Unitatea de învățământ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ ANUL ŞCOLAR ...................................

Disciplina: Cultură civică Timp: 1 oră/săptămână (curriculum nucleu) Unitatea de învăţare Viaţa în societate. Persoana: unicitatea şi demnitatea omului Viaţa în societate. Omul - fiinţă socială. Grupurile Competenţe specifice 1.1; 4.2; 5.2; Conţinuturi Persoana: unicitatea şi demnitatea omului Număr de ore alocate 2 Săptămâna* S1-S2 Observaţii/ Semestrul I Clasa a VII-a

1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1; 5.1;

Grupurile: caracteristici, tipuri Atitudini şi relaţii interpersonale în grup; relaţii între grupuri (de cooperare, competiţie, solidaritate, conflict, toleranţă, respect, comunicare, influenţare, apreciere, ajutor etc.) Familia ca grup social; roluri în familia contemporană Comunitatea locală, naţională şi internaţională Comunitatea locală Naţiunea. Cetăţenia. Drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti Procesele de integrare şi de globalizare

3

S3-S5

Viaţa în societate. Omul - fiinţă socială. Comunitatea, locală, naţională şi internaţională

1.1; 3.1; 4.1; 5.2;

3

S6-S8

Unitatea de învăţare Viaţa în societate. Omul - fiinţă socială. Drepturile omului

Competenţe specifice 1.1; 1.2; 4.2; 5.1;

Conţinuturi Drepturile omului

Număr de ore alocate 2

Săptămâna* S9-S10

Observaţii/ Semestrul

Sistemul politic în România. Statele moderne şi constituţiile Sistemul politic în România. Constituţia României Recapitulare semestrială Sistemul politic în România. Instituţii şi practici democratice

1.1 ; 2.3 ;

Forme de guvernământ şi regimuri politice: regimuri democratice, autoritare şi totalitare Statele moderne şi constituţionalismul Structura Constituţiei Valori şi principii constituţionale

2

S11-S12

1.1; 1.3; 2.4; 4.3;

2

S13-S14

1 1.1; 2.5; 5.3; Statul democratic şi principiul separării puterilor în stat Autorităţile statului român: - autoritatea legislativă; legile - executivul; administraţia centrală şi locală - autoritatea judecătorească; aplicarea legilor - preşedintele României Dreptul de asociere Partidele politice 8

S15 S16-S23

I II

Raportul cetăţean stat: puterea opiniei publice şi forţa individului Cetăţenia activă şi practicile democratice

1.1; 1.4; 2.6; 3.2; 4.4; 5.4;

3

S24-S26

Competenţe Conţinuturi specifice Săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare Unitatea de învăţare Raportul cetăţean stat: puterea opiniei publice şi forţa individului Cetăţenia activă şi practicile democratice Raportul cetăţean stat: puterea opiniei publice şi forţa individului Massmedia şi opinia publică Recapitulare anuală 1.1; 1.4; 2.6; 3.2; 4.4; 5.4; Societatea civilă, iniţiativele cetăţeneşti (iniţiative în comunităţile locale, iniţiative legislative etc.) şi organizaţiile nonguvernamentale Alegerile şi votul Rolul îndeplinit de mass-media în societate Opinia publică, rolul îndeplinit de mass-media în formarea opiniei publice Libertatea şi responsabilitatea presei în producerea, transmiterea şi receptarea mesajului propagat prin mass-media

Număr de ore alocate 2

Săptămâna* S27 S28-S29

Observaţii/ Semestrul

1.1; 2.7; 4.5;

5

S30-S34

2

S35-S36

II

*Săptămânile sunt numerotate în raport cu structura anului şcolar 2011-2012.

Unitatea de învățământ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ ANUL ŞCOLAR ................................... Disciplina: Cultură civică Timp: 2 ore/săptămână (curriculum nucleu) Unitatea de învăţare Viaţa în societate. Persoana: unicitatea şi demnitatea omului Competenţe specifice 1.1; 4.2; 5.2; Conţinuturi Persoana: unicitatea şi demnitatea omului Număr de ore alocate 4 Săptămâna* S1-S2 Observaţii/ Semestrul I Clasa a VII-a

Viaţa în societate. Omul - fiinţă socială. Grupurile

1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1; 5.1;

Grupurile: caracteristici, tipuri Atitudini şi relaţii interpersonale în grup; relaţii între grupuri (de cooperare, competiţie, solidaritate, conflict, toleranţă, respect, comunicare, influenţare, apreciere, ajutor etc.) Familia ca grup social; roluri în familia contemporană Comunitatea locală, naţională şi internaţională Comunitatea locală Naţiunea. Cetăţenia. Drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti Procesele de integrare şi de globalizare Drepturile omului

8

S3-S6

Viaţa în societate. Omul - fiinţă socială. Comunitatea, locală, naţională şi internaţională Viaţa în societate. Omul - fiinţă socială. Drepturile omului

1.1; 3.1; 4.1; 5.2;

8

S7-S10

1.1; 1.2; 4.2; 5.1;

4

S11-S12

Unitatea de învăţare Sistemul politic în România. Statele moderne şi constituţiile Recapitulare semestrială Sistemul politic în România. Constituţia României

Competenţe specifice 1.1; 2.3;

Conţinuturi *Teorii despre stat Forme de guvernământ şi regimuri politice: regimuri democratice, autoritare şi totalitare Statele moderne şi constituţionalismul *Constituţiile epocii moderne; exemple reprezentative

Număr de ore alocate 5

Săptămâna* S13- S15

Observaţii/ Semestrul

1

S15

1.1; 1.3; 2.4; 4.3;

Sistemul politic în România. Instituţii şi practici democratice. Sistemul politic în România. Autorităţile statului român

1.1; 2.5; 5.3; 1.1; 2.5

*Scurt istoric al constituţionalismului în România *Schimbările politice din 1989. Elaborarea Constituţiei României: - rolul Adunării Constituante - validarea Constituţiei Structura Constituţiei Valori şi principii constituţionale Statul democratic şi principiul separării puterilor în stat Autorităţile statului român Autoritatea legislativă; legile *Nesupunerea civilă (nerespectarea deliberată şi nonviolentă a legii)Executivul; administraţia centrală şi locală Autoritatea judecătorească; aplicarea legilor Preşedintele României

6

S16-S18

6

S20-S22

II

8

S23-S26

Săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare

S27

Unitatea de învăţare Raportul cetăţean stat: puterea opiniei publice şi forţa individului Cetăţenia activă şi practicile democratice

Competenţe specifice 1.1; 1.4; 2.6; 3.2; 4.4; 5.4;

Conţinuturi Dreptul de asociere Partidele politice Societatea civilă, iniţiativele cetăţeneşti (iniţiative în comunităţile locale, iniţiative legislative etc.) şi organizaţiile nonguvernamentale Alegerile şi votul *Participarea la luarea deciziei publice şi la controlul aplicării acesteia în contextul democraţiei reprezentative şi al formelor de manifestare a democraţiei directe Rolul îndeplinit de mass-media în societate Opinia publică, rolul îndeplinit de mass-media în formarea opiniei publice Libertatea şi responsabilitatea presei în producerea, transmiterea şi receptarea mesajului propagat prin mass-media *Prejudecăţi şi stereotipuri

Număr de ore alocate 8

Săptămâna* S28-S31

Observaţii/ Semestrul

Raportul cetăţean stat: puterea opiniei publice şi forţa individului Massmedia şi opinia publică

1.1; 2.7;

8

S32-S35

11. Recapitulare anuală *Săptămânile sunt numerotate în raport cu structura anului şcolar 2011-2012.

2

S 36

II

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful