SOALAN-SOALAN OBJEKTIF PMR 2005-2010 TEMA BENTUK MUKA BUMI ARAS MUDAH DAN SEDERHANA 1.

Apakah ciri sistem gunung lipat tua? I II III IV A B C D Bermula dari Pusaran Pamir Banjaran-banjarannya tinggi Terbentuk lebih 100 juta tahun lalu Kawasan yang stabil I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Dataran mendap Tanih aluvium 2. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda A B C D I II III IV Kawasan X   Tanih aluvium yang subur Pusat pentadbiran negeri

3. Apakah kawasan X dalam jadual di atas? A B C D Delta Rajang Delta Segama Dataran Kedah Dataran Pahang

120

 

Tanaman padi Tanih aluvium

4. Di manakah letaknya kawasan tersebut? A B C D Dataran Kerian Lembah Klang Dataran Beralun Selatan Lembah Sungai Kinabatangan

5. Berdasarkan peta di atas, delta terbentuk di sungai yang bertanda A B C D I II III IV Tanih gambut Tanaman nanas 6. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan A B C D Delta Rajang Dataran Johor Dataran Hilir Perak Dataran Terengganu

121

Pusat pelancongan Tanaman hawa sederhana 7. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan yang bertanda A B C D I II III IV

8. Rajah di bawah menunjukkan satu pola saliran

Apakah pola saliran itu? A B C D Reranting Sepunca Sejajar Jejala

122

9. Di kawasan manakah terdapat banyak pola saliran seperti dalam rajah berikut? A B C D Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Bukit batu kapur

KAWASAN X

KEPENTINGAN Pengeluaran getah dan kelapa sawit

10. Berdasarkan peta di atas, X merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A B C D I II III IV

123

11. Mengapakah kaedah pertanian seperti dalam gambar rajah di atas dijalankan? I II III IV A B C D Mengawal hakisan tanih Kawasan pertanian terhad Kekurangan tenaga buruh Mengurangkan kos pengeluaran I dan II II dan III III dan IV I dan IV Sg. St. Lawrence Sg. Chao Phraya 12. Apakah persamaan fungsi bagi kedua-dua sungai di atas? I II III IV A B C D Membawa penumpang Menyederhanakan suhu Mengangkut barangan pukal Menjana kuasa hidroelektrik I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

124

Berikut ialah proses pembentukan bentuk muka bumi pinggir pantai

13. Apakah X? A B C D Teluk Tanjung Tebing tinggi Gerbang laut

14. Apakah ciri pentas benua? A B C D Bertebing curam Terdapat gerbang laut Kedalaman 180 m Daratan yang menganjur ke laut

15. Antara berikut, yang manakah merupakan bentuk muka bumi hasil mendapan ombak seperti dalam gambarajah di atas? A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

125

16. Apakah bentuk muka bumi X? A B C D Tasik ladam Lurah bentuk U Dataran mendap Likuan terpenggal

17. Pembentukan kerak bumi dalam rajah di atas kesan daripada A B C D aliran sungai proses hakisan kuasa mampatan letusan gunung berapi

Jadual berikut menunjukkan aktiviti manusia dan kesannya terhadap alam sekitar AKTIVITI MANUSIA Pertanian moden KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR Keasidan tanih meningkat

18. Apakah langkah yang sesuai untuk mengatasi kesan tersebut? A B C D Membina teres Tanaman tutup bumi Penggunaan baja organik Mengairi kawasan pertanian

126

19. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penerokaan di kawasan tanah tinggi? I II III IV A B C D Hakisan Banjir kilat Pemendapan Gelongsoran tanih I dan II II dan III III dan IV I dan IV

20. Gunung Tahan terletak di banjaran yang bertanda A B C D I II III IV

127

SOALAN-SOALAN OBJEKTIF PMR 2005-2010 TEMA CUACA DAN IKLIM ARAS MUDAH DAN SEDERHANA

Matahari di hemisfera selatan Berlaku November hingga Januari 1. Berdasarkan maklumat di atas, kawasan di hemisfera utara mengalami A B C D musim panas musim luruh musim sejuk musim bunga Matahari tegak di atas garisan Khatulistiwa Berlaku pada tarikh 21 Mac 2. Berdasarkan maklumat di atas, kawasan di hemisfera utara mengalami A B C D musim panas musim luruh musim sejuk musim bunga

3. Kedudukan matahari tegak di atas garisan Khatulistiwa pada 23 September merujuk kepada kejadian A B C D solstis musim sejuk solstis musim panas ekuinoks musim luruh ekuinoks musim bunga

4. Kejadian empat musim adalah kesan daripada A B C D putaran bumi pada paksinya putaran bumi dari barat ke timur peredaran bumi mengelilingi matahari pancaran cahaya matahari di hemisfera utara

5. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang ekuinoks musim luruh? A B C D Berlaku pada 21 Mac Berlaku pada 23 September Matahari tegak di garisan Jadi Siang lebih panjang daripada malam

6. Kesan putaran bumi menyebabkan I II III IV A B C D pembiasan angin kejadian pasang surut kejadian empat musim siang dan malam tidak sama panjang I dan II II dan III III dan IV I dan IV

128

Maklumat berikut menerangkan cara hidup penduduk di suatu kawasan pada musim panas.   7. Di manakah kawasan tersebut? A B C D Siberia Greenland Mediterranean Monsun tropika Tinggal dalam tupik Kayak digunakan

8. Apakah jenis iklim di zon sejuk? A B C D Tundra Siberia Savana Laurentia

Maklumat di bawah merujuk kepada ciri iklim di sebuah kawasan.   9. Apakah kawasan tersebut? A B C D Siberia Tundra Gurun panas Monsun tropika Julat suhu harian besar Jumlah hujan tahunan kurang 250 mm

10. Kawasan paling banyak menerima hujan di Malaysia ialah A B C D Bukit Larut Kuala Pilah Bukit Fraser Kuala Terengganu Fenomena X  Kanser kulit Katarak mata

11. Fenomena X dalam jadual di atas ialah A B C D jerebu hujan asid kesan rumah hijau penipisan lapisan ozon

12. Apakah kesan jerebu terhadap alam sekitar? A B C D Menipiskan lapisan ozon Menyebabkan katarak mata Menjejaskan hidupan akuatik Menghadkan jarak penglihatan

129

Solstis musim sejuk 24 jam malam di kutub utara 13. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan bumi di A B C D I II III IV

14. Apakah kejadian yang berlaku apabila bumi berada pada kedudukan seperti dalam rajah? A B C D Solstis musim sejuk Solstis musim panas Ekuinoks musim luruh Ekuinoks musim bunga

130

Hujan tahunan : Suhu maksimum 15. Ciri iklim di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan A B C D pertanian penternakan pembalakan pelancongan

kira-kira 250 mm o : 42 C

16. Apakah ciri iklim di kawasan berlorek dalam peta? A B C D Tiupan angin monsun Musim sejuk lebih panjang o Julat suhu kecil 2 C Hujan tahunan melebihi 2000 mm

17. Peta menunjukkan kawasan iklim dunia. Kawasan manakah yang mengalami iklim yang sama dengan Malaysia?

131

KualaLumpur Kundasang

27 C o 18 C

o

18. Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan suhu di kawasan tersebut? A B C D Ketinggian Angin monsun Jarak dari laut Kedudukan garisan lintang

19. Kawasan yang menerima hujan paling sedikit merujuk kepada kawasan peta yang bertanda. A B C D I II III IV Malaysia Gurun Thar 7C o 35 C
o

20. Apakah faktor yang menyebabkan perbezaan julat suhu harian tempat di atas? A B C D Tiupan angin Litupan awan Jarak dari laut Tekanan udara

132

SOALAN-SOALAN OBJEKTIF PMR 2005-2010 TEMA TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR ARAS MUDAH DAN SEDERHANA Empat lapisan Akar banir 1. Maklumat di atas merujuk kepada ciri A B C D hutan pantai hutan gunug hutan hujan tropika hutan paya air masin

2. Antara yang berikut, kombinasi manakah yang benar? JENIS TANIH I II III IV A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Pasir Aluvium Lumpur Gambut JENIS TUMBUHAN Hutan pantai Hutan gunung Hutan paya air masin Hutan paya air tawar

3. Apakah ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan tundra? A B C D Berdaun kecil Lapisan kanopi Berakar panjang Tumbuhan bawah padat

4. Kombinasi yang manakah benar tentang jenis tanih dan jenis pokok? JENIS TANIH A B C D Pasir Laterit Gambut Aluvium JENIS POKOK Rhu Tapak kuda Seraya Oak

133

5. Antara berikut, kombinasi manakah benar? TUMBUH-TUMBUHAN I II III IV A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Rotan Nipah Bakau Nibung KEGUNAAN Perabut Atap Kayu arang Varnis

6. Peta di bawah menunjukkan taburan pelbagai jenis tumbuhan semula jadi. Kawasan bertanda manakah terdapat hutan paya bakau?

7. Antara berikut, yang manakah kepentingan hutan paya bakau di Malaysia? I II III IV A B C D Penghalang hakisan Sumber bahan binaan Kawasan tadahan hujan Habitat hidupan liar I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

134

8. Apakah tujuan penghutanan semula dijalankan di Malaysia? I II III IV A B C D Mengawal hakisan Mengawal kualiti udara Mengekalkan keasidan tanah Mengekalkan keseimbangan ekosistem I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

9. Apakah usaha pemeliharaan sumber hutan di Malaysia? A B C D Mewartakan hutan simpan Mewujudkan ladang hutan Menjalankan rawatan silvikultur Melakukan penghutanan semula

10. Apakah kesan penebangan hutan secara berleluasa? A B C D Sungai cetek Udara tercemar Penipisan lapisan ozon Keasidan tanih meningkat

11. Apakah tumbuhan semula jadi dalam gambar rajah di atas? A B C D Hutan Tundra Hutan Malar Hijau Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika

135

12. Pernyataan di bawah merupakan ciri tumbuhan semula jadi. Batang berlendair Daun berkilat Tumbuhan semula jadi tersebut terdapat di kawasan beriklim A B C D Khatulistiwa Gurun Panas Mediterranean Monsun Tropika

13. Apakah jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan bertanda X dan Y dalam peta? A B C D Pokok api-api Pokok mengkuang Pokok paku-pakis Pokok tapak kuda

136

14. Apakah faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di kawasan berlorek dalam peta? A B C D Hujan Suhu Ketinggian Kelembapan udara

15. Mengapakah tumbuhan lantai Hutan Monsun Tropika lebih padat daripada lantai Hutan Khatulistiwa? A B C D Spesies hidupan liar kurang Bekalan karbon dioksida banyak Hujan sampai terus ke permukaan bumi Tumbuhan bahagian bawah menerima pancaran matahari

16. Antara yang berikut, kombinasi manakah benar tentang faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan? TUMBUH-TUMBUHAN I II III IV A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Cengal Tapak kuda Periuk kera Ru TANIH Laterit Gambut Berlumpur Berpasir

Pusat Perlindungan Orang Utan 17. Pernyataan di atas merujuk kawasan peta yang bertanda A B C D I II III IV

137

Hutan Taiga Pembalakan pada musim sejuk 18. Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A B C D I II III IV

19. Apakah ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan berlorek dalam peta? A B C D Berdaun kecil Lapisan kanopi Berakar panjang Tumbuhan bawah padat

138

20. Gambar rajah menunjukkan suatu aktiviti yang dijalankan di sebuah kawasan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Apakah kesan aktiviti tersebut? A B C D Aras laut meningkat Pinggir pantai terhakis Keasidan tanih meningkat Kawasan tadahan terjejas

139

SOALAN-SOALAN OBJEKTIF PMR 2005-2010 TEMA DINAMIK PENDUDUK ARAS MUDAH DAN SEDERHANA Bintulu Kerteh 1. Kepadatan penduduk kawasan di atas adalah kesan daripada aktiviti A B C D pertanian perikanan pentadbiran perlombongan Prai Shah Alam 2. Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di atas? A B C D Pendidikan Perindustrian Perlombongan Pelancongan Ayer Keroh, Melaka Bayan Lepas, Pulau Pinang 3. Mengapakah lokasi berikut menjadi tumpuan penduduk? A B C D Kegiatan pertanian Kegiatan perikanan Kegiatan perkilangan Kawasan perlombongan Tanjung Karang, Selangor Dataran Kelantan, Kelantan 4. Kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk kerana A B C D aktiviti pertanian berhampiran dengan pelabuhan kegiatan perlombongan petempatan awal KETENGAH JENGKA 5. Apakah faktor utama kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk? A B C D Pertanian Perkilangan Pelancongan Perlombongan

140

Jengka, Pahang Sahabat, Sabah 6. Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di lokasi berikut? A B C D Pertanian Pendidikan Pentadbiran Perlombongan

7. Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar? I II III IV A B C D Iklim berubah Kualiti air merosot Sumber hutan berkurang Kesuburan tanih meningkat I dan II II dan III III dan IV I dan IV

8. Maklumat berikut adalah Rancangan Pembangunan Wilayah di Semenanjung Malaysia. KESEDAR KETENGAH Rancangan pembangunan tersebut dikaitkan dengan pola migrasi A B C D bandar ke bandar bandar ke luar bandar luar bandar ke bandar luar bandar ke luar bandar Wanita berpendidikan tinggi Amalan perancangan keluarga 9. Pernyataan yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas? A B C D Taraf hidup menurun Kadar kelahiran menurun Peluang pekerjaan berkurang Migrasi penduduk berkurang Bangladesh Ethopia 10. Apakah ciri kependudukan negara-negara di atas? A B C D Kadar kelahiran tinggi Kadar kematian tinggi Kadar kenal huruf tinggi Kadar pengangguran rendah

141

11. Mengapakah kawasan berlorek X dan Y menjadi tumpuan penduduk? A B C D Sumber mineral Kegiatan pertanian Bentuk muka bumi rata Pengangkutan dan perhubungan

12. Kawasan manakah dalam peta yang mempunyai kepadatan penduduk kurang daripada 50 orang sekilometer persegi?

142

13. Faktor yang manakah menyebabkan kawasan yang bertanda X, Y dan Z dalam peta di atas mempunyai taburan penduduk yang tinggi? I II III IV A B C D Kawasan tanah pamah Darjah ketersampaian tinggi Kegiatan perlombongan Perkembangan sektor pembuatan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

14. Taburan penduduk jarang terdapat di kawasan peta yang bertanda A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

143

15. Kegiatan industri kilang yang pesat mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan dalam peta yang bertanda

16. Apakah kesan migrasi kepada kawasan berlorek di atas? A B C D Hasil pertanian bertambah Kadar upah buruh meningkat Peluang pekerjaan bertambah Bekalan tenaga buruh meningkat

144

Jadual berikut menunjukkan perubahan penduduk negara M. TAHUN Jumlah penduduk 1995 20 juta 2005 25 juta

17. Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? A B C D Emigrasi bertambah Taraf pendidikan tinggi Taraf kesihatan meningkat Amalan perancangan keluarga

18. Kombinasi manakah benar tentang faktor dan kadar kelahiran di Malaysia? FAKTOR A B C D Dasar kerajaan Amalan perancangan keluarga Wanita bekerjaya Taraf pendidikan tinggi KADAR KELAHIRAN Rendah Tinggi Rendah Tinggi

Pelajar dari Malaysia melanjutkan pelajaran ke England 19. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan migrasi penduduk seperti pernyataan di atas? I II III IV A B C D Emigrasi Imigrasi Transmigrasi Migrasi antarabangsa I dan II II dan III III dan IV I dan IV

145

20. Berikut adalah ciri kependudukan sesebuah negara.   Taraf pendidikan rendah Kekurangan makanan

Kawasan bertanda manakah di peta merujuk kepada ciri kependudukan di atas?

146

SOALAN-SOALAN OBJEKTIF PMR 2005-2010 TEMA PETEMPATAN ARAS MUDAH DAN SEDERHANA 1. Antara yang berikut, yang manakah petempatan awal di tepi sungai? I II III IV A B C D Johor Lama Melaka Kuala Lipis Lembah Bujang I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

2. Apakah jenis pola petempatan yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas? A B C D Berjajar Berpusat Berselerak Berkelompok

3. Apakah pola petempatan di kawasan kebun kecil?

147

4. Mengapakah petempatan awal manusia bermula di lembah sungai? A B C D Keselamatan terjamin Kekurangan teknologi Tanah yang subur Iklim yang sesuai

5. Antara berikut, yang manakah lokasi petempatan awal di Malaysia? I II III IV A B C D Gua Niah, Sarawak Kota Tampan, Perak Lembah Bujang, Kedah Lembah Danum, Sabah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

LOKASI PETEMPATAN AWAL • • Lembah Bujang Kota Tampan

6. Lokasi di atas mempunyai persamaan dengan kawasan peta bertanda A B C D I II III IV

148

7. Apakah faktor utama yang mempengaruhi petempatan di Rancangan Pembangunan Wilayah Johor Tenggara? A B C D Sumber air Dasar kerajaan Kesuburan tanih Darjah ketersampaian Felda Jengka, Pahang Felda Gugusan Sahabat, Sabah 8. Apakah faktor utama wujudnya petempatan di atas? A B C D Bentuk muka bumi Kegiatan ekonomi Pengangkutan Governan

9. Apakah fungsi kawasan luar bandar di Malaysia? A B C D Pusat indusri berat Pengeluar hasil pertanian Menyediakan buruh mahir Membekalkan kuasa hidro elektrik Bandar Sahabat, Sabah Bandar Muadzam Shah, Pahang Bandar Penawar, Johor 10. Bandar di atas berkait rapat dengan rancangan A B C D kemajuan tanah estet berkelompok pemulihan tanah petempatan semula

11. Kombinasi manakah berkaitan dengan bandar dan fungsinya? BANDAR A B C D Kuantan Sandakan Lumut Bintulu FUNGSI UTAMA Pentadbiran Pendidikan tinggi Bandar diraja Pelancongan

12. Bandar manakah yang berkembang hasil penerokaan bijih timah? A B C D Sibu Raub Mamut Taiping

149

13. Di manakah lokasi petempatan awal dalam peta di bawah?

14. Apakah faktor perkembangan petempatan di kawasan yang bertanda X dan Y dalam peta di atas? A B C D Pertanian Perikanan Pembalakan Perlombongan

150

15. Perkembangan petempatan di P dan Q dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti A B C D pertanian pelancongan perindustrian perdagangan

16. Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan di kawasan yang berlorek dalam peta? I II III IV A B C D Sumber mineral Tanih aluvium Sumber tanih Tanah pamah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

151

17. Berdasarkan peta di atas, bandar manakah yang berfungsi sebagai pusat pentadbiran negeri? A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

18. Bandar-bandar yang bertanda berfungsi sebagai pusat I II III IV A B C D perikanan pentadbiran pelancongan perlombongan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

152

19. Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan petempatan baru di P dalam peta di atas? A B C D Governan Sumber air Keselamatan Bentuk muka bumi

20. Berdasarkan gambar di atas, apakah kesan perubahan tersebut terhadap cuaca tempatan? A B C D Suhu meningkat Jumlah hujan berkurang Litupan awan berkurang Kelembapan udara meningkat

153

SOALAN-SOALAN OBJEKTIF PMR 2005-2010 TEMA PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN ARAS MUDAH DAN SEDERHANA

1. Pembinaan jalan kereta api awal di Semenanjung Malaysia dikaitkan dengan perlombongan A B C D bauksit bijih besi arang batu bijih timah

2. Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan awal pembinaan jalan kereta api di Semenanjung Malaysia? A B C D Perlombongan bauksit Perlombongan bijih besi Perlombongan bijih timah Perlombongan arang batu

3. Apakah kepentingan pengangkutan udara di Malaysia? I II III IV A B C D Memendekkan jarak Masa dapat dijimatkan Menggalakkan pelancongan Darjah ketersampaian tinggi I dan II I dan IV II dan III III dan IV

4. Mengapakah pengangkutan udara penting di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak? A B C D Penduduk kurang Mudah dan murah Mengurangkan pencemaran Kurang kemudahan pengangkutan lain

154

5. Foto di bawah menunjukkan sejenis pengangkutan udara

Mengapakah jenis pengangkutan tersebut digunakan secara meluas di pedalaman Sabah dan Sarawak? A B C D Tambang murah Permintaan tinggi Bentuk muka bumi Keselamatan terjamin

6. Di manakah terdapat alat komunikasi di atas? A B C D Kuantan Kuching Seremban Kota Kinabalu

7. Di manakah lokasi stesen satelit bumi? A B C D Kuantan Kuching Kuala Lumpur Kota Kinabalu

155

8. Apakah kepentingan pembangunan Koridor Raya Multimedia? A B C D 9. I II III IV A B C D 10. A B C D 11. Mengeratkan integrasi nasional Memajukan teknologi komunikasi Mengurangkan kesesakan lalu lintas Memperluaskan jaringan pengangkutan Pembinaan jalan raya di kawasan tanah tinggi menyebabkan udara tercemar suhu meningkat landskap berubah ekosistem terganggu I dan II II dan III III dan IV I dan IV Apakah tujuan pembinaan jalan raya bertingkat di bandar-bandar besar? Mengindahkan landskap bandar Menjimatkan penggunaan ruang Memendekkan jarak perjalanan Meningkatkan keselamatan pengguna

Mengapakah jaringan jalan raya lebih padat di pantai barat berbanding dengan pantai timur Semenanjung Malaysia? I II III IV A B C D Penduduk ramai Tanah pamah luas Modal yang banyak Kos pembinaan rendah I dan II II dan III III dan IV I dan IV

12.

Apakah faktor yang menyebabkan jaringan pengangkutan di pantai barat Semenanjung Malaysia lebih padat? I II III IV A B C D Kegiatan ekonomi Tanah pamah luas Migrasi penduduk Bebas daripada angin monsun I dan II II dan III III dan IV I dan IV

156

Lebuh raya Utara-Selatan Lebuh raya Timur-Barat Lebuh raya Kuala Lumpur-Karak 13. I II III IV A B C D 14. I II III IV A B C D 15. I II III IV A B C D Apakah kesan pembinaan lebuh raya di atas terhadap alam sekitar? Ekosistem terjejas Struktur tanah stabil Suhu meningkat Gelongsoran tanah terjadi I dan II II dan III III dan IV I dan IV Antara yang berikut, yang manakah kesan pembinaan pelabuhan terhadap alam sekitar? Kehidupan akuatik terancam Pencemaran air laut meningkat Proses pemendapan ombak terjejas Pasang surut air laut terganggu I dan II I dan IV II dan III III dan IV Apakah langkah bagi mengatasi masalah tanah runtuh di kawasan lebuh raya di Malaysia? Menanam rumput Membina jambatan Membina terowong Membina tembok simen I dan II II dan III III dan IV I dan IV

157

16. A B C D 17. I II III IV A B C D

Pelabuhan pengeksport gas asli cecair terletak di kawasan peta bertanda I II III IV Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan sistem pengangkutan pintar? Memendekkan masa perjalanan Meningkatkan keselamatan pengangkutan Digunakan pada semua jenis pengangkutan darat Menggabungkan penggunaan alat elektronik dan komunikasi I dan II II dan III III dan IV I dan IV

158

18.

Lapangan terbang antarabangsa di kawasan dalam peta di bawah bertanda

A B C D 19.

I dan II II dan III III dan IV I dan IV Stesen satelit bumi terletak di kawasan dalam peta yang bertanda

159

20. I II III IV A B C D

Jenis pengangkutan seperti dalam gambar rajah di atas bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas kos penyelenggaraan bilangan kenderaan pencemaran udara I dan II II dan III III dan IV I dan IV

160

SOALAN-SOALAN OBJEKTIF PMR 2005-2010 TEMA SUMBER ARAS MUDAH DAN SEDERHANA

1. Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui? A B C D Air Suria Hutan Mineral Sumber alam yang dapat digunakan secara berterusan 2. Pernyataan di atas berkaitan dengan sumber I II III IV A B C D air tanih hutan mineral I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

3. Negara manakah yang paling banyak menjana tenaga suria? A B C D India Jepun Kanada Perancis

4. Apakah program kitar semula yang dijalankan di Taiwan? A B C D 4 in 1 Waste 21 Green Dot NEWater

5. Di manakah program pemeliharaan alam sekitar berikut dilaksanakan? Green Dot System Ordinan Bungkusan 1991 A B C D Jerman Taiwan Denmark Singapura

6. Apakah jenis tenaga yang banyak digunakan di Iceland? A B C D Suria Ombak Biomas Geoterma

161

 

Silimpopon Balingian

7. Apakah sumber mineral yang terdapat di kawasan di atas? A B C D Emas Kuprum Bijih timeh Arang batu   Tiong Erb West

8. Senarai di atas merujuk kepada perlombongan A B C D emas bijih besi petroleum kaolin

9. Kombinasi manakah yang benar tentang kepentingan sumber mineral? A B C D SUMBER MINERAL Kaolin Kuprum Bauksit Batu kapur KEPENTINGAN Kaca Dawai elektrik Piuter Tembikar

10. Apakah sumber mineral yang digunakan untuk menghasilkan barangan berikut?   A B C D Silika Kaolin Marmar Batu kapur Seramik Tembikar

162

11. Foto berikut menunjukkan sejenis alat yang digunakan untuk menghasilkan tenaga angin. Sumber tenaga yang dapat dihasilkan menggunakan alat tersebut banyak terdapat di Negara A B C D China Iceland Belanda Perancis

12. Foto menunjukkan lokasi perlombongan suatu sumber mineral. Di manakah lokasi berkenaan? A B C D Balingian Merit Pila Teluk Ramunia Erb West

163

13. Sumber mineral yang diperoleh dari kawasan berlorek dalam peta di atas digunakan untuk menghasilkan I II III IV A B C D pewter plastik baja urea aluminium I dan II II dan III III dan IV I dan IV

14. Sumber di kawasan berlorek di atas menjadi bahan mentah untuk pengeluaran A B C D kaca baja simen marmar

164

15. Penerokaan sumber air untuk kuasa hidroelektrik terdapat di sungai yang bertanda A B C D I II III IV MTIB FRIM PERHILITAN 16. Agensi di atas berkaitan dengan pengurusan sumber A B C D air tanih hutan mineral Bekalan air  permintaan meningkat  tenaga elektrik 17. Berdasarkan rajah di atas, apakah usaha yang dijalankan untuk memenuhi permintaan tersebut? A B C D Membina empangan Mengawal pembalakan Meneroka sumber baru Memajukan perindustrian

165

18. Apakah langkah untuk mengurangkan pergantungan terhadap sumber yang dipasarkan di atas? A B C D Mengitar semula Mengurangkan eksport Mencari sumber gentian Mempelbagaikan penggunaan

19. Mengapakah pengurusan sumber perlu dilaksanakan dengan berkesan? I II III IV A B C D Menjamin bekalan berterusan Mengurangkan kos penyelenggaraan Menggalakkan pemindahan teknologi Mengekalkan keseimbangan ekosistem I dan II I dan IV II dan III III dan IV

166

20. Gambar rajah merujuk kepada sumber tenaga yang terdapat di sebuah negara. Apakah negara tersebut? A B C D Perancis Iceland China Belanda

167

SOALAN-SOALAN OBJEKTIF PMR 2005-2010 TEMA KEGIATAN EKONOMI ARAS MUDAH DAN SEDERHANA

Dataran Kedah-Perlis Dataran Kerian Dataran Kelantan 1. Apakah hasil X? A B C D Padi Kopi Koko Nenas    2. Apakah jenis tanaman tersebut? A B C D Tebu Sagu Nenas Getah

Hasil X

Tanih laterit Tanah beralun Hujan melebihi 2000mm

Racun serangga Baja urea 3. Apakah kesan penggunaan bahan di atas terhadap alam sekitar? A B C D Fauna musnah Tanaman subur Kandungan nutrien merosot Kehidupan akuatik terancam

Pengawalan makhluk perosak di ladang kelapa sawit menggunakan kaedah biologi 4. Mengapakah kaedah di atas dijalankan? A B C D Memelihara kualiti tanaman Menjimatkan kos pengeluaran Menambah pengeluaran tanaman Mengurangkan pencemaran alam sekitar Tebang hutan dan bakar Tanam dan tinggal 5. Aktiviti pertanian di atas akan menyebabkan A B C D banjir kilat kesuburan tanih bertambah halaju angin bertambah hakisan tanih meningkat

168

Kawasan tadahan terjejas Suhu meningkat 6. Kegiatan manakah yang dapat dikaitkan dengan masalah di atas? A B C D Perlombongan Pelancongan Pembalakan Perindustrian

7. Apakah kesan kegiatan ekonomi di atas terhadap alam sekitar? A B C D Penipisan lapisan ozon Peningkatan suhu Hujan asid Jerebu

8. Apakah kegiatan industri yang terdapat di    A B C D Automotif Petrokimia Elektronik Tekstil Gurun, Kedah Shah Alam, Selangor Tanjung Malim, Perak

169

9.

Gambar di atas dikaitkan dengan A B C D ekopelancongan agropelancongan pelancongan bertema pelancongan budaya dan warisan

10. Apakah kepentingan pelaburan Jepun di Malaysia? A B C D Pemindahan teknologi Kos pengeluaran meningkat Peningkatan import barangan Menstabilkan nilai mata wang

170

11. Berdasarkan peta di atas, kawasan yang bertanda X dan Y merujuk kepada kegiatan A B C D padi tembakau lada hitam kelapa sawit

12. Kawasan bertanda X, Y dan Z dalam peta merujuk kepada penanaman A B C D tebu padi getah nenas

171

13. Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan berlorek di atas? I II III IV A B C D Tanih aluvium Sistem pengairan Kawasan beralun Jaringan pengangkutan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

14. Kawasan yang berlorek dalam rajah di atas merujuk kepada suatu lokasi. Di manakah lokasi tersebut? A B C D Dataran Johor Dataran Pahang Dataran Hilir Perak Dataran Terengganu

172

Tanih gambut Tanaman nenas 15. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda A B C D I II III IV

16. Tanaman nenas diusahakan di kawasan yang bertanda

173

17. Antara bulan Nov-Mac, aktiviti di atas dapat dilihat di perkampungan A B C D Kuala Kedah Pulau Ketam Pontian Kecil Kuala Kemaman NEGERI Kelantan Terengganu 18. Namakan alat tangkapan P. A B C D Pukat tangkul Pukat tunda Pompang Kelong KAWASAN TANGKAPAN 2 Lebih 32 km

174

19. Di manakah pusat memproses petroleum dalam peta di atas? A B C D I II III IV

20. Mengapakah pertubuhan antarabangsa berikut penting kepada Malaysia?   A B C D Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Pertubuhan Perdagangan Asia Pasifik

Kestabilan nilai mata wang Penggalakkan pelaburan asing Peningkatan import bahan mentah Peningkatan pemilikan saham asing

175

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful