Grup Scolar “Gh. Duca”- Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.

Sorescu”

Limba şi literatura română
Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a II-a B

Grup Scolar “Gh. Duca”- Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Sorescu”

Limba şi literatura română
Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a II-a B

ARIA CURRICULARĂ I

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Disciplina: Limba şi literatura română
Manualul utilizat: Peneş Marcela, “Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a II a, Tipul de curriculum : nucleu Număr de ore săptămânal : 7 ore Număr de ore anual : 241 ore Editura Ana 2000, Bucureşti, 2006

Nr.crt. 1. 2. 3.

SEMESTRUL Sem. I Sem. al II-lea TOTAL

NR. ORE 117 124 241

LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

Grup Scolar “Gh. Duca”- Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Sorescu”

Limba şi literatura română
Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a II-a B

OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINŢA

O1 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
1.1. -să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat 1.2. -să distingă sensul cuvintelor într-un enunţ 1.3. -să sesizeze intuitiv structurile corecte sau incorecte dintr-un enunţ oral 1.4. -să semnaleze prin replici adecvate înţelegerea mesajului interlocutorului 1.5. -să manifeste interes faţă de mesajul partenerului de dialog.

O2 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
2.1. -să îmbine enunţuri într-un mesaj propriu 2.2. -să pronunţe clar şi corect enunţuri 2.3. -să redea prin cuvinte proprii, cu sprijin, un paragraf/fragment dintr-un text citit 2.4. -să –şi adapteze vorbirea în funcţie de partenerul de dialog 2.5. -să manifeste o atitudine degajată în comunicarea orală cu persoane cunoscute.

O3 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris ( citire/lectura )
3.1. -să identifice elemente de bază ale organizării textului în pagină 3.2. -să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit 3.3. -să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică întindere 3.4. -să citească în ritm propriu un text nou de mică întindere 3.5. -să manifeste interes pentru lectură.

O4 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
4.1. -să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri 4.2. -să redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual şi a unui şir de întrebări 4.3. -să utilizeze sensul cuvintelor noi în enunţuri proprii 4.4. -să scrie corect, lizibil şi îngrijit textele 4.5. -să utilizeze convenţii ale limbajului scris (semnul de exclamaţie, linia de dialog, virgula, două puncte) 4.6. -să manifeste interes pentru redactarea corectă şi îngrijită a textului

identificarea unei persoane sau a unui obiect.povestirea unor fapte si întâmplari. Textul narativ (fara terminologie). Studierea textului literar trebuie sa aiba în vedere citirea corecta.oferirea unor informatii despre identitatea proprie sau despre identitatea persoanelor cunoscute.Grup Scolar “Gh. de mica întindere. *Delimitarea textului în fragmente logice. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. primar. Alfabetul (actualizare). fluenta si expresiva a acestuia. pâna la 120 de cuvinte. Intonarea propozitiilor enuntiative si interogative (actualizare). 2. . . Recunoasterea personajelor.exprimarea propriei pareri în legatura cu un fapt. Intonarea propozitiei exclamative. inv. Asezarea textului în pagină. Formarea capacitatii de lectura/citire • • • • • Cartea (actualizare: cuprinsul unei carti). .initierea. Textul. _ Propozitia. . *Textul liric: poezii cu tematica diversa Tematica textelor trebuie sa reflecte universul copilariei si valorile proprii acestuia. Textul literar. Voicu Stefana Clasa a II-a B CONTINUTURILE ÎNVATARII 1.formularea unor întrebari si a unor raspunsuri. fara teoretizari). tratarea didactica originala a notiunilor din programa. în mijloacele de transport în comun etc. fara teoretizari). Autorii de manuale pot utiliza texte literare. . precum si texte non-literare. Construirea de dialoguri în situatii concrete (în familie. Formularea mesajului (aplicativ. Titlul. . la scoala. în proza sau în versuri. Formarea capacitatii de comunicare • Comunicarea orala Componentele comunicarii dialogate (actualizare. Acestia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea si dispunerea în manual a unitatilor de continut din programa. _ Se recomanda ca elevii. Duca”. _ Dialogul – convorbirea între doua sau mai multe persoane (actualizare).). folosindu-si deprinderile de exprimare orala. *mentinerea sau încheierea unui schimb verbal. explicarea cuvintelor si rezolvarea problemelor de vocabular. dupa benzi desenate sau dupa ilustratii. Autorul. sa poata realiza urmatoarele schimburi verbale: . Povestirea orala a unui text narativ.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.

Vocalele si consoanele. Sunetul si litera – corespondenta dintre ele. ua si ua (fara terminologie). Scrierea corecta a cuvintelor într-o/într-un si dintr-o/ dintr-un (fara terminologie). Silaba. Scrierea corecta a cuvintelor care contin grupurile de litere: ce. Alfabetul . triftongi si semivocale. chi. Scrierea corecta a cuvintelor. Copieri/transcrieri de texte (aproximativ 50 de cuvinte). Cuvintele cu sens opus. folosirea alineatelor. Dictari. _ Punctuatia. Biletul. ie. informativ). Duca”. Scrierea corecta a cuvintelor care contin diftongii oa. Contexte de realizare _ Scrierea functionala (cu scop practic. che. 3. Scrierea corecta a cuvintelor care contin literele “â” si “î” (fara cuvintele derivate cu prefixe de la cuvinte care încep cu “î”) si a cuvintelor care contin litera “x”. linia de dialog.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. benzi desenate) sau a unui sir de întrebari.actualizare. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. Scrierea corecta a cuvintelor care contin consoana “m” înainte de “p” sau “b”. Alcatuirea unor scurte texte (3-7 enunturi) pe baza unui suport vizual (imagini. ea. gi. ghe. ge. Textele pentru dictare vor contine cel mult trei linii de dialog (aproximativ 30 de cuvinte) . semnul întrebarii. Asezarea corecta în pagina de caiet: plasarea titlului. _ Ortografia. Cuvintele cu sens asemanator. Elemente de constructie a comunicarii • • Lexicul Notiuni de fonetica Cuvântul – grup de sunete asociat cu un înteles. Voicu Stefana Clasa a II-a B • Comunicarea scrisa Procesul scrierii _ Scrierea de mâna si prezentarea textului. ghi. Scrierea caligrafica. inv. primar. respectarea spatiului dintre cuvinte. ci. Pentru familiarizarea elevilor cu silaba se vor folosi pentru exemplificare numai cuvinte care nu contin diftongi. Semnele de punctuatie: punctul. Despartirea cuvintelor în silabe – despartire la capat de rând. _ Scrierea imaginativa. LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ Curiculum nucleu 7 ore / săptămână . doua puncte. semnul exclamarii. ia.Grup Scolar “Gh. virgula (numai în cazul substantivelor în vocativ si în enumerare).

4 2. Copieri. Utilizarea cuvintelor noi în alte contexte. ore 7 1 2 1 1 1 1 12 2 2 1 1 2 1 1 1 1 9 S2 . Peneş Cărtile.1 4.Scrierea după dictare.1 1. române!.2 4. Intrebări si răspunsuri Prietenul adevărat-recapitulare Aşezarea textului in pagina caietului-copiere/ transcriere Evaluare Recuperare şi dezvoltare Sapt.3 3.3 1. primar. componentele comunicării dialogate Lectură: Cearta literelor. Voicu Stefana Clasa a II-a B PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Semestrul I Nr crt 1.5 3.5 2. transcrieri de texte de mică întindere. Scrierea caligrafică a unor texte. de M.2 3. 4.S4 30 IX8X .4 2 TOAMNA MANDRĂ. Desteaptă-te.2 3. Titlul.4 3 TOAMNA MANDRĂ. Grupurile de litere .3 Conţinuturi Prezentarea manualului Comunicarea orală. Numărul paginii.1 2. Evaluare iniţială Alfabetul toamnei A sosit toamna Lectura explicativa a textului Despre comunicarea orală –dialogul. Procesul scrierii. Cuvântul – element de comunicare.2 1. Sorescu Formularea mesajului : iniţierea şi încheierea unui schimb verbal Evaluare Recuperare şi dezvoltare Un puişor Comunicarea orala după imagini şi intrebări Comunicarea scrisa.1 4.S3 2030 IX S1 13 – 17 IX Unităţi de învăţare Ob ref 1.1 2.4 1.4 1 1 1 2 1 1 1 1 S3. Povestirea unor intâmplări petrecute în vacanţă. Comunicarea scrisă. LA ÎNCEPUT DE DRUM 117 ore Nr. Obs. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. inv. DARNICĂ (II) 2.4 4. Duca”.2 3.2 3. de M.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.1 3. Aşezarea textului in pagina cărţii Toamna in muşuroi.5 1. de Emil Gârleanu.3 4. DARNICĂ (I) 1.5 4. de A Mureşanu. Ordonarea propozitiilor intr-un text Asezarea textului in pagina caietului-copiere/ transcriere Lectură : Sufleţel învaţă. Alineatul.Grup Scolar “Gh. Transcriere / copiere Alfabetul. de M Sântimbreanu Toamnă. autodictare.

2 3.3 3.4 4. Arghezi Textul literar.1 1.1 4.1 3.5 4.3 4.6 1 1 14 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 S 8 . poveste populară românească Vine din pădure Personajele textului Citirea unor texte cu respectarea semnelor de punctuaţie impuse Copiere / transcriere de texte Oferirea unor date despre identitatea proprie sau despre persoanele cunoscute Evaluare Recuperare şi dezvoltare 11 2 1 2 1 2 1 1 1 S6 -S 7 10 2 1 2 1 1 1 20 – 29 X S5.4 3. de Al Mitru Telefonul Recunoaşterea personajelor Virgula. Titlul. menţinerea şi încheierea unui schimb verbal Completarea unor texte cu semnele de punctuatie corespunzătoare Evaluare Recuperare şi dezvoltare Banul muncit după Alexandru Mitru Formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri Citirea pe roluri a unor texte scurte Semne de punctuaţie Lectură : Pielea fermecată. de M. Construirea de dialoguri in situatii concrete-iniţierea.2 3.5 4.Grup Scolar “Gh. Semnul exclamării.1 2.S9 8 . Semnul întrebării Transcriere / dictare Lectură : Tatăl şi cei zece feciori.6 2. inv.2 2. Evaluare Recuperare şi dezvoltare Puişorii.6 Familia mea.5 4.3 4.2 1. Personajul Povestirea orala a textului.2 3.4 4.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.3 2. Propozitia.3 4. Voicu Stefana Clasa a II-a B 4 UNIVERSUL FAMILIEI (I ) 1. Duca”. primar.4 4.1 3.5 4. Sadoveanu (fragmente) Linia de dialog . două puncte Citirea pe roluri.2 3.1 4.3 3.5 4.1 4.S6 11 20 X 5 UNIVERSUL FAMILIEI (II ) 6 SFATURI BUNE 1. de Grigore Vieru Intonarea propozitiei. M Sadoveanu Lectură : Dumbrava minunată. Autorul .3 3.2 3.1 1. după Baruţu T. Intonarea propozitiei Punctul.19 XI . Transcrierea unui dialog Dumbrava minunată.5 4.

Grup Scolar “Gh. Duca”- Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Sorescu”

Limba şi literatura română
Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a II-a B

7

ANOTIMPUL ALB

1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.5 4.1 4.3 4.4 4.6

Iarna de Nicolae Labiş Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongul „oa” Cuvântul Cuvintele , Ştefan Tudor Lectură : Crăiasa Zăpezii ,de H.C. Andersen Crăiasa Zăpezii, de H.C. Andersen Cuvinte cu inţeles asemănător Uite, vine Mos Crăciun, de O. Cazimir Evaluare Recuperare şi dezvoltare Cuvinte cu înţeles opus Cu sania, după I. Agârbiceanu Dialoguri dupa imagini Colinde : Cu Moş Ajunul Moş Crăciun Ordonarea unor enunturi într-o succesiune logică Cuvinte cu acelaşi inţeles şi cu inţeles opus Pluguşorul Sorcova Steaua sus răsare Evaluare Lectură : Colinde Recuperare şi dezvoltare

14 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 14 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 13 S10-S12 22XI – 7 XII

8

BUCUROSI DE OASPETI

1.1 1.2 2.4 2.5 3.2 3.3 3.5 4.1 4.3 4.4 4.6

S12S14 8 - 21 XII

9

IARNA

1.1 1.2 2.2 3.2 3.3 3.5 4.1 4.3 4.4 4.6 1.1 1.2 2.2 3.2 3.3 3.5 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6

Lectura : Iarna pe uliţă, de George Coşbuc integral Iarna pe uliţă, de George Coşbuc. Textul literar Poezie, poet Silaba. Despărţtirea cuvintelor in silabe La săniuş, după M. Sadoveanu Scrierea corectă a cuvintelor într-un , într-o Sunetul şi litera. Vocalele şi consoanele Evaluare Recuperare şi dezvoltare Doi frati cuminţi, de E. Farago Lectură – Poezii de Elena Farago La grădina zoologică, M.Sorescu Identificarea animalelor de la Zoo Intrebări si răspunsuri O sperietoare, Frank Baum Recapitulare semestrială: Personajele textului. Citirea in dialog Cuvântul, silaba, sunetul Evaluare Jocuri didactice

1 3 2 2 1 2 1 1 13 2 1 2 1 2 2 1 1 1 S15-S17 18 I 28 I S14 - S17 5 I - 17 I

HAI LA

10

JOACĂ

!

Grup Scolar “Gh. Duca”- Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Sorescu”

Limba şi literatura română
Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a II-a B

Semestrul aI II lea 124 ore
Nr crt
1.

Unităţi de învăţare

Ob ref

Conţinuturi

Nr. ore

Săpt.

Obs.

O

LUME MIRACULOASĂ

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.3 4.4 4.6 1.1 1.2 2.2 2.3 3.2 3.3 3.5 4.1 4.3 4.4 4.6

14 În Ţara proştilor, de Alexei Tolstoi 3 Intrebări şi răspunsuri. Povestirea orală a conţinutului textului. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce, ci. 2 Lectură : Prostia omenească, de I Creangă 1 Degeţica, ( fragment) de H.C. Andersen Delimitarea fragmentelor textului Povestirea orală a textului Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ge, gi. Lectură : Degeţica, de H.C. Andersen (text integral) Recapitulare grupurile de litere Evaluare Recuperare şi dezvoltare 2 2 1 1 1 1 14 3 2 1 1 1 2 2 1 1 14 2

S1 S2 7-18 II

2

VIS ŞI REALITATE

Fetiţa cu părul azuriu, de A. Tolstoi Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere che, chi, ghe, ghi Lectură:Lebedele, de H. Ch. Andersen La bibliotecă Identificarea unor poveşti. Lectură: Povestea unui om leneş, de I. Creangă Povestea unui om leneş (fragment) după Ion Creangă Recapitulare Evaluare Recuperare şi dezvoltare Primăvara, de V. Alecsandri Întrebări şi răspunsuri Memorarea unor versuri Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de sunete ie, ia, ea Copierea unui text Despărţirea cuvintelor in silabe Lectura : Cutremurul, V. Carianopol Au sosit cocorii, de Cezar Petrescu Întrebări şi răspunsuri Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de

S3- S4 21 II – 4 III

3 1.1 1.2 2.2 2.3 SALUTARE PRIMĂVARĂ 3.2 3.3 3.4 4.1

S5- S6 7-18 III

2 1 1 1 2

Grup Scolar “Gh. Duca”- Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Sorescu”

Limba şi literatura română
Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a II-a B

4.3 4.4 4.6 4 SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII 1.1 1.2 2.2 2.3 3.2 3.3 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6

sunete oa, ua, uă Despărtirea cuvintelor în silabe După ploaie Evaluare Recuperare şi dezvoltare La Paşti, de G. Coşbuc. Întrebări şi răspunsuri. Cuvinte care exprimă însuşiri Primăvara Alcătuirea unui text scurt după imagini şi intrebări Ordonarea ideilor după imagini Alcătuirea de enunţuri cu cuvinte date Lectură : Ţapul şi şarpele,de P. Ispirescu Lupul şi mielul, de I. Creangă Recapitularea grupurilor de litere Evaluare Strămoşii noştri Întrebări şi răspunsuri Alcătuirea de enunţuri cu cuvinte date Povestirea textului Transcriere / Dictare Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia, după Al.Vlahuţă (delimitarea fragmentelor; cuvinte cu sens asemănător) Alcătuirea unui text pe baza unor întrebări Lectura : Muma lui Ştefan cel Mare, de D. Bolintineanu Evaluare Cuza-Voda şi sultanul, după Dumitru Almaş ( întrebări şi răspunsuri) Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m inainte de consoanele b si p Scrierea ortogramei s-a Limba românească, de George Simion Exprimarea propriilor opinii Lectură.: Mândricel, de P. D. Popescu Recapitulare Evaluare Recuperare şi dezvoltare

2 1 1 1 10 3 2

S

7-

S8

21-30 III

5

1 1 2 1 18 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 14 3 S11 S13 26 IV9V S8-S 10 30 III– 14 IV

DIN BĂTRÂNI SE POVESTEŞT E

1.1 1.2 2.2 2.3 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6

6 ÎN LUMEA NECUVÂNTĂ - TOARELOR 1.1 1.2 2.2 2.3 3.2

Cioc! Cioc! Cioc!, după Emil Gârleanu (întrebări şi răspunsuri, ordonarea enunţurilor, desprinderea invăţăturii unui text ) Transcriere Lectura : Din lumea celor care nu cuvântă, de E. 1 Gârleanu Apolodor, de Gellu Naum (textul liric ) 2 (întrebări şi răspunsuri)

Duca”. de Mihai Eminescu 2 (memorarea versurilor) Scrierea corectă a ortogramelor dintr-o.6 7 VARA ÎN PĂDURE 3. dintr-un 1 Doi prieteni. desprinderea învăţăturii ) 3 Scrierea funcţională : biletul -copiere 3 -completarea unui bilet lacunar -redactarea unui bilet Vara –completarea unei convorbiri 1 A sosit vara.2 2.1 4.5 1.2 3. primar. de Anton Pann (împărţirea textului în fragmente logice.4 4.3 4.4 4. Vulpea şi gâsca Evaluare Recuperare şi dezvoltare 1 1 1 1 2 1 1 10 Lectură : Poezii de M. povestirea orală. după Marin Preda (povestirea orală.4 4.6 8 SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR 1.1 4.alcătuirea unui text pe baza unor 1 întrebări Vara .3 4.3 4. Creangă 1 Recapitulare 2 Evaluare 1 Recuperare şi dezvoltare 1 18 Anotimpurile 1 Textul 1 Lectură : Poveşti 1 Ortogramele studiate 1 Semne de punctuaţie – scriere .3 4. silaba Cuvinte cu inţeles asemănător şi cuvinte cu sens 1 opus 1 Evaluare finală I 1 Alfabetul 2 Grupurile de litere 2 Exercitii de scriere corectă 1 Lectura :Poveşti de Fraţii Grimm 1 Evaluare finală II 1 Jocuri didactice 2 S13S14 10 – 18 V S14S16 19 V1 VI S16-S18 117VI .Grup Scolar “Gh.2 2.2 3. de I.1 4.2 4. fluentă a unor texte la prima vedere 2 Propoziţia . intonaţie Citirea corectă. Voicu Stefana Clasa a II-a B 3. â Lectură : Ciobănilă Dialog despre Ciobănila.3 3. întâmplări Scrierea corectă a cuvintelor care conţin litera „x” Recapitulare.1 1.3 3. Povestirea unor fapte.4 4.4 4.2 2. desprinderea 2 învăţăturii ) Exerciţii de scriere corectă 1 Compunere după imagini 2 Evaluare 1 14 Premiul întâi.6 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin î.3 3.3 4.5 4. inv. de Nichita Stănescu 1 Lectură : La scăldat. cuvântul .3 4.2 3. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.6 9 RECAPITU LARE FINALĂ 1.2 2.2 2. Eminescu 1 La mijloc de codru….2 4.3 3.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.3 4.

române!. de M.3 TOAMNA MANDRĂ. Voicu Stefana Clasa a II-a B Curiculum nucleu 7 ore / săptămână LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Semestrul I Nr. Scrierea caligrafică a unor texte.1 1. Alfabetul.4 3. transcrieri de texte de mică întindere. de M.1 2. Numărul 9 paginii. de A Mureşanu.5 4.4 12 ore S2 . ore 7 ore Sapt. Evaluare iniţială *Cartea ( actualizare : cuprinsul unei carti) *Alfabetul ( actualizare) *Componentele comunicarii dialogate (actualizare) Dialogul-convorbirea dintre două sau mai multe persoane *Scrierea functionala . DARNICĂ (II) S3.Grup Scolar “Gh. Obs. Peneş Cărtile Toamna in muşuroi. ore Asezarea textului in pagina cărţii *Comunicarea orala Formularea mesajului : iniţierea şi încheierea unui schimb verbal Formularea unor intrebari si raspunsuri Povestirea unor fapte sau intamplari după imagini 30 IX7X .3 1.5 1. Duca”.4 2. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.2 1. Titlul.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. primar.1 4.1 2. Povestirea unor intâmplări petrecute în vacanţă. *Comunicarea scrisă. autodictare.4 1. DARNICĂ (I) 2 1.2 4.2 3.5 2. Grupurile de litere Text suport : Desteaptă-te. inv.1 2. Autorul. Unităţi de învăţare LA ÎNCEPUT DE DRUM 117ore Nr. crt 1. Sorescu Recapitulare Evaluare S1 1317 IX 3.2 *Textul. *Elemente de construcţie a comunicării: Cuvântul – element de comunicare. Ob ref 1. Copieri.Scrierea după dictare.S4 3. Copieri / transcrieri Texte suport : Alfabetul toamnei A sosit toamna Cearta literelor.4 Conţinuturi *Comunicarea orală. Alineatul.S3 2030 IX 3 TOAMNA MANDRĂ.

1 3.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.S6 820 X 5 UNIVERSUL FAMILIEI (II ) 3.4 4.1 4. 10 Povestirea orala a unui text narativ ore Recunoaşterea personajelor * Propozitia. Arghezi Tatăl şi cei zece feciori. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. Intonarea propozitiilor enuntiative si interogative (actualizare) Intonarea propozitiei exclamative * Punctuatia . Evaluare * Textul literar * Comunicarea orala. M Sadoveanu Lectura : Dumbrava minunată. de M. două puncte * Texte suport : Puişorii. Semnul intrebarii. menţinerea şi încheierea unui schimb verbal * Punctuatia. inv.1 4.3 4.1 1.3 3.Grup Scolar “Gh. Semnul exclamarii *Scrierea functionala .5 4. Virgula.2 3.5 4. Titlul. de Grigore Vieru Dumbrava minunată.4 4.2 3.2 2.5 4 UNIVERSUL FAMILIEI (I ) 2. Voicu Stefana Clasa a II-a B 4. de M Sântimbreanu Toamnă. Autorul . Duca”.3 3.1 1.2 3.6 şi intrebări * Comunicarea scrisa.4 4.6 3. Semne de punctuatie.4 3. după Baruţu T.5 4.Personajul. de Al Mitru (lectura) Telefonul Recapitulare. Construirea de dialoguri in situatii concrete .Transcriere / dictare* Texte suport: Familia mea.2 4. Prietenul adevărat Recapitulare *Evaluare * Textul literar. primar.5 S6 -S 7 20 – 29 X . Asezarea corecta a textului in pagina caietu lui : plasarea titlului . folosirea alineatului . de Emil Gârleanu.3 4. Sadoveanu ( fragmente) Recapitulare Evaluare 10 ore S5. respectarea spatiului dintre cuvinte -copiere / transcriere Texte suport: Sufleţel învaţă.3 3.2 3.2 2.1 4. Linia de dialog . Semnele de punctuatie Punctul.iniţierea.1 2.3 4. Procesul scrierii.

poveste populară românească Vine din pădure Recapitulare Evaluare 14 ore S 8 . Semne de punctuaţie.4 4.1 1.S9 8 -19 XI ANOTIMPUL ALB 7 3. de H.4 2.1 4. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongul „oa” *Lexicul.C.2 3.3 4. Cazimir Recapitulare Evaluare *Textul literar *Comunicarea orala. după I.5 4.5 * Textul literar * Procesul scrierii.1 1.1 4. Agârbiceanu Colinde : Cu Moş Ajunul Moş Crăciun Pluguşorul Sorcova Steaua sus răsare Recapitulare Evaluare S10-S12 22XI – 7 XII 8 BUCUROSI DE OASPETI 3.5 1. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.2 2. vine Mos Crăciun.C. inv. Copiere / transcriere de texte *Texte suport: Banul muncit după Al.5 4. Ştefan Tudor Lectura : Crăiasa Zăpezii .2 4.Grup Scolar “Gh. de O.1 4.21 XII .4 4. Cuvinte cu înţeles opus *Texte suport : Cu sania. Andersen Crăiasa Zăpezii. Intonarea propozitiilor Oferirea unor date despre identitatea proprie sau despre persoanele cunoscute Formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri *Procesul scrierii.1 1.3 4. primar. Duca”.2 3.3 3.3 3.6 14 ore S12S14 8 .6 * Textul literar 14 Personajele textului ore *Comunicarea orala .3 3. Dialoguri dupa imagini *Lexicul.6 1.de H. Mitru Lectura : Pielea fermecată. Voicu Stefana Clasa a II-a B 6 SFATURI BUNE 3.1 3.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.2 3.2 4. Andersen Uite. Cuvântul Cuvinte cu inţeles asemănător *Texte suport: Iarna de Nicolae Labiş Cuvintele .5 1.3 4.4 4.

5 4. de H.5 S15-S17 17 I 28 I Semestrul aI II lea 124 ore Nr crt 1.2 4. Andersen Lectura : Degeţica.1 4.3 4.3 3.6 3. sunetul Evaluare S14 .Grup Scolar “Gh. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce.1 4.6 3.2 3. de E. M.2 2. poet 13 * Comunicarea orala.3 4.2 2. Poezie.4 4. La săniuş.4 3.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. primar.( fragment) de H. Texte suport:: În ţara proştilor.6 3.2 2.3 4. Povestirea unor fapte.Vocalele si consoanele *Texte suport Doi frati cuminţi.S17 5 I . Voicu Stefana Clasa a II-a B 9 IARNA 3. într-o * Notiuni de fonetica. Frank Baum Recapitulare semestrială: Personajele textului. Sunetul şi litera . silaba.1 1.17 I 10 HAI LA JOACĂ ! 3.3 3. . Silaba. de George Coşbuc integral Iarna pe ulita. inv.2 2. de I Creangă Degeţica.5 Conţinuturi * Textul literar Povestirea orală a conţinutului textului Delimitarea fragmentelor textului *Procesul scrierii. Unităţi de învăţare O LUME MIRACULOASĂ Ob ref 1. de George Coşbuc. Andersen (text integral) Recapitualre Evaluare Nr.C. după M. ore 14 ore S1 S2 7-18 II Săpt.2 1.4 4.Despărţtirea cuvintelor in silabe-despartirea la capat de rand * Texte suport : Lectura : Iarna pe uliţă. Obs.Sorescu O sperietoare.1 1. Citirea în dialog Cuvantul.4 4. ore întâmplări din vacanţa * Procesul scrierii. Transcriere.1 2.2 4. ci Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ge.1 4. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. Duca”.5 * Textul literar.C. de Alexei Tolstoi Lectură : Prostia omenească. Personajele textului 12 *Procesul scrierii .2 1.3 3. Sadoveanu Recapitulare Evaluare *Textul. dictare ore *Notiuni de fonetica.1 1.3 4. Farago Lectură – Poezii de Elena Farago La gradina zoologica. Scrierea corectă a cuvin telor într-un . gi.

Alcătuirea unui text scurt după imagini şi intrebări Texte suport : La Paşti.3 3.2 3.6 10 ore S 7- S8 21-29 III . Întrebări şi răspunsuri * Comunicarea scrisă.2 1.2 4.6 2. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. Voicu Stefana Clasa a II-a B 2 VIS ŞI REALITATE 3.4 4.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. C. Tolstoi Lectură : Lebedele sălbatice. Carianopol Au sosit cocorii.4 14 ore S5. ia.S6 7-18 III 4 SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII 1. V.4 4. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere che.Grup Scolar “Gh.4 4. Creangă Recapitulare Evaluare 14 ore S3.1 4.3 3. de H.1 1.2 1.3 3.1 4. Creangă La bibliotecă Povestea unui om leneş (fragment) după Ion Creangă Recapitulare Evaluare *Textul literar Întrebări şi răspunsuri * Procesul scrierii Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de sunete ie.2 4. de Cezar Petrescu După ploaie Evaluare *Textul literar .5 2.3 4. ua.5 * Textul literar * Procesul scrierii.1 1. ghi * Texte suport : Fetiţa cu părul azuriu. de George Coşbuc.Alecsandri Lectura : Cutremurul. Despărţirea cuvintelor in silabe *Texte suport : Primăvara.1 1.6 2. inv.1 4.3 3.3 3.3 4. primar.3 4. de I. de A. de V.S4 21II4 III 3 SALUTARE PRIMĂVARĂ 3. Ispirescu Lupul şi mielul. Duca”. chi. ea Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de sunete oa. de I. Primăvara Lectură : Ţapul şi şarpele.2 4. Andersen Lectură : Povestea unui om leneş. uă Copierea unui text *Notiuni de fonetica.2 2.2 3. ghe.de P.2 2.2 2.3 4.

4 4.3 3. de Mihai Eminescu Poezii .2 2.1 4. întâmplări * Procesul scrierii .1 2.1 1.3 4.3 4.3 4.1 2.3 4.4 4.2 4. Transcriere / Dictare Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m inainte de consoanele b si p Scrierea ortogramei s-a Texte suport: Strămoşii noştri Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia.2 3. M. Bolintineanu Cuza-Voda şi sultanul.2 3.5 4. de P.Vlahuţă Lectura : Muma lui Ştefan cel Mare. desprinderea invăţăturii unui text ) * Comunicarea orala.1 1.6 S13S14 10 – 18 V 7 VARA ÎN PĂDURE 1.5 18 *Textul literar .6 S13S14 10 – 18 V .5 3. Voicu Stefana Clasa a II-a B 5 DIN BĂTRÂNI SE POVESTEŞT E 3. de E.de D. primar. Duca”. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin î. Gârleanu Apolodor. de Anton Pann Evaluare S 8S10 30 III 14 IV 6 ÎN LUMEA NECUVÂNTĂ TOARELOR 3. după Dumitru Almaş Limba românească.3 4.1 4.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.3 1. după Emil Gârleanu Lectura : Din lumea celor care nu cuvântă. dintr-un * Texte suport: La mijloc de codru….Întrebări şi răspunsuri.Grup Scolar “Gh.4 4. D.2 4. Povestirea unor fapte.2 2.6 3. povestirea orală.3 3.2 2. Exprimarea propriilor opinii *Procesul scrierii . inv. Popescu Recapitulare Evaluare 14 * Textul literar (întrebări şi răspunsuri.1 1. â Scrierea corectă a cuvintelor care conţin litera „x” Transcriere *Texte suport: Cioc! Cioc! Cioc!.2 2. de George Simion Lectura : Mândricel. ordonarea ore enunţurilor. desprinderea învăţăturii ) * Procesul scrierii Scrierea corectă a ortogramelor dintr-o. Povestirea ore textului *Comunicarea orala.2 2. de Gellu Naum Lectură : Ciobănilă Vulpea şi gâsca Recapitulare Evaluare 10 * Textul literar (împărţirea textului în fragmente ore logice. după Al. Eminescu Doi prieteni.4 4.

2 4. desprinderea ore învăţăturii ) *Scrierea funcţională: biletul. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.4 4. inv.1 4.Grup Scolar “Gh.6 S16-S18 117VI . intonaţie Citirea corectă.6 2.1 1.3 4.1 4.copiere. primar.2 3.3 14 *Textul literar (povestirea orală.3 1.2 2. după Marin Preda Vara . de Nichita Stănescu Recapitulare Evaluare 18 Anotimpurile ore Textul Lectură : Poveşti Ortogramele învăţate Semne de punctuaţie – scriere .2 4. comple-tarea unui bilet lacunar.2 2.4 4.3 4. fluentă a unor texte la prima vedere Cuvinte cu inţeles asemănător şi cuvinte cu sens opus Evaluare finală I Alfabetul Grupurile de litere Exercitii de scriere corectă Enunturi lacunare Lectura :Poveşti de Fraţii Grimm Evaluare finală II Jocuri didactice S14S16 18 V1 VI 9 RECAPITU LARE FINALĂ 1. redactarea unui bilet Alcătuirea unui text pe baza unor întrebări *Comunicarea orala –completarea unei convorbiri *Texte suport: Premiul întâi.2 2.1 2. Duca”.3 4. Voicu Stefana Clasa a II-a B 8 SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR 3.3 3.2 3.

orală în perechi • 1 oră • conversaţia.exerciţiul . de ore alocate: 7 ore Nr crt 1. explicaţia. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ♣ conversaţii în grup despre manual. ♣ discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un mesaj ascultat.5 2/3 Desteaptă-te. dicţionare *observarea • braistorming. anul apariţiei ♣ orientare în spaţiul paginii manualului. ♣ discuţii în perechi .Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. ♣ citirea în ritm propriu. de A. ♣ joc de recunoaştere a părţilor componente ale cărţii şi de utilizare acestuia.1 2. cu voce tare / în gând. primar. autor. Duca”. Voicu Stefana Clasa a II-a B La început de drum Semestrul I Nr.1 3.Grup Scolar “Gh. Perioada: 13 IX— 17 IX Detalieri de conţinut Ob. Povestirea unor intâmplări petrecute în vacanţă.4 2. de ref. 2. ♣ formularea de enunţuri folosind cuvintele noi. învăţarea intuitivă *observarea • stema. conversaţia. Resurse Evaluare Da t a Prezentarea manualului Comunicarea orală. în grup despre cărţile citite în vacanţă ♣ exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări. române!. demonstraţia. inv. exerciţiul.1 3. steagul comportamenRomâniei tului de cititor şi recitator 13 IX 14 IX . ♣ formulare de întrebări pentru stabilirea sensului global al mesajului textului citit. precizarea datelor referitoare la titlu. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. editură. ♣ povestirea unor intâmplări petrecute în vacanţa mare .3 • manualul. personaje dintr-un text citit ♣ observarea dirijată şi identificarea titlului . sistematică capacităţii de dialogul dirijat exprimare • activitate frontală . Mureşanu 3.2 1. autorului textului propriu-zis ♣ lectura explicativă a textului propriu-zis.

fişe de lucru. recitare expresivă 15IX 4.1 ♣ identificarea literelor mari şi mici . formulări de răspunsuri la întrebări. despărţirea cuvintelor în silabe. texte diferite . identificarea cuvintelor necunoscute în textele citite. Grupurile de litere 2. ♣ Joc.3 4. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. jocul didactic. transcrierea unor fragmente indicate. citirea în lanţ.1 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ intonarea primelor strofe din poezie alcătuirea familiei de cuvinte a cuvântului român .Grup Scolar “Gh. ♣ completerea unor cuvinte cu grupul de litere potrivit . Voicu Stefana Clasa a II-a B ♣ memorarea versurilor. în perechi • 2 ore • dialogul dirijat. exerciţiul. transcrieri 16 IX ♣ scrierea caligrafică a unor propoziţii alcătuite cu . joc de formare a cuvintelor din diferite silabe. 15 IX *probă orală *probă scrisă 4 Alfabetul. în perechi • 1 oră • caiete . • activitate frontală . jocul didactic • fişe de lucru . construirea unor enunţuri integrând cuvinte date . dicţionare. ♣ Jocul sunetelor. ♣ citirea corectă a alfabetului. 6 Comunicarea scrisă Copieri .“Eu spun una tu spui multe” 5 16 IX *temă de lucru în clasă *produsele elevilor *probă scrisă Cuvântul – element de comunicare 2. ♣ scrierea de mână a literelor mari şi mici ale alfabetului limbii române.3 4. individuală.2 3. în perechi • 1 oră • dialogul dirijat. conversaţia.1 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ citirea şi scrierea cuvintelor . texte diverse • activitate frontală . primar. exerciţiul. individuală. ♣ citirea şi scrierea corectă a grupurilor de litere .2 3. ciorchinele • literele alfabetului. conversaţia. manual.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. individuală. Duca”. • activitate frontală . selectivă a unui text in versuri . inv.

• 1 oră *evaluare în perechi a caligrafiei şi corectitudinii scrierii 7 Evaluare iniţială 3.1 4. exerciţiul.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. • texte scurte.copierea unor propoziţii scrise la tablă cu litere de mână. jocul didactic.2 4. • act.3 2.3 4. ♣ scrierea caligrafică a unor scurte texte. pe grupe.4 4.cu puţine semne de punctuaţie.4 4. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. primar. inv.5 • exerciţiul. conversaţia • fişe de evaluare • act. autodictare 4. transcriere. ♣ transcrierea unor fragmente sau texte de mică întindere urmărind aspectul şi corectitudinea scrisului. ♣ scriere după dictare. ♣ memorizarea unor versuri accesibile.5 ajutorul unor cuvinte propuse.frontală.indivi duală.Grup Scolar “Gh. Voicu Stefana Clasa a II-a B de texte de mică întindere Scrierea după dictare.1 4. ♣ verificarea capacităţii de a citi de cuvinte şi propoziţii ♣ copiere. explicaţia. ♣ scrierea versurilor după autodictare. individuală • 1 oră 17 IX *probă orală şi scrisă . Duca”. dictare de cuvinte şi propoziţii ♣ rezolvarea unor exerciţii lexicale diverse • conversaţia.

♣ citire conştientă prin formulare de răspunsuri la întrebările puse ♣ desprinderea şi formularea orală a mesajului textului citit. ♣ stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la context.2 3.Grup Scolar “Gh. alcătuirea de propoziţii în care să fie introduse cuvintele noi.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. *imagini cu roadele toamnei *act. pe grupe.1 3/4 20 IX *probă orală (recitarea versurilor memorate) 21 IX *observarea comportamentului de recitator 22 IX A sosit toamna 3. Voicu Stefana Clasa a II-a B Toamna mândRA. ♣ identificarea titlului .3 3. ♣ alcătuirea unui alfabet al toamnei. ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ citirea curentă a textului.3 3.în ritm propriu. . selectarea elementelor caracteristice anotimpului toamna.1 *lectura explicativă. exerciţiul *manual. citire corectă. Duca”. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ♣ citirea textului individual. ♣ memorarea unor versuri. recitarea versurilor . citirea selectivă a textului. DARNICA (I) Semestrul I Nr.3 2. inv.2 2. ”Să aprofundăm textele literare“ . de ore alocate: 12 ore Nr crt 1/2 Perioada: 20 IX— 30 IX Da ta Detalieri de conţinut Ob. transcrierea caligrafică a poeziei. * 2 ore Evaluare 3. dicţionare.2 2.3 4. primar. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. ♣ observarea aşezării în pagină a textului în versuri în raport cu ilustraţia. curentă a textului. individuală. frontală.1 Alfabetul toamnei 1. caiete. dialogul dirijat. de ref. diferenţierea imaginii de spaţiul scris şi a tipurilor de litere Resurse *citirea explicativă.1 3.2 4.

în receptor.Să dezlegăm tainele textelor literare”. în gând şi *dialogul dirijat.. frontală . M.Grup Scolar “Gh. caiete. Peneş *conversaţia.. identificarea cuvintelor necunoscute şi găsirea înţelesului acestora.3 4. jocul de rol. *manual.1 2. componentele comunicării dialogate 2. .5 ♣ ♣ ♣ ♣ Cearta literelor. ♣ joc –. sesizarea elementelor semnificative ale mesajului textului citit. canal de comunicare) perechi ♣ jocuri de rol: „emiţător-receptor” vizând formarea comportamentului de ascultător.5 6 Lectură: ♣ 3. pe roluri. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. *act. dicţionar. ♣ ascultarea / citirea unor secvenţe dialogate pentru exerciţiul. individuală şi frontală * 2 ore *observarea comportamentului de cititor 22 IX *probă scrisă (ordonarea unor cuvinte în propoziţii) Despre comunicarea orală – dialogul.2 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 4. 23 IX *observarea comportamentului de interlocutor 23 IX *povestirea orală .2 2.4 1. explicaidentificarea vorbitorului şi a mesajului transmis de acesta. inv.. individuală . Duca”. *imagini cu anotimpul toamna *act. primar.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. ţia. caracterizarea personajelor. ♣ precizarea elementelor necesare comunicării ( emiţător.Toamna – mândra fiică a anului” conversaţia. citirea selectivă a textului în funcţie de diferite repere.Telefonul fără fir” citire fluentă şi expresivă a unui text la prima vedere.4 2. transcrierea caligrafică a unui alineat din text. Peneş. alcătuirea de propoziţii în care să fie introduse cuvintele noi. informaţii. mesaje). *fişe cu lectura stabilirea sensului unor cuvinte prin raportare la context “Cearta literelor “ . formulări de întrebări şi răspunsuri.4 3. ştiri. * 1 oră ♣ selecţia din mai multe variante a intervenţiei proprii adecvate situaţiei de comunicare.4 3. problematizarea sesizarea elementelor semnificative ale textului.5 1. alcătuiri de enunţuri avînd la bază unele expresii. *act. şoptit. identificarea personajelor. realizarea unui desen inspirat de toamnă. de M. cu voce tare. transcriere selectivă joc de rol: . povestirea orală a textului. Voicu Stefana Clasa a II-a B 3. *imagini diverse ♣ enumerarea a ceea ce se poate comunica oral (veşti. ♣ precizarea membrilor unui dialog.frontală. jocul de rol ♣ observarea a ceea ce se comunică într-un dialog.4 5 folosite. exerciţiul.

discuţii de tip elev-învăţător. inv. Aşezarea textului in pagina cărţii 3. utilizarea dicţionarului pentru explicarea cuvintrlor noi. proverbe despre carte. observaţia. (indicarea titlului. alegerea sensului unui cuvânt . a *manual. realizarea unei coperte de carte. observarea aşezării titlului textului.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. completarea unor enunţuri lacunare.4 3. în general: tipuri de cărţi şi utilizarea acestora. 7/8 individuală * 1 oră 24 IX * citirea explicativă. integrarea cuvintelor noi în contexte noi.Grup Scolar “Gh. dicţionare. Duca”. sesizarea folosirii alineatelor din text. exerpractică ciţiul.1 2.5 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 3. diferenţierea cărţilor după utilitatea lor). citirea pe roluri. pe perechi * 2 ore *probă orală (formulare de întrebări şi răspunsuri) 27 IX Cărtile Titlul. extragerea semnificaţiei mesajului textului. 2. individuală.4 3. şoptit etc.2 4. text) *cărţi diverse *activ. pe teme cunoscute citirea conştientă a textului (discuţii despre carte. Numărul paginii. formulări de întrebări şi răspunsuri. Alineatul. autorului. dezlegarea unor ghicitori.2 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ citire în gând şi cu voce tare. frontală. elev-elev. comentarea unor zicători. transcrierea caligrafică a unor fragmente selectarea răspunsurilor corecte din mai multe variante. *probă conversaţia.3 . primar. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. elev-elevi. identificarea şi analiza imaginilor aferente textului scris . Voicu Stefana Clasa a II-a B ♣ ilustrarea prin desen a conţinutului textului. ”Să numărului aprofundăm textele paginii unui literare“.

frontală.Hoţul de iepuraş”. ♣ joc de rol: „Reporterul”. Sorescu 3.în diverse situaţii.4 1.1 2. ♣ citirea dialogată a unor poezii: .. ♣ autodictare..în perechi. de M. autorului . caiete. cu voce tare.. jocul didactic. ♣ conversaţii pe teme sugerate. indivi duală.Dialog în muşuroi”. ♣ reglarea intonaţiei şi vitezei proprii de a vorbi.1 *exerciţiul *act.3 3. şoptit a unor texte. textului propriu-zis. primar. autorului. ♣ oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea persoanelor cunoscute.2 2.3 3.1 4.5 1. susţinerea şi încheierea unor dialoguri ♣ ♣ ♣ citirea în gând. ♣ citirea unor texte studiate. autorului.1 10 Formularea mesajului : iniţierea şi încheierea unui schimb verbal ♣ citirea textului cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie ♣ identificarea şi analiza imaginilor aferente textului scris. identificarea titlului . textului propriu-zis. *cântecul ”Furnicile” *act. individuală şi în perechi *1 oră *exerciţiul. ♣ iniţierea .1 3.Grup Scolar “Gh. ♣ citire şi recitare dialogată. ♣ sesizarea sensului cuvintelor prin înlocuirea cu altele cu înţeles asemănător ♣ integrarea în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute (nou învăţate) ♣ memorarea şi recitarea poeziei. ♣ antrenament de utilizare a unor formule de iniţiere şi încheiere a unui dialog cu persoane diferite. ♣ observarea dirijată pentru identificarea titlului.3 3. . Sorescu” Limba şi literatura română Prof. jocul de rol *act.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. explicaţia. ♣ susţinerea dialogului. transcriere de texte *dialogul dirijat.4 2. * 1 oră 28 IX 29 IX *exerciţiul. *manual.4 2. ♣ indicarea titlului. ♣ precizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui dialog. Cazimir). Duca”. ♣ reguli ce se respectă în timpul comunicării orale. inv. Voicu Stefana Clasa a II-a B 9 Toamna in muşuroi.5 11 Evaluare 12 Recuperare şi dezvoltare 3.5 3. *probă orală ”Să aprofundăm (recitare tainele textelor expresivă) literare“.2 4.Gospodina” (O. brainstorming. frontală şi în perechi *1 oră *observarea comportamentului de interlocutor 2. dicţionare. textului propriu-zis . cvintetul. explicaţia *fişe de lucru *probă orală 29 IX 30 IX . ♣ joc de rol: .

de ref. crt. 2006 Nr. individuală. Activităţi de învăţare tempo rale Resurse procedurale materiale uma ne Evaluare formativă – metode şi instrumente . Sorescu” Limba şi literatura română Prof. clasa a II a. Duca”. “Limba şi literatura română”. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela.Grup Scolar “Gh. primar. în perechi * 1 oră Toamna mandra. de ore alocat unităţii: 9 ore Nr. darnica ! (II) Nr. inv. frontală. Detalieri de continut Ob.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. SEMESTRUL I Perioada: 30 IX— 8 X Editura Ana2000. Voicu Stefana Clasa a II-a B 4.4 *act. Bucureşti.

♣ descoperirea a ceea ce putem scrie (texte.1 Lectură : Sufleţel învaţă. Voicu Stefana Clasa a II-a B 1 Un puişor Comunicarea orală 2. exerciţiul. povestirea orală a textului pe baza unui şirului de întrebări adresat de învăţător. frontală. conversaţia.5 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ unui şir de întrebări. frontală. dezvoltarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat redând mesajul textului prin mimare. Al.la prima vedere’’.6 in pagina caietuluicopiere/ transcriere 3 1. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. ♣ diferenţierea transcrierii de copiere ♣ aşezarea în pagina caietului a unui text în proză şi a unui text în versuri. explicaţia * act.1 ♣ 1 oră 5X ♣ *citirea explicativă. ascultarea unor secvenţe dialogate pentru identificarea vorbitorului şi a mesajului transmis de acesta. formularea unor răspunsuri clare şi precise la întrebările referitoare la imagini.4 Asezarea textului 4.1 după imagini şi 2.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. primar. teme. exerciţiul. imagini cu puişori *manual. individuală *conversaţia.4 intrebări Ordonarea propozitiilor intr-un text 1. audierea unor fragmete dintr-un text tematic. exerciţiul * act. de Emil Gârleanu. autorului. explicaţia.1 ♣ ♣ 2..).4 3. foaie albă.2 2.1 Procesul scrierii. în grup *observarea dirijată. caiet 17 elevi -analiza modului de scriere 1 oră 4X *activitate frontală şi individuală caiet. caiet 17 elevi -observare sistematică 1 oră 1X *manual. 1 oră 30 IX * dialogul dirijat. lucrări. Duca”. pe baza unui suport vizual şi a ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 2 Comunicarea scrisă 4. poveşti. I. textului propriu-zis citirea conştientă a unui text prin formulări de răspunsuri la întrebări . -observarea comportament ului de cititor . individuală. reviste etc. ciorchinele. 3. bilete.Grup Scolar “Gh. în gând. *textul .1 ♣ construirea unui text oral. fisă de lectură 17 elevi -probă orală (povestire orală) 4 Lectura explicativă a textului Toamnă. ♣ transcrierea unui alineat dintr-un text. conceperea unor dialoguri pe baza şirului de ilustraţii ordonarea răspunsurilor ce corespund imaginilor. BrătescuVoineşti. utilizarea dicţionarului pentru explicarea cuvintelor noi. ♣ explicarea a ceea ce se numeşte transcriere/copiere. culori. inv. exerciţiul.. joc de rol: emiţător-receptor vizând formarea comportamentului de ascultător exprimarea propriei păreri în legătură cu personajele din textul audiat citirea textului . variante de introduceri. observarea dirijată şi identificarea titlului . observarea dirijată. ♣ copierea după model a unui text. cu voce tare.3 1. 4. şoptit. *manual. variante de încheiere. de M Sântimbreanu 2.Puiul”.

primar.3 6 Recapitulare 3.Să dezlegăm tainele textelor literare”. ♣ realizarea unui desen inspirat de text. ♣ respectarea încadrării în spaţiul şi în pagina caietului tip II. 17 elevi autoevaluarea modului de scriere 1. comentarea unui proverb despre prietenie. descoperire a învăţăturii ce se desprinde dintr-un text. precizarea titlului. *imagini cu anotimpul toamna . ♣ aprecierea corectă a spaţiului dintre cuvinte. având titlul .Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. lectura individuală a textului . povestirea orală a textului. ♣ completarea propoziţiilor cu cuvintele potrivite.6 8 3.1 4.. localizarea alineatelor. ♣ identificarea titlului şi autorului textului din care fac parte unele fragmente. a numărului de alineate dintr-un text.copiere/ transcriere Evaluare 4. 1 oră 7X *manual . ♣ ordonarea unor propoziţii pentru a obţine un text.1 4. brainstorming-ul jocul de rol.Un puişor neastâmpărat’’.3 7 ♣ ♣ *caiet. proverbe despre prietenie 17 elevi *probă orală (găsirea finalului textului) Aşezarea textului in pagina caietului . 1 oră 6X *activitate individuală. ♣ scrierea caligrafică cu aprecierea spaţiului dintre cuvinte. ♣ scriere după dictare. inv. Voicu Stefana Clasa a II-a B 3. ♣ povestirea orală a unei întâmplări. citire pe roluri.4 ♣ copierea /transcrierea unor texte scurte. manual. frontală. *activitate frontală şi individuală *exerciţiul.5 1. ♣ trancriere cu încadrarea corectă în pagină.1 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Prietenul adevărat 1 oră 6X 3. citirea selectivă a unor alineate. ♣ formulări de întrebări şi răspunsuri. ♣ realizarea corespondenţei între autor şi titlul textului.1 4. ♣ punere în corespondenţă a cuvintelor cu sinonime. ♣ identificarea elementelor componente ale comunicării. continuarea textului cu idei elaborate în perechi.3 2. caiet 17 elevi *activitate individuală 17 elevi *fişe de evaluare *activitate individuală evaluarea reciprocă a modului de scriere 1 oră 7X *exerciţiul *probă scrisă . stabilirea personajelor.4 4.Grup Scolar “Gh.1 2. conversaţia 2.. Duca”.4 4.3 5 ♣ ♣ ♣ ♣ alcătuiri de enunţuri după diferite criterii.3 *exerciţiul. ♣ analiza şi aprecierea lucrărilor. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.

Detalieri de continut Ob. “Limba şi literatura română”. Duca”. Bucureşti.Grup Scolar “Gh. ♣ transcriere caligrafică.20 X Editura Ana2000. crt. de ore alocat unităţii: 11 ore Nr. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.4 4. exerciţiul. inv.3 43 3. *dialogul dirijat. fişe de lucru. SEMESTRUL I Perioada: 11X . manual 17 elevi aprecieri verbale Universul familiei (I) Nr. ♣ completarea unui text cu semnele de punctuaţie corespunzătoare.5 ♣ citire cu intonarea corectă a propoziţiilor conform 1 oră 8X semnelor de punctuaţie. primar.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. 2006 Nr. clasa a II a. jocul de rol *activitate frontală şi individuală *caiet . ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela. Voicu Stefana Clasa a II-a B 9 Recuperare şi dezvoltare 3. ♣ corelarea unor cuvinte cu sinonimele lor. Resurse Activităţi de învăţare tempo rale procedurale materiale uma ne Evaluare formativă – metode şi instrumente . de ref.

1 4. textului propriu-zis.  activitate în perechi: „Eu citesc.  formulare de întrebări şi răspunsuri referitoare la textul citit. tu observi”  identificarea semnelor aflate la sfârşitul propoziţiei. manual *texte scurte. inv.4 2.4 4. dictarea unor propoziţii şi texte după vizualizarea şi explicarea prealabilă dezvoltarea elementelor semnificative ale unui mesaj 1 oră ascultat redând mesajul textului prin desen. după Baruţu T.  desprinderea şi formularea orală a mesajului textului citit. cu voce tare. conversaţia * act. în gâd. în perechi * manual. Arghezi. Arghezi 3. 17 elevi observare sistematică a comportament ului de cititor şi povestitor 1 oră 12 X 1 oră 13 X *exerciţiul. Intonarea propozitiei Punctul Semnul întrebării 4. Autorul . “Să aprofundăm tainele textelor literare“ ed. individuală *expunerea. fişe de lucru 17 elevi *probă scrisă (dictare) 1 oră 13 X * act. conversaţia *planşe didactice. redactarea unor texte scurte. frontală. în perechi. Voicu Stefana Clasa a II-a B 1 Textul literar. primar.  întuirea şi verbalizarea imaginilor aferente textului. Titlul.Grup Scolar “Gh. autorului. *exerciţiul.4 2.2 3.  explicarea utilizării acestor convenţii grafice.5 2. SINELG.  citirea contientă.1  copierea/ transcrierea unor texte care conţin diverse 1 oră 14 X semne de punctuaţie. individuală 3 Transcriere / dictare 4.3 2 Propozitia.5 3.6    4 Lectură : Tatăl şi cei zece 1. fişe de lucru 17 elevi probă scrisă (dictare 17 elevi . Duca”.  povestirea orală cu ajutorul întrebărilor adresate de cadrul didactic.  joc de rol : „În familie”.1 3.  intonarea corectă a propoziţiilor enunţiative şi interogative. ciorchinele * act. explicaţia.  recunoaşterea personajelor în urma citirii unor paragrafe din text. 1 oră 11 X *dialogul dirijat.  plasarea semnelor de punctuaţie într-un text.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. *texte scurte.  citirea selectivă a unor fragmente din diferite texte cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie. dicţionar. dialogul dirijat.  formularea de propoziţii în scris pornind de la cuvinte date.  transcrierea selectivă a unor paragrafe. exerciţiul brainstorming-ul jocul de rol. vol. frontală. individuală. frontală. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.Ana.1 2. Personajul Povestirea orala a textului Familia mea. „Cartea cu jucării” de T. explicaţia.  exemplificări orale de propoziţii enunţiative şi interogative.3  identificarea titlului.3 4.  exprimarea propriei opinii despre în legătură cu personajele textului.

*activitate frontală şi individuală. exerciţiul. textul propriu-zis.3 2.5 6 Virgula 3. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. joc de rol: emiţător.receptor vizând formarea comportamentului de ascultător exprimarea propriei păreri în legătură cu personajele din textul audiat.  selectarea proverbului potrivit conţinutului textului.  identificarea elementelor textului: titlu.  rezolvarea unei fişe de evaluare cuprinzând utilizarea semnelor de punctuaţie: punctul. Voicu Stefana Clasa a II-a B feciori. caiete.  construirea unui text oral scurt pe baza ilustraţiei din manual.2 3. Ana .  citirea conştientă a textului prin formularea de răspunsuri la întrebările puse.4 2.2 2. individuală 1 oră 20 X 17 elevi -fişe de evaluare *probă scrisă *exerciţiul *activitate individuală . exerciţiul.  povestirea orală.Grup Scolar “Gh. crearea de propoziţii în care este folosită virgula.6 povestirea orală a textului pe baza unui şirului de întrebări adresat de învăţător.  exprimarea propriei păreri în privind comportamentul personajului principal. jurnalul dublu *manual.5 4.1 3.  relatarea orală unei întâmplări asemănătoare. Duca”.3  1. sesizarea şi explicarea utilizării virgulei la cazul vocativ şi în cadrul enumerărilor. plasarea semnelor de punctuaţie într-un text. simularea.1 3.5 4. în perechi *observarea comportamentului de cititor şi de interlocutor 1 oră 19 X *exerciţiul. în perechi *fişe de lucru *probă orală (povestire orală) 1 oră 15 X * citirea explicativă .1 4. fişe de lucru 17 elevi *probă scrisă (dictare) * act. conversaţia -planse didactice.4 4.3   4. ed.3 2.4    7 Evaluare 3. autor. explicaţia.  caracterizarea personajului principal. şoptit.  exerciţii de sinonimie şi antonimie.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.  citirea în gând. semnul întrebării şi informaţii despre elementele textului 14 X explicaţia. ascultarea unor secvenţe dialogate pentru identificarea vorbitorului şi a mesajului transmis de acesta. în lanţ. transcrierea unui text scurt care să conţină semnele de punctuaţie studiate.5   5 Telefonul Recunoaşterea personajelor 2. frontală. dicţionare.  simularea unor convorbiri telefonice citirea unui text cunoscut cu adoptarea intonaţiei corespunzătoare. caiete. *telefoane 17 elevi 1 oră 18 X *activitate frontală şi individuală. de Al Mitru  2.4 2. inv. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“. -manual. virgula. primar.

Bucureşti. inv. Ob.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. SEMESTRUL I Perioada: 21 X . Sorescu” Limba şi literatura română Prof. Duca”.Grup Scolar “Gh. Voicu Stefana Clasa a II-a B 8 Recuperare şi dezvoltare 3.6 4.5 4. de ore alocat unităţii: 10 ore Nr. exerciţiul *activitate individuală.29 X Editura Ana2000.  copiere/transcriere / dictare de texte scurte  crearea de dialoguri 20 X *conversaţia.4  citirea unor texte cunoscute cu adoptarea intonaţiei 1 oră corespunzătoare. primar. clasa a II a.3 4. în perechi 17 elevi -fişe de lucru Universul familiei (II) Nr. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela. 2006 Resurse Evaluare . “Limba şi literatura română”.

 observarea dirijată şi identificarea titlului. în perechi . o rugăminte.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.4 4. frontală. un salut.  identificarea şi analiza imaginilor aferente textului scris  integrarea în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute . * manual dicţionar. frontală.1 1 oră 21 X *conversaţia. tem po rale procedurale materiale uma ne formativă – metode şi instrumente 3.3 Intonarea propozitiei.3 Activităţi de învăţare  citirea fluentă şi expresivă a unui text la prima vedere în ritm propriu. 1 Detalieri de continut Puişorii.Ana. brainstorming-ul jocul de rol. crt. o bucurie etc. primar. în gând şi cu voce tare. Semnul exclamării 4. exerciţiul.2 1 oră 21 X * act. inv. Duca”.2 2 3.1 2.  memorarea parţială poeziei.  încadrarea corecta în pagina caietului tip II.  construcţia unor scurte dialoguri  transcrierea selectivă a unor propoziţii . individuală..  completarea unui text cu semnele de punctuaţie corespunzătoare.  construcţia unor propoziţii în care enunţul să exprime un sfat. corectarea unor greşeli de punctuaţie din texte date. o strigare. exerciţiul.Grup Scolar “Gh. Voicu Stefana Clasa a II-a B Nr.5 *dialogul dirijat. autorului. şoptit. individuală.  recitarea expresivă a poeziei  joc de rol: recitare dialogată  transcrierea selectiva a unor fragmente indicate.  dictare. explicaţia.  citirea cu intonarea corectă a unor propoziţii în care apare semnul exclamării  identificarea semnului exclamării în propoziţiile citite şi precizarea rolului acestuia în propoziţie  definirea situaţiilor în care se foloseşte semnul exclamării. fişe de lucru *manual 17 elevi -dictare 1 oră 22 X 4. în scris. ciorchinele *planşe şi jetoane cu semnele de punctuaţie. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. în perechi -observarea sistematică a comportament ului de recitator 4.  formularea.4 4. a textului propriu-zis.6 * act. “Să aprofundăm tainele textelor literare“ ed. pe roluri ţinând cont de semnele de punctuaţie. 2. de Grigore Vieru de ref. a răspunsurilor la întrebări. 3.

. Sadoveanu 3. explicaţia.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplările şi comportamentul personajelor din textul citit.5 1. problematizarea. „Dumbrava minunată” .  discuţii pe marginea textului audiat.  completarea de enunţuri în legătură cu textul citit. primar. inv. „Dumbrava minunată” . M.4 2. cu voce tare / în gând. Gândeşte/ colaborează/ comunică * act. iniţiere în scopul citirii aunor cărţi din literatura pentru copii. jocul de rol. individuală. identificarea cuvintelor. de M. “Să aprofundăm tainele textelor literare“ ed. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. exerciţiul. joc de rol: . exerciţiul. de M. întreruperea audierii textului şi crearea de continuări orale ale acestuia.  dictare urmărind aşezarea corectă a textului în pagina caietului şi respectarea punctuaţiei  povestirea orală a unor fragmente cu sprijin. Duca”. Sadoveanu -verificare orală (formularea răspunsuri-lor) 4 Lectură : Dumbrava minunată.  citire expresivă pe roluri sau în lanţ a textului. Voicu Stefana Clasa a II-a B 3 Dumbrava minunată.2 4. Sadoveanu 17 elevi -povestire orală  2.Grup Scolar “Gh.3 *vol. de M.  desprinderea şi formularea orală a învăţăturii textului citit. frontală.2 2.4  citire în ritm propriu. Sadoveanu (fragmente) 3.Dialog cu Lizuca” .5   .  formularea de enunţuri folosind cuvintele noi  ordonarea unor enunţuri conform succesiunii întâmplărilor din textul citit. exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplările şi comportamentul personajelor din textul citit. în perechi 1 oră 26 X * manual dicţionar. 17 elevi -observarea comportamentului de cititor 2.Ana. frontală.Întâmplări din pădurea fermecată” -colorare *conversaţia..Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.2 1.  transcrierea selectivă a unor fragmente indicate. individuală. diamantul. a sensului expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului textului citit.  identificarea personajelor textului  identificarea cuvintelor.  formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la fragmentul citit. redarea prin cuvinte proprii a conţinutului textului audiat. în grup *vol.1 4.3    1 oră 27 X *dialogul dirijat. jocul de rol 1 oră 25 X * act.3 3. sensului expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului audiat.

 realizarea corespondenţei între titlul textului şi autor.4 6 Construirea de dialoguri in situatii concreteiniţierea.  dialoguri pe teme familiare copiilor .5 4. două puncte 4.  intonarea corectă a propoziţiilor în care apare linia de dialog. în perechi fişe de lucru 17 elevi observarea comportament ului de interlocutor analiza scrisului 1 oră 28 X exerciţiul. individuală. menţinerea şi încheierea unui dialog  completarea unor mesaje orale scurte.  alcătuiri de propoziţii cu cuvinte date.2 3.  transcrierea unor texte ce conţin semnele de punctuaţie. exerciţiul. exerciţiul. în grup.3 4.  scrierea după dictare a unor fragmente ce conţin semnele de punctuaţie.2  identificarea liniei de dialog în textul citit şi precizarea rolului acestuia în propoziţie. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.5 1.  plasarea semnelor de punctuaţie într-un text.Grup Scolar “Gh..  crearea unui dialog scurt.  scrierea după dictare cu respectarea semnelor de punctuatie. individuală. act.5 3.  identificarea elementelor componente ale unor situaţii de comunicare. menţinerea şi încheierea unui schimb verbal Evaluare 2.  perceperea fonică a intonaţiei. jocul de rol fişe de lucru 17 elevi . Duca”. conversaţia. *exerciţiul.  initierea.5 2.  completarea unui text cu semnele de punctuaţie corespunzătoare. jocul de rol * act.1 4. „La doctor”etc. în perechi 1 oră 28 X *dialogul dirijat.  conversatii in grup pe teme familiare copiilor („Între prieteni”. explicaţia.  formulări de întrebări şi răspunsuri.5 2. Voicu Stefana Clasa a II-a B 5 Linia de dialog . inv. reglarea vitezei proprii de a citi. fise de lucru 17 elevi -temă în clasă (formulare de enunturi utilizând linia de dialog şi două puncte) 1 oră 27 X * act.  explicarea situaţiilor dintr-un text în care s-au folosit două puncte şi linia de dialog. frontală.5 4.  citirea pe roluri a fragmentelor dialogate ce conţin două puncte şi linia de dialog.6 4.  corectarea unor greşeli de punctuaţie din texte date.4 4. independentă fisă de evaluare 17 elevi probă scrisa 1 oră 29 X *dialogul dirijat.5 7 4. frontală.3 8 Recuperare şi dezvoltare 1. problematizarea planse cu semnele de punctuaţie. „La bibliotecă”.  copierea / transcrierea unor dialoguri cu respectarea formei literelor şi respectarea liniaturii caietelor .  reglarea intonaţiei şi a vitezei proprii de a vorbi .)  completarea unor texte cu semnele de punctuaţie corespunzătoare.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. primar.

1 4. Sfaturi bune Nr.  identificarea membrilor familiei prezentate în text. 4. 1 Detalieri de continut Banul muncit. * act. 2006 Nr. Voicu Stefana Clasa a II-a B 4.  crearea unui dialog. 3. “Limba şi literatura română”. crt.1 . clasa a II a.4. inv.  citirea unui text cu respectarea semnelor de 1 oră punctuaţie.  integrarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute în enunţuri proprii. interogative. şoptit.6  intonarea corectă a propoziţiilor enunţiative. frontală. *act frontală. individuală.4. diamantul.5 4. de ore alocat unităţii: 14 ore Nr. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela.  explicarea înţelesului unor enunţuri din text. 3. Mitru *proverbe despre muncă şi hărnicie *observarea comporta -mentului de cititor *probă orală (alcătuire de propoziţii) 3. Duca”. după Alexandru Mitru Întrebări şi răspunsuri Personajele textului Ob.  plasarea semnelor de punctuaţie într-un text .3 Resurse Activităţi de învăţare tem po rale procedurale materiale uma ne 18 elevi Evaluare formativă – metode şi instrumente  citirea fluentă şi expresivă a unui text: în gând şi cu 1 oră voce tare. 9 XI  modificarea cursului întâmplării. Bucureşti.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. SEMESTRUL I Perioada: 8 XI .2 *citirea explicativă. de ref. în grup. “Să aprofundăm tainele textelor literare“ ed.  citire selectivă cu diferite repere: alineatul.  explicarea folosirii unor convenţii grafice . linia de 8 XI dialog. in perechi * manual dicţionare.Grup Scolar “Gh. exerciţiul dialogul dirijat.Ana. pe roluri. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. *volume de AI.3 4. exclamative .19 XI Editura Ana2000.3 2. 3. conversaţia. în lanţ. primar. individuala.  citire conştientă prin formulări de răspunsuri la întrebările puse.

1 oră interogative . jocul didactic. punctul. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.3.3 3.3 2.  plasarea semnelor de punctuaţie într-un text. jocul didactic 18 elevi *planse didactice cu semnele de punctuatie *fise de lucru *evaluare reciprocă (completarea semnelor de punctuaţie) 4. explicaţia. *act frontală. eu observ.3 3. primar.  citirea la prima vedere. demonstrarea. două puncte. exclamative  explicarea folosirii unor convenţii grafice dintr-un text: 11XI linia de dialog. inv.  povestirea orală a textului. jocul didactic.  joc : Eu citesc.  reprezentarea grafică a familiei din text.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. *conversaţia.1 2 Formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri 2.  dictare (se urmăreşte respectarea semnelor de punctuaţie şi aşezarea corectă a textului în pagina caietului). în ritm propriu.4 *act frontală. in perechi *autoevalua-re ( dictare) .2. a unui text *dialogul dirijat.  exprimarea propriei păreri în legătură cu personajele textelor citite. 4.1  transcrierea unui fragment din text.5  citire cu intonarea corectă a propoziţiilor enunţiative. 1. *exerciţiul.2 3. individuala.  ordonarea unor enunţuri conform succesiunii întâmplărilor din textul citit. Tu citeşţi. virgula. semnul exclamării. ca membru al unei familii. 1 oră  transcierea unui text care conţine semne de punctuaţie.Grup Scolar “Gh. in perechi 18 elevi *fişe de lucru *verificare orală (citire pe roluri) 4 Semne de punctuatie 3.  comentarea proverbului.1 2.4 2. eu observ.  redactarea de enunţuri scurte care să conţină semne de 11XI punctuaţie.2 2.4 3.  scurtă caracterizare orală a personajelor. *act frontală. exerciţiul. 2.2 4.  prezentarea pe scurt a fiecărui personaj al textului.  identificarea mesajului global. conversatia . individuala.2. in perechi *textele studiate *fişe de lucru 18 elevi *temă de lucru în clasă (răspunsuri scrise) 3 Citirea pe roluri a unor texte scurte 3. Voicu Stefana Clasa a II-a B 2. adresarea de întrebări şi alcătuirea de răspunsuri 1 oră 10XI referitoare la textele citite. Duca”. individuală. exerciţiul.  dramatizarea fragmentului din manual.  formularea unei învăţături morale inspirate de text.2 4. semnul întrebării. 1 oră  citirea pe roluri a unor texte cunoscute .4 10XI dialogat.

3 3.4  alcătuirea de dialoguri pe teme date. in perechi . 1 oră  citirea selectivă şi expresivă a textului. respectând 15XI semnele de punctuaţie  citirea conştientă a textului prin formulări de răspunsuri la întrebările puse.  completarea unor texte date cu semnele de punctuaţie corespunzătoare. frontală.personajele textului 3.3 3.  găsirea unui sfârşit adecvat textului.1 4.  iniţierea în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii.Grup Scolar “Gh.5 12XI înţelegerea sensului mesajului audiat .  dictare.  selectarea cuvintelor şi expresiilor care împiedică 1 oră 2.5 4. Voicu Stefana Clasa a II-a B 4.  gruparea personajelor asemănătoare din mai multe poveşti  joc : „Recunoaşte personajul !” recunoaşterea textelor.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. individuală. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. 5 Lectură „Pielea fermecată”.  desprinderea si formularea orală a mesajului textului audiat. conversaţia.5 6 „Vine din pădure” .  enumerarea membrilor familiei şi reprezentarea lor prin desen. primar. personajelor prin citirea unor fragmente din textele studiate.  transcrierea selectivă a numelor personajelor povestirii.  povestirea orală a textului cu ajutorul întrebărilor puse de învăţător. braistorming. Duca”.1. explicatia .  redarea mesajului textului prin desen. *conversatia .  stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la context. individuală *textul „Pielea fermecată” 18 elevi *fişe de lucru *observarea comportamentului de povestitor *citirea explicativă.1 3. jocul didactic 18 elevi *manual *fise de lucru *intereva-luare *act. exerciţiul. poveste populară românească 1. oral şi scris. jocul didactic *act.  exprimarea propriei păreri în legătură cu personajele textului citit. inv. frontală.

Grup Scolar “Gh.in grup *fise de lucru *autoevalua-re (trancriere caligrafică) 1 oră 17XI *dialogul dirijat. personajelor.6 8 Oferirea unor date despre identitatea proprie sau despre persoanele cunoscute 2.  alcătuire de enunţuri care respectă cerinţe impuse (semne de punctuatie.  plasarea semnelor de punctuaţie într-un text. frontală. exerciţiul.4 1.  copierea / transcrierea unui text .3 3.  scrierea caligrafică.3 4. Voicu Stefana Clasa a II-a B 7 Citirea unor texte cu respectarea semnelor de punctuaţie impuse 3. fragmente dintr-un text studiat.  dictare. frontală. primar.5 Rezolvarea unei fişe de evaluare cuprinzând: 1 oră  recunoaşterea textelor.1 1.5 Copiere / transcriere de texte 4. ciorchinele. individuală *fişe de evaluare 18 elevi * probă orală şi scrisă . indivi duală.  dramatizarea unor fragmente din textele studiate.in grup *fise de lucru 18 elevi *probă orală (prezentarea propriei pesoane) *probă scrisă (alcătuirea unui text ) 1 oră 18XI 9 Evaluare 3. .5 4. individuală. autorului prin 18XI citirea unor paragrafe. *exerciţiul *act. in gând cu voce tare a unui text nou.  autocorectarea textelor transcrise. *manual.  completarea unor enunţuri lacunare.  oferirea de date despre indentitatea proprie si despre persoanele apropiate.4 4. tematică)  scrierea caligrafică. cărţi de poveşti.5 4.  construirea de texte scurte despre familie. 18 elevi *observarea comportamentului de cititor *evaluare reciprocă 1 oră 17XI *act.  completarea de silabe.  scrierea caligrafică a literelor a căror scriere nu este respectată.  punerea în corespondenţă imagine –cuvânt.  autocorectarea /propoziţiilot/ textelor redactate.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. inv.  aprecierea corectă a spaţiului dintre cuvinte.  dictare. aprecierea corectă a spaţiului dintre cuvinte. decvate de comunicare. exerciţiul. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. cadranele. 1 oră 16XI *dialogul dirijat.  semnalarea greşelilor de exprimare ale partenerului de dialog. cuvinte propoziţii. jocul didactic *act. Duca”.4 2.  selecţia din mai multe variante a intervenţiei proprii . in perechi . demonstrarea.1 4.  completarea unor mesaje orale scurte pentru obţinerea mai multor informaţii în cadrul grupurilor.6  citire de texte cu respectarea intonatiei impuse de semnele de punctuaţie  citire „la prima vedere”.4 4.2 3.2 4.2 4.5 2.4 2.

jocul didactic *act. Duca”.2 1 oră  variante de citire 19XI  transcriere/dictare de cuvinte. Nr. primar. *exerciţiul. propoziţii. SEMESTRUL I Perioada: 22 XI . inv. conversaţia.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. 10 Recuperare şi dezvoltare 3. Voicu Stefana Clasa a II-a B  alcătuirea unui scurt dialog scris pe o temă la alegere. fişe de lucru 18 elevi *evaluare reiprocă Anotimpul alb Nr. de ore alocat unităţii: 14 ore Nr.  alcătuire de propoziţii /texte care să conţină semnele de punctuaţie. “Limba şi literatura română”. 2006 Detalieri de continut Ob. Bucureşti. texte scurte. de ref.7 XII Editura Ana2000. în perechi *manual.4 4. clasa a II a. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.3 4.Grup Scolar “Gh. etc. crt. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela. Resurse Activităţi de învăţare tem po rale procedurale materiale uma ne Evaluare formativă – metode şi instrumente .individuală.

Grup Scolar “Gh. Duca”- Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Sorescu”

Limba şi literatura română
Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a II-a B

1

Iarna de Nicolae Labiş
Receptarea textului liric

3.2; 1.2; 2.1;

 

citirea explicativă a textului; stabilirea sensului unui cuvant prin raportare la context; integrarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute în 1 oră 22 enunţuri proprii ; identificarea şi analiza imaginilor aferente textului scris; XI memorarea unor versuri; citirea fluentă şi expresivă a unui text: în gând şi cu voce tare, şoptit, în lanţ; citire selectivă cu diferite repere; 1 oră citire conştientă prin formulări de răspunsuri la întrebările 23 puse; XI recitare de versuri; adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie; transcrierea unei strofe din poezie. identificarea diftongului „oa” (fără terminologie) în 1 oră cuvinte date; 24 pronunţarea corectă a sunetelor, cuvintelor; XI despărţirea cuvintelor în silabe; completarea unor cuvinte cu grupurile vocalice care lipsesc; alcătuire de propoziţii având cuvinte date. observarea alcătuirii unor propoziţii; perceperea fonica a intonatiei propozitiei; 1 oră precizarea numărului de cuvinte din fiecare propoziţie; 24 stabilirea diferenţei dintre cuvânt şi grup de litere; XI sesizarea rolului cuvintelor în procesul comunicării; transcriere selectivă de cuvinte; evidenţierea scrierii substantivelor proprii cu literă iniţială mare

   
   

3.3 3.1

*citirea explicativă, dialogul dirijat, SINELG, exerciţiul, brainstorming, cvintetul, jocul didactic;

2.2 4.1

*act. frontală, individuală, în perechi.

-imagini cu 18 anotimpul iarna, elevi fişă de autor, volume de N. Labiş, manual, caiete, ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ ed. Ana, dicţionare; -cântec – ,,Albă zăpadă”

observarea sisitematică a comportamentului de recitator; verificare orală-expresivitatea recitării versurilor; temă de lucru în clasă.

 

2

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongul „oa”

2.2

4.3 4.2

   
      

*conversaţia , exerciţiul, jocul didactic *act frontală, individuală

-listă de cuvinte -fişe de lucru

18 elevi

dictare selectivă

3

Cuvântul
1.3

4.1 4.5

*conversaţia , exerciţiul, explicaţia, jocul didactic 18

temă de lucru în clasă

Grup Scolar “Gh. Duca”- Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Sorescu”

Limba şi literatura română
Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a II-a B

 jocuri didactice de obţinere de noi cuvinte;  alcătuire de propoziţii cu număr de cuvinte indicat;  ordonarea cuvintelor în pentru a obţine propoziţii;  schimbarea topicii propoziţiei cu sau fără schimbarea
  înţelesului mesajului transmis; precizarea situaţiilor în care cuvintele îşi pot schimba 1 oră 25 înţelesul; completarea unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte XI precizate;

2.1 2.2 4.2 4.3

-material lingvistic (listă de cuvinte), * act frontală, individuală, în perechi. -dicţionare

elevi

(corectitudinea alcătuirii propoziţiilor)

 Joc: „Colorează cuvântul nepotrivit !” 4 Cuvintele , de Ştefan Tudor
Receptarea textului liric 3.1 2.3 3.3 2.2 2.1 4.3

 sesizarea diferenţelor existente între textul liric şi textul
narativ;

 analiza conţinutului versurilor pentru desprinderea
1 oră  citirea fluentă şi expresivă a unui text: în gând şi cu 25 XI voce tare, şoptit, în lanţ; mesajului acestora;

*conversatia, exerciţiul, explicaţia, cadranele * act.frontală , individuală, în perechi

-frământări de limbă -fişă de lucru

18 elevi

recitare expresivă

 frământări de limbă;
 formulări de propoziţii cu cuvinte date;

 completarea unor propoziţii lacunare.  audierea poveştii;

5 Lectură. „Crăiasa zăpezii”, de H.Ch.Andersen 1.1 2.3

identificarea cuvintelor a sensului expresiilor impiedica intelegerea textului audiat;

care

 întrebări şi răspunsuri referitoare la fragmentul audiat;  povestirea orală a unui fragment cu sprijin din partea
învăţătorului;

1 oră 26 XI

2.5 2.3

 dramatizarea unor pasaje;  exprimarea propriei opinii privind comportamentul
personajelor;

*dialogul dirijat, brainstorming, jocul didactic, diamantul; dramatizarea *act. frontală. individuală, în perechi

-vol. poveşti de H.C.Andersen -fişe de lucru

18 elevi

observarea comporta -mentului de povestitor

Grup Scolar “Gh. Duca”- Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Sorescu”

Limba şi literatura română
Prof. inv. primar. Voicu Stefana Clasa a II-a B

3.5

 iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru
copii.

6

„Crăiasa Zăpezii”, de H.Ch.Andersen
Receptarea textului narativ

3.1

 citire „la prima vedere”, în gând şi cu voce tare, şoptit,
alternativă, întârziată, pe roluri, selectivă;  observarea dirijată şi identificarea titlului, autorului, a textului propriu-zis; 1 oră 29  analizarea imaginilor aferente textului scris; XI  integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute;  formulări de răspunsuri la întrebări; *citirea explicativă, converssaţia , exerciţiul, jurnalul dublu verificare orală (citire corectă şi expresivă) 18 elevi temă de lucru în clasă (transcriere)

2.1 2.3 2.3

4.1 2.1

   

detaşarea realului de imaginar; precizarea semnificaţiei titlului; identificarea personajelor textului; 1 oră 30 XI

-act. frontală. individuală, în perechi

manual, caiete, ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ ed. Ana, dicţionare;

transcrierea selectivă a dialogului;  imaginarea continuării poveştii;

7

Cuvinte cu înteles asemănător

 dezlegarea unor ghicitori despre iarnă  realizarea unui desen: Crăiasa Zăpezii  evidenţierea necesităţii utilizării cuvintelor cu înţeles
2.2 asemănător;

 înlocuirea unor cuvinte în enunţuri date cu sinonime
(fără terminologie) fără ca înţelesul lor să se schimbe;

-descoperire de sinonime *conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia; manual, fişe de lucru, liste de cuvinte 18 elevi

4.1 1.2 4.3

 punerea în corespondenţă a cuvintelor cu sinonimele lor;  transcrierea unor texte conţinând sinonime;  crearea de texte în care se utilizează sinonime.
 sesizarea înlocuirii unor cuvinte cu altele cu sens asemănător;

1 oră 2 XII

-transcriere cu inlocuire de cuvinte

 completarea unor enunţuri cu sinonime;
 Joc de atenţie: „În oglindă” (joc în perechi)

*act. frontală. individuală, în perechi

3  citire „la prima vedere”.4 3. având ca sarcină completarea unor versuri 2. cu respectarea semnelor de punctuaţie.  transcriere cu încadrarea corectă a textului în pagină.3 4.  alcatuire de propozitii avand cuvinte date. Cazimir Receptarea textului liric 3.2 4. manual.  realizarea de corelatii intre cuvinte sinonimele lor. exerciţiul.  citire în ritm propriu. „Poezii” de O Cazimir. fişă de autor. 1 oră 2 XII *citirea explicativă.Copăcelul cu sinonime” 8 „Uite vine Moş Crăciun!”.  transcrierea unei strofe. in perechi 18 elevi observarea sistematică (expresivitatea versurilor)  analiza imaginilor aferente textului scris.  integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute. şoptit în perechi .3 2.2 3. date si 1 oră 6 XII -exerctiul fise de evaluare -act . frontală.1 2.5 4.4 3.3  recitarea expresivă a poeziei.  citire expresivă a textului. de O.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.  gasirea de sinonime pentru cuvinte date. vol. pentru înţelegerea mesajului transmis de text. temă de lucru în clasăautodictare 9 Evaluare 2. dialogul dirijat .  crearea unui dialog cu Moş Crăciun  recitarea unei poezii la alegere. Duca”. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.1 4. individuala 18 elevi proba orala si scrisa . inv. Ana. individuală.Grup Scolar “Gh.2 4. caiete. Voicu Stefana Clasa a II-a B  .5  citire pe roluri. în gând şi cu voce tare. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ ed. conversaţia de verificare  formularea răspunsurilor la întrebări. primar. cvintetul -act. cu reglarea intonaţiei şi a vitezei de 1 oră 3XII vorbire..  memorizare de versuri.1 2.

21 XII Editura Ana2000.3. -temă de lucru în clasă (completarea fişelor de lucru) . Resurse Activităţi de învăţare  evidenţierea necesităţii utilizării cuvintelor cu înţeles tem po rale procedurale materiale uma ne Evaluare formativă – metode şi instrumente 1 1. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.3 4. 2. -manual.2. 4.  înlocuirea cuvintelor însemnate cu alte cuvinte ce au înţeles contrar. 8 XII  găsirea unor cuvinte cu sens opus.3 4. exerciţiul. 2006 Nr. caiete. 1 oră 7 XII *conversatia.2.  completarea unor propoziţii cu antonimele corespunzătoare (fără terminologie) . exercitiul *act.  citirea unor propoziţii care conţin cuvinte cu înţeles 1 oră contrar. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela. în perechi.  alcătuire de propoziţii . Bucureşti. opus.4  exersarea diferitelor variante de citire. -fişe de lucru -material lingvistic. crt. 1 oră  transcrierea unor texte conţinând antonime şi 8 XII identificarea acestora prin subliniere. -dictionare de antonime 18 elevi  punerea în corespondenţă a unor cuvinte cu antonimele 4. * conversaţia. frontală.  transcriere/dictare de cuvinte. “Limba şi literatura română”.2. texte scurte. individuală. propoziţii. clasa a II a. de ref.Grup Scolar “Gh. cadranele *act.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.  utilizarea sinonimelor in contexte diferite. Duca”.individuala si in perechi fise de lucru 18 elevi aprecieri individuale Bucurosi de oaspeti ? Nr. jocul didactic. primar. inv. lor.  înlocuirea unor cuvinte în enunţuri date cu scopul schimbării mesajului transmis. Detalieri de continut Cuvinte cu înţeles opus Ob. de ore alocat unităţii: 14 ore Nr. Voicu Stefana Clasa a II-a B 10 Recuperare şi dezvoltare 3. SEMESTRUL I Perioada: 8 XII .

3.1. Dialoguri dupa imagini 3.manual.  exprimarea propriei păreri în legătură cu purtarea băiatului.  analiza atentă a ilustraţiilor aferente unui text cunoscut.1. 4. *citirea explicativă.4.  citirea unor dialoguri pe roluri. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. . exerciţiul.  joc didactic: . 3. diamantul. fără a modifica sensul enunţului.Săniuţa” *act frontală.2.3. individuala..  sesizarea detaliilor ilustrate prin desen.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. 4.1. fluentă şi expresivă a textului la prima vedere. -imagini cu anotimpul iarna . caiete.3. dicţionare. jocul didactic.  alcătuiri de enunţuri după diferite criterii. -corectitudi- . Duca”. in perechi 1 oră 9 XII -temă de lucru în clasă (completarea răspunsurilor) 3.  alcătuirea orală a unui text scurt pe baza imaginii din manual.. jurnalul dublu.2.  raportarea cuvintelor necunoscute la context pentru găsirea sensului.  identificarea autorului şi a titlului textului. Agârbiceanu 2.  realizarea unui desen inspirat de text.. 2.  integrarea în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute .  identificarea sensului cuvintelor expresiilor care 1 oră 9 XII împiedică înţelegerea mesajului audiat.3.  lectura explicativă a textului.  citire corectă. după I. Voicu Stefana Clasa a II-a B  alcătuire de propoziţii cu grupuri de cuvinte cu sens contrar. exerciţiul.  precizarea semnificaţiei titlului. 4.Grup Scolar “Gh.  comentarii pe baza mesajului textului. 18 elevi -verificare orală: corectitudinea citirii -transcriere selectivă Cântec: .  utilizarea dicţionarului pentru explicarea cuvintelor noi. inv.2.  formulări de răspunsuri la întrebări.  scrierea după dictare a unui fragment din textul citit. tu spui alta!”. ciorchinele. Textul narativ Cu sania.  transcriere selectivă  joc: „Găseşte şi citeşte!”.Copăcelul cu antonime” 2. citire selectivă.1. 1. 2. 3. 3. primar.2. Ana.3. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ ed. 2.Eu spun una.  înlocuirea cuvintelor noi cu sinonime. *dialogul dirijat.  povestirea orală a textului cu ajutorul întrebărilor adresate de învăţător.

. jocul de rol *act. în grup *exerciţiul.  transcriere cu completarea semnelor de punctuaţie. Colinde : Cu Moş Ajunul Moş Crăciun 3. conversaţia. 4.2. individuală.  citirea integrală. frontală.  selectarea cuvintelor cu sens apropiat cuvintelor date. „în ştafetă”.observarea comportamentului de recitator 1 oră 14 XII -temă în clasă (autodictare) 5 Ordonarea unor enunturi într-o succesiune logică 1.  scrierea după dictare a unui dialog. individuală.4.3.2. în perechi.  punere în corespondenţă a imaginii cu cuvântul. exerciţiul.  sesizarea aşezării în pagină în raport cu ilustraţia. 4. caiete. 2. Duca”. 4.2.  ilustrare prin desen a unui text citit.3.2. 2.2. ciorchinele *act.  alcătuirea orală a unui text scurt pe baza imaginii din manual. exerciţiul.  descoperirea de cuvinte cu înţeles asemănător sau înţeles 1 oră opus.  pronunţarea corectă a cuvintelor. inv.  găsirea unui titlu potrivit.  scriere după dictare. problematizarea. citirea explicativă.imagini cu Moş Crăciun. 4.  decodarea imaginilor din manual. *problematizar ea. 1 oră 10 XII explicaţia. în gând. 4.  analiza conţinutului textelor.2.2 4.1.  intonarea corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. 4. frontală.  transcrierea unui dialog. suportului vizual.Grup Scolar “Gh. 1 oră 15  ordonarea cuvintelor date pentru a obţine proverbe.  realizarea unor desene inspirate de texte.4.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. 15 XII 18 elevi -fişe de lucru -temă în clasă . individuală.1. frontală. jetoane 18 elevi nea dialogului realizat 4. conversaţia *act. jocul didactic *act. explicaţia.  memorizare de versuri. încheind convorbirea cu urări potrivite.  transcriere. -imagini. fişe de lucru. în perechi .  continuarea unui dialog. individuală -manual.4. CD-uri colinde 18 elevi 3. cu voce tare. frontală.3.  ordonarea unor enunturi într-o succesiune logică pentru XII a obţine texte scurte. 2. primar.  transcrierea textelor obţinute. Voicu Stefana Clasa a II-a B  construirea unor scurte dialoguri orale pe baza 3. 1 oră 13 XII *dialogul dirijat. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. în soapţă. în grup 18 elevi -fişe de lucru -temă în clasă 6 Cuvinte cu acelaşi inţeles şi cu inţeles opus 1.

 precizarea personajelor unui text.3. exerciţiul.2 4. exercitiul *act frontală şi individuală *conversaţia.1. recitarea audierea şi interpretarea unor colinde  concurs : „Cel mai frumos colind”  prezentarea altor colinde cunoscute de copii. 9 Lectură : Colinde  citirea integrală.  alcătuire de propoziţii cu cuvinte date. frontală. Voicu Stefana Clasa a II-a B 7 Pluguşorul Sorcova Steaua sus răsare 3.  analiza conţinutului textelor. în perechi. conversaţia.  identificarea cuvintelor cu sens apropiat şi a celor cu sens opus. ciorchinele *act frontală. inv. exerciţiul.Grup Scolar “Gh.  intonarea corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.  completarea corectă a semnelor de punctuaţie.manual. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.1.5. 3. 18 elevi -colinde audio -culegeri de colinde 1 oră 16 XII -observarea comportamentului de recitator -respectarea liniei melodice şi a versurilor -probă orală şi scrisă 1 oră 17 XII 1 oră 20 XII 1 oră 21 XII fişe de evaluare 18 elevi -colinde audio -culegeri de colinde 18 elevi -împărtăsirea impresiilor -conversaţia de verificare -temă de lucru în clasă 10 Recuperare şi dezvoltare 18 . individuală.  descoperire de cuvinte cu înţeles asemănător sau înţeles contrar.3 2. cu voce tare.4.  citirea.  pronunţarea corectă a cuvintelor.5. primar.  exersarea scrierii corecte.  memorizare de versuri.1.  alcătuire de propoziţii cu noile cuvinte. 4. explicaţia. în gând  decodarea imaginilor din manual. 1 oră 16 XII *citirea explicativă.  găsirea unui titlu potrivit pentru un text. 4. 8 Evaluare 2.2 3. in perechi *exerciţiul *act individuală *conversaţia.  recitarea corectă şi expresivă a unui colind. * activ. fişe de elevi lucru . 3. 2. 4. „în ştafetă”. Duca”.3. individuală.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. în şoaptă .  sesizarea aşezării în pagină în raport cu ilustraţia . 3.  învăţarea colindelor propuse în manual.2.

Grup Scolar “Gh. Detalieri de continut Lectura: Ob. dicţionare . primar. de ore alocat unităţii: 13 ore Nr.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. -conversaţia. clasa a II a. exerciţiul -act.  recitarea unei strofe. explicaţia. de ref. Petrini. „Iarna pe uliţă” format mp3 interpretată de G. Coşbuc. Duca”. 1. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela.1 2. Editura Ana2000. .17 I Nr. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.5 Resurse Activităţi de învăţare tem po rale procedurale materiale uma ne 18 elevi Evaluare formativă – metode şi instrumente -exprimarea opiniilor personale 1 Iarna pe uliţă.fişă de autor. “Limba şi literatura română”. CDplayer.  redarea prin desen a unui tablou ilustrat în poezie. 2006 SEMESTRUL I Perioada: 5 I .1 2.  selectarea sensului expresiilor necunoscute care împiedică 5 I intelegerea mesajului audiat şi integrarea lor în enunţuri proprii. crt.  iniţierea în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii. Bucureşti. frontală şi individuală -tablou cu poetul G.2 3. de George Coşbucintegral 1 oră  audierea unui text în versuri. inv. Voicu Stefana Clasa a II-a B iarna Nr.

2 2. în perechi -imagini cu anotimpul iarna -observarea comportamentului de recitator 2. caiete. primar.Săniuţa“ -citirea explicativă. citire selectivă cu diferite repere. citire conştientă prin formulări de răspunsuri la întrebările puse. Coşbuc 1 oră 6I 1. diamantul. Despărţirea cuvintelor in silabe 2. identificarea analiza imaginilor aferente textului scris. pe teme sugerate. de George Coşbuc. jurnalul dublu -act.  identificarea silabelor unui cuvânt. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. Textul literar Poezie.  autodictare  reprezentarea mesajului ascultat printr-un desen sau un şir de ilustraţii corespunzătoare tabloului poeziei.2 4.Grup Scolar “Gh. inv. ed.3  citirea fluentă şi expresivă a unui text liric în ritm   propriu: în gând şi cu voce tare.fişe de lucru. 1 oră 7I -exerciţiul . ciorhinele. explicatia. exerciţiul.  completarea rimei incomplete  cântec – .  gruparea cuvintelor după numărul de silabe.1 3. formularea în scris a răspunsurilor la întrebări. în lanţ. frontală.2  1 oră 6I 3 Silaba. conversaţia . integrarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute în enunţuri proprii explicarea înţelesului versurilor.2   1 oră 5I 18 elevi     -volume de poezii de G. recitare de versuri.2  rostire de recitative si numărători prin silabisire. memorarea unor versuri.1 -manual. jocul didactic -liste de cuvinte -fise de lucru 18 elevi chestionare orală 4.2 4. individuală..  observarea aşezării poeziei în pagina manualului şi transcrierea acesteia după regulile învăţate  stabilirea sinonimelor şi antonimelor unor cuvinte date.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Voicu Stefana Clasa a II-a B 2 Iarna pe uliţă.4 1.  deducerea definiţiei silabei. poet 3. şoptit. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ .  selectarea expresiilor poetice . scrierea corectă a cuvintelor conţinând diftongul „ie” sau doi de „ii” la final  creare de noi texte în versuri. conversaţia. Duca”.1 temă de lucru .  exemplificare de cuvinte cu un anumit număr de silabe  obţinerea de noi cuvinte prin completarea unor silabe.  despărţirea cuvintelor în silabe şi precizare a numărului acestora. Ana 4.

Sorescu” Limba şi literatura română Prof. transcrierea selectivă şi caligrafică a unui alineat. în gând .Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. mărirea numărului de silabe a unui cuvânt. cu voce tare intonarea propoziţiilor în raport cu semnele de punctuatie si continutul textului. cântec – . ciorchinele -act.2  descoperirea diferitelor modalităţi de despărţire în silabe la  capăt de rând ..3 1oră 11 I -citirea explicativă. completarea cuvintelor cu silabe potrivite. 1 oră 10 I în clasă -act.2 3. Sadoveanu 3. stabilirea sensului unor cuvinte. individuală.2 18 elevi completarea răspunsurilor  2.Grup Scolar “Gh. conversaţia. citirea selectivă a unor propoziţii sau fragmente. Sadoveanu -portretul lui M. frontală. -manual. după M. citirea în gând a textului cu identificarea cuvintelor necunoscute. ordonarea cuvintelor în funcţie de numărul de silabe.2  observare sistematică a comportamentului de cititor 18 elevi     1.1      4 La săniuş. frontală.Ţine baba Iarna sfat”. Ana -fise de lucru   1. ed. Voicu Stefana Clasa a II-a B 2. Sadoveanu. inv. sesizarea legaturii existente intre titlu continutul textului şi imaginea aferentă . citirea textului integral. selectiv. in perechi -volume de M. caiete. ordonarea unor enunţuri conform succesiunii întâmplărilor din textul citit. ordonarea silabelor date pentru a reconstitui cuvintele. după cerinţă. relatarea într-o succesiune logică a întâmplărilor prezentate în text.1 1oră 12 I 4. exercitiul. individuală.fişe de lucru. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ . in lant.3     . formulare de răspunsuri la întrebările propuse pentru desprinderea mesajului textului citit. înlocuirea unei silabe pentru a obţine cuvinte noi. precizarea motivelor pentru care autorul îşi aminteşte cu multă plăcere despre acea iarnă. în grup 4. identificarea personajelor care participă la întâmplare. Duca”. primar.

exercitiul . culegere de exerciţii gramaticale.  precizarea vocalelor si consoanelor din cuvinte date  jocuri gramaticale de schimbare a sunetului..4  observarea scrierii cuvintelor într-o şi într-un în enunţuri simple. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.  transformarea cuvintelor prin adăugare sau înlocuire de consoane sau vocale.  completarea unor cuvinte cu vocala sau cu consoana lipsă . s– z.  clasificarea sunetelor după felul lor .frontală. in perechi 18 elevi 4. Voicu Stefana Clasa a II-a B 5 Scrierea corectă a cuvintelor într-un. sunete le pronunţăm! f–v. -conversatia. explicaţia.Grup Scolar “Gh. Duca”. Vocalele şi consoanele 2.  explicarea pronunţiei şi a ortografiei lor corecte.1 -temă de lucru în clasă 1 oră 13 I -act frontală.conversaţia.  transcriere ortografică şi caligrafică.  evidenţierea rolului cratimei care leagă două cuvinte diferite în aceeaşi silabă. într-o 4. primar.  scrierea caligrafică a vocalelor şi consoanelor.2 -observarea sistematică 1 oră 13 I . ş– j.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. fişe de lucru.  colorarea vocalelor (WordArt)  joc – Ne jucăm.  folosirea frecventă a celor două cuvinte în texte proprii: .  identificarea vocalelor şi consoanelor. t– d.1 4. in perechi -planşă explicativă . individuala. jocul didactic -literele alfabetului -fise de lucru 18 elevi -conversaţie examinatoare 4. a sunetelor duble.  introducerea în enunţuri proprii a celor două cuvinte.manual. a consoanei „m” inainte de „p” sau „b”  pronunţarea clară şi articulată a tuturor sunetelor realizarea corespondentei sunet-literă . 18 elevi Observare sistematică Conversaţia examinatoare Temă de lucru în clasă 6 Sunetul şi litera. individuală .4 .  dictare explicativă.  transcrierea/dictarea unor scurte texte ce conţin într-o şi într-un.Despre iarnă” (utilizarea frecventă a construcţiilor într-o/ într-un)  pronunţarea clară şi articulată a cuvintelor pentru percepera auditivă a grupurilor de sunete. explicatia. exerciţiul.  completarea unor enunţuri date cu una dintre cele două forme. inv. învăţarea intuitivă 1oră 12 I -act.  reconstituirea cuvintelor din literele date ( Jocul detectivilor).  frământări de limbă  ordonare alfabetică a cuvintelor după litera iniţială / finală.

“Limba şi literatura română”. jocul didactic.28 I Editura Ana2000. -act. primar.1 4.Grup Scolar “Gh.  exersarea citirii prin utilizarea diverselor variante de citire. individuală fişă de evaluare 18 elevi probă de evaluare sumativă 1 oră 17 I -exerciţiu.  rezolvarea a diferite situaţii de utilizare a vocalelor şi consoanelor. conversaţia. 2006 . -selectarea modului de despărtire in silabe la capat de rând.  despărtire de cuvinte în silabe. in perechi 18 elevi fişe de dezvoltare şi de recuperare conversaţia de verificare -temă de lucru în clasă Hai la joaca Nr. clasa a II a. inv. -exemplificare de cuvinte cu un anumit număr de silabe. Duca”. Bucureşti. -exerciţii privind precizarea şi utilizarea vocalelor şi consoanelor.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.4 8 Recuperare şi dezvoltare 3. Voicu Stefana Clasa a II-a B 7 Evaluare 4. 1 oră 14 I -exerciţiul -act. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. de ore alocat unităţii: 13 ore Nr.1  completarea unei fişe de evaluare cuprinzând : -formulare de răspunsuri la întrebări -despartire de cuvinte in silabe.2 4. SEMESTRUL I Perioada: 18 I . ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela.3 2. -dictare. individuala.1 4.

 formulare de răspunsuri la întrebări oral şi în scris. individuala .Grup Scolar “Gh.  reglarea intonaţiei.  identificarea unor fiinte.  exprimarea propriilor opinii despre comportamentul personajelor textului. frontală . ed.  memorizare de versuri.. cvintetul -manual. in perechi -volume de poezii de E.  transcriere selectivă. Farago Ob. conversatia. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. Farago -chestionare orală -evaluare reciprocă 2 Lectură – Poezii .  citire corectă.4  observarea dirijată pentru identificarea titlului. 18 I  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia. caiete. fluentă şi expresivă a unui text liric.  recitarea unei strofe. de Elena Farago 3. de E.2 2. primar.  convorbire – . vitezei proprii de a vorbi. exerciţiul. inv. crt. explicatia.5 3.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.  citirea unui text cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele 1 oră de punctuaţie 19 I -citirea explicativă.3 4.3 2. 18 elevi -observarea sistematică a modului de . ciorchinele. de ref. -volume de poezii de E.1 Resurse Activităţi de învăţare tem po rale procedurale materiale uma ne Evaluare formativă – metode şi instrumente -observarea sistematică a modului de citire 3. autorului.  sesizarea omonimiei unor cuvinte. recitare.  stabilirea vocalelor şi consoanelor unor cuvinte. Duca”.Jocul şi jucăria preferată”  initierea in scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii. Voicu Stefana Clasa a II-a B Nr.  receptarea cuvintelor noi din text şi introducerea acestora în enunţuri proprii.fişe de lucru.  autodictare  formulare de propoziţii cu cuvintele orice. a 2 ore textului propriu-zis. Ana -dicţionare 18 elevi -act. 3. deloc. 1 Detalieri de continut Doi fraţi cuminţi.  extragerea mesajului global al textului. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ . lucruri prin descoperirea acestora pe baza unor întrebări.1 4.4 -conversatia.4 2.2 4.  despărţirea unor cuvinte în silabe şi precizarea 19 I numărului de silabe ale acestora.

Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. 21 I  realizarea corespondentei dintre întrebare şi răspuns.2 4 Întrebări si răspunsuri 2.3 -observare sistematică -citirea explicativă. -jetoane.3 2. in perechi -temă de lucru în clasă 4.2 4.  citirea unui text narativ cu adaptarea intonaţiei impuse de 2 ore semnele de punctuaţie. in perechi -fişe de lucru -imagini diverse 18 elevi 4. imagini cu animale 3. cu voce tare in lant. eu răspund!” exerciţiul -act. ed. primar. frontală.1 2.  iniţierea în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii.  exerciţiu de imaginaţie: Cu ce putem asemăna grădina zoologică?  joc de adresare a unor întrebări referitoare la o anumită 1 oră temă.  prezentarea orală a unor animale..  formularea în scris a răspunsurilor la întrebări.Grup Scolar “Gh.Eu întreb. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ .1 4. Duca”.. Voicu Stefana Clasa a II-a B  identificarea sensului expresiilor care împiedică înţelegerea 2.  exersarea unor variante de citire: selectivă.  transcrierea ordonată a întrebării urmată de răspunsul potrivit. frontală. in gând.3 -temă de lucru în clasă .  citirea atentă a unei liste de întrebări şi a uneia de răspunsuri.  identificarea cuvintelor noi şi introducerea acestora in enunturi proprii. 20 I  conştientizarea citirii prin formulare de intrebări şi răspunsuri.  transcrierea unor fragmente indicate.  completarea unor enunţuri lacunare ăn legătură cu textul 20 I citit. execitiul. tu răspunzi!” / . individuală Farago -fişă de autor.1 mesajului audiat ..  alcătuire de propoziţii folosind cuvintele noi.frontală.2 4.3 -explicatia.  jocuri de rol: .1 18 elevi -verificare orală -act. individuală. M. inv.3 2.fişe de lucru..Tu întrebi.  redarea continutului textului prin cuvinte proprii. diamantul -manual.  formularea întrebărilor pentru un răspuns dat. caiete. Ana -volume de M. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. Sorescu 3.  autoevaluare pe baza unor criterii stabilite de elevi. Sorescu -fişă de autor. citire 3 La grădina zoologică. jocul de rol -act.Întreabă şi ţi se va răspunde!” / . exerciţiul.

selectivă. ed. brainstorming.  citire în lanţ.5       . a unui text 26 I de mică întindere recunoaşterea unor personaje pe baza citirii unor fragmente. -manual. pe roluri. inv.1 2.  joc de rol: dialog între Dorothea şi sperietoare. -exercitiul..  citire « la prima vedere » a altor întâmplări din cartea .2 4.  povestirea orală a textului citit. in perechi. identificarea propoziţiilor interogative.fişe de lucru. cu voce tare.  formularea răspunsurilor la întrebările propuse pentru înţelegerea mesajului global.1 3.  identificarea şi relatarea într-o succesiune logică a întâmplărilor prezentate intr-un text narativ. individuală -volumul „Vrăjitorul din Oz” de F.1 2. Voicu Stefana Clasa a II-a B 5 O sperietoare. 26 I formularea unor răspunsuri la întrebări date.3 4.  transcrierea dialogului.5 4. adresarea unor întrebări la răspunsuri date.  ordonarea unor enunţuri conform succesiunii 25 I întâmplărilor din textul citit. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. Citirea in dialog 3.3 4.  identificarea personajelor ce participă la întâmplare. citirea expresivă.5  citirea unui text narativ respectând intonatia impusă de semnele de punctuaţie. exprimarea părerii în legătură cu comportarea unui personaj dintr-un text propus. în  2 ore gând. Ana -observarea csistematică a modului de citire 18 elevi -temă de lucru în clasă -act frontală.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ . la prima vedere.Vrăjitorul din Oz “. 2 ore  identificarea cuvintelor necunoscute şi integrarea lor în 24 I construcţii proprii. -citirea explicativă .2 4.3 3. primar. explicaţia. exercitiul.  selectarea din text a cuvintelor ce caracterizează personajele.4 2. redactarea de intrebări şi răspunsuri în scris. individuală. pe roluri. Baum -imagini de colorat -verificare orală 6 Recapitulare semestrială: Personajele textului.  autoaprecierea transcrierii pe baza unor criterii impuse.2 2. Duca”. caiete. selectiv.3  exersarea a diverse variante de citire: în lanţ. Frank Baum -lectură 3.  identificarea semnelor de punctuaţie învăţate şi precizarea rolului lor în text.Grup Scolar “Gh. in grup 18 elevi -evaluarea reciprocă 3. jocul didactic -fise de lucru -act.

5 2.  introducerea în enunţuri proprii a cuvintelor într-o/ într-un. Cuvântul.2 -exerciţiul -act. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. silaba. 1 oră  rezolvarea unei fişe de evaluare constând în: -transcrierea caligrafică a unui text narativ 27 I -determinarea numărului de cuvinte dintr-o propozitie -identificarea numărului de silabe dintr-un cuvănt -notarea vocalelor si consoanelor din cuvinte date -completarea unor cuvinte cu vocalele sau consoanele potrivite -alcătuire de propoziţii respectând cerinţe impuse  jocuri de rol  jocuri didactice 1 oră 28 I -exerciţiul. dialogul dirijat -act.1 1 oră  gruparea cuvintelor după numărul de silabe.Grup Scolar “Gh. Voicu Stefana Clasa a II-a B enunţiative.1 -conversaţia.3 8 Jocuri didactice 2. individuală -fişe de evaluare -probă scrisă 4. individuală.4 4.  notarea numărului de silabe corespunzătoare fiecărei perechi de cuvinte. primar.  precizarea numărului de cuvinte şi de silabe. Duca”. sunetul 2. frontală. in perechi. exerciţiul -act.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. individuală jetoane 18 elevi -aprecieri verbale .2 4. a vocalelor şi a 27 I consoanelor dintr-un enunţ. exclamative. inv.  crearea de cuvinte cu litere / silabe date.1 2. in grup 18 elevi -suport lingvistic -fişe de lucru 18 elevi -temă de lucru în clasă 7 Evaluare 4.

transcrierea selectivă a unor propoziţii.citirea explicativă .4. ed. 3. construire de enunţuri pe baza cuvintelor noi. jocul didactic. cadranele -manual. de ref. 3. Bucureşti. clasa a II a. 3. Voicu Stefana Clasa a II-a B O lume miraculoasa Nr. desprinderea şi formularea mesajului transmis de text.Grup Scolar “Gh. caiete. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. “Limba şi literatura română”. la prima vedere’’ unui text narativ cu reglarea    intonaţiei.1. citire dialogată. selectarea elementelor importante şi a celor de detaliu din textul citit.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.     1 oră 8 II 2.2. de Alexei Tolstoi Intrebări şi răspunsuri 1. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela.3.4. Ana -dicţionare -temă de lucru în clasă -completarea răspunsurilor  .2. .1. Resurse Activităţi de învăţare  citirea . tem po rale 1 oră 7 II procedurale materiale uma ne 17 elevi Evaluare formativă – metode şi instrumente -observare sistematică În Ţara proştilor.fişe de lucru. crt 1 Detalieri de continut Ob. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ . citire în gând. SEMESTRUL al II-lea Perioada: 7 II – 18 II Editura Ana2000. 4. cvintetul. în funcţie de semnele de punctuaţie. exprimarea propriei opinii în legătura cu personajele din textul citit .  4. de ore alocat unităţii: 14 ore Nr.3. 3. Duca”.3.. primar. 1. exerciţiul. cu sublinierea cuvintelor necunoscute. 2006 Nr. recunoaşterea alineatelor. inv. formulare de întrebări şi răspunsuri referitoare la textul citit.

rebus – Cuvinte cu grupurile de litere .   4..ci”..Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.  identificarea cuvintelor. „ci”. frontală şi individuală -Povestea „Prostia omenească”.. in perechi 1 oră 10 II -fişă de autor -observarea comportamen tului de povestitor  4. liste de cuvinte. corelarea mesajului textului cu un proverb corespunzător. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. fişe de lucru. exerciţiul.Grup Scolar “Gh. observaţia.ce“. ci”. individuală. scrierea unor cuvinte cu ajutorul grupurilor de litere .3  receptarea cuvintelor noi dintr-un text literar.4.ce” sau . asocierea sunetelor . ci. Creangă 1. asocierea cuvântului cu imaginea dată. gruparea cuvintelor în funcţie de grupul de litere pe care îl conţin. explicaţia. transcrierea selectivă a cuvintelor care conţin grupurile ce. 4. culegere de exerciţii gramaticale.3. Voicu Stefana Clasa a II-a B 2.ce. sensului expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului audiat.manual. 1 oră 10 II  ascultarea unor secvenţe dialogate pentru identificarea vorbitorului şi a mesajului trensmis de acesta. ordonarea temporală a secvenţelor textului citit. -conversaţia . Povestirea orală a conţinutului textului 4. -observare sistematică 1 oră 9 II -conversaţia examinatoare -temă de lucru în clasă (transcriere selectivă. dictare selectivă. explicaţia.3 1. alcătuire de enunţuri folosind cuvinte date.1. dictare)  3 Lectură : Prostia omenească.ce. jocul didactic -act frontală. crearea unui final pentru textul studiat.4 pronunţarea clară şi articulată a cuvintelor pentru perceperea auditivă a grupurilor de sunete „ce”.ce.2 4. 2 2. completarea unor cuvinte cu grupurile de litere corespunzătoare. identificarea în textul literar a cuvintelor ce conţin grupul de litere . Creangă -dicţionare -fişă de autor 17 elevi -observarea comportamentului de povestitor . de I. primar.  dramatizarea textului. execiţiul. ci’’ cu grupurile de litere .5 2. ci’’.        povestirea textului cu ajutorul întrebărilor şi cu sprijinul colegilor şi al învăţătorului . 4. in perechi 1 oră 9 II -conversaţia.. planşe didactice. 17 elevi ...3.jocl de rol -act. ci.  redarea conţinutului textului audiat prin cuvinte proprii  exprimarea părerilor proprii despre acţiunea şi personajele textului. -act frontală. Duca”.2 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce. individuală. dictarea unui text care conţine cuvinte cu aceste grupuri de litere.1 4. inv.4. despărţirea unor cuvinte în silabe.ci“. desenarea unui personaj. .. de I.

gi”.  completarea unor enunţuri lacunare .  scrierea cuvintelor corespunzătoare unor imagini date.1. 1 oră 15 II 4.4 1. -fise de lucru.  transcrierea unui fragment precizat.  citirea textului cu intonaţia cerută de semnele de punctuaţie  recitirea pe alineate a textului.2 1.2.  dezvoltarea ideilor principale pentru a obţine o povestire .  despărţirea unor cuvinte în silabe. gi’’ cu grupurile de litere . Ana 17 elevi -observarea comportamentului de cititor. 2.1  citirea textului în gând. frontală.Andersen -dicţionare . Sorescu” Limba şi literatura română Prof. jurnalul dublu -manual. 2.ge. culegere de exerciţii gramaticale. gi’’. primar. -volum de poveşti de H.Grup Scolar “Gh.  alcătuire de propoziţii cu cuvinte date.. explicaţia. Voicu Stefana Clasa a II-a B 4 Degeţica. in 17 elevi . Duca”.conversaţia. gi. 3.. exerciţiul. „gi”..  delimitarea textului în fragmente logice.ge. caiete.  povestirea orală a unui fragment din text. planşe didactice.  compararea grupurilor de litere cu cele învăţate anterior.  citirea în lanţ.1.fişe de lucru. cvintetul.  asocierea sunetelor . Andersen Delimitarea fragmentelor textului Povestirea orală a textului 3. selectivă. -liste de cuvinte -temă de lucru în clasă 1 oră .Ch.  recitire a textului pe fragmente. ed. cadranele -act frontală.  reprezentarea prin desen a elementelor semnificative din unele fragmente.3.ge.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.fişă de autor -chestionare orală. jocul didactic.  identificarea cuvintelor necunoscute şi introducerea acestora în enunţuri proprii. exerciţiul. -temă de lucru în clasă 5 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ge.4  1 oră 14 II -act. 1 oră 11 II -citirea explicativă. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ .2 3.2 . 3. în grup ordonarea temporală a secvenţelor logice ale textului.Ch.  stabilirea unui titlu potrivit pentru fiecare fragment.2 4.  pronunţarea clară şi articulată a cuvintelor pentru perceperea auditivă a grupurilor de sunete „ge”. 4.  exemplificarea de cuvinte cu ajutorul grupurilor de litere .3 3. inv. (fragment) de H. individuală.  identificarea elementelor semnificative din fiecare fragment.manual. individuala.

16 II -dictare 1 oră 16 II conversaţia. frontală.  realizarea de povestiri orale cu sau fără întrebări ajutătoare. gi”  povestirea orală aunui fragment dintr-un text studiat.  dictarea unui text care conţine cuvinte cu aceste grupuri de litere. individuală -volum de poveşti de Andersen -fişe de lucru 17 elevi -observarea comportamentului de cititor. 6 Lectură : Degeţica. sensului expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului audiat.2.gi”.  identificarea cuvintelor.. 2. creare de propoziţii. ge.2.3.  povestirea orală cu ajutorul învăţătorului. 17 II 1 oră  exersarea citirii prin utilizarea diverselor variante de citire.1. 18 II -exerciţiul.C. gi”. Andersen (text integral) 1. 4. 4.  ordonarea unor secvenţe într-o succesiune logică.2 1. Voicu Stefana Clasa a II-a B 4. ci.Grup Scolar “Gh.ge” şi .3.     despărţire de cuvinte în silabe. inv. de H.  exprimarea opiniilor privind acţiunea şi personajele textului. Duca”. scriere după dictare..Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. -evaluare reciprocă 7 Recapitulare grupurile de litere 8 Evaluare 4.4.1 4. individuală. ge. exerciţiul -act.2 4.  transcrierea selectivă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ge şi gi. explicaţia. transcriere selectică.1. individuală -convesaţia. 1 oră 17II  completarea unei fişe de evaluare cuprinzând exerciţii 1 oră diverse privind grupurile de litere „ce.3.  exerciţii variate privind grupurile de litere „ce.3. 4.5 2. 4. individuală -fişe de lucru 17 elevi -temă de lucru în clasă -fişe de evaluare 17 elevi -probă scrisă şi scrisă 9 Recuperare şi dezvoltare -fişe de recuperare şi de dezvoltare 17 elevi -aprecieri verbale . explicaţia. ci.  colorarea unor desene ce reprezintă obiecte în a căror denumire se aude sunetul . în grup -exercitiul -act. 2. primar. conversaţia -act frontală.3 3. 4.  receptarea cuvintelor noi dintr-un text literar.4 4.  gruparea cuvintelor în funcţie de grupul de litere pe care îl conţin.  ascultarea unor secvenţe dialogate pentru identificarea vorbitorului şi a mesajului trensmis de acesta. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. 4.1.3 4.3  completarea unor cuvinte cu grupurile de litere corecte. exerciţiul -act.

de ref. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela.Grup Scolar “Gh. SEMESTRUL al II-lea Perioada: 21 II – 4 III Editura Ana2000. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. inv. Nr. Duca”.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. de ore alocat unităţii: 14 ore Nr. clasa a II a. primar. crt. Voicu Stefana Clasa a II-a B Vis si realitate Nr. 2006 Detalieri de continut Ob. Resurse Activităţi de învăţare tem po rale procedurale materiale uma ne Evaluare formativă – metode şi instrumente . “Limba şi literatura română”. Bucureşti.

2 4.1 3. Tolstoi 3. Tolstoi -temă de lucru în clasă  scrierea corectă a cuvintelor ce conţin dublu i fiindcă.4 4. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ .2   .3  exersarea citirii în gând şi cu voce tare. primar. inv. pe 22 II  roluri. ed. de A. in perechi. formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la textul citit. fiind. desprinderea şi formularea mesajului transmis de text. caiete. de A. exerciţiul. 21 II identificarea titlului şi a autorului textului. în grup -dicţionare -observarea comportamentului de povestitor -evaluare reciprocă 2. selectivă .2  citirea unui text narativ respectând intonatia impusă de 3 ore    semnele de punctuaţie . Ana 17 elevi -observarea sistemtică a modului de citire    4. . Duca”. povestirea orală a textului cu ajutorul întrebărilor şi cu sprijinul colegilor şi al învăţătorului.fişe de lucru. sesizarea înlocuirii unor cuvinte cu altele cu sens 23 II asemănător/opus.basmul „Cheiţa de aur” .3 4. şoptit. individuala.1 2.Grup Scolar “Gh.3  1. enunţarea unor variante de idei principale selectarea de comun acord a ideilor principale in succesiune logică.1 4. Voicu Stefana Clasa a II-a B 1 Fetiţa cu părul azuriu. jocul didactic. exprimarea propriei opinii în legătura cu personajele din textul citit. jurnalul dublu -manual.  ordonarea unor enunţuri conform succesiunii întâmplărilor din textul citit. . -act frontală. delimitarea fragmentelor logice.  completarea unor propoziţii lacunare cu cuvinte potrivite contextului  transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate.3 3.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.citirea explicativă. construire de enunţuri folosind cuvintele noi. în lanţ . să fii  transcrierea selectivă a unor propoziţii.

planşe didactice. ghi. ghe. chi. Andersen 17 elevi -observarea comportamentului de povestitor -temă de lucru în clasă 4 La bibliotecă 1. ghi. chi.  dictare selectivă . în funcţie de grupul de 24 II litere pe care îl conţin. ghi.completarea unor cuvinte cu grupurile de litere propuse. scrierea cuvintelor corespunzătoare unor imagini date. transcrierea selectivă a cuvintelor care conţin grupurile de litere che.  completare de rebusuri.Grup Scolar “Gh. ghe.manual.Ch. explicaţia. sensului expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului audiat. 1 oră  receptarea cuvintelor noi din textele literare . jocul didactic 17 elevi -temă de lucru în clasă . frontală.Ch.1    4.4 -act.3 1. ghe. inv. culegere de exerciţii gramaticale. individuala.  alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. de H.3 4. descrierea comparativă a grupurilor de litere date.2  pronunţarea clară şi articulată a cuvintelor pentru 2 ore    perceperea auditivă a grupurilor de sunete che.  identificarea pasilor care trebuie parcurşi pentru a împrumuta cărţi de la bibliotecă. Voicu Stefana Clasa a II-a B 2 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere che. frontală şi individuală -conversaţia. chi.  audierea unui text narativ.1 1. cadranele. ghe.  identificarea cuvintelor. -exerciţiul. chi.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. exerciţiul.  reactualizarea informatiilor dobândite cu prilejul vizitelor 1 oră -dialog dirjat. in perechi. 3 Lectură: Lebedele. ghi. -dictionare -liste de cuvinte -fişe de lucru -dictare 4.  „Jocul silabelor”. ghi 2. chi. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.  dictare unor texte conţinând cuvinte cu grupurile: che.5 -volum de basme de H. Duca”. explicatia. 24 II  povestirea orală cu ajutorul învăţătorului şi a imaginilor. Andersen 1. . 17 elevi . în grup  gruparea cuvintelor. despărţirea unor cuvinte în silabe. explicaţia -act.3 3. selectarea din textul suport a cuvintelor care 23 II se scriu cu grupurile de litere date. ghe.  extragerea mesajului transmis de textul audiat. caiete. primar.  corectarea unor cuvinte scrise intenţionat greşit.2 2. învăţarea intuitivă.4 -manual. expunerea. identificarea numărului de sunete şi de litere a unor cuvinte care se scriu cu grupurile de litere che.

 povestirea orală cu ajutorul învăţătorului şi a imaginilor. ed. de I. jocul didactic.3 3. antrenament de utilizare a unor formule de iniţiere. în lanţ.2 4.3 -temă de lucru în clasă . primar. individuală. identificarea titlului şi a autorului textului precizarea personajelor ce participă la întâmplare.5        la biblioteca judeţeană. 2. construirea de enunţuri folosind cuvintele noi. citire „la prima vedere”. sensului expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului audiat. iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii. povestiri. -volumul „Poveşti. explicaţia. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“ .4 3.4 2.  extragerea mesajului transmis de textul audiat. -dialogul dirijat.3 3.1 3.  citirea unui text narativ respectând intonatia impusă de 2 ore         1 III semnele de punctuaţie .Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. în gând şi cu voce tare.Grup Scolar “Gh. . 25 II oferirea de date despre identitatea proprie.fişe de lucru.citirea explicativă. inv. I.recunoaşterea unor poveşti. frontală. exerciţiul. joc de mimă– Poveştile copilărieiidentificarea unor personaje din poveşti cunoscute. menţinere şi încheiere a unui dialog joc de rol: La bibliotecă. formularea ideilor principale în succesiune logică. josul de rol -act. in perechi -fişe de lucru -carţi diferite (completarea datelor personale) .2 2. 28 II  receptarea cuvintelor noi din textele literare. Duca”. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.2 -manual. Creangă 17 elevi -observarea comportamentului de povestitor 6 Povestea unui om leneş (fragment) după Ion Creangă 3.5 1 oră  audierea unui text narativ. pe roluri .5 2. cadranele. delimitarea textului în fragmente logice formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la textul citit.1 1. caiete. jocul de rol -act. Voicu Stefana Clasa a II-a B Despre identitatea proprie Identificarea unor poveşti. amintiri”. şoptit.  identificarea cuvintelor. frontală. individuală. Creangă 1. Ana 17 elevi -observarea sistemtică a modului de citire -interevaluare -dicţionare -act frontală. povestirea orală a unor poveşti citite.3 3.evaluare reciprocă 5 Lectură: Povestea unui om leneş. 2. O poveste din mai multe . exerciţiul. desprinderea şi formularea mesajului transmis de text. în ritm propriu.

1 1.conversaţia. frontală. Creangă (contruire de propoziţii) . în gând şi cu voce tare.  despărţirea în silabe a unor cuvinte date. explicatia.  completarea datelor personale. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. 17 elevi -culegere de exerciţii gramaticale -fişe de lucru -temă de lucru în clasă -autoevaluare ( transcriere) -act.  alcătuire de enunţuri utilizând cuvintele selectate.4 4.  ordonarea unor enunţuri conform succesiunii întâmplărilor din textul citit.  ordonarea unor enunţuri în succesiune logică. în grup -portretul lui I. pe roluri a unor texte cunoscute şi necunoscute de mică întindere.  povestirea orală a unei intâmplări sau a unei poveşti.1 4.  citire „la prima vedere”. şoptit. pe grupe -dictare -exerciţiul -act.Grup Scolar “Gh. in perechi.  dictare. individuală.2 7 Recapitulare 3. Voicu Stefana Clasa a II-a B 4.6 4.  transcrierea selectivă unor fragmente indicate.  transcriere selectivă.5 8 Evaluare 4.  sesizarea înlocuirii unor cuvinte cu altele cu sens asemănător/opus. inv.4 4. 2 ore  citirea unor texte narative respectând intonatia impusă de semnele de punctuaţie .3 4. 1oră Rezolvarea unei fişe de evaluare constând în:  transcrierea unor cuvinte conţinând grupurile de litere.  identificarea semnelor de punctuaţie folosite în text şi motivarea folosirii acestora.4 2. individuala. 3 III  dictare.  povestirea textului cu ajutorul întrebărilor şi cu sprijinul colegilor şi al învăţătorului . Duca”. primar.3 3.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. 3 III  ordonarea cuvintelor într-o propoziţie.3 4. în 2 III lanţ. exerciţiul.  completarea unor cuvinte cu grupurile de litere studiate. individuală -fişe de evaluare 17 elevi -probă scrisă şi orală .  selectarea din text a cuvintelor ce conţin grupurile de litere învăţate.1 4.3  exprimarea propriei opinii în legătura cu personajele din 2 III textul citit .  completarea unor cuvinte eliptice cu grupurile de litere studiate.

3 4. stabilirea sinonimiei unor cuvinte din text reprezentarea prin desen a fiecărui tablou al poeziei. Alecsandri -act.5 Y tare. de poezii de V. jocul didactic -manual. stabilirea sensului global al mesajului transmis de text.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.Grup Scolar “Gh. . exerciţiul -act. jurnalul dublu. în gând . primar. citirea selectivă a textului liric. 1 SEMESTRUL al II-lea Perioada: 7 III . de ore alocat unităţii: 14 ore Nr.3 3.  realizarea de povestiri orale cu sau fără întrebări ajutătoare. ghi”. clasa a II a.2 2. exerciţiul. Bucureşti.2 2. individuală -fişe de recuperare şi de dezvoltare 17 elevi -aprecieri verbale Salutare primavara Nr. chi. Voicu Stefana Clasa a II-a B 9 Recuperare şi dezvoltare 3.3 4. Alecsandri Întrebări şi răspunsuri Memorarea unor versuri Ob. integrarea în enunţuri proprii a cuvintelor şi expresiilor necunoscute . 3. frontală. formulări de răspunsuri la întrebări. Duca”.4 3. “Limba şi literatura română”.4 2.citirea explicativă .3  exersarea citirii prin utilizarea diverselor variante de citire. Nr. transcrierea unei strofe. ghe. de V.3 2. 1 oră 4 III -convesaţia. 2006 Detalieri de continut Primăvara. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela. recunoaşterea titlului şi a autorului. individuală.  rezolvare de exerciţii variate privind grupurile de litere „che. 8 III găsirea unor însuşiri pentru cuvinte date.18 III Editura Ana2000. joc de rol: „De vorbă cu primăvara”. ed. cu voce Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y tem po rale 2 ore 7 III procedurale materiale uma ne 17 elevi Evaluare formativă – metode şi instrumente -observare sistematica 3.3 4. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.1 4.1 Resurse Activităţi de învăţare Y citirea unui text liric „la prima vedere”. de ref. şoptit cu reglarea vitezei şi a intonaţiei în funcţie de semnele de punctuaţie. memorarea versurilor. identificarea şi analiza imaginilor aferente textului. Ana -dicţionare -vol. crt. caiete. inv. observarea aşezării poeziei în pagina manualului şi transcrierea acesteia după regulile învăţate. în perechi -probă orală (recitare expresivă ) . ”Să aprofundăm tainele textelor literare“fişe de lucru.

conversatia.1 Y pronunţarea corectă a cuvintelor ce conţin aceşti diftongi. Y scriere după dictare. exercitiul. 9 III Y transcrierea unui text în care sunt cuvinte ce conţin grupuri de sunete. primar. ia. în grup -listă de cuvinte .6 2. frontală.5 4. ea. Y completarea unor cuvinte cu grupul de sunete corespunzător. 17 elevi -temă de lucru în clasă -probă scrisă (dictare Y copierea unui text cu respectarea încadrării în spaţiu şi în 1oră Y scriere caligrafică. descoperirea diferitelor modalităţi de despărţire în silabe la capăt de rând . 10III 4 Despărţirea cuvintelor in silabeconsolidare 1oră 10III -exerciţiul. individuală. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. Voicu Stefana Clasa a II-a B 2 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de sunete ie. ia.4 4. Y aprecierea corectă a spatiului dintre cuvinte.act. Y gruparea cuvintelor după grupul de sunete pe care îl conţin. Y selectarea din text a cuvintelor ce conţin diftongii ea. planşe didactice. fişe de lucru. ia. dialogul dirijat -activitate frontală. în perechi -manual. ie în cuvinte şi în text. -act. Y exemplificare de cuvinte cu un anumit număr de silabe. oral şi în scris.6 3 Copierea unui text 4. -conversatia. explicatia. Y transformarea cuvintelor după model. ia şi ie prin subliniere.frontală şi individuală -explicaţia. înbâvăţarea intuitivă.manual.2 4.2 4.4 4. culegere de exerciţii gramaticale.4 4. pagina caietului dictando.3 4. exercitiul.5 4.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. gruparea cuvintelor după numărul de silabe. inv. caiete 17 elevi -temă de lucru în clasă (copiere) -caiete -fişe de lucru 17 elevi -autoevaluare .1 Y identificarea diftongilor ea. 9 III Y alcătuirea de propoziţii cu ajutorul cuvintelor ce cuprind grupurile de sunete ie.Grup Scolar “Gh. 2 ore 4. Y Y Y Y identificarea silabelor unui cuvânt . explicaţia. despărţirea unor cuvinte in silabe. jocul didactic . individuală. ea 2. Duca”. Y despărţirea în silabe a cuvintelor .

1 2. formularea ideilor principale în succesiune logică. pe roluri . -conversaţia.4 3. Y citirea Y Y Y Y Y Y Y Y unui text narativ respectând intonatia impusă de 2 ore semnele de punctuaţie . in perechi -evaluare reciprocă . Carianopol 1. de Cezar Petrescu Întrebări şi răspunsuri 3.1 2. frontală. Carianopol -imagini reprezentând urmările cutremurelor -manual. V. în gând şi cu voce tare. sensului expresiilor care împiedică Y povestirea orală a textului audiat cu ajutorul întrebărilor învăţătorului. 15III -textul ”Cutremurul” de V.3 -citirea explicativă. 3. individuală. Duca”. desprinderea şi formularea mesajului transmis de text. ed. în ritm propriu.1 1. exerciţiul. frontală. exercitiul.Grup Scolar “Gh. inv.3. Y alcătuirea unui scurt text după imagine şi după întrebări -act. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“. Y formulări de răspunsuri la întrebări oral şi în scris.5 1oră Y audierea unui text narativ. jocul de rol 17 elevi -observarea comportamentului de cititor 4.2 4.2 2. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. construirea de enunţuri folosind cuvintele noi. individuală Y iniţierea în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii. înţelegerea mesajului audiat. caiete. în lanţ. Y ordonarea unor enunţuri in succesiune logică Y sesizarea înlocuirii unor cuvinte cu altele cu sens asemănător/opus.fişe de lucru.3 3.2 Y transcrierea selectivă unor fragmente indicate.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. eseul de 5 minute -act. primar.3 3. recunoaşterea titlului şi a autorului textului precizarea personajelor ce participă la întâmplare. 11III Y receptarea cuvintelor noi din textele literare. Y reprezentarea continutului textului prin desen. 14III citire „la prima vedere”. şoptit. Ana -imagini anotimpul cu primăvara 17 elevi -probă orală (povestire) 6 Au sosit cocorii. cadranele. Y sesizarea elementelor esenţiale şi a celor de detaliu din textul citit. Voicu Stefana Clasa a II-a B 5 Lectura : Cutremurul. delimitarea textului în fragmente logice formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la textul citit. Y identificarea cuvintelor.1 4.

oa.3 4. uă în cuvinte şi în text. Y citirea cuvintelor ce conţin grupurile de sunete . Y scriere după dictare. jocul didactic . Y obţinere de cuvinte completând diftongii corespunzători. Y transcrierea unui text în care sunt cuvinte ce conţin grupuri 16III de sunete.3 4. Y alcătuire de enunţuri care să conţină cuvinte date. 2 ore -explicatia. Y scriere după dictare. ua. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. 18III Y realizarea de povestiri orale cu sau fără întrebări ajutătoare. în grup -probă scrisă (dictare) 4. explicaţia -act. uă Y completarea unor cuvinte cu grupul de sunete corespunzător. Y alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date.5 8 Recapitulare -Despărtirea cuvintelor în silabe După ploaietext suport Evaluare 4.2 4. culegere de exerciţii gramaticale.4 2.ie.3 exersarea citirii prin utilizarea diverselor variante de 1oră citire. ua. Y 1oră 17III -act. 17 elevi -temă de lucru în clasă 4. ea . frontală. frontală şi individuală -fişe de recuperare şi de dezvoltare 17 elevi -aprecieri verbale . uă 2. individuală. -fişe de lucru 17 elevi -probă scrisă (dictare selectivă) 9 1oră 17III -fişe de evaluare 17 elevi -probă scrisă 10 Recuperare şi dezvoltare 3.1 2. Completarea unei fişe de evaluare constând în: Y dictare. ua.2 4. Duca”. Y selectarea din text a cuvintelor ce conţin diftongii oa. Y transformarea cuvintelor după model. dialogul dirijat -act.3 2. inv. ua. -exerciţiul.frontală. Y gruparea cuvintelor după grupul de sunete pe care îl conţin. oa.4 4.1 -exerciţiul. ia. Voicu Stefana Clasa a II-a B 7 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de sunete oa. uă prin subliniere. individuală . Y transcrierea cuvintelor citite. Y copierea unui text dat. exercitiul conversatia. planşe didactice. Y rezolvare de exerciţii variate privind folosirea grupurilor de litere ie. primar. independentă -listă de cuvinte.4 Y identificarea diftongilor oa. în grup -exerciţiul -act. Y pronunţarea corectă a cuvintelor ce conţin aceşti diftongi. uă.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.manual. ua.Grup Scolar “Gh.. fişe de lucru. ea.1 4.1 4.2 Y alcătuirea de propoziţii cu ajutorul cuvintelor ce cuprind 16III grupurile de sunete ( diftongii) oa. Y despărţirea în silabe a cuvintelor . ia. uă”. ua.

de ref. 2006 Detalieri de continut Ob. Nr. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela. de ore alocat unităţii: 18 ore Nr. “Limba şi literatura română”. Bucureşti. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.Grup Scolar “Gh. SEMESTRUL al II-lea Perioada: 21 III . Voicu Stefana Clasa a II-a B Din batrani se povesteste Nr.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.6 IV Editura Ana2000. Resurse Activităţi de învăţare tem po rale procedurale materiale uma ne Evaluare formativă – metode şi instrumente . crt. primar. clasa a II a. inv. Duca”.

frontală. • delimitarea fragmentelor logice • povestirea fiecarui fragment cu sprijinul invatatorului • formularea ideilor principale. cuvinte cu sens asemănător) 3. individuală. Ana -dicţionare -„Povestiri istorice”. • stabilirea mesajului global al mesajului transmis de text. frontală. exerciţiul. • stabilirea mesajului global transmis de text. • formulare de întrebări având răspunsuri date.3 3. • înlocuirea unor cuvinte cu altele cu înteles asemănător. -temă de lucru . • receptarea cuvintelor necunoscute şi a sensului expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului citit. • transcrierea unor fragmente respectând scrierea caligrafică • dictarea unor fragmente. de D. în lanţ.1 3. în gând şi cu voce tare.1 2.3 2. • citire integrala. ciordhinele. ed. cvintetul ”Să aprofundăm tainele textelor literare“fişe de lucru.2 4. cu sprijin.3 3.3 • citire „la prima vedere”. a textului propriu-zis. • analiza imaginilor aferente textului scris . cvintetul *manual. pe fragmente. cu intonaţia cerută de semnele de punctuaţie în ritm propriu. *citirea explicativă. Almas -imagini cu daci şi romani 17 elevi -observare sistematică a comportamentului de cititor şi povestitor 22III -temă de lucru în clasă conversaţia examinatoare 4. exerciţiul. caiete. caiete.2 4.3 3.2 *act.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. • ilustrarea prin desen a textului citit. 23III 2 ore 23III *citirea explicativă. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. cu sublinierea cuvintelor necunoscute. • citirea fluentă a unor texte la „prima vedere”.desenarea unui dac si al unui roman. primar. ciorchinele. Duca”. • citire în gând. Ana -dicţionare -Povestiri 17 elevi -observare sistematică a comportamentului de cititor şi povestitor *act.3 1. ed. in perechi. • delimitarea in fragmente logice pe baza ideilor principale. individuală. • alcătuire de propoziţii cu noile cuvinte.2 2 Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia. • povestirea orală. cu sublinierea cuvintelor necunoscute. • realizarea acordului dintre subiect şi predicat. • integrarea în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute. • identificarea elementelor esenţiale ale textului şi ale celor de detaliu.Grup Scolar “Gh. în 3 ore ritm propriu cu intonaţia impusă de semnele de punctuaţie • observarea dirijată pentru identificarea titlului. după Al.3 4.Vlahuţă (delimitarea fragmentelor. 21III *manual. Voicu Stefana Clasa a II-a B 1 Strămoşii noştri 3. • identificarea elementelor esenţiale şi de detaliu din text.3 3. autorului.4 3. povestirea. şoptit. • formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului. inv. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“fişe de lucru. povestirea. • citire în gând. • sesizarea intelesurilor multiple ale unor cuvinte. selectivă.

Sorescu” Limba şi literatura română Prof. • scrierea caligrafică a unor versuri. • citirea „la prima vedere”. exerciţiul *act. în ritm propriu a textelor studiate.5 cuvinte proprii. Almas -portretul lui Stefan cel Mare în clasă conversaţia examinatoare 3 Alcătuirea unui text pe baza unor întrebări 3. în grup istorice. • citirea curentă.3 1 oră 28III *exerciţiul *act. explicatia.4 3.2 4.Grup Scolar “Gh. de D.3 4. set de întrebări 24III -analiza si aprecierea după criterii impuse 4 Lectura : Muma lui Ştefan cel Mare.4 2. Bolintineanu 3. • exprimarea propriei păreri în legătură cu faptele personajelor. • citirea unui text de mică întindere la prima vedere.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. de D. • initierea in scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii. Voicu Stefana Clasa a II-a B 2. frontală şi individuală *Legende istorice . frontală şi individuală 17 elevi * manual.5 *dialogul dirijat. • transcrierea selectivă după cerinţe impuse. • receptarea cuvintelor noi din textele literare şi integrarea acestora in enunturi proprii. • formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului.caiete.3 3. inv. • formularea mai multor variante de răspunsuri pentru 24III aceeaşi întrebare. • redactarea textului obţinut. • corectarea legăturii prin înţeles a răspunsurilor date. in gând. primar. expresivă. conversatia *act. de D. • adăugare de noi informaţii la unele răspunsuri pentru a completa sau pentru a argumenta. Bolintineanu 17 elevi -verificare orală (povestire) 5 Evaluare 3.3 • relatarea întâmplărilor dintr-un fragment citit utilizând 3. • corectarea redactării.4 1 oră 25III *exercitiul. cu voce tare a unui text liric.3 4. Duca”. • completarea unor enunţuri lacunare.4 4. 1 oră in perechi. • citirea selectivă.4 2.5 4. • povestirea orală a textelor citite. • formularea unor răspunsuri la aceste întrebări. • ordonarea răspunsurilor într-o succesiune logică. individuală *textele studiate -probă orală . aprecierea corectă a spatiului dintre cuvinte • exprimarea propriei păreri în legătură cu faptele personajelor. • citirea integrală a unui set de întrebări.

• alcătuirea de propoziţii cu cuvinte date *exercitiul. individuală *fise de lucru *lista de cuvinte *manual. • citire în gând. autorului.2 4. inv. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. individuala.5 propriu cu reglarea intonaţiei în funcţie de semnele de punctuaţie. cvintetul *act frontală. după Dumitru Almaş ( întrebări şi răspunsuri) 3. Almas -portretul lui Al. cu sublinierea cuvintelor necunoscute.4 4. explicatia.3 2. • desprinderea orală a mesajului textului citit. • citirea pe roluri. frontală. *citirea explicativă .Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.Grup Scolar “Gh. în grup *manual. Duca”. • inlocuirea unor cuvinte cu sinonimele/antonimele lor. in perechi. 30III • identificarea personajelor ce participă la întâmplare.3 • citirea unor texte si selectarea cuvintelor care contin litera 1 oră 30III m inainte de p sau b.3 3.3 3. exerciţiul.2 4. primar. analiza imaginilor aferente. Cuza 17 elevi -observare sistematică a comportamentului de cititor şi povestitor -temă de lucru în clasă -conversaţia examinatoare 7 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m inainte de consoanele b si p 4.2 4. Voicu Stefana Clasa a II-a B 6 Cuza-Voda şi sultanul.1 2. ed. în ritm 2 ore 1.1 • citirea fluentă a unor texte la „prima vedere”. dialogul dirijat. • formularea mai multor variante de răspunsuri pentru aceeaşi întrebare • aprobarea/dezaprobarea comportamentului unui personaj dintr-un text. • observarea dirijată pentru identificarea titlului. conversatia *act. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“fişe de lucru.3 2.4 2. • transcrierea unui text . planşe didactice. • despărţirea cuvintelor în silabe. culegere de exerciţii gramaticale. Ana -dicţionare -Povestiri istorice. caiete. • citirea expresivă a fragmentului indicat.3 2. a 29III textului propriu-zis. • receptarea cuvintelor necunoscute şi a sensului expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului citit. 17 elevi -temă de lucru în clasă ( dictare) . • povestire fiecarui fragment cu sprijinul invatatorului • formularea ideilor principale • identificarea elementelor esenţiale ale textului şi ale celor de detaliu. • pronunţarea corectă a cuvintelor • explicarea ortografiei unor cuvinte ce conţin aceste grupuri consonantice. de D. • scrierea după dictare a unui fragment din textul citit. • integrarea în enunţuri propri a cuvintelor necunoscute • delimitarea in fragmente logice . • povestire orală cu întrebări de sprijin. I.

• memorarea versurilor. 4 IV • initierea in scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii.3 3. transcrierea unui text . D.4 3. 1 oră 31III *exercitiul.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. cu voce tare a unui 1 oră text . • exprimarea propriei păreri în legătură cu faptele personajelor. • identificarea şi analiza imaginilor aferente textului. inv. joc-gramatical de găsire a cuvântului ascuns. explicatia. conversatia *act. • citirea selectivă a textului liric. de George Simion 3. dictare selectivă. Duca”. in perechi *manual. frontală. cvintetul *act frontală. individuala.: Mândricel. frontală şi individuală *textul Mândricel. primar. explicatia. exerciţiul.3 • • • • • • • • • completarea unor cuvinte cu m înainte de b sau p. ed. Ana *dictionare 17 elevi -temă de lucru în clasă ( dictare) 2. *exercitiul. • explicarea înţelesului unei idei. • scrierea caligrafică cu. observarea scrierii corecte a ortogramei s-a.5 4. şoptit cu reglarea vitezei şi a intonaţiei în funcţie de semnele de punctuaţie. conversatia *act. • recunoaşterea titlului şi a autorului. alcătuirea de propoziţii cu ortograma s-a. caiete. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“fişe de lucru.1 4.5 citirea unui text liric „la prima vedere”. planşe didactice.Grup Scolar “Gh. scriere după dictare a unui text. în gând . completarea unor propoziţii lacunare.4 3.4 • citirea „la prima vedere”. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. • receptarea cuvintelor noi din textele literare şi integrarea acestora in enunturi proprii. 31III • integrarea în enunţuri proprii a cuvintelor şi expresiilor necunoscute . cu voce 2 ore tare. 17 elevi -observare sistematică -verificare orală (recitare de versuri) 10 Lectură. Popescu 3. individuală * citirea explicativă . in gând. de P. • extragerea mesajului transmis de text. de P. *fise de lucru *manual.5 9 Limba românească. Voicu Stefana Clasa a II-a B 8 Scrierea ortogramei s-a 4. Popescu 17 elevi -verificare orală (povestire . jocul didactic. aprecierea corectă a spatiului dintre cuvinte. D. 1 IV • exprimarea propriilor pareri despre textele studiate tinând cont de opiniile celorlalţi colegi • folosirea intonaţiei potrivite in functie de context si de partenerul de dialog • utilizarea unor expresii care exprimă politeţea.1 2.

individuală *exerciţiul. frontală şi individuală fişe de evaluare *fişe de recuperare şi de dezvoltare 17 elevi 17 elevi -probă scrisă -aprecieri verbale . Duca”.2 4. crearea unui dialog intre două persoane.5 4. individuală. • formularea unui sfârşit adecvat povestirii • alcătuirea unor propoziţii cu ortogramele întrun. scrierea unui text după dictare. povestirea orala cu ajutorul învăţătorului.3 13 Recuperare şi dezvoltare citirea textelor studiate.3 4. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. • completarea unui text cu semnele de punctuaţie corespunzătoare. • realizarea unor scurte texte după întrebări date • dictare • Rezolvarea unei fişe de valuare constând în : -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii -redactarea unui text pe bază de întrebări. într-o • selectarea cuvintelor ce conţin grupul de sunete mp sau mb. frontală.2 4. inv. explicatia.1 4. conversatia *act. primar.dictare • exersarea citirii prin utilizarea diverselor variante de citire. • rezolvare unor exerciţii de scriere corectă.3 4. .Grup Scolar “Gh.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.3 4. • realizarea unui dialog imaginar între CuzaVodă şi negustor.3 2. • realizarea de povestiri orale cu sau fără întrebări ajutătoare. dialogul dirijat *act. Voicu Stefana Clasa a II-a B 11 Recapitulare 3.3 4.4 3. în grup *fişe de lucru 17 elevi -temă de lucru în clasă 1 oră 6 IV 1oră 6 IV *exerciţiul *act. • • • • 1 oră 5 IV *exercitiul.4 12 Evaluare 4.

cu reglarea vitezei şi a intonaţiei.citirea explicativă .4. clasa a II a. SEMESTRUL al II-lea Perioada: 7 IV – 15 IV Editura Ana2000. tem po rale procedurale materiale uma ne Evaluare formativă – metode şi instrumente *observare sistematică a comportamentului de recitator  citirea corectă. 3. de ref. 3. “Limba şi literatura română”. 1 Detalieri de continut La Paşti. Întrebări şi răspunsuri. Coşbuc.fişe 17 .Grup Scolar “Gh. Bucureşti. Cuvinte care exprimă însuşiri Ob. 3.3 1. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela. Duca”. inv. caiete. de ore alocat unităţii: 10 ore Nr. primar. 2006 Nr. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“.  citirea în gând.1. jocul didactic -manual. şoptit. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.2 Resurse Activităţi de învăţare semnele de punctuaţie. de G. exerciţiul.  precizarea titlului şi autorului  identificarea şi analiza a imaginilor aferente textului scris .Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. crt. Voicu Stefana Clasa a II-a B Sarbatoarea primaverii Nr. cu selectarea cuvintelor necunoscute. în funcţie de 3 ore 7 IV . în gând şi cu voce tare.  alcătuirea unor enunţuri proprii pe baza cuvintelor noi.

în perechi -dicţionare -vol.  ordonarea unor idei date in concordanta cu imaginile. exercitiul.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. primar.  redarea conţinutului imaginilor. după criterii de punctuaţie şi ortografie stabilite.act frontală.  descrierea elementelor din desen.  redactarea unor texte de mică întindere pe baza unui suport vizual şi a unui şir de întrebări. de lucru. răspunzând oral la o 2 ore -dialogul dirijat . 12IV  ordonarea logică a ideilor obţinute prin răspunsurile date la un şir de întrebări.  realizarea acordului intre subiect si predicat.  citirea în lanţ. Cosbuc elevi *temă de lucru în clasă *evaluare reciprocă 8 IV 2 Primăvara Alcătuirea unui text scurt după imagini şi intrebări 2. inv. intre substantiv şi adjectiv ( fără terminologie)  observarea aşezării poeziei în pagina manualului şi transcrierea acesteia după regulile învăţate  autodictare.  aprecierea şi autoaprecierea textelor redactate.3 4.4 3.  recitare de versuri.2 1. .  reprezentarea mesajului unui text prin desene.5  formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului.  stabilirea sensului global al mesajului transmis de text.4 4.2. asaltul de idei -act frontala şi individuală *autoevaluare -imagini -listă cu expresii 17 elevi *temă de lucru în clasă 4.  lecturarea unor poezii închinate sărbătorilor de Paşti.Grup Scolar “Gh.  autoevaluarea şi autocorectarea textelor create pe baza unor criterii date.  memorare pe strofe a textului.6 11IV serie întrebări. individuala.  transcriere selectivă a unor fragmente indicate. Duca”. ed.4 4.5 4. 3.3 4. Voicu Stefana Clasa a II-a B 4.  surprinderea în desen a elementelor esenţiale şi de detaliu.  aşezarea corectă a textului alcătuit în pagina caietului. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.4 2.1 4. de poezii de G.2  observarea unor imagini. selectivă a textului. Ana 7 IV .

individuala.  identificarea cuvintelor. în grup . -act frontală.  selectarea si transcrierea cuvintelor care contin diftongii studiaţi  framantari de limba. 1 oră 13IV . individuala. de povesti de I.3 4. de povesti de P.1 4.5 1 oră  audierea unui text narativ. de I. 2. Ispirescu 17 elevi *observarea comportament ului de povestitor 4 Lupul şi mielul.  alcătuirea de propoziţii cu ajutorul cuvintelor ce cuprind grupurile de litere. Duca”.4 -act frontală. jocul didactic -act frontală.  povestirea orală cu ajutorul învăţătorului.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.4 -vol. Voicu Stefana Clasa a II-a B 3 Lectură: Ţapul şi şarpele.  relatarea întâmplărilor dintr-un text citit.  citire fluentă şi expresivă a unor texte la prima vedere. sensului expresiilor care împiedică 13IV înţelegerea mesajului audiat.  transcrierea selectivă a unor enunţuri aparţinând unor personaje. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.4.1 1. exerciţiul.Grup Scolar “Gh.  crearea de texte pe baza unor seturi de cuvinte. primar. Creangă 3.  receptarea cuvintelor noi din textele literare . 4. Ispirescu 1.de P.  gruparea cuvintelor după grupul de sunete/litere pe care le conţin.citirea explicativă .  iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii. Creanga -imagini: un lup.  citirea textelor cu intonaţia cerută de semnele de punctuaţie  formulări de răspunsuri la întrebări. inv. in grup *dictare . jocul didactic 17 elevi *temă de lucru în clasă 2. în perechi.2 4.  dictare.2 2.2 -fişe de lucru 14IV 2.  transcrierea selectivă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere învăţate. în perechi -dicţionare -vol. un miel 17 elevi *interevalu-are 5 Recapitularea grupurilor de litere 4.1 2 ore 14IV -exercitiul.3 3.  dramatizare.  completarea unor cuvinte cu grupul de sunete corespunzător. individuala. explicatia. exerciţiul.  transformarea cuvintelor după model.2.  formularea unei învăţături morale desprinse din text.  despărţirea cuvintelor în silabe .citirea explicativă .

Sorescu” Limba şi literatura română Prof. individuala -fise de evaluare 17 elevi *probă scrisă In lumea necuvantatoarelor Nr.2.1.3 4. 4. 2006 . ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela. primar. SEMESTRUL al II-lea Perioada: 26 IV – 9 V Editura Ana2000. inv. clasa a II a. Voicu Stefana Clasa a II-a B 6 Evaluare 4. Duca”. 4.4 Completarea unei fişe de evaluare constând în: • scrierea după dictare a unor cuvinte • redactarea unui scurt text • completarea unor cuvinte cu grupuri de litere • formulare de răspunsuri la întrebări 1 oră 15 IV exercitiul -act. “Limba şi literatura română”.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Bucureşti. de ore alocat unităţii: 14 ore Nr.Grup Scolar “Gh.

ordonarea unor enunturi si transcrierea lor.2 4. exercitiul. povestirea unui fragment cu sprijinul invătătorului. ed. Ana 17 elevi *observarea sistematică (recitare de versuri) 2.1 *„Cartea cu *act. 3. după Emil Gârleanu (întrebări şi 3. iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii. 26 IV ☼ extragerea mesajului global al textului citit.2 2. Gârleanu 17 elevi *temă de lucru în clasă (transcriere) 3.5 2. transcrierea unui fragment respectând incadrarea in spatiul si in pagina caietului dictando. în grup materiale uma ne Evaluare formativă – metode şi instrumente *observarea sistematică *temă de lucru în clasă (continuarea textului) 1 Cioc! Cioc! Cioc!.2 4. şoptit a unui text liric. ☼ formulări de răspunsuri la întrebări. citirea unor texte „la prima vedere”.Ob. cu aprecierea corecta a spatiului dintre cuvinte. pe roluri şi selectivă. in gand . Duca”. cu intonaţia impusă de semnele de punctuaţie. *citirea explicativă .2 desprinderea invăţăturii unui text) Transcriere 2. cu voce tare. în gând şi cu voce tare. conştientizarea conţinutului textului prin formulare de răspunsuri la întrebări. *manual.6 3.2 citirea unui text „la prima vedere”. exerciţiul. Gârleanu 3. Ana *dicţionare -vol. dialogul dirijat. ☼ precizarea titlului . ☼ integrarea în enunţuri proprii a cuvintelor şi expresiilor noi. citire în lanţ.4 3.citirea explicativă. Grup Scolar “Gh. găsirea sinonimelor pentru cuvintele noi. dezlegarea unor ghicitori. autorului. ed.3 2. ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ sesizarea intelesurilor multiple ale unor cuvinte.4 3.1 răspunsuri.3 4.4 3. ☼ comentarea versurilor cu ajutorul întrebărilor adresate de invatător. de E. redactarea unui text scurt pe baza unor intrebari.2 2.1 3. de Gellu Naum (textul liric ) (întrebări şi răspunsuri) ☼ citire „la prima vedere”. ☼ schimbarea topicii propoziţiei cu sau fără schimbarea 2 ore 28 IV -manual ”Să aprofundăm tainele textelor literare“fişe de lucru. Gârleanu *ghicitori despre animale 17 elevi 27IV ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 27 IV 2.3 2. „Din lumea celor care nu cuvântă” – E. ☼ integrarea în enunţuri proprii a cuvintelor noi. relatarea întâmplărilor dintr-un fragment citit utilizând cuvinte proprii. jocul didactic -act frontală. autorului. Sorescu” Resurse tem procedurale Activităţi de învăţare po Limba şi literatura română rale Prof. de Detalieri de crt.4 4. explicatia *act. „Din lumea celor care nu cuvântă” – E. individuala.3 4.Constanţa ref. II-a B şoptit.2 4. exerciţiul. Gellu Naum in perechi *temă de lucru în clasă (autodictare) . cadranele *vol. ☼ delimitarea textului in fragmente logice. ☼ recunoaşterea titlului. a textului în versuri. ☼ memorizare si recitare de versuri. ordonarea enunţurilor.3 4. a textului propriu-zis. Lectura : Din lumea celor care nu cuvântă. transcrierea textului respectând reguli ce vizează aşezarea corectă în pagină.2 1 oră 28 IV *conversatia. desprinderea insusirilor personajelor textului. inv. in perechi. Apolodor. caiet ”Să aprofundăm tainele textelor literare“fişe de lucru.frontala individuala. ☼ identificarea şi analiza imaginilor aferente textului scris. ☼ desprinderea şi formularea orală a mesajului textului. ☼ identificarea şi analiza imaginilor aferente textului scris. Nr. Voicu Stefana .2 4. ☼ formularea ideilor principale. continut Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. primar. în gând şi cu voce Clasa a 3 ore tare. frontala Apolodor” – individuala.

Voicu Stefana Clasa a II-a B Vara in padure Nr. Duca”. crt. clasa a II a. Resurse Activităţi de învăţare tem po rale procedurale materiale uma ne Evaluare formativă – metode şi instrumente . inv. 2006 Nr. Detalieri de continut Ob. “Limba şi literatura română”. SEMESTRUL al II-lea Perioada: 10 V – 18 V Editura Ana2000. de ref.Grup Scolar “Gh. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. Bucureşti. primar. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela. de ore alocat unităţii: 10 ore Nr.

învăţarea intuitivă.3 ☼ ☼ iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii. Ana *dicţionare imagini cu păduri 17 elevi *observare sistematică (recitare expresivă ) ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 11 V *temă de lucru în clasă 3 Scrierea corectă a ortogramelor dintr-o. dintr-o explicarea introducerii lor în enunţuri în diferite situaţii. în ritm propriu. ☼ formulare de răspunsuri la intrebări.4 1.La pădure” reprezentarea elementelor-cheie din text printr-un desen sugestiv.1 1. „dintr-un”.4 4. in perechi *volume de poezii de M.2 4. Voicu Stefana Clasa a II-a B 1 Lectură : Poezii. individuala *manual. sesizarea pronuntarii intr-o singura silaba. conversaţia *act. individuala. primar. fişe de lucru. 11 V ☼ ☼ ☼ ☼ *manual ”Să aprofundăm tainele textelor literare“. explicaţia *act frontală. cvintetul. inv. în gând şi cu voce tare.5 1.1 4. transcrierea enunţurilor ce conţin ortogramele „dintr-o”.fişe de lucru.6 ☼ citirea unui text „la prima vedere”.6 1 oră 12V *exerciţiul. Eminescu 3. exerciţiul. „dintr-un”.2 4. frontala.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. cu intonaţia impusă de semnele de punctuaţie.Grup Scolar “Gh. Sorescu” Limba şi literatura română Prof..1 4. 17 elevi *observare sistematică *temă de lucru în clasă 2 La mijloc de codru…. ed. cadranele. 17 elevi *temă de lucru în clasă (alcatuire de propoziţii) . Eminescu.5 2. alcătuire de propoziţii cu ortogramele dintr-un.3 2.3 3. completarea unor enunţuri cu una din formele „dintr-o”. exerciţiul. *citirea explicativă . a sensului expresiilor care 10 V împiedică mesajul audiat. descoperirea înţelesului unor versuri. memorarea si recitarea de versuri. planşă didactică. *dalogul dirijat. ☼ exprimarea propriei păreri în legătură cu textul citit. individuala.2 3. formulare în scris a răspunsurilor la întrebări. autodictare interpretarea unui cântec:.2 4. elev-elev pe tema textului audiat. precizarea titlului şi autorului. de M. 2 ore ☼ ☼ şoptit. găsirea unor însuşiri pentru cuvintele date transcrierea unor fragmente indicate. Duca”. ☼ dialoguri: învăţător-elev. 1 oră identificarea cuvintelor. *act frontală.4 4. de M. observarea scrierii unor ortograme . scriere după dictare cu respectarea încadrării în spaţiu şi în pagină. explica ţia. Eminescu 3. identificarea şi de analiza imaginilor aferente textului scris integrarea în enunţuri proprii a cuvintelor şi expresiilor necunoscute .1 2. dintr-un 4. culegere de exerciţii gramaticale.

frontală. construirea orală a unor enunţuri pe baza unui şir de intrebări. pe roluri şi selectivă. analiza şi interpretarea proverbului propus la sfârşitul textului.3 4. individuala. a sensului expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului audiat. ☼ scriere după dictare 6 Compunere după imagini 2. formularea unei învăţături morale desprinse din text transcriere a unor fragmente indicate. 17V descrierea elementelor imaginii prin enunţuri. cvintetul. citire în lanţ. observaţia. 17 elevi *temă de lucru în clasă (redactarea unui text) ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 4.Grup Scolar “Gh.5 ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 5 Exerciţii de scriere corectă 2. ☼ despărţiri de cuvinte în silabe.2 3. coli A4. în perechi *exerciţiul. redactarea unor texte de mică intindere pe baza unui şir de întrebări. individuală. redactarea planului de idei: evidentierea mesajului transmis de text.2 4. 18 V . cu 2 ore intonaţia cerută de semnele de punctuaţie. ☼ 2 ore *conversaţia. de Anton Pann (împărţirea textului în fragmente logice. 12V delimitarea fragmentelor logice. Ana *dicţionare *proverbe despre prietenie 17 elevi *verificare orală (citire selectivă) *temă de lucru în clasă *act frontală.5 desprinderea din imagine a elementelor importante şi a celor de detaliu. conversatia.3 1. explicaţia.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. analiza. primar. exerciţiul.2 2.4 3. povestirea orală a fiecărui fragment. *act. dictarea unui fragment. caiet. asaltul de idei. ordonarea propoziţiilor obţinute.1 2. Voicu Stefana Clasa a II-a B 4 Doi prieteni. individuală. propunerea şi a altor proverbe potrivite pentru text. ☼ transcriere selectivă de cuvinte .3 2.2 4.fişe de lucru. povestirea orală.3 ☼ analiza atentă a imaginii. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. explicaţia. identificarea cuvintelor. *act frontală.2 4. *manual.1 citirea fluentă şi expresivă a unor texte la prima vedere. inv. exercitiul. imagini ☼ pronunţarea clară şi articulată a cuvintelor pentru perceperea ☼ scriere corectă a cuvântului celălalt şi integrarea lui în ☼ sesizarea diferenţei de scriere a unor cuvinte în funcţie de propoziţii 17 elevi 16V *temă de lucru în clasă (dictare) 4. 1 oră auditivă a sunetelor . ed. *citirea explicativa.2 4.4 situaţie. creioane colorate. jocul de rol *manual ”Să aprofundăm tainele textelor literare“. corectare din punctul de vedere al legăturii logice. Duca”. în perechi *caiet. 13 V formulare de răspunsuri la întrebări referitoare la text. desprinderea învăţăturii ) 3.

1 VI Editura Ana2000. primar. Nr. “Limba şi literatura română”. Duca”.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. *exercitiul *act. de ore alocat unităţii: 14 ore Nr. Bucureşti. Resurse Activităţi de învăţare tem po rale procedurale materiale uma ne Evaluare formativă – metode şi instrumente . independentă *fişă de evaluare 17 elevi *proba scrisă ☼ redactarea unui text de mică intindere după un şir de 1 oră intrebări şi ilustraţii 18 V Sfarsit de an scolar Nr. SEMESTRUL al II-lea Perioada: 19 V . clasa a II a. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela.Grup Scolar “Gh. 2006 Detalieri de continut Ob.5 ☼ ☼ 7 Evaluare 4. Voicu Stefana Clasa a II-a B 2. inv. de ref. descrierea orală a elementelor din desenul propriu. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.3 reprezentarea mesajului unui text cunoscut printr-un desen. crt.

in perechi.4 ☼ citirea unui text „la prima vedere”.1 3. Moromeţii de M. explicaţia.1 2.2 3. studiul de caz -act frontală. povestirea orală a textului cu ajutorul învăţătorului. exerciţiul. atribuirea unor însuşiri unor cuvinte date. mesajului transmis.5 17 *chestionare verbală . primar. observaţia dirijată.4 -copiere -completarea unui bilet lacunar 20 V 2. pe roluri şi selectivă. exerciţiul. cu intonaţia impusă de semnele de punctuaţie. surprinderea elementelor obligatorii şi a tipurilor de mesaje transmise printr-un bilet. ☼ povestirea unui fragment cu ajutorul invăţătorului. ☼ identificarea şi analiza imaginilor aferente textului scris . 3 ore şoptit. Ana -dicţionar explicativ -vol. compararea formelor comunicării. jocul didactic. ed. ☼ exprimarea propriei păreri în legătură cu personajele textului. Voicu Stefana Clasa a II-a B 1 Premiul întâi.3 4.3 3. ☼ alcătuirea planului de idei. 18 V *citirea explicativă . ☼ desprinderea şi formularea orală a mesajului textului citit. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“.3 2. observarea şi analiza organizării textului unui bilet. reţinerea unor reguli de organizare a unui bilet. *observarea sistematică 3. Duca”. ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ caracterizarea sumară personajului principal. pe roluri.1 19 V 3 ore *conversaţia. ☼ dialoguri elev-elev pe tema : Activitatea scolară.manual.1 2. comparaţia.1 1. bilete-model. ☼ formularea de răspunsuri şi intrebări. individuala. .1 4.fişe de lucru. ☼ înlocuirea unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării 19 V ☼ transcrierea selectivă a unor fragmente indicate. în gând şi cu voce tare. 2. învăţarea intuitivă. în ritm propriu. reactualizarea formelor de comunicare între oameni. *manual.3 2 Scrierea funcţională: biletul 2.3 4. identificarea situaţiilor în care comunicarea se poate realiza cu ajutorul unui bilet.Grup Scolar “Gh. inv. citirea unor bilete model.caiet. după Marin Preda 3.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. coli albe. ☼ identificarea personajelor. ☼ delimitarea textului in fragmente logice . scriere corectă a pluralurilor unor cuvinte date. Preda 17 elevi -observare sistematică a comportament ului de cititor şi povestitor -conversaţia de verificare -temă de lucru în clasă -aprecieri verbale ☼ citire în lanţ.2 4. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.

4 ☼ citirea cu intonarea corectă a propoziţiilor. explicaţia. individuală *manual . caiete *imagini cu vara 17 elevi *temă de lucru în clasă 3 Vara – completarea unei convorbiri 3. în grup elevi -redactarea unui bilet 4. in perechi. individuală *manual. individuala.2 4.5 3. ☼ precizarea regulilor de respectat în scrierea unui bilet. ☼ continuarea textului pe aceeaşi linie tematică. jocul de rol *act. carioca 17 elevi *temă de lucru în clasă .1 4.2 2. Ana.4 copierea unui bilet.4 4. ☼ exprimarea propriilor opinii despre creaţiile personale sau ale colegilor 1 oră 25 V *manual *imagini cu anotimpul vara * caiet 17 elevi *temă de lucru în clasă 5 Vara. frontală . ☼ introducerea cuvintelor noi în enunţuri proprii.2 4.4 4.1 3. ed. Stănescu 3. 1 oră 26 V *citirea explicativă.1 4.2 2. de N. ☼ crearea de dialoguri elev –elev .6 2. a structurii poeziei. ☼ citire expresivă. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. *act. ☼ comentarea versurilor pentru desprinderea mesajului poeziei ☼ memorizarea şi recitarea expresivă a poeziei ☼ transcriere selectivă a textului ☼ autodictare. in perechi *exerciţiul. explicaţia.fişe de lucru. ☼ verbalizarea modului de redactare a unor bilete. ☼ construirea unor enunţuri orale pe baza unui sir de intrebări ☼ redactarea unui scurt text pe bază de întrebări date. asaltul de idei *act.3 3. conversaţia. ☼ completarea unui bilet incomplet sau lacunar. Voicu Stefana Clasa a II-a B ☼ 4. frontala. ☼ concurs de bilete avâns aceeaşi temă.4 4.3 redactarea de bilete in care să se comunice anumite informaţii 24 V ☼ explicarea diferenţelor de prezentare şi a modificărilor intervenite. ☼ precizarea titlului.Grup Scolar “Gh. ☼ respectarea încadrării în spaţiu şi în pagina caietului dictando. conversaţia. coli albe .3 2. frontală . exercitiul. pe roluri a unor dialoguri date ☼ completarea convorbirii despre anotimpul vara. ”Să aprofundăm tainele textelor literare“. a autorului.3 1 oră 25 V *observarea comportamentului de interlocutor 4 A sosit varaalcătuirea unui text pe baza unor întrebări ☼ citirea unui text incomplet. inv.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. ☼ dictare de dialoguri *exerciţiul. Duca”.1 2.2 4.3 2. primar. ☼ 23 V *act frontală. conversatia.

Grup Scolar “Gh. „Amintiri din copilărie”. in grup *fise de lucru *temă de lucru în clasă 17 elevi *verificare orală 8 Evaluare 4.1 4. ☼ povestirea orală a textului audiat. de I. jocul didactic *act frontală.5 2. Stănescu *vol.1 4.5 7 Recapitulare 3. conversaţia. ☼ reprezentarea prin desen a textului citit.3 4. explicaţia. dintr-un completarea unor enunţuri redactarea unui scurt text pe bază de întrebări *exerciţiul. ☼ dialoguri: învăţător-elev.4 4.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. ☼ formulare de răspunsuri la intrebări. individuală. 1 oră Completarea unei fişe de evaluare constand în : scriere după dictare a unui scurt text scrierea cuvintelor dintr-o. elev-elev pe tema textului audiat. respectându-se aşezarea corectă în pagina caietului.2 ☼ ☼ iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii. de I. jocul de rol *act. frontală şi individuală *vol. ☼ dezvoltarea unor propoziţii simple. Creangă *coli albe. de poezii de N. ☼ exprimarea propriei păreri în legătură cu textul citit.5 3. ☼ scriere după dictare . Duca”. ☼ dezvoltarea unor enunturi simple.5 4.3 1. primar. ☼ crearea de texte proprii în versuri despre vară. Creangă 1 oră 3. identificarea cuvintelor. explicaţia. 6 Lectură : La scăldat. carioca 17 elevi *observarea sistematică ☼ citire selectivă şi pe roluri a unor texte dialogate.. ☼ utilizarea semnelor de punctuaţie învăţate în enunţuri proprii ☼ transcrierea unui dialog. a sensului expresiilor care 26 V împiedică mesajul audiat.4 3. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. individuală *fişe de evaluare 17 elevi *probă scrisă .4 1. inv. Voicu Stefana Clasa a II-a B ☼ reprezentare prin desen a conţinutului textului . ☼ explicarea utilizării semnelor de punctuaţie. *exerciţiul. ☼ transcriere selectivă .2 ☼ ☼ ☼ ☼ 31 V *exerciţiul *act. 2 ore 27 V ☼ completarea textelor cu semnele de punctuaţie 30 V corespunzătoare.

☼ precizarea personajelor textului. exerciţiul.3 3. ☼ precizarea rolului semnelor de punctuaţie. de ore alocat unităţii: 18 ore Nr. ☼ despărţirea în silabe a cuvintelor ce conţin grupurile de sunete învăţate. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. individuală.1 4. expresivă. inv. clasa a II a. SEMESTRUL al II-lea Perioada: 1 VI – 17 VI Editura Ana2000. 1 oră 1 VI *conversaţia. jocul didactic *fise de lucru *act frontală. Bucureşti. Ob.Grup Scolar “Gh.5 ☼ citire fluentă. Voicu Stefana Clasa a II-a B 9 Recuperare şi dezvoltare 3. ore pe săptămână : 7 ore Tip de curriculum: nucleu Manual : Peneş Marcela. 2006 Resurse Evaluare . in grup 17 elevi *temă de lucru în clasă *verificare orală Recapitulare finala Nr. primar. la prima vedere a unui text de mică întindere.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. “Limba şi literatura română”. Duca”.

jocul didactic -act. Voicu Stefana Clasa a II-a B Nr. 4.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.5. dintr-o.5.  relatarea intr-o succesiune logica a intâmplărilor prezentate într-un text narativ. crt. cu voce tare .Grup Scolar “Gh.3 3. jocul didactic. pe grupe -manual.6. exerciţiul. a textului propriu-zis.  exprimarea propriei pareri in legatura cu textele studiate. personajelor prin citirea unor paragrafe din texte narative sau lirice. într-un. 1 oră 3 VI -conversatia.1 4.  crearea de poveşti din amestecul a două sau mai multe povesti. eseul de cinci minute -act. frontală .  citirea unor fragmente la alegere din povestile citite in timpul liber  desprinderea si formularea mesajului unui text citit  simularea unor personaje din povestile citite  jocuri de rol: „In lumea povestilor”  redarea prin cuvinte proprii a unor povesti citite  citirea „la prima vedere” in gând. 1. 2.  scrierea corectă a ortogramelor studiate: sa. individuala.  copieri. exerciţiul. pe grupe *observare sistematică *cărţi de poveşti 17 elevi *verificare orală 3 Ortogramele studiate (învăţate) 4. 1 oră 2VI -dialogul dirijat. individuală -fise de lucru -culegeri de exerciţii gramaticale 17 elevi *temă de lucru în clasă *autoevaluare . exerciţiul -act. inv. soptit  initiere in scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii.3 4.4. dintr-un.5 4.  identificarea titlului. frontală .1 3.  recitare de versuri .  recunoasterea textelor.5 2. 3. transcrieri de texte cu sublinierea ortogramelor  alcătuiri de propoziţii cu ortograme date. frontală. 2.  dictare.  exprimarea opiniilor personale în legătură cu fapte.  ilustrarea prin desen a unui text studiat. tem po rale procedurale materiale uma ne formativă – metode şi instrumente *observare sistematică  citirea expresiva şi selectivă a unor texte studiatesub formă 2 ore 1VI -conversatia. într-o. s-a.2. 1 Detalieri de continut Anotimpurile Textul de ref. Duca”. fise de lucru 17 elevi *temă de lucru în clasă *chestionare orală 2 VI 2 Lectură : Poveşti 3.1 4. conversatia. primar.  dezvoltarea unor enunţuri. autorului. asaltul de idei.3.2 2.  transcrierea selectiva a unor fragmente din texte narative.2 Activităţi de învăţare de joc: „Gaseşte şi citeşte”. Sorescu” Limba şi literatura română Prof. individuala. întâmplări.

2 4.6  copieri şi transcrieri de texte ce conţin semne de punctuatie. 2 ore  citirea expresivă a textelor copiate sau transcrise. -fise de lucru.Grup Scolar “Gh.2. inv.4 4. exerciţiul -act.1 4. exerciţiul -act. jocul didactic -act.  punere in corespondenţă a cuvintelor cu sinonimele/ antonimele lor. exerciţiul -act. ître substantiv şi adjectiv.2 4.2 3. individuala.  aprecierea corectă a spaţiului dintre cuvinte.4 4. Voicu Stefana Clasa a II-a B 4 Semne de punctuaţie – scriere.  redactarea de enunţuri scurte care să conţină semne de 6 VI punctuaţie.5 1 oră 8 VI -dialogul dirijat.2 4.  înlocuirea unor cuvinte in enunturi ţn scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis.1. 2.5 3. primar. frontala .  autoevaluarea şi autocorectarea textelor transcrise. frontală.1 4. individuala.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. 7 VI -conversatia. autorului unui fragment de text  descoperirea de sinonime si antonime  citirea unui text liric cu intonaţia impusă de semnele de punctuaţie. 1.  autocorectarea literelor prin comparare cu un model. cuvântul. individuală. individuală. frontală . individuala -conversatia.3 4. -culegeri de exerciţii gramaticale 17 elevi *temă de lucru în clasă 6 Cuvinte cu înţeles asemănător şi cuvinte cu sens opus 2.4. -culegeri de exerciţii gramaticale *temă de lucru în clasă 17 elevi *evaluare reciprocă 5 Propoziţia.6 1 oră 9 VI -fise de evaluare -act.  dictare de cuvinte şi propoziţii. intonaţie Citirea corectă.  evidentierea mesajului transmis de poezie.  dictare. 3.  alcătuire de propoziţii cu antonime şi sinonime. exerciţiul.3 4. frontală .  realizarea acordului între subiect şi predicat.  despărţire de cuvinte în silabe . pe grupe -fise de lucru.  alcătuirea de texte scurte pe baza unor cuvinte date  jocuri de descoperire a unor noi cuvinte. pe grupe -exerciţiul -fise de lucru -culegeri de exerciţii gramaticale 17 elevi *temă de lucru în clasă 7 Evaluare finală I 3.  citirea unui text scurt „la prima vedere”  dictare  completarea unui text cu semnele de punctuatie potrivite  identificarea titlului.  scrierea literelor mari şi mici ale alfabetului. pe grupe 17 elevi *proba orala si scrisa 8 Alfabetul. Duca”. Vocale şi consoane 2 ore 9 VI -fise de lucru -culegeri de exerciţii gramaticale 17 elevi *temă de lucru în clasă .3 4. fluentă a unor texte la prima vedere 4.  formulare de răspunsuri la intrebări.3 3.  descoperirea antonimelor si sinonimelor unor cuvinte date.5. silaba 2. 4.  completarea semnelor de punctuatie într-un text lacunar.  identificarea greşelilor de exprimare.2 1 oră 8VI -conversatia. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.4 4.  integrarea unor cuvinte în propoziţii proprii.  respectarea încadrării în pagina caietului.3 4.

5 3. 2.2.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M.  dictare.  descoperirea de cuvinte noi prin combinarea altora. individuală -fise de evaluare 17 elevi *probă scrisă 12 Jocuri didactice -conversaţia. individuală.2 4.2. exerciţiul.  transcrierea selectivă a cuvintelor care conţin grupuri de litere sau de sunete. pe grupe -conversatia. Voicu Stefana Clasa a II-a B 2.2. exerciţiul. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.1.  dramatizarea unor fragmente din poveşti  completarea de enunturi lacunare. frământări de limbă  integrarea în enunturi proprii a cuvintelor care conţin grupuri de litere. inv.2 2.5 2. în grup -fise de lucru -culegeri de exerciţii gramaticale 17 elevi *temă de lucru în clasă (dictare) 10 Exercitii de scriere corectă 4.  transcrierea unor texte care conţin probleme de ortografie şi punctuaţie. individuala -conversatia.  jocuri de dicţie . frontală .2 4.1 2.  povestirea orală a unor poveşti cu ajutorul întrebărilor formulate de cadrul didactic sau de ceilalţi elevi.3. 4.  diferenţierea consoanelor de vocale.4 2 ore 13 VI 14 VI -conversatia.fişe de lucru 17 elevi *temă de lucru în clasă (dictare) Lectura : Poveşti de Fraţii Grimm 1 oră 15 VI *observare sistematică -cărţi de poveşti 17 elevi *verificare orală (povestire) 11 Evaluare finală II 2.3.  scrierea şi citirea corectă a grupurilor de litere studiate. frontală.  jocuri de rol: „In parc”. dramatizarea -act.3  încadrarea în spaţiu.  despărţire de cuvinte in silabe. exerciţiul. jocul didactic -jocuri didactice 17 *eseul de cinci minute . frontala .  selectarea formei corecte a unor cuvinte.  ordonarea unor silabe / cuvinte.  alcătuirea de texte scurte pe baza unor cuvinte date.  crearea de propoziţii care conţin cuvinte care încep cu acelaşi sunet. 4. 4.  completarea de cuvinte cu literele corespunzătoare. 4. individuală. 2. „La biblioteca”  selectarea din mai multe variante a interventiei proprii adecvate situatiei de comunicare 10 VI *intereva-luare 9 Grupurile de litere 4. primar. jocul didactic -act.3 1 oră 15 VI .6.  mimarea unor personaje din poveştile citite.  citirea unor fragmente la alegere din poveştile citite in timpul liber  desprinderea şi formularea mesajului unui text citit. „La doctor”.Grup Scolar “Gh.4 2.  dictare.  ordonarea alfabetică a unor cuvinte.  pronunţarea corectă a sunetelor prin exersarea unor frământări de limbă. 1 oră 16 VI 2 ore 16 VI -exerciţiul -act.1 4. jocul didactic -act. exerciţiul. Duca”.

inv.Constanţa Structura Scoala cu clasele I-VIII „M. 2. Duca”.  joc: „Telefonul fara fir”  jocuri de dicţie.  joc: „Recunoaşte personajul sau autorul!”. primar.5.Grup Scolar “Gh. Sorescu” Limba şi literatura română Prof.5. 17 VI -act. în grup elevi . Voicu Stefana Clasa a II-a B 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful