You are on page 1of 31

KSIGA PAMITKOWA

WYDANA Z OKAZJI 100-LECIA II LICEUM OGLNOKSZTACCEGO IM. EMILII PLATER W SOSNOWCU

ANEKS

EMILIA PLATER 13 LISTOPADA 1806 R. 23 GRUDNIA 1831 R.


RYS. KAROLINA DZWONEK, 1999 R.

GRUDZIE 2000 R. - JEGO EKSCELENCJA KS. BISKUP SOSNOWIECKI ADAM MIGIELSKI PRZYBY Z WIZYT DO II LO IM. E. PLATER W SOSNOWCU, SPOTKA SI Z UCZNIAMI ORAZ NAUCZYCIELAMI I POWICI LOGO MILLENIJNE.

WIGILIA 2001 R.

ROK 1998 R.

ROK 2007 R.

ROK 2004 R.

ROK 2008 R.

GRONO PEDAGOGICZNE 1992/1993 R.

GRONO PEDAGOGICZNE 1999 R.

GRONO PEDAGOGICZNE 1 IX 2004 R.

GRONO PEDAGOGICZNE 1 IX 2008 R.

JANINA KRAUPE CZERWIEC 2008 R. (FOT. A. SZCZEPANEK)

JANINA KRAUPE CZERWIEC 2008 R. (FOT. A. SZCZEPANEK)

JUBILEUSZ 90-LECIA SZKOY W TEATRZE ZAGBIA

JUBILEUSZ 90-LECIA SZKOY

XII REGATY STASZIC PLATER 18 CZERWCA 2008 R.

MIGAWKI Z YCIA SZKOY

PLATER DAY - 29 III 2008 R. OSTATNI DZWONEK 15 IV 2005 R. OSTATNI DZWONEK 15 IV 2005 R.

REKREACJA NA PRZERWIE - 13 VI 2006 R.

24 VI 2005 R. - POEGNANIE KLAS 4.

24 VI 2005 R. - POEGNANIE KLAS 4.

NAGRODA RADY MIASTA SOSNOWCA DLA ANNY SOROKI I KATARZYNY RUPIEWICZ - 30 VI 2005 R.

5 MAJA 2006 R. - MATURA. 17 II 200 7 R. - ELIM. OKR. USTNE OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ

TOMIKI POETYCKIE Z LAURW PLATERANKI

SERI POETYCK REDAGUJE M. WALISKI Z KOLEJNYMI POKOLENIAMI UCZNIW. KOMITET REDAKCYJNY: DYREKTOR SZKOY MGR M. SOCZYSKA, MGR A. BACZYSKA-JACH (WCZENIEJ MGR I. SIKORSKA ).

LAURY PLATERANKI CICER CUM CAULE

TEATR NASZ

SEN
NOCY LETNIEJ

ORFEUSZ W PIEKLE

TRZEBA KOCHA, CZYLI MIO NIE DO KOCA NA SERIO

TAK TRZEBA

DJOKONDA

ZUZANNA I STARCY

PRBA ROZMWKI POLSKO-SOWACKIE

SCENKI MIOSNE

TEATR NASZ

ABSTRAKCJA RZECZYWISTOCI

3 RAZY P

SEJM KOBIET

PO SPEKTAKLU SCENKI MIOSNE

ABSTRAKCJA RZECZYWISTOCI

ABSTRAKCJA RZECZYWISTOCI

PODRE

HISZPANIA 2000 R.

WATYKAN 2000 R.

UROCZYSTOCI SZKOLNE

RADA PEDAGOGICZNA CZERWIEC 1998 R.

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ 1998 R. DRUGI Z PRAWEJ PROF. KAROL KOCHANEK

WITO NIEPODLEGOCI 11 XI 1998 R. KL. 3A

OSTATNI DZWONEK 2001 R.

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ 2001 R.

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ 2001 R.

JASEKA XII 2001 R.

JASEKA XII 2001 R. DRUGA Z PRAWEJ PROF. LUCYNA HORO.

OSTATNI DZWONEK

WIGILIA 2001 R.

21
OLIMPIJSKA RADA SZKOY - VI 2006 ROZPOCZCIE ROKU SZKOLNEGO 3 IX 20067 R. KL. 1.

POCZTEK ROKU SZK. 4 IX 2006 R.

OSTATNI DZWONEK 28 IV 2006 R.

LUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 17 IX 2007 R.

LUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 17 IX 2007 R.

LUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 17 IX 2007 R.

25 VI 2008 R. POEGNANIE PRZEWODNICZCEJ RADY SZKOY PANI MGR BARBARY GOWACKIEJ, POWITANIE PRZEWODNICZCEJ RADY RODZICW PANI DR ALICJI CEGOWSKIEJ 145

DZIE NAUCZYCIELA 2001 R.

DZIE NAUCZYCIELA 2008 R. PROF. M. SZAFARSKI OTRZYMA UCZNIOWSKIEGO OSKARA

DZIE NAUCZYCIELA 2008 R. KWIATY DLA PROF. ANICETY KUBICKIEJ

KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2007-2008

MIGAWKI Z YCIA SZKOY

PLATER DAY 7 KWIETNIA 2006 R.

DZIE NIEPODLEGOCI 80-LECIE. ALARM PRZECIWPOAROWY 17 IX 2004 R.

AKCJA SZKOLNEJ GRUPY AMNESTY INTERNATIONAL 2 GRUDNIA 2005 R.

STUDNIWKA 28 STYCZNIA 2006 R.

PREZENTACJE KLAS KLASYCZNYCH AUT. W SALI 32 1994 R.

ELIM. OKRGOWE OLIMPIADY LITERATURY I JZYKA POLSKIEGO W NASZEJ SZKOLE 29 I 2005 R.

GRONO PEDAGOGICZNE 1988 R.

GRONO PEDAGOGICZNE

KONIEC LAT 80.

GRONO PEDAGOGICZNE 6 LISTOPADA 1991R.

GRONO PEDAGOGICZNE 2006 R.

OBRADY RADY KONIEC XX WIEKU.

NAUCZYCIELSKIE

POKOLENIA 2001 R.

10 LAT TEMU.

FENOMEN CZY NOUMEN? DYLEMAT MICHAA WALISKIEGO

TE PLATERANKI!

Sponsorzy tomu
Urzd Miasta w Sosnowcu

Dom Maklerski ING Securities

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.


w Sosnowcu

Komitet Obchodw 100-lecia II Liceum Oglnoksztaccego im. Emilii Plater w Sosnowcu