosi teraszon nyarihosegben talalkozni olyan u.es. . eSi 'gomDa madIa.parahu .

6 vagy akar 8 darab fU okaval hitjak el. 2011/2.il a 4-5 rnikron mereni vizc epp k 70-100 bar nyoma al kerulnek a Ievegobe. A napfeny es a meleg szaraz levego hata ara elparolgo . A legegy zenibb kulteri bllt5 a csoves rendszer. nagy nem fell. Egy 50 negyzetmeteres vendeglato teraszt akar ket ventilatoros garakat es elnyornja a cigarettafustot. valamint a levego pollentartalmat es a A rendszer cscvezetekeben a klasszikus parasit6 ber ndezeseknel i rnert preclzios fuvokakat beJyeznek el. Tobbfele mod kozill vala zthatunk annak fuggvenyeben. 4. akar a terasz napernyojebe is be lehct eplteni hogy a C ovezetek ne torje meg az elegans rnegjelenest. S10LGAw.gy hfiti le a kozvetlen kornyezete levegojet. hogy buvosebb leveg6t erunk e1. berendezes el i le tudunk hiiteni. a para tavol tartja a zunyogokat bo- egy csovezetekben meghatarozott tavel agokra egymastol epitik be a zor6fejeket.l6Es 2200 Monor. 11. amely igy egyenletes parakodot tud kepezni. Nagyobb teruletekre a ventilatoros AItozat ajanlott.izpermet bot on el a kornyezettol.hu Web: www. melyeken kereszti. a hoelvooas kovetkezteben kcletkezett hU\los levegd pedig Iefele szall. Tel. hogy milyen teruletet zeretnenk hiiteni. A fuvoka vizperrnetet a ventilator kilenoven fokos szogben 35 negyzetmeteres tenlletre juttatja el. A rendszer legnagyobb ekinye. hogy hatotavolsaga fel meter.wza. ezaltal azonnal elparolognak. A ki:ilonbozQ mereta es telje itmenyu ventilatorokat 2. Hatranya azonban. igy zelcs ndes helyen esak a kozvetlen kozelebe jut el a niiv5s levego. E-mail: bandk@bandk. Matyas kiraly u.uno. 57 .Erkel" terasz _.hu ~i EZermester e. Ennel port. e f.: 06291413·553 B&I( KElIDEDEU41 Kfr. A szorofejeket egy vendeglato egyegnel altalaban 80 cm-re egymastol beIyezik el.BandK. A para ezt k5veto n felfele. Azon tnl. arnely a vizpanit permetezi.

Mindekozbcn noveli a paratartalmat. negyzetmeter korlatoza A profe zionali keszulekek lenyege. hogy ajat. Azokon a helyeken ahol a legkondicionalo ha znalata megoldhatarlan vagy gazdasagtalan (pl. a lehiitOtt para levegot. nagysagu nal elparolognak. egyarant ennyibe keriil? A hiitorendszerek ara nagyon valtozo. illetvc aulas vagy satras rendezvenyen hasznalhato nelkul. A paradus leveg6t a amik gyakorlatilag vizc eppek azon- 58 Ezermester e%tt4 2011!2 ' . A nagyobb terek hfitestechnikajanak ara aranyosan novekszik a negyzetmeterreI. ezaltal fogyasztasosztonzo hata a keletkezik az uzemelteto zarnara. magasnyornasu zivattyuval igen nagy nyomassal (100 bar) porla ztjak el a vizet. cukra zdak munstres z-rnente korny z tet bizto it. Otthoni ha znalatra sajat erkelyiinkre nehany tizezer forintcrt kaphatunk 200 ezer forintert h tjilk meg. vend' glatasban ha znalt gepek koziil a legole 6bbat zek) is ajanlott. hatasat azcnnal erzekelhetjuk. a nagy nyari melegben kellemcs mikroklimat teremt.iErkely. az pedig szetfujja. 4-5 mikron keletkeznek. kavezok. rnivel keszillek ventilatora fujja zet. Igy a tobb Z3Z negyzetmeteres ipaasztali berendezest. megkoti a port jotekony hats sal an az allergia pana zokban . z n dokn:.terasz A kulteri parahuto a 25 °C feletti m 1 gben meg kozkedveltebbe es latogatottabba teszi a vendeglatobelyek tera zat. Barmilyen szabadteri. d egy 50 negyzetrn tere zabad teriiletet minimum fel millie forint lehiiteni. aminek hats ara rendkivul finom. de a tobb fokkal hidcgebb levego kellemes a endegek a nagy meleg belyett egy hUti)tt teraszon tudjak elvezni a vendeglato egyseg altai nyujtott plusz zolgaltara okat. gyarak. entilator lapatjai k6ze fujjak a finoman elporlasztott vizet. zagtalanft es ehlzi a rovarokat i . magas belteruletu csarnokok. gazdasago Iizemeltetese es rovarta zito hatasa is meg vonzobba teszi. auto zervi- katar ai e a vendegek szamara nyomasu porla zt6k kozvetlenul a . piaci csarnokok. A magas Az cttermek. zemmel is lathato para le egot fUj6 entilator elott allva em le zunk nedvesek.

Termekeinkrol bovebb tajekoztatast a www. ami nem nagy tetel. Megfelelo vezetek felha znala aval egesz evb n ha znalhato. • arnely egy porszlvo fogya zta 3 al etek zik. vagy akar tobb zf\zlliv6kas csovezeteket i kialakithatnak egy ipari c amok szamara.A REV a kertben! es biztonsag termekc ahidja egyedi kerti arameloszta i rnegoldasokat oport Green Craft kIna!. 59 .Mutate . .iske egitsegevel r6gzithet6.Erkely. . rendszer teleplteset k6vetoen az eves karbantarta on nil csak a ha i koltscget kell rnegfizetn i. A rend zer az alapterulettol Kenyelem .hu cimen talal! Ezerme5ter~2011!2.duewi. A parah(\to-rendszerhez atlago an 1 3 kW energiaigenytl zivartyu tartozik f'uggoen allhat akar cgy 4 sz6r6fejes ventilatorbol. fixen rogzitett elo zta j pontok. terasz ri vagy rnezogazdasagi csarnokokban tobb milli6 beruhazasrol beszelhernnk.Beton jardakon. fa tera zokon csavarral a gyepen pedig lc zurhato li. peldaul kisebb terasz bute chez.

31 a. idotal.gilzils es a csempe szeleinek lekezelese okozza.Erkel" terasz .th4 2011/2.iimersskl'et· valtozas. balkonr. hogy a 111. Az Hyen medon burkolt terasz szep liitva:l1yt nyiljt de tapasztalataiuk szerint ket even belul a j6 szigeteles hianya problemat es persze a tulajdonosok sza- mara sok mergelodest okoz. A kenhelo szigetelessei kezelt terasz. mindig letero gondot okoznak . illetve folyekony f6lia.e alappal 'osszek6t(itt sZ'igeteh!!salkalmazasa.o lass6t j6l es szakszenien kell leszigetelni. baLkon. rombol.l. A legnagyobb gondot a.miveI rnindenki szereti.eletil haallk.1. Sokan ren. ha a jaTO felaletek jol neznek ki. sa'k. A ra 5Z tapasztalatok ellenere megis 80kaa megalapozott szigeteles nelkfl[ fekban nem is a c empereteggel van hiszen maga a csernpe szigetel.eri. lepcsot vagy korfolyopu ztitaa. lapos teto.a'i ntent'lebbe- ~eraszok. A fuga gyal1c cegek is evek cta dolgoznak egy jobb alapanyag kifejlesztese erdekeben.i . rugalmas. evtizedeken at nem Ok02 problernat.karj'ak. Egy ujonnall epltett teraszt.3 'egkrttllus3bb. erkelvek ·izszig evek 6ta ismerik ezt a problemat. .tsar dll haz lepitesesoran a burkolisl·szlgetel'esl munUllli:iJiil sol '5Zempontbal a terasz . a b.ennek hatasai tobbe-kevesbe lathatoak geteg penzt adnak ki arra. mert igy megakadalyozza a viz karosi16 Btl sziv3. les a nelvesseg.de a fugazort csempe problemal meg hato felszlnt szep csempe el burkoljak.rgassal. A legegyszeriibb megoldas a fuga nelkuli.t amely az eveken at tart. kozben pedig az alatta 1evo lathatatlan Sok esetben a tulajdonosokugy dontenek. A gond azon- donosoknak. men. uszomedence stb. . fu. h!jJcsot esempezni tulaj- le nem szigetelt felulettel nem torodnek. A szakernberek tetik Ie a csernpe reteget. hogy a teraszt. a kiiliinbozD ki:im. 60' EZlrmester'e. Imlntp'l. Erre nyujt megoldast a fblyekony miianyag.

1t6rten. figyeJembe e e a gyarto technologiai uta itasait. an. e a burkol6lap hatoldalan kic ap6dik. ragaszto agyazatba kell fektetni. ahol saamit.Erkely. emmilyen formaban nem erulhet ez a zigeteles. folia) katranyos szigetelo lemez egybefuggo (lapok illeszte einek atlapola ainak hibatlan egyma ra hcgesztesevel) kialakitassal ez konnyen megoldhato. Az alkalrnas anyagok kivalasztasaval e a megfeleloen Ike zitett viz zigetele az epltmeny elettartalmanak e a hasznalati ertekenek biztositasahoz nelkulozhctetlen. Kelretegu. telje rendszert kina! amit a burkololap ala. Az epitmenyek nehany teruleten mint peldaul a tera zokon eserkelyeken. azaz a szerkezetnek. Ezermester euw 201112. bogy ne keletkezzen beaza . am nem mindegyik alkalrnas kulteri vizszigetele reo Az anyag aran sp6rolni nem erdernes mert egy ro zszul vizszigetelt tera z burkolc Iapjair61 konnyen atazhat a fddem! Egyszer kell j6l rnegc inalni. Ezcken a helyeken a karosito hatas egyutt jelentkezik egyreszt a teli es nyari allapotok kozotri homerseklet-kulonbseggel. a vizterheleseken kivul osszetett terheIe ek i jelentkeznek. rre a celra zarntalan gyarto. ott kulonos figyelmet kell forditani a csapadekviz elleni szigetelesre.D sZ:igeteles Alulrol erkezo ned e eg tipikus esete arnikor a talajban levo para ardiffundal a szigeteletJen aljzaton. terasz _iii Felillrol tortino szigeteles Arnennyiben a tera zburkolas alan lakohely eg garazs vagy barrni rna. masre zt a napsutestol felrnelegitett es a csapadek altai hirtelen lehutott fe zult eg-kulonbozet hatasaval. betonozassal kozttik (nem neylon. Sokfele vfzszlgetelo anyag van forgalomban. e A1ulr6. A terheleseket pedig el kell vi elnie a tera z telje burkolatanak.gat i befolya olja . To abbi vedelmet nyiljt . mert a legkisebb hiba zigetelest i megtalalja a VlZ! A burkol6 lapok ragasztasa elott kenhetoviz elleni szigetelest is alkalmazni kell.es a teraszburkolas tartos a. teraszburkol6 lapok alatti pang6 vizek elvezete e. a vizszigetelesnek. 61 .a fugakon a1 zivarg».

A rugalma . a. :fugaz6 habarcsnak rugal- mas tomiteseknek esa burkolamakegy- arant. mal' kulOn keresre felhivjak erre afigyelmer. nem mert rengeteg ve zten pere ug)'uk vo. Az Ilt61agos e koltseges munkat azonban megelozhetjuk.korfolyo.lHtasara. amelyek amegfeleld iranyba terel. ha vizor!" kikepzesu leraezele t. Atcbb honapjatart6 tarrosesbzes miatt vales veszelyt jelent hogy az e 0: vagy a talajviz megrepedezteti a.ko. zast. a. Az utclagos vlzvedelem egy masik m6dja banta lltjan erheto el: a terasz szerkezetebe olyan special is. 2011/2. Az oldalfeluleteken tulllyi!l6 vizszintesen felrakott burkololapok csak akkor biztosltanak megfelel6 hany alap eto el6inls betartasara • 62 Eze~mester t'uz.ik majd ela csapadekot miutin rer- meszetesen ezeket a.Z'6k tarto nedvesseg hatasaea . u . milanyag elemeket vlzvedelmet a terasznak vagy az erkelynek. Ezt ugynevezett altemativ zigetelessel Iehet megoldani.. azonban a burkolas technikai k1viteleze ha nines . fuga- ut61ag05. halos. a. fellazitva a burkolo lap es a beton kozti ragaszro k(j·teset. Nem kovetelrneny.a terasz betonozasa szigetelve et befolyasolharja alulr6L Ugyanis a burkolo rnunka kezdetekor ha zmiltmelyalapo. majd ke 6bb az el nem fo. idojara i viszonyokatjol liiro folyekony miianyag specialis osszeteteieaek koszotlhetOen tekelereeen alkalmas allag rnegovasra. vizvedelem A meg j6 allapotban leva terasz.ly6 viz szetaztatja a terasz vakolt vagy burkett uldalait. pontosabban horonyt is alaepittink. MArklisabb cegek melyalapozo termekeik eladasakor.Erkel" teras! ragasztonak.l1. bal- ."visszaolvadhatnak". ha a terasz keszitesekor. tovabb romlas mega.5 meter hesszu de vaghat6 PVC vizelvezetd profilokat kell epilentmk. burkola akor jobban odafigyelunk ne- mar lecsempeztuk. 6 tovabbi j6 ftUapmban tartasara ivan megolda . egyenkent 2.lt megfelelo tajekoztatlisb61.

efnhell. 1101 Budapest.hu ler 1/5.o OIdaikidob6 fUlnlkchi Gyiiitiibox + + + Einhell Hungaria Kft. Mintabolt IS vevoSlo'galat Telelon: +36~3D-685-.IMulcs'ozoflunkci.2162 . Mazsa www.

KUng-nel CSlJcsminosegCiI<!UNG lakossagi es ipari garazsajt6k. sz. !kedve~5 oronl Magyarorszag legbovebb es l'egmegbizhot6bb kap ua utom ati ka-rendszer v(]lasztekol.yedi merefben is. Tov6bbl ter. red6nyr'ocsok. keres es lancos sorompok lopozokapuk.mekeink: rampakiegyenlitok kapu1omitesek. lengoajt6k. KUNG Prof! blllend ganlzsajt6k szeles merervclaszte'kban. az EU szabvanynak megfelelnek.hu .rOv min oslfessel rendelkeznek. Telefon: 433-1666.www~klingl. Fox: 262. portalajt6k. gyorsjorasO kopuk. nagyon rovid gyortasi hataridoveil.-2808 kling@lding.alagfOggonyok. vcsolctok ajt6behOz6k. KUNG Kft 1106Budapest. akareg. Gr'cnatos utcc 6.hu. Kapuink EMI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful