You are on page 1of 210
DANIEL GOLEMAN este redactor la The New York Times. Principalele teme pe care le abordiea- 28 in articolele sale sint inspirate din stiintele ‘comportamentale si ale functionarii creierului. A predat la Harvard (unde si-a Iuat si dacto- ratul) si la inceputul carierei sale de ziarist a fost redactor principal la Psychology Today. DANIEL GOLEMAN inteligenta ecmotionaliz ‘Traducere de IRINA-MARGARETA NISTOR BUCURESTI, 2001 Deserierea CIP a Bibliotecii Nafionale GOLEMAN, DANIEL Inteligenfa emofionala / Daniel Goleman trad. Irina-Margareta Nistor Bucuresti: Curtea Veche Publishing, 2001 424 p.; 20 em (Car}i cheie; 28) ISBN 973-8120-67-5, 1. Nistor, Irina-Margareta (trad) 159.942 Coperta colectiei de DAN PERJOVSCHE Coperta de DAN STANCIU DANIEL GOLEMAN EMOTIONAL INTELLIGENCE Why it can matter more than 1 Copyright © 1995 by Daniel Goleman Published by arrangements with Bantam Books © Curtea Veche Publishing, 2001, pentra prezenta versiune in fimba romana ISBN 973-8120-67.5, Tipografia MULTIPRINT Last Clea Chip 22 a 6 tan 6600 sat tha Sivan, 2baaa fu Osa 202 Pentru Tara, izvor de infelepciune emotional Provocarea lui Aristotel Oricine poate deveni furios — e simmplu. Dar sate t- furii po cine trebuie, cit trebuie, cind trebuie, pentra ‘ceea ce trebuie si cum trebuie — nu este deloc usor. ARISTOTEL, Etica nicomahict Era 0 dupa-amiazA de august insuportabil de calduroasi la New York, 0 zi din acelea cind toti oamenii transpir’ abundent, cea ce fi face s8 se simta extrem de inconfortabil si de ursuzi ™M& intorceam la hotel si, urcindu-ma intr-un autobuz de pe Ma- dison Avenue, am fost luat prin surprindere de sofer, un barbat de culoare de virsta mijlocie, care avea un zimbet plin de entu- ziasm si care m-a intimpinat cu un prietenos: Bund ziual Ce mai facefi?” Cu acest salut ii intimpina pe tofi cei care urcau in autobuz, strecurindt-se apoi prin aglomeratia din mijlocul ora- sului, Fiecare pasager era la fel de mirat ca si mine, dar fiind in- tt-o dispozitie morocinoasa datoriti vremii mult prea cAlduroa- se, putini fi raspundeau. in vreme ce autobuzul abia se tira pe asfalt, incetul cu ince- tul avu loc o transformare aproape magica. Soferul ne-a prezen- tat, spre binele nostru, un monolog, un comentariu plin de via~ 18 despre ceea ce se intimpla in jurul nostru: era o vinzare extra- ordinara la un magazin, o superba expozitie la un muzeu sau are ati auzit de ultimul film care tocmai a avut premiera la ci- nematograful din colt? Incintarea sa referitoare la nenumaratele posibilitati pe care le oferea acest oras era contagioasa. Pina sa coboare din autobuz, fiecare se scuturase de acea carapace ursu- ZA cu care urcase, iar cind soferul le striga: Cu bine si s& aveti o zi grozaval”, fiecare raspundea zimbind. ‘Amintirea acestei intilniri o pastrez de aproape douazeci de ani. Pe vremea cind am mers cu acel autobuz din Madison Av nue, tocmai imi terminasem doctoratul in psihologie — dar psi hologia de la acea vreme dadea foarte putin atentie felului cum se putea produce o asemenea transformare. Stiinta psihologiei stia de fapt foarte putine sau aproape nimic despre mecanica emofiilor. $i totusi, imaginindu-mi raspindirea unui virus al.