You are on page 1of 3

Unitatea de învăţământ: Liceul Economic „Vasile Conta” Tg.

Neamț Profilul: Servicii Calificarea profesională: Tehnician in activitati economice Modulul: Marketingul afacerii Nr de ore/an: 66 Clasa: XI-a Nr. ore /săptămână: din care: T: 33; LT: 33 Profesor: Roman Ioan Romeo Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3412/16.03.2009

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR: 2010-2011 Marketingul afacerii
Nr. ore Nr. crt. Unitatea de competenţă Competenţe specifice Conţinuturi T LT Săptămâna T LT Obs.

(0)

(1) U.C.10 Marketingul Afacerii.

(2)

(3)

(4) 22 2 4

(5)

(6)

(7)

(8)

C1: Analizează rolul marketingului în activitatea agentului economic.

Evaluare iniţială 1. Obiectivele marketingului: • economice (cifra de afaceri, cota de piață,volumul vânzărilor) ;

2

13 sept. 2010 10 martie 2011

Evaluare scrisă Dezbaterea Conversatia Studiu de caz Studiu de caz

• psihologice(imaginea

firmei, nivelul fidelizarii clientilor, gradul de satisfacere al clienților; 2 și 2 4 4

2.Principiile marketingului: • satisfacerea clienților obținerea de profit;

Dezbaterea Conversatia

• Macromediul. – 18 apr. • Cercetarea directă. • Experimentul de marketing 3.Evaluarea factorilor externi ai agentului economic: • Micromediul.C. .3. 1.Recapitulare 6.2011 Întocmit.Evaluare U.Dezvoltarea și fundamentarea diferențelor strategii de piață: 5. 1 4.Comunicarea eficientă cu consumatorii pentru satisfacerea nevoilor acestora: verbală și nonverbală.10 Marketingul Afacerii.Recapitulare 1 5.Evaluare Recapitulare finală 20 3 2 27 apr. Recapitulare 5. Studiu de caz Studiu de caz Dezbaterea 3 1 1 3 2 4 2 1 2 2 4 Dezbaterea 13-18 iun.Investigarea nevoilor clienților 2.Analiza și interpretarea datelor 4. 2011 Problematiz. – 6 iunie 2011 Conversatie Explicatie Studiu de caz 22 2 4 8 Conversatia 13 mart.Identificarea constrângerilor asupra activităților de marketing a agentului: 3. Evaluare C2: Determină clienților. nevoile 1. C3: Analizeaza oportunitatile de marketing. 2.Metode de cercetare a nevoilor clientilor: • Investigarea surselor statistice.

Roman Romeo. .