REPUBLIKA NG PILIPINAS LUNGSOD NG Quezon

) )

Ako, si Juan Pablo Trapo, sapat ang gulang, may asawa, naninirahan at may pahatirang sulat sa 69, Mahalay St., Diliman, Lungsod ng Quezon pagkatapos makapanumpa nang sangayon sa pinag-uutos ng batas ay malaya at kusang loob na nagsasalaysay: 1. Na ako ay nagtratrabaho bilang drayber sa Aquabest, na may tanggapan sa Brgy. Krus na Ligas, Lungsod ng Quezon, simula Disyembre 2, 2010 hanggang sa kasalukuyan. 2. Na hindi ako ang kumuha ng sinasabing baul na may lamang salapi na nagkakahalagang P3,980 na pagmamay-ari ng Kooperatibang Bagong Sibol. 3. Na walang katotohan ang mga paratang at pahayag ni Merla Sta. Ana sa kanyang sinumpaang salaysay patungkol sa akin. Ang mga paratang na ito ay bunga ng kanyang matinding galit sa akin at sa aking pamilya, na patotohanan ng mga sumusunod: a. Na ako ay dating nakatira sa Purok 2, San Agustin, Naujan, Oriental Mindoro, anim na kilometro mula sa Purok 1 kung saan nakatira si Merla Sta. Ana. b. Na noong Disyembre 23, 2005, pinagbintangan ako ni Merla Sta. Ana na nagnakaw ng kalabaw sa kanilang bukid sa Purok 1. Ang bintang na ito ay kailanman hindi napatunayan, at kailanman ay walang isinampang anumang reklamo o kaso si Merla Sta. Ana laban sa akin o sa aking pamilya na kanyang pinagbibintangan. c. Na simula noon ay patuloy niyang idinidiin ang walang katotohanang bintang na ito sa akin. d. Na ako ay dating nagtrabaho para sa Philippine Phospate Corporation, na may tanggapan sa Calapan, Oriental Mindoro bilang drayber simula Pebrero 14, 2010 hanggang Nobyembre 15, 2010. e. Na bilang drayber sa Philippine Phospate, ako at si Lito Canto ang naatasang magdeliber ng mga pataba sa Kooperatibang Bagong Sibol tuwing ikahuling Huwebes ng buwan, ayon sa napagkasunduan ng kumpanya at kooperatiba. f. Na ako ay nagbitiw sa puwesto noon Nobyembre 15, 2010 sa kadahilanang nais ko nang lumipat sa Maynila upang makapiling ang aking asawa. g. Na simula Disyembre 2, 2010 ako ay nagtrabaho na para sa Aquabest bilang drayber at sa katunayan, noong Enero 20, 2011 alas dos y’ medya ng hapon ako ay nagdedeliber ng tubig sa Sanggumay Residence Hall, UP Diliman. Mapapatunayan ito ni Sandra Kasinungalingan, na tagapagpamahala sa dormitoryong iyon. Kasama ko rin si Miguel alias “Miggy” Cojuangco na aking pahinante.

Pangulo ng Kooperatiba. Na dalawang beses lang akong nagbalik sa Purok 1. at dapat itong ibasura. ay magpapatunay na walang naganap na nakawan noong araw na iyon. 6. 2011.4. at noong araw ng Bagong Taon. 2010. Na ang salaysay ni Merla Sta. Krus na Ligas. ni Juan Pablo Trapo. Naujan. na may. SA KATUNAYAN NG LAHAT. Lungsod ng Quezon. ___________________________ Juan Pablo Trapo Mga Saksi: ___________________________ Sandra Kasinungalingan ___________________________ Miguel Cojuangco NILAGDAAN AT SINUMPAAN sa harap ko. Sa katunayan. ang kasong ito na ipinararatang sa akin ay nag-ugat sa nasabing galit ni Merla Sta. Na sa aking palagay. Ana ay hindi pinatotohanan ng mga ibang kasapi ng Kooperatibang Bagong Sibol. Oriental Mindoro simula nang ako ay magtrabaho at manirahan sa Maynila at ito ay noong araw ng Pasko. Ana sa akin. Diliman. ako ay lumagda sa ibaba nito. 2010.P. K. at tanging kathang isip lamang sa pagnanais niyang gumanti. Quezon City noong December 1. Disyembre 25. si Aiken Alakdan. Blg A-0012345678 gawad sa Brgy. Walang paktwal o legal na basehan ang kasong Pagnanakaw na isinampa laban sa akin. Notaryo Publiko __________________ __________________ __________________ . Enero 1. ngayong ika-14 ng Pebrero 2011 dito sa Diliman. San Agustin. ngayong ika-14 ng Pebrero 2011. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful