PEMETAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

Aspek 1 Kecekapan Kemahiran Pergerakan Menguasai corak pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai aktiviti fizikal • Melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan

• B1D1E1 / B2D1E1 • B1D1E1 / B2D1E1 / B3D1E1 • B1D1E1 / B2D1E1 / B3D1E1 • B1D1E2 / B2D1E2 / B3D1E2 / B2D1E1
B4D1E3

• Pergerakan Asas
    Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas (dengan lakuan yang betul) Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas (dengan lakuan yang betul) Melakukan kemahiran manipulasi alatan (dengan lakuan yang betul) Melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak

• Gimnastik Asas  Melakukan kemahiran hambur dan pendaratan (dengan lakuan yang betul)  Melakukan pergerakan yang memerlukan imbangan dan sokongan badan  Melakukan kemahiran putaran (dengan lakuan yang betul) • Akuatik Asas  Menguasai kemahiran keyakinan dan keselamatan dalam air  Menguasai kemahiran asas renang dengan lakuan yang betul • Rekreasi dan Kesenggangan  Melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan

• B2D1E3 • B3D1E4 • B2D1E4 / B4D1E1 • B1D1E1 / B4D1E3 • B3D1E3 • B3D1E3 • B3D1E3 • B2D1E3 / B3D1E4 • B3D1E1 / B4D1E2 • B2D1E2 / B3D1E2 / B3D1E4 / B4D1E3 • B4D1E1

Aspek 2

Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan Mengaplikasi pengetahuan tentang konsep, prinsip dan strategi pergerakan dalam pembelajaran serta mengembangk

• Melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan • Pergerakan Asas  Mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor  Memahami konsep dan prinsip asas kemahiran manipulasi alatan  Mengaplikasi konsep pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak • Gimnastik Asas  Memahami konsep hambur dan pendaratan  Mengetahui konsep kawalan badan dalam pergerakan  Memahami konsep putaran dalam pergerakan • Akuatik Asas

• B3D1E4 • B3D1E4 • B3D1E4

Pemetaan Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 2 Updated : 18/5/2011

prinsip dan strategi meningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal  Memahami konsep keyakinan dan keselamatan dalam air  Mengetahui kemahiran asas renang • Rekreasi dan Kesenggangan  Menjana kreativiti dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan • Melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan • Komponen kecergasan  Melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik  Melakukan senaman kelenturan dengan betul  Melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot dengan betul • Komposisi Badan  Mengenal pasti komposisi badan • B3D1E3 • B3D1E3 • B3D1E3 • B3D2E1 • B3D3E1 • B3D3E2 • B2D2E1 / B4D2E1 • B5D1E1 • Menguasai konsep kecergasan yang diaplikasi semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal  Mengaplikasi amalan pemakanan dalam kehidupan seharian.an kemahiran motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal Aspek 3 Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal Aspek 4 Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan Mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep . • Komponen kecergasan  Menguasai konsep asas kapasiti aerobik  Memahami konsep asas kelenturan  Memahami konsep asas kekuatan dan daya tahan otot • Komposisi Badan • Mengetahui komponen badan • B3D1E1 / B4D2E1 • B6D1E1 / B6D2E1 • B2D1E1 / B2D1E3 / B3D3E1 • B3D3E2 • B3D3E2 / B4D2E1 • B5D1E2 Pemetaan Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 2 Updated : 18/5/2011 .

• B5D2E1 • B5D2E2 B5D2E3 • B5D2E1 / B5D2E2 • B5D2E3 • B6D1E1 Pemetaan Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 2 Updated : 18/5/2011 . prinsip dan strategi • Keselamatan dan pengurusan  Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan • Tanggungjawab Kendiri  Mempunyai keyakinan. konsep sosiologi dan psikologi. dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal • Interaksi sosial  Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal  Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut.Aspek 5 Kesukanan Mengukuhkan amalan Pendidikan Jasmani menerusi elemen keselamatan. • Dinamika kumpulan  Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut.

PEMETAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 BAND 1 ASPEK 1 ASPEK 2 ASPEK 3 ASPEK 4 ASPEK 5 / BAND 2 / / / / BAND 3 / / / / BAND 4 / / / / BAND 5 BAND 6 / / / / / Pemetaan Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 2 Updated : 18/5/2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful